En gymnasieklass i Stockholm ville på sitt skolfoto skämta om Jan Björklund och skolreformen. Men företaget Svenskt skolfoto AB var måttligt roade, och när skolkatalogen skickades hem till eleverna hade skolfotot censurerats.

Eleverna i klass S3A på Kungsholmens gymnasium var utklädda till kaniner och höll upp ett plakat med med texten "GY11 killed us" och en bild på utbildningsminister Jan Björklund. Men i skolkatalogen censurerades bilden. Texten på plakatet var borttagen, och Björklunds ansikte hade suddats ut.

Men klass S3A är inte den enda klassen som fått sitt skolfoto ändrat i efterhand av Svenskt skolfoto. En klass sminkade sig t.ex. med röd färg som skulle föreställa blod. I skolkatalogen är blodet numera grönt. En annan klass hade ett party-tema. Men när skolkatalogen kom hade Svenskt skolfoto redigerat bort allt från alkoholflaskor till symboler på kläderna.

http://www.kzine.se/2013/12/are-students-at-kungsholmens-gymnasium-being-denied-their-freedom-of-expression/
http://www.svensktskolfoto.se/index.php/ser-sveriges-elevfotografers-riksforbund/etiska-regler/
http://kungsholmensgymnasium.stockholm.se