Parlamentet i Pakistan har enhälligt röstat för en resolution om att häva förbudet mot Youtube. Webbplatsen har varit blockerad i Pakistan sedan september 2012, efter att en nidfilm om muslimer legat uppe för allmän beskådan.

I februari i år beordrade en amerikansk domstol Google, som äger Youtube, att ta bort den 13 minuter långa filmen "Innocence of Muslims" (Muslimernas oskuld). Detta skedde efter ett klagomål från en av skådespelarna.

Resolutionen i det pakistanska parlamentet är dock inte bindande, då Youtube förbjudits av Högsta domstolen i landet. Nu är det upp till domstolen att avgöra ifall förbudet av Youtube ska hävas.

http://www.sbs.com.au/news/article/2014/05/07/pakistan-votes-lift-youtube-ban
http://www.youtube.com/watch?v=mjoa3QazVy8&bpctr=1399447591