Den svenska bitcoinväxlaren BTCX har fått sina bankkonton nedstängda av Länsförsäkringar Bank. Obekräftade källor gör också gällande att man stängt ner bankkonton tillhörande privatpersoner, anställda hos BTCX.

Både Dell och Wikipedia tillåter idag betalning med Bitcoin, men företag som växlar valutan får inte längre vara kunder hos Länsförsäkringar Bank. I ett svar skriver Länsförsäkringars presstjänst:

"Vi vill som bank att våra kunder, och deras kunder, är skyddade. Bitcoin är en virtuell valuta i och med att den inte omfattas av någon specifik reglering eller europeisk lagstiftning, så om ett växlingskontor går i konkurs eller hackas utifrån kan du bli av med alla dina "pengar". Mot bakgrund av detta och den information vi har idag ser vi att risken är stor i de företag som använder virtuella valutaväxlare som affärsidé och därför har vi beslutat att de inte får öppna, eller ha, konton hos oss. Vi kan av sekretesskäl inte uttala oss om enskilda personers bankkonton."
http://blog.btcx.se/bitcoin-nytt/lf-stangde-vara-konton-verksamheten-fortsatter-som-vanligt/
http://www.bt.cx
http://www.goobit.se
http://www.lansforsakringar.se