I Norge har organisationen Stoppa Mobbingen börjat svartlista grundskolor där det förekommer mobbning. Dessa hängs nu ut på organisationens webbplats.

Man anser att problemet är så allvarligt att man gör detta för att skapa uppmärksamhet och diskussion. De anser även att myndigheter och skolor inte tar problemer på allvar.

Tips mottas från elever som rapporterar in skolans namn, kommun och klass. Hittills har tio skolklasser blivit registrerade i år. Det är dubbelt så många som rapporterats sedan förra året.

Mobberegister:
http://www.stoppmobbingen.net/26952514