Piscatus är en ny tjänst för journalister som bevakar landets samtliga åklagarkammare och polismyndigheter, tullverket, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården samt justitiekanslern. Den innehåller nu över 700 000 dokument, och uppdateras med 20 000 nya i veckan.

Systemet har byggts upp med sökagenter. Det går exempelvis att ha en stående sökning på "företagshemligheter", eller person- och organisationsnummer.

Tjänsten är enligt Piscatus tillgänglig för alla företag som innehar utgivningsbevis, vilket dock är en sanning med modifikation då man nekar Flashback som kunder. Någon orsak till varför Flashback inte får bli kunder har inte lämnats.

http://www.piscatus.se
http://solguru.motpol.nu/?p=1045
https://www.flashback.org/t1531407