Lars Hillersberg, Sveriges mest kontroversiella satirtecknare, avled den 6 november på grund av en plötslig leversjukdom. Han blev 67 år gammal.

Han föddes 1937 och gick ut Konsthögskolan 1966. Mellan 1968 och 1974 drev Lars Hillersberg den bitska satirtidskriften Puss, där han bland annat utropade: "Konstnärer är bara dom som inte kan bli serietecknare." Hans grundsyn var vänsterbetonad och anarkistisk. Inget var för heligt för att häcklas.

Hans skarpt satiriska och samhällskritiska verk skapade debatt. Beslutet att tilldela honom statlig konstnärslön 2000 blev till exempel kraftigt omdiskuterat. Kritikerna ansåg att flera av Hillersbergs verk hade antisemitiska inslag.

Den allvarligaste kritiken har Lars Hillersberg fått för att ha lånat ut en av sina teckningar till Ahmed Ramis bok "Judisk häxprocess i Sverige". Själv menade Hillersberg att beskyllningarna var avsedda att desarmera hans Israelkritik.

Hillersberg tilldelades i början av 1990-talet också bland annat Lasse Lucidor-samfundets pris för sina samhällskritiska teckningar. Samfundet motiverade då sitt val av pristagare med Hillersbergs "medborgerliga respektlöshet och förmåga att träffsäkert punktera makthavarnas pompösa framtoning".

Intervju med Lars Hillersberg i Flashback (april 2001):
http://www.flashback.se/mi/hberg.shtml

Lars Hillersbergs webbplats:
http://home.swipnet.se/hillersberg/

Lars Hillersbergs bokförlag Utslag & Gatskrikan:
http://home.swipnet.se/utslag/

Ett galleri av hans teckningar finns hos TFFR:
http://tffr.org/galhillers.html

Tidningen Puss på Internet:
http://home.swipnet.se/utslag/bilder5/pussframsida.html