I Kina censurerar de Internet. Målet är att stoppa att befolkningen kommer i kontakt med information som anses farlig för diktaturens härskare. Genom att kontrollera informationen så ser Kinas ledning till att befolkningen inte känner till mer än vad de själva talar om för dem. Trots den stora censuren i Kina med miljontals blockerade webbsidor på Internet så kommer frihetskämparna i Kina runt hindren. Via proxies som frihetsälskande i västvärlden tillhandahåller så kan de surfa runt vart de vill på ett Internetcafé. Kina försöker stoppa alla proxies, men då det hela tiden kommer nya så för myndigheterna i Kina en förlorande kamp.

I Sverige har man precis skapat samma möjligheter för att på ett enkelt sätt bestämma vilka webbplatser innevånarna skall få besöka. Målet är stoppa spridning av barnpornografi - problemet är att de proxies som Kinas oliktänkande använder för att surfa fritt lika gärna kan användas av pedofiler för att komma åt barnpornografi. Som ett sätt att stoppa barnpornografi på nätet så är metoden i praktiken helt verkningslös.

En ideell organisation kommer att ge förslag på webbplatser till polisen som sedan vidarebefordrar dessa. Sedan kommer all data från dessa webbplatser stoppas i knutpunkterna för Sverges Internet. Detta utan att politikerna stiftat lagar om det utan det hela sker på "frivillig" väg. Vad grundlagen säger i detta behöver man därmed inte bry sig och det går inte att stämma dem inför domstol om de skulle
råka blockera fel webbadresser - oavsett om det skett av misstag eller med vilja. Ingen vaktar väktarna - väktarna kan helt själva välja vilka webbplatser de vill stoppa sina användare att besöka.

Genom att i Sverige börja enkelt med barnpornografi så skapar man ett system för att hindra medborgarna att ta del av information som vissa inte vill att medborgarna skall kunna ta del av. Det trista med censuren är att det inte kommer finnas någon rättslig prövning eller politisk prövning om webbplatsen passar in i att bli censurerad utan polisen och internetsverige kommer sköta det på egen hand ... utan att behöva bry sig om vad lagarna säger.

Varför bara stoppa barnpornografi - borde inte andra brott stoppas också? Varför bara begränsa sig till de webbplatser som en idell organisation påstår innehåller barnporr - kan man inte stoppa alla webbplatser där folk sprider olagligheter. Våldspornografi är också det inte skyddat av yttrandrefriheten - varför inte stoppa det med. Webbplatser som sprider spyware, och virus borde vara bra att stoppa de med.

Varför inte stoppa alla warez-webbplatser, alla webbplatser som olagligen sprider andras upphovsrättsskyddade verk, alla webbplatser som beskriver hur man begår grova brott. För att inte förglömma alla proxies som gör det möjligt att gå runt censuren. Varför inte sedan fortsätta till de webbplatser som innehåller moraliskt dålig information som pornografi och beskrivningar hur man begår mord osv.

Har man väl öppnat Pandorats låda och börjat med att stoppa tillbaka allt man inte vill ha i samhället så vet man aldrig var det slutar. De kan välja att stoppa olika aktiviteter en efter en utan att någon svenska kan klaga någonstans.

När ingen vaktar väktarna så får man en stat utan lag och rätt. När man väl stoppat undan allt hemskt så finns inte så mycket kvar - bara hoppet. Hoppas att vi en dag skall få ett Internet utan att väktare i hemlighet bestämmer var vi svenskar får surfa.

Nedan publicerar vi anonyma proxyservers som hjälper dig att kringgå internetfiltret man nu inför. Det finns tre kategorier för att passa din situation bäst. Anledningen är inte att hjälpa pedofiler ladda ner barnporr, teknik som pedofiler redan är medvetna om, utan visa på meningslösheten och faran med införandet av internetfiltret.

Anonym websurfning:

http://www.anonymization.net/
http://www.anonymizer.com/
http://osiris.978.org/%7Ebrianr/ians/
http://www.guardster.com/
http://www.antiproxy.com/
http://www.attackcensorship.com/
http://proxify.com/
http://www.anonymous.as/
http://www.mezzy.com/s-index.php
http://anonymouse.ws/anonwww.html
http://unipeak.com/
http://www.urlencoded.com/
http://www.behidden.com/

System:

http://tor.eff.org/
http://freenet.sourceforge.net/
http://internet.flashback.se/
http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html
http://www.privoxy.org/
http://www.silentsurf.com/
http://www.peacefire.org/circumventor/simple-circumventor-instructions.html

Lista på proxies:

http://www.atomintersoft.com/products/firewall/country.aspx/Sweden-se
http://www.proxy4free.com/page1.html
http://www.publicproxyservers.com/page1.html
http://www.proxz.com/
http://www.digitalcybersoft.com/ProxyList/
http://www.freeproxy.ru/
http://www.samair.ru/proxy/
http://www.multiproxy.org/anon_proxy.htm
http://www.rrdb.org/
http://www.free-proxy-servers.com/
http://www.proxylists.net/
http://www.proxywhois.com/anonymous-proxy-list.htm
http://www.openproxies.com/