Arnold Schwarzenegger arbetar vidare i sitt kall att bli Kaliforniens guvernör. På amerikanska nationaldagen visade han ”Terminator 3 - Rise of the machines” för soldater i Irak och nu ska det doneras pengar till Simon Wiesenthal-centret.

Efter en hel del politiska oklarheter i det förflutna, bl.a. vaga yttringar om faderns förflutna som NSDAP-medlem, en suspekt hälsning med högerhanden vid en bodybuildingtävling på 70-talet och det faktum att Kurt Waldheim var inbjuden till Schwarzeneggers bröllop i USA, håller Arnie på att rensa upp.

Simon Wiesenthalscentret ombads redan på 80-talet, då Schwarzenegger gifte in sig i Kennedyklanen, undersöka faderns förflutna som partiansluten polisman i Österrike. Som tack för hjälpen och, naturligtvis, som politsik strategi kommer nu Schwarzenegger att donera $5 miljoner till centret. ”Att någon skulle påstå att Arnold är antisemit är helt befängt. Man kan inte lasta honom för att pappan var partimedlem. Arnold har gjort mer än någon annan Hollywoodstjärna för att upplysa och befrämja medvetenheten om Förintelsen.”, säger Överrabbinen Hier vid Simon Wiesenthalcentret.

Att Arnold nyligen tydligen påstått att han nu även ska lära sig hebreiska låter vi vara osagt!