Helt plötsligt låg det en uteliggare på Sergels torg i Stockholm. Men inte av kött och blod, utan av betong. 250 kilo betong. Så den blev liggande en vecka. Stadsmiljöenheten vågade inte städa bort skulpturen, eftersom de trodde att den hörde till kulturfestivalen. Sedan fanns det, enligt Situation Stockholm, även ekonomiska skäl att inte kalla in en dyr kranbil.

Så hur kom betonguteliggaren dit? Det var gatukonstnären Akay (http://www.akayism.org) som placerade ut den. Han tyckte att den kunde uppväga stadens ordinarie, ålderdomliga bronsstatyer.
- Jag ville göra något samtida, säger han till Situation Stockholm.
Nu tänker Akay göra sex likadana skulpturer.
- Man kanske ska lägga en på en lekplats för att barn ska lära sig att förhålla sig till uteliggare.