Diktaturerna har svårt att övervaka allt som händer på Internet. Därför har bloggar blivit populära bland oppositionen i diktaturer utan pressfrihet.

"Reportrar utan gränser" har nu givit ut en handbok som lär politiskt oppositionella att blogga. "Handbook for bloggers and cyber-dissidents" finns på engelska och franska och beskriver hur man gör rent praktiskt när man bloggar. Där finns också tips om hur man skriver så att man får publik, hur man får bra placering i sökmotorer, hur man bloggar anonymt och hur man krypterar e-post.

Boken kan laddas ner som pdf från Reportrar utan gränsers webbplats. Reportrar utan gränser är en organisation som verkar för pressfrihet i diktaturer.

Ladda hem boken:
http://www.rsf.org/IMG/pdf/handbook_bloggers_cyberdissidents-GB.pdf