Enligt en artikel i Guardian så producerar Kina idag 70 procent av världens alla sexleksaker. En växande industri i Kina, och det är inte bara till västvärlden man producerar materialet. Även kineserna handlar allt mer sexleksaker, då lagarna blir mer och mer liberala.

Men det är fortfarande många problem för den som vill ge sig in i den här industrin. Det tar flera år att införskaffa de nödvändiga tillstånden innan man kan starta, och man behöver tillstånd från ett drygt 30-tal olika myndigheter.