För tio år sedan, den 30 maj 1995, omhändertogs Osmo Vallo av polisen. Enligt flera vittnen misshandlades han med sparkar och slag, och blev svårt biten av en polishund.

En av poliserna trampade på Osmo Vallos rygg, och han blev efter det blev liggande livlös. Inga upplivningsförsök gjordes, i stället släpades Osmo Vallo in i polisbilen och fördes till sjukhus där han senare avled.

Utredningarna kring Osmo Vallos död är kantade av frågetecken och oklarheter. Platsen där misshandeln ägde rum städades upp innan någon teknisk undersökning hade gjorts. Flera vittnen hävdar att de blev tillsagda av polisen att hålla tyst med vad de sett. De olika obducenter som har varit inblandade i den rätttsmedicinska utredningen har gett helt motstridiga uppgifter om dödsorsaken. Tre obduktioner har genomförts, den första obduktion undersökte inte ens Osmo Vallos rygg, trots uppgifterna om att en av poliserna hade trampat på honom.

Trots att Osmo Vallos kropp hade 39 sår efter hundbett, blåmärken och brutna revben, och trots samstämmiga vittnesmål om misshandeln har ingen polis ställts till svars för hans död.

Tio år efter Osmo Vallos död väntar vi fortfarande på att mörkläggningen ska upphöra, vi väntar på en oberoende utredning som klart fastställer ansvaret och vi väntar på att de skyldiga ska ställas inför rätta.