Ett familjeägt industriföretag har stämt Sparbanken i Karlshamn på 11,3 miljoner kronor. Företaget anser att en före detta fondchef gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning i samband med options- och aktieköp.

Fondchefen hade hand om företagets aktieportfölj och han handlade i två bolag vilket visade sig ge en stor värdeminskning, skriver Sydöstran.
Han lyckades också förmå företaget att satsa mer pengar, men vinsterna uteblev och till slut hade företaget förlorat 11,3 miljoner kronor.

En stämning har nu lämnats in till Blekinge tingsrätt. I den hävdas att Sparbanken genom sin förre fondchef underlåtit att lämna information om riskerna med handel med aktier och optioner, förmått företaget att genomföra riskfyllda placeringar som inte stämde överens med företagets förkunskaper eller riskbenägenhet samt underlåtit att ge fortlöpande information.

I december i fjol stämde en familj i västra Blekinge banken på 15 miljoner kronor i ett liknande fall, skriver tidningen.