OBS! Denna textfil ingår i ett arkiv som är dedikerat att bevara svensk undergroundkultur, med målsättningen att vara så heltäckande som möjligt. Flashback kan inte garantera att innehållet är korrekt, användbart eller baserat på fakta, och är inte heller ansvariga för eventuella skador som uppstår från användning av informationen.
Antal nummer scannade, del 1: 200 (020-790000 - 020-790199) ___________________________________________________________________________ HANDSCAN AV 020-79 - PART II --- Kommentarer? SEH-scan@egroups.com --------------------------------------------------------------------------- OBS! Förklarning samt projekt-status finns att läsa i S.E.H #5 - URL: http://footek.dhs.org/~zitech/seh/SEH05.zip (SEH05.txt zippad) Zitech (Zitech_4@madmail.com) * Nummer som enligt svensk röst är ur funktion har uteslutits ur listan. * Vad som ligger bakom ett visst nummer KAN ha ändrats sedan detta skrevs. * Tänker du hacka något nummer rekommenderar vi att du är på anonym lina. * Frågor kring listan och dess innehåll? Hör av dig: SEH-scan@egroups.com. Det finns en del saker du som läsare bör känna till. Nummer som vi betecknat med "ingen svarar", "mysko ton", "carrier" kan mycket väl vara fax-nummer, ibland är det svårt att avgöra (ni får själva fatta beslut vad gäller sådana nummer). Vidare bör det klargöras att "upptaget" och "ingen som svarar" kanske bara är tillfälligt precis då nummret scannades. Förmodligen döljer dessa nummer carriers eller människorväxlar, det tutar t.ex sällan upptaget till en PBX eller något annat intressant. För att underlätta har vi inom parantes skrivit vilken timme (t.ex kl 18:) nummret scannades så att man ser vilken tid på dygnet det var upptaget / ingen svarade. Även om de flesta företag har en telefonsvarare då de inte har öppet så finns det de som bara låter luren ringa då ingen finns där. Tänk också på att det är svårt att höra skillnaden på en extender och en PBX. En del av de nummer nedan som är skrivna som PBX's kan mycket väl vara extenders (och tvärtom). Vad gäller beteckningen "växel"; enligt denna listan är en växel en inspelad röst som låter dig, via din knapptelefon, slussas vidare dit du vill hamna. Det finns självfallet människor som fyller denna funktionen, dvs bemannade växlar, men sådana betecknar vi som "människa som svarar". "Växel" = elektronisk växel. Vi använder olika bokstavsförkortningar beroende på vilket språk telefon- numrets ägare talar på. De aktuella beteckningarna är... 'e' för engelska och amerikanska, 's' för svenska och finlandssvenska, 't' för tyska och österrikiska, 'f' för franska och, ja, franska 'm' för flera olika språk, 'x' för övriga/okända språk 020-790000 Människa som svarar [s]. 020-790001 Människa som svarar [s]. 020-790002 Människa som svarar [s]. 020-790007 Människa som svarar [s]. 020-790010 Upptaget (alltid?). 020-790011 Interactive Brokers [e]. 020-790012 Människa som svarar [e]. 020-790013 Fellänkat engelskt nr. 020-790014 För anställda på GM [e]. 020-790015 VMBS, 2siffror inlog [e]. 020-790016 Ingen som svarar (aldrig?). 020-790017 Människa som svarar [e]. 020-790018 Växel (telefonsvarare) [e]. 020-790020 Mysko ton (upptaget?). 020-790021 PBX, "USA Global Link" [e]. 020-790022 Samma som 020-790021. 020-790023 Samma som 020-790021. 020-790024 Växel (telesvarare) [e]. 020-790025 Ingen som svarar (aldrig?). 020-790026 "Hello, security" *hmm*. 020-790027 Nån amerikansk bank [e]? 020-790028 Mysko ton (upptaget?). 020-790030 Mysko ton (upptaget?). 020-790031 Upptaget (alltid?). 020-790032 Carrier (modem). 020-790034 Mysko ton (upptaget?). 020-790035 Mysko ton (upptaget?). 020-790036 Fellänkat engelskt nr. 020-790037 Carrier (modem). 020-790038 Människa som svarar [e]. 020-790039 PBX, "Please enter..." [e]. 020-790040 Carrier (modem). 020-790041 Carrier (modem). 020-790042 Ingen svarar (aldrig?). 020-790043 Ingen som svarar (aldrig?). 020-790045 Människa/telesvarare [e]. 020-790046 Fellänkat engelskt nr. 020-790047 Vidarkopplar till op [e]. 020-790048 Carrier (modem). 020-790049 Carrier (modem). 020-790050 Carrier (modem). 020-790051 Carrier (modem). 020-790052 Carrier (modem). 020-790054 Ingen svarar (aldrig?). 020-790055 Ingen som svarar (aldrig?). 020-790056 Mysko ton (helmysko;)). 020-790057 Mysko ton (samma igen). 020-790058 Upptaget (alltid?). 020-790059 VMBS, "Meridian Mail" [e]. 020-790060 Mysko ton (upptaget?). 020-790061 Människa som svarar [x]. 020-790062 WTF?! Se kommentar 2/. 020-790063 Carrier (modem). 020-790064 Vidarkopplar till op [e]. 020-790065 Carrier (modem). 020-790066 Växel (telesvarare) [e]. 020-790067 Ingen som svarar (aldrig?). 020-790068 Människa som svarar [x]. 020-790069 Upptaget (alltid?). 020-790070 Mysko ton (upptaget?). 020-790072 Carrier (modem). 020-790073 Växel (telesvarare) [m]. 020-790074 Carrier (modem). 020-790076 Växel (telesvarare) [m]. 020-790077 Växel (telesvarare) [m]. 020-790078 Människa som svarar [e]. 020-790079 "..no longer in service..". 020-790080 Människa/telesvarare [e]. 020-790081 Carrier (modem). 020-790083 Vidarekopplar.. [e]. 020-790084 "Your account is closed..". 020-790085 PBX, tysk sådan [t]. 020-790086 Växel [s]. Lol! *skratta* 020-790087 Carrier (modem). 020-790088 Upptaget (alltid?). 020-790089 Upptaget (alltid?). 020-790090 Människa som svarar [e]. 020-790091 Svarare/männ. [norska]. 020-790092 Människa/telesvarare [s]. 020-790093 VMBS, 5siffror inlog [e]. 020-790094 Carrier (modem). 020-790095 Ingen svarar (aldrig?). 020-790096 Telefonsvarare [e]. 020-790097 Människa som svarar [x]. 020-790098 Mysko ton (upptaget?). 020-790099 Samma som förra. 020-790100 Upptaget (alltid?). 020-790101 Ingen svarar (aldrig?). 020-790102 Telefonsvarare [e]. 020-790103 Människa som svarar [e]. 020-790104 Fellänkat utlänskt nr. 020-790105 "..authorization code..". 020-790106 Fellänkat engelskt nr. 020-790107 Carrier (modem). 020-790108 Upptaget (alltid?). 020-790109 Mysko ton (upptaget?). 020-790110 Människa som svarar [x]. 020-790111 Carrier (modem). 020-790112 Mysko ton/ingen som svarar. 020-790113 Upptaget (alltid?). 020-790114 Fellänkat engelskt nr. 020-790115 Ingen svarar (aldrig?). 020-790116 Carrier (modem). 020-790117 Am. Express, Luxenburg! 020-790118 Upptaget (alltid?). 020-790119 Upptaget (alltid?). 020-790120 Mysko ton/ingen som svarar. 020-790121 Ingen svarar (aldrig?). 020-790122 Upptaget (alltid?). 020-790123 Carrier (modem). 020-790125 Fellänkat engelskt nr. 020-790126 Ingen svarar (aldrig?). 020-790127 Människa som svarar [fr]. 020-790128 Telefonsvarare, fransk. 020-790129 VMBS (tror jag). 020-790130 Ogiltigt nr. Hög ton:/ 020-790131 Svenskt VMBS, lätthackat! 020-790132 Upptaget (alltid?). 020-790133 Carrier (modem). 020-790134 Carrier (modem). 020-790135 Helmysko ton. Strange. 020-790136 Ingen svarar (aldrig?). 020-790137 Människa/telesvarare [s]. 020-790138 Carrier (modem). 020-790139 Växel (telesvarare) [e]. 020-790141 Telesvarare/människa [e]. 020-790142 VMBS/växel. 020-790143 Upptaget (alltid?). 020-790144 Upptaget (alltid?). 020-790145 Människa som svarar [e]. 020-790146 Upptaget (alltid?). 020-790147 Nåt asiatiskt system..? 020-790148 PBX, amerikansk sådan. 020-790149 Människa som svarar [e]. 020-790150 Växel (telesvarare) [e]. 020-790151 Privatnummer?? [s]. 020-790152 Växel (telesvarare) [e]. 020-790153 Hmmm!!! Piano i bakgrund? 020-790154 PBX, amerikansk tror jag. 020-790155 "Enter calling card no" 020-790156 PBX eller extender [e]. 020-790157 Människa som svarar [s]. 020-790158 Upptaget (alltid?). 020-790159 Upptaget (alltid?). 020-790160 Ger NY kopplingston!! 020-790162 Upptaget (alltid?). 020-790163 Växel (telesvarare) [e]. 020-790164 Mysko ton (upptaget?). 020-790165 PBX, amerikansk/engelsk. 020-790166 Carrier (modem). 020-790167 Människa som svarar [e]. 020-790168 Telesvarare/människa [e]. 020-790169 Människa som svarar [e]. 020-790171 Carrier (modem). 020-790172 Fellänkat engelskt nr [e]. 020-790173 Ingen svarar (aldrig?). 020-790174 Fellänkat japanskt nr [e]. 020-790175 Människa som svarar [fr]. 020-790177 Telesvarare/människa [s]. 020-790178 Carrier (modem). 020-790179 PBX eller liknande [e]. 020-790180 Upptaget (alltid?). 020-790181 Mysko ton. Humma. 020-790182 Telesvarare [e]. 020-790183 Människa som svarar [e]. 020-790187 Carrier (modem). 020-790188 Människa som svarar [e]. 020-790189 Privatnummer??? [s]. 020-790190 Telesvarare/människa [e]. 020-790191 Mysko ton. 020-790192 Människa som svarar [fi]. 020-790193 Växel, kanadensisk [e]. 020-790194 Upptaget (alltid?). 020-790195 Carrier (modem). 020-790196 Fellänkat engelskt nr [e]. 020-790197 PBX, amerikansk [e]. 020-790198 PBX/extender, flera språk. 020-790199 Upptaget (alltid?). SCANNAT AV: ZITECH IAKTAGELSER --- 1/ När jag ringde till 020-790001 ("Tomas") hörde jag inte riktigt vad han sa utan la på luren och ringde en gång till. Eftersom jag inte hörde andra gången heller så la jag på luren efter att han presenterat sig (allt jag hörde var "Tomas", resten var på flytande stockholmska och sånt fattar jag inte). 10 sekunder senare ringde denne "Tomas" upp och la genast på luren när jag svarade, och upprepade detta ytterligare en gång några sekunder senare. Tyvärr stod det "Info 10" (hemligt nummer) på min nummerpresentatör, men jag VET att det var "Tomas" och att han antagligen såg mitt nummer när jag ringde. Den intressanta slutsatsen är den att telefonister tydligen har tid att ringa och jävlas med folk på sin arbetstid. /Zitech 2/ På nummer 020-790062 tyckte jag mig höra "Zitech Services" när dem svarade. Antagligen var det inbillning, men fullt troligt eftersom det faktiskt finns ett företag som heter Zitech. Så jag ringde upp igen. Nu svarade dem helt mysko, lät som kinesiska eller nåt. Så jag ringde upp en tredje gång, och dem svarar "polize" eller nåt. Jag blev helt paff, så jag blev typ helt tyst. Så kärringen upprepade, denna gången hörde jag det tydligare; "Polizei", dvs "polis" på tyska. Jag la på direkt. What the fuck. Antingen drev dem med mig eller så leder 020-790062 till tysk polis... Konstaterat är dock att dem svarar olika varje gång man ringer. Jag var nästintill BERGSÄKER att de svarade med något som lät typ [sajteck] när jag ringde första gången... /Zitech --------------------------------------------------------------------------- Inför nästa nummer av S.E.H kommer ytterligare en lista med scannade 020- nummer att publiceras. Vill du vara delaktig i projektet, dvs scanna minst 50nr inför varje S.E.H, hör du av dig till Zitech (Zitech_4@madmail.com) så skickas instruktioner och ytterligare information via e-post. A Product Of The S.E.H Industries - y1999-2000 http://footek.dhs.org/~zitech/seh