OBS! Denna textfil ingår i ett arkiv som är dedikerat att bevara svensk undergroundkultur, med målsättningen att vara så heltäckande som möjligt. Flashback kan inte garantera att innehållet är korrekt, användbart eller baserat på fakta, och är inte heller ansvariga för eventuella skador som uppstår från användning av informationen.
____________________________________________________________________________ =======S====T====A====R====T=========O=====F=========F====I====L====E======= S W E H A C K U N D E R G R O U N D ______ _____ __ _ _______ ____/ | | \ | |______ /_____ __|__ | \_| |______ N U M M E R 3 ____________________________________________________________________________ I N N E H Å L L I S U Z # 3 [0.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¤ Innehåll..............................................................0.1 ¤ Disclaimer............................................................0.2 ¤ Medarbetare...........................................................0.3 ¤ Ledare................................................................0.4 {s w e h a c k} ¤ Kanalen...............................................................1.1 ¤ Hemsidan..............................................................1.2 {h a c k i n g} ¤ Hackers stoppas med pyttelås..........................................2.1 ¤ Bug i iParty..........................................................2.2 ¤ Allvarlig bug i WinNT.................................................2.3 ¤ Hackers stoppas med genteknik.........................................2.4 ¤ Så skickar man ett anonymt e-mail.....................................2.5 ¤ Bug i Debian Linux....................................................2.6 {ö v r i g t} ¤ Lite information om Dreamhack 98......................................3.1 ¤ h2o's guide till billiga droger.......................................3.2 {f a s t a a v d e l n i n g a r} ¤ Frågor & svar.........................................................4.1 ¤ Insändar debatt.......................................................4.2 ¤ Svarta Börsen.........................................................4.3 - säljes - köpes - övrigt ¤ Hyperlänkar...........................................................4.4 ____________________________________________________________________________ D I S C L A I M E R [0.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ All information i denna filen är skriven i utbildnings syfte. Ni kan aldrig komma och påstå att denna filen uppmanar till brott eller något annat olag- ligt. Allt ni gör efter att ni läst något ur denna filen är helt på er egen risk och ni har själv allt ansvar för följderna. Vi avskriver oss härmed allt ansvar för era handlingar. ____________________________________________________________________________ M E D A R B E T A R E [0.3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ darkz -=- [darkz@linux.nu] h2o -=- [---] ____________________________________________________________________________ L E D A R E [0.4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Här kommer det tredje numret av SUZ lagom så här till lucia, trodde i.v.f jag. Men så blev det tyvärr inte eftersom detta numret är några dagar försenat. Detta p.g.a. att programmet som skickade ut SUZ till er strulade ordentligt, men som tur är, är detta fixat nu. Hur som helst så har SUZ vid det här laget ca. 90 prenumeranter. En blygsam siffra som jag hoppas kan öka. Detta numret innehåller en hel del information vilken jag hoppas ni kommer att gilla. Gör ni inte det så hör av er. Ni kanske föredrar någon annan information, ni har kanske andra idéer eller synpunkter? Vad ni än tycker så skriv ner några rader så kan SUZ anpassas till det bättre. En sak som alla bör uppmärksamma är att e-mail adresserna "con@linux.nu" och "suz@linux.nu" slutade att fungera under ett par dagar under förra veckan och under helgen. Detta p.g.a. att jag inte nu längre har kvar min algonet adress. Den stängdes av med tio minuters förvarning. Men de gamla adresserna har börjat fungera igen så ni kan skicka till samma adresser som vanligt. Jag ville bara säga det ifall någon av er skickat något e-mail utan att fått svar på det. I så fall är det nämligen troligt att det kommit bort. Skicka i så fall e-mailet igen, nu fungerar nämligen allt perfekt. En del kan få problem när de läser SUZ eftersom SUZ använder en layout som bygger på att läsarna använder något s.k. monospace-typsnitt. Monospace- typsnitt är typsnitt där alla tecken är lika breda, exempel på sådana typsnitt är courier och geneve. Times är ett exempel på ett typsnitt som inte är ett monospace-typsnitt. Om ni på något sätt inte vill använda ett monospace-typsnitt när ni läser er e-mail så går det även bra att läsa SUZ på WWW. Om ni läser SUZ i notepad så fungerar det också bra. Som vanligt så ber vi er att skicka oss artiklar, nyheter, länkar, inlägg, annonser mm. för publicering i nästa nummer. Gör Ni det så kommer förhoppningsvis nästa nummer av SUZ ut som planerat, alltså någon gång i nästa månad. Tankar och idéer på vad som kan förbättras tags också tacksamt emot. Trevlig läsning! // Contagion | con@linux.nu | 98-12-15 Allt rörande SUZ kan skickas till suz@linux.nu ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< S W E H A C K >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ K A N A L E N [1.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Kanalen jobbar på i samma stil som tidigare. Inte mycket att säga om det. Men lite information om den kommande botten ska ni nu få. Den omtalade botten blir en eggdrop bot, som kanske inte var allt för oväntat. Förhoppningsvis kommer den att vara uppe innan nästa nummer av SUZ kommer ut. Exakt vilket datum är inte bestämt men vi får hoppas på så snart som möjligt. Mer information om botten kommer i nästa nummer. Swehacks IRCkanal:....................#Swehack...DALnet (irc.dal.net) ____________________________________________________________________________ H E M S I D A N [1.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Hemsidan har inte förändrats så mycket sedan förra numret. En del filer har lagts till t.ex. MyWord VI som är en mycket bra textfil skriven av Gazzaud. Swehacks FNA-arkiv har varit nere en längre tid nu men är nu uppe igen. Denna gången kommer det förhoppningsvis också att förbli uppe en längre tid, vilket i så fall är qvicksilvers förtjänst eftersom det är han som står för servern där FNA-arkivet ligger. Hans engagemang med arkivet har hjälpt Swehack och det är bara en sak jag kan säga honom; tack! Jag vet att det finns mycket som kan förbättras men det är svårt att se alla själv fel. Därför ber jag er om hjälp för att sajten ska kunna förbättras ytterligare. Skicka mig några rader med dina tankar och idéer om sidan så ska jag se vad jag kan göra för att förbättra den. Swehacks hemsida:.....................http://www.flashback.net/~mm/swehack/ http://swehack.cjb.net/ ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< H A C K I N G >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ P Y T T E L Å S S T O P P A R H A C K E R [2.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Världens minsta kombinationslås finns nu för datorer. Låshjulen i det mekaniska låset är så små att de bara syns i mikroskop och hela anordningen, som knappt är tio gånger fem millimeter stor, är etsad ur ett stycke polykisel. Det är forskare vid Sandia National Laboratories i New Mexico, USA, som utvecklat detta pyttelås. De har tidigare utvecklat ett liknande lås åt det amerikanska försvaret. Då hindrade låset bomber att smälla av i otid genom att det bröt ljuset i en optisk fiber. Denna gången ska det mekaniska låset istället hindra hackers från att komma åt känsliga datornät. Låset hindrar datakommunikationen i datorn ifall det inte öppnas med rätt kombination. Datorinnehavaren kan själv programmera låset med sin personliga sexsiffriga kod. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: Ny Teknik ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ B U G I I P A R T Y [2.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IParty som är ett text och ljud baserat chat programm för Windows. IParty lyssnar på en specificerad port (standard är 6004) för andra klienter som försöker ansluta. Om någon ansluter till chat servern och sänder en massa 'ÿ' tecken (ASCII 255 eller Hex FF), kommer servern att stänga sig själv och "disconnecta" alla tillfälliga användare. Ingenting syns i logfilen och attackeraren behöver inte ens veta namnet på chat rummet. IParty verkar använda en modifierad version av X-win protokollet eftersom det använder samma format som X för "session request responses". Än så länge finns det ingen lösning för den här buggen men använd inte detta programmet. Det enklaste sättet att utnyttja detta hålet är: cat /dev/kmem | telnet targetserver.com 6004 ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Buggen hittades av: HD Moore ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ A L L V A R L I G B U G I W I N N T [2.3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Det verkar som om användarnamnet och lösenordet finns kvar i minnet efter en användare lyckats logga in. Det är minnesplatsen som associeras med WINLOGON.EXE som innehåller värdena "lMprNotifyUserName=xxxx" och "lMprNotifyPassword=yyyy" där "xxxx" är användarnamnet och "yyyy" är lösenordet. Algoritmen för att upptäcka användarnamnet och lösenordet är följande: 1) Lokalisera och fastställ WINLOGONs process id. 2) Öppna upp denna processen för PROCESS_QUERY_INFORMATION och PROCESS_VM_READ access. 3) Sänd en "ReadProcessMemory" till adressen 0x00010000 för en sida. 4) Sök över den kopierade minnes platsen efter strängarna "lMprNotifyPassword=" och "lMprNotifyUserName" och skriv ut vad som kommer efter. Det är bara admin som kan göra detta. En hacker kan utnyttja detta genom att ta reda på information om lösenord och på så sätt få access till andra konton, men då måste personen ifråga använda samma lösenord överallt, men det är ju inte ovanligt. Men som sagt, du måste vara admin. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Buggen hittades av: Russell Osterlund ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ G E N T E K N I K S T O P P A R H A C K E R [2.4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ En avancerad datoralgoritm kallad Teiresias är tänkt att kunna stoppa hackers. Det är Watson Research Laboratory i New York som utvecklat denna algoritm för att kunna finna mönster i enorma databaser med DNAsekvenser. Genom att hitta mönster kan man förstå mer om vad som orsakar genetiska effekter som t.ex. ärftliga sjukdomar. IBM, vilka har utvecklat Teiresias, satsar nu på att utnyttja Teiresias till att larma när ett nätverk utsätts för attacker. Det fungerar så att Teiresias analyserar hundratals timmar av datortrafik och skapar ett uppslagsverk av dessa mönster. Det är nämligen så att när ett nätverk jobbar under normal drift gör det detta i ett visst mönster. När sedan en hacker försöker bryta sig in i systemet störs mönstren vilket Teiresias upptäcker och Teiresias kan då larma om detta. IBM har testat Teiresias mot flera kända systemattacker vilka alla har upptäckts. Om allt går som det förväntas kan det tänkas att det finns på marknaden om två till fem år. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: Ny Teknik ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ S K I C K A A N O N Y M T E - M A I L [2.5] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Här följer en förklaring om hur man kan skicka ett anonymt e-mail med hjälp av telnet. Vi säger att du vill skicka ett anonymt e-mail till nisse@servern.com. Öppna upp telnet och skriv som hostname in "servern.com"- port 25. Sen spottar den upp lite text i stil med "220 server.com ESMPT 8.8.8/8.8.8 osv..." Då skriver du: mail from: piss_off@server.com rcpt to: offret@server.com data Hejsan! Hemliga Arnes mail.... . Du måste avsluta med en punkt på en ny rad och sen trycka enter. Då får du ett svar från servern som bekräftar att du vill skicka det. Så var det klart! ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av IP HIjacker ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ B U G I D E B I A N L I N U X [2.6] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Det har upptäckts att fte paketet som det erhålles i slink arkivet i Debian Linux inte släpper sitt root-privilegium efter att ha initialiserat virtual console devicen. Detta gör att alla användare kan läsa/skriva/köra alla filer som root. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< Ö V R I G T >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ I N F O O M D R E A M H A C K 9 8 [3.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Summering: Ta 1600 personer, tryck in dom i en arena, låt alla dessa personer spela olika sorters musik, låt en del (90%) spela quake, lägg till 10% som GÖR NÅGOT och vad har du då? Dreamhack.... Sveriges största demoparty. ============= Vart var det? ============= I arena kupolen Borlänge. ========== Vad hände? ========== När vi kom dit möttes vi av ett hav av data skärmar som visar alla möjliga sorters OS.. Linux, Windows95/98, Windows 3.x och tro det eller ej, ett par Apple datorer också. Om man inte varit där själv så är det rätt svårt att förstå känslan av att sitta mitt i detta. Men har du varit där så vet du vad jag pratar om. Alla olika musikstilar som spelas blandas i hopp med skrik och skratt, detta ger er en känsla av ehhh... hmm.. Dreamhack. Killen jag satt vid var ju förstås tvungen till att ha de fetaste högtalarna på dreamhack, först var detta ganska så irriterande p.g.a. all techno som spelades, men efter ett tag så kom jag underfund med att jag kunde få honom att spela min musik. :) Så helt plötsligt så var det helt okej. Det värsta var dock all tävling mellan dessa ljudfanatiker som pågick. Tänk dig en 300-400 personer som har ganska feta högtalare plus de som har vanliga högtalare, tänk att ALLA försöker över rösta ALLA. Så först sätter någon långt bort i hallen på en musik på en jäkla volym och då börjar så klart han som sitter närmast honom att dra på sin musik på högsta volym så att han kan höra sig själv, kriget börjar. Och tillslut så är det rakt in på en, han som sitter bredvid dig drar på fult ös medan du sitter och försöker lyssna på din musik, men eftersom du inte kan höra den så måste du ju dra på... :) ni fattar... Nä nu slutar vi upp att babbla på om musiken. De flesta satt som sagt och spelade spel medan andra satt i sina små hörnor och försökte kåda på deras demos. Detta var lite tråkigt, eftersom jag försökte att få någonting vettigt gjort. Men detta visade sig vara ganska så omöjligt :( så tillslut hade jag också fått min dos av Quake. (Blev slagen av en 50-åring så att det bara skrek om det.) Sedan var jag alldeles för knäckt (psykiskt för er som inte förstår) för att fortsätta. Vad gjorde jag då?? Jo jag kodade, kände mig stolt över mina lyckade försök till att skriva lite ny funktioner i spelet. Sedan bar det av mot linux. Laddade hem Window maker och experimenterade med det. Men nu var natten fortfarande ung. Efter ett par jolt så känns allt bra. Vid en klockan fyra på morgonen var jag så jävla slut att jag blev tvungen till att sussa. Detta var lite svårare än vad jag hade tänkt mig. Att sova vid datorn var i stort sett omöjlig för att folk spelar en jävla massa musik. Och att sova i sov salen var ännu värre (snarkningar). Vad gör man? Jo man får för sig att boka in sig på ett hotel, vi går ut ur arenan letar upp hotellet och frågar "Hur mycket kostar det för en natt?" 640 kr!! Då blir det bara att gå tillbaks in och lägga sig på golvet. Detta var inte heller så lätt, jag vaknade vid en sex på morgonen igen och försökte att sätta mig vid datorn. Glöm fylla och glöm knark. Res er upp snabbt när ni legat och sovit istället. AJ golvet var halt :( pang 10 poängare, jag gjorde en riktig jävla saltomortal med skruv (volt alltså, stylar med min svenska :) och landade på röven, glider snabbt ner under sov säcken igen och hoppas på att ingen såg det. Vaknar vid åtta på morgonen och kommer fram till att man borde göra ett andra tappert försök att ta sig till sin dator, jag lyckades denna gång. Men när man sätter sig vid en dator klockan åtta på morgonen så är det inte lika kul utan man e bara trött. Jag låter min polare ta över datorn. Vaknar igen vid 13:00 och sätter mig framför datorn och IRC:ar lite. Det är först nu jag får reda på att de har en cafeteria där och går och köper mig en rejäl dos av jolt. Koffein i kroppen e bra :). Sitter och IRC:ar halvvaken i nån timme. McDonalds fanns det också för de som var hungriga. Man kunde beställa en "McHack" vilket var bra. Jag blev mätt och belåten och gick tillbaks in i lokalen. Det visar sig dock att de ska köra ett X-files avsnitt på stor bilds TV-n.. YES!!!! En jäkla massa personer går och sätter sig och tittar. Nä nog om detta nu. ================== Hur var nätverket? ================== När vi först kom dit, jag zphinx rexagon, så hittade vi inte några platser förutom längst ned i lokalen där det fanns ett antal platser på raken. Vilken tur tänkte jag och vi gick och satte oss där, aj aj aj vilket misstag. Vi började fundera lite på vart fan switchen ligger efter att vi pantsatt varsin tp kabel, jag går bort och frågar i infon och de klämmer ur sig att just där vi sitter så har de ingen switch utan väntar på den. Ok det kan inte dröja så länge tänker jag ju så klart och går tillbaka och sätter mig. Efter en timme så går jag och frågar igen och då klämmer de ur sig att den inte kommer förrän nästa dag. Vi byter platts. Nu när vi hittat en så bra platts, tre bänkar från crewn, så klämmer vi in oss där och kopplar in allt igen. Hmm...inget fungerar. Hittar ingen dhcp server, detta är skumt så jag byter tp kabel och allt fungerar. Inget IRC:ande utan bara www fungerar. Detta är skumt. Efter två timmar så börjar allt att fungera igen. Jag bootar om och startar linux, fifflar ett tag och går in i winshit98 igen. Då klämmer den ut sig att mitt ip nummer är upptaget. NEJ, nån lam jävel har öppnat sin egna lilla dhcp server och tagit mitt ip. Vi sitter förstås precis bredvid apparaten där hela nätverket är kopplat in i. ======= Brudar? ======= En jävla massa. BRA! Gratis inträde! Så det kom en massa lokala samt en del som följt med sina pojkvänner dit. De flesta hade ingen egen dator med sig men jag såg några som hade det. När jag sitter i all min frid och fröjd och kodar, vad händer då, jo ett par SÄLLSYNT fina brudar går förbi och jag tappar allt som har med programmering och göra och iakttar. Efter en 2 min till kommer ett par andra fina brudar förbi. Så var det! ====== Hacks? ====== Det var ett hack som jag vet om men tyvärr så vet jag ej om jag kan berätta om det. :( Om jag kan skriva ut det så kommer nu att få en uppdatering i nästa SUZ. ===== Bäst? ===== När jag satt och chattade på kanalen #dreamhack klockan fem på morgonen den andra dagen (morgonen till den tredje dagen alltså) och jag träffade på folk som Ingen_aning fan NI rockar fett. Så så feta personer måste man leta efter. Särskilt om de har mick och är hur trötta som helst. ========== Tragedier? ========== De två som sov uppe på en ställning och ramlade ned. :( Ambulansen kom och hämtade dem, sedan var det ett ryckte om att någon som druckit lite mycket sparkade sönder en toa men det vet jag inte om det stämmer eller ej. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av darkz | darkz@linux.nu ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ B I L L I G A D R O G E R [3.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ På de följande raderna ska jag presentera alla de berusnings medel som du har runt omkring dig, förmodligen utan att ens veta om det. Vi börjar med något enkelt: **************************************************************************** * Alkohol * *********** Alkohol är något som finns i de flesta hem, det har vi att tacka den fina svenska alkoholtraditionen. Dina föräldrar har säkert ett barskåp någonstans, eller ialla fall några öl i kylen. Alkohol fortsätter sin tradition som det enklaste, billigaste och mest lättillgängliga berusningsmedlet. Om du inte har några avancerade krav är detta att föreslå. Om du tycker att det smakar skit går det alltid att blanda ut med något annat, vodka blandas fördelaktigt med apelsinjuice. Använd din fantasi. Effekt -------- +Euforiska känslor +Avslappnande -Nedsatt motorik -Hämningar släpper Fördelar + ---------- +Lättillgängligt +Billigt +Förhållandevis effektivt +Ingen förberedning Nackdelar - ----------- -Biverkningar bl.a. skrumplever och hjärnskador vid långtidsanvändande -För vissa personer vanebildande -Baksmälla **************************************************************************** * Tobak * ********* Tobak är också lättillgängligt, många föräldrar röker, även många unga, det är säkert inte svårt att gå fram till några kompisar på skolgården och be om en cigg. Nackdelen är att det är ganska kraftigt vanebildande och kan bli ganska dyrt på lång sikt, dessutom är biverkningarna kraftigare än vid alkoholkonsumtion. Effekt -------- +Avslappnande +Abstinens hämmande Fördelar + ---------- +Lättillgängligt +Ingen förberedning Nackdelar - ----------- -Dyrt vid regelbundet användande -Kraftigt vanebildande -Cancer framkallande -Förstör lungorna **************************************************************************** * Bananer * *********** Va? Jag har ätit massa bananer och minsann aldrig blivit hög, hör jag dig säga. Men det är faktiskt sant, bananer innehåller en kraftigt hallucinogen substans. Problemet är att du förmodligen har ätit fel del av bananerna, för du äter väl inte skalen; nej, jag tänkte väl det. Ett annat problem är att bananerna innehåller så lite av denna substans att det inte finns något praktisk sätt att få i sig denna, tills nu (sätt dig inte å käka bananskal nu, det är inte hälsosamt). För att få i sig tillräckligt för att ens känna den minsta effekt (det varierar förstås mellan person till person) måste man äta uppemot 10kg bananer. Därför följer här ett recept på hur man tillreder bananerna för att få ut substansen. Vad du behöver -------------- 10-20 bananer fruktkniv skärbräda STOR kastrull tallrik tid sunt förnuft Vad du inte behöver ------------------- Nosiga föräldrar Nosiga syskon Hamster Recept: h2o's space-paste ------------------------- -Fyll kastrullen med vatten till ungefär mitten (beror på hur stor kastrull du har) -Sätt kastrullen på en platta som du sätter på max. värme -Skala bananerna -Ät upp bananerna -Ta bananskalen som blev över och skrapa av insidan av dem (1 till 2 millimeter) -Släng det som blev över av skalen -Ta "skrapet" och släng ner det i kastrullen med vatten som lämpligen har börjat koka vid detta laget. -Sänk värmen till medel så det inte kokar över -Låt koka tills allt vattnet är borta (locket av)(4-5 timmar) -Du bör nu ha fått en gul-grå smet, inte så överdrivet mycket kvar. -Smeta ut smeten till små rullar på tallriken -Låt torka på solig plats (2 dagar till en vecka) -Blanda med tobak och rök! Fördelar + ---------- +Billigt Nackdelar - ----------- -Förberedning -Måste röka ganska mycket för att känna effekt **************************************************************************** * Lustgas (N2O) * ***************** Sån där lattjo gas som man fick hos tandläkaren som allmän narkos för många år sedan. Ger en liknande effekt till LSD, bara inte lika länge. Finns nuförtiden i sprayburkar som är till för att vispa vispgrädde. OBS inte de som innehåller färdig vispgrädde. Burkarna kan vara svåra att hitta efter de inte längre säljs på så överdrivet många ställen, men hittar du kan det vara värt det. ** VARNING ** Inhalera inte direkt från burken då kan dina lungor frysa (ouch), spraya istället i en plastpåse och inhalera sedan därifrån ** VARNING ** Fördelar + ---------- +Inga biverkningar +Ingen hangover Nackdelar - ----------- -Kan vara svårt att hitta **************************************************************************** * Butangas (Tändargas) * ************************ Kan vara desto lättare att hitta, gå bara ner till din lokale vänlige tobakshandlare. Kan dock vara svårt att få köpa eftersom flera har boffat ihjäl sig, så om du stormar in med punkfrilla och vansinne i ögonen så är chansen rätt liten att du får köpa, skicka in den av er som ser äldst och respektablast ut så ska det inte vara några problem. Börjar han tjata plocka då upp en tom tändare och säg att du kan fylla på här om det skulle vara några problem, då kommer han förmodligen sälja, när han vet att du är "seriös". Stoppa pipen in mellan tänderna, spruta och ta ett djupt andetag. Fördelar + ---------- +Man blir otroligt rolig Nackdelar - ----------- -Hjärncellerna försvinner fortare än du kan säga boffa **************************************************************************** * Muskot nöt * ************** Jajamensan, muskot, finns med all sannolikhet i morsans kryddskåp. Muskot är en liten nöt som används som krydda vid matlagning och förmodligen är den mest okända, men samtidigt effektiva "hushålls drog" du har omkring dig. Förberedningen är enkel, riv den på ett rivjärn (gärna ett gammalt för det kommer att lukta kattskit efteråt) och blanda med tobak och rök för allt vad du är värd. Färsk muskot är bättre än torkad men torkad är bättre än ingenting, rekommenderas färsk. Aktiva ingredienser: Methylenedioxy Ersatta ämnen: Myristicin, Elemicin, och Safrole. Fördelar + ---------- +Lättilgänglig +Billig (om inte gratis) Nackdelar - ----------- -Kan orsaka huvudvärk **************************************************************************** Jag har hoppat över många droger såsom "magic mushrooms", ghb, lsd osv. Detta beror på att de är inte något som vi har runt oss ständigt utan som måste köpas via postorder, gatan eller annat liknande och därför är svårare att införskaffa. Här följer några droger som är något för skogsmullen, se bara till att du identifierar dem ordentligt först, vi vill ju inte ha några stämningar på halsen. **************************************************************************** * Phalaris arundinacea (Rörflen) * ********************************** Ett gräs som växer vid vattenbryn och innehåller DMT (dimetyltryptamin), en av de kraftfullaste hallucinogenerna på vår jord. Effekterna blir dock inte kraftiga om du inte extraherar ur alkaloiderna ur växten. Orkar du inte extrahera, ta då så många blad du hittar, torka dem och rök så mycket du orkar. En kort beskrivning följer nedan, men det är nog ändå bäst att du tar med dig en flora så undviker vi missöden. Beskrivning ----------- Rörflen är ett storväxt, upp till en och en halv meter högt, flerårigt gräs. Det har en krypande jordstam och bildar stora bestånd. Bladen är breda och vass-lika, grågröna och ganska styva, bladslidorna är snäva och snärpet brett och hinnlikt. Den ibland odlade formen randgräs (f. picta L.) har grön- och vitrandiga blad. Vipporna är ganska täta med utspärrade grenar som har små, täta gyttringar av blekgröna småax i spetsarna, efter blomningen är dock vippan ihopdragen. Skärmfjällen är vasst kölade och har sträv rygg. Rörflen är ett av våra största gräs och bladen är förvillande lika dem hos vass (Phragmites australis), men vass har inte något hinnlikt snärp, utan ett antal fina hår vid basen av bladskivan. Vassblad har också ett karaktäristiskt 'bettmärke' på mitten, vilket blad av rörflen saknar. Vippan hos rörflen har genom de gyttrade småaxen en viss likhet med hundäxing (Dactylis glomerata), men denna har två längre nedre vippgrenar och mycket smalare blad. Utbredning ---------- Rörflen är mycket vanlig på fuktiga ställen i hela landet. Den växer på sjö- och havsstränder, i diken, fuktängar och liknande miljöer. Första fynduppgift är från 1745 (Nordstedt 1920). Användning ---------- Enligt Retzius (1806) var rörflen vida bättre än halm till taktäckning, då stråna var segare och varade längre. Den form av rörflen som har vit- och grönrandiga blad och kallas randgräs (f. picta) är en gammaldags trädgårdsväxt som ibland påträffas kvarstående vid torp och gårdar, eller i äldre trädgårdar. Fördelar + ---------- +Gratis +Frisk luft på köpet Nackdelar - ----------- -Måste röra på sitt feta arschle från tangentbordet (om det nu inte hamnar på plussidan) -Kan orsaka otrevliga bieffekter, huvudvärk, uppstötningar osv. **************************************************************************** * Acorus Calamus (Kalmus) * ***************************** Innehåller asaron som i kroppen omvandlas till TMA-2, en hallucinogen som är 18 ggr starkare än meskalin. Asaron är centralstimulerande, TMA-2 är hallucinogent vilket gör effekten Stimulant/hallucinogen. Används av Cree- indianerna i nordamerika. Importerad från Indien på 1500-talet och har sedan blivit förvildad.(Vilket flyt!) Beskrivning ----------- Kalmus är en stor vattenväxt med svärdsliknande blad och stjälkar och skenbart sidoställda, gulgröna blomkolvar. Den har en krypande jordstam och kan bilda stora bestånd. Hela växten har en kryddartad doft, speciellt jordstammar och krossade blad luktar starkt. Bladen är rent gröna till gulgröna och ofta vågiga längs ena kanten, de har rödfärgad bas. De enskilda blommorna är små och oansenliga, de sitter tätt samlade i en blomkolv som är gulgrön och omkring fem centimeter lång. Blomkolven ser ut växa ut från ett blad, men det är en plattad stjälk som ovanför blomkolven fortsätter i ett bladliknande, uppåtriktat hölsterblad. Kalmus blommar sällan och den sätter inte frukt i Sverige. Blad av kalmus kan förväxlas med blad av svärdslilja (Iris pseudacorus), den senare har dock grågröna blad som inte är röda vid basen. Svärdslilja har också fått det latinska artepitet pseudacorus som betyder 'falsk Acorus'. Utbredning ---------- Kalmus är ganska ovanlig men förekommer från Skåne till Dalarna, i flera landskap saknas den dock helt eller är sällsynt. Växer i vatten, som sjöar, åar, dammar. Arten kommer ursprungligen från Asien, den började odlas i Europa först år 1550 då den infördes från Turkiet. Första fynduppgift är från 1600-talet men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920). Användning ---------- Kalmusrot, det vill säga jordstammarna, användes mot bland annat tandvärk och dysenteri redan under Hippokrates tid (460-377 f. Kr.) och anses också vara den kalmus som omtalas i Bibeln (Mabberley 1987). Jordstammarna var förr en viktig handelsvara. Numera odlas kalmus ibland som prydnadsväxt i dammar och det finns också sorter med strimmiga blad. Fördelar + ---------- +Gratis Nackdelar - ----------- -Kan orsaka bieffekter, huvudvärk, uppstötningar osv... -Kan vara svårt att hitta **************************************************************************** Det var väl ungefär det jag hade att säga, som smurfarna säger "Knark gör dig stark". /h2o ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av h2o ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> <-------------------------< F A S T A >------------------------> <-------------------------< A V D E L N I N G A R >------------------------> <-------------------------<--<<---<<<--->>>--->>-->------------------------> ____________________________________________________________________________ F R Å G O R & S V A R [4.1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ---------------------------------------------------------------------------- FRÅGA: Ska denna sektionen försvinna? Av: Contagion ---------------------------------------------------------------------------- Inga frågor eller svar har kommit. Ska sektionen bort? Passa på att påverka SUZ lite genom att berätta vad du tycker! //Contagion ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ I N N S Ä N D A R D E B A T T [4.2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Tyvärr har denna sektionen utgått p.g.a. material brist. Som sagt så är det till stor del Ni som ska göra SUZ men det verkar som om ni vill att denna sektionen ska bort. Ska den bort permanent eller är det bara tillfälligt denna sektionen får utgå? Svaret är upp till er att bestämma. ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ S V A R T A B Ö R S E N [4.3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __________________________________________________________________________ | | | | S Ä L J E S | K Ö P E S | |____________________________________|_____________________________________| | | | | Jag skulle vilja sälja en | | | scaner. För mer info. så maila: | | | ralle16_@hotmail.com | | | | | | //vicious | | | | | |____________________________________|_____________________________________| ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ H Y P E R L Ä N K A R [4.4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://www.lowtek.com/sockets/ Mycket bra sida om socket programmering. Där finns inte bara mycket information utan den är bra också. Helt klart en sida värd att besöka. http://www.billeberga.com/ En ganska ful hemsida gjord av den 42-årige Peter Jonasson. Hans intresse är satelit-TV och krypterings system vilket gör sajten till oumbärlig för alla med samma intresse. Du hittar nästan allt här som t.ex. de nyaste koderna till de flesta kanalerna och olika program för PIC-programmering. ____________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____________________________________________________________________________ __ _____ / _\ _ _ / _ / Redaktör: Contagion | con@linux.nu \ \ | | | | \// / _\ \ | |_| |_ / //\_ Hemsida: http://swehack.cjb.net \__/(_)__,_(_)____(_) IRC: #Swehack @ DALnet Börja att prenumerera på Swehack Underground Zine genom att skicka ett e-mail med Subscribe som ämne (subject) till suz@linux.nu ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ =========E====N====D============O=====F============F====I====L====E=========