* * * * * * * * * * * * * * * * * * * F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 0 1 Vol.4 No.6 | 4 Juni 1998 Antal Prenumeranter : 48.598 (+746) You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits Redaktör: Jan Axelsson * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Flashback News Agency 4.06: =========================== 01.......Ledare..........................................................01. 02.......FNA debatt | Thomas Jonsson: Folkmord i profitens tecken........02. 03.......Tänkvärda citat.................................................03. d r o g e r & d r o g k u l t u r : 04.......Alkohol och värme...............................................04. 05.......Cannabis - Läkartidningen informerar............................05. 06.......Polisens argument mot en legalisering av narkotika..............06. h a c k i n g / c o m p u t e r u n d e r g r o u n d / i t : 07.......Compuserve-chef fällda för porr i Tyskland......................07. 08.......Kinesiska system sårbara inför hackers..........................08. 09.......EU vill stoppa oanständig information på Internet...............09. 10.......Frodo - nytt elakt virus........................................10. 11.......57 miljoner e-mail adresser säljes för 750kr....................11. 12.......Ascii konst.....................................................12. 13.......Control Alt delite skänker bort domänen ´swedishmatch.com´......13. 14.......Personsökare kan avlyssnas......................................14. 15.......Svensk anonymhetsserver startad.................................15. 16.......Hackers laddade upp egna telefonkort............................16. 17.......Ny krypteringsteknik............................................17. 18.......Ny elak hacker kampanj mot Telia................................18. p o l i t i k & t e r r o r i s m : 19.......Stoppa lagen....................................................19. 20.......Aktion mot Europol..............................................20. 21.......Vägra jobba utan lön!...........................................21. u n d e r g r o u n d : 22.......Flashback startar fyra nya mailinglistor........................22. 23.......DERIS - Den Enskildes Rätt i Samhället..........................23. 24.......Senaste nytt om FNA-boken.......................................24. n o t i s e r : 25.......Utpressning via kontaktannons...................................25. 26.......Pinsam TV 4 tabbe...............................................26. ö v r i g t : 27.......Frågor & svar...................................................27. i. vilka regler gäller ang. mp3? ii. re: stämd på 30.000kr 28.......Feedback........................................................28. i. re: körkort till salu ii. re: magins kraft bevisad iii. re: barnporr på internet - finns det? iv. icq 29.......Svarta Börsen...................................................29. i. säljes ii. köpes iii. bytes iv. övrigt 30.......Links to the Underground........................................30. 31.......Smått & gott....................................................31. __________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e / b i d r a g s g i v a r e | f n a # 1 0 1 : Anders, Anon, be_free@flashback.net, Climber, Jonas Hansson, Nils Johansson, Thomas Jonsson, rabies, Richard C. & Snuggle m e d f l e r a . . . __________________________________________________________________________ 1. LEDARE | 980604 ================ FNA #100 hade stora distributionsproblem. Flera fick bara en eller två av de totalt tre delarna. Tre utgåvor på ca. 100k vardera till närmare 50.000 prenumeranter blev tydligen för mycket för vår mailserver, eller också var det något annat som strulade. Har faktiskt fortfarande inte hittat problemet. Bara att hoppas att denna utgåva distribueras bättre. De som missade FNA #100 kan dock läsa den på Flashbacks hemsida: http://www.flashback.se/fna/fna100.shtml I övrigt har samtliga Flashbacks hemsidor (.se, .org och .net) fått en ansiktslyftning. Mängder av nya sidor läggs till och gamla fräschas upp. WWW guiden byts inom kort ut mot en helt ny. Mer om detta i nästa FNA. Lev väl! Jan Axelsson jan.axelsson@flashback.se __________________________________________________________________________ 2. FNA DEBATT | THOMAS JONSSON: FOLKMORD I PROFITENS TECKEN ========================== Att vi lever på en jord där profitens kängor får trampa ner de som är lägre ner på välfärdsstegen är väl något som de flesta är väl medvetna om, även om alla inte alltid vill medge det. Dock är det vår plikt att genom alla sorters medel protestera mot förtrycket, det är enda sättet att få en bättre värld. Nigeria är ett land vars styre är en militärdiktatur, diktatur är för oss i västvärlden den största inskränkningen mot demokrati. Tyvärr verkar det också ibland som diktatur är en av de största möjligheterna för västvärlden att skapa högst profit. För två och ett halvt år sedan hängdes den nigerianske poeten och författaren Ken Saro-Wiwa för ett brott som många andra före honom också har fått sätta livet till för. Nämligen att företräda rättvisan, att tala för ett litet folk i sin kamp för sin överlevnad mot ett multinationellt företag. När vi färdas längs de svenska vägarna möts vi ibland av en stor gul snäcka, en symbol för sunt mijötänkande. Det är så klart det brittisk-holländska företaget Shell jag syftar på med sina macker. Ett företag som också har fått utmärkelser för sin goda miljöpolicy i I-världen. Utanför västvärlden kan däremot inte Shell beskyllas för samma miljötänkande, jag tror inte det är så många som känner till den blandning av olja och blod som företaget har gjutit ut över området kring Nigerdeltat i Afrika. Därför är det just det som jag ska ägna min artikel åt att beskriva. På 1950-talet började Shell att utvinna olja i Nigeria, främst vid det nämnda Nigerdeltat. Deltat ligger i ett naturskönt område men som de senaste 40 åren på ett tragiskt sätt har härjats till oigenkännlighet av Shells metoder. Men det värsta av allt är att oljeutvinningen berör den mänskliga befolkningen på ett sånt sätt som det gör. Folket som är mest drabbat är det sk Ogonifolket, en minoritetsgrupp i Nigeria. Dessa har alltid levt i fullständig harmoni med naturen men nu kan de inte längre göra det, hur gärna de än skulle vilja. Shell har nämligen lagt ut 6200km dåligt underhållna oljepipelines som korsar åkrar och byar och läcker ut olja. När en läcka väl upptäcks tar det alltför lång tid innan åtgärder sätts in, ett exempel som talar för sig själv är en oljeläcka som lämnades utan åtgärd i hela 40 dagar sommaren 1993. Sammanlagt har olja motsvarande en miljon fat råolja spillts ut i naturen och har sedemera gjort så att ogonifolket har fått både sina åkrar och sitt fiskevatten förstört, detta gör att de nu måste importera mat för att överleva, ett kostsamt alternativ till att odla själv. Shell bränner också den gasformiga slaggprodukt som bildas vid oljeutvinning dag som natt. Det medför att befolkningen hela tiden tvingas att konfronteras med en rök fylld med tungmetaller och andra canserogena ämnen. Bevis på att röken verkligen är skadlig märker man på att barndödligheten är 400% högre i Nigerdeltat än övriga landet, medelåldern i området har också sjunkit till ofattbara 39 år. Någon ekonomisk ersättning har aldrig varit aktuell för befolkningen, tvärtom så har alla demonstrationer slagits ner brutalt. På grund av den minst sagt hemska situationen så bildades organisationen MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People) 1993 vars syfte är att Shell och den nigerianska regeringen ska ta sitt ansvar för miljön och i föreningens namn utförde de en serie fredliga demonstrationer, orsaken till vad som hände därefter råder det delade meningar om. Militären började nämligen att med övervåld slå ner demonstrationerna, ett trettiotal byar har jämnats med marken, tusentals människor har blivit hemlösa och hundratals människor har mördats på grund av regeringen. Politiska mord har även iscensatts och hundratusentals människor lever i situationen att vara flykting i sitt eget land. Hur kom det sig då att denna minst sagt brutala lynchmobb kunde få äga rum, trovärdiga källor påvisar att det otänkbara verkar vara sant, att inte bara regeringen är ansvariga, att shell verkar vara huvudansvariga. I den brittiska tidningen ´the Observer´ erkänner nämligen Shell att de hade skänkt vapen till militären, bara det är ju ett svek mot humaniteten och ett bevis på att beskyllningarna är sanna. En ledande nigeriansk militär Paul Okuntimo har även sagt i ett PM att "Shells verksamhet är fortfarande omöjlig om inte skoningslösa militära organisationer utförs" och Svenska Naturskyddsföreningens ordförande Bo Thunberg kan bara bekräfta uppgifterna sedan han fått upgifter från medborgarrättsrörelsen i Nigeria. Hur kan det då vara möjligt att sånt här får förekomma i vår värld som ska vara civiliserad. Att ett europeiskt företag får utföra folkmord genom att ge pengar till en militärdiktatur och allt bara för att de vill att deras profit ska höjas även om de måste gå över lik för att det ska ske. Man kan ju bara konstatera att det här är både etiskt otänkbart och även rent ut sagt kriminellt, folk har blivit dömda till döden för sådana handlingar. Vi måste visa att vi inte tolererar sånt här, för freden och mänsklighetens skull. Vi måste visa genom bojkotter och demonstrationer att inte Shell får hålla på som de ju alltid har gjort, att sätta mänskliga och moraliska värderingar åt sidan för att ge plats för deras vinstbegär. Det är ju faktiskt så Shells alltid har visat sådana här tendenser. Man kan till exempel nämna att de har dumpat mer än 500 fat radioaktiva och giftiga ämnen nära miljonstaden Diyabakir i Kurdistan mellan 1973 och 1994. Enligt Greenpeace som fått tag i Shells interna rapporter har kemikalierna definitivt blandat sig med dricksvattnet, något som kan framkalla sjukdomar och canser. Shell skövlar även regnskog i både Ecuador och på nya Guinea för att hitta oljefyndigheter och det är numera känt att Shell både samarbetade med Nazisttyskland under 30-talet och att de var ett av få företag som struntade i Sydafrika-bojkotten under Apartheidtiden. Så till sist kan jag bara återgå till den Nigerianske människorättskämpen Ken Saro-Wiva som nämndes ovan. Han var talesman för MOSOP och som en modern Joe Hill avrättades han tillsammans med åtta likatänkande genom hängning efter en tvivelaktig rättegång i ett led i det nämnda massiva folkmord fortfarande pågår. Så jag måste uppmana alla som inte vill att profit ska gå före liv, våga bojkotta Shell. Thomas Jonsson E-mail:thomas.jonsson@kurir.net __________________________________________________________________________ 3. TÄNKVÄRDA CITAT ========================== "Tidningar har jag bara för att lägga i min papegojbur" - Frank Sinatra "There´s nothing more satisfying than to see someone take a shot at you... and miss!" - Ronald Reagan "The destruction of everything is the begginning of something new..." - Refused 98 "Övertygelser är ett större hot mot sanningen än lögnen." - Okänd "It never tasted the same to scream YES" - Okänd kommunist [Bidragsgivare: anders, Nils Johansson & Snuggle m.fl.] Tänkvärda citat bör du skicka till: fna@flashback.se __________________________________________________________________________ > > > D R O G E R & D R O G K U L T U R < < < __________________________________________________________________________ 4. ALKOHOL OCH VÄRME ========================== Att dricka alkohol har länge använts av oss människor som en metod att värma upp våra vinterkalla kroppar. Det är dock en metod som bör användas med stor försiktighet eftersom värmen är synnerligen förrädisk. Alkoholen tillför i sig ingen värme, tvärt om så bidrar den till att sänka kroppsvärmen. Att vi ändå känner oss varma beror på att alkoholen stimulerar blodcirkulationen. [Källa: Magnezine #5-98 / Illustrerad Vetenskap, nr 10/97] __________________________________________________________________________ 5. CANNABIS - LÄKARTIDNINGEN INFORMERAR ========================== Historik Den indiska hampan har varit känd som rusmedel i flera tusen år. Den finns beskriven i en kinesisk farmakopé från år 2737 f Kr som bl.a. bedövningsmedel vid kirurgiska ingrepp men omnämnes också som "syndernas frigörare". Den är nämnd i klassiska sanskritverk (bl.a. som Himlens Vägvisare) och i klassisk arabisk litteratur, t.ex. "Tusen och en natt". Herodotos nämner att skyterna kände till hampans ruseffekt. Den medvetandeförändrande effekten har spelat stor roll i sydamerikansk, centralafrikansk, muselmansk och hinduistisk religionsutövning. Efter WHO:s rekommendationer till medlemsländerna att eliminera cannabis som medicinalväxt finns den ännu kvar i den indiska farmakopén. I Englands farmakopé fanns cannabis indica ännu på 1920-talet. Till berusning eller avkoppling används den över så gott som hela världen. I en uppskattning företagen av FN 1950 uppskattades antalet cannabisbrukare till 200 miljoner, huvudsakligen i Asien och Afrika. Anledningen till att cannabis som rusmedel generellt varit accepterad i Östern men bannlyst i Västerlandet, medan alkohol har motsatt mönster, har ofta ansetts höra samman med olika kulturella värderingar av aggressivitet och självhävdande (alkohol) respektive passivitet (cannabis). Framställning och benämningar Växten, som Linné gav namnet Cannabis sativa, växer i större delen av världen. Det verksamma ämnet finns i honblommorna, i starkast koncentration i den kåda som dessa utsöndrar. Beroende på sättet att skörda och behandla växten, och på dess växtbetingelser, erhålles preparat av mycket växlande styrka. Injicerbar form finns inte, kanske är det säkrast att säga ännu inte. Haschisch är mer eller mindre ren kåda och således det starkaste cannabispreparatet. Det säljs vanligen i bruna till svarta limpor eller kuber med finkornig, tuggummiliknande konsistens. Det brännes, varefter röken inhaleras på olika sätt, vanligen i pipa. Det kan också ätas eller drickas i olika anrättningar som konfekt (magoon), bakverk eller drycker av olika slag. I USA säljs nu "The Haschisch Cookbook". Marihuana, det allmänt brukade preparatet i Mexiko och USA, är de torkade och hackade blommorna och toppskotten. Det är ett betydligt mildare preparat än haschisch, som anges vara 4-8 ggr starkare. Marihuana röks ofta i cigarrettform eller i pipa men kan som haschisch ätas eller drickas i olika former, t.ex. som te. Haschisch går under denna benämning i USA, Nordafrika och Europa, i Indien som "charas". Marihuana benämns i Nordafrika "kif", i Indien "bhang" eller "ganja". Den amerikanska (egentligen mexikanska) termen marihuana har många synonymer i amerikanskt slang, bl.a. "pot", "tea", "grass", "(giggle-)weed". En marihuanacigarrett kallas bl.a. "stick" eller "joint", förr "reefer". Dessa eller liknande ord förekommer ibland i svensk slang. Det är inte fullt klart hur styrkan hos det gängse preparatet inverkar på benägenheten för missbruk. Enligt några bedömare håller vanerökare en konstant rusnivå oavsett preparattyp, enligt andra iakttages missbruk och skadeverkningar oftare i samband med starkare preparat. Kemi och fysiologi Den euforiskt verksamma principen finns i en blandning av isomera tetrahydrocannabinoler. Den har först helt nyligen syntetiserats med uppgiven formel dl-delta-tetrahydrocannabinol. Till skillnad från hittills kända naturligt förekommande hallucinogener saknas indoler eller potentiella indoler. En perifer antiserotonineffekt uppges föreligga, också perifer interaktion med acetylkolin, adrenalin och noradrenalin. Dödsfall på grund av cannabisintoxikation har inte rapporterats. Letal dos av ganja har uppgivits till 8 g/kg kroppsvikt, medan en hög dagskonsumtion uppges inte överstiga 10 g totalt. De fysiologiska effekterna kan delvis liknas vid atropingruppens. Bl.a. kan nämnas lätt takykardi och ev. blodtrycksförändringar, hypoglykemi (ev. snabba blodsockerförändringar), pupilldilatation och minskad salivsekretion, ataxi och hyperreflexi (vid mycket höga doser), ökad diures, ökad frekvens av alfarytm i EEG, i djurförsök initial stimulering och senare sedation med djup sömn som slutfas. Bland tecken till cannabispåverkan märks således vidgade pupiller, torrhet i halsen och - även efter ruset - hunger. Dessutom kan eventuellt viss injicering av konjunktivalkärlen förekomma, en effekt som i fall av långvarigt bruk kan kvarstå länge efter ruset. Medicinsk användning Cannabis har sedativ, analgetisk, aptitökande, diuretisk ock lokal antibiotisk verkan. Tillsammans med ett syntetiskt preparat med liknande verkan (synhexyl eller pyrahexyl) har det haft förespråkare också i modern tid som användbart analgetikum och som terapi vid depressioner, alkohol- och opiatberoende, anorexia nervosa och psykoterapi. I det sistnämnda fallet skulle den under cannabispåverkan ökade möjligheten att aktualisera bortträngt material utnyttjas, kanske en "psykolytisk" effekt av samma slag om än långt svagare, som utnyttjas i den psykoterapeutiska användningen av LSD-25. I Sverige förekom fram till 1950 bl.a. Cannabisol och Cannatropin, enligt läkemedelskatalogen som antidepressivt medel resp. sedativum vid kikhosta. Det vore intressant att höra äldre kollegers eventuella erfarenheter av missbruk av dessa preparat. Inom dessa indikationsområden finns dock överlägsna farmaka (utom möjligen opiatberoende?), varför cannabis knappast har medicinskt berättigande. En svensk forskare har föreslagit att ett syntetiskt cannabispreparat skulle kunna användas som hypnosfaciliterande substans. Akuta psykiska verkningar Cannabis akuta psykiska verkningar kan schematiskt liknas vid alkoholens. Det finns dock betydelsefulla skillnader. Cannabis klassificeras ofta som hallucinogen. Ett genomsnittligt marihuanarus har sagts vara hämningslösande och sederande i en grad som grovt kan jämföras med en blodalkoholhalt av 2-3 promille. Verkningarna är förutom av dosen beroende av individens personlighet, av hans inlärda förväntningar på och värdering av ruseffekten och av omgivningen. En amerikansk sociolog har visat hur uppkomsten av marihuanavanan förutsätter att novisen får uppmuntran och instruktion av kamrater för att lära sig inhaleringstekniken, för att över huvud taget erfara verkningarna och för att uppskatta dem. Den ovane rökaren kan sålunda rapportera att han inte känt någon påtaglig effekt, eller kan - liksom en som överrumplas av starkare preparateffekt än han är van vid - reagera med ångest eller ev. paranoiskt på de oväntade upplevelserna. Intagningssättet är av betydelse. Peroralt kan inte dosen regleras så som vid rökning. Denna teknik, där effekten börjar komma efter några minuter, gör det för den erfarne rökaren möjligt att titrera ut en behaglig rusnivå och undvika överdosering. Ruset varar vanligen mellan en och tre timmar. Trötthetskänslor försvinner och avlöses av känslor av välmående och ibland av stor kapacitet. Samtidigt beskrivs ovilja att företa sig något av rädsla att störa rusupplevelserna. Ofta beskrivs en känsla av fysisk lätthet, "att vara hög". Ökade smak- och luktupplevelser med stark hunger, särskilt efter sötsaker, är karakteristiska både under och efter ruset. Eufori är en framträdande effekt. Den kan ha hypoman karaktär med skrattanfall och upplevelser av oöverträffad komik i vad som sägs och utspelas och med tankeflykt och överflöd av idéer som snabbt verbaliseras. Den kan ha karaktären av ett kontemplativt lyckorus med introspektion och estetiska meditationer, som får sin speciella färg genom den intensifierade syn- och hörselupplevelsen. Vid starkare doser kan synhallucinationer i färg förekomma. Uppmärksamheten förskjuts till det egna jaget som uppfattas som betydelsefullt eller genialt. Tid- och rumsdimensionerna kan förändras, ofta beskrivs att upplevelserna tycks oändligt utsträckta i tiden. Affektlabilitet präglad av underliggande personlighet och depressiva stämningslägen kan förekomma. Förändring i body-image (upplevelsen av den egna kroppen) och depersonalisation förekommer inte sällan vid högre doser. Detta kan ge upphov till upplevelse av att förlora kontroll eller personlighetsupplösning och orsaka ångest- och panikreaktioner. Den förhöjda suggestibiliteten kan hos predisponerade och vid ogynnsamma omständigheter ge paranoida reaktioner. I sällsynta fall, och då förmodligen hos predisponerade, kan övergående psykotiska reaktioner med omtöckningstillstånd, ibland med karaktär av toxisk psykos, förekomma. Ruset är i viss mån hämningslösande, dvs en del av bortträngda känslor och föreställningar aktualiseras, men i motsats till alkoholruset omvandlas impulserna sällan i handling. Cannabisruset är ett passivt rus. Mot rusets slut ökar dåsighetet och kan vid tillräcklig dos kulminera i djup sömn. "Baksmälla" med fysiskt obehag förekommer inte, däremot kan nedstämdhet beledsaga tillnyktrandet. Till skillnad mot vid alkoholruset är minnet av rusupplevelserna intakt. I mytbildningen om cannabis ingår att det skulle vara ett afrodisiakum. Bakgrunden till detta (liksom till samma föreställning om LSD) är den förändrade tidsupplevelsen och den intensifierade perceptionen. I övrigt är cannabis ett afrodisiakum på samma sätt som alkohol. Några cannabisbrukare uppger sexualstimulerande verkan som primärt motiv att använda preparatet. I orienten sägs asketer tvärtom använda cannabis för att dämpa sexualdriften. Intellektuella och konstnärer uppger sig ibland ha positiva effekter i form av ökad inspiration eller självkännedom bestående även efter ruset. Det är möjligt att detta inte är orimliga påståenden men föga troligt att det gäller mer än en exlusiv grupp av brukare. Text: Magnus Kihlbom [Saxat från: Läkartidningen nr 41 1967] __________________________________________________________________________ 6. POLISENS ARGUMENT FÖR EN LEGALISERING AV NARKOTIKA ========================== Legaliseringsivrarnas argument Till stöd för förslag att narkotika skulle bli lättare tillgängliga eller helt fritt tillgängliga har framlagts en rad argument, baserade på filosofiska, ekonomiska och sociala överväganden. De åtta viktigaste argumenten skall här kort sammanfattas och kommenteras. 1: "Riskerna med narkotika vid måttligt bruk är kraftigt överdrivna." Kommentar: Forskningen har under de senaste årtiondena visat att alla narkotika ger upphov till skador. Detta gäller i särskilt hög grad cannabis, som på sextiotalet av många uppfattades som "ofarligt" eller "harmlöst". Skadorna av cannabis omfattar bl.a. rubbningar i hormonbalansen och fortplantningen, nedsatt immunförsvar, störningar i närminne och inlärning samt svåra förvirringstillstånd, s.k. cannabispsykoser. Genom att narkotika är beroendeframkallande klarar en missbrukare inte av att hålla sig till "måttligt bruk" utan fortsätter sitt intag även om detta vållar svåra problem. 2: "Det är fel att förbjuda och bestraffa sjukdomen narkomani." Kommentar: Det narkotikalagstiftningen förbjuder och bestraffar är den olovliga hanteringen och det olovliga bruket av narkotika - inte narkomanin eller det fysiska eller psykiska narkotikaberoendet. Narkotikaberoendet (narkomanin) är inte någon sjukdom. Beroendet är en känslomässig fixering vid narkotikans ruseffekter. Det kan förstärkas av att abstinensreaktionerna (under och direkt efter tillnyktringen) är plågsamma. Narkomani utgör inte någon saklig grund för läkares förskrivning av narkotika till missbrukare. En narkotikamissbrukare som begått brott kan i vissa fall överlämnas till vård inom eller utom kriminalvården, om en sådan åtgärd bedömes kunna främja hans eller hennes återanpassning till samhället. Med en sådan behandling ges missbrukaren möjligheter att komma bort från sina drogvanor. 3: "Ett samhälle har inte rätt att förbjuda människor att använda narkotika eller andra droger för att påverka sina sinnesupplevelser." Kommentar: Förenta Nationernas narkotikakonventioner tillåter endast medicinsk och vetenskaplig användning av narkotika. Privat bruk, för njutningsändamål, i religiöst syfte eller som sinnesvidgande medel, tillåts ej. Bakgrunden till denna bestämmelse är att varje användning av narkotika utanför medicinska sammanhang medför stora risker för individ och samhälle. Inom sjukvård och forskning är användningen underkastad sträng kontroll för att förebygga att narkotikan framkallar skada. 4: "Om narkotikamissbruk får hälsovådliga konsekvenser är detta endast en självskadande verksamhet, alltså något som konsumenten-missbrukaren själv får ta ansvaret för." Kommentar: Icke-medicinskt bruk av narkotika får alltid konsekvenser för andra människor, i första hand för en missbrukares anhöriga, arbetskamrater och grannar. I ett välfärdssamhälle får kollektivet alltid betala för de störningar som missbruket vållar genom sjukdomar, skador, brott, olycksfall och produktionsförluster. Förbudet mot privat användning av narkotika är viktigt till skydd för folkhälsa, välfärd och rättsväsende. 5: "Förbudet mot narkotika gör endast denna än mer spännande, som all förbjuden frukt." Kommentar: Anledningen till att narkotika upplevs som "spännande" är att den - åtminstone inledningsvis - ger upphov till behagliga ruseffekter, som kortsluter hjärnans lustcentrum. Samtidigt är just dessa behagliga effekter något som missbrukaren eftersträvar till i stort sett varje pris. Häri ligger mekanismen bakom beroendeutvecklingen. Svårigheten för missbrukaren att tygla ett beroende är ett skäl till att narkotika underkastats sträng kontroll. 6: "Narkotikakontrollen har ej fungerat som det var tänkt. Målet ett narkotikafritt samhälle är orealistiskt." Kommentar: Narkotikakontrollen har haft betydande verkan genom att hålla nere det icke- medicinska bruket. Missbruksläget i vårt land är bättre än på många andra håll i världen, och detta är ett resultat av vår restriktiva narkotikapolitik. Genom en rad insatser, t.ex. den landsomfattande polisoffensiven 1969 och lokala aktioner som i Arboga 1986, har vårt land visat att det går att på bred front tränga tillbaka massmissbruk av narkotika genom att använda metoder som är acceptabla i vårt samhälle. Målet ett narkotikafritt samhälle är och förblir en viktig del av välfärdssträvandena. 7: "Narkotikakontrollen har skapat en gyllene marknad för brottssyndikat och givit upphov till allvarlig narkotikabrottslighet som skulle försvinna om narkotikan blir laglig." Kommentar: Med fri narkotika skulle vi få en stegring av det icke-medicinska bruket av narkotika och därmed en kraftig ökning av olycksfallen i arbetsliv och trafik, en kraftig ökning av antalet brott begångna under narkotikapåverkan osv. Anledningen till att narkotikakontrollen i flera länder skapat närmast krigsliknande konflikter med militär och polis är att den illegala hanteringen är enormt lönsam. Förtjänsterna härrör ytterst ur det narkotikaberoende som missbrukarna utvecklar och därför är beredda att betala stora summor för att tillfredsställa. En fri narkotikamarknad skulle endast göra allt fler människor beroende och därmed skapa än större profiter för narkotikaproducenterna. Om samhället genom upplysning, vård och rättsliga ingripanden eliminerar missbrukarnas efterfrågan på narkotika berövas syndikaten sina förtjänster. En ökad legal konsumtion ger sekundär påverkan på ungdomar. En legalisering med åldersgränser, ungefär som för alkoholförsäljningen vid våra svenska systembolag, skulle skapa en lukrativ marknad för langning till ungdomar. 8: "Med legalförskrivning av narkotika till missbrukare under läkarkontroll skulle missbrukarna kunna frigöras från den svarta marknaden och behovet att begå brott för att finansiera sitt missbruk. Förskrivningen skulle underlätta missbrukarnas återanpassning till samhället." Kommentar: Försök har gjorts i många länder att skriva ut narkotika till missbrukare för injektion eller annan tillförsel på egen hand. Alla sådana experiment har lett till en spridning av missbruket till nya grupper. Ett sådant projekt genomfördes i Stockholm 1965 - 1967. Resultatet blev en katastrofal spridning av missbruket, bl.a. en fördubbling av antalet injektions- narkomaner på tolv månader och flera dödsfall. Vissa narkotika, t.ex. amfetamin, kokain och hallucinogener, är så giftiga för hjärnans funktion att hög konsumtion av dessa medel framkallar svår förvirring (psykoser) hos missbrukarna. Legal förskrivning innebär att man ger upp hoppet om att kunna återföra missbrukarna till ett drogfritt liv. Ingen har heller krävt att alkoholmissbrukare skulle få billig apotekssprit för att slippa gå till langare. Sammanfattningsvis kan man säga att tanken på legalisering av narkotika är främmande för alla moderna samhällsformer och kulturer. [Källa: Polisen] __________________________________________________________________________ > > > H A C K I N G / C O M P U T E R U N D E R G R O U N D / I T < < < __________________________________________________________________________ 7. COMPUSERVE-CHEF FÄLLD FÖR PORR I TYSKLAND ========================== En domstol i Bayern utdömde i maj en villkorlig dom på två års fängelse för Compuserves tidigare chef i Tyskland. Felix Somm dömdes för att han varit chef för en tjänst via vilken tyskar kunnat hämta pornografiskt material och nazistisk propaganda från datorer i andra länder. Bayern räknas som en av de mest konservativa delstaterna och domen kom trots att åklagarna gjort en helomvändning och sagt att Somm inte kan hållas ansvarig för tjänstens innehåll enligt Tysklands nya multimedialag. [Källa: Wired] __________________________________________________________________________ 8. KINESISKA SYSTEM SÅRBARA INFÖR HACKERS ========================== Datorsystemen i Kina är dåligt skyddade enligt Arthur Coviello, VD på ett datasäkerhetsföretag i Hong Kong. De hackers som nyligen tog sig in i Pentagons datorer, Masters of downloading, har hotat att angripa kinesiska system. Kinesiska myndigheter är väldigt restriktiva med att tillåta kryptering av data. De vågar heller inte köpa krypteringsprogram från andra länder eftersom de fruktar att dessa kan innehålla "bakdörrar" som hotar säkerheten. [Källa: Newsbytes] __________________________________________________________________________ 9. EU VILL STOPPA OANSTÄNDIG INFORMATION PÅ INTERNET ========================== EU ska satsa 25 miljoner Ecu, motsvarande 212 miljoner kronor, de första två åren av en fyraårig kampanj mot oanständigheter på Internet. Satsningen är uppdelad i två delar. Dels vill EU uppmuntra "säkert" användande genom att informera föräldrar om vad de bör tillåta sina barn att se. Dels vill EU ha myndighetskontroll över Internets innehåll. EU vill också införa ett system för innehållsmärkning, ungefär som åldersgränserna på filmer. [Källa: Newsbytes] __________________________________________________________________________ 10. FRODO - NYTT ELAKT VIRUS ========================== Om du har läst J.R.R Tolkiens böcker känner du också till vem Frodo är. Till skillnad från den gode Frodo i böckernas värld är viruset Frodo elakartat och har inget emot att döda allt som kommer i hans väg. Han är också mycket slug. Frodo kan attackera direkt när viruset exekveras, men han kan också välja att vänta och smitta filerna en efter en när de öppnas. Det är omöjligt att upptäcka Frodo innan informationen förstörts och han klarar av att angripa alla filtyper. Frodo kan också välja att smitta datafilerna på ett sätt så att de fungerar så länge de befinner sig i datorns arbetsminne, men förstörs när användaren försöker ta bort viruset. När arbetet är avslutat dyker följande meddelande upp på skärmen: "FRODO LIVES!" [Källa: PC Guiden] __________________________________________________________________________ 11. 57 MILJONER E-MAIL ADRESSER SÄLJES FÖR 750 KR ========================== Reklam, eller "spam", via epost har blivit en jätteindustri där register över e-postadresser blir allt värdefullare. Den norska nättidningen GuruNEWS kunde nyligen berätta att man erbjudits köpa 57 miljoner e-postadresser för 99 dollar (ca 750 kronor) av företaget Cyber Bulk. I köpet ingår även e-postprogrammet Stealth Mailer som automatiskt lägger in en falsk avsändare (spammare vill gärna vara anonyma). [Källa: Uppsnappat #139 | uppsnappat@medstroms.se] __________________________________________________________________________ 12. ASCII KONST ========================== | |.| |.| |./| |./| . |./| . ^. |.//| /.^/ --.| |.//| /|.--/ --.| |.//| / |.--/ ---.| |./| /|.---/ --.| |./| /|.--/ . |.| /. / _ -_^_^_^_- // / -_^_^_^_- _ - -/_/_/- ^ ^ | ^ ^ -\_\_- - >> ************************************************************* >> ***************************** >> **************************** >> *************************** >> ************************** >> ************************* >> ************************ >> *********************** >> ********************** >> ********************* >> ******************** >> ******************* >> ****************** >> ***************** >> **************** >> *************** >> ************** >> ************* >> ************ >> *********** >> ********** >> ********* >> ******** >> ******* >> ****** >> ***** >> **** >> *** >> * >> ** >> *** >> **** >> ***** >> ****** >> ******* >> ******** >> ********* >> ********** >> *********** >> ************ >> ************* >> ************** >> *************** >> **************** >> ***************** >> ****************** >> ******************* >> ******************** >> ********************* >> ********************** >> *********************** >> ************************ >> ************************* >> ************************** >> *************************** >> **************************** >> ***************************** >> ****************************** >> ******************************* >> ****************************** >> ***************************** >> **************************** >> *************************** >> ************************** >> ************************* >> ************************ >> ********************** >> ********************* >> ******************** >> ******************* >> ****************** >> ***************** >> **************** >> *************** >> ************** >> ************* >> ************ >> *********** >> ********** >> ********* >> ******** >> ******* >> ****** >> ***** >> **** >> *** >> ** >> * >> ** >> *** >> **** >> ***** >> ****** >> ******* >> ******** >> ********* >> ********** >> *********** >> ************ >> ************* >> ************** >> *************** >> **************** >> ***************** >> ****************** >> ******************* >> ******************** >> ********************* >> ********************** >> *********************** >> ************************ >> ************************* >> ************************** >> *************************** >> **************************** >> ***************************** >> ****************************** >> ******************************* >> ****************************** >> ***************************** >> **************************** >> *************************** >> ************************** >> ************************* >> ************************ >> *********************** >> ********************** >> ********************* >> ******************** >> ******************* >> ****************** >> ***************** >> **************** >> *************** >> ************** >> ************* >> ************ >> *********** >> ********** >> ********* >> ******** >> ******* >> ****** >> ***** >> **** >> *** >> ** >> * __________________________________________________________________________ 13. CONTROL ALT DELITE SKÄNKER BORT DOMÄNEN ´SWEDISHMATCH.COM´ ========================== Domännapparna Control Alt Delete, som var i rampljuset för ett tag sedan, meddelar att de är villiga att skänka domänen ´swedishmatch.com´ till Swedish Match AB, under förutsättning att företaget skänker minst 1 krona till Cancerfonden. Detta för att Control Alt Delete anser att Swedish Match AB - som bland annat tillverkar cigaretter - vara ett "anti-hälsoföretag". Control alt Delite skriver följande i sin pressrelease: Vi vill med dessa rader bekräfta att Control Alt Delete AB vill skänka domänadressen SWEDISHMATCH.COM till anti-hälsoföretaget Swedish Match AB, under förutsättning att Swedish Match AB offentligt donerar minst 1 krona ($0,13) till Cancerfonden. Vi hoppas naturligtvis att beloppet ska bli större än 1 krona och att Cancerfonden tar emot såväl pengarna som den publika relation mottagandet innebär. Vi vill samtidigt informera om att lungcancer inte enbart är ett lokalt svenskt fenomen, framför allt inte i USA. Vi ser tacksamt fram emot era svar i detta ärende. Med Vänlig Hälsning/ Robert Boström VD Control Alt Delete AB Läs även om bakgrunden i Computer Sweden Nr 42 980511: http://domino.idg.se/cs/artikel.nsf/a73b44e923fd585fc125650f0031bd38/d2065a9234c 6e9fbc1256601002e205b?OpenDocument __________________________________________________________________________ 14. PERSONSÖKARE KAN AVLYSSNAS ========================== Så gott som samtliga personsökare i Sverige kan avlyssnas på en och samma gång med överraskande enkla medel. Vanliga meddelanden till och från olika abonnenter kan automatiskt skrivas ut med en vanlig persondator, enligt en granskning som Sveriges Radios Ekoredaktion gjort. - Alla blir ju förvånade och litet bekymrade för att det är nog ingen som trott att det varit så lätt som det är, säger Erland Sönnerstedt, en av cheferna för den militära säkerhetstjänsten, till Ekot. Ekot har använt sig av en radiomottagare som klarar de frekvenser det rör sig om, en vanlig persondator och en programvara för vanliga datorer, som kan hämtas gratis på Internet. Med dessa attribut kan vem som helst avlyssna i stort sett samtliga de cirka en kvarts miljon personsökare som finns i Sverige på en och samma gång. Omkring hälften finns hos myndigheter och företag, resten hos privatpersoner. Det tog tio minuter för en datatekniker att koppla ihop Ekots utrustning och installera programvaran från Tyskland. Sedan sprutade meddelanden fram över dataskärmen i klartext från hela landet. På kort tid skrev en laser ut 150 tättskrivna sidor med klartextmeddelanden. De flesta kom från privatpersoner i landet som ville bli uppringda på sina telefonnummer, som de uppgett i klartext till mottagarens personsökare. Men det fanns också längre textmeddelanden till försvaret, polisen, sjukhusen och andra myndigheter med mycket höga krav på sekretess och ofta till stora grupper av chefer och specialister. - Det finns ju betydande nackdelar om man utnyttjar detta för att överföra meddelanden som är känsliga på något vis eftersom de syns i hela Sverige, konstaterar Erland Sönnerstedt. Programvaran hittar du på URL: http://aab.42.org/deti/ __________________________________________________________________________ 15. SVENSK ANONYMHETSSERVER STARTAD ========================== Zoom heter en svensk så kallad anonymitetsserver. Den låter dig skicka e-post och posta inlägg på Usenet anonymt. Servern sägs ha ett inbyggt skydd mot skräppostningar, spam. Tjänsten drivs ideellt och svensk lag gäller. URL: http://www.zoom.nu [Källa: Dagens IT] __________________________________________________________________________ 16. HACKERS LADDADE UPP EGNA TELEFONKORT ========================== Ett gäng hackers i Holland knäckte nyligen koden till tyska telefonkort och lyckades ladda upp dem själva. Efter en kort tid upptäcktes de dock när de sålt telefonkort för några miljoner kronor. Korttillverkarna säger att de nu ska göra en spärr som hindrrar använda kort att återanvändas. __________________________________________________________________________ 17. NY KRYPTERINGSTEKNIK ========================== Den malaysiske företagaren Jerry Wu säger att han har konstruerat ett krypteringssystem för Internet som enligt honom själv är bättre än de amerikanska, vilka enligt lag i USA inte får exporteras. Den består av en kod om 2 048 bits. Den passar till Netscape och Microsoft och är lätt att använda: en ikon på avsändarens skrivbord krypterar meddelandet och ett lösenord hos mottagaren förvandlar det till klarskrift igen. För att vissa kommersiella funktioner skall kunna ske över Internet måste ett bra krypteringssystem finnas, och Jerry Wu skall nu marknadsföra sin lösning. [Källa: TT-Reuters] __________________________________________________________________________ 18. NY ELAK HACKER KAMPANJ MOT TELIA ========================== Att Telias säkerhet inte är den bästa är knappast någon nyhet. Telia förnekar dock detta, och menar att deras säkerhet är helt OK. En hackergrupp som heter "Tha Evil Felia-Fuckers iNC!" har därför valt att börja bevisa motsatsen. De har böjat hacka passwords för Telias kunder och lägga upp uppgifterna om username och password på kundernas egna hemsidor. Nedan följer det första hacket, men flera utlovas... Original: http://w1.869.telia.com/~u86902304/ Mirror: http://www.flashback.se/hack/1998/05/19/1/ Hackergruppen "Tha Evil Felia-Fuckers iNC!" kan kontaktas via Email: feliafck@hotmail.com __________________________________________________________________________ > > > P O L I T I K & T E R R O R I S M < < < __________________________________________________________________________ 19. STOPPA LAGEN ========================== Privat införsel av tobaks- och alkoholvaror från andra EU-länder är en medborgerlig rättighet enligt EG-rätten. Ny svensk lag skall förbjuda detta fr.o.m. 1 juli 1998. Dessutom ger man tullen befogenhet att öppna privat post och försändelser från andra EU- länder! Detta är inte förenligt vare sig med svensk konstitutionell rätt eller EG-rätt. Det säger även höga rättslärda EU-specialister, Lagrådet, Justitiekanslern, Advokatsamfundet m.fl. Trots det klampar regeringen på! Hävda Din rätt! Stoppa dumheterna! Det är bråttom! Klicka på länken nedan, printa ut, fyll i och sänd blanketten till EU kommissionen och klaga! Gör Din röst hörd! Du behöver bara fylla i namn och adress samt underteckna. Resten har vi fyllt i åt Dig. Det behövs inte några bilagor. URL: http://occ.pegit.se/euklagan.html __________________________________________________________________________ 20. AKTION MOT EUROPOL ========================== På söndagkvällen den 24 maj så genomförde cirka 30 politiska aktivister en direkt aktion mot Europol, den europeiska polisstyrka som har sitt högkvarter i Raamstraat i Haag, Holland. Aktionen var över på fyra minuter. Två stora banderoller, med slagord mot den okontrolerbara polisstyrkan Europol, sattes upp på byggnades entre. Framsidan på byggnades täcktes med affischer och slagord sprejades på väggen. På tre stora skyltar så ersattes Europols logo med ordet "Gestapo" i gotiska bokstäver. När aktionen var över, påbörjade Haags poliskår en jakt på aktivisterna. 8 personer fångades (med hjälp av civilsnutar) och låstes in i polisceller. Alla aktivister åtalades enligt den ökända paragraf 140 i holländska kriminallagen, vilket betyder att de misstänktes för att vara medlemmar i en kriminell organisation. De åtalades även för skadegörelse. Inte en enda av aktivisterna sa sina namn till polisen, och alla vägrade svara på frågor i polisförhören. Efter 20 timmar hade alla aktivister släppts i brist på bevis. Aktionsgruppen Postbus 140 (numret anspelar på paragrafen) tog på sig ansvaret för aktionen. Ytterligare info finns på URL: http://www.dsl.nl/eurodusnie [Saxat från: Motkraft #14 | nyhetsbrev@motkraft.net] __________________________________________________________________________ 21. VÄGRA JOBBA UTAN LÖN! ========================== Malmö är en av nu flera städer som försöker bli en arbetsmarknadspolitisk frizon. Det skulle innebära att kommunen får fördela pengarna för A-kassa, socialbidrag och andra bidrag hur de vill. Redan nu är de en bra bit på väg. Politikerna och kapitalet jobbar inte för att sänka arbetslösheten. Arbetslösheten är vinstgivande för dem. Med en stor arbetslöshet kan arbetsgivarna sänka lönerna eller öka arbetsbördan, för det finns alltid någon annan som kan ersätta de som protesterar eller arbetar ut sig. Istället för att nyanställa eller behålla personal väljer arbetsgivarna att utnyttja tvångsarbetare betalda av staten. Bland annat tvingas arbetslösa mellan 20-25 år arbeta för socialbidraget. Det sägs att det är för att vi inte ska bli passiva... Men sanningen är att arbetsgivarna ska få gratis arbetskraft. Det de kallar för gröna jobb, praktikplatser, ALU, API, beredskapsarbete, det kallar vi tvångsarbete. Vad kan du då göra för att slippa slava utan lön? Fastnar du i arbetsförmedlingens och socialens nät så våga protestera! Naturligtvis ska du fuska så mycket som möjligt och vägra låta dig utnyttjas! Det finns saker som vi skulle kunna göra gemensamt, till exempel direkta protester på socialkontor och arbetsförmedlingar, sabotage av politikernas byggnader och fönsterrutor och sno det som vi behöver när vi inte har pengar att köpa det för. Var glad att du är arbetslös! Bli arg när du inte får några pengar! Nu menar vi inte att folk lönearbetar frivilligt, de flesta gör det för att få pengar till mat och hyra. Däremot är de här tvångsåtgärderna en försämring av våra villkor. Vi tror inte att alla behöver ett jobb, vi tror alla behöver en försörjning! Autonomt Motstånd Box 4181 203 13 Malmö (Texten är tagen från ett flygblad gjort av Autonomt Motstånd, som är en grupp revolutionära socialister som kämpar utomparlamentariskt och utomfackligt för ett klasslöst samhälle utan förtryck. De jobbar även med andra frågor än klasskamp.) __________________________________________________________________________ > > > U N D E R G R O U N D < < < __________________________________________________________________________ 22. FLASHBACK STARTAR FYRA NYA MAILINGLISTOR ========================== Flashback Community har ett flertal slutna mailinglistor. Mailinglistor dit enbart Flashback Communitys medlemmer har tillträde. Här kan du utbyta information eller bara hålla dig à jour med vad som händer inom underground-världen. Dessa tar vid där FNA slutar, och allt är i princip fritt och gränslöst ocensurerat. Nyligen startades ytterligare fyra mailinglistor. Nedan följer en kortfattad genomgång över de mailinglistor som f.n. erbjuds hos Flashback Community. W H O R S E : Inriktning: Underground Whorse är en utveckling av FNA. Här diskuteras allt som är rel. till underground. Skumma filmer, punk, hackers, droger, politik, grafitti, seriemördare, outlaw bikers osv. Flashback Communitys största lista med närmare 400 medlemmar. C O M M U N I T Y : Inriktning: Flashback Community Mailinglinglista där du är med och påverkar Flashback Communitys inriktning. Här kan du ge förslag och idéer på hur Flashback Community kan bli bättre, men även diskutera saker som du är missnöjd med. R O O T X S : Inriktning: hacking/phreaking/cracking/carding/virii Hackersrelaterad mailinglista med tekniska diskussioner och rel. information. Vilka ISP har sämst säkerhet, hur knäcker man enklast programmet XXX osv. W A R E Z 4 P C : Inriktning: Illegal spridning av kommersiell programvara för PC En warez-lista med information om nya ftp-siter, program och övrig användbar information. W A R E Z 4 M A C : Inriktning: Illegal spridning av kommersiell programvara för Mac OS En warez-lista med information om nya ftp-siter, program och övrig användbar information. För att medverka i någon av listorna så skickar du en e-mail till flashback@flashback.se där du anger listans namn i ´subject´ Observera att du måste ha en ´flashback.net-adress´ som avsändare för att bli godtagen som medlem. Endast medlemmar i Flashback Community blir godkända. Ytterligare info. om Flashback Community: http://www.flashback.net/ __________________________________________________________________________ 23. DERIS - DEN ENSKILDES RÄTT I SAMHÄLLET ========================== Köp superbillig öl & cigg helt LAGLIGT i Sverige OBS: Inte förskottsbetalning !!! EU-Föreningen DERIS - Den Enskildes Rätt i Samhället sänker dina levnadskostnader och tar tillvara dina rättigheter ! Sedan Sveriges inträdde i EU har du rätt att handla varor från alla länder som är med i EU. EU-föreningen DERIS står för ´Den Enskildes Rätt I Samhället´. Föreningen, som bildades i början av 1998, erbjuder Dig som medlem mängder av fördelar. Sänk dina mat/öl kostnader ! Korv, ost, konserver, blöjor, tvättmedel, cigg & öl, vitvaror, ja precis vad du eller din familj behöver för ert leverne hjälper vi DIRIS dig som medlem att köpa extra billigt. DIRIS har kontakter med leverantörer från mängder av länder inom EU. DIRIS har samarbetsavtal med speditörer som utför transporter till dig i Sverige. Du behöver inte vänta länge på dina varor. Varorna levereras till föreningens lager. Du kan välja att hämta hem dem eller att få allt levererat direkt hem till din dörr vid en tid som passar Dig. Ett exempel: På sytemet kostar ett flak Starköl ( 24 halvliters burk ) ca 360:- Som medlem betalar du ENDAST 220:- för dessa 24 halvliters ölburkar. OBS: Högst 9 x 24 halvliters burkar vid vardera beställning. Vill Du veta mer om hur du kan bli medlem, eller vill du vara med och starta DERIS på Din ort/ha en depå/lager, ring genast. DERIS, Box 106 Avd IT, 242 22 Hörby Tel/Fax :0415-400 64 Email: deris@kingkong.com Bankgiro : 5064-0226 URL: http://www.flashback.net/~deris/ __________________________________________________________________________ 24. SENASTE NYTT OM FNA-BOKEN ========================== Nu börjar slutarbetet inför tryckningen av den s.k. FNA-boken. En special- utgåva i 23 exemplar. 7 exemplar är s.k. ´pliktexemplar´ som skickas direkt till Kgl. Biblioteket. Flashback behåller sedan 1 referens exemplar, och de övriga 15 (femton) utgåvorna säljes sedan till er läsare. Först till kvarn... Boken är dyr, och ändå säljs varje bok för ett par hundra kronor under självkostnadspris. Orsakerna till dess dyra produktion är flera. Formatet är den främsta orsaken. Den är på över 1800 sidor och blir uppskattningsvis 11 cm bred. Det finns i stort sett inga bokbinderier i Sverige som klarar av att binda bredare böcker än 4,5 cm då maskinerna som binder böckerna inte är gjorda för mer. Alternativet blir att handbinda boken (exklusivt, men svindyrt). Upplagan är givetvis nästa faktor. 23 exemplar !!! För en bok skall vara lönsam krävs i regel en upplaga på minst 3000 ex. För att kompensera det höga priset så har Flashback även sammanställt ett lika exklusivt ´Flashback kit´ med div. promo-prylar som aldrig funnits till försäljning. Dessa har endast gjorts för att ges bort gratis till medarbetare m.m. De flesta av dessa produkter finns endast tryckta i 100 exemplar. the Flashback Kit innehåller: - Flashback T-shirt (XL) med texten "15 years in the business - and still going strong / FLASHBACK / 1983-1998" på framsidan och Flashbacks logo på ryggen. Röd t-shirt med vitt tryck. - Flashback T-shirt (XL) med texten "15 years in the business - and still going strong / FLASHBACK / 1983-1998" på framsidan och Flashbacks logo på ryggen. Svart t-shirt med vitt tryck. - Flashback metal pin (logotype) - Flashback badges (röd logotype på vit bakgrund) - Flashback dekaler (röd logotype på vit bakgrund) - Flashback dekaler (svart logotype på vit bakgrund) Totalt: 2 st T-shirts, 1st metal pin, 1st badges och 4st dekaler. De som är intresserade av att köpa boken (med tillhörande kit) kan skicka en email till: jan.axelsson@flashback.se +++ Jan Axelsson - Flashback News Agency (Flashback Books 001) [ISBN 91-630-6915-6 | 1812 sidor | 210x297 mm | Hårdbunden] De första hundra (100) utgåvorna av Flashbacks omtalade e-zine ´Flashback News Agency´ (FNA) samlade i bokform. Totalt över 2000 artiklar och ytterligare 400 insändare. Denna bok innehåller intervjuer, artiklar, debatter, notiser, guider m.m. inom underground scenens alla tänkbara områden; hulliganer, rave, satanism, hackers, politisk terrorism, droger, bikers, konspirationer, telefonbedrägeri, sektledare, gaykultur och mycket annat. Den största boken inom sin genre som blivit utgiven på svenska någonsin. Artiklar från boken ´Flashback News Agency´ i urval: - Intervjuer med Ahmed Rami (Radio Islam), Konservativa Partiet, Bandidos MC, ´OS-bombaren´ Mats Hinze, S.I.T.E. (Swedish Internet Terrorism Enterprise) m.fl. - Recept på Napalm, Ecstacy, Amfetamin och ´The Timothy Leary Biscuit´ - Information om hur man ta sig in i SÄPO´s dataterminal - Svensk filmcensur 1995-96 - Manualer i hur man ringer gratis, tillverkar egna 10-kronor, slipper P-böter, dyrkar lås, hackar mailboxar på Europolitan, slipper göra lumpen, hyr bil billigt, ringer rikssamtal från jobbet och mycket annat. - Debattartiklar skrivna av Christian Gergils (f.d. Frihetsfronten), Carl Holm (Contra), Brita Sylvan (Hans Scheikes kvinnor), Kenny Stolpe (Rael rörelsen) och Peter Magnusson (Hembygdspartiet) m.fl. - Naturliga droger (part 1 & 2) - Hackergruppen ´Power Through Resistance´ berättar varför de ´hackade´ CIA - Lathund i konsten att kartlägga en person - McHämnd - hur man bråkar med McDonalds - Lista över civila polisbilar i Sverige - Nybörjarguide för hackers (steg-för-steg) - Polisens situationskoder - Konsten att lyckas med hembränd sprit - Anarkisternas svarta lista - Seriemördarlistan (part 1 & 2) - Lista över alla kemikalier som är förbjudna i Sverige - Email-adressen till Gud (!) - Hur man tar sig en tupplur på jobbet (utan att någon märker det) - Nybörjarguider om drogerna Absinth, LSD, GHB, Poppers och Blomman för dagen. - Hur man får 2 liter starkt vin på 1 vecka - Den vita rasen sprider AIDS för att utrota de svarta - Thule Info - register över sadistiska och kriminella poliser - Europeisk självmords-statistik - Gayskins (homosexuella skinheads) - Siewert Öholm stoppar inslag om Flashback på TV2 - Mickey Rourke har tatuerat in ett hakkors på vänsterarmen och mycket, mycket annat... Boken ´Flashback News Agency´ innehåller: FNA #1 - FNA #100 i kompletta versioner samt samtliga tyska (6 utgåvor) och engelska (1 utgåva) översättningar av FNA. Boken är tryckt i begränsad och numrerad upplaga: 23 exemplar Pris: 975kr exkl. porto __________________________________________________________________________ > > > N O T I S E R < < < __________________________________________________________________________ 25. UTPRESSNING VIA KONTAKTANNONS ========================== Två 15-åriga flickor satte in en falsk kontaktannons där de låtsades vara 18 och intresserade av sex med äldre män. En man som svarade lämnade i brevväxlingen via Internet ut uppgifter om sitt jobb, familj och sexfantasier. I mars krävde flickorna 3000 kronor för att inte berätta om saken för hans fru. Mannen gick till polisen som grep flickorna. [Källa: Aftonbladet] __________________________________________________________________________ 26. PINSAM TV 4 TABBE ========================== Kommer ni ihåg TV4:s tävling om vem som var århundradets bästa svenska skådespelerska för ett par år sen? Det var nog många som blev förvånade när Helena Bergström vann och lämnade Ingrid Bergman som tvåa. Resultatet röstades fram av TV4:s tittare, och nästa dag medgav man på TV4 att alla Helena Bergströms röster av misstag registrerats på Ingrid Bergman, och tvärtom. [Källa: Magnezine #5-98 / "Tusen Tabbar" av Ulf Ivar Nilsson] __________________________________________________________________________ > > > Ö V R I G T < < < __________________________________________________________________________ 27. FRÅGOR & SVAR ========================== # F R Å G O R VILKA REGLER GÄLLER ANG. MP3 Någon som vet reglerna kring MP3-filer. Får man pressa MP3-skivor, lägga upp hemsidor, tipsa om andra MP3-sidor osv. Var går gränsen? Snurre ************************************************************************** # S V A R RE: STÄMD PÅ 30.000 KR Bäste Joakim, Jag har arbetat med upphovsättskydd i ett par år och kan meddela dig följande. I enlighet med Bern och UC konventionenerna (internationella upphovsrätt överenskommelser vilka de flesta länderna i världen skrivit på), tillhör ett s k immateriellt verk (koreografi, fotografi, konstverk etc) upphovsmannen utan att registrering till någon myndighet eller exponering av ett s k copyrightmärke (c). Med andra ord måst du fråga om lov om du vill använda det immateriella verket. Annars bryter du mot lagen. Det åligger den som vill använda verket att kontrollera -innan verket publiceras - om verket är upphovsrättsskyddat. Om man får tillstånd att publicera bilden förväntas man att ange att verket är upphovsrättsskyddat genom copyright märke och hänvisning till den person eller verk som äger bilden, samt vilket år bilden är tillverkad eller först publicerades. Tillstånd kan erhållas mot eller utan royalty. Ett sätt att "komma undan" om man är osäker på om ett verk, t ex en bild, är upphovsrättsskyddad, är att skriva en disclaimer (dementi) på sin sida. I dementin anger man att vederbörliga försök har gjorts att identifiera en upphovsman utan framgång och att bilderna publiceras i god tro om att bilderna är i "public domain" d v s allmänn egendom. Vidare lovar man att ta bort bilden om upphovsmannen meddelar detta med någon form av bevis..... eller liknande. Du kanske sätt dylika disclaimers från en del xxx-sidor som huvudsalkigen använder bilder från usenet. Disclaimervarianten har dock ett begränsat värde om man gör uppenbara överträdelser genom att användande etablerade bilder eller konstverk som Musse Pigg, eller bilder på Hanna Graf... Ett tillfälle då det är tillåtet att använda upphovsrättskyddade bilder eller skrift är att publicera dem i ett recencerande syfte. (Se FNA #100 om ETC och Rapport - de sistnämnda viftar bara flugor för att vinna tid medans ETC är helt rätt på det). Som kuriosa kan nämnas att den firman jag tidigare arbetad för har stämt eller hotat att stämma ett antal olika bok och tidningsutgivare och skivbolag för olovligt användande av upphovsrättskyddat material. Skadeståndssummorna varierar mellan USD 500-200.000 beroende på forum och omständighet. Det talar helt klart till din fördel att sidan besökts av så få besökare. Om jag var du skulle jag ta reda på bevis att sidan varit besökt så lite (statistik från din ISP), bedyrat din okunnighet om upphovsrättslagar och djupt och ärligen be om ursäkt för fadäsen..... Oftast bemöts ärlighet väl i sådana här sammanhang. Vi har själva släppt en massa överträdelser bara vederbörande har erkänt sitt misstag och lovar att aldrig göra om det (but don´t take my word for it). Till syvens og sisdt handlar det om ekonomi, även om det är en del prestige med i spelet oxå. Med andra ord se till att försäkra dem att deras ansträngning med att få dig att betala ett skadestånd står i kontrast till den summa de kommer att få in - d v s att det kostar mer än det smakar. I vilket fall som helst skall du inte betala mer än 1000 kr per bild, jag vet inte var de har fått 30.000 ifrån. Det verkar helt taget ur luften. Med andra ord, väsa pennan, bemöt dem och argumentera väl, var saklig och blanda inte in för mycket känslomässiga resonemang. Advokater är oftast "förnuftiga" människor och köper förnuftiga resonemang. En sak till, försök luska utom han har bevis mot dig, d v s kopior på sidan, annars har han verkligen inget att komma med. Bevis är naturligtvis A & O i sådana här sammanhang. Det kan hända att han bara är ute för att skrämma dig för att du skall ta bort bilderna, och det har du ju redan gjort. Om saken går till rättegång kan du dock bli ansvarig för hans rättegångskostnader & advokatkostnader om du förorar. Och *om* du förlorar, hur skall de få pengarna av dig (jag förutsätter att du inte är rik och kanske student - vem annars skulle sätta Hanna Graf på sin hemsida:-))) Du kan känna dig ganska säker enligt min bedömning. Jag har själv jagat små enterprenörer som vägrat samarbeta och alltid varit tvungen att ge upp p g a kostnaderana. Sammanfattning: 1. Besvara dem vänligt och korrekt, be om ursäkt och bedyra din oskuld. Om de fortsätter, 2. Bedyra din oskuld igen och framhåll eventuella bevis om att publiceringen varit obetydlig och att du agerat samarbetsvilligt genom att ta bort bilderna. Tryck gärna på att du inte insåg omfattningen av publiceringen, hävda gärna att du inte vet så mycket om Internet etc. 3. Om de fortsätter jävlas, erbjud dem ett skambud och säg att det är allt du har och hänvisa till personliga omkostnader, peka gärna på att om de går vidare kostar det dem mer pengar än vad du kommer att kunna betala, tala till hans förnuft. Hävda gärna att även han vinner i rätten blir det ingen utdelning för du har ingenting att ge (om det nu är så, se annars till att det ser ut så). 4. Vägra att betala och överklaga, överklaga, överklaga. Mvh, /be_free@flashback.net Jag har ingen juristutbildning och förbehåller mig från sakfel i det ovan nämnda. Informationen är baserad på min egen erfarenhet som Legal Assistant för den juridiska avdelningen på ett Amerikanskt bokförlag i tre års tid (kontor i Sverige, världsomvälvande verksamhet). Kontoret förvaltade över ett portfolio av bilder som olovligen använts av bl a Aerosmith, Bonniers, Nöjesguiden, CityNytt, OLW m fl __________________________________________________________________________ 28. FEEDBACK ========================== RE: KÖRKORT TILL SALU Jag ringde polisen och helt sonika frågade vad jag gör mig skyldig till om jag köper ett ´lagligt´ kort på internet. Svar: Inget. Men den som utfärdar kortet gör sig skyldig till ´Olovligt tillämpande av tjänsteman´?? samt förfalskning. Jag försökte slå upp ´Olovligt tillämpande av tjänsteman´ för att se vad exakt den termen stod för. Hittade inget. Polismannen jag talade med (Göteborg) skulle skicka mig ett fax gällande regler för så kallade EU-körkort. De bestämmelser som finns är att du måste vara skriven i ett EU land i minst 6 månader för att få lov att ta körkort. Polisen medgav att flera länder i Europa inte följer detta så blint. Summa sumarum: Om en person lyckas få ett körkort i ett EU-land på ett olagligt sätt så har den personen inte gjort sig skyldig till något brott. Detta som jag tolkar det gäller även vid köpta illegala körkort. Jonas Hansson -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ I FNA #100 del 2, punkt.41 har ni en rubrik som lyder: "Körkort till salu". Dessa kort som killen tar 495:- spänn för är rent blaj, gäller ABSOLUT inte som giltigt körkort i något land, möjligtvis kan man använda skiten till att imponera på tjejen (nja...) Ett gott råd dock, kolla in företaget som killen köper skräpet ifrån: http://www.nic-inc.com/~nic/products/c131.htm Där kan du inhandla ett själv för drygt 5 dollar..... Richard C. ************************************************************************** RE: MAGINS KRAFT BEVISAD Qi Gong mästaren Li Hongzhi som är upphovsman till bl a boken Zhuan Falun uppger att viljan ingalunda är i stånd att utföra någonting alls. Han menar att detta är en begränsad förståelse. Däremot är viljan den utlösande faktorn, d v s den kraft som initierar vad som i den "Kristna världen" (min beteckning) uppfattas som övernaturligt. Viljan utför vad helst som står i den enskildes makt. Jämför med resonemanget: det är inte min vilja som lyfter min arm, det är mina muskler, men det är i enlighet med min vilja som mina muskler agerar - på liknande sätt kan man genom kutlivering (andlig/fysisk träning), erhålla vissa förmågor som ger dig övernaturliga möjligheter som styrs av viljan. Ett fåtal förmågor som omnämns är telepati, telekinesi t ex. De här förmågorna finns hos alla människor men i en annan dimension och är därför inte tillgängliga för alla utan endast hos dem som har kultiverat eller fått förmågan medfödd. Han menar också att dessa förmågor är ett slags bi-effekter av kultivering och är inte ämnade att exploateras då de stör den mänskliga (tre-dimensionella) ordningen. Snarare utgör de ett prov på din "xing-xing" = ung moral, för att se m du kan handsaks med dem. Li Hongzhi påtrycker att missbruk av förmågorna leder till att de så småningom förloras. Överhuvudtaget avslöjar/presenterar Li Hongzhi häpnadsväckande esoteriska teorier och avdramatiserar mycket new age klet och allehanda esoteriska spekulationer. Läs mer http://www.algonet.se/~johan-sv/falundafa/Inneh-Zhuan-Falun.html /be_free ************************************************************************** RE: BARNPORR PÅ INTERNET - FINNS DET? Jag läste just om undersökningen ni hade gjort om barnporr på nätet och ni säger att det inte finns någon barnporr på IRC Önske tanke, men ni kan inte ha mer fel....... Jag har chattat på IRC i 3 år snart och snubblade på denna verksamhet av en slump jag var ute och chattade på IRC och så listade jag alla kanaler på servern och då.... Jag har själv roat mig med att, ja låt oss säga förstöra för "människor" som är inne i dessa kanaler (nuke m.m). Ta en titt själva... Ladda ner en IRC klient som heter mirc tex från download.com Anslut till en Dalnet server och lista (skriv /list i status fönstret) kanalerna så får ni se.... Sex kanalerna ligger ofta högst upp och börjar nästan alltid med !!!!!!!!!!!!! På kanalerna använder de sig av ett system med fservrar som där du får skriva ett trigger ord för att komma in på servern sedan kan du ladda ner precis vad somhelst mot att du laddar up nya bilder till dem , ju mer du laddar på desto mer kan du ladda ner..... Climber -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Måste bara säga det att de som gjorde undersökningen om barnporr måste varit ganksa obekanta med IRC. Jag tillhör verkligen inte någon "inre krets", men skulle mycket enkelt kunna samla ihop flera hundra bilder om dagen av just barnporr på IRC. Eftersom jag inte gärna vill bidraga till att sprida denna information lämnar jag inte ut kanalnamnen här, men kan säga att om man har lite att tänka med i huvudknoppen förstår man är att snart vilka kanaler man ska besöka. /Anon. ************************************************************************** ICQ Har ni kanske märkt att ICQ censurerar sin tjänst... när man kikar på en persons "INFO" och "ABOUT" där man kan skriva in lite egna grejer... där får icke ord som tex orgasm, dick, cunt, pussy, suck förekomma.... dom tas helt enkelt inte med! rabies __________________________________________________________________________ 29. SVARTA BÖRSEN (KÖPES & SÄLJES) ========================== # S Ä L J E S Rage against the Machine videor. Rage spelade i Hultsfred i sommras. Jag har alla låtar (utom Down rodeo & Freedom) på VHS. 80:- för en kopia. Jag har även deras hemvideo 1,15 tim. Ca 15 livelåtar. 80:- för den också. 150:- för bägge. Email: joakim_jamte@hotmail.com Cannabisfröer. Monstruösa inomhussorter och härdiga utomhussorter. Email: monsterseed@hotmail.com CD skivor (Data, Audio, Kombinerade) Vi har det mesta !!! Maila för mer info. Email: bif-cd@usa.net Spel och Nyttoprogram. Stort utbud, bra priser. Email: cdskivor@mail12.calypso.net Hampafröer! 20 st för 120 kr + postförskott. Större kvantiteter finns. Email: worrier@hotmail.com Skräckfilmer på gamla svenska hyrorginal. Bolagen hemvideo, whalters, red baron, vtc, mm. Email: nikkanp@hotmail.com Begangnade hardcore och skatepunk skivor. Email: anti6@hotmail.com Markeringsätare Byggbeskrivning på den nya Markeringsätaren som klarar AXE-Systemet. Du betalar endast för den första markeringen. 200:- plus postens avgifter. Email: stebb69@hotmail.com Nt Recover och Nt Looksmith. Kan läsa diskarna via printer porten och ändra admin password. Mer info på www.sysinternals.com. Deras pris: 1600:- Mitt pris: 200:- Email: fctg@for-president.com Billiga och bra CD-Skivor Email: power-rangers@usa.net Slangbellor, knivar, dolkar, pushdolkar, dokumentärfilmer om bl.a kravallpoliser, fotbollsvåld med mycket smaskiga bilder, och andra roliga grejer. Email: am_vapen@hotmail.com Spel och Nyttoprogram. Stort utbud, bra priser. Email: internetshop@iname.com Svaren till det nationella provet i matte A. Totalt 22 svar (11 frågor. A, B och ev. C frågor på vissa. Jag har även frågorna till det nationella provet i matte B. 150:- för A-facit + B-frågor. (Posten avgifter tillkommer) Email: joakim_jamte@hotmail.com Spel & program för 150kr skivan Email: cd4fun@hotmail.com Dom senaste körkortsproven till ett rimligt pris. Email: myztx@swipnet.se Kommunistisk litteratur, tidningar, häften etc... Email: rku_hbg@hotmail.com # K Ö P E S Billiga cigaretter. Jag vill ha ganska mycket av de vanligaste märkena. Email: demolition_rules@hotmail.com Finansbolagens register över icke önskvärda personer. Email: anneli_97@hotmail.com Bensin Blyfri 98 oktan, ange pris samt hur många liter. Transport ombesörjes av er. Intresserad av 4-6000 liter. Email: vilan1@hotmail.com Herrtidningar Större partier, Malmöområdet. 0,25 kr/st om du har många, mer betalt för specialtidningar Email: thomas.n@home.se Information angående Telefonkort, Comviq-Kontant-Kort, MagnetKort! Hur Kopierar man magnetkort? Ev. köpa en klar Kopierare?? Hur gör man sitt eget TelefonKort? Layout m.m. Email: Born@Deathsdoor.com Dyrkar, glasskärare, IR-glasögon, intressanta ritningar, markeringsätare, cash- comviq kontantkort... Email: daviid@hotmail.com Filmer Director´s cut, blaxploitation, laser, hongkong, tarantino mm OBS! Endast intresserad av original. Skicka lista. Email: headhunter242@hotmail.com Dyrkset, max 150 :- Email: z_y98@hotmail.com Cigg, Marlboro och Right Max 200:- /limpa mot postföskott eller i Linköping. Äv sprit, ej HB Email: patrik.andersson@linkoping.mail.telia.com Boken ´Vit Magi´ av Marina Medici Email: prono-q@usa.net Filmen ´Gestapos last orgy´ Email: jokmoks_jocke@hotmail.com Kirrecept. Email: hippiearmadillo@hotmail.com Extreme sport filmer. Gärna hemmagjorda. Inga fantasipriser!!!!!! Email: propain666@hotmail.com Rosita el. Chick Herrtidning i början av 1970-talet, även tidningen Color Climax nr 5 av intresse. Email: thomas.n@home.se UFC filmer eller liknande fight filmer Email: magico.johansson@swipnet.se Disneys Peter Pan på video, med svenskt tal. Email: camilla.carlsson@boras.mail.telia.com Alla sorters marijuana frön! Email: screamer@deal-maker.com Kabel eller clip för att ta bort/återställa telefonlås och IMEI-koder på mobiltelefoner. Email: ecstasy80@hotmail.com Billig sprit och dyrkmaterial Email: nils.skold@swipnet.se CD med olika spel till Mac. Email: xoron2@hotmail.com # B Y T E S Noveller på PC av erotiks karaktär Bytes mot likvärdigt, skicka prov, även bilder. Email: thomas.n@home.se # Ö V R I G T Postboxar i Mälardalsområdet uthyres Hyr på 3-6-12 mån. Eftersändning kan ordnas. Du får vara anonym om du vill. Email: postbox@poboxes.com Söker information om Nationella Insattsstyrkan, SÄPO, FRA/TVA, MUST etc. Svenskt säkerhets- & underrättelsetjänst. Polis/Militär. Söker även personer som känner till olika myndigheters arbetssätt när det gäller både offentliga och sekretesbelagda handlingar... Email: anneli_97@hotmail.com _______________________________________________________ Vill du annonsera i FNA? Skicka då annonsen till: fna@flashback.se enligt formulärets uppbyggnad nedan: Rubrik: (högst 50 nedslag) Annons: (högst 300 nedslag) Emailadress: Annonser som skickas html-kodade eller är uppenbart olagliga refuseras. Endast annonser med någon form av undergroundanknytning publiceras. Undvik att skriva annonsen med endast versaler (stora bokstäver). __________________________________________________________________________ 30. LINKS TO THE UNDERGROUND ========================== - b o n d a g e / l a t e x f e t i s h : B O N D A G E : Namn Adress Innehåll Kommentar Mr T http://www.shortfuse.com Bilder Uppdateras varje lördag, gratis password fås på siten InBondage http://www.inbondage.com Bilder Uppdateras varje helg, vissa delar inte gratis JPeger http://dom.handcuff.com/jpeger Bilder,chat mm Uppdateras varje måndag, använder ADULTCHECK Ponygirl http://dom.handcuff.com/ponygirl Bilder Uppdateras varje helg Sir Darcy http://www.sirdarcy.com Bilder, länkar Uppdateras löpande, både bondage, latex och comics LadyRope http://dom.handcuff.com/ladyrope Bilder Uppdateras ofta LordCenturion http://dom.handcuff.com/lordcenturion Bilder -- Weatherman http://dom.handcuff.com/weatherman Bilder Uppdateras ofta Headbangr http://dom.handcuff.com/headbangr Bilder mm Uppdateras varje månad Wolfs Den http://nt2.accesscom.net/theden/ Bilder Uppdateras ungefär en gång i månaden Enslaved http://www.enslaved.com Bilder, berättelser mm. Uppdateras ofta, hon är "abductors" slavinna Abductor http://www.abductor.com Bilder, berättelser mm. Uppdateras ofta, han är "enslaveds" härskare Aaaron http://www.wasteland.com/aaron/ Bilder Uppdateras varje månad Simone Devons http://devonshireproductions.com Bilder, försäljning Uppdateras ofta, säljer jättebra bondagefilmer + MYCKET bra medlemsgalleri!! L A T E X F E T I S H : Zoom Bizarre http://www.zoom-is.com/bizarre/ Bilder, försäljning mm Uppdateras ofta. Här kan man också köpa massor av leksaker L.A.Tex http://www.l.a.tex.com Bilder, länkar Uppdateras ibland 4F http://www.keg.com/4f Bilder Fotorenderade och ändrade foton, vädigt sexiga bilder RenateBuccone http://www.renate.com Bilder, katalog Här kan du köpa massor av prylar, bl.a latex och läder http://o-mag.com Bilder mm Vissa delar gratis, resten kräver medlemsskap Till sist en väldigt bra sökmotor för vuxna sidor, påminner mycket om Yahoo: http://www.naughty.com - ö v r i g t : Avlyssna Minicall: http://aab.42.org/deti/ (Här säljer de programvaran!) To Eazy: http://members.xoom.com/to_eazy/ (Warez CD´s till salu) Bokhandeln Info: http://www.motkraft.net/info/ (Nu även på Internet) The Day in History: http://www.historychannel.com/thisday/ Today in history: http://www.scopesys.com/anyday/ (Vem är född samma dag som jag) This Day in Music for... http://www.billboard-online.com/thisday/thisday.asp (Historiska ögonblick i nöjesvärlden) [Bondagelistan var sammanställd av: Patrik Ek] __________________________________________________________________________ 31. SMÅTT & GOTT ========================== "Drog eller drug härstammar från persiska drogue, som betyder djävul eller demon. Drougen driver ut sjukdomen." - Illustrerad Vetenskap 2/90 __________________________________________________________________________ Vet du om någon intressant nyhet eller känner till någon kul notis. Maila den då gärna till: fna@flashback.se. __________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K : Postadress------------------- Flashback, Box 676, 114 79 Stockholm, Sweden Email (Flashback)---------------------------------- flashback@flashback.se Email (FNA)---------------------------------------------- fna@flashback.se WWW (Flashback)----------------------------------- http://www.flashback.se WWW (Flashback Community)------------------------ http://www.flashback.net IRC-------------------------------------------------- #flashback (irc.net) Usenet------------------------------------------------------ alt.flashback FTP------------------------------------------------------ ftp.flashback.se Gopher------------------------------------------------ gopher.flashback.se Fax--------------------------------------------------------- 08-503 111 03 Postgiro------------------------------------------------------- 39 64 28-5 Bankgiro-------------------------------------------------------- 5355-6866 _______________________________________________________ P R E N U M E R A T I O N - F N A : G R A T I S Starta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "subscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se Avsluta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "unsubscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se Vid byte av email-adress måste du först avsluta din gamla adress, och sedan förnya din nya enligt rutinen ovan. Observera att all hantering av prenumeranter sköts automatiskt, och *INTE* manuellt. Du kan m.a.o. *INTE* ansöka om en prenumeration till adressen: fna@flashback.se. _______________________________________________________ P R E N U M E R A T I O N - F L A S H B A C K ( 3 N U M M E R ) Sverige: 150kr (Stödprenumeration: 200kr) Norden: 200kr Europa: 250kr Världen: 275kr + + + © NO copyright / NO rights reserved - FLASHBACK 1998 FLASHBACK 1983-1998: 15 YEARS OF UNDERGROUND - AND STILL IN THE BUSINESS * * * * * * * * * * * * * * * * * * *