u t n y t t j a d i n r ö s t r ä t t rösta på flashback partiet 20 september '98 --> http://www.flashback.se/parti <-- o c h g l ö m a l d r i g If voting could change anything it would be illegal F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 0 8 Årgång 4 Nummer 13 ISSN 1402-4543 10 September 1998 57.102 prenumeranter // + 2.725 sedan förra FNA // Grundad Juni 1995 ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna _____________________________________ publikation, helt eller delvis, genom tryckning, duplicering, stencilering, Flashback News Agency utkommer med ca bandinspelning etc. uppmanas utan för 1-2 nummer per månaden. Den utgives behåll. utan några statliga stöd eller bidrag Flashback får i perioder 6-700 email Tidningen är politiskt och religiöst per dygn. Detta gör det omöjligt att obunden. Dess främsta inriktning är ens hinna besvara en bråkdel av alla underground och subkulturer. Den upp- de frågor som skickas. Hör gärna av märksammar gärna inriktningar som är dig med synpunkter, idéer, tips eller gränsbrytande och värderingar, atti- kom med konstruktiv kritik. Frågor tyder och handlingsmönster som står däremot besvaras i mån om tid i vår i opposition mot det övriga samhället FAQ: http://www.flashback.se/faq Prenumerationsärenden som att avsluta Fax..................+46-8-503 111 03 och påbörja en prenumeration alt. att Postadress......Box 676, 114 79 Sthlm byta adress görs samtliga från FNA:s Email...................fna@flashback hemsida: http://www.flashback.se/fna/ En prenumeration på papperstidningen Artiklar, tips, notiser, debattinlägg Flashback kostar 150 kr och inkl. tre och avslöjanden etc tar vi gärna emot utgåvor. Ytterligare info. finns på via e-mail. http://www.flashback.se/magazine/ You have the right to free speech as long as you're not dumb enough to actually try it Flashback | 15 years of Underground | 1983-1998 MCMXCVIII ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 4 . 1 3 o Innehåll..............................................................0.1 o Medarbetare...........................................................0.2 o Ledare................................................................0.3 o FNA debatt: Öppet brev från en nazist.................................0.4 ------------------- flashback ------------------- o Olagligt att länka Flashback enligt Dagens Nyheter....................1.1 o Flashback t-shirts....................................................1.2 o Flashback Partiet.....................................................1.3 o Telia förbjuder sina kunder att läsa FNA?.............................1.4 ------------------ droger ------------------ o Hur ska narkotika bekämpas?...........................................2.1 o 57% av Norge positiva till legalisering av hasch......................2.2 ------------------- hackers forum ------------------- o Hotmail-läckan lagad?.................................................3.1 o Aktuella MP3 arkiv....................................................3.2 o Surfa Anonymt.........................................................3.3 o Dagens skojare........................................................3.4 o Elektroniska Frontens mailinglista läggs ned..........................3.5 o Falsk Acke Fröberg sprider hårdporr på nätet..........................3.6 o MTV:s hemsida var inte hackad.........................................3.7 o Socialdemokraterna saknar humor.......................................3.8 o Telias svar till Datainspektionen.....................................3.9 ------------------- politik & terrorism ------------------- o Göran Persson är en lögnare...........................................4.1 o Polisen JO-anmäld för olaga åsiktsregistrering - part 2...............4.2 o Länkar till 'alla' Sveriges politiska partier.........................4.3 o Rasismen gör sig bred - part 2........................................4.4 o SÄPO:s hem(liga) sida.................................................4.5 o Homoval 98............................................................4.6 ------------------ sub / kultur ------------------ o Blaxplotation Festival................................................5.1 o Gateavisa nu även i Sverige...........................................5.2 o Recensioner...........................................................5.3 . Madonna - Total Satisfaction: Dirty Sweet Solid Gold Mixes (bootleg) . Björk - Björk Gudmundsdottir (bootleg) . Ozzy Osbourne - Pioneer of Evil (bootleg) . Hitler i närbild (bok) . Conspiracy #1 (fanzine) . Alarm Fanzine #3 (fanzine) o Spoken Word Festival..................................................5.4 ------------------ övrigt ------------------ o Kleptomani-konst......................................................6.1 o Bandidos och Hells Angels öppnar nya avdelningar i Stockholm..........6.2 o En pedofils försvarstal...............................................6.3 o Brott & straff........................................................6.4 o Granskningsnämnden fäller Folke Rydéns Borg-dokumentär................6.5 o Tankar och funderingar ang. FNA #107..................................6.6 ------------------- fasta avdelningar ------------------- o Frågor & svar.........................................................7.1 . Polisens laser . Fusk med A-kassan . re: piratradio . re: boogie nights o Feedback..............................................................7.2 . konst eller skräp . re: en lista över detta sekels värsta mördare . re: copyright finns inte . re: fotbolls vm o Svarta Börsen.........................................................7.3 . säljes . köpes . övrigt o PS. Kolla in..........................................................7.4 o Smått & gott..........................................................7.5 ____________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e | f n a 4 . 1 3 Anders, Lars Bergh, brO', Casablanca, ComTech, Deejay, Dr. D, Dooms Day, Göran, Göran P, Hacker, haXo0red, Mattias Jansson, Jesper, Mozart, nicklas, Niclas, Paul Nilsson, NoOne, Anders Ohlsson, Peter, Thy Pyroo of The spantobi Family, R.H.W., Rikard, seba, -SRS-, tomas c, tZeBb, W, Zeb m.fl. ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 4 . 1 3 Det är inte speciellt troligt att FNA kommer att publicera någon reklam (om vi bortser reklam för Flashback resp. radannonser) under detta år, men däremot fortsätter vi att publ. idéer på hur de skulle kunna ha sett ut och vill givetvis ha mer reaktioner ang. ifall detta är bra eller dåligt. I min förra ledare verkade jag kanske något styrande i mitt resonemang, men så var inte fallet. Jag är inte alls säker på att reklam är någon god väg att gå och när det exempelvis gäller papperstidningen 'Flashback' så är jag fortfarande negativ till att publ. annonser. Det är dock sant att det är omöjligt ur ekonomisk synvinkel att driva en tidning utan annonsintäkter - åtminstone på sikt och ifall den skall drivas någorlunda professionellt. Men jag är å andra sidan beredd att finansiera den och betala ur egen ficka ifall alternativet vore en tråkig och konventionell tidning (likt stora delar av övrig media). En tidning kan f.ö. även finansieras av en mängd olika sidorprojekt (som exempelvis FNA). Däremot kan jag omöjligt sponsra alla projekt, så när jag i förra numret gav alternativet att lägga ner stora delar av Flashbacks verksamhet och endast fokusera på ett fåtal så var detta faktiskt ett alternativ. Ett alternativ som t.o.m. är bättre än ett dåligt skött företag. Dåligt skött menar jag att det blir i.o.m. att många aldrig får svar på de brev de skickar (vilket beror på dess mängd) och att väntetider på att få ett Flashback Community konto eller gå med i några av Flashbacks egna mailinglistor är så pass lång att det inte längre kan tolkas som försvarbart. Samtidigt ser jag alternativ som att lägga ner delar av dess verksamhet som olycklig ifall det inte finns några jämnvärdiga alternativ. Det bör dock understrykas att papperstidningen aldrig kommer att läggas ned, oavsett ekonomiska eller tidsmässiga brister. Den är Flashbacks grund och det är från den som alla andra sidorprejekt bygger från.. Men visionen om att hela tiden starta nya projekt - i Flashbacks namn - gör att man en dag kommer till en punkt då man måste se över dess verksamhet. Tre (3) läsare hörde av sig och berättade att de hade svårigheter med att läsa FNA när den var skriven i två-spalt. Eftersom det ev. finns flera som kan ha detta problem så kan jag informera om att all form av ascii och 'layout' (ifall man kan kalla det layout i sådana här sammanhang) kräver att du använder s.k. monospace-typsnitt när du läser dina mail. Dvs typsnitt som har fast bredd. Exempel på typsnitt som stödjer detta är bl.a. courier och Geneve, medans exempelvis Times har olika bredd på sina bokstäver och därför ej är att rekommendera. För de som absolut ej under några som helst omständigheter vill använda monospace-typsnitt så finns även möjligheten att läsa FNA på WWW. Kommentarer ang. FNA #108, det som sagts eller idéer och feedback mottages gärna. Jag finns som alltid på: jan.axelsson@flashback.se Jan Axelsson Stockholm, September 1998 ............................................................................ f n a d e b a t t | f n a 4 . 1 3 R.H.W.: Öppet brev från en nazist +-----+ Syftet med detta brev är endast ett försök att påvisa att massmedias bild av "rasister & nazister" inte stämmer till etthundra procent. Massmedia har med framgång lyckats förmedla budskapet att "rasister & nazister" är våldsfixerade, alkoholiserade imbecilla fånar. Givetvis så finns det människor i vår rörelse som bidragit till att förstärka den bilden, så att bara lägga skulden på massmedia vore att göra det alledes för lätt för sig. Jag skall göra mitt yttersta för att förmedla en såpass korrekt beskrivning av mina åsikter, som är möjligt. Innan jag skrev ned detta funderade jag på om det var relevant att inkludera vissa personuppgifter, dvs civilstånd och yrke. Men jag kom fram till att jag nöjer mig att berätta att jag har fast anställning sedan många år och jag har både praktiska och administrativa uppgifter. I massmedias och gemene mans ögon är jag "nynazist" alternativt "rasist", men de orden är så otroligt negativt laddade och används allt för ofta i fel situationer, så jag föredrar att kalla mig vit separatist. "Det spelar ingen roll, det är bara ett försök att göra nazismen rumsren" kanske någon säger. Och visst är det så, enligt massmedia! I själva verket är det helt annorlunda. Jag är alltså vit separatist, och jag förespråkar global vit raslig lojalitet. Vad innebär det? Kort sagt så innebär det att jag anser att vita skall leva tillsammans med vita, och andra folkslag skall leva tillsammans med sina egna rasfränder. Varför? För att antalet vita på jorden reduceras med oerhörd fart. 2% av barnen som föddes i världen 1996 var vita. Den icke-vita befolkningens förökningstakt, i kombination med en allt ökande andel av blandad reproduktion gör att siffran 2% snart är nere i 1%. Vad spelar det för roll om vi är vita, svarta, gula eller bruna? Av samma anledning som det finns hjälporganisationer som jobbar för att förhindra utdöende folkslag (tex indianer) från att försvinna från jordens yta. Det vita folket skiljer sig markant från i stort sett alla andra folkslag. Skillnaden är att vita är de främsta skaparna av civilisationer, vetenskap och kultur. Givetvis så har även icke-vita människor skapat både civilisationer, revolutionerande uppfinningar samt bidragit till kulturen, men inte alls i samma utsträckning som vita. Vita har i alla tider visat prov på en fantastisk kreativitet och de har även haft förmåga att göra något av det. Det vore förödande för hela den här planeten om de vita skulle försvinna för gott, i sinom tid skulle all civilisation försvinna. Utmärkande för alla "nazister" enligt massmedia är att de förnekar förintelsen. Anledningen till det är att försöka göra nazismen rumsren, i alla fall enligt media och judiska organisationer. Jag hävdar bestämt att det är felaktigt. Jag tror inte att förintelsen inträffat, men det är inte för att göra något "rumsrent", utan för att det hela om man börjar på att granska det är så otroligt suspekt. Det finns idag ett antal historierevisionister som påstår att det inte dog några sex miljoner judar i tyska koncentrationsläger. För att bevisa detta har de producerat mängder med material som mer eller mindre styrker deras påståenden. Istället för att mötas av en seriös granskning utmålas dessa påståenden som ren och skär nazism. Jag skall inte redogöra för samtliga argument som revisionisterna framför, då skulle detta bli oändligt långt. Men jag skall kortfattat visa på en del orimligheter. Egentligen är det ett måste att förstå hur situationen var i Tyskland och Europa före, under och efter andra världskriget, för att man skall till fullo kunna ta till sig revisionistiskt material, men jag gör i alla fall ett försök. Det skall också sägas, att jag är helt på det klara med att bland annat judar led under andra världskriget, men det berodde inte på någon "hemlig och muntlig" överenskommelse, som aldrig dokumenterades. Redan under och efter första världskriget florerade det rykten om vad tyskarna utfört för bestialiska saker på "fiender". Bland annat talades det om "avhuggna händer på belgiska spädbarn" samt "fabriker som utvann tvål från lik". Guvernören för staten av New York sade i början på 20-talet att tyskarna hade "...utrotat miljontals judar". Redan då? Historierna om tyskarnas påstådda brutalitet är som synes ingen ny företeelse. Den femte september 1939 förklarade världsjudendomen krig gentemot Tyskland. Chaim Weizmann sade i ett tal att "den judiska agenturen var beredd att träffa omdelbara avtal om insats av judiska trupper..." (Jewish Chronicle, 8 september, 1939) I och med detta så hade tyskland i enlighet med internationella lagar rätt att internera judar som en fientlig makt. "Gaskamrarna" i Auschwitz har undersökts av bland annat Walter Lüftl, Ordförande för Österrikes civilingenjörsförbund och av Krakows rättsmedicinska institut. Deras slutsats? Att det rent tekniskt inte kan ha varit möjligt att ha ihjälgasat människor som uppgivits. 1979 frigavs tusentals foton som det amerikanska flygvapnet tagit över Auschwitz från mars-oktober 1944 (då förintelsen skall ha pågått som värst), syns ingen som helst rökutveckling från de av vittnena angivna krematorierna. Det syns heller inga täta folksamlingar utanför "gaskamrarna". Det som är det absolut märkligaste i sammanhanget är alla meneder som som "ögonvittnen" avlagt i olika rättegångar. Otaliga vittnen har suttit i rätten och hävdat att de sett människor gasats i bland annat Dachau. Det är bara det att ingen, inte ens förintelseförespråkarna, hävdar idag att det förekommit gasningar i Dachau. Varför skulle judar hävda att de utsatts för förintelsen om det aldrig hänt? Det kanske är möjligt att "förintelsen" tjänar politiska och ekonomiska syften för en viss grupp? 1977 hade Förbundsrepliken Tysklands regering, betalat ut ca 60 miljarder svenska kronor, mestadels till Israel! Det är tjugo år sedan, hur mycket det är i dag vill jag inte ens fundera på. Detta gör att jag kommer in på nästa "nazist attribut", nämligen "judehatet". Jag hatar inte judar, däremot respekterar jag dem på sätt och vis. Jag respekterar dem för att de har något som vita haft, men inte längre har; raslig lojalitet. Jag vet att många hävdar att judarna inte är en ras, men definitionen är inte enkel, så jag väljer "ras" i det här sammanhanget. Folklig lojalitet hade inte tillräckligt beskrivit vad jag menade. Det är allmänt känt att judar alltid hållit ihop och gynnat varandra. Så gör de även idag. Något som kanske inte är lika känt, är att judarna i Sverige är ganska "mäktiga" i förhållande till hur många de i realiteten är i landet (ca 20.000). Det sitter judar i topp-positioner inom näringsliv, politik samt inom massmedia (massmedia kan kanske klassas som näringsliv, jag väljer att separera dessa kategorier). Många hävdar att det inte spelar någon roll vem som sitter "vid makten", men är det personer från en och samma etinska minoritet, en minoritet som är känd sedan urminnes tider för att se sig som förmer än alla andra, samt är otroligt fanatiska i sin tro och ideologi, så spelar det roll för mig. Samma sak ser vi i USA, i Bill Cintons stab är ca 33% judar och inom press, film & tv så är andelen judar i ledande positioner i klar majoritet. Tidningen Judisk Krönika skrev i ett nummer "Styr judarna Hollywood? So what?". Det skall nämmnas att den judiska populationen i USA beräknas till ca 7%. Vad gör jag då för att aktivt främja det vita folkets framtid? Jag samarbetar med en mängd organisationer och personer, som jag anser arbeta på ett seriöst sätt för vår sak. Arbetet jag utför består mestadels av att skriva artiklar som sedan publiceras i olika forum. Syftet med mitt arbete är att försöka utbilda människor och försöka ge dem en korrekt bild av den verklighet som vi befinner oss i. Obildade huliganer bryr jag mig inte om, de är obildbara och kan lika gärna söka sig till AFA eller någon annan "motståndare". De gör mindre skada för oss hos dem. Jag har här försökt att förmedla mina ståndpunkter och syftet var endast att upplysa folk om att det finns annat än dumma öldrickande skinnskallar inom vår rörelse. Ni må tycka vad ni vill om mig, det respekterar jag, men jag hoppas att jag fått någon att tänka till. ^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V i n f o r m a t i o n o m f n a d e b a t t : FNA publicerar återkommande debattartiklar och öppna brev med inriktning på alla möjliga tänkbara områden. Syftet är främst att skapa en debatt och reaktion samt att ev. få personer att tänka till. Har du något du vill säga så skriv gärna en debattartikel och skicka den till oss. Vi publ. inte alla bidrag, men vi försöker att i högsta mån låta så många grupper som möjligt komma till tals. Debattartiklar skickas till: fna@flashback.se ... f l a s h b a c k ...................................................... 1.1. OLAGLIGT ATT LÄNKA FLASHBACK ENLIGT DAGENS NYHETER // Jan Axelsson +-----+ Dagens Nyheter skriver på sin hemsida under rubriken 'DN Lag/rätt' att det är olagligt att länka Flashbacks hemsida. En läsare som frågar ifall det är olagligt att länka flashback.se får till svar att "om man gör en rent strikt juridisk tolkning av denna frågeställning skulle troligtvis svaret bli att det är olagligt" URL: http://www.dn.se/DNet/articles/42400-42499/42458/lankar.html ............................................................................ 1.2. FLASHBACK T-SHIRTS // Jan Axelsson +-----+ Flashback erbjuder numera sina läsare att skaffa exklusiva Flashback t-shirts. För närvarande finns det röda och svarta t-shirts (med tryck på båda sidorna), men inom kort kommer även andra produkter att tas fram i vår Flashback fabrik. De är dock inte till salu för pengar, utan vi ger bort dem till er läsare som hjälper oss att göra Flashback. Kort sagt, till er som är bra och duktiga medarbetare. Skriver artiklar till FNA, informerar oss, översätter notiser etc. Vi kommer regelbundet att skicka ut t-shirts till bra medarbetare, och vi kommer även att börja erbjuda andra belöningar inom kort. Vi kan dessvärre inte ge alla FNA:s medarbetare någonting, men vi kan ge en eller två medarbetare per månad någonting och på så sätt åtminstone försöka visa vår uppskattning av ert jobb. ............................................................................ 1.3. FLASHBACK PARTIET // Jan Axelsson +-----+ Har du förlorat ditt sista förtroende för våra politiker? Här finns ett parti för dig! Nämligen Flashback partiet. Låt oss skaka om ordentligt i det politiska etablisemanget. I förra valet fick Flashback Partiet en (1) röst. Hur många röster de får i årets val är upp till dig. Målsättningen är dock att åtminstone dubbla antalet röster. URL: http://www.flashback.se/parti/ If voting could change anything it would be illegal!! ............................................................................ 1.4. TELIA FÖRBJUDER SINA KUNDER ATT LÄSA FNA? // Jan Axelsson +-----+ En av Telias Internetkunder berättade i slutet av augusti för FNA om hur han nekats få FNA #107 till sin mailbox. Då han ringde Telias support fick han svaret att man tagit bort hans email från Flashback pga. att det varit för stort (FNA #107 var på drygt 100k). Eftersom FNA har rätt många prenumeranter som får FNA via sitt Telia-konto så ber vi berörda parter att gärna höra av sig. Dels personer som ej fått FNA #107 men även andra som har något att tillföra det ovan nämnda. ... d r o g e r ............................................................ 2.1. HUR SKA NARKOTIKAN BEKÄMPAS? // Jan Axelsson +-----+ Torsdagen den 10 september kl. 18-20 Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS, en debatt om svensk narkotikapolitik. Plats: Stockholms universitet, hörsal D8, södra huset Debattörer: Ted Goldberg, docent vid Socialhögskolan i Stockholm Hanns von Hofer, bitr. professor vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet Henrik Tham, professor vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet Kerstin Käll, med dr, psykiater vid Beroendekliniken i Linköping Janne Mattsson, journalist Orvar Olsson, docent, forskare i drogfrågor Debattledare: Anders Sundelin, journalist ............................................................................ 2.2. 57% AV NORGE POSTIVA TILL LEGALISERING AV HASCH // Jan Axelsson +-----+ Norska dagstidningen Verdens Gang som är Norges motsvarighet till Aftonbladet hade nyligen en omröstning bland sina läsare ifall de tyckte att hasch borde legalisering i Norge. Omröstningen blev klar 28 augusti och 10.421 personer deltog. Resultat: Ja: 57% Nej: 43% URL: http://www.vg.no/stem/janei.hbs?id=144 ... h a c k e r s f o r u m ............................................... 3.1. HOTMAIL-LÄCKAN LAGAD? // haXo0red +-----+ Nu är säkerhetsläckan i Hotmail fixad meddelar Microsoft. Tidigare kunde man via ett JavaScript inlagt i ett email tvinga mottagaren av emailet att återigen logga in till Hotmail och därmed avslöja användarnamn, password och IP-adress. Buggfixen skall skydda mottagaren från email innehållende JavaScript, plug-in, Active X-kontroller och Java-applets. Dessutom får man en liten varning att man lämnat Hotmail om man följer länkar som leder externt. Det har dock redan tillkommit en ny säkerhetslucka i Hotmail, eller snarare en ny variant av de tidigare problemen. Nu handlar det om att man kan avslöja uppgifter via en bilaga till ett email. Denna lucka är f.n. ej tilltäppt. ............................................................................ 3.2. AKTUELLA MP3 ARKIV // nicklas +-----+ FTP: 195.84.209.14 Login: MP3 Pass: MP3 Innehåller: Just D, Neneh Cherry, Abba, Kraftwerk, Beatles, Nirvana, Pet Shop Boys, Imperiet, Magnus Uggla, Rod Stewart, Freestyle m.fl. Vi har fått en mängd tips på olika MP3-siter på WWW (med tillhörande banners och reklam som kastas upp i ansiktet så fort man besöker dessa sidor). FNA är dock endast intresserade av FTP-siter. Tips skickas som vanligt till: fna@flashback.se ............................................................................ 3.3. SURFA ANONYMT // ComTech +-----+ När man cardar på nätet är det ju väldigt bra ifall man kan carda anonymt. Det finns flera sätt, ett är att använda s.ka proxies. Det är en server som har port 1080 öppen så man kan skicka data igenom den. Först måste vi scanna efter en proxy, det gör man med ett program som heter "DomScan", det kan hittas på dom flesta "ircwar" sidorna eller finns också att ladda hem på www.7thsphere.com. Du kanske också behöver några extra filer, dom hittar du på www.7thsphere.com också. När du har installerat det och startat det så ska du göra så här. 1. Ifall du är på irc och vill ha t ex en *.ru proxy skriver du : /who *.ru och kollar i status fönstret. Där hittar du olika domäner, markera en av dom och skriv : /dns och klistra in IP adressen i "Scan" fönstret. Port ska vara på 1080, Start ska vara på 1 och keyword ska vara *. Det är denna metod många använder när man scannar och den funkar bra för de flesta. Sen är det bara att trycka på "Start". När den hittar en öppen proxy står det ungefär "Connect: " i Status fönstret. För att sedan använda proxyn att surfa gör du så här(i windows95/98): Start -> Inställningar -> Kontrol Panelen -> Internet -> Connection -> Klicka i "Access the Internet using a proxy server" och skriv sen i din proxy i "Adress" fönstret, men RÖR INTE portarna ifall du inte vet vad du gör. Det funkar utan att ställa in några portar. ............................................................................ 3.4. DAGENS SKOJARE // Jan Axelsson +-----+ I förra utgåvan av FNA skrev vi felaktigt att Resumé den 14 september startar utgivningen av ett nyhetsbrev på Internet som heter 'Dagens Skojare'. Dagens Skojare är dock ingen nätproduktion utan blir en tryckt publikation. Rätt skall vara rätt. Ytterligare info: http://www.resume.se ............................................................................ 3.5. ELEKTRONISKA FRONTENS MAILINGLISTA LÄGGS NED // Jan Axelsson +-----+ Följande förklaring postades 29 augusti 1998: Elektroniska Frontens mailinglista läggs ned med omedelbar verkan. Beslutet har tagits av Alexander Bard och hans kontor, som skött det administrativa arbetet, och Bahnhof, serverföretaget som bidragit med nätkapaciteten. Orsaken är att det administrativa arbetet med att plocka in och ta bort nya medlemmar inte står i proportion till den lilla mängd mails och de få diskussioner som faktiskt förs på listan. Eftersom E-Fronten konkurrerar med en uppsjö av andra mailinglistor som drivs av både Alexander Bard och Bahnhof har vi kommit till slutsatsen att det är meningslöst att upprätthålla kapacitet för denna lista varför den läggs ner. Förhoppningsvis kan det fortsatta arbetet med att försvara yttrandefriheten på nätet fortsätta på ett mer effektivt sätt på annat håll, inte minst genom enskild opinionsbildning. Vänliga hälsningar /Alexander Bard ............................................................................ 3.6. FALSK ACKE FRÖBERG SPRIDER HÅRDPORR PÅ NÄTET // Jan Axelsson +-----+ En person som tagit namn efter Resumés skojarreporter Acke Fröberg opererar från adressen 'acke44@hotmail.com' och skickar bland annat ut homosexuella pornografiska bilder med Fröbers ansikte inkopierat. Den som tankar ner en bild drabbas enligt Resumé av att bilden "fastnar" och inte kan tas bort från datorn bildskärm utan omprogrammering av skrivbordet. Trakasserierna ingår i en kedja av mordhot med mera som riktats mot Acke Fröberg. Hotmail och svenska Microsoft är informerade om denna "net abuse", men har trots flera dygns vetskap om händelserna ännu inte vidtagit några åtgärder för att spåra och stänga av den falske Acke Fröberg. [Källa: Resumé] ............................................................................ 3.7. MTV:S HEMSIDA VAR INTE HACKAD // Jan Axelsson +-----+ Många personer som varit på MTV:s hemsida den senaste veckan trodde säkert att MTV hade blivit utsatta för sabotage och fått sin hemsida hackad. Men i själva verket var detta en ovanligt smaklös PR-kampanj för att få mera publicitet, något som som fått de flesta hackers att ta öppet avstånd från MTV. De hackade sidorna var signerade "JF" och designade för att ge publicitet åt den kommande karaktären "Johnny Fame". JF är också namnet på en känd hacker som ingår i hackergruppen "MilW0rm" som nyligen var efterspanad av Scotland Yard efter ett flertal uppmärksammade hack. ............................................................................ 3.8. SOCIALDEMOKRATERNA SAKNAR HUMOR // Göran P. +-----+ Socialdemokraterna polisanmälde nyligen en hemsida på Internet, där IT- företaget Vindrosen AB gjort en parodi på Socialdemokraternas hemsida. - Vi polisanmäler detta för upphovsrättsinstrång eftersom de har kopierat vår hemsida i form helt och hållet, säger Annika Johannesson på Socialdemokraternas presstjänstavdelning. - Ett skämt, vi vill retas lite, säger Vindrosens vd Mats Ohlin till Aftonbladet. Hemsidan är dessvärre numera stoppad, men låg tidigare på adressen http://www.byt-statsminister.nu ............................................................................ 3.9. TELIAS SVAR TILL DATAINSPEKTIONEN // Lars Bergh +-----+ I samband med att Telia Internet utsattes för dataintrång och stöld av lösenord bad Datainspektionen om ett yttrande över det inträffade. Den 2 september lämnade Telia sitt yttrande och vars innehåll återfinnes nedan. Yttrande avseende Datainspektionens tillsyn: Datainspektionen har den 21 augusti 1998 beslutat om tillsyn hos Telia TeleCom AB med anledning av dataintrånget i Telias Internettjänst och därvid begärt en redogörelse för omständigheterna i samband med intrånget. Telia TeleCom AB har låtit utreda omständigheterna och kommit fram till följande. De uppgifter som obehörigen åtkommits i samband med dataintrånget ingick i en datafil innehållande ca 197 000 användarkonton med tillhörande krypterade lösenord. Lösenorden, vars kryptering forcerats, har därefter publicerats på Internet och skulle kunna användas för att obehörigen utnyttja någon annans Internetkonto. Uppgifterna har kunnat åtkommas genom ett dataintrång mot driftsystem för Telia Internet. Intrånget har kunnat ske genom utnyttjande av en brist i en programvara. Denna brist har korrigerats. Emellertid är de berörda lösenorden till stor del inaktuella eller på annat sätt felaktiga. Således är andelen kunder som riskerar att drabbas betydligt mindre än vad som verkar vara fallet med hänsyn till det uppgivna antalet lösenord. Följande åtgärder har vidtagits för att förhindra att kunderna drabbas av skada, samt för att hindra att liknande intrång sker i framtiden. Förutom ovan nämnda korrigering av programvaran har vi utökat omfattningen av den säkerhetsöversyn som vi regelbundet gör avseende våra driftsystem. Därtill byter vi lösenord för de kunder som skulle kunna drabbas (knappt 20 000) och vi ser även till att kunder som eventuellt drabbas inte skall åsamkas några ökade Internetkostnader på grund av obehörigt utnyttjande av deras konton. Den avgörande åtgärden utgöres av förändringen i programvaran, eftersom den innebär att intrång inte längre kan utföras på det sättet. Vi vill påpeka att händelsen polisanmälts och att förundersökning pågår. -:- Senaste nytt ang. detta hack finns på: http://surf.to/telia020/ Lösenordsfilen finns på: http://members.xoom.com/phelia020/telia020.zip ---- a n n o n s ----------------------------------------------------------- F L A S H B A C K C O M M U N I T Y slutna mailinglistor & nyhetsgrupper - anonym e-mail - ocensurerada hemsidor http://www.flashback.net/ ---------------------------------------------------------------------------- ... p o l i t i k & t e r r o r i s m .................................... 4.1. GÖRAN PERSSON ÄR EN LÖGNHALS // Anders Ohlsson +-----+ Så här någon vecka innan valet kan det vara intressant att minnas tillbaka på hur vår statsminister Göran Persson skött sig... En hemsida på nätet som heter 'Byt Statsminister Nu' har lagt upp några fina citat. Socialdemokraterna svarade i god tradition med att stämma de som lagt upp hemsida. Så kan det gå... - : - "Det är ett kategoriskt nej." Angående partiledarskifte. Nyhetsbyrån Direkt, 1995-12-05 (Kl. 16.20) - : - Reporter: Och Du kommer inte att överraska oss om tre timmar med ett ja. Göran Persson: Nej det kommer jag inte att göra. Angående partiledarskifte i Expressen, 1995-12-06 (Sagt kl. 16.00, 12/5) - : - Reporter: Har Du ändrat uppfattning? Göran Persson: Nej. Reporter: Om Du får frågan i dag - kan Du tänka Dig att ställa upp som partiledare? Göran Persson: Ja, men jag har nu svarat tror jag fem tusen gånger på den saken och jag har svarat nej hela tiden. Reporter: Men kan Du verkligen säga nej? Göran Persson: Ja, det hör Du, om Du lyssnar så hör Du det. Reporter: Du säger fortfarande nej om Hulterström frågar Dig, även efter partidistrikten har sagt sin sak och vill ha Dig? Göran Persson: Ja. Angående partiledarskifte. Lunchekot 1995-12-05 (sagt kl. 08.30) - : - "Jag är ingen kandidat." Angående partiledarskifte i SvD, 1995-12-05 - : - "Det finns ingen grund i ryktena som cirkulerar att jag skulle ha tackat ja." Angående partiledarskifte i SvD, 1995-12-05 "Jag blir inte statsminister." Angående partiledarskifte till Expressen natten mellan den 4 och 5 december, Expressen 1995-12-05 Saxat från: http://www.byt-statsminister.nu/ ............................................................................ 4.2. POLISEN JO-ANMÄLD FÖR OLAGA ÅSIKTSREGISTRERING - PART 2 // Jan Axelsson +-----+ I FNA #106 berättade vi att Frihetsfrontens Henrik Alexandersson hade JO-anmält polisens åsiktsregistrering av deltagare på ett deras möten. Efter en rekordsnabb handläggning har JO dock låtit meddela att man varit i kontakt med polisen - och inhämtat information som gör att man inte tänker utreda ärendet vidare (sic!). Detta förefaller lite märkligt, eftersom överträdelsen mot Regeringsformens lagtext om åsiktsregistrering förefaller självklar. Därför kommer Henrik nu att försöka få fram vad det är polisen anfört - för att sedan driva frågan vidare. Kanske blir det fråga om att polisanmäla polisen! Registreringen torde även bryta mot vad som stadgas i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och vad den säger om den enskildes rätt till integritet. Det finns alltså flera olika vägar att driva frågan vidare. Det som anförts som förklaring för registreringen är det faktum att den s k "OS-bombaren" för flera år sedan var aktiv i Frihetsfronten och att man enbart arbetat med att utröna hans förehavanden och bekantskapskrets. Oavsett om detta är den enda förklaringen eller om man också använt detta faktum som en praktisk förevändning att registrera människors politiska åsikter så innebär myndigheternas agerande en klar kränkning av grundlagen. [Källa: Frontinfo - Aug '98 | Email: frihetsfronten@bahnhof.se] ............................................................................ 4.3. LÄNKAR TILL 'ALLA' SVERIGES POLITISKA PARTIER - PART 2 // Jan Axelsson +-----+ I förra FNA publ. en lista över Sveriges samtliga politiska partier som har en egen hemsida. Vi missade dock några + att en hemsida hade fel URL. Bakpartiet: http://www.bakpartiet.nu Det Nya Partiet: http://www.detnyapartiet.se Flashback Partiet http://www.flashback.se/parti/ [Bidragsgivare: Mattias Jansson, Paul Nilsson, Rikard, W] ............................................................................ 4.4. RASISMEN GÖR SIG BRED - PART 2 // Jan Axelsson +-----+ I FNA #106 publ. vi en notis kallad 'Rasismen gör sig bred' som var hämtad från nyhetsbrevet Allvarligt Talat. Många blev ilskna och kontaktade dess utgivare vilket föranledde till en notis i dess senaste nummer. Eftersom vi publ. dess första artikel, väljer vi även att publ. part 2 av denna historia. Är du intresserad av att läsa nyhetsbrevet Allvarligt Talat så är det gratis. Information om hur du prenumererar finns på http://www.bahnhof,se/~hax/ - : - Det finns uppenbarligen gränser - till och med för vad Allvarligt Talats läsare står ut med. I förra utgåvan påpekade vi att det egentligen inte är någon skillnad mellan främlingsfientlighet och rasism å ena sidan och en reglerad invandring å den andra. Detta fick vissa läsare att tända till ordentligt. Så, istället för att gräla med var och en av dessa vill vi anföra följande. Det _enda_ de människor som inte tillåts flytta till Sverige har gemensamt, är att de inte är av så kallat svenskt blod. Detta innebär att alla som vill reglera invandringen faktiskt sitter i samma båt som Sven-Olle, nynazisterna, rasisterna och främlingshatarna. Skillnaden mellan att stänga gränserna helt, nästan helt eller delvis, det är bara en skillnad i grad, inte art. Det enda raka - om man nu inte är rasist - det är att verka för fri invandring och öppna gränser. Allt annat är att betrakta vissa människor som mindre värda än oss själva. Allvarligt Talat har, vidare, aldrig hävdat att vi skall ge alla som kommer till vårt land socialbidrag, färg-tv-apparater och IKEA-soffor. Men vill de komma hit, och klara sig på egen hand, då skall de få göra det. Det kan hända att detta inte passar in i dagens politiska och byråkratiska system. Men det är inte redaktionens problem. Vi talar om politisk och filosofisk hederlighet. Slutligen - dom får visst plats! Sverige är jättestort. För vår del får folk till och med bo på fjällsidorna om dom vill. Men det behövs förvisso inte. Låt oss, för diskussionens skull, säga att vi accepterar en riktigt bra livsmiljö - som den i New York, med tillhörande befolkningstäthet. Vore inte det häftigt? Då kan vi dra ett streck mellan Stockholm och Göteborg. Norr om denna linje finns det inte en enda människa. Men, söder om den, får hela jordens befolkning plats i vårt land. Med god marginal. Detta om alla, av något skruvat skäl, verkligen skulle vilja bo hos oss här uppe vid tundrans rand. [Saxat ur: Allvarligt Talat 6-98 | Email: hax@bahnhof.se] ............................................................................ 4.5. SÄPO:S HEM(LIGA) SIDA // Jan Axelsson +-----+ Säkerhetspolisens Officiella hemsida heter en kul och intressant parodi på SÄPO som nyligen lagts upp på Internet. Nedan publ. rapport 21 'Förbjudna symboler' som vi hittade på hemsidan. - : - Med anledning av att samhällsomstörtande grupperingar (och här avses främst kommunister, militanta veganer, tunnelaktivister, sittstrejkande Erikssson-anställda och licensskolkare) den senaste tiden kunnat gömma sig bakom symboler, Mera Makt-musik och ett hemligt kodspråk, har regeringen i en proposition och på inrådan av SÄPO, i lag förbjudit följande symboler, ord, gester, m.m från och med den 980101: "HH": Utläses "Helan och Halvan" och anses syfta på statsminister Göran Persson och finansminster Per Åsbrink och är för dessa korpulenta herrar grovt nedsättande. Användningen av bokstaven "H" begränsas och kombinationen "HH" förbjuds. Straffvärde: Fängelse i högst 6 månader. "88": Anses syfta på "HH", se ovan. "Vinklad högerarm mot skyn": Anses syfta på att utomjordiska medborgare inte har på Tellus att göra, och bokstavligen kan "fara och flyga". Utomjordiska medborgare i Sverige är hittills obekräftade men då även andra icke-svenska medborgare tagit åt sig av den obscena gesten, förbjuds den i lag (vinklad vänsterarm mot skyn föreslås bli fortsatt tillåten). Straffvärde: Fängelse i högst 18 månader. "Seig Heil": Anses syfta på hyllningen av en österrikisk medborgare som nådde stora politiska framgångar i Tyskland, men som numera är avliden. SÄPO i Österrike har dock aldrig kunnat bekräfta existensen av herr Seig Heil, och där avfärdas han därför som en skröna. Utländska medborgare i Sverige blir emellertid djupt kränkta av att höra hans namn ropas i talkörer, och då skivbolagskungen Bert Karlsson förklarat att han inte tänkt göra någon Mera Makt-skiva på företeelsen, förbjuds den i lag. Straffvärde: Fängelse i högst 2 år. "Dödskalle": Anses syfta på att vissa människor inte har någon hjärna; "han är en riktig jävla dödskalle" och används ofta för att illustrera politiker, politiker och politiker. Men även utländska medborgare tar åt sig och symbolen har därför förbjudits. Dispans på användandet har samtidigt beviljats för de Svenska Frimurarna (som dricker hustruns mensblod ur riktiga kranier för att bevisa för varandra att de inte är några fjollor), Svenska Djävulsdyrkares Riksförbund och Apoteksbolaget, vars dumpade gifttunnor pryds av dödskallar. Straffvärde: Fotboja i två månader. "Hedniska runor": Anses visa att vi svenskar är bättre än alla andra länders folk vilket, även om det är sant, är oförenligt med regeringens nuvarande politik att förvandla Sverige till ett mångkulturellt land. Alla anträffade runstenar får omedelbart nedklottras, vandaliseras eller förstöras. Speltillverkaren ALGA har fått dispans på sina dominobrickor, men vi räknar med att även dessa kommer att förbjudas. Straffvärde: Fängelse i högst 4 månader. "Negerbollar": Bakverk bestående av mumsfillibabbasmet och arrarak i hemliga proportioner, med brun eller helsvart utsida a´la myrstack. Får ALDRIG MERA kallas negerbollar, då detta uppfattas som oerhört kränkande, inte bara av svarta negrer utan även av vår egen nationalneger Dr. Alban. Straffvärde: Fängelse i högst 2 år. "Blåneger": Uttryck som framför allt förekommer vid Vaktdistrikt 1 (VD1 Norrmalm) hos Stockholmspolisen, och som flitigast används av TV-kändisen Robinson-Martin. Polis under tjänsteutövning har emellertid dispans att använde uttrycket, om han inte på annat sätt kan beskriva den omhändertagne blånegern, men enskild medborgare får på inga villkor använda sig av uttrycket. Straffvärde: Fängelse i högst 2 år. "AIDS": Uttolkas som "Arslet I Dåligt Skick" och anses peka ut blånegrer från Afrika, som kommer till Sverige och omedelbart uppsöker läkare, konstateras ha HIV och får sjukbidrag livet ut. AIDS finns från och med 980101 inte i Sverige, den som bryter mot förbjudet kommer att straffas hårt! Straffvärde: Fängelse i högst 6 år. - : - Hemsidan finns på: http://www.bahnhof.se/~wizard/sapo/ ............................................................................ 4.6. HOMOVAL '98 // Jan Axelsson +-----+ RFSL lanserar nu Homoval 98 - en webbplats om valet speciellt för homo- och bisexuella. Här finns plats för debatt och väljarinformation inför valen till riksdag, landsting och kommuner. - Inför valet den 20 september har vi märkt ett stort intresse bland lesbiska, bögar och bisexuella att få valfrågorna belysta ur ett homoperspektiv, säger RFSL:s webbansvarige Micke Moggia. Därför gör vi denna satsning. - Många politiska frågor är speciellt viktiga för oss som är homo- och bisexuella, fortsätter Micke Moggia. Vilken syn har partierna på den homosexuella familjen? Hur ska våldet mot homo- och bisexuella motverkas? Vilka politiker vill avskaffa bastuklubbslagen eller tillåta lesbiska att inseminera på klinik? Partierna och kandidaterna har ett ansvar att informera väljarna om sin syn på dessa frågor. På Homoval 98 finns ett särskilt debattforum. Här kan väljare och politiker mötas och debattera fritt. - Vi hoppas att politiker ur olika partier utnyttjar denna möjlighet att komma i kontakt med homosexuella väljare, säger Micke Moggia. Homoval 98 innehåller också en länksamling med länkar till de olika politiska partierna och till enskilda politiker, homosexuella såväl som heterosexuella. Länkar finns också till viktiga faktabaser, bland annat till rikets samtliga valsedlar och till RFSL:s studie över riksdagspolitikernas agerande i homofrågor under mandatperioden 1994-98. Adressen till Homoval 98 är: http://www3.rfsl.se/val98/ ____________________________________________________________________________ Only those who try how far they can go knows how far they can get ____________________________________________________________________________ ... s u b / k u l t u r .................................................. 5.1. BLAXPLOTATION FESTIVAL // Jan Axelsson +-----+ Helgen den 2-4 oktober presenterar föreningen Rötter presenterar i samarbete med Popcorn filmfestival en helg med blaxploitaion. En av 70-talets mest säregna filmtrender har genom filmer som DEF BY TEMPTATION, PULP lånar friskt från Blaxploitation både vad gäller stil, teman, karaktärer och musik. I JACKIE BROWN spelar dessutom Pam Grier, en av genrens verkligt stora huvudrollen. Förutom filmer som SHAFT, COFFY och FOXY BROWN (med just Pam Grier) blir det även föreläsningar som ska just ge en inblick i den musik, politik och filmiska estetik som i genren ger uttryck för. Exakta visningstider är ännu ej bestämt men kommer kommer att läggas upp snart på Stocktowns hemsida: http://www.stocktown.com ............................................................................ 5.2. GATEAVISA NU ÄVEN I SVERIGE // Jan Axelsson +-----+ Nordens största undergroundtidning, norska Gateavisa, finns nu även i svensk distribution. Det är distributionskedjan Press Stop med butiker i landets samtliga större städer som numera säljer den. Gateavisa kom ut med sitt första nummer 1970 och har sedan dess givit ut sammanlagt 161 nummer. Tidningen har en upplaga på 12.000 exemplar och i dess senaste nummer kan man bl.a. läsa en fem sidor lång artikel om Flashback, svenska anarkisttidningen Brand, Motkraft och de som driver den autonoma bokhandeln Info i Stockholm. Förutom de svenska inslagen finns även artiklar om satanism, gaykultur, droger och mycket annat. Press Stop har endast tagit in 100 exemplar av tidningen, så först till kvarn. Hittar du inte tidningen, så fråga gärna personalen. Nedan följer en komplett lista över samtliga butiker i landet som säljer Gateavisa (inkl. den autonoma Bokhandeln Info som sålt Gateavisa sedan länge, och som ej ingår i Press Stop-kedjan). Stockholm Presscenter Gallerian, Hamngatan 37. Tel: 08-723 01 91 Email: press.center@swipnet.se Presspecialisten Sveavägen 52. Tel: 08-21 91 13 Email: press.specialisten@stockholm.mail.telia.com Press Point Kungsgatan 14. Tel: 08-21 91 03 Email: press.point@swipnet.se Press Stop Söder Götgatan 31. Tel: 08-644 35 10 Email: press-stop.soder@swipnet.se Bokhandeln Info Tjärhovsgatan 44 Email: bokhandeln.info@mortkraft.net Malmö Press Stop Malmö Södergatan 20. Tel: 040-12 52 02 Email: press-stop.malmo@swipnet.se Lund Press Stop Lund Klostergatan 8. Tel: 046-211 11 42 Email: press-stop.lund@swipnet.se Göteborg Pressbutiken Drottninggatan 58. Tel: 031-15 84 45 Email: pressbutiken@swipnet.se Linköping Press Stop Linköping Trädgårdstorget 4. Tel: 031-10 42 90 Email: press-stop.linkoping@swipnet.se Uppsala Press City Drottninggatan 2. Tel: 018-12 48 87 Email: presscity@swipnet.se Umeå Press Stop Umeå Skolgatan 51. Tel: 090-13 28 81 Email: press.stop.umea@mailbox.calypso.net Helsingborg Press Stop Helsingborg Stortorget 8. Tel: 046-13 32 80 Email: press-stop@swipnet.se Gateavisa kan även beställas direkt från redaktionen i Oslo. De har f.n. ett erbjudande (som gäller året ut). En prenumeration på 4 nummer för endast 60 kr. Nytt nummer kommer i oktober! Detta erbjudande gäller i hela norden, och inte bara i Norge. Gateavisa, Hjelmsgate 3, 0355 Oslo, Norge. Postgiro: 0813 22 30332. ............................................................................ 5.3. RECENSIONER // Jan Axelsson +-----+ Madonna - Total Satisfaction: Dirty Sweet Solid Gold Mixes [Bootleg] [Babe-Shadow Records] [CD] Betyg: 2 (av 5 möjliga) 1987 kom Madonna-skivan 'You can dance' med olika dance-mixar. En på den tiden jättebra skiva, men knappast så intressant och kul idag. All dance- musik har ett bäst före datum, och Madonnas mixar är dessvärre inget undantag. Total Satisfaction innehåller dock en hel del nyare mixar som Vogue, Deeper and Deeper, Erotica, Fever och skivans bästa låt - Orbitals mix av Bedtime Story. Men denna låt är också den enda som är riktigt jättebra, och det räcker inte. Total Satisfaction känns för det mesta bara dammig och trist. Jan Axelsson -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Björk - Björk Gudmundsdottir [Bootleg] [Interactive] [CD] Betyg: 3 (av 5 möjliga) Musikaliskt är denna skiva allt annat än bra, men den har helt andra kvalitéer. Denna skiva är Björks första skiva från 1977 där hon sjunger på isländska. Charmigt och kul, men framförallt en mycket kul skiva att äga i samlingen om inte annat. Den som köper denna skiva för den musikaliska insatsen lär bli grymt besviken. Men de som köper den för vad det är - en illegal nyutgåva av Björks skivdebut för drygt 20 år sedan - lär få god valuta för pengarna. För den som hellre vill höra Björk i nutid rekommenderas istället live- bootlegen 'The Girl From Outerspace' (insp. i Los Angeles nov. 1993). Inte världens bästa skiva, men Björks version av 'Violently Happy' är så bra att ett inköp måste rekommenderas. Jan Axelsson -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Ozzy Osbourne - Pioneer of evil [Bootleg] [Kobra Records] [CD] Betyg: 4 (av 5 möjliga) En av de bättre hårdrock-bootlegs på länge och troligtvis Ozzys bästa skiva (de officiella inkluderade) någonsin. Skivan är liveinspelning i Phoenix, USA 1996 och ljudet är kanon (troligtvis radioinspelning). Samtliga låtar är i bra versioner och ett låtvalet är strålande. Jan Axelsson -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Hitler i närbild (bok) Urval av Stig Jonasson | Hägglunds Förlag | 208x134mm | 261 sidor Betyg: 3 (av 5 möjliga) Att studera Hitler är också att studera nationalsocialismen, ty nazismen är otänkbar utan Hitler. I denna bok presenteras ett urval av Hitlers samtal, monologer och militärkonferenser under andra världskriget. Hitler i närbild som utkommer idag (10 september) är betydligt mer lättläst än många andra av Hitlers skrifter, men kräver ändå en viss förkunskap i ämnet för att den skall vara riktigt intressant. Denna bok är varken den bästa eller viktigaste i ämnet, men en genomarbetad och välgjord samling som fyller sin funktion. Ett extra plus för bildmaterialet i slutet av boken. Hägglunds förlag, Svartmangatan 27, 111 29 Stockholm. Tel & fax: 08-411 25 90 Jan Axelsson -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Conspiracy #1 [Fanzine] [A4 | 20 sidor | Xerox | 20kr] Betyg: 3 (av 5 möjliga) Vem äger jorden, är det USA:s regering som bestämmer över oss eller är det något annat, finns det en global konspiration och är våra liv styrda av hemliga ordnar? Dessa är några av de frågor som man tidningen Conspiracy frågar sig i sitt första nummer. Personligen blir jag helt tom i magen av att läsa om vissa personers rädsla och dess paranoida tänkegångar. Samtidigt som det givetvis ibland är roande. Conspiracy är ingen höjdartidning, men den är underhållande för stunden och väl värd sina pengar. Email: conspiracy@mauimail.com Postgiro: 605 33 65-0 Jan Axelsson -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Alarm Fanzine #3 [Fanzine] [A5+A6 | 36 sidor+40 sidor | Xerox | 10kr+porto] Betyg: 4 (av 5 möjliga) Ibland blir jag riktigt jätteglad och nästan rörd. Det är när man finner fanzines som verkligen är gjorda med hjärta och där personen som gör tidningen lagt ner hela sin själ. Där man märker att personen som gör tidningen verkligen älskar det han/hon gör. Detta märks tydligt i Lina Zedigs samtliga utgåvor av Alarm fanzine. För att ge ett exempel så publicerar jag nedan ett urdrag från det senaste numrets ledare: -:- Jag har gett upp planerna på tidningarna tusen gånger. Bara för att inget blir lika fint som i tanken. Mina tankar är underbara. Där är allt fint. Så rätt. Där har jag gjort tusen tidningar. I verkligheten är de inte många. Jag har visioner. Det har väl alla? Vissa är så bra på att genomföra dem. Jag inbillar mig att de har bättre förutsättningar, som mycket pengar, fina datorer och sånt. Det är ju så klart inte sant. Jag drivs av tanken att något skall bli så fint att jag själv gillar det. Fast det är jag som gjort det. Hur det skall gå till vet jag inte riktigt. Men jag har en längtan. Jag har visioner. Det är viktigt. Det är det som räknas. Sedan hur mycket som blir gjutet i fast form spelar mindre roll. Det är sant. -:- Alarm fanzine #3 innehåller mycket tankar och funderingar, lite recensioner och inte minst även en bilaga i A6-format. Det står inget pris på den, men eftersom förra numret kostade 5kr så chansar jag på att det är höjt till åtminstone 10kr denna gång. Lina Zedig, Zetterbergsgatan 7B, 632 26 Eskilstuna. Email: zedog_prod@hotmail.com Jan Axelsson ............................................................................ 5.4. SPOKEN WORD FESTIVAL // Jan Axelsson +-----+ Den 31 oktober och 1 November 1998 arrangeras en spoken word-festival i Stockholm med bl.a. Genesis P-Orridge, Lydia Lunch, Lee Ranaldo (Sonic Youth), Michael Gira (fd. Swans), Little Annie Anxiety (fd. CRASS) och många fler. Platsen är Nya Teatern (Bio Rival) vid Mariatorget. Ytterligare info. om varje artist följer nedan: 1. "THEE MAJESTY" - bestående av: Genesis P-Orridge & Larry Thrasher (tidigare i Psychic TV och Splinter Test) tillsammans med Bachir Attar och Mustapha Attar från "The Master Musicians Of Jajouka" Unikt för spoken word-festivalen framträder Genesis för första gången tillsammans med Larry Thrasher (splinter Test), Bachir och Mustapha Attar från de legendariska marockanskanska "Master Musicians Of Jajouka" i konstellationen THEE MAJESTY som ämnar återintroducera och vidareutveckla arvet efter "the beats". Till marockansk sufimusik, experimentella samplingar och filmer reciterar och improviserar Genesis P-Orridge sina hallucinatoriskt mångfacetterade texter i en häpnadsväckande föreställning vi sent kommer att glömma! 2. Lydia Lunch: I mer än 20 år har denna ursinniga dam attackerat världen med sina kompromisslösa texter, performances, musik, filmroller och kontroversiella uttalanden. Lydia skriver böcker, teater-, film, serietidningsmanus, leder workshops i performancekonst, skulpterar, fotograferar, spoken word... det finns knappt något Lydia inte har provat. Centralt i hennes skapande är olika former av maktutövande och psykosexuella beroendeförhållanden, med udden riktad mot männens herravälde. Hennes blandning av ursinnig politisk polemik, satir och sexuell frispråkighet har placerat Lydia Lunch bland de främsta artisterna inom spoken word och gränsöverskridande underground. 3. Michael Gira (fd. Swans) Fd. sångare i stilbildande 80-90-talsgruppen "The Swans" kända för sitt tunga, monotona, hypnotiskt suggestiva brutalprimitiva ljudmangel och obarmhärtigt existentialistiska texter om sex, våld, förnedring och maktmissbruk. 4. Little Annie Anxiety ( fd. CRASS, Coil, Lee "Scratch" Perry m.fl) Har tidigare sjungit i anarkistpunkbandet Crass, industrigruppen Coil och Lee "Scratch" Perry m.fl. Framför numera saltat ironiska och skarpsynta texter till en bakgrund av world music & dubreggae iförd galautstyrsel. Hennes senaste bok heter "Hell is a place where we call eachother darling". 5. Lee Ranaldo ( Sonic Youth ) Gitarrist i Sonic Youth, känd för ekvillibristiska gitarrexperiment. Stilmässigt påminnande om amerikanska "short stories" och "beatpoesi" för han arvet vidare efter Kerouac in i 90-talet ackompajerat av suggestiv "lo-fi"-musik och "synch-scratchade"-filmer. 6. Ruth Weiss Beatpoet som flydde från Nazityskland till New York på 50-talet och började skriva och framföra beatpoesi till jazz. Ruth framför sin beatpoesi till improviserad jazz- så som det gjordes då men med uppdaterad glimt i ögat. 7. Wanda Coleman "Dissidentpoet" som tar ställning för de svartas situation i USA. Har varit med sedan 60-talet, figurerade i kretsarna kring medborgarrättskämparna och "Black Panthers", deltog i rasoroligheterna 1962 och 1992. I ett stort antal böcker, artiklar, radioprogram och skivinspelningar avhandlar hon poetiskt om sexism, rasism, social utslagning, drogmissbruk, politisk korruption etc. 8. Robert Priest Med känsla för det komiska i vardagen och en stor skopa samhällskritik klär denne "spoken bard" in sina ord i funkiga soundtrack-grooves. 9.Studs Turkel Legendarisk amerikansk författare och radiopratare/journalist som har fått det prestigeladdade Pulitzer-priset för sina djuplodande intervjuer med allt från brandkårsmän, servitriser till Vietnam-veteraner och Ku Klux Klan- medlemmar. I mer än 40 år har denne veteran varit med på plats och skildrat det amerikanska samhället i sina berättelser och reportage. Studs, en sann milstolpe inom modern samhällsskildring och god berättande journalistik! 10. Louis Simpson I episk berättarstil skildrar han det vardagliga livet i det sena 1900-talet, den amerikanska förortens stereotypa liv, men även sin egen familjs spännande historia. Han har gett 17 böcker, vunnit en lång rad utmärkelser och finns representerad i en lång rad antologier. 11.Henning Mankell Manckell, för de flesta främst känd för sina deckarromaner och Kurt Wallander, nu senast aktuell med den kritikerrosade "Brandvägg" - om datasamhällets sårbarhet. Henning har dock även andra strängar på sin lyra. Här framför han dikter och erfarenheter från sina resor, främst i Afrika. 12.Stig Larsson En av Sveriges meste existentialister. Från lågmälda betraktelser till ångestladdade konfrontationer har en av Sveriges mest briljanta författare skapat rubriker med alster som "Ängel","VD", "Kaninmannen" och "Grötbögen". Nu senast aktuell med väl bemötta diktboken "Natta de Mina". 13. Joakim Pirinen "Med ett gediget järnrör slår man världen med häpnad" Skaparen av binngalningen "Socker Conny" och en rad andra utskruvade serier framträder här pirinin med egna texter. 14. Lena Ackebo Någon har sagt att Lena Ackebo skriver som vi talar och ritar som vi tänker. Hon fångar in den svenska fölksjälen, så som den framträder i snabbköpet, i reklamen, i såpoperor eller i debattprogram i TV. Förutom att skriva och teckna serier, medverkar hon som manusförfattare på Sveriges Television och i tidskrifterna Galago och Svenska MAD. 15.Konungarikena Elgaland/Vargaland (KREV) KREV:s regenter är konceptkonstnärerna/musikerna Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren. De har grundat det virtuella kungadömet "Elgaland/Vargaland" som utgörs av alla fysiska samt metafysiska gränsområden över hela världen och universum. CM von Hausswolff och Leif Elggren är kända konstnärer som har ett otal utställningar, bok- och musikutgivningar bakom sig. CM von Hausswolff var med och grundade den beryktade kulturföreningen "Radium" i Göteborg på sent 70-tal, producerar och skapar musik bl.a som del i gruppen PHAUSS ( med Erik Pauser från LPC ). Leif Elggren är grafiker, ger ut böcker på det egna bokförlaget Fireworks Editions och gör performancekonst/musik bl.a i gruppen "Guds Söner" (tillsammans med Kent Tankred). 16. Illuminum (Krister Linder & Katarina Eriksson ) Krister Linder, tidigare känd som musiker i gruppen DIVE, som gav ut kritikerrosade skivor, skrev musik till film och radio. Numer har musiken ändrat karaktär från melodiös syntbaserad pop till experimentell och progressiv klubborienterad trance/ambient/techno och drum´n´bass med olika tyngdpunkt. Katarina Eriksson är bl.a känd som mediaproducent, mediateoretiker, skribent, programledare mm. Krister och Katarina figurerar i olika konstellationer som grupperna Illuminum, Yeti, Babalon, Society, Avatar mm. 1996 vann deras "Radio Holtkötter" Icaruspriset för bästa radioprogramm vilket föranledde ytterligare "sändningar" i "Radio Mirakel" 1997 i P3´s "Frispel". Stämningsfulla ljudcollage kombineras med proklamatoriskt visionära ordlabyrinter med blicken riktad inåt, framåt och utåt. Ett ytterst suggestivt kaleidoskop av metafysiska perspektiv som ingen får missa! Illuminum "sänder"... 17. iodine Jupiter iodine har ett förflutet i bl.a avantgarde-rockgruppen "Zzang Tumb", lämnade dock rocken för att starta "Multimedia Gruppen" 1979 och har sedan dess gjort ett otal läsningar, skrivit pjäser för radio och TV, framträtt live och skapat rubriker med uppseendeväkande performances. + Hyllning till Burroughs, Ginsberg & The Beats med video och installationer av TOTAL AREA ---- a n n o n s ----------------------------------------------------------- U F F E W A S A N A Z I Skivan som innehåller Ulf Ekberg från Ace of Base' förflutna som nazist. Bilder, musik och dokumentation. Numr. upplaga: 1000 ex. Pris: 99kr+porto. Flashback Records, Box 696, 114 79 Stockholm. Postgiro: 39 64 28-5 ---------------------------------------------------------------------------- ... ö v r i g t ............................................................ 6.1. KLEPTOMANI-KONST // Jan Axelsson +-----+ Konstnären Jac Leiner har i New York ställt ut konst av ett ovantligt slag. Där kunde man beskåda askkoppar, biljetter, boardingpass, skedar, koppar, glas, hörlurar, mattor, spypåsar mm. Alla föremål hade det gemensamt att de var stulna från flygplan. Kleptomanikonstnären hade varit mycket flitig, och till och med bänt loss föremål från flygplanens fasta inredningar. Kleptomani förekommer för övrigt även i de bästa familjer. Till exempel blev Winston Churchill av med sin guldklocka, vilken var en gammal kär familjeklenod, när kung Faruk av Egypten var på besök. Kungen var känd för sin långfingrighet. [Källa: Magnezine #8-98 / Boken "Det hade du heller ingen aning om"] ............................................................................ 6.2. BANDIDOS OCH HELLS ANGELS ÖPPNAR NYA AVDELNINGAR I STOCKHOLM // Dr. D +-----+ Bandidos MC väntas inom kort öppna en avdelning i Stockholm. Det är Asa MC som får officiell Bandidos-status. Klubben har för närvarande närmare 10 medlemmar. Samtidigt som Bandidos öppnar en klubb i Stockholm öppnade Hells Angels nyligen en ny avdelning, dit hälften av medlemmarna i Stockholm flyttades över. Orsaken är att den nuvarande avdelningen i Stockholm var för stor. Med ett ett 30-tal medlemmar var den världens största Hells Angels-avdelning. Namnet på den nya avdelningen är Hells Angels East Side. Relaterad information: Bandidos MC Danmark: WWW: http://www.bandidosmc.dk/ Email: bandidosmc@email.dk Hells Angels Helsingborg: WWW: http://www.algonet.se/~hamchs/ Email: hells.angels.mc@usa.net ............................................................................ 6.3. EN PEDOFILS FÖRSVARSTAL // Dooms Day +-----+ Tydligt eggad av den världsomfattande pedofilrazzian gjorde jag en researchrunda i alt.pedophiles.* för att se om det fanns några barnantastare att grilla häcken på. Det första jag springer på är ett inlägg av en 22-årig man från västsverige vars identitet tog 1 minut att gräva fram. Denne letade efter tioåriga pojkar att suga av. Snokade lite runt om på nätet och fann flera förfrågningar om bondagebilder med småbarn inblandade från mannen. Vis av detta beslöt jag mig för att ställa honom mot väggen. Nedan är en nedkortad samlingsversion av brevväxlingen. Först förnekande han allt, men sedan lade jag fram mina bevis så kröp det fram. Grabben visar inga skuldkänslor, utan försvarar sina handlingar precis han gjorde barnen en tjänst. Han hann t o m att förtäckt mordhota undertecknad Jag kommer dock *inte* att lägga ut namn här då han inte är dömd för brott (ännu). Mina kommentarer inom ">" -------begin---------- > Det du sysslar med är ganska olagligt om man säger så och det > gick ganska lätt att spåra ditt inlägg i pedofilgruppen. Vi > snackar minst två år på kåken. Du har inte funderat på att skaffa > hjälp innan du hamnar i fängelse? Pedofiler har det inte lätt på kaken. va fan snackar du om? vada spåra... ... jag har 'la fan inte lagt nått jävla inlägg i pedofil-grupper annat än när jag jagar spammers och net-abusers mm!!! och då är mitt username PsM och inget annat! Btw, vad gör du frexten själv i pedo-grupperna ??? > Jag jagar pedofiler, det grövsta brott vi känner till efter > mord. Hmmm.. själva läggningen är ju inget brott i sig... det är handlingarna som är brottet... men alla pervo's förgriper sig ju inte på yngre.. det är ett fåtal som gör det, och dom står det om i massmedia... jfr myten om att zigenare snattar, invandrare som odlar potatis på parketten.. :) Det senaste inlägget som du skickade har inte jag skrivit, men de tidigare diskussions-inläggen kommer från mig, dock inte förfrågningarna efter barnporr... för jag var så jävla sugen på en fet diskussion... sanningen är ju, att om foräldrar, skola mm gav barnen mer uppmärksamhet, så att de slipper leta "extra-föräldrar", sa skulle övergrepp och våld mot barn endast vara i minoritet i samhället, det mesta skulle handa inom familjen... och där är det ju tyvärr den översexuelle heterosexuelle pappan som är boven i dramat. Så att jaga folk, som man för övrigt inte vet ett skit om, utan att ta reda på vad som döljer sig bakom, är antingen ganska faschistiskt, eller dumdristigt... rent av livsfarligt i vissa fall... Det har ju förekommit rapporter här och var ifrån att folk råkat illa ut, till och med blivit dödade, när dom snokat runt lite för mycket i de mörkaste kretsarna. Detta gäller iofs all typ av brottslighet som förekommer... Men du gör helt rätt som försöker bekämpa den på diplomatisk väg... fast man annars ibland gärna vill ta en k-pist och bara gå ut och rensa upp i träsket utanför dörren. Men vill du verkligen göra något för barnen, sluta jaga pedofiler... Gå istället och se till att din grannes barn mår bra och att han har någon att prata med, eftersom hans pappa slår honom... Det gör jag... Se alltid till att finnas till hands när barnen behöver nån att prata med... det är tidskrävande... det kan ta flera år av ditt liv... men det är det vart, tro mig... för då vet man att man räddat i alla fall ett liv från undergång. Som man säger... "rensa upp utanför er egen dörr, innan ni börjar lägga er i andras liv och leverne". Och för övrigt... "förfalskningarna" som omnämns här tänker jag inte anmäla... onödigt att belasta polisen med ett meningslöst fall som är tids- och resurskrävande, och ända inte skadat nån. > menar att du lägger ut bete för att själv fånga > pedofiler? Du har då ett konstigt sätt. Vad menar du med att fånga ??? Vad gör du med dom ? lägger dom i en låda på vinden eller ? Mind your own business... Pedofilerna är ett släkte för sig som endast kommer att florera så länge pengar inte satsas på barnomsorg, skola mm... När våra politiker har tagit sitt fornuft till fånga, så kommer en övergångsperiod på ca 40 år att finnas... men sedan är det mer eller mindre slut för den folkgruppen. -----end--------------- Fotnot: Stavfel i mailen ovan har ej korrigerats medvetet. ............................................................................ 6.4. BROTT & STRAFF // Alexander +-----+ Har här sammanställt några av de saker som kan vara bra att kunna vad beträffar lagar och förordningar. Detta är ett litet hopkok från Securitas väktarhandbok. "Med brott förstås gärning för villken är stadgat straff i brottsbalken eller annan författning". Endast gärningar som beskrivits som brottsliga kan bestraffas. Ett brott består av 2 delar: -Brott (tillfogar någon något dåligt, smärta osv.) -Uppsåt (med vett och vilja.) -Vållande (vårdslös, oförsiktig.) Om inget annat anges i respektive brottsbalk så måste gärningsmannen haft uppsåt för att kunna straffas för sitt handlande. Om däremot en olyckshändelse leder till skada, är det inte brottsligt. Brottets OBJEKTIVA sida- själva skadan. Brottets SUBJEKTIVA sida- uppsåt/vårdslöshet. STRAFF Böter: dagsböter. Fängelse: Villkorlig dom: fängelse men provas i stället i frihet. Skyddstillsyn: Särkilld vård. Förövaren har problem och får hjälp med dem. Gäller om omdömet varit påverkat av sjukdom och/eller droger när brottet begicks. Unga: särskild lag (LVU.) Personer som har offentlig tjänst kan begå: -Tjänstefel -Ämbetsbrott ÅTGÄRDER VID BROTT "Allmänna rättigheter, inte skyldigheter" -Nödvärn -Återtagande av stöldgods på bar gärning -Nödhandlingar -Frihetsberövande/gripande -Laga befogenhet att använda våld vid gripande -Skyddsvisitationer Använder man sig av dessa så gäller ANSVARSFRIHETSGRUNDEN, dvs man ska inte ställas till ansvar för att ha brukat rättigheterna. NÖDVÄRN Är detsamma som SJÄLVFÖRSVAR. Måste alltid anmälas till polis. 1) Om person eller egendom utsätts för påbörjat eller omedelbart överhängande brottsligt angrepp. (Brottslig angrepp innebär fysiskt angrepp, risk att skadas fysiskt. Muntliga övergrepp ger inte nödvärnsrätt.) 2) Man får betvinga den som försöker hindra Dig att ta tillbaka stöldgods på bar gärning. (Med hindra menas att man utsätts för våld eller hot om våld, om personen inte får behålla stöldgodset. Även andra former av hindra får betvingas, Ex. om personen håller hårt om stöldgodset. Då får man tvinga personen släppa greppet. Detta gäller även om man representerar ägaren, Ex. anställd i en firma eller varuhus.) 3) Man får HINDRA den som OLÅVLIGEN vill tränga sig in i rum, hus, gård eller fartyg. Den som bestämmer över objektet bestämmer också vem som har tillträde. Ex. apotek är offentlig inrättning, men ordningsreglerna måste efterföljas. Affär är dock enskild plats, men köptvång finns inte. Personen får dock ej störa ordningen. 4) Man får AVLÄGSNA den som OLÅVLIGEN kommit in i rum, hus, gård eller fartyg. Detta måste dock skett utan låv (gäller ej bostad, se SJ väntasal). Hemfridsbrott är att tränga in bostad, eller blivit bjuden och inte avlägsnar sig när ägaren vill det. Avlägsna personen är tillåtet. Man får använda nödvärn så länge det brottsliga angreppet pågår. Ex. när förövaren slutat slå, sparka på din bil, släppt stöldgods, slutat tränga sig in olåvligen, eller själv avlägsnat sig från den olåvliga platsen, då upphör nödvärnsrätten att gälla. "Inte mer våld än nöden kräver, Våldet får inte vara uppenbart oförsvarligt" är den enda gräns lagen sätter. Excess: man har använt mer våld än nöden krävde, men hänvisar till att man "svårligen kunnat besinna sig". NÖDHANDLINGAR Måste även det ALLTID polisanmälas. Nödvärnsrätt: brottsliga angrepp. Nöd: Andra farliga situationer. Ger också rätt att bryta mot regler och lagar. Något skyddsvärt ur samhällets synvinkel måste vara hotat. Krav: Verklig fara måste hota och inget annat medel kan användas. Ex. sjuk till sjukhus, arg hund angriper och Jag räddar mig in på annans tomt, någon drunknar och jag tar en båt till undsättning, brinner i hus och jag slår sönder fönsterruta för att släcka. FRIHETSBERÖVANDE Vid gripande måste ALLTID polis tillkallas. Polisen avgör om frigivning är aktuell. Envarsingripande villkor: Man träffar någon som begår ett brott villket straffet ingår i straffskalan (allt utom åverkan). Man ser när brottet begås och vem som begår det (på bar gärning). Se 2) men man förföljer den flyende personen. Rätten att gripa kvarstår så länge man har ÖGONKONTAKT med den flyende. Försvinner ögonkontakten försvinner också rätten att gripa, även om personen känns igen. Polis måste fullfölja gripandet. Rätten att använda våld vid gripande måste vara i propotion till brottet, och måste vara försvarligt. Finns möjlighet att få hjälp vid gripandet, använd den. (Rätten att använda våld regleras i polislagen.) Skyddsvisitation följer alltid efter gripandet. Man känner utanpå den gripnes kläder. Finner man föremål som kan vara farliga, tas de om hand. Stöldgods osv. får ej omhändertas. Detta ingår i kroppsvisitation som polis får göra. Omhänderta får man göra i max 6 timmar. Vid alkoholpåverkning måste man släppa vid nykterhet. UTOM TJÄNST: Misshandel, olaga hot, skadegörelse I TJÄNST: Våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman. Detta väger 2* tyngre vid straffsättning. Passivt motstånd (håller fast sig i räcke) är inte straffbart. BROTTET Misshandel kräver uppsåt, annars räknas det som vållande till kroppsskada. Lagen säger: Kroppsskada Sjukdom Smärta (ej snabbt övergående såsom örfil) Försätter någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd (ex. neddrogning) ska ge böter eller fängelse 1 max 10 år. Ofredande Handgripligen antastar Skottlossning Stenkastning Oljud annat hänsynslöst sätt ofredar annan (ex. örfil) ska ge böter eller fängelse max 6 mån. Olaga hot Lyfta vapen Hota med annan brottslig handling Hotet behöver inte gälla den tilltalade, familj och vänner räknas också. Ska ge böter eller fängelse max 2 år. Olaga frihetsberövande Bortför, tvingar någon följa med Spärrar in någon Sätter under bevakning ska ge fängelse 1-10 år Stöldbrott innebär angrepp på "lösa" föremål. Någon tar olåvligen något som tillhör annan person Uppsåtligen tillägnar sig föremålet (göra sig till ägare) Tillgreppet ska innebära skada (ekonomisk förlust) för den rätte ägaren, egenmäktigt förfarande. Kräver uppsåt., Ex. inte ta fel på paraply. Boven måste inse att föremålet tillhör en annan person. Ex. Ta bil för att sälja är stöld, men för att bara köra runt är tillgrepp. Ska ge fängelse max 2 år. Grov stöld Fickstöld (något man bär på sig) Beväpnad gärningsman Sprängämne varit med i bilden Brottsverktyg varit med i bilden Om gärningsmannen varit hänsynslös eller farlig (=listig eller påhittig tjuv) Det stulna var av betydande värde Om stölden inneburit mycket kännbar skada Ska ge fängelse *-6 år. Snatteri Värde under 700:- räknas som snatteri, men inte om det var planlagt, Ex. extra insydda fickor, aluminiumfolie i jackan. Då räknas det som stöld. Ska ge böter eller fängelse max * år. Rån är en stöld där gärningsmannen använder våld eller hot om våld för att kunna genomföra brottet. Råntvång MÅSTE föreligga. Ex. Använder våld på person = misshandel Ex. Utöver hot som för den hotade innebär eller upplevs som trängande (omedelbar) fara. Ex. Försöker förhindra att stöldgods återtas på bar gärning. Ex. Det kan också vara så att gärningsmannen med våld eller hot om våld tvingar offret gå med på kraven. Rånfallen Stöldfallet. Någon stjäl och använder råntvång mot offret. Ex. Låser armarna medans utför stölden. Motvärnsfallet. Tjuven har begått en stöld och sätter sig till motvärn med våld eller hot om våld (se nödvärn). Även snatteri kan i detta fall förvandlas till rån vid motvärnsfallet. Utpressningsfallet. Ofta hot används. Ex. Hotar värdetransport med pistol. OBS! Våld eller hot om våld MÅSTE vara medel för tjuven. Uppsåt krävs. Ska ge fängelse 1-6 år. Grovt ska ge 4-10 år. Med grovt menas att; - Våldet varit livsfarligt - Att offret fått svår kroppsskada eller svår sjukdom - Att förövaren visat grov råhet eller visat hänsynslöshet mot offrets skyddslösa eller utsatta ställning. Egenmäktigt förfarande Om någon tillgriper och brukar annan persons egendom, men har inget uppsåt att behålla föremålet som sitt kallas inte stöld utan egenmäktigt förfarande. Ex. Tar en cykel för att hinna med ett tåg, och lämnar den där. Ex. Någon ställer sin bil på min privata P-plats. (Om jag parkerar in honom medvetet är det egenmäktigt förfarande igen från min sida.) Ex. Bryta eller byta lås i annans lägenhet. OBS! Brottet ska begås uppsåtligen och tillgreppet ska vara olagligt. Ska ge böter-fängelse max * år. Grovt ger fängelse max 2 år. Skadegörelse Om någon förstör eller skadar egendom så annan person blir lidande av brottet. Behöver inte innebära ekonomisk förlust, förlorat värde på annat sätt räcker. Ex. Förstör gammalt fotografi som betyder mycket. Ex. Förstör dyrbar tavla. Ska ge böter-fängelse max * år. Grov innebär fara för liv och hälsa; Ex. Drabbat något av kulturell eller stor ekonomisk betydelse. Ex. På annat sätt blivit mycket kännbar. Ska ge fängelse max 4 år. Åverkan Är detsamma som mindre skadegörelse. Skadan är obetydlig och gärningsmannen har inte visat allvarlig kriminalitet. Ex. Någon sprutar färg på husvägg, och färgen går lätt att tvätta bort. Ex. Bryter olåvligen grenar från växande träd. (Måste vara ringa skada.) Ska ge böter EJ fängelse. (Man får inte gripa personen.) Olaga intrång Om någon obehörigen intränger eller kvarstannar i; Ex. Kontor, fabrik, annan byggnad, fartyg, på uppslagsplats eller annat sådant ställe (fler exempel i lagen). Ska ge böter EJ fängelse. (Man får inte gripa personen.) Intränger: obehrigen tränger sig in. Kvarstannar: behörig vill ej lämna platsen. Grovt olaga intrång Kan begås men är inte definjerat i lagen vad som gör brottet grovt. Bedömning: Kan intrånget leda till inbrott? Är det mycket viktigt att obehöriga inte kommer in? Ska ge fängelse max 2 år. Man får GRIPA! Bägge intrång är uppsåtliga brott. ............................................................................ 6.5. GRANSKNINGSNÄMNDEN FÄLLER FOLKE RYDÉNS BORG-DOKUMENTÄR // Jan Axelsson +-----+ Granskningsnämnden fällde Folke Rydéns dokumentär om Björn Borg. Filmen var enligt nämnden inte saklig, något tidningen ETC avslöjat i en rad artiklar under våren. Det var i ETC:s medianummer (nr 1-2/98) som man avslöjade att Rydéns dokumentär innehöll flera vilseledande uppgifter. Bland annat påstods den före detta statsministern Ingvar Carlsson ha känt till att Björn Borg betalades med skattefria pengar för sitt arbete som turistambassadör i slutet av 80-talet. Detta saknade grund. I samma artikel avslöjades det att Folke Rydén tillsammans med tre SVT- chefer försökt hindra SVT:s journalister från att intervjua Ingvar Carlsson och därmed låta honom bemöta de allvarliga anklagelserna i dokumentären. SVT-chefen Ingvar Bengtsson, som är ansvarig utgivare för dokumentären, har hela tiden försvarat filmen. Även Folke Rydén har i en rad artiklar gått till hårt angrepp mot sina kritiker och hävdat att allt som sades i filmen var sant. En fällning i Granskningsnämnden ville de dock undvika - till nästan vilket pris som helst. I nummer 3/98 kunde ETC avslöja att SVT till och med försett Granskningsnämnden med en manipulerad intervjutskrift som var tänkt att bevisa att dokumentärens uppgifter om Ingvar Carlsson trots allt var sanna. Men detta försök att vilseleda nämnden lyckades alltså inte. Granskningsnämndens ledamöter fällde enhälligt Borg-dokumentären, och därmed bör sista ordet vara sagt i affären. De kompletta etc-artiklarna om SVT-affären hittar du på adress http://www.etc.se. Klicka på "SVT-affären" i menyn. ............................................................................ 6.6. TANKAR OCH FUNDERINGAR ANG. FNA #107 // Jan Axelsson +-----+ I förra FNA publ. vi en artikel kallad 'Hur man "hackar" Fortres 101' som har föranlett till ett flertal reaktioner. Vi kan väl i korthet ändå konstatera att många är av en annan åsikt och menar att artikelförfattaren har fel. Det menar iallafall Hacker, Mozart, Thy Pyroo of The spantobi Family och några till. seba berättar för FNA att hela artikeln om kartläggning av en person finns på: http://www.jmk.su.se/dig/research/perskart.html Skicka gärna artiklar till FNA, men att stjäla någon annans artikel utan att ens ge källhänvisning är enbart dåligt. Hittar ni liknande exempel i kommande FNA så kontakta oss omgående. tomas c har kontaktat oss ang. skillnaden mellan hackers och crackers. URL: http://sagan.earthspace.net/~esr/faqs/hacker-howto.html En bra översikt som även finns i svensk version. Hemsidan som visade Anders Tegnér som flicka finns inte mera. Domänen web-byggarna.se var en gammal domän som inte finns längre. Firman har upphört och domänen var ej pröjsad. Nyligen körde NIC-SE en patchfil vilket gjorde att 2000 svenska domäner blev automatiskt avstängda. web-byggarna.se var en av dessa domäner. ____________________________________________________________________________ En fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne - Winston Churchill ____________________________________________________________________________ ... f a s t a a v d e l n i n g a r ...................................... 7.1. FRÅGOR & SVAR Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer publ. vi ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av allmänvärde för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till: fna@flashback.se FRÅGOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POLISENS LASER Är det någon som har koll på polisens laser. Kanske till och med ritning på en "Laser dödare". Våglängd, Pulslängd o.s.v. Deejay -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= FUSK MED A-KASSAN Hur gör de som blåser A-kassan på pengar som man återkommande hör talas om. Går det att åka utomlands och jobba och ändå ha kvar lägenhet o. dyl i Sverige. Peter SVAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RE: PIRATRADIO Har sänt radio utan tillstånd under en längre tid. Dock så har jag endast sänt "weekendradio" från fredagkväll till natten till måndag. Detta har jag gjort sedan april. Inget har hänt än, förutom att jag har fått en jäkla massa lyssnare. Jag har använt mig av Veronica 1 watt FM PLL-sändare (med Stereo-encoder) samt 25 watts slutsteg för att höras längre. Som antenn en enkel dipol. Till datorn (fulltankade med schyssta MP3or) så har jag använt programmet RADUGA [http://www.freeradiofreerock.com/raduga]. Det finns även en crack att ladda hem från [http://astalavista.box.sk]. Använder du två ljudkort så mixar programmet mp3orna i realtid om du har bra dator (233 MHz eller bättre) Det finns dock tre viktiga regler: 1: Stör ALDRIG någon redan etablerad station. 2: Använd sändare som inte har en massa spegelfrekvenser eller som driver i frekvens. Dessa kan störa andra radiokommunikationer. 3: Försök efterlikna en vanlig "laglig" station. M.a.o kör inget som folk kan reta upp sig på t.ex propaganda av olika slag el dyl. Utan kör musik, lite jinglar och sånt. Följer du dessa tre enkla regler så kommer du inte åka fast förrän någon tipsar PTS. tZeBb ---------------------------------- Risken att åka fast vid FM sändning är större än 50% om effekten är högre en 1 Watt. Finland har (haft) en stor mängd FM-Pirater från 80-talet och framåt. Finska pejlmyndigheterna lärde sig därför att plocka dem. Allting beror på var man befinner sig. Är det i staden Långtbortiskogen är risken minimal, är det i Helsingfors, är den maximal. Sen är det ju så att kan man undvika att sända från samma plats varje gång, så ökar möjlighterna att klara sig. Mobilt är att föredra. I sverige har antalet FM-pirater minskat drastiskt sedan 80-talet. Idag finns det mig veterligen ingen reguljär. Den största genom tiderna borde ha varit Radio 88 (stockholm). När dom gjorde misstaget att sända från samma plats två gånger, så plockades dom. -SRS- -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RE: BOOGIE NIGHTS >Vad heter typsnittet som de använder i bl.a. filmen Boogie Nights >logotype? Det finns ett typsnitt som heter Candice (URW Software '92) som är om inte exakt samma så ungefär likadant. Zeb ____________________________________________________________________________ Ask me no questions - I tell you no lies ____________________________________________________________________________ 7.2. FEEDBACK I varje nummer av FNA publ. ett urval av de läsarbrev vi får skickade. Dessa kan beröra såväl tidigare inlägg och artiklar som saker som är rel. för läsarna att veta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONST ELLER SKRÄP? / Casablanca +-----+ Av de artiklar jag garvar åt mest ligger helt klart insändarna från högermänniskor i majoritet. Att avsluta en frågeställning om vad som är "bra" respektive "dålig" konst med frågan, "Är du pedofil, eller?" är inte bara så obota korkat, utan även av så extremt dålig debattsmak att Jan gott kunde ha slängt brevet i "oseriös"-högen. Vill vi läsa sådant skräp, eller snarare, vill vi ödsla uppkopplingstid på att ta ner dylikt? I det där skojiga innlägget i konstdebatten, skrevs även om "destruktiv och grotesk" konst. Detta är väl ändå i fånigaste laget? FNAs läsare borde verkligen tillhöra den upplysta skara medborgare som borde veta att det överhuvudtaget aldrig kommit fram, i någon undersökning, någonsin, att det existerar "destruktiv" konst. Om man inte då menar konst som verkligen är destruktiv i ett visst ögonblick, dvs. t.ex. installationer som exploderar eller dylikt, men det var ju inte det vår oerhört begåvade skribent menade. Det känns dessutom inte mindre fånigt att få någon slags "moral" slängd på sig från nazist-sympatisörer, när de själva ligger så långt under moralribban man kan komma. Ingen tar väl ändå en NS-sympatisör på allvar när det kommer till moralfrågor, än mindre konstfrågor? Dessutom är väl debatten något förlegad? Sedan konstens födelse har man diskuterat om den är bra eller inte. Konst är konst. Ofta ligger det i ögonen hos betraktaren. Dessutom är det ju REAKTION (eller AKTION) som konstnären oftast vill ha! Om någon blev så arg att han rev ner mina bilder och stampade på dem på en av mina utställningar, skulle jag bli överlycklig! Då har ju budskapet inte bara gått fram, men tillochmed skapat en reaktion! Personen har antagligen inte förstått budskapet, men det är inget jag kan göra nåt åt, det är upp till var och en. Så ni nazister eller vad ni nu är, som inte gillade utställningen och rev ner bilderna: Ni har misslyckats extremt i ert försök att hindra just den sortens konst. Faktum är att jag blev mycket intresserad av utställningen och planerat att göra en liknande själv, förhoppningsvis mer radikal. Dessutom hade jag inte ens vetat om utställningen om den inte hade blivit uppmärksammad på det här viset. Så TACK till er, ni har gett mig ovärderlig inspiration. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RE: EN LISTA ÖVER DETTA SEKELS VÄRSTA MÖRDARE / Niclas +-----+ Ahlmark-listan var fånig. Att räkna svältoffer/krigsoffer på egna sidan som mördade är inte klokt. Varför inte ta med Alexander Solzjenitsyns siffror nästa gång? Enligt honom avrättades åren 1930-1953 60 miljoner! Enligt Robert Conquest, som tex Peter Englund förlitar sig på, avrättades 12 miljoner. Enligt de forskare som fick i uppgift att gå genom alla arkiven som öppnades på 90-talet avrättades mellan 30.514 - 681.692 tusen. Siffran 30.514 kommer från Volkigonov, Jeltsins tillsatta chef för genomgång av centralkommitens arkiv. Siffran 681.692 lämnades av det nya "anti-stalinistiska" KGB som verkar i dagens ryssland. Ingen av dessa källor är stalin-vänliga men dock seriösa. När det gäller Mao så orkar jag inte ens bemöta den löjliga siffran på 37.8 miljoner. Alla som läst det minsta om Kinas historia håller väl med. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RE: COPYRIGHT FINNS INTE / Jesper +-----+ > Den svenska upphovsrättslagen innehåller för övrigt ett undantag som gör > det lagligt att kopiera böcker för eget bruk, vilket ofta döljs i > baksidestexter som antar att allt kopierande är i kommersiellt syfte och > därför förbjudet. Kopiering av CD-skivor och > dataprogram innefattas dock inte av denna personliga kopieringsfrihet. Ovan innehåller en felaktighet som är viktig att belysa. Enligt Svensk upphovsrätt äger vem som helst rätt att kopiera datorprogram för eget bruk, om orginalet är ens eget! Detta har tillkommit för att man skall kunna göra såkallade säkerhetskopior. Vad många dessutom inte vet är att det är fullt lagligt att ändra de datorprogram du själv köpt/äger rättigheterna till, och det inkluderar dessutom demo-versioner! Exempel: Du tar ner en demoversion av ett nytt flashigt program. Du kan dock inte spara dina alster du gjort i programmet. Om du dock vill kunna använda denna demo-version fullt ut, är det helt och fullt lagligt att ändra programmet för egen del, så att du kan spara. Däremot är det olagligt att sprida en patch eller sprida ditt ändrade program. Du kan dock fortfarande, helt lagligt, sprida en textfil, där du talar om hur man kan gå till väga, om den inte är såpass teknisk att den kan liknas vid en patch, vilket dock kräver en ganska individuell syn. > mellanled, ett mer mänskligt sätt att tänka. Principen tillämpas av > diverse intresseorganisationer, och i ärlighetens namn har jag aldrig > förstått varför de envisas med att copyrightskydda sina alster. Sker det > bara av gammal vana? Copyright ska man inte sätta på sina böcker i > onödan. Det ställer bara till det. Nu är det ju så med Svensk upphovsrättslagsstiftning att ett verk är skyddat av "copyrightlagarna" oavsett om det är markerat med det lilla C'et i en ring eller inte. Även om man skriver "denna bok får kopieras fritt", så äger upphovsmannen fortfarande de idella rättigheterna till den, och man kan faktsikt aldrig bli av med dem. Undantag för verk där den idella rätten tillfaller annan juridisk person, är om upphovsmannen skapat ett datorprogram, då tillfaller denna rätt automatiskt arbetsgivaren, om de inte tidigare kommit överens om annat. Så, oavsett om Linus här ovan anser att man ska eller inte ska "sätta copyright" på sina böcker, så är det så, enligt våra lagar, att copyright sätts inte, det existerar, på alla verk. Man måste även i debatten om 'copyright' - vilket ofta glöms - komma ihåg att inte alls alla artiklar, böcker, datorprogram, html-sidor, etc. etc. infattas av lagen, eftersom de knappast innehar verkshöjd! Ni har säkert sett massor med www-sidor där ute med prislistor. www.spelia.se är ett bra exempel. Längst ner på sin sida har den en copyright-notis, och hänvisar till upphovsrättslagen. Dock kan deras prislistor aldrig skyddas inom denna lag, utan på sin höjd få katalogskydd, vilket dessutom är väldigt svårt. Deras lay-out får knappast heller upphovsrättsligt skydd, eftersom den inte kräver särskilt mycket utav webmastern. Således måste man inse att diskusionen om copyright och upphovsrättslagarna inte bara är krånglig, utan även lite abstrakt. Linus verkar mest vara bitter över det kapitalistiska system vi lever i, och upphovsrättslagarna är väl iofs en del av det, men ändå en av de absolut bästa lagar vi har. Man måste ju tänka på att de flesta som omfattas av dessa lagar är fattiga konstnärer, och för att få ett sjysst mångfald av verk på marknaden, måste de kunna få sina alster skyddade. Annars kommer ingen, någonsin, att göra bra verk mera, om man inte tjänar på det hela, och då kommer kulturen verkligen att stagnera. > Och copyright finns förresten inte. Det är bara något vi hittat på. Att avsluta inlägget på det här viset är ju dessutom ganska patetiskt. Visst, vi har hittat på upphovsrätten, vi har antagligen hittat på begreppet Gud, vi har hittat på trafiklagarna... Således är slik retorik ganska trist, och den leder ingen vart i debatten. Om Ni vill läsa mer seriös och korrekt information om upphovsrättslagarna, så läs boken "Din upphosvrätt och andras - handbok för journalister" av Kerstin Ahlberg. ISBN: 91-550-4270-8 Detta är en mycket bra bok med lagtexterna som appendix. Boken är lättläst och lättfattlig och passar även de minsta. ;) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RE: FOTBOLLS VM / NoOne > I FNA #106 står det lite information om fotbolls VM. Det står bl.a. att > det hade 37.000.000.000 tittare. Det tvivlar jag starkt på då det bara > finns 6.000.000.000 människor på denna planet och det är knappast troligt > att utomjordingarna är intresserade av denna sport desto mindre kan vi ha > några säkra siffror på det. Det märks att du som skrivit detta verkligen tänkte igenom allt först. Som du kanske (inte?) vet så pågick fotbolls-VM under ett par dar (det är ingen som har tänkt på att klämma in alla matcher under en dag, så att man får 100 matcher á 5 minuter vardera). Efter VM lägger man ihop tittarsiffrorna och får ett total av 37.000.000.000 (dina utomjordlingar inräknade). ____________________________________________________________________________ Han som fällde trädet tänkte inte på att skuggan försvann - Kinesiskt ordspråk ____________________________________________________________________________ ============================================================================ Annonsera i Sveriges största nyhetsbrev med över 57.000 prenumeranter. Skicka ett email till fna@flashback.se för ytterligare information. ============================================================================ ---------------------------------------------------------------------------- FLASHBACK COMMUNITY | UFFE WAS A NAZI Slutna mailinglistor & nyhetsgrupper | Skivan som innehåller Ulf Ekberg från anonym email & ocensurerada hemsidor | Ace of Base' förflutna som nazist. URL: http://www.flashback.net | Bilder, musik och dokumentation. -------------------------------------| Numrerad upplaga: 1000 exemplar ANNONSPLATS FÖR UNDERGROUND | 99kr+porto (20kr) Annonsera i Sveriges största nyhets- | URL: http://www.flashback.se/rec/ brev och norra europas största |-------------------------------------- kanal för distribution av under- | YELLOW PAGES OF UNDERGROUND ground och subkultur. Unik möjlighet | Adresser, telefonnummer, email m.m. Kontakta oss för ytterligare info. | till nordens alla undergroundgrupper. Email: fna@flashback.se | Postorderföretag, organisationer och -------------------------------------| fanzines. Ständigt uppdaterad! FLASHBACK PARTIET | http://www.flashback.se/underground/ http://www.flashback.se/parti/ |-------------------------------------- -------------------------------------| VEM VANN ROBINSON 1998? FLASHBACK MAGAZINE PÅ NÄTET | http://www.flashback.se/robinson98/ Över 50 artiklar och flera hundra |-------------------------------------- recensioner från Flashback #1 - 5 | MYSTISKA 2:AN finns att läsa gratis på vår hemsida | Information och artiklar om den http://www.flashback.se/magazine/ | svenska serien Mystiska 2:an sökes. -------------------------------------| Även intresserad av tidigare nummer FLASHBACK FOUNDATION | av tidningen som kom ut på 70-talet. http://www.flashback.se/foundation/ | Email: jan.axelsson@flashback.se ---------------------------------------------------------------------------- 7.3. SVARTA BÖRSEN :::::::::S:Ä:L:J:E:S:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: CONSPIRACY Svenskt fanzine om konspirationer, Illuminati, Ordnar etc. Endast ett fåtal ex! 20 sidor, s/v, A5. 20 SEK. Email: conspiracy@mauimail.com ---------------------------------- HAMPAFRÖN Hyggliga priser! Du kan köpa hur mycket du vill! Email: i_like_killing@hotmail.com ---------------------------------- VIDEOFILMER Ultimate Fighting 1-15, Extreme Fighting 1-4, K-1 Kickboxing 1-3 + andra fighting-galor. 130:-/st Email: movie_king@hotmail.com ---------------------------------- HACKING CD-ROM Pris 160:- + frakt Email: hack2000@rocketmail.com ---------------------------------- LIMITERAD DVD BOX-SET Jackie Chan Police Story DVD box. Innehåller de tre första Police Story filmerna. Signerad av Jackie Chan själv!!! Box 77/500. Importerad från Hong Kong. Går ej att få tag på längre... Kontakta för pris! Email: m.stenman@swipnet.se ---------------------------------- CANNABISFRÖN FRÅN SENSI SEED BANK Northern Light, Super Haze, Skunk, Super Skunk, Big bud. 10 frön: 350 kr + porto. Email: mrhappyhead@hotmail.com ---------------------------------- HACKINGPROGRAM Password Theif 1,0. 500 kr Email: worrier@hotmail.com ---------------------------------- HK ACTION Säljer Australien importerade original Hong Kong filmer(många ej släppta i Europa). Widescreen och engelsk text, ej dubbade! Massor av filmer, maila för lista.... Email: m.stenman@swipnet.se ---------------------------------- OD - SERIEFANZINE OM DROGER 24 sidor, s/v, A5. 15 SEK. Det finns fortfarande ett par ex. kvar, men de är få! Email: cassandra_od@hotmail.com ---------------------------------- RITNING TILL LJUDDÄMPARE 22:a, 9 mm, 45:a, 308 m.fl. 500 kr Email: worrier@hotmail.com ---------------------------------- HAMPAFRÖN 30 st frön 180 kr + postförskott Email: worrier@hotmail.com ---------------------------------- BOOTLEGS Smashing Pumpkins, Portishead och Massive Attack Samtliga inspelningar är gjorda av 'P3 live' och inspelade på dat och redigerade. Inget prat eller några jinglar är med. 190 kr+porto. Email: inspelat@hotmail.com ---------------------------------- HAMPAFRÖN 30 st frön 180 kr + postförskott Email: worrier@hotmail.com ---------------------------------- BILLIGA VIDEOFILMER! Spawn, Jackie Brown, Titanic och Evil Dead-filmerna! 75 kr/st. Maila för lista! Email: video_team@hotmail.com ---------------------------------- MÖNSTRINGSPROVET För 50 kr meddelas hemligheterna som gör att du klarar mönstringen toppbra. Bland höjdpunkterna nämns en metod där du får oändlig tid på 10-sekunds frågorna. Email: kurbic88@yahoo.com :::::::::K:Ö:P:E:S:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ALEISTER CROWLEY "Magick in theory and practice". Bra skick ett måste. Email: ventus@flashback.net ---------------------------------- SCREAM MASK Betalar bra Email: algeroth666@hotmail.com ---------------------------------- BOKEN "SEX" MED MADONNA Email: kickan@home.se ---------------------------------- MINISTRY BOOTLEGS Ministry bootlegs och videor. Email: daroche@hotmail.com ---------------------------------- VIDEO: FACES OF DEATH Samtliga filmer i gott skick samt fin kvalite. Email: mayordick69@hotmail.com ---------------------------------- DOORS / JIM MORRISON Memorabilia, Vinyl, CD, Bootlegs.etc Email: jdm431208@hotmail.com ---------------------------------- AMERIKANSKA POLISKLÄDER Allt av intresse! Email: kukelimuk@hotmail.com ---------------------------------- BOTTLEGS FRÅN ROSKILDE '97 OCH '98 Även R.E.M. Unplugged, U2 och Prodigy (Göteborg). Även intresserad av andra. Ej metal! Email: nissehellberg@hotmail.com ---------------------------------- MONGO OCH CP PRODUCTIONS FILMER Exempelvis 'Snickeriet', 'Liljeholmsrocken' och liknande. Filmerna måste vara av god ljud och bild kvalité. OBS! Endast seriösa svar! Email: morbid_@hotmail.com ---------------------------------- KLÄDER MED CANNABIS / MARIJUANA ANKNYTNING T-shirts, kepsar m.m. Allt av intresse Email: freakie@hotmail.com ---------------------------------- RÖSTFÖRVRÄNGARE Email: ellrik@hotmail.com ---------------------------------- FACES OF DEATH 1-7 Även intresserad av filmbyte. Skriv på engelska. Email: jazzcat@cyberdude.com :::::::::Ö:V:R:I:G:T:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: POSTBOX I STOCKHOLMSOMRÅDET. Anonym postbox hyres i stockholmsområdet. Email: jvhkmh@hotmail.com ---------------------------------- TJÄNA PENGAR Vill du tjäna tusentals kronor på ett helt lagligt sätt? Email: bwf342@tninet.se ---------------------------------- ^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V s å g ö r d u i f a l l d u v i l l a n n o n s e r a : Att annonsera i FNA är helt kostnads- versaler (stora bokstäver). Annonsens fritt. Vi publ. dock ej annonser som uppbyggnad skall vara enligt föjande är uppenbart olagliga och de annonser formulärs angivelser: som saknar underground-anknytning. Vi Rubrik: (max 50 nedslag) publ. inte heller annonser om billiga Annons: (max 76 nedslag) Warez-skivor, cigarretter, sprit och Email: (ej tel. / adress / URL etc) de som är skrivna med html-kod eller Annons skickas till fna@flashback.se ............................................................................ 7.4. PS. KOLLA IN Aqua........................ http://www.geocities.com/TheTropics/Island/1003 Två nakenbilder på sångerskan Lene Nystrøm i Aqua har lagts upp på en hemsida hos Geocities. Findus.................................. http://www.algonet.se/~och/fisk.jpg Jag är mållös... Weedspecialisten....................................... http://www.sativa.nu Försäljning av marijuanafrön m.m. Electric Emperor ................. http://www.hemp-web.com/emperor/INDEX.HTM Boken 'The emperor wears no clothes' av Jack Herer finns nu även upplagd på Internet. Därför blir man hög av hasch............. http://user.tninet.se/~oug807w/THC Artikel och illustrationer återgivna i sin helhet från Illustrerad Vetenskap Nr. 11 November 1994 Rättsnätet............................ http://www.notisum.se/rnp/default.htm Rättsnätet är Sveriges största öppna juridiska internettjänst med alla Sveriges lagar och förordningar. ............................................................................ 7.5. SMÅTT & GOTT "Saying Windows 95 is equal to Macintosh is like finding a potato that looks like Jesus and believing you've witnessed the second coming." Too much sex, too little drugs. - Rubrik om Astra i The Economist Man kan undra varför människor eftersträvar evigt liv i paradiset eller hoppas på att få återfödas. Vi klarar ju inte ens av att hantera eller att njuta av de korta liv vi redan har - här och nu. Saxat från: Allvarligt Talat 6-98 "As long as there is a vision there are thousands of things to do, only the imagination will set the limit" Bottnia Internet Provider (BIP) lämnade nyligen sitt bokslut för första räkenskapsåret. Resultatet med minus 9,5 miljoner kronor på en omsättning på 1,0 miljoner kronor. Enligt nyhetsbrevet Varning #4 så hackades Telia Internets hemsida den 31 augusti ännu en gång. Alla de hackade Telia-kontona skall då ha lagts ut på deras startsida. Telia: http://www.internet.telia.com/ Kopia: http://members.xoom.com/freeisp020/gfx/teliabest.jpg ... n ä s t a n u m m e r ................................................. f n a # 1 0 9 u t k o m m e r v e c k a 4 0 ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ----------------------------------