You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 1 årgång 4 nummer 16 ISSN 1402-4543 26 oktober 1998 ******************** sveriges största tidning via email ******************** ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna _____________________________________ publikation, helt eller delvis, genom tryckning, duplicering, stencilering, Flashback News Agency utkommer med ca bandinspelning etc. uppmanas utan för 1-2 nummer per månaden. Den utgives behåll. utan några statliga stöd eller bidrag Flashback får i perioder 6-700 email Flashback är politiskt och religiöst per dygn. Detta gör det omöjligt att obunden. Främsta bevakningsområden är ens hinna besvara en bråkdel av alla alternativ information med inriktning de frågor som skickas. Hör gärna av på underground samt även subkulturer, dig med synpunkter, idéer, tips eller gränsbrytande värderingar, attityder kom med konstruktiv kritik. Frågor & inriktningar som står i opposition däremot besvaras i mån om tid i vår mot det övriga samhället. FAQ: http://www.flashback.se/faq/ FNA innehåller periodvis information Post........Box 676, 114 79 Stockholm kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax..................+46-8-503 111 03 i Sverige. Dessa publiceras enbart ur Email................fna@flashback.se ett informativt syfte. Vi hoppas dels kunna hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5355-6866 om vad som händer inom dessa områden, Postgiro...................39 64 28-5 samtidigt som Flashback skall föra de utsattas talan i samhället. En prenumeration på papperstidningen Flashback kostar i Sverige 150 kr och Artiklar, tips, notiser, debattinlägg inkl tre utgåvor (dubbelnummer räknas och avslöjanden etc tar vi gärna emot som en utgåva).Ytterligare info finns via e-mail. på: http://www.flashback.se/magazine/ You have the right to free speech as long as you´re not dumb enough to actually try it FLASHBACK | over 15 years of alternative information | 1983-98 MCMXCVIII ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 4 . 1 6 o Innehåll..............................................................0.1 o Ledare................................................................0.2 ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 4 . 1 6 Välkommen till en specialutgåva av FNA. Den är utgiven för att tala om att du fortfarande är prenumerant på FNA. Låter det konstigt? Bakgrunden är följande... FNA har under perioder haft vissa distributionsproblem. Dessa är relaterade till två orsaker. Dels antalet prenumeranter som på två månader ökat från 50.000 till över 60.000 prenumeranter och nu är på god väg att närma sig 70.000. En siffra som inget annat svenskt e-zine kommit i närheten av. De flesta har inte ens en fjärdedel av detta. Kombinationen med FNA:s innehåll, som ofta är mellan 100- 200 kb i storlek och ibland ännu mera gör knappast situationen bättre. De flesta andra nyhetsbrev på internet brukar ha ett innehåll på mellan 10-20 kb, dvs knappt en tiondel av FNA:s innehåll. Detta är orsaken till att FNA nu ändrar sina distributionsrutiner. Det finns dock en möjlighet att några av de som tidigare prenumererat ej finns inlagda i det nya systemet. Ifall du fått denna FNA är du garanterad. De som inte fått FNA #111 måste dock anmäla sig ännu en gång. Detta gör man på sidan: http://www.flashback.se/fna/ och det tar max 30 sekunder. Jag vet i skrivande stund inte hur många som kommer att behöva anmäla sig på nytt, men ifall vi har otur kan mellan 1000- 2000 vara drabbade av detta byte. Med bakgrund till att jag i fortsättningen inte längre kommer lägga upp FNA på Flashbacks hemsida så bör de som ej fått denna FNA åtgärda detta omgående. Har du vänner som ej fått senaste FNA så be dem anmäla sig på nytt på snart som möjligt. Jag är också ledsen ifall detta orsakat krångel, men målsättningen är att FNA nu skall få en betydligt mera jämn distribution Slutligen... Rättegången mot Flashback var i torsdags. En tryckfrihets jury gav då beskedet att Flashback ej gjort sig skyldig till grovt förtal. Däremot ansåg man tidningen ha gjort sig skyldig till förtal. Den slutliga domen kommer 5 november och finnas då att läsa på Flashbacks hemsida. Jan Axelsson Stockholm, Oktober 1998 ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ----------------------------------