F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 2 årgång 4 nummer 17 ISSN 1402-4543 10 november 1998 ____________________________________________________________________________ l ä s a r u n d e r s ö k n i n g 1 9 9 8 : p a r t I I Under sommaren genomförde FNA en mycket lyckad läsarundersökning. Vi valde att hålla den så kortfattad som möjligt och strök då några mycket viktiga frågor. Denna undersökning är en sorts ´part 2´ på den undersökningen. Den innehåller även några kompletterande frågor som tillkommit efter förra undersökningen. Detta är troligtvis den sista undersökningen - åtminstone på många år. Din medverkan är mycket betydelsefull, och vi hoppas du har överseende och tid att besvara dessa frågor. Tusen tack! Jan Axelsson _______________________________________________ V E M Ä R D U S O M P R E N U M E R A N T ? 1. Kön svar: 2. Ålder svar: _________________ F R A M T I D E N 3. Vilket ämne tycker du är viktigast/intressantast i FNA? svar: . 4. Har FNA kvalitétsmässigt förbättrats el. försämrats under hösten? svar: Förbättrats 5. Vissa delar av FNA (texter i tvåspalt) blir oläsliga ifall du inte har monospace-typsnitt i ditt emailprogram (se exempel nedan). Har du haft problem med detta? svar: NEJ 6. Vad är dina åsikter angående annonsering i FNA? svar: Helt OK 7. Finns det någon form av annonser man inte bör publicera i FNA? svar: Vet inte. 8. FNA är storleksmässigt mellan 1-200k (ca. 40-50 A4-sidor). Anser du detta vara bra, eller föredrar du en mindre utgåva något oftare? svar: Det är bra. 9. Övriga tillägg och kommentarer ang. FNA? svar: ____________________________________________________________________________ Exempel på text där du behöver monospace-typsnitt ---------------------------------------------------------------------------- G R A T I S I N T E R N E T | U F F E W A S A N A Z I Slutna mailinglistor & nyhetsgrupper | Skivan som innehåller Ulf Ekberg från anonym email & ocensurerade hemsidor | Ace of Base förflutna som nazist. http://www.flashback.net | Bilder, musik och unik dokumentation. -------------------------------------| Uppmärksammad i radio och TV i bl.a. R A D A N N O N S E R | Israel, Tyskland och USA. 99kr+porto. Annonsera i Vulture Culture som är | URL: http://www.flashback.se/rec/ en bilaga till Flashback #6. Gratis! |-------------------------------------- Rubrik + annons + postadress skickas | YELLOW PAGES OF UNDERGROUND till: flashback@flashback.se | Adresser, telefonnummer & e-mail -------------------------------------| till nordens alla undergroundgrupper. FNA #113 ute 17 november 1998 | Postorderföretag, organisationer och -------------------------------------| fanzines. Ständigt uppdaterad! S C I E N T O L O G I - B I B E L N | http://www.flashback.se/underground/ Köp scientologikyrkans heliga skrift |-------------------------------------- som de vill förbjuda allmänheten att | Behöver du hjälp med framkallning? läsa. Komplett version. 203 sidor. | Vi ställer upp! 436kr + porto. Snabb leverans! | Vill du lansera din nazistgrupp? Beställes direkt från Justitie- | Kom till oss! kanslerns arkiv. Tel: 08-405 10 00 | A F T O N B L A D E T Boken säljes endast begränsad tid ? | om ett mordhot ska komma fram ---------------------------------------------------------------------------- ..... n ä s t a n u m m e r ............................................... FNA #113 utkommer den 17 november 1998. ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ----------------------------------