You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 3 årgång 4 nummer 18 ISSN 1402-4543 18 november 1998 ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna _____________________________________ publikation, helt eller delvis, genom tryckning, duplicering, stencilering, Flashback News Agency utkommer med ca bandinspelning etc. uppmanas utan för 1-2 nummer per månaden. Den utgives behåll. utan några statliga stöd eller bidrag Flashback får i perioder 6-700 email Flashback är politiskt och religiöst per dygn. Detta gör det omöjligt att obunden. Främsta bevakningsområden är ens hinna besvara en bråkdel av alla alternativ information med inriktning de frågor som skickas. Hör gärna av på underground samt även subkulturer, dig med synpunkter, idéer, tips eller gränsbrytande värderingar, attityder kom med konstruktiv kritik. Frågor & inriktningar som står i opposition däremot besvaras i mån om tid i vår mot det övriga samhället. FAQ: http://www.flashback.se/faq/ FNA innehåller periodvis information Post......Box 26067, 100 41 Stockholm kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax....................+46-8-50311103 i Sverige. Dessa publiceras enbart ur Email................fna@flashback.se ett informativt syfte. Vi hoppas dels kunna hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5080-5621 om vad som händer inom dessa områden, Postgiro..................169 18 26-0 samtidigt som Flashback skall föra de utsattas talan i samhället. En prenumeration på papperstidningen Flashback kostar i Sverige 150 kr och Artiklar, tips, notiser, debattinlägg inkl tre utgåvor (dubbelnummer räknas och avslöjanden etc tar vi gärna emot som en utgåva).Ytterligare info finns via e-mail. på: http://www.flashback.se/magazine/ You have the right to free speech as long as you´re not dumb enough to actually try it FLASHBACK | over 15 years of underground | 1983-98 MCMXCVIII ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 4 . 1 8 o Innehåll..............................................................0.1 o Medarbetare...........................................................0.2 o Ledare................................................................0.3 ------------------- flashback ------------------- o Flashback t-shirts....................................................1.1 o Flashbacks rättshjälpsfond............................................1.2 o Algonet / Telenordia stoppade post från Flashback.....................1.3 o Vem vinner Expedition Robinson 98.....................................1.4 o Flashback Online och FNA - nu även på engelska........................1.5 ------------------ droger ------------------ o Danska missbrukare kan få gratis heroin...............................2.1 o Droger till salu......................................................2.2 ------------------- hackers forum ------------------- o VMM får betala 20.000 i böter för Aftonbladet-hacket..................3.1 o Kinesisk hemsida hackades på två minuter..............................3.2 o Zenon Panoussis vs. personuppgiftslagen...............................3.3 o Vad tycker politikerna om Personuppgiftslagen.........................3.4 o 32 hackade Teliakonton................................................3.5 o Datainspektionens svar på anmälan om brott mot PUL....................3.6 o Judisk sekt förbjuder Internet........................................3.7 ------------------- politik & terrorism ------------------- o Småpartierna skulle ha kunnat samla 17 mandat.........................4.1 o Mumia Abu-Jamal - snart avrättad?.....................................4.2 o CODOH efterlyser debatt om förintelsen................................4.3 o Busschauffören Adolf Hittler..........................................4.4 o Officiell förintelsesida plagierad av revisionister...................4.5 o Tracii Lords porrfilmer olagliga i Sverige 1 januari..................4.6 ------------------ sub / kultur ------------------ o Marilyn Manson stoppas i Australien och censureras i Japan............5.1 o Fucking Åmål-affischer censureras.....................................5.2 o Recensioner...........................................................5.3 . Body Count - Mothaf´ck´n´ Dead ! (bootleg) . Hollywood Bad Boys (video) o Hells Angels öppnar butik i Göteborg..................................5.4 o Internationell Tatueringsmässa i Malmö................................5.5 o SL vs. graffiti.......................................................5.6 o Blood Axis till Stockholm.............................................5.6 ------------------ övrigt ------------------ o Lagar är till för att brytas..........................................6.1 o Användbara raggningsrepliker..........................................6.2 o Viagra till salu......................................................6.3 o De vitas fel att AIDS sprids i Afrika.................................6.4 o Varning för allt......................................................6.5 o Onanerade under gudstjänsten..........................................6.6 o Scientologikyrkans hemliga bibel......................................6.7 o Jesus var inte bög....................................................6.8 o Vem äger Aftonbladet på Internet?.....................................6.9 ------------------- fasta avdelningar ------------------- o Feedback..............................................................7.2 . med personligt ansvar o Links to the Underground..............................................7.3 o Smått & gott..........................................................7.4 ____________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e | f n a 4 . 1 8 Chrystal, Peter Eriksson, Fabbe, Paul Grundin, SirDeagol m.fl. ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 4 . 1 8 Internetleverantörer som förbjuder sina kunder att läsa FNA, rättegång mot Flashback med över 50.000kr i skadestånd, Robinsonvinnare som blir utröstad, läsarundersökning med flera tusen svar är bara några av de saker som hänt sedan vår förra ordinarie FNA. Mer om detta längre fram i detta nummer. Förrutom detta finns Flashback Online numera även i engelsk upplaga, och en andra version av FNA utgiven paralellt med denna har startats. Flashback News Agency international (FNA-i) är ingen översättning av den svenska upplagan, utan är tänkt att bli en separat utgåva med mestadeles specialskrivet material för den internationella utgåvan. Den nuvarande versionen av FNA fortsätter som tidigare, och domänen flashback.se blir Flashback Online | scandinavia. Dessa är skrivna med inriktning på de nordiska läsarna; Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Domänen flashback.org blir Flashback Online | international, och den liksom FNAi är inriktad på övriga världen; USA, Saudi-Arabien, Japan, Singapore, Frankrike, Australien, Ryssland, Israel, Vietnam, Sydafrika, Brasilien, Colombia, Kina och ett närmare 100-tal andra länder där vi idag har besökare ifrån. Det intressanta med Flashback är att den återkommande besöks av länder där man ej talar svenska, och i vissa fall länder där de inte ens är tillåtna att besöka denna sida. Då pratar jag inte om att någon från en domän liggande i en diktatur varit inne på vår hemsida, utan om hur personer boende i dessa länder kontaktat oss via email och förklarat situationen där. Förrutom produktionen av en internationell utgåva av Flashback så börjar den tryckta tidningen, Flashback #6, bli klar. Deadline för innehåll är 31 december kl. 24:00. I vår skall den vara ute. Som tidigare gäller begränsad upplaga, och de som inte prenumererar i tid riskerar att även missa denna utgåva. En del har kritiserat oss för att trycka för få exemplar, men allt har sin logik. Flashback har inte pengar för att betala lagerkostnad för exemplar som inte är förhandsbeställda. Att trycka två tusen extra exemplar av nästa utgåva skulle innebära att de måste lagras någonstans under tiden. Istället räknar man efter hur många exemplar som är förhandsbeställda och trycker en upplaga efter dessa siffror. Att jag skriver detta beror på att jag varje månad får klagomål från läsare som inte kunnat få tag på tidningen. Flashback säljer inte lösnummer, vi säljer prenumerationer. En prenumeration kostar 150kr och garanterar dig ditt exemplar. Prenumererar du efter tidningen kommit ut påbörjas din prenumeration först fr.o.m. det efterkommande numret. Flashback #6 trycks i 8.000 exemplar och innehåller förrutom den vanliga tidningen även en bonustidning i A3-format. M.a.o. extra mycket läsning. Jag vill slutligen tacka alla de tusentals personer som svarat på vår läsarundersökning i förra FNA. Ni har varit till stor hjälp och förhoppningsvis kommer ni vara med och påverka FNA i en positiv riktning. Ifall jag redan nu skall tolka svaren och lämna lite statistik, så är FNA-läsaren en man i 30-årsåldern som ogillar droger och är positiv till annonsering - men bara så länge den *inte* är billig. De flesta (ca. 80%) var positiva till annonsering om detta var FNA:s finansiering. Men att erbjuda billigare i annonser i tvåspalt var enl. de flesta dumt då det varken gav pengar eller trovärdighet. Majoriteten av läsarna läste FNA för helheten och som ett viktigt alternativ till övrig media. En del tyckte att vissa *evighets- debatter* tenderade att bli allt för utdragna, men menade samtidigt att alla områden var viktiga att uppmärksamma. Kritiken om att vi låter nynazister, rasister och revisionister tala till punkt har nästan helt försvunnit. Tvärtom så har många (som i övrigt inte delar dess åsikter) kommenterat att denna bevakning varit viktig. Många skrev att FNA här hade fungerat som ett utmärkt alternativ till övrig medias förföljelse av oliktänkande. Annonsering är bra, men får absolut inte styra dess innehåll. De annonser vi bör undvika är porr (skadar trovärdigheten), ibland politik (kan påverka FNA:s opolitiska ställning) och definitivt barnporr (som f.ö. är olagligt). Men i övrigt var de flesta förvånansvärt positiva. Hade personligen aldrig förväntat mig en så hög siffra som ca. 80%. En annan förvåning var att medelålderna för FNA-läsaren var något högre än väntat. Ifall jag skall göra en väldigt preliminär statistik så ser den ungefär ut som nedan: -15år: 3% 15-20år: 23% 21-30år: 26% 31-40år: 23% 41-50år: 18% +50år: 7% Väldigt få var under 15år och nästan ingen var över 60år. Ca. 85% av läsarna var män, men med tanke på att FNA har ca. 65.000 prenumeranter så betyder detta att FNA har närmare 10.000 kvinnor som prenumeranter. En större procentandel än tidigare ansåg att FNA bör komma ut mera sällan och istället ha ett större och mera genomarbetat innehåll. Mera sällan betyder i detta fall att den nuvarande utgivningstakten är att föredra mot ett mindre varje vecka. Hellre kvalitét än kvantitet. De frågetecken som möjligtvis återstår är de som varit motståndare till annonsering eller som tyckt att FNA blivit sämre. Nästan ingen av dem har givit några alternativ på annan finansiering eller varför de tyckte att FNA blivit sämre. Alla siffror ovan är givetvis också fortfarande väldigt preliminära, och vi får hela tiden in mängder av nya svar. Ännu en gång, tack till alla som svarat. Jan Axelsson Stockholm, November 1998 ____________________________________________________________________________ annons S C I E N T O L O G I K Y R K A N S H E M L I G A B I B E L Köp scientologikyrkans heliga skrift som de vill förbjuda allmänheten att läsa. 203 sidor. 436kr + porto. Snabb leverans! Beställes direkt från Justitiekanslerns arkiv. Tel: 08-405 10 00 ____________________________________________________________________________ ..... f l a s h b a c k .................................................... 1.1. FLASHBACK T-SHIRTS Flashback erbjuder numera sina läsare att skaffa exklusiva Flashback t-shirts. För närvarande finns det röda och svarta t-shirts (med tryck på båda sidorna), men inom kort kommer även andra produkter att tas fram i vår Flashback fabrik. De är dock inte till salu för pengar, utan vi ger bort dem till er läsare som hjälper oss att göra Flashback. Kort sagt, till er som är bra och duktiga medarbetare. Skriver artiklar till FNA, informerar oss, översätter notiser etc. Vi kommer regelbundet att skicka ut t-shirts till bra medarbetare, och vi kommer även att börja erbjuda andra belöningar inom kort. Vi kan dessvärre inte ge alla FNA:s medarbetare någonting, men vi kan ge en eller två medarbetare per månad någonting och på så sätt åtminstone försöka visa vår uppskattning av ert jobb. ............................................................................ 1.2. FLASHBACKS RÄTTSHJÄLPSFOND Bakgrund Flashback publ. 1995 i sitt tredje nummer en artikel kallad ´Stockholms våldtäktsmän 1990/91´. Stockholms dömda sexförbrytare visades upp med namn, bild, personnummer, adress och telefonnummer. Där fanns också information om vilken typ av sexbrott personerna är dömda för, en kort beskrivning av brottet, vilket straff som utdömts samt målnummer i rätten. En av männen anmälde tidningens ansvarige utgivare Jan Axelsson med krav på fängelse för grovt förtal. Personen är tidigare dömd för sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande av tre utvecklingsstörda flickor. Av Jan Axelsson krävde han en halv miljon kronor i skadestånd för psykiskt lidande. Stockholms tingsrätt ansåg att mannen bör ha rätt till skadestånd. Skadeståndet bestämdes till 50 000 kronor. Det lidande publiceringen medfört för mannen har av tingsrätten värderats mer än dubbelt så högt som lidandet för de flickor mannen tidigare dömdes för att ha ofredat sexuellt. Expressen skriver att den dömde sexförbrytaren jublade när han tog del av domen. - Han känner glädje nu, säger mannens juridiska ombud till Expressen. Men även hans ombud är förvånad över det höga skadeståndet. - Men med tanke på att brottsrubriceringen ändrades från "grovt förtal" till "förtal" av tryckfrihetsjuryn är skadeståndet ovanligt bra. Inte minst om man tänker på att tidningen Flashbacks upplaga var bara 1 200 exemplar när publiceringen skedde för tre år sedan. Rättshjälpsfonden Flashback anser fortfarande att dess publicering varit försvarbar - inte minst pga. att samtliga uppgifter varit korrekta. All information i artikeln är offentliga handlingar. Flashback har endast publicerat korrekt återgivna texter, citerade från Stockholms Tingsrätt. Flashback kommer överklaga domen till Svea Hovrätt, vilket beräknas kosta mellan 50-70.000 kr. Då Flashback inte längre får någon rättshjälp, måste samtliga rättegångskostnader istället betalas av dess ansvarige utgivare, Jan Axelsson. Rättshjälpsfonden har som syfte att samla in pengar till skadestånd och kommande rättegångskostnader. Rättshjälpsfonden kommer att publicera samtliga bidrag på sin hemsida för att dels visa hur mycket som kommit in och dels för att förhindra spekulationer vilket skulle kunna inträffa ifall det inte fanns insyn. Samtliga bidrag kommer att dokumenteras med info. om namn/företag som betalat samt summa och datum. De som vill vara anonyma kommer också att dokumenteras - fast då med titeln ´anonym´. Slutligen, alla bidrag är lika viktiga - oavsett bidragets storlek. Du visar genom ditt bidrag att du anser dess publicering försvarbar. Målsättningen är dels att finansiera det nuvarande skadeståndet, samt kommande rättegångskostnader. Rättshjälpsfonden Box 26067 100 41 Stockholm Postgiro: 169 18 25-2 URL: http://www.flashback.se/justice/ ............................................................................ 1.3. ALGONET / TELENORDIA STOPPADE POST FRÅN FLASHBACK Internetleverantörerna Algonet och Telenordia spärrade mellan 16 oktober till 3 november så att deras kunder ej kunde få email från Flashback. De som är kunder på Algonet och Telenordia (inkl. företag med egen domän) har fram tills den 3 november ej haft möjlighet att ta emot Flashbacks nyhetsbrev FNA, men också att få email från någon av de flera tusen abonnenter som har Internetuppkoppling hos Internetleverantören Flashback Community. Bakgrunden är lång, men i korthet börjar det med att en användare på Flashback Community (username: wallet) började terrorisera nätet med spam (oönskad reklam). Han postar detta i nyhetsgrupper och skickar det även via email. Flashback blir kort därefter informerad och stoppar då denna person med omedelbar verkan. Vi uppmärksammar det även i FNA #110 (utgiven 21 oktober) för att understryka att vi inte under några som helst omständigheter accepterar spam. Samtidigt som detta sker väljer Internetleverantörerna Algonet och Telenordia att spärra all post från Flashback. De har efteråt meddelat att de försökt kontakta Flashback innan, men att vi ej har svarat. Enligt Flashback är det standard att skicka abuse-frågor till adressen ´abuse´ medans Algonet / Telenordia menar att ´postmaster´ som är den adress som är vedertagen standard. Flashback har aldrig fått något email ang. abuse till varken vår abuse-brevlåda lika lite som någon av de övriga adresser som vi använder i korrespondans. Enligt Algonet / Telenordia behöver man bara skicka email till adressen ´postmaster´ - samma adress dit även alla felmeddelanden m.m. skickas. Flashback blev informerade om avstängningen söndagen 1 november. Två dygn senare öppnades möjligheten för kunderna att ta emot post från Flashback. På frågan ifall de skulle ha agerat likadant mot en annan ISP (Telia, Tele2) svarar man ja. Policy @ Flashback Community: http://www.flashback.net/policy.html ............................................................................ 1.4. VEM VINNER EXPEDITION ROBINSON 98 I augusti uppmärksammade media en hemsida på Internet som hade lagt upp namnet på den som vann TV-program ´Expedition Robinson´. Det hela blev stora rubriker och gick även ut som TT-nyhet. Hemsidan stoppades kort därefter och det dröjde inte länge förrän Flashback började få mängder av förfrågningar från läsare om vem vinnaren var. På mindre än en vecka fick vi ett drygt 100-tal email där man var av åsikten att vi borde publ. namnet i FNA. Med bakgrund till detta lade Flashback därför upp en ´mirror´ av sidan med uppgifter om ´Robinsonvinnaren´ i mitten av augusti. Flashbacks hemsida blev snabbt populär och uppmärksammades flitigt av andra tidningar. Alla var samtidigt säkra på att den information som låg där var korrekt. På kort tid hade över 200.000 personer besökt hemsidan. Sedan hände något... Citat: Jag tittade inte ens med fullt intresse på röstningen eftersom jag "visste" vem som vann. När det framgick att Susanne åkte ur tittade jag upp förvånat, nästan sägandes: Va ?!?! Helt klart blev det genast lite roligare att följa Robinsson nu. Fram tills igår har jag följt det med halvdant intresse. En del tyckte bara detta var en kul och en oväntad vändning, medans en del andra inte var lika roade av det som inträffade. Några hade satsat pengar i vadslagning, andra gjort sig till åtlöje på fester och middagar efter man raljerat om att de visste vem som vinner Robinson. Men argast av dem alla blev nog pseudonymen ´kungenmathias´ som skickade ett email till Flashback med rubriken; ´NI MÅSTE VARA RUBBADE´: -:- Kan ni förklara för mig varför susanne 27 år från göteborg precis åkt ur robinsson. Detta besked gör flashback världens absolut sämsta mest oseriösa och det mest totalt värdelösa underground arkiv i världen. Om man inte kan lita på informationen man får av er vad f*n ska man med er till. ska fort som f*n bli av med prenumerationen till er sk tidning. Jag kommer också starta en bojkotta flashback kampanj och mitt mål kommer att vara att fullständigt slå ut er frÂn nätet. Jag har talat med fler som har haft flashback som en av sina farovit siter. och dom stödjer mig till 100%. Nu kommer ni väl att vara fega och inte våga svara mig på varför ni går ut med felaktig infomramtion men det räknar jag med så det blir ingen chock för mig när jag inte får svar. kungenmathias -:- Vi fick även att brev från en läsare som mådde så dåligt av det hela att han inte längre ville vara läsare av FNA. Han ville inte riskera att bli lurad ännu en gång. Det finns även journalister som inte varit så roade av det hela, men som alltid; ´A prank is a prank - and the fools get fooled´. De som saknar humor blir givetvis alltid argast. http://www.flashback.se/robinson98/ ............................................................................ 1.5. FLASHBACK ONLINE OCH FNA - NU ÄVEN PÅ ENGELSKA Flashback är inte bara populär i Skandinavien och bland de som förstår svenska. Hemsidan har bl.a. blivit uppmärksammad av amerikanska TV- kanalerna CNN och NBC. Dess verksamhet är ordentligt uppmärksammad i övriga länder och varje vecka får Flashback email från personer som undrar när Flashback kommer att publicera en engelsk utgåva av FNA och dess hemsida - Flashback Online. Flashbacks verksamhet är inte bara unik ur ett nordiskt perspektiv, utan även i världen. Det finns mängder av tidningar, hemsidor m.m. som skriver om politik, hackers, droger och övriga subkulturer i allmänhet, men inga som blandar dessa och objektivt återger dem på det sett som Flashback. Med denna bakgrund finns nu Flashback Online även i engelsk version. FNA finns även den nu även i engelsk upplaga; FNA-i (Flashback News Agency international). Innehållet kommer dock inte att vara en engelsk översättning av den svenska upplagan, utan bli en helt fristående tidning. De som prenumererar på svenska FNA har m.a.o. mycket att vinna på att även läsa den engelskspråkiga upplagan. FNA-i #1, som blir ett sorts provnummer, utkommer idag. De som vill prenumerera på FNA-i kan göra det enkelt genom att gå till någon av de nedan angivna sidorna. Registreringen tar max 30 sekunder. Flashback Online | international http://www.flashback.org/ Flashback News Agency international (FNA-i) http://www.flashback.org/fna fna@flashback.org ____________________________________________________________________________ annons R Ä T T S H J Ä L P S F O N D E N Alla intäkter går oavkortat till skadestånd och rättegångskostnader! Postgiro: 169 18 25-2 WWW: http://www.flashback.se/justice/ ____________________________________________________________________________ ..... d r o g e r .......................................................... 2.1. DANSKA MISSBRUKARE KAN FÅ GRATIS HEROIN Ett försök med att dela ut gratis heroin till tunga missbrukare i Danmark rycker allt närmare. En stor majoritet av den danska befolkningen är för projektet och nu är frågan uppe för debatt i det danska folketinget. Tyskland har nyligen sagt ja till att inleda ett liknande försök. Den danska regeringens medicinska råd har redan gett klartecken till att pröva denna från början schweiziska modell, där sprutnarkomaner under viss kontroll injicerar heroin. I Zürich har 1100 tunga missbrukare under tre års tid dagligen fått sin dos heroin i ett speciellt försök, som utvärderats i en rapport. Och enligt den har narkomanernas sociala och medicinska status markant förbättrats. Kriminaliteten har minskat och samhället har sparat miljonbelopp enligt rapporten. Även om den danska läkarkåren är splittrad så vill en majoritet av befolkningen att metoden prövas. En opinionsundersökning som nyligen publicerades i tidningen Politiken visar att 67 procent av danskarna är mycket positivt inställda till projektet. Försöket med statligt subventionerat heroin har f.n. prövats i Schweiz och Holland och ska snart testas även i Tyskland. ............................................................................ 2.2. DROGER TILL SALU Leo Pafort heter en kille i Amsterdam som sedan några år tillbaka sysslar med försäljning av droger. Droger som är helt lagliga i Holland, men inte alltid i de länder där hans kunder bor. Leo har därför blivit populär och förrutom hans vanliga prislista har han även ´månadens erbjudande´ m.m. Nedan följer ett urval av de produkter Leo erbjuder sina utländska kunder. Det bör dock i sammanhanget understrykas att delar av sortimentet är högst olagligt enl. svensk lag, och att polisen ofta beslagtar post med narkotika. ---------------------------------- Price list (Prices are by gram). Hashj ===== Pollem $ 10.50 NEW Marocan $ 10.00 Weed - Hempbuds ============== White Widow $ 9.50 The best of Gras AK 47 $ 10.00 Really the best money could buy Shiva Queen $ 9.50 Top Jack Herer $ 10.50 2´ place worldwide African Weed $ 10.00 Very High grass.. Nigerian Weed $ 10.00 Top quallity... Mushrooms --------------- Stropharia Cubensis =Normal Panaeolus Cyainescens =Strong Stropharia Yanecews =Extra Strong They all are packages with three grams at the price of $30, enough for very high trips, 2 portions at a packege. Seeds. ===== Shiva Shanti Flowering: 50-55 days Height : 100-130cm Prod. weight: 120 gr. $ 40 Northern Light Flowering: 40-45 days Height : 100-125 cm Prod. weight: 125 gr. $ 100.- Four way Flowering: 45-60 days Height : 100-150 cm Prod. weight: 100 gr. $ 100.- Famous Jack Herer. Flowering: 50-70 days Height : 150-180 cm Prod. weight: 175 gr. $ 150.- All Prices are by 15 seeds Kontaktadress: Software Service´s L.Pafort Hoofdweg 439 2´ 1056 CV Amsterdam Netherlands Email: cannabis4u2@netscape.net ____________________________________________________________________________ annons P R E N U M E R E R A Ä V E N F N A - i Den engelska utgåvan av FNA med mängder av specialskrivet innehåll. Nummer 2 ute nu !!!! http://www.flashback.org/fna/ ____________________________________________________________________________ ..... h a c k e r s f o r u m ............................................. 3.1. VMM FÅR 20.000 I BÖTER FÖR AFTONBLADET-HACKET Tingsrätten i Lund har dömt hackern VMM till 20.000 kronor i skadestånd för ett dataintrång på Aftonbladets hemsida 6 januari 1997. Han tog sig med hjälp av korrekt lösenord in i Aftonbladets dataserver och lade sedan upp en falsk version av tidningens hemsida. Hur VMM kommit över lösenordet har inte kunnat klarläggas. Tingsrätten dömde honom till 10.000 kronor i ekonomiskt skadestånd och lika mycket i ideellt skadestånd. Aftonbladet yrkade från början på 100.000 kronor i böter för hackern, men beloppet sänktes, eftersom domen slår fast att brottet inte i första hand var menat att skada Aftonbladet, varken ekonomiskt eller anseendemässigt. Kopia av Aftonbladets hackade hemsida http://www.flashback.se/hack/aftonbladet2/ ............................................................................ 3.2. KINESKISK HEMSIDA HACKADES PÅ TVÅ MINUTER Två minuter, inte mer, tog det för en amerikansk hacker att ta sig in på en ny kinesisk webbplats och ersätta informationen med sin egen. Webbplatsen www.humanrights-china.org hade lanserats av Det kinesiska Förbundet för mänskliga rättigheter, ett officiellt kinesiskt organ med uppgift att sprida den kinesiska regeringens syn på de mänskliga rättigheterna. Därav blev intet. Bara några minuter efter sjösättningen dök en ny sida upp på webbadressen, med rubriken Bojkotta Kina samt följande meddelande: - Jag vägrar tro på denna skitsnackspropaganda. Kinas folk har inga rättigheter alls, allraminst mänskliga rättigheter. Därefter följer en bredsida mot Kinas regering samt länkar till bland annat Amnesty International och till den av Olof Palmes Fond finansierade amerikansk-kinesiska webbplatsen Human Rights in China. Hackern kritiserar också USA för dess handel med Kina. Originalsida: http://www.humanrights-china.org Mirror of the hack: http://www.flashback.se/hack/1998/10/26/1 Chrystal m.fl. ............................................................................ 3.3. ZENON PONOUSSIS VS. PERSONUPPGIFTSLAGEN Zenon Panoussis, mannen som blivit anmäld av Scientologikyrkan för att ha spridit deras ´hemliga´ bibel, behöver din hjälp. Har du - eller någon du känner - möjlighet att förse honom med SPAR på CD-ROM? Eller med den senaste taxeringskalendern eller bilregistret eller något annat liknande digitalt register som absolut inte får läggas ut på Internet, vars faktiska publicering dock inte kan åtalas i Sverige om den sker utomlands? Skicka i så fall materialet **anonymt** till Zenon Panoussis Trålgränd 5A 116 68 Stockholm Han garanterar dig att inget inskickat material kommer att användas i strid mot gällande lag. ............................................................................ 3.4. VAD TYCKER POLITIKERNA OM PERSONUPPGIFTSLAGEN Följande email sände iväg till samtliga riksdagsmän onsdagen den 21 oktober, klockan 02:37 på natten: ---------------------------------- Hejsan! Med tanke på den nya personuppgiftslagen, 1998:204, som träder i kraft nu på lördag, så kommer jag inte kunna kritisera eller diskutera riksdagens ledarmöter på Internet, utan att riskera böter eller fängelse, om jag inte har ditt samtycke. Därför undrar jag om jag kan få ditt samtycke att i digital skrift, i webbchat, på IRC, på BBS:er, i email eller på en hemsida nämna ditt namn i en politisk diskussion. Kontakta gärna mig på emailadressen fabbe@lysator.liu.se eller via telefon på 013-171800, om du vill diskutera eller klargöra om jag har ditt medgivande, eller om vi får sluta diskutera politik på nätet. M.V.H. Fabian Norlin ---------------------------------- Nedan följer ett urval av de svar som inkommit: ______________ RAKA NEJ Från: johnny.ahlqvist@riksdagen.se (s) Svaret är nej! Hälsning Johnny ______________________ INTRESSANTA SVAR Från: lennart.varmby@riksdagen.se Hej! Om den nya datalagen är fel, så bevisar varken du eller jag det genom att vi viker oss för lagen och begär tillstånd av alla möjliga och omöjliga människor för att få nämna deras namn. Bästa sättet är att fortsätta precis som förut, alltså att under sedvanligt ansvar handskas med de ord som gör det möjligt för oss mänskor att kommunicera med varandra. Skulle du bli åtalad för att ha skrivit mitt namn, så lovar jag att ställa upp för dig vid en ev. rättegång. Omvänt hoppas jag att du, Fabian Norlin, gör samma sak för mig. Det tror jag är bästa sättet att knäcka den nya lagen på. Med andra ord - du har inte mitt tillstånd att använda mitt namn. Däremot anser jag att du ska använda mitt namn, när du chattar om politik. Jag står för en bra politik, blev inkryssad i riksdagen mot min vilja och är väl värd att diskutera med och om! vänligen Lennart Värmby ______________________ Från: lars.bjorkman@riksdagen.se (m) Tolkningen av den nya datalagen har enligt min mening hamnat snett. En väg till klarläggande av gränserna för den personliga integriteten är att Du och andra fortsätter att diskutera frågor och namnge personer i samma omfattning som förut. Prejudikat kommer sedan att vägleda lagstiftarna och den självklara rätten att öppet kritisera såväl företeelser som personer kan fortsätta. MVH Lars Björkman (m) ______________________ Från: per.westerberg@riksdagen.se Det samtycket behöver Du inte - enligt lagen - så länge det är ämnat skada eller direkt missbruka mvh Per ______________________ Från tasso.stafilidis@riksdagen.se Hej Fabian Naturligtvis tycker jag att det är bra att diskutera politik på nätet. Men jag är faktiskt inte beredd att ge mitt samtycke oreserverat. Jag vill inte finnas med i vilka sammanhang som helst. Det går bra att meddela mig om exakta sammanhang och situationer så kan jag ju kanske ta ställning då. Anledningen till mitt svar är att jag fått samma förfrågan från många fler bl.a. högerextremister, med vilka jag inte vill ha att göra. Hälsningar / Tasso ______________________ Från yvonne.ruwaida@riksdagen.se Hej! Vi var emot lagen när den kom. Yvonne (mp) ______________________ Från mats.berglind@riksdagen.se När det gäller tolkningen av hur den nya lagen ska tillämpas vad gäller t ex personuppgifter på Internet mm så är det en mycket svår fråga att ge klart besked om. Det är Datainspektionen och domstolarna som ska göra den tolkningen. Men övergångsbestämmelserna innebär att befintliga hemsidor kan fortsätta som hittills ytterligare 3 år. Som Brita Lejon sa i Riksdagens frågestund avser regeringen att bl a ta upp diskussioner med EU-kommissionären Mario Monti (som ansvarar för EUs datadirektiv) för att diskutera direktivets tillämpning mm. vänligen mats ______________________ Från: gunnel.wallin@riksdagen.se, Gunnel Wallin (c) Ang.PUL-Personuppgiftslagen. Denna lag lider av sådana brister att den bör upphävas i väntan på ett direktiv från EU som är avpassat till dagens förutsättningar. Riksdagen bör upphäva personuppgiftslagen . Hälsningar Gunnel Wallin, Centerpartiet ______________________ Från: anita.siden@riksdagen.se (m) Hej Fabian! Du har säkert fått svar på dina frågor och då vet du redan att moderaterna i konstitutionsutskottet reserverade sig mot lagförslaget och föreslog fortsatt agerande för att minska olägenheterna. Vår inställning var att det är missbruk, och inte bruk av personuppgifter, som skall beivras. Moderata riksdagsledamoten Inger René föreslog i såväl utskott som kammardebatt ett svenskt agerande för att få till stånd en revidering av EG-direktivet. Vår kritik gav inte tillräckligt gehör så i avsaknad av alternativ, röstades lagen igenom, men vi arbetar vidare för att kunna åstadkomma nödvändiga förändringar. Vår partiledare Carl Bildt har ju anmält sina elektroniska veckobrev till Datainspektionen för att få utrett om breven var lagliga eller ej, utifrån de nya reglerna. Av media har väl framgått att reglerna är godtagbara ett tag till!!! Vad gäller mitt eget namn har jag samma inställning som ovan! Vänl. Anita Sidén ______________________ Från: tomas.eneroth@riksdagen.se (s) Svar på fråga ang personuppgiftslagen. Du har genom postmeddelande ställt frågan om du får använda mitt namn på nätet. Syftet med lagstiftningen är att stärka den personliga integriteten i IT-samhället. Avsikten har självklart inte varit att förhindra eller försvåra det offentliga samtalet. Redan när lagstiftningen tillkom uttalade riksdagens Konstitutionsutskott att det skulle bli svårt att upprätthålla strikta regler för hur personuppgifter skall hanteras på t ex Internet. Men någon annan lagstiftningsmodell än den som valdes gav inte EU-direktivet möjlighet till. Vår möjlighet att få en ändring till stånd är att få EU att ändra sitt direktiv. I den motion som vi socialdemokrater nu lagt i riksdagen föreslås just detta. Det är bara att hoppas att vi lyckas. Men det krävs att vi får andra EU-länder med oss. Har du internationella kontakter via Internet kan du hjälpa till genom att uppmana dom att påverka sina parlamentariker. Avslutningsvis till din fråga. Min uppfattning är att jag i rollen som riksdagsledamot är en offentlig person och det jag offentligt uttalar skall också kunna diskuteras i media. Om detta media är TV, radio, tidningar eller ett skrivet ord på Internet tycker jag är likvärdigt. Av detta skäl är svaret på frågan JA. Det innebär för den delen inte att du har min tillåtelse att använda mitt namn i sammanhang som skulle kunna tänkas vara grovt ärekränkande. Jag förbehåller mig då samma rätt att agera som om uppgifterna skulle presenteras i övrig media. Med vänlig hälsning Tomas Eneroth (s) Riksdagsledamot ---------------------------------- En komplett lista över samtliga svar som inkommit finns på: http://www.lysator.liu.se/~fabbe/pul/ Dessutom har ägaren anmält min egen sida till Datainspektionen, för att få det klarlagt om han bryter mot lagen eller ej. ............................................................................ 3.5. 32 HACKADE TELIAKONTON Här följer en lista över 32 teliakonton som f.n. är hackade. De som hittar sitt eget konto nedan bör relativt omgående kontakta Telia kundsupport (020-21 21 23) och begära sitt lösenord ändrat. Samtliga konton fungerar fortfarande (981117). ***U-KONTON**** u16302286 u17600092 u17603364 u22403111 u33104587 u44300345 u50001876 u85400365 u85402728 u85403031 u85403535 u86503001 u87103288 u87606512 u87804570 ***A-KONTON*** a010103993 a010011226 a010020429 a010026594 a010034591 a010045144 a010053304 a010056514 a010063944 a010066885 a010073717 a010129023 a010173518 a010185265 a010213038 De kunder som vill få sitt password skickat till sig kan skriva till: fna@flashback.se. ............................................................................ 3.6. DATAINSPEKTIONENS SVAR PÅ ANMÄLAN OM BROTT MOT PUL En privatperson anmälde till Datainspektionen nyligen sin egen hemsida samt Datainspektionens hemsida för brott mot PUL. Nedan följer svaret personen fick från Datainspektionen. Det förefaller onekligen som om de inser att lagen inte är alldeles lyckad: -:- Din skrivelse beträffande hemsidor på Internet föranleder följande svar. Angående Datainspektionens Webbplats hänvisar jag Dig till information som inspektionen lagt ut på hemsidan WWW.din.se under rubriken Nyheter. När det gäller personuppgifter på andra hemsidor vill inspektionen lämna följande upplysning. Regeringen har den 22 oktober 1998 uppdragit åt Datainspektionen att bl.a. utreda det närmare behovet av att göra undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) när det gäller bl.a. överföringar av personuppgifter till tredje land som typiskt sett inte innebär några risker för de registrerade eller det annars mot bakgrund av allmänhetens intresse att sprida och inhämta information det framstår som angeläget att umdantag görs, särskilt i samband med behandling av personuppgifter på Internationella kommunikationsnätverk, t.ex. Internet. Ert mail föranleder inte någon ytterligare åtgärd. -:- Sidorna i fråga finns på: http://www.algonet.se/~stampede/brott.html http://www.algonet.se/~stampede/brott1.html http://www.algonet.se/~stampede/din.html DI:s egen, "brottsliga" sida finns på: http://www.din.se/direkt1_96.html ............................................................................ 3.7. JUDISK SEKT FÖRBJUDER INTERNET En israelisk ultra-ortodox religiös domstol förbjöd nyligen användning av datorer som har Internetanslutning. "Informationen som är tillgänglig på nätet strider mot andan i den judiska tron", sade en talesman för Haredi-sekten. - För 20 år sedan olagligförklarade rabbinerna TV. Nu inser de att Internet är uselt, sade talesmannen Meshi Zahav. Det är inte bara Internet som fördöms utan också alla datorer som har tillgång till nätet. Domstolen Beth Din Tzadek har ingen formell ställning i israeliskt rättsväsen men Haredi betraktar dess utslag som lag. Sex procent av israelerna beräknas vara Haredi-anhängare. [HD] ____________________________________________________________________________ annons F L A S H B A C K C O M M U N I T Y slutna mailinglistor & nyhetsgrupper - anonym email - ocensurerad internetuppkoppling utan extrakostnader... 0kr/mån http://www.flashback.net/ ____________________________________________________________________________ ..... p o l i t i k & t e r r o r i s m .................................. 4.1. SMÅPARTIERNA SKULLE HA KUNANT SAMLA 17 MANDAT Många kände sig kallade att delta i höstens riksdagsval. Förvånansvärt många hade lyckats registrera sin partibeteckningar hos Riksskatteverket (vilket kräver 1 500 namnunderskrifter). Summan av småpartiernas röster och de blanka rösterna motsvarar ett miljöparti och skulle ha räckt till 17 mandat i Riksdagen. Störst av de små blev Svenska Pensionärers Intresseparti med 1,0 procent av rösterna. Näst störst Ian Wachtmeisters "Det Nya Partiet" med 0,5 procent. RSV har dock fortfarande vägrat publicera en komplett lista över exakt hur många röstar varje parti fick. ............................................................................ 4.2. MUMIA ABU-JAMAL - SNART AVRÄTTAD? I USA sitter över 3000, mestadels svarta, personer och väntar på att avrättas. En av alla dessa dödsdömda är Mumia Abu-Jamal - en svart radiojournalist, som förföljts av FBI ända sedan slutet av 60-talet, då han som tonåring agerat talesman åt Black Panther Party (Svarta Pantrarna). Osämjan med polisen fortsatte på 70-talet, då han (som radiojournalist) bevakade polisens brutaliteter mot den svarta militanta rörelsen MOVE i Philadelphia. 1978 belägrades en MOVE- lokal av polisen och sköts sönder till småsmulor. En polis omkom under operationen (av en poliskula enligt svarta aktivister), vilket ledde till att nio MOVE-medlemmar dömdes till sammalagt 900 års fängelse. Den blodigaste uppgörelsen inträffade 1985, då polisen bombade en MOVE-lokal från helikopter och sex vuxna och fem barn dog, och ett stort område brann ned. Mumia Abu-Jamal lät de svarta som aldrig annars hördes komma till tals, och som radiojournalist blev han kallad "The Voice of the Voiceless". December 1981 extraknäckte Mumia som taxiförare i Philadelphia, och en kväll såg han från sin taxi hur polisen trakasserade hans bror. Mumia försökte hjälpa sin bror, men det slutade med att Mumia blev allvarligt skottskadad och en polis vid namn Daniel Faulkner blev ihjälskjuten. Mumia blev dömd till döden för överlagt mord. Försvaret hävdar att han är helt oskyldig, men oavsett skuldfrågan - hur kunde Abu-Jamal dömas för överlagt mord efter en opåkallad incident med polisen? Jo, hävdade åklagarsidan, Abu-Jamal planerade att mörda en polis, och som bevis anför de en artikel Abu-Jamal skrev 1970 där han citerade Mao: "Politisk makt växer ur gevärspipor." Bevisningen i fallet är mycket märklig, och ett av de mer´bisarra påståendena från åklagarsidan är att Mumia skulle ha sprungit in i den skjutna polisens operationssal och skrikit: "I shot the motherfucker and I hope the motherfucker dies!" Påståendet höll dock inte i rätten, men citerades flitigt av republikanska politiker som försökte vinna politiska poäng på att avrätta svarta. Tyvärr ligger det nog mer sanning i att den svårt skjutna Mumia Abu-Jamal misshandlades av den tillkallade polisförstärningen, att transporten till sjukhuset förhalades och att han efter en operation vaknade upp kedjad till sin säng och såg hur en polis försökte pressa tillbaka hans urin i kroppen för att spränga blåsan. Nu är det 16 år sedan Mumia Abu-Jamal blev dömd till döden. Under åren som har gått har avrättningen blivit uppskjuten, omprövad, osv. en mängd gånger. Mumia har hunnit skriva mängder med artiklar, kolumner och böcker, och han är nu känd i politiska krestar i hela världen. Frågan är dock hur mycket mer han kommer hinna skriva. Nyligen släppte delstaten Pennsylvanias högsta domstol ett 71 sidor tjockt domstolsutslag som stödjer varje punkt i den tidigare domen, och det kan bli slutet för Mumia Abu-Jamal. Guvernören i Pennsylvania, Tom Ridge, har nämligen under lång tid sagt att han ska skriva under en avrättningsorder så fort högsta domstolen ger klartecken. Mer information kan du få från: http://www.mumia.org/ [Motkraft] ............................................................................ 4.3. CODOH EFTERLYSER DEBATT OM FÖREINTELSEN De flesta historiska kontroverser kan debatteras i den nationella televisionen förutom en - den judiska förintelsen. Varför? Vem tjänar på det? En öppen debatt, inget annat, kommer att exponera alla fakta om och kring detta tabubelagda ämne. För att göra detta möjligt, erbjuder Kommittén för Öppen Debatt om Förintelsen (Committee for Open Debate on the Holocaust, CODOH) 250.000 dollar, till de/den som arrangerar en 90 minuters debatt, i den nationella televisionen, under bästa sändningstid, mellan Bradley R. Smith (CODOH) och ADL (Anti-Defamation League). Frågor som skall debatteras o Användes "gaskammare" under Andra Världskriget av tyskar för att döda miljontals judar, som en del av ett "utrotningsprogram"? o Har nyckelvittnen avgett falska vittnesmål angående "gaskammare"? o Är Anne Franks dagbok en autentisk personlig dagbok, eller en "litterär" konstruktion? o Jobbar judiska organisationer, typ ADL, för att censurera revisionistiska teorier rörande den judiska förintelsen? o Skall ADL och andra judiska organisationer svara med "misstänksam tystnad" när en systerorganisation uppmanar till våld mot revisionister? Erbjudande om 250 000 dollar gäller t o m 31 december 1998. URL: http://www.codoh.com [Frihetsbrevet] ............................................................................ 4.4. BUSSCHAUFFÖREN ADOLF HITTLER Det har hållits ett symposium i den österrikiska staden Branau am Inn över ämnet ´problematiska namn´, rapporterar nyhetsbyrån AFP. En av deltagarna var den pensionerade busschauffören Adolf Hittler. Hittler, som alltså stavar sitt efternamn med två "t", har fått utstå många pikar under årens lopp men bara ljugit om sitt namn vid ett enda tillfälle. Det var när han i sin buss körde en grupp judiska turister. På symposiet fick Adolf Hittler göra bekantskap med bland andra muraren Heinrich Himmler, enligt AFP. [Vagabond] ............................................................................ 4.5. OFFICIELL FÖRINTELSESIDA PLAGIERAD AV REVISIONISTER Regeringens webbsida om förintelsen, Levande Historia, har plagierats av en grupp revisionister som anser att regeringens information är felaktig. De har på en snarlik adress lagt upp en sida som i layout, färger och till viss del även textmässigt liknar regeringens. Sidan är registrerad av en "Karl Svensson" vars telefonnummer går till ett taxibolag i Malmö och ligger på ett webbhotell i USA. - Det skrämmande är att man gör en närmast identisk hemsida för att skapa förvirring, säger Joachim von Scheéle som gjort originalet till Dagens Nyheter. Levande Historia - original: http://www.levandehistoria.org/ Levande Historia - plagiat: http://levandehistoria.com ............................................................................ 4.6. TRACII LORDS PORRFILMER OLAGLIGA I SVERIGE 1 JANUARI Riksdagen avslutade i dag den långa processen för att göra det kriminellt att inneha barnpornografi. I ett beslut slogs fast att innehav av videofilm och bilder med barnporr från 1 januari 1999 är brottsligt. 232 ledamöter röstade för, 81 emot och 1 avstod. Men vad menas med "barn"? Med barn avses en person vars "pubertetsutveckling inte är fullbordad" eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Detta betyder t.ex. att efter nyår är så gott som samtliga porrfilmer med filmstjärnan Tracii Lords olagliga att äga. Tracii Lords spelade in närmare 200 pornografiska filmer, och är endast 18 år på en av dessa filmer. Hur många procent av dagens porrfilmer blir olagliga om drygt en månad? Ganska många iallafall. Peter Eriksson ____________________________________________________________________________ annons Å R E T S J U L K L A P P ! Uffe was a Nazi! - skivan som innehåller Ulf Ekberg från Ace of Base förflutna som nazist. Numr. upplaga: 1000 ex. 99kr+porto (20kr). Uppmärksammad i radio och TV i bl.a. Israel, Tyskland och USA. Flashback Records, Box 696, 114 79 Stockholm. Postgiro: 39 64 28-5 ____________________________________________________________________________ ..... s u b / k u l t u r ................................................ 5.1. MARILYN MANSON STOPPAS I AUSTRALIEN OCH CENSURERAS I JAPAN Australien vill inte ha besök av Marilyn Manson. Det hävdar Fred Nile, 64-årig parlamentsledamot för staten New South Sales. Nile har nu vänt sig till australiens immigrationsminister Phillip Ruddock med en begäran att Marilyn Manson nekas de tillstånd som krävs för att få uppträda i landet. Fred Nile hävdar att Marilyn Manson uppmanar till mord, självmord och djävulsdyrkan. Marilyn Manson drog nyligen igång sin "Mechanical Animals"-turne i Kansas City, USA. Den är tänkt att nå Australien i januari 1999. Japanerna har censurerat Marilyn Mansons omslag. På omslaget har Manson sex fingrar på ena handen. Det betyder otur i Japan. Så där är fingrarna fem. Marilyn Mansons nya skiva "Mechanical Animal" har f.ö. även en gömd bonuslåt. Om man stoppar skivan i sin sin dator kan man spela upp låten "untitled" och titta på bilder målade av dess sångare. SirDeagol m.fl. ............................................................................ 5.2. FUCKING ÅMÅL-AFFICHER CENSURERAS Reklamaffischer i Stockholms tunnelbana för biosuccén Fucking Åmål har censurerats med klisterremsor. Ett citat som innehåller några svordomar och könsord har på affischerna ersatts med en text om hur man förhandsbokar biljetter. Om initiativet till remsorna kommer från Stockholms Lokaltrafik (SL) eller från More, det bolag som sköter T-banereklamen åt SL var är oklart. SL hävdade att man på Mores förfrågan givit ett generellt ja till affischering för filmen trots dess kontroversiella titel, men att More inte bett SL att ta ställning till enskilda formuleringar på affischerna. På More menar man att det visst är SL som fått kalla fötter inför citaten och beordrat remsorna. ............................................................................ 5.3. RECENSIONER av Jan Axelsson Alla recensioner är recenserade ur dess egna perspektiv - en nazistisk produkt ur ett nazistiskt perspektiv, en anarkistisk ur ett anarkistiskt perspektiv osv. Recensionerna är medvetet korta, ty dessa skall mest fungera som en fingervisning. En betydligt större avdelning med recensioner finns i varje nummer av papperstidningen (i senaste numret över 450 recensioner). ---------------------------------- BODY COUNT - MOTHAF´CK´N DEAD ! Bootleg, Angry Dino, CD Betyg: 2 (av 5 möjliga) Amerikanska Body Count inspelade live i South Central, Los Angeles just efter att deras andra album, Born Dead, kommit ut. Med bakgrund till att Ice-T är en mycket verbal person och deras tidigare singelbaksidor verkligen visat hur tunga Body Count är live var förväntningarna på denna skiva ganska höga. Extra höga kanske också för att det inte finns så många andra bootlegs utgivna med Body Count. Dessvärre blir helhetsintrycket lågt pga. det mycket dåliga ljudet. Låtvalet är bra, vilket bl.a. betyder att de flesta låtarna kommer från det första och betydligt bättre albumet. Att versionerna av låtarna ofta är bättre än studioskivorna gör knappast det hela sämre, men som sagt. Ett dåligt ljud kan t.o.m. få den bästa skiva att bli tråkig. ---------------------------------- HOLLYWOOD BAD BOYS Laserlight, video Betyg: 2 (av 5 möjliga) Dokumentärfilmen Hollywood Bad Boys som kom tidigare i år lovar att visa upp filmstjärnorna som vi aldrig sett dem tidigare. Detta betyder urdrag från filmer och reklam för samma filmer. Unikt? Knappast. Urvalet av filmstjärnor är delvis intressant; Dennis Hopper, Marlon Brando, Ronald Reagan (!), Robert Mitchum och Jack Nicholson m.fl. Men det faktum att filmen endast är en speakerröst som berättar halv- intressanta och ibland riktigt ointressanta historier till stillbilder och reklamvinjetter gör denna film riktigt usel. ............................................................................ 5.4. HELLS ANGELS ÖPPNAR BUTIK I GÖTEBORG Den 7 november öppnade Hells Angels ytterligare en Route 81-butik. Tattuering, piercing och försäljning av kläder m.m. erbjuds vardagar mellan 11-21 och lördagar 10-17. Affären ligger på Odenplatsen 2 i Göteborg och är den fjärde Route 81-butiken i Norden. Tidigare finns även butiker i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Ytterligare info: Tel/fax: 031-15 21 81 http://www.algonet.se/~hamchs/press.htm ............................................................................ 5.5. INTERNATIONELL TATUERINSMÄSSA I MALMÖ Den 27-28-29 november så samlas några av världens mest intressanta tatuerare i sverige. Närmare bestämt på Sky Bridge Hotell i Malmö. Colin Dale kommer att visa en eskimoteknik där man använder nål och tråd för att tatuera och Erik Reime sticker motiv för hand. The Grand Old Artist Ron Ackers, som har tatuerat i 49 år(!), kommer även han att finnas på plats. Han ingår i den jury som bedömer de tävlande enligt det nya europeiska jurysystemet som introducerades i Sverige i fjol. Årets upplaga av mässan startar kl. 16.00 på fredagen och håller på till söndagen. För lokal information så ring +46 (0)40 803 00. Förutm att kunna tatuera sig och tävla så finns det annat att titta på. En fotoutställning signerad Erik Reime kommer att visas, man kan dekorera sig med Henna eller göra en piercing, utöka sitt sortiment av smycken eller shoppa kläder med tatueringsmotiv. Som sagt, det blir en upplevelse för de flesta sinnena. Ytterligare info: Kent Renåker, arrangör Tattoo Expo Sweden Tel: 011-266033 / 070-816 63 52 Email: sveta@bahnhof.se WWW: http://www.systemQ.se ............................................................................ 5.6. SL VS. GRAFFITI SL:s årliga kostnader för klottersanering är f.n. 71 miljoner. Enligt saneringsföretaget Color Off AB rengörs ungefär 100 vagnar om dagen från någon form av klotter. Kjell Hultman, trygghetsansvarig på SL säger i en intervju i Metro i november 1996: - Allt har misslyckats. Vi kommer att fortsätta på samma sätt. Alla legala alternativ avvisas som verkningslösa, trots att den graffitiskola som bedrevs i Kungsholmsskolan i Stockholm 1989 minskade klottret i närområdet med 80 procent. I stället är det hårda tag som gäller. Och SL skyr inga medel - inte ens att manipulera medierna - för att få förståelse för sin hårda politik. Senast det hände var efter Fanclub-festivalen på Lida frilufsgård. SL hade i samråd med polisen utan framgång försökt stoppa den satsning på legal graffiti, målad på kanvasduk, som ingick i hiphop-festivalen Stocktown. När festivalen var över lät SL meddela att 25 pendeltågsvagnar klottrats ner och att ett flertal stationer drabbats hårdare av klotter än en vanlig helg. När nyhetsprogrammet ABC den 28 juli i år visade ett inslag om det inträffade illustrerades delar av reportaget med bilder på ett graffitimålat pendeltåg. Det intressanta är att målaren UZH berättar för Nöjesguiden att han målat tåget redan fredageftermiddagen den 17 juli, mer än en vecka före festivalen. Tåget gömdes sedan undan i en tunnel för att kunna tas fram när TV- kamerorna surrade i gång. [Nöjesguiden] ............................................................................ 5.7. BLOOD AXIS TILL STOCKHOLM Amerikanska gruppen ´Blood Axis´ med Michel Moynihan uppträder i Stockholm den 29 september tillsammans med svenska Ordo Equilibrio. Plats: Kajplats 14, Södermälarstrand i Stockholm. Pris: 100 SEK. Tid: 19 - cirka 02.00 (Första bandet på scenen 20.45). Ölförsäljning. Ytterligare information: Email: hybris@flashback.net. ____________________________________________________________________________ annons R Ä T T S H J Ä L P S F O N D E N Alla intäkter går oavkortat till skadestånd och rättegångskostnader! Postgiro: 169 18 25-2 WWW: http://www.flashback.se/justice/ ____________________________________________________________________________ ..... ö v r i g t .......................................................... 6.1. LAGAR ÄR TILL FÖR ATT BRYTAS? Absurda lagar och förordningar finns det väl överallt i världen. Tidningen Face har listat alla de lagar som är i lite löjligaste laget. Man kan ju fråga sig hur, när och varför en del av de här lagarna har kommit till. Troligtvis tillämpas väl inte så många av följande hisnande exempel: o I Newcastle, Wyoming, är det förbjudet att ha sex i mataffärers köttdiskar. o Massachusetts är aktiva lagstiftare. Julen förbjöds 1659! o Boston tar hårt på hygienen. Bada får man bara göra om man blivit beordrad av läkare att göra så. o I Connecticut får man inte gå på händerna över gatan. o I Providence på Rhode Island är det förbjudet att sälja tandborste och tandkräm till en och samma kund på en söndag. o Barn i West Virginia får inte gå till skolan med dålig andedräkt. o Oblong, Illnois, har den något konstiga lagen som förbjuder folk att på deras bröllopsdag ha sex samtidigt som de jagar eller fiskar. I samma stat är det förbjudet att bjuda sina husdjur på cigaretter. o Florida har sin egna lagar och regler för kvinnor. Kvinnor får inte hoppa fallskärm på söndag eftermiddag. Att sjunga när man är iförd baddräkt är naturligtvis också förbjudet, likaså att somna under en hårtork. o I Dyersberg, Tenesse, är det förbjudet för kvinnor att bjuda ut män på date och inte heller får man fånga fisk med lasso. o I Arkansas är det helt okej för män att slå sina fruar - men bara en gång i månaden. o I Kalifornien kräves jaktlicens för att ladda en råttfälla. o Trentmonton i Utah förbjuder kvinnor att ha sex med män när de åker ambulans. Övriga kommentarer är väl rätt överflödiga... [Magazine Magnus / Avigsidan] ............................................................................ 6.2. ANVÄNDBARA RAGGNINGSREPLIKER o Tror du på kärlek vid först ögonkastet?......Eller ska jag gå förbi en gång till? o Sover du på din mage?.....Inte?...Kan jag få göra det? o Har du en krona? För jag lovade att ringa mamma så fort jag blev kär. o Ursäkta mig, jag har visst tappat mitt telefon nummer, kan jag få ditt? o Hej, mitt namn är ______. Glöm inte det för du kommer att skrika det senare in natt. o Ursäkta mig, jag skulle behöva en vägbeskriving....Till?..... Ditthjärta. o Kom hit och sätt dig i mitt knä....vi kan prata om det första som poppar upp. o Rösterna i mitt huvud säger att du ska gå ut med mig. o Vinka över en person med fingret....Jag fick dig att komma hit med bara ett finger, tänk dig då vad jag kan göra med resten av min kropp. o Om jag följer med dig hem, behåller du mig då? o Ursäkta mig, kan jag få förföra dig? o Slicka på fingret och gnugga det lätt på personen och sen lätt på dig själv.... Nå, vad säger du ska vi ta av oss de här våta kläderna? o Jag saknar min nalle, vill du sova med mig? o Använder du rymdkläder? För du har en kropp som inte är av denna värld. o De kläderna passar dig...men de gör sig bättre på mitt golv. o Säg mig min ängel, hur såg himlen ut när du lämnade den? o Jag har haft en hemsk dag och det hjälper alltid om en söt tjej ler mot mig.........Så vill du le mot mig? o Vad säger du om vi skulle gå hem till mig och räkna lite matte: Addera en säng, subtrahera våra kläder, dividera våra ben och multiplicera oss? o Är det en spegel in din ficka? För jag kan lätt se mig in dina byxor. o Dina föräldrar måste ha varit tjuvar för någon har stulit stjärnorna och du har fått de till ögon. o Jag letar inte efter ett förhållande..jag letar efter en upplevelse. o Alla dessa kurvor....och jag som inte har några bromsar. o Om ditt högra ben var Julen och ditt vänstra Påsken....Kunde jag då få spendera lite tid emellan högtiderna? o Du skulle se mycket bättre ut om du tappade en 2 kilo...jag antar att kläderna väger det. o Om skönhet var vatten skulle du vara en ocean. o Visste du att jag har en sammets tunga? o Om Gud gjorde något vackrare än dig....så behöll han det nog för sig själv o Gud måste vara upprörd i kväll, han saknar ju en ängel. o Hej, jag tjänar mer pengar än du kan spendera. o Var dina föräldrar grekiska gudar?....för det krävs två gudar att göra en gudinna. o Jag sätter 100 spänn på att du inte kan få av dig kläderna på 30 sekunder. o Varför inte överraska din rumkompis med att inte komma hem i kväll. o Jag ska ha sex med dig i kväll, så det är lika bra att du är där. o Känner inte jag dig?...Jo, du är tjejen med det vackra leendet. o Ursäkta mig men är du en skrikare eller stönare? o Nu kan jag dö lycklig, för jag har sett en del av paradiset. o Jag skulle gifta mig med din katt bara för att komma in i familjen. o Är du upptagen i natt vid 3 tiden? o Va unik och annorlunda, säg ja. o Jag undrar hur våra barn kommer att se ut. o Skulle inte vi se söta ut på en bröllopstårta? o Jag var, är och kommer alltid att vara galen i dig. o Jag ville bara ge dig nöjet att nobba mig, så kom igen och säg nej. o Hjälp de hemlösa, ta med mig hem. o Du ser ut som en ängel, välkommen till Jorden. o Fryser du? Det borde du göra; för du har varit naken i mina tankar hela kvällen. o Är ditt namn Gillette? För "You´re the best a man can get". o Om skönhet mäts i sekunder skulle du vara en timma. o Du och jag passar lika bra ihop som lego. o Här har du 500:-, sup tills jag blir snygg! ............................................................................ 6.3. VIAGRA TILL SALU Företaget KwikMed Inc. erbjuder sexdrogen Viagra till försäljning över Internet. Inga väntetider. Snabb leverans utlovas. Ytterligare information: Email: who@KwikMed.com WWW: http://kwikmed.com/viagra/ ............................................................................ 6.4. DE VITAS FEL ATT AIDS SPRIDS I AFRIKA President Yoweri Museveni beskyller västvärlden för att vara ansvariga för aidsspridningen i Afrika. Anledningen är "de vitas sätt att idka sex helt utan hämningar". "Detta är ett kolonialt problem. Vi har förlorat våra traditionella värden", säger Yoweri. Enligt statistik från regeringen är c:a 10 % av Ugandas befolkning på 20 miljoner hiv-positiva. [Africa Press] ............................................................................ 6.5. VARNING FÖR ALLT Tidskriften New Scientist har tittat närmare på olika produkters varumärkningar och instruktioner. Huruvida producenten eller konsumenten ska klassas som idiot är en öppen fråga. o På hostmedicin för barn: "Kör inte bil efter att ha tagit denna medicin." o På sömntabletter: "Varning: Kan orsaka sömnighet." o På julljusslinga: "För inomhus- eller utomhusbruk endast." o På jordnötspaket: "Innehåller jordnötter." o På motorsåg: "Försök ej stoppa kedjan med händerna." o På strykjärn: "Stryk ej de kläder ni bär på kroppen." [Vagabond] ............................................................................ 6.6. ONANERADE UNDER GUDSTJÄNSTEN De två väninnorna skulle fira allhelgonahelgen med ett besök i Gustaf Adolfskyrkan i Sundsvall. Klockan var strax före elva på lördagförmiddagen och gudstjänsten pågick då en man i 30-årsåldern kom in i kyrkan. Han satte sig tätt intill de två kvinnorna, drog ner gylfen och började onanera. De chockade kvinnorna flyttade längre ut på kyrkbänken, men mannen följde efter. Efter 15 minuter var mannen klar och reste sig upp och gick. [AB] ............................................................................ 6.7. SCIENTOLOGIKYRKANS HEMLIGA BIBEL Scientologikyrkans "hemliga" skrifter. Varför är de så hemliga? I augusti 1996 publicerade Zenon Panoussis en del av dem i bokform med bl a följande i förordet: -:- Var och en som bemödar sig läsa [detta material] kommer att konstatera att det är urtråkig rappakalja, skriven på den uslaste engelskan. Dessa dementa verk säljs inte i bokform, utan på ett mycket mer raffinerat och lukrativt sätt: som kurser. Den som fastnar i scientologernas nät får gå på kurser, som blir allt dyrare för varje "högre nivå" närmare "sanningen" och "insikten" som han kommer. Att ta del av smörjan i detta häfte kostar normalt tiotusentals kronor, åtminstone om man haft oturen (eller snarare det dåliga omdömet) att dras in i scientologernas irrläror. Det finns ett populärt samlingsnamn för den kombination av olika metoder som används för att få tidigare vettiga människor att betala stora summor för och ägna sina liv åt sådan nonsens: hjärntvätt. Därför är det nog inte så konstigt att "kyrkan" med alla medel försöker förhindra att dess "heliga skrifter" granskas av en sund bred allmänhet. Så var så god kära läsare, läs, och se hur långt du står ut. Om du lägger ifrån dig häftet med avsmak innan du nått sista sidan, då har du förstått vad scientologin handlar om och jag har uppnått mina syften med publikationen. -:- Det är den enkla sanningen med de hemliga skrifterna: de är så osannolikt korkade och så otroligt illa skrivna, att alla som någonsin har sett dem blir för gott immuna mot scientologin. Intergalaktisk diktatur för miljoner år sedan, döda utomjordingars själar fångade i vulkaner på jorden först, och sedan i allas våra kroppar, påståenden om att alla sjukdomar är kroppens "missförstånd" p g a att den förvirras av samma utomjordingar och, ovanpå allt annat, en solid tro att detta är absolut verkligt i bokstavlig bemärkelse. Exempel på de mer tragiska resultaten av denna tro finns idag på CNNs site http://www.cnn.com/US/9811/13/scientology.death/ . För mig får folk tro på dumheter så mycket de vill. Men ingen ska luras att betala en massa pengar (vi talar om hundratusentals kronor) utan att veta vad han betalar för. "Andlig frihet" kallar scientologerna det, men det är en alltför vag beskrivning av en vara till denna pris. Inte heller får en organisation monopolisera en religion och ta betalt för läran. Om scientologin är religion, då ska var och en ha rätt att utöva den utan att tillhöra "kyrkan" och utan att betala. Om scientologin är en vara eller tjänst, då kan den gott och väl skyddas mot intrång, men då ska också dess försäljning följa gängse regler för marknadsföring, konsumentupp- lysning, beskattning o s v. Man ska veta vad man köper innan man gör det och man ska ha rätt att reklamera om inte man är nöjd. Scientologin försöker äta kakan och ha den, spelar på båda plan- halvorna samtidigt och vill dessutom själv bestämma spelreglerna. Det tycker jag är för magstarkt. Zenon Panoussis Amsterdam, 1998-11-15 [urdrag från en längre artikel som kommer i Flashback #6] ___________________ Scientologikyrkans hemliga skrifter som finns på JK innehåller NOTs men inte OTs. OTs är kort för Operating Thetan, historien om Xenu och beskrivningen av de utomjordingar som parasiterar i oss, medan NOTs, New Era Dianetics for Operating Thetans är "handboken" om hur man steg för steg bl.a blir av med utomjordingarna. OTs är "superhemliga" medan NOTs är "hyperhemliga". Jämförelsevis vittnade McShane om att ca 20.000 - 25.000 scientologer har lovligen tagit del av OTs, men bara ca 375 har tagit del av NOTs i "kyrkans" regi. M a o blir scientologerna irriterade när OTs sprids och ännu mer irriterade när NOTs sprids och fly förbannade när båda sprids, vare sig de sprids tillsammans eller för sig. Samtliga verk finns att hämta från ftp://ftp.kacst.edu.sa/pub/incoming/scn-texts/ Den siten har nu varit uppe i över en vecka och scientologerna har vetat om den från första dagen. Man börjar misstänka att saudierna som driver servern har bestämda åsikter om scientologin och har avsiktligt slagit dövörat till deras krav på att texterna tas bort. Jag skulle ge mycket för att få se Kobrins e-mail till dem; hon kan knappast skicka sin standardskrift och hänvisa till amerikanska domar och internationella copyrightkonventioner, som ju Saudiarabien inte har undertecknat, utan måste skriva en alldeles ny e-mail, speciellt för detta tillfälle. Mina källor säger att hon kommer att få arbeta mycket med specialskrivna e-mails framöver. ............................................................................ 6.8. JESUS VAR INTE BÖG Artisten och debattören Alexander Bard är starkt kritisk till den omdebatterade Ecce Homo-utställningen. "Ecce Homo är dålig kitch och bygger på felaktiga antaganden. Jesus var varken homo eller hetero. I Bibeln var Jesus helt asexuell". Det skriver Alexander Bard i magasinstidningen M2 som kommer ut med sitt premiärnummer i nästa vecka. "Har bögar och lesbianer det så taskigt ställt med förebilder, att de måste hitta på homoläggningar på personer som bevisligen inte haft minsta intresse för homosexualitet?", undrar Bard. Enligt Alexander Bard är bibeln "genuint homofob" och det är inget konstigt med att troende kristna tar avstånd från homosexualitet. "Lämna kristendomen åt de förmdomsfulla och hatande människorna och välj ett annat alternativ", uppmanar han och föreslår att man ska "starta en egen homoreligion istället": "Dyrka Oscar Wilde eller Greta Garbo, det vore mer innovativt." Alexander Bard medverkar som tidningen M2:s kommentator och skriver i varje nummer i en slags intervju över internet. Han svarar där på frågor från tidningens chefredaktör, Christian Gergils. Tidningen planerar att komma ut med 6 nummer under 1999. Den säljs över hela landet, men med stark koncentration till Stockholm, Göteborg och Malmö-regionen. Ytterligare info. om M2: Email: osa@m2000.nu Tel: 011-28 84 90 ............................................................................ 6.9. VEM ÄGER AFTONBLADET PÅ INTERNET? Domän: Aftonbladet.net Ägare: Kolla Pressen Noga (?) Kommentar: Pekade tidigare mot en porrsite. Numera pekar den mot Aftonbladets officiella hemsida. Domän: Aftonbladet.nu Ägare: No Object Found (Tankebolaget) Kommentar: Erbjuder flera roliga domänförslag som http://tveka.inte.att.anlita.aftonbladet.nu och http://bojkotta.aftonbladet.nu ___________________________________________________________________________ annons A N N O N S E R A I F N A Sveriges största tidning via email - alla kategorier. fna@flashback.se mailto:fna@flashback.se ___________________________________________________________________________ ..... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... 7.1. FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickadats in. Det finns dock ej möjlighet att publ. alla inlägg. ---------------------------------- MED PERSONLIGT ANSVAR Tänk om alla tidningar såg som sin uppgift att informera allmänheten, med ambitionen att detta kan bidra till ett bättre samhälle. Tänk om alla tidningar utnyttjade sin grundlagsfästa tryckfrihet. Inte bara informera om händelser, utan om personerna bakom dem. Inte bara om de skadelidande utan om de som orsakat skadan. Det senare händer i min mening alltför sällan. Tänk om myglare, smitare, småpåvar och vanliga hederliga bovar alla löpte risken att plötsligt stå i tidningen med namn, bild och gärning sakligt beskriven. Den moraliska tolkningen skulle sedan vara upp till varje läsare. Tidningens uppgift endast att ge neutral information. I detta sammanhang ska möjlighet finnas för den aktuella personen att få sitt genmäle publicerat, och i det förklara sitt agerande. Saker kan ju ha flera sidor att väga in. Nog skulle det ske en moralisk uppstramning hos dem som bäst behöver en sådan; visst skulle många tänka sig för en extra gång, inför risken att hängas ut i pressen till allmän bedömning. Brottsligheten skulle förmodligen minska på alla plan, liksom de därtill kopplade kostnaderna för hela rättsapparaten och fångvården. Visst kan det sägas vara att återinföra skamstocken, men vi känner nog alla innerst inne att det skulle vara en oerhört effektiv och billig preventiv åtgärd för att förhindra nya brott i dagens samhälle. Inhumant, var det någon som sa. Är det inhumant att vuxna myndiga människor får ta ett personligt ansvar för vad de gör av gott och ont? Paul Grundin Tyresö ............................................................................ 7.2. PS. KOLLA IN Investia-affären...................................................... http://www.fib.se/Investia.html Uppdaterad 24/10. Per Björkman tvingar Wineasy att ta bort hemsidan! Rättegång den 27 november klockan 9.30 i Svea hovrätt, avdelning 10 Frispel http://www.sr.se/p3/program/Frispel/.................................. Sveriges Radios bästa websida, någonsin! Luuk följer PUL....................................................... http://www.tv4.se/luuk/default2.htm Ordning och reda. Laglydigt och korrekt! Ryska maffian......................................................... http://www.mafia.ru/ Svårläst Operation Clambake: The SECRET Library................................ http://home.sol.no/~spirous/CoS/secret.html Avslöjar Scientologikyrkans hemligheter. Bandidos MC Halmstad.................................................. http://hem1.passagen.se/laionel/index.html Vet Bandidos om denna sida? HIV-mannen............................................................ http://www.hiv-mannen.just.nu/ HIV-mannen har fått en egen hemsida. Usenet................................................................ http://www.freenewsgroups.com/ Kostnadsfri newsserver + news.earthlink.net Bert is Evil.......................................................... http://www.mz.uni-essen.de/usr/frost/bert/bert.htm Bert i Sesam är ond och elak. Nu är du varnad... Varning! En förbjuden sida!........................................... http://www.expressen.se/visasida.asp?SidID=1310 Jo, så är rubriken. Besök sidan så vet du varför. Skatteparadiset....................................................... http://www.skatteparadiset.com/ Länkar, tips, råd och dåd rörande begreppet Permanent Tourist Cannabisodling v.1.0 1998............................................. http://fly.to/cannabisodling/ svensk nybörjarguide i hur man odlar marijuana ............................................................................ 7.3. SMÅTT & GOTT *** Den nazistiska musiktidningen Nordland är är efter en kortare tids frånvaro tillbaka på Internet. URL: http://www.nordland.net/ *** Polisen i Stockholm är den som mest sysslar med telefonavlyssning. Under 1997 avlyssnade de totalt 78 telefoner i sammanlagt 5 190 dygn. Polisen i Skåne avlyssnade 49 telefoner i sammanlagt 2 211 dygn. Rikskriminalen och polisen i Östergötland lyssnade båda av 21 telefoner. *** Smart Drugstore har blivit gripna av polisen. Deras verksamhet ligger därför nere en kortare tid. De lovar dock att de är tillbaka inom kort. URL: http://www.smartdrugstore.com/ *** Frihet innebär makt att göra vadhelst som icke skadar någon annan; för utövning av varje människas naturliga rättigheter finns därför inga andra gränser än de, som tillförsäkrar samhällets övriga medlemmar åtnjutandet av samma rättigheter. - Franska Nationalförsamlingens förklaring om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, den 27 augusti 1789. *** Det engelska nyhetsbrevet SchNews upptäckte att på plankontoret så var ritningarna över brittiska Säpos, MI5 och MI6:s, huvudkontor i London offentliga handlingar. Förutom detaljerade beskrivningar i ritningarna över alla ingångar, nödutgångar, hiss- och luftkonditioneringstunnlar, så innehöll ritningarna namn på alla MI5-bossar samt beskrivningar på de antiterroristskydd och larm som skyddar byggnaden. *** Två män, 24 och 46 år gamla, har åtalats i Örebro misstänkta för att ha lurat till sig drygt 450.000 kronor via Internet. De misstänks ha sålt sprit och cigaretter som aldrig levererats, skriver Nerikes Allehanda. Enligt åklagaren upprättade 24-åringen och en annan person en webbsida på Internet hösten 1997. Både genom webbsidan och direktreklam som hänvisade till sidan har de påstått att ett företag i Portugal sålde sprit och cigaretter till lågt pris. Den åtalade 46-åringen misstänks ha ställt upp med sitt postgirokonto. Under april-juni sattes drygt 450000 kronor in på kontot som förskottsinbetalningar och pengarna hann också tas ut innan bedrägerierna upptäcktes. *** When they took the fourth amendment, I was quiet because I didn´t deal drugs. When they took the sixth amendment, I was quiet because I was innocent. When they took the second amendment, I was quiet because I didn´t own a gun. Now they´ve taken the first amendment, and I can say nothing about it. ..... n ä s t a n u m m e r ............................................... o GUD TILL SALU Vi berättar om hur du för 50.000kr kan du köpa gud (!!!) o FLASHBACKPARTIET Rösträkningen vi lovade till detta nummer publiceras. FNA #114 utkommer den 15 december 1998. ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ----------------------------------