You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 4 årgång 4 nummer 19 ISSN 1402-4543 15 december 1998 ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna _____________________________________ publikation, helt eller delvis, genom tryckning, duplicering, stencilering, Flashback News Agency utkommer med ca bandinspelning etc. uppmanas utan för 1-2 nummer per månaden. Den utgives behåll. utan några statliga stöd eller bidrag Flashback får i perioder 6-700 email Flashback är politiskt och religiöst per dygn. Detta gör det omöjligt att obunden. Främsta bevakningsområden är ens hinna besvara en bråkdel av alla alternativ information med inriktning de frågor som skickas. Hör gärna av på underground samt även subkulturer, dig med synpunkter, idéer, tips eller gränsbrytande värderingar, attityder kom med konstruktiv kritik. Frågor & inriktningar som står i opposition däremot besvaras i mån om tid i vår mot det övriga samhället. FAQ: http://www.flashback.se/faq/ FNA innehåller periodvis information Post......Box 26067, 100 41 Stockholm kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax....................+46-8-50311103 i Sverige. Dessa publiceras enbart ur Email................fna@flashback.se ett informativt syfte. Vi hoppas dels kunna hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5080-5621 om vad som händer inom dessa områden, Postgiro..................169 18 26-0 samtidigt som Flashback skall föra de utsattas talan i samhället. En prenumeration på papperstidningen Flashback kostar i Sverige 150 kr och Artiklar, tips, notiser, debattinlägg inkl tre utgåvor (dubbelnummer räknas och avslöjanden etc tar vi gärna emot som en utgåva).Ytterligare info finns via e-mail. på: http://www.flashback.se/magazine/ You have the right to free speech as long as you´re not dumb enough to actually try it FLASHBACK | over 15 years of underground | 1983-98 MCMXCVIII ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 4 . 1 9 o Innehåll.............................................................0.01 o Medarbetare..........................................................0.02 o Ledare...............................................................0.03 o FNA debatt: Olagliga metoder mot lagliga droger......................0.04 ------------------- flashback ------------------- o Sexbrottslingen överklagar Flashback-domen...........................1.01 o Flashback t-shirts...................................................1.02 o Flashbacks rättshjälpsfond: lägesrapport.............................1.03 o Flashbackpartiet: hur många röster fick de i valet?..................1.04 ------------------ illegala droger & drogkultur ------------------ o Narkotikarelaterade dödsfall i EU-länderna...........................2.01 o Fängslande smuggelkonst..............................................2.02 o Brittisk polis varnar för ny drog....................................2.03 o Överklagar GHB beslag................................................2.04 o Widar Andersson vs. yttrandefrihet...................................2.05 ------------------- hackers ------------------- o Gud till salu........................................................3.01 o Spray vs. hackern....................................................3.02 o Nya datavirus........................................................3.03 o Lösenord till FirstClass-server......................................3.04 o Nytt html-virus......................................................3.05 o Pangloss och Microsoft...............................................3.06 o Lista över 90 svenska nyhetsbrev.....................................3.07 ------------------- politik / terrorism / religion ------------------- o Dödsstraffet i världen...............................................4.01 o Scientologerna polisanmäler riksdagsledamot..........................4.02 o Polisräder mot kurdiskt parti i Turkiet..............................4.03 o Nederländerna säger ja till homosexuella adoptioner..................4.04 o Hemsida med djurrättsdemonstrationer har flyttat.....................4.05 o Seriemördaren Thomas Quick släpper en egen bok.......................4.06 o Husrannsakan hos Frihetsbrevet.......................................4.07 ------------------ sub / kultur ------------------ o Olagligt att visa privat porrfilm för kompisarna.....................5.01 o Organiserade graffitimålare gripna...................................5.02 o Med Pupillerna i Kosmos..............................................5.03 o Radikal: ny norsk undergroundtidning.................................5.04 o Boktips..............................................................5.05 . Lotta Thell - Utan en tanke . Olle Torge - Detta bör du veta om förhör o Woodstock i Europa nästa år..........................................5.06 o American Psycho blir film............................................5.07 o Postorder............................................................5.08 ------------------ övrigt ------------------ o Skum tomte...........................................................6.01 o Skolanställd medverkade i porrfilm - fick sparken....................6.02 o Nationella provet i matematik E......................................6.03 o Esperanto............................................................6.04 o Liten parlör för resande i mellanöstern..............................6.05 o Universal declaration of human rights................................6.06 o Petter och hans 4 getter.............................................6.07 ------------------- fasta avdelningar ------------------- o Frågor & svar........................................................7.01 . banners kostar pengar? . netbus o Feedback.............................................................7.02 . yttrandefrihet även för nazister . bandidos hemsida o PS. Kolla in.........................................................7.03 o Smått & gott.........................................................7.04 ____________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e | f n a 4 . 1 9 binx, Chrystal, Ebbe, Jens, Jocke, JOHNNY, millis, Mr.Master Zip, Prozac, Peniz, Thomas Pettersson, Seba, stefan, Sven, Truls m.fl. ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 4 . 1 9 99,9% av FNA:s läsare anser att publiceringen av namn, adress och bild på dömnda våldtäktsmän i Flashback #3 varit felaktig. Jo, du läste rätt - 99,9% (!!!) Skrämmande kan tyckas. Men det är faktiskt bara 0,1% av FNA:s läsare som varit med och stöttat Flashback och betalt in pengar på den nystartade rättshjälpsfonden. Trots detta är den en riktig succé. Detta tack vare de övriga 0,1% av våra läsare. Vad säger man? Det finns inget bättre än trogna läsare som är med och hjälper till när det behövs. Mer om detta längre fram i månadens FNA. Månadens? Jo, från och med detta nummer blir FNA en månadspublikation med regelbunden utgivningstakt. Den kommer att utkomma runt den 20:e varje månad, och förvisso bli mera genomarbetad än tidigare. Detta betyder inte att jag är missnöjd med FNA:s nuvarande format. Men bra kan bli bättre. Ett första steg 1999 blir korrekturläsning. Den som är duktig (och då menar jag ordentligt duktig efter SAOB:s mått) får jättegärna höra av sig till mig: jan.axelsson@flashback.se Jag skall även berätta att Flashback Community v.2 öppnar i vinter. Ett första smakprov presenteras i detta nummer, då jag offentliggör listan över landets samtliga nyhetsbrev. Fler tjänster som denna och mycket, mycket annat väntar inom kort. Dessvärre hinner jag inte bygga ut modempoolerna i den takt som nya kunder kommer, och då Flashback i första hand inte är en ´gratis isp´ utan en ´underground isp´ så stänger vi för fler kunder 28 december. Då fyller Flashback Community nämligen 1,5 år. De som redan har uppgifter berörs inte. Men de som funderar på att bli medlemmar bör skynda sig. 28 december är sista dag att ansöka om medlemskap. Åtminstone för ett tag framöver. Sedan får vi se hur vi löser det hela. Alltid hittar jag på något. Det är ju inte så att Community kommer läggas ned - tvärtom! Däremot måste Community organiseras upp som allting annat, och då finns det dessvärre ingen tid till att lägga in nya kunder etc. Slutligen så fick jag nyligen lista med över 700 hackade internet- konton. Flertalet av kontona var hos utländska leverantörer, men bland de svenska märktes bl.a. SBBS, Canit, Swipnet, Algonet och ITV. Ha en trevlig julhelg. God Jul och Gott Nytt År Väl mött 1999! Jan Axelsson Stockholm, December 1998 ............................................................................ F N A d e b a t t | f n a 4 . 1 9 En nedkortad version av detta debattinlägg var infört i SvD 11:e Dec. NILS HILLERT: OLAGLIGA METODER MOT LAGLIGA DROGER Sedan ett knappt år bedrivs av polis och åklagare en intensiv aktion mot personer som misstänks sälja lagliga droger via Internet. Detta sker trots att myndigheterna är väl införstådda med att det rör sig om fullt lagliga varor. Ändå griper man personer som misstänks ligga bakom verksamheten och tar de lagliga varorna i beslag. Anledningen är att polis och åklagare helt enkelt inte gillar verksamheten och anser att den borde vara förbjuden. I viss mån förefaller det ha blivit fråga om en prestigekamp. Åklagare och polis har själva i media beklagat sig över att dessa personer "ligger steget före" och är "väl medvetna om var gränserna går". En åklagare beskriver det för DN rent av som förnedrande att inte kunna stoppa verksamheten. Dessa uttalanden beskriver ju mycket tydligt att de personer man vill komma åt följer lagen och respekterar de förbud som finns - till skillnad från polis och åklagare. Det är helt oacceptabelt att polis och åklagare tar stora samhällsresurser i anspråk för att bekämpa fullt lagliga verksamheter. Pengarna behövs säkerligen till att istället bekämpa brottslighet. Polis och åklagare skall naturligtvis som alla andra myndigheter utöva sina befogenheter enligt de lagar och regler som gäller. Vill man få olika växter och andra preparat narkotikaklassade finns tydliga procedurer för hur detta skall gå till. Istället för att följa dessa procedurer försöker man systematiskt störa verksamheten genom grundlösa beslag och gripanden. Jag är medveten om att många människor anser att det är bra att myndigheterna gör någonting åt drogproblemen och ser till att i alla fall en del av dessa berusningsmedel inte kommer att säljas. Ett sådant resonemang bygger emellertid på en mycket förenklad samhällssyn som definitivt inte får prägla polisens arbete. Dessutom är det oacceptabelt i ett demokratiskt samhällsskick. I de flesta samhällen finns vissa av staten accepterade och rent av tillhandahållna berusningsmedel. Om man vill kriminalisera vissa berusningsmedel men inte andra måste detta ske genom regelsystem som tydligt anger vilka preparat som är olagliga. Ett sådant system finns i Sverige. Den typ av åtgärder polis och åklagare nu ägnar sig åt bidrar emellertid till att sudda ut gränsen mellan lagligt och olagligt. Det är grundläggande i ett rättssamhälle att de myndigheter som har att se till att lagarna efterlevs själva respekterar lagen. Polis och åklagares personliga åsikter får aldrig bilda utgångspunkt för deras ingripanden. Det är också nödvändigt att det skall vara möjligt för medborgarna att förutse vad som är lagligt respektive olagligt. Om polisen låter ändamålen helga medlen och inte följer de lagar som finns äventyras medborgarnas rättssäkerhet. Det medför också en påtaglig risk för att klyftan mellan staten och olika samhällsgrupper vidgas. Särskilt gäller detta ungdomsgrupper som redan har en avståndstagande attityd till myndigheterna. Att medborgare på detta sätt distanseras från samhället i övrigt kommer inte att leda till ett minskat bruk av droger. Sannolikt får det rakt motsatt effekt. Vill man förhindra att folk berusar sig måste man angripa orsaken till att de gör det. Det är emellertid ett avgrundsdjupt och omvälvande problem som samhället inte vill eller klarar av att hantera. Istället tar man till skenbart verkningsfulla åtgärder utan stöd av lagen. Nils Hillert, advokat. ---------------------------------- Debattartiklar för publ. i FNA debatt skickas till: fna@flashback.se ____________________________________________________________________________ annons A N N O N S E R A I F N A För info. om hur du annonserar i Flashback News Agency, kontakta Email: fna@flashback.se ____________________________________________________________________________ ..... f l a s h b a c k .................................................... 1.01. SEXBROTTSLINGEN ÖVERKLAGAR FLASHBACK-DOMEN - VILL HA MER PENGAR Den 69-årige sexbrottslingen som hängdes ut med namn och bild i tidningen Flashback - och ska enligt en tidigare dom i tingsrätten få 50 000 kronor i skadestånd. Missnöjd med beloppet överklagar mannen nu domen till Svea hovrätt. Han vill ha mer pengar, och kräver nu att skadeståndsbeloppet höjs till 100 000 kronor. 69-åringen är dömd för att ha ofredat och sexuellt utnyttjat utvecklingsstörda flickor. I tingsrätten "ogillades sexbrottslingens ansvarstalan", vilket formellt innebär att Flashback klarade sig undan tryckfrihetsbrottet förtal. Däremot dömdes tidningen att betala skadestånd på 50 000 kronor, plus ränta, till mannen för psykiskt lidande som följd av publiceringen. Mannen krävde från början 500 000 kronor i skadestånd. http://www.flashback.se/justice/ ............................................................................ 1.02. FLASHBACK T-SHIRTS Flashback erbjuder numera sina läsare att skaffa exklusiva Flashback t-shirts. För närvarande finns det röda och svarta t-shirts (med tryck på båda sidorna), men inom kort kommer även andra produkter att tas fram i vår Flashback fabrik. De är dock inte till salu för pengar, utan vi ger bort dem till er läsare som hjälper oss att göra Flashback. Kort sagt, till er som är bra och duktiga medarbetare. Skriver artiklar till FNA, informerar oss, översätter notiser etc. Vi kommer regelbundet att skicka ut t-shirts till bra medarbetare, och vi kommer även att börja erbjuda andra belöningar inom kort. Vi kan dessvärre inte ge alla FNA:s medarbetare någonting, men vi kan ge en eller två medarbetare per månad någonting och på så sätt åtminstone försöka visa vår uppskattning av ert jobb. ............................................................................ 1.03. FLASHBACKS RÄTTSHJÄLPSFOND: LÄGESRAPPORT Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/justice/ Flashbacks rättshjälpsfond har nu funnits i knappt en månad, och det är nu dags för en första lägesrapport. Dessa rapporter kommer sedan att återkomma varje månad i FNA. Den har på mindre än en månad samlats in 9.029kr, och det är siffror som gör mig förvånansvärt positiv. Mer än jag någonsin förväntat. Däremot är antalet bidragsgivare 37 (!) stycken. Det gör ju givetvis dessa personers insats ännu mera ädel, men man blir samtidigt något förvånad att detta åtal inte berör mer än 37 personer (med tanke på att FNA har närmare 70.000 prenumeranter). Nu skall ju inte Fabbes BBS glömmas bort. De var sammanlagt 32 personer som skramlade pengar bland sina medlemmar och fick ihop sammanlagt 2.000kr. En mycket ädel insats, och de är f.n. den största bidragsgivaren. Man kan givetvis också betrakta det hela från ett annat perspektiv. Detta betyder ju samtidigt också att endast 0,1% av FNA:s prenumeranter har betalat, vilket givetvis inte är lika strålande siffror. Det bör därför i sammanhanget förtydligas att det inte är bidragets storlek som viktigt (lägsta bidraget är på 6kr), utan att man med ett bidrag också visar att dess publicering varit försvarbar. Få kan säga att han eller hon inte har råd, även om det givetvis alltid finns de som inte äger en enda krona. Lista över alla de som betalat in pengar finns på adressen: http://www.flashback.se/justice/list.shtml Rättshjälpsfonden Box 26067 100 41 Stockholm Postgiro: 169 18 25-2 Slutligen. Tusen tack till alla som stöttat Flashback och satt in pengar på rättshjälpsfondens konto. T A C K ! ............................................................................ 1.04. FLASHBACKPARTIET: HUR MÅNGA RÖSTER FICK DE I VALET? Hur många röster varje parti fick är inte längre någon offentlig handling, och de mest tvivelaktiga partierna går under rubrikerna ´övriga partier´ eller ´ogiltiga röster´. RSV vägrar i år att lämna ut det slutliga resultatet. Därför har vi sammanställt en lista själva genom att ringa länsstyrelsen i samtliga län (21 stycken). Nedan finns en sammanfattning i tre kategorier. Under rubriken ´övriga´ finns ´övriga partier´. Det är de partier som fick mindre än 4% av rösterna. En del av dessa finns det uppgifter om, medans det även finns de partier som rubriceras som ´övriga´ här. Dit hör Flashbackpartiet m.fl. Under rubriken ´ogiltiga´ finns ´ogiltiga röster´. Detta är oftast blank valsedel (98%), men även fler än 1 valsedel i ett kuvert, tomt valkuvert, kuvert med annat innehåll (t.ex. brev eller dyl.) samt märkt valsedel med avsiktligt kännetecken. Endast 3 valdistrikt ville lämna uppgifter om hur många röster Flashbackpartiet fått. Dessa uppgifter fanns hos de distrikt som lämnade ut uppgifter om samtliga röster. Stockholms län lämnade ut uppgiften att Flashbackpartiet fått röster, men inte hur många. Dock att det var färre än 10. Uppsala läns telefon har varit omöjliga att komma fram på i över två dygn, så deras uppgifter saknas fortfarande. Län Övriga Ogiltiga Flashbackpartiet Blekinge : 1.346 2.419 3 Dalarna : 4.620 4.197 4 Gotland : 836 916 Gävleborg : 2.798 3.557 Göteborg : 10.139 5.468 Halland : 8.959 4.328 Jämtland : 1.283 1.354 2 Jönköping : 4.143 3.887 Kalmar : 2.232 3.452 Kronoberg : 1.680 2.023 Norrbotten : 2.313 2.061 Skåne : 8.492 4.613 Stockholm : 13.857 11.902 -10 Södermanland : 2.611 3.426 Uppsala : Värmland : 2.237 3.508 Västra Götaland: 10.347 13.603 Västerbotten : 2.624 2.181 Västernorrland : 3.059 3.058 Västmanlands : 2.173 3.682 Örebro : 3.775 3.501 Östergötland : 7.080 6.125 Nedan följer ett urval av andra ´politikska partier´ som fått röster i årets riksdagsval, men där man också nekas uppgift om antal röster. -:- o Adv. G. Wrängstedts pedofila bakparti o AIK partiet o Bamsepartiet med Skalman som stadsminister o Barbapappa o Billigare öl-partiet o Bögpartiet o Dave in the Morning o De IB registrerades parti o Eddie Meduzas antipolitiker och antibyråkrater o Fet Göran for President o Galagopartiet o Gay-Nazi Demokraterna o Hells Angels o Hippie Fascisterna (Kapitalist kommunist) o Internetpartiet 100% demokrati o Iron Maiden o Jag kan göra vin av vatten partiet o Johnny Thunders minnesparti o Jönssonligan o Kulturföreningen Hororna från Helvetet o Ladislaus Horatius Bakparti o Partiet som slutar importera brottslingar och inbördeskrig o Smiska Pamela Anderssons stjärt partiet o Spikharry o Södermanlands befrielseparti o The artist formely Unnown as Prince o Teddy Bears STHLM o The Kristet Utseende o Tomma Stolar o Ut ur EU och bilda union med Ibizapartiet Avslutningsvis fick Nisse på Manpower 82 röster i Stockholms län. Text: Jan Axelsson Research: Thomas Pettersson ____________________________________________________________________________ annons R Ä T T S H J Ä L P S F O N D E N Alla intäkter går oavkortat till skadestånd och rättegångskostnader! Postgiro: 169 18 25-2 WWW: http://www.flashback.se/justice/ ____________________________________________________________________________ ..... d r o g e r .......................................................... 2.01. NARKOTIKARELATERADE DÖDSFALL I EU-LÄNDERNA Olika länder bedömer på olika sätt vilka dödsfall som är drogrelaterade. Kompletta uppgifter finns enbart från år 1995. Siffrorna inom parentes är från 1996, uppgifter saknas dock för flera länder. Belgien : 48 (-) Danmark : 274 (266) Finland : 19 (-) Frankrike : 465 (393) Grekland : 176 (222) Holland : 65 (-) Irland : 31 (40) Italien : 1195 (1564) Luxemburg : 20 (16) Portugal : 145 (169) Spanien : 394 (429) Storbritannien : 1778 (-) Sverige : 194 (250) Tyskland : 1565 (-) Österrike : 160 (-) [Källa: EU:s byrå för narkotika i Lissabon] ............................................................................ 2.2. FÄNGSLANDE SMUGGELKONST Ledningen för Straffordfängelset i Storbritannien har stora problem med att förhindra internerna från att smuggla in narkotika. Drogerna bokstavligen flyger in i fängelset. Det går till så att fångarna viker små papperssvalor som de kastar ut över muren till väntande knarkhandlare. Svalorna prepareras sedan med droger och seglar tillbaka över muren. Trots flera försök från fängelseledningens sida att få stopp på trafiken har man inte lyckats. Magnus [Magnezine, Sydsvenska Dagbladet] ............................................................................ 2.3. BRITTISK POLIS VARNAR FÖR NY DROG Brittisk polis varnar nu för en ny slags stark narkotika, som har sitt ursprung i esctasy. Minst tre personer har redan dött av drogen, som är 30 gånger starkare än ecstasy och får detta att framstå som huvudvärkstabletter vid en jämförelse, meddelar den brittiska polisen. Drogen, känt i USA, säljs under namnen DOB, Golden Eagle eller Flatliners. Köparna är ofta omedvetna om att drogen kan vara livsfarlig. När de väl upptäcker att "något är på tok" kan det vara fär sent, varnar polisen. real name ............................................................................ 2.04. ÖVERKLAGAR GHB-BESLUT Den härnösandsbo som fick 4,5 liter GHB beslaget av polisen, kommer endera att gå till JO eller polisanmäla Rikspolisstyrelsen. Detta trots att kammaråklagare Sune Andersson i Östersund konstaterat att polisen i härnösand inte begått tjänstefel när man hällde ut drogen i slasken, och därför inte ens inledde en förundersökning. - Detta faktum gör mig upprörd, säger härnösandsbons försvarare, advokat Axel Lindberg till Nya Norrland. Hur kan åklagaren så säkert avgöra att polisen inte gjort något fel när han inte ens inlett en förundersökning. Vitsen med en förundersökning är ju att komma fram till om det kan misstänkas att det begåtts brott eller inte, eller tjänstefel eller inte. Det har nu åklagaren struntat i och gjort en egen bedömning, är Axel Lindbergs uppfattning. Han har skrivit till polisen i härnösand och begärt ersättning med 16.000 kronor. - Med stor sannolikhet leder det ingenstans sedan åklagaren gjort det här utspelet. Nu har Axel Lindberg gått igenom vilka möjligheter som finns för att hans klient ska få betalt för det GHB som polisen hällde ut: - Vi kan även göra en JO-anmälan för att få klarhet i om åklagaren gjort rätt eller fel. - En tredje variant är att vi helt enkelt stämmer Rikspolisstyrelsen vilket då blir som ett vanligt tvistemål. Vi får aldrig glömma att domstolen faktiskt gett min klient rätt att inneha GHB, och utifrån det så måste det rimligen ha gjorts något fel, är Axel Lindbergs bedömning. Det var i juni 1996 som härnösandsbon stoppades av polisen, och det påträffades 4,5 liter GHB i bilen. Drogen klassas fortfarande som läkemedel, vilket även hovrätten kom fram till. Men då hade redan polisen hällt ut alltihop i slasken. [Nya Norrland] ............................................................................ 2.05. WIDAR ANDERSSON VS. YTTRANDEFRIHET "Yttrandefriheten bör även inskränkas för den som dolt eller öppet propagerar för narkotika" Citatet är från en artikel som tidigare fanns på Hasselas hemsida men som togs bort för ca 1 år sedan. En kopia av artikeln finns numera upplagd på adressen: http://members.xoom.com/widara För den som har frågor ang. artikeln, så kan Widar Andersson enklast kontaktas på adressen: widar.a@mn.medstroms.se ____________________________________________________________________________ Atheism is a non-prophet organization. ____________________________________________________________________________ ..... h a c k e r s f o r u m ............................................. 3.01. GUD TILL SALU Domänen ´gud.com´ är till salu. Hälften av intäkterna vid eventuell försäljning går till Flashback för finansiering av advokat- och rättegångskostnader. ______________ Bakgrund Control Alt Delete stödjer Flashback Med anledning av Stockholms tingsrätts dom mot tidningen Flashback 981105 har Control Alt Delete belutat att sälja ut ett antal internet-adresser till förmån för Flashback. Eventuell intäkt delas lika mellan Flashback och Control Alt Delete. Control Alt Delete skänker förrutom detta även 1250 kr till Rättshjälpsfonden och uppmanar samtidigt även andra företag att stödja Flashback på detta sätt. Adresserna är: www.gud.com www.wallenberg.com www.regeringen.com _____________ Gud.com Den första adressen som bjuds ut till försäljning är GUD. Sista datum för bud på domänen ´gud.com´ är 1 mars 1999. Bud skickas till: Control Alt Delete AB, Box 26010, 10041 Stockholm Tel: +46 708 10 69 61 Email: bud@controlaltdelete.com ____________________ Wallenberg.com Regeringen.com Dessa två adresser kommer att erbjudas till försäljning senare under våren. Ytterligare detaljer kommer i kommande FNA. _____________ Tävling Kom med förslag och kreativa idéer på vad man kan använda dessa adresser till. Påhittiga och intressanta förslag kommer att publ. på adressen: http://www.flashback.se/gud/ ............................................................................ 3.02. SPRAY VS. HACKERN Bakgrund En då 17-årig hackare som tog sig in på Sprays dataserver har dömts till 60 dagsböter av Gävle tingsrätt. Hackern, i dag 20 år, var också åtalad för försök till utpressning, eftersom åklagaren hävdade att han krävt pengar för att inte avslöja företagets dåliga säkerhet. Men enligt ett avtal mellan 20-åringen och företaget fick han pengarna för att utföra säkerhetskontroller sedan han visat att det gick att ta sig in. Pengarna betalades aldrig ut och 20-åringen friades från anklagelserna om utpressningsförsök. Han blev trodd av rätten när han hävdade att han levde i tron att han fått i uppdrag att kontrollera datasäkerheten. FNA har kontaktat både Joel Eriksson och Svante Tidholm för en kommentar. Spray meddelar att man inte ger någon kommentar utan hänvisar till domen. Joel Erikssons version kommer nedan: -:- En ledsen, trött och förbannad "Spray-hacker" talar ut. Ni döpte mig till Spray-hackern, inget kunde vara mer fel. Om någon är intresserad av vad som verkligen hände för två år sedan då jag blev försedd med detta mindre lustiga öknamn så har ni chansen nu. För er som inte känner er särskilt manade om att läsa någon avdankad och besviken hackers historia, fortsätt läsa. Det jag kommer att klarlägga här är helt enkelt de lögner, rykten och missförstånd som har spridits både av Spray, åklagaren och polisen och som ni har svalt med hull och hår. Listan kan göras lång över de tidningar och även ett par TV-program som har varit budbärarna för dessa lögner, men det finns inget att tjäna på att dra den här. Det har som sagt varit mycket oklarhet, många rykten och många lögner som cirkulerat angående mig och mitt möte med Spray fredagen den 13´e december 1996. Jag var tidigare anklagad för dataintrång och utpressning mot nämnda företag, nu har det dock varit rättegång och tingsrätten har fattat ett beslut. Beslutet var att döma mig för dataintrång, men inte för utpressning. Jag står fortfarande fast vid att jag är oskyldig till bäggedera, men jag har annat att göra än att slösa mer tid på det som hänt än vad som redan gått åt. Jag har därför inga planer på att överklaga domen. Jag har tyvärr inte heller mycket tilltro till rättssystemet kvar, och kanske än mindre till media. Trots detta tänkte jag gå ut med detta meddelande till pressen och alla andra som är intresserade av att höra vad som verkligen hände. Orsaken är enkel, allt allmänheten har fått veta är Sprays och åklagarens version av det hela. De har svalt allting med hull och hår, lögner och missförstånd inkluderade. Även de som för länge sedan klarats upp dyker fortfarande upp. Jag försöker på intet sätt förtiga det faktum att jag även blev fälld för dataintrång på Högskolan i Gävle, där jag numera själv studerar. Detta intrång erkände jag direkt av den enkla anledningen att jag är skyldig och inte har något intresse av att ljuga om något sådant. Det jag gjorde var helt enkelt att använda ett användarkonto på högskolans datorer för att kommunicera mot Internet, motivet var enkelt, tiden till mitt vanliga Internet- abonemmang hade tagit slut och högskolan hade en lokal modempool vilket passade mig bra. Det var på den tiden då rikstäckande Internet leverantörer var färre och priserna lite dyrare, men det gör det naturligtvis inte mindre fel. Jag tror dock att de flesta kan hålla med mig om att brottet inte var särskilt allvarligt, särskilt om man tar hänsyn till min ringa ålder då det hela utspelade sig. Med tanke på att jag sedan jag själv blivit student på högskolan, och därför har ett eget användarkonto där, har tipsat dem om ett stort antal allvarliga säkerhetshål, både innan och efter att rättegången ägde rum, så kanske man kan säga att jag faktiskt gjort något för att sona det jag gjorde, inte bara genom att snällt betala de böter jag blivit straffad med. Vilket jag naturligtvis också gör.. För de som inbillar sig att jag tipsat dem om säkerhetshål för att jag skulle ha något att vinna på det själv så vill jag meddela er om att jag har och alltid har haft större integritet än så, jag nämnde inget om detta vid rättegången och som sagt så har jag tipsat dem om säkerhetshål även efter den. Det kanske är bäst att ta allting från början, för att förstå hur allting utvecklat sig är det bra att veta lite om min bakgrund.. Jag började med datorer när jag var sju år gammal och började nästan genast intressera mig för hur dessa fungerade och var uppbyggda. Ett intresse för datasäkerhet var någonting som fanns naturligt inom mig och som syntes redan då i mina första program som var av typen skriv-rätt-lösenord-så-kommer-du-vidare. Åren gick och intresset ökade, när jag var c:a 13 år gammal fick jag mitt första modem, det var då min utveckling verkligen kunde börja ta fart. En ny värld öppnade sig framför mig när jag inte längre var begränsad till min egen dator, jag kunde kommunicera med människor med likartade intressen och lära mig saker jag inte hade haft möjlighet till tidigare. Kunskap har alltid varit mitt mål, oavsett vad jag sysslat med. På den tiden handlade det om så kallade BBS´er, Bulletin Board Systems, men det började närma sig tiden då Internet inte längre var begränsad till ett fåtal utvalda. Jag fick snart kontakt med nätet för första gången och insåg att det var här jag hörde hemma, här fanns möjligheterna att lära mig om så mycket mer än vad min dåvarande dator kunde erbjuda mig. Kunskaper i UNIX var ett måste för denna värld och den flora av operativsystem med denna samlingsbeteckning blev mitt största intresse. Programmeringen var inte längre det viktiga med datorn, men det var något absolut nödvändigt för att verkligen utnyttja de möjligheter som fanns. När jag pratade med Svante Tidholm, webdesigner på Spray Interactive och frilansande journalist, första gången hade jag redan ett stort kontaktnät för en person i min ålder. Jag hade under årens lopp lärt känna många systemadministratörer och säkerhetsansvariga, som jag kunde ha många givande konversationer med. Allting var naturligtvis helt digitalt, trots att jag då och då träffade även dessa personer rent fysiskt. Många av er som läser detta kanske redan har hört talas om Svante Tidholm, han har varit med i program som "Sajber" och intervjuats i tidningar som Internet Guiden. Mest känd utanför dator-branschen är han dock för sin bok "Loser", som består av en bunt av hans dagboksrapporter i form av e-mails till sina kompisar. Meningarna är delade om denna, men läs gärna denna träffande recension: Tidsfenomenet Tidholm Speciellt detta utdrag är lite lustigt: "Under veckan har jag", skriver Svante i en rapport "haft mer än sex bra knull." Detta visar sig senare vara en lögn. Svante vill få uppmärksamhet av sina kompisar. Orsaken till att jag inledde en konversation med Svante var att en av mina kontakter i branschen berättade för mig om en artikel som Svante hade skrivit om hackers och kulturen kring dem. Personen ifråga var rätt upprörd över artikeln, han tyckte att den var lite sensationslysten och inte överrensstämde alls med hans egen uppfattning om de människor inom denna kultur som han själv haft kontakt med. Jag läste artikeln och höll med om att det den beskrev inte hade någon direkt motsvarighet i verkligheten, även om jag tyckte att den rent språkligt var bra skriven. Nu är vi framme vid någonstans runt början av oktober 1996, då jag hade min första kontakt med Svante. Jag är inte säker på om kontakten förmedlades via min vän i branschen eller om det uppstod en spontan diskussion mellan oss av någon anledning, men vi började åtminstone prata med varandra genom IRC, Internet Relay Chat, som är ett slags realtids diskussionforum över Internet som tillåter samtal i grupper eller genom privata meddelanden. Det utvecklades ett slags samförstånd mellan oss, vilket verifierades av Svante vid rättegången. Vid tidpunkten upplevde vi bägge det som en kompisrelation. Vi diskuterade allt möjligt, inte bara datorer och säkerhet, även om det naturligtvis alltid var ett intressant och aktuellt ämne. Svante erkände bland annat att vi hade "diskuterat Sprays säkerhet" när han vittnade i rättegången mot mig. Jag upplevde Svante som väldigt intresserad och kanske fascinerad av hackerkulturen själv. Han erbjöd sig bl.a. att designa websidor åt mig ifall jag hade tänkt göra något hemsidehack. Vid ett tillfälle bad han mig att ta mig in på "Galleri Lava" och radera hemsidor som en vän till honom hade gjort och som de fortfarande använde trots att de hade anlitat någon annan i slutändan. Att förstöra, vare sig det gäller data eller egendom, går helt emot alla mina principer, vilka jag håller på väldigt hårt. Därför var det aldrig aktuellt för mig att verkligen ta mig in på Lava, även om det nu kanske var så att de hade lurat någon. Detta är någonting jag har försökt ta upp för både polisen och rätten, men det är ett faktum som blivit ignorerat. För mig är det något som tyder starkt på att denne man även varit fullt kapabel även till att be mig att försöka ta mig in på Spray, hans arbetsgivare. Jag hade gjort ett officiellt säkerhetsjobb tidigare, samt många gånger helt ideellt hjälpt personer jag ansett vara mina vänner med säkerheten på sina system. Jag var sjutton år gammal och litade, ibland lite för mycket, på mina digitala vänner. För mig var det då inget konstigt med att Svante Tidholm bad mig att undersöka om jag kunde ta mig in på Spray för att se om de hade några säkerhetshål, utan såg det som en tjänst man gott och väl kunde göra vänner emellan. Naturligtvis såg jag även möjligheten att jag skulle kunna bli anlitad för att göra en ordentlig säkerhetskontroll om jag nu lyckades ta mig in, eftersom det skulle tyda på att de behövde en genomgång av säkerheten. Förhandlingen om ett säkerhetsjobb var dock ett senare skede, vilket jag tycker är viktigt att klargöra. Jag lyckades ta mig in på Sprays huvuddator natten till den 10:e december 1996, det var den första gången jag var inne på deras datorsystem. Efter att ha tagit mig in och skaffat mig root-behörigheter genom en känd bug i ett program som heter "Sendmail", det program som är vanligast för att hantera SMTP- kommunikationen (e-mail) på ett UNIX-system, så mailade jag genast Svante. För mindre tekniskt insatta kanske det är lämpligt att tala om att "root-rättigheter" innebär att man har full access till systemet. "root" är kontonamnet som normalt används för användaren med det priviligerade användar- ID som har fulla rättigheter på ett UNIX-system. För att slippa göra om proceduren det innebär att först ta sig in på systemet och sedan utnyttja buggen i "Sendmail" för att få root-rättigheter när jag blev tvungen att visa för Svante att jag verkligen hade tagit mig in, vilket jag ansåg vara väldigt troligt att jag skulle behöva göra, så installerade jag även en bakdörr i ett program som heter rshd, Remote Shell Daemon. Jag var också mycket riktigt tvungen att "bevisa" för Svante att jag tagit mig in, vilket jag gjorde genom att skapa en fil med ett visst namn i en katalog som bara någon med root- rättigheter kunde göra. Denna bakdörr gjorde jag ingen hemlighet av utan berättade om vid den första kontakten med Sprays systemadministratörer. Denna bakdörr var också det enda program jag installerade på datorn, jag tog mig inte heller in i några andra datorer på Sprays nätverk än denna. Jag rensade heller aldrig några loggar på datorn, eftersom jag hela tiden hade uppfattningen om att jag hade tillstånd av Svante att försöka ta mig in. Naturligtvis snokade jag inte heller runt på systemet eller tog hem någon information från dem. Nu har jag klargjort några av de detaljer som åklagaren virrat ihop och fått ut i media. Jag installerade aldrig något sniffer- program på Spray och jag hade aldrig varit inne på Sprays datorsystem innan natten till den 10:e december 1996. På grund av att åklagaren inte tog sig tid att sätta sig in i målet och vad förundersökningen visat så har alltså upprepade felaktigheter avspeglat sig även i vad som kommer fram i media. Jag var aldrig någonsin anklagad för att ta mig in under "november och december", som åklagaren hade skrivit i sitt åtal mot mig. Inte heller har någon påstått att jag skulle ha installerat något snifferprogram hos Spray, annan än åklagaren i sitt åtal där han förövrigt gör både rena grammatiska fel, skrivfel och blunders som att kalla mig "Joel Söderberg" på några ställen i åtalet. De rena faktafelen rättades till av åklagaren själv i början av rättegången, min flickvän råkade t.om. höra att polisen som vittnade mot mig i rättegången sa åt honom om det, annars kanske han inte skulle ha upptäckt sina misstag alls.. Detta är alltså faktafel som bara beror på slarv hos åklagaren, som jag sedan blir tvungen att läsa i både fackpressen och kvällstidningar. Sedan att varenda tidning eller TV-program som tagit upp "Spray- hackern", med väldigt få undantag, skrivit att jag åkte till Spray och hotade dem med att jag skulle förstöra eller sprida ut att de har dålig säkerhet om jag inte får 10.000 kr känns rent ut sagt väldigt illa. Vidare med vad som hände innan mötet med Spray. Med Svante kom jag överens om att diskutera vidare med deras systemadministratörer. Den första som nämner någonting om pengar överhuvudtaget är Svante själv, vilket också finns bevarat på hans egna bifogade IRC-loggar. Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tänka mig att Spray uppfattade det hela som en utpressning, de gjorde heller aldrig sken av att uppfatta det så. Detta var alltså någon gång på eftermiddagen den 10:e december, fortfarande 1996. Jag hade en kortare diskussion med Svante, som vanligt var det en uppsluppen stämning och allting verkade som vanligt. Jag kom överens med Svante om att jag skulle diskutera vidare med systemadministratörerna sedan som sagt, vilket jag gjorde. Fortfarande via IRC så förhandlade vi och kom fram till att jag skulle göra ett säkerhetsjobb för dem, jag bad dem nämna ett pris, vilket de besvarade med "bollen är din". Jag begär först 7.500 kr, men efter att ha fått reda på att de har mycket fler UNIX-datorer än nic.spray.se som var den enda jag kände till så ville jag istället ha 10.000 kr. Redan här kan man ju konstatera att det vore absurt att begära mer pengar för att det fanns fler system, som jag varken kände till eller hade kontroll över, om jag hade varit en utpressare. Nu var så inte fallet utan jag trodde fortfarande att allting rörde sig om en helt vanlig affärsförhandling. Jag föreslår själv att jag ska åka ner till Spray och utföra jobbet, istället för att göra det hemifrån vilket skulle ha gått bra det också. Jag hade som sagt gjort ett säkerhetsjobb tidigare vilket jag blev erbjuden av en annan vän jag endast hade haft kontakt med via IRC och e-mail, personen ifråga vittnade via telefon på rättegången och intygade detta. Jag hade blivit rekommenderad av en god vän till honom och de hade varit mycket nöjda med jobbet jag utförde, som tydligen fick önskat resultat eftersom de aldrig drabbades av några intrång, vad de känner till åtminstone. Det jobbet hade jag gjort helt över nätet. Sedan diskuterade vi när det skulle passa att jag utför jobbet, vilket de verkade angelägna om att skulle ske så snart som möjligt. Vi kom överens om att jag skulle åka ner till dem på fredagen den 13:e december, vilket jag gjorde. Jag antar att ni inte heller undgår att notera det ironiska i datumet, det faktum att rättegången utspelade sig fredagen den 13:e november 1998 gör det ännu "lustigare". Nå, eftersom jag inte hade behövt orientera mig själv i Stockholm tidigare så bad jag natten till fredagen en kompis i Uppsala att följa med mig. Han hoppade följdaktligen på tåget jag åkte med på morgonen och följde med mig till tunnelbanan och upp till Sprays kontor där jag frågade om det var okej att han var med, vilket det inte var så han fick vänta på ett café i området istället. Istället för att få sätta igång med att arbeta direkt, vilket hade varit vad jag förväntat mig, så blev jag ledd in i ett litet rum med fem män som alla skulle föreställa anställda på Spray, förutom Rikard Lindström som jag fick intryck av att vare en chefsperson. Männen var: o Rikard Lindström - Spray Interactive, ställföreträdare o Svante Tidholm - Spray Interactive, webdesigner och skribent o Adrian Lozano - Spray Interactive, systemadministratör o Olle Lagerholm - Databrottsenheten, Polis o Jan-Michael Rynning - Incolumnitas AB , VD När jag blev presenterad för Jan-Michael Rynning, som inte presenterade sig med sitt namn, så frågade jag honom om det inte var han som var VD för säkerhetsföretaget Incolumnitas eftersom jag tyckte att jag kände igen honom. Han blev väldigt röd i ansiktet och svarade inte, såg nästan rädd ut, men eftersom han gick framför mig och var på väg in i rummet där de nya förhandlingarna utspelade sig så antog jag att han helt enkelt inte hörde. Jag hade faktiskt aldrig kunnat tänka mig vad det egentligen var som pågick. Jag var själv lite nervös inför mitt första riktiga jobb som jag gör på plats, det tidigare arbetet hade ju skett genom enbart elektronisk kommunikation. Jag frågade dock igen efter ett tag väl inne på mötet, "det känner vi inte till" blev svaret från personerna från Spray, samtidigt som de log fånigt och verkade lite generade. Jag antog att det var min dumma fråga som var det pinsamma i situationen och trodde härmed att jag helt enkelt hade tagit fel. Det var en rätt uppsluppen stämning på mötet, trots att både Rikard Lindström och Svante Tidholm vittnat om att det var en "väldigt obehaglig situation". Jag tyckte dock att även Svante Tidholm uppförde sig lite underligt och tycker i efterhand att han verkade känna sig illa till mods. Jag blev först av allt erbjuden något att dricka, Cola eller Jolt var alternativen och jag valde naturligtvis en Jolt. Sedan fick jag beskriva vad jag skulle göra för att förbättra säkerheten på Spray, vad jag hade upptäckt för säkerhetsbrister och att göra en skiss över Sprays nätverk där jag beskrev svagheterna och vad man kunde göra åt dem. Efter att ha berättat vad jag skulle göra för att förbättra säkerheten så förändras plötsligt stämningen på mötet och jag tycker själv att stämningen stundvis blir lite otrevlig, för min egen del. Plötsligt säger de att de anser det hela bara vara på "förhandlingsstadiet" ännu, och börjar ställa mig väldigt ledande frågor. De frågar till exempel vad jag skulle göra om de inte gav mig jobbet, vilket enligt mig skulle ha varit avtalsbrott eftersom vi redan hade förhandlat och kommit fram till att jag skulle göra jobbet. De frågar till och med rent ut om jag "skulle förstöra eller vad jag skulle göra", och så vidare och så vidare. Det närmaste man kan komma ett "hotfullt uttalande" från min sida är att jag säger att jag tänker gå ut öppet med att de inte håller sina avtal, jag säger däremot uttryckligen att jag inte skulle förstöra något på deras server, eller sprida ut information från deras system eller om hur man kan ta sig in på dem. Jag sa även att den största förlusten för dem om de inte anlitade mig skulle vara att de fortfarande skulle ha dålig säkerhet. Till sist frågade de helt enkelt om jag ansåg att de hade något annat val än att anlita mig, eftersom de inte lyckades få mig att säga någonting annat de kunde använda mot mig, vilket jag svarade nej på eftersom vi redan hade ett avtal och att det skulle vara ett avtalsbrott från deras sida. Efter det skrev de hastigt ner ett kontrakt som jag skrev under med alla personuppgifter, inklusive adress och personnummer .. Verkar inte vara vad man väntar sig av en utpressare, eller hur? När jag sedan var på väg från Spray så skickades en spangrupp iväg efter mig och min kompis som hade följt med mig till Spray, de hade väntat redan från morgonen. Andra förberedelser var en övervakningskamera vid ingången och en polis som övervakade rummet vi satt i från ett annat rum där han hade insikt genom fönstret ut. Samtliga poliser var beväpnade, vilket enligt representanterna från Spray gjorde dem ännu mer illa till mods berättade de under rättegången. Både polisen som var närvarande vid mötet och representanterna för Spray vittnade om att det kändes lite "löjligt" när en 17-årig yngling kom dit, eftersom de hade väntat sig en "förhärdad brottsling", det hindrade dem dock som bekant inte från att fullfölja sin plan. När vi hade hunnit gå till tunnelbanan och precis hade gått genom grindarna hoppar plötsligt två civilklädda poliser fram och beordrar oss att ställa oss med händerna mot väggen, de visiterar oss snabbt och för oss sedan uppför en trappa där vi blir fasthållna och får vänta på att en polisbil för oss till databrottsenheten på rikskrim. Först väl uppe på polisstationen blir jag informerad om varför vi blivit gripna, innan dess har de bara velat svara "det vet du redan" på den frågan. Min kompis blev förd till ett separat rum och jag fick vänta i ett annat, själv togs jag om hand av en väldigt otrevlig och aggressiv polis, vilken kanske är bäst att inte nämna vid namn. Han var även förhörsledare i förhören med mig och även min advokat tyckte att han hade ett aggressivt sätt. De var inte intresserade av att höra min historia om vad som hände, utan tyckte att det kunde vänta till förhören, "för min egen skull". När vi väl fick åka hem hade de skickat poliser till våra bostäder redan som övervakade vår datorutrustning. När jag kom hem satt en polis vid köksbordet och pratade med min mamma, den aggressiva polisen samt Olle Lagerholm som var med på mötet vid Spray och som var en bra bit trevligare följde mig in på mitt rum och sökte igenom det efter datorutrustning, disketter och annat. Jag erbjöd mig skruva ur hårddisken ur datorn så att jag inte skulle behöva bli helt utan dator på grund av det här, de sa att det var onödigt och bara tog extra tid. Ju snabbare allt gick desto snabbare skulle jag ju få tillbaka min dator. Men det tog ett halvt år innan jag fick min dator tillbaks, utan dess hårddisk som i domen ansågs förverkad enligt åklagarens yrkande. När min mamma "lade sig i" och höll med mig om att det var onödigt att ta datorn eftersom hårddisken är det väsentliga så blev hon utkörd ur rummet av den mer aggressivt lagda polisen. Orsaken till att min hårddisk skulle anses vara förverkad var enligt åklagaren att den är ett farligt "brottsredskap" som jag kunde använda för att utföra fler brott. Vilket kanske mer än någonting visar på åklagarens ignorans och okunnighet när det gäller sådana här mål. Det är anmärkningsvärt eftersom Yngve Rydberg som han heter har gjort sig känd just för att vara åklagare när det gäller databrott, oavsett vart rättegången hålls rent geografiskt. Varför han har denna dragning vet jag inte, men jag har märkt en tendens för honom att uttala sig för journalister långt innan ens åtal har väckts. Jag pratade med honom personligen över telefon efter att han väckt åtal på alla punkter jag var anklagad för, mest för att jag var väldigt förbannad rent ut sagt när jag fick höra att valda delar av bandupptagningen på Spray spelades upp i ett nyhetsprogram där jag framställdes som en grov brottsling. Det var mycket riktigt åklagaren som hade gett dem bandet, och det var även han som tidigare hade läckt valda detaljer till press och annan media. Han berättade för mig att det var fullt lagligt för en åklagare att diskutera den ännu inte offentliga förundersökningen med journalister, även om det nu är fallet så kan jag inte se någon som helst etisk försvarbarhet i något sådant och tycker rent ut sagt att det är för jävligt hur jag hela tiden utmålats som skyldig innan ens ett åtal har väckts. De enda som ens tog upp möjligheten att jag var oskyldig var "Dagens Industri" i en artikel som gavs ut en kort tid efter att jag blev tagen av polisen efter mötet på Spray. När jag var mindre trodde jag på rättvisan, nu har jag själv fått erfara att någon sådan inte existerar i vårat "rättssamhälle". Det finns ingen som hjälper den som strävar efter rättvisa, det enda som betyder något är vem som har pengar, vem som har makten, och sist men inte minst vad som skapar rubriker och löpsedlar. Medias makt är enorm, var försiktig så att den makten inte missbrukas. Alla vet att de inte ska tro på vad de läser i en tidning som Se&Hör, men det är inte lika självklart för alla att även tidningar som Aftonbladet eller program som Norra Magasinet gör allvarliga fel ibland. Om och när en rättelse till en artikel väl görs så är den i regel bara en liten notis nere i hörnet av en sida, något som knappast ger upprättelse för en artikel över en halv sida där det helt utan några hämningar påstås saker som att "När hackern som ville ha 10.000 kr för att inte förstöra Sprays datorsystem kom till kontoret så väntade polisen på honom, Spray hade gillrat en fälla.", och så vidare. Skribenterna har inte ens fått åklagarens version rätt, utan ofta bara snappat en sak och fantiserat ihop två. Min kompis blev anklagad för ett annat datorbrott fick jag senare veta. Utredningen lades ner "i brist på bevis" efter nästan två års tid. Jag vet med 100% säkerhet att han var oskyldig till de intrång han var anklagad för, eftersom personen som utförde dessa inte gjorde någon hemlighet av detta på IRC och även hade lämnat en slags signatur som bestod av den binära representationen av hans så kallade nickname i ASCII-format, dvs de talkoder som representerar tecken på en dator. Orsaken till misstankarna var att han var en av de säkert uppåt tjugo till trettio personer som hade anslutit sig mot datorn i fråga innan en websida på servern hade modifierats. Detta på grund av att säkerhetshålet i servern omtalades i en diskussionsgrupp på IRC. Den enda orsaken till att han var den som blev misstänkt för att ha modifierat websidan var att de hade lyckats spåra honom, samt att han nu råkade springa rakt i händerna på polisen. De hade haft honom under uppsikt under ett halvår innan detta hände, enbart för att försöka hitta någonting annat de kunde anklaga honom för i samband med det första intrånget så att de skulle ha större möjligheter att få honom fälld. På rättegången menade att de bara "spelade med" i förhandlingen om jobb, spelade med i vad kan man fråga sig.. De kontaktade Jan-Michael Rynning, VD för säkerhetsföretaget Incolumnitas samma dag som jag kontaktade Svante. Även det fick jag reda på i efterhand. Under hela förhandlingen om ett säkerhetsjobb så drevs de alltså endast av ett motiv. Att sätta dig mig.. Hela förhandlingen om ett jobb, och hela förhandlingen väl nere vid Spray gick bara ut på en sak. Att försöka få mig att säga något inkriminerande, något de kunde sätta dit mig för så att de kunde beslagta min datorutrustning inklusive en hög disketter eftersom de tydligen inte litade på att jag inte hade tagit någon information från dem. Kan tilläggas att ingen som helst information från Spray påträffades, precis som jag hade berättat för dem att skulle vara fallet.. Om jag hade gjort mig skyldig till någon utpressning, eller något annat brott, så hade de all möjlighet i världen att låta polisen ta mig direkt när jag kom ner till Sprays kontor. Det gjorde de inte, av en väldigt enkel anledning, ingen utpressning hade inträffat. Mötet vid Spray tog c:a 45 minuter, de 5-10 första gick ut på att jag skulle berätta vad jag skulle göra för att förbättra säkerheten på Spray. Resten gick enbart ut på att få mig att säga någonting som de kunde använda för att sätta dit mig för utpressning. Vad det här kallas i rättssammanhang är brottsprovokation, vilket är både oetiskt och olagligt. Något jag inte förstår är varför inte betonas mer i media är att rätten faktiskt kom fram till att jag hade rätt och Spray fel, jag är oskyldig till utpressning. På bandupptagningen från Spray som användes i bevisningen säger jag uttryckligen att jag inte skulle förstöra något på Sprays datorsystem, inte sprida information och att jag inte hade tagit någon sådan, samt att jag inte skulle sprida ut något om deras säkerhetshål även om de nu skulle bryta sitt avtal. Däremot skulle jag gå ut offentligt med att de inte håller sina avtal, och hur hela affären gått till från början inklusive förfrågan av Svante Tidholm om att ta mig in och att jag så gjorde. Orsaken till att Spray anmälde mig är att de var rädda, men inte pga något hot från min sida, utan pga deras rädsla för att någon hade kunskap nog att kunna ta sig in på deras system och att denne någon bara var 17 år gammal och att det inte skulle "se bra ut" för deras rykte i branschen om det kom ut att en 17-årig parvel tar sig rakt in på deras huvuddator med full behörighet. I efterhand har jag ju blivit medveten om att Svante inte vågade stå för sina ord, vilket jag inte visste då. Jag kan tänka mig scenariot, Svante går till sina chefer med tungt huvud och berättar att en nät polare tagit sig in på deras känsligaste system, han visste mycket väl att han hade frågat mig om jag kunde hitta några säkerhetshål tidigare, men när det väl kom till kritan vågade han inte stå för det eftersom han då själv skulle hamna i kläm. Jag tror att Svante mår väldigt dåligt av det här själv, vilket bekräftades vid rättegången där han verkade känna sig ytterst illa till mods och var otroligt nervös. På väg ut från rättssalen gav han mig en klapp på ryggen och sa "Lycka till", han såg väldigt ledsen ut. Det verkade vara menat som en slags ursäkt för hur otroligt fel allting blev.. Jag förstår honom. Det är inte roligt att behöva erkänna att man bett en 17-åring att ta sig in på sin arbetsgivares datorsystem, och dessutom lyckats. Speciellt inte med de konsekvenser det fick. I domen står det att Svante Tidholm "bestämt förnekar" att han gett mig något uppdrag att ta mig in på Sprays datorsystem. Vad som däremot utelämnas, men vad som alla närvarande vid rättegången känner till, är att han på direkta frågor från min advokat om jag kan ha uppfattat något av vad han sagt som att jag hade hans tillstånd att försöka ta mig in var "Det vet jag inte, fråga Joel.". Min advokat ställde frågan upprepade gånger och detta var det enda svar Svante ville ge. Detta belystes även av en artikel i Arbetarbladet (1998/11/14) som skrevs av Tord Westlund, som var en av två journalister jag känner till som faktiskt var närvarande vid själva rättegången. Jag har svarat, som bekant, och mitt svar är ja. Jag har definitivt haft den uppfattningen.. Ingen torde betvivla detta längre, nu när det till och med slagits fast av tingsrätten att det inte råder någon tvekan om att jag kom till Spray den dagen med uppfattningen att jag skulle göra ett jobb. Kanske var det inte "allvarligt menat" av Svante när han frågade mig om jag kunde försöka ta mig in på sin arbetsgivare för att se om de har några säkerhetsluckor, kanske var han övertygad om att jag inte skulle lyckas. Det är frågor endast han kan svara på, i efterhand har jag mer och mer slutit mig till den teorin. Han kanske inte var uppriktig, det kanske inte var allvarligt menat, men det visste jag inte då. Jag visste inte, och han visste inte, vad allting skulle leda till. Men det är fortfarande ingen ursäkt. Fortfarande ingen orsak till att under ed påstå att han aldrig gett mig denna uppmaning / detta uppdrag / vad man nu vill benämna det som, ÄVEN om han inte menade det. Digitala medier visar inte känslor, de visar inte vad som rör sig i avsändarens huvud, allt de visar är en sekvens tecken som ger mottagaren ett budskap. Det fanns ingen tvetydighet i det. Jag kan inte bevisa att det jag säger är sant, eftersom jag på grund av respekt för människors integritet inte använder mig av IRC-loggar. Min flickvän vet att jag berättat om mina samtal med Svante innan allt det här hände, mina föräldrar vet det också, mina vänner, mina arbetsgivare, i princip alla som fått höra om vad som egentligen hände känner sig om inte helt säkra så åtminstone väldigt övertygade om att det jag säger är sant. Jag har aldrig gjort mig känd som lögnare.. Men det är inget värt i en rättssal, där mäts tydligen bara pengar och makt för att uppskatta trovärdighet. Detta är den enda slutsats jag kan dra av att jag blev fälld för dataintrång på Spray trots att det inte går att bevisa att jag inte hade fått denna förfrågan från Svante, trots att man så vitt jag vet ska anses oskyldig tills motsatsen bevisats. Tydligen fungerar inte verkligheten så. Endast jag själv kan väl besvara frågan om jag hade uppfattningen att jag hade att försöka ta mig in, vilket på något sätt ändå är själva kärnfrågan. Sedan trappas allting upp, administratörer och chefer utgår från att jag bara tog mig in med berått mod för att sedan försöka tjäna en hacka på dem, Svante berättar om min bakgrund som hacker och visar upp utvalda delar av sina gamla IRC-loggar för att det ska verka ännu mer uppenbart att jag tagit mig in på eget bevåg, vilket gör de högre ansvariga på Spray ännu mer oroliga och rädda. Även i domen förekommer förvånande slarvfel, som att det ges sken av att själva förhandlingen om ett säkerhetsjobb och om att komma ner till Spray gjordes med Svante Tidholm. Den delen av förhandlingen var mellan mig och Adrian Lozano som kommunicerade med mig via IRC i samråd med sina chefer och den huvudsakliga systemadministratören vid tidpunkten, Patrik Stymne. Mindre skrivfel som att Tidholm benämns "Tidlund" vid några tillfällen finns också, vilket inte har någon betydelse rent faktamässigt men även detta ger förstås ett slarvigt intryck. Jag bifogar domen här så att var och en kan göra sin egen bedömning, naturligtvis gäller det även här att vara uppmärksam och kritiskt tänkande individer i vissa delar eftersom allting inte framgår i domen. Det huvudsakliga som kommer fram här och som jag är väldigt glad över att äntligen har bekräftats följer av nedanstående citat ur domen: "Det intryck som tingsrätten fått av Erikssons uttalanden är emellertid att Eriksson ansett att han hade en överenskommelse med Spray och han menade att om Spray inte höll sin del av överenskommelsen behövde han inte vara lojal. För den uppfattningen talar, utöver det redan nämna, den omständigheten att Eriksson vid mötet den 13 december uttalade att han, om han får ett jobb, håller sig till riktlinjerna. Även samtalet på IRC mellan Eriksson och Tidlund ger stöd för den uppfattningen." Samtalet de syftar på är mellan mig och Adrian Lozano och det ska vara Tidholm, inte Tidlund. I övrigt är det helt korrekt. Slutligen skriver de: "Med hänvisning till det anförda finner tingsrätten att Eriksson måste anses ha varit av den uppfattningen att han vid samtalen mellan Tidholm och Lozano fått ett uppdrag att göra ett datasäkerhetsarbete för Sprays räkning. Vid den bedömningen har tingsrätten även beaktat att Eriksson före denna händelse utfört åtminstone ett datasäkerhetsarbete samt att Eriksson bara var 17 år gammal. Trots de hotfulla uttalanden från Erikssons sida som uppenbarligen förekommit, kan Erikssons förfarande inte ses som ett utpressningsförsök. Åtalet under denna punkt skall följaktligen ogillas." De "hotfulla" uttalanden som de menar har förekommit är som jag tidigare nämnt att jag skulle gå ut publikt med att de inte håller sina avtal, vilket i domen belyses av följande utdrag: "Det framgår av bandinspelningen från det mötet att det tidvis varit en obehaglig ton och att det från Erikssons sida gjordes uttalanden med en hotfull innebörd. Eriksson sade t.ex. att han skulle hitta på något sätt att hämnas och att han skulle kunna sprida ut att Spray hade dålig datasäkerhet. Men Eriksson säger också att han inte skulle sprida uppgifterna för att misskreditera Spray utan bara för att tala om att det var så, och han tillade också att han antagligen inte skulle gå ut med den saken. Han sade även att han blåser dem om de blåser honom. Den inställningen från Erikssons sida framgår också av samtalet den 12 december mellan Eriksson och Lozano på IRC. Där sade Eriksson bl.a. att han inte ville göra något gratis för Spray och att han var "jävligt trött på folk som tror att de kan blåsa mig hur som helst"." Alla är välkomna att begära bandinspelningen från tingsrätten och själva bedöma huruvida tonen är obehaglig och om jag verkar vara ute efter att utpressa Spray. Visst uttryckte jag mig ibland på ett olyckligt sätt, men tänk er själva hur ni som yrkesmänniska skulle reagera på att er arbetsgivare plötsligt skulle bryta ett viktigt avtal, speciellt med tanke på formuleringarna på Sprays frågor som enbart var ute efter att inkriminera mig. Nu kanske jag upprepar mig, men det är bara för att det är för viktigt för att missas bara för att någon inte tar sig tiden att läsa ordentligt. På bandupptagningen säger jag klart och tydligt att jag inte skulle förstöra någonting på Spray, inte sprida någon information från Spray eller om hur man kan ta sig in där, samt att jag inte själv hade något intresse av att gå in där igen. Rätten har nu klargjort att jag inte har gjort mig skyldig till någon utpressning, men senast någon dag efter att domen offentliggjorts skriver en tidning i en mening om att jag blivit friad för utpressning och i nästa att jag hade tagit mig in på Spray under "november och december, lagt in olika program på servrarna och sedan krävt pengar av Spray för att inte avslöja hur man kunde ta sig in hos Spray". Denna tidning har dock nu lovat mig att en rättelse ska göras till artikeln. Det som är så otroligt fel är att ingen hittills tar upp det faktum att Sprays och även polisens metoder i det här fallet har varit ytterst tvivelaktiga. Visst är det lättare att ge sig på en obetydlig tonåring från Gävle än ett ansett företag, men man tycker trots allt att det vore i allmänhetens intresse att få reda på vad som hände för att sedan bedöma själva vem som är boven i dramat.. Med tanke på hur många fel som har figurerat i press och andra media om den här historien så skulle jag, som journalist, tycka att det vore en utmärkt chans att äntligen få fram vad som verkligen hände och vad som faktiskt finns dokumenterat. Håller ni inte med..? Vad som faktiskt skulle vara intressant att ta upp ur ett rent journalistiskt perspektiv är snarare hur det numera multinationella företaget och deras rent förkastliga metoder och ansträngningar bara för att svärta ner och sätta dit mig så hårt som möjligt. Numera studerar jag på Dataingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle, började i höstas. Studierna går mycket bra trots att jag arbetar parallellt med skolan. Jobben varierar mellan rena programmeringsjobb, säkerhetsjobb och jobb inom system- och nätverksadministration. Jag lever ihop med min flickvän, som jag för övrigt var ihop med även innan allt detta inträffade. Vi väntar vårt första barn den 18´e mars nästa år. Ni kanske förstår att det inte är särskilt roligt för mig att behöva stå ut med att jag utmålas som en utpressare och brottsling i media, att ständigt behöva mötas av faktafel och slarv, som kunde ha avhjälpts om någon skulle ha tagit sig tiden att kontrollera sina källor lite bättre, och inte lita blint på vad en åklagare påstår. Journalisten Tord Westlund som skriver för Arbetarbladet valde att kontakta min advokat för att få reda på min version av vad som hände innan han skrev sin artikel, det är jag väldigt tacksam för. Efter rättegången verkar det som att han blev än mer övertygad om att det verkligen var som jag påstått från början, en reaktion jag tror de flesta skulle ha om de varit med. För att ni som inte var med på rättegången personligen ska få ett hum om hur det var så läs artikeln jag bifogat, speciellt detta utdrag: "När det gäller det andra intrånget och försök till utpressning kändes det inte som om den speciella dataexpertåklagaren Yngve Rydberg - från ekobrottsenheten i Stockholm - lyckats övertyga om att brotten ägt rum. I stället framstod det faktiskt som om det inte rent av begåtts brott av polisen i försöken att provocera den vid tillfället 17-årige Gävlegrabben just till att begå brott." Med detta dokument lämnar jag härmed Spray-historien bakom mig för gott, jag hoppas att ingenting har lämnats oklart längre. Joel Eriksson -:- Ytterligare information: Artikel ur Arbetaren 981114: http://www.ettnet.se/~jen/spray/artikel.html Domen från Gävle Tingsrätt: http://www.ettnet.se/~jen/spray/domen/dom_1.html Kontraktet direkt ur det offentliggjorda förundersökningsprotokollet: http://www.ettnet.se/~jen/spray/kontraktet.html ............................................................................ 3.03. NYA DATAVIRUS Ellen Degeneres virus ... Your IBM suddenly claims it´s a MAC. Monica Lewinsky virus ... Sucks all the memory out of your computer. Titanic virus ... Makes your whole computer go down. Disney virus ... Everything in the computer goes Goofy. Mike Tyson virus ... Quits after one byte. Prozac virus ... Screws up your RAM but your processor doesn´t care. Lorena Bobbit virus ... Turns your hard disk into a 3.5 inch floppy. Woody Allen ... By-passes the motherboard and turns on a daughter card. Joey Buttafuoco virus ... Only attacks minor files. Spice Girl virus ... Has no real function, but makes a pretty desktop. Ronald Reagan virus ... Saves your data, but forgets where it is stored. Dr. Kevorkian virus ... Searches your hard drive for old files and deletes them. Oprah Winfrey virus ... Your 200MB hard drive suddenly shrinks to 80MB, and then slowly expands to 300MB. AT&T virus ... Every 3 minutes it tells you what great service you are getting. MCI virus ... Every 3 minutes it reminds you that you´re paying too much for the AT&T virus. Arnold Schwarzenegger virus ... Terminates and stays resident. It´ll be back. Viagra virus ... Expands your hard drive while putting too much pressure on your zip drive. Then there is the Clinton PC. Virus ... It has a small hard drive and no memory. ............................................................................ 3.04. LÖSENORD TILL FIRSTCLASS-SERVER! Här kommer ett tips om hur man gör för att maila från en annans mailkonto! Detta via en FirstClass-server i Östersund. Gå till http://www.zonline.ostersund.se och logga in. När du har tryckt på länken för att logga in skriver du följande: Username: eoskvht98-xxx (xxx = Ett nummer som är t.ex 107) Password: xxx (Funkar bara om användaren inte ändrat lösen, vilket många inte gjort!) Mr.Master Zip ............................................................................ 3.05. NYTT HTML-VIRUS Som om makro-, fil- och bootsektorvirus inte är nog. Antivirustillverkaren Central Command har upptäckt vad som allmänt betraktas som det första HTML-viruset. Enligt upptäcktsmännen drabbar detta virus, som man kallat för HTML.Internal, endast användare av Internet Explorer. När surfaren hälsar på hos en smittad webbplats aktiveras ett Visual Basic-skript som söker upp och infekterar HTM- och HTML-dokument i surfarens dator. Från Microsofts sida säger man sig inte planera någon patch för att kurera detta säkerhetshål. Orsaken är att webbklienten faktiskt reagerar och varnar, men det är ju inte ovanligt att säkerhetssystemet kopplas bort eller att varningar ignoreras. Central Command har uppdaterat sitt AntiViral Toolkit Pro att reagera på detta nya virus. Så vitt det går att utröna är HTML.Internal det första av sitt slag. WWW: http://www.avp.com/ [Uppsnappat] ............................................................................ 3.06. PANGLOSS OCH MICROSOFT Vid en datamässa nyligen jämförde Bill Gates datorindustrin med bilindustrin och fastställde: "Om General Motors hade följt med dataindustrins utveckling skulle vi alla köra 250 kronors bilar som går 100 mil per liter." Som kommentar till Bills uttalande gav General Motors ut en pressrelease (från Mr Welch, högsta bossen). Om GM:s teknologi hade utvecklats på samma sätt som Microsofts skulle vi alla köra bilar med följande egenskaper: 1. Utan någon anledning kraschar din bil två gånger om dagen. 2. Varje gång vägmarkeringarna målas om måste du köpa en ny bil. 3. Plötsligt stannar din bil på motorvägen utan anledning och om du accepterar det, startar den igen och fortsätter. 4. En enkel manöver, t.ex. en vänstersväng, får din bil att stanna och vägra starta igen, enda åtgärd är att du får byta motor. 5. Endast en person i taget kan använda bilen såvida du inte köpt Car95 eller CarNT, men då måste du köpa fler säten. 6. Macintosh skulle tillverka en bil som gick på solenergi, var driftsäker, fem gånger snabbare och dubbelt så lätt att köra, men kunde bara användas på 5 % av vägarna. 7. Varningslamporna för olja, vattentemperatur och liknande skulle ersättas med en "allmänt bil fel" -varningslampa. 8. Nya säten skulle kräva att alla har samma storlek på baken. 9. Airbag-funktionen skulle säga "Är du säker?" innan den löste ut THE|1 ............................................................................ 3.07. LISTA ÖVER 90 SVENSKA NYHETSBREV Flashback har sammanställt en lista över landets samtliga nyhetsbrev och e-zines. Samtliga är helt gratis och distribueras via email. Denna samling kommer att kompletteras och uppdateras varje månad. Den innehåller förrutom länkar till varje nyhetsbrev även uppgifter om upplaga, annonspris, utgivningsfrekvens och inriktning m.m. http://www.flashback.net/ezine/ ____________________________________________________________________________ Wherever they burn books, they will also, in the end, burn people - Heinrich Heine ____________________________________________________________________________ ..... p o l i t i k & t e r r o r i s m .................................. 4.01. DÖDSSTRAFFET I VÄRLDEN Under perioden 1993-1997 har Kina, Saudiarabien, Iran och USA varje år varit bland de 10 länder som har avrättat flest människor i hela världen. Ytterligare ett land bland dessa tio är Irak. Ingen officiell statistik finns från Irak, men enligt uppgift har avrättningarna varit omfattande. Enligt en FN-rapport avrättades ca 1500 människor 1997. I Nigeria, också ett av de tio länder som avrättar flest människor, avrättades 14 personer 1996. Tidigare år har siffrorna dock varit betydligt högre. Antalet stater som har avskaffat dödsstraffet har vuxit snabbt efter andra världskriget. Bara sju stater hade helt avskaffat dödsstraffet 1945. Idag (maj -98) har antalet stigit till 63. Ytterligare 41 stater har i praktiken slutat tillämpa dödsstraffet, men har kvar det i sin lagstiftning. Antalet länder som fortfarande tillämpar dödsstraff och som också avrättat människor under de senaste tio åren är 91. Länder som har avskaffat dödsstraffet för alla brott, 63 stycken: Andorra, Angola, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Colombia, Costa Rica, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Kambodja, Kap Verde, Kiribati, Kroatien, Lichtenstein, Luxemburg, Makedonien, Marshallöarna, Mauritius, Mikronesien, Moldavien, Monaco, Mozambique, Namibia, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Norge, Nya Zeeland, Palau, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Sao Tomé och Principe, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Solomonöarna, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tuvalu, Tyskland, Ungern, Uruguay, Vanuatu, Vatikanstaten, Venezuela och Österrike. Länder som har kvar dödsstraff endast för exceptionella brott eller brott begångna i krigstid, 16: Argentina, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Cooköarna, Cypern, El Salvador, Fiji, Israel, Kanada, Malta, Mexico, Peru, Seychellerna, Storbritannien och Sydafrika. Länder som i praktiken har avskaffat dödsstraffet (och som inte verkställt några avrättningar under de senaste tio åren), 25: Albanien, Bermuda, Bhutan, Brunei, Centralafrikanske republiken, Elfenbenskusten, Djibouti, Gambia, Grenada, Kongo, Madagaskar, Maldiverna, Mali, Nauru, Niger, Papua New Guinea, Filippinerna (kommer möjligen att avrätta en person under våren), Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Surinam, Togo, Tonga, Turkiet och Västra Samoa. Rapporterade länder som under 1990-talet har avrättat ungdomar som vid brottstillfället var under 18 år: Iran, Jemen, Nigeria, Pakistan, Saudiarabien och USA. [Amnesty] ............................................................................ 4.02. SCIENTOLOGERNA POLISANMÄLER RIKSDAGSLEDAMOT Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) som lämnade ut scientologernas bibel till stadsbiblioteket i Jönköping, har polisanmälts av organisationen. - Hon misstänks för brott mot upphovsrättslagen, säger hennes juridiska ombud, försvarsadvokat Bertil Stridh, Värnamo. Enligt scientologerna gjorde sig Hägg skyldig till olovligt spridande, genom att se till att vem som helst via stadsbiblioteket kunde läsa deras skrift. Bibeln fanns i riksdagen och Hägg begärde ut en kopia som hon lämnade över till biblioteket i Jönköping. Reaktionen bland scientologerna blev kraftig. Sedan i somras har de troget kommit till stadsbiblioteket vid öppningsdags för att sedan sitta hela dagen med de omstridda 200 sidorna och se till att ingen annan kommer åt att läsa. - Vi har haft scientologer här 95 procent av tiden, säger Hans Haraldsson, kontorschef vid stadsbiblioteket i Jönköping. http://www.scientology.org/ ............................................................................ 4.03. POLISRÄDER MOT KURDISKT PARTI I TURKIET Nyligen stormade turkisk polis kontor tillhörande det kurdiska partiet Hadep på flera platser i Turkiet. Hadep är ett lagligt parlamentariskt parti. Polisen ska ha rivit sönder arkivhandlingar och spridit ut dem på gatan. I Fatih och Eminönü i Istanbul grep polisen ett flertal Hadep-anhängare och överlämnade dem till medlemmar ur den högerextrema gruppen De grå vargarna, som klådde upp de gripna. 15 av dem skadades så svårt att de fick tas till sjukhus. I Ankara grep polisen 57 personer, bl.a partiledaren och i Urfa 50 personer. [Amnesty] ............................................................................ 4.04. NEDERLÄNDERNA SÄGER JA TILL HOMOSEXUELLA ADOPTIONER Regeringen i Nederländerna vill låta homosexuella par adoptera barn. Förslaget kommer att läggas fram för parlamentet tidigt nästa år, och tanken är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft före år 2000. - På tröskeln till det nya årtusendet visar Nederländerna vägen mot ett öppet och fördomsfritt samhälle, säger RFSL:s förbundsordförande Christine Gilljam. Vi är mycket glada över beslutet och hoppas att Sverige snart följer efter. - I april 1998 beställde den svenska riksdagen en utredning om homosexuella och barn, men den utredningen har inte ens tillsatts. Nu måste den ansvariga ministern Laila Freivalds se till att arbetet påbörjas så fort som möjligt. Att processen drar ut på tiden är oansvarigt, inte minst mot alla de barn som redan växer upp i homosexuella familjer, fortsätter Christine Gilljam. Det nederländska förslaget innebär att homosexuella par får möjlighet att gemensamt adoptera barn som redan är bosatta i landet. Internationella adoptioner innefattas däremot inte av förslaget. Paren måste ha bott tillsammans i minst tre år, men måste inte leva i partnerskap. Om ansökan gäller styvbarnsadoption ska barnet ha bott i den homosexuella familjen i minst ett år. Som alltid ska adoptionen endast genomföras om domstolen finner att det är till barnets bästa. En klar majoritet i det nederländska parlamentet stöder tanken på homosexuella adoptioner. Enligt nyhetsbyrån AP visar opinionsundersökningar att sju av tio nederländare tycker att homosexuella är lika bra föräldrar. [RFSL] ............................................................................ 4.05. HEMSIDAN MED DJURRÄTTSDEMONSTRATIONER HAR FLYTTAT Djurrätt demonstrationer (tidigare .../capitolhill/senate/4332) blev utslängd från Geocities p.g.a. dess innehåll. DRdemos har dock lagt upp sidan igen på Geocities med en text som säger att allting på sidan endast är där som information och att de inte på något sätt vill att folk aktiverar sig utan att de hellre ska sitter hemma och titta på tv + ett par speglar kommer att skapas ifall även denna sida blir nersläckt. Den nya adressen är: http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/9391/ Ifall sidan stoppas (du vill ha tips om ny URL) eller ifall du vill skicka information ang. kommande djurrättshändelser är emailadressen: drdemos@hotmail.com ............................................................................ 4.06. SERIEMÖRDAREN THOMAS QUICK SLÄPPER EN EGEN BOK Det nystartade bokförlaget Kaos Press släpper inom kort boken ´Kvarblivelse´ av seriemördaren Thomas Quick. Kaos Press är ett nytt förlag med fokus på skönlitteratur och lyrik. De kommer att publicera svenska författare såväl som översättningar från andra språk. Utdrag från boken finns bl.a. att läsa på förlagets hemsida. Kaos Press, Box 704, 114 79 Stockholm Email: kaospress@kaospress.com Fax: 08 644 25 89. WWW: http://www.kaospress.com/ ............................................................................ 4.07. HUSRANNSAKAN HOS FRIHETSBREVET Nordland hade nyligen husrannsakan pga påstådd hets mot folkgrupp via deras nyhetsbrev ´Frihetsbrevet´ som räknas som en radiosändning. De vill bl.a åtala en låttext av Heysel där man påpekar att 60% av alla våldtäkter begås av invandrare. http://www.nordland.net/ ____________________________________________________________________________ annons F L A S H B A C K C O M M U N I T Y underground isp http://www.flashback.net/ ____________________________________________________________________________ ..... s u b / k u l t u r ................................................ 5.01. OLAGLIGT ATT VISA PRIVAT PORRFILM FÖR KOMPISARNA Efterfesten som blev till en porrfilm slutade nyligen med böter och skadestånd efter en dom i tingsrätten. En 19-årig man som filmat sin stund i sängen med en ung kvinnlig bekant dömdes till 60 dagsböter för grovt förtal. Dessutom ska han betala 12 000 kronor i skadestånd till flickan, skriver Arbetet Nyheterna och Göteborgs-Posten. Det var två kamrater till 19-åringen som skötte kameran medan han själv och den unga kvinnan hade samlag. Förutsättningen var att filmen inte skulle visas för utomstående. Men kvinnan fick veta att filmen ändå hade visats för hennes väninnor och krävde att få videofilmen. Visst, sade 19-åringen som hade en hemlig kopia som han fortsatte att visa för bland andra den unga kvinnans klasskamrater. Han hävdade att det aldrig funnits något avtal om att filmen bara var för internt bruk. Tingsrätten trodde mera på kvinnan och dömde 19-åringen. Chrystal ............................................................................ 5.02. ORGANISERADE GRAFFITIMÅLARE GRIPNA Polisen i New Jersey har gripit graffitimålare som organiserat sina räder via Nätet. Sammanlagt har tre vuxna och tolv ungdomar gripits för att ha utfört organiserad vandalism med hjälp av Internet. Enligt polisen tillhör flera av de arresterade ett graffitigäng. De misstänks ha organiserat sina aktiviteter på Internet genom att byta meddelanden och fotografier på byggnader och platser där de skulle måla. De som arresterats anklagas för att vandaliserat vägar, tåglinjer och byggnader i New Jersey, New York, Pennsylvania och Ohio. De ska vid varje tillfälle ha använt över 100 sprejburkar. Seba [ZDNN] ............................................................................ 5.03. MED PUPILLERNA I KOSMOS Svensk Konst- och Musikfilm (1966-1972) Filmfestival på biografen Sture 15-16 December 1998. Biljettinfo: 08-678 85 48, Birger Jarlsgatan 28-30 Biljettpriser: 50:- per film block, 150:- för hela festivalen. "Med Pupillerna i Kosmos" presenteras av Subliminal Sounds och TiílIndien i sammarbete med Stockholm Europas- Kulturhuvudstad 1998, Triangelfilm, Biografen Sture och SVT. Filmfestivalen "Med Pupillerna i Kosmos" ger för första gången ett tillfälle att blicka in i en oftast okänd och framförallt osedd del utav den svenska ´underjordiska´ konst- och musikrörelsen under 1960 - 70 talet. Det rör sig om allt ifrån ej tidigare visade art/experiment-filmer med färgstarkt innehåll bl.a av den svenska konstens borne provokatör Kjartan Slettemark. PROGRAM om 2 block per dag: Block 1 Tisdag 15/12 kl. 19.00 Introduktionstal och festivalpresentation av Reine Fiske, Stefan Kéry och Tobias Lindblad. HJORTNÄSFILMEN - Av Bo-Anders Persson. 1966, 15 min. EFTER FÖRESTÄLLNINGEN - SVT program om Pistolteatern vintern 1967. Producerat av Roger Carlsson. Medverkande musikgrupp Pärsson Sound. 33 min POPSIDE - Medverkande musikgrupp Hansson & Karlsson. 1967.10 min POPSIDE 2 - Medverkande musikgrupp Outsiders. 1967. 3 min TIMMEN - Reportage ifrån den psykedeliska klubben Filips på Regeringsgatan. Medverkande musikgrupp Hansson & Karlsson. 1967. 10 min SYMFONI REALISTA 1 - Av Robert Jäppinen med Kjartan Slettemark. Galleri Observatorium. 1968. 20 min SYMFONI REALISTA 2 - Av Robert Jäppinen med Kjartan Slettemark i samband med Dipoli-festivalen, Finland mars 1968. Med svenska underground-bandet Baby Grandmothers med Kenny Håkansson, Pelle Ekman och Bella Linnarssson. 3 min. SYMFONI REALISTA 3 - 1968. Finskt TV-reportage. Med Baby Grandmothers. 5 min BEING IS MORE THAN LIFE - Promo-film med Mecki Mark Men av Lasse Hallström. 1969. 5 min SHRINK - Av Robert Jäppinen med Kjartan Slettemark 1969. 3 min STADSVANDRINGAR - Av Kjartan Slettemark. Sommaren 1969. 10 min POLISVÄXTEN - Av Kjartan Slettemark. Happening i Humlegården sommaren 1969. 17 min Block 2 Tisdag 15/12 - ca kl. 22.00 Introduktionstal av Kjartan Slettemark 10 min LEKTIONER I KONSTEN ATT FALLA - Happening på Ceders Café i Vita Bergen sommaren 1969 m. Kjartan Slettemark, undergroundbandet International Harvester m. Thomas Tidholm, Bo-Anders Persson, Thomas Gartz, Torbjörn Abelli och Arne Ericsson. 15 min. I VILLANDE SKOGEN - Av Träd, Gräs och Stenar 1969. 20 min. SOMMAREN - 69 - Av Träd Gräs och Stenar 1969. 16 min. HÖGPARTIET - Av Kjartan Slettemark. Sommaren 1969. 23 min SOUND OF MUSIC - Kortfilm om musikrörelsens största band av Ulf Hultberg. Medv. i musikgruppen Sound of Music; Leif Nylén, Torkel Rasmusson, Mats G. Bengtsson, Tore Berger, Kjell Westling, Roland Keijser. 1969. 22 min. NORRLANDSRESA - Av Träd Gräs och Stenar. Vintern 1969. 6 min. BRINNANDE BILDER - Av Bo Anders Persson. 1969. 13 min. Block 1 Onsdag 16/12 kl. 19.00 Introduktionstal av Sture Mars 10 min KJARTANS PSYKISKA OHÄLSA - Av Kjartan Slettemark. 1970. 20 min. JO-JO - Av Sture Mars. Skildring av "ungarna" på Terrassen sommaren 1970. 30 min GAMLA BRO/STOCKHOLMS TERRASSEN - Av Sture Mars. Skildring av ungdomsverksamheten på allaktivitets-huset på Gamla Brogatan samt Stockholmsterrassen 1969/70 med bl.a musikframträdanden av Bernt Rosengren, Gunder Hägg, Arbete och Fritid, Träd Gräs och Stenar och Mecki Mark Men. 10 min GUSTAV - Av Örjan Hamrin. Filmad i Uppsala 1970. Musik Ljudbolaget. 10 min DRAKFEST 16/5 1970 - Av Lennart Malmer. Med Träd Gräs och Stenar. 1970. 10 min HULDRA MAMBA GRÄS - Av Joakim Skogsberg.sommaren 1970 25 min GÄRDESFEST - Film av Träd Gräs och Stenar om den första festen på Gärdet. juni 1970 9 min. Block 2 Onsdag 16/12 ca kl. 21.30 Introduktionstal av Torbjörn Abelli GÄRDESFEST - Film av Rainer Hartleb som beskriver arbetet med den första festen på Gärdet juni 1970. Medverkande musikgrupper: Gläns över sjö och strand med Peter Mosskin, Gudibrallan, Atlantic Ocean och Träd- Gräs och Stenar. 30 min. MUSIKFESTER 1970 - Av Tommy Tommie / TVX. Moderna museets trädgård med musikgruppen Telefon-Paijsa med Einar Heckscher. Uppsala m. Telephone-Paijsa. Gärdesfest m. bl.a Träd, Gräs och Stenar. Augsti 1970 20 min GÄRDESFEST - Film från Film Centrum, den andra festen på Gärdet augusti 1970. Medv. musikgrupp Fläsket Brinner. 10 min. MECKI MARK MEN PÅ STOCKHOLMS TERASSEN - Av Tommy Tommie/TVX.1970 20 min DOM DÄR - En film om dom där som bör skingras i grupper om två och två. Inspelat i Stockholm under tio dagar i mars 1971. Prod. Birigitta Öhman. Foto: Lena Hellman. 30 min KJARTAN PÅ LILJEVALCHS & FLÄSKET BRINNER - 1971 10 min HANDGJORT & MECKI MARK MEN PÅ GÄRDET - 15 min 1971 MOMENT - SVT Aktuellt kulturmagasin. Om nedläggningen av jazz/pop klubben Gyllene Cirkeln. Intervju med Roger Wallis. Medverkande musikgrupp November. 1971 10 min. Ytterligare info: Subliminal Sounds Brännkyrkagatan 112 117 28 STOCKHOLM Fax/tel: +46 - 8 84 56 66 Email: stefan@subliminal.se ............................................................................ 5.04. RADIKAL: NY NORSK UNDERGROUNDTIDNING Radikal är inte bara namnet på en tysk vänstertidning. Det är också namnet på en nystartad norsk undergroundtidning som sprids via email. Den har även en tillhörande hemsida där du bl.a. kan läsa äldre utgåvor. http://www.radikal.net/radikal/index.html ............................................................................ 5.05. BOKTIPS Recensionerna utgår i detta nummer. Istället publ. vi två boktips som läsare skickat in. Dessa är inga recensioner, utan enbart tips på intressanta böcker. För dig som saknar recensionerna, så kommer de i nästa FNA. -:- Jag skulle vilja ta tillfälle att göra FNA:s läsekrets uppmärksamma på en svensk debutroman som publicerats i dagarna. Den är skriven av Lotta Thell och heter "Utan en tanke - en dokumentär roman om makt och missbruk". Boken berättar om författarens egna upplevelser av narkotikamissbruk i ung ålder och en därpå följande "vård" på ett av Hasselakollektiven. Det här är i mitt tycke den starkaste svenska beskrivningen av narkotikamissbruk någonsin. Författaren ger oss en hudnära och brutal bild som vida överträffar de mer tillrättalagda försök jag läst tidigare. Här rör det sig definitivt inte om en grunge-chic Trainspotting-värd. Den här boken bör rejält ruska om uppfattningen om den här problematiken både för den mest luttrade drogliberalen, såväl som den inbitne Bejerot-anhängaren. Dessutom får vi för första gången en inblick i den omtvistade Hassela-pedagogiken i utförlig form från ett elevperspektiv. Det är ingen vacker bild - författaren berättar om hån och förödmjukelser, om skuld och övergivenhet. Bokens publikation har redan satt igång en debatt om vårdformen som Hasselarörelsen för närvarande desperat försöker tiga ihjäl (se deras kommentar på http://www.hassela.org ). Den här boken borde vara intressant för de av FNA:s läsare som intresserar sig för narkotikafrågor, socialpolitik och individens rättigheter - eller helt enkelt av ny och angelägen svensk litteratur. Boken finns i välsorterade bokhandlar, men kan snabbt och enkelt beställas från förlagets hemsida på: http://www.algonet.se/~borea. Köp den - och ta gärna del i debatten. JOHNNY -:- Högintressant bok om polisförhör! En bok om polisförhör har publicerats. Boken har titeln ´detta bör du veta om förhör´ (ISBN 91-44-37851-3. Författare: Olle Torge). I intro- duktionen heter det: - Denna skrift har tillkommit för att ge den vanlige medborgaren kunskaper som gör att han klarar sig bättre i kontakt med rättsväsendet. - Författaren Olle Torge har lång erfarenhet av polisförhör från sin verksamhet som kriminalinspektör vid polisen. Boken publicerades av det seriösa och välrenommerade förlaget Studentlitteratur i Lund år 1992. Läs den! ............................................................................ 5.06. WOODSTOCK I EUROPA NÄSTA ÅR Festivalen Woodstock kommer till Europa nästa sommar. 30 år efter den legendariska festivalen i USA tänker Michael Lang, som organiserade Woodstock-festivalen såväl 1969 som 1994, ordna till en jättefest i Österrike. Festivalen ska äga rum 16-18 juli i Wiener-Neustadt, cirka fyra mil utanför Wien. Runt 100 band kommer att spela på fyra scener och arrangörerna räknar med upp emot 300 000 besökare. De första artisterna beräknas bli klara för festivalen i januari, skriver MTV News. En liknande festival kommer troligen också att bli av i USA, men de planerna är inte spikade ännu. USA-Woodstock skulle i så fall äga rum i Saugerties i delstaten New York. [25 timmar] ............................................................................ 5.07. AMERICAN PSYCHO BLIR FILM Efter månader av diskussioner och rädsla från både filmbolag och skådespelare har nu projektet American Psycho fått klartecken från filmbolaget Lions Gate Films. Det skriver Mr. Showbiz. Det gick länge rykten om att Leonardo DiCaprio skulle spela huvudrollen men nu är det klart att den kallblodiga yuppien i centrum för berättelsen ska spelas av Christian Bale. Bale sågs senast som journalist i Velvet Goldminem. Mary Harron, som tidigare gjort I shot Andy Warhol kommer att regissera. Filmen baseras på Bret Easton Ellis roman med samma namn. [25 timmar] ............................................................................ 5.8. POSTORDER Postorder är en avdelning i FNA där vi återkommande berättar om nya kataloger och nyheter på postordermarknaden. Skicka gärna över era postorderkataloger ifall ni sysslar med någon form av underground- relaterad verksamhet. Kostnadsfri reklam för företaget och matnyttig information för läsaren. ---------------------------------- W.P. Video - lista 4 [13 sidor | A4 | Xerox / Offset | Gratis] W.P. video säljer videofilmer med inriktningen ´White Power´. Konserter med No Remorse, Skrewdriver och Störkraft blandas med dokumentärer om White Aryan Resistance (W.A.R), British National Party och Ku Klux Klan m.fl. Förrutom mängder av videofilmer erbjuds även posters, vykort, sångböcker, flaggor, tygmärken och knappmärken m.m. W.P. videos, Box 9, 740 20 Brunna ____________________________________________________________________________ THOSE WHO DO NOT REMEMBER THE PAST ARE CONDEMNED TO REPEAT IT ____________________________________________________________________________ ..... ö v r i g t .......................................................... 6.01. SKUM TOMTE Särskrivningarna är kul, och FNA är särskrivningens mästare. Åtminstone ifall man får tro vissa av våra läsare. Nedan följer ett urval av lustigheter som vi saxat från ´Avigheter´. ---------------------------------- I godiskiosken kan man vid juletid inhandla: Skum Tomte ---------------------------------- Från en annons under säljes på www.blocket.se: "Pris för slag" En dubbel särskrivning! Det är inte varje dag man ser en sådan. ---------------------------------- I flygbolaget PremiAirs taxfreekatalog fanns följande otroligt passande särskrivning bland de starkare dryckerna: SUPER BILLIGT Och det gör man alldeles säkert! ---------------------------------- Särskrivning i en sex-annons i Aftonbladet: "Sex filmer från hela världen". ---------------------------------- En goding från charkdisken: "Djupfryst kyckling lever". ---------------------------------- En kompis såg en synnerligen intressant särskrivning på en toalettdörr HERR TOALETT Man bara undrar var den förtjusande FRU TOALETT har tagit vägen. ---------------------------------- Läst på skylt i väntrum: "RÖK FRITT". Hur ska det tolkas? ---------------------------------- Ett företaget som tillverkade kassaapparater hävdade i en platsannons att man tillverkade "kassa terminaler". Inget vidare. ---------------------------------- I det lilla serverrummet på kontoret fanns en brandsläckare. På själva tanken finns en gul etikett med texten "SKUM" med stora feta bokstäver. Ovanför släckaren finns för säkerhets skull ännu en skylt: Skum släckare Det är ju bra: då vet man att den inte är helt pålitlig om det skulle börjabrinna! ---------------------------------- I annons om sjönära tomt i Strängnäs: Sjö nära tomt till salu. ---------------------------------- I affären hemma upptäckte jag att man säljer Lätt Majonäs. Den visade sig dock vara lika tung som den vanliga majonäsen! [Avigsidan] ............................................................................ 6.02. SKOLANSTÄLLD MEDVERKADE I PORRFILM - FICK SPARKEN En anställd vid en skola i Kalmar fick nyligen sluta med omedelbar verkan sedan det avslöjats att han medverkat i en porrfilm. Filmen har ännu inte kommit ut men en herrtidning publicerade bilder ur filmen, vilket uppmärksammades av föräldrar till skolbarnen, skriver Östra Småland. - Flera föräldrar har kontaktat mig. Vi kan inte ha en man som medverkat i en sådan produktion i verksamheten, säger skolans rektor till tidningen. Rektorn påpekar också att mannen skött sitt tidsbegränsade uppdrag på skolan perfekt. Chrystal ............................................................................ 6.03. NATIONELLA PROVET I MATEMATIK E Här kommer det nationella provet i Matematik E, som cirkulerar just nu runtom i landet. Provet är aktuellt fram till den 17 december. -:- Nationellt prov Ma E HT-98 DEL 1 1. Ange argumentet och absolutbeloppet för: -7+7i 2. Skriv uttrycket ((3-i)(3+i)/(1+2i)) på formen a + bi (2 poäng) 3. Bestäm funktionen f(x); om f(1)=1 och f´(x)= 4x 4. Lös differentialekvationen y´´-6y´-7y = 0 (2 poäng) 5. (fråga saknas) Svar: Eva använder en numerisk metod för att lösa diff-ekvationen och martin löser den exakt. 6. Bestäm två icke-reella tal vars produkt är -2 + 2i (2 poäng) 7. a) Lös ekvationen: z^3-4z^2+5z=0 och sätt in punkterna i ett komlpext talplan. b) En cirkel kan dras genom punkterna. Bestäm radien. 8. Linjen genom punkterna P = (1,0) och Q = (4,2) samt grafen till y = "roten ur x" avgränsar tillsammans med x-axeln ett område i första kvadranten. När området roteras kring x-axeln uppstår en rotationskropp. Visa att den har volymen 4*pi volymsenheter. (4 poäng) DEL 2 9. Lös diffrential-ekvationen: y´+2y=0; y(1)=1 10. a) Rita ett komplext talplan och markera talet z1 = -4 + 3i (endast svar erfodras) (1 poäng) b) Punkterna som representerar z1 och z1 (konjugerat), utgör tillsammans med origo hörn i en triangel. Bestäm triangelns area. (2 poäng) c) Ge ett allmänt uttryck i a och b för arean hos den triangel som bildas av z, z konjugat och origo om z = a + bi. (3 poäng) 11. a) Tolka diagram (anm: lätt) b) Integrera 100*e^(-0.24x) 12. Vid en kontrollräkning fanns 250 sniglar i en trädgård. En vecka senare var antalet 268. Vi antar att ändringstakten är proportionell mot antalet sniglar. a) Låt y vara antalet sniglar efter x veckor och teckna en differentialekvation som beskriver ändringstakten i antalet sniglar. (endast svar erfodras) (1 poäng) b) Lös differentialekvationen och beräkna hur många sniglar som bör finnas i trädgården efter 3 veckor. (3 poäng) 13. a) Visa att diff-ekv stämmer. y´= k/y y^2= (2kt+C)*0.5 b) Isen måste vara 3cm tjock för att man skall kunna åka på den. Isen börjar frysa kl 8:00. När kan man åka på den? (Ofullständig uppgift, sorry) 14. På ett bord står en rak cirkulär cylinder med radien R = 3,0 cm och höjden H = 6,0 cm. Till cylindern ska tillverkas en rak cirkulär kon som ska sättas över cylindern så att konens baskant vilar på bordet. Bestäm konens minsta möjliga volym med 2 siffrors noggrannhet. (4 poäng) 15. Ämne A sönderfaller till ämneB med 32%/min. Ämne B sönderfaller till ämne C med 15%/min. Db/dt = 0,32A- 0.15B a) Teckna diffrential-ekvationer som beskriver ämnenas förändringshastigheter. b) Vad kan man säga om förändringshastigheterna när ämne B är som störst? [Prozac & Peniz] ............................................................................ 6.04. ESPERANTO När Ludvig Zamenhof var 15 år fick han en idé. Han skulle konstruera ett internationellt språk som var mycket lättare att lära än de befintliga språken. Det skulle vara enkla regler, med logisk uppbyggnad och en grammatik utan undantag, samtidigt som det skulle likna de befintliga språken - allt för att underlätta inlärningen. År 1905 presenterade han Esperanto - ett egenkonstruerat språk som byggde på dessa idéer. Några exempel på språkets enkelhet är att det inte finns några starka verb, att alla substantiv slutar på o, att alla adjektiv slutar på a, att bokstäverna alltid uttalas på samma sätt, att betoningen alltid är på näst sista vokalen etc. Orden är framförallt hämtade från italienskan, engelskan och franskan, och principen har varit att välja ord som har haft spridning i flera språk. Idag är Esperanto förmodligen det mest framgångsrika av de konstruerade språken. Uppskattningsvis 2 miljoner människor behärskar språket. Det finns en internationell organisation som är representerad i 83 länder och varje år hålls en världskongress. Min egen erfarenhet av språket är att det är mycket lätt att lära. Jag är långt ifrån ett språkgeni men jag kom ändå ganska snabbt igång. Efter ett par dagars studerande förstod jag språkets uppbyggnad i stort. Efter en vecka kunde jag börja konstruera mina första meningar, samt relativt lätt förstå skriven text, och efter några veckor kunde jag, med ordbokens hjälp, själv göra mig förstådd i skrift. Trots att språket är så lätt att lära har det aldrig slagit igenom på allvar, under sina snart 100 år. Förmodligen beror det på att det just är ett konstruerat språk. Det finns inget land man kan åka till där alla pratar Esperanto, och det finns därmed inte heller någon nationell kultur kopplat till det. Men om du vill offra lite fritid, bara för att det är kul att kunna ett annorlunda språk, då kan jag varmt rekommendera Esperanto. På köpet får du möjligheten att kommunicera med folk över hela världen. Mer information om Esperanto hittar du på http://www.esperanto.se. Magnus [Artikeln är hämtad från Magnezine #11-98] ............................................................................ 6.05. LITEN PARLÖR FÖR RESANDE I MELLANÖSTERN Användbara fraser för dig som ofta reser till mellanöstern AKBAR KHALI-KILI HAFTIR LOTFAN: - "Tack för att du visar mig ditt underbart vackra vapen." FEKR GABUL CARDAN DAVAT PAEH GUSH DIVAR: - "Jag är tacksam över ert erbjudande att få ligga ned på golvet med händerna på huvudet och inte röra mig." SHOMAEH FEKR TOMOMEH OEH GOFTEH BANDE: - "Jag håller fullständigt med dig i all du sagt hittills i ditt liv." AUTO ARRAREGH DAVATEMAN MANO SEPAHEH-HAST: - "Det är en oerhörd ära för mig att få resa som passagerare i bagageutrymmet på er bil." FASHAL-EH TUPEHMAN NA DEGAT MANO GOFTAM CHEESHAYEH MOHEMA REJEBEHKESHVAREHMAN: - "Om ni vill göra mig den tjänsten att inte skada mina genetalier kommer jag gladeligen ta avstånd från mitt lands regering offentligt." BALLI, BALLI, BALLI!: - "Javisst, du är chefen!" MATERNIER GHERMEZ AHLIEH, GOHRBAN: - "Den röda ögonbindeln passar mig utmärkt, tack." TIKEH NUNEH BA OB KHRELEH BEZORG VA KHRAUBE BOYAST INO BEGERAM: - "Det vattendoppade brödet smakar utsökt. Jag måste få receptet." ETHFORAN, DHRATEE OTAGEH SHOWA MIKRASTAMKHE DO HAFTAEH BA BODANEH MARRLINMONNROO: - "Jag skulle hellre vara er gisslan än att tillbringa en natt med Marilyn Monroe." ............................................................................ 6.06. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS United nations high commissioner for human rights Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder avstod. Den svenska regeringen har godkänt översättningen av bl a följande artiklar. Artikel 18. Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Artikel 27. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner. ............................................................................ 6.07. PETTER OCH HANS 4 GETTER Petter och hans 4 getter I sin stuga bodde Petter Med en katt och fyra getter. Första geten hette Röd. Den åt bara smör och bröd. Andra geten hette Blå. Den var starkare än två. Tredje geten hette Gul. Den var julbock varje jul. Fjärde geten hette Vit. Den var känd för sin aptit. Katten hette Murre Svart. Tog en råtta varje kvart. Hela dagen måste Petter Valla sina fyra getter. Röd och Blå och Gul och Vit Sprang i skogen hit och dit. Mitt i skogen i en sten, bodde trollet Ludenben. Ludenben var alltid arg. Hungrig som en varg. Petters getter åt han opp. Fastän Petter ropa Stopp! Hem till stugan gick då Petter. Med sin katt men utan getter. Många tårar fällde han. Murre Svart gick av och an. Men i stenen Ludenben Gned sin mage, log och sken. Då sa Murre Svart till Petter: Jag ska rädda våra getter. Röd och Blå och Gul och Vit Ska jag genast hämta hit. Murre Svart sprang fort som blixten, Tills han mötte vännen Sixten. Båda skrämde Ludenben, Så han råkade i sken. Utför berget ramla´ trollet Och gick sönder hel och hållet. Murre Svart är bra att ha! Sade alla getterna. Ludenben fick ont i magen Hela natten, hela dagen. Men i stugan trallar Petter, Murre Svart och fyra getter. -:- Sagan om "Petter och hans 4 getter" är skriven av Einar Norelius. Boken vi citerade är tryckt 1951. Den kostade 1:85 kr. ____________________________________________________________________________ If all the world is a stage, where is the audience sitting? ____________________________________________________________________________ ..... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... 7.01. FRÅGOR & SVAR Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer publ. vi ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av allmänvärde för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till: fna@flashback.se ____________ frågor BANNERS KOSTAR PENGAR? Fick hem en check för en vecka sedan. Checken kom från USA och innehöll lite pengar som jag tjänat för att ha ett visst företags banner på min hemsida. Jag hade tjänat ihop $14,50 på tio månader. Jag tänkte att det var bra för att det faktiskt funkade att tjäna stålar över Internet utan att behöva göra ett skit. MEN, när jag idag skulle lösa in checken på $14,50 (117 kr) fick jag reda på att Nordbanken tar 120:- i avgift för att lösa in utlandscheckar. Är det någon som vet något sätt att kringgå dessa avgifter eller åtminstone vet något sätt att minska dess summa. Jag har nämligen inte någon lust att gå tre spänn back på att ha banners på min sida. Ebbe ---------------------------------- NETBUS De senaste dagarna har jag drabats av ett problem, jag har nämligen fått in en ny version av netbus på min dator. Mitt virus program Norton AntiVirus 5 klarar inte av att hitta det, men mitt netbuster program hindrar dock inkräktare från intrång. Jag hoppas att Flashback kunde ta upp problemet med nyare versioner av Netbus i en artikel eller som en fråga till andra läsare. Problemet ligger i att det inte beter sig som sina äldre versioner och jag går iallafall bet på att lokalisera det. Jens ............................................................................ 7.02. FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickadats in. Det finns dock ej möjlighet att publ. alla inlägg. ---------------------------------- YTTRANDEFRIHET ÄVEN FÖR NAZISTER I FNA 113 kan man läsa att grupper som inte får sin röst hörda i samhället får tala till punkt i FNA. Detta är gott och väl. Det stämmer också, se till exempel på den nazist som skrivit en lång "artikel" om förintelsen och sedan givits ordentligt utrymme att svara på de reaktioner som kom på den. Detta är också bra, givetvis ska han få svara på reaktioner på sin "artikel". Men även vi som reagerat har väl en rätt att få kommentera hans svar? Det är ju inte precis en "evighetsdebatt" bara för att även vi får hävda oss två ggr och det är viktigt att vi får kommentera det som nazisten svarat på våra reaktioner om hans artikel. Om man tar mig som exempel så har ju nazisten inte förstått vad jag menat (åtminstone hävdar han det) och då är det väl viktigt att jag får förklara? Med detta som bakgrund sänder jag åter igen in detta svar som jag skrev efter att ha läst FNA 110, för även om jag inte vill gå i debatt med nazisten känner jag inte att jag talat till punkt. Jag tycker det är min rätt såväl som hans att få försvara och förklara det jag skrivit som tidigare publicerats i FNA. Alltså: Svar till nazisten... Jag sa ju att jag inte tänkte debattera med dig, och det ska jag inte heller göra. Men jag ska förklara mig eftersom du enligt egen uppgift inte förstod det roliga. Du kanske fortfarande inte tycker det är roligt, men jag ska ändå förklara. Det du anklagar judarna för, uppenbarligen med avsikt att utpeka dem som ett hot, är något som utmärker dig själv, och du erkänner nu även att du hoppas att det är så. Detta visar tydligt att det reella hotet kommer ifrån sådana som du. Det tycker jag är kul, men jag accepterar ifall inte du gör det. Alla har inte samma humor. Att vara fanatisk i sin övertygelse, som du tycker att det är viktigt att vara, rimmar förresten illa med att "ha öppna ögon och sortera bort icke-kvalitativ propaganda". Det är också roligt, och av samma anledning. Sven ---------------------------------- BANDIDOS HEMSIDA Den här är verkligen att göra en höna av en fjäder.....men Bandidos- sidan på http://hem1.passagen.se/laionel/ var bara en skiss till en ev. kommande hemsida! Vill bara förklara hur det ligger till..... Saken är den att en gammal kompis till mej, som är med i Halmstad, undrade om jag kunde tänka mej att göra en hemsida till dem, eftersom de inte hade en susning om hur Internet & hemsidor funkade :) Visst - klart jag ville det! Så jag fixade snabbt ihop en enkel sida, för att visa hur det kunde se ut. Tanken var att vi - jag och Bandidos - sedan, utifrån denna ´skissen´ skulle kunna göra en riktig sida. Men - mitt i denna vevan flyttade jag och min pojkvän isär... Eftersom han träffar halmstadfolket oftare än vad jag gör, gav jag honom disketten med ´skissen´ på. Tanken var ju att sidan aldrig skulle lämnat den här disketten, men något gick galet, dvs exet la upp sidan på nätet! Det var säkert i all välmening, för att det skulle vara lättare för dom i Halmstad att titta på den, men tyvärr var det fler än dom som hittade den :) Att sidan sedan länkades till från en stor MC-länksamling, samt blev omnämnd i FNA, ser jag bara som ett bevis på att folk handlar innan de tänker. Det stod faktiskt klart och tydligt så här på förstasidan: "Skriv nåt här - till exempel lite om vilka ni är om nån nu skulle ha missat det, nån bild från ert ställe (svart/vitt foto hade varit snyggt!) Som ni ser är texten en enda röra - engelska o svenska blandat...jag tycker det ska finnas en valmöjlighet på första sidan om man vill ha svensk eller engelsk version (för vi ÄR ju faktiskt i Sverige!). Tänk nu på att detta bara är ett förslag! Loggor osv. får ni själv berätta hur ni vill ha.....jag har enbart försökt få till färgerna så länge! Sen borde det nog stå ngt längst ner på sidorna om att ´all images are copyrighted to Bandidos.....osv´ " Så ligger det till, och jag beklagar att så många hittat dit (ja, jag märkte ju det på mailen jag fått... *flin*). Hoppas dock att få upp en "riktig" Bandidos-sida i framtiden - dock på annan URL. MVH, millis (en av FNA:s 10 000 kvinnliga prenumeranter!) ............................................................................ 7.03. PS. KOLLA IN World domination...................................................... http://www.dtek.chalmers.se/~d3rebas/humor/worlddomination.html Läs brevet, och missa inte svaret från KF. Underbart! IDGB are Dummies...................................................... http://www.users.one.se/~feltby/underlight/idgb.htm Rättegång nästa? Fikus................................................................. http://www.fikus.com Jo, företaget heter faktiskt så... The Under the Desk Candid Foot Page................................... http://home.earthlink.net/~laneand/ Fötter, fötter, fötter... Märkligast hittills? Packet Storm Security Archive......................................... http://www.genocide2600.com/~tattooman/archives.shtml Massor av filer. Svamplandet........................................................... http://www.geocities.com/Eureka/Boardroom/2425/ Kollegor till Smart Drugstore? Svenskar som säljer Magic Mushrooms. Knullpojke............................................................ http://www.ot.se/beckmans/eva_lindeberg/sagaett.html Parodi på tidningen WallPaper. Arealtamaelndex....................................................... http://www.rasputin.net/~itamae/ Bra japansk hackingsida FBI releases Sinatra Files............................................ http://www.apbonline.com/breakingnews/frank/index.html Frank Sinatra vs. FBI PGP................................................................... http://www.pgpi.com/overview/ Information om PGP samt tips om var man laddar ner det. Mats Hinze............................................................ http://www.algonet.se/~bing/ragge.htm Bra sida om Mats Hinze - OS-bombmannen. RFHL (Riksförbundet För Hjälp åt narkotika- och Läkemedelsberoende)... http://www.rfhl.se/ Ger bl.a. ut tidningen Oberoende Blandat & osorterat godis............................................. http://www.dope.org/ http://www.smokeworld.com/ http://www.headmag.com/ http://www.webfringe.com/top100/?Hackworld http://www.theargon.com/ [Jocke, stefan, Truls m.fl.] ............................................................................ 7.04. SMÅTT & GOTT *** Den 5 januari är det dags för ytterligare en stor gayfest i Stockholm. Då släpps nämligen Barbiedockans bögkonkurrent Billy. URL: http://i.am/your.billy *** Serien Pojken med guldbyxorna, regisserad av Leif Krantz efter en bok av Max Lundgren, sänds i år som julmorgonprogram i Kanal 5. Historien sändes första gången i TV 1975 och handlar om 13-årige Mats som upptäcker att hans byxficka ständigt fylls med nya sedlar. Första avsnittet visas klockan 8.30 på julafton och sedan blir det ytterligare fem halvtimmeslånga avsnitt. *** Norges absolut bästa rockband, Turbonegro, har splittrats. *** Det finns en svensk webserver som har 128Bit kryptering (om man använder den i Sverige, då den är förbjuden att exportera). URL: http://www.roxen.com/ *** "Verksamheten vilar på ett idéburet engagemang som bygger på gemensamma värderingar där den kollektiva moralen styr. Ett sätt att leva mer än ett sätt att arbeta." Arbeit macht frei? URL: http://www.hassela.org/fakta.htm *** A day without sunshine is like, well, night. *** Följetongen om Pamela Andersons och Tommy Lees hemmagjorda sexvideo verkar ha nått sitt slut. En domare i Los Angeles har avvisat det före detta kärleksparets stämningsansökan gentemot Internet Entertainment Group. Anderson och Lee krävde 90 miljoner dollar med motiveringen att företaget inte hade rätt att distribuera videon, men domaren hävdar att paret avtalat bort rätten till videon i ett skrivet kontrakt. Källa: 25 timmar *** Nu kan man installera Win98 utan att få med Internet Explorer! URL: http://www.wam.umd.edu/~ssbrooks/98lite/ *** En ovanligt lång emailadress: stockholms.institue.of.criminology@stockholms-kriminologiska- institut.se ..... n ä s t a n u m m e r ............................................... Jo, FNA utkommer även under nästa år. Ett nytt nummer varje månad. FNA #115 utkommer den 22 januari 1999. ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ----------------------------------