You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 5 årgång 5 nummer 1 ISSN 1402-4543 23 januari 1999 // http://www.flashback.se/fna/ // ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna Korrekturläsare: Markus Holm publikation, helt eller delvis, genom _____________________________________ tryckning, duplicering, stencilering, bandinspelning etcetera uppmanas utan Flashback News Agency utkommer med en förbehåll. utgåva per månad. Den har givits ut sedan juni 1995 och är helt gratis. Flashback får i perioder 600-700 e-brev per dygn. Detta gör det omöj- Flashback är politiskt och religiöst ligt att ens hinna besvara en bråkdel obunden. Främsta bevakningsområden är av alla de frågor som skickas. Hör alternativ information med inriktning gärna av dig med synpunkter, idéer, på underground samt även subkulturer, tips eller kom med konstruktiv kri- gränsbrytande värderingar, attityder tik. Frågor däremot besvaras i mån av och inriktningar som står i opposi- tid i vår FAQ, som du hittar på: tion till det övriga samhället. http://www.flashback.se/faq/. FNA innehåller periodvis information Post......Box 26067, 100 41 Stockholm kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax.................+46 8 50 31 11 03 i Sverige. Dessa publiceras enbart ur E-post...............fna@flashback.se ett informativt syfte. Vi hoppas kun- na hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5080-5621 om vad som händer inom dessa områden, Postgiro..................169 18 26-0 samtidigt som Flashback skall föra de utsattas talan i samhället. En prenumeration på papperstidningen Flashback kostar i Sverige 150 kr och Artiklar, tips, notiser, debattinlägg inkluderar tre utgåvor (dubbelnummer och avslöjanden etcetera tar vi gärna räknas som en utgåva). Ytterligare emot. Helst via e-post, men även fax information om tidningen finns på: och vanlig post fungerar utmärkt. http://www.flashback.se/magazine/. You have the right to free speech as long as you´re not dumb enough to actually try it. FLASHBACK | 16 years of underground | 1983-99 MCMXCIX ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 5 . 0 1 o Innehåll........................................................0.01 o Medarbetare.....................................................0.02 o Ledare..........................................................0.03 o FNA debatt: piratkopiering är stöld.............................0.04 .... f l a s h b a c k ............................................... o Gud till salu: lägesrapport.....................................1.01 o Flashback t-shirtar.............................................1.02 o Flashbacks rättshjälpsfond: lägesrapport........................1.03 o Flashbackpartiet: hur många röster fick de i valet?.............1.04 o Bli samarbetspartner med Flashback..............................1.05 o Skolverket vs. Flashback........................................1.06 .... d r o g e r ..................................................... o Birger Schlaug om drogliberala värderingar......................2.01 o Läkartidningens register........................................2.02 o Företag nekar trycka kampanjmärke med drogliberalt budskap......2.03 .... i t ............................................................. o Ryska maffians egen hemsida.....................................3.01 o Socialtjänstens hemliga personregister sprids via Internet......3.02 o Crackers dömda till döden.......................................3.03 o Svensk bok om Swedish Hackers Association.......................3.04 o Netpet erbjuder prostituerade egna hemsidor.....................3.05 o Tobacco Warehouse...............................................3.06 o Åtalad för namnuppgifter på nätet...............................3.07 o Internationellt avtal försvårar krypto-export...................3.08 o PC-köpare fick pengar tillbaka för förinstallerat Windows.......3.09 o Bubbel: ny svensk trojansk häst som öppnar din dator............3.10 .... p o l i t i k ................................................... o Var femte tysk judefientlig.....................................4.01 o Nationell information...........................................4.02 o AFA fyller fem år...............................................4.03 o Det demokratiska förtrycket når nya höjder......................4.04 o Avrättningar i Sverige..........................................4.05 o Olagligt att bära t-tröja med Le Pen............................4.06 o Åsiktsregistrering på Integrationsdepartementet?................4.07 o Röda stjärnor inte välkomna i Malmö kommun?.....................4.08 o De grönsvarta dagarna 1999......................................4.09 o Högsta domstolen förbjuder utgivning av Mein Kampf..............4.10 o Plogbillar tar avstånd från sabotage och våld...................4.11 o Säpos svarta lista..............................................4.12 o EAK utmanar Svastika............................................4.13 .... r e s o r & ä v e n t y r ..................................... o Veckoslut i rymden..............................................5.01 o Bussresor till Bagdad...........................................5.02 o Rituell kannibalism på Papua Nya Guinea.........................5.03 o Svarta listan över tvivelaktiga researrangörer..................5.04 .... s u b k u l t u r ............................................... o Gör din egen Depeche Mode-bootleg...............................6.01 o Graffiti........................................................6.02 o Recensioner.....................................................6.03 . Metallica - StudioShitLoadAndStuff (bootleg) . Absurd #5 (fanzine) . Världens guide (bok) o Hells Angels registreras av läkare..............................6.04 o Konsert med EAK.................................................6.05 .... ö v r i g t ..................................................... o Nu är julen slut................................................7.01 o Nyhetsfri tidning nedlagd.......................................7.02 o Trafiksäkerhetsverkets svarta lista.............................7.03 o 1998 i korthet..................................................7.04 .... f a s t a a v d e l n i n g a r ................................ o Frågor & svar...................................................8.01 . elaka cgi-skript . karolina matti . sv: netbus . sv: banners kostar pengar? o Feedback........................................................8.02 . datorintrång på företag, med hjälp av netbus . råd till kommande sprayhackare . är araber vita? . felaktigt och okunnigt om satanismen o P.S. Kolla in...................................................8.03 o Smått & gott....................................................8.04 ____________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e | f n a 5 . 0 1 Barbara, Dan Berner, Chrystal, Daniel, Dennis, Erik H., Factory, Glenn, Hygglis, Jeppe K, Kalle, King-Arne, Kull, Lotta Lilliestierna Ehrén, Lord Cyruz, Mattias, Mulle, Mikael Pettersson, Henrik Pontén, Niklas, Niklas K., Rage, Robban., Stefan, Toyboy, Wilder, Johan Zandin, Zitech m.fl. ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 5 . 0 1 Årets första FNA erbjuder vissa förrändringar både vad det gäller utgivningstakt, layout och innehåll. En av förändringarna är att FNA numera blir en månadstidning med fast utgivningsdatum. Det kommer att finnas information om när nästa utgåva kommer i slutet av varje nummer. I regel utkommer FNA omkring den 20 varje månad, med vissa undantag. I detta nummer presenteras även en ny avdelning: resor & äventyr. Arbetsnamnet var från början ´hardcore travel´, men då jag helst ser att rubrikerna är på svenska, fick det bli en kompromiss. Bakgrunden är att jag under en längre tid funderat på att starta en restidning med inriktning på udda och intressanta resmål. Främst för att jag själv är mycket intresserad av detta, och då det saknas tidningar med den inriktningen var ´hardcore travel´ dess lösning. Med bakgrund till att det redan finns en mängd BRA restidningar (i Sverige är t.ex. tidningen Vagabond ett utmärkt exempel) i kombination med begränsad tid så blev en avdelning i FNA dess resultat. En plats där man kan tipsa om udda och intressanta resmål eller ännu märkligare resrapporter. Vilka arrangerar resor till Tjernobyl, hur är det att gå på raveparty i Bagdad, finns det porrklubbar i Alaska? En plats där man kan tipsa om udda och intressanta resmål eller ännu märkligare resrapporter. Vilka arrangerar resor till Tjernobyl, hur är det att gå på raveparty i Bagdad, finns det porrklubbar i Alaska? Dela med dig av dina erfarenheter. Oavsett om det gäller användbara tips eller längre reseskildringar. Allt är av intresse. En annan förändring fr.o.m. detta nummer är att all text är korrekturläst innan den skickas ut. Riktlinjen är SAOL, men detta är inte alltid helt enkelt. Hackers nämns i FNA som hackare, medan crackers förblir crackers, (och inte knäckare som de skulle blivit i en svensk översättning). Hur stor del som kommer att följa SAOL:s riktlinje får tiden avvisa, då många språkliga förändringar säkert kommer att märkas under våren. Förkortningar försvinner t.ex. helt fr.o.m. nästa nummer. Men det finns säkert alltid saker man kan ha åsikter om. Kom därför gärna med kommentarer angående språket. I övrigt är hela Flashback under ordentlig förändring. En av målsättningarna är bl.a. att den tryckta versionen av Flashback kommer att få en tätare utgivningsfrekvens, 4-6 nummer/år. Detta är förvisso inte aktuellt inför detta år, men det är målsättningen på sikt och mycket talar för att det kommer att bli verklighet. Flashback kommer under året även att etablera sig inom ännu fler verksamhetsområden, samt att strukturera upp de nuvarande projekten. Flashback Books, vårt bokförlag, har redan två titlar inplanerade till våren/sommaren, och verksamheten på Internet kommer att öka markant. Flashback Community kommer eventuellt att frigöras mer och mer från tidningen, inte minst med tanke på planerna på ökad utgivningstakt. Däremot kommer det även i framtiden vara obligatoriskt med att du måste vara (eller varit) prenumerant på Flashback. Välkommen till ett nytt år med Flashback! Jan Axelsson Stockholm, januari 1999 ____________________________________________________________________________ k o n t a k t a d r e s s e r redaktör redaktion mailto:jan.axelsson@flashback.se mailto:fna@flashback.se annonsering hemsida mailto:annons@flashback.se http://www.flashback.se p r e n u m e r a t i o n s ä r e n d e n starta prenumeration avsluta prenumeration http://www.flashback.se/fna/ http://www.flashback.se/fna/ ____________________________________________________________________________ F N A d e b a t t | f n a 5 . 0 1 PIRATKOPIERING ÄR STÖLD! Den som piratkopierar ett datorprogram stjäl någon annans tankearbete. Skillnaden mellan att piratkopiera ett program och att stjäla samma program i en butik är endast att piratkopieraren själv står för den tomma cd:n - en kostnad på ungefär 15 kr. Vi står inför en framtid där de immateriella rättigheterna kommer att representera gigantiska värden för ett samhälle. Endast de stater som förmår att skydda rättighetshavarna kommer att kunna ta del av denna utveckling. MDTS består av ett antal företag som distribuerar multimedieprodukter, dator- och tv-spel. Sedan början av 1998 har arbetet inom föreningen främst varit inriktat på att kartlägga och bekämpa piratkopiering. Ett framgångsrikt arbete med att bekämpa piraterna leder antagligen till att den legala försäljningen ökar, utan att företagens kostnader ökar nämnvärt. På sikt gynnar det konsumenterna eftersom producenterna blir mer benägna att satsa pengar i utveckling av nya produkter, samtidigt som priserna kan hållas nere. Det vanligaste motargumentet mot det här resonemanget är att producenterna i stället för att sänka priserna skulle öka sina vinster, men det argumentet håller inte om man synar det närmare i sömmarna. Konkurrensen inom branschen är stenhård. Det räcker inte att vara först med det senaste i spelväg om priset ligger på en nivå som den vanlige laglydige köparen inte kan tänka sig att betala. Samtidigt har inte spelen särskilt lång livslängd, de måste betala sig och helst ge vinst på kort tid. Det kommer snart något "bättre" eller "häftigare". Kanske tar det två månader, kanske fyra månader eller till och med sex, men det kommer, var så säker. Vissa produkter lever längre, barnspel och lärspel till exempel, men förr eller senare minskar försäljningen även av dem. I dag släpps ungefär 800 titlar om året i Sverige, och det är bara en del av alla de titlar som finns på den internationella marknaden. Siffran kommer att öka under de närmaste åren, både i Sverige och internationellt. Det säger sig självt att utvecklingskostnader, aktualitet och prisnivå hänger samman. 80 % av försäljningen sker un- der de tre första månaderna. Bara ett av tio spel går någonsin med vinst. Man kan ju fråga sig var pengarna, dessa påstådda miljardvinster som spelbranschen håvar in, hamnar? I vems ficka landar slantarna? Generellt ser det ut ungefär så här: Spelet kostar 425 kr i handeln. Av detta är 20 % eller 85 kr moms. Ytterligare 25 % eller 85 kronor är affärens pålägg (jämför med klädbranschen där pålägget normalt ligger runt 100 %). Dessa 85 kr skall täcka lagerhållning, hyra, personal, marknadsföring m.m. Vi är nu nere på ca 255 kr. Av dessa går ca 70 till distributören. Pengarna skall täcka marknadsföring, transporter, löner, o.s.v., och helst ge distributionsföretaget en vinst. 185 kr återstår. 135 kr går till publishern. Publishern ser till att programmet kommer ut på marknaden och står för kostnaderna det för med sig: anpassning till lokala marknader, eventuella översättningar, framtagning av förpackningar, manualer, eventuella kostnader för utnyttjande av varumärken/mönsterskydd. Ett exempel kan vara att samtliga Playstation spel förpackas likadant i den speciella dubbla cd-boxen med Playstationlogotypen. Varje sådan box kostar pengar i form av licensavgift till Sony för nyttjandet. Spelutvecklaren får 50 kr per såld enhet, ibland mer ibland lite mindre. Det krävs en hel del sålda spel innan utvecklaren täckt sina kostnader. Ett exempel som inte ligger alltför långt tillbaka i tiden är företaget Deadlines spel Blackout. Det kostade enligt uppgift fyra miljoner kronor att utveckla från idé till färdig produkt. Man fick royaltyförskott av publishern på två miljoner kronor, resten fick man låna upp, för att sedan betala tillbaka. Enkel matematik säger oss att det krävdes 80 000 sålda exemplar innan man ens täckt utvecklingskostnaderna. Som man ser är det knappast några våldsamma vinster som motiverar priserna i handeln. Framför allt är det inte Bill Gates som drar hem några större vinster i spelbranschen. I de allra flesta fall kommer programvaran som sagt inte att bära sig ekonomiskt, även om branschen som helhet omsätter stora summor. Men stor omsättning är inte lika med stor vinst. De som drabbas värst av piratkopieringen är utvecklarna som tvingas se på när piraterna stjäl frukterna av deras arbete. Men varför över huvud taget bry sig om någon annans krassa företags- ekonomiska verklighet om man snabbt och behändigt kan skaffa sig det man vill ha genom andra kanaler än den legala handeln? Varför bry sig om man kan dra ner till Asien och köpa upp sig på ett antal pressade piratkopior av hög kvalitet på den lokala fabriken? Väl hemma kan man ju sälja dem för en hundring till hugade spekulanter och så har man finansierat resan, drinkarna och solbrännan? Eller varför inte tjäna en hacka på att bränna hemma i större eller mindre skala? Lägg upp en hemsida, bjud ut kopior och dra in ett par, tre extra tusenlappar i veckan, eller mer! Det är lätt, fort och smidigt, men det är också fullständigt omoraliskt och dessutom straffbart med upp till två års fängelse. Omoralen ligger i att man utnyttjar andras kreativa verksamhet för sin egen vinning. Det kan, och bör, jämföras med stöld. Ur moralisk synvinkel är det ingen större skillnad på att piratkopiera, eller köpa en piratkopia, och att gå rakt in i en affär och stjäla ett exemplar av programmet ... Det är också därför straffet för piratkopiering ligger på samma nivå som just stöld; upp till två års fängelse. Få människor skulle medvetet köpa stöldgods, men att köpa piratkopior verkar inte vara något problem ... Intellektuellt skapande, oavsett om det rör sig om konst, litteratur eller datorprogram skyddas av upphovsrätt. Den som innehar upphovsrätten, den som skapat verket, har ensam rätten att tjäna pengar på det. Man kan välja att sälja hela eller delar av den rätten till någon annan som exploaterar verket, men man kan lika gärna välja att låta bli. Hur som helst är det upphovsrättens innehavare som har rätten till det ekonomiska utnyttjandet. Den som snyltar på den rätten gör sig skyldig till brott. Piraterna tar sig rätten att utnyttja det kapital som finns nedlagt i programvaran, på allt det arbete som ligger bakom, från idéskaparens till marknadsförarens. Om utvecklingsföretagen inte kan få ett rimligt ekonomiskt utbyte av det de skapar finns det heller inga ekonomiska resurser att lägga ner på utveckling av nya produkter. I slutänden drabbar det kunderna, för ingen tror väl att piratkopierarna betalar royaltyersättning till utvecklingsföretagen så att de kan fortsätta utveckla nya produkter Under lång tid har piratkopieringsverksamheten försiggått ganska ostörd i Sverige. Numera har var och varannan datoranvändare illegalt kopierade program utan att tänka närmare på vem de utnyttjat. Det har flera förklaringar, men ingen av dem gör piratkopieringen mindre brottslig eller omoralisk. Även den som köper och använder piratkopior gör sig skyldig till en skadeståndsgrundande handling, nämligen vad som i lagtermer kallas för otillbörligt utnyttjande. I vissa fall, till exempel om man kontaktar kända pirater och ber dem fixa fram kopior på ett speciellt program, riskerar man att göra sig skyldig till medhjälp eller anstiftan till brott, och det är straffbart på samma sätt som huvudbrottet: upp till två års fängelse. Men nu är det slut på sötebrödsdagarna för piraterna! MDTS utnyttjar flera kanaler för att få information om piraterna. Vi bedriver ett aktivt spaningsarbete själva, vi surfar på nätet, vi finns på sändlistor, vi beställer, läser annonser o.s.v. Vi har dessutom en tipstelefon dit vem som helst kan ringa för att lämna information, och vi får många tips från allmänheten. Numret är 08-34 29 50. Vi polisanmäler regelmässigt, utan förvarning, om vi bedömer att piratverksamheten sker för ekonomisk vinning, det må sedan vara en 15-årig skolpojke som bränt spel till klasskompisar för 80 spänn styck eller en kopieringsfabrik med 2 000 titlar i katalogen. Alla tips leder till åtgärd antingen genom varningsbrev, stängda hemsidor och svartlistning på svenska servrar eller genom polisanmälan direkt. Ibland väljer vi att låta verksamheten fortgå under en tid, utan att störa, för att samla in så mycket information vi kan innan vi går vidare med ärendet till polis och åklagare. Alla våra anmälningar hittills har lett till åtgärd från polisens sida inom tre veckor. Alla anmälningar har gått vidare till åklagare som inlett förundersökning i akt och mening att väcka åtal. Det har inte hjälpt att piraterna har gjort vad de kan för att dölja sina identiteter, utredarna har numera både kunskap och sofistikerade metoder och det går att spåra även totalt anonyma e-postadresser, ICQ- adresser och hemsidor. I dagsläget tar det oss cirka 20 minuter att stänga en hemsida eller ett e-postkonto, oavsett var i världen servern står. Vi utbyter information med polisen, tullen, BSA, IFPI, STOP och andra organisationer som sysslar med liknande verksamhet. Vi utbildar annonsmottagare på tidningar och nätannonsmarknader om hur man ser skillnad på legalt och illegalt material, priser, formuleringar m.m. Under september och oktober 1998 ledde våra aktioner till husrannsakan i flera fall. I ett fall häktades två personer. I samtliga fall kommer vi att begära skadestånd på motsvarande 1 000 kr per försålt exemplar, och dessutom 10 000 kr per utbjuden titel. I det fall som ledde till häktning kommer skadestånden att hamna på minimum två miljoner kronor. Dessutom väntar fängelsedomar för dessa pirater. Bevisningen är överväldigande och kan inte ifrågasättas. Skadestånden beräknas dels på grundval av den uteblivna försäljnings- intäkten, marknadsstörning och vinst, dels på så kallad ideell skada, d.v.s. förlust av goodwill, förlust av värdet på varumärken, titlar etc. Nivån finns redan etablerad genom rättsfall, och motsvarar nivåerna på andra immaterialrättsliga områden. De inblandade i de här fallen kommer, förutom en långsemester bakom galler, att kunna se framemot personlig konkurs och existensminimum för resten av sina vuxna liv. Eftersom de är i 20-25 årsåldern betyder det ungefär 50 år. Grattis, grabbar! MDTS´ jurister, datafolk och testare, arbetar på uppdrag av medlems- företagen och detta uppdrag är mycket enkelt att formulera: Bekämpa och förhindra piratkopiering. Vår verksamhet gynnar inte bara våra uppdragsgivare utan alla som någon gång kommer i kontakt med datorer. Utan upphovsrätten skulle ingen satsa de resurser som krävs för att utveckla och marknadsföra ny programvara. Respektera den! Henrik Pontén / Lotta Lilliestierna Ehrén MDTS MDTS ---------------------------------- Debattartiklar för publicering i Flashback News Agency debatt skickas till: fna@flashback.se. ____________________________________________________________________________ annons GUD TILL SALU Domänen gud.com säljes till högstbjudande. Sista dag för bud: 1 mars. E-post: bud@controlaltdelete.com http://www.flashback.se/gud/ ____________________________________________________________________________ Vill ert företag annonsera? Skriv till: annons@flashback.se ..... f l a s h b a c k .................................................... 1.01 GUD TILL SALU: LÄGESRAPPORT Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/gud/. Försäljningen av domänen gud.com har blivit riktigt uppmärksammad i medierna. Intervjuer, artiklar och notiser har bl.a. publicerats i Dagens Industri, Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens IT, Metro, Finanstidningen och en mängd dator- och landsortstidningar. Nedan följer ett urval av de förslag som kommit in på vad gud.com kan användas till. Sista datum för bud på gud är 1 mars 1999. Högsta bud är för närvarande 12 000 kronor. Förslag: Sälj gud.com till Svenska kyrkan eller till påven ifall han vill ha ett sommarställe online. Bikta dig online. Jonas -:- Gud.com är inget för oss svenskar. Exportera gud.com till Irak eller något annat utsatt land där de har och/eller behöver en gud. Här i Sverige skulle bara gud.com ställa till med problem. Samtidigt slås man av tanken att gud heter inte gud på så många språk så det kanske är bäst att någon svensk frikyrka köper adressen. En tillämpning skulle kunna vara ulf.ekman@gud.com men han kanske hellre vill ha adressen gud@ulfekman.com. Jag tror adressen gud.com bör finnas kvar i Flashbacks ägo eftersom jag då är beredd att ge mina mer intima idéer till er. Barbara -:- NADA, KTH; Den kortaste vägen från FAN till GUD genom att byta ut en bokstav i taget: www.nada.kth.se/nada/kurser/kth/2D1320/lab4.html hygglis. ---------------------------------- Fler förslag på vad man kan använda gud, regeringen och wallenberg till finns på: http://www.flashback.se/gud/. ............................................................................ 1.02 FLASHBACK T-SHIRTAR Flashback erbjuder sedan i höstas sina läsare att skaffa exklusiva Flashback t-shirtar. För närvarande finns det röda och svarta t-shirtar (med tryck på båda sidorna). De är unika och endast tryckta i 200 exemplar (100 i vardera färg). De har aldrig varit till salu, utan vi ger i stället bort dem gratis till läsare som hjälper oss att göra Flashback. Det vill säga till medarbetare som skriver artiklar, informerar, översätter notiser och vidare. Vi har dessvärre inte möjlighet att ge alla FNA:s medarbetare t-shirtar, men vi brukar dela ut några då och då för att på så sätt försöka visa vår uppskattning. ............................................................................ 1.03 FLASHBACKS RÄTTSHJÄLPSFOND: LÄGESRAPPORT Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/justice/. Flashbacks rättshjälpsfond grundades i mitten av november 1998, och har som syfte att samla in pengar till det skadestånd Flashback är dömd att betala; 50 000 kr plus ränta (ca 55 000-60 000 kr). Domen har överklagats till Hovrätten av båda parter. FNA publicerar i varje nummer en lägesrapport ang. hur mycket bidrag som kommit in. FNA nr 114 (981215): 9 029 kr (+ 9 029 kr) FNA nr 115 (990122): 19 679 kr (+10 650 kr) Antal bidragsgivare (990122): 143 (ca 0,2 % av FNA:s läsare) Lista över alla de som betalat in pengar finns på adressen: http://www.flashback.se/justice/list.shtml. Rättshjälpsfonden Box 26067, 100 41 Stockholm. Postgiro: 169 18 25-2. Ett stort TACK riktas till samtliga som stöttat Flashback och varit med och betala pengar till Rättshjälpsfonden. Oavsett storlek, så har ni på så sätt visat att dess publicering varit försvarbar. T A C K ! ............................................................................ 1.04 FLASHBACK COMMUNITY v. 2 I dag öppnar Flashback Community v. 2. En uppdaterad och förbättrad version av den gamla Community. Hemsidan byter samtidigt namn till Flashback Communication, där Community endast blir en del av flera. Community har under förra året haft en stor tillströmning av nya kunder. Trots att Flashback har byggt ut kapaciteten kontinuerligt har det under senare tid varit framkomlighetsproblem, i synnerhet på kvällstid. Nu är de framkomlighetsproblem som drabbat användarna åtgärdade. Modempoolen har under januari byggts ut med 100 procent (!) och fler modemuppkopplingar är på väg att installeras under februari. NEWSSERVER [news.flashback.net] Flashback har byggt om newsservern, och samtidigt rensat ut bland de lokala diskussionsgrupperna. Färre grupper, till fördel för en betydligt mer livad och aktiv debatt. Många har önskat att man koncentrerar sig på ett färre antal, och på så sätt i stället gör newsservern mer översiktlig. Inför nypremiären finns 16 lokala diskussionsgrupper. Grupper som du endast kan läsa ifall du har konto på Flashback Community. Några av de gamla är kvar, några andra har tagits bort eller inkluderats i nya. Nedan följer en komplett lista över samtliga lokala diskussionsgrupper 1999: * flashback.bootlegs * flashback.community * flashback.droger * flashback.gaykultur * flashback.hacking * flashback.mp3 * flashback.outlawbikers * flashback.passwords * flashback.phreaking * flashback.politik * flashback.pryltorget * flashback.religion * flashback.sex * flashback.spel * flashback.test * flashback.warez MAILINGLISTOR Flashback har ett flertal slutna mailinglistor. Mailinglistor dit enbart personer med konto hos Flashback Community har tillträde. Det finns för tillfället fem slutna mailinglistor hos Flashback Community: * community * warez 4 mac * warez 4 pc * whorse * root xs FLASHBACK COMMUNICATION Detta är startsidan där vi lägger upp bra Internetrelaterad infor- mation. Till skillnad från exempelvis Flashback Online så är denna sida enbart inriktad på olika nättjänster. Nedan följer ett urval av olika sidor som redan finns upplagda. o 102 sökverktyg: Lista över de största och bästa sökverktygen i världen. Innehåller även direktlänkar till de sidor där du registrerar din egen sida. o Sveriges samtliga nyhetsbrev: Komplett lista över Sveriges samtliga nyhetsbrev/e-zines. Samman- lagt 110 stycken. Innehåller även information om upplaga, inriktning, utgivningsfrekvens, annonspriser m.m. o Samtliga toppdomäner i världen: Komplett lista över samtliga toppdomäner i världen. Innehåller även prisinformation, regler och länkar till de som administrerar dem. Sammanlagt uppgifter om ca 250 toppdomäner. Inom kort kommer fler liknande listor att presenteras. 100 % TILLGÄNGLIGHET Flashback Community v. 2 erbjuder 100 % tillgänglighet. Vi har byggt ut modempoolen kraftigt under jul- och nyårshelgen, och kommer i februari att ha byggt ut den med ammanlagt 200 % (!). Sedan utbyggnaden av modempoolen påbörjades visar vår statistik att den inte varit fullt belastad en enda gång. Detta är också vår riktlinje inför framtiden. GRATIS MEDLEMSKAP Inom kort kommer vi att erbjuda fler att bli medlemmar. Principen är dock först till kvarn ... Ansök därför redan i dag om ditt konto. Webbadress: http://www.flashback.net/ ............................................................................ 1.05 BLI SAMARBETSPARTNER MED FLASHBACK Flashback har under hösten börjat etablera samarbetspartners inom en mängd olika verksamhetsområden. Vi söker fortfarande fler, och börjar sakta men säkert att strukturera upp Flashbacks kommande nätverk. Har du några idéer eller funderingar? Oavsett om du har ett bokförlag, skivbolag, producerar webbsidor, driver postorderverksamhet, kopierar videofilmer, är delägare i ett tryckeri eller helt enkelt bara är en kreativ person. Hör av dig! Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm Fax: +46 8 50 31 11 03 E-post: flashback@flashback.se ............................................................................ 1.06 SKOLVERKET VS FLASHBACK Skolverket har kontaktat Flashback och velat att vi skall lämna ut uppgifter angående våra medarbetare. Vi vill därför uppmärksamma våra läsare om att vi givetvis inte lämnar ut några uppgifter om er, oavsett vem det är som frågar. ---------------------------------- SKOLVERKETS BREV Enhet för prov och fristående skolor. 1998-12-18. Dnr 1998:3313 Sekretessbelagt prov på INTERNET Skolverket har kunnat konstatera att det nationella kursprovet för kurs E höstterminen 1998 finns på INTERNET under adressen: www.flashback.se/fna/fna114.shtml Provet är sekretessbelagt till och med den 4 maj 1999, vilket föranleder Skolverket att agera med utgångspunkt i att ett sekretess- brott kan ha begåtts (Brottsbalken 20 kap. 3 §). Det innebär att Skol- verket vill ha uppgift om vem eller vilka som har försett INTERNET- redaktionen med provuppgifterna i det nationella kursprovet i matematik för kurs E höstterminen 1998. Skolverket behöver dessa uppgifter för anmälan till åtal samt för yrkande av skadestånd. Skolverket emotser efterfrågad information omgående. På Skolverkets vägnar Birgitta Fredander Enhetschef Bengt Fredén Undervisningsråd Kopia till Ann Carlsson Ericsson, Avdelningschef Göte Appelberg, Chefsjurist Barbro Wennerholm, Undervisningsråd ---------------------------------- FLASHBACKS SVAR TILL SKOLVERKET Har mottagit Er skrivelse av den 18 december 1998. Publiceringen och utgivandet av FNA skyddas av tryckfrihetsförordningen. Varje person har därmed rätt att lämna meddelanden och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande genom FNA. Vidare har varje sådan meddelare en grundlagsstadgad rätt till anonymitet. FNA har därmed en straffsanktionerad skyldighet att skydda varje meddelares anonymitet. FNA har för avsikt att fullgöra denna skyldighet. I tryckfrihetsförordningen stadgas vidare att myndighet eller offentligt organ inte får efterforska vem som lämnat ett meddelande som åtnjuter skydd enligt ovan. Detta förbud är också straff- sanktionerat. Så vitt går att bedömma i dagsläget har Birgitta Fredander och Bengt Fredén uppsåtligen efterforskat identiteten hos av tryckfrihetsförordningen skyddad meddelare. M.v.h. Jan Axelsson ____________________________________________________________________________ annons RÄTTSHJÄLPSFONDEN Insamling för böter och rättshjälp i det pågående åtalet mot Flashback Postgiro: 169 18 25-2 Webbadress: http://www.flashback.se/justice/ ____________________________________________________________________________ Vill ert företag annonsera? Skriv till: annons@flashback.se ..... d r o g e r .......................................................... 2.01 BIRGER SCHLAUG OM DROGLIBERALA VÄRDERINGAR Psykedeliska bokhandeln skickade en drogliberal t-shirt till miljö- partiets språkrör Birger Schlaug. Efteråt kontaktade man Birger och frågade honom vad han gillade tröjan: > Hej, > > Vi skulle vilja höra din kommentar på tröjan som > vi skickade till dig. > > Tar du avstånd från de gröna partierna i resten > av Europa? Birger Schlaug: Hej, tack för tröjan. Den får ligga på hyllan för flumgrejer. Ja, jag tar avstånd från just dessa synpunkter även om de finns i en del av de gröna partierna i Europa. Flower-power-perioden har jag genomgått. Det räcker - alltför många av mina vänner dog, körde ihjäl sig eller förvandlades till lallande flumnissar. Debatten lär väl ta fart även i vårt land - som det nu är tycks alltför många (på båda sidor) blunda för hur det ser ut. Ni har en point vad gäller alkoholens värnande - men jag tror inte att det är så lysande att acceptera ännu fler droger. Trevlig helg! Birger Ytterligare information om t-shirten: http://www.psykedelbok.se/tshirt_sv.html ............................................................................ 2.02 LÄKARTIDNINGENS REGISTER Läkartidningen har lagt upp en mängd av sina artiklar i ett sökbart arkiv på adressen: http://ltarkiv.lakartidningen.se Om man söker på exempelvis cannabis, centralstimulantia, metadon o.s.v. så finns en del intressanta artiklar som kan läsas i både html- och pdf-format. ............................................................................ 2.03 FÖRETAG NEKAR TRYCKA KAMPANJMÄRKE MED MARIJUANASYMBOL För att skapa en debatt om svensk drogpolitik kom idén om att trycka upp ett kampanjmärke. Motivet är samma bild som tidare tryckts på tröjor. Alkohol? Nej Tack - med ett marijuanalöv i mitten. Den är gjord efter Atomkraft? Nej Tack - märket som gjordes till kärnkrafts- omröstningen för ca 20 år sedan. Företaget Mera Produktion AB i Sävedalen anlitades, men vägrade sedan att trycka dem. Följande meddelande skickades: -:- Till sist undrar jag vad det är för växt som är avbildad. Är det vad jag tror att det är så kan du glömma att vi ska göra några knappar åt dig. mvh Erland -:- Ytterligare information: Mera Produktion AB Box 2095, 433 02 Sävedalen Tel: 031-340 99 99 Fax: 031-340 99 91 E-post: infor@mera.se Webbadress: http://www.mera.se Bilden som de vägrade trycka: http://www.psykedelbok.se/tshirt_sv.html ____________________________________________________________________________ No great advance has ever been made in science, politics, or religion, without controversy. - Lyman Beecher (1775-1863). ____________________________________________________________________________ ..... i t .................................................................. 3.01 RYSKA MAFFIANS EGEN HEMSIDA Är du intresserad av att köpa ett falskt pass, en stulen lyxbil eller kanske öppna ett illegalt konto på en utländsk bank? Den ryska maffian har sedan en längre tid tillbaka en egen hemsida med råd om det mesta som är olagligt. Här får man t.ex. veta hur det går till att skaffa narkotika och skjutvapen. Hemsidan har redan haft över 1,5 miljoner besökare, men förutsätter att du kan läsa och förstå ryska. Webbadress: http://www.mafia.ru/ ............................................................................ 3.02 SOCIALTJÄNSTENS HEMLIGA PERSONREGISTER SPRIDS VIA INTERNET Flera tusen personer fick plötsligt tillgång till socialtjänstens hemliga och känsliga personregister. Nu har Lerums kommun anmälts till Datainspektionen. Anmälaren hävdar också att materialet har funnits tillgängligt på Internet, skriver Göteborgs-Posten. Lerums skolor har 500 persondatorer och flera tusen elever och lärare har tillgång till utbildningsnätet. Datainspektionen fick en anonym anmälan från en person på en skola. Anmälaren, som själv läst de sekretessbelagda uppgifterna, laddade ner dem och skickade dem till myndigheten. Filerna innehöll socialtjänstens register över personer i Lerum som fått hjälp, bland annat inom äldreomsorgen. Varje person beskrevs med förnamn eller initial, personnummer och flera mycket känsliga uppgifter. - Vi ser mycket allvarligt på detta. Man har haft en bristande säkerhet när man har låtit så känslig information ligga öppen, säger Carl-Henrik Wigren, jurist på Datainspektionen. Lord Cyruz ............................................................................ 3.03 CRACKERS DÖMDA TILL DÖDEN Två kineser, Hao Jinglong och hans bror Hao Jingwen, dömdes nyligen till döden för att ha brutit sig in i en bankdator och stulit 260 000 (ca 250 000 SEK). Hao Jinglong arbetade på en stor bank och skapade i smyg hemliga konton dit han och brodern förde över pengar. De blev dock upptäckta innan de han göra av med pengarna. Factory ............................................................................ 3.04 SVENSK BOK OM SWEDISH HACKERS ASSOCIATION Den elektroniska publikationen Underground experts United publicerar i nummer 46 urdrag från en kommande bok om Swedish Hackers Association. Boken meddelas komma ut i vår på bokförlaget Kentaur. Avsnitt ur kommande bok: http://cgi.algonet.se/htbin/cgiwrap/daba/ftpetext-s?046 Ytterligare information om boken: E-post: kentaur@hem2.passagen.se ............................................................................ 3.05 NETPET ERBJUDER PROSTITUERADE EGNA HEMSIDOR Netpet heter en Internettjänst som hjälper kvinnor att skapa erotiska hemsidor. Inte populärt hos alla, då många av sidorna varit förtäckt prostitution. Sandra och Julia är två 18-åringar som öppet säljer sex via en hemsida som Netpet har gjort. Sandras & Julias Escortservice erbjuder bl.a. en hel natts sex för 12 000 kronor. Enligt Erik Korsås vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet har sexhandeln på Internet ökat. Polis och socialtjänst har också märkt att Internet blivit populärt bland prostituerade. Men polisen saknar resurser för att agera. Att sexhandeln via Internet satt fart kan dels bero på den nya lag som från 1 januari förbjuder sexköp och försök att köpa sexuella tjänster, dels på svenskarnas utbredda Internetmognad. Netpet har f.n. gjort ett tiotal erotiska hemsidor. Ytterligare information om Netpet: Webbadress: http://members.xoom.com/netpet/ E-post: netpet@nettaxi.com Sandras & Julias Escortservice: Webbadress: http://members.xoom.com/netpet/s&j.html Hitta fler hemsidor med prostituerade: Webbadress: http://www.altavista.com/ Sökord: Escortservice ............................................................................ 3.06 TOBACCO WAREHOUSE En 34-årig örebroare som jagats av polisen misstänkt för bedrägerier via Internet anmälde sig nyligen till polisen i Örebro. Mannen har sedan i juli i fjol varit häktad i sin frånvaro, misstänkt för att vara en av huvudmännen bakom svindelföretaget Tobacco Warehouse, skriver Nerikes Allehanda. Två andra män är tidigare dömda för sin inblandning i bedrägerierna. 34-åringen nekar till anklagelserna. Tobacco Warehouse har via Internet lockat med cigarretter och sprit till halva priset, men leveranserna har uteblivit. ............................................................................ 3.07 ÅTALAD FÖR NAMNUPPGIFTER PÅ NÄTET Den 22 december åtalades en företagare för att ha namngvit personer på en webbsida. Brottet han påstås ha begått är att skapa ett olagligt dataregister och att via Internet ha exporterat samma dataregister till utlandet. Sidorna polisanmäldes av de namngivna personerna själva. På webbsidorna påstås de ha lurat den åtalade hans företag ifrån honom under finans- krisen i slutet på 80-talet. Webbadress http://home1.swipnet.se/~w-17959/skampol.html Johan Zandin ............................................................................ 3.08 INTERNATIONELLT AVTAL FÖRSVÅRAR KRYPTO-EXPORT Sverige har skrivit på en ny version av Wassenaar-överenskommelsen. Ett avtal mellan de flesta av världens i-länder som reglerar export av vapen och andra saker som är användbara i krig. Syftet är att "the bad guys" (t.ex. Irak, Nordkorea, Afganistan m.fl.) inte ska kunna komma över sådana produkter. Problemet är bara att krypteringsprodukter ingår i listan över reglerade produkter. Detta innebär att kryptoprogram inte får exporteras hur som helst. Program som är tillräckligt lätta att knäcka (t.ex. sådana med symmetriska nycklar på högst 56 bitar) regleras däremot inte. Det finns också undantag för kryptoteknik som endast kan användas till t.ex. pengatransaktioner, copyrightskydd, digitala signaturer eller autentisering. Men förutom ovanstående undantag (som är rätt meningslösa för den som vill kunna ringa eller e-posta utan att Säpo eller NSA snappar upp något) så finns det faktiskt några riktigt användbara: * Kryptoprodukter (både hårdvara och mjukvara) som man själv bär med sig för sitt personliga bruk omfattas inte av regleringarna. (Det lär bli ett knivigt problem för tullen att lista ut vilka som är så busiga att de tänker sprida sitt program till andra när de väl fört ut det ur landet ...) * Mjukvara som får spridas helt fritt (t.ex. PD och shareware) berörs inte alls av regleringarna. Mer information: Listan över vilka sorts produkter som regleras finns under "List of Dual-Use Goods ..." på http://www.wassenaar.org/docs/docindex.html. Kryptoprodukter behandlas i "Dual-Use List, Category 5, Part 2". Undantaget för PD/SW står som punkt 2 i "General Software Note". Johan Zandin ............................................................................ 3.09 PC-KÖPARE FICK PENGAR TILLBAKA FÖR FÖRINSTALLERAT WINDOWS En pc-köpare i Australien lyckades nyligen få tillbaka pengarna för ett oönskat Windows-operativsystem som låg förinstallerat på den dator han köpt. Efter omfattande skriftväxling fick han pengar i retur för den oanvända programvaran, som hade raderats för att göra plats för Linux direkt när datorn togs i bruk. Pc-tillverkaren Toshiba var tvungen att leverera datorn med Windows förinstallerat, men pc-köparen vägrade godkänna det bifogade avtalet mellan honom själv och Microsoft. Han utnyttjade den klausul som anger att programvaran i så fall kan returneras. Toshiba fick av allt att döma stå för kostnaden. Det är okänt om det lagrum den australiensiske köparen åberopade har någon motsvarighet i svensk lagstiftning. Hela historien går att läsa på: http://www.netcraft.com.au/geoffrey/toshiba.html Sedan det hela postades på webbplatsen slashdot.org nyligen har historien också lett till en lång rad kommentarer: http://slashdot.org/articles/99/01/18/1539214.shtml Chrystal ............................................................................ 3.10 BUBBEL: NY SVENSK TROJANSK HÄST SOM ÖPPNAR DIN DATOR Jonathan James har skapat ett nytt nätverksverktyg som kan användas som trojansk häst. Programmet heter Bubbel och ger en fjärranvändare (remote user) full kontroll över värddatorn. Det enda man behöver är en Telnetklient för att kunna styra datorn. Bubbel inkluderar funktioner som t.ex.: * Ändra port som Bubbel ska lyssna på. * Ändra lösenord (förvalt lösenord är bubbel). * Skärmdump (Ta en skärmdump på användarens dator.). * Logga alla tangenttryckningar. * Exekvera program, ljudfiler, videofiler, ja alla filer som är associerade med något program. Exempelvis recorder.exe för att spela in något från mikrofonen eller ändra i datorns routingtabell så den går att avlyssna. * Skicka tangenttryckningar (ALLA tangenter stöds). * Starta om datorn, stäng av datorn, eller logga ut användaren. * Skicka en fil till en annan dator. * Ladda hem en fil från nätet till hårddisken. * Skriva ut en fil till den lokala skrivaren. Jonathan James har även utvecklat en patch som skyddar användaren och letar efter Bubbel på hårddisken. Programmet Bubbel (och tillhörande patch) finns att hämta på: http://www.security.nu (IP-adress 195.67.49.240). ____________________________________________________________________________ Without free speech no search for truth is possible ... no discovery of truth is useful. - Charles Bradlaugh (1833-1891). ____________________________________________________________________________ ..... p o l i t i k ........................................................ 4.01 VAR FEMTE TYSK JUDEFIENTLIG En av fem tyskar är antisemit, att döma av en undersökning som publi- cerades i december. Enkäten omfattar 2 005 personer. 21 procent svarade ja på frågan: Har judar för mycket inflytande?, medan 18 procent anser att judar inte passar in bland tyskarna. En viss skillnad i åsikt mellan unga och gamla finns: de äldre är något mer negativa. Ingen skiljelinje mellan västra och östra Tyskland finns dock. Lord Cyruz ............................................................................ 4.02 NATIONELL INFORMATION Folktribunen och Alternativ Media har startat ett gemensamt nyhets- brev som heter Nationell Information. Debutnumret kom 8 januari och planeras komma ut med minst ett nummer i månaden. Enstaka nyhets- kommentarer kommer att skickas ut oftare när det anses nödvändigt. Att prenumerera är helt gratis. Registrering och avregistrering av prenumeration sköter du på: http://www.folktribunen.com/natinform/. Frågor, synpunkter och nyhetsbidrag skickar du till: natinform@folktribunen.com. ............................................................................ 4.03 AFA FYLLER FEM ÅR Antifascistisk Aktion fyllde hösten 1998 fem år som landsomfattande nätverk för antifascistiska aktionsgrupper. Under de fem åren har AFA expanderat som nätverk, en del grupper fallit ifrån medan ännu fler kommit till. Nätverkets syfte är att förbättra kontakten och samordna arbetet mellan lokala militanta antifascistiska aktionsgrupper. Som en gemensam minimiplattform så arbetar AFA mot rasism, sexism, kapitalism och homofobi. Vill du gå med i AFA? Det kan du göra på två sätt. Finns det en lokalgrupp där du bor, så kontakta dem. Finns det ingen lokalgrupp i din stad eller förort, samla ihop ett gäng polare och bilda en egen grupp. Skriv och berätta om din grupp till AFA Stockholm eller närmaste lokalgrupp, så skickar de ett "Tips och Trix"-häfte som tar upp förslag på hur man kan organisera sig och vad man kan jobba med som antifascistisk grupp. För att bli invald i AFA-nätverket som ny grupp så måste man har träffat någon representant från någon grupp inom nätverket. Offentliga AFA-grupper finns i dag på följande orter: o AFA Borås, post via Göteborg. E-post: afa-brz@usa.net o AFA Dalarna, post via Stockholm. E-post: afadalarna@hotmail.com o AFA Gävle, Box 4052, 800 04 Gävle. E-post: afa_gavle@hotmail.com o AFA Göteborg, Box 881 Kustroddaregatan, 414 51 Göteborg. E-post: afa_goteborg@hotmail.com o AFA Halmstad, Box 399, 391 09 Halmstad. E-post: afa_halmstad@hotmail.com Webbadress: http://www.geocities.com/CapitolHill/3695/ o AFA Haninge, post via Stockholm. o AFA Helsingborg, post via AFA Malmö. E-post: afa_hbg@hotmail.com o AFA Jönköping, Svavelsticksgränd 31, 551 13 Jönköping. E-post: afa_vetterbygd@hotmail.com o AFA Kalmar, Box 229, 391 22 Kalmar. E-post: afakalmar@usa.net Webbadress: http://members.tripod.com/~AFA_KALMAR/ o AFA Karlskrona, Box 18, 371 21 Karlskrona. o AFA Laholm, post via AFA Halmstad. E-post: afa_laholm@hotmail.com Webbadress: http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/2713/ o AFA Linköping, post via Stockholm. o AFA Lund, post via Malmö. E-post: afa_lund@hotmail.com Webbadress: http://www.antifa.com/afa_lund/ o AFA Luleå, Box 11078, 976 27 Luleå. o AFA Malmö, Box 17597, 200 10 Malmö. E-post: malmoafa@hotmail.com o AFA Norrköping, post via Stockholm. o AFA Nässjö, Box 252, 571 23 Nässjö. E-post: afa.nassjo@mailcity.com Webbadress: http://members.xoom.com/hata_svinen/ o AFA Skaraborg, post via Jönköping. E-post: afaskbg@hotmail.com o AFA Stockholm, Box 38196, 100 64 Stockholm. E-post: afastockholm@hotmail.com Webbadress: http://hem2.passagen.se/afa/ o AFA Uppsala, post via Stockholm. o AFA Åtvidaberg, post via Stockholm. o AFA Östersund, Box 7070, 831 07 Östersund. E-post: afaostersund@hotmail.com ............................................................................ 4.04 DET DEMOKRATISKA FÖRTRYCKET NÅR NYA HÖJDER Aaah! En ny dag i den härliga demokratin Sverige! Sammanlagt två månaders fängelse och drygt 16 000 kronor i rättegångskostnader, böter, brottsofferfond och så vidare. Det sistnämnda är, inom parentes sagt, en smula underhållande. De 600 kr som jag och Karolina ålagts att betala till "brottsofferfonden", vart skall de gå? B´nai B´rith? Simon Wiesenthalcentret? All världens afrikaner kanske kan få dela på dem för det oerhörda lidande jag måste ha åsamkat dem genom mitt påstående att de inte skapat någon civilisation värd namnet? Hoppsan, där slank det ur mig igen - HETS MOT FOLKGRUPP! RING POLISEN NÅGON! Vad var det jag dömdes för egentligen? Tja, om vi tar en titt på domen så har vi först en hel hög med uttalanden som enligt åklagaren sammanfattar min "uppfattning att någon förintelse av judar och andra folkgrupper ej ägt rum under andra världskriget utan att det idag är en organiserad sionism eller judendom som lyckats vidmakthålla denna historieuppfattning och att den högt stående vita rasens existens är hotad av rasblandning och invandring." Jag tänker inte dra upp citaten, utan bara konstatera vad som är felaktigt i åklagarens beskrivning. För det första har jag aldrig hävdat att "någon förintelse" inte ägt rum, utan att Förintelsen (stort F) inte ägt rum. Om någon skulle vara intresserad av skillnaden bör denne kolla upp följande adresser: http://www.codoh.com http://www.air-photo.com http://www.webcom.com/~ezundel. Att det är "en organiserad sionism eller judendom som lyckats vidmakthålla denna historieuppfattning" stämmer ju - snyggt, åklagarn! Jag dömdes dock inte för missaktning mot den organiserade judenheten, utan befanns i stället skyldig till "ett klart uttryck för missaktning av den judiska folkgruppen". Undrar om Bezalel Chaim på Revisionist Press i Brooklyn skulle hålla med? Eller Joseph Ginsburg, som vägrades begravning på en judisk kyrkogård p.g.a. sina böcker där han bestritt att någon "Förintelse" skulle ha ägt rum? OK, revisionistiska judar hör definitivt till undantagen men att rätten inte fattar skillnaden mellan "den organiserade judenheten" och "den judiska folkgruppen" är ju bra larvigt. (Fast vad skall man egentligen vänta sig när en av nämndemännen faktiskt sover under rättegången? Nej, jag skämtar inte!) En annan sak är att rätten formulerade sina dumheter t.o.m. värre än åklagaren; enligt dem skulle jag ha "beskyllt den organiserade ´sionismen´ eller ´judendomen´ för att ha skapat den lögn som Förintelsen enligt honom är". För det första har ju "den organiserade sionismen eller judendomen" senare hastigt och lustigt förvandlats till "den judiska folkgruppen" i själva domen. För det andra påstod jag inte att dessa *skapat* myten (till skillnad från att uprätthålla den i dag); det var de allierades propagandaministerier som hittade på gasningshistorien, vilket också var vad jag ledde i bevis vid föredraget. Om vi fortsätter i åklagare Björn Ericssons gärningsbeskrivning så finner vi fyra citat som enligt åklagaren bevisar att jag "hävdade ... att korruptionen i samhället blir värre och värre genom som det måste förstås, den vita rasens tillbakagång". Detta är kvalificerat nonsens, om nu inte åklagaren menade den vita rasens *moraliska* tillbakagång, vilket i så fall knappast skulle vara något skäl att döma mig för "missaktning" mot någon annan folkgrupp än just den vita europeiska dito. I det sista stycket anser åklagaren att jag under frågestunden uttryckt "missaktning" genom följande citat, utan vidare förklaringar: "Dessutom om vi hade exklusiva områden åt oss själva, ja då kanske det skulle funka ändå. Men som det är nu så har vi en massiv invandring av färgade till nästan alla, fel; alla vita länder. Det finns inte ett enda exklusivt vitt land." "Vi ser till att upprätta exklusiva vita hemländer. Genom att repatriera färgade till sina hemländer. Det kommer inte att bli någon trevlig affär. Den här situationen borde aldrig ha uppstått helt enkelt." "Jämför vi oss med afrikaner så har dessa aldrig lyckats skapa någon civilisation över huvud taget." "Om du har ett kriterium på att det är viktigt att du är duktig på löpning, hoppning, basket och fotboll osv, då är den svarta rasen överlägsen, men är kriteriet att bygga en civilisation så är den vita rasen överlägsen." "Nu förväntas vi släppa in alla impulser omedelbart. Herregud, gå till Rinkeby och titta. Det dröjer inte särskilt länge innan hela Sverige ser ut så där." OK, slut på genomgången av rättegångsprotokollen. Jag blev dömd för alltihop, utan undantag. Om vi nu reflekterar över detta påstående som ett exempel: "Jämför vi oss med afrikaner har dessa aldrig lyckats skapa någon civilisation över huvud taget". Detta är alltså att betrakta som "missaktning" mot folkgrupp enligt svensk lag, straffbart med upp till två års fängelse. Mitt försvar i hovrätten var på ett ungefär att vad som utgör en civilisation väl ändå måste betraktas som en bedömnings- fråga, och att sådana saker som uppfinningen hjulet samt någon form av skriftspråk enligt min personliga uppfattning ingår i begreppet. Faktum är att jag någon gång sett en sammanställning som en antropolog gjort (innan sådana saker blev förbjudna) av ett antal punkter varav de allra flesta måste vara uppfyllda innan vi börjar tala om "civilisation". Detta var alltså ett försök till en klar definition av ordet - och där kvalade inte ens inka- maya- och aztekindianerna in p.g.a. frånvaron av skriftspråk samt deras ovanor att offra spädbarn och ägna sig åt rituell kannibalism. Högkulturer, ja; civilisationer, nej. Och i Afrika söder om Sahara har det garanterat inte funnits något som ens kom i närheten av dessa högkulturer, som ju obestridligen hade vissa smått fantastiska framgångar inom t.ex. arkitektur, jordbruk och astronomi. Nog om detta - jag har inga planer på att försöka övertyga er på denna punkt. ("Säg efter mig: ´Afrikaner har aldrig skapat någon civilisation´".) Vad jag är ute efter är att påtala den fullständigt vansinniga situation som uppkommit i vårt land vad yttrandefriheten beträffar, med utgångspunkt i vanligt sunt förnuft. Det ovan citerade uttalandet ansågs, vid sidan av "våra kvinnor blir våldtagna av kulturberikare från andra raser", vara det mest "graverande" i hela åtalet. Både ni och jag vet, att bokstavligt talat hundratals uttalanden som är värre än detta fälls varenda dag i byggjobbarnas kafferum ute i landet. Det är naturligtvis svårt att förutsäga var utvecklingen av förtrycket leder, men det skulle inte förvåna mig om dessa är ett framtida mål för förbudsivrarna. Min fästmö (jupp, vi är förlovade nu) hörde händelsevis på radion hur fem-i-tolv-rörelsens grundare och högsta höns predikade för "nolltolerans" på arbetsplatserna; om någon så mycket som tittar snett på en person med annan hudfärg, sade han, så skall vi (vilka "vi"?) reagera! Wow. Det börjar likna... tja, 1984, liksom. Ett intryck som förstärks av åtalet mot Matti Sundquist, en annan Nordlandmedarbetare som påstås ha lagt ut delar av föredraget på Internet, samt JK:s förundersökning för att spåra spridaren av en videoinspelning av föredraget. Jävvlarimej vad mina ord måste vara farliga! Vad skall allt detta tjäna till? Jag menar, om vi skippar alla konspirationsteorier för ett ögonblick och låtsas att den organiserade judenheten/sionismen inte har några intressen att bevaka i sammanhanget, vad uppnår man då med detta? Allt man kommer att åstadkomma är att slutligen tvinga oss till våld; det kommer helt enkelt att vara den enda utvägen för oss. Ja ja, jag vet, vi är nazister och älskar våld i vilket fall som helst o.s.v. Visst. Jag är en skötsam ung man, tidigare ostraffad, snäll mot barn och med fästmö, katt, egen bostad (om vi nu har råd att behålla den efter dessa milt uttryckt betungande påfrestningar på vår ekonomi - sexton- tusen kanske är fickpengar för juristerna, men knappast för oss vanliga dödliga) och så vidare. Jag är en allmänt hygglig kille som de flesta lär sig att tycka om ganska snabbt om de inte sett mig uthängd som ond nazist i medierna. Jag föredrar debatter framför naket våld. Jag försöker inte låta gullig. Jag försöker påpeka det faktum att när man plötsligt upptäcker att man inte får säga sanningen i en öppen debatt, har man all rätt i världen att använda våld i stället. Den som har en starkt utvecklad frihetskänsla kan inte längre känna några moraliska förpliktelser att följa lagarna i denna ruttna multi- kultidiktatur. Och om någon skjutit den förb-e åklagaren, eller någon av jurymedlemmarna eller domaren sedan de fällande domarna stod klara, så hade jag ju inte precis fått svårt att sova på nätterna. Vad jag inte begriper är varför folk tillåter att detta fortgår. Jag menar, våra historieböcker fullkomligen svämmar över av en massa historier om förtryck och om de människor som kämpat emot det. Alla fördömer detta förtryck. (Det är ju lätt och lustigt - och riskfritt - att fördöma förtryck som ägde rum för länge sedan!) Jag har haft hemskt underhållande debatter om censur i det förflutna på mina komvuxkurser. Men det förtryck som äger rum I DAG, precis just NU, och som de följaktligen kan och borde göra någonting åt - ja, om de alls känner till det, så är det "en annan sak". Att förtrycka "antidemokrater" är helt OK. "Demokratin måste få försvara sig" heter det ju. FATTAR ni verkligen inte, alla ni skuggboxare därute som försvarar "demokratin" mot imaginära fiender? TROR ni verkligen att någon enda regim i världshistorien har förtryckt "meningsmotståndare"? Kan ni verkligen ha undgått att lägga märke till att vad man förtrycker är "förledare av ungdom", "hädare", "statsfiender" och "gudsförnekare" - och nu "Förintelseförnekare", "antidemokrater" och "hatare". Det har ALLTID varit de kontroversiella, "stötande" åsikterna som har utsatts för repression, genom alla tider. Åsikter som inte är kontroversiella och väcker upprörda känslor BEHÖVER ingen yttrande- frihet - ingen vill ju undertrycka dem! Inte ens under den hårdaste av diktaturer behövs det något skydd för åsikter som ingen blir förbannad på. I dag finns det inget skydd för just sådana åsikter, och alltså är yttrandefriheten en illusion. Quod erat demonstrandum, genom domen mot mig och Karolina. Ett fritt samhälle, vilket de flesta (felaktigt) anser utgöra ett sine qua non för en demokrati, måste aktivt värna om oliktänkares rätt att säga vad de tycker. Troll spricker i ljuset, har vissa sagt om mig och andra rasmedvetna aktivister som ett argument för att vi borde få komma fram fritt, utan risk för åtal. Jag håller med - låt oss släppa debatten fri så får vi se vilka trollen verkligen är! Jag kanske borde nämna att "de" inte kommer att släppa debatten fri. De vet vilka trollen är. Dan Berner ............................................................................ 4.05 AVRÄTTNINGAR I SVERIGE År 1910 avskaffades dödsstraffet i Sverige. Men fram till början av 1800-talet hade döden varit en relativt vanlig bestraffning för grövre brott. Tabellen nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761- 1910. Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Stockholm 1985 (SCB). 1761-1790 263 1771-1780 141 1781-1790 62 1791-1800 60 1801-1810 70 1811-1820 96 1821-1830 110 1831-1840 135 1841-1850 57 1851-1860 69 1861-1870 12 1871-1880 4 1881-1890 3 1891-1900 4 1901-1910 1 [Rötter] Erik H. ............................................................................ 4.06 OLAGLIGT ATT BÄRA T-TRÖJA MED LE PEN En fransman som burit en t-tröja med en bild av Front Nationals parti- ledare Jean-Marie Le Pen med tre kulor genom huvudet dömdes nyligen av en domstol i Paris till en månads fängelse villkorligt. Domstolen fann honom skyldig till en provokation som kunde ha lett till personvåld. Ytterligare information om Front National: Webbadress: http://www.front-nat.fr/ ............................................................................ 4.07 ÅSIKTSREGISTRERING PÅ INTEGRATIONSDEPARTEMENTET? Redaktören Kurdo Baksi, med många kontakter på dåvarande Integrations- departementet, varnade för två år sedan Alexandra Pascalidou, Michael Alonzo, Juan Fonseca och Maurico Rojas för att de var åsikts- registrerade på departementet. Sammanlagt ett 20-tal debattörer som kritiserade regeringens invandrarpolitik påstods finnas på en hemlig lista. Listans syfte skulle vara att så småningom manövrera bort personerna från den offentliga debatten och på så sätt tysta deras kritik av invandrarpolitiken. Kurdo Baksi hävdade också att departementet kontaktat Eko-redaktionen och bett dem kartlägga de registrerade personerna. Förutom de personliga varningarna skrev Baksi inlägg om saken i DN debatt och berättade om saken i TV och radio. Departementet förnekade naturligtvis alltihop och debatten dog ut. Ett år efter den första varningen sparkades Alexandra Pascalidou från sitt jobb som programledare i Mosaic, utan förklaring. Sedan dess har Michael Alonzo slutat på departementet, Juan Fonseca har blivit av med sin riksdagsplats och Mauricio Rojas har förlorat alla sina anslag för integrationsforskning. Ingen av personerna på listan anlitas längre av integrationsdepartementet eller bjuds in till deras aktiviteter. Utom Baksi själv, trots att han påstod sig stå med på listan själv. Men när Alonzo och Fonseca nyligen tog upp saken i en debattartikel tar Baksi helt plötsligt tillbaka sina tidigare påståenden. Han påstår nu att han aldrig har sagt något om en lista. Trots det att hans tidigare uttalanden finns kvar i artiklar och på bandinspelningar. [Källa: Alexandra Pascalidous krönika i Göteborgs-Posten, 2 januari] Johan Zandin ............................................................................ 4.08 RÖDA STJÄRNOR INTE VÄLKOMNA I MALMÖ KOMMUN? I november väckte ledamoten Daniel Sestrajcic (v) uppmärksamhet i Malmö kommunfullmäktige. Anledningen var att han hade en t-shirt med en röd stjärna på. Flera ledamöter undrade hur han kunde med att bära en symbol som burits av bl.a. den sovjetiska och kinesiska armén. Fullmäktigeordföranden Kjell-Arne Landgren (s) instämde i kritiken och "gav Sestrajic en tillsägelse inför hela församlingen" skriver Göteborgs-Postens ledarsida 30 november. Johan Zandin ............................................................................ 4.09 DE GRANSVARTA DAGARNA 1999 Den 29-31 januari hålls Finlands största årliga ekoanarkistmöte, de grönsvarta dagarna i Tammerfors (Tampere). Fredag 17.00 Demonstration mot McDonalds - mötet öppnas, gratis mat, diskussion. Möte på centertorget. 20.00 Konsert Lördag 10.00-15.00: Grupper, anarkistisk praktik i Finland i dag, motorvägkamp, hur man kan stödja EVR (DBF). 11.00 Aktion mot pälsindustrin. 12.00 Food not Bombs! 13.00 Bilfri innerstad-aktion. 15.00 Paneldiskussion om autonomi och självförsörjande ekonomi. 19.00 "Musikupplevelser och levande djur" Söndag 10.00-15.00 Smågrupper: Djurrätt - en ny utmaning, direkt demokrati. 12.00 Demonstration mot Shell 14.00 Finns det någon rätt? Paneldiskussion om djurrättsaktivister i polisstaten. Inbokade grupper som ska spela är bl.a. Siionin kevät, SHED, 126 days, Selkkaus, Endstand, Juggling Jugulars, Sharpeville. Billig mat och gratis inkvartering. Ytterligare information Svartgröna dagarna c/o SAL PL 223, 33201 Tampere Finland E-post: mustavihreat@hotmail.com ............................................................................ 4.10 HÖGSTA DOMSTOLEN FÖRBJUDER UTGIVNING AV MEIN KAMPF Högsta domstolen vet inte vem som äger upphovsrätten till Mein Kampf här i Sverige. Trots detta påstår de att förläggaren Karl-Erik Hägglund inte har rätt att ge ut boken i Sverige. Han döms därför till villkorlig dom för brott mot upphovsrättslagen. Men hovrättens beslut om att beslagta och förstöra osålda exemplar upphävdes av HD. Beslutet om vite på en miljon kronor om han fortsätter med utgivningen upphävs också. Mer information: http://www.algonet.se/%7Eandersa/ad/copyreich/ Johan Zandin ............................................................................ 4.11 PLOGBILLAR TAR AVSTÅND FRÅN SABOTAGE OCH VÅLD Tv-programmet Reportrarna som nyligen sändes i TV 2 innehöll en hel del felaktigheter om plogbillsrörelsen. Föreningen Svärd till Plogbillar gör därför här en dementi och ett klargörande: -:- I plogbillsrörelsen använder vi oss inte av sabotage eftersom det är ett försök att i hemlighet överföra sin privatmoral på andra. Vi tar också avstånd från våldsamma och hemliga aktioner och förespråkar i stället dialog och ickevåld. Syftet med civil olydnad är att nå överenskommelser med berörda parter. Ingen sitter inne med sanningen utan dialog är nödvändigt för att komma fram till rättfärdiga och demokratiska beslut. Därför agerar vi alltid öppet och hotar eller skadar aldrig människor. -:- Ytterligare information: Svärd till Plogbillar Blomstigen 10, 424 37 Angered Tel/fax: 031-330 62 42 Webbadress: http://www.plowshares.se ............................................................................ 4.12 SÄPOS SVARTA LISTA Den svenska säkerhetspolisens personalkontroll under åren 1969-1973 stred i vissa delar mot svensk lag. Det ansåg Registernämnden som fick i uppdrag av regeringen att utreda Säpos personalkontroll under de senaste 30 åren efter fallet med snickaren Torsten Leander som nekades arbete på grund av sitt politiska engagemang. Regeringen har föreslagit att sekretesslagen skall ändras så att det blir lättare att få veta om man finns i Säpos register. Målet är att förändringen ska genomföras från 1 april. Det går bara att få ut uppgifter om sig själv. Alltså inte om andra. När lagändringen är genomförd och du vill veta om du är registrerad skriver du till: Säkerhetspolisen, Box 8304, 104 20 Stockholm De här organisationerna kollade Säpo särskilt: Vänsterorganisationer: o Anarkistfederationen i Sverige o Anarkisterna i Stockholm o Bolsjevikgruppen o De förenade FNL-grupperna om de fungerar som rekryteringsbas för KPML o 4:e internationalen o Fria fackföreningsfolket o Förbundet Kommunist o Kommittén för lika lön o Kommunistiska arbetsgruppen o Kommunistiska arbetareförbundet o Kommunistiska förbundet o Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna (KFML och KFML(r)) o Kommunistiska partiet i Sverige o Marxistiska arbetsgruppen i Hägersten o Marxist-Leninistiska kampförbundet o PAX-VCO i Lund o Revolutionära marxisters förbund o Röd ungdom o Socialistiska partiet o Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) o Svenska anarkistförbundet o Svenska clartéförbundet o Sveriges kommunistiska parti (SKP) o Sveriges kommunistiska ungdomsförbund marxist-leninisterna o Sveriges kommunistiska studentförbund marxist-leninisterna (SKS(m-l)) o Ungsocialisterna Högerorganisationer o Demokratisk allians o Frisinnade unionspartiet/Nordisk ungdom o Nordiska rikspartiet o Nysvenska rörelsen o Sveriges nationella förbund o Sverigepartiet Värnpliktsvägrarorganisationer o Motståndsgruppen ............................................................................ 4.13 EAK UTMANAR SVASTIKA Det nationalsocialistiska vitmakt-bandet Svastika spelade för ett tag sedan en cover på en av EAK:s låtar. EAK som är vänsterns svar på s.k. "vitmaktmusik" har nu utmanat Svastika. På EAK:s officiella webbsida kan man läsa: "Vi har fått kännedom om att nazibandet Svastika spelat en av våra låtar live och planerat att spela in den på cd. Vi har därför ett förslag till Svastika. Om ni nu är imponerade av EAK:s musik så låt EAK spela på en av era s.k. vitmaktkonserter så er publik får möjligheten att avnjuta orginalet." Ytterligare information: EAK Webbadress: http://www.nuardetnog.se/ Svastika: Webbadress: http://www.nordland.net/svastika/ Rage ____________________________________________________________________________ One religion is as true as another - Robert Burton ____________________________________________________________________________ ..... r e s o r & ä v e n t y r .......................................... 5.01 VECKOSLUT I RYMDEN "Drömmen om att vanliga människor en dag ska kunna åka ut i rymden ser nu äntligen ut att gå i uppfyllelse", skriver Nasa i en färsk rapport. Än så länge handlar det inte om hotell på månen och badsemestrar på Mars. Det researrangörer som Zegrahm Space Voyagers och Space Adventures kommer att erbjuda är flygningar ut i en låg omloppsbana tio mil över havet, så kallade Sub Orbital-flights. Zegrahm Space Voyagers planerar att göra sin första rymdflygning första december år 2001. Space Adventures förväntas komma igång under 2002. Priserna på rymdresorna kommer att ligga mellan 670 000 och 850 000 kronor, men beräknas sjunka inom fem år. För ytterligare förfrågningar och bokningar: Wildwings, International House, Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 2LX, England. Tel: +44 177 984 80 40 Fax: +44 177 961 02 00 [Vagabond] ............................................................................ 5.02 BUSSRESOR TILL BAGDAD För den som är nyfiken på att åka till Iraks huvudstad Bagdad är det fortfarande möjligt via en Jordanienbaserad resebyrå. ´Iraq´s Atlas Travel and Tourism´ i Amman ordnar tolvdagarsturer till Irak för 1 000 dollar (ca 8 000 kr). Restiden är 15 timmar och bör helst göras under dagtid, då busskonvojerna till Bagdad går genom relativt osäkra områden. Iraks internationella flygplats, Saddam International, som är belägen 18 km söder om Bagdad är numera helt stängd p.g.a. FN:s flygblockad mot Irak. Iraqi Airways (IA), Kiss Sundas al-Junabi, Baghdad, Iraq. Tel: 551 88 88 Telex: 212297 ............................................................................ 5.03 RITUELL KANNIBALISM PÅ PAPUA NYA GUINEA Researrangören Journeys International erbjuder möjligheten att bo ett par veckor tillsammans med de lokala stammarna i Papua Nya Guinea. En av de få platser i världen där rituell kannibalism fortfarande existerar. Resorna kostar 2 295 dollar (ca 18 500 kr) och arrangeras tre gånger per år. För ytterligare förfrågningar och bokningar: Tel: 001-800-255 8735 eller 001-313 665 4407 ............................................................................ 5.04 SVARTA LISTAN ÖVER TVIVELAKTIGA RESEARRANGÖRER Tidningen Råd & Rön svartlistar företag som vägrat följa ett beslut i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det kan till exempel vara en affär, en resebyrå, en bilverkstad eller en kemtvätt som inte gjort rätt för sig gentemot en kund. ARN är en myndighet som hjälper till att lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare utan att konsumenten behöver gå till domstol. Varje år avgörs omkring 4 000 ärenden. Eftersom nämnden är opartisk följs de icke tvingande beslut som fattas av de flesta företag. Nedan följer svarta listan över tvivelaktiga researrangörer. Antal avgjorda ärenden under första halvåret 1998: 425. Antal ärenden där konsumenten fick bifall, helt eller delvis: 195. Följande 20 företag följde inte ARN:s beslut: Aeroflot, Köpenhamn Amazonas Travel, Stockholm Bosniens-Herzegovinas kultur och informationscenter, Göteborg Egypt Tours, Stockholm Feriehus Europa, Oslo Froggy Tours Froggy Bus AB, Djurhamn Grand Hotel Bygeln, Sälen Gulf Air, Köpenhamn Jat, Stockholm Maldivernas Info.byrå, Uppsala Stiftelsen Humlegården, Sigtuna.* Travel Team, Spånga Upphört eller i konkurs Adriatic Tours, Säter AP Au Pair, Klippan Helios Marine HB, Göteborg Jalil Kanani, Göteborg Miditrans, Malmö Reso Company, Uppsala Tarom, Stockholm * Företaget har bett regeringen upphäva ARN:s beslut och avsatt pengarna till anmälaren på bank i väntan på svar. Ytterligare information: Råd & Rön, 118 87 Stockholm Tel: 08-429 05 00 Fax: 08-429 07 00 E-post:rr@kov.se Webbadress: http://www.rr.kov.se/ ____________________________________________________________________________ A right is not what someones gives you, it´s what no one can take from you. - Ramsey Clark. ____________________________________________________________________________ ..... s u b k u l t u r .................................................... 6.01 GÖR DIN EGEN DEPECHE MODE-BOOTLEG Den 12 december var Depeche Mode med i det årliga radioprogrammet "Acoustic Christmas" på KROQ 106.7 FM Los Angeles. De spelade flera osläppta versioner, bl.a. tre helt nya akustiska samt en låt med en gästsångare (från Smashing Pumpkins). Hela konserten finns att tanka hem från: http://o2.cryptic.org/~grendel/kroq.html. Om man lägger alla spåren i ordning är det bara att bränna sin egen bootleg eftersom alla spår hänger ihop! Wilder ............................................................................ 6.02 GRAFFITI Det började i New York och Philadelphia i slutet på 60-talet. Ungdomar utrustade med spritpennor skrev sina smeknamn på väggar, bussar och tunnelbanevagnar. När deras signaturer uppmärksammades blev de anonyma kändisar. Det gällde att utmärka sig och synas på så många ställen som möjligt. I New York blev därför tunnelbanevagnarna snabbt favorit- stället att placera sin signatur på. Också målningsmetoderna ändrades. Man började använda sprayfärg och experimentera med storlek, stil och färg. Mot mitten av sjuttiotalet hade signaturerna utvecklats till stora färggranna målningar. Motiven bestod av tjocka bokstäver med konturer, tredimensionella effekter, skuggor, högdagrar och designade färg- läggningar, ofta omgivna av figurer hämtade från serietidningar och massmedier. I mitten av sjuttiotalet grundades också antivåldsrörelsen Zulu Nation av före detta gängledaren Africa Bam-bambaata. Han sammanförde rap- musik, breakdance och graffiti till den subkultur som senare kom att kallas hiphop. Tanken var att ungdomsgängen i New York skulle lösa sina konflikter genom att tävla om vilka som hade de skickligaste musikerna, dansarna och målarna. Graffiti: ett gammalt italienskt ord för ristning eller skrift på vägg. Graffitin kom till Europa under tidigt åttiotal - som en del av hiphopkulturen. Den spreds främst med filmer som Style Wars, Beat Street och boken Subway Art. Formspråket var då i stora drag redan utvecklat. Det som tog femton år i USA kunde man hämta in på ett par tre år i Europa. I dag hittar vi graffitin överallt i samhället. I Bronx, New York, levde i mitten av 70-talet "Taki 183". Han jobbade som springpojke och åkte därför kors och tvärs i New York varje dag. Han började skriva "Taki 183" på alla de platser han besökte. Det var inte hans riktiga namn han använde, nej "Taki 183" var bara hans tag. Han hade valt siffran 183 eftersom han bodde på 183:e gatan. Snart stod hans tag över hela staden. När folk förstod att det var en enda person som skrivit allting fick Taki jättemycket uppmärksamhet. Tidningarna skrev om honom och Taki blev lite av en kändis. Detta inspirerade tusentals ungdomar i New York. Alla valde sin egen tag. Någon kom på att om man använde sprayburkar I stället för spritpennor så kunde man skriva på alla ytor. Alla följde efter detta exempel. Sedan kom någon annan på att om man skrev sin tag på tunnelbanan så åkte ens namn fram och tillbaka genom hela staden samtidigt som massor av människor såg vad man skrivit. Efter ett tag utvecklades tagsen till graffitimålningar. Till Sverige kom graffitin i början av 80-talet. Den 17 augusti 1984 hade hiphopfilmen "Beat street" premiär i Sverige. Strax efter visade SVT "Stylewars", en dokumentär av Henry Chalfant och Tony Silver om hiphopkulturen i New York. Detta ledde till att många svenska ungdomar började måla. En av de första graffitimålarna i Sverige var Disey, en konstintresserad 17-åring från Trångsund. Det finns några s.k. hall of fames kvar i Stockholm. Ett hall of fame är ett ställe där det lämpar sig särskilt bra att måla graffiti. Det brukar bero på att det finns mycket betong och att det ligger avsides från tätbebyggelse, så att det inte stör någon eller förstör för någon. Hall of fames brukar ligga under stora broar, på vattentorn eller på utsidan av ett industriområde. Här kan graffitimålarna ta det lugnt och jobba länge med sina verk, detta resulterar självklart i att målningarna på dessa ställen blir väldigt snygga. För några år sedan var det tillåtet enligt svensk lag att måla på vissa av dessa ställen. I början var det viktigast att göra så stora och snygga målningar som möjligt, bokstäverna var oftast hårda och kantiga. På den tiden hade man inte samma problem med poliser, väktare, taggtrådsstaket och bevakningskameror. Det var lättare att få tid att arbeta med sitt verk. Målningarna som gjordes på den tiden brukar kallas för "Old school". På senare år har bevakningen blivit bättre. Detta har lett till att målningarna som görs nuförtiden är enklare och går fortare. Bokstäverna är oftast runda och mjuka. Den nya stilen kallas för "New school". Det är ganska lätt att se skillnaden. Niklas K. 98 ............................................................................ 6.03 RECENSIONER av Jan Axelsson Alla recensioner är recenserade ur dess egna perspektiv - en nazistisk produkt ur ett nazistiskt perspektiv, en anarkistisk ur ett anarkistiskt perspektiv o.s.v. Recensionerna är medvetet korta, då de mest skall fungera som en fingervisning. En betydligt större avdelning med recensioner finns i varje nummer av papperstidningen (i senaste numret över 450 recensioner). Adress: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. ---------------------------------- METALLICA - STUDIOSHITLOADANDSTUFF [Shit records, CD] [Bootleg] Betyg: 1 (av 5) ´StudioShitLoadAndStuff´ är en bootleg med replokalsinspelningar från de tre senaste skivorna Load, Reload och Garage inc. Replokaler är sällan några musikaliska upplevelser, och Metallica är inget undantag. Låttitlar saknas, men bland de instrumentala partierna hörs bl.a. sekvenser från Motorbreath och Back in Black (AC/DC). ---------------------------------- ABSURD # 5 [68 sidor, A5, 10 kr + porto] [Fanzine] Betyg: 4 (av 5) Jonas Lannergård har släppt en ny utgåva av Absurd, den första på tre och ett halvt år för övrigt. Den är kanske inte lika kul som hans tidigare utgåvor, men trots detta många gånger betydligt bättre än de flesta av hans kolleger. Snygg layout med ett ofta genomarbetat och ambitiöst innehåll. Ett minus för att de engelska inslagen inte har översatts i tidningen. Ett plus för de något kreativa och lustiga frågorna i samma artiklar, (som att t.ex. fråga ett punkband från Australien vad de gillar Micke Eklöf och ifall de sett filmen ´Heta Linjen Horan´ o.s.v.). I Absurd nummer fem, som troligtvis också blir hans sista, kan man bl.a. läsa om Nasum, Genocide SS, Ruture, Patareni och Noothgrush. Jonas Lannergård, Flogstavägen 91 B, 752 72 Uppsala. ---------------------------------- VÄRLDENS GUIDE [Fredrik Hjelmqvist, 215x153, 620 sidor, Wahlström & Widstrand] [Bok] Betyg: 5 (av 5) Det finns två böcker i min bokhylla som är mina riktiga favoriter, böcker som jag tar fram återkommande och ibland bara kan sitta och ströläsa i flera timmar. Det är ´Vad varje svensk bör veta´ (Bonnier Alba) och ´Nationalencyklopedin´ (Bra Böcker). ´Världens guide´ med undertiteln ´världsfakta & reseguide´ blir den tredje. Fredrik Hjelmqvist som skrivit boken berättar detaljerat om varje land i världen, med information om allt om hur man tar sig dit till vad man bör tänka på (krävs visum, vilka språk man talar, landets invånarantal o.s.v.). Eftersom författaren själv besökt 172 av de sammanlagt 192 länderna innehåller boken givetvis många personliga kommentarer kring varje land. En milstolpe! Läs den! ............................................................................ 6.04 HELLS ANGELS REGISTRERAS AV LÄKARE En medlem i mc-gänget Hells Angels undrar i en anmälan till Justitie- ombudsmannen, JO, om läkarna gör rätt när de skriver i sjukjournalen att en person tillhör en viss organisation eller klubb. Medlemmen råkade för en tid sedan ut för en trafikolycka och skadade ena axeln och foten. Det blev både sjukhusbesök och behandling. När mannen sedan fick se sitt journalblad som skrevs efter sjukhus- besöket stod det att han var medlem i en stor motorcykelorganisation, skriver Skånska Dagbladet. Mannen vill nu ha ett svar på varför det ska stå i hans sjukjournal. Själv säger han att det är ett led i förföljelsen av Hells Angels. Mannen har anmält Socialstyrelsen och läkarkåren i allmänhet till JO. [Bovens Tidning] ............................................................................ 6.05 KONSERT MED EAK Den autonoma vänsterns mest militanta och kompromisslösa grupp, EAK (Eld Attack Krossa) släpper inom kort sitt tredje album kallat ´Lust´. Deras förra album, Stolt, recenserades i Flashback nummer 4/5 och fick då högsta betyg (fem stjärnor). För de som vill uppleva EAK live så spelar de på Musikens Hus i Göteborg den 13 mars tillsammans med Chato-E och Donoso från Hammer Hill Click. Biljetter kostar 60 kronor och kan bl.a. beställas från postgiro: 4 38 37 57-4. ____________________________________________________________________________ My definition of a free society is a society where it is safe to be unpopular. - Adlai E. Stevenson (1900-1965). ____________________________________________________________________________ ..... ö v r i g t .......................................................... 7.01 NU ÄR JULEN SLUT Vi avslutar årets jul ordentligt med två stämningsfulla juldikter. -:- Midvinternattens köld är svår Tio små nissar i djupsnö går Rävsax gömd under skynke vitt Knipsar nisse av på mitt Livsanden snabbt för honom tryter Snart i eget blod han flyter Nio små tomtar i midnattstimma Traskar fram i månljusstrimma Ugglan hoar i sitt näste Istapp faller tyst från fäste Nisse spetsas utav tappen Tomte ligger död på trappen Utanför dörren står gröten och ångar Åtta nissars intresse den fångar Under stigande hunger fatet de nalkar En stackars tomte på kanten halkar Han sliter, han kämpar, han svettar sig blöt Men sjunker likväl i kvicksandlik gröt Många springor stugan har Där sju tomtar in sig tar Katten som bak dörren ruva Slukar nisse med hull och luva Resterna av tomtehand Suger Misse bort från tand Sex små nissar mot julbord ila Snabbt de upp för bordsben kila När sista tomten över kanten hasa Han tappar greppet, och nedåt rasa Faller nedåt likt ett lod Mattan röd av tomteblod Tomtar fem i väldig iver Springer runt, ty hungern river Nisse snubblar på sitt skägg Faller rätt på knivens egg Lilla nisse, stackars saten Rinner ut i sillsalaten Fyra nissar festat har på sill Och nu de törsten släcka vill Mot glöggen de springer i samlad tropp Och tar för sig av drycken i varsin kopp Ner faller nisse i glögghett hav Likt skållad mandel hans skinn faller av Tre små tomtar i granen svingar Mellan ljus och änglavingar Nisse sig för nära våga Strax han står i ljusan låga Doftar snart likt vidbränd stek Ångrar då sin ystra lek Två små tomtar omkring sig tittar Då en smällkaramell de hittar Nisse ner på den då hoppar Men för detta den ej stoppar I tak, på golv, på gardin med frans Finns nu nisses hjärnsubstans Husbonn stiger upp på natten För att kasta lite vatten Under husbonns tunga toffla Nisse blir till krämig våffla Snön ligger vit lite här och var Och inte en tomte finnes kvar -:- Midvinternattens köld är sträng Nattradion spelat Glenn Miller Alla sover i vattensäng Fyllda av valiumpiller P-lisor sussa som lynniga barn Snön lyser gul på trottoar´n Snön lyser gul på taken Tomten är portad på haken Står där så grå vid en discodörr Grå emot kön den chica Nobbas som så många gånger förr Vakten ber honom sticka Stoppas på krogar, bistron och hak Mobbas och får en spark där bak Ramlar på påsen med chipsen Svär över bortglömda slipsen För sin hand över vadmalsdress Skakar på huvud och luva Nä, det här gör mig gruvligt less Nä, det här ger mig snuva Visar ett finger och kilar väck Vrålar nånting om en bräddfylld häck Går för att dona med grejer Och kanske ragga upp tjejer Går till sexshop och toplesshus Hänger på alla låsen Torskar drömma i dämpat ljus Våta drömmar i båsen Tänd av sele och pisk och töm Pelle i båset har också en dröm Pungen han lutar över Töms på klingande klöver Går till fiket för taxi-kår Ser hur de läppjar en bärsa Går till ludren där hallick står Stolt vid sin blanka Merca Dolly i raffset och läderblus Gäspar och klappar sin lilla mus Dolly sin tomte känner De äro gamla vänner Tomten smyger sig sist att se Innefolket de kalla Länge och väl han märkt att de Känt sig så rysligt balla Fina festen han se´n på tå Nalkas att äta snittar små Kan de mötas klander? Klä ut sig som Alice Timander Så har han sett alla kända face Kända från film och ruta Tala om feeling, koncept och place Pussa på kind, och pluta Draja följa på draja snart Några med påsar gick, men vart Dom sina näsor roa Med olagligt puder på toa Tomten vandrar till 2:an sin Andrahandshyrd se´n i våras Tömmer ett dricksglas med billigt gin Som får hans ögon att tåras Sätter på videon med kvällens program tar så en penna ur storvästen fram Snabbspolar zick-zackets kulor River sin tipslapp i smulor Sliter sitt skägg med en galen min Hämtar en kpist i hallen Dricker ur flaskan direkt sitt gin Kliar sig lustfyllt på ballen Sparkar ner dörren med våldsamt flabb Granntanten får sig en högerjabb Ögonen på honom blänker Saliven ur skägget stänker Tyst é i centrum, men med en knall skjuter han sönder idyllen Skyltfönster krossas och hundars skall Väcker upp vettskrämda nyllen Tomten lyssnar och halvt i dröm Ger han stubinen en gnutta ström Storköpet springer i bitar Tomten två kärringar nitar Midvinternattens ljud är gällt Sirenerna yla och tjuta Alla har duckat så fort det smällt Från tomtdjävelns kulspruta Snutar komma i stora lass Snön lyser gul på Saab och Vaz Här krävs napalm och kanoner Ty tomten har gott om patroner Stefan ............................................................................ 7.02 NYHETSFRI TIDNING NEDLAGD Den nederländske konstnären Hans Bossman ville protestera mot det ständiga flödet av meningslösa nyheter och startade därför en tidning med namnet "Tidningen utan nyheter". Det första numret kom ut i mars 1998, och i december kom det 24:e, och sista, ut. Prenumerantskaran var inte stor, endast 26 personer, och kanske hade det något med tidningens innehåll att göra - eller snarare frånvaro av innehåll. Samtliga 16 sidor var nämligen alltid helt tomma! [Magnezine] ............................................................................ 7.03 TRAFIKSÄKERHETSVERKETS SVARTA LISTA Trafiksäkerhetsverket (TSV) har sammanställt en lista över fula tre- stavningar, d.v.s. bokstavskombinationer som inte får användas på våra registreringsskyltar. Detta för att inte utsätta bilisten för onödigt lidande och orsaka att han eller hon blir utskrattad, uttittad och utskämd av och inför sina medbilister. Denna listan upptar närmare 100 förbjudna trestavningar. Märk då att Å, Ä och Ö inte ingår i bilistens alfabet. Den fulaste trestavningen är tydligen KUK, för den är förbjuden i en rad bokstavs- och ljudlika kombinationer som CUK, CUK, GUC, GUK, KUC, KUG, KUK och KYK. FES är olämpligt men inte FIS. Ord som ger en negativ bild av bilisten får heller inte förekomma, t.ex. DUM, FEG, FET, FUL och LAT. Däremot går det an med positiva egenskaper som BRA, FIN, GOD och VIS. Siffran SEX är förbjuden, men det är också ETT, FEM, SJU och TRE. Kanske för att de inte ska förväxlas med den efterföljande sifferkombinationen. GUD får ingen vara på vägarna, inte heller GAM eller GET, medan det däremot går bra att vara både MES, STO och t.o.m. BOV. Det är omöjligt att skönja något mönster eller någon linje i urvalet. Ta t.ex. förkortningarna. Vissa som FNL, KDS och LSD utgår, men inte CIA, KGB, TCO och VPK. Den kompletta listan: APA, ARG, BAJ, CUC, CUK, DUM, DYR, ETA, ETT, FAN, FEG, FEL, FEM, FES, FET, FNL, FUC, FUL, GAM, GAS, GAY, GEY, GLO, GOM, GUB, GUC, GUD, GUK, HAL, HAN, HAO, HAR, HAS, HAT, HER, HES, HET, HJO, HKH, HMO, HOM, HON, HOR, HOT, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT, JUG, JUK, JUO, JUR, KDS, KUC, KUF, KUG, KUK, KYK, LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS, LUZ, MAD, MAO, MAS, MEN, MES, MBL, MUF, MUS, MUT, NEJ, NJA, NOS, NRP, NUP, NYP, OND, OOO, ORA, ORM, OST, OXE, SEX, SJU, SUP, TOK, TRE. För den som vill betala extra och få en unik registreringsskylt med enbart bokstäver finns också regler. Exempel på kombinationer som nekats är bl.a. POLIS, POLICE och KUNGEN. Det finns också exempel på engelska som har en stötande betydelse på svenska. Som exempel kan nämnas YBSOBR (why be sober = varför vara nykter). [Källa: Stora Fula Ordboken] ............................................................................ 7.04 1998 I KORTHET Nordland arrangerade konsert i Brottby. Medlemmar i gruppen Max Resist dömdes efter konserten till en månads fängelse. Sångaren, Shawn Sugg, kom trots detta tillbaka till Sverige ett halvår senare för en akustisk konsert. Dan Berner dömdes till två månaders fängelse i hovrätten för att ha hållit ett föredrag om nationalsocialism, medan doktoranden Karolina Matti som bjudit in honom dömdes till böter för "medhjälp till hets mot folkgrupp". Matti Sundquist dömdes till tre månaders fängelse i tingsrätten för att ha medverkat till distributionen av skivan ´The Flame That Never Dies - A Tribute To Ian Stuart´. Tv-programmet Sefyr fälldes av granskningsnämnden för att vara opartiska när de ekade internationella fakta om cannabis. Gransknings- nämnden ansåg att fler svenska "experter" skulle komma till tals. Systembolaget har fortfarande detaljhandelsmonopol på alkohol. Porrklubbar som har haft striptease på agendan har fått finna sig i razzior och att få all lösegendom bortburen av polisen. En 25-årig härnösandsbo fick sitt förråd av aminosyran GHB beslagtagen av polisen. Tingsrätten dömde att hans GHB skulle återlämnas. Härnösandspolisen destruerade trots det mannens GHB. Sverige blev kritiserat i Amnestys årsrapport, tillsammans med de diktaturer vi vanligtvis är så glada över att peka finger åt. Ett antal polisingripanden uppmärksammades av Amnesty, däribland den misshandel som ledde till Osmo Vallos död. Amnesty noterade också att det "under de senaste fem åren inträffat ett dussintal liknande döds- fall bland personer som gripits av polis". Mats Hinze, känd frihetskämpe, nekades prövning i Högsta domstolen. Mats Hinze sitter på Tidaholm, dömd till sju års fängelse. Flashback döms att betala 50 000 kronor i skadestånd till en sexual- förbrytare för att man har publicerat hans namn och bakgrund i den tryckta utgåvan av Flashback 1995. Sverige hade riksdagsval. Politikerna vann, och RSV vägrade lämna ut uppgifter om hur många röster samtliga partier fick. ´Sprayhackaren´ frias av tingsrätten från anklagelser om utpressning. Tingsrätten ansåg att det fanns en affärsuppgörelse och att Spray därmed hade beställt detta jobb. Seriemördaren Thomas Quick blir författare. Det nystartade bokförlaget Kaospress ger ut hans debut. Flashback startar skivbolag. Första skivan, ´Uffe was a Nazi´ med Ulf Ekberg (Ace of Base), uppmärksammas i bl.a. USA, Tyskland och Israel. Personuppgiftslagen (PUL) skapas och träder i kraft. Men ingen av politikerna vill kännas vid den, och några säger att det är okej ifall man bryter mot den (sic.). 200 000 lösenord läcker ut från Telia. Listan blir snabbt tillgänglig på Internet. Carlos Castaneda och Wendy O´ Williams avlider. Nationell Ungdom besökte Historiska museet och saboterade konstverk som de inte gillade. Glad blev postens chef Ulf Dahlsten som ansåg att konsten var barnpornografisk, (trots att åklagare konstaterat att det INTE var barnporr). - Posten kommer att dra in sitt ekonomiska stöd till Kulturhuvudstads- året, om inte bilderna plockas ner hotade Ulf Dahlsten. Han hotade till och med att få andra sponsorer att dra in sitt stöd om konsten inte försvann bums. Och visst försvann den ... Datorprogrammet Telia Nemesis för Windows 95 kom och försvann. Ett program som enkelt och snabbt knäckte Telia 020-konton. Flashback startar bokförlag. Den första boken är en samling med de första hundra utgåvorna av FNA. Ca 2 000 sidor. Vikt: 6 kilo. Bredd: 11 cm. Upplagan sålde slut på mindre än 24 timmar. Flashback software erbjuder Flashbacks logotype som typsnitt för både pc och Mac. Årets mest nedtystade nyhet: Världshälsoorganisationen, WHO, kommer fram till att marijuana är mindre skadligt än alkohol. ____________________________________________________________________________ The truth that makes men free is for the most part the truth which men prefer not to hear" - Herbert Sebastien Agar (1897-1980). ____________________________________________________________________________ ..... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... 8.01 FRÅGOR & SVAR Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer publiceras ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av allmänvärde för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till: fna@flashback.se. _________________ f r å g o r ELAKA CGI-SKRIPT Jag undrar ifall det finns någon dokumentation eller något arkiv med udda och märkliga CGI-skript. Exempelvis som det skript som FNA tidigare publicerade där personer som använder Internet Explorer nekas att komma in på en hemsida. Jeppe K. ---------------------------------- KAROLINA MATTI Det är ju så att det efter föredraget om nazism i Umeå har uppstått en klappjakt på folk som har fört ut innehållet av föreläsningen till en bredare publik. Efter den hårda domen mot Karolina Matti och Dan Berner har man även inlett åtal mot Nordland och en 23-åring från Västsverige, som i sin tur köpt filmen från föreläsningen av polisen! Nu skulle jag vilja veta om någon minns vilken dagstidning det var som på Internet publicerade hela föredraget i multimedieformatet Quicktime. Tidningar brukar kunna slingra sig undan sådana här rätts- processer, som vi såg i åtalet mot Aftonbladet i fallet med NS-Stockholm. Vet någon något? Vad är skillnaden mellan att en tidning sprider detta mot en annan tidning alternativt en privatperson? Mattias _____________ s v a r RE: NETBUS Om man råkar ut för att bli drabbad av detta Trojanvirus kan man ladda ner Netbuster: http://come.to/netbuster. Resultatet blir att individen som försöker hacka sig in får ett antal meddelanden själv och lite annat jobbigt till sig. Mulle -:- Du kan ta bort Netbuspatchen (viruset) genom att skriva patch/remove vid dosprompten. Om patchen inte heter ´patch´ så skriv det den heter. Toyboy ---------------------------------- SV: BANNERS KOSTAR PENGAR? Som sharewareprogrammerare får jag då och då små checkar från USA ($5 och $10), trots att jag uttryckligen har angett att folk inte skall skicka checkar eftersom det kostar mig mer att lösa ut dem än vad de är värda. Det finns åtminstone tre sätt att få nytta av sådana checkar. 1. Utnyttja folks förvirring De flesta banktjänstemän har inte riktigt koll på vilka regler som gäller för utländska checkar, så om du orkar med att gå runt till några olika banker så kan du ha turen att stöta på någon som låter dig lösa in dem gratis (det har hänt mig). Olika banker har också olika avgifter för inlösning - det kan löna sig att kolla upp det. 2. Samla på hög Samla en hög av checkar och lös in allihop på en gång. Då kan det hända att du bara behöver betala en inlösningsavgift. (Åtminstone har det gått bra för mig, men jag vet inte vad bankernas regler egentligen säger om detta, så kanske är detta ett specialfall av punkt 1.) 3. Handla för pengarna Du kan utnyttja pengarna för att handla hos postorderföretag i USA. Skriv "Transfer to:" och så företagets namn på baksidan av checken och skicka in den som betalning. Jag har använt denna betalningsmetod flera gånger och aldrig haft några problem. Niklas -:- Skaffa en sponsor där du får välja när de skall skicka ut checken. Kalle ............................................................................ 8.02 FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas till: fna@flashback.se. ---------------------------------- DATORINTRÅNG PÅ FÖRETAG, MED HJÄLP AV NETBUS Nyligen testade jag den nya version av det mer eller mindre omtalade programmet Netbus. Anledningen till detta var att jag ville kolla upp den inbyggda portskannern, och därmed testade jag den på ett antal IP- adresser. Mycket snabbt kom det fram en rad datorer med port 12345 öppen, vilket betyder att de är infekterade av en Netbus-patch. Nå, vad är det nu för märkvärdigt med detta? Jo, när jag portskannade gjorde jag ju olaga intrång på samtliga datorer, och jag hade "oturen" att skanna en dator som tillhörde ett företag - ett företag som hade så låg säkerhet att de hade Netbus-patchen installerad (!). Företaget, eller Tele2, spårade dock mitt IP-nummer, och eftersom jag satt vid en dator på en skola på gymnasienivå tilltog Tele2 åtgärden "avstängning av skolans tillgång till Internetuppkoppling". Detta medförde i sin tur att datoransvarige kontaktade mig och jag hamnade i ett förhör där bland annat gymnasiechefen och rektorn var inblandad. De hotade med polisanmälning och böter, men med mycket om och men kom jag undan med en simpel avstängning ifrån skolans datorer plus en varning där jag riskerar avstängning från skolan ifall jag påträffas göra något icke tillåtet igen. Vad som är så förvånansvärt med detta är att ett företag har så dålig säkerhet att man kan komma in på en av deras datorer med Netbus. Tyvärr fick jag varken av skolan eller av Tele2 reda på VILKET företag det var, mer än att det var ett etablerat företag i mellansverige. Troligen finns det fler företag med denna säkerhet, vilket betyder att vem som helst, när som helst, kan göra ett simpelt datorintrång hos dem. Det är vid sådana här tillfällen man kan prata om DÅLIG SÄKERHET. Zitech ---------------------------------- RÅD TILL KOMMANDE SPRAYHACKARE Läste lite om "Sprayhackern" i senaste FNA och har lite information till er andra: Till alla som vill använda sig av sina förvärvade kunskaper för att säkerställa företags nätverk: 1. Skriv ett avtal med företaget som beskriver vad du ska göra, när, hur länge, betalning o.s.v. 2. Gör en SÄKERHETSKOPIA av kundens system om du ska in och rota i "registret" eller i nångon "resource"-fil. Bra program är exempelvis Ghost/Imagecast. (Ghost fungerar även med vissa Unix- system t.ex. Linux/*BSD). På så sätt kan du få en EXCEPTIONELL försäkring om att ingenting går förlorat, detta behövs! Vissa ingenjörer kan inte skilja på DELETE och ENTER! 3. Teknisk och social kompetens är viktigare än 240 högskolepoäng. Social kompetens betyder inte att man frågar "Hur mår din katt?", utan att man vågar ringa leverantörer, löser problem inom rimlig tid o.s.v. 4. Ta med verktyg/hårdvara som kan demonstrera säkerhetsbuggar och annat hos kunden. Visuella intryck ger oftast mera än en tråkig beskrivning (som kunden kanske använder som sömnpiller). 5. Allt annat är upp till dig själv, ge kunden bra service. Råd; Krångliga kunder ska dina konkurrenter ta hand om - Gör dig omedelbart av dig med dessa, de har oftast noll i kunskaper om datorer. Glenn ---------------------------------- ÄR ARABER VITA? Jag tänkte bara upplysa er om att araber inte är vita. Eftersom Jesus föräldrar var judar, som på den tiden var araber med annan trosinriktning, så borde Jesus varit arab. Och eftersom Ku Klux Klan är otroligt kristna, och inte gillar någon som inte är vit, så tyder det ju på att Jesus var vit. Alltså borde ju araber vara vita. Nåja, för att få svar på frågan, e-postade jag Christopher Johnson, som har den roliga lilla titeln "Grand dragon of Kentucky". Det betyder att man är ledare för KKK i delstaten. Nedan följer hans svar. -:- Arabs are not White. Jesus was a devine reation. Laws of genetics do not apply to him. -:- Så nu vet ni det. Jag antar att han menar "skapelse", creation, med "reation". Robban ---------------------------------- FELAKTIGT OCH OKUNNIGT OM SATANISMEN Nyligen har man i diverse medier rapporterat om gravskändning och djuroffer, som förekommit i Trollhättan. Dessa patetiska illdåd miss- tänks av polis och allmänhet ha utförts av "satanister". Men vad är egentligen en "satanist"? Är han/hon en ondskefull djävulsdyrkare, som offrar både spädbarn och djur till Satan? Eller är sanningen kanske inte så enkel som många tycks föredra? Satanismen utnyttjas ofta i massmediala och religiösa syften. En aldrig sinande ström av skräckfilmer, journalister och inte minst kristna författare porträtterar den med de mest fruktansvärda attribut. Man drar gärna av dessa inte sällan fullkomligt makabra slutsatser: 1) Satanister är psykiskt sjuka, perversa individer, som njuter av att mörda försvarslösa spädbarn och djur 2) Kyrkan och de människor som "bortrövats" till, men överlevt "sataniska ceremonier", avslöjar med hjälp av sina kunskaper och insikter, sanningen om dessa fasansfulla grupperingars karaktär och utbredning. Generellt sett är slutsatserna grovt felaktiga! Därför är det nödvändigt att belysa några viktiga punkter i debatten kring modern satanism. Både i historia och nutid är det till stor del kristendomens (och numera också sensationslystna journalisters) version av det hela, som dominerar våra bedömningar. Satanismen är emellertid betydligt mer komplex än vad merparten av befintliga undersökningar ger sken av. Orsaken till denna kunskapslucka - jag skulle faktiskt vilja definiera det så - kan till stor del förklaras med att information om vad satanismen och dess riter egentligen innebär, inte alls intresserar allmänheten. Man vill gärna hålla fast vid "självklara" trosuppfattningar och idéer. Följaktligen betraktas ovan nämnda premisser ofta som absoluta sanningar. Följdfrågan är emellertid hur många som verkligen bemödat sig med att objektivt granska fenomenet de tror sig ha en så klar bild av. Relativt få, är det troligaste svaret. Och även om någon beslutat sig för att undersöka saken närmare måste denne förmodat vetgirige individ konfronteras med en mängd synnerligen tvivelaktigt informations- material. Att satanismens givna motståndare allena skulle vara ansvariga för det enkelriktade perspektivet är dock inte riktigt. Den får nämligen inte sällan fungera som kanal för revolutionära tonåringars provokativa upptåg och dyl. I vissa fall kan detta urarta till kaotisk brottslighet och en därigenom ensidig bild av det hela. Många av satanismens mest högljudda och kontroversiella förespråkare vet, liksom deras kristna motsvarigheter, inte mycket om dess ursprung, historia och nutida innebörd. Samtidigt får man konstatera att valet av provokationsmetod inte är helt inkompetent. Det fungerade med ofantlig effektivitet under medeltiden och alltjämt kan man, kanske med något mindre slagkraft, både chockera och skrämma genom att liera sig med djävulen. Och vem kan förresten bättre kanalisera rebelliska känslor än satan - världshistoriens mest kända upprorsmakare? Det är också ett faktum att psykiskt instabila individer kan attraheras av vissa av satanismens uppfattningar. Mord har begåtts, och begås fortfarande, i satans namn. Problemet är dock att detta knappast är begränsat till satanismen. Ett inte ringa antal sinnesförvirrade personer har avrättat oskyldiga på löpande band under övertygelsen att gud kommenderat dem att göra det. Jag tror inte att någon p.g.a. sådana tragiska företeelser skulle definiera samtliga kristna som psykotiska mördare. Tyvärr tenderar man att låta satanismens anhängare sortera under denna kategori. Man måste vidare förstå att satanismen, i likhet med mycket annat, inte är något enhetligt fenomen. Den har inte ens en gemensam lärodoktrin, även om vissa kanske vill hävda detta. Nutida satanister debatterar t.ex. våldsamt kring frågan om den är en religion eller inte. Många av dem skulle med största sannolikhet framhålla det sistnämnda. Ofta definieras modern satanism som en livsstil eller livsfilosofi. Detta föranleder oss att fråga vad satanism egentligen är. Det torde kräva en tegelstenstjock avhandling enbart för att svara på detta, men några grundförutsättningar bör ändå diskuteras. Det viktigaste är kanske skillnaden mellan traditionell och modern satanism. I dag gör man inte sällan en distinktion mellan djävulsdyrkan och satanism. Den förstnämnda termen betecknar då individer, som sätter djävulen på guds plats och dyrkar honom som sin frälsare. Detta var generellt den förhärskande tolkningen under exempelvis medeltiden och måste helt förstås mot bakgrund av kristendomen. Numera är denna form av satanism relativt sällsynt. Moderna satanister avfärdar ofta djävulsdyrkare som enkelriktade och okunniga med argumentet att de accepterat kristendomens tolkning av satan. Den moderna satanismen grundades 1966 av Anton Szandor La Vey. Då invigde han sin legendariska satanskyrka; Church of Satan. Här betraktas satan som en symbol, inte en personlig, övernaturlig makt. Satan symboliserar värden som t.ex. kristendomen genom tiderna definierat som "synd". Sådana värden är t.ex. hämndbegär, materiell vinningslystnad, sexuell njutningslystnad, elittänkande och egoism. La Vey, som avled i oktober 1997, menar i sin banbrytande skrift ´Den Sataniska Bibeln´ att hängivelsen är satanistens yttersta princip. Med detta avses hängivelse åt all njutning och framgång som livet har att erbjuda. Det hela tolkas ur ett individualistiskt perspektiv, d.v.s. att individen ställs i centrum och uppmuntras att sätta sig själv i första rummet. Detta, menar La Vey, är en naturlig drift hos varje människa, som kan och bör följas även om andra vill avfärda den som "ondska". Många har liknat La Veys koncept vid filosofen Friedrich Nietzches övermänniskoideal. Den svenske författaren Håkan Arlebrand, som har skrivit en av de få svenska böckerna om magi och ockultism menar: "Viktigare än tillbedjan av satan är en radikal hedonistisk och nihilistisk socialdarwinism med fascistoida övertoner. Denna livshållning ger utövarna fritt spelrum att förverkliga egots ambitioner och lustar". Även om Arlebrand kanske uttrycker det hela på ett något vinklat sätt (han är själv kristen) inringar detta till stor del La Veys ideologi. I den moderna satanismen är människan alltså den högsta guden och köttet, inte själen, den högsta religiösa principen. Satan är i detta sammanhang inte en gud eller någon annan direkt övernaturlig makt, utan naturens amoraliska balansfaktor; en kraft som obevekligt leder till den starkes triumf över den svage. Man kan fråga sig hur magi och dylikt motiveras där inga reellt över- naturliga principer existerar. Moderna satanister talar visserligen ibland om satan som ett slags opersonlig kraft som flödar genom tillvaron. Emellertid menade La Vey att människan själv besitter vissa paranormala förmågor. Dessa kan frigöras genom ritualer och ceremonier, varigenom hon kan manipulera sin tillvaro på magiskt vis. Därför har riterna synnerligen viktiga funktioner. Ritualer definieras dessutom av La Vey som psykodramer. Genom att människan stiger in i en magisk miljö (t.ex. ett tempel), där hon genom ritualiserat och rent känslomässigt beteende låter sina emotioner flöda fritt, kan hennes omedvetna impulser frigöras från alla påtvingade begränsningar. Det mest omdiskuterade och kontroversiella i diverse sataniska ritualer är tveklöst offret. Enligt en mängd utsagor offras ett odöpt spädbarn, en kvinnlig oskuld, ett djur etc. vid t.ex. den Svarta Mässans höjdpunkt. Detta skulle således bygga på två skilda teorier: 1) Energin som lösgörs då offerblodet utgjuts bidrar till ritens framgång, antingen genom dess egen inneboende kraft eller att offret fallit någon övernaturlig makt i smaken och 2) Att satan, som påstås vara ondskans personifikation, tillfredsställs genom det mest fruktansvärda av offer; spädbarnsmordet (då barnet är den oskyldigaste och renaste av varelser). Samtliga av dessa förutsättningar betraktas numera som felaktiga. Det är korrekt att barn har slaktats i djävulsmässor under vissa tids- perioder och omständigheter. Då accepterade man med största sannolikhet ovan nämnda teorier. Dylika offer sker säkert också fortfarande, då sataniska läror och riter kan tillämpas av vem som helst - t.ex. psykiskt sjuka individer - i vilket syfte som helst (detta är väl snarast ett problem för alla grupperingar, oavsett ideologi). Att offer över huvud taget skulle vara en nödvändig ingrediens i sataniska ceremonier är dock en feltolkning. Det måste tydligt understrykas, att exempelvis spädbarns- eller djuroffret inte tjänar något som helst specifikt syfte i sataniska ritualer. Religiöst motiverade "experter" på sataniska ceremonier och sensationslystna journalister utnyttjar det ofta som uppviglings- propaganda, men dess position i modern satanism har i dag mer karaktären av historisk kuriosa. Det eftertraktade magiska energiutflödet kan effektivare uppnås via t.ex. sexuell orgasm, otyglad vrede och/eller stark skräck etc. Detsamma gäller gravskändningen. I de flesta fall praktiseras dessa illdåd av socialt och psykiskt störda ungdomar, för vilka djävuls- dyrkan blivit ett uttryckssätt. Ofta vet de inget om satanismens verkliga ursprung, historia och komplexitet (detta gäller tyvärr också allmänhet, polis, massmedier och kyrka). När andra betecknar dem som, eller de själva kallar sig, "satanister", sker en urskillnings- lös generalisering; man "drar alla över en kam". Sinnesförvirrade djävulsdyrkare vore mer korrekt. Om en sådan distinktion accepterades av alla skulle inte verkliga satanister - oavsett om man håller med om deras ideologi eller inte - anklagas för vansinnesdåd som de egentligen inte har något att göra med. Det är hög tid att göra slut på de orättvisa kränkningar, vilka man som satanist tvingas utstå, p.g.a. aningslösa och vinklade reportage. Mikael Petersson, The Satanic Order (Svenska Satanskyrkan) ............................................................................ 8.03 P.S. KOLLA IN Känd artist slog sin sambo blodig..................................... http://www.aftonbladet.se/nyheter/9901/20/blod.html Toni Holgersson. Knarkarskolan......................................................... http://welcome.to/knarkarskolan Skolan som sålde knark har fått en egen hemsida. Club Hellfire......................................................... http://www.clubhellfire.com/ För personer med intresse för fetishism, nekrofili och snuffmovies Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik.................................... http://www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se/ Låååååång webbadress. Books on demand....................................................... http://www.books-on-demand.com/ För dig som vill ge ut böcker i tio exemplar (!) Viceversapartiet...................................................... http://www.hobben.com/vvp/vvp/partiprogram.html Nytt politiskt parti? Säpo kartlägger Flashback............................................. http://www.bahnhof.se/~wizard/sapo/index44.htm Parodi! Internetworld......................................................... http://www.asp.com.lb/iwa/iwa.htm Nu även på arabiska. Killar kan också...................................................... http://www.sexmonkies.com/azjim/mfist5.htm http://www.sexmonkies.com/azjim/mfist7.htm Fistfucking! E-postadressen till Göran Persson..................................... http://www.lyssna.com/goran.ra Varför har han så svår e-postadress? Microsoft = efterbliven?.............................................. http://www.retards.com/ Spegel av Microsoft. Schweden.............................................................. http://www.acc.umu.se/~grabben/sverige.jpg Stockholm, Norrlands huvudstad. Exportvara: stekt ost (´mesost´). The Alternative Swedish Dictionary.................................... http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ht/Swedish.html Alternativ svensk ordlista, med mycket underliga ord. HTTP2................................................................. http://www.http2.com Erbjuder gratis domäner för de som använder Netscape. ............................................................................ 8.04 SMÅTT & GOTT *** "All governments, the worst on earth and the most tyrannical on earth, are free governments to that portion of the people who voluntarily support them." - Lysander Spooner (1808-1887). *** "Om manlighet och ondska är samma sak är jag ond, utan tvivel. Jag bad inte om att få födas med kuk, men nu blev det så och då tänker jag också använda den." - Lemmy i Motörhead *** Ett australiensiskt arbetslag har "patchat" Netscape så att alla kommer åt 128 bitars kryptering, och inte bara folk i USA. Patchen finns på: http://www.fortify.net/. *** "The greatest right that any nation can afford its people is the right to be left alone. And people who enjoy pornography or smoking a joint, all they want to do is to be left alone." "And I´m definitely for the legalization of not only marijuana, but all drugs." - Larry Flynt, intervjuad i High Times, Februari 1999. *** Den statskontrollerade kinesiska pressen rapporterade nyligen om ett flertal fängelsedomar på upp till 13 år för personer som publicerat eller distribuerat "illegala politiska skriverier". Av detta kan man bl.a. dra slutsatsen att varken Flashback eller FNA är speciellt lagliga i Kina. *** De fem vanligaste sökorden hos sökmotorn Punkt.se: 1. porr 2. sex 3. kontaktannonser 4. mp3 5. Graaf *** "Jag har rökt braj och testat pulver. Amfetamin och kokain. Jag unnar ingen den skit droger kan medföra, samtidigt unnar jag alla att må så bra som man gör när man tar dem." - Håkan Hemlin ..... n ä s t a n u m m e r ............................................... FNA nr 116 utkommer den 16 februari 1999. ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 9 ----------------------------------