You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 6 årgång 5 nummer 2 ISSN 1402-4543 16 februari 1999 #### | sveriges största nyhetsbrev - alla kategorier | #### ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna Korrekturläsare: Markus Holm publikation, helt eller delvis, genom _____________________________________ tryckning, duplicering, stencilering, bandinspelning etcetera uppmanas utan Flashback News Agency utkommer med en förbehåll. utgåva per månad. Den har givits ut sedan juni 1995 och är helt gratis. Flashback får i perioder 600-700 e-brev per dygn. Detta gör det omöj- Flashback är politiskt och religiöst ligt att ens hinna besvara en bråkdel obunden. Främsta bevakningsområden är av alla de frågor som skickas. Hör alternativ information med inriktning gärna av dig med synpunkter, idéer, på underground samt även subkulturer, tips eller kom med konstruktiv kri- gränsbrytande värderingar, attityder tik. Frågor däremot besvaras i mån av och inriktningar som står i opposi- tid i vår FAQ, som du hittar på: tion till det övriga samhället. http://www.flashback.se/faq/. FNA innehåller periodvis information Post......Box 26067, 100 41 Stockholm kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax.................+46 8 50 31 11 03 i Sverige. Dessa publiceras enbart ur E-post...............fna@flashback.se ett informativt syfte. Vi hoppas kun- na hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5080-5621 om vad som händer inom dessa områden, Postgiro..................169 18 26-0 samtidigt som Flashback skall föra de utsattas talan i samhället. En prenumeration på papperstidningen Flashback kostar i Sverige 150 kr och Har du några skandaler, lustigheter, inkluderar tre utgåvor (dubbelnummer avslöjanden eller andra skojigheter räknas som en utgåva). Ytterligare på lager? Skicka dem då till FNA, en information om tidningen finns på: utmärkt kanal för ondsinta läckor. http://www.flashback.se/magazine/. You have the right to free speech as long as you´re not dumb enough to actually try it. FLASHBACK | over 16 years of street culture | 1983-99 MCMXCIX ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 5 . 0 2 o Innehåll............................................................0.01 o Medarbetare.........................................................0.02 o Ledare..............................................................0.03 o FNA debatt: Katastrofen nära för IOK................................0.04 .... f l a s h b a c k ................................................... o Gud till salu: lägesrapport.........................................1.01 o Flashback t-shirtar.................................................1.02 o Flashbacks rättshjälpsfond: lägesrapport............................1.03 o Rättelse............................................................1.04 o Flashbacks svarta lista.............................................1.05 o Flashback Community öppnar modempooler i Norge......................1.06 o Flashback köper Flashback...........................................1.07 .... d r o g e r ......................................................... o Det förbjudna kampanjmärket till salu...............................2.01 o Dagens Nyheter har ändrat åsikt om droger?..........................2.02 o BRÅ kritisk till polisens drogförebyggande arbete bland ungdomar....2.03 .... i t ................................................................. o Ny svensk mötesplats för bögar som inte har åldern inne.............3.01 o Hackade Teliakonton lottas ut i ny tävling..........................3.02 o Happy99.exe.........................................................3.03 o Internetbedragare fick villkorlig dom...............................3.04 o Rykodisk först med MP3-försäljning..................................3.05 o Nypremiär för AntiOnline............................................3.06 o MUF plagierade tysk hemsida.........................................3.07 o Prostituerade till salu på Internet.................................3.08 .... p o l i t i k ....................................................... o Invandrare sökes....................................................4.01 o Fler diskussionsgrupper för anarkister..............................4.02 o Pelle Svanslös i Säpos register.....................................4.03 o Högsta domstolens dom beträffande utgivningen av Mein Kampf.........4.04 o Skånepartiet frias från fläskkampanj................................4.05 o Svärd till Plogbillar anmäler Reportrarna...........................4.06 o Radio Public Enemy..................................................4.07 o AFA startar kampanj mot tidningarna Slitz, Café och Playboy.........4.08 o Scientologibibeln ändrar svensk lag.................................4.09 .... r e s o r & ä v e n t y r ......................................... o Woodstock i Iran....................................................5.01 o Saudiarabien öppnar för turister....................................5.02 o Bilsemester i Saharaöknen...........................................5.03 .... s u b k u l t u r ................................................... o Gunther Deitz begick självmord?.....................................6.01 o Postorder...........................................................6.02 . Distortion . Midgård o Graffitiordlista....................................................6.03 o Recensioner.........................................................6.04 . U2 - Kiwi [Bootleg] . U2 - Melon [Bootleg] . Onkel Kånkel - Onkel Kånkels fantastiska äfventyr [CD] . Doomsday mag #3 [fanzine] o Hells Angels inbjudna till norskt seminarium om varumärkesskydd.....6.05 o Svenska supportertidningar..........................................6.06 o Svenska protest- och rebellmusikens historia........................6.07 .... ö v r i g t ......................................................... o Trädgårdstomtarna har fått nog......................................7.01 o Fobilexikon.........................................................7.02 o Barn talar om kärlek................................................7.03 o Tolkningar..........................................................7.04 o Svenskt hålindex....................................................7.05 .... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... o Frågor & svar.......................................................8.01 . är nazister höger- eller vänsterextremister? o Feedback............................................................8.02 . graffiti och stockholms lokaltrafik . sv: skolverket versus flashback . sv: förbjudna nummerskyltar . sv: netpet . sv: piratkopiering är stöld . sv: eak versus svastika . sv: WHO och cannabis o Månadens clown......................................................8.03 o P.S. Kolla in.......................................................8.04 o Smått & gott........................................................8.05 ____________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e | f n a 5 . 0 2 Jonas Almqvist, Anonym?, Anton, Chrystal, Dahlbom, Daniel, Nima Daryamadj, Dennis, Erik H., Ian, J, Jesus, kh, Klaatu, Mia, Martin, Netpet, Niklas K, Leonard Kia, P.E., mac Sucks, _m49g_, Magnus Pettersson, Stefan, Svastika, Brita Sylvan, Terrorz, zac med flera. ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 5 . 0 2 Denna ledare skall jag börja med att tacka tre personer: Bruno, dredman och ace. De har efter mottot ´finn fem fel´ letat stavfel i förra månadens FNA. Duktigast var Bruno som hittade sammanlagt fem stavfel, varav jag godkänner fyra. Ordet ´kvicksandlik´ i den stämningsfulla juldikten anser jag trots allt vara försvarbar, men Bruno får ändå bonus- poäng för att han hittade Nietzsche (som vi felaktigt stavat ´Nietzche´). Ace hittade tre stavfel, och dredman en felaktig upprepning. Det kan tyckas som överkurs att leta stavfel, men eftersom jag uppskattar dessa gester så vill jag ändå uppmärksamma dem. Mot bakgrund av att jag har som målsättning att göra FNA språkligt korrekt, så får läsare gärna fortsätta leta stavfel. Förra numret var det första som korrekturlästes, och de flesta var för övrigt mycket nöjda. Men bra kan givetvis bli bättre. Därför försvinner till exempel alla förkortningar från och med detta nummer. Ett annat problem som uppstått är att vissa artiklar som FNA får inskickade ibland är väldigt dåligt skrivna rent språkligt. Där handlar det inte bara om stavfel, utan att de språkligt är rena katastrofer. I samband med att stavfelen försvinner, så är det naturligt att man även ser över dessa inslag. Problemet är att vissa artiklar innehåller så pass mycket relevant information att man ogärna vill stryka dem helt. Eftersom tiden är begränsad finns det inte heller tid att skriva om artiklarna från grunden. Men bättring är att vänta även på denna punkt. Håll ut! :-) Från diskussionen om korrektur och stavfel byter vi ämne helt, och går vidare till skadestånd. Närmare bestämt det skadestånd Flashback är dömd att betala på 50 000 kr. Det finns de som säger att som man bäddar får man ligga. När Flashback publicerar ´kontroversiella´ artiklar så är det också väntat att man med tiden kommer att stöta på trubbel. Därför tycker en del att det är lite märkligt att man startar rättshjälpsfonder och dylikt. Denna åsikt är inte felaktig, tvärtom. Men den är förvisso också bara en sida av myntet. Det är därför kanske dags att reda ut några saker angående bakgrunden till varför rätts- hjälpsfonden startade. Flashback driver i dag en mängd olika projekt: tidningsutgivning, Internetleverantör, skivbolag, bokförlag samt en mängd Internet- relaterade tjänster (där bland annat FNA är en av produkterna). Alla dessa har drivits utan vinstintresse. Detta betyder till exempel att medarbetare jobbat oavlönat och att jag förutom att driva Flashback även jobbar heltid på ett annat jobb. Detta har inte varit någon uppoffring, utan tvärtom mycket stimulerande. Flashbacks verksamhet kostar pengar. Alla projekt måste finansieras. När Flashback exempelvis blir dömd att betala 50 000 kr i skadestånd så betalas detta med samma pengar som annars skulle ha använts till olika projekt inom Flashback. Skadestånd kan finansieras på många sätt. Frivilliga bidrag är ett, reklamintäkter och att göra verksamheten lönsam ett annat. Oavsett antalet skadestånd, så är detta troligtvis långt ifrån det sista för Flashbacks del. Ifall varje FNA:s läsare skickat en krona till rättshjälpsfonden skulle skadeståndet varit betalt för länge sedan. Men att 100 % av läsarna skulle betala är det väl knappast någon som hade räknat med. Detta har heller aldrig varit någon målsättning. I stället har 156 stycken (cirka 0,2 % av läsarna) redan finansierat en dryg tredjedel av skadeståndet. Dessa personer har faktiskt lyckats samla in närmare 23 000 kr. Denna summa är förvånansvärt hög, och betydligt högre än jag väntat mig att kunna få in. Antalet engagerade personer är faktiskt också fler än väntat, även om det inte låter mycket. Det är i alla fall 156 personer som frivilligt gått och satt in pengar utan krav på motprestation. Personer som förhoppningsvis ansett denna publicering försvarbar. Detta kallar jag verkligen för hängivna läsare. Tack! Målsättningen är att kunna finansiera hela skadeståndet via rättshjälps- fonden. Ett högt mål kan tyckas, och kanske alldeles *för* högt. Men den som satsar mot stjärnorna brukar i alla fall komma till trätopparna. En ny rättegång väntar 20 september. Först då vet vi svaret om hur det gick med den saken. En annan inkomst jag nämnde ovan är att ta in reklam. Jag har under hösten diskuterat möjligheten, och har medvetet varit ganska återhållsam med detta. Jag har dock sagt att jag under 1999 kommer att ta in viss reklam, åtminstone tills vidare. Dels för att finansiera FNA (som trots allt kostar pengar att producera) och samtidigt kunna förbättra den kvalitetsmässigt. Korrekturläsning är i detta fall ett första steg. Antalet annonsplatser i varje utgåva är dock begränsat, och jag kommer att vara lyhörd för feedback från läsare under våren. Jag har i vilket fall som helst sammanställt en komplett utgivningsplan för FNA som gäller året ut. Följande datum gäller: o FNA nummer 117: 25 mars 1999. Deadline: 22 mars klockan 13.00. o FNA nummer 118: 22 april 1999. Deadline: 19 april klockan 13.00. o FNA nummer 119: 25 maj 1999. Deadline: 19 maj klockan 13.00. o FNA nummer 120: 22 juni 1999. Deadline: 15 juni klockan 13.00. o FNA nummer 121: 22 juli 1999. Deadline: 19 juli klockan 13.00. o FNA nummer 122: 25 augusti 1999. Deadline: 19 augusti klockan 13.00. o FNA nummer 123: 23 september 1999. Deadline: 20 september klockan 13.00. o FNA nummer 124: 25 oktober 1999. Deadline: 19 oktober klockan 13.00. o FNA nummer 125: 25 november 1999. Deadline: 22 november klockan 13.00. o FNA nummer 126: 22 december 1999. Deadline: 16 december klockan 13.00. Markera gärna dessa datum i almanackan. Ytterligare tio utgåvor av FNA väntar under året. Förutom detta kommer även mycket annat att hända. Redan under hösten började Flashback att strukturera upp sin verksamhet ordentligt, och under våren fortsätter denna strukturering. En av de mest märkbara förändringarna under våren blir att Flashback får en fast redaktion. En plats dit du som läsare kan ringa, och där det även kommer att produceras en pappersutgåva minst fyra gånger per år. Just nu arbetas det inte bara på Flashback nummer 6, utan även nummer 7, 8, 9 och 10. Kort sagt, Flashback skall bli en *riktig* tidning. Mer om detta senare under våren. Jag har tidigare nämnt att Flashback kommer att ge ut boken ´Copyright finns inte´ under 1999. Dessvärre är den något försenad, vilket främst beror på att den måste skrivas om ordentligt. Detta trots att den redan finns i en andra nyreviderad version. Boken - som förhoppningsvis kommer under våren - får därför arbetsnamnet ´Copyright finns inte, version 3.0´. Givetvis släpps den utan upphovsrätt, ifall någon nu undrade ... En andra och betydligt mer kontroversiell bok är också planerad under 1999. Men där är inte alla förhandlingar med författaren klara ännu, så den återkommer jag om senare. Troligtvis kommer denna bok också att endast få begränsad distribution, då den rent juridiskt är olaglig i större delen av världen. Flashback Community har under januari varit stängd för nya kunder. Orsaken är att jag byggt ut modempooler och uppdaterat hårdvara med mera. Eftersom det är viktigt att allt fungerar, så valde jag att inte ta emot några fler kunder under denna period. Många blev oroade, och undrade ifall det inte längre gick att ansöka om abonnemang. Det stämmer. Under januari och februari har jag inte släppt in några fler. Men nu är det mesta fixat, och Flashback Community rullar bättre än någonsin. Jag hoppas att de som haft problem att koppla upp sig under hösten har överseende. Nu rullar det i alla fall, och först nu kan jag ta emot flera kunder. I mars öppnar Flashback Community även modempooler i Norge, och till sommaren eventuellt också i Danmark. Mer om detta längre fram i denna månads FNA. För den som missat det, har Flashback numera två aktiva webbsidor: o http://www.flashback.se/ [Flashback Online] o http://www.flashback.net/ [Flashback Communication] Flashback Online innehåller det redaktionella materialet, medan Flashback Communication enbart innehåller Internetrelaterad information. Den stora nyheten är dock att Flashback under våren kommer att återgå till daglig uppdatering av webbsidorna. En mängd intressanta sidor kommer att läggas upp. Flashback söker flera samarbetspartners skrev jag i förra utgåvan. En mängd personer och företag hörde av sig. Dessvärre har jag inte hunnit att svara alla, men kommer att följa upp de olika intresseanmälningarna under våren. Det verkar som om det kan bli en givande vår, även detta år. Jan Axelsson Stockholm, februari 1999 ____________________________________________________________________________ k o n t a k t a d r e s s e r redaktör redaktion mailto:jan.axelsson@flashback.se mailto:fna@flashback.se annonsering webbsida mailto:annons@flashback.se http://www.flashback.se p r e n u m e r a t i o n s ä r e n d e n starta prenumeration avsluta prenumeration http://www.flashback.se/fna/ http://www.flashback.se/fna/ ____________________________________________________________________________ F N A d e b a t t | f n a 5 . 0 2 KATASTROFEN NÄRA FÖR IOK Uppgifter om mutor i miljonklassen har avslöjats. Internationella olympiska kommitténs hederlighet blir alltmer ifrågasatt. Bland annat Svenska Dagbladet har i flera stora artiklar skrivit om hur systematiska mutaffärer pågår under valprocessen av OS-städer. Enligt vice presidenten Marc Hodler är mutor den enda chansen för den som vill ha OS. Det har avslöjats att regelrätta agenter sköter mutverksamheten när IOK skall välja arrangörsstäder och den hanteringen var inte Sverige så bra på. Därför har vi inte fått något OS heller. Stenhammar och company var inte så villiga att gå in på den linjen. Nu var det så att TV4, i sin iver att vara störst och värst på grävande journalistik, började gräva i vad Stockholmskampanjen för OS lämnade efter sig efter slutfört arbete. De förhoppningsfulla journalisterna hoppades väl att de skulle hitta unkna hundar begravda. Men hur de än grävde fick de inte fram några vidare hemska avslöjanden, trots ivriga försök att blåsa upp obetydliga detaljer till storformat och ge dem ett misskrediterande sting. Men så hände det! De grävande journalisterna fick tag på något oerhört avslöjande - en grafologisk analys! OS-kampanjedrivarna hade beställt en GRAFOLOGISK ANALYS! Och tänk ... vem hade skrivit den ... om inte ... den berömde Hans Scheike! Han - som enligt TV4-nyheterna "numera kallar sig grafolog", trots att det är just grafolog han är och har varit i över 40 år med erkänt skicklig förmåga. De grävande journalisterna blev hellyckliga! Vilket klipp! Jättesensation! Nyheterna i TV4 basunerade ut den sensationella nyheten flera dagar i rad: HANS SCHEIKE!!! hade gjort en analys på en namnteckning på beställning av OS-kampanjen i Stockholm. Namnteckningen var skriven av en av de mest betydelsefulla i IOK framkom det senare. Och den hade kostat 250 kr! (som skattebetalarna fick betala!!!). Dessa grävande journalister - vilket tappert släkte - vilka enastående avslöjanden! Man måste beundra en sådan nit! Nu var det emellertid också så att den grävande journalisten i sin iver att släppa ut denna stora sensation inte uppmärksammade vad som verkligen var sensation - nämligen att Hans Scheike redan i november 1996 i sin analys av denna namnteckning talade om att "det här är en man som man måste muta och fjäska". Den sensationen, att Hans Scheike bara ur en namnteckning kunde utläsa något så sant, gick journalisternas nitiska grävande förbi. Nu - så här två år efteråt - har vi fått beviset. Han måste mutas - och det hade kanske ledarna av OS-kampanjen i Stockholm inte lust till. Något som de grävande journalisterna på TV4 kunde givit som erkännande till gruppen som nog lagt ner både hård möda, stor energi och en väldig uppfinningsrikedom för att få detta OS till Stockholm. TV4:s ledning kanske skall se efter småflickorna som leker grävande journalister, så att de kan komma fram till det väsentliga och inte på grund av egna fördomar fastnar i oväsentligheter. Det var alltså i november 1996 som grafologen Hans Scheike gjorde en analys på en namnteckning han fick sig tillsänd. Han visste inte vem personen var. I analysen gjorde Hans Scheike följande konstateranden: "Det grafologiska utgångsläget när man studerar en namnteckning är att man vet att den visar på vilket sätt den människa som skrivit den vill presentera sig utåt. Det är så att säga den "mask" människan visar i offentliga sammanhang. Han eller hon visar i namnteckningen den roll han "vill" spela. På något sätt "överdrivna" namnteckningar säger just inget om skrivarens verkliga väsen. Den "överdrivna" namnteckningen visar ett skådespeleri. Som är ett skydd och en tendens att dölja en personlighet och ett väsen som har mer eller mindre stora svagheter och brister. Vilka dessa är kan synas i personens vanliga handstil. Den namnteckning Ni skickat mig visar en människa som har föga kontakt med den realistiska verkligheten. Han tycker sig själv vara en "komet" och vill att andra skall förstå detta. Svårigheten är bara att denna "komet" är på väg ut i rymden och inte kan befatta sig med och se vad som är viktigt här och nu. Han har större behov av att göra intryck än att sakligt och kännande hålla sig till den uppgift han eventuellt har. Han kan demonstrera någon kraft, som kanske är av ett aggressivt slag eller i varje fall påstridigt. Han omger sig med några skyddande manér som gör att andra människors eventuella misstro eller ifrågasättande av honom inte når fram till honom. Man kan ana att bakom allt detta som denna person visar utåt finns en stor bräcklighet och att han inte klarar motgångar. Han måste se till att han inte märker något annat än vad han själv inbillar sig. Han kan troligen nå yttre framgångar eftersom många människor imponeras av stora ord och yviga gester. Och inte märker att dessa är innehållslösa. Det är givetvis inte lätt att förstå, samarbeta eller på annat sätt stå i relation till denne man. Kontakten måste ske genom att man själv "kör samma skådespeleri" som han gör." Hans Scheike konstaterade också att förutsättningarna för att påverka denna man ligger i att smila och smickra in sig på ett mycket tydligt sätt och att mutor givetvis är en mycket framkomlig väg. I den intervju TV4 gjorde inför programmet med "avslöjandena" påpekade Hans Scheike tydligt och klart att han vid uttydningen av namnteckningen såg att detta var en man som man måste muta. Det sensationella uttalandet - långt innan mutskandalerna var kända - klipptes naturligtvis bort och för TV4 låg skandalen i att OS-kampanjen beställt en analys för 250 kr av Hans Scheike. Längre än så kunde de "grävande" TV4-journalisterna inte tänka! Stackars små flickor. Brita Sylvan Kopia av namnteckningen finns på adressen: http://www.flashback.se/fna/debatt/116/osnamnt.gif. ---------------------------------- Debattartiklar för publicering i FNA debatt skickas till: fna@flashback.se ____________________________________________________________________________ De som försöker leda folket kan endast göra det genom att följa pöbeln. - Oscar Wilde ____________________________________________________________________________ ..... f l a s h b a c k .................................................... 1.01 GUD TILL SALU: LÄGESRAPPORT Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/gud/. Försäljningen fortsätter till denna månads slut. Sista datum för bud på domänen gud.com är 1 mars 1999. Högsta bud är för närvarande 12 000 kr. Ett flertal högre bud har förvisso kommit in, men då kompletta uppgifter om dessa budlämnare saknas, räknas dessa fortfarande som ogiltiga. Slutligt resultat angående försäljningen presenteras i FNA nummer 117. Månadens två bästa förslag på vad gud kan användas till kommer från ´zac´ och ´Jesus´. De har hittat ett tyskt kärnkraftverk respektive ett programspråk med namnet ´gud´. Fortsättning följer ... -:- Har ni helt missat att GUD är ett tyskt kraftverk tillverkat av Siemens: http://www.badenwerk.de/akprfr23.htm. De kanske vill köpa det! zac GUD finns! Naturligtvis i USA: http://www.gsf.fi/~liukkonen/public/docs/emacs/emacs_230.html#SEC236 Jesus ............................................................................ 1.02 FLASHBACK T-SHIRTAR Flashback erbjuder sedan i höstas sina läsare möjligheten att skaffa exklusiva Flashback t-shirtar. För närvarande finns det röda och svarta t-shirtar (med tryck på båda sidorna). De är unika och endast tryckta i 200 exemplar (100 i vardera färg). De har aldrig varit till salu, utan vi ger i stället bort dem gratis till läsare som hjälper oss att göra Flashback. Det vill säga till medarbetare som skriver artiklar, informerar, översätter notiser och så vidare. Vi har dessvärre inte möjlighet att ge alla FNA:s medarbetare t-shirtar, men vi brukar dela ut några då och då för att på så sätt försöka visa vår uppskattning. ............................................................................ 1.03 FLASHBACKS RÄTTSHJÄLPSFOND: LÄGESRAPPORT Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/justice/. Flashbacks rättshjälpsfond grundades i mitten av november 1998, och har som syfte att samla in pengar till det skadestånd Flashback är dömd att betala; 50 000 kr plus ränta (cirka 55 000-60 000 kr). Domen har överklagats till hovrätten av båda parter. FNA publicerar i varje nummer en lägesrapport angående bidragen som kommit in. FNA nummer 114 (981215): 9 029 kr (+ 9 029 kr) FNA nummer 115 (990122): 19 679 kr (+10 650 kr) FNA nummer 116 (990216): 22 582 kr (+ 2 903 kr) Antal bidragsgivare (990122): 156 (cirka 0,2 % av FNA:s läsare) Största bidragsgivare: 2 000 kr: Fabbes BBS 1 250 kr: Control Alt Delete AB 1 000 kr: Contra Lista över alla de som betalat in pengar finns på adressen: http://www.flashback.se/justice/list.shtml. Rättshjälpsfonden, Box 26067, 100 41 Stockholm. Postgiro: 169 18 25-2. Ett stort TACK riktas till samtliga som stöttat Flashback och varit med och betala pengar till rättshjälpsfonden. Oavsett storlek, så har ni på så sätt visat att publiceringen varit försvarbar. T A C K ! ............................................................................ 1.04 RÄTTELSE I FNA nummer 115 publicerades en notis med rubriken ´Pc-köpare fick pengar tillbaka för förinstallerad Windows´. Artikeln var hämtad från Dagens Kommunikations nyhetsbrev DK-NEWS, vilket ej framgick av artikeln. Men rätt skall vara rätt. Om du vill läsa DK-NEWS direkt från källan i fortsättningen kan du gå till webbadressen http://www.nygren.net. Klicka på DK-NEWS eller kameran uppe till vänster och fyll sedan i formuläret. ............................................................................ 1.05 FLASHBACKS SVARTA LISTA Internetleverantören Flashback Community har rykte om sig att ogärna stänga av användare, och att ibland ha oförskämt högt till tak i sin acceptans av avvikande åsikter. Det finns dock de som blivit avstängda. Sammanlagt tre stycken faktiskt. Detta kanske inte är så många, åtminstone inte med tanke på att verksamheten har pågått under 20 månader. Dessa tre har dock gjort sig skyldiga till samma sak; att skicka ´spam´ - det vill säga oönskad reklam till allt och alla på Internet. Flashback har en superhård policy angående detta, och eftersom dessa personer inte varit läskunniga (alternativt struntat i Flashbacks policy), har de stoppats med omedelbar verkan. Dessa tre har marknadsfört samma produkt. En webbsida som gått under namnen ´Warezbutiken´ och ´Warezhuset´, där man erbjuder illegala kopior av kommersiell programvara. Eftersom Flashback begränsat dessa tre personers möjlighet till att sprida sin information via Internet, så hänvisar vi i stället deras kunder (och polisen?) att kontakta dem direkt via följande adresser: Magnus Jansson Idrottsvägen 2 A 715 32 Odensbacken Användarnamn: mjansson DK Förlag * Box 330 211 41 Malmö Användarnamn: warez Mikael Fahlander Markgatan 8 A 703 55 Örebro Användarnamn: wallet Ifall någon får ´spam´ från Flashbacks server i framtiden, ombedes de att omgående skicka dessa till: abuse@flashback.net. * Är fortfarande kund hos Flashback, men under annat användarnamn. Kunden kommer att stoppas omgående ifall nya klagomål inkommer. ............................................................................ 1.06 FLASHBACK COMMUNITY ÖPPNAR MODEMPOOLER I NORGE Flashback Community expanderar och öppnar under mars även modempooler i Oslo, Norge. Dessa kommer dock enbart att vara öppna under en testperiod på tre månader. Om allt fungerar kommer testperioden dock att förlängas. Finns det ett stort intresse i Norge, så finns även möjligheten till att öppna modempooler på andra platser i Norge. Reglerna i Norge är samma som i Sverige. Alla som prenumererar på Flashback kan GRATIS få ett kostnadsfritt abonnemang. Som prenumerant har du möjlighet att ansluta dig till Flashbacks alla lokala mailinglistor och att läsa tillhörande interna diskussionsgrupper. Du får givetvis även en unik e-postadress samt tillhörande utrymme i Flashbacks webbhotell. Danmark Det finns även planer på att öppna modempooler i Danmark på sikt. De som är intresserade av att ansluta sig från Danmark kan höra av sig till Flashback Community. Flashback Community, Box 26067, 100 41 Stockholm E-post: flashback@flashback.se Webbadress: http://www.flashback.net/ ............................................................................ 1.07 FLASHBACK KÖPER FLASHBACK I slutet av 70-talet fanns det i Stockholm ett skateboardställe vid namn Flashback. Det var en skateboardaffär med tillhörande skateboardanläggning som låg på Apelbergsgatan 56, granne med ett flertal porrbutiker. Butiken var alltid stängd när jag besökte den. I brevlådan brukade det ligga krav från kronofogden, och i dag är huset rivet. Varför jag alltid var så fascinerad av just Flashback, och exempelvis inte det betydligt större New Sport House på Högbergsgatan [i dag ombyggd till finsk filadelfiakyrka] vet jag inte. Det var i vilket fall som helst just denna skateboardlokal som senare fick mig att välja just namnet Flashback på min egen verksamhet. Egentligen en kombination med att jag under samma tid även såg ordet i ´Amerikanskt slanglexikon´ [Bokförlaget Prisma, tredje upplagan] där ordet beskrevs som: ´LSD-hallucination som återkommer långt efter själva trippen´. Men skateboardbutiken var trots allt den huvudsakliga orsaken. En affär som var verksam i Stockholm för ganska så exakt tjugo år sedan, och som fascinerade en då 10-11 årig grabb med två huvudsakliga intressen: punk- musik och Tony Alva [legendarisk skateboardstjärna]. Eftersom jag är en stor samlare, går jag nu ut här till samtliga läsare och efterlyser saker relaterade till denna affär. Allt av stort intresse: annonser, bilder, inventarier, PRV-bevis och så vidare. I jakten på Flashback, och i icke upphovsrättsskyddad tradition, passar jag även på att efterlysa andra intressanta Flashback-prylar. Exempelvis finns eller fanns det en finsk skateboardtidning som heter eller hette just Flashback. Samma namn har enligt andra källor också en holländsk gaytidning. Hur många finns det som heter Flashback? Troligtvis ganska många. Namnet är ju inte direkt unikt. Men de som har idéer eller intressanta saker i sin samling får gärna kontakta mig. Främst angående skateboardbutiken givetvis, men även annat. E-post: jan.axelsson@flashback.se Annons för butiken Flashback (publicerad i Dare Devil nummer 3-79): http://www.flashback.se/trivia/flashbackshop.jpg. ____________________________________________________________________________ annons För kvinnor, av kvinnor, med glimten i ögat ;-) www.Kondomeriet.com (jodå, män är välkomna också!) ____________________________________________________________________________ ..... d r o g e r .......................................................... 2.01 DET FÖRBJUDNA KAMPANJMÄRKET TILL SALU I förra FNA berättade vi om hur företaget Mera Produktion AB i Sävedalen nekat en kund att trycka ett drogliberalt kampanjmärke. Kampanjmärket "Alkohol? Nej Tack" är nu i alla fall färdigt, och har gjorts i USA i stället. De är 2,5 cm i diameter och kostar 5 kr/styck plus porto. De kan beställes från: Psykedeliska Bokhandeln, c/o Kagema, Tantogatan 9, 118 67 Stockholm. Postgiro 7 82 23-5 (Psykedeliska Bokhandeln) Om ni beställer en bok får ni märket gratis. Bild på kampanjmärket: http://www.psykedelbok.se/tshirt_sv.html. ............................................................................ 2.02 DAGENS NYHETER HAR ÄNDRAT ÅSIKT OM DROGER? Följande brev har skickats till Psykedeliska Bokhandeln: -:- Till Psykedeliska Bokhandeln Angående artikel om narkotika Det har kommit till AB Dagens Nyheters ("DN") kännedom att det under januari månad till bland annat medlemmar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen per e-post har skickats en text i artikelform ("Artikeln") om LSD och cannabis. I huvudet till e-postmeddelandet anges att texten är en DN-artikel, författad av Öyvind Fahlström och Björn Netz. Något år för Artikelns tillkomst eller publicering anges inte. Artikeln behandlar ett kontroversiellt ämne och förespråkar ett legalt bruk av narkotiska preparat. Artikeln skrevs år 1967, det vill säga för mer än trettio år sedan. Ståndpunkterna har aldrig framförts som DN:s egna. Ditt sätt att presentera Artikeln och bland annat utelämna året för dess tillkomst, har medfört att mottagare av Artikeln fått uppfattningen att DN i dag skulle stödja de ståndpunkter som Artikeln ger uttryck för. Flera personer har reagerat på Artikelns innehåll och hört av sig till DN. DN är starkt kritisk till din användning av Artikeln och utgår ifrån att Du framdeles inte utnyttjar DN:s kännetecken på ett otillåtet sätt. DN vill understryka att dess namn och kännetecken är registrerade varumärken. DN har också upphovsrätt till stora delar av tidningens innehåll. Varje förfarande i strid med vad lagligen tillhör DN kommer att beivras. Stockholm den 28/1 1999 För AB Dagens Nyheter Fredrik Grönberg Administrativ redaktör -:- Vi trodde citaträtten var absolut, oavsett om man anger årtal eller inte. Som de säger: "Varje förfarande i strid med vad lagligen tillhör DN kommer att beivras." Hur var det ordspråket gick? "Tomma tunnor skramlar mest". Det kända citatet från Reservoir dogs är också applicerbart: "You gonna bark all day little doggy, or are you gonna bite". Sverige är fantastiskt ... :-) Artikeln finns på följande adress: http://www.psykedelbok.se/om_lsd_cannabis_sv.html. ............................................................................ 2.03 BRÅ KRITISK TILL POLISENS DROGFÖREBYGGANDE ARBETE BLAND UNGDOMAR Polisens roll i det drogförebyggande arbetet har förändrats på senare år bland annat beroende på straffskärpningen i narkotikastrafflagen och den nya närpolisorganisationen. Polisens insatser spänner över ett brett fält - från informations- kampanjer till intensifierade insatser mot brukarna. BRÅ publicerade i förra veckan en rapport där man granskat två av polisens drogförebyggande strategier - VÅGA-undervisningen och Ravekommissionens arbete. Studien visar att polisens medverkan i drogförebyggande undervisning inte tycks ha någon avgörande betydelse för elevernas attityder till och bruk av droger. Studien visar också att Ravekommissionens arbete har lett till att fler ungdomar upptäcks i samband med narkotikabruk, men att drygt hälften av de som tidigare var okända för polisen inte kunde bindas till något brott. Effektiviteten i arbetet kan därför diskuteras. BRÅ har alltså granskat två av polisens förebyggande strategier, nämligen intensifierade insatser mot innehav och eget bruk av narkotika (Ravekommissionen) och polisen som droginformatör i skolan (VÅGA-undervisningen). I förra veckan presenterade BRÅ resultaten i rapporten "Ungdomar, droger och polisens insatser". Droganvändning bland ungdomar ökar - syns i kriminalstatistiken Uppgifter från de årliga mätningarna av ungdomars drogvanor tyder på att droganvändningen bland unga har tilltagit. Även antalet ungdomar som misstänks för narkotikabrott har ökat något de senaste åren. År 1997 utgjorde ungdomar mellan 15 och 19 år omkring 13 procent av det totala antalet misstänkta för narkotikabrott. Det är omdiskuterat i vilken utsträckning förstärkta insatser från polisens sida mot ringa narkotikabrott, exempelvis eget bruk, leder till att färre ungdomar prövar narkotika. En samlad bedömning från tidigare utländska studier och analyser av svenska förhållanden visar att sådana insatser endast i begränsad utsträckning påverkar ungdomars bruk av narkotika. Däremot är det möjligt att intensifierade polisiära insatser kan ge vissa positiva resultat om de genomförs under en avgränsad tid och utifrån kännedom om den lokala brottsbilden. För hälften av de okända kvarstod inte brottsmisstanken efter utredning Den första strategin som analyseras i rapporten gäller polisens intensifierade insatser mot innehav och bruk av narkotika. Polismyndigheten i Stockholms län inrättade i november 1996 en särskild grupp, Ravekommissionen, som skulle arbeta vid så kallade ravefester och andra tillställningar. Målsättningen var att minska ungdomars drogbruk och identifiera personer som inte tidigare var kända för narkotikamissbruk av myndigheterna. Av de 560 personer som misstänktes för narkotikabrott av kommissionen var 60 procent tidigare kända av polisen. Närmare hälften av dessa hade tidigare lagförts för narkotikabrott. För drygt hälften av de som var okända för polisen kvarstod inte brottsmisstanken om narkotikabruk efter utredning. Fler upptäcks - metodens träffsäkerhet diskutabel Ravekommissionens insatser har resulterat i att fler ungdomar upptäckts i samband med narkotikabruk. Men, många av de ungdomar som greps av kommissionen har dock visat sig vara oskyldiga till narkotikabrott vilket betyder att träffsäkerheten i arbetet varit begränsad. - Att hålla ungdomar borta från narkotika är en självklarhet och naturligtvis ett centralt mål i arbetet mot narkotika. Men vi måste också vara uppmärksamma på att de metoder som används inte skadar oskyldiga. Det är angeläget att diskutera om den relativt höga andelen ingripanden som i efterhand inte visat sig kunna leda till någon vidare rättslig prövning uppfyller tillräckligt höga krav på effektivitet och rättssäkerhet, säger Ann-Marie Begler. Droginformation inte bevisat effektiv Den andra strategin som analyseras i rapporten är polisens droginformation i skolor. Sedan 1993 används, i ett stort antal skolor ett särskilt utbildningspaket, som kallas VÅGA-programmet. I en utvärdering har elever i 13 högstadieskolor, som deltagit i programmet, jämförts med elever i lika många kontrollskolor. Det finns inga belägg för att elever som deltagit i programmet i större utsträckning än andra är "vaccinerade" mot droger. Elever som deltagit i VÅGA-programmet uppger i lika hög utsträckning som elever i kontrollgruppen att de någon gång använt narkotika. Detta resultat gäller både direkt efter programmet är avslutat och två år senare. Polisens medverkan i den drogförebyggande undervisningen tycks inte ha någon avgörande betydelse för elevernas attityder till och bruk av droger. - Polisens medverkan i det drogförebyggande arbetet bör begränsas till det område där polisen genom sin yrkesroll har den största kompetensen. Varje år polisanmäls till exempel närmare 25 000 inbrott och stölder i skolor och här bör polisens insatser kunna komma till användning i större utsträckning än för närvarande, säger Ann-Marie Begler. För ytterligare information: Brottsförebyggande rådet, Box 6494, 113 82 Stockholm Telefon: 08-401 87 00 Fax: 08-32 83 64 E-post: info@brottsforebygganderadet.se Webbadress: http://www.brottsforebygganderadet.se/ ____________________________________________________________________________ annons HACKER SÖKES! Internetleverantören EttNet i Stockholm söker en duktig systemansvarig med god erfarenhet av Linux, Solaris och FreeBSD samt grundläggande kunskaper i C/C++, Pascal, Perl, SQL och ASP. Ansökningar skickas via e-post. mailto:info@ettnet.se ____________________________________________________________________________ ..... i t .................................................................. 3.01 NY SVENSK MÖTESPLATS FÖR BÖGAR SOM INTE HAR ÅLDERN INNE #teengay.se heter en helt nystartad svensk bögkanal på irc (Ircnet). Den är en mötesplats för främst homosexuella tonåringar som inte har åldern inne och är en plats där man kan chatta och hitta nya vänner. Kanalen drivs av ´Peter_17´ och ´Svedala18´. Är det något du undrar över är det bara att fråga dem. Kanalen har mest besökare på kvällar efter klockan nio. Ytterligare information: http://foks.hitmen.com/teengayse. ............................................................................ 3.02 HACKADE TELIAKONTON LOTTAS UT I NY TÄVLING Det svenska nyhetsbrevet ´Mr. Headache Underground´ har i sitt senaste nummer en tävling där de lottar ut hackade Internetabonnemang. Fem Unix- konton och 20 nyhackade Teliakonton finns att vinna för de som deltar i Mr Headache Undergrounds läsarundersökning. Tävlingen pågår fram till den 31 mars 1999. Ytterligare information: E-post: mr_headache@rocketmail.com Webbadress: http://www.geocities.com/Baja/1156/ ............................................................................ 3.03 HAPPY99.EXE En ny slags hybrid mellan virus och mask har upptäckts på fältet. Masken sprider sig genom att lägga till sig själv som en bifogad fil till e-post samt inlägg i nyhetsgrupper som den utsatte användaren gör. Masken anländer till datorn som en bifogad fil till e-post. Den finns också i nyhetsgrupper som en bifogad fil. Filen heter HAPPY99.EXE När HAPPY99 exekveras visas ett litet fyrverkeri i ett separat fönster på skärmen. Under tiden installerar sig masken i systemet och gör ändringar i WSOCK32.DLL. När masken installerat sig ser den till att den sänds med som en bifogad fil (HAPPY99.EXE) till all e-post som sänds från datorn. Den sänder även filen till de nyhetsgrupper användaren gör inlägg i. Endast Windows 95 och 98 är utsatta. En bugg gör att masken inte kan sprida sig vidare i Windows NT. Borttagning och skydd Upptäcker man masken i systemet kan man enkelt ta bort den genom att helt enkelt radera SKA.EXE och SKA.DLL i Windowskatalogen. Man bör också radera WSOCK32.DLL-filen och ersätta den med WSOCK32.SKA (Döp om den till WSOCK32.DLL). Filen HAPPY99.EXE bör också lokaliseras och raderas. För att skydda datorn mot nya infektioner bör du skrivskydda filen WSOCK32.DLL. Kom alltid ihåg detta Öppna inte, och kör inte filen HAPPY99.EXE om du har mottagit den som en bifogad fil till ett meddelande, oavsett om den kommer från säker eller osäker källa. Kom alltid ihåg detta: Filer du får från Internet kan innehålla elak kod som kan infektera din dator, förstöra data, sända känslig information till Internet eller installera spionerande program som övervakar din dator från annan ort. Att öppna filer i Microsoft Office med avstängt virusskydd och exekvera filer som inte är pålitliga är extremt riskabelt. Du bör tänka på detta varje gång du ser en bifogad fil i ett inkommande meddelande. [Henrik] ............................................................................ 3.04 INTERNETBEDRAGARE FICK VILLKORLIG DOM En 31-årig skåning erbjöd falska körkort, pass och id-kort på Internet. När kunderna hämtade ut dem mot postförskott låg värdelösa varor i paketen. 31-åringen hade hoppats att de lurade kunderna inte skulle våga göra någon polisanmälan. Men det gjorde de och för två veckor sedan fick skåningen en villkorlig dom av tingsrätten i Malmö. ............................................................................ 3.05 RYKODISC FÖRST MED MP3-FÖRSÄLJNING x Rykodisc lanserar via Good Noise cirka 200 låtar från 65 artister som kan tankas ner i mp3-format. Detta är cirka 3 % av hela utbudet hos Rykodisc. Priset är 99 cent per låt, och du kan bland annat ladda ner låtar med Frank Zappa, David Bowie, Elvis Costello och Louis Armstrong med flera. Men beroende på utfallet och marknadens utveckling, så kan det snabbt bli fler låtar som distribueras via mp3. Distributören Good Noise har även tecknat avtal med Harry Fox Agency, för att reglera royalty till alla artister och låtskrivare som distribueras via mp3-formatet. Ytterligare information: Rykodisk: http://www.rykodisc.com/ Goodnoise: http://www.goodnoise.com/ [Paginova] ............................................................................ 3.06 NYPREMIÄR FÖR ANTI-ONLINE Amerikanska hackarsidan Antionline har under hösten byggt om sin webbsida, och öppnar inom kort på sammanlagt sex olika domäner. Nedan följer kortfattad information kring dessa domäner. www.AntiOnline.com De senaste nyheterna från hackarvärlden. Sammanlagt 30 personer kommer att arbeta med webbsidan. Enligt Antionline har dessa 30 valts ut från över 7 000 intresseanmälningar. www.AntiSearch.com Antionlines sökfunktion där man kommer att kunna söka bland alla sidor för att lättare hitta olika filer. www.IOMagazine.com Webbsidan för Antionlines tidning ´I/O´. Denna domän kommer även att innehålla nerladdningsbara program och källkoder med mera. www.AntiStore.com Försäljning av datorsäkerhetsrelaterade produkter. www.AskBub.com Här kommer man att kostnadsfritt erbjuda hjälp med säkerhetsrelaterade frågor. www.AntiOnline.org Antionline kommer här att erbjuda besökare 5 MB utrymme för egna webbsidor. ............................................................................ 3.07 MUF PLAGIERADE TYSK WEBBSIDA Det är flera som på sista tiden upptäckt likheterna mellan tyska Iconscreens webbsida: http://www.iconscreen.de/ och Moderata Ungdomsförbundets webbsida: http://www.muf.se. En läsare skrev nyligen till MUF:s webbmästare: ´Oops, så fel det kan bli. De [hänvisning till webbadresserna] är rätt lika´. MUF:s webbmästare skickade följande svar: -:- "Onekligen ... Men knappast någon nyhet. Expressen tog upp saken för 4 månader sedan. Det är visserligen jag som har kodat sidan men designen gjordes av en av våra medlemmar. Vem som var först, vi eller Iconscreen, har jag ingen aning om. Misstänker dock att tyskarna hann före. Killen som "designade" vår sida har, om det är någon tröst, fått ta emot ett antal gliringar. Tyvärr är det jag som får ta på mig "äran" gentemot den stora allmänheten. Jag visste inget om detta förrän Expressen hade det på sin IT-bilaga under "Lika som bär". Tyvärr har vi inte haft resurser att göra om sidan ännu, men det ligger inom en snar framtid. Som sagt var det inte med uppsåt som MUF centralt eller jag, eventuellt plagierade Iconscreen även om detta blev resultatet i realiteten." -:- Iconscreen i Tyskland verkar dock inte lika roade, och har lagt upp en sida om detta under rubriken ´Site rip off in Sweden´. Webbadress: http://www.iconscreen.de/rip_off/index.html MUF har nyligen ändrat om sin webbsida, och för säkerhets skull även lagt till texten: "(Page design inspired by iconscreen.de.)" Research: Leonard Kia och Nima Daryamadj ............................................................................ 3.08 PROSTITUERADE TILL SALU PÅ INTERNET Den omtalade prostitutionslagen som kriminaliserar köp av sexuella tjänster gav snabbt resultat på åtminstone en punkt: antal webbsidor på nätet som erbjuder försäljning av sexuella tjänster ökade lavinartat. Eftersom de flesta läggs upp på gratissidor och byter adresser ofta, så kommer här ett urval av texter från olika webbsidor - samtliga hämtade under helgen. Detta för att ge läsaren en inblick i vad som erbjuds, och hur pass detaljerade dessa webbsidor faktiskt är. -:- Sarah Larsson Svensk tjej, 25 år, som driver eget massageinstitut i centrala Göteborg. Har öppet vardagar klockan 11-17 samt söndagar klockan 13-17. Tar även emot specialbeställningar som att vara bordsdam eller tillbringa en natt på ett hotell. Villkor: Tar inte emot några påverkade personer eller svarta. Krav på kondom. Gör enbart massage, franskt, samlag och analt. Priser: Massage: 500 kr Franskt och samlag: 1 000 kr Analsex: 1 500 kr Övrigt: Är helt frisk (har läkarintyg), nykter, drogfri, 1,70, 65 kg och små bröst. Vill du ha en bordsdam kostar det 1 500 kr extra plus priset för den sexuella variant du vill ha. Hotellbesök debiteras 1 000 kr per timme. E-post: sarah708@hotmail.com Webbadress: http://members.tripod.com/sarah_larsson/mypersonal.html -:- Helena Kvist Blond tjej från Göteborg, 23 år. Har varit prostituerad i cirka ett år. Villkor: Gör massage, oral och samlag. Ej analsex eller pisk. Lite dominans samt S & M kan göras efter önskemål. Tar även emot fotsniffare. Ej droger. Kondom valfritt. Priser: Massage: 700 kr Oralsex: 1 000 kr Samlag: 1 500 kr Dominans: 1 500 kr S & M: 2 000 kr och uppåt Övrigt: 1,72, 63 kg. Arbetar alltid lördagar samt ibland även i veckan. Främst kvällstid. E-post: helenakvist1@yahoo.com Webbadress: http://members.tripod.com/helena_kvist/Ninnis/index.html -:- Carina Svensk tjej, 28 år. Bor i Göteborg. Villkor: Ej udda och kinky sex. Priser: Samlag (maximalt en timme): 3 000 kr (grundkostnad) Franskt: 1 000 kr (exklusive grundkostnad) Stripp och onanishow: 1 000 kr (exklusive grundkostnad) Analsex: 1 000 kr (exklusive grundkostnad) Debitering per extra påbörjad timme: 1 000 kr After work special (klockan 18-20): 4 000 kr Helkväll (analsex ingår ej): 5 000 kr Helnatt (klockan 21-06, analsex ingår ej): 8 000 kr Liveshow (Carina och Thomas): 2 500 kr (vid privat show) Trekant (Carina, Thomas och kund): 3 500 kr Övrigt: 1,68, 60 kg. Små fasta bröst. Talar fem språk flytande. Reser även runt i landet. Nedan följer ett urval av vårens datum: o Örebro: 12-14 februari (inaktuellt) o Stockholm: 26-28 februari o Karlstad: 26-28 mars o Stockholm: 23-25 april o Oslo: 28-30 maj Telefon: 0704-29 43 06 E-post: carina@lyxsex.com Webbadress: http://www.lyxsex.com/ -:- Anna Svensk tjej, 19 år. Har jobbat som prostituerad i ett halvår. Träffas hos kunden eller på hotell. Villkor: Ställer inte upp på analsex, bondage, S & M, wetsex, tungkyssar, att kund sprutar sperma, slickar mellan benen eller fotograferar henne. Kunden måste vara ren och frisk. Krav på kondom. Priser: 1 timme: 3 500 kr 2 timmar: 5 500 kr 3 timmar: 7 500 kr 4 timmar: 9 000 kr Helnatt: 11 000 kr Samtliga priser inkluderar resekostnader. Kund kan ha sex så många gånger den vill under den tid som är bokad. Övrigt: 1,70, 55 kg. Kropp: 75A/65/97. Reser även runt i landet. Nedan följer ett urval av platser under februari: o Norrköping: 5 februari o Stockholm: 6-7 februari o Göteborg: 8-9 februari o Borås: 12 februari o Linköping: 13 februari o Stockholm: 14-15 februari o Göteborg: 17 februari o Malmö: 18 februari o Stockholm: 20 februari o Uppsala: 21 februari Telefon: 0739-75 32 48 E-post: AnnasMail@iname.com Webbadress: http://welcome.to/annasescort -:- Galina Vralskaya Rysk kvinna, 39 år. Har ännu inte fått något uppehållstillstånd i Sverige. Bor för närvarande hos en kamrat i Göteborg. Är mycket intresserad av att få arbeta åt en kille på heltid i någon lägenhet. Priser: Liveshow: 1 000 kr Sex: 500 kr och uppåt Videoinspelning: 2 500 kr och uppåt Pisk, S & M, urin och fotsex: 1 000 kr och uppåt Villkor: Ställer ej upp på djur, toa eller kiss. Övrigt: Talar ej svenska och ganska dålig engelska. Kan dock tyska. E-post: g_vralskaya@hotmail.com Webbadress: http://members.tripod.com/russian_girls/tjejernasalbum/page1.html -:- Svetlana Ludjaeva Rysk kvinna, 35 år. Har varit i Sverige i fyra månader och bor för tillfället i Stockholm och Göteborg. Söker en man som kan ta hand om hennes arbete. Har ej uppehållstillstånd i Sverige, så behöver även en kille som sköter allt det officiella runt hennes verksamhet. Är mer än villig att dela sin ekonomi med en sådan man. Priser: Samlag: 500 kr Sexslav (under flera dagar): 5 000 kr Övrigt: Har ingen bostad, vilket kräver att kunden ordnar plats där man kan mötas. Älskar att leka med dildon samt anala aktiviteter. Är rök- och drogfri. Frisk från hiv och könssjukdomar. Ställer gärna upp på att spela in porrfilmer. Har för närvarande nästan inga kunder. Talar engelska. E-post: s_ludjaeva20@hotmail.com Webbadress: http://members.tripod.com/russian_girls/tjejernasalbum/page2.html -:- Natasha Antonova Rysk kvinna, 37 år. Vill komma i kontakt med generösa män för givande affärsmöten. Är för tillfället endast på besök i Sverige (Göteborg) som turist så kunden måste ordna platsen vid möte. Priser: Heldag: 2 500 kr/dygn Samlag (inklusive analsex): 750 kr Övrigt: Älskar analsex och ser sig själv som expert på området. Älskar även att kissa på sig själv. Säljer också sina underkläder samt sin urin. Talar lite svenska samt engelska. Kan läsa brev på svenska. E-post: natasha205@hotmail.com Webbadress: http://members.tripod.com/russian_girls/tjejernasalbum/page3.html -:- Tatyana Rysk tjej, 21 år. Har varit i Sverige i cirka en månad och under hela denna period bott och arbetat i Göteborg. Planerar att söka sig till Stockholm. Prislista: Liveshow: 350 kr Massage: 500 kr Oralsex: 750 kr Samlag: 1 000 kr Analsex: 1 200 kr Urin: 2 000 kr Bondage och S & M: 2 000 kr Lekar som våldtäkt med mera: 1 500 kr Villkor: Kunden får ordna lokal samt betala resan. Övrigt: Frisk och drogfri. De som vill ha kontakt för filminspelningar bör lämna en besöksadress samt telefonnummer till ert företag. Talar engelska. E-post: russian_tat1@hotmail.com Webbadress: http://members.tripod.com/russian_girls/tjejernasalbum/page4.html -:- Det existerar även webbsidor där prostituerade söker män till att agera som aktörer i porrfilmer. En webbsida erbjöd till exempel följande ersättning: o Du får en kopia av filmen. o Du får ha så mycket sex med oss som du bara orkar så länge vi får filma det. o Du får 1 000 kr som reseersättning. [Källa: mailinglistan ´WHORSE´] ____________________________________________________________________________ Det är de styrande som måste bevakas, inte de styrda. - Wolfgang Eschker ____________________________________________________________________________ ..... p o l i t i k ........................................................ 4.01 INVANDRARE SÖKES Invandrare som har välformulerade åsikter om hur det är att bli vriden och vänd på av passpolisen, sönderklemad av Invandrarverket och utfrusen på arbetsmarknaden sökes för ett aktuellt medieprojekt. För ytterligare information, kontakta redaktören för Allvarligt Talat. E-post: hax@bahnhof.se ............................................................................ 4.02 FLER DISKUSSIONSGRUPPER FÖR ANARKISTER Det har nyligen startats några nya diskussionsgrupper på Usenet med inriktning på anarkism: alt.org.iww (industrial workers of the world) alt.anarchism.communist alt.anarchism.individualist alt.anarchism.syndicalist Sedan tidigare finns även: alt.politics.socialism.libertarian En lista över anarkistiska och närstående diskussionsgrupper finns på: http://www.tigerden.com/~berios/lists.html [Motkraft/A-Infos] ............................................................................ 4.03 PELLE SVANSLÖS I SÄPOS REGISTER Missa inte berättelsen om hur den svenska sagokatten hamnade i Säkerhetspolisens register, och om hur Säpo än i dag ägnar sig åt att registrera antinazister. Unik dokumentation gjord av tidningen ETC. Webbadress: http://www.etc.se/direkt/990128pelle.html ............................................................................ 4.04 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM BETRÄFFANDE UTGIVNINGEN AV MEIN KAMPF Högsta domstolens dom meddelad i Stockholm den 21 december 1998 Mål nr B 4367-97 KLAGANDE: Karl-Erik Hägglund, Stockholm Offentlig försvarare och ombud: jur kand Erik Göthe, Svartmangatan 27, 111 29 Stockholm MOTPARTER: 1. Riksåklagaren 2. Fristaten Bayern genom dess Staatsministerium der Finanzen, Postfach 220003, D-803 35 MÜNCHEN, Tyskland Ombud: Advokaten Björn A Marklund, Stockholm SAKEN Brott mot upphovsrättslagen ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätt, avd 2, dom den 13 oktober 1997 i mål B989/96 Hovrättens dom (se Bilaga) *) *) bifogas ej här DOMSLUT Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut i ansvarsdelen. Med ändring lande av den talan som förs mot honom. Riksåklagaren och Fristaten Bayern har bestritt ändring. DOMSKÄL Adolf Hitler skrev på 1920-talet boken Mein Kampf som gavs ut i två delar. Förlagsrätten överläts på ett tyskt förlag, Eherförlaget i München. Ett svenskt förlag gav ut en svensk översättning av boken på 1930-talet. Hitler dog år 1945 i Berlin. Som legal arvinge fanns hans syster. Han efterlämnade ett testamente med annan universell testamentstagare än systern. I enlighet med en efter det tyska nederlaget införd lagstiftning i Tyskland fattade en "Spruchkammer" i München år 1948 beslut om konfiskering av all Hitlers kvarlåtenskap i förbundslandet Bayern. Enligt en överlåtelsehandling år 1965 överläts kvarlåtenskapen, bland annat upphovsrätten till Mein Kampf, till Fristaten Bayern. På motsvarande sätt har förlagsrätten för Mein Kampf överförts från Eherförlaget till Fristaten Bayern. Karl-Erik Hägglund gav år 1992 genom Hägglunds förlag ut Mein Kampf i en utgåva som byggde på den tidigare svenska översättningen. Karl-Erik Hägglund är åtalad enligt 2 och 53 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk för att utan medgivande av upphovsrättshavaren, Fristaten Bayern, ha framställt Hägglunds förlags utgåva av boken och gjort den tillgänglig för allmänheten och härigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort intrång i den Bayern tillkommande upphovsrätten. Fristaten Bayern, som angett gärningen till åtal, har för sin del också fört talan enligt 55 § andra stycket upphovsrättslagen om förstörande av exemplar av boken och enligt 53 a § samma lag om vitesförbud. Karl-Erik Hägglund har bestritt åtalet och yrkandena om förstörande och vitesförbud och har i Högsta domstolen anfört grunder som kan sammanfattas enligt följande: - Bayern har beträffande upphovsrätten till Mein Kampf inte genom konfiskationsbeslutet gjort något i Sverige gällande rättighetsförvärv. - Även om Bayern anses ha upphovsrätten till boken, hindrar hänsyn till ordre public att det konfiskatoriska förvärvet av rätten ges verkan i Sverige. - intresset av tryckfrihet tar över upphovsrättsintresset. Riksåklagaren har i Högsta domstolen gjort gällande att, oavsett hur man bedömer lagligheten i Bayerns rätt till verket, besluten av tyska myndigheter inte på något sätt har berört Karl-Erik Hägglund eller dennes rättigheter. Enligt Riksåklagarens uppfattning har Karl-Erik Hägglund själv tagit sig rätten att ge ut verket, oavsett vem som har upphovsrätten till det. Den som har skapat ett litterärt verk har enligt 1 § upphovsrättslagen upphovsrätt till verket. I lagens 2 § regleras den del av upphovsrätten som kan sägas vara dess ekonomiska sida, dvs den uteslutande rätten att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten till exempel i översättning. Den så kallade ideella rätten behandlas i 3 §. Enligt 60 § är det som är föreskrivet om upphovsrätt i lagen tillämpligt på verk som har viss angiven anknytning till Sverige. Mein Kampf, som är ett litterärt verk i upphovsrättslagens mening, saknar sådan svensk anknytning som anges i nämnda paragraf. Enligt 2 § internationella upphovsrättsförordningen (1994:133) skall bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen tillämpas också på bland annat verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige inom den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernunionen) och på verk som först har getts ut inom annat unionsland än Sverige (jfr 62 § upphovsrättslagen). Som anges i 6 § i förordningen ingår bl a Tyskland i Bernunionen. Till följd av nu angivna bestämmelser skall föreskrifterna om upphovsrätt i upphovsrättslagen tillämpas på Mein Kampf (se 65 § upphovsrättslagen angående lagens tillämpning på litterära verk som har tillkommit före lagens ikraftträdande den 1 juli 1961). Det kan anmärkas att bestämmelser som motsvarar den nu återgivna regleringen gällde även före upphovsrättslagen (se 1-3 och 30 §§ lagen 1919:381 om rätt till litterära och musikaliska verk samt kungörelsen 1937:318). Den svenska upphovsrättslagstiftningens tillämpningsområde är alltså enligt de redovisade bestämmelserna utsträckt till att omfatta bland annat verk med tysk anknytning som Mein Kampf. Därmed blir också i princip svensk upphovsrätt tillämplig på sådana verk. Detta innebär inte att alla frågor angående upphovsrätt i Sverige skall bedömas enligt svensk rätt. Uppkommer exempelvis en tvist mellan en tysk författare och en tysk förvärvare, huruvida en i Tyskland gjord överlåtelse är avtalsrättsligt ogiltig eller återgått på grund av hävning efter ett kontraktsbrott, torde tysk rätt bli tillämplig (lex contractus) och därmed besvara frågan vem som är innehavare av upphovsrätten i Sverige, såvitt avser mångfaldigande- och spridningsrätten. Också konfiskation rör upphovsrätten som förmögenhetstillgång. Upphovsrättslagen reglerar emellertid i vad mån en upphovsrätt är överlåtbar (se 3, 27, 28 och 31 §), kan övergå genom familjerättsligt fång (se 41 §) eller tas i anspråk av upphovsmannens eller dennes arvingars eller testamentstagares borgenärer (se 42 §). Det framstår då som följdriktigt att frågan huruvida upphovsrätt kan övergå genom konfiskation avgörs enligt lagen i det land där upphovsrättsligt skydd påkallas. Denna lösning torde dessutom överensstämma med den övervägande meningen i internationell debatt (jfr Strömholm i SvJT 1993 s 351 ff, särskilt s 355). Som tidigare berörts är upphovsrätten enligt svensk rätt sammansatt av dels vissa ideella rättigheter som är starkt personliga och i princip oförytterliga, dels vissa befogenheter av huvudsakligen ekonomiskt värde vilka kan överlåtas med begränsningar som påkallas av de ideella och personliga inslagen i upphovsrätten. Under upphovsmannens livstid kan upphovsmannarätten med hänsyn till dessa inslag därför inte i sin helhet överlåtas på någon annan person (NJA 11 1961 s 269). Det är också att märka att upphovsrätt inte kan utmätas hos upphovsmannen själv (42 § upphovsrättslagen). Däremot kan upphovsrätt förvärvas genom ett familjerättsligt fång, till exempel arv eller testamente, vid upphovsmannens död (41 §). Inte heller hos den som på så sätt förvärvat upphovsrätt kan denna utmätas (42 §). Samma sakliga innebörd hade regleringen före upphovsrättslagens tillkomst (se 15 § första stycket och 19 § i 1919 års lag). Den i Tyskland genomförda konfiskationen av upphovsrätten till Mein Kampf kan inte anses förenlig med svensk upphovsrättslagstiftning. Upphovsrätten i Sverige till detta verk övergick enligt svensk lag vid Adolf Hitlers död till hans arv- eller testamentstagare. Någon klarhet om vem som nu har upphovsrätten här i landet finns visserligen inte i målet, men i vart fall är det inte visat att Bayern har gjort ett giltigt förvärv av upphovsrätten i Sverige till Mein Kampf. Om nu Bayern inte har visats vara innehavare av den svenska upphovsrätten till Mein Kampf, kan frågan ställas om Bayern i stället har förvärvat förlagsrätten i Sverige till boken. Förlagsrätt är överlåtbar enligt upphovsrättslagen (se 27, 28 och 31 §, jfr 15 § andra stycket i 1919 års lag). Även om Bayern kan anses ha förvärvat förlagsrätt på grund av beslut i Tyskland om konfiskation av Eherförlagets tillgångar med efterföljande överlåtelse, är det inte visat i målet att Bayern nu har förlagsrätten i Sverige; denna lär ju åtminstone tidigare ha innehafts av ett svenskt förlag. Frågan är då vilken konsekvens det har för den talan som förs i målet att Bayern således inte kan anses ha ställning som innehavare av någon rätt enligt upphovsrättslagen. Av denna ståndpunkt följer i första hand att Bayerns yrkanden om förstörande av exemplar enligt 55 § andra stycket upphovsrättslagen och vitesförbud enligt 53 a § samma lag inte kan bifallas, eftersom de får framställas enbart av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare. När det gäller åtalet kan noteras att angivelse från upphovsmannen eller hans rättsinnehavare inte längre är en nödvändig förutsättning för allmänt åtal (59 § upphovsrättslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 1982). En annan sak är om ståndpunkten i målet, att det inte är visat att Bayern innehar upphovsrätten till Mein Kampf, innebär att åtalet enligt åklagarens gärningsbeskrivning inte kan bifallas. För att ett åtal enligt 53 § upphovsrättslagen skall kunna bifallas är det inte en nödvändig förutsättning att det är klarlagt vem som innehar upphovsrätten. Det får anses tillräckligt att det i gärningsbeskrivningen anges att någon har kränkt en annans upphovsrätt utan att det finns uppgift om vem denne andre är. Ett skäl som åberopats vid införandet av möjligheten till allmänt åtal utan angivelse är just att det kan vara faktiskt eller rättsligt osäkert vem som är målsägande (NJA 11 1982 s 137). Mot denna bakgrund får det anses att uppgiften om vem som innehar upphovsrätten inte är ett nödvändigt moment för att gärningsbeskrivningen skall kunna leda till ett bifall till åtalet. Enbart det förhållandet att Bayern inte har visats vara innehavare av upphovsrätten till Mein Kampf innebär därför inte att åtalet mot Karl-Erik Hägglund skall ogillas på den grunden att det skulle vara fråga om en annan gärning än den som anges i gärningsbeskrivningen (se 30 kap 3 § rättegångsbalken). Det får hållas för visst att upphovsrätten till Mein Kampf tillkommer någon annan än Karl-Erik Hägglund och att denne inte har någon egen rätt enligt upphovsrättslagen att ge ut boken. Till följd av den ståndpunkt som har intagits i det föregående till frågan om Bayerns rättsställning i målet saknar det betydelse att här pröva spörsmålet om ordre public-hänsyn beträffande verkan i Sverige av konfiskationsbeslutet i Tyskland. Vad gäller frågan i målet om tryckfrihetsintresset skall ges försteg framför intresset av skydd för upphovsrätten är rättsfallet NJA 1985 s 893 av betydelse. Högsta domstolen uttalade i det rättsfallet att uppgiften att i berörda typfall begränsa straffansvaret för upphovsrättsintrång till förmån för ett motstående yttrandefrihets- intresse bör förbehållas lagstiftaren. Emellertid förklarade Högsta domstolen vidare att det torde kunna uppstå situationer där yttrandefrihetsintresset gjorde sig gällande med sådan styrka att domstolarna rimligen måste ta ansvar för en friande dom vid åtal för intrång i upphovsrätten. Här avsåg domstolen fall som skulle kunna sägas ha beröringspunkter med de nödsituationer som enligt 24 kap 4 § brottsbalken leder till straffrihet. Till det sagda kan fogas att riksdagen, med anledning av motioner vari hänvisades till nyss nämnda rättsfall, har tagit ställning till förhållandet mellan upphovsrätt och tryckfrihet. Lagutskottet uttalade i betänkandet LU 1986/87:11 (s 19) att upphovsrättslagen i sin gällande utformning fick anses innefatta en lämplig avvägning mellan upphovsmännens intressen och intresset av en fri opinionsbildning. Utskottet avstyrkte bifall till motionerna, som avslogs av riksdagen (prot 1986/87:74 s 36) Rättsläget kan i viss mån ha ändrats genom inkorporeringen i svensk rätt av Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I konventionens artikel 10 tillerkänns envar rätt till yttrandefrihet, som emellertid får underkastas sådana inskränkningar eller straffpåföljder som är angivna i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till bland annat annans rättigheter. Lagstöd kan härigenom finnas för att i vissa situationer tillerkänna yttrandefrihetsintresset försteg framför skyddet för upphovsrätten och då fria från ansvar för upphovsrättsintrång. Även om ett något ökat utrymme sålunda kan finnas för att låta intresset av yttrandefrihet få medföra att ansvar för upphovsrätts- intrång inte skall ådömas, kan det dock inte anses att Karl-Erik Hägglund på grund härav skall gå fri från ansvar för att ha gett ut Mein Kampf. Att det kan vara svårt att få tag i exemplar av detta verk av historiskt intresse är alltså inte, som Karl-Erik Hägglund hävdat, tillräckligt för att åtalet skall ogillas. Högsta domstolen gör samma bedömning som tingsrätten och hovrätten i oaktsamhets- och påföljdsfrågorna. Hovrättens domslut skall alltså fastställas i ansvarsdelen, medan Bayerns talan skall ogillas i fråga om förstörande av exemplar och vitesförbud. Vidare skall beslutet om beslag hävas. /undertecknad/ I avgörandet har deltagit: justitieråden Magnusson, Lars K Beckman (skiljaktig) *), Westlander, Regner (referent) och Håstad. Föredragande revisionssekreterare: Tor Olsson **) *) Justitierådet Beckman ville fastställa hovrättens dom **) Föredraganden föreslog fastställande av hovrättens dom -:- Rättegångshandlingen är inskriven av Folket i Bild/Kulturfront och finns även upplagd på deras webbplats: http://fib.se. ............................................................................ 4.05 SKÅNEPARTIET FRIAS FÖR FLÄSKKAMPANJ "Fläskkorv är gott" och "Hurra för fläskkotletten". Parollerna skulle ha ingått i en annonskampanj från flyktingkritiska skånepartiet strax före valet, men kom att sändas i partiets närradio i stället. Uttalandena om fläskkorv och kotletter anmäldes av en malmöbo som ansåg att de hade udden riktad mot muslimer och därför var ett klart fall av hets mot folkgrupp. Kampanjen har nu friats av justitiekanslern (JK). Inslag i den politiska debatten som är mindre tilltalande eller till och med motbjudande får i viss mån accepteras, konstaterar JK. För ytterligare information: Skånepartiet, Malmgatan 16, 211 32 Malmö ............................................................................ 4.06 SVÄRD TILL PLOGBILLAR ANMÄLER REPORTRARNA Mediegruppen i Svärd till Plogbillar har lämnat in en anmälan till Granskningsnämnden för Radio och tv mot tv-programmet Reportrarna som sändes den 19 januari i SVT 2. Orsaken är att programmet både var partiskt och osakligt. Plogbillsrörelsen beskylldes i programmet bland annat för att ha "en egen tolkning av begreppet demokrati", som Jonas Olsson i Reportrarna uttryckte det. Mediegruppen skrev: "Här ger Jonas Olsson uttryck för sin egen uppfattning. När Plogbillsaktivister talar om demokrati så hänvisar de bland annat till rättsprofessorn Aleksander Peczenik, rättsfilosoferna Jürgen Habermas och John Rawls som alla menar att civil olydnad är nödvändigt i en demokrati. Plogbillsaktivisternas tolkning av demokrati är alltså knappast deras egen." Plogbillsaktivisters agerande kallades också genomgående för sabotage. Om detta skrev mediegruppen: "Sabotage betyder enligt Nationalencyklopedin: "Anonym skadegörelse eller passivt motstånd." Det innebär alltså att försvåra och fördyra en verksamhet (att minska vinsten för ett företag) utan att bli upptäckt. Plogbillsaktivister har dock många gånger framhävt att de alltid agerar öppet och utan våld, något som inte framgår av programmet." För ytterligare information: Svärd till Plogbillar, Blomstigen 10, 424 37 Angered Tel/fax: 031-330 62 42 Webbadress: http://www.plowshares.se/ ............................................................................ 4.07 RADIO PUBLIC ENEMY Den militanta hiphopgruppen Public Enemy har startat en radiostation på Internet med Chuck D som programledare. Gruppen vill ej låta sig styras av kommersiella skivbolag och har därför även beslutat att ge ut sin kommande skiva "There´s a poison goin on" via nätet. Nyligen släppte Public Enemy en ny låt på sin webbsida. Webbadress: http://www.bringthenoise.com ............................................................................ 4.08 AFA STARTAR KAMPANJ MOT TIDNINGARNA SLITZ, CAFE OCH PLAYBOY Antifascistisk Aktion Stockholm har via nyhetsbrevet Motkraft meddelat att man under året planerar att starta en kampanj mot tidningarna Slitz, Café och Svenska Playboy som de anser är förtäckta porrtidningar. Föredrag, artiklar, affischer och flygblad planeras. För ytterligare information: AFA Stockholm, Box 38196, 100 64 Stockholm E-post: afastockholm@hotmail.com ............................................................................ 4.09 SCIENTOLOGBIBELN ÄNDRAR SVENSK LAG Möjligheten att via myndigheter "tvångsoffentliggöra" verk som egentligen är skyddade av upphovsupprätten bör upphöra. Det är innebörden i en departementspromemoria som har utarbetats inom justitiedepartementet. Förslaget, som på måndagen sändes ut på remiss, har samband med bråket om den så kallade scientologbibeln. Denna har aldrig offentliggjorts eller givits ut. Den delges i princip bara personer inom denna kyrka som uppfyller vissa regler och vill betala för den. I departementspromemorian föreslås nu tillägg till sekretesslagen och lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Innebörden är att myndigheter inte ska anse det vara en offentlig handling om en skrift lämnas in, som inte är offentliggjord tidigare och där upphovsmannen inte lämnat sitt samtycke. ____________________________________________________________________________ Vi har gjort mycket som har skadat många människor. - Statsminister Göran Persson (s) ____________________________________________________________________________ ..... r e s o r & ä v e n t y r .......................................... 5.01 WOODSTOCK I IRAN I Iran genomförs i veckan en popfestival - den första sedan den islamiska revolutionens grundande för 20 år sedan. Arrangörerna kallar festivalen en iransk Woodstock. I sommar är det 30 år sedan den legendariska Woodstock-festivalen ägde rum utanför New York. För den som föredrar originalet arrangerar Robert Lang, samme man som låg bakom 25-årsjubileet 1994 en ny festival i år kallad "The Woodstock 99 One world". Musikfestivalen arrangeras i österrikiska Wiener Neustadt den 16-18 juli. Iggy Pop, Zucchero, Faithless, Metallica och Skunk Anansie är redan klara och omkring 250 000 besökare väntas till festivalen. Woodstocks 30-årsjubileum kommer också att firas på liknande sätt i USA, dock en vecka senare. För den som föredrar Mellanösterns alternativ finns det flygförbindelser till Iran direkt från Stockholm, men glöm ej att det krävs visum för inresa. Visum beställes från Iranska ambassaden: Box 6031, 181 06 Lidingö. Tel: 08-765 08 19. Fax: 08-765 31 19. ............................................................................ 5.02 SAUDIARABIEN ÖPPNAR FÖR TURISTER En av världens allra sista turistfria platser har nu öppnat dörrarna, och utfärdar sedan förra året turistvisum. Tidigare har Saudiarabien varit ett av världens absolut mest stängda länder. Endast affärsmän speciellt inbjudna av saudiska företag, och muslimska pilgrimer på väg till Mekka har släppts in i landet. Dessvärre är dessa turistvisum fortfarande begränsade, och tillåter exempelvis inte att man besöker just Mekka - den muslimska världens heligaste plats. Flygförbindelser till Saudiarabien finns med bland annat London, Frankfurt och Rom i Europa. Ambassad: Box 26073, 100 41 Stockholm. Tel: 08-23 88 00. Fax: 08-796 99 56. För ytterligare information: General Administration, Box 752, Abha, Saudiarabien Tel: +944 7 226 30 88. Fax: +966 7 226 25 03 ............................................................................ 5.03 BILSEMESTER I SAHARAÖKNEN Företaget Turtle Tours erbjuder en 17 dagars bilsemester genom Sahara- öknen. Du åker 160 mil öknen via beduintempel och oaser. Priset är 27 000 kr exklusive flygresan till Sahara. För ytterligare information: Telefon: +1 602 488 36 88 ____________________________________________________________________________ annons GUD TILL SALU Domänen gud.com säljes till högstbjudande. Sista dag för bud: 1 mars. E-post: bud@controlaltdelete.com http://www.flashback.se/gud/ ____________________________________________________________________________ ..... s u b k u l t u r .................................................... 6.01 GUNTHER DEITZ BEGICK SJÄLVMORD? Den tyske hårdrocksstjärnan Gunther Deitz hade en tuff publik. När han som vanligt avslutade sin konsert med att dyka ut i publiken, gick den undan i stället för att fånga honom. - Fånga mig! skrek Deitz samtidigt som han störtade ner mot det hårda betonggolvet och en säker död. Hans fans var irriterade över att han kommit en timme för sent till konserten och sedan sparkat sin gitarrist. Efter dödsstörtningen utbröt ett vrål från publiken. Ett av fansen, 18-årige Egor Prosnecki, kommenterade efteråt händelsen: - Han fick vad han förtjänade. Kan händelsen klassas som mord, tro? Vem är i så fall mördaren? Kanske var det ett sofistikerat sätt att göra sig av med en oönskad artist, utan att någon enskild skulle bli misstänkliggjord. Vem vet? Fotnot: FNA har aldrig hört talas om denna artist, och kan ännu mindre garantera att historien är sann, men historien var så pass lustig att den förtjänade en publicering. Den är citerad från det svenska nyhetsbrevet Magazine Magnus, [Magazine Magnus/CyberSleaze] ............................................................................ 6.02 POSTORDER Postorder är en avdelning i FNA där vi återkommande berättar om nya kataloger och nyheter inom postordervärlden. Skicka gärna över era postorderkataloger ifall ni sysslar med någon form av underground- relaterad verksamhet. Kostnadsfri reklam för företagen och matnyttig information för FNA:s läsare. Nedan följer en kortfattad genomgång av de kataloger som vi fått skickade senaste månaden. ---------------------------------- DISTORTION - CATALOG 1 [40 sidor | A5 | Xerox | Gratis] Distortion säljer skivor med inriktning på råpunk. Distortion, Box 129, 401 22 Göteborg Tel: 031-15 04 24 E-post: distortion@swipnet.se ---------------------------------- MIDGÅRD - PRODUKTKATALOG 99 [20 sidor | A4 | Offset | Gratis] Säljer skivor med vitmaktmusik. Har även försäljning av t-shirtar, halsband, videofilmer, kläder med mera. Midgård, Box 22027, 400 72 Göteborg Webbadress: http://www.midgaard.org/ ............................................................................ 6.03 GRAFFITIORDLISTA De flesta av graffitimålarnas egna ord är hämtade från engelskan, men det finns faktiskt ord som kommer från både Turkiet och Chile. Här följer en ordlista som förklarar de flesta graffitirelaterade orden. o AYNAS: Polis, kommer från turkiskans aynasiz som betyder otrevlig. o BATTLE: Tävling, graffitimålarna tävlar till exempel om vem som kan klottra mest, man stryker över motståndarnas tags och skriver sin egen. o BENGEN: Polisen o BITE: Att sno idéer från någon annan, till exempel göra en likadan figur som någon redan gjort. o BLACK BOOK: Graffitimålarnas fotoalbum, här samlar man alla målningar man gjort själv. o BOMBA: Att skriva sin tag på så många ställen som möjligt, så fort som möjligt. o BUFF: Tågen tvättas i en buff. Om man har fått en buff betyder det att en tag blivit slarvigt borttvättad så att den fortfarande syns. o BURNER: En graffitimålning som är extra snygg. o CAN: Sprejburk. o CAP: Munstycke till sprejburkar. o CHARACTER: Graffitimålning av ett ansikte eller en figur. o CREW: Graffitigäng. Det brukar oftast vara 3-5 killar i varje crew. Crewnamnen brukar vara tre bokstäver som står för någonting till exempel MOB (mad out bombers). o DEDDA: Dedicera från dedicate, tillägna en målning till någon. o FADE: Färgtoning från en färg till en annan. o FATCAP: Munstycke till sprejburk som ger breda streck. o FILL IN: Ifyllning i bokstäverna på målningen. o FLAT CAR: Tunnelbanevagn med slät utsida, passar bättre att måla på än vanliga vagnar. o FLOW: Spritpenna med påfyllningsbar färg. o GUSS: Tjej. o HIGH LIGHT: Linjer som sprejas innanför konturerna på en graffitimålning. Detta sker oftast med vit färg, vilket ger en blänkande effekt. o HALL OF FAME: Plats där det finns många graffitimålningar, under broar eller på vattentorn. o JAGEN: Att bli jagad av polis, väktare eller annan graffitihatare. o KING: Kung. Det blir man om man till exempel har bombat mest på en tunnelbanelinje. o KNAS: När det blir knas är det bäst att springa. Det betyder att polis eller väktare kommer. o LAYUP: Där tågen står på natten. o MARRIED COUPLE: Två wholecars på rad. o NEWSCHOOL: Den modernare graffitistilen. o OLD SCHOOL: Den äldre graffitistilen. o OUTLINE: Konturen på graffitimålningen. o OUTSIDER: Tag på utsidan av tunnelbanan. o PANEL PIECE: En liten graffitimålning på tåg som inte sträcker sig över fönstren och inte sträcker sig från fören till aktern. o PIECE: Graffitimålning. o RACKA: Att sno, oftast sprejburkar i graffitimålarnas fall. o SECKEN: Securitas, vaktbolag. o SKINNYCAP: Munstycke till sprejburk som ger smala streck. o SPITTA: När man förstör någon annans målning genom att spreja på den. o TAG: Graffitimålarens signatur. o THROW UP: Snabb graffitimålning, oftast bara kontur och en ifyllnadsfärg. o TOP TO BOTTOM: Graffitimålning på tåg som sträcker sig från tak till golv, men inte från för till akter. o TORSKA: Bli tagen av polisen. o TOY: Oerfaren eller inkompetent graffitimålare. o TRASH TRAIN: Gammal godsvagn som kanske står på någon övergiven bangård och ruttnar. o WHOLE CAR: Tågmålning från tak till golv och från för till akter. o WHOLE TRAIN: Ett helt tåg med bara whole cars. o WILD STYLE: Komplicerad och svårläst graffitistil. o WINDOW DOWN WHOLE CAR: Tågmålning som sträcker sig från för till akter, men bara är under fönstren. o WRITER: Skrivare, graffitimålare. o YARD: Där tågen står på natten. Niklas K ............................................................................ 6.04 RECENSIONER Alla recensioner är recenserade ur dess egna perspektiv - en nazistisk produkt ur ett nazistiskt perspektiv, en anarkistisk ur ett anarkistiskt perspektiv och så vidare. Recensionerna är medvetet korta, då de mest skall fungera som en fingervisning. En betydligt större avdelning med recensioner finns i varje nummer av papperstidningen (i senaste numret över 450 recensioner). Adress: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. ---------------------------------- U2 - KIWI [REMIXES FOR PROPAGANDA] [Propagand] [CD] [Bootleg] Betyg: 4 (av 5) U2 - MELON [REMIXES FOR PROPAGANDA] [Propagand] [CD] [Bootleg] Betyg: 5 (av 5) Jag skrev tidigare i höstas att jag skulle återkomma till dessa mycket trevliga bootlegs. En samling bootlegs som har det gemensamma att de är döpta efter olika frukter och innehåller olika remixar och singel- baksidor. Hur många skivor som finns utgivna totalt i denna serie låter jag vara osagt, men betydligt fler än de två jag uppmärksammar här i alla fall. ´Kiwi´ öppnas med skivans bästa spår: ´Triple peaks remix´ av ´Can´t help falling in love´ och fortsätter med Clockwork Orange-låten ´Alex descends into hell for a bottle of milk/korova 1´ hämtad från maxisingeln till ´Hollywood remix´ av ´Desire´. Den finns givetvis också inkluderad liksom tio ytterligare remixar. Men även ifall Kiwi är en superbra bootleg som man gärna spelar om och om igen, så är den ändå inte ens i närheten av den härligt underbara bootlegen ´Melon´. Paul Oakenfolds housemixar av ´Lemon´ och ´Even better than the real thing´ tillsammans med ´Zooromancer remix´ av ´Salomé´ gör denna skiva till en av mina absoluta favoritbootlegs - samtliga kategorier. För den som inte nöjer sig med dessa godbitar, så finns mera godis som Paul Oakenfolds [världens bästa house-DJ?] respektive Massive Attacks remix av den annars ganska så trista låten ´Mysterious Ways´. Alla mixar finns sedan tidigare utgivna på maxisinglar, men då dessa ofta är svåra att hitta och U2:s skivbolag [Polygram] inte är intresserade av att släppa flera utgåvor är det bara att gratulera att världen är full av kreativa bootlegproducenter. ---------------------------------- ONKEL KÅNKEL - ONKEL KÅNKELS FANTASTISKA ÄFVENTYR [Konkurrens records] [CD] Betyg: 1 (av 5) Onkel Kånkel har kommit ut med ännu ett album. Inriktningen är samma som tidigare, det vill säga humor där man sjunger om avföring, pedofili, homosexuella och utvecklingsstörda barn med mera. Låtarna har titlar som ´I naturen med Arne Weisskorv´, ´Bedrup theme´, ´Pedofilernas volleybollturnering´ och ´Koprot på Copra Cabana´. Inte i närheten lika rolig som Onkel Kånkels tidigare alster, även om denna skiva är betydligt bättre än den undermåliga ´Onkel Kånkels underbara värld´. Men det säger ju å andra sidan inte så mycket, och betyget blir därför därefter. ---------------------------------- DOOMSDAY MAG # 3 [108 sidor | A5 | 15 kr+porto | fanzine] Betyg: 3 (av 5) Trots relativt ordinär layout, så kompenseras detta fanzine av mängden artiklar, recensioner, notiser etcetera. Kvaliteten är ojämn. Intervjun med Turbonegro är dessvärre lika dålig som den omskrivs i ingressen. Men även ifall inte allt är strålande, så finns det ändå tillräckligt med godbitar för att ge valuta för pengarna: Entombed, Forced into, Tolshock, Terra Firma, Burst, Genoside SS, Driller Killer och många flera. Andreas Hedberg, Schervingegatan 11, 681 38 Kristinehamn. E-post: doomsdaymag@hotmail.com ............................................................................ 6.05 HELLS ANGELS INBJUDNA TILL NORSKT SEMINARIUM OM VARUMÄRKESSKYDD Ledarna för mc-gänget Hells Angels i Danmark och Norge, Jörn Nielsen respektive Leif Ivar Kristiansen, skulle hålla föredrag på ett seminarium med näringslivets företrädare i Oslo denna månad. Temat för föredraget var hur man bygger upp ett varumärke. Företag som Nike, Carlsberg och Dell Computer hade tänkt delta. Då norska TV 2 tog kontakt med arrangören skrotades planerna. Nielsen är dömd för mord och Kristiansen för misshandel och olaga hot. - Vi är yrkesmässigt intresserade av Hells Angels som marknadsförare och varumärkesbyggare, säger en av initiativtagarna till seminariet till norska TV 2. Gängledarna skulle bland annat ha talat om hur de uttrycker sina värderingar externt och internt. [25 timmar] ............................................................................ 6.06 SVENSKA SUPPORTERTIDNINGAR Tidningen ´Supportern Fanzine´ har sammanställt följande lista över landets samtliga suporterfanzines. Ytterligare information kring dessa tidningar finns på webbadressen: http://come.to/supporternweb. -:- AIK: o Svart På Gult, Box 1406, 171 27 Solna o Ultras, Fröström, Havstenavägen 22 B, 541 43 Skövde Djurgården: o Bågspännaren, Box 5180, 121 18 Stockholm o Järnkaminen, Box 39007, 100 54 Stockholm Elfsborg: o LOB (lag om omhändertagande av berusade personer m.m), Johansson, Rosmaringången 2 B, 507 51 Borås o Vadå?, Lidén, Lars väg 4 C, 515 35 Viskafors Hammarby: o Fjärde Bytet, PL 1892, 136 91 Haninge o In Hammarby Veritas, Thiren, Vinggatan 46, 128 36 Skarpnäck Helsingborg: o Ståplats, Ronnoveius, Ystadsgatan 16, 214 24 Malmö IFK Göteborg: o Änglatjöt, Johansson, Smörslottsgatan 18 3 TR, 416 77 Göteborg o Rena Rama Blåvitt, Lundgren, Vallmovägen 17, 434 45 Kungsbacka Kalmar FF: o Calmare Supportern, c/o Johan Akinder, Kungsgårdsvägen 22 B, 393 53 Kalmar Malmö FF: o Bosse och Krister, Hansson, Fuxgatan 46, 212 35 Malmö o V.I.P., Falkengren, Regementsgatan 29 B, 217 53 Malmö IFK Norrköping: Peking Brölet, c/o Peking Fanz, Mattias Jansson, Sandgatan 9, 602 21 Norrköping Västerås: o När Himlen Är Grönvit, Peter Klintberg, Smältverksgatan 100, 724 74 Västerås Neutrala: o Supportern Fanzine, c/o Kim Häggström, Karlsrogatan 3, 542 33 Mariestad o Tifo Support Skandinavien (TSS), Box 5180, 121 18 Johanneshov [Supportern Fanzine] ............................................................................ 6.07 SVENSKA PROTEST- OCH REBELLMUSIKENS HISTORIA Protest- och rebellmusiken i Sverige har troligtvis funnits sedan de första tonerna vibrerade ur ett instrument och någonting i ens omgivning var åt helvete. Bellman är väl ett av de äldsta kända exemplen på en trubadur som häcklade sin samtid. Joe Hill som emigrerade till USA runt sekelskiftet var en av de kändaste svenskarna som använde musiken som ett vapen mot överheten. Han åkte runt och spelade på arbetsplatser där han uppmanade arbetarna att förena sig och strejka mot missförhållandena. Senare mördades Hill i USA för sin uppviglande musik. Samtidigt fanns det många anonyma trubadurer och dragspelare runtom i landet som gjorde musik om förhållandena på sina arbetsplatser och känslan att vara utan arbete. Under det nazistiska trettiotalet när svenska staten knäböjde för Tyskland, underkuvades alla protester i Sverige. Men en som stod emot och fortsatte att spela sin samhällskritiska musik var estradören Karl Gerard. Den mest kända och förbjudna låten var "Den ökända hästen från Troja". Under femtiotalet när rock´n´rollen kom in till Sverige var det i första hand inte texterna som var stötande, utan musiken. Musiken fick en annan dimension och den svarta kulturen kom in på ett annat sätt än innan. Man kan säga att rockmusikens införande har gjort lika mycket för den framtida protest- och rebellmusiken som vilka radikala texter som helst. Knegarungar stod i konflikt med etablissemanget genom den nya subkulturen. Raggarna och Beatnicksen slog ner akademikerbarnen och deras mjukare musik, jazz etcetera Raggare jagades av polisen och de protesterade mot att deras frihet inskränktes av ordningsmakten. Rock´n´rollen var definitivt en arbetarklass och rebellrörelse. Under 60-talet fortsatte rocken att vara en nagel i ögat på etablissemanget och den välartade ungdomen, men samtidigt började det växa fram en ny protestmusik där Joe Hills traditioner togs till vara. Trubadurkulturen, där texterna var viktigare än musiken, började utvecklas. Ur USA:s nya radikala studentliv växte Bob Dylan, Joan Baez och så vidare fram. I Sverige kom Cornelius Wreeswijk, Fred Åkerström med flera och gick vidare i Bellmans och Joe Hills fotspår. Sverige fick fram mot 70-talet en mycket levande och stark trubadur och viskultur där samhällshäcklare som Bengt Sändh och Dan Berglund älskades av många svenskar. Medan musiken förändrades mer och mer mot slutet av 60-talet, med influenser från artister såsom Beatles, Stones, Creem och Pink Floyd började embryot till explosionen av svensk protestmusik att ta form. Den kom i första hand inte ur arbetarklassens rebelled, utan från den alltmer radikala student och konstnärsarenan. Musiken stod inte i centrum, tvärtom var musiken ibland av klart underordnad betydelse. Det bildades en otrolig mängd av band vars musik kallades för "proggmusik". Detta även om det fanns konflikter inom musikscenen om vad progressiv musik egentligen var för något. De instrumentala banden som spelade någon form av modern jazz eller ny folkmusik, exempelvis Kebnekajse, Träd gräs och stenar med flera (i dag finns en efterföljare vid namn Grovjobb) ansåg att de utvecklade musiken i progressiv riktning, medan de politiska banden såg mer ideologiskt på ordet progressiv. Band att nämnas är givetvis Hoola Bandoola band som lyckades bli försäljningsetta i mitten av sjuttiotalet. De sålde till och med mer än vad Abba gjorde i Sverige det året. Ett band som inte kom ur de intellektuella kretsarna och som lyckades slå sig in bland förorts- kidsen och spelade på otaliga fritidsgårdar var Motvind. De var mer influerade av hårdrocksbanden i USA och England än av vistraditionerna. De gjorde även ledmotivet till tv-serien "Lära för livet". Ett stort ideologiskt politiskt band var Nynningen, där återfanns en del av medlemmarna som spelade i Nationalteatern, bland annat Totta. De turnerade bland annat ihop med Motvind. Andra intellektuella band som fanns var Blå tåget, Teatergrupperna Fria Proteatern och Norrbottens järn samt Arbete och Fritid. I många av dessa grupper återfanns ickemusiker som Tomas Bolme och Robert Aschberg från den numera etablerade världen. I ärlighetens namn skall sägas att ett flertal av de ideologiska banden inte i första hand var musikband utan politiska projekt. Ett undantag är Nynningen som var väldigt politiska, men samtidigt ett oerhört musikaliskt skickligt band. Bland de rebellband/musiker som inte var så ideologiska fanns till exempel Risken Finns (Gunnar Danielsson med flera) Grus i dojan och inte minst bluesvirtuosen Peps Persson, Ola Magnell, Lasse Tennander, Roffe Wickström, Monica Törnell och John Holm. Andra i proggen var de feministiska banden med sånger om kvinnor. Ett speciellt band var Nationalteatern som inte ännu har falnat av i intresse hos människor. Det har utvecklat sig från att ha varit en teatergrupp på 70-talet, till att vara partymusik hos allt från raggare och knuttar till skinheads och invandrarkids. Den mest levande gruppen från 70-talets progressiva scen. (Hur många har inte tagit sig en holk eller en stadig fylla till Livet är en festplatta?) En annan grupp i samma stil var stockholmska Mörbyligan, som numera har valt en annan riktning inom protestmusiken, vitmaktmusiken. Ur proggmusiken växte det fram ett nätverk med ickekommersiella skivbolag (Nacksving, MNW, Amalthea, Silence, Oktoberförlaget, Proletärkultur och Avanti), musiktidningar (Musikens Makt), distrubitionsbolag (Plattlangarna, Sam distribution), samlade spelningar (till exempel Tältprojektet). Alla dessa har i dag tynat bort eller bedriver en helt annan verksamhet. De kvarvarande är MNW som numera är fjärran från sin ursprungsidé med dess distributions- bolag MD före detta Plattlangarna och underbolag MVG före detta Silence. MNW köpte i princip upp rättigheterna till all proggmusik från de konkursbetonade proggbolagen. MNW tvingade till exempel Afzelius att köpa sina egna rättigheter för en stor summa pengar. Trots att banden hade blivit lovade att rättigheterna skulle utfalla dem vid händelse av konkurs, tog MNW helt sonika rättigheterna till så gott som hela sjuttiotalets progressiva musikliv. MNW lever i dag på att utnyttja knegar- hårdrocksband där banden uppmanas att skriva under kontrakt som i princip gör dem livegna. Bland rebellkidsen på 70-80-talen var det mycket utländska hårdrocks- band som var upprorsbanden. Till exempel Black Sabbath med "Iron man", T-Rex med "Children of revolution", Judas Priest med "United" eller "Take over the world", Accept med "I´m a rebel", Alice Cooper med "School´s out", Metallica med "And justice for all". Hårdrocken har nästan alltid varit arbetarungarnas rebell och protest- musik. I Sverige fanns det inte så många efterföljare under 70- och 80-talen. Under 90-talet finns desto mer. Till exempel Mary Beats Jane, Refused, Clawfingers, Transport Leage, Wiped Cream med flera. När proggen började ebba ut mot slutet av 70-talet var det punken som fick överta deras roll som den samhällskritiska musiken nummer ett. Musik, där texterna och främst attityden, var viktigare än musikaliteten. Ebba Grön, KSMB, Asta Kask, Moderat Likvidation, Liket lever, Troublemakers med flera var band som fanns med i den första vågen av punken. Punken av denna tid gav oftast inga svar på någonting utan tog mer upp irritationsmoment i vardagen. Skillnaden från proggen var också att denna nya protest inte kom från studenterna eller de kulturella, utan från arbetslösa kids utan någon större framtidstro i det nya Sverige. Likheten var parollen att "alla kan spela, bara man ger sig fan på det". Liksom i proggrörelsen växte det fram ett kontaktnät mellan grupper och nya skivbolag som tog tillvara på punkmusiken och gav banden chansen att släppa skivor. Men liksom i proggen tynade upproret och rebelliskheten långsamt bort efter ett tag. Attityden blev viktigare hos en del, och en del andra gick över i freds- och miljörörelsens mer nyanserade protest. Pacifismen och antirasismen. Men därmed förlorades en del av attraktionen hos den nya arga ungdomen som höll på att växa upp. Mot slutet av 80-talet började en ny svensk proteströrelse ta sig form ur den nya subkulturen skinheads som vuxit sig allt starkare under 80-talet. Vitmakt- och nationalistmusiken blev det protestmedel många unga knegarkids tog och tar åt sig. Musikaliskt är det i princip samma som punken men textmässigt är det en viss skillnad. Hat, känsla och våld genomsyrar vitmaktmusiken. Vikingarocken som växt fram ur Ultima Thule skiljer sig en del. Den har mer blivit som nån form av hyllningsmusik till Norden och är inte längre någon protestmusik. Vid sidan av hårdrocken, punken och vitmaktmusiken kom hiphopmusiken in till förorten på 80-talet. De nya förortskidsen som kom från främst Latinamerika hade erfarenhet av gerillakamp och förföljelse. De hade också sina egna traditioner med sig från hemmet och hemlandet och ofta en klassmässig stolthet. Latinorapparna övertog till stor del de svartas självbild i USA och identifierade sig med hiphopen. Musiken är aggressiv och texterna är ofta våldsamma och agitatoriska. Hiphopen var och är i högsta grad en fortsättning på protestmusiken hos förortskidsen, speciellt invandrarkidsen. Med andra ord en rebellrörelse som inte backar för mycket och som ofta lever på gränsen till laglöshet. Texterna är ofta lika våldsamma som hos vitmaktmusiken men de riktar sig åt ett annat håll. Under 90-talet och fram till i dag har protest- och rebellmusiken varit mer splittrad och slagits i motvind, men under ytan är det en ny starkare protestvåg som är på gång. Vid sidan av de enstaka rebellpunkband (till exempel Cosa Nostra) som håller på sedan punkvågen, de få gamla proggare (till exempel Wiehe) som fortfarande spelar, hårdrockarna (till exempel Transport Leage), den snart organiserade förortshiphopen (Latin Kings, Robert Blom, Hammer Hill Click med flera) och de moderna trubadurerna (till exempel Stefan Sundström, Lars Demian och snart Dan Berglund igen) är det i princip tre olika saker som hänt på protestscenen. För det första har vitmaktmusiken tyvärr expanderat med en mängd av band (till exempel Somalia kickers, Bärsärkarna, Division S, Germania, Nordfront, Odium, Pluton Svea, Rashygien, Svastika, Totenkopf, Vit Aggression, Völund Smed etcetera.) För det andra har hardcoren (Refused, No fun at all, Comatose) fått in vegandimensionen och dessutom lyckats att snabba på tempot i punken ytterligare. Till sist har en fusion av hårdrock, punk och proggvisor, som startade med att EAK släppte sin första skiva 1995, ägt rum. Musiken kan kallas för rebellrock. kull ____________________________________________________________________________ annons LÄSTE DU DEN HÄR ANNONSEN? Det gjorde 65 000 andra också. Kontakta oss för aktuell prislista! E-post: annons@flashback.se ____________________________________________________________________________ ..... ö v r i g t .......................................................... 7.01 TRÄDGÅRDSTOMTARNA HAR FÅTT NOG Det har i medierna tidigare skrivits om Trädgårdstomtarnas befrielsefront - en organisationen som kidnappar trädgårdstomtar och placerade dem ute i skogen. Detta eftersom man menar att de far illa när de är instängda i trädgårdar. Nu har dock alla husägare med tomtar i trädgården fått tillgång till ett effektivt försvar. Vid universitetet i Canterbury har man nämligen utvecklat en trädgårdstomte som är utrustad med infraröda sensorer och kamera. Om någon tar sig in i trädgården säger den högt och ljudligt: "Godafton! Jag är säkerhetstomten". Om inte kidnapparen låter sig skrämmas av detta utan väljer att ta tomten under armen och ge sig iväg, blixtrar den hotfullt med ögonen och vrålar "Hjälp! Jag blir kidnappad!" [Magazine Magnus] ............................................................................ 7.02 FOBILEXIKON Akustikfobi = Rädsla för ljud Ailurofobi = Rädsla för katter Algofobi = Rädsla för smärta Amathobobi = Rädsla för damm Ambulofobi = Rädsla för att gå Anuptafobi = Rädsla för att inte bli gift Arachibutyrofobi = Rädsla för att jordnötssmöret ska fastna i gommen Basofobi = Rädsla för att falla Bromidrosifobi = Rädsla för kroppslukter Brontofobi = Åskrädsla Chrematofobi = Rädsla för pengar Chromofobi = Rädsla för färger Cibofobi = Rädsla för mat Dentofobi = Tandläkarskräck Dikefobi = Rädsla för rättvisa Eosofobi = Rädsla för solnedgången Eremofobi = Rädsla för ensamhet Ergasiofobi = Rädsla för att arbeta Erotofobi = Rädsla för sexuell samvaro Filofobi = Rädsla för att bli kär Fobifobi = Rädsla för att drabbas av någon fobi Gamofobi = Rädsla för äktenskap Gefyrofobi = Rädsla för att åka över broar Gymnofobi = Rädsla för nakenhet Gynefobi = Rädsla för kvinnor Harpaxofobi = Rädsla för att bli rånad Hierofobi = Rädsla för kristna föremål och präster Homofobi = Rädsla för homosexuella Hydrofobi = Rädsla för vatten Hypnofobi = Rädsla för sömn Iatrofobi = Läkarskräck Kinesofobi = Rädsla för rörelser Klinofobi = Rädsla för att gå och lägga sig Lilapsofobi = Rädsla för orkaner Lygofobi = Rädsla för mörker Lyssofobi = Rädsla för att bli galen Makrofobi = Rädsla för långa väntetider Mekanofobi = Rädsla för teknik och maskiner Megalofobi = Rädsla för stora föremål Melafobi = Rädsla för att hata musik Metrofobi eller mysofobi = Rädsla för poesi Molysmofobi = Rädsla för smuts Nebulafobi = Rädsla för dimma Neofobi = Rädsla för allt nytt Novarcafobi = Rädsla för svärmor Olfaktofobi eller osmofobi = Rädsla för lukter Ombrofobi = Rädsla för att få regn på sig Onomatofobi = Rädsla för att höra ett speciellt ord Ornirofobi = Rädsla för fåglar Pantofobi = Rädsla för allting Papafobi = Rädsla för påven Paralipofobi = Rädsla för ansvar Parthenofobi = Rädsla för oskulder Placofobi = Rädsla för gravstenar Politikofobi = Rädsla för att avsky någon politiker Pteronofobi = Rädsla för att bli kittlad med fjädrar Siderodromofobi = Rädsla för att åka tåg Sitofobi = Rädsla för att äta Spektrofobi = Rädsla för att titta i en spegel Stygiofobi = Rädsla för helvetet Tafefobi = Rädsla för att bli begravd levande Teutofobi = Rädsla för tyskar och tyska föremål Triskadekafobi = Rädsla för siffran 13 Uranofobi = Rädsla för himlen Verbofobi = Rädsla för ord Vitricofobi = Rädsla för svärfar Terrorz ............................................................................ 7.03 BARN TALAR OM KÄRLEK SPELAR DET NÅGON ROLL HUR MAN SER UT? "Om du vill bli älskad av någon som inte redan finns i din familj, är det inte fel att vara vacker." - Anita, 8 år "Det hänger inte alltid på hur du ser ut. Se på mig. Jag är stilig som bara den, och jag har inte hittat någon att gifta mig med än." - Brian, 7 år ÅSIKTER OM KÄRLEK "Jag är för kärlek så länge det inte händer när det är något bra på tv." - Jill, 6 år "Kärlek är löjligt ... men jag kan tänka mig att pröva det någon gång." - Floyd, 9 år "Kärleken hittar dig, även om du försöker gömma dig. Jag har gömt mig ända sedan jag var fem, men flickorna hittar mig hela tiden." - Dave, 8 år SÄTT ATT FÅ NÅGON ATT BLI KÄR I EN "Säg att du äger en hel hög med godisaffärer." - Del, 6 år "Skaka på höfterna och hoppas på det bästa." - Camille, 9 år "Vråla för allt vad du kan att du älskar honom eller henne ... och bry dig inte om att föräldrarna står alldeles bredvid." - Manuel, 8 år "Ha inte på dig gröna gympaskor som luktar. Du kan kanske få uppmärksamhet, men uppmärksamhet är inte samma sak som kärlek." - Alonzo, 9 år NÄR FÅR MAN KYSSA NÅGON? "När de är rika." - Pam, 7 år "Det är aldrig okej att kyssa en pojke. De dregglar över hela dig ... Det var därför jag slutade med det." - Tammy, 10 år "Om det är din mamma kan du kyssa henne när som helst. Men om det är någon annan måste du fråga först." - Roger, 6 år "Jag ser på det så här: Att kyssas är kul om du tycker om det, men det är ett fritt land och ingen borde tvingas till det." - Trey, 8 år ............................................................................ 7.04 TOLKNINGAR När jag tar tid på mig är jag långsam. När min chef tar tid på sig är han noggrann. När jag inte gör det är jag lat. När min chef inte gör det är han upptagen. När jag gör något utan att ha blivit tillsagd försöker jag vara smart. När min chef gör detsamma är det initiativ. När jag gör min chef glad kysser jag hans arsle. När min chef gör sin chef glad samarbetar han bara. När jag gör bra ifrån mig kommer min chef aldrig ihåg det. När jag gör fel kommer min chef aldrig att glömma det. [Att roa och oroa: http://www.torget.se/users/s/saga39/dumheter/] ............................................................................ 7.05 SVENSKT HÅLINDEX Ett unikt system för att klassificera svenska hålor. Svenskt Hålindex är ett system för att objektivt bestämma hålors kvalitet och få slut på det diffusa och ovetenskapliga snacket om att "det här är en djävla håla". En håla är en ort som kännetecknas av tätortsmiljö med allt vad det innebär av insyn, brist på natur och ont om svängrum, samtidigt som orten saknar det som hör till stadens fördelar såsom allsidigt närings-, affärs- och kulturliv samt stor kontaktyta med andra människor. Gör så här: När Du reser igenom vad Du misstänker är en äkta håla tar du systematiskt reda på om grundkriterierna är uppfyllda. Det skall finnas minst: o En affär (helst en trist Konsumbutik) o En lågstadieskola o En bensinstation o En korvkiosk där ungdomen hänger o En kyrka/kyrksal - gärna frikyrklig o Ett typiskt hyreshus, helst av typ grårappad trevåningslänga. I Skåne ges dispens från detta. Om minst fem av de sex grundkriterierna är uppfyllda finns överhängande risk att orten är en håla med tio grundpoäng. Om kraven inte uppfylls är orten ren landsbygd med sin charm och sina fördelar. För att få ett exakt mått på hålaktigheten måste man därför närmare studera orten och ge poängtillägg för förvärrande omständigheter och dito avdrag för vissa förmildrande omständigheter. Tilläggspoäng ges för följande förvärrande omständigheter: +1 till alla orter i Småland samt Gnesta, Fagersta och Sjöbo. +1 om orten har utpräglat ensidigt näringsliv (bruksort) och alla jobb hänger på om platschefen och börsklipparna i Stockholm sköter sig. +1 ges om hålstämningen är utpräglad - de halvfeta öldrickande raggarna kör varv efter varv på de få vägarna och suktar på de uttråkade tjejerna. Alla vuxna går permanent klädda i joggingkläder etcetera. +1 ges till orter med utpräglad frikyrklighet. Avdragspoäng ges för följande förmildrande omständigheter: -1 om orten har högstadieskola. -1 om orten har gymnasium. -1 om orten är centralort i sin kommun. -1 om orten är residensstad. -1 om orten var stad vid kommunreformen 1971. -1 om orten har Systembolag - utlämningsställe godtas ej. -1 om orten har ett tilltalande, stadslikt eller gulligt centrum. -1 om orten har reguljär tågtrafik. -1 om orten har egen flygplats med reguljärflyg. -1 om orten ligger naturskönt. -1 om orten ligger vid kust. (Vänern, Mälaren och Vättern räknas) -1 om orten är välkänd för allmänheten. -1 om orten har en befolkning över 5 000 personer och ytterligare -1 för mer än 15 000 personer. -1 om orten har ett rikt kulturliv och/eller någon form av högskoleutbildning. Resultat När alla plus- och minuspoäng sammanställts med grundpoängen fås den slutliga summan som avgör hålindexeringen. Större städer får ofta poäng långt under noll och är därmed bevisade såsom icke-hålor. Orter med poäng mellan ett och fem är måttliga hålor. De med poäng mellan sex och tio är riktiga hålor och de med över tio poäng är svåra eller rent ut sagt förfärliga hålor. [Att roa och oroa: http://www.torget.se/users/s/saga39/dumheter/] ____________________________________________________________________________ A president who lies to the American people should resign. - Bill Clinton i kampanjanförande 1974 ____________________________________________________________________________ ..... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... 8.01 FRÅGOR & SVAR Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer publiceras ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av allmänvärde för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till: fna@flashback.se. _________________ f r å g o r ÄR NAZISTER HÖGER- ELLER VÄNSTEREXTREMISTER? Enligt medierna får man lätt uppfattningen att nynazister skulle vara högerextremister. Men studerar man dess ideologi så är ju nazismen, det vill säga nationalsocialismen, en form av socialism. Och socialism är väl knappast någon högerideologi. När man samtalar med människor som har öppet nynazistiska åsikter, så verkar de inte heller se sig som några personer som står till höger i politiken. Tvärtom, arbetarromantik och avståndstagande från kapitalismen är väl mera kännetecken på en vänsterideologi. Det vore därför intressant att höra någon som använder ordet höger- extremist på nynazister, att förklara vad han/hon styrker detta på. Jonas Almqvist ............................................................................ 8.02 FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas till: fna@flashback.se. ---------------------------------- GRAFFITI OCH STOCKHOLMS LOKALTRAFIK Graffiti upprör och Stockholms Lokaltrafik (SL) är en av de aktörer som går i spetsen när det gäller att bekämpa graffitin. I medierna hävdas ofta graffitins och dess utövares farlighet, att graffiti leder till grövre brottslighet etcetera. Kjell Hultman, trygghetsansvarig på SL är den som oftast för SL:s talan när det gäller graffiti. Citat i urval: "Sämre målare (toys), måste göra inträdesprov för att få vara med i de äldre målarnas crews; dessa inträdesprov går ut på att surfa på tåg samt stå på rälsen och hoppa åt sidan för det kommande tåget så sent som möjligt. Droger som rökheroin, amfetamin, alkohol och sniffning är vanligt förekommande. Målarna jobbar enligt militärisk organisation med befäl, spanare, signalister och vakthållare. Målarna krossar rutor på tåg och orsakar tågurspårningar och andra sabotage. (SvD 21/12-96). "Målare går på rejvpartyn och tar LSD och ecstacy" (DN 22/12-96). "I Stockholm finns ett 30-tal ledargestalter som styr med stor handfasthet. Förgreningar finns ut i övriga landet. Några av ledarfigurerna har säkra kopplingar till kriminella ungdomar i Borlänge, i medierna ofta kallade för familjen (vilka dessa kopplingar är vill man dock inte uttala sig om)" (Dala-Demokraten 5/3-98). Observera att detta bara är en liten del av SL:s propaganda i media under de senaste åren. Jag gjorde i början av 1998 ett specialarbete om graffiti. En del av den litteratur jag använde mig av var doktorsavhandlingen "Den spraymålade bilden" av Staffan Jacobson. Den bild "Den spraymålade bilden" ger av graffiti är långt mer jordnära och nyanserad än de överdrifter som SL sprider. En del i mitt arbete var att intervjua Kjell Hultman för att ta reda på vad SL stöder sina uttalanden på. Dessa motsägs ju ofta i "Den spraymålade bilden". Hultman avfärdar dock denna doktorsavhandling helt, Staffan Jacobson far med både gamla och felaktiga uppgifter. Hade man från SL:s sida varit medveten om Jacobsons arbete med avhandlingen skulle man försökt hindra honom från att färdigställa den och få den godkänd. Enligt Hultman stöder SL sina uttalanden om att graffitin leder till grov brottslighet på en doktorsavhandling gjord på kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Eftersom denna avhandling var okänd för mig och antagligen värdefull för mitt specialarbete tog jag kontakt med Jersy Sarnecki på kriminologiska institutionen. Han blev mycket förvånad över Hultmans hänvisning. Något projekt om graffitimålare har inte ens påbörjats, men man söker bidragsgivare. Enligt Jersy Sarnecki är Kjell Hultman mycket medveten om detta. Av detta kan man dra en del intressanta slutsatser; SL underkänner och hade helst velat förhindra en doktorsavhandling som motsäger SL:s bild av graffiti. Samtidigt stöder man sin egen propaganda på en avhandling som inte ens existerar! Frågan är hur mycket av SL:s propaganda som stämmer (förmodligen inte mycket). Klart är däremot att för SL är graffiti enbart något negativt. Allt som motsäger detta är lögn. Frågan är om det inte är tvärt om ... P.E. ---------------------------------- SV: SKOLVERKETS BREV TILL FLASHBACK Visserligen har personen som lämnat provet till Flashback gjort sig skyldig till ett brott enligt brottsbalken och det kan inte bestridas. Däremot är Skolverket ute och trampar på djupt vatten då de kontaktar Flashback för att få upplysning om vem som lämnat uppgifterna. Något som väger betydligt tyngre än brottsbalken är nämligen de svenska grundlagarna, däribland tryckfrihetsförordningen. Lagarna är visserligen formulerade mot tryckt skrift och det aktuella kursprovet ligger på Internet. Det jag emellertid vill påvisa är Skolverkets övertramp på lagarna och Flashback-redaktionen, som ju också ger ut just tryckt skrift, betraktas naturligtvis som vilken tidningsredaktion som helst. En utav tryckfrihetsförordningens huvudpunkter är anonymitets- och meddelarskydd. - Personer som förser tidningar med upplysningar är skyddade av tryckfrihetsförordningen. - Alla tidningsmedarbetare har rätt till anonymitet. Och nu till det centrala i detta inlägg, Skolverkets snedsteg: - Statliga och kommunala organ (eller annat allmänt organ) är förbjudna att efterforska personer som lämnat upplysningar till tidningar. (Tryckfrihetsförordningen 3 kap. 4 §) Det sistnämnda kan verkligen inte bestridas! Skolverket verkar däremot väl medvetna om detta eftersom de försöker gå runt lagarna genom att fråga efter uppgifterna om vem eller vilka som har försett INTERNET- redaktionen med provuppgifterna. De försöker helt enkelt påstå att Flashback inte är en tidningsredaktion. I juridiska frågor kan det ofta bli ett tilltrasslat hårklyveri, lagar och paragrafer börjar tolkas hit och dit. Det tänker jag sannerligen inte ge mig in på utan i stället se på en av grundlagarnas huvudpunkt och här tycker undertecknad att Skolverket är skyldig till förbjuden efterforskning, anonymitets- och meddelarskyddet gäller! Magnus Pettersson ---------------------------------- SV: FÖRBJUDNA NUMMERSKYLTAR Jag läste artikeln om förbjudna bokstavskombinationer i senaste FNA och kunde inte hjälpa att undra om listan verkligen är komplett. Skulle så vara fallet är det rätt märkligt att ETA, den baskiska frihetsrörelsen är förbjuden men uppenbarligen inte IRA, den irländska frihetsrörelsen. Märkbart är också att MUF (Moderata ungdomsförbundet) anses fult, men inte SSU, CUF eller LUF. Bara en tanke! Martin ---------------------------------- SV: NETPET I FNA nummer 115 skriver ni att Netpets webbservice är en Internettjänst som hjälper prostituerade att göra webbsidor och marknadsföra sig på Internet. Det är korrekt att Netpet hjälper till att göra erotiska webbsidor, men artikels formulering antyder dels att detta skulle vara huvudsysslan/syftet med Netpet, och dels får man lätt intrycket att denna verksamhet skulle vara direkt föranledd av den lagändring beträffande köp av sexuella tjänster som trädde i kraft 1/1-1999. Netpet hjälper till att göra erotiska webbsidor men bara som en del av servicen och inte alls med syfte att hjälpa till att marknadsföra sexuella tjänster. Jag gjorde ett mindre antal sidor av det slaget tidigare, men har i och med att lagändringen trädde i kraft valt att sluta med detta. Netpets webbservice är en servicesida med erotiska förtecken som vänder sig till surfare som har sex som ett nöje och njutningsmedel, företrädesvis utan att bryta mot några lagar oavsett hur genomtänkta eller vansinniga dessa lagar än är. Jag har inte som syfte med sidan att vare sig medverka till eller uppmana till brottslig verksamhet. Välkommen att besöka mig på min nya adress: http://welcome.to/netpet Med vänlig hälsning Netpet ---------------------------------- SV: PIRATKOPIERING ÄR STÖLD Spel är dyra! Ett barn som önskar sig ett spel har två chanser per år att få ett, på sin födelsedag eller julafton (och då blir det inte många fler presenter). Jag som är vuxen, har jobb och tycker att det är kul att spela datorspel tycker också att det är dyrt. Men sedan cirka ett år tillbaka så har prisnivån i Sverige sjunkit till en jämförbar nivå med länder som till exempel Storbritannien (tidigare köpte jag därifrån). Detta medför att jag numera anser att priserna inte längre är det stora problemet. Problemet är skit förpackat i en läcker kartong, med en lögnaktig information och häftiga introsekvenser! När man ett flertal gånger betalat 350kr (förut kanske 600kr) för tomma kartonger så blir man minst sagt deprimerad (betänk då barnet som offrat sina julklappspengar för att göra staten, butiksägare, distributörer och publishers rikare). Vem skulle förresten komma på idén att gå och köpa en musik-cd om man inte kunde provlyssna eller på annat sätt veta hur det låter innan man köper skivan, och då handlar det ändå om cirka en tredjedel till halva priset gentemot ett spel! En del butiker har satt upp datorer där man kan provspela, men tillgången till dessa datorer är begränsad. Dels på grund av att alla spel inte kan och hinns installeras. De har för få maskiner och hinner man egentligen se så mycket mer än den häftiga intron, om man nu skulle komma åt en av maskinerna? Lösning: Inför någon form av system där man gör det möjligt att granska varan innan köp i lugn och ro. Exempelvis skulle man kunna distribuera ut en specialversion av programvaran samtidigt. Denna är då begränsad och kan kosta till exempel 50 kr (vilka återbetalas om man köper full- versionen). Säg nu inte att man kan hämta demon på Internet. Många har inte Internet och de flesta programmen är alldeles för stora för att hämtas hem med vanligt modem (storlekar på 50-80 MB är inte ovanliga). Så sluta tvinga folk att skaffa piratkopior för att få veta om programet är något att ha! Sannolikheten för att folk behåller piratkopian och struntar i att köpa originalet är för stor! mac Sucks -:- Vilken planet lever de som skrev detta reportage på? Att sprida lögner och propagande är väl inte meningen med FNA. Ur debatten om piratkopiering: "De inblandade i de här fallen kommer, förutom en långsemester bakom galler, att kunna se framemot personlig konkurs och existensminimum för resten av sina vuxna liv. Eftersom de är i 20-25 årsåldern betyder det ungefär 50 år. Grattis, grabbar!" Sedan när räcker en personlig konkurs i 50 år? Sex år, sedan är man fri. Varför skulle de bli dömda till personlig konkurs? Så fungerar inte svenska bötessystemet, bortsett om man vägrar att betala och har ekonomiska möjligheter. Fängelsestraff är också extremt otroligt för piratkopiering, men jag vet inte vilket fall som det hänvisas till, (det stod inte i texten). Jag skulle gärna vilja läsa mer om detta fall, finns det någon text om det? Jag lägger mig inte i moralen, men det borde påpekas att denna text är en ÖNSKAN på hur de skrivande vill att det ska vara, inte på hur det är. kh -:- > Alla tips leder till åtgärd antingen genom varningsbrev, stängda > hemsidor och svartlistning på svenska servrar eller genom polisanmälan > direkt. Ibland väljer vi att låta verksamheten fortgå under en tid, > utan att störa, för att samla in så mycket information vi kan innan vi > går vidare med ärendet till polis och åklagare. Varför är ert huvudmål att få fast förövaren, och inte att stoppa hans eller hennes omoraliska och på alla sätt och vis förskräckliga verksamhet? Enligt era högst vetenskapliga beräkningar är ju varje piratkopierat program som säljs en stor förlust; så att låta verksamheten fortgå, även om det är för att samla bevis, kan ju omöjligen vara det bästa. > Det har inte > hjälpt att piraterna har gjort vad de kan för att dölja sina > identiteter, utredarna har numera både kunskap och sofistikerade > metoder och det går att spåra även totalt anonyma e-postadresser När något är "[Totalt]-anonymt" går per definition inte att få reda på vem som ligger bakom, Hotmail med flera faller naturligtvis utanför kategorin "[totalt]-anonym". > ICQ- > adresser och hemsidor. I dagsläget tar det oss cirka 20 minuter att > stänga en hemsida eller ett e-postkonto, oavsett var i världen servern > står. Om detta är sant, vilket det naturligtvis inte är, så är det upprörande, eftersom ingen skall anses som skyldig, och således straffas, förän han eller hon bevisats vara det. (Ledsen att behöva informera er, men ni är inte lagen.) > Vi utbyter information med polisen, tullen, BSA, IFPI, STOP och andra > organisationer som sysslar med liknande verksamhet. Verksamheter liknande polisens? Hmm ... > Vi utbildar > annonsmottagare på tidningar och nätannonsmarknader om hur man ser > skillnad på legalt och illegalt material, priser, formuleringar m.m. Vad är ett illegalt pris? > Under september och oktober 1998 ledde våra aktioner till husrannsakan > i flera fall. I ett fall häktades två personer. I samtliga fall kommer > vi att begära skadestånd på motsvarande 1 000 kr per försålt exemplar, > och dessutom 10 000 kr per utbjuden titel. I det fall som ledde till > häktning kommer skadestånden att hamna på minimum två miljoner kronor. > Dessutom väntar fängelsedomar för dessa pirater. Bevisningen är > överväldigande och kan inte ifrågasättas. Många fall, lite fakta. "Flera" är väl två eller fler, vilket inte säger speciellt mycket. Att ni kommer _begära_ skadestånd är också mäkta ointressant eftersom de ni kräver på pengar inte är skadeståndsskyldiga förrän Sveriges rättssystem säger att de är det. > Skadestånden beräknas dels på grundval av den uteblivna försäljnings- > intäkten, marknadsstörning och vinst, dels på så kallad ideell skada, > d.v.s. förlust av goodwill, förlust av värdet på varumärken, titlar > etc. > Nivån finns redan etablerad genom rättsfall, och motsvarar nivåerna > på andra immaterialrättsliga områden. Fina ord. > De inblandade i de här fallen kommer, förutom en långsemester bakom > galler, att kunna se framemot personlig konkurs och existensminimum > för resten av sina vuxna liv. Eftersom de är i 20-25 årsåldern betyder > det ungefär 50 år. Grattis, grabbar! Öhh, jag tyckte att ni just sa att av "flera fall" hade _ett_ fall lett till att två personer häktats, resten skulle ni kräva skadestånd av. Hur kan ni då säga att de (ni glömmer säga i vilka fall, så jag antar att ni menar alla fallen) kommer få se framemot en längre fängelsevistelse? Men det är ju positivt att ni framhåller att de kommer försättas i personlig konkurs och sedan tvingas leva under existensminimum resten av sina liv. Ni borde försöka få alla deras vänner att gå ifrån dem, få dem att bli utstötta ur sin familj och på alla sätt och vis göra deras liv outhärdliga, för aldrig skall de förlåtas för det grymma brott de begått. > MDTS´ jurister, datafolk och testare, arbetar på uppdrag av medlems- > företagen och detta uppdrag är mycket enkelt att formulera: Bekämpa > och förhindra piratkopiering. > Vår verksamhet gynnar inte bara våra > uppdragsgivare utan alla som någon gång kommer i kontakt med datorer. På vilket sätt gynnas personen som säljer piratkopior av er verksamhet, för de lär ju i allra högsta grad komma i kontakt med datorer, eller hur? (och nej, ni gör dem ingen tjänst genom att kräva dem på gigantiska skadestånd, även om ni gärna vill tro det.) > Utan upphovsrätten skulle ingen satsa de resurser som krävs för att > utveckla och marknadsföra ny programvara. Respektera den! http://www.openbsd.org/ http://www.linux.org/ http://www.perl.com/ Gratis programvara marknadsför sig själv. Gratis programvara (under till exempel Perl Artistic License) kan man få ha kontroll över utan att behöva vara med i Gestapoliknande organisationer. Anonym? -:- Det här är ett svar till Henrik Pontén och Lotta Lilliestierna Ehrén från MDTS. Jag skall förklara varför deras analys av den rådande situationen på programvarumarknaden är så misslyckad. För det första är jag lite inresserad av *argument* för påståendet att tillverkarna av programvaror skulle sänka sina priser i stället för att öka vinsterna. Faktum är att HP och LLE själva säger att bara en tiondel av de spel som släpps går med vinst. Även om HP och LLE ägnar större delen åt att ömka de stackars spel- producenterna och hota eventuella pirater bland läsarna med frihets- straff, tänkte jag ändå hänga upp mig på deras inledning. De inleder nämligen med att säga att immateriella rättigheter i framtiden kommer att representera stora värden i samhället. Jag antar med goda grunder att de syftar på det så kallade IT-samhället, där en allt större del av mänskligheten tjänar sitt uppehälle på att konstruera texter, som kanske aldrig når en tryckpress, eller programvara för datorer. Medier och makthavare har gett en bild av denna framtid som en värld dominerad av reklamnissar och programmerare med civilingenjörsutbildning som frilansar åt än det ena, än det andra storföretaget. Men det innebär inte att den bilden är oemotsagd. Under många år nu, har det funnits ett löst sammansatt nätverk, man kanske kan kalla det en subkultur, av människor som på sin fritid skapar program för sina älskade datorer. Dessa program sprids gratis, källkoden är tillgänglig och vem som helst står fri att förbättra koden. Det kan röra sig om allt ifrån små praktiska hjälpprogram och spel till hela operativsystem, det har till och med skapats mängder av njutbar konst för datorer. Nu är frågan om framtiden kommer att domineras av produktion av programvara, vill vi då att samma makthavare som i dag skall behärska datorerna och därmed världen? Eller vill vi att var och en skall ha samma möjlighet att påverka utvecklingen genom att skapa och förbättra våra gemensamma datorsystem? För mig, som sätter mänsklig frihet framför äganderätt, är svaret uppenbart. Summa summarum: de som utan att betala använder spel och annan programvara gör mänskligheten en tjänst genom att förhindra någon att tjäna pengar på bekostnad av teknisk utveckling. Det kommer att bli uppenbart för allt fler programmerare, att det inte är hållbart att med näbbar och klor hemlighålla sitt arbete, utan att vi alla tjänar på programvara som alla kan använda och förbättra. Den som av denna artikel blivit intresserad av att läsa mer om hackarkulturen och copyrightfrågor rekommenderas att läsa "Copyright finns inte" på adressen: http://www.df.lth.se/~triad/book/index.html. P.S. De som utnyttjar situationen genom att kopiera kommersiella program för återförsäljning, så kallade ´pirater´, begår naturligtvis samma brott som programsäljarna. Dock får man väl erkänna att de, trots att de begår sina gärningar för personlig vinning, också påverkar utvecklingen i riktning mot ett fritt informationssamhälle. D.S. _m49g_ ---------------------------------- SV: EAK VERSUS SVASTIKA Med anledning av EAK:s utmaning av Svastika så vill jag bara klargöra att Svastika ALDRIG har spelat någon av EAK:s låtar varken på scen, i studio eller i replokal. En kamrat föreslog att vi skulle spela in en version av låten Palestina för att kolla om JK skulle åtala den för hets mot folkgrupp. Med all sannolikhet så hade låten åtalats om den hade framförts av Svastika, men JK skulle aldrig åtala ett band som EAK. Själv så tycker jag att dessa "revolutionära" anarkoband är patetiska och vad de än må tro så är de knappast någon nagel i storebrors öga. De enda rebellerna är vitmaktbanden, vi är de enda som får våra konserter stoppade av polisen, de enda som blir misshandlade och hundbitna mitt ute i urskogen endast på grund av att vi spelar musik med texter som framför FÖRBJUDNA åsikter. "Polisen skyddar morgondagens Hitler" brukar man kunna läsa på diverse klistermärken och flygblad, ganska konstigt sätt att skydda någon genom att misshandla och trakassera honom. Men den man älskar agar man brukar det ju heta :=). Till EAK så vill jag bara säga att visst, ni är välkomna att spela på en Frihetsrock-konsert, men i så fall så får ni stå för lokalen, skicka in en av era svartmuskiga medlemmar för att skriva kontraktet så vågar nog inte polisen stoppa konserten. Publiken skulle säkert uppskatta er musik då den inte är så annorlunda mot vår, men jag tror inte att ert budskap om klasskamp skulle vara så välkommet. På våra konserter är alla välkomna oavsett klass eller status, vi diskriminerar ingen . Död åt Göran Persson! Svastika ---------------------------------- SV: WHO OCH CANNABIS I FNA nummer 115 kallas WHO:s indragna rapport, som sägs hävda att marijuana är mindre skadligt än alkohol, "årets mest nedtystade nyhet". WHO ursäktade indragningen med att jämförelser som dessa vore alltför ovetenskapliga och spekulativa. Fallet uppmärksammades av tidningen New Scientist som, med stöd från "insiders" (deras egna ord), hävdade att WHO i själva verket hade böjt sig för politisk påtryckning. Vi talar alltså om ännu ett fall där sanningen anses för farlig för att spridas till allmänheten. Jag låter bli att citera artikeln och hänvisar istället direkt till källan; http://www.newscientist.com/nsplus/insight/drugs/marijuana/news.html. (Läs gärna de övriga artiklarna om cannabis också, vissa är väldigt intressanta.) Åsikten att nyheten lyckades tystas ner stöds tydligen inte av WHO. Efter New Scientists avslöjande ansåg de sig nämligen tvungna att skicka ut en pressrelease, där bland annat en högst ovetenskaplig självmotsägelse poängteras genom ett citat från rapporten och ett från ett av bakgrundspappren. Pressreleasen finns tillgänglig för allmänheten på adressen: http://www.who.int/inf-pr-1998/en/pr98-26.html. Så vem ska man tro på? Ja, den som vill bilda sig en egen uppfattning kan, enligt nyss nämnda pressrelease, ringa +41-22-791-4791 (Genève) och beställa såväl rapport som bakgrundspapper. Klaatu ............................................................................ 8.03 MÅNADENS CLOWN Under denna rubrik uppmärksammas varje månad personer, fenomen eller produkter som utmärkt sig som antingen väldigt kompetenta och duktiga, eller tvärtom som inkompetenta och tragiska katastrofer. MÅNADENS CLOWN ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: INGMAR [Z-TV:s nya filmprogram] Den största tevekatastrofen på flera år. Man får leta länge för att hitta ett sämre teveprogram än detta. Är folk verkligen så mediekåta att de ställer upp i vad som helst? Förhoppningsvis skjuter Z-TV sig själva i foten då det bara är en tidsfråga innan annonsörerna kommer att kräva bättre program. Sedan kan man givetvis ifrågasätta vad MTG sysslar med. Företaget som hade den unika idén att konkurrera med sig själv genom att lägga Simpsons på samma tid i både TV 3 och Z-TV. Hur lång tid är det kvar innan Z-TV läggs ner helt? BUBBLARE: WAREZHUSET/WAREZBUTIKEN [svenska mästare på spam?] Kärt barn har många namn. Detta suspekta ´företag´ som först gömde sig bakom en postbox i Malmö och senare hos en privatperson i Karlstad har lyckats bli utkastade från Flashbacks webbhotel ännu en gång. De har vid det här laget lyckats göra sig ovän med många. Såvida man inte är road av att få sin elektroniska brevlåda fylld av ´spam´ (oönskad reklam) om att köpa illegalt kopierad programvara (warez). GALLERIAN [http://gallerian.idg.se/] IDG har lyckats sammanställa en av de mest misslyckade marknadsplatser jag sett på mycket länge. Faktum är att webbsidan är så anmärkningsvärt misslyckad att den faktiskt är värd ett besök. Jag hade aldrig uppmärksammat denna webbsida ifall det varit någon annan som hade producerat den. Men att IDG inte har högre krav på var de lägger sitt varumärke längre är givetvis anmärkningsvärt. Det är även nästan lika anmärkningsvärt att se hur övrig datorpress inställsamt omskriver denna kalkonwebbplats, utan att nämna ett ord om hur pass undermålig den är. Är det möjligtvis så att alla övrig medier tycker att denna sida är en riktigt välgjord sida? Besök den, och avgör själva. BRAVO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: En riktigt varm applåd till följande: MEINHOF [webbtidning] Härlig svensk webbtidning under regi (?) av reklambyrån Tesch&Tesch. Läs intressanta och roande artiklar om svenska bordeller, Curt Hson, lyxhoror och bråket med tidningen ETC. Alltid lika underhållande och välskriven. Svensk text. Webbadress: http://www.meinhof.com/ PANGEA.NU [utrikesmagasin på TV4] Ett utmärkt och mycket sevärt teveprogram på TV4. Intressanta reportage och udda destinationer under regi av programledaren Jenny Östergren. Den totala kontrasten till det fallande skeppet Z-TV. Uppmärksammas här då programmet fått en katastrofalt dålig sändningstid, och faktiskt förtjänas att ses av betydligt flera. Det bästa TV4 haft i sin tablå på mycket, mycket länge. ROBIN1 OCH IX [två svenska gaysidor på Internet] Eftersom IX inte är någon renodlad gaysida, så får den dela denna plats tillsammans med den alltid lika okonventionella Robin1. Men båda visar från varsitt håll varför den nystartade gaysidan Sylvester är fullkomligt misslyckad, och vad som fattas. Dubbla applåder! Webbadresser: http://www.ix.nu/ och http://www.robin1.com/ KOM MED EGNA FÖRSLAG Skicka förslag på personer och produkter etcetera som du anser förtjänar att medverka här. Korrumperade politiker, lustiga uttalanden eller övriga dumheter som förtjänar sin uppmärksamhet tas emot lika välkommet som personer och fenomen som förtjänar att hyllas. Orädda och okonventionella personer som går sin egen väg och inte ryggar tillbaka är alltid värda applåder. Förslag skickas till: fna@flashback.se. ............................................................................ 8.04 P.S. KOLLA IN Marijuanaodlarsimulator.................................................. http://www.homepage-amsterdam.com/Downloads/highgr12.zip Seriekod: 385-9015453-728 Popstjärnan slog dörrvakten blodig........................................ http://www.aftonbladet.se/noje/9902/05/pop.html Dogge i Latin Kings var på East. Holländsk reklamfilm för att lära sig engelska............................ http://www.lindhe.com/ass.mov När reklamfilm är som roligast. Att roa och oroa - en större samling dumheter............................. http://www.torget.se/users/s/saga39/dumheter/index.html Underbart! Läs utdrag från sidan i denna månads FNA. Rekommenderas! Alexander Bard: Min kropp är min.......................................... http://www.expressen.se/visasida.asp?SidID=3521 Alexander Bard skriver om sex, pengar och moralism. Apa....................................................................... http://catronic.bahnhof.se/chris/monkey.mpg Nämen, vad gör han? Lista över dömda våldtäktsmän............................................. http://www.vsp.state.va.us Namn, bild och adresser till dömda sexualförbrytare. Bra företagsnamn.......................................................... http://www10.torget.se/petra/horan.jpg Horan Construction Services Ltd Passwordhq.com............................................................ http://www.passwordhq.com/ Innehåller hundratals lösenord till olika sexwebbplatser. Uppdateras ofta! Snopp.nu.................................................................. http://www.snopp.nu Har haft över 10 000 besökare. Varför använder Föreningssparbanken Microsofts produkter?................. http://home.studit.com/com00120/sparbanken1.jpg Bill Gates rules OK? Gravstenar och likkistor till salu........................................ http://home.bip.net/stenart/ Svenskt företag. Magnus.................................................................... http://come.to/sexmagnus Han är inte riktigt som andra pojkar. För dig som inte vill leva................................................ http://w1.185.telia.com/~u18502892/dead/dead.html Alternativ till livet? Kwikmed................................................................... http://KwikMed.com/viagra/102283/?thumb Viagra till salu! Skånelands befrielsefront................................................. http://skaaneland.cjb.net Befria Skåne från Sverige! Asshole magazine.......................................................... http://www.asshole.org/ Ny tidning, svensk text. ............................................................................ 8.05 SMÅTT & GOTT __________________ "Cannabismissbruk bland samhällsavståndstagande hippies och samhälls- fientliga punk-skinheads är inte en följd av utslagning. Det är i stället många gånger just cannabisskador som lett till såväl utslagning, som hippie- respektive punk-skinheadpersonlighet." - Allan Rubin, ur "Inget är som drogen" (1982) __________________ "Jag känner inget behov av att vara på jorden längre." - Thomas Di Leva, tidningen Pop 1993 __________________ Släkten Bernadotte har ju ett välkänt förflutet som ärkehomosexuella. Gustav V var ju bög, och att Carl XVI Gustaf hittades i säng med andra pojkar i sin ungdom är något de flesta känner till i dag. Jag tycker det är uppenbart att vår egen kungafamilj fortsätter denna fina tradition även i dag! Om ni rosiga ynglingar som läser detta mot förmodan skulle röra er i samma kretsar som prinsessan Christina, fru Magnusson och framför allt hennes man Tosse Magnusson, kan ni alltid diskret fråga om vad som egentligen hände på det där hotellrummet i New York för några år sedan. Rubrikerna i svenska tidningar talade om "känd svensk" som blev rånad och bakbunden på sitt hotellrum av "prostituerade". Vad rubrikerna inte sade var att de prostituerade faktiskt var pojkar, och vad beträffar den kände svensken kan ni blinka menande åt Tosse och fråga honom varför Christina inte låter honom åka till New York på egen hand numera. Om ni förstår var jag vill komma. Även unge prins Carl Philip visar visst intresse för homovärlden, har det visat sig. En av hans nyaste goda vänner är en ung bög som den unge prinsen tillbringat hela dagar med på sistone. Senast häromdagen var de tillsammans i Uppsala, och den unge bögen skjutsade sedan tillbaka Carl Philip till Stockholm i sin hyrda bil. Färden gick i det närmaste i 200 km/timmen, med Säpos godkännande. Saxat från Ebba Sparres skvallerkrönika i RWG: http://www.robin1.com/. __________________ "Du skulle trivas bättre i Amerika, om man får tro på en av låtarna på plattan. - Ja, mycket bättre, säkerligen. Flytta då." Mats Nilsson intervjuar John Holm, Nöjesguiden 1988 __________________ Vissa av Stockholms så kallade porrklubbar (som snarare sysslar med bondfångeri än med porr) har fått sin kundkrets offentliggjort av medierna. Här kan man ana årets längsta näsa. Först ringde porrentreprenörerna själva upp kvällstidningar och tv för att sälja kopior av sina kontokorts- slipar. (Man är liksom på desperat jakt efter pengar just nu.) Medierna tackade därvidlag vänligt men bestämt nej, lade på luren och ringde i nästa sekund upp åklagarmyndigheten som tillhandahöll samma information - gratis. Saxat från nyhetsbrevet Allvarligt Talat: http://www.bahnhof.se/~hax/. __________________ "Alla tror att man spelar på alla plattor; jag kan knappt spela gitarr- hooken på The Look" - Per Gessle, Slitz 1989 __________________ Det är du som bestämmer Det är inte Gud, inte ödet, inte staten, det är DU. Du kan inte komma undan det ansvaret. Du kan inte skylla ifrån dig. Du kan inte påstå att någon annan bestämmer, hela tiden. Du bestämmer också, över ditt liv. Du kan inte smita undan det ansvaret. __________________ Jag brukade säga att politik var det näst äldsta yrket, men jag har kommit fram till att det påminner rätt så mycket om det äldsta. - Ronald Reagan __________________ Arbetsekvation: 1. Smart chef + smart anställd = vinst 2. Smart chef + korkad anställd = produktion 3. Korkad chef + smart anställd = befordran 4. Korkad chef + korkad anställd = övertid (massor) Saxat från: http://www.torget.se/users/s/saga39/dumheter/index.html. __________________ "Jag vet att jag är bäst. Det är inte svårt att vara det i Sverige" - Dregen, Aftonbladet Puls 1997 ..... n ä s t a n u m m e r ............................................... FNA nummer 117 utkommer den 24 mars 1999. ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 9 ----------------------------------