You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself No More Secrets - No More Excuses - No More Limits F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 7 årgång 5 nummer 3 ISSN 1402-4543 24 mars 1999 69 453 prenumeranter grundad juni 1995 ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna Korrekturläsare: Markus Holm publikation, helt eller delvis, genom _____________________________________ tryckning, duplicering, stencilering, bandinspelning etcetera uppmanas utan Flashback News Agency utkommer med en förbehåll. utgåva per månad. Den har givits ut sedan juni 1995 och är helt gratis. Flashback får i perioder 600-700 e-brev per dygn. Detta gör det omöj- Flashback är politiskt och religiöst ligt att ens hinna besvara en bråkdel obunden. Främsta bevakningsområden är av alla de frågor som skickas. Hör alternativ information med inriktning gärna av dig med synpunkter, idéer, på underground samt även subkulturer, tips eller kom med konstruktiv kri- gränsbrytande värderingar, attityder tik. Frågor däremot besvaras i mån av och inriktningar som står i opposi- tid i vår FAQ, som du hittar på: tion till det övriga samhället. http://www.flashback.se/faq/. FNA innehåller periodvis information Post......Box 26067, 100 41 Stockholm kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax.................+46 8 50 31 11 03 i Sverige. Dessa publiceras enbart ur E-post...............fna@flashback.se ett informativt syfte. Vi hoppas kun- na hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5080-5621 om vad som händer inom dessa områden, Postgiro..................169 18 26-0 samtidigt som Flashback skall föra de utsattas talan i samhället. En prenumeration på papperstidningen Flashback kostar i Sverige 150 kr och Har du några skandaler, lustigheter, inkluderar tre utgåvor (dubbelnummer avslöjanden eller andra skojigheter räknas som en utgåva). Ytterligare på lager? Skicka dem då till FNA, en information om tidningen finns på: utmärkt kanal för ondsinta läckor. http://www.flashback.se/magazine/. You have the right to free speech as long as you´re not dumb enough to actually try it. FLASHBACK | over 16 years of street culture | 1983-99 MCMXCIX ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 5 . 0 3 o Innehåll............................................................0.01 o Medarbetare.........................................................0.02 o Ledare..............................................................0.03 o FNA debatt: Yttrandefrihetsgruppen..................................0.04 .... f l a s h b a c k ................................................... o Gud såldes för drygt 20 000 kronor..................................1.01 o Flashback t-shirtar.................................................1.02 o Rättshjälpsfond: lägesrapport.......................................1.03 o Wallenberg till salu................................................1.04 o Flashback först i Norge med gratis Internet.........................1.05 .... d r o g e r ......................................................... o Smart Drugstore tar farväl..........................................2.01 o Marijuana bra för sjuka.............................................2.02 o Arbetslösa får inte sälja narkotika.................................2.03 .... i t ................................................................. o Netbus 2.0..........................................................3.01 o BitoS och FDIH arbetar för fri kryptering...........................3.02 o HackNet - ett alternativ till Netbus................................3.03 o Svenska företag som säljer MP3-spelare..............................3.04 o MP3 Fiend erbjuder bättre sökning av MP3-filer......................3.05 o Crackers tog över försvarssatellit..................................3.06 o Information om kommande demopartyn..................................3.07 .... p o l i t i k ....................................................... o Fakta om Tibet......................................................4.01 o Mein Kampf till salu................................................4.02 o Bögar och lesbiska ifrågasätts som fullvärdiga medborgare i Ukraina.4.03 .... r e s o r & ä v e n t y r ......................................... o Underground i Kina - finns det?.....................................5.01 .... s u b k u l t u r ................................................... o Uffe was a sexist...................................................6.01 o Lars Demian stoppad av Expressen....................................6.02 o Konstutställning med Lars Hillersberg...............................6.03 o Ecce Homo-fotograf visar nya bilder.................................6.04 o Something Weird 2000................................................6.05 .... ö v r i g t ......................................................... o Krafttag för att få bort illegal spelklubb..........................7.01 o Mansgrisar versus kvinnor: del 1....................................7.02 o Matematiskt test i Los Angeles......................................7.03 o Åt gafflar - slapp fängelse 27 gånger...............................7.04 o Ny Hassel av Svedelid...............................................7.05 o Ordlista för ledningsgruppen........................................7.06 o Mansgrisar versus kvinnor: del 2....................................7.07 o Källkritiska principer..............................................7.08 o Journalisttips för bevakning av minoriteter.........................7.09 .... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... o Frågor & svar.......................................................8.01 . anonym på hotmail? . sv: är nazister höger- eller vänsterextremister? o Feedback............................................................8.02 . citaträtt . eak svarar svastika . sv: piratkopiering är stöld . sv: tsv:s svarta lista o P.S. Kolla in.......................................................8.03 o Smått & gott........................................................8.04 ____________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e | f n a 5 . 0 3 Alberto Balsam, Kristoffer Berger, Per Bergman, Joacim Blomqvist, Chrystal, Cyrus, Erik Dahlén, EAK, Erik, Ernst, Flemming Loth, foks, Gurra, JN, Johannes, Mikael von Knorring, Leo, Henrik Lisander, Lord Cyruz, r1ck_d, Robban, Rudolf, Lars Unger, X, Johan Zandin med flera. ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 5 . 0 3 Flashback News Agency fortsätter att växa och har nu närmat sig 70 000 prenumeranter. En siffra som saknar någon som helst motsvarighet i landet. Av landets närmare 150 nyhetsbrev finns det i dag bara tre som har över 25 000 prenumeranter, vilket kanske kan ge en uppfattning om FNA:s storlek. Ett nyhetsbrev bör sällan bli förutsägbart, då blir det tråkigt. Endast de som hittar nya infallsvinklar och annorlunda infall blir riktigt roliga att läsa. Detta är åtminstone min uppfattning och varit lite av målsättningen när jag gjort FNA. FNA har ständigt ändrat format och även utvecklat sitt format. Från en renodlad veckotidning 1995, till en månadstidning med korrekturläsning, utgivningsplan, fasta medarbetare och en större tyngd på research. Men alltid lika nyfiken på nya saker, och sällan rädd för att ifrågasätta det självklara. I detta nummer har Flashback besökt Kina och tagit pulsen på landet. Vi ställer frågan: Finns det ´underground´ i Kina? Liknande reportage kommer att publiceras i framtiden och tyngden på innehållet kommer att bli ännu tyngre. FNA tar i och med detta också allt större tid att producera. Som ett resultat av detta uteblir exempelvis recensionerna i detta nummer (på grund av tidsbrist), och utskick av användarnamn och lösenord till Flashback Communitys medlemmar har försenats ännu en gång. Men ha tålamod. Recensionerna är tillbaka redan i nästa nummer, och de som väntar på uppgifter angående Flashback Community får dem nästa vecka. Vad är det man brukar säga, Rom byggdes inte på en dag. Om en månad är vi tillbaka igen. Jan Axelsson Stockholm, mars 1999 ____________________________________________________________________________ k o n t a k t a d r e s s e r redaktör redaktion mailto:jan.axelsson@flashback.se mailto:fna@flashback.se annonsering webbsida mailto:annons@flashback.se http://www.flashback.se p r e n u m e r a t i o n s ä r e n d e n starta prenumeration avsluta prenumeration http://www.flashback.se/fna/ http://www.flashback.se/fna/ ____________________________________________________________________________ F N A d e b a t t | f n a 5 . 0 3 YTTRANDEFRIHETSGRUPPEN ---------------------------------- Vi har sett det nödvändigt att bilda en yttrandefrihetsgrupp, inte bara för att etablissemanget drar åt snaran kring den grundlagsskyddade yttrande- och meddelarfriheten i regeringsformens andra kapitel, särskilt andra kapitlets första paragraf. Detta har under senare tid skett genom ökande repressiva åtgärder mot demonstrations- och tryckfriheten riktad mot såväl radikal vänster som höger. Åsiktsregistreringen inom den Europeiska unionen är en annan av etablissemangets kontrollåtgärder som lätt utvecklas till despoti när den används i repressivt syfte: detta vid sidan om IB:s verksamhet och Säpos förspaningsregister vilka i sig är att betrakta som hot mot yttrandefriheten. Yttrandefrihetsgruppen bildas dessutom för att möta det ständigt reducerade intellektuella rummet inom den utomparlamentariska vänstern: ett försök att stödja det sakliga samtalet och den jämlika diskussionen, såväl internt; mellan aktivistgrupper, som externt; med övriga samhället. Vi tror att vänstern har allt att vinna och intet att förlora på en sådan debattmiljö. För att uppnå detta måste organisationer och individer börja fungera demokratiskt. Demokrati kan bara uppnås när samtalet sker utan klichéer: när alla kommer till tals och alla argument beaktas. Vi anser att en sådan miljö inte bara är önskvärd men livsnödvändig både i in- och extern kommunikation. Den Anarkistiska yttrandefrihetsgruppens manifest Intoleransen är en vedervärdig sjukdom. En sjukdom som har förmågan att smitta i epidemier; både små och stora tankar kan drabbas och ingen politisk, religiös eller samhällelig gruppering är immun. Sjukdomens uttryck är fascism och diktatur: lindring fås av en intensiv demokratikur. Bot kan endast den utvecklade formen av demokrati, anarkin, ge. Det kyliga samhällsklimatet hjälper spridningen av intolleransepidemier likt det kyliga väderklimatet hjälper förkylningsepidemier Intoleransen har många namn. I virusform kallas den härskartekniker censur och förlöjligande. Det kallas förtigande och när infektionen spridit sig får den andra namn som: fascism, förintelse och krig. Intoleransens bruna anlete är makt. Tolerans och frihet är maktens antites. Det intoleranta sjukdomsförloppet inleds i alla världar med ett virusangrepp mot yttrandefriheten. Dess symtom är vidriga illaluktande slemgula tankebölder som med sitt gröna var bidrar till att vi inte låter våra medmänniskor tala till punkt. Det kväser oss i kunskapssnålhet: att vi inte låter våra medmänniskor ta del av vår kunskap, så formas ett elitstyre: ett akut sjukdomstillstånd. Sjukdomens andra illavarslande symtom är självgodhetens sura uppkastningar. Vi blir så självtillräckliga att vi i vår vidriga närsynthet inte tar notis om våra brister, vi blir ledare; Il Duce och Führer, detta är ett annat akut sjukdomstillstånd: despoti. Ytterligare symtom finns. Bland dem: intellektuell gråstarr som sätter sig i människors tankesynnerver som fläckar och som resulterar i att vi anser vår smak vara förmer än andras och att vi därigenom kan vara smakdomare. Förutom att förbjuda det vi anser vara dåligt baktalar vi det för att övertyga oss själva och eventuellt några andra om att det verkligen är vedervärdigt. Så finns symtomet som bäst beskrivs som kleptomani, en irrationell känsla att ta bort det vi tycker illa om: att som Chi Wang Ti, kejsaren av Kina vid bygget av den kinesiska muren, bränna skrifter i konungariket på bål och orsakar tusen förintelser och tusen Kinesiska hostor, den svåra brandrökshosta som drabbade Kina när alla böcker i kejsardömet brann. Vi lyser författare och musiker vi inte gillar som Victor Jara, Bertolt Brecht eller Adolf Hitler brann för att dessa säger det vi inte vill höra. Markis de Sade och William S. Bourrughs för att de uttrycker en sexualitet och livshållning som är oss främmande - och så vidare ... Vi bränner och sprättar upp deras skrifter - medan de skrivna textraderna skriker. De skrivna orden och bilderna i böckerna exploderar i smärtparoxysmer Vi försöker därmed utrota andra människors tankar. Yttrandefrihetsgruppens funktion För att lyckas med dessa ordmord, i tankens Auschwitz, kan vi ta oss för vad som helst. Vare sig koncentrationsläger eller människoslakt är oss främmande. Inte heller att skära sönder fotografier och oljemålningar. För att döda andra människors tankar kan vi belägra och skjuta sönder städer som Sarajevo och Leningrad. Vi dömer i vår självrättfärdighet ut konst, kulturer och konstnärer vi inte gillar och förklarar dem urartade, snuskiga, kommunistiska eller nazistiska varefter de är varg i veum, de är fredlösa och varje despotisk handling riktad mot dessa urartade tänkare, tankar och konstverk är rättfärdigad (i all evighet, amen). Yttrandefrihetsgruppens funktion är att punktera de gula bölderna så att det gröna varet rinner längs med tankarnas höfter och slanka ben tills det blandar sig med den svarta livgivande jorden. Att ge tankens mage ett surhetsreglerande medel för att förhindra uppkastningarna. Att förse yttrandefriheten med glasögon och psykoanalys. Den slutgiltiga segern har yttrandefriheten vunnit när intoleransens virus är utraderat. Våra argument kommer tveklöst att vinna, ty de är överlägsna. Yttrandefrihetsgruppen utgår från anarkismens tanketradition. En position till vänster om vänstern och mer liberal än liberalernas. Positionens grundantagande bygger således på alla människors och individers lika rätt, under ansvar: vem som helst får säga vad som helst och vem som helst får lyssna till vad som helst utan en tredje parts inblandning eller intervention (inblandning). Alla har rätt att komma till tals oavsett hur vidriga deras åsikter kan tyckas och alla har rätt att säga emot: begreppet ansvar innebär argumentering på lika villkor. Vill fienden slåss så slår motparten tillbaka. Skriver fienden en bok så skriver de angripna en motbok. Argumenterar motståndaren svarar antagonisten med motargument. Man ropar aldrig på förstärkt polis. Detta grundantagande är i förhållande till den anarkistiska idén vansklig och innebär ett förmodande om att anarkismen, den yttersta formen av folkstyre eller folkmakt, verkligen är den bästa formen för mänskligt samliv; att anarkisterna verkligen är bättre på organisering och att de anarkistiska argumenten verkligen håller. Är motståndaren bättre hotas det anarkistiska tankesättet och ragnarök nalkas, å andra sidan är vår grupp övertygad om att anarkismens idé är så bra att den håller streck för yttrandefriheten. Borgerliga, fascistiska såväl som socialistiska medier har de senaste tvåhundra åren angripit våra idéer i text, dessutom har våra böcker bränts, vi har gasats, skjutits och steglats. Anarkismens idé har emellertid varit så bra att den överlevt: det är svårt att se att den inte skulle stå pall för lite yttrandefrihet. Vi hävdar att yttrandefriheten inte är en fiende - den är i stället vårt främsta vapen. Genom yttrandefriheten kan vi ta del av våra fienders argument: vi kan bemöta argumenten i en öppen debatt som vem som helst kan bli delaktig i. Våra argument kommer tveklöst att vinna, ty de är överlägsna. Censur är de facto kontrarevolutionärt Genom öppenhet demaskerar vi borgare, sexister och fascister och deras vidriga anleten lyser blodlöst bleka. Med information raseras neofascismen - vilken skepnad den än väljer att uppträda i. Varje ny informationskanal vi väljer att ta i bruk innebär ett spadtag i begravningen av fascismen. Sprejade fabriksportar, bropelare, husväggar, tunnelbanevagnar, sjukhuskorridorer, vägskyltar, långtradare är vid sidan om rockkonserter, piratradio, Internet, tidningar, böcker, film och tv utmärkta att använda för att propagera för folkets makt och bemöta motpropaganda - medier är men får inte vara enkelriktade. Det är vår övertygelse att alla former av censur verkar kontraproduktivt. Censur är de facto kontrarevolutionärt. Varje argument det öppna samhället inte klarar av att bemöta och därför åtgärdar repressivt innebär att vår anarkistiska idé dör en smula (vi får aldrig hjälpa det etablerade samhället i denna försvurna kamp). Kristoffer Berger och Joacim Blomqvist. ---------------------------------- Debattartiklar för publicering i FNA debatt skickas till: fna@flashback.se _________________________________________________________________/annons/___ För kvinnor, av kvinnor, med glimten i ögat ;-) www.Kondomeriet.com (Jodå, män är välkomna också!) ____________________________________________________________________________ ..... f l a s h b a c k .................................................... 1.01 GUD SÅLDES FÖR DRYGT 20 000 KRONOR Försäljningen av domänen ´gud.com´ är avslutad. Den såldes till Solheim System AB för 20 001 kronor som nu skänker den till Svenska kyrkan. Men på Svenska kyrkan vet man ännu inte vad den skall användas till. Nils Nordung, kyrkans IT-strateg, säger till Dagens IT att ´gud låter sig inte fångas på en webbsida´. Domänen ´gud.com´ blir nu en fråga på toppnivå inom kyrkan när den först hamnar på Centralstyrelsens bord i form av ett donationsärende. Sedan följer en diskussion om vad man skall göra med nätadressen. Budet på 20 001 kronor kom in en timme innan auktionen avslutades och var en krona över tidigare toppbud. Bakgrund Budgivningen av domänen var arrangerad av Flashback och Control Alt Delete. Syftet till försäljningen var att samla in bötespengar till Flashback efter publicering av personuppgifter på dömda sexualförbrytare 1995. En publicering som resulterade i rättegångar och ett skadestånd på 50 000 kronor. För att få in pengar har tre domäner erbjudits till försäljning. Efter försäljningen av gud återstår domänerna ´wallenberg.com´ och ´regeringen.com´. Artiklar i urval som anknyter till försäljningen av gud: http://www.dagensit.se/030207.html http://www.aftonbladet.se/telegram/0,1082,432108_INR__19990111,00.html http://www.pcextra.net/nyheter/1999/2/flash.shtml http://expressen.se/telegram.asp?ArtID=8301 http://www.dagensit.se/011203.html ............................................................................ 1.02 FLASHBACK T-SHIRTAR Flashback erbjuder sedan i höstas sina läsare möjligheten att skaffa exklusiva Flashback t-shirtar. För närvarande finns det röda och svarta t-shirtar (med tryck på båda sidorna). De är unika och endast tryckta i 200 exemplar (100 i vardera färg). De har aldrig varit till salu, utan vi ger i stället bort dem gratis till läsare som hjälper oss att göra Flashback. Det vill säga till medarbetare som skriver artiklar, informerar, översätter notiser och så vidare. Vi har dessvärre inte möjlighet att ge alla FNA:s medarbetare t-shirtar, men vi brukar dela ut några då och då för att på så sätt försöka visa vår uppskattning. ............................................................................ 1.03 RÄTTSHJÄLPSFONDEN: LÄGESRAPPORT Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/justice/. Flashbacks rättshjälpsfond grundades i mitten av november 1998, och har som syfte att samla in pengar till det skadestånd Flashback är dömd att betala; 50 000 kr plus ränta (cirka 55 000-60 000 kr). Domen har överklagats till hovrätten av båda parter. FNA publicerar i varje nummer en lägesrapport angående bidragen som kommit in. FNA nummer 114 (981215): 9 029 kr (+ 9 029 kr) FNA nummer 115 (990122): 19 679 kr (+10 650 kr) FNA nummer 116 (990216): 22 582 kr (+ 2 903 kr) FNA nummer 117 (990324): 36 484 kr (+16 494 kr) Lista över alla de som betalat in pengar finns på adressen: http://www.flashback.se/justice/list.shtml. Rättshjälpsfonden, Box 26067, 100 41 Stockholm. Postgiro: 169 18 25-2. Ett stort TACK riktas till samtliga som stöttat Flashback och varit med och betala pengar till rättshjälpsfonden. Oavsett storlek, så har ni på så sätt visat att publiceringen varit försvarbar. T A C K ! ............................................................................ 1.04 WALLENBERG TILL SALU Efter succéförsäljningen av gud, erbjuds nu Wallenberg till försäljning. Den som kommer med ett bra bud eller en rolig idé kommer att avgöra vad Wallenberg skall användas till. Högsta bud är för tillfället 12 000 kronor. Ett mycket roligt förslag har också kommit in, som vi troligtvis får anledning att återkomma om. Bud och roliga förslag skickas till: Control Alt Delete AB, Box 26010, 10041 Stockholm Tel: +46 708 10 69 61 E-post: info@controlaltdelete.com ............................................................................ 1.05 FLASHBACK FÖRST I NORGE MED GRATIS INTERNET I juni 1997 var Flashback först i Sverige med att erbjuda gratis Internet, då man startade Internetleverantören Flashback Community. I februari i år blev man även först i Norge med att erbjuda detta. Detta sedan man en dryg månad tillbaka även har en modempool i Oslo, Norge. Modempoolsnummer i Oslo: 215 010 19 Reglerna i Norge är desamma som i Sverige. Alla som prenumererar på Flashback kan GRATIS få ett kostnadsfritt abonnemang. Som prenumerant har du möjlighet att ansluta dig till Flashbacks alla lokala mailinglistor och att läsa tillhörande interna diskussionsgrupper. Du får givetvis även en unik e-postadress samt tillhörande utrymme i Flashbacks webbhotell. Flashback Community, Box 26067, 100 41 Stockholm E-post: flashback@flashback.se Webbadress: http://www.flashback.net/ _________________________________________________________________/annons/___ WALLENBERG TILL SALU Domänen wallenberg.com säljes till högstbjudande. E-post: bud@controlaltdelete.com http://www.flashback.se/wallenberg/ ____________________________________________________________________________ ..... d r o g e r .......................................................... 2.01 SMART DRUGSTORE TAR FARVÄL Smart Drugstore meddelar att man beslutat sig för att avsluta sin nuvarande verksamhet. Följande kommentar har skrivits av Smart Drugstore: -:- "Lagens väktare" har återigen lagt beslag på vårt sortiment av lagliga örter och svampar. Det här sätter oss i en omöjlig situation, vilket leder till att vi tyvärr måste säga farväl till verksamheten. Man kan inte driva ett företag i ett land där lagens mening inte engagerar de myndigheter som skall upprätthålla lagen. Förfrågningar angående redan beställda och betalade produkter ställes till request@smartdrugstore.com, övriga e-brev undanbedes. Jag kommer fortfarande att driva mina mailinglistor och vi kommer även erbjuda andra aktiviteter på den här webbplatsen. Människorna bakom före detta Smart kommer fortfarande att göra sin närvaro märkt, men inom helt andra verksamhetsområden, långt borta från distribution av lagliga stimulantia. Det var kul så länge det varade, ha ett underbart liv. Herbal och övrig besättning Webbadress: http://www.smartdrugstore.com/ ............................................................................ 2.02 MARIJUANA BRA FÖR SJUKA En oberoende expertkommission som tillsatts av amerikanska staten ställde sig i förra veckan entydigt bakom bruk av marijuana för vissa medicinska ändamål. För patienter som lider av vissa mycket allvarliga sjukdomar, till exempel cancersjukdomar och aids, kan marijuana vara det som ger mest lindring, anser kommissionen. Utredningen är beställd av ett regeringsorgan med drogbekämpning som uppgift, men den har utförts av Institutet för medicin (IOM), som beskrivs som oberoende. Ledamöterna har haft ett och ett halvt år på sig. Expertgruppen betonar att det vardagliga bruket av marijuana - som röks av amerikaner i klart större utsträckning än hos oss - är hälsovådligt, men kommissionen uppfattar inte marijuana som mycket vanebildande och inte nödvändigtvis som inkörsport till tyngre missbruk av droger som heroin. I rapporten framhåller experterna att de inte uppmuntrar till varaktiga rökvanor, men för obotligt sjuka i sena stadier "är riskerna på lång sikt inte något stort problem". Det finns en enda syntetiskt framställd medicin med samma effekter som är godkänd av amerikanska läkemedelsverket och kommissionen vill uppmuntra den forskning som skapar alternativ till rökningen. I USA rasar en skarp debatt om marijuana sedan 1996, då Kalifornien som första delstat tillät ett lokalt projekt där marijuana gavs till mycket svårt sjuka. Under 1998 fattades snarlika beslut i sex andra delstater. Bill Zimmerman, chef för organisationen "Amerikaner för medicinska rättigheter" som "lobbar" för att lagarna skall mildras, hävdar att marijuana är mindre skadligt än vanliga preparat som potenspillret Viagra och den antidepressiva medicinen Prozac. ............................................................................ 2.03 ARBETSLöSA FåR INTE SÄLJA NARKOTIKA Samhället skall inte betala arbetslösa för att låta dem sälja narkotika, fastslår Nederländernas socialminister Klaas de Vries. I staden Leeuwarden har arbetslösa kunnat få motsvarigheten till alupraktik på så kallade Coffee Shops, som säljer marijuana. Cannabis är förbjuden i Nederländerna, men försäljningen på kaféerna tolereras, på villkor att den inte sker till minderåriga. Kommunstyrelsen i Leeuwarden svarar att de inte kände till någon begränsning för vilka sektorer som kvalificerade sig för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. _________________________________________________________________/annons/___ RÖSTA INTE - VÄLJ RIX TELECOM www.rixtelecom.se ____________________________________________________________________________ ..... i t .................................................................. 3.01 NETBUS 2.0 I början av året förvånade den svenska programmakaren Carl-Fredrik Neikter omvärlden genom att lägga ut en version 2.0 av sin trojanska häst. För att komma bort från associationerna till virusvärlden kallade han det Netbus Pro och ville ha tolv dollar för varje nedladdning. Själv framhärdar han i att beskriva programmet som ett verktyg för administratörer och låter för att tona ner spionaspekterna programmet signalera sin närvaro genom en liten ikon i aktivitetsfältet. Det cirkulerar dock redan hackade varianter av Pro-versionen där varningssignalen tagits bort, och fortfarande kan programmet användas för att avlyssna tangentbord och mikrofon liksom att stjäla och radera filer. Ytterligare information: Webbadress: http://www.netbus.nu/ ............................................................................ 3.02 BITOS OCH FDIH ARBETAR FÖR FRI KRYPTERING Bitos tar ställning för fri kryptering på Internet. Genom ett samarbete med Forening for Dansk Internet Handel (FDIH) organiserar nu Bitos en protest mot den svenska regeringens anslutning till Waasenaar-överenskommelsen. -Wassenaar-överenskommelsen riskerar att hota såväl Internethandeln som den personliga integriteten på det svenska Internet, säger Mikael Pawlo, sammankallande i Bitos arbetsgrupp för Internetinfrastruktur. -För att informationssamhället och elektronisk handel skall utvecklas som vi alla hoppas är det nödvändigt att en stark kryptering är tillgänglig så att betalningar och kommunikation kan ske under trygga former, säger David Philipson ordförande i Bitos. Den personliga integriteten och säkerheten i elektronisk affärskommunikation är viktiga frågor för Internetanvändare och Bitos medlemmar. -Wassenaar-överenskommelsen ger varken medborgare eller företag denna trygghet. Det är endast underrättelsetjänsten och maffian som blir trygga av Wassenaar-överenskommelsen, säger David Philipson. Protesten organiseras med hjälp av en webbplats. På webbplatsen samlas namnunderskrifter in, pressklipp samlas och vanliga frågor kring Wassenaar-överenskommelsen besvaras. Webbplatsen nås under: http://www.wassenaar.dk/se/ Samarbetet med FDIH leder till att kampanjen blir mycket starkare genom att den arrangeras samtidigt i två EU-länder. Såväl svenskar som danskar kan samtidigt skriva under uppropet mot Wassenaar-överenskommelsen, på det sätt de önskar (det finns flera valmöjligheter) och visa sitt stöd för kampanjen genom att lägga en banner med länk till kampanjsidan. Bitos har tidigare organiserat en kampanj mot personuppgiftslagen (PUL) under parollen "Rör inte mitt Internet". Kampanjen fick mycket stor uppmärksamhet och över 40 000 personer skrev då under det elektroniska uppropet. PUL lever fortfarande vidare, men genom Bitos aktion har en utredning tillsatts och frågan har kommit upp på agendan i det offentliga rummet. Ytterligare information: FDIH (Forening for Dansk Internet Handel): http://www.fdih.dk/ Bitos (Branschföreningen för innehålls- och tjänsteleverantörer på onlinemarknaden i Sverige) http://www.bitos.org/ ............................................................................ 3.03 HACKNET - ETT ALTERNATIV TILL NETBUS För den som inte vill betala för Netbus, finns numera även programmet Hacknet. Ett program som fungerar som Netbus, fast är mindre i storlek. Programmet innehåller alla funktioner som Netbus och är på svenska. Hacknet version 2.0 innehåller bland annat möjligheten till att: Avlyssna tangentbordet Styra musen Ändra musknappar (vänster till höger och så vidare) Visa/gömma taskbaren Avsluta/starta om datorn Skicka i väg information till en webbsida Ändra klockan Rensa dokumentmenyn Starta skärmsläckaren Starta program Ladda hem program Skapa kataloger Ladda upp program Köra cd-romsläden in och ut Lås CTRL + ALT + DELETE Spärra tangentbordet Spärra musen Chatt Kontroll över öppna program Byta namn på papperskorgen Skicka meddelanden Radera filer Ytterligare information: Webbadress: http://internetbus.webjump.com E-post: internetbus@hotmail.com ............................................................................ 3.04 SVENSKA FÖRETAG SOM SÄLJER MP3-SPELARE Nedan följer en lista med länkar till svenska företag som säljer mp3- spelare. För tillfället finns endast ´Mpman´ och ´Rio PMP300´, men Samsungs spelare ´Yepp´ kommer inom kort. Priserna varierar väldigt mycket. Den billigaste sidan säljer dock mp3-spelare för under 2 000 kronor. http://www.bkkj.com/mp3/index.html http://www.lappower.se/ http://www.wasadata.com/ http://www.fun2buy.nu/ http://www.terrtom.a.se/ http://www.tvspeloteket.com/ http://www.chs.se/main.htm http://www.probable.net/ http://www.webbutiken.com/ http://www.brixton.se http://www.sekvencia.se/ http://www.hog-data.se http://www.dustin.se http://www.waveline.org http://www.inetdata.se http://www.pc-fixxarna.com/ http://www.vildmarksdata.se/ http://www.mpcs.se/webshop/ljud/ http://www.pc-fixarna.com/ http://www.jmeab.se/ http://www.vortex.se http://www.gandalf.se http://www.netstuff.se/ http://www.vintgar.com/shop/ http://www.datorbutiken.com/ http://www.datanova.se/ http://www.mycom.se/ http://www.torget.se/shopping/011/hardvara/mp3spelare/pmp300/bud/ PMP300.html [MSN] ............................................................................ 3.05 CRACKERS TOG ÖVER FÖRSVARSSATELLIT För cirka en månad sen tog en grupp crackers över kontrollen av en av Storbritanniens fyra militära kommunikationssatelliter. De har krävt en lösensumma för att sluta störa satellitens bana. En försvarskälla uppger för Reuters att man kan utesluta att det rör sig om ett practical joke. Brittiska polisen och försvarsdepartementet vägrar att kommentera uppgifterna. Källa: Ny Teknik, nummer 9/99 Johan Zandin ............................................................................ 3.05 MP3 FIEND ERBJUDER BÄTTRE SÖKNING AV MP3-FILER Programmet ´Mp3 Fiend´ söker igenom ett flertal stora listor på Internet och presenterar resultatet på ett smidigt vis, allt för att underlätta ditt letande. Programmet gör att det går snabbare att leta fram mp3- filerna, och du sparar massor av tid. Programmet finns för nedladdning från följande webbadress: http://eternalsoft.hypermart.net/mp3fiend.htm. [MSN] ............................................................................ 3.07 KOMMANDE DEMOPARTYN Information om kommande demopartyn: The Gathering (Hamar, Norge 31 mars-4 april). Webbadress: http://www.gathering.org Berzanparty (Linköping 1-2 april). Webbadress: http://www.berzanparty.nu Birdie (Uppsala 2-4 april). Webbadress: http://www.birdie.org ____________________________________________________________________________ Det är bättre att nötas ut än att rosta bort. - George Whitefield ____________________________________________________________________________ ..... p o l i t i k ........................................................ 4.01 FAKTA OM TIBET o Tibet var ett självständigt land med Dalai Lama som statsöverhuvud när Kina invaderade landet 1949. o Det finns cirka sex miljoner tibetaner vilkas språk, religion och levnadssätt skiljer sig fullständigt från kinesernas. Inflyttning av 7,5 miljoner kineser har förvandlat dessa tibetaner till en minoritet i sitt eget land. o 1,2 miljoner tibetaner har dött som en följd av Kinas ockupation - av svält, i fångläger, genom avrättning och tortyr med mera. o Tibetaner arresteras och torteras för att de demonstrerat mot Kinas ockupation. Det är till och med straffbart att inneha foton på Dalai Lama. o Mer än sextusen kloster, tempel och religiösa platser har förstörts och tibetanernas heliga klenoder har spritts på världens marknader. o Högre religiös utbildning och studier av buddhism är förbjudet. Dagens "religionsfrihet" används enbart som en fasad för propaganda och som turistattraktion. Den nya politiken hävdar att "buddhismen måste anpassa sig till socialismen och inte socialismen till buddhismen". o Politisk omskolning genomförd av de kinesiska myndigheterna i munk- och nunnekloster över hela Tibet har resulterat i massuteslutning, fängslande och död. o Nya åtgärder har vidtagits för att inskränka användandet av det tibetanska språket i skolorna. Tibetanskspråkiga skolor har stängts och universitetet i Lhasa har tvingats undervisa till och med Tibets historia på kinesiska vid avdelningen för det tibetanska språket. o Miljöförstöringen i Tibet innebär risk för ekologisk katastrof. Utsläpp, kalhuggning och vårdslös hantering av radioaktivt avfall påverkar hela världen. Källa: http://www.tibet.a.se/info.htm Chrystal ............................................................................ 4.02 MEIN KAMPF TILL SALU Den i Sverige nyligen förbjudna boken ´Mein Kampf´ av Adolf Hitler erbjuds nu till försäljning av företaget Old Eagle. Det är dock inte Hägglunds pocketupplaga som säljs, utan en helt ny utgivning. Böckerna är utgivna i två delar, och kostar 378 kronor tillsammans. 720 sidor. Old Eagle, Box 46, 260 34 Mörarp. Telefon: 042-750 59 E-post: info@oldeagle.se ............................................................................ 4.03 BÖGAR OCH LESBISKA IFRÅGASÄTTS SOM FULLVÄRDIGA MEDBORGARE I UKRAINA Homosexualitet är inte olagligt i Ukraina. Icke desto mindre möter den homosexuella organisationen Nash Mir motstånd när de vill registrera sin förening. Organisationen Nash Mir, Our World Gay and Lesbian Center, bildades i Lugansk i slutet av 1998 och har till justitiedepartementet i Lugansk lämnat in en ansökan om offentligt erkännande, men departementet ifrågasätter i ett brev till Ukrainas justitieminister lagligheten för medborgare att ha en "onormal sexuell läggning". ____________________________________________________________________________ Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna. - Oscar Wilde ____________________________________________________________________________ ..... r e s o r & ä v e n t y r .......................................... 5.01 UNDERGROUND I KINA - FINNS DET? Jag kommer då och då att i FNA skriva små ´underground reports´ från udda och något ovanligare länder. Detta för att ge en uppfattning om läget i dessa länder, artiklar jag själv ofta saknat när jag varit ute på olika resor. Först ut är Kina. Ett land som det finns mängder av guider om, men då samtliga av dessa saknat all form av alternativ inriktning tyckte jag att Kina var ett bra land att börja med. VISUM Kina kräver visum, vilket tar cirka en vecka att få. Innan jag ansökte fick jag bland annat rådet att ej skriva ´journalist´ som yrke, då kineserna har för vana att neka dessa visum. Vet dock inte ifall detta stämmer. Kinesiska ambassaden hade i alla fall ingenting emot att släppa in Jan Axelsson (som både sysslar med ´tvivelaktig´ journalistik, är tidigare straffad och allt annat än Kinavänlig i sina åsikter). Med detta som facit är det troligtvis rätt få som kommer att få problem med att bli insläppta. Dock min tolkning. Tullen i Kina går mycket snabbt, och så gott som inget bagage kollas. MUSIK Det är oklart hur laglig distributionen av västerländska skivor är. Landet saknar traditionella skivaffärer, och butiker som Virgin, Tower och HMW existerar inte alls. Det finns oftast skivavdelningar i de större varuhusen, men sortimentet är sparsamt. Ett större utbud av kinesiska artister blandat med ett fåtal västerländska artister som Spice Girls, Madonna och George Michael. Extremare artister är mycket ovanliga, men existerar ifall man letar. Hittade exempelvis senaste albumet av Ministry i Shanghai, vilket får betraktas som extremt för ett land som Kina. Priserna på skivor varierar, men ligger i regel mellan trettio och femtio kronor per album. Importerade skivor kostar ungefär det dubbla, medan piratkopierade skivor aldrig kostar mer än tio kronor styck. Piratkopierade skivor säljs endast på marknader. Musikkanalen MTV existerar också i Kina, men ´MTV China´ som den kinesiska upplagan heter är inte speciellt framgångsrik. I stället är det musikkanalen ´Channel V´ som dominerar. Den franska musikkanalen ´MCM´ är också tillgänglig i Kina. Urvalet av musik på tv är genomgående snällt, men undantag existerar. Rockvideor med Marilyn Manson och Prodigy hör inte direkt till vanligheterna, men existerar i alla fall. DROGER Narkotika finns i alla länder, och Kina är inget undantag. På Nanjin Dong i Shanghai blev jag exempelvis på mindre än en kvart erbjuden att köpa hasch vid två tillfällen. I detta sammanhang kan det vara viktigt att understryka att Kina ej avskaffat dödsstraffet, och att landet ser mycket allvarligt på narkotikabrott. Nog om detta. Alkohol är mycket billigt, åtminstone så länge du handlar den i affärer. En mindre flaska risbrännvin kostar fem kronor, och en öl några kronor. På nattklubbar och barer blir det dyrare. Lokala småpubar har ungefär samma priser som affärerna, medan exklusivare diskotek och klubbar har priser som ibland är högre än i Sverige. Har man en förkärlek för mer exotiska drycker är de kinesiska apoteken att rekommendera. En flaska ´Black Ant Snake Wine´ gjord av ormar och myror kostar drygt trettio kronor. MAT Kina är ökända för att äta mycket udda maträtter, men många av de intressantaste rätterna som ingår i det kantonesiska köket finns endast i Kanton. Kantoneserna har rykte om sig att äta allt som rör sig; "Allt på fyra ben utom bordet, allt i havet utom båten". Sköldpadda är relativt vanligt, och serveras endast som soppa. Tjurtestiklar är en delikatess och kan ibland kosta omkring dubbelt så mycket som allt annat på matsedeln. Ormar, åsnor och duvor är andra rätter som du med lite letande kan finna. På en bakgata i Beijing finns det en man som serverar skorpioner. Tre skorpioner för fem kronor. Skorpioner är dock mycket ovanligt, och kräver helst kontakter för att hitta. Katter, hundar och råttor serveras endast i Kanton. Råttor är en delikatess och mycket dyrt. De föds upp av restaurangerna och är ordentligt stora innan de serveras. Det är med andra ord inga kloakråttor som fångats in, vilket vissa rykten gärna vill göra gällande. För de med mer konventionell matkultur finns alternativet McDonald´s. En Big Mac-meny kostar cirka 20 kronor, men var i februari nedsatt till 16 kronor i och med firandet av det kinesiska nyåret. McDonald´s- restaurangerna i Kina ligger oftast i källarlokaler, och på en av restaurangerna i Beijing pryds väggen av en stor bild av Peter Tosh, rökandes en joint med marijuana. Troligtvis en av de få McDonald´s- restauranger i världen som pryds av renodlad narkotikaromantik. Legalize it? INTERNET Internet finns även i Kina, även ifall många av Internetkaféerna ofta är ordentligt fullbokade. En halvtimme kostar cirka sex kronor, och ger dig tillgång till både Hotmail och Flashback. Att läsa FNA i Kina är med andra ord fullt möjligt, även om den kinesiska versionen av Netscape har något svårt för att tyda svenska bokstäver. Däremot är det betydligt svårare att besöka webbsidor som Playboy och Amnesty. Där går gränsen. PORR Pornografi finns inte i Kina, åtminstone inte på den legala marknaden. Däremot finns det cd-romskivor med asiatiska kvinnor i bikini. De är dock inte mer lättklädda än en svensk postorderkatalog för underkläder. Ingen öppen prostitution finns. PIRATKOPIERING Kina har de sista åren tagit i med krafttag mot försäljningen av illegalt kopierad programvara. Försäljningen finns kvar, men är inte helt öppen. En plats där du alltid finner mängder av program är på sidenmarknaden i Beijing. Där får du ständigt frågan ifall du är intresserad av att handla cd-skivor eller datorprogram. Utbudet av program är stort, och en cd-romskiva brukar kosta omkring 40 kronor, men priserna varierar beroende på hur många skivor datorprogrammet kräver. Du får ofta gå in i skumma gränder när du skall handla, och återkommande blir man avbruten för att någon sett en polis i närheten. POLITIK Folkrepubliken Kina är fortfarande kommunistiskt. Detta betyder att ifall du är intresserad av kommunistisk propaganda, så finns här många godbitar att köpa. Exempelvis en zippotändare i röd metallic med Mao som spelar musik och tillhörande lampa som lyser, eller varför inte boken ´Maos lilla röda´ i lyxförpackning. Utbudet av tokigheter är stort. När det gäller övriga politiska inriktningar så är utbudet, milt uttryckt, betydligt mer begränsat. När det gäller mera extrema yttringar som till exempel nazism, så finns det inte alls. SLUTORD Kina är stort, mycket stort. Till ytan världens tredje största land, till folkmängd utan tvekan störst i världen. 1,2 miljarder vilket uppskattningsvis betyder cirka 20 procent av världens befolkning. Jag har i denna genomgång främst koncentrerat mig på de större städerna, men även besökt landsorten (i den mån man kan betrakta städer med två miljoner invånare som landsort) för att i den mån det går, få en bättre helhetsbild av landet. _________________________________________________________________/annons/___ N I K A N O R T E R A T O L O G E N Första romanen "Äldreomsorgen" i pocket. Köp den till paketpris med andra romanen "Förensligandet i det egentliga Västerbotten". "90-talets bästa debutant" - Stig Larsson Perversion, brott, romantik hos VERTIGO: http://www.vertigo.home.se. ____________________________________________________________________________ ..... s u b k u l t u r .................................................... 6.01 UFFE WAS A SEXIST Hur man marknadsför sitt kulturverk med minimal budget. Bakgrund Du har just skrivit en bok, spelat in en skiva eller på något annat sätt färdigställt ett kulturverk. Du har också fått det kontrakterat med ett mindre kulturbolag som inte har råd med någon större marknadsföringskampanj. Du har själv ingen etablerad publik och är okänd för den stora massan. Och nu vill du att så många som möjligt skall veta att du och ditt verk finns. Steg 1. Val av marknadsföringsverktyg Eftersom det inte finns några pengar, återstår bara att använda sig av en PR-marknadsföring, det vill säga få tidningar att skriva om dig och ditt verk. Steg 2. Val av titel. Titeln är en effektiv del av marknadsföringen. Det kan gälla titel på bok eller skiva eller namn på konstverk. Det är titeln som skall fastna i folks medvetande och få dem intresserade av verket. En kort titel, så att folk kommer ihåg den. Sedan skall den vara provocerande också, könsord är ett exempel. Extra bra är det om ordet har cirkulerat i mediedebatten innan under något mindre lyckat uttalande. Tänk bara på att sedan betona att man antigen var ironisk eller att man försöker vända ordet till någonting positivt. Steg 3. Val av katalysator (agent, provokatör) Eftersom du inte är känd sedan innan får du helt enkelt låna någon annans kändisstatus för att marknadsföra ditt verk. Detta gör man genom att skapa en mediedebatt mellan dig och katalysatorn. Det gäller att välja någon som är lättprovocerad, väletablerad och känd för att uttrycka sig extremt och mindre genomtänkt. Det är en fördel om din katalysator är inom samma kulturyttring som du men inte nödvändigt. För extra effekt någon som medierna gillar att hacka på. Steg 4. Aktivera katalysatorn Det gäller för dig lägga ut ett bete som katalysatorn inte kan motstå. Du skall provocera fram ett svar som du skall använda för att få igång mediedebatten. Det underlättar om du redan jobbar på en kulturredaktion och kan såga personens verk i en recension, annars får du lägga till en provokation i ditt verk och få någon kulturredaktion att såga den. Det är viktigt att provokationen är smart utformad så att du framstår som den gode i den följande debatten. Steg 5. Debatt. Om katalysatorn nu sväljer betet och svarar, förhoppningsvis med brev så är debatten igång. Har du valt rätt katalysator har denne yttrat sig lite förhastat och du framstår som den unge författaren/konstnären/ musikern med mera som utmanat det etablerade gubbväldet inom kulturen. Eftersom du valt en så lättihågkomlig titel på ditt verk kommer namnet på ditt verk med i debatten. Detta gör att ditt verk får betydligt mycket mer uppmärksamhet och inte döljs i det dolda. Har du riktigt tur så hoppar kvällspressen på debatten och då kan du nog snart se dig som etablerad. För konkret exempel se http://www.dn.se. Alberto Balsam ............................................................................ 6.02 LARS DEMIAN STOPPAD AV EXPRESSEN En reklamaffisch för artisten Lars Demians nya föreställning fick bägaren att rinna över på Expressen. Orden SEX, DÖD och KNARK på klassiskt löpsedelsgult tillsammans med en geting i djävulshorn var sådant som tidningen inte ville att allmänheten skulle se. Tidningen ETC har nu därför lagt upp den på sin webbsida. Artikel (inklusive intervju med ansvarig på Expressen): http://www.etc.se/direkt/990218demianstopp.html. Den stoppade affischen: http://www.etc.se/etc/990218/demianstopp/forbjuden_stor.jpg. Fråga: Vilken svensk kvällstidning tappade 30 000 exemplar om dagen i december 1998, och därmed den som minskar mest? ............................................................................ 6.03 KONSTUTSTÄLLNING MED LARS HILLERSBERG Lars Hillersborg ställer ut målningar och teckningar (bland annat en kommentar till utställningen Ecco Homo) på Ateljé Läderhof i Stockholm mellan den 20 mars och 8 april. Adress: Beckbrännarbacken 3 (Tunnelbanestation: Medborgarplatsen) Telefon: 08-694 90 07 Öppettider: Tisdag-torsdag: 17-20 Lördag-söndag: 13-16 ............................................................................ 6.04 ECCE HOMO-FOTOGRAF VISAR NYA BILDER Elisabeth Ohlson, som blev riksbekant med sin "Ecce Homo"-utställning, gör en ny utställning, rapporterar FLT. Med start den 10 april i Stockholm visas funktionshindrade kvinnors sensualitet, erotik och styrka. - Jag har velat synliggöra det sensuella hos kvinnorna, försökt se styrkan hos dem och hoppas att bilderna skall visa på glädje, säger Elisabeth Ohlson. - Bilderna är väldigt vackra med erotiska inslag i bildtexterna, säger Annette Lundborg på Forum kvinnor och handikapp som står bakom visningen. ............................................................................ 6.06 SOMETHING WEIRD 2000 Missa inte exploitation-filmfestivalen Something Weird 2000. 26-28 mars kommer den till Skandia i Stockholm. Med på turnén är bland annat David Friedman, "The Mighty Monarch of Exploitation", splattergenrens skapare och producent till en stor del av filmerna som visas. Dessutom Mike Vraney, antagligen världens främste samlare av exploitation-film från 30- till 70-tal, och stolt ägare till postorder- företaget Something Weird Video, med över 2 000 undergroundfilmer i arkivet. Festivalprogram: Bloodorama shock show: * Blood Feast (världens första splatterfilm, från 1963!) * Two Thousand Maniacs * Color Me Blood Red * Wizard of Gore Spooks a poppin´ monsterama shriek show: * Wrestling Woman versus the Aztec Mummy * Santo versus the Vampire Woman * The Crawling Head * She Freak * Monsters Crash the Pajama Party * The Astro-Zombie Colonel Friedman´s Girlorama peek-a-boo show: * Bowanga! Bowanga! * The Erotic Adventures of Zorro * Trader Hornee Dessutom visas några kortfilmer och mängder av trailrar för mer eller mindre bisarra filmer. Och Something Weird Video finns på plats och säljer den specialihopklippta festivalfilmen och skänker roliga saker till publiken. Att kalla filmerna som visas för _bra_ vore helt klart en överdrift ... Men det är roligt att ha sett dem. Och missa inte chansen att ta del av undergroundfilmens historia, och möta dess kanske främsta skapare och bevarare! Mer information finns på: http://www.klubbsuper8.com. Johan Zandin _________________________________________________________________/annons/___ LÄSTE DU DEN HÄR ANNONSEN? Det gjorde ca 70 000 andra också. Kontakta oss för aktuell prislista. E-post: annons@flashback.se ____________________________________________________________________________ ..... ö v r i g t .......................................................... 7.01 KRAFTTAG FÖR ATT FÅ BORT ILLEGAL SPELKLUBB Citypolisen i Stockholm tar nu i med krafttag för att få bort den illegala spelklubben Café Stockholm vid Norrtull. Boende i kvarteret Sländan, där kaféet ligger, och skolpersonal vid Rödabergsskolan tog för tre år sedan kontakt med polisen för att få bort den illegala spelklubben. Kaféet är en samlingspunkt för grovt kriminella personer, missbrukare och hemlösa och de boende kände sig otrygga. Nu har polisen dragit igång projektet Sländan för att få bukt med problemet. För ytterligare information: Café Stockholm, Norra Stationsgatan 49, 113 43 Stockholm Tel: 08-31 33 09 ............................................................................ 7.02 MANSGRISAR VERSUS KVINNOR: DEL 1 Hur många mansgrisar krävs det för att byta en glödlampa? - Ingen. Låt kärringen göra disken i mörkret. Vad är kärlek? - Illusionen att en kvinna skulle skilja sig från andra. Varför döper man ofta tornador efter kvinnor? - De dyker inte upp så ofta, men när de gör det för de ett jäkla oväsen och när de går så tar de halva huset med sig. Vad är det för skillnad mellan din fru och ditt jobb efter fem år? - Jobbet suger fortfarande. Varför skapade gud lesbiska kvinnor? - Så att feminister inte skulle kunna fortplanta sig. Varför använder kvinnor makeup och parfym? - För att de är fula och luktar. Varför fjärtar män mer än kvinnor? - För att kvinnor inte håller tyst länge nog för att bygga upp ett tryck. Varför släpade grottmän sina kvinnor i håret? - Om de drog dem i fötterna skulle de fyllas med lera. Vad är det för likhet mellan kvinnor och laxermedel? - Båda irriterar skiten ur dig Vad är värre än en mansgris? - En kvinna som inte gör som hon blir tillsagd. Varför är kvinnor som kondomer? - Båda spenderar mer tid i din plånbok än på din snopp. Vad kallas det när kvinnor är paralyserande från midjan och nedåt? - Giftermål. Vad är det för likhet mellan en avsugning och en hummer? - Båda är trevliga, men du lär inte få något av dem hemma. Vad är de små knottrigheterna runt kvinnans bröstvårtor till för? - Det är blindskrift för "sug här". Varför dör män före sina fruar? - För att de vill. Vad är det för skillnad mellan en kvinna och en rottweiler? - Läppstift. Hur många män krävs det för att laga en dammsugare? - Varför i h-e skulle vi fixa den, vi använder den ju inte. Vad är en hustru? - En enhet man sätter på på sängen för att få hushållsarbetet gjort. Varför har kvinnor bröst? - För att män skall prata med dem. Varför blundar kvinnor när man har sex med dem? - De tål inte att se en man ha trevligt. Vad är sex tum lång, två tum bred och gör kvinnor vilda? - En femhundring. Vad har du gjort för fel om din fru kommer ut ur köket och skäller på dig? - Gjort kedjan för lång. ............................................................................ 7.03 MATEMATISKT TEST I LOS ANGELES Något för de matematiska läsarna. 1. Dr. Modda har en AK47 med ett magasin som håller 30 skott. Om han missar sex av tio skott och skjuter tretton gånger vid varje konfrontation, hur många konfrontationer kan han ge sig på innan han måste ladda om? 2. Chico är hallick åt tre horor. Om priset är 65 $ för varje rolighet i sänghalmen, hur många roligheter måste hororna utföra varje dag för att Rufus skall klara av sitt 800 $-crackberoende? 3. Jerome vill spä ut sitt parti heroin (två hekto) för att göra en förtjänst på 20 %. Hur mycket bakpulver måste han tillföra för att lyckas med förtjänsten? 4. Willie får 200 $ för varje stulen BMW, 50 $ för en Chevrolet och 100 $ för en Saab. Om han har stulit två BMW:n och tre Saaber, hur många Chevrolets måste han stjäla för att få ihop 800 $? 5. Raoul sitter i fängelse i sex år för mord. Han fick 10 000 $ av maffian för mordet. Om hans fru spenderar 100 $ per månad, hur mycket pengar har Raoul kvar då han kommer ut ur fängelset, och hur många år får han för mordet på frugan för att hon gjort av med pengarna? 6. Om en flaska sprejfärg kan täcka femton kvadratmeter och en medelbokstav är tre meter hög, hur många bokstäver kan en konstnär åstadkomma med tre flaskor? 7. Hector gjorde sju flickor gravida i sitt gäng. Allt som allt är det 27 tjejer i gänget. Hur många procent av tjejerna har Hector gjort med barn? ............................................................................ 7.04 ÅT GAFFLAR - SLAPP FÄNGELSE 27 GÅNGER När Arild Andersen, 43, hamnar i fängelse sväljer han gafflar. Han har opererats 27 gånger. I april väntar nästa straff. - Jag vet att jag kommer att svälja en gaffel igen, säger han. Arild Andersen har aldrig suttit i fängelse utan att svälja en gaffel. - Det är inte det att jag vill slippa straff. Men jag klarar inte att sitta i fängelse. Jag är rädd. Han säger själv att han inte kommer ihåg de gånger han svalt gafflar, han bara gör det. På 70-talet blev han utsatt för sexuella övergrepp när han satt på Ullersmofängelset, då svalde han för första gången en gaffel. När han släpptes, två år i förväg, hade han hunnit opereras elva gånger på nio månader. - Under fängelsestraff känner jag mig i en försvarslös position, säger han. Jag är rädd för ett nytt övergrepp. Därför sväljer jag gafflar för att komma undan. Första gången han dömdes till fängelse, i mitten av 70-talet, gällde det väpnat rån. Sedan dess har han dömts fler gånger för olika brott men svalt gafflar så snart han satts i fängelse. Källa: Aftonbladet Chrystal ............................................................................ 7.05 NY HASSEL AV SVEDELID Olov Svedelids polishjälte Roland Hassel är på väg att bli biofavorit igen. Den senaste romanen att filmas heter Domens dag. Efter den har Svedelid publicerat ännu en ny Hassel. Det är kortromanen Rovriddarna som specialskrivits för deckartidskriften Dast Magazine och finns med i 1999 års första nummer. Olov Svedelid finns också på Internet: http://www.keg.a.se. ............................................................................ 7.06 ORDLISTA FÖR LEDNINGSGRUPPEN För er som undrar vad ledningsgrupperna på företagen egentligen menar med sina, ibland kryptiska, omdömen av sina anställda. Här är svaret! Medelgod: Inte alltför smart. Exceptionellt välkvalificerad: Har inte gjort bort sig fullständigt ännu. Socialt aktiv: Dricker rejält. Obegränsad potential: Stannar i firman till pensionen. Snabbtänkt: Kommer snabbt på godtagbara förklaringar till diverse fel. Tar till vara varje tillfälle till framsteg: Bjuder sina överordnade på sprit. Strikt disciplinerad: En riktig tönt. Taktfull vid diskussioner med sina överordnade: Vet när han skall hålla käften. Angriper komplicerade problem med logik: Hittar någon annan som kan göra jobbet. En hängiven analytiker: Fullständigt förvirrad. Ingen skrivbordsmänniska: Gick inte ut gymnasiet. Uttrycker sig väl: Kan sätta samman två meningar. Tillbringar extratimmar på kontoret: Har ett tragiskt familjeliv. Genomtänkt och försiktig: Rädd. Visar goda tecken på lämplighet som ledare: Skriker högt. Har en professionell attityd: En snobb. Sinne för humor: Kan massor av skämt under bältet. Kommer väldigt bra överens med överordnade: En fegis. Något under medel: Dum. Av stort värde i firman: Gör klart sina uppgifter i rätt tid. Är vanligtvis lojal: Är inte önskvärd någon annanstans. Uppmärksam på vidareutveckling av företaget: Skvallrar gärna på jobbet. Jobbar hårt: Gör vanligen saker på det jobbiga sättet. Trivs med jobbet: Behöver mer att göra. Lycklig: Får för mycket betalt. Kompetent: Klarar fortfarande av att få jobbet gjort, även om hans överordnade hjälper till. Rådgör ofta med sina överordnade: En ren pina. Kommer att gå långt: Släkt till ledningen på firman. Utnyttjar tiden effektivt: Tittar för mycket på klockan. Mycket kreativ: Hittar på 22 anledningar till att göra någonting annat än den ursprungliga uppgiften. Använder resurserna på rätt sätt: Delegerar ut alla sina arbetsuppgifter till andra. Kräver avancemang inom firman: Skapa en ny titel för att göra den anställde nöjd. Chrystal ............................................................................ 7.07 MANSGRISAR VERSUS KVINNOR: DEL 2 Varför skapade Gud mannen? - Det gjorde hon inte. Hennes inte helt friska praktikant gjorde det. Vet Du att också karlarna har en säker period? - Mellan jul och nyår, staken står i fönstret, kulorna hänger i granen och pungen är tom. Vad är det för skillnad mellan hiv och män? - Hiv utvecklas! Bara en man skulle köpa en bil för femtusen och sedan sätta i en stereo för tjugotusen Tre stadier i en mans liv: 1. Han tror på tomten. 2. Han tror inte på tomten. 3. Han är tomten. Vilken kroppsdel är mest aktiv när männen onanerar? - Öronen, de lyssnar så ingen kommer. Vad kan du ge en man som har allt? - Penicillin. Varför dödar svarta änkan hanen efter att de har parat sig? - För att få slut på snarkandet innan det ens har börjat. Varför får inte mannen en medelålderskris? - De är fast i tonåren. Hur kan man se att en man planerar inför framtiden? - Han köper två flak öl i stället för ett. Varför jagar män kvinnor som de inte har någon avsikt att gifta sig med? - Av samma skäl som en hund jagar en bil den inte har för avsikt att köra. Var är det för skillnad mellan en ny äkta man och en ny hund? - Det tar bara några månader att dressera hunden. Varför vill män gifta sig med oskulder? - De klarar inte av kritiken. Vad har du om du har två kulor i handen? - En mans fullständiga uppmärksamhet. Varför är det så svårt för kvinnorna att hitta män som är känsliga, omtänksamma och snygga? - För de männen har redan pojkvänner. Vad är en mans uppfattning om säker sex? - En vadderad huvudgavel. Vad är det för skillnad mellan män och svin? - Svin blir inte män när de blir fulla. Vad kallar man en man som förlorat 98 % av sin hjärnkapacitet? - Änkling. Hur fixar en man ett bubbelbad? - Han äter bönor till middag. Vad skall man göra med en man som tror att han är en gåva från Gud? Byta honom. Varför slår doktorn ett nyfött barn i rumpan direkt efter att de är födda? - För att penisen skall lossa på de smarta barnen. ............................................................................ 7.08 KÄLLKRITISKA PRINCIPER Följande punkter kommer ursprungligen från boken Källkritik av Thorsten Thurén. (De är tagna från ett referat i tidningen Journalisten.) Äkthet En källa skall vara vad den utger sig för att vara. Tidssamband Ju längre tid som gått mellan en händelse och källans beskrivning av händelsen, desto större skäl att tvivla på beskrivningen. Oberoende Källan skall "stå för sig själv" och inte bara vara ett referat av en annan källa. (Så såhär skall man _inte_ göra. Jag borde ha letat upp boken Källkritik och refererat direkt från den, i stället för att lita på Journalistens referat. Fy på mig ...) Tendensfrihet Det skall inte finnas någon anledning att misstänka att källan ger en felaktig/vinklad bild på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen. Johan Zandin ............................................................................ 7.09 JOURNALISTTIPS FÖR BEVAKNING AV MINORITETER Följande tips kommer ursprungligen från en broschyr av den holländska organisationen Migrants and the Media och redovisades i tidningen Journalisten. Syftet med tipsen är att journalister inte skall bidra till att skapa/sprida fördomar om etniska minoriteter. Men tipsen fungerar förstås bra för andra skribenter också (till exempel FNA:s) och naturligtvis också för andra minoriteter, som homosexuella, anarkister, pedofiler, kommunalråd, veganer, nazister, kristna, storföretagsledare och knarkare. Så jag har lagt till lite om detta. * Nämn aldrig en människas nationalitet, religion, ursprungsland eller namn om det inte är absolut nödvändigt. Om dessa uppgifter angivs måste man tala om varför de är relevanta, särskilt när det handlar om kriminalitet. Detsamma gäller naturligtvis även andra minoritetstillhörigheter som till exempel sexuell läggning, politiska åsikter, religiös åskådning och matvanor. Kanske skall man även räkna kön, yrke och ålder dit. Varför till exempel skriva "33-åringen" eller "den kvinnliga företagaren"? när det räcker med "den misstänkte"? * Om du citerar ett rasistiskt eller annat fördomsfullt uttalande, så bör det framgå att det inte handlar om ett allmänt accepterat faktum eller en uppfattning. (Och om den faktiskt _skulle_ vara allmänt accepterad så bör det naturligtvis ändå framgå att det är en åsikt och inte en faktauppgift.) * Undvik alla generaliseringar. Det måste framgå ifall en uppgift gäller för en hel grupp, en del av gruppen eller en enskild individ. Ifrågasätt också andras generaliseringar, till exempel sådana som förekommer i källor, citat och intervjuer. * Tänk på hur din beskrivning av minoriteten är vinklad. Undvik vi-och-dom-tänkande. Om några i en minoritet gjort någonting väldigt dumt så finns det kanske några andra från samma minoritet som är lika upprörda som du. Lyft fram dem också så undviker du att koppla beteendet till gruppen. Johan Zandin ____________________________________________________________________________ Jorden tillhör inte människan, det är människan som tillhör jorden. - Indianhövding (1854) ____________________________________________________________________________ ..... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... 8.01 FRÅGOR & SVAR Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer publiceras ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av allmänvärde för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till: fna@flashback.se. _________________ f r å g o r ANONYM PÅ HOTMAIL? Om någon sysslar med olaglig verksamhet, och gömmer sig bakom en Hotmail- adress. Finns det då något sätt att få reda på vem personen ifråga är, ifall han inte svarar på några e-brev? Det vill säga ifall denna Hotmail- adress är det enda spåret. Rudolf _________________ s v a r SV: ÄR NAZISTER HÖGER- ELLER VÄNSTEREXTREMISTER? Frågan löd i FNA nummer 116 "är nazister höger- eller vänsterextremister?" Nationalsocialismen spränger alla "måsten" om "vänster eller höger". Först måste man definiera vad vänster och höger är innan man kan svara på det. Den traditionella vänstern står för planekonomi och "proletariatets diktatur". Höger brukar de kallas som bekänner sig till den "fria marknaden". Nationalsocialister liksom högern värdesätter frågor som lag och ordning, familjen och försvaret. Nationalsocialister vill liksom vänstern minimera kapitalets möjligheter att exploatera folket, lämna EU, och skapa en ekonomisk rättvisa. Det finns också stora olikheter. Nationalsocialismen vill att alla politiska beslut av vital vikt skall fattas efter vad som gynnar vårt folk bäst. Redan här ser vi en konflikt med kapitalisters krassa människosyn och vänsterns klasstänkande. Nationalsocialismen ser både klasskampen och kapitalismen som fenomen som splittrar folket i olika intressegrupper. Folkgemenskap grundad på socialt ansvar är en hörnsten i nationalsocialismen. Nationalsocialismen är inte höger eller vänster. Nationalsocialismen är rakt fram! Robban -:- Är nationalsocialismen högerextremistisk? Ovanstående fråga kan vara relevant i det att den nationella ideologin oftast framställs som varandes högerextrem. Anledningen till varför det liberala samhället ger nationalsocialismen denna definition är enkel. De vet att nationalsocialismen appellerar till vanliga människor och deras behov. Nationalsocialismen kan lösa deras problem. Samtidigt vet det rådande samhällssystemet att dessa vanliga män och kvinnor är vettskrämda för högerextremism, eftersom höger per definition står för välfärdsstatens avvecklare. I stället för att ge nationalsocialismen en chans slår man snabbt ner den med fraser och påhittade benämningar, för att ställa ideologin i dålig dager. Sanningen är precis tvärtom. Som Motstånds webbsidor visar inrymmer svensk nationalsocialism ett stort socialt ansvar och krav på social rättvisa i samhället. Nationalsocialismen vill avskaffa klassamhället och utjämna inkomstklyftorna. Den vill skapa ett folkhem för alla arbetande medborgare. Såväl handens som hjärnans arbetare skall ha sin del utav folkgemenskapens mervärde, det vill säga vinsterna av produktionen. Nationalsocialismen ser den enkle fabriksstädaren som lika viktig som fabrikören, eftersom utan städaren stannar fabriken. Alla har sin plats och funktion i samhällsbygget. Därför skall också alla ha en lön värdig deras insats. Inkomstklyftorna per timme måste minska drastiskt. Det var redan 30-talets nationalsocialister medvetna om. Ändå beskylls de för att vara högerfolk. Obegripligt om man förutsätter att liberaler är sanningens härolder. Men eftersom liberalen verkar med lögnen som vapen, är det naturligt att nationalsocialismen hamnat i denna fålla. På Yahoo.se har Motstånd hamnat under kategorin högerextremism. En sida som verkar för socialism hamnar i en kategori som betecknar figurer mer reaktionära och folkfientliga än högerpopulister som [välkänd greve] (den idiotiska, diktatoriska personuppgiftslagen omöjliggör här att personnamn sätts ut) med flera personligheter. Det finns nog ingen ideologi som är så missuppfattad och som vanliga människor är så förvirrade inför som nationalismen. Skälen härtill är 50 år av medvetna och systematiska lögner. Det går inte att föra en diskussion med de flesta svenskar i dag. Man pratar förbi varandra. Utan att egentligen veta vad som är så hemskt i tron, nationalsocialismen, skriker de i falsett och gråter (lite Auschwitz-martyr-tillvägagångssätt) för att visa hur onda nationalsocialisterna är. När nationalisterna försöker få vardagsmänniskan att förstå att de bekämpar knark och allt sjukt, som vanliga bländade vardagsmänniskor oftast är starkt emot, menar dessa ofta att det (perversioner, djursex, knark och så vidare) ändå är bättre än den hemska Hitler, som de tror är någon sorts modern satan. Världsbilden är helt rubbad. Perspektiven är igengrodda med 50 års smuts. Det borde vara tid att putsa fönstren. Det absurda uppstår. Den vanlige jobbaren hamnar på samma sida som liberalen, i kamp mot socialism och ekonomisk rättvisa. Han hamnar på samma sida som pedofiler, mördare, miljöbovar, ekobrottslingar etcetera. Allt som detta liberala samhälle består utav. I kamp MOT sin egen frihet. Han vill kunna gå i en gränd sent på natten utan att riskera bli dödad eller rånad, men ändå stöder han de krafter som omöjliggör denna trygghet och som försvarar anständighetens och hederlighetens motståndare. Vad som krävs är en kraftfull markering av sanna definitioner och en kraftfull kamp mot det orwellska nyspråk makthavarna håller på att skapa. Om de tar ifrån oss orden och dess betydelser kommer vi inte kunna föra en vettig kamp. De stryper oss verbalt och utan ord kan vi inte heller tänka konstruktivt. Hjärntvätten är sofistikerad och lömsk. Ingen ser den, men den sker bakom vårt medvetande. Då demokratin förföljer och tystar oliktänkande kallar de det för yttrandefrihet. Samtidigt beskyller de nationalsocialisterna för att stå för förtryck, då det är de som förespråkar andens och ordens frihet. Inte konstigt att folk blir förvirrade! Minns detta vad de än säger till dig: NATIONALISMEN OCH SOCIALISMEN ÄR TVÅ SIDOR AV SAMMA KÄRLEK TILL FOLKET. NATIONALSOCIALISMEN ÄR VÄGEN UR VÅR TIDS NÖD. NATIONALSOCIALISMEN STÅR FÖR NATIONELL OCH SOCIAL RÄTTVISA. Frihet eller död! Motstånds webbsida: http://home.swipnet.se/engelbrekt/. Erik ............................................................................ 8.02 FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas till: fna@flashback.se. ---------------------------------- CITATRÄTT Angående det brev som skickats av DN och den därpå följande anmärkningen som återges i FNA nummer 116, 2.02: "Vi trodde citaträtten var absolut, oavsett om man anger årtal eller inte." Jag måste reagera på detta eftersom jag bestämt håller med DN. Det är mycket missvisande att förtiga att artikeln skrevs för 30 år sedan. Varje del som citeras, oavsett varifrån, måste framställas i den rätta kontexten. Det görs inte i brevet när man förtiger artikelns ålder. Denna citatregel är den gängse inom den akademiska världen och FNA kan tycka vad man vill om regeln men det förändrar inte något. FNA strider för en mycket bra sak, yttrandefriheten, men för att FNA inte skall dra ett löjets skimmer över sig så menar jag att FNA måste följa vissa grundläggande regler. Jag är medveten om att det inte var FNA som skickade det omtalade brevet men uppenbarligen står FNA för den avslutande kommentaren. Jag tror att makten bäst bekämpas om man följer vissa regler. Källredovisning och källkritik tillhör de grundläggande reglerna. Att argumentera för eller mot någon eller något visar bäst resultat och övertygar fler med en saklig argumentering. Lars Unger ---------------------------------- EAK SVARAR SVASTIKA Okej Svastika, ni har aldrig spelat någon av våra låtar. Då vet vi det. Och med er undermåliga musikaliska förmåga är vi ganska lättade över det. Att vi skulle vara patetiska får ni självklart tycka, liksom vi anser att ni är en hop förvirrade överklasslakejer som borde tänka på att syssla med någonting annat än musik. Angående rebellbegreppet har ni nog fått det hela om bakfoten. Att er ideologi som konsekvent sparkar nedåt, (mot fattiga invandrare i förorten, mot utslagna narkomaner, mot handikappade, mot arbetslösa svenskar och så vidare) skulle ha någonting som helst att göra med "rebelliskhet" är helt absurt. Läser man era nazistiska och "rasmedvetna" skrifter är det genomgående att "might is right". Ni förespråkar en elitistisk ideologi där de så kallade överlägsna generna skall vara rådande i samhället. Allt annat skall rensas ut såvida "de underlägsna" inte håller käften och arbetar in produktionen till er framtida militärstat. Vi har mycket svårt att se någonting rebelliskt med att dyrka och hylla en ledare, att blint knäböja order uppifrån, att avrätta oliktänkande och självtänkande rebeller samt att likforma individer i en stor anonym massa. Vi hyllar däremot "de så kallat svaga" och de självtänkande rebellerna. Vi representerar och skyddar den nya underklassen oavsett ras, hudfärg, kön eller vad det än månde vara. Vi slår konsekvent uppåt, ALDRIG nedåt. Under inga omständigheter. Vi är emot alla auktoriteter och uppmanar människor att göra uppror mot allt och alla som försöker förödmjuka och trampa på människor. Vi manar till en okuvlig stolthet för vad man är. Där är skillnaden på att vara eller inte vara rebell. Angående vårt erbjudande att medverka på en vitmaktkonsert blir det lite bakvänt om vi organiserar den. Då blir det knappast någon "vitmaktkonsert", eller hur? Då blir det en rebellrockkonsert där invandrare och svenskar gemensamt tar ställning för den nya underklassen. Och vi misstänker att varken ni eller vår publik är speciellt intresserade av att ni spelar på någon av våra konserter (till exempel Coast to Coast-festivalen i Hammarkullen.) Så för oss är denna episod med er avslutad. Vi kommer när vi har tid att uppdatera och avsluta utmaningen på vår webbsida. Ni tillhör en bortdöende parentes i den svenska protestmusikens historia. Vi märker redan att stora delar av er före detta publik i Göteborg börjar lyssna på oss, och med vår nya skiva snart utgiven, lär det bli fler. "Trälarnas barn lever i dag på KAS och på socialbidrag Vi har väntat i över tusen år på den nya tidens uppror "* *(versstrof från EAK:s cd "Lust") EAK ---------------------------------- SV: PIRATKOPIERING ÄR STÖLD 1) Svar till kh Det är riktigt att en personlig konkurs inte varar för evigt. Det påstod vi inte heller, däremot att de kommer att få leva på existensminimum för resten av sina liv. På planeten jorden, i staten Sverige gäller nämligen följande: Att de berörda personerna kommer att drabbas av personlig konkurs på grund av sin piratkopieringsverksamhet har inget med böter att göra. Däremot är det så att intrång i upphovsrätten skall ersättas genom skadestånd: se upphovsrättslagen 54 §. Skadeståndet är ett så kallat privaträttsligt anspråk på ersättning för liden skada. Det kan fastställas antingen av domstol eller genom en uppgörelse mellan parterna genom ett avtal, som är bindande. När detta väl har skett ses skadeståndet som en skuld. Denna typ av skulder har normalt en preskriptionstid på tio år. Har den skadeståndsberättigade inte inom denna tid krävt betalning avskrivs skulden. Men, och detta var poängen med vårt resonemang, om man vänder sig till antingen den skadestånds- skyldige direkt, eller till kronofogden och förnyar sitt krav på betalning av skulden inom tioårsfristen, lever kravet vidare till dess skulden är betald. I princip räcker det alltså med att man en gång vart tionde år påminner den skadeståndsskyldige om att man vill ha betalt för att kronofogden eller liknande skall kunna gå in och säkra tillgångar hos den betalnings- skyldige. Det kan ske genom utmätning, införsel på lön eller liknande. Skadestånd på grund av brott kan ej saneras enligt skuldsaneringslagen. Det har förekommit fängelsedomar i piratkopieringsmål tidigare. Ett exempel är dom i mål nr B 591/97 vid Svea Hovrätt där den åtalade dömdes till ett år och fyra månaders fängelse samt 2 750 000 kr i skadestånd. Dessutom lades kvarstad på den dömdes egendom till ett belopp motsvarande 7 240 000 kr till dess skadeståndet var betalt. 2) Svar till Anonym? a) Vårt huvudmål är naturligtvis att få bort fenomenet piratkopiering. Vi har dessutom till uppgift att bevaka våra medlemsföretags intressen. I detta ingår att "få fast förövare". Vilka metoder som är bäst i det syftet varierar, men en av de strategier vi använder oss av är att så att säga låta piraten avslöja sig själv. I alla verksamhet som går ut på att avslöja brott ingår att man samlar bevisning, det är själva förutsättningen för att kunna agera rättsligt. Vi har dessutom inget intresse av att polisanmäla oskyldiga. Att låta en viss webbsida ligga uppe, eller att följa diskussionsgrupper tills vi har säkrat bevisning om att spridning av piratkopior verkligen sker från en viss person är ett led i att inte utsätta våra medlemmar, och naturligtvis inte heller oskyldigt misstänkta, för onödiga kostnader och obehag. b) Att stänga en webbsida tar oss cirka 20 minuter, och är inte alls förskräckligt. De allra flesta webbhotell och liknande har regler om vad som får förekomma på webbsidorna och vad som är förbjudet. När man registrerar sin webbsida har man på ett eller annat sätt godtagit dessa regler, annars kommer inte webbsidan upp. I reglerna ingår alltid att man inte får erbjuda piratkopierat material till försäljning, eller bedriva kommersiell verksamhet via sidan eftersom webbhotellen ofta är reklamfinansierade. Det vi gör är att uppmärksamma den webbansvarige eller abuseavdelningen på att en viss webbsida bryter mot detta avtal. Sedan är det den webbansvarige som stänger sidan med hänvisning till avtalsbrott. Detta har inget med lagen att göra, utan med det avtal som sluts mellan webbsidesägaren, det vill säga "hyresgästen" och hans "värd". c) Vi har aldrig påstått att det finns ett illegalt pris, däremot att vi informerar annonsmottagare och andra om hur man ser skillnad på legalt och illegalt material. Dessutom informerar vi om prisläget på olika typer av produkter, vad som är rimligt och vad som verkar orimligt. Det är till exempel orimligt att sälja ett Playstationspel till priset 100 kr veckan innan det släppts på den svenska marknaden och mindre än en månad efter att det släppts internationellt. Den information vi ger har har vi fått fram genom kartläggning av marknaden för nya och begagnade spelprodukter, genom att ha goda kunskaper om releaser både i Sverige och internationellt, och genom ett nära samarbete med återförsäljarna på den legala marknaden. d) De fall vi refererade till är sju till antalet, tre i Stockholmsregionen, två i nedre Norrland, ett i Skåne, ett i östra Götaland. Att vi inte lämnar ut några detaljer om de enskilda fallen så att de går att identifiera har sin orsak i att förundersökning pågår och att vi inte får lov att lämna ut namn på de misstänkta. Det skulle knappast gynna vår sak i de olika fallen om vi gjorde detta. Förundersökningsmaterial är inte allmän handling förrän undersökningen är avslutad. Skadeståndskraven är, som vi nämnde ovan, en ovillkorlig ersättning för intrånget i den upphovsrätt som våra medlemsföretag har. Eftersom vi har fysisk bevisning för våra påståenden om omfattningen av piratkopieringsverksamheten i de fall vi talar om här och skadeståndsnivåerna är etablerade finns det ingen som helst anledning att sticka under stolen med att vi kommer att göra verklighet av kraven. e) Det är inte så att en häktning är en förutsättning för en fängelsedom. Häktning är någonting åklagaren begär i de fall där det finns risk för att den misstänkte försvårar utredningen om han eller hon får vara på fri fot, om det finns risk att personen i fråga flyr, eller om det finns risk att han eller hon begår nya brott. I samtliga fall krävs att det är troligt att en fällande dom kommer att innefatta frihetsberövande påföljd, det vill säga fängelse. I det aktuella fallet var det fråga om det förstnämnda skälet. Åklagaren bedömde det som ytterst troligt att de två misstänkta skulle kunna försvåra utredningen och fick gehör för detta i tingsrätten. Häktningen kvarstod i två veckor till dess åklagaren hunnit säkra den bevisning som krävdes. I övriga fall har den bevisning de olika åklagarna behövt för att kunna bedriva förundersökning (vilket de över huvud taget inte får göra om de inte har skäl att anta att det kommer bli en fällande dom i rättegång) kunnat säkras redan vid husrannsakan. Häktning var inte nödvändigt i dessa fall. I samtliga fall har åklagare bedömt brotten som så allvarliga att man hänvisat till det allmänna intresset och inte enbart till MDTS angivelse när förundersökning har inletts. Detta är ytterst ovanligt vad gäller upphovsrättsbrott och visar att MDTS haft mycket goda skäl för anmälan av brotten. Att fängelse väntar är uppenbart när man vet att det i samtliga fall rör sig om ekonomisk vinning av brott i storleksordningen 0,5 till 3 miljoner kronor. Jämför man det med stöld hamnar man i avdelningen grovt brott vilket skall ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år. f) De personer som sysslar med piratkopiering i större skala är fullt medvetna om vad de gör och att de begår brott. De utsätter sig medvetet för risken att bli avslöjade, ställda inför rätta, och avkrävda skadestånd. Det är ingenting vi på MDTS kommer att tycka synd om dem för. Vi agerar med utgångspunkt i de rättigheter lagen ger våra medlemmar. Svar till m49g och Anonym? Det är alldeles självklart så att det står var och en fritt att skapa och släppa ut programvara eller andra typer av intellektuella prestationer utan att kräva upphovsrättsligt skydd eller ersättning för detta. Flashbacks verksamhet är väl ett utmärkt exempel, liksom Linux. Det är inte det väsentliga i vårt resonemang. Poängen är i stället att det är skaparen som väljer om han eller hon vill tjäna pengar på sin skapelse eller ej. De som argumenterar mot upphovsrätten har en uppsjö av alldeles utmärkta produkter att välja på där skaparen har valt att inte kräva upphovsrätt eller ersättning. Det är hur bra som helst men, och här ligger kärnan i resonemanget, det ger dem inte rätt att skaffa, kopiera eller sälja vidare piratkopior av programvara som skaparen har valt att lägga in under upphovsrättsligt skydd. Piratkopierarna sysslar inte med att sprida vidare fri programvara, de sysslar med att utan lov sälja något som de inte har rätt att sälja: andras grejer. Att man inte gillar upphovsrätten som system är inte en ursäkt. Det finns människor som tycker att all egendom borde vara gemensam, men vi har ändå lagar mot stöld. Det vet alla. Den som bryter mot lagen straffas och får ersätta den skada han eller hon orsakat. Om man däremot går med på att ge bort sin kunskap eller sin egendom är det inte stöld att utnyttja detta. Men det valet är inte mottagarens utan givarens. De åsikter och resonemang kh, Anonym? och m49g för fram i nummer 116 representerar en föråldrad syn på upphovsrätten, nämligen att det är fult att kräva skydd för intellektuella prestationer och ännu fulare att försöka tjäna pengar på det. Antagligen ligger deras åsikter närmast de som är förhärskande i Afganistan, som inte skrivit under de internationella upphovsrättsavtalen. MDTS medlemmar har valt att försöka tjäna pengar på sina program. Det har de all rätt att göra. Tycker man inte om det bör man välja andra program. Det som kallas mänsklig frihet måste ju också innefatta ett ansvar att inte utnyttja andra mot deras vilja. Henrik Ponten / Lotta Lilliestierna Jurister, MDTS ---------------------------------- SV: TSV:S SVARTA LISTA En sak som kan vara värt att notera är att bokstaven I inte heller ingår i TSV:s alfabet. Detta innebär att kombinationer som FBI, CIA och IRA automatiskt faller bort och behöver alltså inte finnas på listan. Gurra ............................................................................ 8.03 P.S. KOLLA IN The Good, the Bad, and the Ugly........................................... http://www.pusi.com/~contest/gbu.html Internets egen ´svarta lista´ över företag som blåser sina kunder. Privat.................................................................... http://www.formsvacka.com/privat/klick.htm Klicka inte på denna länk! Folkaktionen för pornografi............................................... http://www.geocities.com/Paris/Tower/9922/ Nytt projekt för porrentusiaster. Trueblue Nightclub........................................................ http://www.mccann-malmoe.se/nattklubb.shtml Vad säger kopplerilagen? Känd tv-man anklagas för sexterror........................................ http://expressen.se/visasida.asp?SidID=3946 Claes Elfsberg. Sveriges kändaste pedofil................................................. http://www.flashback.net/~foks/spegeln/ http://members.xoom.com/rickhunter59/ http://boyz.freeteen.nu/p/pedo1.htm http://boyz.freeteen.nu/p/pedo2.htm http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Forum/4539/pedo1.htm http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Forum/4539/pedo2.htm http://members.tripod.com/~theKmm/ http://i.am/peddohunter/ http://www.geocities.com/Heartland/Farm/8167/ http://meltingpot.fortunecity.com/egypt/692/ http://members.xoom.com/sviin/ http://www.angelfire.com/az/harkonen/child.html http://Hatehim.CyberPests.com/ Jonas i Örebro har fått ganska många ovänner. Hacker Kipling............................................................ http://www.kipling.com/hacker/collection/hacker.html Säljer väskor som heter ´Spam´, ´Cyberpunk´, ´Sysop´ och ´Cracker´ med mera. Furniture Porn!........................................................... http://www.fringenet.com/vgg/furnporn1.html Hårdporr med udda inriktning. Needles are out and ´needless´ is in...................................... http://www.hassela.com/hnn/needless.htm Drogliberalerna på Hassela! Mp3 for the masses........................................................ http://www.savvysearch.com/search?cat=74&go=no Ny tjänst för sökning av mp3-filer. Socialistiska Argument.................................................... http://www.socialist.nu/ En argumentationssamling från vänsterrörelsen. Dumb Laws................................................................. http://www.dumblaws.com/ En samling korkade lagar från olika delar av världen. Recensionen som gjorde Ulf Lundell arg.................................... http://www.dn.se/DNet/articles/69400-69499/69421/lundellbok.html Fittstim! Mera Ulf Lundell.......................................................... http://www.gunnar.net/lundell/ En samling artiklar som skrivits på sista tiden om Ramqvist och Lundell. Alessandra´s Smile........................................................ http://www.alessandrasmile.com En sida som berör ett väldigt kontroversiellt och tabubelagt ämne. Rädda Comviq Compis....................................................... http://www.mobil.kajen.com/compis/ Ännu en kampanjsida. Cool ways to kill yourself................................................ http://www.webcom.com/sc/suicide.html Trött på livet? Radikala arkivet.......................................................... http://come.to/radikala-arkivet/ Över 900 bilder indelade i 28 kategorier. PUL Killer................................................................ http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/4592/ Hur många minuter tar det innan denna sida blir anmäld? The Permanent Tourist..................................................... http://www.permanenttourist.com Försäljning av pass, utländska bankkonton och mycket annat. The Internet Sickest Sites................................................ http://www.sickestsites.com/ Udda länksamling med många konstigheter. Barnförbjuden! ............................................................................ 8.04 SMÅTT & GOTT __________________ Det högsta är ej att aldrig falla utan att resa sig efter varje litet fall - Kinesiskt ordspråk __________________ Det finns bara tre händelser för en människa: födas, leva och dö. Hon är inte medveten om sin födelse, hon dör lidande, och hon glömmer att leva. - Jean de la Bruyère __________________ När Lennart Swahn dör kommer någon att skriva att han bodde granne med sin gode vän ur Bonnier-familjen, när det i själva verket är så att Lennart och hans Bonnier-man varit ett par i många år. De köpte lägenheterna bredvid varandra och tog upp en dörr emellan för att utåt sett inte verka så homosexuella. Att det sedan är så uppenbart att Lennart är en fjolla varje gång man ser honom i tv kommer historieskrivarna att ignorera. Samma sak med Jörn Donner. Denne karlakarl kommer att bli ihågkommen som en machofinne med smak för kvinnor. Att han egentligen satt och runkade på Sturebadet med andra män under hela sin ungdom kommer ingen att nämna i dödsrunan. Saxat från Ebba Sparres skvallerkrönika i RWG: http://www.robin1.com/. __________________ Jack Nicholson drog ut sladden till sin dator hemma med kommentaren: - Det var ju så satans mycket pornografi på nätet att jag aldrig kunde komma ur huset! __________________ BIP Bottnia Internet Provider har lämnat ett delårsbokslut med minus 10,1 miljoner kronor baserat på en omsättning av 711 000 kronor och har nu en ackumulerad förlust på närmare 20 miljoner kronor. __________________ How to view an organization! The organization is like a tree full of monkeys, all on different limbs at different levels, some climbing up. The monkeys on top look down and see a tree full of smiling faces. The monkeys on the bottom look up and see nothing but assholes. __________________ En 16-åring köpte 40 liter sprit via Internet. Flaskorna levererades till det lokala postkontoret där pojken hämtade ut dem. Betalade gjorde han med ett kontokort som låg ute på Internet utan ägarens vetskap. __________________ I was just a child then, now I´m only a man - Roger Waters __________________ Av styrelseledamöterna i börsnoterade företag är 3 % kvinnor. Räknar man vd-posterna i börsnoterade företag går det 228 män på varje kvinna. Källa: Kvinnomaktutredningen 1997 __________________ På en norsk tv-show: Och nu är det dags för veckans tävling! Vad är det som är brunt, stort och finns i skogen? Skicka svaret till oss och märk kuvertet "ÄLG". __________________ Döden är den största grej som finns. Det är därför man har sparat den till sist. - Klotter (Los Angelse) __________________ Den danske tandläkaren Jens Bjerregaard i Hellerup i Danmark serverar öl innan patienterna skall sätta sig i stolen. Han tycker att patienterna luktar bättre ur munnen och slappnar av mer efter ett glas. Källa: Metro __________________ The diffrence between men and boys is the price of their toys ..... n ä s t a n u m m e r ............................................... FNA nummer 118 utkommer den 22 april 1999. ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 9 ----------------------------------