------------------------------------------------------------ FLASHBACK NEWS AGENCY # 125 25 november 1999 86 207 prenumeranter [+ 1 855] ISSN 1402-4543 ------------------------------------------------------------ SKANDINAVIENS STÖRSTA NYHETSBREV årgång 5 nummer 11 0.01 Ledare P O L I T I K & S A M H Ä L L E _______________________________ 1.01 Smådjävlar i mängder 1.02 Kejserligt misstag 1.03 Århundradets rättegång om elektriska stolen 1.04 Analsex 1.05 Nazisttidningen "Frihet" uppmanar till mord 1.06 Polisen är fascister? 1.07 Rasist friades för uttalanden i buss 1.08 Civilt motstånd 1.09 Syndikalisterna uppmanar att inte förbjuda nazismen 1.10 Amnesty anklagar FN för svek 1.11 Amazon.com nekar tyska kunder att köpa "Mein kampf" 1.12 Hivsmittade inte välkomna i Nya Zeeland 1.13 Svenska bussbolag inför gräns på invandrare 1.14 Cannabispostrar till salu 1.15 Ku Klux Klan - nu även i Sverige 1.16 CIA-pennan 1.17 Det öppna samhällets verkliga fiender M E D I E R _______________________________ 2.01 Anders Gerdin ljuger och är livrädd? 2.02 Läkemedelsverket anmäler Ipren-reklam 2.03 Kvällstidningar fortsätter att backa 2.04 Slitz chefredaktör erkänner i ett bekännelsebrev att han är en kvinnomisshandlare? 2.05 Fusk i Opinionsfabriken 2.06 Grattis Åke! 2.07 TV3 rasar mot danska Robinson-avslöjanden I T _______________________________ 3.01 Folktribunen friad 3.02 Över 600 gigabyte mp3-filer 3.03 Blinda crackers bröt sig in hos israeliska försvaret 3.04 Alla får publicera listor över prickade läkare 3.05 Deltagare i piratchat stämda 3.06 Vill du bli IT-kändis? 3.07 Associated Press fick påhälsning av crackers 3.08 Landstingsanställdas surfande spärras 3.09 Telia stoppar olagliga surfare 3.10 IT-branschen är fortfarande för feg 3.11 Kommunalpolitiker försöker stänga svensk Internetleverantör 3.12 Zyklon dömd till fängelse 3.13 Avrättning på Internet upprör K U L T U R & N Ö J E _______________________________ 4.01 MNW köper House of Kicks för 48 miljoner 4.02 Guns n´ Roses släpper ny skiva 4.03 Stockholms filmfestival 1999 . Beefcake . Born to Lose: the last rock´n roll movie . De Zone . Oi! Warning . The Other Hollywood . Rated X, a Journey through Porn . Romance . Sex, the Annabel Chong Story 4.04 Svensk gangbang-klubb startad 4.05 Konstnärlig vandalism mot Moderna Museet 4.06 Fistfucking F L A S H B A C K _______________________________ 5.01 Flashback telecom erbjuder fast telefoni 5.02 Politiker försöker stoppa laglig webbsida hos Flashback 5.03 Flashback.se censurerad i Singapore 5.04 Årets julklapp: en Flashback Zippo-tändare 5.05 Årets julklapp 2: en prenumeration på Flashback 5.06 Platsannons för IT-branchen - ny avdelning i Flashback F A S T A A V D E L N I N G A R _______________________________ 6.01 Feedback . Varför vågar ingen debattera nazismen? . Café Stockholm . Svar: Arresteringar av homosexuella i Uganda 6.02 P.S. Kolla in 6.03 Smått & gott 6.04 Reklam och underrättelser R E P O R T A G E _______________________________ 7.01 Nazismen - ur en annan synvinkel 7.02 Mordet på Olof Palme, del 5: Sektspåret: De fanatiska brödraskapen 7.03 "Politiska" dåd banar väg för organisationsförbud 7.04 De osynliga makthavarna m å n a d e n s a n n o n s ö r e r _______________________________ http://www.domaintrade.com http://www.ees.se/ http://www.secrets2success.com/ http://www.velvetvideo.com http://www.webuy.se/ ANNONSERA I FLASHBACK För information om hur du annonserar i FNA, kontakta våra säljare: mailto:annons@flashback.se eller 08-20 35 05. En procent (1 %) av Sveriges befolkning prenumererar på FNA. --------------------------------------------------- annons ------ PLATSANNONSER FÖR IT-BRANCHEN - NY AVDELNING I FLASHBACK Söker ditt företag IT-personal? FNA har över 86 000 prenumeranter Alla FNA:s prenumeranter har Internet !!! För information: mailto:annons@flashback.se eller 08-20 35 05 ----------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________ 0.01 LEDARE VARFÖR GER FLASHBACK NAZISTER OCH ANDRA OLIKTÄNKANDE RÄTT ATT YTTRA SIG? "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 19. Sverige har undertecknat och bundit sig att följa denna artikel i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är för Flashback en själv- klarhet, men för många andra är det endast något man försvarar när man själv är drabbad. Det är acceptabelt att kritisera den politiska situationen i Kina, men inte försvarbart att förmedla objektiv granskning av nazismen, narkotika, prostitution, pedofili, självmord och en stor mängd övriga områden. Har du en avvikande åsikt om ett tabubelagt område skall du utestängas ur vårt samhälle. Medier undviker återkommande objektiv granskning, och utesluter åsikter och grupper som betraktas som för obehagliga. "... samtidigt ville vi inte ge nazisterna någon reklam. Vi har undvikit att frossa i subjektiva bilder. Vi har inte bett några nazister förklara sig och försvara sig. Vi har bara lagt dem under lupp och studerat dem, ungefär som man studerar en slämmig insekt i laboratorium." - Bo Holmström, Reportrarna den 16 november 1999. Vilken trovärdighet förmedlar man med detta? När man gör en granskning av nazismen och inte låter nazisterna själva komma till tals. Hur mycket granskning är det då? När den enda information som sprids i ämnet är förmedlad via deras motståndare. Är det då journalistik eller ren propaganda? Tolkningsfråga. Enligt Noam Chomsky är propagandan för demokratin vad våldet är för totalitära stater. Vi förmedlas en ensidig bild, och förväntas sedan svälja den med hull och hår utan att ifrågasätta. Mediers struktur omöjliggör en kritisk debatt. Konsekvent neutral journalistik innebär att man publicerar sanningen, oavsett dess konsekvenser. Men sanningen är ibland obehaglig, och rent ekonomiskt allt annat än lönsam. Folk med en annan uppfattning som vill in i systemet utestängs på vägen. Man arbetar för att eliminera avvikande röster och andra störande syner, för de stör själva systemet i stort. Demokratin blir ett spel för eliten, inget för de okunniga massorna som skall marginaliseras, distraheras och kontrolleras för sitt eget bästa. Och mediers främsta syfte verkar allt oftare vara att stödja regeringens och den privata sektorns intressen. Det är många som nu propagerar för någon form av moralisk reglering av innehållet på Internet. Många svenska Internetleverantörer väljer därför en form av självcensur av ekonomiska skäl. När politiker och journalister försöker att stoppa Nationalsocialistisk Fronts webbsida så är det inte på grund av att den är olaglig, utan på grund av att den är omoralisk. Nazismen är hemsk, och då spelar det ingen roll ifall den är laglig eller ej. Men att vara nazist är i sig inget olagligt, och faktum är att nazistiska webbsidor till och med fyller en stor funktion. "Det är viktigt för samhällsforskningen att granska nazismens idéer, tankestruktur, världsbild och psykologiska drivkrafter. Man kan inte göra det utan att ta del av det nazistiska budskapet." - "Etik på Internet", KK-stiftelsen. "Därför är nazisterna en tillgång på Internet. Utan dessa skulle man inte få någon möjlighet att kritiskt granska deras propaganda. De nazistiska hemsidorna är ett utmärkt exempel på hur utomstående kan få insyn i en tidigare stängd värld, så att man kan möta dem i verkligheten och bilda sin egen uppfattning om organisationerna och deras åsikter. Det räcker inte att bara ta avstånd. Varje generation måste få tillfälle att kräva djupare bevis och förklaringar." - "Etik på Internet", KK-stiftelsen. Flashback har flera tusen olika webbsidor på sitt webbhotell. PKK, Anti Fascistisk Aktion, Jewish Defence League och Frihetsfronten är några av dem. En annan av dem är Nationalsocialistisk Front. Gemensamt är att de alla följer Sveriges lagar. Ifall någon lägger upp en uppenbart olaglig sida så stoppas den. Flera webbsidor hos Flashback har genom åren blivit åtalade, men ingen har blivit fälld. Att en webbsida blir åtalad betyder inte att den är olaglig. Det blir den först efter en fällande dom i tingsrätten (och som senare också kan frias i hovrätten eller Högsta domstolen). Men att försvara nynazisters obligatoriska rättigheter, och ge dem rätt till yttrandefrihet är ingen enkel sak. Därför har en förundersökning inletts av Stockholmspolisen för att se ifall webbsidan gör sig skyldig till brottet "hets mot folkgrupp". Det intressanta i förundersökningen är att man inte riktat den mot Nationalsocialistisk Front och den som lagt upp webbsidan, utan mot Flashback som är deras Internetleverantör. Nationalsocialistisk Fronts webbsida ligger fortfarande kvar på Flashback: http://www.flashback.net/~nsf/. Några planer på att stänga den finns inte heller. "Jag håller inte med dig om det du säger, men jag skulle med mitt liv försvara din rätt att säga det." - Voltaire Jag önskar framför allt att fler journalister insåg värdet av att värna om yttrandefriheten. Ett öppet och mer tolerant samhälle vinner vi alla på. Fler borde lära sig skilja på försvaret av rätten att uttrycka åsikter och själva åsikterna. Goebbels var för yttrandefrihet för åsikter han själv gillade, Stalin också. Men är man för yttrandefriheten gäller det även åsikter man föraktar. Annars är man inte för den. Antingen är man det, eller så är man det inte. Skillnaden har man förstått utanför fascistiska kretsar sen 1700-talet. Jan Axelsson Stockholm, november 1999 _________________________________________________________________ p o l i t i k & s a m h ä l l e _________________________________________________________________ 1.01 SMÅDJÄVLAR I MÄNGDER Under 1600-talets häxprocesser var människor väldigt fixerade vid djävulen och hans följe. Att troll, vättar och tomtar strök omkring ute i den mörka skogen var alla, oavsett vilket samhällsskikt man hörde till, övertygade om. Det underligaste bidraget till människornas vidskepelse stod dock en tysk professor för. Han påstod sig nämligen ha räknat ut hur många smådjävlar det fanns. Hans beräkningar avslöjade att det fanns inte mindre än 3 triljoner 665 biljoner 366 miljoner sådana. Källa: "Storhet och fall" av Herman Lindqvist [magazine magnus] ================================================================= 1.02 KEJSERLIGT MISSTAG År 1890 besökte Abessiniens kejsare New York för att titta på stadens första elektriska stol, vilken nyligen hade installerats i fängelset. Han blev imponerad av det han såg och beställde omedelbart tre stycken. Väl hemkommen med de elektriska stolarna insåg han att han hade gjort ett stort misstag. Landet saknade nämligen elektricitet. En av stolarna fick då i stället tjäna som kejserlig tron. Man får förmoda att han aldrig kopplade på strömmen, när landet väl elektrifierats. Källa: "Det hade du heller ingen aning om" av Hans Bengtsson [magazine magnus] ================================================================= 1.03 ÅRHUNDRADETS RÄTTEGÅNG OM ELEKTRISKA STOLEN USA:s högsta domstol har beslutat att pröva om avrättningar i elektriska stolen strider mot den amerikanska konstitutionen. Något liknande har inte hänt sedan 1890. Detta beslut kom mindre än en månad efter att juryn i Floridas högsta domstol med siffrorna 4-3 konstaterat att denna avrättningsmetod inte är oförenlig med Floridas konstitution. Den 26 oktober, samma dag som det senaste beslutet kom, skulle Anthony Bryan ha avrättats. Nu kommer ingen avrättning att genomföras i Florida och antagligen inte heller i de tre övriga delstater som använder elektriska stolen, innan domstolens prövning är klar. Floridas guvernör Jeb Bush var besviken över beslutet att pröva ärendet i den federala domstolen och republikanerna i representanthuset i Florida säger sig vara beredda att undersöka möjligheten att använda dödlig injektion i stället för elektriska stolen för att kunna genomföra planerade avrättningar. Hittills i år har 82 personer avrättats i USA. [amnesty] ================================================================= 1.04 ANALSEX I dagens Dagens Nyheter (991104) påstår Barbro Posse, informatör vid Akademiska sjukhusets Riskkvinnocentrum i Uppsala, att analsex inte har med sexualitet att göra och att ändtarmens ringmuskel slits sönder vid anala samlag. - Detta är värsta sortens moralism, säger Anders Selin, vice förbundsordförande i RFSL, att DN okommenterat låter en "experts" tvärsäkra utlåtande om analsex stå oemotsagt. Att påstå att analsex inte har med sexualitet att göra är ett generalangrepp mot alla homosexuella män och deras sexualitet. Analsex är vanligare bland bögar än det är bland heterosexuella och generella omdömen om analsex måste alltså ta hänsyn också till bögars erfarenheter, fortsätter Anders Selin. I RFSU:s undersökning om unga kvinnors sexvanor som presenterades i början av november framkommer det att 47 procent av de unga kvinnorna har erfarenhet av anala samlag och att utav dessa uppgav 25 procent att de fick mersmak. - Påstår Barbo Posse att dessa kvinnors sexualitet inte är berättigad? Eller påstår hon att det finns en "fin" och en "ful" sexualitet?, avslutar Anders Selin. I RFSL:s säkrare sex-budskap har sedan många år ständigt upprepats: "Använd kondom och rikligt med vattenbaserat glidmedel vid anala samlag." Med detta vill RFSL få sagt dels att det är ett bra sätt att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar, dels för att förhindra skador i ändtarmen. [rfsl] ================================================================= 1.05 NAZISTTIDNINGEN "FRIHET" UPPMANAR TILL MORD Den nazistiska tidningen "Frihet" som leds inifrån svenska fängelser (främst Kumla) uppmanar till att man skall skjuta sina offer i huvudet. Precis så som skedde i polismorden i Malexander. "... gå hellre fram och sätt ett par avslutande kulor i huvudet för att vara på den säkra sidan." Så skriver tidningen Frihet. Tidningen används nu som bevis i rättegången mot Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv. Två av de åtalade, Tony Olsson och Andreas Axelsson, har haft kontakt med männen bakom tidningen eller läst den före morden. Frihet görs av fångar inne i fängelset och distribueras via Ariska Brödraskapet och Info-14. Tidningen är mångfaldigad på kopieringsmaskin med enkel layout, och går att beställa för 20 kronor plus porto. Ytterligare information: Ariska Brödraskapet/Pitbull Brigade, Box 3101, 202 22 Malmö Info-14, Box 365, 114 79 Stockholm ================================================================= 1.06 POLISEN ÄR FASCISTER? Fascister! - ett inte helt ovanligt skällsord för poliser. Det kan tyckas vara en orättvis överdrift men är faktiskt fullständigt korrekt. Ordet fascism kommer av fascis. Dess pluralform, fasces, betyder spöknippe, sammanhållet av läderremmar. Fasces var ett tecken på värdighet för diktatorer, konsuler och pretorer i antikens Rom, deras tjänare bar symbolen framför dem. Folket skulle förstå vem som hade makten, makten att bestraffa dem. Spöknippena stod för prygelstraff. I stridssituationer stacks det yxor i spöknippena för att visa att de höga ämbetsmännen kunde döma människor till dödsstraff genom halshuggning. Vad har nu detta med poliser att göra? Jo, fasces ramar in den svenska polismaktens vapensköld. Så visst är poliser, åtminstone rent heraldiskt och språkligt, fascister. [situation sthlm] --------------------------------------------------- annons ------ Vinn IBM WorkPad C3 på http://www.ees.se/eCommerce -Få tillbaka upp till 2000 SEK med IBM Cash Back- ----------------------------------------------------------------- 1.07 RASIST FRIADES FÖR UTTALANDE PÅ BUSS En ung rasist som på en stadsbuss uttalat sig föraktfullt om mörkhyade friades nyligen av Högsta domstolen (HD). Eftersom bara tre utomstående hörde mannens uttalande kan han inte fällas för hets mot folkgrupp, ansåg HD. Det är enligt domstolen klarlagt att mannen, som vid bussfärden i Helsingborg för drygt två år sedan var 15 år gammal, verkligen uttalade sig nedsättande om mörkhyade. Det uppfattades av tre personer, varav två med invandrar- bakgrund, som satt några rader snett framför 15-åringen och en kamrat till honom. Men att bara säga någonting nedsättande om en folkgrupp räcker inte för att fällas för hets mot folkgrupp. Uttalandet måste också anses vara spritt, vilket i princip innebär att det når ut till fler än ett fåtal personer. ================================================================= 1.08 CIVILT MOTSTÅND Civilt motstånd är ursprungligen det motstånd som civilbefolkningen kan göra för att göra det besvärligt för en ockupationsmakt att uppnå sina mål. I Tjeckoslovakien 1968 tog till exempel befolkningen ner vägskyltar eller vred dem åt fel håll. De sovjetiska ockupationstrupperna körde vilse och de fick svårare att genomföra sin ockupation. Men det var fråga om marginella nålstick, när den militära övermakten var så total att militärt motstånd var lönlöst. Liknande åtgärder vidtogs mot den nationalsocialistiska ockupationen i olika länder. När tyskarna föreskrev att judar i Danmark skulle bära en gul stjärna på kläderna tog kungen själv på sig en stjärna och snart hade massor med icke-judiska danskar också en gul stjärna, varmed just denna åtgärd från ockupanternas sida blev misslyckad. Men precis som i Tjeckoslovakien var det ju inte på något sätt något som fick betydelse för att bli av med ockupanterna. I Tjeckoslovakien var det först efter decennier som ockupationsregimen föll. I Danmark var det amerikanska militära insatser som befriade landet. Men civilmotståndet kan naturligtvis ha en moralhöjande effekt för den drabbade befolkningen och en moralsänkande effekt för ockupanternas soldater. I Tjeckoslovakien trodde ockupationssoldaterna att de hade befolkningens stöd, eftersom de inbillats att den politiska kursändringen i Tjeckoslovakien innan ockupationen var genomförd av en liten klick utan folkets stöd. De blev snart varse att förändringarna hade en djup folklig förankring. Civilmotstånd har ibland framställts som ett gångbart alternativ till militärt motstånd. Men det har aldrig fungerat som sådant i praktiken. Endast handfasta militära åtgärder har skapat framgång, men civilmotståndet har kunnat komplettera det militära motståndet. Ibland används så kallat civilt motstånd även under fredliga och demokratiska förhållanden. Men det är ett missbruk av ordet. Det är då fråga om personer som vill ta lagen i egna händer, när majoritetens beslut går dem emot. Det kan vara fråga om protester mot i demokratisk ordning fattade beslut om till exempel byggande av vägar, kraftverk eller liknande. Det kan också vara rena sabotageåtgärder mot privat egendom (till exempel veganers attacker mot korvkiosker), förföljelse av etniska minoriteter (nationalsocialisters attacker mot invandrare eller judar) eller sabotage riktat mot militära installationer. Det är naturligtvis i de fallen inte fråga om något civilt motstånd i egentlig mening, utan om brottslingar som vägrar att acceptera det demokratiska samhällssystemets spelregler. Då har samhället all rätt att reagera med stränga straff mot brottslingarna, samtidigt som det är viktigt att de som med demokratiska medel vill arbeta för de mål som i civilmotståndets form är ren och skär brottslighet, skall ha alla möjligheter att agera för sin sak. [veckans contra] ================================================================= 1.09 SYNDIKALISTERNA UPPMANAR ATT INTE FÖRBJUDA NAZISMEN Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Stockholm uppmanar i en skrivelse att man ej bör förbjuda nazismen: -:- Under 1999 har det dragit en våg av nazistisk terror över Sverige. I den efterföljande debatten har några återkommande krav rests från både vänster och höger. Många kräver dels ett förbud mot nazistiska organisationer, dels att polisen skall få större resurser och få större befogenhet att genomföra husrannsakningar och telefonavlyssning. Detta är helt fel utgångspunkt. Att ropa på polisens hjälp i kampen mot fascismen leder ingenstans. Vad som behövs är ett brett, folkligt och militant antifascistiskt motstånd, inte statliga insatser. Det är naivt att tro att ett förbud mot vissa organisationer (eller mot aktivt deltagande i dessa) bara kommer att användas mot högerextremister. Om en sådan lag väl stiftas kommer det antagligen inte dröja länge innan den används mot vänstern. Organisationer som till exempel gömmer flyktingar kan, precis som nazistgrupper, stämplas som "kriminella sammanslutningar". Vi tar därför avstånd från ökade befogenheter åt polisen, och från kriminalisering av deltagande i vissa organisationer. Ytterligare information: Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Stockholm, c/o Stockholms LS, Bergsundsg. 10 nb, 117 37 Stockholm E-post: suf_sthlm@hushmail.com ================================================================= 1.10 AMNESTY ANKLAGAR FN FÖR SVEK För varje dag som går förstörs och förloras avgörande bevis på att krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begåtts i Östtimor. Medan FN dröjer med internationella undersökningar publicerade Amnesty i slutet av oktober en ny rapport - "East Timor: Demand for Justice". Det hade då gått sex veckor sedan FN:s säkerhetsråd krävde att de ansvariga skall ställas inför rätta, men kommissionen som tillsattes för att utreda brotten har ännu inte anlänt till Östtimor. Enligt trovärdiga vittnesmål attackeras och terroriseras östtimorianer fortfarande i flyktingläger i västra Timor. I rapporten riktas stark kritik mot att FN låter tiden rinna iväg vilket signalerar att brott mot mänskligheten kan begås utan rättslig påföljd. [amnesty] ================================================================= 1.11 AMAZON.COM NEKAR TYSKA KUNDER ATT KÖPA "MEIN KAMPF" Den stora amerikanska Internetbokhandeln Amazon.com skall inte längre sälja Adolf Hitlers Mein Kampf över nätet till tyska kunder. Det uppger Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles. Bokhandeln kommer dessutom att ompröva marknadsföringen av nynazistisk litteratur över huvud taget. Boken är i likhet med annan nazistisk litteratur förbjuden i Tyskland. Beslutet kom efter påpekanden till Amazon.com från det tyska justitiedepartementet och Wiesenthal-centret, sedan man upptäckt att tyskar kringgår lagen genom att köpa boken via nätet. Amazon.com har inte bekräftat uppgiften. När man i förra veckan besökte bokhandelns amerikanska webbplats fanns inga uppgifter om saken. Tvärtom fanns i anslutning till en av Mein Kampf-upplagorna flera kommentarer från nöjda kunder. En tysk kund prisade Amazon.com för att man på detta sätt kunnat köpa den förbjudna boken, skriven av "vår tids störste hjälte". På bokhandelns tyska webbplats kan man däremot inte hitta boken alls. ================================================================= 1.12 HIVSMITTADE INTE VÄLKOMNA I NYA ZEELAND Den första juli nästa år införs en ny lag på Nya Zeeland. Den innebär att hivpositiva hindras tillträde till landet. - Ett obegripligt och respektlöst beslut, säger Christine Gilljam, RFSL:s förbundsordförande, i en kommentar till beslutet. Nya Zeeland tar ett stort steg bakåt. De framställer hivpositiva som människor som är mindre värda. Det är en människosyn som är ovärdig ett land som gör anspråk på att kallas civiliserat, avslutar Christine Gilljam. Beslutet har fattats utifrån ett förslag från Nya Zeelands immigrationsminister. [rfsl] --------------------------------------------------- annons ------ "GRATIS" INFO HUR DU ENKELT FIXAR PENGAR "UTAN ATT JOBBA" !!!! http://www.secrets2success.com/special44040/index.html ----------------------------------------------------------------- 1.13 SVENSKA BUSSBOLAG INFÖR GRÄNS PÅ INVANDRARE Flera svenska bussbolag har infört en gräns för hur många personer med utländskt namn som får följa med på resor till utlandet. På Göinge Buss, som bara tar emot fem invandrare på varje shoppingresa till Tyskland, säger Ingvar Svensson att orsaken är att invandrare oftare smugglar, och att tullen därmed granskar bussen betydligt hårdare om det är för många personer med utländska namn på passagerarlistan. [resetipset] ================================================================= 1.14 CANNABISPOSTRAR TILL SALU Företaget Posterdreams erbjuder ett flertal olika postrar med cannabismotiv. Priset är 69 kronor/styck. Webbadress: http://www.posterdreams.com/ovriga/misc.asp ================================================================= 1.15 KU KLUX KLAN - NU ÄVEN I SVERIGE National Knights of the Ku Klux Klan - Sverige (NKKKKS) är Sveriges enda Ku Klux Klan-organisation som är bildad med stöd från USA. Orsaken till att NKKKKS har bildats är enligt dem själva för att tjäna som en spjutspets för den militanta rasbevarande kampen i Sverige. Ku Klux Klan har existerat i över 100 år och är världens äldsta organisation för vad de kallar bevarandet av den vita ariska rasen - Guds utvalda folk. I ett pressmeddelande från den 17 november skriver man: "Vi vet att Sverige gradvis kommer att sjunka djupare ner i tyranniet genom nya förbudslagar mot den vita kvarlevan som strävar efter etablerandet av Bibeln som nationens lagbok. Vi vet att den judisk-sataniska klicken inom medier, rättsväsende, banksfären, näringslivet samt regering och riksdag inom kort kommer genomdriva sina talmudiska regler för införandet av den nya världsordningen, den totala slavstaten." "NKKKKS förbereder sig för att lyda! Då tiden kommer för födseln av det beväpnade partiet kommer de att marschera under Klanens ärorika standard. Vi kommer inte i tysthet acceptera hur Satans barn (Joh 8:44) genomför sitt program för förtryckandet av den vita ariska rasen." "NKKKKS kommer att lära ut det perfekta hatet till Guds folk så att de återigen intar sin rättmätiga plats i skapelsen. Psalmisten ställer frågan: ´Skulle jag inte hata dem som hatar dig Yahveh? Skulle jag inte känna leda vid den som står dig emot?´ och han ger oss svaret: ´Jag hatar dem med mitt starkaste hat, ja, mina fiender har de blivit´ (Psalm 139:21-22)." För ytterligare information: Webbadress: http://members.xoom.com/nkkkks/ E-post: nkkkks@hotmail.com ================================================================= 1.16 CIA-PENNAN CIA-pennan ser ut som en penna, och går utmärkt att skriva med. Men vrider man på pennan kan man dra ut en sylvas kniv. Enligt försäljaren är pennan framtagen för CIA-agenter, och om man inte vet hur man drar fram kniven är det enligt reklamen näst intill omöjligt att upptäcka den. Eftersom både pennan och kniven är av stål innebär det också att den är svår att upptäcka vid en röntgen. Pennan säljs i Sverige av Old Eagle, och kostar 168 kronor. Ytterligare information: Old Eagle, Box 46, 260 34 Mörarp. Telefon: 042-750 59 Webbadress: http://www.oldeagle.com/ ================================================================= 1.17 DET ÖPPNA SAMHÄLLETS VERKLIGA FIENDER Sex av tio kommunfullmäktigeordförande vill skärpa lagstiftningen mot nazister. Hälften av dem som är för skärpt lagstiftning vill förbjuda nazistiska organisationer och hälften vill kriminalisera aktivt deltagande i sådana. Allt enligt tidningen Kommunaktuellt. De går därigenom på tvärs med opinionen i partierna på riksnivå. Bland de ledande partiföreträdarna finns inget stöd för ett sådant förbud - förutom hos justitieminister Laila Freivalds och kd-ledaren Alf Svensson. De bägge anser att en kriminalisering av aktivt deltagande i nazistiska organisationer vore rätt. Ibland skall man vara tacksam för att kommunpolitikerna inte har större inflytande över rikspolitiken än vad de har. De olika förslagen om förbud mot nazister är ingenting annat än symbolpolitik - och till råga på allt av sämsta slag. Det går inte att förbjuda åsikter; i stället måste man våga ta debatten med dem som för fram de åsikter som man anser är fel. Det må vara med nazister, kommunister eller någon annan. Skall det öppna och toleranta samhället kunna leva är den enda vägen att låta argumenten för det prövas. Förbjuds åsikterna mot det öppna samhället är risken stor att argumenten för förvandlas till dogmer och läpparnas bekännelse utan något innehåll. Och om så sker är det öppna samhället förlorat för gott. Att kommunfullmäktigeordförandena vill förbjuda nazismen är bara ett tecken på att de inte själva tror på den demokratiska tanken att pröva argument i en öppen debatt. Det är tydligt att med sådana vänner behöver det öppna samhället inga fiender. [friktion] _________________________________________________________________ m e d i e r _________________________________________________________________ 2.01 ANDERS GERDIN LJUGER OCH ÄR LIVRÄDD? I senaste numret av papperstidningen ETC avslöjar Dan Josefsson bland annat att Aftonbladet samarbetade med nynazister när de publicerade hotbilderna mot Alexandra Pascalidou och Claes Cassel. Aftonbladets chef Anders Gerdin vågar inte heller bemöta artikeln offentligt. När radions P1 Morgon ville låta Anders Gerdin och Dan Josefsson mötas i debatt vägrade Gerdin att komma, efter att först ha förhalat debatten i en vecka. Resultatet blev att Josefsson och Claes Cassel ensamma fick diskutera Aftonbladet-affären i direkt- sändning. Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin kände till att de nazistiska hotbilderna utanför Claes Cassels och Alexandra Pascalidous bostäder framkallades på tidningen och ljuger än i dag om detta. "Anledningen till att Christofer Fager fått sluta på Aftonbladet var inte att han ljugit - utan att han just slutat ljuga." Enligt Dan Josefsson måste Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin ha vetat om att hotbilderna beställdes och fram- kallades av Aftonbladet själva. Reportern "kan omöjligt ha lurat tidningens ledning" skriver Josefsson. "För det var ju ingen hemlighet att det var Aftonbladet som framkallat rullen och tillverkat den enda existerande papperskopian av bilden." Att ingen i redaktionsledningen ingrep måste bero på att de inte brydde sig om att tidningen ljög för sina läsare, skriver Josefsson. Vid en presentationen av det nya numret av ETC på restaurang Kvarnen i Stockholm sade Josefsson att han inte förstår hur Gerdin kan sitta kvar efter det som hänt. Senaste numret av ETC kan beställas från adressen: http://www.etc.se/direkt/kopnyaetc.html. ================================================================= 2.02 LÄKEMEDELSVERKET ANMÄLER IPREN-REKLAM Pharmacia & Upjohns reklamkampanj för Ipren, "den intelligenta värktabletten", får hård kritik av Läkemedels- verket. - Att påstå att en värktablett är intelligent är barockt. Läkemedel är allvarliga saker som man inte kan marknadsföra som om de vore blöjor eller tvättmedel, säger Björn Beerman på Läkemedelsverket till Resumé. Läkemedelsverket går nu vidare med Ipren-reklamen till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation. Den får avgöra om Pharmacia & Upjohn har överskridit gränserna. --------------------------------------------------- annons ------ Postbox i Las Vegas, Tokyo och Bombay. Bankkonton i Hong Kong och Schweiz. Kontor i Empire State Building, New York. Priser från 950 kronor/år. http://www.flashback.net/world/ ----------------------------------------------------------------- 2.03 KVÄLLSTIDNINGAR FORTSÄTTER ATT BACKA Kvällstidningarna fortsätter att tappa läsare jämfört med föregående år: Aftonbladet rasar på söndagar och Expressen på vardagar. Så här ser siffrorna ut för september enligt Tidningsstatistik: Aftonbladet vardag : 389 000 (-8 000) Aftonbladet söndag : 489 000 (-48 000) Aftonbladet alla dagar : 403 000 (-13 000) Expressen/GT vardag : 347 000 (-26 000) Expressen/GT söndag : 484 000 (-15 000) Expressen/GT alla dagar : 365 000 (-24 000) ================================================================= 2.04 SLITZ CHEFREDAKTÖR ERKÄNNER I ETT BEKÄNNELSEBREV ATT HAN ÄR EN KVINNOMISSHANDLARE? Slitz chefredaktör Mats Drougge erkänner enligt ett Bekännelsebrev, som bland andra webbsidan Motkraft och tidningen Brand publicerat, att han är en kvinno- misshandlare. "Jag Mats Drougge har under hela mitt och Unnis äktenskap upprepade gånger slagit henne och sparkat henne så att blånader uppstått. I februari 1992 gav jag henne en örfil så att hennes trumhinna sprack. Morgonen den 1/5 -92 slog jag henne i ansiktet upprepade gånger så att Unni fick en fläskläpp och hennes vänstra öga fick en blåtira av mina slag. Unnis kind brast så att blodvite uppstod. Intygas härmed den 1/5 -92. Mats Drougge." Foto av brevet finns på webbadressen: http://motkraft.net/brand/press/991011drougge.html. Bekännelsebrevet är enligt Motkraft handstilskontrollerat av Linköpings kriminaltekniska laboratorium. Flashback har sökt Mats Drougge ett flertal gånger för en kommentar, men utan resultat. ================================================================= 2.05 FUSK I OPINIONSFABRIKEN Massmedier brukar kallas för den tredje statsmakten. Kanske borde man kalla opinionsinstituten för den fjärde? Men kan man verkligen lita på dem? Webbtidningen Kritik har undersökt vårt största opinionsföretag - Sifo - och funnit att det slarvas en hel del med sanningen. - Visst fyllde man i svaren själv ibland, erkänner en av de tidigare telefonintervjuarna på Sifo. Svarade folk raskt och snällt, ställde man alla frågor korrekt, men började någon krångla och babbla om någonting, fortsatte man bara och fylla i formuläret ett par frågor tills de var klara med babblandet, då fortsatte man frågorna där man var. Så det gick undan lite. - Folk är ju inte så smarta alltid. Många inser inte vad en femgradig skala innebär. Man fick svar som "nej det gillar jag inte, en femma", eller "ja, jättebra, en trea". Då kunde man ju ibland hjälpa dem lite på traven. Om man orkade. På det hela taget var det ju inget som man brydde sig om. Sifo är inte ensam om problemet med intervjuare som inte tar sitt jobb på vidare stort allvar. Och därmed under- minerar den statistiska "sanningen". En person som har jobbat som teleintervjuare hos det mindre företaget Sponsor Statistik, som undersöker "effekterna av sponsring och "event marketing" säger: - Visst hittade man på och fyllde i själv. Inte för att man ville ljuga, utan för att det var så pinsamt att ringa upp folk och ställa massa idiotfrågor. "Vad tycker du om affärskedjan det-och-det: mossigt, jätteballt eller snobbigt?". Jag brukade inte ens säga mitt riktiga namn. Och sedan fick jag beröm för att jag var så snabb och duktig. Helknäppt. Läs hela artikeln i senaste numret av webbtidningen Kritik: http://www.kritik.com/. ================================================================= 2.06 GRATTIS ÅKE! På torsdag tar legenden Åke Ortmark emot Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Enligt juryn får han priset för "intelligent och ihärdig" journalistisk verksamhet. Tidningen ETC valde att sälla sig till gratulanterna genom att på Internet publicera ett exempel på Ortmarks verksamhet. Bakgrunden är en uppmärksammad artikel som finansmannen Robert Weil tidigare i år fick publicerad på Dagens Nyheters debattsida. Weil tyckte att landets kapitalister borde tacka löntagarna för att de accepterat löjligt låga löneökningar i 20 år. Detta gillade inte Åke Ortmark. Men i stället för att bemöta Robert Weil i öppen debatt valde Ortmark att försöka tysta den kritiska rösten. I ett brev ber han Robert Weil att inte offentligt vädra sina åsikter, eftersom de "kan åstadkomma mycket skada". Hela brevets innehåll avslöjas i ETC:s stora temanummer om propaganda (nr 5/99). Och för att fira pristagaren gör de det nu även tillgängligt på Internet. Webbadressen är: http://www.etc.se/direkt/journalistlegenden.html. [etc] ================================================================= 2.07 TV3 RASAR MOT DANSKA ROBINSON-AVSLÖJANDEN I Danmark är den populära tv-serien Expedition Robinson på upploppet. På måndag vecka skall årets "Robinson" offentliggöras i finalen, men redan nu avslöjar tidningen Ekstra Bladet vinnaren. På tisdagen publicerade tidningen en artikel med detaljerade uppgifter som läckt ut om finalprogrammet. Danska TV3, som står bakom tv-serien, undersöker nu möjligheterna att stämma de medier som namnger vinnaren. Tv-bolaget anser att uppgifterna om årets "Robinson" är att betrakta som en affärshemlighet - helt i klass med det hemliga receptet bakom en välkänd kolaläsk. Vem som står bakom det prekära avslöjandet är inte känt. _________________________________________________________________ i t _________________________________________________________________ 3.01 FOLKTRIBUNEN FRIAD I somras inledde justitiekanslern en utredning mot tidningen Folktribunen om brott mot personuppgiftslagen (PuL). Det var efter att Folktribunen lagt ut artikeln om Anders Carlqvist på Internet som myndigheter och medier reagerade. I medierna kunde man höra enskilda poliser uttala sig om artikeln som "ett mycket grovt brott". Det visade sig senare att det inte var något brott alls. JK har konstaterat att tidningen är undantagen PuL eftersom Folktribunen är en periodisk tidskrift och därför lyder under tryckfrihets- förordningen. [nationell information] --------------------------------------------------- annons ------ http://www.webuy.se/ Kanonpriser på ljud, bild, foto & elektronik Beställ senast 12 dec för leverans före jul. http://www.webuy.se/ ----------------------------------------------------------------- 3.02 ÖVER 600 GIGABYTE MP3-FILER Är du trött på långsamma mp3-sidor och FTP-adresser som inte fungerar? Lösningen heter Napster och är ett program för de som byter mp3-filer. Programmet fungerar på så sätt att du låter andra ladda hem de låtar som du själv sitter på, och i sin tur laddar du hem låtar ifrån deras "arkiv". Napster gör det möjligt för dig att söka efter mp3-musik i ett arkiv som innehåller över 150 000 titlar, vilket i sin tur är mer än 600 gigabyte. Ytterligare information: http://www.napster.com/ [mp3 sverige] ================================================================= 3.03 BLINDA CRACKERS BRÖT SIG IN HOS ISRAELISKA FÖRSVARET Två blinda crackers lyckades genom blindskrift och röst- styrning bryta sig in i det israeliska försvarets radiostation. Därigenom kom de åt stationens telefonväxel och kunde ringa rikssamtal gratis, skriver Pc för alla. En representant för militären förklarade det hela med orden: "Något sådant här kan bara hända med guds hjälp, annars är det omöjligt." ================================================================= 3.04 ALLA FÅR PUBLICERA LISTOR ÖVER PRICKADE LÄKARE Nu får alla publicera listor över prickad sjukvårdspersonal och andra personuppgifter på Internet. Men bara om uppgifterna laddas ner från grundlagsskyddade webbsidor. - Villkoret är att informationen återges i ursprungligt skick. Ingenting får tilläggas, ingenting får tas bort, förklarar Datainspektionens chef Ulf Widebäck för Internet World vars beslut luckrar upp personuppgiftslagen, PuL. Till grundlagsskyddade webbsidor räknas enbart webbsidor som tillhör tryckta tidningar och nyhetsbyråer. Men det gäller att se upp. - Återpublicering av texter och bilder på en privat webbsida kan strida mot upphovsrättslagen och lagparagrafer om förtal, säger Ulf Widebäck. Bakgrunden till beslutet är en kamp som privatpersonen Zenon Panoussis bedrivit mot datalagstiftningen. På sin webbsida har han återpublicerat webbsidan www.press.nu:s prickningslistor över sjukvårdspersonal - och anmält sig själv till Datainspektionen. Frågan blev mycket komplicerad för Datainspektionen. I somras beslutade nämligen inspektionen att inte ingripa mot Press.nu:s publicering av prickningslistan. Anledningen var att föreningen bakom webbadressen även ger ut en tryckt tidning, med följd att www.press.nu har samma grundlagsskydd som Dagens Nyheter och Aftonbladets webbsidor. [internet world] ================================================================= 3.05 DELTAGARE I PIRATCHAT STÄMDA Den amerikanska programvarusammanslutningen Business Software Alliance, BSA, har stämt 25 personer som uppges ha deltagit i den IRC-baserade chatkanalen warez4cable. Kanalens syfte är enligt BSA distribution av piratkopierad programvara. Zdnet rapporterar att de anklagade kan ha åsamkat skador för upp till 830 000 kronor vid varje tillfälle som upphovsrätten överträtts. [25 timmar] ================================================================= 3.06 VILL DU BLI IT-KÄNDIS? Vilken Internetprofil har arbetat på fredsläger i Palestina? Vilka lärde Johan Staël von Holstein känna på Handels? Och vad gör egentligen Svante Tidholm i dag? Svaren kommer i boken "Who is IT - en vem är vem för Internetsverige". Boken blir ett register över Internetsveriges profiler, makthavare och grovarbetare. Boken skall inte bara rymma torra fakta som hur gamla folk är och var de arbetar, utan även rolig bonusinformation och kanske ett och annat avslöjande. Boken skall kunna användas både som ett nyttigt uppslagsverk och som skojig sträckläsning. För att kunna få så bra och korrekt information som möjligt efterlyses nu även allmänhetens hjälp. Om du själv känner att du platsar i boken (många ryms - så var inte blyg) kontaktar du författaren. Samma sak ifall du vill lämna tips på någon som borde vara med i boken eller komma med någon nyttig information. Författare är Christian Carrwik som tidigare skrivit "Internetrevolutionen - 1000 dagar som förändrade Sverige" tillsammans med Nicklas Mattsson, och som i dag arbetar som nyhetsreporter på Expressen. Ytterligare information: Webbadress: http://www.periskop.com/ E-post: christian.carrwik@periskop.com ================================================================= 3.07 ASSOCIATED PRESS FICK PÅHÄLSNING AV CRACKERS Amerikanska nyhetsbyrån Associated Press webbplats har utsatts för ett intrång av crackers. I slutet av oktober togs webbsidan över och nyhetshungriga AP-besökare möttes av en dikt av Edgar Allan Poe och en halloweenhälsning. Enligt AP skadades webbplatsen inte i övrigt. Bakom intrånget står en grupp som kallar sig United Loan Gunmen. Enligt webbplatsen Attrition.org har gruppen tidigare tagit sig in på webbsidor tillhörande bland annat ABC, magasinet George och den amerikanska Nasdaqbörsen. [vision] ================================================================= 3.08 LANDSTINGSANSTÄLLDAS SURFANDE SPÄRRAS För att hindra de anställda från att fördriva onödigt mycket tid uppkopplade på Internet installerade landstinget Västernorrland ett program som spärrade tillgången till vissa webbadresser. Inte bara webbplatser med pornografi och spel spärrades dock, utan också sådana med ämnen som politik, resor, sport, underhållning, religion, fordon och jobbsökning. Efter kritik försvann spärren från några av dessa kategorier, men fortfarande hindras de anställda från att besöka webbplatser som behandlar new age, homosexuella livsstilar, kontaktannonser och chat. - Vi vill förhindra spridning av oetiskt material och minska risken för att arbetstid används för privata ändamål, säger IT-chefen Gustav Malmquist till Sundsvalls Tidning. --------------------------------------------------- annons ------ Äger du en värdefull .com-adress? http://www.domaintrade.com Sälj, auktionera ut, finn en partner. http://www.domaintrade.com Vi ökar värdet på din .com-adress! http://www.domaintrade.com ----------------------------------------------------------------- 3.09 TELIA STOPPAR OLAGLIGA SURFARE Telia tar nu till krafttag mot dem som olagligt använder andra Internetabonnenters konton för surfning. Missbruket kostar bolaget miljoner varje år, skriver Dagens Nyheter. De senaste två åren har cirka 300 telefonlinjer stängts av för utgående samtal. Nu har avstängningstiden förlängts till ett år mot tidigare några månader. Telia kommer dessutom att ta ut 750 kronor per olagligt använt konto för att täcka en del av Telias utredningskostnader. - Vi har tuffat till oss eftersom missbruket kostar oss miljoner kronor varje år. Andra operatörer har samma problem, säger Ralph Arnestig, chef för Telias kund- relationer, till Dagens Nyheter. ================================================================= 3.10 IT-BRANCHEN ÄR FORTFARANDE FEG Trots fagra ord om motsatsen arbetar många företag inom den unga IT-branschen fortfarande utifrån en restriktiv informationspolicy som mer kännetecknas av rädsla för felcitat, misstolkningar och negativa skriverier än av de möjligheter som ett aktivt medierelaterat informationsarbete innebär. Det skriver Peter Karaszi i en debattartikel för Computer Sweden. Hela artikeln finns att läsa på webbadressen: http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=991115-CSD4 ================================================================= 3.11 KOMMUNALPOLITIKER FÖRSÖKER STÄNGA SVENSK INTERNETLEVERANTÖR Kommunalpolitiker Lennarth Eriksson i Karlskrona har under en dryg veckas tid försökt få Internetleverantören Flashback Community avstängd från Internet. Bakgrunden är att en nazistisk organisation lagt upp en webbsida på Flashbacks webbhotell. I stället för att kontakta Flashback eller den berörda webbsidans ägare, har Lennarth Eriksson under den senaste veckan drivit en kampanj mot de företag som Flashback köper sin bandbredd av. Han har med förtäckta hot försökt få dessa företag att stänga av bandbredden helt för Flashback. Detta skulle kunna jämföras med att en Internetleverantör som Algonet eller Telia skulle ha en kund med "tvivelaktigt innehåll". Det mest naturliga vore väl i detta sammanhang ej att få hela Internetleverantören avstängd från Internet. I stället bör Lennarth Eriksson kontakta abuse-avdelningen på det berörda företaget. Att Lennarth Eriksson, som säger sig vara demokrat, försöker få en hel Internetleverantör avstängd är klart anmärkningsvärt. Det är också anmärkningsvärt att man inte kontaktar Flashback först, utan väljer redan från början att angripa de företag som Flashback köper sina tjänster ifrån. Först efter flera dagars påtryckning, väljer Lennarth Eriksson att kontakta Flashback. Där förklarar Flashback att man kan tänka sig att stänga ned NSF:s webbsida - men först efter att den brutit mot svensk lag. Ty, någon "moralcensur" har inte Flashback inskriven i sin policy. Flashback stänger enbart ner sidor som är uppenbart olagliga, och så är ej fallet med NSF. IT-jurist Robert Pawlik gör följande bedömning angående anklagelserna om brottet hets mot folkgrupp: "Efter att ha tittat på innehållet hittar jag ingenting som kan ligga till grunden för ett brott mot lagen om hets mot folkgrupp. NSF är bra på att skriva sina argument och ändå hålla sig inom lagens gränser. All den information om invandringspolitiken och sionismen är skriven på ett sätt som kan inte ligga till grund för åtal. Man vet trots det, vad organisationen menar i sina texter." Lennarth Eriksson fortsätter dock att hävda att sidan är olaglig - och att den också är omoralisk. Följande e-postmeddelande har skickats till samtliga företag som Flashback köper Internettjänster ifrån. ----- Original Message ----- From: Lennarth Eriksson To: XXX Cc: XXX Sent: Tuesday, November 23, 1999 4:50 PM Subject: Nazistisk hemsida Till Svenska Operatörers Forum Att: Per-Olf Josefsson Jag vänder mig till Er med önskan om SOF:s hjälp i följande ärende. Under en längre tid har Kommunalrådet Björn Fries i Karlskrona blivit hotad, av NSF (National- socialistisk Front) som har sin bas i Karlskrona, både genom e-post, www.flashback.net/~nsf/, brev och mordhot mot honom som fysisk person, hans familj och kartläggning av deras bostad och vanor. Tillsammans med Björn Fries har Karlskrona kommun med alla lagliga medel försökt stoppa och störa NSF i deras kriminella aktiviteter. Vi har även med hjälp av IT-personal lokaliserat och stoppat vissa falska hemsidor om Björn Fries. Genom att kontakta webbhotellen och förklarat situationen har de ganska omgående stängt sidorna. Vi har trots ansträngningar inte lyckats stänga hemsidan www.flashback.net/~nsf som uppmanar till brott och som för en förtalskampanj mot Björn Fries. Webbhotellet som administrerar hemsidan www.flashback.net/~nsf/ ligger på Birger Jarlsgatan i Stockholm och ägare är Jan Axelsson, tel. 08 XXX XX XXX. Vi har varit i kontakt med honom både per tel och via e-post och försökt förmå honom att stänga ner NSF:s hemsida. Han har hitintills vägrat förebärande att något brott har inte begåtts. Vi har därefter polisanmält bland andra även honom. I en av anmälningarna som bifogas detta e-post medelande har vi pekat på de lagbrott som begås med utgångspunkt i hemsidan. Anmälan avser också XXX och XXX som tillhandahåller infrastrukturen som är en oundgängligt nödvändig för att dessa brott skall kunna begås. Vi har ännu inte fått någon acceptans från dem på att de genom att tillhandahålla infrastukturen medverkar till och tillhandahåller utrustningen för att brotten skall bli möjliga. Vi anser därför att ansvaret vilar tungt på alla tre. Den ansvarige utgivaren för NSF:s hemsida vilken vi inte känner till namnet har också eventuellt det yttersta ansvaret för innehållet i hemsidan. En av anledningarna till detta e-postmeddelande är att vi behöver Ert stöd och Er hjälp att övertyga de av mig angivna personerna och bolagen om att hemsidan och distirbution av den strider mot svensk lag och kan utgöra medhjälp till brott. Jag förmodar att den även strider mot den etik och moral som dessa bolags policy omfattar. Med vänlig hälsning Lennarth Eriksson Kommunjurist ================================================================= 3.12 ZYKLON DÖMD TILL FÄNGELSE Crackern Eric Burns (mer känd under namnet Zyklon) som ligger bakom ett flertal olika attacker mot den amerikanska regeringens servrar har nyligen dömts i amerikansk domstol. 15 månaders fängelse, och böter på motsvarade 300 000 kronor blev straffet. Bland annat genomförde Burns ett hack mot Vita husets webbsida, och lämnade meddelandet "Stop all the war". [pc online] ================================================================= 3.13 AVRÄTTNING PÅ INTERNET UPPRÖR Ett klick med datorn och du sitter ansikte mot ansikte med den i elektriska stolen nyss avrättade Allen Lee Davis. Hans förvridna ansikte är lilafärgat, ihopklämt med en läderrem, och ur näsan rinner det blod. Detta är webbsidan som skakar om USA just nu, och som nyligen också uppmärksammades av Aftonbladet. Flera webbsidor, även Högsta domstolen i Floridas egen webbsida, visar Allen Lee Davis som avrättades i elektriska stolen 8 juli i år. Domstolens presstalesman bekräftar för svenska Ekot att det INTE är något misstag att bilderna lagts ut. Vissa är upprörda, samtidigt som webbsidan flera gånger kollapsat under trycket av miljoner nyfikna amerikanska nätsurfare. Högsta domstolen i Floridas egen webbsida: http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/ De omtalade bilderna av Allen Lee Davis: http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/davis1.jpg http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/davis2.jpg http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/davis3.jpg _________________________________________________________________ s u b k u l t u r _________________________________________________________________ 4.01 MNW KÖPER HOUSE OF KICKS FÖR 48 MILJONER SBI-noterade skivbolaget MNW fortsätter sin expansion. Nyligen köpte de skivbolaget Tamborine. Nu har de även köpt bolaget House of Kicks. Köpet betalas med aktier i MNW till ett värde av 48 miljoner. Under verksamhetsåret 98/99 omsatte House of Kicks 38,5 Mkr och redovisade ett resultat före skatt om 1,5 Mkr. Antalet anställda uppgår till femton personer. Bolaget äger rättigheter till cirka 1 000 titlar. MNW kommer att behålla varumärket House of Kicks och dess etiketter. [vision] --------------------------------------------------- annons ------ http://www.velvetvideo.com Kvalitetsfilm på video och dvd Nordens största utbud! Välkommen till http://www.velvetvideo.com ----------------------------------------------------------------- 4.02 GUNS N´ ROSES SLÄPPER NY SKIVA Guns N´ Roses nya skiva, som väntas bli lanserad i början av nästa år, skall heta Chinese Democracy. Första låten från skivan heter Oh my god och finns med på soundtracket till Schwarzeneggerfilmen End of days. Men hur resten av skivan låter vill man ännu inte avslöja. - Den (Oh my god) ger ingen rättvis bild av hur albumet kommer att låta, säger Guns N´ Roses manager Doug Goldstein till Los Angeles Times. Den nya banduppsättningen är nu klar förutom att det saknas en sologitarrist att fylla luckan efter avhoppade Robin Finck. Enligt Goldstein är före detta Jane´s Addiction- och Red Hot Chili Peppers-gitarristen Dave Navarro fortfarande aktuell även om inget ännu är bestämt. [25 timmar] ================================================================= 4.03 STOCKHOLMS FILMFESTIVAL 1999 Text: Jan Axelsson Stockholms filmfestivals kontor utsattes under festivalen för skadegörelse. Ett fönster slogs sönder, en stinkbomb kastades in och slagord målades på väggarna. I ett anonymt pressmeddelande till TT beskrivs aktionen som en protest mot att Stockholms filmfestival i år innehöll ett program som sägs vara "ett kulturellt alibi för kvinnoförnedring och ett uttryck för kvinnohat". - Det är naturligtvis väldigt obehagligt att vi har utsatts för våld. Det är dessutom helt absurt att man riktar in sig på festivalen. Vi stöder ju inte porrbranschen på något sätt. Vi visar filmer som kritiserar hela den där industrin. Och ändå går man till angrepp mot oss, säger filmfestivalens chef Git Scheynius till TT. Bakgrunden till den debatt som den senaste tiden rasat om Stockholms filmfestival är att festivalen i år visar en serie filmer som debatterar pornografi och erotik. Miljöpartisten Viviann Gunnarsson krävde att Stockholms stad drog tillbaka sitt stöd till festivalen. Kort efter gav sig också centerpartiets kvinnoförbund in i debatten med samma krav. Politikernas resonemang kan dock tyckas något absurt. Särskilt med tanke på att ingen av dem hade sett filmerna det handlade om. - Det är skrämmande att dessa politiker inte ens försöker skaffa sig kunskap om vad vi egentligen visar. Är det så det brukar gå till inom politiken kan man undra hur vår demokrati egentligen fungerar, säger Git Scheynius. Flashback har tittat på så gott som samtliga av de omdebatterade filmerna, samt också några av de övriga filmerna på festivalen. >> BEEFCAKE Regi: Thom Fitzgerald Betyg: 4 (av 5) En spelfilm som är uppbyggd som en sorts dokumentärfilm. Det är 50-tal och det finns gott om pinuppbilder på kvinnor, men inte på män. Bob Mizer startar tidningen Physiquue Pictorral, som snart växer till en hel industri - flera tidningar, filmbolag och modellagentur med tusentals unga män. Regissören gick inför filmandet igenom tusentals foton och filmmeter från Bob Mizers studio, som alltså fanns i verkligheten. Han studerade också Mizers dagbok, brev och utskrifter av rättegångarna. Resultatet blir lysande, och Beefcake var utan tvekan en av filmfestivalens bästa filmer. >> BORN TO LOSE: THE LAST ROCK´N ROLL MOVIE Regi: Lech Kowalski Betyg: 4 (av 5) Lech Kowalski är en strålande researcher. Det visar han verkligen i filmen "Born to Lose", som är en dokumentär- film om Johnny Thunders. Det är en imponerande samling klipp med allt från tidiga klubbinspelningar av New York Dolls till livebilder tagna av Johnny Thunders bara några veckor innan hans död. Regissören har även tillbringat stor tid i New Orleans där Thunders dog och intervjuat människor i hans närhet. Men samtidigt är filmen mycket ojämn. Delar av filmen är av fruktansvärd dålig kvalitet (Man undrar nästan ifall han som filmar är påtänd?), och stora delar av Johnny Thunders liv nämns inte alls. Exempelvis nämns inte Sverige en enda gång i filmen, trots att Johnny Thunders bodde här i många år, och även har ett barn här. Och några intervjuer med Johnny Thunders själv finns inte heller med. Men trots detta är filmen definitivt sevärd på grund av en mängd udda filmklipp och sekvenser. Se filmen som en drygt 90 minuters lång bootlegvideo. Med den inställningen lär du inte bli besviken. Men för den som inte redan älskar Johnny Thunders och har allt annat material sedan tidigare är Born to Lose ett misslyckat försök till dokumentär. Trots det höga betyget som jag faktiskt tycker den är värd. >> DE ZONE Regi: Ben van Lieshout Betyg: 4 (av 5) En mycket speciell kortfilm, som snarare är en sorts monolog med bilder än en renodlad film. Filmen handlar om ett typiskt holländskt fenomen som kallas "de afwerkplek" och som är ställen där kvinnliga prostituerade ger njutning åt sina kunder. Filmen filmas genom hela filmen genom ett bilfönster, och inga ansikten visas. Men tillsammans med monologen och intervjuerna ger filmen ett mycket starkt intryck. >> OI! WARNING Regi: Dominik & Benjamin Reding Betyg: 3 (av 5) Tysk svart/vit skinheadfilm med homosexuella skinheads och aggressiv homofobi i en salig blandning. Snyggt filmad med stiliserat beskrivna våldssekvenser. En lyriskt berättad historia om den sjuttonårige Janosch som rymmer hemifrån och om hans attraktion till olika subkulturer. Inget för den som önskar en ny "Romper Stomper". >> THE OTHER HOLLYWOOOD Regi: Anders Dalgaard Betyg: 3 (av 5) En dokumentär om porrbranschen i Hollywood, granskad genom dokumentära bilder. I intervjuer berättar inblandade om varför de började arbeta inom porrbranschen, varför man inte använder kondom i filmerna (samtidigt som allt fler i branschen smittas av hiv) och om hur denna bransch i dag fungerar. Intervjuer med Hustlers chefredaktör Mark Croner, John Holmes änka Laurie, porrstjärnan Jenna Jameson, den hiv- positiva producenten John Stagliano och porrlegenden Ron Jeremy som medverkat i över 500 porrfilmer. The Other Hollywood är en lågbudgetfilm, vilket också märks. Men den är ändå klart sevärd, främst på grund av det intressanta urvalet av intervjuobjekt. >> RATED X, A JOURNEY THROUGH PORN Regi: Dag Yngvesson Betyg: 2 (av 5) Regissören Dag Yngvesson åker runt i San Fernando Valley och besöker porragenturer, stjärnor, producenter och regissörer. Han möter även porrprofessorn Linda Williams, och filmen slutar med att regissören själv gör porrfilm - i studiesyfte som det så vackert heter. Regissören berättar att det i genomsnitt görs 15 porr- långfilmer varje dag i USA, och att han ville göra en kritisk titt på porrindustrin i The Valley. Varför är de flesta inom branschen vita? Hur kommer det sig att så många skådespelare blivit antastade som barn? Dag Yngvesson har lyckats göra en sevärd dokumentär om porrbranschen, men att säga att den är kritisk vore att ljuga. Tvärtom, så är detta en av de mest okritiska filmer om detta ämne som gjorts. >> ROMANCE Regi: Catherine Breillat Betyg: 2 (av 5) Trist fransk film om Marie som älskar sin pojkvän, men som frustreras över hans ovilja att älska henne fysiskt. För att stilla sin sexuella hunger skaffar hon sig älskare, först en okänd man hon möter på en bar (spelad av porrstjärnan Rocco Siffredi), sedan rektorn på skolan där hon arbetar som lärarinna. Romance har av kritiker blivit beskriven som vågad, och som den sexuellt djärvaste filmen sedan "Sista tangon i Paris". Men det säger väl kanske inte så mycket, då Marlon Brandos scener i Sista tangon med Paris inte längre kan anses som direkt vågade. Åtminstone inte i Sverige år 1999. Tvärtom. >> SEX, THE ANNABEL CHONG STORY Regi: Gough Lewis Betyg: 4 (av 5) Filmfestivalens kanske mest uppmärksammade film. En dokumentärfilm om porrstjärnan Annabel Chong som 1995 medverkade i "The World´s Largest Gang Bang" där hon har sex med 251 män under tidsrymd av tio timmar. Ett rekord i porrbranschen, som sedan dess har slagits av ett par andra kvinnor. Den senaste siffran i dag är 1 000 män. Dokumentären "Sex, the Annabel Chong story" är en rätt tragisk skildring om en ung kvinnas korta karriär i porr- branschen. Berättelsen om hur hon som ung blir grupp- våldtagen i London, ångesten över att kanske ha blivit hivsmittad, hur hon i sin ensamhet skär sig i armarna med kniv och så vidare. I filmen får vi även möta hennes föräldrar och vissa av hennes skolkamrater. Filmen håller genomgående hög kvalitet och väcker snarare upprörda känslor, än fungerar som någon förtäckt porrfilm vilket vissa velat göra gällande. --------------------------------------------------- annons ------ Ring till New York för 69 öre/min http://www.flashback.se/telecom/ ----------------------------------------------------------------- 4.04 SVENSK GANGBANG-KLUBB STARTAD GBS (Gangbang Sweden) heter en nystartad klubb, som är en utbrytning från IPIS (Intimsmyckade Par I Sverige) som i fem år arrangerat sexträffar i Sverige. IPIS är en väl etablerad klubb som bildades redan 1991. GBS har främst sin verksamhet i Stockholm och ambitionen är att arrangera minst en träff i månaden. Träffar på andra orter i Sverige eller Norden kan dock bli aktuellt vid efterfrågan. Den senaste festen arrangerades den 11 november. En gangbang i privat stil med en 19-årig tjej från norra Sverige. I inbjudan beskrevs hon som en tjej som ville ha mycket analt och mycket spermasprut på både kroppen och i ansiktet. Festen arrangerades på ett hotell i centrala Stockholm. Inträdet var 600 kronor, och cirka åtta män planerades till denna gangbang. Nästa fest arrangeras den 8 januari i centrala Stockholm. Ytterligare information: GBS, Box 710, 114 79 Stockholm E-post: ipis@flashback.net Webbadress: http://www.flashback.net/~ipis/ ================================================================= 4.05 KONSTNÄRLIG VANDALISM MOT MODERNA MUSEET I våras det någon som kissade i Marcel Duchamps skulptur "Fountain" på Moderna Museet. Trots tilltaget har det skrivits mycket lite om denna händelse. För Moderna Museet är det förstås mycket pinsamt att något sådant kan inträffa. Museet har under senare tid fått kritik för att mer pengar spenderas på bevakning (fem miljoner årligen) än inköp av nya konstverk. Om det går att pissa i fontänen. Vad kan man då inte göra med den övriga konsten? Aktionen var ett medvetet ställningstagande av studenten Björn Kjelltoft, då förstaårselev på Konstfacks målerilinje. Själva aktionen utfördes den sjunde maj. Några veckor senare visades bilden på Konstfacks vårutställning. Björn berättar: "På vernissagedagen kommer min rektor och är ursinnig på mig och beordrar mig att ringa upp Sören Engblom. Moderna kontaktar alltså inte mig direkt utan går via rektorn. Jag ringer upp Sören och han är mycket förbannad och slänger ur sig en del intressanta kommentarer. Han säger att Duchamp hade decennier av konstvetare och kritiker bakom sig, och att jag inte har det." Chefsintendenten på Moderna Museet, Sören Engblom, jämställde aktionen med Noréns uppsättning med nazister. Han kunde, enligt Kjelltoft, inte se aktionen som konst utan jämställde den med vandalism. Ett par timmar senare kontaktade David Elliot Björns professor och lät hälsa att de råder Björn att hänga ned bilden från utställningen och aldrig visa den igen. Han sade att de betraktar bilden som en fejk tills något annat händer. "Detta såg jag som ett hot men hängde naturligtvis inte ned bilden. De försökte alltså att tysta mig genom att skrämma mig." I augusti fick Björn reda på ryktet att pissoaren undersökts och att man kommit fram till att ingen pissat i den. Bilden skulle alltså vara ett photoshoparbete. Läs mer om konsthändelsen på följande adress: http://hem2.passagen.se/gkrantz/artiklar/kjell.html. [bryt tystnaden] ================================================================= 4.06 FISTFUCKING Fyra olika par i 30-årsåldern har i Sverige gemensamt startat en klubb för sitt gemensamma intresse: fistfucking. Klubben söker nu fler par och gärna tjejer som är intresserade av att umgås på detta tema. Inga kostnader, man turas om att bjuda. För ytterligare information: E-post: annelie_smith@hotmail.com _________________________________________________________________ f l a s h b a c k _________________________________________________________________ 5.01 FLASHBACK TELECOM ERBJUDER FAST TELEFONI Efter succen med Flashback GSM tar vi nu ett ytterligare steg in i telemarknaden och erbjuder även fast telefoni. I och med avregleringen av den svenska telemarknaden har Flashback nu möjlighet att erbjuda dig en av marknadens absolut lägsta samtalstaxor. Tack vare mycket förmånliga avtal med nätoperatörerna kan vi pressa priserna både på Sverigesamtal, internationella samtal och samtal till mobiltelefon. Nedan följer ett urval av Flashback Telecoms superlåga priser för fast telefoni. Samtliga priser är exklusive moms. Öppningsavgift 0,32 kronor Sverigesamtal (dygnet runt) 0,15 kronor Mobiltelefon (dygnet runt) 1,45 kronor USA 0,69 kronor Australien 1,60 kronor Jämnför dessa priser med övriga leverantörer! Exempelvis kostar ett samtal hos Telia till mobiltelefon i Europolitans nät 3,45 kronor/minuten exklusive moms. Med moms blir det 4,31 kronor/minuten. Det vill säga mer än dubbelt så dyrt som via Flashback Telecom. Vill du få ytterligare information om hur du sänker dina telefonkostnader, så besök Flashback Telecoms webbsida. http://www.flashback.se/telecom ================================================================= 5.02 POLITIKER FÖRSÖKER STOPPA LAGLIG WEBBSIDA HOS FLASHBACK Flashback har anmälts för hets mot folkgrupp på grund av att man huserar nazistgruppen Nationalsocialistisk Front på sitt webbhotell. Stockholmspolisen har inlett en förundersökning mot Flashback. Tidigare hade Nationalsocialistisk Front en webbsida på ett webbhotell i USA, men den stoppades på initiativ av Björn Fries (s), kommunalråd i Karlskrona. Det är även Björn Fries som gjort en polisanmälan mot Flashback. Webbsidan har legat på Flashback i närmare två år. Orsaken att webbsidan aldrig har stoppats hos Flashback är att den följer gällande policy hos Flashback. För att kunna stoppas där krävs att webbsidan bryter mot svensk lagstiftning. Nationalsocialistisk Fronts webbsida: http://www.flashback.net/~nsf/. ================================================================= 5.03 FLASHBACK.SE CENSURERAD I SINGAPORE Webbsidan "www.flashback.se" har blivit stoppad av Singapore Broadcasting Authority! Meddelande som dyker upp när man försöker besöka sidan: -:- Oops! Sorry ... The site requested is not accessible. For more information on Singapore Broadcasting Authority Act http://www.sba.gov.sg/work/sba/internet.nsf/pages/Doc21, please check http://www.sba.gov.sg/work/sba/internet.nsf/pages/code. -:- Däremot går det fortfarande att besöka www.flashback.st och ett flertal av Flashbacks övriga domäner. Pär Eriksson ================================================================= 5.04 ÅRETS JULKLAPP: EN FLASHBACK ZIPPO-TÄNDARE Flashback har alltid varit mycket återhållsam med till- verkning av reklamvaror. T-tröjor, dekaler, märken och pins har funnits, men aldrig till försäljning. Nu, för första gången, erbjuder vi dig som läsare att skaffa en egen unik Zippo-tändare. Specialtillverkad för Flashback i Zippos fabrik i USA. Tändaren är en så kallad windproof-modell, det vill säga den klassiska modellen. Den är tillverkad i polerat stål, med Flashbacks logotyp ingraverad. Den levereras i en exklusiv presentbox, (även den designad av Flashback och tillverkad av Zippo). Alla Zippos tändare har livstids garanti, (deras slogan är "It Works Or We Fix It Free!"). Det är med andra ord ingen billig kopia, utan en riktig Zippo. Tändaren är en samlarutgåva, och finns endast i 50 exemplar. Först till kvarn ... Priset är 299 kronor (exklusive porto). Är du intresserad av att köpa ett exemplar skickar du en intresseanmälan till: flashback@flashback.se. ================================================================= 5.05 ÅRETS JULKLAPP 2: EN PRENUMERATION PÅ FLASHBACK Den tryckta utgåvan av Flashback har under de senaste fyra åren endast kommit ut med ett nummer. Många tror säkert att tidningen är nedlagd, och kanske är det inte så konstigt med tanke på de senaste årens milt sagt sporadiska utgivnings- takt. Under 1995-1999 har Flashback i stället lagt tyngden på andra områden. Främst Internet, men även skivutgivning, bokförlag och verksamhet inom telekommunikation med mera. Under sommaren och hösten har vi bland annat startat tjänsterna Flashback World Office och Flashback Telecom (med Flashback GSM som en av dessa tjänster). Men under hösten har också Flashback registrerats som periodisk tidskrift. Enligt en preliminär utgivningsplan skall tidningen utkomma med två nummer nästa år, för att året efter utkomma med fyra nummer per år. En prenumeration (tre nummer) på Flashback kostar 150 kronor. Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm, Sverige Postgiro: 169 18 26-0 Bankgiro: 5080-5621 ================================================================= 5.06 PLATSANNONSER FÖR IT-BRANSCHEN - NY AVDELNING I FLASHBACK Från och med nästa månad erbjuder FNA platsannonser för IT- branschen i slutet av varje nummer. FNA är i dag nordens största nyhetsbrev - alla kategorier. Över 86 000 prenumeranter (där alla har Internet!) gör FNA till en utmärkt plats att rekrytera IT-personal. Behöver ditt företag IT-kompetens? Databasprogrammerare, systemansvariga, supporttekniker ... För ytterligare information: E-post: mailto:annons@flashback.se Telefon: 08-20 35 05 _________________________________________________________________ f a s t a a v d e l n i n g a r _________________________________________________________________ 6.01 FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas till: fna@flashback.se. >> CAFÉ STOCKHOLM Jag läste i lokaltidningen om angelägenheterna som gjorde att "den stackars" ägaren till Café Stockholm vid Norrtull i Stockholm slutligen fick slå igen sin verksamhet. Under första veckan i oktober greps elva personer på kaféet, tre av dessa tillhörde personalen. Det är i vissa fall oklart vilka som tillhör personalen då det har hänt att även gäster hoppat in bakom disken för att sälja saker. Det som har sålts bakom disk är varor som cookies, smörgåsar, kaffe och narkotika. Under sommaren har polisen gjort stickprov i lokalen och har då hittat sjutton paket narkotika instuckna på varierande ställen i lokalens inredning, bland annat i bearnaisesåsen. Dessutom kom man på två kvinnor i källaren med att paketera narkotika i portionsförpackningar. Som invånare runt kvarteren runt Norrtull har man vid tretiden på nätterna kunnat se allsköns människor vallfärda till detta kafé, tillsynes ditlockade av det mer "välsorterade" utbytet. Detta kafé har enligt polisen varit en knutpunkt för flera hundra kriminella från olika delar av Sverige. Kvarteren runt Norrtull har räknats som Sveriges värsta säte för kriminalitet och narkotikahandel. Värre än Sergels Torg! Man har även gjort ett stort antal vapenbeslag, samt beslag av illegala spelmaskiner på Café Stockholm under den tid som det har existerat. Dessutom har det varit en hel del inbrott i det omgivande bostadsområdet, samt prostitution, helt öppet, på dagtid i parken precis nedanför de närbelägna Rödabergsskolans skolgård. Barnen på skolan har även hittat använda kanyler på sina domäner. Trots detta tog det hela två år för polisen att bomma igen stället. Ace >> SVAR: ARRESTERINGAR AV HOMOSEXUELLA I UGANDA > Hur kommer utrikesministern att agera med anledning av > dessa uttalanden? > Är presidentens syn på mänskliga rättigheter förenligt > med fortsatt svenskt bistånd till Uganda? > Är Ugandas medlemskap i FN förenligt med ståndpunkten > att mänskliga rättigheter inte behöver respekteras i > Uganda? Tasso Stafilidis har frågat mig mot bakgrund av de homosexuellas situation i Uganda om jag ämnar driva frågan om de homosexuellas mänskliga rättigheter i FN och i EU och i så fall hur. Den svenska regeringen ser med stort allvar på uttalandet av president Museveni rörande homosexuella i Uganda. Diskriminering och bestraffning av personer på grund av homosexualitet är helt oacceptabelt. Rätten till privatliv liksom yttrandefriheten finns fastlagd bland annat i den internationella konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter. I den fortlöpande dialogen mellan Sverige och Uganda kommer vi från svensk sida att klargöra vår inställning på detta område. Det är oroande att vi kan se en liknande utveckling som i Uganda i andra afrikanska länder. Rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gäller för alla människor, utan åtskillnad, oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Principen om icke- diskriminering är grundläggande och utgör ett centralt inslag i de olika konventionerna om mänskliga rättigheter. Uganda har ratificerat flera av dessa konventioner, bland annat konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, och är sålunda bundet av dess innehåll. Den svenska regeringen är av den bestämda uppfattningen att diskriminering och bestraffning av människor enbart på grund av deras sexuella läggning står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. I alla forum verkar Sverige för att på ett kraftfullt sätt motverka förekomsten och uppkomsten av alla former av diskriminering. Sverige kommer att fortsätta att påtala och uppmärksamma dessa frågor i alla de sammanhang där det är aktuellt och på bästa sätt tjänar saken. Självklart kommer jag också att ta upp denna fråga då jag har bilaterala kontakter med berörda länder. Utrikesminister Anna Lindh ================================================================= 6.02 PS. KOLLA IN Jorden är platt! http://www.common.se/horatius/platt.html Ladislaus Horatius filosoferar. Klyscherizer http://psychonaut.nu/klyscherizer/index.html Gör din egen låt direkt på nätet. Ipren http://hem1.passagen.se/dummer/ipren/ Den intelligenta värktabletten. Ayo: Utmanande kjolar skapar våldtäkter http://wwwa.aftonbladet.se/noje/9910/25/ayo.html Rappstjärnan Ayos recept mot övergrepp: slöja. Bli kristen, få en mobiltelefon http://www.landoverbaptist.org/news1199/phone.html Erbjudandet gäller till och med år 2000. Rankin Raw Nudes http://www.confused.co.uk/gallery/rankin.html En samling udda nakenbilder. Disney´s Toy Story Two: The Homosexual Agenda http://www.landoverbaptist.org/news1199/toystory.html Satans nya film? Åtminstone enligt baptistkyrkan. Some of Dale´s skirt pictures http://www.aristotle.net/~domiller/gallery.html Titta, en man i kjol! Dumheter - att roa och oroa http://home.swipnet.se/dumheter Roligare än så här blir det inte. Antikommunisterna de blå http://antikommunisterna.just.nu Denna webbsida är tillåten i Sverige, men förbjuden i Kina? ================================================================= 6.03 SMÅTT & GOTT "De som äger landet bör styra det." - John Jay "I Nordamerika finns sju större filmbolag och mer än 1 800 dagstidningar, 11 000 tidskrifter, 11 000 radiostationer, 2 000 TV-stationer, 2 500 bokförlag. 23 bolag äger och kontrollerar över 50 procent inom varje medium. I vissa fall har de monopol." - Noam Chomsky "Det är inte till hjälp för judeutrotningens offer att anta en doktrin om deras mördare." - Noam Chomsky "In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates?" "Demokratin bör försvaras med demokratiska medel, inte genom att inskränka den." - Bertholof Brännström ================================================================= 6.04 REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSER ----------------------------------------------------------------- Äger du en värdefull .com-adress? http://www.domaintrade.com Sälj, auktionera ut, finn en partner. http://www.domaintrade.com Vi ökar värdet på din .com-adress! http://www.domaintrade.com ----------------------------------------------------------------- Vinn IBM WorkPad C3 på http://www.ees.se/eCommerce -Få tillbaka upp till 2000 SEK med IBM Cash Back- ----------------------------------------------------------------- "GRATIS" INFO HUR DU ENKELT FIXAR PENGAR "UTAN ATT JOBBA" !!!! http://www.secrets2success.com/special44040/index.html ----------------------------------------------------------------- http://www.webuy.se/ Kanonpriser på ljud, bild, foto & elektronik Beställ senast 12 dec för leverans före jul. http://www.webuy.se/ ----------------------------------------------------------------- http://www.velvetvideo.com Kvalitetsfilm på video och dvd Nordens största utbud! Välkommen till http://www.velvetvideo.com ----------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________ r e p o r t a g e _________________________________________________________________ 7.01 FNA DEBATT: NAZISMEN - UR EN ANNAN SYNVINKEL Text: Per Johansson Inledningsvis vill jag säga att jag inte tror på "demokrati", det vill säga ett system som styrs av dolda intressen genom korrupta politiker. Ett system som bygger på innehållslösa fraser som "alla människors lika värde" med mera vilket alla kan upprepa likt papegojor, men som egentligen kan tolkas hur som helst. I själva verket är andemeningen i fraser som denna att vi skall tolerera att styras av en främmande minoritet. Jag är för folkstyre och grundläggande friheter, men jag är emot allt svineri som sker i vårt land under "demokratins" täckmantel. Dessutom har demokratin ingalunda monopol på saker som yttrande- och föreningsfrihet, även ifall man gärna vill påskina att man är det enda alternativet genom att demonisera alla alternativa styrelsesätt. Det som fått mig att skriva detta inlägg är att den aktuella "debatten" om ett förbud mot "nazistiska" organisationer är en lågvattendebatt utan dess like. Vad man helt verkar bortse från i den så kallade "debatten" är bland annat följande: 1. Det är olagligt att spränga bomber, skjuta människor etcetera. Oavsett åsikt. Mot detta finns redan lagar och förbud. Om en organisation - eller medlemmar i en organisation - begår brott är det bara för myndigheterna att beivra brotten, precis som man gjort i alla tider. I stället bör man fråga politikerna hur den här situationen har kunnat uppstå under deras vanstyre, när man tydligen inte ens längre kan ha yttrande- och föreningsfrihet i Sverige. 2. Att polisens övergrepp mot en fredlig rockkonsert i Brottby med flera är en av anledningarna till den fientlighet mot poliser och myndigheter som till sist kulminerar i sådana händelser som morden i Malexander. Det är mycket allvarligt när polismakten till och med har börjat ge sig på musik i syfte att kväsa en politisk kraft. Att medier underblåser polismaktens metoder genom att hetsa till handling eller i bästa fall rapportera om deras övergrepp som helt normalt polisarbete. Ett talande exempel är följande citat ur Göteborgs Posten 22 oktober 1999: "Deltagare på nazifest kartlagda Varbergspolisen är nu färdig med kartläggning av ungdomarna som deltog vid en fest med nazistiska förtecken i Grimeton i juni i år. Polisen har genomfört samtal med alla ungdomar som kom från Varberg, 33 av cirka 130 deltagare. I ett pressmeddelande skriver polisen ´att det har kunnat konstateras att större delen av ungdomarna inte är uttalade nazister, däremot finns rasistiska strömningar´." Vidare rapporterar man helt okritiskt att "Polisen avslutar nu Grimetonärendet genom att konstatera att vissa i gruppen är försatta ur spel och andra behöver övervakas i framtiden". Med nyhetsrapportering som denna kan man väl minst sagt säga att KGB-typerna i Sverige har grönt ljus av medierna. 3. Våldet mot nationella. Senast för ett par veckor sedan skedde ett planerat överfall med basebollträn mot en nationalist utanför hans hem i Haninge. Inga skriverier, ingen polisutredning. Listan över vålds- attentat mot nationella kan göras lång, mycket lång. Politiskt motiverade våldsbrott mot nationalister är mångfaldigt fler än mediers så populärt omnämnda "nazistiska våldsbrott". Om någon tvivlar på detta är det bara att teckna en prenumeration på Motkrafts elektroniska nyhetsbrev (www.motkraft.net), där bland andra AFA varje vecka raljerar om nya attentat och trakasserier mot politiska motståndare. Vill man leva i en demokrati skall en rättsstat knappast göra skillnad på vem som blir utsatt för brott eller varför han blir det. Polismaktens, myndigheternas och mediers ensidighet leder naturligtvis till frustration bland nationalister. 4. Man utmålar gärna Sverige som slappt gentemot "nazism" och "rasism". Inget kan vara mer fel. Jämför domar etcetera för "hets mot folkgrupp" med andra länder och Sverige ligger högt upp. Lagarna är dessutom medvetet konstruerade på ett sådant sätt att de kan tolkas i princip hur som helst. Det är givetvis "slappt" av polisen att misshandla konsertdeltagare med stålbatonger, eller att döma folk till fängelse för att de höjt högerarmen i fel vinkel eller burit på runsymboler. I medier kan man lätt få uppfattningen om att säkerhets- polisen sysslar med annat än att bevaka nationella, enligt dem själva däremot är det deras huvudverksamhet. Trots detta kräver man från proffstyckarnas håll att de skall lägga ännu mer resurser på att förtrycka svenska patrioter. 5. För att kringgå grundlagen vill man förbjuda "aktivt medlemskap i nazistiska eller rasistiska organisationer". Det skall med andra ord inte vara förbjudet att ha en nazistorganisation, men det skall vara förbjudet att medverka aktivt och till exempel dela ut flygblad, ge ekonomiska bidrag samt verka för att nya medlemmar rekryteras. Jag tror inte att Kinas företrädare kunnat förklara sina förbud bättre ... Och vad är en nazistorganisation? Alla nationalistiska organisationer är ju inte nationalsocialistiska. Det är våra politiska meningsmotståndare som kommer att bestämma vilka organisationer som skall förbjudas. Slutsatsen blir att alla organisationer som uppfattas som ett hot mot makteliten och deras intressen kommer att förbjudas. Enligt politikerna är det ju inte bara "nazistiska" organisationer som skall förbjudas, utan även så kallade "rasistiska" organisationer. Ni vet själva hur luddigt "rasist"-begreppet är, och det är väl det som är meningen. I stället borde vi ägna en stund åt att fundera över om inte det nationella motståndet är en yttring på grund av att något faktiskt är fel i samhället. De har i år kört över svenskens åsikter i invandringsfrågan och förväntar sig att det inte skall ske någon motreaktion. Och när detta sker så lyssnar de inte, utan vill förbjuda och tysta ned kritiken i stället så att vansinnespolitiken kan fortgå ostört. När medier rapporterade att 69 procent av medborgarna vill förbjuda "nazistiska" organisationer, så reagerar de ungefär som i sagan om kejsarens nya kläder. När den lille pojken påpekar för folket att kejsaren är naken så försöker massan få tyst på honom, för att på så sätt försöka sopa den obehagliga sanningen under mattan. 6. I vilken av alla "debatter" har någon fått svara för "nazisternas" åsikter? Vet folket verkligen vad de vill förbjuda? Den så kallade "debatten" verkar ju snarare handla om att man med alla medel skall förhindra den ena sidan - "nazisterna" - att komma till tals. 7. Det skulle även vara intressant att ta del av exempelvis Kinas argument gentemot omvärlden när de slår sönder regimkritiska organisationer och rörelser. Jag tror att en jämförelse med de argument som nu populärt förs fram skulle få en slående likhet. Man kan inte undgå att dra paralleller till Orwells mardrömsvision "1984". För de som vill höra den nationella sidans argument och synpunkter i de här frågorna rekommenderar jag webbadressen: http://www.folktribunen.com. ================================================================= 7.02 MORDET PÅ OLOF PALME En artikelserie i tio delar av Jan-Ove Sundberg Del 5: Sektspåret: De fanatiska brödraskapen Svårt misshandlad ringde Tommy Asklöf från Sundbysjukhuset i Köpenhamn till sin advokat i Stockholm, Bengt Sjönander. "Kom hit! Jag vet vem som mördade Olof Palme", var hans dramatiska budskap från sjuksängen. "Det är därför de har misshandlat mig!" 35-årige Tommy Asklöf levde en stor del av sitt liv på fel sida om lagen. Han var välkänd på landets fängelser där han suttit sedan 1965 och aldrig varit ute ifrån i längre perioder än tre månader. I början av september 1986 fick han sin första permission efter ett bankrån, och tänkte åka till Spanien. Men resan slutade i Köpenhamn. Advokat Bengt Sjönander: "Han ringde mig och ville att jag omedelbart skulle flyga till Köpenhamn, och åka till Sundby- sjukhuset. Han berättade att han visste vem som mördade Olof Palme och att han kände sig tvingad att avslöja det han visste. Han ville inte säga något om det i telefon. Han kände sig förföljd och ville att jag skulle kontakta Hans Holmér." Enligt polisen i Köpenhamn var Tommy kraftigt berusad, förmodligen av tabletter, när de grep honom på eftermiddagen den 9 september. Han kunde inte ta vara på sig själv, enligt en polisman. "Vi släppte honom klockan 7.30 dagen efter", uppgav vakthavande befäl. Men Tommy Asklöf gav tidningen kvällsposten en helt annan version av händelseförloppet. Han berättade att polisen klockan 09.40 lämnat honom på en sjukstuga, och själv var han övertygad om att det var just dessa som hade misshandlat honom. Bakhuvudet var inslaget, kroppen blåslagen och en nackskada hade resulterat i att njurarna inte fungerade. Tommy Asklöf avled innan han hann berätta vad han visste om Palmemordet. "Han antydde dock att det finns ett samband mellan mordet på Olof Palme och styckmordet på den prostituerade Catrine da Costa i Stockholm sommaren 1984, men vilket samband sade han inte", säger advokat Bengt Sjönander. Catrine da Costa lämnade den 8 juni 1984 in en stereoradio och en väska på Centralens effektförvaring i Stockholm. Hon skulle hämta sakerna nästa dag, men hon kom aldrig tillbaka. Den 18 juli hittades de första plastsäckarna med delar av hennes styckade kropp. I augusti gjordes fler fynd, men huvudet saknas fortfarande och man vet ännu inte exakt hur hon dog. Alla inre organ hade tagits ur kroppen på ett sätt som görs vid en komplett obduktion. Obducenten Jovan Rajs har konstaterat, att mördaren hade kunskaper i kirurgi, ortopedi och obduktionsteknik. Misstankarna föll därför snabbt på en då 38-årig rättsläkare som också anhölls för mordet. Men bevisen mot honom höll inte och polisen tvingades släppa läkaren. DET HEMLIGA BRÖDRASKAPET På morgonen den 28 oktober 1987, grep polisen åter den misstänkta läkaren, som nu skulle höras om misstanke för incest med sin 4-åriga dotter. Den lilla flickan hade för polisen berättat, att hennes pappa läkaren och en vän till honom, under rituella former styckmördat Catrine da Costa. Polisen vet också att läkaren och hans medhjälpare ingår i ett hemligt brödraskap med en sjuklig förkärlek för döden i dess mest groteska former; ritualer med stympade, lemlästade och torterade människor, och att de frossar i bilder och beskrivningar av mördade människor. Stockholmspolisen misstänker att Catrine da Costa inte är den enda prostituerade som mördats av medlemmar ur den hemliga sekten, och man misstänker också att den ligger bakom mordet på den 22-åriga japanskan Kazuku Toyonaga, som i oktober 1986 hittades styckmördad i Köpenhamns hamn, där hon låg i fem olika plastpåsar. Spaningsledningen sökte redan från första början Olof Palmes mördare i en religiös sekt eller ett hemligt brödraskap. "I de här grupperna finns galenskapen, hatet, fanatismen och den envishet som måste till, för att genomföra ett sådant här vansinnesdåd", medgav en högt uppsatt poliskälla redan under Hans Holmér. EUROPEISKAMERIKANSKA EVANGELISTISKA KORSTÅGEN En sekt som på ett tidigt stadium intresserade polisen var EAEK, som bildades på 60-talet av svenskamerikanen John S. Torell. Den har ingen fast organisation och når sina svenska medlemmar enbart genom kassettband per post. Sekten är extremt bibeltroende och domineras av konspirations- teorier. "Palme bar det yttersta ansvaret för den svenska militärens nedrustning, som öppnade vägen för den sovjetiska invasion som är nära förestående", sade John Torell i Aftonbladet den 21 mars 1986. "Det är bra att han är borta. Jag har uppmanat mina anhängare att rösta eller ´be´ bort honom, men aldrig sagt att de skulle skjuta honom." SCIENTOLOGERNA En annan extrem och bevisligen farlig sekt som fått fotfäste i Sverige, och bland annat hjärntvättat och drivit sina medlemmar till hysteriska nervsammanbrott och ekonomisk ruin, är Scientologerna. I juli 1986 tog polisen en 34-årig avhoppare i förhör, för att få veta mera om kyrkans spionnät, och hatet mot Olof Palme. I direktiven för organisationens spioner står det: "Vi måste slåss med målet att totalt krossa fienden. Löpa linan ut och utplåna honom." Olof Palme ansågs som sinnebilden för det svenska skatte- trycket, något som hotade att omintetgöra eller "förinta" Scientologkyrkans existens i Sverige. Bakom resonemanget låg ett förslag som ansåg att Scientologerna inte var en ideell förening utan en affärsdrivande verksamhet. Som ideell förening var Scientologerna befriade från skatt. Som affärsdrivande verksamhet skulle de tvingas betala miljoner i skatt. Enligt avhopparen har det aldrig funnits ett hatobjekt så stort som Olof Palme. Den svenska statsministern var en "SP" - en "Surpressing Person", en förtryckande person. Som "SP" skulle han bekämpas med alla medel och i synnerhet med "dirty tricks", smutsiga trick. Marcus Nyman, Scientologernas informationssekreterare i Sverige, försvarade föreningen: "Vi har en reformverksamhet där vi samlar information, men i den får det inte begås några illegala handlingar över huvud taget. Jag vet, med handen på hjärtat, att vi inte har någonting med mordet på Olof Palme att göra." FÖRBEDJARE FÖR SVERIGE Mordet på Olof Palme var Guds hämnd för att Sverige inbjöd och välkomnade PLO-ledaren Yassir Arafat våren 1983. Så tolkar pingstpastor Kjell Sjöberg en profetia som framförts i en bönegrupp. Profetian löd i korthet: "Så skall skott ljuda och terroristdåd ske i ert lands huvudstad. Jag vill att ni från den här stunden skall minnas, att det ris man bundit, och den öppning man berett, skall komma tillbaka över ledningen själv. Skott, som skall genljuda i Norden genom terroristaktivitet, skall sätta punkt och skapa förvirring på ett sätt som man aldrig anat." Den framfördes när den religiösa sekten, "Förbedjare för Sverige" var samlade till så kallade böndagar i mars 1983. Målet var att med hjälp av bön stoppa PLO-ledaren Yassir Arafats officiella besök i Sverige. Profetior är en återkommande företeelse i pingströrelsen och 100 000-tals människor i Sverige har hört och tror på dem. BYRÅ 1 I december 1985 dömdes "Bombmannen" Lars Tingström av Svea hovrätt till livstids fängelse, bland annat för sprängningen av chefsåklagare Denckers villa. Hela hösten 1986 arbetade advokat Pelle Svensson för att fria "Bombmannen". Hans trumfkort var fyra vittnen, som hoppat av från en religiös extremsekt. Under rättegången berättade en avhoppare att han en tid bodde ihop med en av medlemmarna i sektens hemliga terrorgrupp, kallad Byrå 1. Den hade 500 personakter på "fiender" till rörelsen och sysslade med spionage, infiltration av svenska myndigheter; som polisen i städer över hela landet, inbrott med hjälp av låssmeder, avancerad telefonavlyssning, att hålla snokande journalister borta, kontroll av egna medlemmar, etcetera. I september 1986 lämnade Pelle Svensson över allt material han samlat om sekten, till spaningsledningen under Hans Holmér. Materialet innehöll bland annat bilder. En föreställde en man i 45-årsåldern som under en period 1985 vistades i USA, där sekten har sitt högkvarter, och ägnade sig åt skjut- träning med samma typ av vapen som polisen tror att Palmes mördare använde - en Smith & Wessen .357 Magnum. På bilden håller mannen samma slags vapen i sin hand. "Jag tror att sekten är inblandad i mordet på Olof Palme", sade Pelle Svensson till kvällstidningarna i samband med att materialet om den överlämnades till polisen. Enligt sektens synsätt är staten och etablissemanget fiender, och de talar tydligt och klart om att "hantera" människor som står i vägen för deras idéer. På listan finns flera regeringsmedlemmar, enligt advokat Svensson. Han avslöjade att han under rättegången mot "Bombmannen" hotades av sekten. Torpeder dök upp i åhörarbänkarna och riktade hätska blickar mot hans vittnen, avhopparna. När de inte kunde skrämma dessa till tystnad, vändes hotelserna mot Pelle Svensson. Han tvingades ändra vanor och rutiner när han vistades i Stockholm. Han bytte hotell varje natt, fick ständigt se sig om över axeln och ta olika färdvägar till rättssalen. "Det lugnade sig när domen föll. Bombmannen fälldes som skyldig och ingen uppmärksamhet riktades mot sektens verksamhet. Jag har dock fortsatt mina efterforskningar för att få till stånd en ny utredning, och sekten har på nytt trakasserat mig", avslöjade Pelle Svensson. I juli 1987 kontaktades spaningsledningen av en man i svår samvetsnöd som påstod: "Jag har hoppat av det brödraskap som mördade Olof Palme. Jag fruktar för mitt liv, ni måste hjälpa mig!" Mannens uppgifter ansågs så heta att han omedelbart sattes under polisbeskydd. Han förklarade själv, att enbart avhoppet innebar att han skrivit under sann dödsdom. Sektens regler var stenhårda, för i dess översta skikt satt några av samhällets absoluta toppar! Den 4 september samma år, var spaningsledningen så överraskande optimistisk, att dess talesman Ingvar Eriksson avslöjade för medierna: "Gemensamt för sekterna och brödraskapen har varit det intensiva hatet mot Olof Palme, som betecknats som ´Satan själv´ och någon som ´måste utrotas´. Dessa extrema grupperingar har de ekonomiska resurser som behövs för att finansiera ett mord, och just så kan ha skett. Vi är i dag mycket optimistiska när det gäller ´sektspåret´, för det har nämligen dykt upp något utomordentligt intressant i ett av de gamla spåren ..." I nästa nummer av FNA: Agentspåret. ================================================================= 7.03 "POLITISKA" DÅD BANAR VÄG FÖR ORGANISATIONSFÖRBUD "Dumma hundar biter stenen, inte den hand som kastade den." Justitieministerns förslag om en kriminalisering av aktivt medlemskap i vad man betecknar som "kriminella" organisationer är inget nytt. Det är en plan som har funnits på ritbordet länge. På Justitiedepartementet har man under flera år utrett och utarbetat en sådan förbudsplan. Våra makthavare har helt enkelt väntat på att tiden skall bli "mogen" för förbudslagens genomdrivande. Det finns nämligen starka krafter som vill inskränka det svenska folkets grundläggande fri- och rättigheter. Denna förbudslag är speciellt framtagen för att KRINGGÅ vår svenska grundlag. Bara detta faktum borde få vaksamma människor att dra öronen åt sig. I och med den senaste tidens dåd har tiden onekligen blivit mogen för en sådan inskränkning i det svenska folkets grundläggande friheter. Makthavarna har inget emot dåd av det slag som skett den senaste tiden. Dåden utgör ju inget hot mot systemet eller mot makthavarna själva. Händelserna har i stället den effekten att de stärker makthavarnas grepp genom möjligheten till inskränkningar i medborgarens friheter och att den stärker deras ihåliga argument - inte för att argumenten bär sig själva - utan endast genom att motståndaren utmålas som djävulen själv. Det har i själva verket varit så länge, att makthavarna inte har några hållbara argument för sin destruktiva politik. Den enda möjligheten de har är just detta att påstå att allt annat leder raka vägen till gaskamrarna i Auschwitz. Som om svenskarna har något med Auschwitz att göra, som om svenskarnas motstånd mot främmande exploatering, främlings- invasion och kulturimperialism är det samma som massutrotning av judar. Enligt medierna är det givetvis så, och detta beror inte på att det är så, utan som jag sagt ovan, att det är det enda argument makthavarna har kvar. Genom ett förbud mot aktivt medlemskap i organisationer hoppas man från makthavarnas sida att på sikt omöjliggöra eller åtminstone allvarligt försvåra för svenskarna att göra motstånd mot främlingsväldet. Syftet är givetvis inte att få slut på våldet i samhället, eftersom detta knappast genereras från "nazistiska" eller ens kriminella organisationer utan i stället från makthavarnas destruktiva politik. Det är politiker och andra makthavare, särskilt inom medierna, som bär ansvaret för det eskalerande våldet i samhället. Det är dessa människor som bryter ner och förstör vårt land. Makthavarna vill att vi likt den dumma hunden skall angripa sjukdomssymtomet, inte det illasinnade virus som bär skulden, eftersom detta virus utgörs av makthavarna själva. Symtomet är alienerade unga män som begår våldsamma handlingar. Avrättningen av två poliser i Malexander har sitt ursprung i förstörelsen av Sverige - i försöken att slå sönder det svenska samhället och skapa ett gränslöst mångkulturellt "samhälle". Polismördaren är inte lika mycket "nazist" som han är en symbol för den multietniska och mångkulturella katastrofpolitiken. Dåden går inte att skylla på en ideologi utan är i stället ett resultat av de slitningar och de konflikter som uppstår i mångkulturella områden där alla gränser och värden suddats ut för att ersättas av förvirring, frustration och slutligen av aggression. Våra makthavare är knutna till främmande intressen, det är naturligt för dem att vilja förstöra den svenska national- staten och det svenska folkets etniska, kulturella och territoriella integritet. Ett enat och medvetet folk utgör ju ett hinder på vägen mot exploatering och globalisering. Den internationella storfinansen vill ha öppna gränser, de vill ha lättpåverkade, lättstyrda och rotlösa medborgare. All form av naturlig lojalitet inom folk och raser utgör ett hot mot deras mål. Genom mediekonglomeraten underblåser de alla former av destruktiva beteenden, inklusive våld. Det är ingen som skall tro att mediemogulerna är omedvetna om att vålds- filmer på video, tv och på bio genererar våld i samhället. Massmedierna är först och främst propagandaverktyg avsedda att påverka folks åsikter och beteenden. Vill man ha bevis för vad som står på deras sociopolitiska agenda, räcker det med att slå på tv:n. Hade mediemogulerna varit emot våld, pornografi med mera hade du garanterat märkt det på utbudet. Problemet är att den senaste tidens våldsdåd spelar våra fiender i händerna. Det som har skett är till deras fördel, inte till vår. Att våra fiender vill bryta ner och förstöra Sverige innebär samtidigt att vi har ett ansvar att motverka detta. Det är vår skyldighet att skapa ordning där ordningen bryter samman, att skapa enighet och samhörighet mellan svenskar där mångkulturen slår sönder, att återskapa kultur och traditioner där de bryts ner och att göra motstånd på alla områden där fienden angriper vår kultur och vårt folk. Det är samtidigt vår plikt att vara politiska realister. Det innebär att vi endast får göra det som klart gagnar våra intressen. Att avrätta två poliser gagnar inte vår sak. Att skjuta en fackföreningsman gagnar inte vår sak. Inga av de våldsdåd som genomförts det senaste året har gagnat vår sak, tvärtom. Dessa dåd har varit destruktiva, de har mötts av oförståelse hos det svenska folket och de har gett oss nya fiender i en tid då vi definitivt inte har råd med nya fiender. Om vi säger att vi verkligen befann oss i ett "krig" som dessa "män av handling" påstår att vi gör när de talar om "den väpnade kampen", då är det verkligen viktigt att det som görs verkligen är genomtänkt. I så fall är det ju precis som i en armé - handlar man fel, förlorar man. Ett krig förs inte av känslomässiga hetsporrar utan av kall- hamrade generaler. Problemet med hetsporrarna är att det inte finns några generalplaner, inga generalstaber, inga strategier. De gör endast det som faller dem in. En väpnad kamp kan inte föras utan en strategi, generaler och långsiktiga planer. Ur denna synpunkt förefaller därför dessa hetsporrars "väpnade kamp" rent absurd. Det enda som kan komma ur denna "väpnade kamp" är att den välorganiserade motståndaren vinner allt fler fördelar och stärker sin egen position. Krig skall man inte föra om det inte finns en utsikt att vinna. Som politiska handlingar är de senaste dåden inte försvarbara. Det är inte frågan om vad som är rätt eller fel, det är inte frågan om huruvida "Peter Karlsson" förtjänade bilbomben eller inte. Det enda viktiga är konsekvenserna och effekten av det som har hänt. Huruvida det varit till den nationella befrielsekampens fördel eller inte - vilket det definitivt inte varit. Dessutom kan vi inte rycka ut en av händelserna ur sammanhanget och säga att den var bra och de andra dåliga, eftersom samtliga händelser nu ingår i en politisk helhet. Eftersom vi fortfarande endast når ut till en minoritet av det svenska folket får vi acceptera att det är massmedier som Aftonbladet och Expressen som formar folkets uppfattning om dessa händelser. Det innebär att Björn Söderberg var en godsint fackföreningsman i folks ögon, inte att han var en inskränkt Stasityp som angav sina arbetskamrater för att de hade fel politiska åsikter. Det är olyckligt att vi, just som vi höll på att rycka fram, nu är tvungna att ta några steg tillbaka. Det som skrämmer mig är inte våldet, eftersom det inte är annorlunda än övrigt våld i samhället, utan möjligheten att ett fåtal hetsporrar i ofrivillig samverkan med vårt folks fiender på ett ögonblick kan förstöra alla våra organiserade ansträngningar. Jag uppmanar därför de individer som möjligtvis tänkt genomföra liknande dåd att avstå från detta. Det är inte upp till er som individer att påverka ett helt folks politiska framtid. Vi befinner oss i ett mycket känsligt skede av kampen. Att på eget bevåg genomföra liknande dåd är inte patriotiskt, eller för den delen nationalsocialistiskt - det påminner mer om anarkism. Att en majoritet av det svenska folket nu låter sig luras, och stöder våra fienders rop på organisationsförbud är tyvärr inte bara ett resultat av mediernas lögnaktiga hets, det är också resultatet av vissa personers ofolkliga handlingar. Svensk patriotism har inget att tjäna på terrorism. Våld skall endast användas när det är absolut nödvändigt, till exempel i självförsvar. Svenska motståndsrörelsen anser att mord på polismän och "fackföreningsmän" är ytterst skadligt för den nationella frihetskampen. [nationell information] ================================================================= 7.04 DE OSYNLIGA MAKTHAVARNA Reportage av Jan-Ove Sundberg. Frimurarna är en stat i staten. Osynliga makthavare som rycker i trådarna när det behövs och agerar i det fördolda. De är oerhört känsliga för kritik, men själva har de ingenting till övers för den öppna, demokratiska värld som finns utanför de stängda dörrarna och som människor trots allt mår bäst av att leva i. Nu har kungen vägrat att efterträda prins Bertil som stormästare i Svenska Frimurare- orden. Tack, Ers Majestät, ni tar er! Carl den XVI Gustaf fick både en muntlig och en skriftlig förfrågan om att bli stormästare men tackade nej utan att motivera sig. Han har även tidigare varit totalt ointresserad av frimurarna och trots påtryckningar har han vägrat att gå med. Han är formellt dess högste beskyddare men det kräver inte att han deltar personligen. En frimurare som inte törs framträda öppet, för att inte trampa sina bröder på tårna, sade i Expressen: "Det finns strikt formella skäl till varför kungen inte vill bli medlem i orden. I samband med att en ny medlem väljs in i en loge så hålls en högtidlig ceremoni. Den nye ordensbrodern måste ställa sig på knä och få en sorts välsignelse av en högt uppsatt ordensmedlem. Det anses direkt opassande att en kung faller på knä för en svensk undersåte." Ytterligare en frimurare som vill vara anonym framträder i Expressen (Vad är de rädda för, egentligen?), och säger sig vara både arg och ledsen över att kungen nobbar dem, och han fortsätter: "Kungar har i över 200 år varit stormästare. Jag frågar mig vad kungen skulle tycka om vi i Sverige bröt traditionen att ha monarki?" Särskilt pålästa verkar de inte, frimurarna. Monarkin är inte i första hand en tradition, utan ett kungligt arv som dessutom finns inskrivet i den svenska grundlagen. Frimurarna däremot, har alltid betraktats som något ytterst suspekt och det finns i dag en rad böcker, både svenska och utländska, som avslöjar vad som händer bakom deras stängda dörrar. FNA har tittat närmare på dokumentationen om Frimurarna, och funnit ännu bättre motiv för Carl XVI Gustaf att inte bli en av de osynliga makthavarna. Den bästa svenska boken som skrivits om frimurarna är den religiöse författaren Kjell Sjöbergs LÅT VARNA ER! utgiven på förlaget Salt & Ljus 1983. I januari 1985 granskades frimurarna av den undersökande journalisten Göran Skytte, som på den tiden skrev för Aftonbladet. I serien kunde man för första gången visa avslöjande bilder inifrån frimurarnas källare, tagna av en nyfiken byggnads- arbetare. 1995 granskades frimurarna av Expressen, som i två stora reportage berättade om deras "ockulta riter och uråldriga ceremonier ..." Låt mig börja med Kjell Sjöbergs bok. Den må vara drygt tio år gammal, men den står sig bra mot senare undersökningar: Den amerikanske generalen Albert Pike tränades av den italienske frimuraren, stormästaren och revolutionären Mazzini att överta en internationell terrororganisation, som Mazzini startat. Pike blev så tagen av Mazzinis idé om en världsregering med en frimurare som världens ledare, att han omedelbart bärjade arbeta för den sakens skull i USA. Mellan åren 1859 och 1871 utarbetade han planer på att erövra världen genom tre världskrig och flera revolutioner. Den 15 augusti 1871 skrev Albert Pike ett brev till Mazzini, som löd: "Vi skall släppa lös anarkister och ateister. Vi skall skapa en stor social omstörtning med all den skräck och fasa som följer med en sådan. Den skall en gång för alla göra klart, att ett gudlöst samhälle är roten och ursprunget till grymhet och blodigt tumult. Detta kommer att tvinga mänskligheten att försvara sig över hela jorden mot en minoritet av världsrevolutionärer. Människor kommer att utrota dessa förstörare av en civiliserad värld." "Världens befolkning kommer vid det laget att ha blivit berövad sin tro på kristendomen, och de som varit religiöst förankrade kommer att flyta omkring utan ledare och mål. Detta kommer att göra massorna öppna för något nytt. De kommer att söka en andlig kunskap utan att veta var de skall finna den. Det är då vi skall låta dem få veta den fulla sanningen, den rena läran om Lucifer, som till slut skall komma fram inför alla människor. Detta kommer att skapa en allmän folkresning, vilket kan bli möjligt när både kristendomen och gudlösheten har blivit utrotade från denna jord." Träffande i våra tider, eller hur? Ingen religion är på sådan tillbakagång som kristendomen och religions- historikerna är överens om att gudlösheten breder ut sig för varje dag som går. Skräck och fasa härskar på våra gator, där inte ens polisen kan skydda oss längre. Trosberövade människor famlar efter andlig upplysning, men går hellre till påstådda utomjordingar, djävuls- dyrkare och svartkonst än till något tryggt, harmoniskt, positivt och ljust. Enligt Kjell Sjöberg förs Mazzinis och Pikes visioner vidare av dagens frimurare, som inte bara anser att de står över lagen utan också visar det ibland. Skräck- exemplet är P2 i det korrumperade Italien. Den italienske premiärministern Arnaldo Forlani fick i maj 1981 lämna in sin avskedsansökan i samband med avslöjandet att frimurarna infiltrerat en stor del av Italiens ledarskap. Frimurarna anklagades för politiskt och militärt spionage och flera av dess ledande medlemmar var inblandade i ekonomisk brottslighet av jätteformat. Tretton parlamentsledamöter i Forlanis kristdemokratiska parti var medlemmar i det hemliga maktcentrum som kallades Propaganda 2 (P2) och som skyddades av kända finansgenier. I samband med den internationelle bedragarbankiren Sindonas bankrutt gjorde polisen en razzia i bostaden hos finansmannen Licio Gelli. Där fann man en lista på frimurarlogens 953 medlemmar och ett helt arkiv, som skulle ha gjort säkerhetspolisen grön av avund. Uppgifter om landets ledande personer, om partier och organisationer, hade insamlats av medlemmarna på ett olagligt sätt. P2-logens arkiv uppgavs innehålla så mycket hemlig information, att organisationen kunde betecknas som "en stat i staten", som tydligen planerade att ta över landet i ett krisläge. Man har undrat i vems intressen som Gelli och P2 arbetade för maktövertagandet. Var Licio Gelli allierad med nyfascistiska rörelser eller utländska makter? Gelli hade många internationella kontakter med länder i Östeuropa men också med Sydamerika och speciellt Argentina, dit han flydde efter avslöjandet. Polisen har aldrig fått fram i vems intressen som P2 arbetade. Du som läser det här kan fundera på om något av nedanstående, som avslöjades i samband med P2 i Italien, inte redan hänt eller händer i Sverige och kan antas ha samma kopplingar: P2 var inte bara ett brödraskap, där man lovade att skydda och hjälpa varandra i karriären. Dess ledning var i händerna på storfinansens män, som använde logen för att sätta sig över landets lagar. P2-ordens finansmän var inblandade i ekonomisk brottslighet där man lurade staten på 20 miljarder kronor i förlorade skatteinkomster. Genom fusk med falska intyg, som man fick genom mutor, sålde man oljeprodukter som eldningsolja i stället för drivmedel, därför att den senare produkten var belagd med högre skatt. Politiska partier gavs stora summor i illegala bidrag. Stora summor gavs också till mutor. Till olagligheterna hörde också illegal valutautförsel av stora mått och oegentligheter vid aktietransaktioner. P2 hade också förgreningar till den italienska maffian, som sysslade med knark- och vapensmuggling, politisktmilitärt spionage och illegala valutaaffärer. Bankdirektören Roberto Calvi var en av spindlarna i nätet i P2-affären. Han hann inte fly till Sydamerika som de andra i toppen, och var livsfarlig för de osynliga makthavarna. I juni 1982 hittades han mördad i Themsen utanför London. Kan något liknande hända i Sverige? Frimurarna skulle förstås indignerat utbrista: "Nej, sådant händer inte här." Carl XVI Gustaf är förstås väl medveten om P2 och insatt i vad som drabbade Italien och personligen tror jag att kungen anser, att det som hände där kan hända här och vi kan aldrig någonsin garantera enskilda medborgares säkerhet, inför ett sällskap som väljer att stå utanför de demokratiska spelreglerna. Göran Skytte blev naturligtvis inte populär hos de osynliga makthavarna när han som Aftonbladets skribent avslöjade vad de svenska frimurarna egentligen höll på med, i sin artikelserie i januari 1985. Skytte skriver: "Jag har gått igenom allt som skrivits om de svenska frimurarna i svensk press de senaste tio åren. Det mesta är oerhört negativt. Man kan sammanfatta denna publicitet på följande sätt: tidningarna påstår att frimurarna är en kvinnofientlig och antisemitistisk organisation som ägnar sig åt hemliga och ockulta riter med dödskallar och likkistor och man dricker blod och man svär fasansfulla tystnadseder där man går ed på att bli dödad om man bryter mot sitt tystnadslöfte." "Allt detta låter som vansinne och påhitt. Men faktum är: det är delvis sant. Kvinnor är portförbjudna. Den som icke är kristen får inte bli medlem - detta gäller till exempel judar och muslimer. Man har medeltida ritualer med starka inslag av ockultism och mysticism. Man har dödskallen som symbol. Varje medlem måste svära en ed att inte avslöja någonting om sin organisation och dess ritualer för utomstående." Och fortsätter: "Medlemmarna i Svenska Frimurare Orden har ett mycket stort inflytande i det svenska samhället. Frimurarna har i dag medlemmar i toppen på praktiskt taget varenda viktig och central institution: i stats- förvaltningen, rättsväsendet, militären, näringslivet, politiken, kyrkan och dessutom finns det ett stort antal journalister som är frimurare. Man kan inte utesluta att dessa frimurare sinsemellan har förbindelser och lojaliteter som gör att de i praktiken blir ett slags stat i staten, en för allmänheten dold maktfaktor." Jag håller fullständigt med Göran Skytte och det gör uppenbarligen även Carl XVI Gustaf, som fattat ett så klokt beslut! Efter sin uppmärksammade, välskrivna och väldigt avslöjande artikelserie fick Göran Skytte brev och telefonsamtal från cirka 300 personer. Fem av dem hävdade att de hade bilder från "hemliga skelettrum" i frimurarnas lokaler i Stockholm. Det är ett rykte som länge har gått om frimurarna men som tidigare aldrig kunnat bevisas. Göran Skytte ställde också den frågan, riktad till bankdirektör Lars Piehl, medlem i Högsta Rådet, som svarade: "Det är fel. I vart fall har vi inget sådant rum i Stockholm. Vad jag känner till. Men jag har inte varit i alla lokaliteter." Två av de fem tipsare som hörde av sig bedömdes av Göran Skytte ha äkta skelettbilder. Det första bildbeviset bestod av en 8 mm smalfilm tagen i smyg av en elektriker som utförde några installationer i frimurarnas högkvarter på Blasieholmen i centrala Stockholm. Skytte: "Filmen visar att väggarna i en trång gång i källaren är täckta med skelettdelar och dödskallar." Som kronan på verket lät Aftonbladet framkalla en ruta från filmen och publicerade den i tidningen. Bildbevis nummer två kom från en byggnadsarbetare, som även han släppts in i det allra heligaste för olika restaureringar: "Han har tagit en hel serie stillbilder inne i ett rum i frimurarnas högkvarter på Blasieholmen. Bilderna är mycket tydliga och föreställer en vägg som är full med skelettdelar och dödskallar från golv till tak. Man ser också en likkista med dödskalle på locket." Kan ni se framför er hur Carl XVI Gustaf böjer knä i ett rum fullt med skelettdelar? Jag kan det inte. Exakt tio år senare, i januari 1995, gjorde Expressens reportageteam Michael Jonsson och Peter Svensson nya avslöjanden om de osynliga makthavarna. Bland annat intervjuades statsvetaren Anders Westholm, docent vid Uppsala universitet, som undersökte cirka 2 000 svenskar i ledande positioner i den stora statliga maktutredningen, som blev klar 1990. Expressen frågade: Kan frimurarna vara en fara för demokratin? Westholm svarade: "I den mån en organisation bidrar till att minska mångfalden av uppfattningar och beslutsalternativ är den en fara för demokratin. Det skulle ju kunna leda till internationella rekryteringar till elit- befattningar." I klartext, ja! Jonsson & Svensson kunde också berätta att katolska kyrkan bannlyst frimurarna, att grekiskortodoxa kyrkan inte längre accepterar präster som är frimurare och att den svenska frikyrkorörelsen tagit mycket kraftigt avstånd från frimurarnas verksamhet. Fram till i slutet av 1994 var en av Sveriges biskopar, Jan Arvid Hellström i Växjö stift, aktiv frimurare. Natten den 29 december var han på väg hem från Kalmar tillsammans med två bröder: Sven Lindegård, en av toppmännen inom frimureriet och före detta biskop i Växjö och Bo J. Pettersson, journalist på Smålands-Posten. I frimurarnas ståtliga lokal i Kalmar hade Hellström upphöjts till grad IV-V och lotsats fram i dödens gång längs dödskallar och benknotor. På hemvägen dödades han, Lindegård och Pettersson i en trafikolycka. Expressen blev nedringd av rasande frimurare från hela landet sedan tidningen avslöjat deras hemliga ceremonier och enligt reportern Thomas Mattsson gick de så långt att, "flera av frimurarna som ringde uttalade också rena hotelser". Då FNA inte har Expressens tillstånd att återge de hemliga graderna, rekommenderar vi dig som är intresserad att skaffa Expressen av den 12 januari 1995, där dessa finns att beskåda på sidorna 14-15. Vi tänker emellertid ta oss friheten, att citera ur några av de mest uppseendeväckande graderna. GRAD III: "Detta är dödens grad. Lokalen skall vara en mörk grav- kammare. Mitt i rummet står en likkista, på kistlocket ligger ett kranium av en människa. Här utförs en rituell begravning. Den som skall bli S:t Johannesmästare läggs i kistan och bärs bort under sorgmusik." GRAD X2: "En präst tar fram ordenskalken med vin. Tidigare fick den som skulle antas rispa sig i högra handens tumme och droppa blod ner i en bägare. Numera görs detta endast symboliskt. Prästen tar enligt ritualen fram en hemlig kristallflaska med gammalt blod från tidigare invigda bröder och låter tre droppar blanda sig med rödvinet från ordenskalken. Prästen läser ett bibelord och uppmanar den sökande att dricka det blodblandade vinet. Därefter dricker prästen själv, och skickar sedan runt blodvinet till övriga bröder runt altaret." Att kritiskt granska frimurarna är förenat med livsfara. Det fick teologen Sverre Dag Mogstad erfara, sedan han i boken "Frimureri" avslöjat vad de norska frimurarna har för sig. När boken publicerades fick han ett hotfullt telefonsamtal från Sverige: "Du vet väl vad som händer den som bryter tystnadsplikten?" Jodå, det visste Sverre Dag Mostad. Nyckelmannen i P2-skandalen, Roberto Calvi, ansågs också ha brutit mot tystnadsplikten enbart genom att ha låtit sig avslöjas och i juni 1982 mördades han. Han hittades hängd under Blackfriars Bridge i London. Italienarna sammankopplar namnet på bron med P2-ordens sed, att medlemmarna är klädda i svarta kläder. Det symboliska mordet var samtidigt en varning till andra frimurare: Låt dig aldrig avslöjas, avslöja aldrig vad du vet om oss! Sverre Dag Mostad lever emellertid än och inte heller lyckades frimurarna få hans bok stoppad, vare sig i Norge eller i Danmark och det trots att de gick till domstol. Alla makthavare är dessbättre inte frimurare. Det höll på att gå illa även för Stephen Knight, en engelsk författare som på 80-talet utgav boken "The Brotherhood" (Brödraskapet), och visade att frimurare på hög nivå infiltrerat hela det engelska samhället. Gång på gång hade de sedan varit inblandade i olika rättsskandaler om korruption och brottslig eller moraliskt klandervärd "brödrapolitik". Stephen Knight hotades både per telefon och personligen, men det stannade vid hot. Han lät sig dock inte skrämmas och gick till medierna med allt han fick utstå. Inrikesministeriet lovade att tillsätta en utredning, men som så många gånger tidigare rann den ut i sanden. 1996 föll en dom i Högsta domstolen (HD), som säger att det i Svea Rikes Lag är förbjudet att använda dödskallen som symbol i rasistiska sammanhang. Lagen har hittills bara tillämpats på nynazisterna. Frimurarna har gått fria och inte ens varit på tal, trots att de bevisligen diskriminerar judar och i det sammanhanget använder dödskallen som symbol! Men juristerna i HD är kanske frimurare de också? Att det finns journalister som är frimurare är ett hot mot en hel yrkeskår. För det är precis som Göran Skytte säger: "Som journalist skall man informera opartiskt samt kritiskt granska de mäktiga och inflytelserika. Som frimurare tillhör man en till stora delar hemlig organisation, och man har svurit en ed att inte avslöja denna organisations hemligheter." "Dessutom: denna organisation är ett brödraskap just för de mäktiga och de inflytelserika. Det går inte ihop." --------------------------------------------------- annons ------ Fast telefoni och GSM till marknadens lägsta priser! Ring till New York för 69 öre/min http://www.flashback.se/telecom ----------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 2 5 Redaktör: Korrektur: Jan Axelsson Markus Holm Medarbetare och bidragsgivare: - Pär Eriksson - Per Johansson - Robert Pawlik - Jan-Ove Sundberg Källor: - 25 timmar : http://www.25timmar.se/ - Aftonbladet : http://www.aftonbladet.se/ - Amnesty : http://www.amnesty.se/ - Bryt Tystnaden : http://hem2.passagen.se/gkrantz/ rydahl.html - Computer Sweden : http://www.idg.se/cs/ - Dagens Nyheter : http://www.dn.se/ - ETC : http://www.etc.se/ - Friktion : http://hem2.passagen.se/friktion/ - Internet World : http://www.idg.se/iw/ - Journalisten : http://www.algonet.se/~journali/ - Kritik : http://www.kritik.com/ - Magazine Magnus : http://magazine.magnus.se/ - Motkraft : http://www.motkraft.net/ - MP3 Sverige : http://www.mp3sverige.nu/ - Nationell Information : http://www.folktribunen.com/ - PC för Alla : http://www.idg.se/pcforalla/ - PC Online : http://www.pconlinemag.com/ - Resetipset : http://www.resetipset.nu/ - RFSL : http://www.rfsl.se/ - Situation Sthlm : http://www.situationstockholm.se/ - Veckans Contra : http://www.contra.nu/ - Vision : http://www.vision-media.se/ Flashback är en politiskt och religiöst obunden tidskrift. Främsta bevakningsområden är alternativ information med en tyngd på gränsbrytande värderingar och attityder som står i opposition till det övriga samhället. Flashback innehåller periodvis information kring ämnen som i Sverige är uppenbart olagliga. Publicering är enbart gjord i ett informativt syfte. Flashback sprids främst i digital form, men finns även som papperstidning. Den tryckta utgåvan av FNA är befriad från annonser. Utgivning: 12 nummer per år. Nästa nummer: 22 december 1999. Starta prenumeration Avsluta prenumeration http://www.flashback.se/fna/ http://www.flashback.se/fna/ Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm, Sverige E-post: fna@flashback.se Fax: 08-50 31 11 03 Webbadress: http://www.flashback.se/fna/ Postgiro: 169 18 26-0 Bankgiro: 5080-5621 Annonsering i Flashback E-post: annons@flashback.se Telefon: 08-20 35 05 En prenumeration på Flashback magazine (papperstidning) kostar 150 kronor och inkluderar tre utgåvor. Flashback FAQ: http://www.flashback.se/faq/ ------------------------------------------------------------ FLASHBACK OVER 16 YEARS OF UNDERGROUND 1983-1999 ------------------------------------------------------------