======================================================================== FLASHBACK NEWS AGENCY # 148 21 december 2001 110 396 prenumeranter [+ 380] ISSN 1402-4543 ======================================================================== NORDENS STÖRSTA NYHETSBREV | http://www.fna.se | årgång 7 nummer 12 0.01 Redrum 0.02 Annonsera i FNA POLITIK & SAMHÄLLE ................................................... 1.01 Anna Lindh och prostitutionen 1.02 Nämenvaffan ...? 1.03 Altriasucks.com 1.04 Drogpolitik versus realpolitik 1.05 Kriget kommer! 1.06 Svensk hampa skickas till EG-domstolen 1.07 Bastuklubbslagen avskaffas 1.08 Cherry-företagen stämmer staten MEDIER ............................................................... 2.01 Larry Flynt på krigsstigen (igen) ... 2.02 Sion vises protokoll ­ nu som tv-serie! 2.03 Göteborgs Fria Tidning 2.04 Johan Ehrenberg angående Flashback IT ................................................................... 3.01 Extra mycket reklam, tack! 3.02 Hoppsan! 3.03 Säkerhetslucka i svensk idrottsportal 3.04 FBI-virus nekas fritt spelrum 3.05 Hackers for Satan 3.06 Olagligt att länka till hackarprogram? KULTUR & NÖJEN ....................................................... 4.01 Bilder som dödar - ett samtal med Charles Gatewood 4.02 Månadens utgivningar . Fanzineindex 2001 (bok) . Brand nummer 29 (tidning) . Scandinavian Tattoo magazine nummer 16 (tidning) . Vildgräs volym 2 (antologi) 4.03 Sigue Sigue Sputnik släpper nytt album med enbart Elvis-covers SEX .................................................................. 5.01 Orgasmens dag i Brasilien! 5.02 Porrklubbar i Swaziland trots sexförbud 5.03 Playboys kreditkortsregister crackat 5.04 En kaffe och lite sex? KRÖNIKOR ............................................................. 6.01 Henrik Alexandersson: Krossa tv-licensen! 6.02 Dag Öhrlund: Hycklarnas marknad REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSÖRER ....................... >> http://www.allvarligttalat.com >> http://www.casanova.se >> http://www.cocktail.se/ >> http://www.dataforlaget.se >> http://www.partnertraffen.se >> http://www.popmart.se >> http://www.superkontakt.se >> http://www.teledate.se >> http://www.webdata.nu ...................................................................... FNA # 148 [DEL 2] Nedanstående rubriker återfinns i FNA # 148 [del 2] B.01 Sant och sånt B.02 Månadens intervju: Mats Hinze B.03 Feedback . Re: Re: Börja tro! Börja tänka! B.04 Topp 10: Länder med flest kärnkraftverksreaktorer B.05 P.S. Kolla in B.06 Smått & gott B.07 Flashback Classifieds . böcker & tidningar . datorer, program & spel . diverse . elektronik & telefoner . erotik . kläder . musik & film . pengar & affärer . intressanta webbplatser . webbhotell & webbdesign B.08 Redaktionell information "Det finns ett konstant tryck i samhället, från statsmaktens sida, att utöka makten. Det är konstant pågående. Hur långt man kan gå bestäms av opinionen. I vissa opinionslägen ges det plötsligt tillfällen att ta ett långt kliv framåt. Docklands var ett sådant exempel, Göteborgskravallerna ett annat. Och terroristattackerna i New York framför allt. Här kommer ingen och talar om mänskliga rättigheter och integritet. Man vrider på det och frågar "Vill du att dina barn ska brinna upp i skyskraporna?" De som inte är med oss är emot oss och så vidare. Men vem är egentligen fundamentalist?" - Mats Hinze, FNA nummer 148 "En sak som är positivt med att vara isolerad är att man får tid att tänka och läsa. Ett tänkande kräver lång tid. Det är det enda man har på isoleringen. Det är positivt." - Mats Hinze, FNA nummer 148 ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ http://www.popmart.se Platsen där du kan söka, köpa, byta och sälja allt mellan himmel och jord. Att annonsera är gratis och du gör upp med din köpare, säljare eller bytespartner helt privat. http://www.popmart.se ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== ________________________________________________________________________ 0.01 REDRUM När vi i början av året släppte årets första utgåva av FNA, så lovade jag en mer journalistisk produkt i framtiden. Mera genomarbetad. Rent konkret har detta bland annat inneburit att vi i varje nummer haft en längre intervju med någon person som vi på ett eller annat sett ser som betydelsefull. Vi har i högre utsträckning även börjat med egen nyhetsrapportering, och i mindre utsträckning bara återgivit vad som finns i övriga medier. För ett år sedan var webbplatsen Flashback.se fortfarande nedstängd, och all verksamhet drevs då fortfarande som ett hobbyprojekt. Detta år har vi främst fokuserat på att skapa en stabil och långsiktig organisation. I en tid då övriga IT-bolag och medieaktörer rasar, lyckas Flashback märkligt nog med det motsatta - att expandera. Besöksantalet på webbplatsen Flashback.se har liksom prenumerations- antalet på FNA aldrig varit högre. Med över 110 000 prenumeranter är FNA i dag Europas tveklöst största nyhetsbrev - alla kategorier. Inför 2002 är målsättningen att utveckla Flashback ytterligare. Vi är därför tacksamma för all feedback vi får. Konstruktiv kritik är alltid nyttigt, och en direkt förutsättning för att bli bättre. En läsare kontaktade oss och ställde sig frågande inför på vårt språk- bruk. Han undrade varför vi använde engelska ord när det finns svenska. "Månadens releaser" i stället för det mer naturliga "månadens utgivningar", eller "hardback" i stället för "inbundna". Svaret är troligtvis att jag aldrig tänkt på det - innan han skrev. En annan läsare hade en hel del konkreta synpunkter på hur vi kunde förbättra Popmart.se (bland annat med bättre sökfunktioner etcetera). En större del av dessa förbättringar kommer därför göras inom kort. Ofta handlar det bara om att se möjligheten. Dessa två inlägg är bara två exempel på hur du som läsare kan förbättra produkten till det bättre. Saknar du någon avdelning, finns det någonting vi borde rapportera om (som övriga medier missat), eller har du andra synpunkter. Hör av dig! Om inte annat, så hörs vi i början av nästa år. Jan Axelsson Stockholm, december 2001 ======================================================================== 0.02 ANNONSERA I FLASHBACK För information om hur du annonserar i FNA eller på någon av våra webbplatser, kontakta vår annonsavdelning. Telefon: 0120-400 00, 0120-400 01 0703-400 326 (mobil) 0740-204 653 (personsökarnummer) E-post: mathias.egarth@flashback.se annons@flashback.se Våra annonspriser finns på: http://www.fna.se. Över en procent (1 %) av Sveriges befolkning prenumererar på Flashback News Agency (FNA). Nordens största nyhetsbrev! ________________________________________________________________________ >> p o l i t i k & s a m h ä l l e ________________________________________________________________________ 1.01 ANNA LINDH OCH PROSTITUTIONEN Text: Magnus Lindman Politik utan förankring i verkligheten är alltför ofta förekommande. Politiker svänger sig med meningslösa termer och slagkraftiga åtgärds- program efter att ha suttit inlåsta i utredningar och på konferenser i månader. Det är ett spel för gallerierna som, speciellt inför valåren, stegras till det absurdas gränser. Ett exempel på en sådan politiker är Anna Lindh, för tillfället Sveriges utrikesminister. Efter en diskussion med kristdemokratiska riksdagsledamoten Margareta Viklund, kom man fram till att "det är cyniskt och uppgivet att hävda att prostitution är ett godtagbart yrke som kan likställas med andra former av arbete". Bakgrunden är debatten i Tyskland på sistone, som nu lett fram till beslut om en fullständig legalisering av prostitution och att prostituerade ska ha samma rättigheter som andra anställda. Debatten är inte unik i Europa. I Holland, som ju ofta är ett föregångsland i kontroversiella frågor, är prostitutionen laglig och de arbetande åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter som andra företagare. Bordellerna granskas hårt av hälso- och skattemyndigheter och de prostituerade har själva skapat en fackförening för att förbättra sina omständigheter och miljöer. Nyligen fick man i Holland även rätt att som prostituerad öppna affärskonton och ta verksamhets- lån i banker. Fördelarna är uppenbara: Kvinnorna kan arbeta i säkra miljöer utan risk för liv eller lem. Smittorisken för sexuellt överförbara sjukdomar kan hållas på ett minimum. Stigman i samband med att uppsöka en prostituerad minskar för kunderna, som annars kanske skulle utsätta sig själva och eventuella hustrur/flickvänner för smittorisk i samband med umgänge med mindre nogräknade prostituerade. Frågan är om inte de prostituerades självkänsla stigit med några tusen procent efter besluten om legalisering. Och ur staternas perspektiv är den allra största fördelen uppenbar - på varje transaktion följer automatiska skattepengar. Anna Lindh yttrar sig om att Sveriges kritiska attityd måste ges gehör och att ärenden som rör "trafficking" (människohandel, främst med kvinnor) måste prioriteras i EU-debatter. Hon tycks inte ha förstått att de bortrövade kvinnorna rövas bort med ett främsta syfte - att prostitueras. Om samhället sanktionerar prostitutionen och ställer krav på verksamheten, torde det vara självklart att den illegala hanteringen av människoöden minskar. Till exempel har holländska myndigheter hävdat att man genom den ökade kontrollen av verksamheten kraftigt minskat den illegala invandringen. Även kvinnor från länder utanför EU är sedan en tid tillbaka välkomna att arbeta som prostituerade i Holland, förutsatt att de kan bevisa att de är friska, anställda av sina egna firmor och att de betalar skatt i Holland. Att tro att alla världens prostituerade kvinnor är tvingade till prostitution av suspekta och ljusskygga sutenörer, bröderna till de lika abstrakta "torskarna", är att blunda för en psykologisk och ekonomisk verklighet. I offergeneraliseringen och det uppenbara bortseendet från att de politiska förändringarna i Europa uppstått på initiativ av de prostituerade själva, ligger i grund och botten ett människoförakt som blivit något av svenska kvinnliga politikers varumärke. I tron att det existerar en global kvinnosolidaritet och att alla kvinnor är offer, glömmer dessa politiker snabbt bort att det lika gärna kan handla om individer med initiativrikedom och viljestyrka att förändra de egna livsförhållandena till det bättre. Lindhs resonemang bottnar i en ovilja att se den verkligheten som den verkligen är. Tron att man kan hindra människor från att agera som människor genom att lagstifta är ett tecken på en omåttlig naivitet. Och det är en naivitet som egentligen är oerhört skrämmande då man betänker att det här rör sig om en politiker som ska representera Sverige inför andra länders statschefer. Å andra sidan kan man säga att Anna Lindh är en perfekt representant för ett Grönköpingsland där köp av sexuella tjänster är olagligt men försäljning av desamma inte är det. Var finns logiken i den svenska prostitutionspolitiken? Har den minskat prostitutionen eller bara drivit den ännu längre in i en kriminell gråzon? Prostitution existerar och kommer alltid att göra det. Det som skiljer sig mellan kontinenter, nationer, kulturer och enskilda människor är helt enkelt hur man betraktar fenomenet. Skillnaden mellan en "glädjeflicka" och en "hora" är endast terminologisk, inte teknisk. Hur samhället i fråga väljer term är i allra högsta grad signifikativt för dess grad av politisk mognad och medvetenhet. [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ Fräck och häftig live-chat för dig som vill ha lite kul direkt! Snacka med en fräsch tjej eller kille och se om det tänder till mellan er ... Allt som krävs är att du vågar ... Vågar du prata med din drömtjej? Tel: 0939-116 10 10. Tjejer ringer gratis på 0200-44 10 10. THM, Box 125, 111 73 Stockholm. 8,65 kr/min. http://www.superkontakt.se ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 1.02 NÄMENVAFFAN ...? Vänstern har demonstrerat mot kriget. Ibland blir det lite märkligt. Till exempel hölls en demonstration lördagen den 13 oktober. På demonstrationen vid Mynttorget, i Stockholm, kunde man se demonstranter vifta med ... den sovjetiska fanan! Är det något den som säger sig vilja stödja det afghanska folket inte ska göra - så är det väl ändå att vifta med en sovjetisk fana? Eller menar demonstranterna månne att vad som är acceptabelt avgörs av *vem* det är som fäller bomber över Kabul? [allvarligttalat.com] ======================================================================== 1.03 ALTRIASUCKS.COM Tobaksjätten Philip Morris meddelar nu att man tänker byta namn på moderbolaget i koncernen till Altria Group. Detta för att slippa att folk bara tänker på tobak, lungcancer och skandaler när de hör företagsnamnet. Man kan möjligen tycka att det nya namnvalet är något märkligt eftersom ordet Altria kommer från det latinska ordet altus som betyder "hög". Värt att notera är att Philip Morris inte bara registrerat Internet- domänen altria.com utan också altriasucks.com, altriakills.com och altrialstinks.com. [etc.se] ======================================================================== 1.04 DROGPOLITIK VERSUS REALPOLITIK Den amerikanska kongressen fruktar, liksom många andra myndigheter, mystiska brev med mystiska innehåll. Det gäller kanske främst en fruktan för mjältbrand och andra virus, men säkert även för real- politiska insikter. Nyligen skickade en fånge i USA, en av nästan tre miljoner, följande brev till samtliga kongressledamöter, senatorer och andra politiker. Vi fann brevet så underhållande att vi presenterar det här i dess helhet. -:- "Kära Kongressledamot, Senator och Representant, Jag skriver detta brev till er för att ni ska veta hur mycket era åtgärder i kriget mot droger uppskattas. Utan er hjälp hade vi aldrig kunnat komma så långt som vi redan har. Detta åstadkommande hade inte varit möjligt utan ert trägna, hårda arbete och er vision av fram- tiden. Det finns många stora män som genom historien fattat beslut och kämpat tillsammans för en sak som som de vetat kommer förändra hur folk lever. Det är precis vad ni har gjort. Jag vet att ni inte är klara med ert fantastiska arbete. Vi hoppas ni fortsätter med ert fantastiska arbete. Vi stöder er i ert arbete med att hålla kriget mot droger levande och vid hälsa. Ni kommer fortsätta få vårt stöd eftersom vi, liksom ni, inte vill att kriget mot droger ska upphöra. I själva verket vore det bra om ni kunde gripa fler langare, så att vi kan forska mer i hur vi kan få ut mer droger till fler människor. Vi gör vårt bästa för att denna affärsverksamhet ska fortsätta vara lönsam för er alla i regeringen och för oss. Om ni kan få in mer information om kriget mot droger i medierna, så tror jag det skulle kunna öka era vinster. Vi vet att ni och era partners behöver omsätta så mycket pengar ni kan. Jag vill inte oroa er angående vår ekonomiska situation ­ Hos oss flyter det in massor av pengar och vi har er att tacka för den enorma vinst vi har förverkligat. Det är otroligt! Kom bara ihåg att vad ni än gör, SE TILL ATT DROGERNA FORTSÄTTER VARA OLAGLIGA. Gjorde ni något annat, skulle vi förlora vår marknad i USA. Det skulle ta bort vinsten vi använder till våra gäng, langare och andra olagliga aktiviteter. Vi vet att vi kan räkna med er precis som vi har gjort förr. Om bara Al Capone hade fått starkare stöd från regeringen, såsom vi har, skulle han varit lika rik som vi. Vi vill inte att denna typ av förbud ska hävas precis som 1933, så, snälla, fortsätt att hålla ångan uppe tillsammans med era partners. Var tuffa när det gäller droger, ge inte efter, lyssna inte på de som säger att det vore bättre att stoppa kriget mot drogerna eller bättre att förändra det sätt på vilket det skötts. Ni gör ett utmärkt jobb och försäkrar för oss att vi kommer att vara framgångsrika i många år framöver. Kom också ihåg att så länge vi är aktiva, så kommer ni och era partners kunna fortsätta i era strävanden att slutligen ha fler poliser än medborgare, fler fängelser än skolor. Vi älskar det. Vi hyllar er och era partners för det fina jobb ni utfört. Utan er hade vi aldrig kunnat bli den största och mest lönsamma verksamheten i världshistorien. Vi hoppas att historikerna kommer att porträttera er såsom vi kommer att komma ihåg er ... En man med en gärning, ett uppdrag. En man som måste säga "ÅT HELVETE MED KONSEKVENSERNA ­ FULL FART FRAMÅT!" Vi applåderar den attityden. Glöm inte bort att vi aldrig hade kunnat göra det vi gjort utan er hjälp och vi vill att ni ska veta att ni är favoriterna. Tack för ert hårda arbete. Med de bästa hälsningar, Föreningen för Världens Droghandlare. P.S. Kom ihåg formeln: NI GÖR DET OLAGLIGT = VI SÄLJER DET OCH TJÄNAR MER PENGAR NI SÄTTER DIT EN LANGARE = VI SKAFFAR TVÅ TILL OCH TJÄNAR MER PENGAR NI ORDNAR FLER POLISER = VI SER TILL ATT FLER BLIR BEROENDE OCH TJÄNAR MER PENGAR EKONOMIN I SVACKA = VI SÄLJER MER KNARK OCH TJÄNAR MER PENGAR NI BLIR TUFFARE = VI BLIR SMARTARE OCH TJÄNAR MER PENGAR NI SPENDERAR MER PENGAR PÅ ATT STOPPA OSS = VI SPENDERAR ÄNNU MER EFTERSOM VI HAR ÄNNU MER NI SATSAR INTE PÅ UTBILDNING = VI FÅR FLER KUNDER OCH TJÄNAR MER PENGAR NI SKÄRPER LAGSTIFTNINGEN = VI TAR MER BETALT OCH TJÄNAR MER PENGAR NI LÅSER IN DEM = VI SKAFFAR NYTT FOLK OCH TJÄNAR MER PENGAR NI FÖRSÖKER HINDRA OSS = VI SPENDERAR MER PENGAR FÖR ATT HÅLLA ALLT RULLANDE SÅ ATT VI KAN TJÄNA MER PENGAR Ni gör precis vad vi vill att ni ska göra. Ni gör ett fantastiskt arbete." [flashback.se] ======================================================================== 1.05 KRIGET KOMMER! Genom att legalisera droger försöker många länder i Europa minska narkomanernas lidande och den drogrelaterade brottsligheten. Men inte Sverige. Här vill regeringen att vi ska gå åt rakt motsatt håll. Inspirerad av USA föreslår socialminister Lars Engqvist (s) att Sverige ska få en narkotikageneral - som ska vara chef för en ny förvaltning, vilken ska arbeta för ett helt narkotikafritt Sverige. Sverige ska alltså få sitt eget "war on drugs". Engqvist ska dock hålla i minnet att det land som går i krig mot drogerna också går i krig mot sitt eget folk. Men det är det tydligen värt. När den svenska drogpolitiken under decennier har misslyckats - då finns det liksom inte så många alternativ kvar för dem som enögt tror att det är förbud, våld och repression som är lösningen. Det enda man med säkerhet kan säga om ett svenskt krig mot drogerna är att det kommer att driva upp priserna - vilket kommer att öka kriminaliteten och förvärra missbrukarnas situation. Man kan även anta att de som smugglar och distribuerar drogerna kommer att bli allt mer välorganiserade, våldsamma, välbeväpnade och skrupelfria i takt med att insatserna höjs. Det här kommer att bli riktigt, riktigt jobbigt. [allvarligttalat.com] ======================================================================== 1.06 SVENSK HAMPA SKICKAS TILL EG-DOMSTOLEN Den halländska hampan får ligga kvar hos åklagaren tills EG-domstolen uttalat sig i frågan. Det beslöt Halmstad tingsrätt på onsdagen. Dagen efter att Ulf Hammarsten skördat 100 kilo industrihampa från fältet utanför Laholm beslagtogs skörden av åklagaren. Kammaråklagare Ann-Christin Claesson vill förstöra hampan men först efter att EG-domstolen gett ett förhandsbesked om vad EG-rätten tillåter. EG-rätten och svensk rätt skiljer sig som bekant åt i synen på cannabis sativa, eller hampa. Svensk lag ser växten i alla dess former som narkotika och EG-rätten ser industrihampan som vilken jordbruks- produkt som helst. Halmstad tingsrätt vill också veta vad EG-domstolen tycker och har därför skickat tre frågor till Luxemburg, skriver TT. Den första är om Sverige har rätt att förbjuda odling av industrihampa när det är tillåtet enligt EG-rätten. Skulle svaret bli nej undrar tingsrätten om Romfördraget ger Sverige möjlighet att ha kvar odlingsförbudet i alla fall. Enligt Romfördraget får ett medlemsland förbjuda import, export och transport av hänsyn till allmän moral, ordning, säkerhet eller för att skydda människors och djurs hälsa. Skulle EG-domstolen svara nekande även på den frågan vill Halmstad tingsrätt veta om det finns något annat kryphål för det svenska förbudet. Hampaodlaren Ulf Hammarsten vill också ha ett förhandsbesked från EG-domstolen. [atl.nu] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ COCKTAIL.SE - SLEAZY TRASH VINTAGE PORN Mix a weird drink & enjoy life! A blast from the past that will blow your mind! http://www.cocktail.se/ ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 1.07 BASTUKLUBBSLAGEN AVSKAFFAS Lagen som förbjuder så kallade bastuklubbar ska avskaffas. Förslaget finns med när regeringen inom kort lägger fram en proposition om ny smittskyddslag, erfar TT. Bastuklubbslagen tillkom 1987 för att motverka hiv-spridning. I storstadsområdena fanns då ett tiotal bastuklubbar där bi- och homo- sexuella män utövade anonymt sexuellt umgänge. Smittskyddskommittén fick i uppdrag att utvärdera lagen och den var klar med sitt arbete 1999. [tt] ======================================================================== 1.08 CHERRY-FÖRETAGEN STÄMMER STATEN Problemtyngda Cherry-företagen, som främst försöker tjäna pengar på olika typer av automatspel stämmer staten för ett nytt förbud mot "automatspel". Det skriver Dagens Industri. Cherryföretagen vars största ägare är Kinnevik fick i den senaste delårsrapporten se sina intäkter falla med 30 procent. Stämningen gäller två olika förbud mot automatspel (typ enarmade banditer). Företaget säger sig ha förlorat 100 miljoner kronor på förbudet som de anser vara lagvidrigt eftersom det inte anmälts till EU-kommissionen på ett korrekt sätt. Dessutom har övergångsperioden varit för kort anser Cherry och liknar statens agerande vid expropriation. Cherry företagen gjorde för årets första nio månader en förlust på 31 miljoner kronor. Omsättningen låg på 58 miljoner vilket var en minskning med nära 30 miljoner jämfört med samma period förra året. [vision.se] ________________________________________________________________________ >> m e d i e r ________________________________________________________________________ 2.01 LARRY FLYNT PÅ KRIGSSTIGEN (IGEN) ... I takt med att amerikanska marktrupper släpps ned i Afghanistan, ökar omvärldens nyfikenhet. Ska man hitta Osama bin Ladin eller kommer amerikanerna, likt ryssarna, att lida stora förluster i den karga terrängen? Att det inte är helt ofarligt att vistas i området som journalist fick TV4-fotografen Ulf Strömberg erfara natten till den 27 november. Förvisso inte på fältet, men som ett offer för unga, laglösa rånare. Jan Scherman, programchef på TV4, lät direkt meddela att man nu skulle dra tillbaka alla journalister från Afghanistan. Det resonemanget har tidigare delats av andra medieföretag som under november fått utsända dödade. Larry Flynt, den legendariske Hustlerförläggaren, resonerar precis tvärtom. Han vill skicka in sina journalister tillsammans med de amerikanska soldaterna för att kunna erbjuda sina läsare totala rapporter från den absoluta fronten. Det är av stort intresse för de amerikanska läsarna vad de amerikanska soldaterna gör och råkar ut för, hävdar Flynt. Men det amerikanska Försvarsdepartementet håller tydligen inte med och har resolut nekat Flynts begäran. Som luttrad veteran med lång erfarenhet av både myndigheter och advokater, har Larry Flynt nu stämt Försvarsdepartementet. Nu har Flynt fått extra mycket att tänka på. Hur denna stämning än kommer att behandlas, och vad utgången än blir, kan vi vara säkra på att Flynt kommer att dra fördel av det på något sätt. Vidare har han också Hustlers flaggskeppsbutiks treårsjubileum att ta hänsyn till. Det mäktiga porrimperiet ställde till med stor fest på Hustler Hollywood på Sunset Strip den sjätte december. Tillsammans med sex utvalda porrstjärnor närvarade Flynt personligen och såg till att ingen gick från festen missnöjd! Frågan är om kanske det amerikanska Försvarsdepartementet borde låta släppa ned Larry Flynt, hans gyllene rullstol och hans porrstjärnor tillsammans med US Marines i Afghanistan? Det vore väl en typ av förlikning alla skulle kunna vara nöjda med ... Och inte skulle väl ens Osama bin Ladin kunna hålla sig kvar i grottan om han visste att Ava Vincent, Nikita Denise, Monica Mayhem, Charlie, Obsession och Dayton Raines stod utanför och väntade? Och Larry Flynt i egen hög person väntade på att få göra en exklusiv intervju? [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ ALLVARLIGT TALAT! Frihetligt, sarkastiskt elektroniskt nyhetsbrev. Häcklar allt och alla. För gratis prenumeration, gå till: http://www.allvarligttalat.com. ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 2.02 SION VISES PROTOKOLL - NU SOM TV-SERIE! Under ramadan, islams fastemånad, har egyptiska tv-kanalen Arab Radio & Television (ART) sänt en egenproducerad dramatisering av de beryktade texterna Sion Vises Protokoll. Dessa texter, som tros härstamma från ryska 1800-tals-antisemiters fantasi, användes bland annat av nazistregimen i Tyskland som berättigande för den största pogromen mot judar någonsin. I 30 delar avslöjar serien "Horseman without a horse" under dramatiska former hur tidiga sionister och, efter 1948, staten Israel aktivt arbetat med att stärka Israel och därefter underminera stabiliteten i resten av världen. Detta ska ske bland annat genom spridning av pornografi, droger, prostitution samt kontroll av finansmarknaderna och stormakternas ledare. Judarna har, enligt protokollen, som mål att kontrollera världen och göra alla andra folkslag till underdåniga slavar. ART sänder över hela världen: till Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Australien och Afrika. Huvudrollsinnehavaren Muhammad Subhi spelar 14 olika roller i serien och har själv varit en initiativtagare till projektet. Inspirerad av samtida muslimska författares påståenden om att de historiska protokollen måste vara "sanna" eftersom 19 av dem redan förverkligats av den "sionistiska konspirationen", hoppas Subhi genom tv-serien att fler muslimer och andra ickejudar kommer att få upp ögonen för "vad som sker i världen". Det är sannolikt att "Horseman without a horse" blivit en stor succé i Mellanöstern och Nordafrika. Propaganda som underhållning och vice versa vid en tidpunkt då konflikten mellan Israel och arabvärlden aldrig varit starkare. Man kan fråga sig vad motattacken blir ... En Hollywoodversion av Koranen med en bin Ladin-"look-alike" som Muhammed? [flashback.se] ======================================================================== 2.03 GÖTEBORGS FRIA TIDNING I somras startade Stockholms Fria Tidning. Tidningen startade för att vara en motpol till de koncentrerade ägarintressen som dominerar svensk press i dag, med målsättningen att bredda utrymmet för den offentliga debatten. Innehållet är traditionell nyhetsrapportering men lyfter fram bevakningen av miljö, demokrati, solidaritet, fred, jämställdhet, mänskliga rättigheter, djurrätt och ekonomiska förhållanden. Under hösten har man nu börjat bygga upp underlaget för att komma igång med en motsvarande tidning i Göteborg, kallad Göteborgs Fria Tidning. Det som krävs för start är att minst 2 000 prenumeranter tecknat sig för ett abonnemang. För ytterligare information: Göteborgs Fria Tidning, Rusthållarvägen 133, 128 44 Bagarmossen E-post: pren@stockholmsfria.nu Webbadress: http://www.stockholmsfria.nu/goteborg [motkraft.net] ======================================================================== 2.04 JOHAN EHRENBERG ANGÅENDE FLASHBACK Följande text finns att läsa på www.etc.se under avdelningen "Fråga Johan", där olika läsare skickar in frågor till Johan Ehrenberg. -:- "FRÅGA: Tycker du att Flashback.se är bra, dålig, nyttig, onyttig, farlig, ofarlig? / Lennart Isberg SVAR: Jag tycker man kan se projektet så här. Tänk att Bonniers startade en sajt där allt publicerades och att man finansierade den med att alla som ville läsa fick pröjsa några kronor eller genom reklam. Eller tänk att SVT publicerade alla videos som sändes till dem. Att alla fejkade klipp, alla lögner, alla spionvideos skulle läggas ut. Alla paparrazzifilmningar och alla förtalsprojekt. Jag tror många skulle bli djupt upprörda cynismen i ett sånt projekt. I princip sker samma sak i Flashback fast via nätet. Yttrandefrihet är för mig inte detsamma som att allt ska publiceras. Det finns inget automatiskt gott i att skit, förtal eller lögner sprids. Jag menar att alla har rätt att publicera sina åsikter, MEN jag vill också att det ska finnas en ansvarig att diskutera med. Om det inte finns någon som vill ansvara för och diskutera åsikterna/publiceringen så är det inte mycket till kommunikation. Flashback för mig är en slags slasktratt där den totala bristen på linje eller åsikt i publicerandet gör diskussionerna ointressanta. Farlig vet jag inte. Men ointressant. Sen finns det andra större principiella problem som inte har så mycket med Flashback utan mer med hela internet att göra. Jag vill kunna stämma den som skriver lögner om mig. Det kan jag göra när det trycks. Däremot inte när det skrivs på nätet. Bristen på ansvarig utgivare är i längden skadlig för tryck/yttrandefriheten i sig. Det skapar istället självcensur hos serverägare och bredbandsbolag osv istället för öppen debatt mellan åsikter. Johan Ehrenberg" [etc.se] ________________________________________________________________________ >> i t ________________________________________________________________________ 3.01 EXTRA MYCKET REKLAM, TACK! EU:s ministerdårar har ånyo haft möte och beslutat om nya spännande förbud. Samtidigt som direktreklamen väller in genom våra brevinkast har ministrarna bestämt att den kanske mest resurssnåla och harmlösa reklamen av alla sorter - massutskick av e-post - ska förbjudas. Och självklart finns det en undantagsklausul så att regelbyråkraterna hålls sysselsatta med intrikata gränsdragningsproblem. Fakta är följande: 1. Det är fullt tillåtet att ringa hem till folk för att berätta att Tele2 bara är det näst dyraste telefonbolaget. Det är också fullt tillåtet att dela ut menyer och flygblad i människors fysiska brevlådor. I både fallen går det att opt-outa, det vill säga be att få slippa. 2. Den 6 december beslutade EU:s teleministrar (sic!) att förbjuda massutskick av e-postreklam, så kallad spam. Men man valde inte opt-out modellen, utan dess motsats: Spam blir förbjudet om inte mottagaren uttryckligen bett om den. Den stora frågan är nu - såklart - varför spam ska förbjudas. Spam är förvisso irriterande. Men det är gudstjänsterna i P1 också. Framför allt finns det mängder av reklamformer som är mer irriterande och mer inkräktande på den personliga sfären, som inte ens den dåraktigaste av politiker skulle få för sig att förbjuda (ta i trä.): Folk som lallar runt på stan och delar ut papper om allt från socialismen till Sibyllas hamburgare. Dörrknackare som ber att få berätta om primitiva jordbruk eller vill sälja jultidningar i september. Marknadsundersökare anlitade av kapten Popova som undrar om Moderna Tider har intressanta reportage om debattartiklar (sic!!) och ringer mitt i maten. Allt detta är grovt mer irriterande än att få e-post som utlovar rikedom genom några timmars arbete i hemmet varje dag. Men självklart ska det inte förbjudas. Den som promenerar på stan lär träffa på en och annan flygblads- utdelare - men det är frivilligt att ta emot. Den som har telefon får finna sig i att det ringer då och då. Den som har brevlåda får finna sig i att det kommer post då och då. Självfallet gjorde ministerrådet undantag för icke-kommersiella organisationer, vad nu det ska betyda. Ett politiskt parti räknas som icke-kommersiellt och får således lov att spamma även i fort- sättningen. Ett undantag från undantaget är dock att ett politiskt parti som försöker värva medlemmar räknas som kommersiellt (sic!!!) och får inte lov att spamma i syfte att öka medlemsskaran. 15 månader har Sverige på sig att implementera beslutet. En av de tusen lurig uppgifter som måste hanteras är att avgöra hur man med säkerhet ska kunna veta att anonym spam har skickats från ett EU-land. Det går säkert att lösa, om bara viljan - och skattemedlen - finns. [friktionit.com] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ SVERIGES MEST SÅLDA E-HANDELSPROGRAM FÖR INTERNETBUTIKER Enkelt, lågt pris och gratis demo! http://www.dataforlaget.se ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 3.02 HOPPSAN! Robinson-Emmas webbsida blev extra populär i veckan. Detta efter att webbplatsen "www.fuck.st" berättat hur man loggar in som administratör på sidan. På adressen http://www.emmaandersson.com/admin kunde man bland annat studera Emmas planeringskalender, adressbok och mycket annat. Administratörsidan låg helt öppen, utan lösenordsskydd. Emma Anderssons webbplats: http://www.emmaandersson.com Emma Anderssons (numera stängda) administratörsida: http://www.emmaandersson.com/admin [fuck.st] ======================================================================== 3.03 SÄKERHETSLUCKA I SVENSK IDROTTSPORTAL Det finns flera säkerhetsluckor i något som heter klubben online, en tjänst från Riksidrottsförbundet och företaget n3 sport. Buggarna gör det möjligt att ändra på varandras webbsidor. Bland annat kan vem som helst byta logotyp hos någon annan klubb. Dessutom kan man ladda upp annat än vanliga bildfiler, det vill säga asp-filer. För den som är administratör för sin klubb, det vill säga kan logga in som detta hos en klubb, kan med några knapptryckningar även logga in som administratör hos en annan klubb. Det vill säga gå in och ändra vad som helst hos de 30 000 idrottsklubbar som finns registrerade hos n3. Läs mer på Alternativet.nu: http://www.alternativet.nu Svensk idrott - klubben online: http://www.svenskidrott.se [alternativet.nu] ======================================================================== 3.04 FBI-VIRUS NEKAS FRITT SPELRUM Vågorna från säkerhetsdebatten går höga i USA. Enligt MSNBC håller FBI på att utveckla ett avlyssningsvirus, under kodnamnet Magic Lantern, som ska kunna fånga tangentnedtryckningar och skicka dessa till säkerhetsorganisationen. Men antivirusprogramföretag som Network Associates, Symantec och Trend Micro har inga planer på att låta ett sådant virus slinka igenom användarnas skydd. De anser att kundernas skydd är högsta prioritet. Skulle de öppna en lucka för FBI:s eller andra underrättelseorganisationers virus och avlyssningsprogram så kan luckan utnyttjas av hackare. Dessutom skulle det vara en katastrof för ett antivirusföretag sett ur ett marknadsperspektiv, eftersom det snabbt skulle urholka förtroendet för företaget och dess produkter. FBI varken förnekar eller bekräftar Magic Lanterns existens och inget antivirusföretag säger sig hittills ha kontaktats av säkerhets- tjänsten. [computersweden.idg.se] ======================================================================== 3.05 HACKERS FOR SATAN En grupp som kallar sig "Hackers for Satan" vandaliserar webbplatser som tillhör kyrkor och religiösa organisationer i USA. Sedan november har gruppen vandaliserat 25 kyrkors och andra religiösa organisationers webbplatser. Gruppen byter ut deras startsidor mot bilder och texter med satanistiskt budskap, bland annat ett blinkande gethuvud i ett pentagram och en uppmaning att skicka e-post till adressen godisdead.org. Samtliga sidor har haft en länk som leder till sidor med adressen Church of Satan. Representanter för kyrkorna undersöker hur hackarna kunde ta sig igenom säkerhetssystemen. Samtliga av de webbplatser som hackats kör Microsoft Internet Information Server. De hackade sidorna finns till beskådan på http://defaced.alldas.de/. [computersweden.idg.se] ======================================================================== 3.06 OLAGLIGT ATT LÄNKA TILL HACKARPROGRAM? Hackartidningen 2600 förlorade andra ronden mot filmindustrin. Efter första ronden fick 2600 rätt, men nu får tidningen inte längre länka till dvd-dekrypteringsprogrammet Decss (Decrypted Content Scramble System) från sin webbplats. Ett program som tar bort kopieringsskyddet från dvd-skivor. Filmindustrin hävdar att 2600 kränker upphovsrätten och 2600 å sin sida hävdar att tidningen bara lagt upp en länk för nyhetsvärdets skull eftersom man skriver om teknik och att det därför faller under den rätten till yttrandefrihet enligt amerikansk lag. Det här är andra ronden i en match som säkert kan pågå länge. Programmet Decss finns att ladda hem från följande adresser: http://home.swipnet.se/~w-18931/decss/ http://home.worldonline.dk/~mbp/ http://www.infa.abo.fi/~raine/pub/software/DeCSS/ http://Niebla.Com.Mx/decss/ [flashback.se] ________________________________________________________________________ >> k u l t u r & n ö j e ________________________________________________________________________ 4.01 BILDER SOM DÖDAR - ETT SAMTAL MED CHARLES GATEWOOD Text: Carl Abrahamsson - Bilder som dödar, utställningens namn, är en referens till författaren William Burroughs, som en gång uttryckte att han skulle vilja formulera en dödlig mening. Det enda jag lyckats med är att skrämma gamla tanter så att de springer ut från gallerierna! Den ökände amerikanske fotografen Charles Gatewood ställer ut bilder på Galleri Thomas Ehrngren i Stockholm. Fyra decenniers dokumenterande av udda existenser i sexuella subkulturer och samhällets yttre kanter. I Gatewoods värld finns knappt någon normalitet - han har pendlat mellan att dokumentera ytterligheter som Wall Street, piercing- förespråkare, transvestitkarnevaler och tatuerade foster. - Jag lockades tidigt av det udda, berättar Gatewood. Då jag började fotografera på allvar i New York gjorde jag allt: reklamjobb, porträtt, fotojournalistik. Men under det sena 70-talet förändrades mitt liv drastiskt. Jag skiljde mig från min fru och levde minst sagt utsvävande tillsammans med transvestiter, knarkare, brottslingar och sexuella äventyrare. Och jag fotograferade allt. Historien om Charles Gatewood börjar, märkligt nog, i Stockholm. I mitten av 60-talet kallade militärmakten i USA in unga män i parti och minut. Vietnamkriget fick många oliktänkande att gå under jorden och Sverige blev ett populärt flyktmål. Gatewood studerade sociologi vid universitet på Wennergren Center. Han studerade dessutom fotografi i gruppen kring Svante Hedin och Allan Lundberg och fick senare anställning som kopist hos nyhetsbyrån AB Text & Bild. - Självklart hade jag ju också hört talas om de svenska flickorna, skrattar Gatewood. Men det visade sig att de var mycket blygare än de amerikanska! Så jag jobbade mycket i stället, lyssnade på jazz på Gyllene Cirkeln och trivdes utmärkt. Jag fotograferade Ornette Coleman, Duke Ellington, Ella Fitzgerald och Bob Dylan för Text & Bild, för att nämna några. Då Gatewood tröttnat på det kalla klimatet och längtat nog efter det öppna amerikanska sinnet, drog han vidare till New York. Med sig i bagaget hade han sina svenska fotografier. Bilden han tagit på Bob Dylan vid en presskonferens i Stockholm såldes och gjordes till en affisch som krängdes i makalösa 700 000 exemplar! - Det var en fantastisk upplevelse, minns Gatewood. Det sporrade mig att fortsätta. New York höll dessutom på att explodera i slutet av 60-talet. Överallt var det politiska möten, långhåriga hippies och kärleksmanifestationer blandat med kravaller. Jag dokumenterade så mycket jag kunde och fick in bilder i New York Times, Time, Harper´s Bazaar, Rolling Stone, Business Week och många andra tidningar. Charles Gatewoods första bok, Sidetripping, kom ut 1975 och innehåller foton från perioden mellan 1966 och 1975. Bilderna präglas av samhälleliga iakttagelser. I en av bildtexterna skriver William Burroughs "Det som händer i Amerika i dag är något som aldrig hänt förr: Total konfrontation". Detta till en bild av en Chicago- konstapel som spottar i en soptunna märkt "Din stad - håll den ren!". - Jag sökte hela tiden en social kommentar, oavsett om jag visade mörka barer, politiska kravaller, fattigdom eller dekadens. Man kan tydligt se min fascination för det psykosexuella i boken. Mer av den varan blev det sedan, skrattar Gatewood. Fetischklubbar, S/M-hålor, barer i gråzonen, piercing- och tatuerings- studior blev Gatewoods andra hem under de kommande tio åren. Han arbetade frenetiskt, blev alkoholiserad och beroende av droger. Skilsmässan lät inte vänta på sig och ett av skälen frun angav var att makens fotografier var "bortom anstötliga"! - Mitt tillstånd hjälpte mig att smälta in i dessa världar, förklarar Gatewood. Jag älskade människorna jag fotograferade och ville befinna mig i samma flytande utanförskap som dem. Men på ett kreativt plan var jag för det mesta klar och fokuserad. Jag ville till exempel aldrig hålla på med porr. Jag ville utforska den svartvita filmens potential och låta den porträttera en fantastiskt kontrastrik undre värld av utforskande, desperat eller medvetet. Sedan 15 år tillbaka är Charles Gatewood helt nykter och tränar regelbundet. Hans fokus i livet är dock detsamma som förr - att med kamera och numer även med videokamera dokumentera det bisarra, det sexuella och det avvikande. Där det till exempel i Diane Arbus fotografier finns ett distinkt distanserat och estetiserat betraktande av dvärgar, missfoster, cirkusfolk och andra, ligger det Gatewood närmare att kasta sig huvudstupa rakt ned i lejonkulan. - Vid vissa tillfällen ser jag mig själv som en slags antropologisk performancekonstnär som i trans dansar runt kring dessa fascinerande människoöden. Numer blir jag bara hög på den energi jag upplever i dokumentationens ögonblick. Att ta den typen av bilder som jag gör får mig faktiskt att bli upphetsad. Gatewoods antropologiska attityd och arbetet med många böcker och utställningar har gjort honom till en av världens mest respekterade fotografer trots (eller kanske tack vare) att bilderna oftast före- ställer nakna och minst sagt udda människokroppar. Bland annat har han förärats med prestigefyllda Leica Award of Excellence och undervisat vid ett flertal universitet i USA. - Jag har levt ett fantastiskt liv och är mycket tacksam över att ha fått startskottet just i Sverige, fortsätter Gatewood. Jag skulle gärna komma tillbaka fler gånger och undervisa och se om jag känner igen mig. Jag letar dessutom fortfarande efter min drömkvinna: Flickan i Maraboureklamen 1964! -:- Galleri Thomas Ehrngren, Luntmakargatan 74, Stockholm. Webbadress: http://www.thomasehrngren.com Utställningen håller på till och med 20/1 2002. Öppet fredag-söndag, klockan 12-16. [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ CASANOVA - DEN SVENSKA KONTAKTPORTALEN Nu kan du sluta leta efter en ny partner. Casanova har samlat Sveriges alla kontaktförmedlingar under ett tak. Helt gratis! http://www.casanova.se ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 4.02 MÅNADENS UTGIVNINGAR Här uppmärksammar vi alternativa utgivningar som inkommit under den senaste månaden. Gratis uppmärksamhet för utgivaren, och tacksam information för läsaren som vill hålla sig à jour i den underjordiska myllan. Har ni egna produkter (böcker, fanziner, videoutgåvor etcetera) som ni givit ut? Skicka dem då till: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. >> FANZINEINDEX 2001 (BOK) Ingemar Bengtsson och Gunnar Krantz, 544 sidor, 178x110, 69 kronor, Optimal Press Innehåll: Information om svenska undergroundserietidningar och dess historia. Intervjuer med 27 serieskapare, 100 sidor fullständiga serieavsnitt samt ett index omfattande över 650 olika titlar. Optimal Press, Box 2408, 403 16 Göteborg E-post: info@optimalpress.com Webbadress: http://www.optimalpress.com >> BRAND NUMMER 29 (TIDNING) 32 sidor, A4, 25 kronor + porto Innehåll: Artiklar, notiser och debattartiklar med mera skrivna av och för den autonoma vänstern. Brand, Box 15015, 104 65 Stockholm E-post: brand@motkraft.net Webbadress: http://www.motkraft.net/brand >> SCANDINAVIAN TATTOO MAGAZINE NUMMER 16 (TIDNING) 68 sidor, A4, 49 kronor + porto Innehåll: Evil Eye Tattoo, Tattoo Master Ball 2001, Colorblind Tattoo Studio och mängder av tatueringsbilder med mera. Förlaget VTIE, Box 131, 293 23 Olofström E-post: forlaget.vtie@swipnet.se Postgiro: 602 95 42-5 >> VILDGRÄS (ANTOLOGI) 44 sidor, A5, 25 kronor + porto (10 kronor) Innehåll: En antologi av Uni-Poesi, Karlstads Universitets poesi- förening. E-post: skalman.is@home.se ======================================================================== 4.03 SIGUE SIGUE SPUTNIK SLÄPPER NYTT ALBUM MED ENBART ELVIS-COVERS Den första januari släpper Sigue Sigue Sputnik ett nytt album vid namn "Blak Elvis Vs the Kings of Electronic Rock and Roll". En skiva med enbart Elvis-covers. Gruppen beskriver i en pressrelease albumet med följande text: "if elvis had a pink mohawk, read the wilde boys ... had a computer to fuck with HAL ... smoked weed with tapper zukie ... danced with donna summer ... had bolan, james williamson and bryan gregory on guitar with 200 TV channels plugged into his brain - all playing john waters movies, had the big beating drum machine locked on rock ... where it was japanese, russian, it was out of this world, that anything was possible, loved distortion and the cramps and suicide and was born in post pistols britain, the bastard child of ziggy ... and all of it made and processed on the machines of the future." "that´s where we came in ... in 1985, watching blade runner on the video, with our tinny drum machine, a zebra skin guitar and a head full of glam ... and dreaming of what rock and roll would sound like in the year Elvis 2050. 16 years later, its 2001 ... now we have the computer power in our hand, G4, iBook. we can email every fan who ever bought a record of ours, can hear, see, and feel everything on the planet ... it would have been beyond our wildest dreams ... and I still want rock and roll to astound me." Albumet "Blak Elvis Vs the Kings of Electronic Rock and Roll" innehåller följande låtar: 1. trailer 2. King of Rock and Roll 3. Hound Dogg 4. Heartbreak hotel (Chainsaw mix) 5. Always on my Mindwarp 6. Burning LUV 7. Shook Up 8. Double Trouble 9. Mystery Trainz 10. KanÕt Help falling in Love 11. King of Rock and Roll widescreen För ytterligare information: http://www.sputnikworld.com ________________________________________________________________________ >> s e x ________________________________________________________________________ 5.01 ORGASMENS DAG I BRASILIEN! Arimateia Dantas, en brasiliansk kommunpolitiker i staden Esperantina, fick en idé efter att hans flickvän lämnat honom. Orsaken var att hon tröttnat på hans prematura ejakulationer och att hon sällan själv lyckats uppnå orgasm tillsammans med honom. Dantas beslöt därför att göra en undersökning i Esperantina, en stad med 35 000 invånare. Det visade sig att endast 28 % av de sexuellt aktiva kvinnorna i undersökningen fick orgasm vid samlag. För att skapa möjligheter till information och uppmuntra till mer jämlik aktivitet i de brasilianska sängarna, utlyste Dantas förslaget om att den nionde maj varje år ska vara "orgasmens dag" i staden. Tanken är att temat och den avsatta dagen inte bara ska leda till uppsluppna festligheter utan också till upplysning om mänsklig sexualitet, könssjukdomar och annat. Förslaget gick igenom och den nionde maj 2002 kommer säkerligen att bli en munter dag för staden, som då, inte helt oväntat, väntar massor av besökare. Stadens borgmästare, Jose Inaldo Franco, är inte fullt lika glad över det hela. Som god katolik anser han att beslutet är "pornografiskt", hur nu ett beslut kan vara det. Beslutet har väckt stor uppmärksamhet i hela Brasilien, med högljudda röster både för och emot. Man frågar sig om något liknande skulle kunna vara möjligt i en svensk stad med 35 000 invånare? [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ Tele Date - Maximala kontakter för dig som vågar! Lämna en egen kontakt- annons, precis som massor av svenskar. Alla söker alla och allt är möjligt! Vill du ha kontakt med likasinnade eller det helt oväntade ...? Tel: 0939-113 10 11. Tjejer ringer gratis på 0200-44 10 11. THM, Box 125, 111 73 Stockholm. 19,20 kr/min. http://www.teledate.se ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 5.02 PORRKLUBBAR I SWAZILAND TROTS SEXFÖRBUD Tidigare i höstas rapporterade Flashback om hur det lilla kungariket Swaziland i sydöstra Afrika hade infört ett fem år långt sexförbud för landets unga kvinnor. Kung Mswati III införde förbjudet som ett försök för att stoppa spridningen av hiv/aids. Av landets omkring en miljon invånare beräknas en fjärdedel vara hiv-smittade. Justitiedepartementet har utbildat traditionella ledare för att de ska kunna tillrättavisa trotsiga flickor och speciella domstolar har satts upp. Både i städer och ute på landsbygden protesterar unga swaziländare mot förbudet. Förutom att avstå från sex, får de unga kvinnorna inte skaka hand med män, inte bära byxor och förväntas bära ulltofsar var de än går de närmaste fem åren. Ulltofsarna signalerar "rör mig inte" till männen. Män som inte respekterade budskapet kan få upp till tre månaders fängelse eller böter på 1 300 emalangeni (cirka 1 300 kronor) eller en ko. Men sexförbudet i Swaziland fungerar dåligt, och i området Ezulwini Valley som ligger mellan huvudstaden Mbabane och Manzini har man i stället byggt upp ett eget Las Vegas fyllt med horbarer och porr- klubbar. Det David Lynch-liknande komplexet Happy Valley Motel som även kallar sig "Swazilands entertainment mecca" huserar bland annat kasinot "Royal Swazi Sun", discoteket "Why Not? Disco" och stripp- klubben "If Not Go-Go Bar". Både kasinot och de tillhörande barerna fungerar som förtäckta bordeller, fyllda med hiv-smittade glädjeflickor. Och den som söker lite mer avancerad underhållning söker sig till porrklubben i samma byggnad. Det här med sexförbud verkar uppenbarligen fungera ganska dåligt i Swaziland. Bilder från Happy Valley Motel: http://www.flashback.se/motel4.jpg [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ SEXORAMA - Allt du behöver för att kunna njuta till 100% Hjälpmedel, Video, DVD, Tidningar, CD-Rom, Kläder, och mer ... http://www.sexorama.se/ - Sveriges bästa Sex-shop! ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 5.03 PLAYBOYS KREDITKORTSREGISTER CRACKAT Amerikanska FBI undersöker för tillfället en rapporterad säkerhets- lucka på Playboys webbplats. Polisen kopplades in på fallet efter att flera kunder på webbplatsen hade fått hotfull e-post från crackarna, som även skickade ut namn, kreditkortsnummer och information om vilket datum kreditkortet gick ut till kunderna. En talesman för Playboy säger till CNN att attacken skedde i mitten av november, men blev inte allmänt känd förrän crackergruppen, som kallar sig Ingreslock 1524, gick ut med informationen. Playboy har varit tvungna att skicka ut information till alla sina kunder och bett dem kontrollera om något köpts på deras kreditkort utan deras vetskap. Playboy vet fortfarande inte hur många som drabbats. [computersweden.idg.se] ======================================================================== 5.04 EN KAFFE OCH LITE SEX? Japans sexindustri omsätter, enligt Far Eastern Economic Review, lika mycket som landets försvarsbudget. I storstäderna och i Tokyo främst finns en uppsjö av företeelser västerlänningar sällan ens skulle kunna komma på i fantasin. Den senaste trenden som nu växer kraftigt är att vanliga japanska män, kvinnor och par går till speciella kaféer för att koppla av. Det speciella med kaféerna är att det på stora anslags- tavlor visas vem man kan ha sex med just för tillfället! De stressade japanska kontorsarbetarna tar en kopp kaffe, begrundar det som erbjuds och betalar sedan ca 500 svenska kronor för att ge sig in i speciella rum för att träffa den person de valt. För kvinnor kostar kalaset ingenting och detta har visat sig vara en smart policy från kaféägarnas sida - att besöka ett "parkafé" med eller utan väninnor har blivit trendigt och populärt bland unga japanskor. Vilket i sin tur gjort det minst lika trendigt och populärt bland japanska män. På anslagstavlorna fäster de närvarande information och fotografier av sig själva, i hopp om att en fullständig främling ska välkomna dem till en privat rendezvous utan frågor och utan svar. I det att den japanska ekonomins storhetstid tycks förbi, ökar omsättningen inom sexindustrin. Många japaner tycks nu föredra att träffa "vanliga" människor precis som dem själva. Kanske är en okomplicerad sexualiserad vardag det mest spännande som finns i ett land där alla typer av extrem eskapism redan finns tillgänglig? Kanske lättar det extra mycket på det japanska disciplin- och protokolltrycket att veta att den man träffar är där av exakt samma anledning som en själv? [flashback.se] ________________________________________________________________________ >> k r ö n i k o r ________________________________________________________________________ 6.01 HENRIK ALEXANDERSSON: KROSSA TV-LICENSEN! Tv-licensen är idiotisk. Jag ska strax förklara varför. Jag ska även visa hur du kan vara med och välta hela licenssystemet över ända - utan att bryta mot en enda lag. Häng på, för nu ska det göras motstånd! Till att börja med är det naturligtvis larvigt att det ska behövas en licens för att få ha en tv-apparat. Det handlar ju liksom inte om vapen, farliga kemikalier eller kärnavfall. Därför nekas ju ingen heller licens att äga en tv. Tvärt om - staten gör allt för att du ska ha en. Pengarna från tv-licensen används bland annat till att pytsa in pengar i tv-företag som staten gillar. Bäst gillar staten sitt eget företag, Sveriges Television. Man använder alltså avgiften för rätten att äga en tv-mottagare för att finansiera ett enskilt tv-företag. Du tvingas att betala, även om du aldrig ser på SVT:s program. Detta motiverar staten med att det är viktigt med så kallad public service-television. Man menar att det till exempel inte skulle gå att lita på nyhetssändningarna om inte även staten sänder nyheter. Detta är naturligtvis larv - precis som en statlig tidning vore. Public service motiveras också med behovet av "smala program". För vem skulle erbjuda vetenskap, klassisk musik, litteraturprogram och annat fint om inte staten gjorde det? Svaret på den frågan är att vi inte vet. Vi vet inte - eftersom ingen annan får chansen, när det statliga tv-bolaget monopoliserar små nischmarknader. Själv tror jag att även kommersiella kanaler skulle erbjuda så kallad finkultur - om denna inte vore monopoliserad av stats-tv. Dessutom förändrar den nya tekniken allt. Snart kan vi tanka hem de allra smalaste, märkligaste och mest specialiserade tv-program till våra datorer. På en global marknad kommer det alltid att finnas en publik, även för de mest udda ämnen. Men nu är det inte bara nyheter och "smala program" som stats-tv sysslar med. Oerhörda mängder licenspengar används till sådant som kommersiella tv-kanaler lika gärna kan göra - reklam- finansierat. Lekprogram, Robinson och artistgalor till exempel. Det här är faktiskt riktigt skruvat. Staten tvingar dig att betala licenspengar för att Sveriges Television ska konkurrera med fristående tv-kanaler som lever på reklamintäkter. Dumt. Onödigt. Snedvridande. Orättvist. Alternativet är enkelt: Låt tusen blommor blomma. Låt alla som vill, starta tv-kanaler. Pumpa in hundratals nya kanaler i kabel- näten. Plocka ner massor av satellitkanaler. Välj mellan tusentals och åter tusentals program i nya medier. Alltså: Tv-licensen som sådan är fel och Sveriges Television är en skyddad verkstad som vi i princip skulle kunna klara oss utan. Därför är det nu dags att slå till mot hela systemet med tv-licens. Snabbt går det att få allt att gå i baklås. Jag talar inte om att skolka från tv-licensen. Det får man ehh ... inte göra - och de flesta människor vill inte hamna i bråk med staten. I stället ska jag här föreslå en helt laglig metod för att lamslå systemet. Den som betalar tv-licens får varje kvartal en räkning med ett inbetalningskort. Så länge du river av inbetalningskortet och använder det för att betala - så länge fungerar allt. (Det gäller också om du betalar elektroniskt, till exempel via Internet- bankerna.) Men lägg märke till att inbetalningskortet är avsett för maskinell läsning. Att hantera miljontals tv-licenser kräver automatisk hantering. Detta är systemets svaga punkt. Det som inte kan ske automatiskt, med datorer, det ställer till med jättelika problem. Låt oss nu anta att du inte använder det inbetalningskort som följer med räkningen. I stället skriver du ett nytt - för hand! (Tomma inbetalningskort finns på postkontoren.) Då har du fortfarande betalt din tv-licens och kan således inte bli straffad av staten. (Se bara till att behålla kvittot på inbetalningen.) Men manuellt ifyllda inbetalningskort kan inte hanteras av Radiotjänsts och Postgirots datorer. Sådana kräver, som sagt, manuell registrering. Detta har systemet inga resurser att klara av i dag. Så - om ett par tusen personer varje kvartal betalar med hand- skrivna inbetalningskort, då kommer hela systemet att börja kärva och så småningom skära ihop. Men låt oss göra det hela ännu bättre. Från den 1 januari 2002 är tv-licensen 435 kronor i kvartalet. Låt oss anta att du delar upp beloppet på två olika summor, på två olika handskrivna inbetalnings- kort. Du gör fortfarande inget fel. Men plötsligt blev allt dubbelt så jobbigt för Radiotjänst. (Glöm bara inte att ange att det handlar om delbetalningar på inbetalningskortet.) Anta sedan att du betalar en eller ett par kronor extra på dessa inbetalningskort. Plötsligt finns det då ett överskott som måste hanteras, bokföras separat och förmodligen återbetalas. Nu börjar det bli riktigt svettigt för licensbyråkraterna i Kiruna. För att förvirra dem ännu mer kan du ju alltid göra dina två (eller flera) delbetalningar med ett par dagars mellanrum. Nu har byråkratin fullständigt havererat. Visst. Det här kräver en del av dig. Du måste göra dig besväret att skriva och använda manuella inbetalningskort. Men det är det väl värt? Det viktiga är att du använder inbetalningskort som är ifyllda för hand. De övriga stegen kan du ta om du vill och orkar. Om bara en bråkdel av de som läser denna text följer min plan - då är systemet med tv-licens snart ett minne blott. Glöm inte att även tipsa dina vänner om denna idé. Ju fler som gör motstånd - ju snabbare kommer systemet att kollapsa! Lyckas vi är det guld. Och skulle vi inte lyckas välta hela systemet, då har vi i vart fall retat upp tv-pejlar-ligan till vansinne. Och det är inte fy skam det heller. Henrik Alexandersson E-post: henrik.alexandersson@flashback.se ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ http://www.popmart.se Platsen där du kan söka, köpa, byta och sälja allt mellan himmel och jord. Att annonsera är gratis och du gör upp med din köpare, säljare eller bytespartner helt privat. http://www.popmart.se ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 6.02 DAG ÖHRLUND: HYCKLARNAS MARKNAD Förr tittade vi förtjust på gycklare. Numera bör vi se upp med hycklarna, som bland annat finns i våra dagstidningar. När införs dopingprov för journalister? Jag är inte intresserad av sport, men kan inte låta bli att kommentera drevet efter att Ludmila Engquist erkänt sin andra doping. Bakgrunden, om man får tro kvällstidningen: Ludmila Viktorovna Leonova föds 1964 i Ryssland. Blir gymnast men går över till friidrott, blir 17 år gammal gravid med sin tränare, föder Natasja och gifter sig. 1983 testas hon positiv efter ett världsrekordlopp på 60 meter. Hon påstår att hennes make blandat anabola steroider i hennes dryck utan hennes vetskap. Ludmila träffar managern Johan Engquist, flyttar till Sverige och gifter sig med honom 1995. 1996 gör hon comeback, blir svensk medborgare, vinner ett OS-lopp och ger Sverige OS-guld. Hon utses till årets idrottskvinna av den stora kvällstidningen och Riksidrotts- förbundet. I augusti 1997 tar hon sitt andra VM-guld, i december får hon en morgontidnings bragdmedalj. I april 1999 berättar hon om sin bröstcancer, att hennes högra bröst opererats bort. I augusti samma år tar hon brons i Sevilla. I juli år 2000 meddelar en 36 år gammal Ludmila att friidrottskarriären är slut, men att hon ska åka bob. I februari 2001 tar hon och Karin Olsson en fjärdeplats i bob-VM i Calgary. Den 4 november 2001 tar Ludmila gråtande emot några inbjudna journalister, medger att hon ätit ett dopingpreparat, fastnat i en norsk kontroll, flytt till Spanien och försökt ta livet av sig. Klappjakten börjar. Det är nu starkölsrapande män och besserwissers som tidigare hyllat Ludmila berättar att de minsann visste hur det låg till redan innan. Att de inte är förvånade. Att Ludmila är korkad. Att hon svikit sina fans och hela idrotts-Sverige. För dessa män och besserwisserjournalister som aldrig orkat springa en meter men alltid kommenterat andra borde verkligheten stå klar. Vi tar emot en kvinna från ett land där idrottsstjärnor traditionellt hetsats och drogats. Ni höjer henne till skyarna. Ni vet alltid när hon ska vinna. Men när hon vinner är det "vi", när hon förlorar är det "hon". Ni rapar framför teven under tiden. När hon nu faller trängs ni för att få kasta första stenen. Jag vill veta hur många av de som uttalar sig, från Svenssons till kändisar och sportjournalister, som aldrig kommit bakfulla till jobbet? Vilka som skrivit varje ord i tidningen i odrogat tillstånd (en av landets större sportjournalister kunde inte, när jag jobbade tillsammans med honom, skriva en bra artikel utan att först knapra två Treo Comp)? Vem av er som aldrig svalt ett narkotikaklassat preparat? Ni som ärligt kan svara "jag" kan stå upp och lämna rummet. Ni andra kan ta på åsnemössorna eller lämna in avskeds- ansökningarna på tidningarna. Jag vet inte vilka som är värst, kändisarna eller journalisterna. Den stora kvällstidningens sportkrönikör förklarar att han inte ens vet om han vill förlåta? Han kallar ­ nu ­ Ludmila en klant. "Loket" Olsson tycker att det är "bedrövligt". Före detta alkisen Lasse Kronér tycker att det är "helt värdelöst". Den inte alltid fullt så begåvade Mona Sahlin blir "ledsen och förbannad på samma gång" (sic!). Snickaren Martin Timell blir "oerhört ledsen". Alla vill ha reklam. Alla vill berätta om den ofattbara katastrof som inte gäller dem. Alla känner sig arga, chockade, svikna. Jag undrar hur arg, chockad och sviken Ludmila känner sig när så få i det land hon satsat för står upp för henne när det skiter sig? De enda Ludmila svikit är sig själv, sin familj samt sponsorn som tillverkat flingor under hennes flagg. Jag säger inte att doping är försvarbart, inte att Ludmila gjort rätt, tvärtom. Ludmila borde kanske ha tackat för kaffet, sagt "ledsen, gott folk, min karriär är över, jag orkar inte mer. Förmodligen hade Sverige förstått, kanske applåderat. Men det är svårt att vara människa. Ludmilas handling bekräftar att idrotten är ett snäpp ifrån lika sjuk som religioner som får människor att utföra ofattbart dumma handlingar. Och det vore naivt att tro att Ludmila är unik. Inse att det finns idrottsmänniskor, politiker, poliser, präster, lastbilschaufförer, sjuksköterskor, aktiemäklare, horor och fruktförsäljare - folk i varje skrå och grupp, som dopar sig vid olika tider, på olika sätt. Det är inte bra. Men det är så. För de "experter" som tror att livet är en tävling i vem som ska vara bäst i allt, och tro att alla klarar sig oskadda från prestations- kraven, borde Ludmilas agerande ändå inte komma som en överraskning. Istället för att visa övermod borde de försöka förstå den tjej de fört fram som hjältinna, pressat till nya dåd med böner och krav om otroliga prestationer varje säsong. Förlåt Ludmila. Hon har nämligen också uppvisat en egenskap långt ifrån alla journalister och kändisar gjort: Ärlighet. Men reaktionen blir tvärtom. Morgontidningen kräver att hon ska lämna tillbaka sin bragdmedalj. Statyer av henne ska rivas ner. Röster höjs att hon ska fråntas de priser hon ­ förmodligen - vunnit i odopat tillstånd. För nu vet alla att hon förmodligen varit dopad för jämnan, trots alla prov som visat negativt. Skäms! Av de invandrare ni tittar på, är Ludmila en av dem ni borde vara mest stolta över. Det var ni så länge det blåste medvind. Var det nu också, era hycklare! Jag hoppas att ni ställer upp den dag det är dags för hennes begravning. Att ni då står för allt ni sagt och gjort, ni som aldrig begått ett misstag eller någonsin dopat er. Grattis, grabbar och tjejer ­ det måste kännas underbart att vara perfekt! Dag Öhrlund E-post: dag.ohrlund@flashback.se ======================================================================== ________________________________________________________________________ REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSER ________________________________________________________________________ -------------------------------------------------------- annons ------ ALLVARLIGT TALAT! Frihetligt, sarkastiskt elektroniskt nyhetsbrev. Häcklar allt och alla För gratis prenumeration, gå till: http://www.allvarligttalat.com. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- CASANOVA - DEN SVENSKA KONTAKTPORTALEN Nu kan du sluta leta efter en ny partner. Casanova har samlat Sveriges alla kontaktförmedlingar under ett tak. Helt gratis! http://www.casanova.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- COCKTAIL.SE - SLEAZY TRASH VINTAGE PORN Mix a weird drink & enjoy life! A blast from the past that will blow your mind! http://www.cocktail.se/ ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ SVERIGES MEST SÅLDA E-HANDELSPROGRAM FÖR INTERNETBUTIKER Enkelt, lågt pris och gratis demo! http://www.dataforlaget.se ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ TRÄFFA NÅGON REDAN IKVÄLL!!! http://www.partnertraffen.se Kontakt direkt med spännande tjejer & killar. OBS! Privat chat direkt! På Partnerträffen träffar du hundratals andra som söker kontakt. Ring 0939-113 10 10. Tjejer ringer gratis på 0200-44 10 20. THM, Box 125, 111 73 Stockholm. 19,20 kr/min. ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ http://www.popmart.se Platsen där du kan söka, köpa, byta och sälja allt mellan himmel och jord. Att annonsera är gratis och du gör upp med din köpare eller säljare helt privat. http://www.popmart.se ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Fräck och häftig live-chat för dig som vill ha lite kul direkt! Snacka med en fräsch tjej eller kille och se om det tänder till mellan er ... Allt som krävs är att du vågar ... Vågar du prata med din drömtjej? Tel: 0939-116 10 10. Tjejer ringer gratis på 0200-44 10 10. THM, Box 125, 111 73 Sthlm. 8,65 kr/min. http://www.superkontakt.se ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Tele Date - Maximala kontakter för dig som vågar! Lämna en egen kontaktannons, precis som massor av svenskar. Alla söker alla och allt är möjligt! Vill du ha kontakt med likasinnade eller det helt oväntade Tel: 0939-113 10 11. Tjejer ringer gratis på 0200-44 10 11. THM, Box 125, 111 73 Stockholm. 19,20 kr/min. http://www.teledate.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- FNA fortsätter i FNA # 148 [del 2] som ankom direkt efter detta brev. ---------------------------------------------------------------------- Copyright (c) Flashback Media Group AB 2001 ======================================================================== FLASHBACK NEWS AGENCY # 148 [DEL 2] 21 december 2001 ======================================================================== B.01 SANT OCH SÅNT Den här mörka, kalla månaden är jag i Egypten. Så någon krönika blir det inte. I stället sitter jag just nu (första advent) och dricker paraplydrinkar på en flodångare på Nilen. Nästa månad - i slutet av januari är jag tillbaka igen. Du når mig som vanligt med tips och skvaller på adressen: skvaller@postmaster.co.uk. Under våren tänker vi bygga upp en liten skvaller-redaktion för Flashback. Vill du vara med? Skriv i så fall ett par rader och berätta varför just du är en hejare på skvaller. Adress: skvallerred@flashback.se Din, Greta Gustavsson skvaller@postmaster.co.uk ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ TRÄFFA NÅGON REDAN IKVÄLL!!! http://www.partnertraffen.se Kontakt direkt med spännande tjejer & killar. OBS! Privat chat direkt! På Partnerträffen träffar du hundratals andra som söker kontakt. Ring 0939-113 10 10. Tjejer ringer gratis på 0200-44 10 20. THM, Box 125, 111 73 Stockholm. 19,20 kr/min. ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== B.02 "JAG VAR AUTOMATISKT ETT LOVLIGT BYTE" - ETT SAMTAL MED MATS HINZE Text: Carl Abrahamsson Mats Hinze och Anders Varveus, två kända provokatörer från nyliberala Frihetsfronten, närde i mitten av 90-talet en dröm. Drömmen var att skapa en klubb för technoälskare, lika fantasifull, sinnesvidgande och lössläppt som de klubbar de båda besökt utomlands. Efter en tids tvivel och därefter massivt arbete skapade man 1995 klubben i fråga - Docklands. Till deras stora glädje blev verksamheten snabbt en succé. Unga technoheads, delar av Stockholms jetset och många andra fann en färgstark fristad i det dystra hamnområdet. Ryktet om de intensiva festerna spreds snabbt - på gott och ont. Det var nämligen inte bara de festsugna i Stockholm som sökte sig dit. Nackapolisen knackade med sina batonger allt hårdare på dörren och de nästan regelbundna razziorna blev heta förstasidesnyheter över hela Sverige. Efter bara två säsonger kände Varveus och Hinze sig bittert nödgade att stänga igen Docklands. För tillfället. Vad som hände sedan är minst lika osvenskt och, på många sätt, osannolikt. Hinze grips med en sprängladdning på Millesgården på Lidingö i Stockholm. Där finns Carl Milles staty "Människan och Pegasus", symbolen för Stockholms Stads fåfänga dröm om att OS 2004 ska äga rum i huvudstaden. Precis då Hinze ska hänga upp sin ryggsäck hör han två vapen osäkras. På grund av andra sprängningar, bland annat på Stockholms Olympiska Stadion från 1912, har polisen beslutat vakta den symboliskt signifikanta statyn. Hinze in i häktet. Hinze in i rättssalen. Hinze in i en parodisk process som tar fallet ända till Högsta domstolen. Hinze in i fängelse ... Se upp för dörrarna, dörrarna stängs! När Flashback hälsar på i gamla ärevördiga Kumlafängelset, har Mats Hinze endast ett par dagar kvar av sin tid där. Efter över fyra år bakom galler i detta högst skräckinjagande sciencefiction- komplex, ska han flyttas till en öppnare anstalt, för att så sakteliga förberedas för frigivningen i maj 2002. Mats är bitigare - fysisk träning har gjort sitt till. Han har dessutom studerat psykologi och religion på distans vid Örebro universitet. Det är uppenbart att han inte velat slösa bort någon tid på att stirra i en självömkande vägg av betong. Den erfarne rättshaveristen Mats Hinze har ingalunda mjuknat bakom galler ... När tillfälle att kritisera "samhället" och "staten" gives, hugger han till direkt. Under och innan Docklandstiden gjorde han nästan karriär på att under Frihetsfrontens nyliberala baner provocera samhället till det yttersta. Han sålde sprit dygnet runt på svartklubben Tritnaha - även på öppen gata! - och gjorde trafik- bötessamlande till en ädel sport (som nu ackumulerat skulder på sammanlagt över en miljon kronor). Därhelst det gick, var Hinze, Varveus och deras mer extrema kamrater från Frihetsfronten framme för att markera vad som var möjligt, trots att lagen hävdar annorlunda. Deras eskapader har onekligen lett till samhälleliga förändringar. Beslutet om att vissa klubbar och restauranger numer kan få utskänkningstillstånd till klockan fem på morgonen är ett direkt resultat av Tritnahas upptåg. På samma sätt kan Rave- kommissionen sägas vara ett resultat av Docklands provocerande attityd. Det är uppenbarligen inte alltid provokationer får önskat resultat! "Ravekommissionen är en direkt följd av Docklandsskriverierna.", förklarar Hinze. "Det finns ett konstant tryck i samhället, från statsmaktens sida, att utöka makten. Det är konstant pågående. Hur långt man kan gå bestäms av opinionen. I vissa opinionslägen ges det plötsligt tillfällen att ta ett långt kliv framåt. Docklands var ett sådant exempel, Göteborgskravallerna ett annat. Och terroristattackerna i New York framför allt. Här kommer ingen och talar om mänskliga rättigheter och integritet. Man vrider på det och frågar "Vill du att dina barn ska brinna upp i sky- skraporna?" De som inte är med oss är emot oss och så vidare. Men vem är egentligen fundamentalist?" "Oavsett vad polisen säger som myndighet, så har många poliser en fascistisk ådra. Det är Ordnung som gäller.", konstaterar Hinze. "Jag tror inte att de ser sig själva som fascister. Jag tror inte att de förstår om man drar i konsekvensen av deras resonemang. Man vill ha ordning och reda och man vill ha kontroll. När tillfälle ges och man ser en öppning, så flyttar man fram positionerna. Kolla på narkotikapolitiken 1965-1966, då maxstraffet var ett års fängelse. I dag får folk 18 år för grova narkotikabrott.", suckar den ökände drogliberalen. Det som måste ha slagit poliserna hårdast, menar Mats Hinze, var hur kul folk faktiskt hade det på Docklands. Många frivilliga ställde upp för att skapa fester ingen närvarande skulle kunna glömma. "De sa att folk smetade ecstasy på väggarna ... Jag undrar hur man gör då?", skrattar Hinze. "Vi hittade lokalen i slutet av 1994. Vi förhandlade fram till våren. Under sommaren 1995 byggde vi om och vi öppnade den andra september. Innan vi hade öppnat, hörde värden av sig. Rykten hade redan börjat sprida sig och polisen hade tagit kontakt med värden. De ville få kontraktet uppsagt. De hade inte tagit kontakt med oss alls. Då vi öppnade tog vi själva kontakt med polisen. Vi åkte till polischefen i Nacka och pratade med honom. De ville att vi skulle skaffa ett danstillstånd och vi menade att vi inte behövde det eftersom vi skulle ha konserter. Till det behövs inte den typen av tillstånd. Lokalen var brandgodkänd. Vi insåg att vi hade olika sätt att se på det hela, men förklarade att det bästa kanske vore om de anmälde oss så att vi skulle få ta det till länsrätten. Om vi skulle haft fel, hade det rört sig om några tusen i böter. Vi sa att om det blev några problem så kunde polisen bara höra av sig till oss. Vi hörde inte ett ord ..." Men trots tystnaden hände saker. I det fördolda konspirerades det mellan Nackapolisen och andra stationer. Man ville se vad som försiggick och varför det annars så öde hamnområdet nu plötsligt kunde vara så populärt. Man misstänkte det värsta och agerade därefter. "I december 1995 började det dyka upp civila poliser som gick runt och kollade ...", minns Hinze. "Vid något tillfälle hade de en idiotisk attityd i dörren att jag sa att de inte fick komma in. Då tog de sig in i alla fall. Som en blixt från klar himmel kom sedan första razzian i februari 1996. Från det att vi öppnade och i nästan sex månader var Docklands en enorm succé. Vi körde en gång i veckan och det var proppfullt varje gång. Dagen efter första razzian hade Mats Svegfors skrivit i Svenska Dagbladet om oss. Han tog oss i försvar. Expressen vacklade och körde faktiskt en bild av en tjej som blev misshandlad av poliser utanför. Men en vecka efter razzian hade medierna bestämt sig för att vi var ondskan. Polisens bild började redovisas okritiskt. Vad vi än sa, förutsatte man att vi ljög. Efter en vecka var plötsligt allt negativt. Ett undantag var Channa Bankier som skrev på DN:s kultursida." "Det finns en forskare som skrivit en uppsats om det. Han ser det hela som ett fall av moralisk panik.", förklarar anarkisten Hinze. "Det rör sig om något okänt, man vet inte hur man ska reagera men man litar ju på poliserna. Man behöver bara säga "knark" och så kan poliserna göra vad de vill. Ingen orkar eller vågar hålla huvudet kallt. När processen väl är igång, går den inte att stoppa. Folk började undra om vi finansierat det hela med bankrån eller knarkhandel ... Det var deras bild av oss. Om man pratar om de brott som vi möjligtvis begått så är det att vi anordnat fester utan så kallat danstillstånd." "De var på oss för att det var rave, för att det var techno. Det hade inte med Tritnaha att göra.", minns Hinze. "Kopplingen till Tritnaha kom fram långt senare. De hade ingen aning om det. Det mest fascinerande var att det visserligen fanns en animositet mellan oss och polisen då det gällde Tritnaha. Om jag träffade en Tritnahapolis två veckor senare skrattade jag bara åt det. Men på Docklands var det en helt annan nivå på deras insats. Det handlade om fullständigt gränslöst hat från deras sida. På första razzian var det så många poliser att de måste ha kommit från hela Stockholm. Det var över 100 poliser där ..." Frågan är om inte de 100 poliserna hade gjort mer nytta på Café Opera eller på Stureplanskrogarnas toaletter. Hinze tror deras brutala agerande handlade mer om deras egen rädsla än något annat. Docklands var helt enkelt en alltför okänd miljö för myndigheterna. "Vad de inte fattat eller kunnat acceptera är att narkotika är en integrerad del av nöjesindustrin i hela Västvärlden. Det gäller även ungdomskulturen. Det där går i vågor och skiljer sig lite mellan olika kulturer. Men generellt sett är det en integrerad del. Under 90-talet växte det explosionsartat. Det finns gott om droger inom raven precis som det finns gott om droger i andra kretsar också." "Man var väl rädd ...", spekulerar Hinze vidare. "Förr i tiden var det dansbaneeländet eller jazzen där ´negrerna förförde svenska flickor´. Jag tror att deras plan var att gå in och hitta säckvis med knark. Det var vad de trodde att de skulle hitta. De var säkra på att alla var påtända. Det blev inte så. Först är det lugnt, lugnt och så skulle det dödande slaget komma. Här skulle de kunna visa upp så och så mycket bevis. Det var stängt till eftermiddagen dagen efter på grund av brottsplatsundersökningen. Vi lyckades öppna senare men de fortsatte göra sina razzior." Kärnan i den arbetsgrupp som skulle stoppa Docklands växte och spirade till något som i folkmun kommit att kallas "Nöjes-Gestapo". Där en klubb eller en fest erbjuder en miljö att koppla av i och där det dansas och has kul, då kommer de förr eller senare att dyka upp - Ravekommissionen. Det som utomlands endast betraktas som ett dåligt skämt är i Sverige en bister verklighet. "Ravekommissionen var också ett Nackapolisen-projekt från början.", minns Hinze om sin polisiära Nemesis. "Vi var som någon slags jordens avskum. Man sågs som den värsta typen av knarkare bara man vistades på Docklands. I samband med första razzian gjordes en grundlig brottsplatsundersökning. Sju människor hamnade i rättegång. Två blev frikända, fyra fick dagsböter och en femte fick en månads fängelse. Det var resultatet av 100 polisers arbete! Och de hävdade ändå att det var Sveriges värsta knarkhåla ..." Kampen mot kommissionens patruller gick vidare. Trots magra resultat, lyckades Ravepoliserna med mediernas hjälp måla upp en bild av ett totalt och intensivt Sodom & Gomorra. Med resultatet att alla ungdomar naturligtvis ville dit så fort som möjligt ... Man försökte frenetiskt punktera ballongen genom att ge sig på de främsta initiativtagarna - Mats Hinze och Anders Varveus. Dessa herrar erbjöd dock mer motstånd än väntat. "Polisen sa till och med att ´det här är inga ravers´ och syftade på Varveus och mig. ´För ravers gör inget motstånd.´ För dem betydde det att vi bara var ´knarkprofitörer´", minns Mats Hinze. "Jag var ute och gick en dag och såg Aftonbladets löpsedel. ´De har tjänat tre miljoner på Docklandsfesterna!´ Jag ringde upp Aftonbladet och frågade hur de fått uppgiften. De svarade att uppgiften kom från polisen. Dagen efter hade de en liten rättelse på sidan 13 eller något liknande. När processen väl är igång, har polisen en strategi. Medierna bara publicerade rätt ut, baserat på uppgifter från polisen. Helt absurda uträkningar ... Jag tror att de verkligen trodde att första razzian skulle vara dödsstöten. Brandmyndigheten var där ena veckan och tyckte att vi gjort ett bra jobb. Två veckor senare kommer de tillsammans med poliser och slår ner på en massa saker. Det är ingen tillfällighet. Vi började förlora hos länsrätten och till slut, framåt sommaren, insåg vi att loppet var kört. Nuförtiden är det mer så att länsrätten hör av sig till polisen och ber dem skärpa sig. Men för fem-sex år sedan var situationen omvänd. Även domstolarna kan låta sig påverkas av den moraliska paniken i samhället." "Vi svarade med juridiska medel.", fortsätter Hinze. "De förbjöd mig och Varveus att anordna fester, men då klev andra fram och vi lyckades öppna. En gång kom Gudrun Schyman dit och då kunde vi öppna igen. Vi hävdade också att vi hade politiska möten och då kunde vi öppna. Gudrun Schyman var bra. Det kändes verkligen bra. Politiskt står vi milsvitt från henne men ändå klev hon fram för vår skull. Jag har stor respekt för henne." Hinze & company upplevde nu att deras egen verklighet inte längre kontrollerades av dem själva. Inte heller formulerades den av dem själva. "Jag slutade med Frihetsfronten 1995 och Varveus strax efteråt.", berättar han. "Vi kände att vi ville strunta i politiken och göra något vi bara tyckte var kul. När medierna och razziorna kom igång, ville de väldigt gärna göra Docklands till politik. De hävdade att Fritt Forum, föreningen som hyrde lokalen, var en politisk organisation som var drogliberal. Fritt Forum hade inte gett ut ett enda politiskt dokument eller uttryckt en enda politisk åsikt. Det var helt opolitiskt och det står till och med i stadgarna att allt var öppet för alla och envar och att vi var politiskt oberoende. Vi hade skickat ut stadgarna till medierna men det nämndes inte. De stirrade sig blinda på mina och Varveus tidigare aktiviteter. Poliserna hävdade att vi skulle bjuda på det första knarket gratis och så vidare. Och så skulle vi sprida vårt anarkistiska budskap. Och efter det revolution. Det var polisen som gjorde det hela till en politisk sak." Mats Hinze stannar upp en stund och tänker till. "Det allra mest frustrerande var att vad man än sa, så bara sket de i det. Det var som att prata med en vägg. Vi faxade ut stadgarna för att visa att det poliserna sa inte stämde, men ingen brydde sig." Godnatt Docklands! Myndigheterna lyckades i sitt uppsåt att lägga locket på den gryta som puttrade av okända kryddor och ingredienser. Hellre lite fylleslagsmål på trottoarerna i stadskärnan än att stirra in i lyckliga, dansande människors ögon - till synes från en annan planet men i själva verket bara ute efter att ha kul på sätt de valt av egen fri vilja. Tilläggas bör att det sedan de tumultartade "första faserna" varit en hel del fester och arrangemang på Docklands. Om det är ett resultat av en vändande vind eller att något numer sköts mer diplomatiskt än 1996-1997 låter vi vara osagt. "Det var en intensiv tid med Docklands och jag kände mig helt utbränd efteråt.", minns Hinze. "Jag var utomlands ett tag. I början av sommaren insåg vi att det var kört. Jag bodde i Libanon ett halvår hos en kamrat. Jag tror jag kom hem i december 1996. Under våren körde vi någon fest igen och vi försökte flytta fram positionerna. Den avgörande punkten var då vi skulle ha en fest på Valborg 1997. Vi var lite nervösa. Vi hade inte hört något från polisen och vi bokade in en DJ från England och jobbade som fan med lokalen. Klockan fem på eftermiddagen kommer värsta konvojen med snutar. Vi låste in oss i lokalen. De försökte ta sig in och vi svetsade igen dörrarna. Vi fick öppna klockan sex på morgonen så att vi skulle kunna förbereda den demonstration vi sa att vi skulle ha på första maj. Framåt nio öppnade någon idiot en dörr och plötsligt rusar det in snutar. Då var det kört. De stod och skrattade och hånade oss. Jag kände att "det här tar inte jag" ... Nu fan skulle de få! Det var då jag bestämde mig för att det fick vara nog. Jag hade en upplevelse av att de drev oss in i ett hörn. Massmedierna, poliser, myndigheter - alla visade ett totalt oförstående. Många i våra egna led tyckte vi borde ha samarbetat mer. I början tyckte alla att Varveus och jag var riktiga hjältar som slogs med polisen och vägrade ge upp. Men de orkade inte hålla ut själva. För mycket motgångar. Och så började de tycka att allt var vårt fel." "Docklands var ett stort och löst kollektiv och folk gled in och ut, hjälpte till, försvann och så vidare. I den här ganska stora gruppen fanns det människor som började vackla. De vände det hela emot oss. I det här upplevde jag att antingen lägger jag mig ner och dör eller så slår jag tillbaka. Det var en stark förnedring i det hela. Vi hade sovit för lite, jobbat flera veckor i sträck och var helt utarbetade. Det var som om någon stuckit hål på ballongen och så står den där jävla snuten där och ler i mjugg för att visa vem som bestämmer. Det kunde jag inte ta ...", berättar Hinze. Vad som hände sedan? Om bandet spolas fram en kort tid, finner vi Mats Hinze stå blickstilla på Millesgården. Två poliser riktar sina tjänstevapen mot honom. Hinze inser i ögonblicket att han själv antingen är en idiot som undervärderat polisen eller att han haft absolut maximal otur ... "Det jag har erkänt är att ha befunnit mig på Millesgården med en dynamitladdning som jag hade för avsikt att hissa upp men inte spränga. That´s it.", berättar Hinze. "Jag är dömd för branden på Lidingö Tennishall och för att ha haft för avsikt att detonera sprängladdningen på Millesgården. Jag kände mig inte skitförbannad och att jag måste slå till på en gång. Jag fokuserade och funderade på vad jag skulle göra. Det hade varit debatt i flera år om OS-ansökan. Det var något som folk i allmänhet var ganska negativa till. Men framför allt handlade det om de människor och det etablissemang som inte ville ha Docklands. Jag har ingenting emot OS. Om några vill arrangera OS får de jättegärna göra det. För mig var det mer en symbolfråga. Jag hävdade i rättegången att mitt syfte var att driva gäck med polisen, men det var ju bara en del av sanningen. Det var riktat mot etablissemanget och inte mot någon specifik grupp eller individ. Carl Cederskiöld är en avgörande del i det etablissemanget - de maktfullkomliga lokalpolitikerna." "I rättegången hävdade jag att det bara var själva ryggsäcken som var tanken. Jag skulle ringa till medierna och avslöja att det hängde en riktig sprängladdning där. Det var en av anledningarna till att det var en riktig sprängladdning. Om det hade varit en tom konstruktion så hade det ju inte fått samma effekt.", förklarar Hinze lugnt, precis som han gjort ett otal gånger under de olika rättegångsfaserna. "De låg i buskarna med nattkikare. Jag klättrade över och smög fram. Då hör jag hur de osäkrar sina vapen och säger åt mig att stå still. Det finns ingenstans att fly. Bara den mur jag precis klättrat över och sedan 40 meter rakt ned. Jag stannade. Jag tänkte att nu är det kört så det är bara att hålla tyst. De kommer fram och den ena slår av min keps. "Är det du? Det är ju Hinze!", säger han. Han kände igen mig från någon incident på Docklands. De visste inte att det var jag som kom där ..." "Under sommaren hade det ju smällt lite här och där.", fortsätter han. "En man åker sin bil och ringer plötsligt till polisen. "Fan, ni måste bevaka den här statyn på Millesgården ..." Polisen bevakade ju bara en massa idrottsanläggningar men insåg att mannen kanske hade en poäng med statyn. De bevakade den direkt efter det. När jag kommer där så tog de mig. Jag resonerade så här: Poliser är dumma i huvudet. Jag antog inte att de skulle ha bevakning där. Det var klantigt av mig att förutsätta att de var dumma. Naturligtvis finns det folk som kan tänka där också. Jag fick skylla mig själv. Bakgrunden var alltså ett spontant tips från en förbipasserande. Det var dessutom en man som jag träffat! Men det fanns ingen misstanke mot mig innan." För Mats Hinze är det av yttersta vikt att poängtera att bomben aldrig skulle utlösas. Trots en vedertagen samhällelig och smått romantisk bild av anarkisten som springer omkring och slänger sina hemmagjorda bomber, var det ingenting han försökte eftersträva. Tanken var snarare att driva gäck med auktoriteten på ett sätt som garanterat skulle uppmärksammas i medierna. "Jag är anarkist, det stämmer fortfarande. Jag har tänkt mycket på våld här inne i fängelset. Det är alltid en svår avvägning. Samhället och staten bygger ju på våld. Det är bara att se hur det blev efter attackerna i New York. Absolut kontroll direkt och nu krig. Tanken om att våld inte medför en lösning har ingen plats i det moderna samhället. Möjligtvis på ytan men inte när det kommer till kritan. Jag vill inte bli som de är. När de pressar mig så till den grad att jag känner att jag måste slå tillbaka, så är det inte så jag vill vara. Jag vill inte hamna i sådana situationer där jag känner att jag måste bli våldsam. På något högre plan är det fel. Det är en fördel om man slipper." Mats Hinzes tidiga klammerier med rättvisan gav en viss inblick i hur skevt och jävigt det svenska rättssystemet är. När han nu varit dess egen försökskanin sedan 1997, har han fått än mer vatten på sin anarkistiska tvivelskvarn. Han följer även samhälls- utvecklingen och samlar exempel på saker som är fel och som borde åtgärdas. Kravallerna i Göteborg tar han upp som ett praktexempel på hur saker och ting kan gå fel, från trevande kravallbörjan till pinsamma juridiska efterspel. "En sak jag alltid kommer säga till folk som tycker att polisen gjorde rätt ...", säger Hinze. "Det tyckte Jackie Arklöv också! Bara så att de förstår i vilket läger de placerar sig. Arklöv tyckte att polisen borde skjutit ännu mer in i massan. Ordnung! Jag sympatiserar inte för fem öre med det politiska budskapet demonstranterna förde fram. Jag är för frihandel och jag tycker egentligen de representerar en totalitär ideologi. Samtidigt har jag en viss förståelse för beteendet. Om man ska ha ett bra samhälle, kan polisen inte driva sin rätt in absurdum. Det började väl med Reclaim The Streets i Stockholm. Det är för jävligt att de klottrar, men jag tycker inte man ska slå ned dem för det. Det finns en rim och reson-proportion. Jag vet hur polisen agerar. De kan vara väldigt provokativa." "Om det varit min kompis som blivit skjuten och kanske dött, så hade jag inte bara accepterat det. Aldrig i livet!", fortsätter han. "Bland de här unga demonstranterna, 18-19 år, finns en vilja att slåss mot stora, starka poliser. De är stenhårda och de tror på det de gör. Det finns en enorm potential för de människorna att ställa till med fruktansvärt mycket våld." "Det stora problemet är det rättsliga efterspelet.", hävdar Hinze. "Hovrätten tycks ha sänkt en del av straffen. Samtidigt har jag förståelse för de kraftiga straffen eftersom det ju var grova kravaller. Om man nu ska ha ett rättssystem, så är det inte ologiskt. Det kanske slutar med att polisen får större befogenheter trots allt. En ökad tolerans inför polisiärt våld." Det leder in samtalet på om huruvida saker och ting medvetet tilläts gå fel i Göteborg så att polisen senare skulle kunna hävda att man behöver ännu större befogenheter och fler vapen av olika slag. Hinze håller inte med. "Jag tror i princip aldrig på konspirationsteorier.", avslöjar han. "Systemet är riggat till maktens fördel. Juridiskt sett ser vi hur medierna går i maktens ledband. Det är ju först efteråt som de själva börjat granska och kritisera. Polisen är så trygg i sin situation där de kan göra vad som helst. Det händer ju nästan aldrig att en polis åker dit. Det finns också en enorm inkompetens inom kåren. Till och med poliserna själva säger ju att ledningen befann sig i totalt kaos." En av Mats Hinzes hjärtefrågor är den svenska narkotikapolitiken. Under tiden hos Frihetsfronten skrev han debattartiklar som pekade på behovet av en större öppenhet och en mer vidsynt debatt. Bland annat intervjuade han doktor Sven-Erik Åhström, som på 60-talet ledde ett experiment med legalföreskrivningen av amfetamin. "Ibland kan man får en känsla av att systemet är riggat för att vi ska slippa tänka och se oss själva.", filosoferar Hinze. "Ett ekorrhjul där man inte behöver tänka. Staten ska ta hand om allting. LSD kan vara en risk där, i det att människan blir fri. Det ligger något i det. Det är därför man tillåter alkohol, för att folk blir dämpade. Det är ju värre om folk börjar tänka konstigt. Systemet är byggt på det sättet. Men jag tror inte att det finns en specifik tanke mot just psykedeliska droger. Människorna som fattar de här besluten har ingen aning om vad LSD är. De fattar inte hur stor en LSD-upplevelse är. En av anledningarna till att opium förbjöds i USA var att de kinesiska gästarbetarna jobbade för bra. När det gäller hampan, var det amerikanska bomulls- och textil- industrin som var rädda för att bli utkonkurrerade. Det är alltid ekonomiska intressen som styr. Allt det andra har kommit senare." Hinze följer pågående debatter i EU och internationellt så mycket han kunnat i fängelset. Han är övertygad om att liberala och ljummare vindar kommer att prägla de kommande decennierna. Han hoppas också att han och kamraten Anders Varveus provokativa debatter och artiklar bidragit i någon mån. "Jag tror att man kommer få oväntat stöd. När det gäller prostitutionen och trafficking, kan man säga följande: Om man legaliserar, då kommer förmodligen de ljusskygga elementen att försvinna. Man kan kontrollera och förebygga sjukdomar. Det är samma sak med drogproblematiken. Staten borde kunna se att man kan beskatta och tjäna pengar. Alkoholen har alltid funnits. Någon indianstam i New Mexico är den enda i USA som får hålla på med Peyote. Det är en del av deras religion, en del av deras kultur. Staten har ett kontrollbehov och man vill hela tiden förbjuda saker och skapa lagar. Man såg effekten av spritförbudet tydligt i USA. Det var det som lade grunden för maffian och den organiserade brottsligheten. Ändå kör man vidare med samma beteende ...", säger Hinze och rycker på axlarna. Han fortsätter att spekulera i varför det endast är ett fåtal länder (USA främst och Skandinavien minus Danmark) som kämpar emot en uppluckring av droglagstiftningen. "Det finns en slags Bengt Westerberg-fascism i Sverige, välvilligheten där man kramar ihjäl. Det är ju jättefint att papporna är hemma med barnen, men varför ska det lagstiftas om det? Även om det är under ett sken av att man vill väl, handlar det ändå om att man tvingar folk. Skillnaden mellan den gamla käringen och den nya, Axén, är inte stor. Axén har tagit det ett steg längre men det är fortfarande samma idiot- mentalitet. Det är som att jämföra Gun Hellsvik med Laila Freivalds - det är ingen skillnad. Om man ser till vad som hänt, så har straffen bara blivit hårdare och hårdare under 90-talet ... Socialdemokratiska justitieministrar! När det gäller benådningar av livstidsdömda, har de skjutits upp mer och mer. Det var Laila Freivalds som gick ut och sa "Livstid är livstid!" Nu låtsas man inte längre. Innan hade man sagt att livstid är ett långt straff. Men i och med Freivalds var det slutdiskuterat." Onekligen något Mats Hinze själv fått erfara! Mats Hinze hävdar själv att det är mycket i hans rättsprocess som inte gått rätt till. Han vill inte ta det så långt att han kallar det ett regelrätt justitiemord, något andra gladeligen gjort, men sticker heller inte under stol med att han fått en negativ särbehandling. Orsaken, enligt honom själv, är utan tvivel det tidigare 90-talets liberal-anarkistiska provokationer. Bevismaterial som inte visas upp, som visas upp partiellt, undermåliga bevis, jäviga expertutlåtanden och så vidare. Dessa pinsamma företeelser, plus det faktum att han direkt namngavs i medierna så fort han gripits, är sådant vi inte vill förknippa med svenskt rättsväsende. I Hinzes fall var samtliga faktorer bidragande till ett långt fängelsestraff. Hinze dömdes även för den anlagda branden på Lidingö Tennishall. Beviset? Ett fingeravtryck på en plastpåse som hittats i närheten. Mats Hinze kunde inte tro att det var sant då detta blev ett fällande bevis. "Det finns många skumma grejer i det hela ...", berättar han. "Vi begärde att få ut alla papper kring det där fingeravtrycket. Efter det får vi ett dokument daterat sex veckor efter det att jag gripits! Där stod det att det var mitt fingeravtryck som hittats. Efter branden hittades det en del saker. Man gjorde en undersökning av allt och kom fram till att det rört sig om en blandning av bensin och diesel. Men det fanns inte ett ord om något finger- avtryck. Det borde ha noterats. Hittar man ett avgörande bevis på en brottsplats, så måste det ju noteras ned. Det första dokumentet om fingeravtrycket är daterat sex veckor efter att jag gripits. Dagen efter jag gripits tog de mina fingeravtryck och fotograferade mig. Det första de gör är att skicka in informationen i datorn för att jämföra. Sedan dröjde det alltså ytterligare fem veckor innan jag blev delgiven misstanke. Då kommer plötsligt det här pappret fram samma dag. I hovrätten ifrågasatte min advokat vad som hänt. Fanns det över huvud taget något fingeravtryck? De lyckades skaka fram någon snut som kom med en hel låda full med grejer. Bland annat en plastpåse där de hävdade att det suttit ett fingeravtryck. Men det gick inte att se längre." Hinze själv förstår inte vad de tror att motivet för att bränna ned tennishallen skulle ha varit. Det är mycket i hela hans fall som är ett mysterium, säger han. Polisen tycks heller inte ha känt till det faktum att många saker brunnit på Lidingö under årens lopp. Gymnastikbyggnaderna på både Bodal- och Hersbyskolorna har vid olika tillfällen brunnit ned till marken. Lidingö Tennishall användes flitigt av ungdomar under många år som en plats där man samlades och drack sprit innan man skulle vidare in till Stockholm. Att tennis- branden skulle kunnat vara ett pojkstreck på en ö bevisligen befolkad av amatörpyromaner tycks polisen inte ha tagit med i protokollet. "Polisen hade en målsättning. Det var att få mig fälld ...", påpekar Hinze. Under den första tiden i häktet valde han därför att vara helt tyst. Han var övertygad om att de skulle anpassa sina versioner efter det han eventuellt skulle säga. "Om jag hade sagt det jag senare sa i första början, då hade de kommit med alternativa beskrivningar av hur det hade gått till. Det finns något som kallas "slasken" - det är det som inte tas med i förundersökningen. Jag har en massa kompisar som jag vet blivit förhörda. Jag har inte fått se någonting av det materialet. Det fanns inte ens med i slasken. Det finns alltså en ytterligare slask. En kompis som blev förhörd berättade att han sett tio pärmar med mitt namn på i förhörsrummet. Jag har själv sett fyra. Jag vet inte vad som finns i de andra. Om jag hade pratat från början hade det blivit ännu lättare för dem att välja ut det bevismaterial som passade dem. Det beslöts också att vissa delar av slasken fick bara min advokat se, men inte jag. De hävdar att det materialet härrör till andra brottsutredningar som inte har med det här att göra. Min flickvän var på tre eller fyra förhör. Jag har bara sett två av dem. Vi har begärt att få se alla papper, men de hävdar att vi redan har sett allt som finns." Officiellt sett berodde straffets hårdhet och längd på den påstådda sprängstyrka Hinze bar med sig i sin ryggsäck. Man tog i beaktande vilken typ av skada som skulle kunna ha åstadkommits. En sprängexpert från Försvarets forskningsanstalt hävdade att sprängverkan var kraftig. En professor vid Tekniska högskolan, även han expert på sprängkraft, hävdade motsatsen. "I tingsrätten satte åklagaren på en video som skulle visa att sprängladdningen faktiskt fungerade. De hade gjort en rekonstruktion för att visa att den var funktionsduglig. När scenen är slut sprang hon fram och stängde av videon. Jag tänkte inte på det då. Sedan visar det sig i hovrätten, då hon försäger sig, att det på videon finns material där den nationella insatsstyrkan försöker kasta upp det här repet som jag hade med mig över en stege lika hög som statyn för att se om det var möjligt. Men det var inte möjligt. De lyckades inte. Det fick vi reda på först i hovrätten när hon försa sig!" "KTH-professorn ställde upp pappfigurer runt sprängladdningen som skulle föreställa statyerna runt omkring "Människan och Pegasus". Överingenjören hade gjort en radie runt 500 meter och beskrev att på det och det avståndet händer det och det. Han hävdade att de närmaste statyerna, gjutna av metall och fastgjutna i betong- fundament, skulle slitas loss och flyga bort. Pappfigurerna som stod på samma avstånd rörde sig inte när KTH-bomben detonerade! Och ändå trodde man mer på överingenjören. Professorn som sprängde var fruktansvärt upprörd. Han tyckte att de totalt ignorerade vad han sa. Överingenjören på Försvarets forskningsanstalt är expert. Det är professorn på KTH också. Två erkända experter på området. Och ändå sopade de bort KTH-professorn." Hur känner man sig då när man döms både mot bättre vetande och mot bättre bevisning? Mats Hinze var inte munter då det begav sig, det är en sak som är säker. Känslorna har förvisso lagt sig under åren i fängelse, men åsikterna är fortfarande desamma. "Min uppfattning är att bevisvärderingar i svenska domstolar är åt helvete och det beror mycket på narkotikamålen.", hävdar Hinze. "Det finns oftast inga paket med fingeravtryck eller andra bevis. Det är ofta bara folk som hävdar saker. Det har spritt sig. Vad de har gjort i mitt fall är att de har känt ett starkt tryck på sig och därför gått ett steg längre. Man kan jämföra med Christer Pettersson och Palmeutredningen. Jurister säger rätt ut att om det handlat om ett annat mordoffer, så hade Christer Pettersson fått livstids fängelse direkt. I mitt fall var trycket annorlunda. Det handlade helt enkelt om att jag skulle fällas. Docklands, knarkliberalism, anarkism, förledande av ungdomarna och bla bla bla. Det var det trycket de befann sig under. Jag vet inte om man kan kalla det justitiemord, men det är anmärkningsvärt att de inte över huvud taget bryr sig." När det gäller kvällen då tennishallen brann, visade det sig att ord stod mot ord. Till dess man hittade en polisrapport som sa att tre poliser faktiskt träffat Hinze och en kamrat vid Stureplan den aktuella kvällen. Det räckte dock inte som bevis, enligt domstolen. "Jag hävdade att jag varit med en kompis hela den kvällen. När polisen frågade honom frågade de bara ´Vad gjorde du kvällen den 27 maj?", utan att nämna att de tittat på våra telefonlistor och sett att vi pratat med varandra. Han svarade att han inte hade någon aning. När jag fått se hela förundersökningen nämnde jag att jag varit med honom hela kvällen. Då förhör de honom igen. Jag nämnde att vi träffat tre poliser från Ravekommissionen som jag började tjafsa med på Stureplan. Polisen hade till och med kvar en notering av det som hände. Då kom min kamrat ihåg det. Men då hävdade de plötsligt att hans vittnesmål inte gällde! Därför att han först sa att han inte mindes. Rätten förutsätter att åklagaren har rätt. Sedan blir det upp till mig att bevisa motsatsen." Det som enligt Hinze själv var mest kränkande var att medierna så fort han gripits publicerade hans namn. Dessutom med epitetet "OS- bombaren". Detta gjorde att han från dag ett i häktet inte bara var känd som kriminell utan även sammankopplad med de andra explosioner och bränder som förekommit i samband med Stockholms ansökan till OS-rådet. Det finns en anledning till att man enligt pressetisk sed inte publicerar en brottslings namn förrän en dom fallit. Även åklagare, domare och annan juridisk personal läser ju tidningar och tittar på tv. De påverkas av medierna precis lika mycket som alla andra medborgare. "Jag är helt övertygad om att det påverkade.", konstaterar Hinze. "Christer Petterssons namn släpptes först efter domen i tingsrätten. Innan dess var det helt tyst om hans namn i medierna. Min flickvän undrade varför jag inte kommit hem på kvällen. Hon går ut på morgonen för att handla och ser mitt namn på löpsedeln. Det är fult gjort. Tidningarna ursäktade sig med att jag var en så offentlig person efter Docklands. Jag skrev till dem och sa att eftersom mitt namn ändå är ute, kunde de väl sluta kalla mig "OS-bombaren". Man hade ju innan pratat om en OS-bombare i samband med andra explosioner. När jag greps fick jag det epitetet trots att jag inte var misstänkt för någon av de sprängningarna. Jag skrev till Svenska Dagbladet, DN, Aftonbladet och Expressen. Jag tyckte det var bättre om de använde mitt namn i stället för OS-bombaren. Det var ingen som brydde sig om det." "Jag var automatiskt ett lovligt byte.", minns han. "Polisen driver ju sina ståndpunkter både i rätten och i massmedierna. Det är mycket i medierna det utkämpas. Så är verkligheten. Medierna har en enorm makt och det är klart att det påverkar det juridiska. Domaren i tingsrätten var till exempel väldigt otrevlig och avbröt mig flera gånger utan anledning. Jag betraktades väl som en slags paria. Journalister är flockdjur som saknar förmåga att tänka själva och de är ofta okunniga om juridik. De skriver ofta om saker som de inte har någon koll på. Om man bara accepterar den givna bilden, blir allt så mycket enklare. Då behöver man inte tänka så mycket." Att hela processen lett till en hel del misantropiskt filosoferande i den numer 31-årige fången Mats Hinze torde vara uppenbart. Allt det han propagerade emot och försökte väcka debatt om, fick han hårt tillbaka rakt i ansiktet - med råge! "Ibland kan jag tro att folk hellre skulle leva i ett koncentrations- läger än i ett fritt samhälle. För då vet de i alla fall att det kommer en vattnig soppa klockan 12. Annars vet de inte om det blir gåslever eller ingenting. Politikerna säljer en illusion av trygghet: ´Rösta på mig så fixar jag allt!´ Polisen har fått mer och mer kritik för övervåld och andra övergrepp. Trots det har de enormt höga förtroendesiffror i undersökningar. Det tycks inte spela någon roll vad de gör. "Om vi slutar lita på polisen, vem ska vi då lita på?" Man måste vara realist och inse att det alltid kommer finnas folk som kommer att skada andra och begå brott. I ett fritt samhälle kommer nog alltid en kontrollfunktion att uppstå. Men om medborgarna är starka, kan polisen inte bete sig hursomhelst. Om det skulle finnas en lag i Sverige om att man för varje dag man satt i häkte i onödan skulle få en miljon kronor, hur många skulle då sitta häktade och hur länge?" Livet på Kumla och de andra anstalterna Mats Hinze ofrivilligt frekventerat har lett till insikter för honom. Inte bara negativa, är han snar att tillägga. "En sak som är positivt med att vara isolerad är att man får tid att tänka och läsa. Ett tänkande kräver lång tid. Det är det enda man har på isoleringen. Det är positivt. Men tänkandet kan också vara jobbigt. Det blir ju en process där man rannsakar sig själv. Man stannar upp och ifrågasätter vad man ägnat sitt liv åt.", medger han. Studier och fysisk träning har gjort sitt till för att skapa en mognare typ av anarkist. En anarkist som direkt slängde ut tv:n från cellen och som korresponderat med Noam Chomsky. Det mest negativa, menar Hinze, har utan tvivel varit den negativa särbehandlingen. "Jag fick min första riktiga permission i augusti 2001.", berättar han. "Det var efter nästan fyra år. Jag har fått dåliga villkor. Även andra har fått det. Det är helt godtyckligt. De säger inofficiellt till mig att det rör sig om politik. Det skulle se för jävligt ut om något hände. Då står de där och det vill de inte. De tar hellre det säkra för det osäkra. Efter Malexander har det blivit mycket hårdare. Alla agerar bara för att skydda sin egen rygg och säkra sin position. De fina målen som ska uppnås existerar i praktiken inte. Gängtillhörighet gör att man får sämre villkor. Politiska intressen likaså. De utgår ifrån hur medierna skulle reagera om den eller den personen skulle rymma. En känd brottsling får det svårare därför att om den personen gör något, så står det om det i tidningarna. En okänd person uppmärksammas inte." "Man håller på med olika motivationsprogram härinne och jag har konsekvent vägrat att delta.", berättar Hinze med glimten i ögat. "Mest av principskäl eftersom jag inte är i behov av vård. Jag har gjort det jag har gjort av egen fri vilja och för det har jag blivit dömd. Jag är inte sjuk. Jag behöver ingen vård. De vill gärna att man ska göra det. Men det är ändå ett repressivt system. De flesta som går in i det här programmet gör det bara för att de tror att de ska vinna fördelar. Inte för att de tror på programmet. Narkotika- programmet bygger på tolvstegsprogrammet och det bygger i sin tur på en kristen grundtanke. Man skickar några plitar på en kurs i några veckor och sedan ska de klara av det! De bryr sig ju inte. De gör det bara för att få en tusenlapp mer i lön. Det är fel att man håller på på det sättet. Det finns säkert program som fungerar. Men så fort de hamnar hos kriminalvården blir de totalt urvattnade och förstörda. Det är bara ett spel för gallerierna som ska se bra ut." "Jag arbetade under två månader.", svarar Hinze då jag frågar vad man egentligen gör som fånge på de hårdast bevakade anstalterna i Sverige. "Men jag insåg att det bara var vansinne. Man står vid en maskin och borrar hål i en sak. På Hall finns det tvätteri men då jag var där satt jag på en avdelning där man inte behöver jobba. På Tidaholm är det en träverkstad eller någon slags metallverkstad. Här finns det bara idiotjobb, typ att lägga ihop två saker och stoppa dem i en plastpåse. Jag har pluggat nästan hela tiden. Jag har läst 40 poäng psykologi och jag håller nu på med C-kursen i religionsvetenskap vid Örebro universitet. På vissa ställen erbjuder de utbildningar till fångarna, men det rör sig mest om högstadie- och gymnasienivå. Systemet är inte byggt för att man ska göra något själv. Man ska bara följa de mallar som redan finns. I början var det svårt att komma igång med studierna. Men här på Kumla var vägledaren bra och hjälpte till. Psykologin fixade jag helt och hållet själv. Alternativen var annars sociologi eller religion. Jag tycker det är intressant men det är inget jag kommer att bygga på i framtiden. Men det är en skön känsla inför att jag ska mucka att jag i alla fall pluggat i nästan tre år." "Om man inte gör något alls, får man 180 kronor i veckan. Max här på Kumla om man arbetar är nio kronor i timmen. Det finns andra anstalter där man kan tjäna upp till 14-15 kronor i timmen. Man får inte göra av med mer än 660 kronor i veckan, hur mycket pengar man än har. Det finns ett kontantlöst system. Jag har ett litet kort med min bild och mitt nummer på. När jag går till kiosken lämnar jag fram det. De ser hur mycket pengar jag har på mitt konto. Det är för att motarbeta frihandeln ... Kumla är en av de första anstalterna som infört det systemet. Pengarna går mest till telefonkort och cigg för de som röker. Pengarestriktionerna, att man inte får ha kontanter och så vidare, har tagit bort mycket av knarkandet. Det finns en kiosk på varje anstalt där man även kan köpa mat som man kan laga själv. Om man sitter med ett gäng som är ett bra gäng kan det vara trevligt att laga mat ihop. Det är ett av de få sätt på vilket man kan förhöja sin livskvalitet utan att det blir strul. Vissa avdelningar har till och med bra, moderna kök. På disciplinavdelningarna är allt av plast. Men det finns ingen konsekvens i reglerna. Det finns en kniv i varje kök som sitter fast i en kedja, med avkapad spets. Besticken är vanliga metallbestick. Det finns ingen konsekvens i det. Folk är påhittiga. De bränner och slipar tandborstar så att de ska kunna hugga med dem." Under våren 2002 kommer Mats Hinze släppas fri från livet i fångenskap. Liksom för alla långtidsdömda är framtiden oviss. Hinze räknar på hjälp från de kamrater som stött honom under fängelsetiden, och även från sin familj. Han utesluter inte någon form av politisk aktivitet men undviker gärna direkta konfrontationer med rättsväsendet i framtiden. "Det blir väl en del uppföljande granskning då jag släpps, första året eller så. Jag måste ha övervakare.", suckar Hinze. "De får gärna spana på mig, det ser jag inte som ett problem. Det är svårt för mig att göra en bedömning av hur människor kommer att reagera på min person när jag kommer ut. De människor jag har kontakt med, det är antingen mina vänner ... De ser inte brottet utan de ser mig som person. Och människorna här inne är ju alla brottslingar. Det är svårt för mig att göra en bedömning av hur det kommer att bli. Tiden är en viktig funktion i det här. Ju längre tiden går, desto mer minskar upphetsningen." "Jag ångrar ingenting jag har gjort. Jag har ingenting att skämmas för.", fortsätter Mats Hinze. "Men den situation som var då, 1997, finns inte i dag. Det har gått nästan fem år och jag känner mig som en ny person. Jag har ett annat fokus. Jag har inte samma behov av att göra revolution längre. Då valde jag att agera på ett visst sätt därför att jag var tvungen att agera. Jag kunde inte acceptera de övergrepp jag såg från myndigheternas sida. Om jag skulle hamna i en likadan situation igen, så vet jag inte hur jag kommer reagera. Förmodligen kommer jag att reagera annorlunda, helt enkelt därför att jag är äldre." En kliché som visar sig vara sann i Mats Hinzes fall, är att det finns ingenting som en "volta" i fängelse för att visa vem som är ens sanna vänner. Då han greps var det många bekanta från Frihets- fronten som snabbt och bestämt stängde sina dörrar. Hinze hävdar att han inte känner någon bitterhet över detta och att han mest är genuint lycklig över att kontakten med hans egen familj förbättrats och fördjupats. "Jag skulle vilja påstå att kontakten förbättrats.", säger han leende. "Jag är lyckligt lottad. Jag har haft ett bra stöd från familj och vänner. De kommer på besök och hjälper mig med vissa praktiska saker. Det har gjort att tiden går mycket lättare. Det viktigaste är ändå alltid relationen till andra människor. Det blir extra tydligt här inne. Materiella saker finns ju liksom inte. Relationerna är det som avgör hur man mår. Har man bra relationer till folk på utsidan och även här inne så blir livet mycket, mycket enklare. Har man ingenting på utsidan, blir det svårt även här inne." "Alla människor har gjort saker som man ångrar. Framför allt i relation till andra människor. Det är det enda som är betydelse- fullt. Att man begått ett brott eller hamnat i fängelset kan vara obetydligt. Relationer med familjen, relationer med kompisar är viktigare ... En anledning till att man inte tänker på det under normala omständigheter är ju att det kan vara smärtsamt. Det första steget i en slags självläkelseprocess eller att man växer och mognar som person är att man ser och inser att det finns. Steg två är att man bearbetar det och steg tre kanske att man accepterar det. Den processen innehåller smärtsamma delar. Sådant kan vara jobbigt när man är ensam för mycket. Det är därför isoleringsstraffet anses vara ett hårt straff." "Min målsättning är framför allt att försöka skapa ett bra liv.", berättar han vidare. "Jag vill inte bli en Svensson och jag tror aldrig att jag kommer att bli det. Mina politiska åsikter är desamma fast kanske lite mer mogna. Jag tycker fortfarande att det anarkistiska systemet är det enda rätta. Här inne har jag verkligen fått bekräftat hur meningslös statsapparaten är. Men jag känner inget behov av att kämpa in i döden för mina principer. Det är det som är skillnaden. Det är väldigt lätt att skaffa sig ett hämndbehov när man sitter här. Men jag känner inget sådant." Men Hinze berättar samtidigt att kampen för upprättelse ändå kommer att gå vidare. Juridiska rådgivare har berättat att det alltid finns en sannolikhet att få resning i högre instanser. "Jag tar fallet vidare till Europadomstolen.", berättar han. "Problemet är att kvarnarna mal så otroligt långsamt. Ärendet har redan legat där i flera år. Anledningen är att det kommer in så många öststatsärenden som är mycket grövre än de vi har i Västeuropa. Därför kommer det ta tid. Jag kan även begära resning i Högsta domstolen om jag har ny bevisning ... Men det är osannolikt eftersom fallet redan varit uppe i hovrätten." En av höstens stora filmer har varit Colin Nutleys utomordentligt tunna soppa "Sprängaren", baserad på Liza Marklunds folkhems-pulp fiction. I den tas en fiktiv historia om "OS-bombaren" upp, dock milsvitt från fallet Hinze. Det är ändå intressant hur berömda brottsfall och brottslingar skapar ett behov av kultdyrkan till och med i det svenska samhället. Kanske Hinze själv borde skriva om sina spektakulära erfarenheter av det svenska rättssystemet? Docklands- avsnitten skulle onekligen bli underhållande delar av The Mats Hinze Story. Kanske man till och med skulle kunna göra en dokusåpa på det: Tio individer inlåsta på en stor technoklubb ... Hur överlever man varandra och polisen som bankar på? "Det är många som tagit upp att jag borde skriva om hela fallet, men jag har inte känt något behov av det.", förklarar Hinze. "Studierna har tagit för mycket tid. Och jag vill ifrån det gamla vanliga artikelskrivandet. Det känns inte lika viktigt längre. Så fort man tar tag i ett ämne för att skriva om det, inser man så mycket och man frågar sig om världen verkligen är så här sjuk som den verkar. Kan människor vara så här dumma? Jag har svårt att engagera mig med bara ett ljummet intresse. Antingen ska det vara ordentligt eller så skiter jag i det. Jag pratar gärna politik med kompisar, men kan inte tänka mig att ge mig in en offentlig debatt igen." Efter tre timmars konversation är besökstiden över. Hinze tar farväl med fast handslag och klarblå blick. Det är uppenbart att det i honom finns ett fokus som gör att han ser framtiden an med stor tillförsikt. Den provokative spjuvern har blivit en man. Bäva månde Sverige? Eller kanske Moder Svea borde välkomna åter en av sina mest färgstarka dissidenter till sin ymniga barm? Mats Hinzes avslutande ord ringer i huvudet som en förhoppning inför framtiden då Flashback slutligen lämnar det imposant abstrakta konstverket Kumla. "Livet är komplext men jag vet att det kommer tillfällen hela tiden. Det är upp till en själv vad man gör av dem. Jag är inte så orolig för att det inte ska gå bra. Jag är säker på att det ordnar sig." Kontaktadress: Mats Hinze, Box 191, 114 79 Stockholm. Docklands webbadress: http://www.docklands.org/ ======================================================================== B.03 FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickats in. Frågor, tips eller svar på andra inlägg skickas till: feedback@fna.se. >> RE: RE: BÖRJA TRO! BÖRJA TÄNKA! Om man nu har så stor tro eller "indoktrineringsgrad" att man inte han läsa vad den gode Henrik Alexandersson egentligen skriver om. Så kunde man ju också ha modet att sätta ut sin e-postadress, eller kanske ännu bättre den store "Gudens" e-postadress. Men jag får väl försöka här i stället ... Käre Niklas. Hav förtröstan, du behöver inte känna någon fruktan från uttalanden av den gode Henrik. Ty det är faktiskt så enkelt att alldeles förträffliga och kloka ord har inte en chans att göra sig hörda i det "mediebrus" som ni, jordens religiösa ivrare förser oss med. Vi som har sett det "verkliga" ljuset har varken orken, fanatismen eller förmågan att "predika" vårt budskap med den glöd och inlevelse som ni besitter. Ni kommer att fortsätta att vinna "själar" och kunna försörja ert ljuva leverne i flera mansåldrar än. Funderade själv en kort period i min ungdom att bli "frikyrkopastor" (när jag hade lärt mig multiplikations- tabellen). Tyvärr så har jag alldeles för svårt för att ljuga, så jag fick jobba för att tjäna mitt uppehälle. Så här i backspegeln så är jag glad att jag inte föll för frestelsen. Att leva på andra människors godtrogenhet, vilsenhet och rädsla, nej det är bara riktigt baksluga och fanatiskt troende som klarar av. Så du kan fortsätta i vanlig stil, du och dina gelikar är inte hotade. Men det gäller att ligga i med marknadsföringen. För det är så enkelt att en bra produkt behöver ingen marknadsföring. Marknadsförings- kostnaden är alltid omvänt proportionell till produktens verkliga värde. Med vänlig hälsning. Tommy Ljungberg ======================================================================== B.04 TOPP 10: LÄNDER MED FLEST KÄRNKRAFTVERKSREAKTORER Antal reaktorer 1. USA ............................. 108 2. Frankrike ....................... 56 3. Japan ........................... 50 4. Storbritannien .................. 35 5. Ryssland ........................ 29 6. Kanada .......................... 21 7. Tyskland ........................ 19 8. Ukraina ......................... 15 9. Sverige ......................... 12 10. Sydkorea ........................ 11 ======================================================================== B.05 KALENDARIUM Ett axplock av intressanta evenemang den närmaste tiden. Observera att då till exempel en artist besöker Norden på en turné nämner vi alltid det första datumet för besöket, oavsett om det gäller Sverige eller inte. Vill du veta mer om artisten och turnén, följ den bifogade länken. Tipsa oss gärna om evenemang du tycker bör vara med. Adress: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. E-post: fna@fna.se. 31/12 KOH PHANGAN 2002 - Thailand Psychedelic Trance Party. http://www.kohphangan2002.com/ 2002: 11/1 AVN AWARDS 2002 - Las Vegas Porrgala i Las Vegas, USA. http://www.avnawards.com/ 3/2 GENESIS P-ORRIDGE - Fylkingen, Münchenbryggeriet, Stockholm Föredrag och videovisning. 1/3 ANTIK & KURIOSAMÄSSAN - Stockholmsmässan, Stockholm Antikviteter, nostalgi, leksaker, böcker, samlarobjekt med mera. http://antikkuriosa.massan.com/ 3/3 13TH INT. CONFERENCE OF THE REDUCTION OF DRUG RELATED HARM Ljubljana, Slovenien. http://www.ihrc2002.net/ 7/3 STOCKHOLM ART FAIR - Sollentunamässan, Stockholm Nordens ledande mässa för modern och samtida konst. http://sollentuna.massan.com/vara_massor.asp 14/3 ADULT ONLINE EUROPE - Amsterdam Europas största mässa för Internetporr. http://www.adultonlineeurope.com/ 11/4 LEKSAKSMÄSSAN - Nacka Strand Mäss- & Konferenscenter, Stockholm http://www.leksaksmassan.se/ 4/5 GLOBAL CANNABIS ACTION - 150 städer Cannabisparader och festivaler. http://www.schmoo.co.uk/may4th.htm 24/5 ROGER WATERS - Spektrum, Oslo Spelar även i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. http://www.ema.se/artister/rogerwaters.htm 7/7 CLUB SUNRISE SOMMARLÄGER 2002 - Bohuslän BDSM-läger. 7 dagar. http://www.clubsunrise.org/images/Summer-Camp-2002nyA3.gif ======================================================================== B.05 P.S. KOLLA IN The Condiment Packet Museum http://www.clearfour.com/condiment/ Ett småpaketsmuseum. Kay Hammond, Internet Entrepreneur, Looking for a Husband http://www.qxl.com/cgi-bin/qxlhome.cgi/EN/QXL/PR/U1010079228/_22398385 Annonsen som stoppades på E-bay. Nu på QXL i stället. Stair diving http://www.404.org/dive/ För dig som gillar att kasta dig ner för en trappa. Nobscan.com http://nobscan.com/gallery/ Scannade snoppar. R´n´B-sångerskan Blu Cantrells porrbilder http://www.freakcafe.com/blu.html Naket. Jolenes Trailer Park Heaven http://www.jolenestrailerpark.com/ White trash. Sanningen om kvinnor http://www.svinfull.com/kvinnor/ Hoppsan! Cannabisrökelse http://www.psykedelbok.se/canna_incense_sv.html Indiska rökelse som innehåller 25 % riktig cannabis. 20th Century Castles - the Ultimate in Security http://www.missilebases.com/ En egen misilbas? Sprutpenna http://www.psykedelbok.se/sprutpenna_sv.html Sprutpenna med naturtroget blodfärgat bläck. Solik http://www.solodorom.com/RUS/va/pict/index.html En rysk konstnär. Café de Snor http://www.cafedesnor-bergeijk.nl/ Udda namn ... Den svenska Blackjack-sidan http://www.jump-gate.com/caracarn Svensk webbsida om blackjack och om hur man gör för att vinna pengar. Glöm inte heller att besöka Buzz. Vår allra bästa källa till udda och kul länkar: http://buzz.bazooka.se. Har du egna tips på länkar, skicka dem då till: red@fna.se. ======================================================================== B.06 SMÅTT & GOTT "Det är det djuriska som för oss samman. Det är det mänskliga som skiljer oss." - Sandro Key-Åberg "I en verklig man döljer sig alltid ett barn som vill leka." - Friedrich Nietzsche Släden den glänser i stjärnornas ljus tomten stiger in med klappar i ett hus. När han kommer tillbaka är renarna väck, kvar står bara hans julklappssäck. Han ser sig förvirrat om efter djuren, då ser han två skyltar som sitter på muren. På den ena står det Securitasvakt, på den andra: De djur som står här går till slakt! Tomten tänker, otur som fan, av alla ställen landa på Scan. Men det är kanske inte nån fara och färde för de jobbar väl inte här den 24:e? De gör de förstår han, när han hör skriken Tomten rusar in på fabriken. På ett band ser han renarna - åh vilken pärs en efter en blir de malda till färs! Maskinen är stor, tomten slänger vanten och svingar sig upp på kanten. Han tar tag om den sista renens svans, det är blodigt och halt, han har dålig balans. Han träffar maskinens roterande egg, det sista som syns är hans bländvita skägg. Gläns över sjö och strand Tomten säljs som isterband ... God jul "Man må säga vad ont man vill om ett syndigt leverne - men det är allmänbildande." - Hjalmar Bergman "För min del skulle jag vilja ge åt individen större ansvar, individen skulle fostras och utvecklas till en medborgare, som i livskampen svarade för sig själv. Men staten vill befria människan från själv- ansvaret i stället för att utveckla hennes förmåga att uppbära det. Staten vill omhändertaga allt. Den abstraktion, som vi benämner staten, är en hycklande, omoralisk och förljugen institution." - Vilhelm Moberg "De människor som fått ut mest av livet är inte de som levt ett sekel utan de som levt varje minut." - Colette "Alf Svensson har också en sexuell läggning." - Mona Sahlin, diverseminister (s) ======================================================================== B.07 FLASHBACK CLASSIFIEDS FNA:s shoppingguide byter från och med detta nummer namn till Flashback Classifieds i stället. Under denna rubrik hittar du i framtiden alla roliga företag som är verksamma på Internet. Vill du att ditt företag eller din produkt också ska synas? För information om hur du annonserar, kontakta vår säljare på e-post: mathias.egarth@flashback.se eller telefon 0120-400 00. ---------------------------------------------------------------------- Shoppingguiden sponsras av Dataförlaget AB http://www.dataforlaget.se Sveriges ledande leverantör av e-handelsprogram för Internetbutiker. ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> b ö c k e r & t i d n i n g a r ---------------------------------------------------------------------- "HOLLYWOOD, HOLLYWOOD - EN RESA I DET FÖRLOVADE LANDET" Beställ boken (som fick högsta betyg i FNA nummer 130) direkt från förlaget! 155 kronor på postgiro 119 09 08 - 2. Harakiri - info@harakiri.nu - http://www.harakiri.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- h:ström - Text & Kultur / Antikvariat & Bokhandel -- -- Specialités: Filosofi, religion, mysticism, ockultism, esoterika, parapsykologi, samt tusentals titlar skönlitteratur. Över 25.000 böcker i lager. http://www.hstrom.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- COPYRIGHT FINNS INTE Äntligen finns Linus Walleijs klassiker i tryckt format. Ett måste för alla med intresse av den digitala kulturen. Internetversion: http://www.df.lth.se/~triad/book/ Tryckt version : http://www.rootgear.nu ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> d a t o r e r , p r o g r a m & s p e l ---------------------------------------------------------------------- Data Metropolen - Allt inom datorer och tillbehör till humana priser Besök våran hemsida på http://www.datametropolen.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Bara en kan vara bäst på data- och TV-spel! Makalöst låga priser, 25 kr i frakt, leverans dagen efter. Du hittar oss på: http://www.playzone.se. Välkommen! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Spela KOPIERADE och IMPORTERADE spel samt se DVD-film från samtliga regioner på PLAYSTATION 2! PSXCARE är specialister på MULTI-X och regionsfri DVD. Just nu: Pioneer/Panasonic/Sony modifiering fr. 500:- http://www.psxcare.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- STOPP. Kasta inte Dina tömda skrivpatroner. Âterfyll dem i stället. Kom in på vår hemsida http://www.refill.nu/ för instruktioner. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Sveriges lägsta priser på datorer och tillbehör.. ? Ja, vi har alltid låga priser och bra sortiment i alla fall! Besök http://www.tildedata.com, alltid öppet! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Hos webhallen.com hittar du Skandinaviens bredaste spel och DVD- sortiment alltid till snabbast leveranser. Ett erbjudande du ej kan säga nej till är Grand Theft Auto 3 till PlayStation 2 för endast 509kr. http://www.webhallen.com/page.php?_id=4643&_pass=369 ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> d i v e r s e ---------------------------------------------------------------------- När du letar ... ... plåtleksaker, nostalgi-50talet, pappersbonader, udda presenter och godis, torkat kött Du har ett eldorado i Handelsboden. Välkommen in hälsar Marianne! http://www.adolfstrom.com/handel ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- BAD-ASS Sports sveriges bästa paintball butik. Startpaket från: 2595:- Klädmärken: Blunt från:190:-, Pornstar från:249:- pluss mycket annat. http://www.badasssports.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Dags för ny cykel?? Vi importerar kvalitetscyklar och säljer för upp till 40% billigare än i butiken!! http://www.cykelimporten.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Fiskeredskap av högsta kvalitet och design finns på www.fishit.com. BROMAN fiskeutrustning säljs direkt till slutkund utan mellanhänder. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Allt inom foto till sveriges bästa priser! Nytt och begagnat Besök oss på http://www.fotomaster.se/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- UFO-RAËLiska Revolutionen: Läs det omtumlande BUDSKAPET från en utomjordisk civilisation. Kloning m m revolutionerar världen. Lev över 200 år på en enad jord utan krig. Är du redo att välkomna dem? http://www.rael.org ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Känner du att det fattas någon i ditt liv!? Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen och tusentals nöjda medlemmar varje månad. Kom till oss så kanske du kan hitta den livskamrat du söker, hundratals annonser att leta bland. Man som kvinna är välkommen. http://www.swed-con.se/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- FLIPPERSPEL, ENARMADE BANDITER, JUKEBOXAR, SKYLTAR ... Tivoli är Sveriges ledande leverantör av nostalgiartiklar. Alla objekt är tillgängliga både till försäljning och uthyrning. Besöksadress: Birger Jarlsgatan 115A, Stockholm. Tel: 08-16 80 80 Webbadress: http://www.tivoli.net/. ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> e l e k t r o n i k & t e l e f o n e r ---------------------------------------------------------------------- AUDAX: Digital-tv, Playstation-tillbehör, DVD-filmer, Kablage m.m. KOLLA MED OSS FÖRST. http://www.audax.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- FYNDBÖRSEN Sveriges mest intressanta webshop för hemelektronik. Vi firar nu 4 år på Internet med många "kanon" erbjudande. Väkomna till oss på : WWW.fyndborsen.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Vi säljer Hemmabio för de som har höga krav, även installationer. Vår inriktning är Hi-Fi & Hemmabio i den tyngre divisionen. Märken:Integra Research,Rotel,Qln,Onkyo,aad,NEC,Sony,Supra,Toshiba, Jamo mm. http://www.hembioconsult.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Nordricchannel.com - Hemelektronik på nätet. Hos oss hittar du det mesta inom hemelektronik till bra priser. Handla snabbt, enkelt och säkert på Nordicchannel.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Nettoklubben Klubben för dig som vill handla bilstereo, billarm, mobiltelefoner mm. till låga priser. http://www.nettoklubben.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- www.UnikTeknik.com har valt ut de coolaste teknikprylarna i världen! Vi driver ÄVEN 3 lågprisbutiker för GARMIN GPS, PARABOLER & PIC-KORT! ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> e r o t i k ---------------------------------------------------------------------- Exklusiv nattklubb där du och dina gäster kommer att trivas. Utmanande och häftig striptease i knäet på dig eller på dansgolvet. http://www.cabaretroyal.com Alla dagar 21 - 07 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Fräsch biograf och butik för alla smaker porr dygnet runt! Shop på nätet. Nattklubb med professionell striptease, sexiga och söta tjejer. Alla dagar 21 - 07 http://www.clubkino.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Sveriges fräschaste Sex-shop för Erotikälskare. Snabb och diskret leverans. NYHET! Stripteaseförmedling. http://www.dreamworld.st/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Allt i porrfilm, sluta leta, hos oss hittar ni allt ! 4550 titlar VHS, 600 titlar DVD-filmer och flera hundra sexleksaker, kondomer och oljor. All fullprisfilm levereras fraktfritt! http://www.erotikfilm.nu/alltiporrfilm3.htm ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- G R O T T A N . S E webshoppen med allt för både henne & honom! Vi har de mycket kända Tabu & Pir59-filmerna med bl.a. Carl Serung. Välkommen in i Sveriges äldsta sexshop med 30 års erfarenhet! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Women don´t want to talk about it ... They just want to do something about it ... Now they can ! http://www.kikon.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Butiken för dig som vill handla online i en ren butik UTAN inslag av porr. Här finner du billiga kondomer, sexhjälpmedel, oljor etc. Kom in! http://www.netstore-scan.com/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- SEXORAMA - Allt du behöver för att kunna njuta till 100% Hjälpmedel, Video, DVD, Tidningar, CD-Rom, Kläder, och mer ... http://www.sexorama.se/ - Sveriges bästa Sex-shop! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Sex Express - Snabb och diskret leverantör av porr på DVD och VHS http://www.sexexpress.net ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Sveriges bästa porrbutik, vi har allt inom film, kläder och leksaker mm till humana priser. Snabb diskret leverans. http://www.sohoshop.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- SVENSK STRIPPFÖRMEDLING Striptease till alla arrangemang http://www.svenskstripp.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Tusentals porrfilmer på video och DVD samt sexleksaker. http://www.swedishsin.net ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- UDDA Postorder - Specialbutiken för fetish- och kinkyfilm på video och DVD. Diskret leverans. http://www.uddafilm.com ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> k l ä d e r ---------------------------------------------------------------------- Alienbase är en populär klädbutik med grymt fräcka kläder och mobil- skal. Street, Skate, Hip Hop, sexiga underkläder. För dig som gillar något utöver det vanliga. http://www.alienbase.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Customwear "custombroderar" kepsar och kläder. Du väljer texten och vi broderar den på plagget. http://www.customwear.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Amerikanska Militärkläder och Streetwear: Alpha, Rothco, Lonsdale, Fred Perry. Kläder för hela familjen, Herr-Dam-Junior-Barn. Flaggor, Spännen, Kängor, T-Shirts. Stort sortiment mer än 200 olika artiklar. http://www.jefline.com. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- NYÖPPNAD BUTIK! English 60´s fashion. Ben Sherman, Fred Perry, MERC och Sherrys. THIS WAY, Odengatan 24, STHLM, 08-612 07 69 (Även postorder). T-bana Rådmansgatan. http://www.thisway.nu ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> m u s i k & f i l m ---------------------------------------------------------------------- BEFRIA CD-SKIVAN. Smarta CD-fodral sparar utrymme. Flera modeller och priser. Även för DVD och vinyl. www.cdincase.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Vi på DVD4YOU har satt målet högt. Att ge dig lägsta pris på DVD-film. Bara en kan vara billigast! Kom till DVD4YOU - http://www.dvd4you.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Nätbutik med DVD filmer till ständigt låga priser, förbokning på toppfilmer samt billiga erotiska filmer med extra billiga erbjudanden. http://dvddirect.se/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Star wars: Episode 1 på DVD släpps endast i begränsad antal den 16 oktober vart efter den kommer att dras in på obestämnd tid. Rykten gör gällande att den inte kommer att släppas igen på DVD förrän år 2006. Sverige har redan fått sin kvot och den kommer definitivt inte att räcka till alla. PASSA PÅ ATT BOKA DITT EX. NU!! gå in på http://www.dvdnorden.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Senaste DVD filmerna från alla regioner till Sveriges Bästa PRISER titt in så får du se själv http://www.dvdoutlet.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Filmbutiken.se - DVD butiken med stort sortiment och låga priser, DVD- spelare, tävlingar, kampanjer, nyhetsbrev mm. Besök oss redan idag. http://www.filmbutiken.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- SIGNERADE KÄNDISFOTON? Vi har ca: 400 som S.Connery, M.Gibson, Star Wars, H.Ford, M.Pfeiffer, D.Moore, S.Hayek, A.Schwarzenegger, T.Cruise, J.Chan, Cher, C.Eastwood, R.Martin, Elton John, M.Manson m m Har även dvdfilmer. http://www.filmdvdspecialisten.cjb.net ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Filmtokig eller spelglad ja då har ni kommit rätt Dom senaste Filmerna och spelen hittar ni hos http://www.hrcimport.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Allt inom multimedia, DVD, Hemmabio, Datorer. Multimediacenter din multimedialeverantör. http://www.multimediacenter.nu/ ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> p e n g a r & a f f ä r e r ---------------------------------------------------------------------- V75 och stryktips. Med hjälp av datorn kan du välja ut de bästa raderna i ett större system. http://www.copema.se Dataranking mm för trav. Kolla länken Oddshtm Pro från Copéma. ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> i n t r e s s a n t a w e b b p l a t s e r ---------------------------------------------------------------------- Köp - Byt - Sälj - Auktion Annonsera HRATIS på http://www.BBonline.se NU över 17.000 annonser ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- http://www.brottsplatsstockholm.com "Dag för dag - Mord, gängbråk, bränder, våldtäkt och misshandel. Se vad som händer i huvudstaden/Stockholm/ditt närområde/när dig just nu" ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Hitta intressanta produkter på http://www.multibutiken.com Ständigt nya erbjudanden och tips. Fritid&Hobby - Hantverk&Smycken - Hus&Hem - Produkter för företag ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- http://WWW.STOCKHOLMSKONTAKTEN.COM Träffa trevliga killar/tjejer på nätet. Annonsera - Välj och vraka bland svaren. Helt gratis, helt anonymt. ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> w e b b h o t e l l & w e b b d e s i g n ---------------------------------------------------------------------- SVERIGES BILLIGASTE WEBBHOTELL - http://webbhotell.azalea.se Nu kan Ni skydda Er identitet under de nya toppdomänerna .BIZ & .INFO ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Låt oss hosta din Internet server! Vi har sveriges modernaste datahall i GBG. Hög prestanda till bra priser. Kontakta oss idag! http://www.dudesign.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- TRÖTT PÅ PROBLEM? ÄR DET DAX FÖR ETT PROFESSIONELLT WEBBHOTELL? Vi jobbar alltid för 100% nöjda kunder - http://www.wasadata.se/a3.asp ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 4 8 Chefredaktör : Jan Axelsson Medarbetare : Carl Abrahamsson, Henrik Alexandersson, Greta Gustafsson, Magnus Lindman, Dag Öhrlund Korrektur : Markus Holm Annonsförsäljning : Robert Boström, Mathias Egarth Utgivning: 12 nummer per år. FNA nummer 149 utkommer 21 januari 2002. ---------------------------------------------- Flashback Media Group AB Adress : Box 26067, 100 41 Stockholm Telefon : 08-640 15 30 : 0120-400 00 (annonsförsäljning) : 0120-400 01 (annonsförsäljning) Fax : 08-640 15 53 Postgiro : 169 18 26-0 Bankgiro : 5080-5621 Webbadress : http://www.flashback.se E-post : red@fna.se ---------------------------------------------- Flashback är en samhällskritisk satir- och livsstilstidning med inriktning på IT, kultur och nya medier. Politiskt och religiöst obunden. Främsta bevakningsområden är alternativ information med en tyngd på gränsbrytande värderingar och attityder som står i opposition till det övriga samhället. Flashback innehåller periodvis information kring ämnen som i Sverige är uppenbart olagliga. Publicering är i dessa fall enbart gjord i ett informativt syfte. Källor: - Allvarligt Talat : http://www.allvarligttalat.com - Alternativet : http://www.alternativet.nu - Buzz : http://buzz.bazooka.se - Computer Sweden : http://computersweden.idg.se - ETC : http://www.etc.se - Flashback.se : http://www.flashback.se - Friktion : http://www.friktionit.com - Fuck : http://www.fuck.st - Lantbrukets Affärstidning : http://www.atl.nu - Motkraft : http://www.motkraft.net - Vision . http://www.vision.se Tips, skvaller och avslöjanden mottages entesuastiskt av redaktionen. Informera vännerna om Flashback och skicka gärna nyhetsbrevet vidare. Citera oss, men ange alltid källa. Denna utgåva producerades till tonerna av: Jean Beauvoir, Voodoo X, Whitesnake, Crown of Thorns, Deep Forest, Sophie B. Hawkins, Madonna och The Tubes. >> PRENUMERERA PÅ TIDNINGEN FLASHBACK Du vet väl att du även kan läsa Flashback som papperstidning. 4 nummer: 199 kronor 10 nummer: 399 kronor. Postgiro: 169 18 26-0 Bankgiro: 5080-5621 >> AVBESTÄLLA NYHETSBREVET För att avbeställa nyhetsbrevet, eller byta leveransadress, besök vår webbplats http://www.fna.se eller kontakta red@fna.se. "Alla har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för alla att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags media och utan hänsyn till gränser." - 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna Melior de cinere surgo ---------------------------------------------------------------------- FLASHBACK : CELEBRATING 18 YEARS OF RADICAL THINKING : 1983-2001 ---------------------------------------------------------------------- Copyright (c) Flashback Media Group AB 2001