======================================================================== FLASHBACK NEWS AGENCY # 153 27 maj 2002 112 014 prenumeranter [+ 351] ISSN 1402-4543 ======================================================================== NORDENS STÖRSTA NYHETSBREV | http://www.fna.se | årgång 8 nummer 5 0.01 Redrum 0.02 Annonsera i FNA 0.03 Månadens skitstövel: Jämställdhetsminister Margareta Winberg POLITIK & SAMHÄLLE ................................................... 1.01 Körkort till salu! 1.02 Vad syftar moderaterna egentligen på? 1.03 Heja Heidari flyktinghjälparen 1.04 Då förstår vi 1.05 Prostitutionen legaliseras i Ryssland? 1.06 Engelsk politiks Grand Old Lady för legalisering av narkotika MEDIER ............................................................... 2.01 Aftonbladet i dispyt med Turkiet 2.02 Expressendebatt spårade ur IT ................................................................... 3.01 Länkarna Google inte får visa 3.02 Tradera.com vill betala webbdesigners med läsk 3.03 Fem år i fängelse för falsk domänregistrering KULTUR & NÖJEN ....................................................... 4.01 Du ska älska din nästa så som dig själv 4.02 Månadens utgivningar . Galago nummer 69 (tidning) . X3M Kontakt nummer 2/2002 (tidning) . Kapten Stofil nummer 7 (tidning) 4.03 KREV-fest på Lydmar Hotel SEX .................................................................. 5.01 Infinite Mass succé på Private-fest i Cannes! 5.02 Sexarbetares fackförening accepterad av engelskt huvudfack KRÖNIKOR ............................................................. 6.01 Henrik Alexandersson: Det behövs en opposition mot allt 6.02 Dag Öhrlund: Check in REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSÖRER ....................... >> http://www.allvarligttalat.com >> http://www.futurelegends.net/bowie >> http://www.partnertraffen.se >> http://www.pcdreams.nu >> http://www.providum.se/sellmax/ >> http://www.psxcare.com >> http://www.sexliv.com >> http://www.smsworld.nu >> http://www.stockholmsfria.nu >> http://www.svitjod.nu >> http://www.teledate.se >> http://www.unikteknik.com ...................................................................... FNA # 153 [DEL 2] Nedanstående rubriker återfinns i FNA # 153 [del 2] B.01 Månadens intervju: Elgaland-Vargaland fyller tio år - Ett samtal med grundarna och kungarna Carl-Michael von Hausswolff och Leif Elggren. B.02 Feedback . Re: ett inlägg från en pedofil . Responsen efter "ett inlägg från en pedofil" . Aftonbladet B.03 Topp 10: Länder med flest patienter per doktor B.04 P.S. Kolla in B.05 Smått & gott B.06 Flashback Classifieds . böcker & tidningar . datorer, program & spel . diverse . elektronik & telefoner . erotik . kläder . musik & film . pengar & affärer . intressanta webbplatser . webbhotell & webbdesign B.07 Redaktionell information "Vi brukar säga att om ledare runt om i världen anammade en mer konstnärlig ton i sitt ledarskap, så skulle de inte vara så tråkiga som de är. Så instängda i sin egen förträfflighet. I helheten ser man att ett politiskt system med strategier måste basera sig på en kompositorisk funktion. Tänker man i kompositionstermer och förvandlar ett handlande till komposition, så är allt konst." - Carl-Michael von Hausswolff, FNA nummer 153 "Jag tänker också på de medborgaransökningar vi får. "Det står ju Godkänd eller Icke godkänd på dem. Det är ytterst få som inte har blivit godkända. Vi resonerar som så att om man sätter sig ned och fyller i en ansökan så är man ju motiverad. En person som blev nekad hade skickat in ett foto på en sak. Traditionellt har man ju ett foto på sitt ansikte men vi har även godkänt att man haft en bild på en tatuering. Men inte ting. Det ska åtminstone vara ett försök att åskådliggöra kroppen." - Leif Elggren, FNA nummer 153 ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ www.unikteknik.com säljer kamerafilter som låter dig se genom kläder, avlyssna sveriges alla personsökare, slå tillbaks mot bil-kapare, fjärrstyr ditt hem, ringa gratis med Siemens-telefoner & avlyssna tangentbordstryck. Dessutom röstförvrängare för telefon, TV-glasögon, förprogrammerad polisradio och otillåten GPS-försäljning. Låga priser! ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== ________________________________________________________________________ 0.01 REDRUM Jag har fått en del förfrågningar angående hur man blir moderator i något av våra konferensforum. För att kunna bli det måste du göra en ansökan hos oss och berätta varför du anser att du är kvalificerad. (Det förutsätter till exempel att du besöker forumet flitigt och är väl införstådd med Flashbacks policy angående censur - det vill säga att inga inlägg plockas bort på grund av dess åsikt, utan enbart inlägg som inte håller sig till ämnet och är postade för att förstöra raderas.) Vi tittar även på de tidigare inlägg som gjorts, och hur seriös du upplevs i de tidigare inläggen. Vi har även fått in för- frågningar från personer som gjort seriösa inlägg i andra forum, men som nu velat bli moderatorer i forum de inte gjort inlägg i. Dessa blir automatiskt nekade. En förutsättning är just att man själv är aktiv i det forum man vill vara moderator i. Jan Axelsson Stockholm, maj 2002 ======================================================================== 0.02 ANNONSERA I FLASHBACK För information om hur du annonserar i FNA eller på någon av våra webbplatser, kontakta vår annonsavdelning. Telefon: 0120-400 00, 0120-400 01 0703-400 326 (mobil) 0740-204 653 (personsökarnummer) E-post: mathias.egarth@flashback.se annons@flashback.se Våra annonspriser finns på: http://www.fna.se. Över en procent (1 %) av Sveriges befolkning prenumererar på Flashback News Agency (FNA). Nordens största nyhetsbrev! ======================================================================== 0.03 MÅNADENS SKITSTÖVEL: JÄMSTÄLLDHETSMINISTER MARGARETA WINBERG Att försöka ändra på saker man upplever är felaktiga är både heder- och eftersträvansvärt. Men att göra det under privata korstågsformer och bekostat av skattemedel är bara klandervärt. Margareta Winberg har den senaste tiden figurerat i medierna och yttrat sin åsikt som vore den skriven i sten och fullständigt allmängiltig. Affisch- kampanjen mot prostitution, en del av Winbergs privata åsikts- maskineri, finns nu att beskåda över hela landet och lockar än till skratt, än till stora frågetecken om varför skattemedel ska användas till detta. En snabb titt i backspegeln visar att Sverige är ett av få länder med en så kallad sexköpslagstiftning. Det betyder att det är brottsligt att köpa sex. Har detta inneburit att prostitutionen minskat? Nej, självklart inte. Men man har fått bort den från gator och torg, något som kanske är glädjande för många. Nu finns prostitutionen i stället i hotellbarer, på Internet och på bordeller. Följd? Ökad kriminalitet genom stigmatisering. Ökad exponering av de prostituerade för andra faror i en kriminell grå-till-svartzon. Vill man nu lagstifta om prostitution skulle en idé kunna vara att kriminalisera de prostituerade i stället. Låt varje kvinna som säljer sin kropp få lika märkbara straff som sexköparna i dag får. Ett aggressivt polisiärt beteende mot dessa kvinnor och de påföljande straffen skulle säkerligen minska prostitutionen ... Eller ...? Nej, lika lite som att kriminalisera sexköparna gör det. Vad Minister Winberg och hennes feministiskt orienterade likar inte förstår är att prostitution är en samhällelig och kulturell konstant. Prostitutionen har inget med patriarkaliskt förtryck att göra, som Winberg hävdade i sitt öppningstal vid seminariet om prostitution och kvinnohandel nyligen. Realpolitiken speglar verkligheten. Den svenska politiken speglar en ofattbart inskränkt syn på verkligheten. Alla är överens om att kvinnohandel bör stoppas, men man blundar gärna då man ser på statistik som säger att lagliga bordeller minskar kvinnohandel, könssjukdomar, drogmissbruk och så vidare. Varför? Jo, den statistiska, realpolitiska bilden stämmer inte överens med de redan befintliga personliga åsikterna som man på kvinnoseminarium efter kvinnoseminarium fått sig itutade: Mannen är en ond sexköpare och kvinnan ett offer. Denna gravt genusparanoida syn på verkligheten är den man allra minst vill ha i sitt eget lands riksdag. Det är verkligen beklämmande att Winberg fått igenom sitt seminarium och att hon kan sprida sin chockpropaganda genom skattebetalarnas försorg. Om hon i stället ville ta upp dessa frågor på ett sätt som skapar gehör och inte löje, skulle alla tjäna på det. Frågor av vikt bör vara en fullständig legalisering av prostitutionen för att en gång för alla få bukt med alla oönskade kriminella element som profiterar på prostitutionen, massiv upplysning om könssjukdomar, om relaterade sociala problem, om sexarbetarna som egna företagare med socialt ansvar och, i förlängning, om statligt kontrollerad bordell- verksamhet. Winbergs tårdrypande demagogi om att prostituerade inte bara utnyttjas sexuellt av män utan att de faktiskt också mördas, är fullständigt penibel. I sitt tal uppmanar Winberg till att "Vi måste också kunna se inåt och granska vår egen del av världen". Detta är oerhört sant. Vi måste till varje pris granska den gräns där den politiska arenan, full av konstruktiva förändringar till det bättre, överskrids och man plötsligt befinner sig i en emotionell och feministisk dyngpöl av kostsam propaganda. ________________________________________________________________________ >> p o l i t i k & s a m h ä l l e ________________________________________________________________________ 1.01 KÖRKORT TILL SALU! En lite annorlunda körskola utan namn har nyligen öppnat i Sverige. De har ett koncept som gör att de kan fixa körkort till de som blivit av med sitt körkort eller har problem med att skaffa körkort. Det går till så här: de har kontakter så de kan fixa ett internationellt FN-körkort utfärdat av Förenta nationerna, giltigt 10 år i alla FN-länder. Dessutom får kunden ett dokument utfärdat av FN i New York som styrker att han eller hon är anställd hos FN som "Field Inspector" och innehar detta FN-körkort samt dess nummer. Priset är 2 000 kronor, och leveranstiden är cirka två veckor. För ytterligare information: E-post: drivers@travel-online.to [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ PARTNERTRÄFFEN - Ring 0939-113 10 10 - ÖVER 30 000 SAMTAL VARJE DAG! Tjejer ringer gratis! 0200-44 10 20. http://www.partnertraffen.se THM, Box 125, 111 73 Stockholm. 19,20 kr/min. ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 1.02 VAD SYFTAR MODERATERNA EGENTLIGEN PÅ? Moderaterna är ännu en gång i full fart med att protestera mot socialdemokraterna. Men inte utan att fumla till det en aning. I kampanjen som nu stoltserar på reklamstolpar landet över lyser ett stort syftningsfel med sin närvaro. Detta tog Pippirull fasta på och ringde upp moderaterna för att diskutera den nya kampanjen om fastighetsskatten. - Hejsan, jag ringer från Sveriges Radio. Jag undrar lite om er nya kampanj. Den som säger: "Varför vill socialdemokraterna driva ut Britta ur sitt hus?" - Ja. Vad är det med den? - Jo, jag undrar. Vad gör Britta i socialdemokraternas hus? Källa: Pippirull, P3 [etc.se] ======================================================================== 1.03 HEJA HEIDARI FLYKTINGHJÄLPAREN Raoul Wallenberg tillhör de svenska hjältar som dagens skolbarn lär sig hedra. Han symboliserar den vackrare delen av den svenska medmänskligheten. Tyvärr är den dock alltför mycket bara en bild. Dagens Raoul Wallenbergare hedras inte alls på samma sätt. Sista veckan i april skärpte hovrätten straffet för "den kände människo- smugglaren" Amir Heidari till fyra års fängelse. Heidari är den nutida Raoul Wallenbergaren, och har varit aktiv flyktinghjälpare i tjugo års tid och har hjälpt en mängd människor till nya liv i Europa. Heidaris brott är att han gör precis det Raoul Wallenberg gjorde - förser människor med pass så att de kan söka skydd undan regimer som förföljer dem. Trots likheten kommer Heidari aldrig att bli en hjälte som Wallenberg, åtminstone inte i den svenska retoriken. Möjligen är han det dock redan bland alla dem han hjälpt ut från diktaturer, framför allt i Mellanöstern. Mest störande med det hela är att det är samma stater som skapar marknaden för sådana som Heidari, som också dömer dem. Om inte sådant som visumtvång, första asyllandsprincipen och transportörsansvar fanns skulle inte heller marknaden att hjälpa flyktingar finnas. Sådana som Heidari skulle helt enkelt inte behövas. Det konstaterades också i en rapport skriven för UNHCR (FN:s flyktingorgan) för två år sedan. Författaren John Morrison skriver att: "Om de europeiska regeringarna lyckas att stoppa den organiserade illegala migrationen vid dess källa, eller i transitländerna, så kommer den europeiska asylpolitiken att upphöra." (Citerat ur Arena 3/2001.) Heidari och hans gelikar - de som hjälper flyktingar av politiska skäl och därigenom ger dem möjlighet att söka asyl - är de som gör att Europas rika länder upprätthåller Gen¶vekonventionen. Det är de som upprätthåller medmänskligheten. Som tack får de inga minnesmärken eller sidor i skolböckerna, utan flera års fängelsestraff. Amir Heidari borde, liksom Wallenberg, hedras, inte straffas. För utan sådana som han skulle Europas regeringar stå där med sina skamligt slutna gränser. Nu får de i stället skämmas för att de straffar dagens Wallenbergare. [friktionit.com] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ XBOX SUPER-REA! Hjälp oss bli av med vårt stora lager XBOX och spel till otroligt låga priser. http://www.psxcare.com/xbox-frame.asp ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 1.04 DÅ FÖRSTÅR VI "Då skulle vi utsättas för sanktioner precis som Irak", svarar Anna Lindh på en fråga om vad som skulle hända om vi valde att följa grundlagen i stället för den FN-resolution som upphävt tre svenska medborgares rättigheter. Då förstår vi äntligen varför utrikesministern är så tyst. Sanktionerna mot Irak resulterar fortfarande i att 4 000-6 000 irakiska barn under fem år dör i månaden. Och något sånt skulle vi ju inte vilja att Sverige utsattes för. Källa: Från riksdag och departement, nummer 13/2002 [etc.se] ======================================================================== 1.05 PROSTITUTIONEN LEGALISERAS I RYSSLAND? Chefen för Moskvaområdets milis, generallöjtnant Nikolaj Golovkin, anser att prostitutionen i Ryssland nu måste legaliseras för att kunna övervakas och regleras i ordnade former. En förebild är Italien där man drivit igenom en legalisering. Italien anses ha 70 000 prostituerade och med början i Venedig införs nu "röda zoner" där könshandeln bedrivs under statlig överinsyn. [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ SVENSK UNGDOM SLÅR TILLBAKA! Nya CDs; "Frihetssånger" och "Daniel Wretström eftermäle". Vi har även nationell litteratur - http://www.svitjod.nu ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 1.06 ENGELSK POLITIKS GRAND OLD LADY FÖR LEGALISERING AV NARKOTIKA Före detta parlamentsledamoten Mo Mowlam gav i maj ut sin själv- biografi "Momentum". Boken speglar hennes stormiga liv i engelsk politik och bland annat hennes åsikter om legalisering av narkotika av alla slag. Från att ha varit på nejsägarsidan och aktivt arbetat med förbudspolitik, blev det allt svårare för henne att få ekvationen att gå ihop på både medmänskliga och samhällsekonomiska vis. Under en resa till Colombia förstod hon hur mycket pengar den illegala handeln med droger, i detta fall kokain, faktiskt omsätter och hur svårt samhället får med att rehabilitera offer för denna överflödande globala tillgång till droger. Mo Mowlams linje är nu en av de mest hårdföra på jasägarsidan. Mowlam skulle helst se att samtliga narkotiska preparat, inklusive heroin, kokain och ecstasy, legaliseras, kontrolleras och beskattas av staten. Pengarna skulle gå till vård, rehabilitering och omsorg för de personer som inte klarar av preparaten och blir beroende. Enligt Mowlam skulle detta vara ett säkrare och mer humant sätt att behandla hela drogfrågan på. Problemet kan lösas, påpekar hon, men man kan aldrig stoppa flödet av narkotika någonstans på jorden. Mowlam är bara en av många politiker i England och EU som nu högljutt börjar göra sina liberala röster hörda. Den narkotika- politik som nu existerar gör, enligt dessa kritiker, problemen mycket värre i det att marknaden uteslutande är kriminell. Detta medför kraftiga insiktsproblem för vårdande och andra institutioner och dessutom en stor mängd relaterad brottslighet som medför stora kostnader för samhället och lidande för de individer som direkt eller indirekt drabbas. Den engelska regeringen visar oväntat gehör för dessa tankegångar, i det att man på senaste tiden diskuterat om att snart omklassificera Cannabis, det vill säga både hasch och marijuana, till en "Klass C"-drog. De rättsliga efterföljderna vid innehav och bruk skulle då bli minimala, något som naturligtvis gläder hundratusentals cannabisbrukare i England. [flashback.se] ________________________________________________________________________ >> m e d i e r ________________________________________________________________________ 2.01 AFTONBLADET I DISPYT MED TURKIET Aftonbladet har hamnat i onåd hos turkiska staten. På en karta över Turkiet som reseredaktionen publicerade markerades Kurdistan. Tilltaget har fått Turkiska Statens Turistbyrå att dra in planerad annonsering i tidningen. Kartan publicerades i anslutning till en större resespecial om Turkiet. Publiceringen har väckt reaktioner från många håll. Upprörda turkar har hört av sig till tidningen. Frågan har också blivit omskriven i turkiska tidningar. Dessutom har Turkiska Ambassaden brevledes kontaktat Aftonbladet för att informera om att det inte finns något som heter Kurdistan. Avsikten var också att förmå tidningen att rätta till sitt "misstag". Aftonbladet avser dock inte publicera en reviderad karta eftersom man anser att det är en faktauppgift som är relevant. Kurdistan är ett område som går över de fyra staterna Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Området har aldrig blivit erkänt som egen stat av någon av länderna. [dagensmedia.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ FRIA TIDNINGAR I HELA LANDET! Äntligen finns det alternativ till mainstreammedia. Frihet, miljö, djurrätt, genus, solidaritet etc. Dessutom TV & radio, väder, serier, reportage, nyheter, kultur & nöje, sport, debatt mm. http://www.stockholmsfria.nu, http://www.goteborgsfria.nu, http://www.skanesfria.nu & http://www.friatidningen.nu ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 2.02 EXPRESSENDEBATT SPÅRADE UR "Du man! Om du tänder på bröst och stjärtar, jagar brudar och gillar one night stands - lägg i så fall av med det!" Orden är hämtade ur ingressen till en debattartikel av jämställdhetsminister Margareta Winberg och författaren Louise Eek som publicerades i Expressen den 15 maj. Nu är det så att artikeln inte alls handlar om det. Debattartikeln handlar om kampen mot prostitution och kvinnohandel, och varken orden i rubriken "Så ska du ha sex" eller de i ingressen har någon som helst täckning i texten. Hur Expressens debattredaktörer resonerar förtäljer inte historien. Har de svårt att läsa, missade de kanske kursen i rubriksättning eller brister de bara i respekt för ämnet och författarna? [etc.se] ________________________________________________________________________ >> i t ________________________________________________________________________ 3.01 LÄNKARNA GOOGLE INTE FÅR VISA Google böjer sig för advokaterna. Hellre än att riskera dryga skadestånd avstår sökmotorn från att publicera länkar till vissa upphovsrättsligt känsliga webbsidor. När man gör en sökning på Google kan det alltså hända att vissa kontroversiella webbsidor saknas i resultatlistan. Det brukar gälla sidor som utan lov publicerar material som skyddas av upphovsrätt. Paradexemplet är de sidor som publicerar hemligt material från Scientologikyrkan. Andra sidor som Google undviker, efter påstötning från advokater, innehåller opublicerade romaner eller logotyper och varumärken som används i parodier och kritik. Upphovsrättsägarna och advokaterna är naturligtvis i första hand ute efter den som publicerar materialet. Men att få bort en sida från Google och andra sökmotorer är nästan lika bra, för då blir den nästan osynlig. Google har ändå inte helt fallit undan för påtryckningarna. De borttagna länkarna samlas nämligen hos Chilling Effects Clearinghouse, ett projekt som grundats av advokaten Wendy Seltzer på Berkman Center for Internet and Society. Projektet stöds bland annat av medborgarrättsorganisationen Electronic Frontier Foundation och av Stanford Center for Internet and Society. Varje gång Google stryker en länk på grund av klagomål från advokater skickar Google en kopia av brevet till Chilling Effects Clearinghouse, som publicerar brevet på webben - med länk till den uteslutna webbsidan. På Chilling Effects Clearinghouse hittar man alltså några av webbens mest kontroversiella sidor. Webbadress: http://www.chillingeffects.org/ [computersweden.idg.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ SellmaX - Webbshopen för småföretagaren. Innehåller bl.a. varukorg, kundinloggning, kundregister, produkt- kategori- leverantörs- ärende- kampanj- och orderhantering, mm. All administration webbaserad. Köp eller hyr! SPECIALPRIS i maj-juni. http://www.providum.se/sellmax/ ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 3.02 TRADERA.COM VILL BETALA WEBBDESIGNERS MED LÄSK När dotcomdöden rasade som värst för ett år sedan dök det upp en skämtbild där en uteliggare satt med en skylt vars text löd "Will code HTML for food". Nu har verkligheten hunnit ifatt skämtet. Auktionsplatsen Tradera.com söker unga webbdesigners som kan tänka sig att jobba för fri lunch och fri läsk. Det är Tradera.coms marknadschef Daniel Larsson som nu försöker hitta ny arbetskraft. I ett e-brev skriver han: "Undrar bara om ni har några bra leads på unga webdesigners som vill jobba på en av Sveriges största sajter, www.tradera.com. Betalning kommer att antagligen att (tyvärr) ske i form av lunch och fri läsk till en början. Det de framför allt kan få från Tradera är en helt ny portfolio med jobb från Tradera och lite snälla ord på ett papper. Dessutom skapas säkerligen chanser till ytterligare kontakter inom branschen." [resume.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ Datorbutiken med kvalitetsprodukter till budget priser ! Nu säljer vi ut allt inför flytten till nya lokalen. PC Dreams Datorbutik Södertälje Lovisinsgatan 7 15173 Södertälje http://www.pcdreams.nu http://mailto:info@pcdreams.nu 08 550 152 52 ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 3.03 FEM ÅR I FÄNGELSE FÖR FALSK DOMÄNREGISTRERING I USA har det kommit ett lagförslag som gör det kriminellt att uppge fel namn- och adressuppgifter när man registrerar en domän. Allt för att kunna stoppa den som olovligt tar någon annans domännamn eller sysslar med andra ljusskygga aktiviteter på nätet. Lagförslaget uppstod eftersom den information som som samlats om dem som registrerat domäner i det så kallade Whois-registret inte är särskilt pålitlig. Om lagförslaget går igenom ska den som lämnar falska uppgifter till den som hanterar registrering av nya domännamnen kunna få upp till fem års fängelse, skriver Newsbytes. [computersweden.idg.se] ________________________________________________________________________ >> k u l t u r & n ö j e ________________________________________________________________________ 4.01 DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SÅ SOM DIG SJÄLV Tjugo procent av alla barn i Irak föds underviktiga efter Gulfkriget. I Grekland satt regeringsmotståndare i koncentrationsläger ända fram till 1962. Under Koreakriget användes den då största mängden napalm i bombningarna av landet. Förutsättningar och följder för dessa tre krig, samt fyra till har Maj Wechselmann under lång tid granskat och filmat och resultatet har fått namnet "Du ska älska din nästa så som dig själv". Framför allt har de ekonomiska intressen som legat bakom krig, och följderna för civilbefolkningen dokumenterats. I ett kort tal inför en visning av filmen i Stockholm talar hon om vampyrerna - vi i väst. Elva procent av världens befolkning som använder sjuttiofem procent av jordens resurser. Hur det är vi och våra krav som står bakom många av krigen och lidandet runt om i världen. Filmen, som redan visats på Göteborgs Filmfestival, har premiär i Stockholm, Göteborg och Malmö den trettionde augusti. [etc.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ Bara Bowie Bar - Bowieweekend @ ROCKS 14 & 15 Juni, 21.00-03.00, Mariatorget 1A http://www.futurelegends.net/bowie ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 4.02 MÅNADENS UTGIVNINGAR Här uppmärksammar vi alternativa utgivningar som inkommit under den senaste månaden. Gratis uppmärksamhet för utgivaren, och tacksam information för läsaren som vill hålla sig à jour i den underjordiska myllan. Har ni egna produkter (böcker, fanziner, videoutgåvor etcetera) som ni givit ut? Skicka dem då till: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. >> GALAGO NUMMER 69 (TIDNING) Tidning, 84 sidor, A4, 49 kronor + porto Innehåll: Serier av Gunnar Lundkvist, Joakim Lindengren, Lars Sjunnesson, Jan Stenmark och David Liljemark med flera. Prenumeration (6 nummer) kostar 249 kronor. Galago, Box 17506, 118 91 Stockholm E-post: galago@ordfront.se >> X3M KONTAKT NUMMER 2/2002 (TIDNING) Tidning, 68 sidor, A5, 95 kronor + porto Innehåll: Kontaktannonser, frågespalt, nakengalleri, köp & sälj, horoskop, noveller och sexguide med mera. X3M Kontakt, S & Q KB, Box 201 57, 104 60 Stockholm E-post: miggd@swipnet.se >> KAPTEN STOFIL NUMMER 7 (TIDNING) Tidning, 52 sidor, 260x170, 34,75 kronor + porto Innehåll: Serier av Joakim Lindengren, David Nessle och John Andersson samt telegram från Stupido, Kapten Stofil, Nordostpassagen 75 NB, 413 11 Göteborg E-post: jlindengren@rixtele.com Postgiro: 58 12 88-8 (Skadeglatt Leende) ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ Spela ALLA spel på din Playstation 2! Låt oss montera Messiah Multi-X chip så kan du spela kopierade och importerade spel utan att behöva göra några swaptrick. http://www.psxcare.com/playstation-2-frame.asp ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 4.03 KREV-FEST PÅ LYDMAR HOTEL Kungarikena Elgaland-Vargaland firade ju som bekant tio år i dagarna, och föräras därför med en lång intervju i denna utgåva av FNA. I samband med jubileet, firades de båda kungarikena, deras grundare samt alla medborgare dessutom på kulturbustäta Lydmar Hotel i Stockholm. Hela foajén omvandlades till ett enda stimulerande sammelsurium av kungliga digniteter, bisarra ministrar och bara helt vanligt skoj. Under de två kväller festligheterna hystes, kunde den livfulla publiken avnjuta storheter som Lary 7, DJ Guacamole, Ulf Bilting, Sten Hansson, Per Svensson, Stephen Travis Pope, Freddie Wadling, The Benny Nilsen Jazz Quintet, Pan Sonic, Jean-Louis Huhta, Graham Lewis, Ingrid Engarås, Pontifex Maximus, Christian Bock, Daniel Rozenhall, Mats Lundeöö, Mats Gustafsson, Lotta Melin, Regina Lund, Marcus Davidson och Ocsid. Det vanliga Lydmarklientelet, präglat av närliggande Stureplans mondäna ytlighet, samt hotellets storögda gäster, fick sig nog både en och två tankeställare under dessa kvällar. Kan musik låta så här? Varför visas samma videofilm om och om igen? Varför används en vinkelslip mot metall så att gnistorna flyger i hela lokalen? Varför använder man instrument som trotsar all möjlig definition? Och så vidare ... Med KREV:s egen flagga som visuellt fokus i rummet, avlöste de framförande varandra i raskt tempo. Inte en tråkig stund! När Pan Sonics Mika Vainio avslutade lördagsaftonen med ett DJ-set av underbart skräpig rock´n´roll, låg en unison åsikt och vibrerade i luften: KREV borde verkligen ha tioårsjubileum varje år! [flashback.se] ________________________________________________________________________ >> s e x ________________________________________________________________________ 5.01 INFINITE MASS SUCCÉ PÅ PRIVATE-FEST I CANNES! Text: Carl Abrahamsson Att filmfestivalen i Cannes är synonym med överdådighet, extravagans och internationell flärd känner de flesta till. Någon som bidragit till det hela de senaste åren har varit svenske erotikmagnaten Berth Milton. Med sina beryktade Privatetillställningar och shower i Cannes har han skapat legendariska fester som filmstjärnor och pressuppbåd stått i kö för att få vara med på. Så även år 2002. Där "vuxenunderhållningen" generellt fått ta ett par steg tillbaka från den huvudsakliga filmfestivalen år 2002, på grund av klagomål från festivalstyrelse och staden Cannes, klev Milton i år ett par steg framåt i stället. På ön S:t Margarite strax utanför Cannes hamn bjöds på storslagen underhållning hela natten den 17 maj. Den spanska konstnärstruppen La Fura des Baus visade en ny show baserad på sexuell experimentlusta. Showen, som var producerad i 3D, var en imponerande uppvisning av projektion, dans, slagverk och suggestiv musik. Allt sammanvävt till en fantastisk och sinnes- vidgande upplevelse. Alltsedan de invigde OS i Barcelona 1992 har truppen gått från konstnärlig klarhet till klarhet. För tillfället befinner de psykedeliska spanjorerna på en tvåårsturné som ska föra dem till 80 (!) städer. Svenska Infinite Mass släppte loss totalt i en spelning som inte kan beskrivas som något annat än en intensivt funkig succé. Med "Bullet", "She´s a Freak" och de andra hitsen, öste bandet på i ett set som var en utsökt blandning av hip-hop och ... Ja, faktiskt: Total rock´n´roll! Infinite Mass bevisade att de definitivt är mogna för att lägga Europa för sina fötter. Vid sidan av scenen stod Privates trupp av porrskådespelerskor och njöt av den svenska P-funkens fanbärare ... Ett betyg så gott som något, får man förmoda! Privates eget bidrag till underhållningen fanns naturligtvis också närvarande. Privatetjejerna modellade kläder från Private Clothing, det egna klädmärket, och uppträdde senare även i en koreograferad show baserad på den nya storproduktionen "Private Gladiator". Sophie Evans, Bettina, Michelle Wild, Lynn Stone, Gladiator Girl, Rita Faltoyano, Claudia Claire, Sandra Russo, Monique Covet, Bobby Eden och Jodie Moore underhöll och gjorde det galant. De som väntat sig något vulgärt porruppträdande från tjejerna väntade förgäves. I enlighet med kvällen som helhet, bjöds bara på absolut rumsren, om än sexig, underhållning av högsta kvalitet. De närvarande på fredagsfesten, mest branschfolk och VIP-gäster, slog efter femrättersmiddagen runt (och runt och runt) och lämnade ön omtumlade per båt på morgonkvisten. Alla kunde konstatera att Berth Miltons spenderbyxor skapat ännu en smått legendarisk fest. På lördagen skulle ännu en fest hållits för att fira Privates nästan ofattbara framgångar. Men det tillät tyvärr inte vädrets makter. Regn, rusk och möjlig storm gjorde att Milton valde att ställa in den festen i och med att själva scenen var flytande på pontoner i en privathamn på S:t Margarite. Expressen nämnde den 20/5 att "Berth Miltons sexparty blåste bort" för att ge intryck av någon form av fiasko eller misslyckande. Av den varan fanns dock inte mycket. Det enda som blåste bort var alla tvivel om hur kul man kan ha på en Privatefest. Kanske har vinklingen att göra med att Aftonbladet och samtliga andra svenska medier trots tjat nekats inträde till festen? Bilder från festen finns på följande adress: http://www.flashback.se/privatefest/ [flashback.se] ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ Över 300 vanliga tjejer söker kontakt. Gratis kontaktannonser, chatt, klotterplank och nätets bästa urval av sexprylar. Över 50 % av besökarna är kvinnor. http://www.sexliv.com/ ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 5.02 SEXARBETARES FACKFÖRENING ACCEPTERAD AV ENGELSKT HUVUDFACK De engelska sexarbetarnas egna fackförening, "The International Union of Sex Workers", godkändes nyligen av fackförbundet GMB. GMB organiserar över 700 000 kommunalt anställda människor i England och sexarbetarna ser det som en stor seger att få ansluta sig till organisationen. Anna Lopes, 26, är en av de drivande krafterna bakom sexarbetarnas egen förening. Hon arbetar med telefonsex parallellt med sina doktorandstudier i antropologi. Hon hävdar att man nu går mot ljusare tider, i det att sexarbetare av olika slag nu kommer kunna se sin status höjas och man kommer dessutom att lättare få igenom förslag på en politisk nivå. Förslag som till exempel gäller säker sex, säkerhet för sexarbetare och ett motarbetade av hallicksystem och illegala bordeller. Överlag eftersträvar man, enligt Lopes, att skapa bättre förutsättningar för de som arbetar med något som är så centralt i alla samhällen, men som alla inte alltid vill tala om eller diskutera. Även fackjätten GMB är positiv till anslutningen. Precis som att andra människor ska kunna få säga sitt och organisera sig för bättre och tryggare arbetsvillkor måste sexarbetarna få göra det, hävdar man från GMB:s presskontor. - Prostitution är inte något degraderande, men däremot villkoren under vilka man tvingas arbeta, förklarade Lopes nyligen för Aftonbladet. I samma artikel reagerade Ylva Thörn, ordförande i svenska Kommunalförbundet, med avsky mot det engelska beslutet. I enlighet med Margareta Winbergs kampanjformler mot prostitution, hävdar Thörn att det är bisarrt och svårt att förstå. Och, tillägger hon med bestämdhet, något liknande kommer aldrig att ske i Sverige. Och vi som trodde att facken i Sverige var demokratiskt uppbyggda och att fackens medlemmar ska få avgöra sådana frågor i omröstningar? Ylva Thörn från Kommunal är tydligen av en helt annan åsikt. Ett äkta hallickbeteende! [flashback.se] ________________________________________________________________________ >> k r ö n i k o r ________________________________________________________________________ 6.01 HENRIK ALEXANDERSSON: DET BEHÖVS EN OPPOSITION MOT ALLT Expressen och TV4 har genomfört en opinionsundersökning om svenska folkets vilja att gå till valurnorna i höst. Siffrorna visar att 87 procent tänker rösta. Det är en rätt hög siffra. Politiker och journalister jublar. Själv blir jag bara matt. Mina invändningar är många. För det första: Oavsett vilket parti man röstar på, så blir resultatet hinkvis av politisk styrning, även där sådan inte behövs. Låt mig göra en grov förenkling. Det är lika fel att besluta att alla ska ha röda gardiner som att besluta alla ska ha blå. I stället borde det vara upp till människor att välja själva - bland massor av olika alternativ. För det andra: Ett högt valdeltagande uppmuntrar politikerna att bestämma över allt mer av vår vardag och ta över allt fler av våra livsval. Borgare eller socialist - alla kommer de med massor av olika förslag till hur de vill styra och ställa över medborgarnas liv. För det tredje: Oavsett vem som vinner valet, så upprätthåller politikerna sina beslut med tvång. Du får inte lov att lämna eller avvika från systemet. Envisas du, kan det till och med hända att du blir inburad. I ett land där det mesta i våra liv styrs av politiker kan detta bli rätt så jobbigt. Dessutom är hela tanken på att hålla folket under kontroll med hjälp av tvång och hot i grunden osmaklig. Det är alltså detta system som 87 procent av svenska folket stolt tågar iväg för att ge sitt stöd den 15 september ... Att alla tramsar med får även andra effekter. Till exempel är vår rättsäkerhet och våra fri- och rättigheter ständigt i farozonen. Just nu vill politikerna begränsa yttrandefriheten för att kunna komma åt så kallad indirekt tobaksreklam. Det är illa. Riktigt illa. Det visar att politikerna inte har någon respekt för folks rättigheter. I stället är det makten och det för tillfället politiskt korrekta som leder dem. Inte nog med att politikerna stiftar våra lagar. De är även med och upprätthåller dem. De nämndemän som sitter i våra tingsrätter är nämligen utsedda av de politiska partierna. Det borde vara en självklarhet att skilja på den lagstiftande och den dömande makten. För att minska risken för rättsövergrepp och ett politiserat rättsväsende måste det finnas vattentäta skott här. Men det gör det alltså inte. I stället sitter en massa politiska stolpskott - som inte ens kvalade in som ledamöter i fritidsnämnden - och sover i våra domstolar. I det politiska Sverige är det riksdagsmän, utredningar, kommittéer, byråkrater och kommungubbar som gäller. De som vill skapa något sätts däremot på undantag. Det borde vara uppenbart för de flesta att allt kommer att gå åt pipan om vi inte får fler nya företag - som kan skapa jobb och tillväxt. Men inte då. De man inte kväver med regler och byråkrati - dem förstör man motivationen för genom att inte tillåta dem att tjäna pengar. Så blir det också som det blir. Tillväxten är oroväckande låg. Sverige rasar i välståndsligan. Hade Sverige varit en delstat i USA, då hade vi varit den fattigaste. Hade svenskarna varit en amerikansk folkgrupp, då hade vi också varit den fattigaste. (Till och med fattigare än gruppen "färgade".) "Skit samma att allt går åt pipan - så länge vi är överens och så länge det sker i god demokratisk ordning." Det tycks vara dagens lösen. Det här landet skulle behöva fler bråkiga medborgare som gör motstånd. Vi skulle behöva en medborgarrättsrörelse värd namnet. Sverige skulle behöva elakare journalister och tuffare medier. Det är politikerna som ska ha magknip - inte folket. Men tro inte att något kommer att hända. 87 procent av svenska folket är en rätt rejäl garanti för att inget kommer att förändras. Alls. Någonsin. Ridå! Henrik Alexandersson E-post: henrik.alexandersson@flashback.se ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ ALLVARLIGT TALAT! Frihetligt, sarkastiskt elektroniskt nyhetsbrev. Häcklar allt och alla. För gratis prenumeration, gå till: http://www.allvarligttalat.com. ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== 6.02 DAG ÖHRLUND: CHECK IN Professionella resenärer klagar ofta i tidningarna över hur jobbigt det är att flyga och bo på hotell. Jag tycker inte ett dugg synd om dem ... Jag checkar in på rum 606 på Hotel Real Parque i Lissabon och njuter. Jag vandrar runt på den mjuka mattan i det väl tilltagna rummet. Pillar på fjärren och zappar mellan kabelkanalerna. Tittar ut genom fönstret över den för tillfället regniga staden. Jag går ut i bad- rummet, botaniserar bland tvålar, schampoflaskor, små våtservetter med hotellets namn på förpackningen. Kramar de tjocka, vita frotté- handdukarna och känner att de doftar rent. Det är underbart att bo på hotell och jag tröttnar aldrig på det. Varje hotellrum är ett nytt hem att utforska, inreda, och trivas i. Något att dra sig tillbaka till när resan blir jobbig. Något att fira i när det går bra. Jag bläddrar i en tidning för affärsresenärer och läser deras klagomål: Det är så förfärligt (men tydligen ändå trendigt) att vara "jet-laggad" hela tiden. Det är så jobbigt att resa 150 dagar per år. Det är så trist att bo på alla lyxhotell som är varandra lika. På vissa sviter finns det inte ens Internetuppkoppling! Business Class är mycket bättre på Delta Airlines än på SAS, men ger inte lika många poäng som kan omvandlas till privata gratisresor. Så där håller de på, lyxlirarna. Tröttsamt. Jag har själv fått resa mycket i jobbet. I Sverige och resten av världen. Jag har inte räknat ut hur många månader eller år jag tillbringat i flygplan, på tåg, bussar och hotell långt hemifrån. Men det har nästan alltid varit roligt. Det är synd om dem som inte kan resa och jag tycker att de som reser i lyxklass på någon annans bekostnad kan välja mellan att hålla käften eller byta jobb. Att komma in på ett hotellrum är lika spännande varje gång. Ett nytt hem, ibland bara för ett dygn, ibland för flera veckor. Jag läser hotellets broschyrer, letar i lådorna, botaniserar i minibaren om det nu finns någon. Men, i ärlighetens namn har inte alla hotellupplevelser varit enbart positiva: Bent och jag reste för att jobba på den grekiska nakenön Mykonos, där alla hotell betecknades som "enkla" i katalogen. Vi anlände sent på kvällen och blev anvisade två rum i något som verkade vara ett vanligt familjehus. På morgonen vaknade jag av att en skrikande treåring körde runt min säng på en trehjuling, sedan han spritt ut en miljon leksaker i rummet. Familjens dusch visste inte vad varmvatten var och den så kallade frukosten var minst sagt tveksam. Behöver jag tillägga att vi samma eftermiddag flyttade ut ...? På ett av mina favorithotell &Dstrok; Sand Castle i Fort Lauderdale, Florida, har jag råkat ut för så mycket konstigheter att hälften vore nog. Tokiga bartendrar som serverat sprit gratis, servitriser som lyckats spilla vin över mitt bröst och min rygg samtidigt, receptionister som inte lyckats låsa upp säkerhetsboxen med sin egen nyckel, och vindögda, muttrande nattportierer som utlöst brandlarmet. På ett lyxhotell på Bali möttes vi efter 20 timmars resa av spindelväv under sängarna, svarta hårstrån på kuddarna och en död fladdermus i badrummet! Efter klagomål avlägsnades liket av en märklig man i turban. På morgonen tog jag med kuddar och hårstrån och la dem på den engelske hotelldirektörens skrivbord. Han såg trött ut och beklagade sig en stund över "de gudförbannade indoneserna". Sedan fick vi flytta till en nybyggd svit med utsikt över poolen. I London bodde jag och min flickvän en gång i ett rum så trångt, att en av oss fick ligga kvar i sängen när den andra skulle duscha. Två personer kunde helt enkelt inte stå upp i rummet samtidigt. Vi var 20 år och väldigt kära så det gick väl bra ändå, tills vi en morgon vaknade av att en stor, svart skalbagge kröp över våra magar, då var det inte lika romantiskt längre. På ett lyxhotell i Hong Kong satt det på varje våning en kines och log över en packe vita frottéhanddukar vid ett bord. Däremot var mattan i vårt rum full av massor av små svarta djur med många ben. Kinesisk lyx ... På Kreta hade Jörn och jag en rolig upplevelse. Vi var där för att fotografera. Vår modell Carina bodde på ett påvert hotell som hette Blue Heaven eller något i den stilen. Det första hon såg på rummet var en bräcklig vas på en ranglig pall. Som gjort för en olycka, med andra ord. För att undvika detta ställde Carina in vasen i en garderob, men varje morgon ställde städerskan fram den igen. Trots Carinas försiktighet skedde det oundvikliga. Hon råkade stöta till vasen som föll i golvet och gick i tusen bitar. Hon gick ner i receptionen för att förklara vad som hänt. Den tidigare så trevlige hotellägaren blev nu rasande, gapade och skrek att vasen var en antik, oersättlig grekisk pjäs värd minst 6 000 kronor. Om Carina inte omedelbart betalade den skulle polisen tillkallas. Carina ringde gråtande till oss och vi åkte till Blue Heaven för att förhandla. Efter ett rätt absurt samtal med den galne hotellägaren bad vi honom lugnt ringa polisen, vilket han naturligtvis aldrig gjorde. I stället prutade han ner vasen till 12 kronor. Vi bad honom ta sig i häcken, checkade ut Carina och åkte därifrån. Fem år (!) senare åkte jag taxi i Göteborg och diskuterade charter- resor med taxichauffören. Han hade en rent förfärlig historia att berätta, sa han. Han hade nyligen varit på Kreta och bott på ett hotell som hette Blue Heaven eller något i den stilen. På rummet hade det stått en ranglig vas på en ranglig pall, och när han trots stor försiktighet en dag hade slagit vasen i golvet hade den rasande hotellägaren skrikande krävt honom på 6 000 kronor eftersom vasen var antik och oersättlig! Alla sätt är bra. Om man får 150 hotellgäster per år att slå ner en vas, och tio procent av dem i rena skräcken betalar &Dstrok; låt oss säga 2 000 spänn - så betyder det 30 000 spänn rätt i fickan. Går det så går det ... Dag Öhrlund E-post: dag.ohrlund@flashback.se ======================================================================== ________________________________________________________________________ REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSER ________________________________________________________________________ -------------------------------------------------------- annons ------ ALLVARLIGT TALAT! Frihetligt, sarkastiskt elektroniskt nyhetsbrev. Häcklar allt och alla För gratis prenumeration, gå till: http://www.allvarligttalat.com. ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Bara Bowie Bar - Bowieweekend @ ROCKS 14 & 15 Juni, 21.00-03.00, Mariatorget 1A http://www.futurelegends.net/bowie ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ PARTNERTRÄFFEN - Ring 0939-113 10 10 - ÖVER 30 000 SAMTAL VARJE DAG! Tjejer ringer gratis! 0200-44 10 20. http://www.partnertraffen.se Partnerträffen Sverige, Box 125, 111 73 Stockholm. 19,20 kr/min. ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Datorbutiken med kvalitetsprodukter till budget priser ! Nu säljer vi ut allt inför flytten till nya lokalen. PC Dreams Datorbutik Södertälje Lovisinsgatan 7 15173 Södertälje http://www.pcdreams.nu http://mailto:info@pcdreams.nu 08 550 152 52 ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ SellmaX - Webbshopen för småföretagaren. Innehåller bl.a. varukorg, kundinloggning, kundregister, produkt- kategori- leverantörs- ärende- kampanj- och orderhantering, mm. All administration webbaserad. Köp eller hyr! SPECIALPRIS i maj-juni. http://www.providum.se/sellmax/ ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Playstation, Dreamcast och DVD UTFÖRSÄLJNING! Vrakpriser på spel, filmer och tillbehör. Multi-X / DVD Regionsmodifiering från 100:- http://www.psxcare.com/cityrea.asp ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ XBOX SUPER-REA! Hjälp oss bli av med vårt stora lager XBOX och spel till otroligt låga priser. http://www.psxcare.com/xbox-frame.asp ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Spela ALLA spel på din Playstation 2! Låt oss montera Messiah Multi-X chip så kan du spela kopierade och importerade spel utan att behöva göra några swaptrick. http://www.psxcare.com/playstation-2-frame.asp ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Över 300 vanliga tjejer söker kontakt. Gratis kontaktannonser, chatt, klotterplank och nätets bästa urval av sexprylar. Över 50 % av besökarna är kvinnor. http://www.sexliv.com/ ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ http://www.smsworld.nu - RINGSIGNALER & LOGOTYPER TILL DIN MOBIL! http://www.smsworld.nu - BUSRINGNINGAR, MOBILSVAR, ANIMERADE SMS ... http://www.smsworld.nu - TUSENTALS OLIKA MOTIV! ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ FRIA TIDNINGAR I HELA LANDET! Äntligen finns det alternativ till mainstreammedia. Frihet, miljö, djurrätt, genus, solidaritet etc. Dessutom TV & radio, väder, serier, reportage, nyheter, kultur & nöje, sport, debatt mm. http://www.stockholmsfria.nu, http://www.goteborgsfria.nu, http://www.skanesfria.nu & http://www.friatidningen.nu ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ SVENSK UNGDOM SLÅR TILLBAKA! Nya CDs; "Frihetssånger" och "Daniel Wretström eftermäle". Vi har även nationell litteratur - http://www.svitjod.nu ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ Tele Date - Maximala kontakter för dig som vågar! Lämna en egen kontaktannons, precis som massor av svenskar. Alla söker alla och allt är möjligt! Vill du ha kontakt med likasinnade eller det helt oväntade Tel: 0939-113 10 11. Tjejer ringer gratis på 0200-44 10 11. THM, Box 125, 111 73 Stockholm. 19,20 kr/min. http://www.teledate.se ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- annons ------ www.unikteknik.com säljer kamerafilter som låter dig se genom kläder, avlyssna sveriges alla personsökare, slå tillbaks mot bil-kapare, fjärrstyr ditt hem, ringa gratis med Siemens-telefoner & avlyssna tangentbordstryck. Dessutom röstförvrängare för telefon, TV-glasögon, förprogrammerad polisradio och otillåten GPS-försäljning. Låga priser! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- FNA fortsätter i FNA # 153 [del 2] som ankom direkt efter detta brev. ---------------------------------------------------------------------- Copyright (c) Flashback Media Group AB 2002 ======================================================================== FLASHBACK NEWS AGENCY # 153 [DEL 2] 27 maj 2002 ======================================================================== B.01 MÅNADENS INTERVJU: ELGALAND-VARGALAND FYLLER TIO ÅR - Ett samtal med grundarna och kungarna Carl-Michael von Hausswolff och Leif Elggren. Text: Carl Abrahamsson I slutet av maj 2002 fyller konungarikena Elgaland-Vargaland tio år. Dessa annorlunda länder grundades av de svenska konstnärerna Carl-Michael von Hausswolff och Leif Elggren som ett renodlat konstprojekt. Men under årens lopp har själva projektet vuxit och kommit att inrymma vida ifrågasättanden av begrepp och koncept som många människor tar för givna: Vad är en stat, ett land, en nation, en gräns? Och vem har egentligen rätt att bestämma och diktera för andra hur de ska leva sina liv? Elgaland-Vargaland, som nu har cirka 600 medborgare över hela världen, ämnar fortsätta med dessa ifrågasättanden, berättar grundarna i Stockholm, där de är fullt upptagna med att förbereda tioårsjubileet på Lydmar Hotel den 24 och 25 maj. Genom att annektera alla gränser, alla ingemansområden, alla virtuella och alla hypnagoga tillstånd, tog sig KREV, som länderna förkortat kallas, in i en världsmedvetenhet, om än i en än så länge liten utsträckning. Men efter år av utställningar, vernissager, fester, öppnanden av ambassader, installationer, performances och mycket annat, har dessa svenska kungar sakta och strategiskt tagit sig in i folks sinnen. Projektet har nu vuxit och vill, enligt grundarna, bli något mer än endast något man kan läsa om på kultursidorna. "Jag tror inte någon av oss tänkt på det hela så konkret innan.", berättar von Hausswolff om projektets födsel. "Vi brukade bara ses och prata om saker. Jag kom upp till Stockholm och vi skulle prata om vad vi skulle hitta på tillsammans den närmaste tiden. Då dök idén upp. Leif hade rört sig i sina trakter och jag i mina. Maktstrukturer, symbolik ... Hur kan man praktiskt ta dessa koncept och göra något med dem? Mycket av det som gjorts tidigare hade en botten i en undersökning av symboler. Vi ville pröva att omsätta det i direkt, praktisk funktion." Tanken på att ha ett eget land eller, i det här fallet, två, grodde snabbt och man beslöt göra slag i saken. Trots insikten om att det skulle kunna växa snabbt och innebära massor av oväntat arbete, valde man att rivstarta. De första idémötena i oktober 1991 ledde till de första nationella manifestationerna under våren 1992. "Vi undrade hur vi skulle göra för att utropa det här landet vi pratat om", fortsätter von Hausswolff. "Vi ställde oss helt enkelt utanför fönstret på Galleri Andréhn-Schiptjenko och utropade staten i de fyra väderstrecken. Så spreds det ut i etern via ´The Butterfly Effect´. Efter det krävdes det inte så mycket. Vi kom ganska snabbt på vad projektet skulle heta, vad nationerna skulle heta. Vi satte in en liten annons i Dagens Nyheter om att vi annekterade vissa saker från och med då. Det var också ganska lätt att göra. Det svåra arbetet kom efteråt, under hela det år som följde. Författningen och sådana saker. Där gällde det ju att vara mycket mer precis. Vi behövde vara pålästa om hur det ser och har sett ut internationellt." von Hausswolff och Elggren har rört sig i liknande territorier tidigare. Båda stammar från Linköping och har känt varandra sedan länge. Båda har sysslat med experimentell musik och performance, von Hausswolff tillsammans med Phauss och solo och Elggren tillsammans med Guds Söner och solo. Från tiden med skiv- och produktionsbolaget Radium 226.05 i Göteborg och fram till i dag har teman som makt, övergrepp, reaktion och motrörelser alltid funnits närvarande hos dem båda. Man kan undra om det konstanta ifrågasättandet av befintliga maktstrukturer är ett generationsfenomen? "Jag blev medveten vid 1972 ungefär", berättar von Hausswolff. "Jag var aldrig med om några studentrevolter. Men på ett senare stadium var jag ganska antipolisiär och närde antiborgerliga värderingar och så vidare. Men det fanns en avsaknad av att inte ha fått tillfälle att vara med kanske tio år tidigare. Hela proteströrelsen, hela engagemanget emot kapitalism, emot smygfascistoida värderingar som folk får i ett kapitalistiskt samhälle, allt det slogs successivt bort för mig då jag växte upp. Man utvecklade sina egna sinnen med LSD och olika grejer för att se om det fanns något där i stället. Om jag tittar på det nu, så skulle en liten del av det mycket väl kunna vara användbart. Men den totala konfrontationen leder bara till ökad polisiär makt och en slags assimilering av kritik som bara gör att makten blir starkare. Kontrahenterna är inte starka nog att göra revolution. Jag blev intresserad av att se efter andra sätt, andra metoder. Det är visserligen en slags konfrontation men det finns också infiltrationsmoment i det underliggande konceptet. Det infiltrerar och försöker förändra inifrån i stället för att bara gå på rakt angrepp." Med ett 20-tal ambassader och konsulat runt om i världen, med över 600 medborgare och med en mängd ministrar med ämbeten som "Minister of Persuasion", "Minister of Sorts" och "Minister of Lost Illusions", har KREV etablerat sig med besked, framför allt de senaste åren. De båda kungarna tror dessutom intresset kommer öka ännu mer den närmaste tiden. "Vi ser oss själva som någon slags igångsättare, en slags grundare", förklarar Elggren. "Allt har redan fått en fart, ett eget liv. Det lever redan nu oberoende av oss. Det är intressant. Det är jämförbart med vilken social rörelse som helst. En grupp människor som kommer samman och skapar något gemensamt. Ringarna sprids på vattenytan. Handlingarna får konsekvenser. Det är en mängd olika människor som är involverade redan nu. Jag tror vi har 615 medborgare just nu. Det är väldigt många av dem som tar egna initiativ. Den senaste tiden har det verkligen rasat in medborgare. Skulle man göra en liten statistik skulle man se att det definitivt ökat den senaste tiden. Önskan om att få bli medborgare ökar. Det kan ha att göra med hur det ser ut i världen. Och kanske hur det ser ut i den konstnärliga världen. Projektet tar ju sitt avstamp ur konstvärlden men har samtidigt utomkonstnärliga ambitioner. " "Vi har rätt att ta oss vatten över huvudet när vi vill", förklarar von Hauswolff vidare. "Vi utgår från ett sätt att vara på, att agera på, en konstnärlig handling som är en medveten handling även om den ofta kan ta sig spontana uttryck. Det är en medveten men spontan aktion. Vi brukar säga att om ledare runt om i världen anammade en mer konstnärlig ton i sitt ledarskap, så skulle de inte vara så tråkiga som de är. Så instängda i sin egen förträfflighet. I helheten ser man att ett politiskt system med strategier måste basera sig på en kompositorisk funktion. Tänker man i kompositions- termer och förvandlar ett handlande till komposition, så är allt konst. Orsaken till att det tog lång tid att utforma författningen var just att vi ville skapa ett system som är okränkbart. Det handlar inte bara om ett politiskt system utan snarare om hur vi i våra resonemang sökte och söker det perfekta konstverket. Anledningen till att man går vidare i ett konstnärskap är att det aldrig blir perfekt. Man utvecklar hela tiden ... Men vi frågar oss fortfarande hur man skulle kunna skapa det perfekta konstverket, något som är oförstörbart. Något som är föremål för kritik men ändå oantastligt. Så länge det finns gränser så existerar vår stat. Oavsett om vi finns kvar i den här köttsliga skepnaden eller inte. Dessutom är vi ju odödliga enligt författningen! Funktionen i projektet är oändlig om den politiska kartan ser ut som den gör och människor tänker som de tänker och agerar som de agerar. Då kommer vi alltid att vara en pinne i hjulet." I det att KREV vuxit som fenomen har de båda grundarna varit noga med att bibehålla en bra balans mellan det humoristiskt kommenterande och det seriösa, strategiska i att upplysa och ifrågasätta givna (för)ordningar. Svingar det över för mycket på en sida, tappar helheten kraft och styrfart, menar de. "Jag kommer ihåg när vi ansökte om medlemskap i FN, 1994.", minns Elggren. "Vi riktade oss dit helt naturligt och ganska tidigt i projektet. Vi ville tas på allvar och bli en del av den planetära unionen. Många tyckte nog att det var en ploj, en lustifikation. Retroaktivt har konsten alltid fungerat på det sättet. Den har alltid påverkat oss som människor. Inkluderat tänkande, framflyttande av positioner i den mentala sfären. Det är konstens uppgift, konstens funktion. Men det sker alltid med en oerhörd fördröjning. Det finns alltid ett avstånd mellan när det görs och när det får en samhällelig konsekvens som håller hela vägen. Vi tyckte att FN borde lyssnat mer på oss. Det hade fungerat så väl åt båda håll. De skulle kunna ha nytta av det konstnärliga sättet att tänka och handla. Det får alltid sina konsekvenser och borde blandas in mer i vardags- politiken. Det är något alla har något att vinna på." "De flesta medier har en direkt ton i sig som gör att ingenting förändras", hävdar von Hausswolff. "Det som möjligtvis kan förändra någon nuförtiden är väldigt intrikata bilder. Bilder på döda människor, döda barn ... Det kan förändra direkt. Men man vet ju aldrig hur vinklat det är. Det kanske inte är så intressant med den typen av propaganda egentligen. Så fort vi tittar på något som vi figurerar i, så betraktar vi ju det från projektets synvinkel som ren propaganda. Det gör att vi kan vara ganska plumpa. Vanligtvis är man som konstnär ganska emot att figurera i en viss typ av press. Man vet att den kanske är populistisk eller att det mycket mer handlar om journalisten än det journalisten skriver om. Men om man vänder på det och bara ser det som propaganda, så gäller det bara att få ut allt." "Intressant nog finns det ändå en hel del beskrivningar av projektet i olika medier", sticker Elggren in. "Det har blivit ett ganska omvittnat projekt. Det finns en fascination samtidigt som det finns ett ironiskt sätt att betrakta oss. Ironin kommer inte från oss. Vi jobbar med det här på fullaste allvar, fullt ut. Vi vill skapa en maximal utrymmesmöjlighet, en maximal rörelse- möjlighet." Att projektet nu i allra högsta grad är internationellt är både naturligt och önskvärt, anser de båda högheterna. Om det hade förblivit i Sverige, hade effekten av det hela inte alls varit lika stor. Och att effekten nu faktiskt finns där är de båda övertygade om. "Det finns en del underliggande mediala funktioner som jag tycker är intressanta", förklarar von Hausswolff. "Om man tittar på en del händelser som sker vid vissa gränser, vid vissa överträdanden av folks integritet, så tycker jag det känns som om folk mer och mer tycker att gränser tycks lite fånigt. Det var mycket allvarligare förr i tiden, för tio år sedan. Det var mycket självklarare då. Nu är det mer fånigt. Det finns ett löjets skimmer över Gaza och Israel till exempel, samtidigt som det är allvar. Hela det politiska gränsdragningsspelet blir mer och mer en ganska fånig idé. Det tycker jag man kan se överlag. Ett sådant projekt som vi håller på med kan på någon nivå bidra till denna typ av syn. När vi säger att vi annekterat alla gränser över hela jorden, så tycker de flesta att det är jätteskojigt. Lite ironiskt, lite fånigt och pojkaktigt. Men samtidigt bidrar det till att varje gång man hör ordet ´ingenmans- land´, så är det hos många människor en slags analog till vårt projekt. ´Det är ju ert land´, brukar de säga. Då tillåter man ju mottagaren att fatta det beslutet i stället för det propagandistiska pådyvlandet om att något är rätt eller fel. De får själva avgöra vad som är rätt och fel. Det tycker jag är intressant. Det envisa malandet som kanske resulterar i något ytterligare." Förutom de publikt orienterade konstutställningarna och framförandena, som ju talar till en tämligen esoterisk miljö av redan likasinnade, har KREV strävat efter att i största möjliga mån anamma dokument, procedurer och förhållningssätt från andra nationer. Även om mål- sättningarna är annorlunda, vill man i allra högsta grad betraktas som en riktig nation. Därav KREV:s gemensamma författning, pass, nationalsånger (ett flertal varianter finns), flagga och så vidare. "En av de första handlingarna vi utförde var att skicka ut ett brev till jordens alla nationer, i vilket vi berättade om vår existens och krävde att bli erkända", minns Leif Elggren. "Vi uppmanade annars till att de skulle gå ihop med sina grannar och på så sätt utradera oss. Nu pratar man om ett globalt samhälle och EU. Det är de första stegen mot att eliminera gränser. Man åker ju fritt nu mellan olika länder. Inom konsten har man ju alltid pratat om gränsöverskridande. Hela modernismen är full av gränsöverskridare. Sådana som tagit sig in i andra domäner. Själva säger vi helst att vi är själva gränsen. Vi behöver inte överskrida någon gräns ... Vi är den redan." "Det blev en kompakt tystnad som svar på brevet", berättar von Hausswolff. "Vi fick ett brev från Domenica, en liten ö i Västindien. De skrev från presidentens kontor om att de mottagit vårt brev och vidarebefordrat det till premiärministerns kontor. Det var vad vi fick! Men det var ju också ett erkännande. Det kan vara de små erkännandena som räknas. Det finns fler medborgare som alltid överräcker sitt Elgaland-Vargalandpass tillsammans med det vanliga. Ibland lyckas de få en stämpel i det. Passkontrollanterna ser det kanske som något skojigt men vad de inte inser är att de ju är officiella tjänstemän som representerar sin regering. På en nivå erkänner de Elgaland- Vargaland som en stat genom att stämpla passen. Sådana små saker är ganska viktiga ..." "På en av de första utställningarna på Andréhn-Schiptjenko skickade vi ut vernissageinbjudningar som var som om de vore från en ambassad", fortsätter Elggren. "Vi skickade dem till olika ambassader i Stockholm. Det var någon afrikansk ambassad som ringde till galleriet och meddelade att de tyvärr inte kunde komma. De hade inte kunnat hitta oss i atlasen! Men de visste ju, berättade de, att det bildas så många nya länder hela tiden. Det var också en underbar bekräftelse." Elgaland-Vargaland har genom synnerligen idogt arbete fått en effekt runt om i världen, en närvaro som nu i det nya seklet så sakteliga börjar lämna konstvärldens intrampade stigar. Att helt sonika utropa ett nytt land på en mer politiskt orienterad arena låter sig inte göras hursomhelst. Statskupper leder oftast till nya omstörtande och våldsamma bakslag. Ofta, om det skulle lyckas, innebär det bara att samma infrastrukturer och system används men under ny kontroll. I konstvärlden har dock betydligt fler framgångsrika experiment funnits, även om just erkännande från FN och andra nationer inte åstadkommits. Musikkollektivet Laibachs slovenska NSK-stat är ett exempel på ett konstprojekt som anammar en nations klädsel såväl som beteende. "Det finns flera liknande företeelser som hävdar sin rätt", menar von Hausswolff. "Gabriele D´Anunzio gjorde det på sitt flamboyanta sätt i Mussolinis Italien. Att läsa om honom var verkligen fascinerande och stimulerande. Här kom en diktare och bara tar över en hel stad ... Det fanns också någon som tidigare utropat hela världen till ett land. Han delade ut pass till världsmedborgarna. Det var en konstnär som hette Jim Haynes. Han bor i Paris nu. Han gjorde det på tidigt 70-tal. Men den direkta inspirationen för oss kommer nog snarare från det som man inte riktigt tycker om. En viss typ av auktoritetshantering från makten. Inspirationen kommer från något negativt: förtryck av mänskliga värderingar." "Och så finns det ju också frihetsivrarna inom konsten", fortsätter han. "Yves Klein är en sådan, som kastar sig ut i det fria, rakt ut i luften. Bara den bilden är otroligt inspirerande. Strävan efter en viss typ av frihet, där man till och med kan offra ett antal brutna ben flera gånger, är fantastisk. Man kan också gå till en viss typ av musik som ger samma effekt. Jag kommer ihåg första gången jag hörde Brötzmann och Stockhausen. Det bröt upp alla konventioner på en gång och det tyckte jag var oerhört stimulerande. Politiskt sett vet jag inte. Det bottnar nog ganska mycket i det tragiska, det misslyckade ... Röda Arméfraktionen till exempel. Man visste ju inte riktigt vad som försiggick där på den tiden. Meinhof var ganska intellektuell och ganska smart. Baader var väl nästan som en slags brottslingstyp. Man visste väl inte vad det var för en slags dröm de hade. Men måttet av att leva fritt i en fri stat fanns definitivt där." "Det var också den drömmen man såg i tonåren när man började intressera sig för konst", minns Elggren. "Då man skrapade på ytan och tittade vid sidan av det som man fick sig tilldelat i skolan. Författare, konstnärer, kompositörer ... Det fanns alltid något annat vid sidan av. Man hittade nya saker som var så extremt stimulerande. De som satte fart på känslan av att så oerhört mycket fanns öppet. Det var så lätt att hamna i fällan där allt blev instängt, förutbestämt och förutsägbart. Tack och lov fanns det inspiratörer som erbjöd nya vägar och nya öppningar. Då man upplever den svindlande känslan av att vara född på den här planeten och att allt faktiskt ligger öppet inför en. Man kan göra vad som helst. Men tyvärr så släcks det där efter ett tag av olika samhälleliga bakslag och motstånd. Många har en rädsla som styr inombords. Samhället erbjuder stöd för den rädslan, som en slags trygghet. Yves Klein kastade sig ut och knäckte några ben. Det finns alltid ett pris som måste betalas. Det är samma sak om man går ut i konstens domäner. Man har ingen trygghet att förlita sig på. Man får förlita sig på sitt eget engagemang, sin energi och sina ambitioner. Och, inte minst, sina vänner och kollegor. Man hjälps åt och bygger tillsammans. Det är viktigt i vårt projekt: att bygga en social struktur av människor som känner sig lierade. Människor som kan överbrygga en massa saker som är befintliga." "Det finns en humanistisk försiktighet i det här projektet", förtydligar von Hausswolff. "Det har pratats mycket i medierna den senaste tiden om ´bilden av en självmordsbombares psyke´. De försöker förstå dem. Jag kan inte förstå att de har sådana svårigheter att förstå. Det bygger på exakt samma principer, det är hur enkelt som helst. Medierna hävdar att det är för att familjen till självmordsbombaren får X antal dollar från Saddam Hussein. Det är ju inte det som är drivkraften. Drivkraften är heller inte hjärntvättad in i ett antal ungdomar. Det bygger snarare på en gemensam idé om en viss typ av frihet. Den frihet som togs ifrån palestinierna för över 50 år sedan och som familjerna fått leva vidare utan. De drivs av en önskan om en viss typ av frihet. Nu är ju frihet ett ganska relativt begrepp, men det handlar i alla fall om en frihet där man kan röra sig någorlunda. Det gör att de personerna tar till sådana medel mot den förtryckarstat som Israel är. Det handlar om ett inre begär efter något som flera kan dela. Som självmordsbombare dör man ju bara. Men det är något man delar med ett stort kollektiv, ett stort antal människor. Vi rör oss i samma domäner. Men vi agerar på ett mycket försiktigare sätt." Gränsdragningar, gränsöverskridanden, nationer, nationella intressen, etniska och kulturella intressen ... Och, inte att förglömma, ekonomiska intressen. I alla medier påminns vi dagligen om hur strukturerad världen vi lever i är. Men en snabb tillbakablick i historien visar också tydligt hur snabbt saker och ting kan förändras. Den struktur vi ser är egentligen oerhört flyktig, menar von Hausswolff och Elggren. Gränser finns där mycket för att upprätthålla en slags psykisk trygghet inför begrepp som till exempel "tillhörighet". KREV-kungarna är medvetna om det paradoxala i det hela, men de vill både se ett totalt gränsupplösande och bibehålla så många gränser som möjligt. "Vi har inte utvecklat några specialkoncept för de nya ambassaderna i Köln och Mexico City än men jag hade väl något förslag om att vi skulle försöka promota hur Tyskland såg ut innan det blev Tyskland: småstater", skrattar von Hausswolff. "Gränserna mellan dessa små furstendömen är ju vårt territorium. Det vore kul om de kunde återskapas. Vi skulle ju också vilja återinföra Berlinmuren eftersom området mellan öst och väst ju tillhör oss. Det är intressant att titta på gamla tyska och italienska kartor. En människa från Bayern är ju faktiskt helt annorlunda som typ än vad en från Sachsen är." "Man kan ju se hur lätt sådana saker kan blomma upp igen", inflikar Elggren. "I gamla Jugoslavien till exempel. Det är intressant att se hur lätt allt faller isär. Jugoslavien var ju en union som Tito lyckades hålla ihop under lång tid. Men när han dog och det hela släpptes så åkte allt tillbaka till hur det var innan." Motsägelser stör uppenbarligen inte dessa pragmatiska kungar. Om det skulle bli för frapperande med motsägelser från de kungliga kamrarna skulle de säkert bara anamma och annektera begreppet motsägelse som deras eget territorium. Precis som de gjort med det hypnagoga tillståndet, det vill säga tillståndet mellan vakenhet och dröm. Överlag ligger alla mittemellantillstånd mycket nära dessa kungarikens domäner. "Projektet med Elgaland-Vargaland tangerar också det som vi själva brukar balansera mellan", förklarar von Hausswolff. "Vågen har balanserat över till den fiktiva konstens fördel. Inget ont om fiktionen. Den går ihop med illusionen och är definitivt en del av verklighetsbegreppet. Men vi tycker att det vägt över för mycket till att det bara ska vara fiktivt. Det som är reellt, det som har reella handlingar uttryckta som konstnärliga, förpassas till det icke-seriösa. Man anammar inte verklighetsprincipen. Elgaland- Vargaland står hela tiden och balanserar. Man kan tala om projektet som en fiktiv situation om man vill. Eller som en reell. Det finns alltid fler sätt att hantera det på." I det att nationerna manifesterades, fokuserades det mycket på von Hausswolff och Elggren som grundare, kungar, författnings- författare med mera. Och tillika konstnärer. Det är en av de få saker de båda kunnat irritera sig över under tiden med detta projekt. "Först och främst måste man ju utgå ifrån att man begår misstag", förklarar von Hausswolff. "Men man ska aldrig ångra dem. Det är bara att gå vidare. Det finns ett par saker som jag tycker har varit besvärliga och det handlar nog säkert mest om min egen indoktrinering, hur jag har indoktrinerats som medborgare i Sverige och världen. Jag försöker brottas med att inte vara diktatorisk själv. Nu är man ju grundare och det är lätt att bara börja bestämma. Men det finns också andra som ska bestämma. Om någon gör något som jag inte gillar, så gillar jag inte det. Men varför ska jag gilla det? Egot säger ifrån ibland. Vi pratar ofta om hur vi ska hantera sådana situationer. Vi vill ju att projektet ska balansera på de grundvalar vi satt upp. Samtidigt måste man vara på det klara med att andra medborgare måste göra på sitt sätt. Enligt författningen har de rätt att göra det. Det har ibland varit ett problem. Hur ska jag kunna sätta mig åt sidan och vara som alla andra? Kan alla vara grundare? Alla kan ju i alla fall vara kungar. Det räcker med att utropa sig som kung. Det finns några sådana saker som jag tyckt vara ett problem. I Johannesburg till exempel, när vi öppnade ambassaden där, så bjöd vi in medborgare att skicka in saker som skulle visas på ambassaden. Det kom massor av foton och bilder och det var kul. Det kanske fanns några bilder som man inte riktigt tyckte var bra. Rena värderingsfrågor. Vi undrade var vi skulle placera vissa saker ... Det blev ett sätt att hantera makt på. Till slut bestämde vi oss för att placera just de verken vi ifrågasatt centralt. De totalitära anspråken kommer upp till ytan och sedan eliminerar vi dem." "Det viktiga i projektet är den humor som hela tiden finns närvarande", menar Elggren. "Det är en humor som vi har oss emellan. Den kan lösa mycket och den kan vara oerhört befriande och förlösande. Jag kommer ihåg hur vi stod i det där rummet i Johannesburg och höll på. Vi undrade vad folk egentligen hade skickat in och började snabbt att tjuta av skratt ... Det gäller också våra sessioner när vi träffas för att tillverka passen. Vi brukar ses på en restaurang eller på en bar och upprättar där ett passutfärdandekontor. Vi bara tjuter av skratt efter ett tag!" "Det finns en mängd projekt som vi inte gjort än, men vi har aldrig sagt nej till något", berättar von Hausswolff. "Jag kan heller inte komma på att någon annan kommit med ett projektförslag som vi sagt nej till. Om någon annan kommer med ett förslag så brukar vi säga ´Gör det då!´. Ofta föreslår folk för oss att vi ska göra saker och att det då blir upp till oss att göra det. Men de är ju också medborgare och kan ju lika gärna göra vad det nu gäller. Det finns många projekt vi inte hunnit göra än. Och det dyker ju upp nya projekt hela tiden som omöjliggör de äldre. Nu ska vi ju öppna en ambassad i Köln i juni och en i Mexico City i augusti. Vi tänker på vad vi kan inlemma i dessa projekt ... Finns det något vi har på lager eller ska vi hitta på något nytt? Några nejsägare har vi aldrig varit." "Jag tänker också på de medborgaransökningar vi får", fortsätter Elggren. "Det står ju Godkänd eller Icke godkänd på dem. Det är ytterst få som inte har blivit godkända. Vi resonerar som så att om man sätter sig ned och fyller i en ansökan så är man ju motiverad. En person som blev nekad hade skickat in ett foto på en sak. Traditionellt har man ju ett foto på sitt ansikte men vi har även godkänt att man haft en bild på en tatuering. Men inte ting. Det ska åtminstone vara ett försök att åskådliggöra kroppen." "Man måste vara aningen intresserad om man tar sig tid att fylla i det här pappret, ta två fotografier och sedan skicka iväg det hela", konstaterar von Hausswolff. "Däri finns någon form av engagemang. Men det handlar också om vår fascination för stämplar, för byråkratiska principer... Ett land som har ett antal medborgare styrs också av byråkratiska principer och en viss typ av ordning. Ordningen är ju inte bara kompositorisk utan för oss ganska fascinerande. Den omsätter det gamla 70-talsgnället om att Sverige är så byråkratiskt. Sverige var ett av världens mest byråkratiska länder, men nu har många andra länder hunnit ifatt. Många som kritiserade och kritiserar har inte en aning om vad det innebär att ta emot en ansökningshandling och behandla den i någon form av datasystem ... Vad det handlar om för oss är att vi ses och sitter och stämplar. Passen och ansökningshandlingarna blir ju också konstverk i sig. Alla ansökningshandlingar är som grafiska blad. Just nu 600 grafiska blad med alla möjliga slags roliga människor. Samlingen är lika värdefull om det hade funnits en medborgare som nu då det finns över 600 medborgare. Värdet i sig är lika högt." I det att det numer finns medborgare över hela planeten och alla säkerligen har sin egen tolkning av begreppet och konceptet KREV, något kungarna för övrigt uppmuntrar, kan det vara intressant att höra vilka olika reaktioner de mött i olika kultursfärer. "På en ren konstteoretisk nivå så kan det vara en stor skillnad", berättar von Hausswolff. "Inte mellan en japansk och en europeisk eftersom de teoretiskt sätt ligger nära varandra. Men om man går utanför den kulturella och intellektuella grupperingen och umgås med vanliga människor, så är det faktiskt sällan vi förklarar projektet som en konstnärlig handling. Vi pratar nästan oftare om det som ett skämt, som ett pojkstreck. Någonting man kan ha kul med. Allt beror på hur man presenterar det hela." "De flesta människor förstår det hela efter ett tag", menar Elggren. "Man kan se det på människor som aldrig hört talas om det innan. Efter ett tag kan man verkligen se att man får ett gensvar i det djupt mänskliga, att verkligen erbjuda sig själv, att erbjuda en frihet. Friheten slår ut allt det traditionella, pretentiösa, auktoritära ... Det spolar bort allt och visar en typ av nakenhet. Man kan laborera med alla dessa mekanismer på ett väldigt befriande sätt. Det tror jag många människor upplever som väldigt befriande. Det finns något i det som vi alla delar, oavsett var vi kommer ifrån." "Det känns som om vi lyckats hålla projektet ganska avstängt från våra egna egon, från våra egna privata projekt", kommenterar von Hausswolff vidare. "Oftast har det ju gått under namnet Elgaland-Vargaland. Då tänker folk inte direkt på oss. Det kan ju ha varit andra människor som figurerat i sammanhanget, till exempel på ambassaderna. Det gör att det blir mer som en kollektiv enhet än de separata projekten där våra namn står med precis som alla andras namn står med. Dessutom finns en tredje del: musikdelen. Det är ju inte bara ´visual arts´ eller konceptkonst det handlar om. Det finns en elektronmusikdel också, vilket gör att folk inte riktigt känner till allt. Jag tror vi försökt hålla Elgaland- Vargaland ganska åtskilt. Men visst blir många idéer kors- befruktade ... En sak leder till en annan. Det är också i det närmaste omöjligt att separera saker och ting från varandra." "Vissa projekt under den här tiden har känts extra minnesvärda", berättar Kung Elggren. "Första initieringen på Galleri Andréhn- Schiptjenko till exempel, där vi försänkte oss i sömn och låg där i fyra timmar och sov ... Det var så genomgripande. Jag kommer aldrig att glömma det. Vi gick in i det med hull och hår. Vi satsade allt. Det var mycket positivt." Det finns naturligtvis en mängd andra minnesvärda ögonblick i KREV:s korta men ändå omfattande historia. Kung Carl-Michael von Hausswolff minns två ögonblick speciellt mycket. "Det mest absurda måste ha varit resan mellan Stockholm och Tallinn ... Vi försökte komma in i Tallinn med våra Elgaland- Vargaland-pass, men de var helt oförstående. Vi var tio stycken som åkte och vi försökte låta bli att tala om att det gällde ett konstnärligt projekt. Inlämnandet av ansökan om FN-medlemskapet 1994 var också absurt. Det är väl de två gånger som allt varit bortkopplat från en rent konstnärlig kontext. Det har bara varit i den kontext som passavdelningen eller FN styrt. Och det blev väldigt absurt, väldigt kul." "Varje gång jag läser tidningen så finns det någon händelse som ägt rum vid någon gräns", konstaterar von Hausswolff avslutningsvis. "Det är sådana saker som projektet kan och borde kommentera. Kommentaren kan jag sakna. Inte inom mig själv men jag saknar att den inte går ut hela tiden. Vi har inte möjlighet att göra det just nu. Det kan jag känna en frustration inför. Det finns ingen tid till det. Vi har ju inte infört skatt så finanserna är inte alltid de bästa", avslutar han skrattande. Webbadress: http://vvv.it.kth.se/KREV/unem.html ======================================================================== ---------------------------------------------------------- annons ------ Playstation, Dreamcast och DVD UTFÖRSÄLJNING! Vrakpriser på spel, filmer och tillbehör. Multi-X / DVD Regionsmodifiering från 100:- http://www.psxcare.com/cityrea.asp ------------------------------------------------------------------------ ======================================================================== B.02 FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickats in. Frågor, tips eller svar på andra inlägg skickas till: feedback@fna.se. >> RE: ETT INLÄGG FRÅN EN PEDOFIL Jag tycker att "Inlägg från en pedofil" var ett bra inlägg att ta med. Folk borde kunna förstå att precis som homosexualitet så är pedofili en sexuell läggning som finns och som många har, och om än inte gilla så åtminstone acceptera. Men någonstans finns det något som gör att folk inte gillar det, jag gillar det inte heller ska erkännas, men jag accepterar det i alla fall så länge som dom inte förgriper sig på barn, för övergrepp är alltid fel. För mig är övergrepp i alla former det mest kränkande som finns, i alla dess former. Informera och acceptera så behöver pedofilerna inte känna sig tvungna att förgripa sig på barn. Betänk att de är människor de också. Precis som homosexuella och heterosexuella. Björn >> RESPONSEN EFTER "ETT INLÄGG FRÅN EN PEDOFIL" I FNA NUMMER 152 Det finns ett majoritetsbeslut på att jag inte ska skjuta mig. När jag kollade min brevlåda ett par veckor efter att mitt inlägg publicerades i FNA nummer 152 blev jag överraskad. Dels hade det inte kommit fler än 112 svar, dels var de flesta svaren å andra sidan mycket vältaliga. Ett tiotal var rentav längre än mitt inlägg! Många ville ha personlig kontakt för att diskutera med mig men jag har tyvärr inte möjlighet till det. Däremot är jag skyldig att sprida de funderingar som ni så omsorgsfullt har delgivit mig och det gör jag nu. Jag har sammanställt era svar, vilket varit mer än en dags jobb och då räknar jag inte all tid "offline", som jag suttit och tänkt igenom vad ni har skrivit. Det har varit mycket påfrestande eftersom jag under denna tid varit tvungen att inträda min pedofilroll, vilket naturligtvis bara är en del av min personlighet. Det är den som brukar ge mig skuldkänslor innan jag somnar, men nu kommer inte sömnen som en befriare efter tio minuter. Enbart detta i sig har varit en viktig terapi för mig. VILKA HAR SVARAT? Tyvärr tar jag bara med svar fram till den 10 maj, sedan dess har jag inte varit inloggad. Fyra femtedelar av breven kom dock redan de första tre dagarna så det blev nog inte många fler. Spektrumet av människor sträcker sig från 17 år till 50; phreaker till polis; hetero, homo (och i ett par fall pedo); förälder, offer, och så vidare. Spektrumet av värderingar och förslag är också komplett, allt från "... sätta dig i ett arbetsläger tills du dör och i lägret ska du bli rövknullad av 100 svartingar varje dag tills du dör!" till "Det är inte dig det är fel på, det är samhället och den enkelriktade debatten som det är fel på." Men 80-90 procent av breven kommer faktiskt från människor som kanske inte förstår mig, i vissa fall rentav hatar mig, men ändå gör sitt bästa för att ge mig konstruktiva förslag för att bryta min fixering. Jag tycker att den inställningen är mycket imponerande och jag tar dessa förslag på största allvar. ENKÄTEN Drygt hälften har svarat på enkäten, men det begränsade statistiska urvalet och mina luddiga frågor gör det inte mödan lönt att sammanställa en exakt statistik. Jag bläddrar dock fram och tillbaka genom svaren och gör en uppskattning av tendensen. Dessutom bifogar jag några utdrag av svar som jag tycker är intressanta från varje enkätfråga. Dessa utdrag är ingen statistik i sig. Om nu en majoritet helt kort svarar "15 år" på fråga 2, räknar jag naturligtvis med dem men de är ju inte intressanta nog att komma med bland utdragen. 1. (Tror du att det är skadligt för ett barn att umgås och leka med mig?) Ungefär 50 % nej, 25 % ja och 25 % som tvekade eller tolkade frågan som om den gällde sex. "Egentligen borde alla krama lite oftare, både barn och vuxna." "Jag tror att det är skadligt för DIG att umgås med barnen ..." "Många pedofiler verkar vilja tro/hoppas att de inte orsakar skada. Att som du medvetet ta risken är enligt mig oförsvarligt." "Generellt så uppfattar barn väldigt mycket mer av en situation än vad man kanske tror." "Som pappa till en tvåårig liten tjej så skulle detta vara min värsta mardröm. Att känna att min dotter skulle vara säker i sällskap med en människa med din sexuella läggning är bara att glömma." "Nej, förmodligen inte om du exkluderar bett och slick ur leken. Skulle ett litet barn i efterhand förstå vad leken var för dig skulle det kanske kunna störa denne. Om det var mitt barn du hade lekt med och jag fick reda på det skulle sannolikt både du och jag bli mycket olyckliga." "Alla stackars oskyldiga småpojkar borde låsas in om du var i närheten." "Tror inte att barn nödvändigtvis far illa av att bli kramade, pussade och busade. Risken är ju förstås att du hela tiden flyttar fram gränserna för vad som är ok och plötsligt hamnar i en situation som inte är ok längre." 2. (Hur unga killar tycker du att jag får ha sex med?) Ungefär 60 % tog fasta på den lagstadgade gränsen femton år. Nu var det egentligen inte lagtexten jag ville höra för den kan jag redan utan jag ville veta vad ni uppfattar som rimligt. Jag tolkar dock resultatet som att de flesta är nöjda med lagens definition på "byxmyndighet". Runt 25 % tycker dock att 18 eller rentav 20 år är gränsen och 15 % lägger sig inte i eller svarar yngre än 15 år. Det finns alltså ett ytterst svagt stöd för rätten att utöva sex med underåriga. "Personer som håller på att bli könsmogna kan tända på allt möjligt, jag själv tände på tanken att blotta mig i 12-13-års- åldern. Jag är otroligt glad i dag för att denna tanke inte blev mycket mer än en fantasi, skammen hade varit svår att leva med. Kanske hade jag inte ens varit heterosexuell i dag. 16 år är svaret på din fråga." "När en kille är 18 år gammal är han myndig, han får göra sina egna val. Innan dess så har du ingen som helst rättighet att röra honom." "Så länge det inte föreligger någon risk för fysisk skada och så länge båda parter är med på det, så tycker jag inte det kan finnas någon absolut åldersgräns." "16 år enligt lag. Samma för mig och tjejer. Du skall inte ha andra villkor bara för du har annan läggning. Det vore ju anarki." "Det är den unga killens och din ensak." "Så unga du vill. Eller snarare: vem som helst som vill, oavsett ålder. Jag finner det dock inte troligt att någon under säg 5-6 år skulle vara intresserad, men om de är det så varför inte ..." 3. (Trodde du att sådana pedofiler som jag fanns innan du läste det här?) 80 % svarar ja, en mycket större andel än jag hade gissat. Men det kanske är en samvetsfråga, man vill ju gärna verka vidsynt när man svarar på en enkät. "Jag anade det men du har i ditt brev gett en mycket mer nyanserad bild av en pedofils tankar och problem, än vad som vanligtvis ges i till exempel medierna." "Japp det trodde jag. Jag vet hur kvällspressen är och förutsätter alltid en gråzon som inte är särskilt sensationell." "Jag har nog inte tänkt på den typen av pedofil som du är. De man tänker på är ju de som det skrivs om i tidningarna, de som våldtagit och utnyttjat barn sexuellt, eller till och med handlat med barn. Visst finns det de som har mängder med bilder i till exempel deras datorer, men ofta har man snabbt dragit en parallell och indirekt trott att det är ju samma personer som våldtar barnen. Ditt brev fick mig att inse att det finns andra grader av pedofiler." "Jag har aldrig sett ett inlägg från någon pedofil förut. Så låt mig säga att jag är chockad. Riktigt chockad. Otur att det finns människor som du i världen." "Trodde att alla pedofiler var mer eller mindre sinnes- rubbade. Men det verkar ju du inte vara." "Yep, jag har råkat ut för er. När jag var tio. Inga allvarliga övergrepp, såsom våldtäkt, men jag hade rejält ont i magen i flera dagar efteråt, bara på den sjuka vibben. Han tog på mig och gav förslag som inte var OK för ett barn. Det är ett minne som etsat sig fast. Jag är 36." 4. (Vad tycker du att jag skall göra?) Nästan ingen tolkar mina förslag som förslag, utan som de enda alternativen. Många resonerar dock ganska mycket runt dem. Av dessa skäl sorterar jag in svaren under mina förslag. 4a. (Skjuta mig) Som sagt ingen utbredd åsikt. Jag hade INTE med alternativet för att jag är självmordsbenägen utan för att visa att jag ville ha svar även från den mest antagonistiska falangen. Nu var det bara 8 %, eller 6 av de som svarade på frågan, som tillhörde den falangen. Ytterligare 8 % ansåg att självmord kunde vara en sista utväg, se några av citaten nedan. En rörande majoritet vill dock ha mig kvar i livet. "... om du vill skjuta dig, visst gör det, jag anser att självmord är ett personligt val, men jag har känslan av att du inte vill dö, utan att du vill få bort ångesten." "om inte du tänker söka hjälp, eller hjälpen inte är nog, så tycker jag verkligen att du bör skjuta dig själv. Dö med heder, och inte som en annan monster pedofil." "... behöver inte skjuta dig för att du kan ju inte rå för det men jag kan säga att om jag hade barn på dagis och visste att du jobbade där så skulle jag skjuta dig ... om du inte skulle sluta frivilligt efter ett knivhugg i bröstet." "Skjut dig för allt i världen inte! (Måste jag förklara varför?)" "Skjut dig, absolut." "Absolut inte. Ditt människovärde är oantastligt. Förmodligen kommer många att svara jakande på denna fråga - ignorera dem." "Nej skjut dig inte - då kan du definitivt aldrig få älska någon igen." 4b. (Uppsöka psykiatriker) Ett av de två populära alternativen, stött av ungefär 60 %. Några kommenterar att psykiatriker är pillertrillare och att det nog är en psykolog jag behöver. Jag får också veta av en psykologstudent att psykologens tystnadsplikt övergår i en anmälningsplikt om han/hon misstänker att någon kan komma att allvarligt skadas. Vad jag har förstått är det endast präster som har oinskränkt tystnadsplikt. Eftersom det är svårt för mig att veta vad en psykolog uppfattar som riskbeteende lutar det åt att jag trots min bristande religiositet alltså ska vända mig till en präst. Vad är vitsen med att tala ut med någon om man ändå måste tänka på vad man säger? "Ta kontakt med en psykolog och be att få piller som tar bort din sexlust." "... du är nog fortfarande en liten vilsen pojke på 13 år inuti din kropp, och jag tror att det krävs några års samtalsterapi för att bli fullvuxen." "Definitivt. Nästan alla pedofiler har själva blivit utsatta för sexuella övergrepp i ung ålder. Trauman av detta slag förträngs ofta - du kan själv ha drabbats utan att vara medveten om det. Psykoanalys är kämpigt och tidskrävande, men du är skyldig dig själv att gå ner i ditt inre för att se om där finns något som kan förklara din läggning." 4c. (Polisanmäla mig (för vad?)) Endast ungefär 10 % tror att en rättslig genomlysning kan lösa problemet. "Polisen kommer bara att skydda samhällets vridna värderingar." "Ja, för vad. De kan säkert hitta på saker att sätta dit dig för, men det skulle bara göra mer skada än nytta. (Tänker på om de till exempel spärrar in mig bara för att jag är bisexuell, någonting de kunde ha gjort för typ 100 år sedan.)" "Jag är själv polis och jag kan nästan säkert säga att om du anmäler dig själv så kommer förundersökningen att läggas ner förr eller senare med beslutsmotiveringen brott kan ej styrkas. För det första krävs det ju att du verkligen begått något brottsligt - man kan inte anmäla sig själv i förebyggande syfte. För det andra krävs det förutom ditt erkännande även en trovärdig utsaga från en målsägare, i ditt fall, ett barn. Men har du verkligen begått något brottsligt (och jag tror du vet var gränsen går) så är det min skyldighet som polisman att uppmana dig att gå och anmäla dig hos polisen." 4d. (Byta jobb och aldrig mer söka kontakt med barn) Det andra populära alternativet. Många rekommenderar det, några kräver det. Sammanlagt ungefär 50 % tycker att jag har ett olämpligt yrke. Jag måste egentligen hålla med. Men det är inte lätt att byta karriär och jag trivs ju verkligen med barn, och de trivs med mig. Jag vill hellre bli av med min pedofili men fortsätta vara barnkär i den vanliga betydelsen. "... tycker jag nog att du ska byta jobb. Jag tycker inte det verkar som om du blir lyckligare av att se barnen varje dag, vara kär i dem och sen blir det aldrig något mer." "Funkar väl kortsiktigt, men barn finns överallt." "Jag tycker också att du bör byta jobb till något där det inte finns barn som är i beroendeställning till dig." 4e. (Träffa ´Jonas150´ och hans likar, i smyg och på tvärs mot samhället) Detta alternativ är impopulärt, det är ungefär 10 % som tror på ett sådant förhållande. "Det är barns lek, du kan aldrig riktigt ingå i det." "På Internet lever många människor ut sina fantasier under olika alias och skriver saker de aldrig skulle stå för annars. Gå inte på någon myt om ´vrålkåta 12-åringar´ - det är för ditt eget bästa du avstått från kontakterna, det tror jag att du innerst inne vet." "Jonas är lika skadad som du, om inte värre." "Tolvåringar pussas bakom skolan, de kontaktar inte främmande 30-åringar via nätet för att ha toasex. Tyvärr!" "Om du tror att de gör det av fri vilja och inte skadas av det så tycker jag att du ska köra på. (Det dock olagligt som du säkert vet.)" "En flickvän till mig blev kåt av att se ett stort stycke rått kött i saluhallen. Men hon skulle aldrig vilja göra något med det där köttet." 4f. ("Outa" på bred front och bli ambassadör för en helt tyst sexuell minoritet) Runt 30 % tycker att det vore bra, men endast ett par procent rekommenderar det. "Kan nog bli riktigt, riktigt jobbigt." "... precis som homosexualitet så är det här en form av sexuell läggning som finns, och folk borde få veta vad det handlar om och om inte gilla åtminstone acceptera." "På sätt och vis har du nog tagit ett steg genom att skriva detta brevet på Flashback ..." "Nazister och pedofiler är fullständigt oacceptabla i samhället, enligt rådande etablissemang. Således kan man aldrig föra en diskussion med dessa grupperingar. Detta leder naturligtvis till att de försvinner under jorden och sluter sig allt mer inåt. Personligen tror jag att det är onyttigt." "Om du gör dig till ambassadör etcetera så resulterar det i mycket, bland annat att du rättfärdigar övergrepp. Det vore ett steg i riktningen att begå ett själv." Övriga alternativ: "Lär dig självkontroll." "Uppsök baravara.se" "Helt seriöst skulle jag överväga att kastrera mig själv om jag var du." "Gå och köp dig en tjej så snabbt du bara kan. En sån som kan sin sak, så ska du se att du kommer på andra tankar." Boktips som jag fått: Peter Sotos, Alice Miller, Pelle Svensson, Dennis Cooper. ANDRA CITAT Några lösryckta formuleringar från era brev, som jag tycker står stadigt för sig själva. "Jag minns att jag vid 12-13-årsålder ville ha samlag med min mor, sen om jag blivit ´indoktrinerad´ eller inte om dess förkastlighet, låter jag vara osagt, men jag kan lugnt säga att jag är glad att jag inte hade sex med henne." "Dagens samhälle är så ´fucked up´ att dina libertinska utsvävningar är - så länge de går till på ett sansat vis - en minimal del av allt som sker." "Jag ... sökte upp en pedofil på Internet och talade en stund med honom. Jag insåg ganska snart att han var en djupt störd människa, psykotisk och kanske även schizofren. Du är uppenbart annorlunda. Ditt inlägg är inte bara modigt, det är också otroligt intressant att få läsa något annat än den stereotypiska bild som övriga medier ger." "Pedofili är tragiskt. En pedofil är en människa som inte kan få tillfredställelse utan att tillfoga ett barn skada. Och ja, jag menar det. Även om det verkar som om barnet ´är med´ på det, kommer du att tillfoga honom/henne fruktansvärda mentala sår. Jag blev sexuellt utnyttjad när jag barn. Jag gick med på det då, men jag var bara sju år gammal. Jag förstod inte. Nu förstår jag att det ligger till grund för de många problem jag haft. Jag har även senare haft kontakt med människor som blivit sexuellt utnyttjade och inga är lyckliga människor i dag." "Jag tror faktiskt att många pappor någon gång tänker sexuellt på sina barn (kanske främst döttrar), men förmodligen skäms ihjäl när de kommer på sig själv att tänka så." "Jag vet inte riktigt varför jag skriver så här, det blir långt, jag vet. Ditt inlägg gjorde intryck på mig, det var en naken sanning utan omskrivningar." "Pedofil, ditt sjuka svin. Du gömmer dig bakom demokratin. För ditt brott finns ingen nåd att få. Mitt hat till dig, det kan du aldrig förstå! Hoppas du inte är feg så du inte vågar skriva tillbaka!" (Skrivet av han med arbetslägret ovan, det enda riktiga hatbrevet jag fått ...) Eftersom jag inte skriver tillbaka, måste jag få fråga öppet: Om jag aldrig kan förstå ditt hat till mig, vad ska vi då diskutera? "Jag vet inte om detta [svar] har varit till någon hjälp, men genom ditt brev har du fått åtminstone en medmänniska här i världen som tänker på dig och tycker synd om dig." "Jag skulle inte tänka efter ens en gång om mitt barn blivit utsatt för sexuella trakasserier på dagis/i förskolan och så vidare, jag skulle trycka in skallen på den ansvarige och ta mitt straff - men någon som så uppriktigt söker hjälp förtjänar all hjälp som han kan få." "Om man har drifter som skulle vara skadligt för andra att leva ut så är det beundransvärt att man kontrollerar dem, och inget man bör lastas för." "Jag ser ditt brev som ett rop på hjälp, och att ditt förnuft vet vad som är rätt, men att du hoppas att någon ska säga: - För fan, ta för dig, att det är helt ok att tända på tioåringar och så vidare. Jag hoppas att det är ett ytterst fåtal som gör dig den björntjänsten." "I antika Grekland skickade man iväg unga pojkar till äldre män, som uppfostrade dem i det sexlivet. Tog dessa unga barn skada av detta? Det kan vi förstås inte veta. Är det verkligen så att unga barn tar skada av sex med äldre människor. Är det inte bara vårt samhälle som fördömer det, och på så sätt leder fördömandet till att sådana sexuella aktiviteter sker under speciella former som skadar barnet." "Avslutningsvis så vill jag bara önska dig lycka till, och hoppas att du kan komma runt eller över dina problem. Och så passar jag på att be till gud att du aldrig antastar ett barn någon gång ... För då må fan helvetet regna över dig ... Ta hand om dig!" TACK Jag ber att få tacka för skärmsläckaren och .bat-filen som två personer skickade till mig. Nu är jag tyvärr utrustad med både hjärna och mac (de två brukar höra ihop), så jag har inte fått tillfälle att prova dem ... ;-) Men skämt åsido. Tack till alla som har formulerat konstruktiva synpunkter, och ett särskilt tack till: Mia66, som ser rätt igenom mig. Hon tror att mitt problem kan vara att jag inte vill bli vuxen. Det skänker mig hopp, för det låter lättare att bearbeta än en sexuell läggning. Polisen (jag tror inte han vill ha sitt namn publicerat), som skrivit så många och så bra saker att han är citerad nästan överallt här i sammanställningen. reallythickdick, med den oslagbara kött-metaforen ovan, och andra detaljer som gör hans brev till det mest ... säregna. bjopa, som säkert kommer att bli en utmärkt psykolog och tränar sig på mig. Bla blabla, som känt en sån avsky inför mig ("kan ärligt säga att jag mår dåligt långt in i kroppen av att bara se ordet ´pedofil´...") att två försök till svar inte gick att fullfölja, men som har haft en sån stark vilja att hjälpa mig att han/hon till slut lyckades formulera ett långt brev. Jag hoppas att debatten bara har börjat, men jag säger det än en gång: Även om min e-postadress står öppen för synpunkter, klarar jag inte av att föra diskussioner med individer, hur intressanta de än verkar. Ni kan inte vänta er svar, utan får hålla till godo med att era synpunkter blir åhörda. Hälsningar, pedofil71@spray.se >> AFTONBLADET I Aftonbladet, den 22 maj, uttalar sig Margaretha Haglund på Statens Folkhälsoinstitut: "De flesta klarar inte av att bara feströka. Nikotin är lika beroendeframkallande som heroin. Börjar du röka är du snart fast." Detta borde, enligt mig, också kunna utläsas: "Heroin är inte mer beroendeframkallande än vanliga cigaretter." Rikard Zetterberg ======================================================================== B.03 TOPP 10: LÄNDER MED FLEST PATIENTER PER DOKTOR Patienter per doktor 1. Niger ........................... 54 472 2. Eritrea ......................... 49 200 3. Malawi .......................... 49 118 4. MoÙambique ...................... 36 428 5. Etiopien ........................ 30 195 6. Chad ............................ 27 765 7. Burkina Faso .................... 27 158 8. Rwanda .......................... 24 697 9. Liberia ......................... 24 600 10. Ghana ........................... 22 452 ======================================================================== B.04 KALENDARIUM Ett axplock av intressanta evenemang den närmaste tiden. Observera att då till exempel en artist besöker Norden på en turné nämner vi alltid det första datumet för besöket, oavsett om det gäller Sverige eller inte. Vill du veta mer om artisten och turnén, följ den bifogade länken. Tipsa oss gärna om evenemang du tycker bör vara med. Adress: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. E-post: fna@fna.se. 7/6 SWEDEN ROCK FESTIVAL - Sölvesborg Rockfestival med Hanoi Rocks, Ted Nudgent, Halford med flera. http://www.swedenrock.com/ 9/6 END SEXUAL OPPRESSION DAY Legalisera prostitutionen-dagen. http://www.loebner.net/freedom/manifesto.html 13/6 HULTSFREDSFESTIVALEN 2002 - Hultsfred Rockfestival med New Order, Rammstein och Sonic Youth med flera. http://www.rockparty.se/ 14/6 THE BARNES REVIEW CONFERENCE - Washington DC, USA Tredje internationella konferensen för revisionister. http://www.barnesreview.org/TBR_Conference/tbr_conference.html 7/7 CLUB SUNRISE SOMMARLÄGER 2002 - Bohuslän BDSM-läger. 7 dagar. http://www.clubsunrise.org/images/Summer-Camp-2002nyA3.gif ======================================================================== B.05 P.S. KOLLA IN Känd artist sålde knark http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,167453,00.html Ken kan inte låta bli. Ken går från klarhet till klarhet http://www.bb-entertainment.com/fester/lick.asp?maxNr=45&date=lick&nr=20 Kolla hans bilder, men framför allt bildtexterna. Ken har lagt ut Eminems nya album på sin webbplats http://www.bb-entertainment.com/frames.html Helt olagligt. Electro Handjob http://www.eroticshopping.com/html/products/2077.html För dig som är för lat för att dra en handtralla ... Headph0ne Phet1sh http://headphet.hopto.org/ För dig som tänder på tjejer med hörlurar. Mad Cow http://www.bestcreatives.com/MadCow.html En kossa med attityd. Bud Dwyer Fan Club http://www.buddwyer.com/ Mannen som sköt sig själv har en fan club. The Perfect Bra http://www.mcnjeni.com/temp/holdthis/ En annorlunda bh. Jesus Christ Superstore http://www.jesuschristsuperstore.net/lfigurespages/lfjihad.html Självmordsbombare som actionfigur. Trashy Signs and Slogans http://www.fortogden.com/FOSLOG.html En webbsida med lite klämmiga sloganer ... Punchie och Pikachu http://www.modernhumorist.com/mh/0205/free/ Hårdporr. The Outhouse Gallery http://dponder.home.mindspring.com/fame.htm Utedassgalleriet ... I Like Toby http://dng.nu/toby/ En tokig unge ... Ninjacruise-Phantom Arena http://www.ninjacruise.com/ Vacker graffitibild. Den snuskiga sidan http://rest.gabber.org/snusk/ Länkar till "snuskiga" domäner. Förmynderi http://www.formynderi.nu Moderater som inte gillar Lars Engqvist. Kingnosmo http://www.kingnosmo.com/ Internetkonst. SWECAN http://swecan.phpwebhosting.com/ Webbplats om cannabis och svensk narkotikapolitik. Erotische FrÄchtchen http://www.art-connection.de/erotische-fruechte/pages/erotische.fruechte.html Erotisk frukt. Konst! Glöm inte heller att besöka Buzz. Vår allra bästa källa till udda och kul länkar: http://buzz.bazooka.se. Har du egna tips på länkar, skicka dem då till: red@fna.se. ======================================================================== B.06 SMÅTT & GOTT Det sägs att de här annonserna är hämtade ur Gula Tidningen. Oavsett om det är sant eller inte så är de väldigt skojiga. * Bulldog säljes. Äter det mesta och tycker mycket om barn. * En länstol som i många år tillhört en revisor med stoppning i sitsen och överdrag på ryggen säljes på grund av dödsfall. * Fallskärm. Använd endast en gång, aldrig öppnad, liten fläck. * Barnbarn + sittvagn 375 kr. * Frysbox, 2 år, i nyskick, lagom till 2-3 personer. * Gul nackad papegoja till salu. * Äldre dam eller herrcykel köpes billigt. * Klocka upphittad, återfås mot beskrivning av Kurt. * Tvåmanstält, använt en gång, bytes mot barnvagn. * Promenadkäpp borttappad av herre med silverknopp i ändan. * Person som kan ta hand om hästar som inte röker eller dricker. * Lägenhet med utsikt över grönområde och parkettgolv. * Fin trea med balkong utan insikt. * Liten stuga i Sälenfjällen med bastu på 65 kvadratmeter. * På mitt konditori serveras lemonad, tillverkad av undertecknad själv, som är korkad och stämplad. * Välkomna till Anton Carlsson - rökt laxhandlare från Blekinge. * Workout - vi bygger kroppar som håller livet ut. * Hos oss bor du billigare än du betalar för. * Björks bussresor - ett alternativ till en trevlig semester. * Dagens ros till de två män och den kvinna som hjälpte mig till sjukhuset efter att ha brutit min fot. * Är du myndig? Är du svensk medborgare? Är du intresserad av det Svenska Försvaret? Är du fullt frisk? -:- En arbetslös söker jobb som städare på Microsoft. Personalchefen kallar honom till intervju och ber honom genomföra en test (rengöra golvet). Testet utfaller till belåtenhet och personalchefen meddelar honom följande: - Ni får jobbet. Var god lämna er e-postadress så ska jag skicka nödvändiga formulär för underskrift. Mannen svarar att han varken äger någon dator eller har någon e-postadress. Personalchefen säger att utan e-postadress existerar mannen inte virtuellt och kan därför ej få jobbet. Mannen lämnar förtvivlat byggnaden. Han har endast 10 dollar i fickan. Han går in på närmaste snabbköp och köper 10 kilo tomater. Han går sedan från dörr till dörr och säljer tomaterna och på så sätt fördubblar han sitt kapital. Han gör samma sak tre gånger och till sist har han 160 dollar. Han inser att han hittat ett sätt att förtjäna sitt uppehälle och börjar nu tidigt om morgonen och kommer hem först sent på kvällen. Varje dag fyrdubblar han sitt kapital. Snart köper han sig en liten bil, senare en lastbil och till sist har han en hel fordonspark, nödvändig för att kunna genomföra alla leveranser. Inom 5 år äger han en av de största livsmedelskedjorna i USA. Han börjar fundera på sin framtid och tar kontakt med en försäkringsmäklare för att diskutera hur han och övriga familjen ska få ekonomisk trygghet. Efter att ha fått råd är mäklaren och mannen överens och mäklaren frågar nu efter mannens e-postadress så han kan skicka nödvändiga formulär för underskrift. Mannen svarar att han varken äger någon dator eller har någon e-postadress. Mäklaren säger: - Konstigt. Ni har byggt upp ett helt imperium och har ingen e-postadress. Tänk vad ni kunde åstadkommit om ni hade haft en dator! Mannen svarar: - Ja, då hade jag varit städare hos Microsoft. Vad lär vi då av detta? 1. Internet är inte räddningen i ditt liv 2. Om du vill arbeta hos Microsoft måste du ha en e-postadress. 3. Även utan e-postadress kan du bli miljonär genom arbete. 4. Om du har erhållit denna lilla historia per e-post har du större chans att bli städare än miljonär. ======================================================================== B.07 FLASHBACK CLASSIFIEDS Under denna rubrik hittar du alla roliga företag som är verksamma på Internet. Vill du att ditt företag eller din produkt också ska synas? För information om hur du annonserar, kontakta vår säljare på e-post: mathias.egarth@flashback.se eller telefon 0120-400 00. ________________________________________________________________________ >> b ö c k e r & t i d n i n g a r ---------------------------------------------------------------------- "HOLLYWOOD, HOLLYWOOD - EN RESA I DET FÖRLOVADE LANDET" Beställ boken (som fick högsta betyg i FNA nummer 130) direkt från förlaget! 155 kronor på postgiro 119 09 08 - 2. Harakiri - info@harakiri.nu - http://www.harakiri.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- HITTA LÄGSTA PRISERNA på böcker mm med http://www.shoppingagenter.com Priserna kan variera tusentals procent mellan olika butiker! ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> d a t o r e r , p r o g r a m & s p e l ---------------------------------------------------------------------- Åsaka Dataservice Vår affärside är att sälja kvalitetsprodukter till rimliga priser med snabba och säkra leveranser. http://www.asaka.nu/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Bläckpatroner, Lasertoner, Photopapper, Databöcker mm Sveriges största sortiment http://www.cheapink.com/sverige ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Allt inom TV-spel och DVD film! Gigantiskt sortiment - allt till löjligt låga priser. Skynda dig att förboka Nintendo GameCube hos oss - premiär 3 maj! Är vi billigast i Sverige? Avgör själv! Besök: http://www.comstrada.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- KANONPRISER på dom senaste spelen till XBOX, PLAYSTATION 2 och PC! Det du inte hittar här i spelväg kan vi ta hem till superpriser! Har även det mesta inom DVD filmer: http://www.dvd-shoppen.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Herrns PC den lilla datorbutiken med de små priserna. DVD-filmer, PS2 tillbehör och spel till kanonpriser Hemmabiopaket och datorpaket. WWW.HERRN.COM ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Sveriges bästa webshop inom kompletta datorpaket! Förmodligen lägsta priserna på webben! Garanterat billigare än datorbutiken.se! Anmäl dig till vårat nyhetsbrev för att få kanonerbjudanden! http://www.morcom.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Bläckpatroner och Lasertoner kan Du inte köpa billigare än hos oss. Vi har över 33.000 produkter på vår hemsida http://www.patronbutiken.com. Våra konkurrenter har INTE en chans. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Nästan ny 21" NEC-bildskärm, 3.995:- inkl moms PCFYND.SE Störst på begagnat Beställ här: http://www.pcfynd.se/news.asp?ID=PF5012 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- KOM och KÖP, Billigaste bläcket i Sverige!!! Tjäna pengar!!! Refillkit, bläckpatroner och toner. Kompatibelt bläck, ej universalt! KOM O KÖP från Printdata i Linghem, http://www.printdata.just.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Spela KOPIERADE och IMPORTERADE spel samt se DVD-film från samtliga regioner på PLAYSTATION 2! PSXCARE är specialister på MULTI-X och regionsfri DVD. Just nu: Pioneer/Panasonic/Sony modifiering fr. 500:- http://www.psxcare.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> QUAKE.SE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Datorer, DVD, HemmaBio, Tv, Video, Media, Playstation2, & Tillbehör Den enda butiken du behöver http://www.quake.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- STOPP. Kasta inte Dina tömda skrivpatroner. återfyll dem i stället. Kom in på vår hemsida http://www.refill.nu/ för instruktioner. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Playstation2 multi-x som gör att du kan spela alla spel! Lägsta priser Multi-X chippen Neo4 och Messiah på lager för leverans inom 24 timmar. Vi har även mycket heta playstation2 tillbehör till otroliga priser. http://www.royson.se ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> d i v e r s e ---------------------------------------------------------------------- Alternativa produkter för vår miljö och vårt välbefinnande. Balanserat vatten är grunden för vår hälsa. Gör ett besök hos Anamra Resonans Teknik http://www.anamra.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- PIERCING & SMYCKE SHOPEN online för dej. Massor med coola prylar till rätt priser. GÅ DITT NU: http://bizzniz.nu/bodypiercing/fna ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Inlinestillbehör hos Bladerman. Bra priser,stort utbud och bra service På http://www.bladerman.se/fna finns unika erbjudanden till FNA-läsare ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Dags för ny cykel?? Vi importerar kvalitetscyklar och säljer för upp till 40% billigare än i butiken!! http://www.cykelimporten.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Är du intresserad av New Age, då har vi allt inom ämnet. Allt från kristallkulor till Tarotkort, amuletter mm. Kom in för en närmare titt, du kommer inte bli besviken. http://www.framtidsboden.nu/welcome.htm ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Godisbutiken.com - Din grossist på nätet. Strössel, kryddor, snacks och godis i många former. Vad sägs om snaps glas eller en snopp i gelé. Även tillverkning & förpackningar efter egna önskemål. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- JK Flugfiske - Flugfiskebutiken på nätet http://www.jkflugfiske.com Allt inom flugfiske,flugbindning,flugor o friluftsutr.till bra priser! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Moonville-den första Nordiska staden på Månen. Köp en tomt för 425:-! Bli granne med Nicole Kidman och Clint Eastwood. Köp tomt på Månen! En av världens största folkrörelser! 1 miljon ägare av tomt på Månen! http://www.moonshop.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Sommarens cleanaste festival MEGA WAKE FESTIVAL 4-6 juli 2002 Tanum Strand i Grebbestad. Artister: Petter, Ison & Fille, Stained Red, Roots Manuva(?) och fler på gång. Aktiviteter: Wakeboard tävling Europa vs USA, Wakeskateuppvisning, Helikopter show, Design happening, DJ´s, Sol, Party mm. Åkare: Thomas Horrell, Aaron Grace, Jim Leatherman & Shawn Watson och fler på gång. Mer info http://www.megaevents.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Finn din vän med astrologiska metoder. Mer än 17 års erfarenhet i branschen. Vi väljer ut en passande partner åt dig med hjälp av stjärnorna http://www.nordbalt.com/astro/SE_atp1.html Vilket intryck gör du på andra, TESTA: http://www.nordbalt.com/analys/SE_anp1.html ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Letar du efter lastpallar & emballage? Bävern har dumpat priserna utan chefens tillåtelse! Snabba dig in http://www.pallborsen.com/index.php?visa=start&ref=flashback ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Vi har visitkort, skyltar och hemsidor med inriktning på Salonger. Dina kunder har möjlighet att besöka Salongen dygnet runt! Bästa pris i Sverige, gör som 1000-tals andra beställ från http://www.rickycenter.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- -----posterdreams.com----posterdreams.com----posterdreams.com----- Europas största posterbutik! Välj bland våra 10.000+ affischer och reproduktioner. Säljer även streetwear (tribal, mountain m.fl) http://www.posterdreams.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- "Biltjuven älskar bilar utan billarm" WWW.STOPPATJUVEN.NU ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- FLIPPERSPEL, ENARMADE BANDITER, JUKEBOXAR, SKYLTAR ... Tivoli är Sveriges ledande leverantör av nostalgiartiklar. Alla objekt är tillgängliga både till försäljning och uthyrning. Besöksadress: Birger Jarlsgatan 115A, Stockholm. Tel: 08-16 80 80 Webbadress: http://www.tivoli.net/. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Vinshoppen.com har allt för hembryggaren. Vinsatser, ölsatser, råtobak och essenser. Vi har även presenter och spel som tex: ölspelet och kärleksspelet mm. Bra produkter, bra priser. Gå till http://www.vinshoppen.com och titta! ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> e l e k t r o n i k & t e l e f o n e r ---------------------------------------------------------------------- Allt inom digitalkameror videokameror och hemelektronik både för den professionella och hobbyfotografen. Vi är enligt flera konsumentguider en av de företag som har bäst priser på kameror. Vårt mål är att tillhandahålla ett stort sortiment till dom bästa priserna. Välkommen till http://www.alfadigi.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- SMS-portal med gratis animerade sms Här finns animerade-sms och text-sms som du kan skicka helt gratis! Var först med det senaste inom sms! Den bästa sidan på nätet! http://www.bestsms.just.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Hos oss hittar du allt inom kameror, optik, kikare, film mm. Vi har ett väldigt stort tekniskt kunnande och bryr oss om våra kunder även efter leveransen, då vi ställer upp med support på alla våra produkter. Välkommen in till: http://www.bjornsfotovideo.se/index2.htm ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Det intelligenta hemmet - styr alla dina maskiner från datorn, Internet eller mobiltelefonen. Eller se vad som händer hemma då du är på jobbet - via Internet. Slipp alla sladdar bakom TV:n, nu kan du föra över ljud & bild trådlöst i hela huset, ex. från videon till TV:n. Välkommen till: http://www.ehem.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Mörkerkikare för alla ändamål. Sikten, goggle, monoculär, övervakning. Vi importerar bildförstärkare av alla sorter och generationer. http://www.finnweben.se/nightvision <mailto:night@finnweben.se>night@finnweben.se Tfn 035-518 39 Fax 035-518 95 Vi söker ÅF över hela landet. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Vill du ha hemmabio med kvalitet till kanonpriser. Då ska du definintivt komma till oss. Hos oss hittar du bla. Multiroomanläggningar, Hemmabio och högkvalitativ HIFI utrustning. Vi installerar även flerrumslösningar hemma hos dig. http://www.ljudmakarn.se/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Nettoklubben Klubben för dig som vill handla bilstereo, billarm, mobiltelefoner mm. till låga priser. http://www.nettoklubben.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Världens minsta spionkamera, lika stor som en tändsticksask! Tar ca. 26 bilder i 640 X 480 och 107 bilder i 320 X 240! Priset är häpnadsväckande 1495:- Snabb leverans! fungerar till windows och mac, usb-koppling. Kameran fungerar även som vanlig webbkamera i tex. videochatprogram som inetmeeting! http://www.regionfri.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Här finner ni massor av roliga saker så som: Blåsrör, Slangbellor, Kastknivar, Luftvapen, Paintboll och förmodligen Svergies största utbud av Soft Air Gun. http://www.roligt.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- SUPERSKÖNA PRYLAR FRÅN TEKNIKMAGASINET www.teknikmagasinet.se/flash Walkie-talkies fr.999:-/par Polisradio fr.1299:- Bläckpatroner fr.49:- Nattkikare fr.2999:- Metalldetektor fr.599:- Soft Air-Guns fr.229:- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- www.UnikTeknik.com har valt ut de coolaste teknikprylarna i världen! Vi driver ÄVEN 3 lågprisbutiker för GARMIN GPS, PARABOLER & PIC-KORT! ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> e r o t i k ---------------------------------------------------------------------- SEXLEKSAKER O EROTISKA UNERKLÄDER. Shopen där du hittar det du behöver för att förgylla stunderna med din vän eller för stunderna då du är själv. Väl utvalda artiklar och beskrivningar för att underlätta för dig som inte vet vad du ska ha. http://www.barbasbodycare.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- http://www.bubblan.com är en helsvensk sexshop på internet som har ett sjysst och brett sortiment av fräcka produkter från kända och okända leverantörer. Bubblan.com har ett mål, det är att erbjuda alla kunder tuffa, sexiga, fräcka och sköna produkter som man vill använda och använda tills man kommer.... ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- http://www.erotikboden.com - REA REA REA http://www.erotikboden.com - VHS FRÅN 69kr/st -- DVD från 99kr/st http://www.erotikboden.com - Massor sekprylar som passar till alla ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Allt i porrfilm, sluta leta, hos oss hittar ni allt ! 4550 titlar VHS, 600 titlar DVD-filmer och flera hundra sexleksaker, kondomer och oljor. All fullprisfilm levereras fraktfritt! http://www.erotikfilm.nu/alltiporrfilm3.htm ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- FETISH FASHION - Erotikvaruhuset med allt och lite till! 5000 titlar på DVD, Video, ca 1000 olika Tidningar, Kläder ifrån bla. Honour, toys och givetvis allt för dina bdsm-lekar och mycket mer ... http://www.fetish-webshop.com - Välkommen In! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- G R O T T A N . S E webshoppen med allt för både henne & honom! Vi har de mycket kända Tabu & Pir59-filmerna med bl.a. Carl Serung. Välkommen in i Sveriges äldsta sexshop med 30 års erfarenhet! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Webbshoppen för dig som vill kunna välja bland ett stort utbud av Erotikfilmer på Dvd. Nu över 700 olika Dvd titlar på lager och priser från 99kr. Butiken även vanliga spelfilmer på Dvd. http://www.netdisc.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Butiken för dig som vill handla online i en ren butik UTAN inslag av porr. Här finner du billiga kondomer, sexhjälpmedel, oljor etc. Kom in! http://www.netstore-scan.com/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Billigast i världen på PRIVATE DVD 198:-! Marc dorcel DVD 99:- VHS filmer från 39:-! Mängder av olika titlar på lager! Allt skickas med diskret avsändare! http://www.nvc.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- H E M L I G H E T E N S O M G E R D I G M E R S E X ! Alla män utsöndrar doftämnen - feromoner - i svetten som gör kvinnor kåta. Med ett feromonkoncentrat kan du öka din sexuella attraktions- kraft på vetenskaplig grund. Läs mer på http://www.pherox.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- SEXORAMA - Allt du behöver för att kunna njuta till 100% Hjälpmedel, Video, DVD, Tidningar, CD-Rom, Kläder, och mer ... http://www.sexorama.se/ - Sveriges bästa Sex-shop! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- PERVERSPORR PERVERSPORR PERVERSPORR Gillar Du Dominanta Kvinnor, Bondage, Piss och Skitsex, Djursex, Fotfetish, S/M, Bögporr, Sperma ätande tjejer, Prostituerade Luder. Kolla in..... http://www.sexualdreams.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Välsorterad och ledande erotikshop på nätet. Massivt utbud av sex- hjälpmedel, underkläder och filmer mm. Snabb och diskret leverans! Alltid uppdaterad med nya produkter samt "dagens erbjudande". Välkommen ... http://www.site6.se/ad.asp?flashback ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Sveriges bästa porrbutik, vi har allt inom film, kläder och leksaker mm till humana priser. Snabb diskret leverans. http://www.sohoshop.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- SVENSK STRIPPFÖRMEDLING Striptease till alla arrangemang http://www.svenskstripp.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Tusentals porrfilmer på video och DVD samt sexleksaker. http://www.swedishsin.net ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Kom till sveriges bästa sexshop, bra priser med diskret avsändare. Vi har ett otroligt stort utbud i apoteket med mycket smått och gott! ***POTENSHÖJANDE MEDEL*** som faktiskt fungerar. http://www.taboo6.com/Mainpage/mainpage.html ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- www.videoshopen.nu VHS, DVD, Gummi. Över 200 nya titlar i nätshopen. Sortimentet utökas varje vecka. Maxs, Razzel, Private, Bestseller mm. Över 25år i branschen, stor butik på Hisingen i Göteborg. http://www.videoshopen.nu ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> k l ä d e r ---------------------------------------------------------------------- En populär klädbutik med grymt fräcka kläder. Street, Skate, Hip-Hop, sexiga underkläder, roliga sexartiklar, attraherande parfym och cologne, SMS-tjänster, mobilskal. Något utöver det vanliga. http://www.alienbase.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- MILITÄRLAGRET: Postorder med bra sortiment av militärkläder- och utrustning, knivar, bajonetter, tyg- och metallemblem, böcker, maskeringsfärg osv. Präglar även Dog Tags ID-brickor. http://www.militarlagret.cjb.net ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- PARTYSHOP.SE Välkommen till webbutiken som säljer elektroniskt blinkande T-shirts i olika fräcka motiv. Här hittar du bl.a. T-shirt Equalizer som blinkar i takt med musiken! http://www.partyshop.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- NYÖPPNAD BUTIK! English 60´s fashion. Ben Sherman, Fred Perry, MERC och Sherrys. THIS WAY, Odengatan 24, STHLM, 08-612 07 69 (Även postorder). T-bana Rådmansgatan. http://www.thisway.nu ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> m u s i k & f i l m ---------------------------------------------------------------------- ASIAN MOVIE SOCIETY - Hong Kong film och annan asiatisk film på DVD. Jackie Chan, Jet Li, Chow Yun-Fat, Stephen Chow m.fl. DVD, VCD, CD, Posters, Soundtracks, Photoalbums, Gifts - Det mesta inom HK-film! http://www.asianmovies.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- BLITZ RECORDS - webshop över MUSIKPARADISET. Det som du har svårt att hitta kanske finns hos oss: Italo-Disco, Synthie, Trance, Techno, Rave, House, Rap, Break, Electro, Ambient, Dream. I dubbel-CD-serien THE WORLD OF finns så gott som alla musikstilar, och alla dessa 2CD kostar mycket mindre än en enkel-CD från topplistan ! http://www.blitz.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- IMPORTERAR SERIER, PRYLAR, FILMER (Hong Kong/skräck/animé) BÖCKER (Popkultur/foto/design mm) SKIVOR (RnR/punk/RnB/Soul) T-SHIRTS http://www.bordertown.nu Butik på Hökens gata 10, Stockholm. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- BEFRIA CD-SKIVAN. Smarta CD-fodral sparar utrymme. Flera modeller och priser. Även för DVD och vinyl. www.cdincase.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- http://www.cosmicone.com "the Online Record shop! Här hittar du techno, house, progressive/psychedelic trance, ambient, beatz, chill-out m.m på både vinyl och CD! Allt finns i mp3 format! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Söker du efter en affär med kanonpriser på DVD och VCD-filmer? Surfa in till http://www.dvd-shoppen.com! Vi har ett stort utbud av KARAOKE, EROTIK, SKRÄCK, HONG-KONG och Toppfilmer mm till mycket bra priser!!! ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Star wars: Episode 1 på DVD släpps endast i begränsad antal den 16 oktober vart efter den kommer att dras in på obestämnd tid. Rykten gör gällande att den inte kommer att släppas igen på DVD förrän år 2006. Sverige har redan fått sin kvot och den kommer definitivt inte att räcka till alla. PASSA PÅ ATT BOKA DITT EX. NU!! gå in på http://www.dvdnorden.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Filmsugen ?! Ja , då har du kommit rätt dom senaste filmerna hittar du hos http://www.dvdnu.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Senaste DVD filmerna från alla regioner till Sveriges Bästa PRISER titt in så får du se själv http://www.dvdoutlet.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Filmbutiken.se - DVD butiken med stort sortiment och låga priser, DVD- spelare, tävlingar, kampanjer, nyhetsbrev mm. Besök oss redan idag. http://www.filmbutiken.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- En av Skandinaviens främsta hembiobutiker! Hos oss hittar du det mesta inom hemmabio,stor butik centralt i Stockholm. Försäljning, Byggnation och Installation. Välkommen till Cinema Concept http://www.hemmabio.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Nu kan du hyra DVD på nätet till samma låga kostnad som i videobutiken, Skillnaden är att du slipper gå ut till videobutiken för att se att filmen du tänkt hyra är slut. Boka din film idag så har du den imorgon! http://www.hyrendvd.nu/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- MinDVD säljer DVD-filmer och spel, DVD-spelare/tillbehör samt andra DVD-produkter från eget lager. Här hittar du internets bästa priser och givetvis bredbandstrailers på våra filmer. Välkommen! http://www.mindvd.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Dvd butiken för dig som vill kunna välja bland ett stort utbud av film Butiken har alltid dom 5 hetaste nysläppta Dvd titlarna till oslagbart pris under topp 5. Butiken har även Erotikfilm på Dvd från 99kr. http://www.netdisc.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Svenska laserföreningen "Hemmabiospecialisten på Söder" Sedan 1985 har vi med ett personligt och professionellt bemötande hjälpt hemmabiofantaster. Allt inom DVD och Hemmabio. Vi utför även modifieringar av DVD-spelare. Besöksadressen är Krukmakargatan 20, 118 51 Stockholm Tel: 08-26 00 89 E-post: info@slfhemmabio.nu http://www.slfhemmabio.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- DVD butik med stort lager, bra priser och snabba leveranser. Vi har alltid de senaste filmerna till bra priser. Välkommen till oss. http://www.vcs.se ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> p e n g a r & a f f ä r e r ---------------------------------------------------------------------- V75 och stryktips. Med hjälp av datorn kan du välja ut de bästa raderna i ett större system. http://www.copema.se Dataranking mm för trav. Kolla länken Oddshtm Pro från Copéma. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Behöver du? Mera pengar! http://www.timeisfreedom.com Kod: good ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> i n t r e s s a n t a w e b b p l a t s e r ---------------------------------------------------------------------- http://www.popmart.se Platsen där du kan söka, köpa, byta och sälja allt mellan himmel och jord. Att annonsera är gratis och du gör upp med din köpare eller säljare helt privat. http://www.popmart.se ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ >> w e b b h o t e l l & w e b b d e s i g n ---------------------------------------------------------------------- ANDOL IT - DITT WEBBHOTELL - www.andol.se - BILLIGAST i Sverige Domänpaketet Femman (5 MB, e-post, PHP, CGI, WAP m.m.) endast 699 kr. 10% RABATT på paketet - ange rabattkoden "Flashback" vid beställning. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Cms Internet webbhotell från 495 kr / år Webbhotell med stöd för PHP & ASP. Co-Location. Våra servrar är placerade i Sverige. Paket med fasta priser! http://www.cms-internet.com/ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Digital Elite erbjuder bredband till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi har även Webbhotell, Webbshop, E-post och Domännamn. Besök oss på http://www.digitalelite.nu, info@digitalelite.nu ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- GleSYS Internet Services - ETABLERAT WEBBHOTELL!! Webbhotell från 59:- / månad Egen SERVER från 800:- / månad http://www.glesys.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Förr trodde människan att jorden är platt. Idag tror merparten att hemsidor är dyra. Kontakta oss för rätt information. http://www.rcwebdesign.se ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- VÄRDECHECK 100:- Gäller domännamn, webhotell och koppling bokade före sista april. Gå till www.registrera.com och ange flash som kampanjid. Boka .com, .net, .org, .nu, .se, .info, .biz etc hos http://www.registrera.com ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- LÄGST PRIS PÅ WEBBHOTELL I SVERIGE? FRÅN 495:-/ÅR! KÖP TILL VÅR WEBBASERADE E-HANDELSLÖSNING FRÅN 1000:-/ÅR XPRESS ON-LINE | 054-52 19 20 | WEBORDER.XPRESS.SE | INFO@XPRESS.SE ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- TRÖTT PÅ PROBLEM? ÄR DET DAX FÖR ETT PROFESSIONELLT WEBBHOTELL? Vi jobbar alltid för 100% nöjda kunder - http://www.wasadata.se/a3.asp ---------------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 5 3 Chefredaktör : Jan Axelsson Medarbetare : Carl Abrahamsson, Henrik Alexandersson, Magnus Lindman, Dag Öhrlund Korrektur : Markus Holm Annonsförsäljning : Robert Boström, Mathias Egarth Utgivning: 12 nummer per år. FNA nummer 154 utkommer 25 juni 2002. ---------------------------------------------- Flashback Media Group AB Adress : Box 26067, 100 41 Stockholm Telefon : 08-640 15 30 : 0120-400 00 (annonsförsäljning) : 0120-400 01 (annonsförsäljning) Fax : 08-640 15 53 Postgiro : 169 18 26-0 Bankgiro : 5080-5621 Webbadress : http://www.flashback.se E-post : red@fna.se ---------------------------------------------- Flashback är en samhällskritisk satir- och livsstilstidning med inriktning på IT, kultur och nya medier. Politiskt och religiöst obunden. Främsta bevakningsområden är alternativ information med en tyngd på gränsbrytande värderingar och attityder som står i opposition till det övriga samhället. Flashback innehåller periodvis information kring ämnen som i Sverige är uppenbart olagliga. Publicering är i dessa fall enbart gjord i ett informativt syfte. Tips, skvaller och avslöjanden mottages entesuastiskt av redaktionen. Informera vännerna om Flashback och skicka gärna nyhetsbrevet vidare. Citera oss, men ange alltid källa. >> PRENUMERERA PÅ TIDNINGEN FLASHBACK Du vet väl att du även kan läsa Flashback som papperstidning. 4 nummer: 199 kronor 10 nummer: 399 kronor. Postgiro: 169 18 26-0 Bankgiro: 5080-5621 >> AVBESTÄLLA NYHETSBREVET För att avbeställa nyhetsbrevet, eller byta leveransadress, besök vår webbplats http://www.fna.se eller kontakta red@fna.se. "Alla har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för alla att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags media och utan hänsyn till gränser." - 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna Melior de cinere surgo ---------------------------------------------------------------------- FLASHBACK : CELEBRATING 19 YEARS OF RADICAL THINKING : 1983-2002 ---------------------------------------------------------------------- Copyright (c) Flashback Media Group AB 2002