/// FNA #206 ======================================================================== FLASHBACK NEWS AGENCY # 206 31 oktober 2006 121 107 prenumeranter [+ 101] ISSN 1402-4543 ======================================================================== >> NORDENS STÖRSTA NYHETSBREV ÅRGÅNG 12 NUMMER 10 o Ledare ...................................................... 001 o Aftonbladet nackenchockar dubbelt upp mot Expressen ......... 002 o Olagligt med sopregister .................................... 003 o Snåla redaktörer hängs ut på nätet .......................... 004 o Intervju med AFA Helsingborg ................................ 005 o Kontantförbud hos SL öppnar för gratis bussresor ............ 006 o Grundaren av Macnytt.se har avlidit ......................... 007 o Gula Tidningen läggs ned .................................... 008 o Skatteverket storgranskar konton utomlands .................. 009 o Månadens utgivningar ........................................ 010 . Direkt Aktion nummer 48/49 (tidning) . Bon nummer 34 (tidning) . X3M Kontakt nummer 5-2006 (tidning) o Valet 2006 (uppdaterad redovisning av samtliga röster) ...... 011 o Henrik Alexandersson: Kulturpolitik är en riktigt dålig idé . 012 o Dag Öhrlund: Charter ........................................ 013 o Mera nyheter [månadens nyheter på Flashback.se i korthet] ... 014 o Flashback Classifieds ....................................... 015 o P.S. Kolla in ............................................... 016 o Smått & gott ................................................ 017 F N A // n u m m e r t v å h u n d r a s e x .................. -- -------------------------------------------------------------------- >> LEDARE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 001 I förra numret av FNA så publicerade vi en mycket uppskattad lista över hur många röster varje parti fick i riksdagsvalet. Detta är en tradition som vi försökt upprepa vid varje riksdagsval sedan valet 1994. Nu visade det sig dock att Valmyndighetens lista var långtifrån komplett, och därmed blev även vår lista något missvisande. Samtliga röster för de registrerade partierna var korrekta, men ett flertal röster på "partier" som bara fick en eller ett par röster saknades. Eftersom jag anser att dessa röster är minst lika viktiga, och dessutom har ett starkt underhållningsvärde, så har jag nu sammanställt en ny lista, och samkört den med Valmyndighetens uppdaterade lista. Jag beklagar verkligen att förra månadens lista inte var komplett, och rekommenderar samtidigt alla som läste genomgången i FNA #204 att inte missa den uppdaterade listan i detta nummer. Jan Axelsson Stockholm, oktober 2006 ........................................... E-post: flashback@flashback.se -- -------------------------------------------------------------------- >> AFTONBLADET NACKENCHOCKAR DUBBELT UPP MOT EXPRESSEN :::::::::: 002 Undersökningsföretaget Aitellu har jämfört i vilken omfattning vissa typiska kvällstidningsrubriker som "rasar" och "chock" använts av Expressen.se respektive Aftonbladet.se mellan första januari och 16 september i år. Den jämförelsen visade att aftonbladet.se använde dessa ord betydligt oftare än expressen.se. >> Rasar Aftonbladet rasar 135 procent mer än Expressen med 355 artiklar mot Expressens 151. I bevakningen har Aitellu rensat har bort alla sammanhang där rasar förkommer i samband med händelser som till exempel jordbävningarna, bränder, krig och börsen. >> Chock Aftonbladet.se använder ordet chock dubbelt så mycket som Expressen. Aitellu har registrerat ordet chock i 1336 artiklar i Aftonbladet, jämfört med Expressens 887 artiklar. Förhållandet avspeglas även i rubriksättningen. Aftonbladet har under mätperioden rubricerat 31 artiklar i varianter av sexchock och nakenchock, Expressens i 19 artiklar. >> Spritfest Inte det vanligaste förekommande ordet men Aftonbladet lyckas ändå få med det hela 75 procent oftare i sina artiklar än Expressen. Aftonbladet 14 artiklar och Expressen åtta artiklar. Källor: Resumé, Aitellu -- -------------------------------------------------------------------- >> OLAGLIGT MED SOPREGISTER ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 003 Datainspektionen har beslutat att Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) bryter mot lagen när de för register över så kallade "sopsyndare", skriver Computer Sweden. FTI vill bötfälla människor som skräpar ned eller sorterar fel vid återvinningsstationerna och har anlitat så kallade "sopspioner" som fotograferar syndarna. Bilderna sparas sedan. Eftersom nedskräpning är ett brott mot miljölagen innebär detta, enligt Datainspektionen, att FTI behandlar uppgifter om brottsmisstänkta, vilket är förbjudet för alla utom för myndigheter. I vissa fall kan dock undantag beviljas men FTI har inte begärt detta och uppmanas därför att upphöra med sin olagliga registerverksamhet. -- -------------------------------------------------------------------- >> SNÅLA REDAKTÖRER HÄNGS UT PÅ NÄTET ::::::::::::::::::::::::::: 004 För att förbättra frilansares arvoden startas nu en webbplats med uppgifter på vilka redaktioner som betalar bra - och vilka som betalar dåligt. Syftet är att sätta press på snåla uppdragsgivare. Meningen är att frilansare anonymt ska lämna uppgifter om köpare, typ av produktion och arvoden. Uppgifterna lagras i en databas och det ska enkelt gå att kontrollera vilka arbetsgivare som betalar bäst och sämst. Svenska Journalistförbundet har beslutat att stödja projektet, som har fått arbetsnamnet Frilanswebben, med 12 500 kronor. Frilanswebben ska endast vara tillgänglig för Journalistförbundets medlemmar. Detta var ett krav från förbundet, eftersom resurser inte ska gå till andra än medlemmarna. Icke-medlemmar får tillgång till webbplatsen endast om de betalar en särskild avgift. Hur stor avgiften ska bli är ännu inte bestämt. -- -------------------------------------------------------------------- >> INTERVJU MED AFA HELSINGBORG ::::::::::::::::::::::::::::::::: 005 Den 15 oktober uppstod ett bråk vid Sverigedemokraterna möte i Eslöv. Några timmar efter händelsen så intervjuade Motkraft en aktivist ur AFA Helsingborg som deltog vid händelsen. * Vad hände idag? Ett 40-tal aktivister åkte ut till Höör för att visa vårt motstånd mot Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik. Detta efter att vi fått ett tips om att SD skulle hålla en utbildningsdag för alla invalda kommunfullmäktigeledamöter och ersättare i Skåne. Väl på plats finner vi att SD har ställt in mötet. Tipsaren hör av sig igen och meddelar att mötet blivit flyttat till Medborgarhuset i Eslöv. Vi åker då till Eslöv. En polisman står vid ingången så vi går runt huset och går in genom den öppna dörren på baksidan. Folk spelar musik, skriker, tjoar och är glada - allt för att störa Sverigedemokraterna. Då rusar några Sverigedemokrater ut ur möteslokalen. De börjar kalla folk för "jävla pack" och knuffa på oss. Då börjar några aktivister skrika på Sverigedemokraterna och knuffa tillbaka. Mitt i detta så tar Sverigedemokraternas Björn Söder upp ett försvarsspray och sprutar ut genom möteslokalens dörrar samtidigt som han stänger dörren. En aktivist som inte vill bli sprayad sparkar då igen dörren och Björn Söders arm kommer i kläm. Samtidigt har några aktivister som inte fick plats i medborgarhusets foajé krossat rutorna till möteslokalen. På vägen tillbaka till stationen krossas rutorna på en bil, registrerad på Sverigedemokraterna. * Vilka grupper deltog i akionen? Vid själva aktionen deltog ingen specifik grupp, utan det var enskilda aktivister som agerade på eget initiativ utifrån den situation de befann sig i. * Varför attackerade ni Sverigedemokraternas möte? Attacken var inte planerad. Den uppstod efter provokationer från Sverigedemokraterna. Vår mening var egentligen att visa att vi inte accepterar rasism någonstans, om den så skulle väljas in i riksdagen. Vi ville göra detta genom att ha en egen manifestation utanför Sverigedemokraternas möteslokal och på så sätt angripa deras strukturer för att de inte ska kunna skapa ett fungerande parti. * Hur kommer ni agera mot Sverigedemokraterna framöver? Just nu planeras en kampanj mot Sverigedemokraterna och deras ledamöter som kommer att dra igång på allvar nu i vinter. * Relaterade länkar: http://www.antifa.se http://www.motkraft.net http://www.sverigedemokraterna.se -- -------------------------------------------------------------------- >> KONTANTFÖRBUD HOS SL ÖPPNAR FÖR GRATIS BUSSRESOR ::::::::::::: 006 Förbud mot kontanthantering på bussarna i Stockholmsområdet som arbetsmiljöverket inför den första januari nästa år öppnar upp för gratisresor på bussarna. SL (Storstockholms Lokaltrafik) har hamnat i en svår sits. De återkommande grova rånen mot busschaufförer under hösten har drivit fram ett förbud mot kontanthantering på bussarna, vilket gör att SL ställs inför två alternativ. Att stänga ute alla utan förköpsbiljetter från bussarna, eller att låta dessa åka med ändå. Gratis. - Våra förare kommer att lösa det underhand, vi kommer inte att avvisa någon som vill betala, säger Gunnar Ljuslin, vice ordförande i Kommunals trafiksektion i Stockholm som organiserar bussförarna till Dagens Nyheter. På frågan om det inte inbjuder till gratisresande i större utsträckning svara han såhär: - Vi har naturligtvis diskuterat detta, säger Gunnar Ljuslin. Men det finns inte något alternativ för oss, och det är heller inte vårt problem. * Relaterade länkar: http://www.sl.se http://planka.nu -- -------------------------------------------------------------------- >> GRUNDAREN AV MACNYTT.SE HAR AVLIDIT :::::::::::::::::::::::::: 007 En av Mac-Sveriges ledande personligheter, Patric Malm, avled natten till den 29 oktober i sviterna efter en lungtransplantation. När Patric Malm 1998-99 startade MacNytt.se så blev det snabbt en mötesplats för folk som gillade Mac. Räknat i antalet medlemmar så är MacNytt.se idag den tredje största Mac-communityn i Sverige, näst efter 99mac.se och Macworld.se. Patric Malm blev 35 år gammal och efterlämnar fru och två barn. * Relaterade länkar: http://macnytt.se http://blog.baramin.se/malm -- -------------------------------------------------------------------- >> GULA TIDNINGEN LÄGGS NED ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 008 Gula Tidningen läggs ned. Sista numret av Gula Tidningen kommer ut den 8 november, i samband med båtmässan. Onlineversionen av Gula Tidningen är numera integrerad med Eniros radannonser på eniro.se. Eniro köpte 2004 Gula Tidningen för 50 miljoner kronor av Trader Classified Media, som hade ägt den sedan 1993. Källa: Dagens Media * Relaterade länkar: http://www.gulatidningen.se http://kopochsalj.eniro.se -- -------------------------------------------------------------------- >> SKATTEVERKET STORGRANSKAR KONTON UTOMLANDS ::::::::::::::::::: 009 Skatteverket kontrollerar just nu tiotusentals inkomstuppgifter. "Det handlar om personer som är bosatta i Sverige, men har pengar på banken i ett annat EU-land", rapporterar Ekot. EU-medborgare måste betala skatt på ränteinkomster utomlands. Därför har i år över 70 000 inkomstuppgifter på namngivna personer skickats till Sverige från Storbritannien, Spanien, Tyskland, Danmark, Finland, Frankrike, Ungern, Holland, Polen och Italien. Länder som Schweiz, Österrike och Luxemburg vägrar lämna ut personliga bankuppgifter. De beskattar istället de anonyma kontoinnehavarna och skickar pengarna till Sverige. -- -------------------------------------------------------------------- >> MÅNADENS UTGIVNINGAR ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 010 Här uppmärksammar vi alternativa utgivningar som inkommit under den senaste månaden. Gratis uppmärksamhet för utgivaren och tacksam information för läsaren som vill hålla sig à jour med den underjordiska myllan. Har ni egna produkter (böcker, fanziner, videoutgåvor etcetera) som ni givit ut? Skicka dem då till oss för uppmärksammande. Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. * DIREKT AKTION NUMMER 48/49 (TIDNING) 32 sidor, A4, 20 kronor + porto Innehåll: My logo, SUF sänkte jobbjakt.se, gör kurslitteraturen gratis (ladda ner och dela med dig av kurslitteraturen), fastighetsskatten - i vems intresse och mycket annat. Tidningen är utgiven av Syndikalisternas Ungdomsförbund. Direkt Aktion, Box 6507, 113 83 Stockholm Plusgiro: 64 99 67-7 Webbadress: www.direktaktion.se E-post: direktaktion@suf.cc ... * BON NUMMER 34 (TIDNING) 196 sidor, 225x288, 59 kronor + porto Innehåll: Kelis, Meg Cabot, The Magic Numbers, Lars Nilsson, Svalboet - Gore Vidals legendariska villa och mycket annat. Bon Magazine, Repslagargatan 17B, 118 46 Stockholm E-post: mail@bonmagazine.com ... * X3M KONTAKT NUMMER 5/2006 (TIDNING) Team Koos KB, 68 sidor, A5, 95 kronor + porto Innehåll: Kontaktannonser, adresser (till sexbutiker och föreningar med mera), horoskop, läsarbilder och mycket annat. Team Koos KB, Box 201 57, 104 60 Stockholm E-post: mimmi@mupp.net -- -------------------------------------------------------------------- >> VALET 2006 (UPPDATERAD REDOVISNING AV SAMTLIGA RÖSTER) ::::::: 011 Billigare öl-partiet, Bajen Fans, Befria Norrlands partiet, Kalle Anka Satt på en planka partiet, Bengt Östes Flugfiskeparti, Kvinnosmiskpartiet och AC/DC har alla en sak gemensamt. De saknades i vår redovisning i förra numret av FNA. Uppgifterna vi fått från Valmyndigheten visade sig vara felaktiga, och sakna flera av de partier som blivit framröstade av svenska folket. Så vi tänkte: Gör om, gör rätt. Här kommer en uppdaterad redovisning av samtliga röster från riksdagsvalet 2006. Notera även att flera partier finns med flera gånger. Detta kan bero på att man dels skiljer på ifall man skrivit med stor eller liten bokstav, men även på ifall röstkortet varit förtryckt eller handskrivet. Mycket nöje! AC/DC partiet ........................................... 1 AKTIV DEMOKRATI ......................................... 1 Aktiv Demokrati ......................................... 3 Aktiv framtid ........................................... 1 Aktiv framtid. .......................................... 1 Aktivdemokrati .......................................... 1 Alla sviker ni de allra svagaste. Detta är en demokrati för ett fåtal där den minstes röst endast... ....... 1 Alllians för Sverige .................................... 1 Alliansen ............................................... 1 Alliansfritt parti ...................................... 1 Alliansfritt Sverige .................................... 2 Alliansmotståndarna ..................................... 1 Allianspartiet .......................................... 133 Allianspartiet .......................................... 1 Anarkistisk agenda ...................................... 1 Anckipartiet ............................................ 1 Ankeborgs vänner ........................................ 1 Annangång parti ......................................... 1 Annicas parti ........................................... 1 Anonyma arkeologer och historiker ....................... 1 Anti Karl XI partiet .................................... 1 Anti mygelpartiet ....................................... 1 Anti Ågren och Bakfyllepartiet .......................... 1 Antipartiet ............................................. 2 APK ..................................................... 2 Arbetarepartiet ......................................... 1 Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) ...................... 1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ...................... 1 942 625 Arne Anka-partiet ....................................... 1 Arne Ankas Parti ........................................ 1 Askungen ................................................ 1 ATTAC ................................................... 1 Avdöparna ............................................... 2 Avlatspartiet ........................................... 1 Bajen Fans .............................................. 1 Bajen partiet ........................................... 1 Bajs .................................................... 1 Bamsepartiet ............................................ 2 Bananpudding ............................................ 1 Barnens Parti ........................................... 3 Barsebäckspartiet ....................................... 1 Basinkomstpartiet ....................................... 2 Bassängparti ............................................ 1 Batmanpartiet ........................................... 1 Befria Norrlands partiet ................................ 1 Bengt Östes Flugfiskeparti .............................. 1 Bergums väl ............................................. 1 Biffpartiet ............................................. 1 Billigare öl-partiet .................................... 1 Björn Walldepartiet ..................................... 1 Blankröstarpartiet ...................................... 3 Blankt .................................................. 3 Blommor o Bin ........................................... 1 Bluffpartiet ............................................ 1 Bo-Partiet .............................................. 1 Bolibompapartiet ........................................ 1 Bondiska Republikanska Partiet .......................... 1 Borgerliga alliansen .................................... 1 Botkyrkapartiet ......................................... 1 Bussförarpartiet ........................................ 1 Bålstapartiet ........................................... 1 Camilla ................................................. 1 Camilla Partiet ......................................... 1 Cannabispartiet ......................................... 1 Centerpartiet ........................................... 437 389 Centre for orgchaosmik studies .......................... 1 Chewbaccapartiet ........................................ 1 Christer Larsson Molkom ................................. 1 Clown parti ............................................. 1 Contra Géza Molnár Partordf ............................. 1 Cthulhupartiet .......................................... 1 Cykelpartiet ............................................ 1 Dagdrivarklubben ........................................ 1 Dalai Lama .............................................. 1 Dansk FOLKEPARTI ........................................ 1 De Arbetslösas Parti .................................... 1 De arbetsskyggas riksförbund - bland karpar och kantareller .......... 1 De osynliga partiet ..................................... 1 De rättslösas parti ..................................... 1 Demokratisk Vänster ..................................... 1 Demokratiska partiet de nya svenskarna D.P.N.S .......... 6 Demokratiska reformpartiet .............................. 1 Den osynlige anden ...................................... 1 Deniz Hellberg Partiet .................................. 1 Det kvinnliga höftpartiet, KHP .......................... 1 Det osynliga partiet .................................... 1 Direktdemokraterna ...................................... 1 Direktdemokrati ......................................... 1 Direktdemokrati.se ...................................... 1 Discopartiet ............................................ 1 Djurens rätt ............................................ 1 Djurgårdens IF .......................................... 1 djurpartiet ............................................. 1 Driwiicenpartiet ........................................ 1 Drömpartiet ............................................. 1 Döda Jan Axelsson partiet ............................... 1 Ebba Lindsö ............................................. 1 Eddie Meduza ............................................ 1 Elixxir Forever young party ............................. 1 Elvis parti ............................................. 1 Elöverkänsligas Förbund ................................. 1 En blank stol Jimbo partiet ............................. 1 Enhet ................................................... 2 648 Enhetspartiet ........................................... 1 Enighet ................................................. 2 Erik Augustsson ......................................... 1 Etik och Moral partiet .................................. 1 Ett parti pilsner ....................................... 2 Europapartiet ........................................... 1 Europeiska Arbetarpartiet-EAP ........................... 83 Ezenhemmer plastpåsar och barnuppfostringsredskaps partiet ...................................... 1 Falupartiet ............................................. 1 Fantomen ................................................ 3 Fantomen partiet ........................................ 1 fascistdemokraterna ..................................... 1 Feminist partiet ........................................ 1 Feministiska partiet .................................... 1 Feministiskt alternativ ................................. 2 Feministiskt initiativ .................................. 37 954 Feministiskt Parti ...................................... 1 Feministpartiet ......................................... 2 Fildelarpartiet ......................................... 1 Folkdemokratiska partiet ................................ 1 Folkets V8 Parti ........................................ 1 Folkets val ............................................. 1 Folkets Vilja ........................................... 881 Folkets vilja ........................................... 1 Folkets Väl ............................................. 1 Folkets Väl i Hässleholm ................................ 1 Folkhälsopartiet ........................................ 2 Folklistan .............................................. 8 Folkpartiet liberalerna ................................. 418 395 Forssbro partiet ........................................ 1 Fotbollspartiet ......................................... 1 Framstegspartiet ........................................ 1 Framtidspartiet ......................................... 3 Frank Jonsson Bruno Partiet ............................. 1 Frank Zappa ............................................. 1 Fredrik Reinfeldt ....................................... 1 Fri fart partiet ........................................ 1 Fria Gröna Radikaler .................................... 1 Fria liberalerna ........................................ 1 Fria Listan ............................................. 1 Frialistan .............................................. 1 Frid och Fröjd partiet .................................. 1 Frippepartiet ........................................... 1 Fritidspartiet .......................................... 1 Fy fan för högavlönade politiker ........................ 1 Fårgjutar partiet ....................................... 2 Fårgutapartiet .......................................... 6 Förnuftspartiet ......................................... 1 GAIS .................................................... 1 Galaco partiet .......................................... 1 Grundpartiet ............................................ 1 GrävnerNynäsvägengenomenskedepartiet .................... 1 Grönpartiet ............................................. 1 Guds parti .............................................. 1 Hallonsaft .............................................. 1 Hammarby partiet ........................................ 1 Heavy Metal partiet ..................................... 1 Hedniska Republikanska partiet .......................... 1 Hells Angels ............................................ 1 Henrik Jönsson partiet .................................. 1 Herrgårdspartiet ........................................ 1 Homer Simpsonpartiet .................................... 1 Husabergpartiet ......................................... 1 Högavlönade skitskallar ................................. 1 Högerpartiet ............................................ 5 IB/säporegistrerades Parti .............................. 1 Iggy Pop ................................................ 1 Indianerna .............................................. 1 Inte roffa åt mig själv partiet ......................... 1 Intellektuella hårdrockar The Cool Duck ................. 1 Intellektuella Hårdrockare .............................. 2 Iron Maiden partiet ..................................... 1 Islamdemokraterna ....................................... 1 Islamska partiet ........................................ 1 Jag partiet ............................................. 1 Jag är "lycklig" partiet - Leif Bertils ................. 1 James Bond 007 .......................................... 1 Jan Josefsson ........................................... 1 JAS 59 GRIPEN PARTIET ................................... 1 Jesus ................................................... 2 Jesus Kristus ........................................... 1 Jesus Kristus från Nazaret .............................. 1 Jesus är vägen .......................................... 1 Jim Jims missnöjda parti ................................ 1 Jim Peterssons Parti .................................... 1 John Lennon ............................................. 1 Jonas Gardell- partiet .................................. 1 Jongleringspartiet ...................................... 5 JP-partiet .............................................. 2 Junilistan .............................................. 26 072 Junipartiet ............................................. 1 Järnålderspartiet ....................................... 1 K Anka partiet .......................................... 1 K. Anka ................................................. 1 Kalla Anka Partiet ...................................... 3 Kalla Anka skogsparti ................................... 1 Kalle & Hobbe ........................................... 1 KALLE ANKA .............................................. 11 Kalle Anka .............................................. 44 kalle anka .............................................. 1 Kalle Anka För En Önskad Bättre Framtid ................. 1 Kalle Anka P ............................................ 1 Kalle Anka Parti ........................................ 1 kalle anka partiet ...................................... 1 Kalle anka partiet ...................................... 1 Kalle Anka paritet ...................................... 2 KALLE ANKA PARTIET ...................................... 9 Kalle Anka Partiet ...................................... 39 Kalle Anka partiet ...................................... 92 Kalle-Anka partiet ...................................... 1 Kalle Anka Satt på en planka partiet .................... 1 Kalle Anka-partiet ...................................... 5 Kalle Ankapartiet ....................................... 6 Kalle Ankas parti ....................................... 2 KALLEANKA-PARTIET ....................................... 2 KALLEANKAPARTIET ........................................ 1 Karl A. Anka ............................................ 1 Karlle Anka-Partiet ..................................... 1 Kattpartiet Sippa ....................................... 1 Kenny-Partiet ........................................... 1 Kent Westin parti ....................................... 1 Kill all hippies ........................................ 1 Kirunapartiet ........................................... 8 Klassisk liberala partiet ............................... 2 Klassiskt Liberala Partiet .............................. 202 Kokta grodans parti ..................................... 1 Kommunist partiet ....................................... 2 Kommunisterna ........................................... 438 Kommunisterna ........................................... 1 Kommunistiska förbundet ................................. 30 KOMMUNISTISKA PARTIET ................................... 1 Kommunistiska Partiet ................................... 9 Kommunistiska partiet ................................... 58 Kommunistpartiet ........................................ 5 Kommunistpartiet Växjö. ................................. 1 Kommunska partiet ....................................... 1 Komunistika Partiet ..................................... 1 Komunistiska partiet .................................... 1 Konstpartiet ............................................ 1 Kos ..................................................... 1 KFML(r) ................................................. 1 KPLM(r) ................................................. 2 KPML (r) ................................................ 5 KPML(R) ................................................. 3 KPMLR ................................................... 1 KPMLr ................................................... 1 KPRLM ................................................... 1 Krisdemokraterna ........................................ 1 Kristdemokraterna ....................................... 365 998 Kristianstadsbygdens framtid ............................ 1 KRP ..................................................... 1 Kråkpartiet ............................................. 1 KSP ..................................................... 1 Kungen .................................................. 5 Kvinnokraft ............................................. 116 Kvinnopartiet ........................................... 4 Kvinnosmiskpartiet ...................................... 1 Kärleken! ............................................... 1 KÄRLEKSPARTIET .......................................... 1 Kärlekspartiet .......................................... 1 Kärnkraftspartiet ....................................... 1 Landsbyggdens förenade .................................. 1 Larspartiet ............................................. 1 Leksands Stars .......................................... 1 Lennart Renstam it.demokrati.nu ......................... 1 Liberala Kalle Anka Partiet ............................. 1 Liberala Partiet ........................................ 6 Liberala partiet ........................................ 3 Liberalapartiet ......................................... 1 Liberalpartiet de gredelina ............................. 1 Lidingöpartiet .......................................... 1 Lilla My ................................................ 1 Linda Rosing partiet .................................... 1 Lordipartiet ............................................ 2 LSD-partiet ............................................. 1 luvlockspartiet ......................................... 1 Löfteshållarna .......................................... 1 Lördagspartiet .......................................... 2 Maggans Humanistiska parti .............................. 1 Malins parti ............................................ 1 Mammapartiet ............................................ 1 Mammas parti ............................................ 1 Mamospartiet ............................................ 1 Mamrepartiet ............................................ 2 Marcuspartiet ........................................... 1 Maråspartiet ............................................ 1 Max Almqvist parti ...................................... 1 Medborgarpartiet ........................................ 6 Mera öl partiet ......................................... 1 Miata Partiet ........................................... 7 Miljöpartiet de gröna ................................... 291 121 Missnöjepartiet ......................................... 1 Mitt Parti .............................................. 2 Mittenpartiet ........................................... 1 Moderat Allians ......................................... 1 Moderata Samlingspartiet ................................ 1 456 014 Mormor och Morfar Partiet ............................... 1 Muppartiet .............................................. 1 Musse Pigg .............................................. 3 Musspiggpartiet ......................................... 1 Mygelpartiet ............................................ 1 N.B.F. Norrmalms Befrielse Front ........................ 1 Nabos delegation ........................................ 1 Nalle Puh Partiet ....................................... 1 Narkotikapartiet ........................................ 1 Nationaldemokraterna .................................... 3 064 Nationalsocialistisk front (NSF) ........................ 1 417 ND ...................................................... 1 Nej ..................................................... 1 New Sweden .............................................. 1 Niklas Blomkvist Parti .................................. 1 Niklas Lindholmspartiet ................................. 1 Nintendo ................................................ 1 Nisse Hultpartiet ....................................... 1 Nordisk Union ........................................... 24 Nordiska rikspartiet .................................... 5 Norrbott parrtiet ....................................... 1 Norrbottens Sjukvårdsparti .............................. 1 Norrlandspartiet ........................................ 1 NSL (Rationella) Nationella Socialist Liberalerna ....... 1 Nuffelpartiet 90000 ..................................... 1 Ny Demokrati ............................................ 6 Ny demokrati ............................................ 1 Ny Framtid .............................................. 2 Ny Framtid .............................................. 1 171 Nya August Palm Partiet ................................. 1 Nya ideologipartiet ..................................... 1 Nya Sjukvårdspartiet .................................... 1 Nya Sotenäspartiet ...................................... 1 Nydemokraterna .......................................... 1 Nymoldaviska Istidspartiet .............................. 1 Nynazistiska Partiet .................................... 1 Någon som lyssnar på mig partiet ........................ 1 Nä ...................................................... 1 Nöjespartiet ............................................ 1 Olsson Partiet .......................................... 1 OSYNLIGA PARTIET ........................................ 1 Osynliga Partiet ........................................ 5 Osynliga partiet ........................................ 6 Pacifistisk Anarkism (enligt de tankar Leo Tolstoj skrivit ner) ....................... 1 Paffepartiet ............................................ 1 Pajas-partiet ........................................... 1 Palme Partiet ........................................... 1 PALMES PARTI ............................................ 5 Parti 1 humania ......................................... 2 Partiet.se .............................................. 61 Partiet de Fredlösa ..................................... 1 Partiet för blankröstarnas rätt att räknas som fullvärdig samhällsmedlem .......... 1 Partiet för främjandet av OEM ........................... 1 Partiet för idioter ..................................... 1 Partiet för motorcyklismens befrämjande ................. 1 Partiet för upphävande av förbud ........................ 1 Partiet mot överförmyndaren och fogdevälde och girighet . 1 Partiet Tomma Stolar .................................... 1 Partiet Åke Jävel ....................................... 1 Party Partiet ........................................... 1 Patrik Nilsson .......................................... 1 Peace & Love ............................................ 1 Pelle svanslös partiet .................................. 1 Pensionsfifflarpartiet .................................. 1 Pensionärernas riksförbund .............................. 1 Pensionärspartiet ....................................... 7 Peter Nilssons Solparti ................................. 1 PFFK (Partiet För Fritt Kampsportande) .................. 1 Pigge Werkelin partiet .................................. 1 Piratbyrån .............................................. 2 Piratpartiet ............................................ 34 918 Pokerpartiet ............................................ 1 Politiker förakt ........................................ 1 Politiskt oberoende ..................................... 1 Ponnyn Piggs parti ...................................... 1 Påhlmans AK ............................................. 1 Qultur-partiet .......................................... 1 Radio Rix partiet ....................................... 1 Raggarpartiet ........................................... 1 Realpartiet ............................................. 3 Regnbågspartiet ......................................... 1 Renhåriga käbbelfria partiet ............................ 1 Republikanerna .......................................... 2 Republikanska partiet ................................... 1 Revuletionspartiet ...................................... 1 Rickard Norlings - Aik parti ............................ 1 Riksdagspartiet Vikingarna .............................. 1 Rikshushållarna ......................................... 8 Riksparti ............................................... 1 Rikspartiet ............................................. 3 Rix ..................................................... 2 Rix - partiet ........................................... 1 Rix FM (rixpartiet) ..................................... 1 Rix FM Partiet .......................................... 1 RIX PARTIET ............................................. 10 RIX partiet med Gert Fylking ............................ 1 Rix Partiet (FM) ........................................ 1 Rix Partiet ............................................. 7 Rix partiet ............................................. 2 RIX-partiet ............................................. 5 Rix-partiet ............................................. 2 Rixpartiet .............................................. 21 Rixpartiet (Gert Fylking) ............................... 1 Rixspartiet ............................................. 1 Robin Hood .............................................. 3 Robin Hood Partiet ...................................... 1 Rock´n roll partiet ..................................... 3 Rockpoeten Ulf Lundell .................................. 1 Roland Nilsson GAIS ..................................... 1 Rolf G Rojstedt ......................................... 1 Ronald Regan ............................................ 1 Rosa Pantern-partiet .................................... 1 Roslagspartiet .......................................... 1 Rudapartiet ............................................. 1 Rufus T. Firefly ........................................ 1 Rädda Vargen Partiet .................................... 1 Rättsdemokraterna för mänskliga rättigheter ............. 3 Rättvis Demokrati ....................................... 1 Rättvisepartiet Socialisterna ........................... 1 097 Rättvisepartiet vänster ................................. 1 Röd ..................................................... 1 SAFE .................................................... 1 Sahara partiet .......................................... 1 Sal av tomma stolar representeras av sal med tomma stolar 1 Samarbetspartiet ........................................ 1 Sandlådepartiet ......................................... 1 Sanningspartiet ......................................... 1 Saruman för president ................................... 1 Satandemokraterna ....................................... 1 Scedikalister ........................................... 1 Scooby Doo .............................................. 1 Septemberlistan ......................................... 1 Septemberlistan ......................................... 51 Simon Carlsson-Partiet .................................. 1 Simon Peterssons parti .................................. 1 Sjuksköterskepartiet .................................... 1 Sjukvårdspartiet ........................................ 11 519 Sjöbopartiet ............................................ 1 Skattereformisterna ..................................... 9 Skinhead-partiet ........................................ 1 SKP ..................................................... 3 SKP-Svenska kommunistiska partiet ....................... 1 Skånefederalisterna ..................................... 3 Skånefederationen ....................................... 1 Skånepartiet ............................................ 11 Skånepartiet ............................................ 9 SKÅNEPARTIET ............................................ 1 Skånes självständighetsparti ............................ 5 Skärmarbrinkpartiet ..................................... 1 Slopa fastighetsskatten ................................. 1 Social Partiet .......................................... 1 Sociala partiet ......................................... 2 Socialpartiet ........................................... 2 Socialistiska alternativet .............................. 1 Socialistiska Arbetarpartiet ............................ 1 Socialistiska Partiet ................................... 10 Socialistiska partiet ................................... 21 Socialistpartiet ........................................ 1 Socialliberalerna ....................................... 1 Socialpartiet ........................................... 1 Sodompartiet ............................................ 1 Sol o vår partiet ....................................... 1 SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti ............... 28 806 Spindelmannen ........................................... 1 SPK ..................................................... 1 Stellapartiet ........................................... 1 Stenborgs parti Jan Stenborg ............................ 1 Stenpartiet1 ............................................ 1 Stockholmspartiet ....................................... 1 Strandskyddspartiet ..................................... 1 Student- och ungdomspartiet ............................. 1 Studentpartiet .......................................... 1 Surikatfrämjandet ....................................... 1 Susie Heyman-partiet .................................... 1 Sv kommunist partiet .................................... 1 Svartmånglarna .......................................... 1 Svedmyras Haneparti ..................................... 1 Svek och Löftesbrytarpartiet ............................ 1 Sven Wollter ............................................ 2 Svenska Kommunistiska partiet ........................... 2 Svenska skattebetalarnas förening ....................... 1 Sverige ut ur EU (UT) / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP). 75 Sverigedemokraterna ..................................... 162 463 Sverigepartiet .......................................... 2 Sveriges Andliga Vänster ................................ 9 Sveriges framtid ........................................ 1 Sveriges Kommunistiska Parti ............................ 3 Sveriges kommunistiska parti ............................ 3 Sveriges kommunistiska parti (SKP) ...................... 2 Sveriges kommunistiska partiet .......................... 1 Sveriges Nationella Demokratiska Parti .................. 68 Sveriges Pajas parti .................................... 1 Sveriges Realpolitiska parti ............................ 1 Sveriges V8-parti ....................................... 1 Syndikalisterna ......................................... 6 Syndikalistiska partiet ................................. 1 Tage Vibrators Parti (TVIP) ............................. 1 Talande tomma stolar .................................... 1 TAX PARTIET ............................................. 1 Team Night Riders ....................................... 1 Team Nighrider .......................................... 1 Teleupproret ............................................ 1 THCP - The Holy Cannabis Party .......................... 1 The Elder Party ......................................... 1 The Golddiggers ......................................... 1 Tillitspartiet .......................................... 1 Tin Tin partiet ......................................... 1 Tiokrati ................................................ 1 Tisdagspartiet .......................................... 2 Toknazism hela dan - partiet ............................ 1 Tom stol ................................................ 1 Tomas Di Leva Kärlekspartiet ............................ 1 Tomma stolar ............................................ 2 Tomtepartiet ............................................ 3 Torps Herrgårdsparti .................................... 1 Trosaradikalerna ........................................ 1 Tyskland ................................................ 1 Täby i täby kyrkby ...................................... 1 Uddevalla partiet ....................................... 1 Ulf Lundell-partiet ..................................... 1 Ungdoms- och studentpartiet ............................. 2 Unika Partiet ........................................... 222 Unionspartiet ........................................... 1 UT UR EU MISSNÖJESPARTIET ............................... 1 Utträdespartiet.se ...................................... 8 utträdespartiet.se ...................................... 4 Vampyrpartiet ........................................... 2 VERKLIGHETSFRÄMMANDE-OMDÖMESLÖSHETS-LÅG MORAL-"TIME OUT"-PAMP- OCH POLITIKERFÖRAKTSPARTIET ....... 1 Vikingapartiet .......................................... 1 VIKINGAPARTIET-VALVARUHUSET 53 PARTIER .................. 1 Violpartiet ............................................. 1 VPK ..................................................... 4 Vrinnevi ................................................ 1 Vrinnevilistan .......................................... 1 VTX-partiet ............................................. 1 Vård,skola och omsorgs-partiet .......................... 1 Vårdpartiet ............................................. 2 Välfärdspartiet ......................................... 1 Vänster Demokraterna .................................... 1 Vänster demokraterna .................................... 1 Vänsterdemokraterna ..................................... 84 Vänsterpartiet .......................................... 324 722 världssocialism ......................................... 2 www.aktivdemokrati.se Partiet för kontinuerlig direktdemokrati ................... 81 www.skattebetalarna.se .................................. 1 ZATZY Partiet ........................................... 1 Zippos parti ............................................ 1 Zvinto Partiet .......................................... 1 Åjje Börjesson .......................................... 1 Årstapartiet ............................................ 1 Älgpartiet .............................................. 1 Är skönt att förlisa-partiet ............................ 1 Ärliga politikers parti ................................. 1 Ärlighet och Rättvisa ................................... 1 Ö-rock-partiet .......................................... 1 Ökad Jämlikhet .......................................... 1 Ölpartiet ............................................... 3 Blanka röster ........................................... 96 922 "If voting could change anything it would be illegal" -- -------------------------------------------------------------------- >> HENRIK ALEXANDERSSON: KULTURPOLITIK ÄR EN RIKTIGT DÅLIG IDÉ :: 012 [ k r ö n i k a ] Plötsligt fick vårt land ett spännande och modigt statsråd. Att Cecilia Stegö Chilò i ett par dagar var kulturminister - det fick den svenska kulturmaffian att fullständigt gå i spinn. Omdömena var hårda. Och varför skulle de inte vara det? Den svenska kultureliten är ett särintresse som anser sig ha rätt att verka och leva på andra människors bekostnad. För första gången hade Sverige en kulturminister som utmanade detta frimureri. Sedan sket sig allt. Svart barnflicka och obetald TV-licens upphöjdes till landsförräderi - och Stegö Chilò fick avgå. Kulturmaffian kunde andras ut. Som ny kulturminister tog statsministern sedan in en harmlös högertant från Östermalm som varken vill eller vågar utmana någon. Men - frågan kvarstår: Vad är egentligen kulturpolitik? Finns den? Vad innebär den i så fall? Och är det i så fall bra eller dåligt? Enligt min mening är "kulturpolitik" en omöjlighet i sig. För hur kan politik alls förhålla sig till kultur? Politiken fastställer, genom majoritetsbeslut, ett antal spelregler och skyldigheter som alla människor i vårt land har att rätta och packa sig efter. Dessa beslut upprätthålls, om nödvändigt, med tvång. De inskränker medborgarnas möjlighet att göra egna, fria val. Sådana beslut bör därför begränsas till att gälla så lite som möjligt. Frågan är om kulturen alls har den vikt som krävs för att kvala in bland detta fåtal, av nödvändighet gemensamma, beslut. Mitt svar är nej! Ska man ha en kulturpolitik måste politiken lägga sig i utbudet och ha en uppfattning om vilken kultur som är "bra" och "viktig". Hur i herrans namn ska det gå till? Det som är bra kultur för mig kan vara skräp för dig. Hur menar man att politiken alls kan eller bör gå in för att styra och ställa i detta? Och vilka måttstockar ska i så fall användas? Vi ska komma ihåg att den kulturvänster som bullrar mest är kulturens överklass. Det handlar om de som fått just sin verksamhet upphöjd till något extra av politikerna. Bland dem finns sällan det nytänkande, det annorlunda, det utmanande och det spännande. Snarare handlar det om en grupp människor som gjort sitt yttersta för att anpassa sin kulturella verksamhet till de för tillfället rådande politiska idéerna - för att sedan belönas med skattepengar. Det finns kraftuttryck för sådant beteende. Men det som är nytt och spännande - det finner vi sällan i det som kallas kulturpolitik. Den är snarare till för att bevara det existerande och skydda dess utövare mot nymodigheter och konkurrens. Hur bra är sådant för kulturen, som sådan? Den som gör anspråk på att vilja ha politikernas gunst och pengar måste, med nödvändighet, armbåga sig förbi all annan form av kultur. På så sätt får kultureliten inte bara amorteringarna säkrade - utan dessutom en konkurrensfördel framför all annan kultur. Detta även om denna andra kultur skulle råka vara "bättre" i mångas ögon, djärvare och mer uppskattad av medborgarna. Man kan alltså säga att kulturpolitik, som sådan, medverkar till att hålla tillbaka en levande kultur och alla dess nya blomster. Tänk på detta, när kulturmaffian ylar. Det är ett reaktionärt särintresse som känner sig hotat. Henrik Alexandersson E-post: henrik.alexandersson@flashback.se -- -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------| annons |----- Web-radio i frihetligt format. Intressant och uppkäftigt. Små, snabbladdade MP3-filer. Fria att dela. Helt gratis. www.allvarligttalat.com ------------------------------------------------------------------------ -- -------------------------------------------------------------------- >> DAG ÖHRLUND: CHARTER ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 013 [ k r ö n i k a ] Bara för att några vilsna, packade vikingar en gång seglade fel, har vi blivit så förbannat frusna att vi till varje pris måste åka till solen då och då. Lösningen heter förstås charter ... Incheckningskön på Arlanda känns oändlig. Och redan här börjar det, Linda från Örebro viskar till kompisen Lotta: - Guuuud va' snygg han där är! Undrar om han ska bo på samma hotell? Trebarnspappan Peter lider. Svetten dryper och han längtar efter en drink: - Hanna, var fan är passen och biljetterna! ylar han och försöker hålla reda på bagagevagn, nallar, ryggsäckar och Expressen. Vi ska till Cypern. Men det hade inte spelat någon roll om det varit till Magaluf, Kos eller Benidorm. Vi ska ha sol, sprit och jävligt kul. Några ska ragga, några slappa. Några ska reparera ett äktenskap, andra försöka glömma ett. Det är fortfarande någon månad kvar tills taxfreeförsäljningen förbjuds, så alla rusar som tjurar mot butiken. Kassarna fylls med parfym, Glenfiddich och Gula Blend. Chivas Regal får vänta till hemresan. Det finns en gräns för hur mycket lyx man kostar på sig på hotellbalkongen. I baren sitter bilhandlar-Harry i svart kostym, pratar i mobiltelefon och krökar duktigt. Hans förtvivlade hustru sliter med tre barn, barnvagn och ryggsäckar. Efter en timmes försening på grund av tekniskt fel får vi stiga ombord. Flygvärdinnorna ler och delar ut syrliga karameller. Alla flinar tappert trots att knäskålarna håller på att gå sönder och att svetten redan forsar i armhålorna. Eva i stolen bredvid, är sjuksköterska från Malmö och 34 år. Efter några glas rött till maten berättar hon att hon med Afrodites hjälp hoppas hitta Den Rätte på den här resan. De ska sedan bo i Ystad och få flera barn, som hennes väninnor. Plötsligt erbjuder flygvärdinnorna whisky i plastflaskor, en halva för en 50-lapp, två för 95:-. Alla klappar, skriker och köper. Vi ska ju till solen och fa-an vad häftigt vi ska ha det! Tullarna på Larnacas flygplats skiter i det mesta, snart är vi ute vid bussarna. Bil-Harry kommer vinglande med tänd cigg i käften: - Jag har växlat en tia - han visar en bunt med tio tusen i cypriotiska pund - det ska väl räcka i baren, hö-hö? Den här veckan är så jävla skön. Bara jag, frugan och ungarna. Fast vi åker ju fyra veckor till Mallis varje år också ... Hans fru kommer efter. Nykter men utmattad släpar hon på barn, vagnar och ryggsäckar. Harry går på bussen, somnar och vaknar inte förrän vid hotellet. Reseledaren har tagit en överdos av hårmousse. Jag räknar till att han smeker sitt hår 126 gånger mellan flygplatsen och det första hotellet. Han är ung, rosenkindad, trevlig och expert på att få in folk på hotellen på nolltid. Alla är halvfulla, dödströtta eller både och. De flesta får för små rum som inte alls vetter mot poolen som de på bilderna i broschyren. Nu börjar de förstå meningen med orden "lätt genomfartstrafik" när motorcyklarna vrålar förbi och bilhornen tjuter. Nästa morgon, på Solresors välkomstmöte, är det hej och hå. Guiderna erbjuder en utflykt till en FN-kontrollerad buffertzon, där vi från ett utkikstorn kan få se Famagusta, det före detta turistparadiset som ligger öde sedan 1974 då turkarna ockuperade 38 procent av Cypern. Om vi inte vill vara så jävla seriösa kan vi åka på shoppingtur istället. Guiden Robert påpekar noga att vi inte får kasta toapapper i toaletten. Det ska läggas i papperskorgen bredvid. - Äckligt! tycker alla men gör som de blir tillsagda. För själva bajset får man ju spola ner, solen skiner, drinkarna är jävligt goda, och så illa är det inte! Vita kroppar spills ut runt poolen. Efter några timmar kan de första solskadorna redan anas. Försäljningen av glass går hysteriskt bra. Barnfamiljerna bråkar om pengar. VISA-korten halas fram för att skapa fred och njutning på kredit. Vem hade trott att det skulle vara så dyrt här? I poolbarens skugga sitter de något äldre paren. Iförda adidasshorts (det bästa sättet att känna igen en svensk i utlandet - inga andra går i adidasshorts!), sandaler och urtvättade pikétröjor, drar de reseskrönor. Om vem som flugit till flest platser, blivit rånad, smugglat mest. Alla babblar utan att lyssna på någon annan. Kväll i Agia Napa: Örebro-Linda och hennes väninnor avverkar barerna Bedrock och Cool innan de hamnar på Gå in - Rulla ut!. Linda kysser hungrigt Daniel från Uppsala medan hans hand smeker henne utanpå den korta, vita klänningen: - Jag älskar dig, stönar hon med spritblanka ögon. Väninnan Lotta drar i henne: - Men Linda, tänk på Ove då! - Schhh, viskar Linda och vinglar till. Lägg dig inte i det här. Senare lägger hon sig på stranden med Daniel och gör något hon inte borde ha gjort. Tre dagar efteråt påminner en besvärande klåda henne om något som blir svårt att förklara för Ove när hon kommer hem. Och hur vad det nu - hade hon kommit ihåg det sista minipillret? Solen går sakta upp över Kärleksgudinnan Afrodites ö. Det mesta är som det alltid har varit. Linda och några tusen till vaknar med svår ångest, lika många andra med svidande solskador. Eva från Malmö har efter tre kvällar ännu inte funnit Den Rätte. Man kan ju inte få allt på charter. Inte riktigt allt. Dag Öhrlund E-post: dag.ohrlund@flashback.se -- -------------------------------------------------------------------- >> MERA NYHETER [MÅMADENS NYHETER PÅ FLASHBACK.SE I KORTHET] ::::: 014 Nedan följer ett urval av olika artiklar som publicerats på Flashback.se under den senaste månaden. Vill du läsa fler nyheter, så besök http://www.flashback.se. * Tele2 blockerar rysk webbplats http://www.flashback.se/showarticle.php?id=167 * Faurisson fälld för förnekande av Förintelsen http://www.flashback.se/showarticle.php?id=165 * Marijuana bromsar Alzheimers http://www.flashback.se/showarticle.php?id=164 * Fastighetsägare uppmanas att inte hyra ut lokaler till sexklubbar http://www.flashback.se/showarticle.php?id=163 -- -------------------------------------------------------------------- >> FLASHBACK CLASSIFIEDS :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 015 -------------------------------------------------------------------- Lust att ge dina polare en överraskning? Som de aldrig glömmer. På fest eller till vardags? Kolla in dasset.se - ditt skithus på webben. http://www.dasset.se -------------------------------------------------------------------- Norges COOLASTE T-SHIRT butik på nätet öppnar nu äntligen i SVERIGE! Massa tuffa t-shirts med flera coola tryck! Retro, humor, geeks, politik och massa mera! Besök http://www.duffywear.com nu! -------------------------------------------------------------------- EDCON.SE Webshop! Allt inom Elektronik och Ergonomi för Företaget, Hemmet & Fritiden. STORT sortiment. EDCON's idé - Personlig service med kvalité! Massor av produkter att välja bland - Du hittar alltid något just för Dig! Tel: 031-774 18 50 http://edcon.se info@edcon.se -------------------------------------------------------------------- Fukk mainstream clothing! Vi har kläderna du vet att du borde ha. Tattoo, rock n' roll, vintage, väskor, bälten och mycket mycket mer! Sveriges bästa service! http://shop.federal.se/?ref=flashback -------------------------------------------------------------------- Freshmale erbjuder kvalitetsprodukter för män med tydlig profil. Sortimentet inriktar sig på mäns yttre och inre välbefinnande och som möter dina krav på kvalité och resultat. http://www.freshmale.se -------------------------------------------------------------------- Galaxy! Nyöppnad Webshop. Din butik på nätet med Piercingsmycken. Smakfullt och brett sortiment som kommer att utökas vartefter. Välkomna in hälsar er teamet bakom Galaxy www.galaxypiercing.se -------------------------------------------------------------------- GRATIS! - GRATIS! - GRATIS! - GRATIS! - GRATIS! - GRATIS! - GRATIS! Varuprover - DVD - Annonsering - Dejting - MP3 - Kontantkort - SMS http://www.GratisListan.se/inbound.aspx?t=FNA&d=Nyhetsbrev -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Paintball startpaket för 3 personer (med 3 st markör, tank, mask, magasin) från 2497 kr. Skandinaviens största distributör av paintball. http://www.gratispaintball.se/default.asp?a=86 -------------------------------------------------------------------- Cats eye, wolf eyes, röda linser, albino linser, ravelinser, snake eyes. Vi har hundratals med olika grymma linser, från 200:-. Du blir garanterat coolast på festen. http://www.kingdevil.se -------------------------------------------------------------------- Värstingdatorer | Hemelektronik | TV-SPEL | Datorhjälp m.m. Välj bland tusentals kvalitétsvaror till verkligt attraktiva priser! Beställ enkelt och snabb via vår hemsida: http://www.konsolfaktor.se -------------------------------------------------------------------- Ladda hem årets barn- och familjespel gratis! De Tre Musketörerna är det första spelet någonsin baserat på den världsberömda romanen av Alexandre Dumas. Välkommen till http://www.legendo.com! -------------------------------------------------------------------- Döden, satan och lite bling-bling! Sjuka prylar & udda presenter. Animé, designleksaker, trådlösa kaniner och skräck t-shirts m.m. Ny butik - alla kunder får en hemlig gåva. - http://www.melta.se - -------------------------------------------------------------------- Behöver du ett körkort? Klara teoriprovet och spara 1000-lappar med körkortsfrågorna 2005! Ta den snabba vägen till körkortet. http://www.mittkorkort.com -------------------------------------------------------------------- Bil DVD och skärmar från 1400:- Indash DVD med 7" skärm Från 4195:- Digitalboxar, backkameror, solskydd 7" och takskärmar. Billigast i Sverige? http://www.multimedia-import.se -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Beställ plagg med era tryck. Vi har plagg för tryck som lämpar sig till: Företag, kompisgäng, klasser, band, föreningar och skolor. T-shirts, luvtröjor, linnen, kepsar m.m. http://www.netshirt.se -------------------------------------------------------------------- Stort sortiment med fräsha kläder för punks, rockers och ligister. Allt från bandmerch till nya kläder från flera olika brands! Kolla in On Parole Store på http://www.onparole.se ! -------------------------------------------------------------------- Årets mest nedtystade bok! INGEN av de etablerade tidningarna har vågat recensera denna bok. En sammanfattning och den 45-sidiga inledningen kan laddas ned gratis på http://www.resonproduktion.com -------------------------------------------------------------------- Visakort till alla Alla blir godkända. Skaffa ditt kort idag. http://www.rvcbluecard.com -------------------------------------------------------------------- Korthållare, pluntor, sedelklämmor, snusdosor och zippo-tändare där du själv får välja text och typsnitt för gravyr. Vi kan även gravera bilder och logotyper. Välkommen till http://www.slimcase.se -------------------------------------------------------------------- Nordens största röksida, med ett brett sortiment av pipor, vattenpipor, askkoppar, rullpapper, bongar, digitalvågar samt div. röktillbehör. Besök nordens populäraste röksida, vi har alltid snabb leverans samt bra priser på http://www.smoketower.com. -------------------------------------------------------------------- Nordens coolaste klädesshop för dig, hitta din stil hos oss. Vi har de tuffa klädesplaggen i rasta stil, punk stil, hip-hop stil och andra stilar. http://www.styletower.com. -------------------------------------------------------------------- Märkesunderkläder för män till extremt bra priser och ALLTID FRI FRAKT Nya modeller och märken kommer in hela tiden: Dolce Gabbana, Calvin Klein, Puma med flera. http://www.uppercut.se/?sb=12 -------------------------------------------------------------------- -- -------------------------------------------------------------------- >> P.S. KOLLA IN :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 016 * Sweden - Heaven or Hell http://www.youtube.com/watch?v=I8rTWHSmZ8w Italiensk "dokumentärfilm" om Sverige. * Legalisera cannabis i Sverige! http://www.namninsamling.com/site/get.asp?legalisera_cannabis Namninsamling för legalisering av cannabis. * Radio Boden har problem med sändningen http://www.trelle.net/ljud/radioboden_telefonproblem.mp3 Humor. * Vackra bilder http://www.damnfunnypictures.com/html/Cool-Illustrations.html Konst. * Hydropolis http://www.designbuild-network.com/projects/Hydropolis/ Ett undervattenshotell i Dubai. * Little People http://www.little-people.blogspot.com Små människor. * Nu kan man köra upp Tom i rumpan! http://www.pugbus.net/artman/publish/10072006_11_cruiseplug.shtml Tom Cruise är arg. Har du egna tips på länkar, skicka dem då till oss. E-post: flashback@flashback.se. -- -------------------------------------------------------------------- >> SMÅTT & GOTT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 017 "Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep." - Scott Adams "Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up." - Pablo Picasso "Great art picks up where nature ends." - Marc Chagall -- -------------------------------------------------------------------- >> F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 2 0 6 Chefredaktör : Jan Axelsson Korrektur : Sven Eklund Annonsförsäljning : Mathias Egarth Utgivning: 12 nummer per år. Flashback News Agency (FNA) är ett digitalt nyhetsbrev som utges av Flashback Media Group AB. FNA nummer 207 utkommer i slutet av november 2006. -------------------------------------------------- Flashback Media Group AB Adress : Box 26067, 100 41 Stockholm Telefon : 08-640 15 30 : 0120-400 00 (annonsförsäljning) Postgiro : 169 18 26-0 Bankgiro : 5080-5621 E-post : flashback@flashback-mediagroup.se Webbadress : http://www.flashback-mediagroup.se -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- http://www.flashback.se | http://www.flashback.net -------------------------------------------------- Flashback har i syfte är att främja det intellektuella samtalet. Detta kan endast ske med en fri debatt ... utan censur. * Flashback ska agera banbrytande i kampen för åsikts- och yttrandefrihet, baserat på en åsiktsneutral grund. Genom att fokusera på gränsbrytande värderingar och attityder som står i opposition till det övriga samhället, ska Flashback leda samhällsutvecklingen mot ett mer tolerant samhälle med ökad förståelse för andra människors synsätt. Genom att uppmuntra till självständigt och kritiskt tänkande, ska Flashback aktivt försvara de åsikter som inte annars kommer fram i samhällsdebatten. * Tips, skvaller och avslöjanden mottages entusiastiskt av redaktionen. Informera vännerna om Flashback och skicka gärna nyhetsbrevet vidare. Citera oss, men ange alltid källa. * AVBESTÄLLA NYHETSBREVET För att avbeställa nyhetsbrevet, eller byta leveransadress, besök vår webbplats http://www.fna.se. "Alla har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för alla att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags media och utan hänsyn till gränser." - 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna ------------------------------------------------------------------------ FLASHBACK : CELEBRATING 23 YEARS OF ALTERNATIVE INFORMATION : 1983-2006 ------------------------------------------------------------------------ Copyleft | FLASHBACK 2006 | www.flashback.se