____________________________________________________________________________ FLASHBACK NEWS AGENCY #24 - 960205 - Email: fna@flashback.se Redaktör: Jan Axelsson. Utgivare: Flashback Magazine Avslutande din prenumeration genom meddelandet: "unsubscribe FNA". Påbörja din prenumeration genom meddelandet: "subscribe FNA". Antal prenumeranter: 1112 (+67) ____________________________________________________________________________ Flashback News Agency 2.06 ******************** Veckans innehåll: o Ledare o Outlaws etablerar sig i Skandinavien o JAK startar "riktig bank" o Nationella Alliansen o Nya svenska språkläran o Svenska bokstäver på FNA o Info Madness o Multi Magazine o IT-tidningen Hallå läggs ned o SÄPO ska kartlägga rasistiska brott o Denver Choppers hotas av vräkning o Huliganer kommer nekas inträde o Kina skärper kontrollen av Internet o PS. - Kolla in +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+- Ledare: På onsdag klockan 15.00 så slår vi upp portarna till vår nya hemsida. Adressen är som vi tidigare berättat: . Kom gärna med kommentarer och idéer på hur sidan kan bli bättre. Vårt nästa projekt är att ha radannonser (för privatpersoner) på Internet. Prispolitiken är som tidigare, dvs. gratis. Har du någonting du vill sälja (fanzines, demotaper, bootlegs etc.) eller något du letar efter så skicka annonsen till Flashback. Vad vi behöver från dig är rubrik (du väljer), radannonsens innehåll (där det står vad du letar efter alt. säljer) + din e-mailadress (vi föredrar email, och endast i undantagsfall - för de som saknar emailadress - så kommer vi att publicera snailmail-adresser). Vi beräknar att lägga upp radannons-sidan senare under februari, och ju fler annonser vi har, desto roligare blir sidan att besöka. /J.A. ------------------------------ * OUTLAWS ETABLERAR SIG I SKANDINAVIEN Nu försöker även det internationella MC-gänget Outlaws att etablera sig i Skandinavien. I ett brev uppmanar Outlaws bl.a. svenska klubbar att gå med i en federation mot Hells Angels. Polisen är oroliga och befarar att detta kan öka mc-våldet. ------------------------------ * JAK STARTAR "RIKTIG BANK" JAK (Jord, Arbete och Kapital) ska starta bank "på riktigt". Den ekonomiska föreningen har sedan 1970 bedrivit räntefri sparlåneverksamhet och har 25 000 medlemmar. Men nu vill JAK bilda medlemsbank och söka banktillstånd. Beslutet togs i lördags. Ett banktillstånd innebär att JAK blir del av systemet med insättningsgaranti, vilket är ett skydd för spararna. Ytterligare info.: JAK, Tallhedsvägen 9, 141 42 Huddinge. Tel: 08-711 64 70. ------------------------------ * NATIONELLA ALLIANSEN Några månader efter sin frigivning öser Christoffer Rangne nu på för fullt med sitt nya projekt, Nationella Alliansen. Lördagen 1996-01-27 hölls ett första stormöte med drygt hundra nynazister i Årsta. Taktiken man nu anammar är att försöka skapa sympati för nationalsocialismen genom att uppvisa allmänt respekterade och uppskattade åsiktsyttringar, som t.ex. den demonstration mot sänkt A-kassa som hölls i början av året, samtidigt som man tills vidare fördömer rasistiska våldshandlingar. Ytterligare info.: Nationella Alliansen, Box 141, 116 74 Stockholm. ------------------------------ * NYA SVENSKA SPRÅKLÄRAN "Substantiv är ord som du kan sätta "fan" eller "djävel" efter, t ex gubbdjävel, ham- mardjävel och klockfan. Adjektiv är ord som du kan sätta "skit" före, t ex skitbra och skitsnabb. Verb är ord som du kan sätta "utav helvete" efter, t ex åt utav helvete, sprang utav helvete och körde utac helvete." ------------------------------ * SVENSKA BOKSTÄVER PÅ FNA De som har problem med svenska bokstäver bör kolla i sina läsare om de är MIME kompatibla. Kollen kan man (oftast) göra i inställningarna i sin läsare. Eftersom nästan alla läsare idag klarar av MIME 1.0, borde det inte vara några problem. ps. I Eudora mac/pc ligger det tillgängligt under menyn Special->settings ds. ------------------------------ * INFO MADNESS Info madness... är ett nystartat nyhetsblad, typ factsheet 5, som kommer att innehalla kritiskt granskande recensioner av böcker, företag och tidningar + även en del artiklar och intervjuer. För mer info., skicka ett frankerat c5 kuvert till: LHP Network international, c/o Eriksson, Kristinavagen 51, 711 30 Lindesberg. Tel: 0740 181709 Info madness vill gärna ha tips och ideer. Första nummret släpps snart. ------------------------------ * MULTI MAGAZINE - NYTT SVENSKT E-ZINE PÅ WWW Snart startar e-zinet: Multi Magazine på WWW som kommer att utkomma en gång i månaden. URL: . Multi Magazine är en politiskt och religiöst obunden e-tidning som kom till när upphovsmannen John H Savage märkte att de medier han jobbade (frilansade) åt, ej längre köpte in material (text/bilder) i samma utsträckning som tidigare. MM kommer att innehålla artiklar om det mesta, på ett flertal språk, vilka är: svenska, engelska, danska, norska och tyska. Alla som vill får vara med och skriva och/eller få sina bilder/grafik publicerade. Multi Magazine har dock ingen möjlighet att betala medverkande. Bidragen som är text och/eller bilder/grafik skickas in via e-mail: alt.: Multi Magazine, Box 386, 114 79 Stockholm om någon vill skicka in demotaper (och dylikt) för recension, eller inbjudningar till event (händelser) som Multi Magazine kan bevaka. ------------------------------ * IT-TIDNINGEN HALLÅ LÄGGS NED Det senaste numret, 1-96, blir det sista Hallå. Andra tidningar som skall läggas ned är TV-tidningen PÅ TV och nöjestidningen CITY NYTT. ------------------------------ * SÄPO SKA KARTLÄGGA RASISTISKA BROTT Hur omfattande är egentligenbotten med rasistiska och främlingsfientliga motiv? Det ska Säpa utreda med hjälp av två kriminologer. Omkring 4000 brott som anmälts de senaste två åren ska granskas. I undersökningen ska också den antirasistiska brottsligheten undersökas. ------------------------------ * DENVER CHOPPERS HOTAS AV VRÄKNING Fritid Stockholm vräker mc-klubben Denver Choppers från deras lokal i gamla Ekstubben i Flaten, utanför Stockholm. Anledningen är att några av medlemmarna har dömts av domstol för olika brott de har begått. Det utgör grund för fritidsförvaltningen att vräka mc-klubben. Problemet är att klubben endast har en postadress med boxnummer och att det därför är svårt för förvaltningen att delge klubben beslutet om vräkning. Denver Choppers hyreskontrakt löper ändå ut under året, men Fritid Stockholm vill få ut dem ur stadens lokaler snarast möjligt. ------------------------------ * HULIGANER KOMMER NEKAS INTRÄDE Kända bråkstakar skall kunna portförbjudas från idrottsevenemang. Om de ändå tar sig in skall de kunna dömas för olaga intrång. Det föreslår trygghetsutredningen. De personer som står för våldet i samband med framförallt fotbolls- och ishockeymatcher är ofta kända av klubbarna, men idag finns ingen laglig möjlighet att utestänga dem från arenorna om de inte gör sig skyldiga till brott vid själva matchen. Det skall dock bli möjligt genom en utvidgning av begreppet olaga intrång i brottsbalken, föreslår utredarna. Idag gäller den bestämmelsen bara bostäder, men den föreslås bli generellt tillämplig på andra lokaler, som till exempel butiker och idrottsarenor. ------------------------------ * KINA SKÄRPER KONTROLLEN AV INTERNET De kinesiska myndigheterna har lagt fram nya regler för att skärpa kontrollen över användandet av Internet och andra internationella datanät. De nya reglerna innebär att all användning av informationsnätverk måste ske via kanaler hos post- och telekommunikationsministeriet, uppgav igår (4/2) den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Organisationer som vill starta nätverk får inte göra något som skadar statens säkerhet eller avslöjar statshemligheter, heter det i rapporten. Vidare förbjuds obscent material och pornografi. ------------------------------ * PS. - KOLLA IN http://www.cs.umu.se/~dvljbt/barn.html http://www.micros0ft.com/ (Observera att det är en "0:a" istället för "o" i adressen!) +++ Vet du om någon intressant nyhet, eller känner till någon kul notis. Maila den då gärna till: fna@flashback.se _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y email: fna@flashback.se URL: http://www.oden.se/~empire/nyheter.html snailmail: FNA, Box 676, 114 79 Stockholm, Sverige