____________________________________________________________________________ FLASHBACK NEWS AGENCY (FNA) #56 Vol.2 No.38 - 16 September 1996 - Gratis - Email: fna@flashback.se Antal Prenumeranter: 7524 (+480) REDAKTÖR: Jan Axelsson MEDARBETARE (#56): Babar, Don Pasquale, KM, Michael, Nisseman, PB294, soppe m.fl. ____________________________________________________________________________ Veckans innehåll: o Ledare 960916 (J.A.) o FNA:s Free Speech tävling III - September 1996 (-) o Ärligt Talat - nytt (?) svenskt e-zine (J.A.) o Telia censurerar information för sina användare (J.A.) o Lathund - i konsten att kartlägga en person (Don Pasquale) o Populär huskur var narkotika (Babar) o SUNET stoppar "farliga" länkar (Michael) o FBI är Pentagon-hackern på spåren (-) o Flashback crackz (Dr Shaddack) o Veckans civila polisbilar (KM m.fl.) o Sverige 1940 - 1990 (Don Pascquale) o NSA Amerikas spionfästning (Don Pascuale) o Nöjesguidens hemsida blev hackad i fredags (J.A.) o Absurd Entertainment #5 - ute nu (J.A.) o Polisen kommenterar FNA's publ. av civila polisbilar (-) o Telia = värdelös Internetuppkopplare? (soppe) o Sänkt pris på starköl i Sverige (J.A.) o Password till kommersiell schackserver (PB294) o Polisen vs. GHB (Nisseman) ====================================== Ledare 960916: I förra FNA publ. jag ett inlägg på Feedback ang. Zephyrs bidrag; hackerordlistan. Tyvärr försvann mitt svar till detta inlägg. Staffan Vilcans undrade hur någon kunde vinna pris på något som han själv inte hade skrivit. Jag vill därför förtydliga vissa saker. Jag är helt ointresserad av upphovsrätt, copyright osv. Den som skickar bidraget _till oss_ är den som vinner, _inte_ den som skrivit det. Jag kommer dock att skriva om reglerna till "FNA's Free Speech tävling" under veckan. Det kommer nu bli obligatoriskt att ange källa, och de som inte gör det kommer EJ heller att kunna vinna några priser. Jag anser nämligen att källhänvisning skall finnas, och att den som skrivit en manual givetvis skall ha creditz för det. Jag hade i samband med Staffans inlägg även lagt upp "den senaste" versionen av hackerordlistan på WWW. Denna finns på URL: http://www.flashback.se/hackerordlistan/ Men svaret på Staffans inlägg var inte det enda som försvann i förra FNA. I FNA's free speech tävling hade REALITY-spelet försvunnit. Detta beklagar jag, och vill därför påminna om att REALITY givetvis är ett av de priser du kan vinna i månadens FNA-tävling. Jan Axelsson. ------------------------------ * FNA:S FREE SPEECH TÄVLING III - SEPTEMBER 1996 Följande priser lottas ut denna månad: * KALI MIST - 1 PÅSE/15 FRÖN (MARIJUANAFRÖN) Kali Mist är ett av marknadens bästa marijuanafrön. Kom bl.a. på 1:a plats i "1995 High Times Cannabis Cups" Hydro avdelning. Det naturliga valet för många expertodlare. Värde: 1050kr YTTERLIGARE INFO: http://www.sativa.se/ eller: happy@sativa.se * BLACK PHILES.1 + BLACK PHILES.2 (CD-ROM) Två fullpackade CD-Rom samlingar med Hacking / Phreaking / Anarchy / Drugs / Bombs / UFO's / Occult / Conspiracy / Security / Computers / Programming... Totalt över 36000 (trettiosex tusen) filer!!! YTTERLIGARE INFO: http://www.algonet.se/~synchron/ eller: synchron@algonet.se * REALITY - ALLA SPELS VÄRSTING (SPEL) Spelet som i höstas orsakade stora rubriker i dagstidningar över hela landet. Spelet, påstods det, skulle lära ungdomar att knarka och liknades vid monopol för brottslingar m.m. 100% underground! Inget för känsliga personer! YTTERLIGARE INFO: http://www.df.lth.se/~beaker/reality.html eller: beaker@df.lth.se * DEN SATANISKA BIBELN - ANTON LAVEY (BOK) Svensk översättning av satanismens klassiker nummer ett; The Satanic Bible. Anton LaVey som 1966 bildade Church of Satan, skrev tre år senare denna bestseller som på engelska har sålt över 800.000 exemplar. YTTERLIGARE INFO: http://flashback.se/~lookingglass/ eller: carl@lgc.se Det enda du behöver göra är att förse oss med information. Allt från civ. polisbilar och passwords till skojiga notiser och artiklar. Allt med undergroundprägel är av STORT intresse! Om du vill vara med och tävla, så behöver vi följande info: * DITT NICKNAME. I stort sätt alla våra bidragsgivare kräver 100% garanterad anonymitet. Därför har de "nicknames" istället. En sort pseudonym. Men vill du ha ditt riktiga namn i tidningen, så är givetvis det OK. * VAD VILL DU HA IFALL DU VINNER? Skriv gärna en "topplista". Vi vill givetvis helst ge dig det pris som du önskar. Glöm därför inte att informera oss. SAMTLIGA TIPS SKICKAS TILL: fna@flashback.se Vinnarna kommer att presenteras i FNA #59. Alla bidragsgivare garanteras 100% anonymitet. Vinner gör den som kommit med bästa bidraget alt. flest användbara bidrag under månaden. Kort sagt, den som tillfört FNA mest under September månad. ------------------------------ * ALLVARLIGT TALAT! - NYTT (?) SVENSKT E-ZINE FNA är långtifrån landets enda e-zine. En annan intressant tidning som dykt upp är "Allvarligt Talat!". Den fanns tidigare enbart på WWW, men distribueras fr.o.m. nummer 5 även via E-mail. Ytterligare info finns på: URL: http://www.bahnhof.se/~hax/allvar.html Email: hax@bahnhof.se ------------------------------ * TELIA CENSURERAR INFORMATIONEN FÖR SINA ANVÄNDARE De lyckliga internetabonnenterna som har Telia som leverantör slipper snuskiga nyhetsgrupper! Telia har nämligen varit omtänksamma att ta bort alla alt.sex.* grupper. ------------------------------ * LATHUND - I KONSTEN ATT KARTLÄGGA EN PERSON Ger tips om vart man skall vända sig för att få viss typ av information. Tänk på att många myndigheter är ovana att behandla förfrågningar av det här slaget. Läs på sekretesslagen och glöm inte att begära BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING, om du blir vägrad uppgifter du har rätt till. Det är enda sättet att lära myndigheterna offentlighetsprincipen. Personnumret skall man alltid börja med. Det underlättar det fortsatta arbetet oerhört. Lathunden är sammanställd med hjälp av kollegor, researchers, medlemmar i Grävande Journalister och hämtad från böcker som ''Konsten att undersöka företag''(Mosander m.fl) ''Undersökande journalistik'' (A. Löwenberg) m. fl. Tips: gör en utskrift på detta dokument, och använd den sedan som kladd när du arbetar med dina efterforskningar. KÄLLOR: Personnummer: Dafa-Spar, länsstyrelsen, skattemyndigheten Telefon: Nummerbyrån 07975, finns som databas. På körkortsregistret och hos kommunen, (sophämtningen, elverket) finns ofta även hemliga telefonnummer noterade. Foto: Polisens passregister el TSV:s körkortsregister, Strängnäs tidning Polisen lämnar ut upp till 9 foton gratis. De kan enklast beställas från RPS, Passfotoavdelningen, 08 7693000. Gör du beställningen på morgonen kan du ofta hämta fotona efter lunch. Familj, gift, ogift, barn, adress samt senaste adressändring, födelseort, personliga förhållanden: Dafa-Spar, skattemyndigheten, kammarrätt, länsrätt, regeringsrätt Äktenskapsförord, bodelning, boskillnad, skilsmässa: Tingsrätten, SCB:s äktenskapsregister Örebro Föräldrar, bostadsort genom livet: Skattemyndigheten, pastorsexpedition (för äldre uppgifter) Mantalsskriven: Dafa/spar, Skattemyndigheten, länsstyrelsens befolkningsregister, Röda boken, (Ger mantalsskrivna på viss adress) Värnplikt: Något av de fyra värnpliktskontoren i landet har personens akt. Bostadskö: Bostadsförmedlingen, privatvärdar Åsikter uttryckta i skrift: Bibliotek, Artikelsök, TT, Affärsdata Offentliga personer: Tidningsarkiv, tidningsdatabaser, boken Vem är det?, boken Vem är vad i svenskt näringsliv?, Ägarna och makten, statskalendern, riksdagens ledamotsförteckning, fakta om folkvalda Körkort (med vissa medicinska uppg.): Länsstyrelsens körkortsregister Bil: Bilregistret (finns som databas), polisen Båt: Fritidsbåtar - länsstyrelsens och sjöfartsverkets båtregister (Kommer att upphöra??) Fartyg - skeppsregistret, Stockholms tingsrätt P-böter: TSV, förfallna böter - Kronofogden (REX) Fastigheter, mark och/eller hus: Kronofogden, hyresgästföreningen, CFD:s fastighetsregister, kommunens fastighetsregister, länsstyrelsens handelsregister för bostadsrättsföreningar. Vem äger fastigheten? Kommunens fastighetsregister, tingsrätten (lagfarter), CFD:s fastighetsregister Ouppklarade skulder - skatter, avbetalnings-skulder, underhåll, domar: Kronofogden (REX) Riksbanken, om personen fört mer än 50 000 kr ur landet. Kriminalitet, stämningar, domar: Tingsrätterna i landet Leta efter domar (Någon dom, vilken som helst) i X. I domen finns ofta utdrag ur krimregistret. Näringsförbud: Riksskatteverket Skolbetyg: Kommunarkiv, skolor Studiestöd (hela ansökan): Centrala studiestödsn, CSN i Sundsvall Viss högskoleutbildning: Antagningsnämnden (UHÄ), studerandeavdelningen, resp. högskola, universitet Inkomst, arbetsgivare, yrke: Försäkringskassan, delv. skattemyndigheten Taxerad inkomst, förmögenhet: Skattemyndigheten, första sidan i dekl. offentlig. Lön, ansökningshandlingar för offentligtanställda: Statens löne- och pensionsverk, Sundsvall. Hela personakten är offentlig Vapenlicens, vapeninnehav: Polisens vapenregister Aktieinnehav i börsbolag: Värdepapperscentralen, VPC Aktiebolag, styrelseuppdrag mm.. PRV:s bolagsbyrå i Sundsvall (Finns som databas och 071-nummer) Ger bokslut, årsredovisning, verksamhets och revisionsberättelse. Kan tala om i vilka styrelser en viss person sitter. Basun hos Dafa ger organisationsnummer mm för alla AB, HB, KB samt stiftelser och egna näringsidkare i MÖ STH o GBG. Företagsfakta hos affärsdata ger allmänna data om AB.. Handelsbolag, stiftelser, kommanditbol. och ensk. näringsidk: Länsstyrelsens handelsregister. Basun hos Dafa Konkurs: Tingsrätten registrerar förvaltarberättelse, bouppteckning mm allt eftersom de kommer in. Vid edgångssamanträdet kan man titta på personen i fråga. Kronofogden är tillsynsmyndighet för konkursförvaltarna. KF har ofta handlingar från pågående konkurser. Här kan mycket vara offenligt som är hemligt på andra håll. Brottmål: Förundersökningen blir offentlig (hela eller delar) hos rätten när åtalet lämnas in. Att bryta sekretess: Med någons medgivande bryter man sekretessen. I alla fall den sekretess som är till skydd för personen. Kumla 930101 Jag NN befullmäktigar härmed YY att ta del av alla handlingar rörande min ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och efterger härmed sekretessen rörande dessa handlingar. Befullmäktigandet gäller YY personligen och gäller alla till ärendet hörande handlingar hos samtliga myndigheter. Medgivandet gäller från 930101 - 930601. Kumla dag som ovan. Har Nisse betalat..? Skatt, moms, arbetsgivaravgifter: Kronofogden, skattemynd, länsstyrelsens momsenhet, länsrätten, kammarrätten Räkningar, räntor, amorteringar: Tingsrätten, kronofogden, Justitia, kreditupplysnföretag UC, Upplysningscentralen eller Esselte Soliditet. (De två sistnämnda kostar pengar och kan bara användas under vissa förutsättningar. Dessutom får den eftersökte meddelande om sökningen, och vem som gjort den.) Elräkningen: Energiverket TIPS FÖR KONTAKTERNA MED MYNDIGHETEN: Försäkringskassan har svag sekretess: DE skall VETA att utlämnandet av uppg. innebär men. (Men de får inte leta efter men genom att fråga om syftet.) Beslut med besvärshänvisning skall man alltid begära men bara som sista utväg. (Låser pappren tills överrätten prövat frågan.) Arbetsmaterial är bara de papper som finns enbart på EN myndighet, har de inkommit, eller skickats för info till annan myndighet är de allmänna. (Ber man överrätt pröva om en handl. är allmän BLIR den allmän när den inkommer till överrätten!!) Handling per Fax kan man begära enligt serviceförordn. (SFS 1980:900 §3) Avgift för en HANDLING skall man bara betala om mynd. fastställt avgift (Kolla att beslut finns!) Begär man UPPGIFT ur en handling är det alltid gratis! (Och man får begära hur många uppgifter som helst...) Begär att handlingen skall avidentifieras om handl. sägs vara hemlig. Och, men, punkt och komma (och mycket annat som kan vara av värde) kan aldrig vara hemliga i den hemligaste av handlingar. Socialtjänsten bör kunna lämna ut uppgifter om andra än ''objekten'' med hänvisning till Sl 7:4 Dvs uppg rör inte enskilds personliga förhållanden. Och uppgift om anställd, tipsare etc ligger för långt från ''objektet'' Lathunden är sammanställd av Fredrik Laurin och Lars Larsson, och finns även på WWW: http://www.jmk.su.se/dig/research/perskart.html. (Tips om URL inskickat av: Don Pasquale) ------------------------------ * POPULÄR HUSKUR VAR NARKOTIKA Populär huskur var narkotika Invånarna i staden Cruzera i norra Brasilien har i åratal kurerat sig med med en utmärkt ört kallad liamba, rapporterar brasiliansk TV. En brygd baserad på örten hjälper mot halsont, tandvärk, huvudvärk och mycket annat. Men polisen har analyserat mirakelväxten och funnit att det är marijuana. - Det kan hända att vi måste arrestera invånarna för det här, säger domaren Sergio Dantas. (Inskickat av: Babar / källa: TT & Metro) ------------------------------ * SUNET STOPPAR "FARLIGA" LÄNKAR Sunet har nu tagit sitt moraliska ansvar och tagit bort länkarna som tidigare låg under 'Vuxentjänster'. (Inskickat av: Michael) ------------------------------ * FBI ÄR PENTAGON-HACKERN PÅ SPÅREN Den hacker som för ca 2 veckor sedan hackade sig in Pentagons BBS och stal och förstörde sekretessbelagd information har FBI tätt i hälarna. Hackern lyckades spåras tack vare en fatal miss från hans sida: han hade tydligen glömt att gå in i Pentagon-BBS:ens egen sökanordning och sudda ut sitt samtal. Nu vet FBI att Basen ringdes upp från North Bend, en liten stad på Kalefornien västkust. Numret kunde även spåras till en lägenhet som stormades av FBI som fann den totalt tom. Hyresvärlden kunde ge informationen att lägenheten hade hyrts i tre månader av en kvinna som kallat sig Carol Devine, men FBI utgår från att det är ett falskt namn. Huvudmisstänkt är Urala Metzorjuev, en rysk hacker som tidigare har gjort sig känd inom Ryssland för intrång i olika Baser. Metzorjuev är anhållen i sin frånvaro, men har inte lyckats spåras. Ingen har tydligen sett eller hört något av honom sedan han gick upp i rök Februari 1995. Ryska regeringen förnekar att dom har någonting med intrånget att göra, och anledning till att detta inte är publicerat i media är för att inte skapa oro bland befolkningen. Pentagon har nu fullständigt bytt ut all mjukvara på sina BBS:er och fullständigt omgestalterat informationens uppläggning. Även nya hårdvaruskydd har installerats. AT&T har också ökat sin säkerhet. OBS: Källan är inte 100 % tillförlitlig ------------------------------ * FLASHBACK CRACKZ Crackat serienummer för: Compact Pro 1.5x: Name: Flashback* Registration-nr: 11214226 Name: FNA* Registration-nr: 07430006 Name: Flashback is cool* Registration-nr: 21127430 Name: Flashback home of underground* Registration-nr: 04671315 (stjärnan försvinner, den indikerar endast att man ska ha krypterings-möjligheter) (Inskickat av: Dr Shaddack) ------------------------------ * VECKANS CIVILA POLISBILAR DXY 450, Opel Corsa 1.4 L, Vit, Uppsala OBB 553, Saab 9000 CD, Vinröd, Kungsälv (inskickat av: KM m.fl.) ------------------------------ * SVERIGE 1940 - 1990 1940 talet 1990 talet _______________________________________________________ Befolkning 6,8 Milj 8,8 Milj Därav födda i utlandet 0,2 Milj 1,0 Spädbarnsdödlighet 3 % 0,5 % Livslängd: MÄN 77,5 År 83,5 År Livslängd: KVINNOR 75 År 78 År Andel över 65 År: MÄN 10,5 % 20 % Andel över 65 År: KVINNOR 9,5 % 15 % Antal i förvärvsarbetande: MÄN 750 000 1 900 000 Antal i förvärvsarbetande: KVINNOR 2 250 000 2 000 000 Utomäktenskapliga Barn 10 % 51 % Bidragstagare 350 000 715 212 Andel i % av befolkningen 5 % 8,1 % (Inskickat av: Don Pascquale) ------------------------------ * NSA - AMERIKAS SPIONFÄSTNING Från sitt utbredda område vid Fort Meade avlyssnar amerikanska National Security Agency telefonsamtal runt hela jordklotet. Med hjälp av militär spetsteknik sugs en flod av samtal upp: telefontrafik mellan knarkbaroner, elektroniska fingeravtryck av serbiska missiler, diplomatsamtal, faxmeddelanden från ett europeiskt bolag som slåss med amerikanska bolag om kontrakt i Saudi Arabien - inget undgår det elektroniska paraply NSA satt upp runt världen. Institutionen har nationens största spionbudget. Den operativa verksamheten kostar nära en miljon dollar i timmen. Med sina 20 000 anställda är NSA staten Marylands störste arbetsgivare. Två reportrar vid tidningen Baltimore Sun har under ett år samlat mängder av uppgifter till artiklar om NSA - en spionorganisation i det närmaste helt okänd för allmänheten. Se mer: http://www.tcet.unt.edu/~chrisl/articles/nsag3.htm (Inskickat av: Don Pascuale) ------------------------------ * NÖJESGUIDENS HEMSIDA BLEV HACKAD I FREDAGS I fredags blev Nöjesguidens hemsida hackad. Omslaget på tidningen hade bytts ut mot Freddie Kreuger (Nightmare on Elm Street) och över hela framsidan stod det med stora bokstäver; "FUCK OFF MODEAS". En kopia av sidan finns på URL: http://www.flashback.se/~nguiden/ Efteråt försökte de ansvariga på Netch där sidan ligger, att bortförklara det hela. Man sade bl.a. att det var Nöjesguiden själva som hade hackat sidan för att få fler besökare. Man sade även att Nöjesguiden nu hade fått 3 ggr så många besökare än tidigare. Det dröjde inte många timmar innan nyheten spred sig bland landets hackers, och inom bara någon timme var även Netch hemsida hackad. På hemsidan kunde man bl.a. läsa följande: "Vi är inte så bra på säkerhet och sånt, så vi blir ganska ofta hackade. Faktum är att var säkerhet är helkass. Vi tycker att man skall vara ärlig mot sina kunder. ;-)" De som hackade sidan kallade sig för: Power Through Resistance En kopia av sidan finns på URL: http://www.flashback.se/~netch/ Netchs förnekar inte att deras egen homepage blivit hackad, men vad hände egentligen på Nöjesguiden i fredags? Nedanstående mail skickades i lördags (av Netch) till Nöjesguiden, Netchs personal + styrelse: Nu är jag heligt förbannad ! Nöjesguidens redaktion tog och hackade sin egen hemsida fredagen den 13:e. Jag blev informerad om det på morgonen, jag var alltför trött för att tänka 3-dimensionellt på vilka konsekvenser det skulle få. Jag tog för givet att Nöjesguiden skulle ta det som en kul ploj, berätta hur sidan blivit gjord, skratta på eftermiddagen om tilltaget med alla och kanske göra en rolig artikel om saken. Nu blev det inte så. Nöjesguidens redaktion har enligt säkra källor förnekat att de har någon kännedom om vem som hackade deras sida till alla som har frågat (detta inkluderar Expressen och Aftonbladet...). Detta hade jag verkligen inte i mina vildaste mardrömmar väntat mig då Nöjesguidens agerande gör att Netch rykte blir kraftigt nersvärtat. Alla i branschen vet att Nöjesguiden ligger på vår server och därmed att vår säkerhet skulle vara bristfällig. Vi kommer att vara skämtet på alla luncher med folk i branschen under nästa vecka... Relationerna Netch -- > Nöjesguiden har naturligtvis försämrats mycket med detta. Vi får diskutera internt vad vi skall göra åt situationen. Jag kräver att ni på Nöjesguiden vidtar åtgärder för att återskapa vårt goda rykte. Skadan är skedd, vilket bevisas av en hel del mail som jag fått under helgen. MVH [personens namn] Netch Technologies AB ------------------------------ * ABSURD ENTERTAINMENT #5 - UTE NU Absurd Entertainment har nu släppt sitt 5:e nummer. 52 sidor i A5-format. Ur innehållet: Öppet brev till min bror (skrivet av Thomas Quick), Förhudsrestaurering, Att börja tycka om (utdrag ur en av Hans Scheikes kommande böcker), Reality - alla spels värsting, Dragon Rouge (Intervju) och mycket annat. 20 kr + porto (7.70). Adress: Absurd Entertainment, Box 584, 114 79 Stockholm. E-mail: absurd@kuai.se ------------------------------ * POLISEN KOMMENTERAR FNA'S PUBL. AV CIVILA POLISBILAR Fredagen den 13:e hade Borlänge Tidning en liten artikel där de frågar Bo Persson, Borlänges kriminalkommissarie, om vad han tycker om att det publiceras civila polisbilar på Internet. Så här var den: Något som kallar sig en anarkistisk nyhetsbyrå på Internet publicerar civila polisbilars registreringsnummer. I veckan publicerades Borlängepolisens bilar. Vet alla vilka de civila bilarna är? - Jag tror i så fall inte att det förstör någonting för vår spaning, men jag förstår inte syftet med att berätta en sådan sak. Så det betyder ingenting för polisens arbete? - Eftersom vi har en trogen "kundkrets" som nog redan vet vilka vi är så tror jag inte att det spelar någon roll. Hur många civila polisbilar finns det i Borlänge? - Vi har sex stycken. Bilarna är inte ute och rullar kontinuerligt, utan är ute på vissa ärenden. Vad tycker du om Internet? - Ingenting, för jag vet inte ett skvatt om Internet, och jag är inte intresserad. Jag vet inte heller vilka som är intresserade av att titta på Internet. Text: Petra Martinsson, Borlänge Tidning (Bidragsgivaren vill vara anonym) ------------------------------ * TELIA = VÄRDELÖS INTERNETUPPKOPPLARE ? Telia har gjort det igen! Den 15/9 var jag med om en "kul" sak tack vare Telia, jag var hemma hos en vän och fikade när hans svåger ringer och undrar om han har gjort fel när han skulle starta upp sitt nyinköpta "internet för alla" abbonemang. Min vän som definitivt inte är någon nybörjare på datorer. (han har arbetat med att reparera datorer med tillhörande system i över 20år - de senaste 15 åren Sveriges KRAFTFULLASTE dator som finns!). Han frågar alltså hur hans svåger har satt upp sin uppkoppling och allt verkar stämma så de kommer överens om att min vän ska försöka koppla upp sig. Efter ett par timmar säger han - det MÅSTE vara något galet hos Telia. Varpå han ringer i sin aningslöshet till kundtjänst och tror att de kan kontrollera uppgifterna som behövs för inloggning m.m. Damen som svarar på kundtjänst har lärt sig EN mening som lyder :NI MÅSTE RINGA SUPPORT. DET KOSTAR 8.50 I MINUTEN! När min vän står på sig och menar att det inte kan vara meningen att en kund som har fått en vara som det är fel på skall betala för att få det rättat lägger hon på luren! Detta är en kort sammanfattning av det första samtalet (det blev flera). Nåväl nu var min vän LITE uppretad, ringer support och talar om sitt problem. Damen där har svårt att bli övertygad om att det kan vara fel på Telias sida men, efter en kraftfull övertalning går hon med på att kontrollera hur det är. Hon försvinner från luren LÄNGE och kronorna tickar på. När hon sent omsider kommer tillbaka säger hon skamset att det passwordet som följde med inte fungerar till den abonemangstypen! Samalet avslutas med att hon skall ordna ett nytt password och inloggningsuppgifter som fungerar, och skicka det till vännens svåger. De kommer även överens om att han INTE skall betala för den supporten: Bra va! Vad hans svåger sade när han fick veta det här lämpar sig inte i skrift. Till saken hör att jag har minst tre på mitt arbete som har köpt Teliainternet, och INGEN har kunnat få igång det. Nu undrar man om Telia har satt det här i system för att få in pengar i support som man förlorar på att sälja billiga abonemang med modem? Alla har ju inte en svåger som är expert på sådana problem. Fortsättning följer... (Inskickat av: soppe) ------------------------------ * SÄNKT PRIS PÅ STARKÖL I SVERIGE Regeringen kommer som väntat att sänka skatten på starköl och mellanöl. En halvliterburk vanligt starköl blir mellan 2 och 3 kronor billigare från årsskiftet. Däremot blir folkölet dyrare. Den nya skatten, som skall gälla allt öl som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol, blir enligt Sveriges Radios ekoredaktion 1,47 kronor per volymprocent alkohol och liter. Ändringen av ölskatten innebär både en anpassning till EU:s regler och ett försök att stoppa den allt stridare strömmen av öl över Öresund. Skillnaderna i ölskatt mellan Sverige och Danmark har nämligen gjort det mycket populärt att åka över Sundet och köp med sig backvis med öl hem. Den svenska skatten på folköl är idag 1,21 kronor per procent alkohol och liter. Med den nya skatten blir en halvliterburk folköl cirka 40 öre dyrare. Skatten på starköl och mellanöl är för närvarande 2,38 kronor per procent alkohol och liter. Sänkningen till 1,47 kronor gör därmed en halvliterburk vanligt starköl knappt 2,50 kronor billigare. Inom den svenska bryggerinäringen har man länge krävt skattesänkningar på ölet för att kunna möta konkurrensen från gränshandeln. 1,17 kronor per volymprocent alkohol och liter har näringen fört fram som en lämplig nivå. Regeringens förslag ligger 30 öre över och kommer inte att stoppa gränshandeln, säger Cathrine Andersson, presschef på Bryggeriföreningen. - Möjligen kan den få gränshandeln att stagnera, säger Andersson. När folkölet nu blir dyrare kommer bryggerinäringen sannolikt att satsa på ett nytt svagare folköl med en styrka på 2,8 procent eller därunder. Vitsen med det är att man slipper skatten och att det kan säljas i vanliga butiker. Skatteminister Thomas Östros har tidigare sagt att den sänkta skatten på öl skall kompenseras av höjda skatter på starkare drycker så att skatteinkomsterna totalt sett inte minskar. (källa: TT) ------------------------------ * PASSWORD TILL KOMMERSIELL SCHACKSERVER Hemskt snyggt ställe med stöd för Java (man slipper telneta) där man kan utmana andra spelare osv. URL: http://www.caissa.com User: Guest Password: Guest (Inskickat av: PB294) ------------------------------ * POLISEN VS. GHB Vad händer om Polisen tar dig när du har GHB på dig? Jag vet! De hittade en flaska med 1ml GHB i mina fickor (klantiga som de var så missade de mina andra två flaskor som jag inte hade hunnit hälla i mig av) de frågade vad det var. - Vatten, svarade jag - Vafan.. det är ju trögflytande, vad är det, frågar snuten så jag berättar att det är GHB. Då tycker de att det är deras. Jag fick det inte tillbaka. En månad senare får jag brev från polisen. POLISMYNBDIGHETEN I UPPSALA Brottsspaningsroteln 1996-09-03 Mitt namn och adress Angående anmälan K xxxxx-96, narkotikabrott Vill du vara snäll och ringa mig någon dag mellan 08.00-15.00 på telefon (lokalt nummer till snuten). Det gäller ett beslag av en glasampull som gjordes den 10 augusti 1996 /Assistentens namn --- Jag ringer och frågar vad det är frågan om. Hon säger att de skickat det till labb för analys och hon vill ha mitt godkännande på att förtöra det. Jag säger att de får förstöra det (deras äckliga labb.. uäck vem vet vad de gjort med mitt GHB... och det var bara en ml) och begär att få labbrapporten. Den får jag. 2 blad. --- Sida 1 ANALYSUPPDRAG NARKOTIKA-/DOPNINGSMEDELSÄRENDEN Div datum och anmälansnummer handläggare m.m, stämpel Ärendetyp: Pulver (?) Material/beskrivning 1 glasflaska innehållande klar vätska, cirka 10 ml, misstänkt Gammahydroxidbutyrat, GHB Efter avslutad analys skall materialet/materialen: Förstöras --- Hmm pulver? 10ml? det var EN ml ok.. sid 2 -- BESKED I DOPNINGSÄRENDE Uppdragsgivare: Pmynd i Uppsala div nummer och datum Ärendemärkning ANALYSRESULTAT *dopningsmedel enligt SFS 1991:1969 - Lag om förbud mot vissa dopningsmedel. Siffra och bokstav inom parentes anger tillämplig paragraf. Materialnummer: 1177-1 Mängd: 1ml Utseende: Ofärgad vätska Dopningsmedel* : Preparatnamn : Dopningsmedel ej påvisat, trolig sammansättning : Gammahydroxismörsyra (GHB) Materialet/n/ kvarhålles i 6 månader och brännes därefter Undersökningen utförd av: Ann-Kristin Ljung SKL - Kriminaltekniska laboratoriet 581 94 Linköping - Telefon 013-241400 Fax 013-145715 --- Jag är inte helt 100%-igt säker på att jag skulle fått tillbaka mitt GHB om jag insisterat på att få det tillbaka om det varit större mängd. (Inskickat av: Nisseman) +++ Vet du om någon intressant nyhet, eller känner till någon kul notis. Maila den då gärna till: fna@flashback.se. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K : email: fna@flashback.se / flashback@flashback.se www: http://www.flashback.se/ irc: #flashback (EFNet / DALnet) ftp: ftp.flashback.se + + + prenumeration på fna (flashback news agency): gratis (!!!) prenumeration på flashback - sverige (3 nummer): 150kr (självkostnadspris). stödprenumeration på flashback (3 nummer): 200kr. prenumeration på flashback - norden (3 nummer): 200kr. prenumeration på flashback - övriga världen (3 nummer): 220kr. postgiro: 39 64 28-5. bankgiro: 5355-6866 postadress: flashback, box 676, 114 79 stockholm, sverige +++ Avslutande din prenumeration genom meddelandet: "unsubscribe FNA". Påbörja ny prenumeration genom meddelandet: "subscribe FNA". © NO COPYRIGHT / NO RIGHTS RESERVED - FLASHBACK MAGAZINE / 1996 ==========E==N==D=====F==I==L==E=====================================