************************************************************************** FNA - Flashback News Agency #69 | vol.3 no.1 | 6 Januari 1997 - Gratis Antal Prenumeranter: 16.211 (+765) | Redaktör: Jan Axelsson (JA) ************************************************************************** i n n e h å l l : 1 ledare 2 feedback h a c k i n g / c r a c k i n g / c a r d i n g / p h r e a k i n g : 3 veckans hackade hemsidor: kriegsman, nasa & us air force 4 passagen mailbombar ofrivilligt (?) fna till sina kunder 5 compuserve försöker stoppa phreakers 6 hackade visakorts nummer 7 passwords till kommersiella sexsidor: 2 stycken 8 stort säkerhetshål i www upptäckt 9 veckans warez-siter: 137 stycken i t & c o m p u t e r u n d e r g r o u n d : 10 amerikanska brottslingar får inte använda internet 11 nytt svenskt e-zine: bullet 12 viacom förklarar krig mot inofficiella startrek-sidor 13 bill gates siar om 1997 14 personifierad URL 15 ny svensk tv-kanal på internet d r o g e r & d r o g k u l t u r : 16 Fritt fram att köpa haschfrön på Internet - och polisen står maktlös 17 synpunkter på ecstasyreceptet i fna#68 p o l i t i k & r e l i g i o n : 18 djurens befrielsefront i finland ansvariga för nya attentat 19 no remorse splittras n o t i s e r : 20 tjuvar bröt sig in på fängelse 21 operation sankt-bernard bistår berusade bilister 22 irriterad pappa lade spädbarn i frysen 23 glöm årsskiftet - det är sekelskiftet som gäller 24 fred på jorden med mcdonalds ö v r i g t : 25 veckans civila polisbil 26 hans scheike - nu även på internet 27 vinnarna i fna's free sppech tävling IV: 28 ps. kolla in ************************************************************************** MEDARBETARE: Burton, Dronken, Doktor Drog, Dragon, Ennui, Erik, Ernie, e.t., F, Jolly Roger, Nevyn, oktho, tHORAZiNE, Winter - Kverulant, Zorro ************************************************************************** [1]: Ledare =============================== Tidningen du nu läser är olaglig! Faktum är att hela Flashbacks verksamhet är olaglig. Vän av ordning undrar givetvis vad jag svamlar om, men detta är det budskap som idag sprids till elever i vissa skolar av okunniga lärare. Det har gått så långt att elever *tvingas* ta bort sina länkar till Flashback, med motiveringen att det är förbjudet att länka "kriminell information". Vad är det då som är olagligt? Jaa, lärarna påstår att Flashback gör sig skyldiga till brottet "uppvigling". Detta innebär i korthet att vi "uppmanar till brott". Någon pekade på filer (samtliga rel. till droger) i vårt underground-arkiv, och sa att de bara visade en sida av sanningen. Jaa, de visar en sida av verkligheten på samma sett som t.ex. Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet m.fl. "enbart" visar den andra sidan. Vi gör helheten tillgänglig genom att låta båda sidor tala. Detta kan man ju ha moraliska värderingar på, men knappast juridiska. Men de som är starka motståndare till något är beredda att göra allt för att stoppa denna information, och där är lögner knappast någon ovanlighet. För lögner är det, när statligt anställda lärare lurar i elever historier utan någon som helst verklighetsförankring. Men droger är givetvis inte det enda vi skriver om som skrämmer och upprör. Samma reaktioner finns t.ex. även mot nazister. "Varför låter ni dessa hemska människor yttra sig?" Jo, därför att ingen annan vågar göra det. Vad är ni rädda för? Sanningen? Jag är inte intresserad av en massa ihopljugna historier från landets kvällstidningar. Jag tror på yttrandefrihet, och i detta resonemang är alla grupper i samhället inkluderade. Nazisterna inget undantag. Jag låter nazister komma till tals, precis som jag låter alla andra grupper i samhället göra det. Senast förra veckan fick jag ett mail ang. "anarkisternas svarta lista". Varför hjälper du dessa att komma ut med sin information hette det då? Kanske därför att jag inte bara vill veta vilka företag de ogillar, utan också varför. Jag tror att företag som Ericsson, McDonalds m.fl. är tillräckligt vuxna för att kunna försvara sig själva. Om det finns grupper i samhället som vill stoppa deras verksamhet, så bör det i sammanhanget också vara intressant VARFÖR de vill stoppa dem. Återgår vi till det som denna diskussion började kring, dvs. uppvigling, så finns det ett besult från Justitiekanslern som kan vara intressant för vissa att läsa. Nämligen Justitiekanslerns friande av The Anarchist Cookbook. The Anarchist Cookbook har anmälts ett flertal gånger, då den bl.a. innehåller tips på hur man tillverkar bomber, recept på droger och mycket, mycket annat. Vad som gör denna bok extra intressant, är att den innehåller allt det som "folk" brukar peka på som olagligt. Faktum är att The Anarchist Cookbook ofta saluförts som just olaglig - för att därmed kunna sälja den till ett högre pris. Men för att slippa spekulationer, så publ. jag Justitiekanslerns beslut (från 93-03-01) nedan, där man även kan läsa JK's motivering: Ifrågasatt tryckfrihetsbrott: uppvigling. Åklagarmyndigheten i Trelleborgs åklagardistrikt har till Justitiekanslern överlämnat ett exemplar av boken "The Anarchist Cookbook" för prövning av misstanke om uppvigling. Jag har tagit del av boken. The Anarchist Cookbook är tryckt och utgiven i Amerikas Förenta Stater. Den upplaga som givits in hit är tryckt år 1989. Det är inte känt när upplagan började spridas inom riket. Det är emellertid bekant för mig att boken ifråga varit i omsättning i riket i många år. I beslut den 14 mars 1985 lade Justitiekanslern en anmälan mot uppl. 1971, till handlingarna sedan det konstaterats att eventuellt brott var preskiberat. Inom tryckfrihetsrätten gäller emellertid att en ny upplaga av en skrift stimulerar ett nytt brott. Det finns därför anledning att ånyo ta upp boken för utredning. Syftet med boken är enligt författaren att för den stora tysta majoriteten (i Amerikas Förenta Stater) lära ut vad som är nödvändigt för att överleva. I boken varnar författaren för att hans redogörelser avser både olagliga och farliga företeelser. Dessa varningar återkommer på ett flertal ställen i boken. Boken, som är på 150 sidor, inleds med en överskrift om anarki och anarkism som fenomen. Därefter följer ett förord och en introduktion. Boken innehåller fyra kapitel, "Drugs", "Electronics, sabotage and surveillance", "Natural, nonlethal and lethal weapons" samt "Explosives and booby traps". Boken avslutas med en redogörelse om rättsväsendet. Inom respektive kapitel lämnas redogörelser för tillvägagångssätt i olika avseenden som, om de följdes, helt klart i Sverige skulle falla inom flera straffbara områden; såväl brottsbalksbrott som specialstraffrätt. Frågon om spridning av boken som straffbart är emellertid avhängigt om boken innehåller något som kan vara att anse som tryckfrihetsbrott enligt 7 kap. 4 par. tryckfrihetsordningen. Det brott som kan komma ifråga är uppvigling. Med uppvigling förstås att någon uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborglig skyldighet eller åsidosättande av vad som ligger krigsman i tjänsten. Utanför det straffbara området faller, om än inte alltid, beskrivningar av annars straffbara gärningar. Det är sålunda inte ett tryckfrihetsbrott att i skrift lämna sakupplysning om eller beskriva ett visst förhållande. Vad som faller inom det straffbara området är uppmaningar att vidta någon åtgärd. Många gånger kan det vara svårt att dra en bestämd gräns mellan det straffbara och det straffria i detta sammanhang. Det finns också anledning att särskilja sådana uttalanden som innefattar uppmaningar. Det är enbart den senare typen av uttalanden som faller inom det straffbara området. Den omständigheten att författaren avråder från eller pekar på att gärningarna är illegala har dock inte avgörande betydelse vid bedömningen. I saken kan vidare hänvisas till Axberger, Tryckfrihetens gränser, 1984. The Anarchist Cookbook innehåller rena beskrivningar av exempelvis vapen, beskrivningar som kan sägas vara straffria. Författaren balanserar emellertid i övrigt på ett flertal ställen på gränsen mellan uppfattningar och beskrivningar. Bokens anda och mening talar emellertid med visst fog för att fråga är om uppmaningar att begå vissa enligt svensk rätt straffbara handlingar. Vissa beskrivningar och instruktioner kan i sig tolkas som uppmaningar. Exempelvis innehåller kapitlet om narkotika recept på användandet av narkotika i livsmedel. Dessa recept kan sålunda i sig sägas innefatta uppmaningar att inneha narkotika, ett innehav som är straffbart. En samlad bedömning av bokens innehåll i förevarande upplaga ger emellertid vid handen att det synes tveksamt om den i något specifikt hänseende faller inom det straffbara området. Vid ett sådant förhållande bör jag enligt bestämmelsen i 1 kap. 4 par. tryckfrihetsförordningen avhålla mig från att vidta några åtgärder. Jag vidtar därför inte någon åtgärd med anledning av anmälan. Ärendet avskrivs från vidare handläggning. Detta beslut finns även på URL: http://www.flashback.se/fb/mag/anarchist_cookbook.html Jan Axelsson jan.axelsson@flashback.se [2]: Feedback =============================== Brev 1 [ang. mchämnd / FNA#68] - e.t. 1. Vi som jobbar på McDonalds är inte hjärndöda, vi vet vad en del personer försöker. Matsnusk t.ex. är väldigt gammal. All personal i våra restauranger (som vistas i köket) skall och har välvårdat hår. Folk med långt hår har hårspänne, och en sak till, skulle man inte märka det själv om det ligger en hårtuss på hamburgaren? 2. Frågestunden, inte heller den så ny... bara allmänt irriterande. Vilket innebär ett surt bemötande... 3. Drive in skoj. Vi har volymkontroller på våra headsets. Vi kan stänga av dem till och med. Det visste ni inte va? 4. Gratis mat. I nio fall av tio funkar INTE detta!!! Plus att vi kanske kommer ihåg hur vederbörande ser ut nästa gång denna försöker... Med Vänlig Hälsning En Glad McDonalds-anställd Brev 2 [ang. mchämnd / FNA#68] - Winter - Kverulant Hela Aftonbladets artikel var snodd, och översatt, direkt från en amerikansk text, skriven av en pissed fd mcdonald's anställd. Orginalet ("Screwing with Mcdonald's") finns att läsa på: http://garlic.com/~ribarbe/mcdorig.txt Brev 3 [ang. mchämnd / FNA#68] - F Artikeln om McDonalds är från början publ. i Phrack Magazine, Vol. 5, Issue 45, File 19 of 28; inte för att det spelar mig nån roll varifrån Aftonbladet snor sina grejor, men rätt ska vara rätt. H A C K I N G / C R A C K I N G / C A R D I N G / P H R E A K I N G : h a c k i n g / c r a c k i n g / c a r d i n g / p h r e a k i n g : [3]: Veckans hackade hemsidor =============================== Kriegsman 961112: Vi börjar veckans hackgenomgång med en gammal goding som vi letat fram. Det är Kriegsman som blev hackade för snart 2 månader sedan. Vi har nu nämligen lyckats fixa fram en kopia av hacken, för er som missade den. URL: http://www.flashback.se/hack/kriegsman/ NASA 961230: NASA (http://tip.gsfc.nasa.gov/index.html) blev i måndags hackade för andra gång. Man hade bl.a. lagt in Hexors hela länksida + en bild på en naken tjej i tomtedräkt. Tyvärr har vi inte lyckats få tag på en komplett mirror av den hackade sidan, men delar av den finns på: http://www.flashback.se/hack/nasa2/ US Air Force 961230: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon stängde under helgen de flesta av sina offentliga dokument på Internet, för att undersöka vem som har ändrat på en av flygvapnets hemsidor. Under måndagen sade talesmän för Pentagon att det bara var flygvapnets hemsida (URL: http://www.af.mil ) som blivit ändrad. På frågan vem som gjort det sade majoren vid flygvapnet Ron Lovas att "svaret är enkelt, de vet inte". Det finns ingen hemligstämplad information på hemsidorna. Enligt en rapport görs det 250.000 försök att ta sig in i Pentagons datorsystem varje år. Ytterligare information om US Air Force-hacket finns på: http://www.news.com/News/Item/0,4,6577,00.html http://www.cnn.com/TECH/9612/30/air.force.porn/index.html En kopia av den hackade hemsidan finns på: http://www.flashback.se/hack/airforce/ (Bidragsgivare: Jolly Roger m.fl.) [4]: Passagen mailbombar ofrivilligt (?) FNA till sina kunder =============================== Alla som prenumererar på FNA, och som har konto hos Passagen fick i veckan en mer eller mindre en chock. De fick inte en FNA, utan hundratals... I början av veckan började vi få brev från oroade prenumeranter. En hade fått 20 ex, en annan hade fått 31 exemplar, och en tredje hade fått ca. 50 exemplar. Någon skrev att han hade fått 70 exemplar, och mailade bara några minuter senare att han nu fått ytterligare två exemplar. Jag svarade alla som kontaktade mig, och förklarade att de istället borde skriva till Passagen. Det gjorde de också. Någon fick t.o.m. för sig att börja mailbomba Passagen eftersom de aldrig svarade. Under veckan började vi höra om allt högre siffrar. Fler hade fått över hundra exemplar, och toppnoteringen vi fick var på totalt 240 exemplar !!! Nåväl. Även om de flesta aldrig fick något svar från Passagen, så fick iallafall en av dem ett kort svar. Läs nedan: > Tjena... > Skulle bara vilja ha en förklaring till varför jag och alla andra som > har passagen-mail, har blivit dränkta i FNA-mail????? > Det är en undergroundtidning som kommer en gång i veckan, men idag kom > den i mellan 70-100 ex, hittills...det kommer nya hela tiden...det är > inte överdrivet kul att gå och kolla sin mail när det står: receiving > mail 1 of 72 > > Kan ni vara snälla och fixa detta??? > > Jag är ej förbannad, vill bara få det fixat... > Maila gärna svar, jag är nyfiken på vad det kan vara. > > /Mvh --- Hej ---! God fortsättning på det nya året. Det här lät inte kul. Jag har ingen av våra tekniker här förrän på tisdag den 7/1 igen, så jag hoppas att du kan hålla ut till dess, så får dom ta itu med detta. Mvh Carola/Passagenteamet [5]: Compuserve försöker stoppa phreakers =============================== På grund av att Internetleverantören Compuserve ofta utnyttjas av hackers (läs: phreakers) som vill koppla upp sig gratis, går det inte länger att komma in på t.ex. en del IRC kanaler/servrar om man loggar in via en av Compuserves servrar. (Källa: Bullet #1 - http://hem.passagen.se/tkj/bullet/ ) [6]: Hackade VISA-kort nummer =============================== Nedan följer ett par hackade VISA Gold-kort nummer. Observera att det inte finns någon som abonnerar på dessa nummer. Dom är bara omkalkylerade så att dom stämmer matematisk överens. Detta gör dem givetvis inte mer lagliga. All användning av dessa koder - bortsett spridning - är olaglig. 4013 2186 3543 3514 4013 2285 1537 3847 4013 8283 3574 4828 (Bidragsgivare: Dragon) [7]: Passwords till kommersiella sexsidor: 2 stycken =============================== Samtliga passwords har testats 6/1 Café Flesh: URL: http://cafeflesh.com Login: qwerty Password: qwerty Sizzle International: URL: http://www.over21.com Login: 12345678901 Password: 1234567890 (Bidragsgivare: Burton) [8]: Stort säkerhetshål i WWW upptäckt =============================== Allt du gör på WWW kan avlyssnas, och de web-sidor du tittar på kan förändras längs vägen. Förutsättningen är att du har börjat på en "falsk" web-sida, och klickat dig vidare därifrån. Det är nästan omöjligt att se att du blir lurad. Det avslöjas av forskare vid Princeton-universitetet, som rekommenderar alla användare att stänga av Java, ActiveX och Javascript. Du beställer ett billigt program via en web-sida hos en stor leverantör, fyller i ditt kreditkortsnummer och vart programmet ska ändras. Allt känns säkert, det är en säker förbindelse (med SSL-tekniken), och nere till vänster i web-läsaren visar en nyckel att du kan lita på förbindelsen. Tyvärr inte, eftersom du hittade fram till den stora leverantören genom att klicka på en länk hos www.bov.se. Det hjälper inte att det står www.storleverantör.se högst upp i web-läsaren, eller att alla web-adresser ser ut som vanligt när du håller markören över dem och tittar på statusraden nertill. All din kommunikation går via www.bov.se, avlyssnas där och modifieras efter behov. Priset på det program du beställer är "sänkt" för att locka dig till köp. När du skickat iväg formuläret ändras beställningen till 15 exemplar av ett dyrt program, som levereras till Bovgatan 13 i stället för din adress. Dessutom används ditt kreditkortsnummer till att beställa en hel del annat roligt. Så här går det till När du klickar på en länk hos www.bov.se skickas din förfrågan inte till www.storleverantör.se utan till www.bov.se. Därifrån hämtas leverantörens web-sida, modifieras och skickas vidare till dig. Du ser det inte därför att bovarna använder Javascript, Java eller ActiveX för att förändra vad du ser på din skärm. Alla sidor du klickar dig fram till efter www.bov.se avlyssnas, så länge du inte skriver in en adress direkt eller går till ett bokmärke. Du kan luras till www.bov.se genom att hitta en länk dit från en annan web-sida, via en söktjänst eller från en web-adress du fått i ett mail. Förmodligen ligger www.bov.se på en server som är "stulen", det vill säga som har tagits över tillfälligt med hackarteknik. Det här bygger inte på någon ny teknik. "URL rewriting technique" har funnits ett tag, men Princeton forskarna tror att de är de första som inser riskerna med den. Tekniken innebär att web-adressen/URLen skrivs om. De har själva gjort en demonstration av hur det kan gå till. Samma teknik används för oskyldiga ändamål i minst två web-servrar. Såvitt man vet förekommer det inte i några kriminella sammanhang ännu. Skydda dig Det finns inget helsäkert skydd, enligt forskarna. De rekommenderar att man stänger av Java, ActiveX och Javascript, och bara slår på dem vid vissa web-ställen som man litar på. Ett annat skydd är att se till "location line" överst i web-läsaren alltid är synlig. Den kan stängas av med hjälp av funktioner i vissa web-sidor, men det går att få fram den igen. Håll den sedan under uppsikt, och lär dig att tolka den information som finns där. Om du tittar i HTML-koden ("view source") och vet hur man känner igen en omskriven URL kan du upptäcka att något är fel. De är dock mycket sällan som folk tittar efter i HTML-koden (om de ens vet hur man gör). Princeton-forskarna hävdar att det inte finns några säkra web-servrar eller web-läsare idag som är skyddade från denna typ av attack. De föreslår vissa ändringar i dagens produkter, bland annat en tydligare bekräftelse av att en förbindelse är säker. Rapporten finns på: URL: http://www.cs.princeton.edu/sip/pub/spoofing.html (utgiven av Princeton-universitetet. (Saxat från Computer Sweden - http://www.idg.se/cs/ - Text: Erik Geijer) [9]: Veckans Warez-siter: 137 stycken =============================== Lista 1 - 97-01-03: 128.159.170 L:warez P:warez 128.32.43.201/pub/inccoming/%2526 128.59.111.170/pub L:warez P:warez 129.237.117.91/pub L:ftp P:anywhere 130.232.15.86 L:warez P:zeraw 132.170.170.122 L:pasture P:cow 134.206.70.75 L:warez P:warez 140.128.99.99/home1/ircftp/upload/-=Addiction=- L:novice P:Black Bird 149.79.193.17+/pub/.../newstf/Appz/ /.et96 (Bidragsgivare: oktho) Lista 2 - samtliga kollade under veckan: 193.13.15.50/pub/warez L: guest P: guest 207.7.10.6/pub/warez L: guest P: guest 206.217.29.2/pub/en/entity 128.180.118.21 L: games P: games ftp.pusan.ac.kr/pub/incoming/ihjeon 130.91.174.147 L: warez P: grabit 198.77.29.253 L: warez P: warez 205.199.135.209 ftp.awinc.com/pub/incoming/StuFF/%2520%2520%2520%2520/GWaReSD96 L: sebl P: qazwsx ftp.epri.com/PowerDelivery/incoming/%23PS ftp.netcom.com/pub/ge/geigerj/harrahs/+/.mrs.hqx. 128.119.200.10/pub 137.53.10.2/pub/Campbell/.cache/.unreadable/temp 138.42.128.128/pub/dumps/dumps/.. / 139.222.184.25 140..174.210.7/pub/ /tmp/ /.iRC'96 146.83.5.11/incoming/.../ 150.203.148.75 l:tempery p:TEMP 163.5.1.4/b52/cstz96 192.100.81.100 l: fulgore p: k23i68 192.216.47.1/upload/stuff/.../Ginger 193.133.80.4/pub/Incoming/..../.nvc 194.193.25.33/incoming/hotstuff 194.251.35.35 L:warez p:warez 196.25.6.29/Warez l:warez p:warez 198.170.216.2/pub/.cache/.../ 199.1.42.4/incoming/.../ 199.224.64.24.1/incoming/users/nathanj 199.74.77.37/thc l:trialthc p:test 204.178.192.2 L:dthomas p:mst3k 204.247.0.211/pub/users/michelle/temp/WaReZ/ 204.50.80.203/incoming/.../ 205.160.164.27 l:warez p:tod96 205.233.221.117/incoming/cache+/WaReZ HeRe!/ 206.150.193.66/incoming/CrC 206.161.225.2/pub/sakopoy/amiga AMIGA GAMEZ AND APPZ 206.79.28.20/ftp/ware l:chooka p:chooka 207.12.0.137 l:funfly p:tko ftp.nt.com/pub/THE_RIGHT_WAY/ARCHIVE ftp.odyssee.net/incoming/.../ salamander.net L:ynoby p:oonpahal 204.176.103.2/pub/test/.. / 206.87.19.22 129.240.82.2/pub/tmp/out/steinark ftp.pavilion.co.uk 205.243.215.3 194.112.21..120 l:get p:them 128.223.168.41 l:Sunday p:#WarezArt 205.138.41.252 L:sgifford P:nes 164.64.159.3/uploads 199.1.42.4/incoming/... 192.73.224.100/pub/POW/submit 204.216.70.173 l:fullaccess p:uploader 204.50.80.203/incoming/... 205.152.26.2/incoming/.Warez 137.192.2.9/pub/incoming/.../ 163.5.1.4/b52/cstz96 146.164.38.10/pub/.cache 206.152.14.2 l:sin p:Quake1 193.127.21.2/lost+found/#068352/......../Warez/.Cache+/..-..-==-..-../ 206.138.164.67 l:Guest p:Guest 150.203.168.2/pub/misc/perl/ms-dos/doslynx/0_71A/.temp/test 128.18.110.65/pub/incoming/__/ 204.247.0.211/pub/users/gointeract/go/xt/no.20 206.55.129.301 206.42.124.196/shnitz 128.32.43.201 /pub/incoming/(5 Spaces)/.Addiction97 194.143.8.25 /user/jalindse/mp3 148.202.3.220 /pub/incoming 128.42.1.138 /incoming/^V/ 140.128.99.99 /l:novice pw:Black Bird 130.209.240.1 /pub/users/mark3/Incoming/RaVen-97 204.91.197.227 /pub/access/deker 206.251.104.203 /Cracks_Warez_Hacks 130.37.24.5 /pub/rgroesb/pc 206.186.50.132 / l:fcc p:fccpub 200.27.12.97 /pub/.warez 165.221.86.15 dirs are dated l:cda p:1trialups 207.216.58.5 /ToX_ZoNe 199.222.42.2 /users/jewel/cracks the.site.ch /bin/themall/ l:themall p:disk!shop 204.120.177.152 /warez 193.6.159.134 /ezacd 193.124.44.125 /pub/msdos/games 206.217.29.2 /pub/me/menai/Upload/.Addiction97 200.14.84.6 /u2 site/ 134.59.22.1 /.tmp/INCOMING/ L: jlemaire P: micraste 204.254.251.34 /f:/ l:mit p:networks 192.41.78.2 /pub/<2spaces>/ORN 206.222.80.4 /Internet Software/Netscape/.tmp/ 205.217.126.81 / L:trader P:scrimshaw 207.113.239.2 /incoming/[3spaces]/ 164.107.8.52 /jagoda/ /.Addiction97/d 192.41.96.3 /pub1/(3 sp)/KLF 192.41.78.2/pub/(4 spaces)/(3 spaces)/.../.adc97 204.212.34.200/d:/ l:rooster p:irc 205.222.6.67 /pub/temp l:ghost p:warez 208.130.11.215 /incoming ftp.oyster.co.uk anon /incoming/(3spc)/PUB/HAMZ 199.201.68.100 /pub/windows/OLD/ 129.236.10.30 /incoming/(3spaces)/.DrZ 206.20.244.4 L:upload P:upload 193.6.159.135 /warez 207.108.76.131 /incoming/<1 spaces>..<1 spaces> 198.80.26.10 /pub/..../..w..a..r..e..z.. 192.6.19.31 /incoming/ste/a/ ftp.cyberzone.net /.warez 136.165.1.10 /1space/ 199.222.42.2 L/P Anon /users/jewel/cracks 140.174.148.11 /pub/incoming/ ../ESI/ES I/ 161.139.226.200 L/P:WareZ 158.196.149.9 /incoming/pub/data/WiD 207.115.233.195 ***28.8 1:3 ratio*** 204.212.34.200 /d:/ L:rooster p:irc ftp.cis.ohio-state.edu /jagoda/(5sp)/.addivtion9 ftp.cis.ohio-state.edu /jagoda/ /.Addiction97 ftp.netline.cl /incoming Added by ftp.netcom.com /pub/me/menai/upload/.addiction97 --------------MP3 sites-------------------- groovy.dorm.umd.edu l:mp3 p:mp3 128.95.142.118 l:boo p:yaa 207.201.68.195 l:mp3 p:mp3 129.2.141.78 l:mp3 p:mp3 129.15.131.16:71 l:mp3 p:CD 194.143.8.25 /user/jalindse/mp3 128.95.142.118 l:boo p:yaa 128.61.76.79 l:mp3 p:mp3 128.223.168.247 l:mp3 p:mp3 128.153.200.165 anonymous (Bidragsgivare: Dronken) I T & C O M P U T E R U N D E R G R O U N D : i t & c o m p u t e r u n d e r g r o u n d : [10]: Amerikanska brottslingar får inte använda Internet =============================== Villkorligt frigivna som är dömda för vissa grova brott kommer att få hårda restriktioner angående användandet av Internet. Enligt den nya lagen, som redan har börjat gälla, kommer villkorligt frigivna dömda för t ex ofredande av barn, olaglig användning av explosiva ämnen eller diverse våldsbrott inte att få använda Internet utan ett skriftligt tillstånd från sin övervakare, enligt Joe Krovisky, en talesman för det amerikanska justitiedepartementet. (Bidragsgivare: Nevyn / Källa: IDG News Service 961218 - Text: Kristi Essick) [11]: Nytt svenskt E-zine: Bullet =============================== I FNA#67 berättade vi om några svenska e-zines. Dvs. tidningar som sprids via Email, och som oftast också är helt gratis. Detta tänker vi givetvis fortsätta med, och denna vecka uppmärksammar vi den nya tidningen "Bullet". Debutnumret innehåller bl.a. intervjuer med MUF och Amnesty - ang. hur de anv. Internet, en artikel om Quentin Tarantino samt mängder av korta notiser typ "Visste du att det går 31'536'000 sekunder på ett år? ...1..2..3..". Bullet utkommer en gång i månaden, och är helt gratis. Man får den genom att skicka ett snällt Email till: tkj@hem.passagen.se. I nästa Bullet - som kommer i februari - skall man bl.a. kunna läsa intervjuer med Antifeminist Samfundet, UFO Sverige samt något annat politiskt parti (SSU eller Ung Vänster). Bullet har även en egen hemsida: http://hem.passagen.se/tkj/bullet/ I FNA#67 uppmärksammade vi PP. Mikael Pawlo har nu ändrat sina rutiner ang. hur man prenumererar. Numera skickar man bara en "subscribe" till adressen: pp-request@hts.pp.se - och din lycka är gjord. Veckans nummer innehållar bl.a. en intervju med Christer Sturmark. [12]: Viacom förklarar krig mot inofficiella StarTrek-sidor =============================== Viacom har förklarat krig mot de inofficiella startrek-hemsidorna på nätet, eftersom de anser att detta bryter mot copyright-lagarna. Det som är förbjudet är att använde karaktärers eller dylika namn, scannade bilder, rendrerade bilder, logos, ljudfiler, citat och texter om StarTrek. En amerikansk hemsida fick 10 dagar på sig att plocka ned ALLT StarTrek-relaterat material, om inte skulle Viacom gå till domstol. För information, protester och dylikt: http://www.cdsnet.net/vidiot http://WWW.STFCWEB.COM/STFCwrath.htm http://www.stuniverse.com (Bidragsgivare: tHORAZiNE / Källa: Svenska Trekkers mailing-lista / Warp 10 Newsletter) [13]: Bill Gates siar om 1997 =============================== Microsoft-chefen Bill Gates tittar djupt i kristallkulan för 1997 och skriver i New York Times vad det nya året kommer att föra med sig. Här är ett smakprov: - Ett rejält bakslag (backlash) drabbar Internet i massmedierna därför att de utlovade löftena om WWW inte kan uppfyllas den närmsta tiden. - Internet kommer att granskas hårdare efter säkerhetsluckor och problem med den personliga integriteten. - Webannnonseringen växer, men inte så mycket som en del väntat. - Trots ovanstående bakslag fortsätter Internet att växa i betydelse och mot slutet av året kommer fler att förstå Internets historiska dimension. - Fler misslyckade försök att beskatta Nätet. - Internet-telefonin tvingar fram en förändring av prissättningen på telefonsamtal. - E-post blir en del av den dagliga rutinen för allt fler anställda. - Videokonferenser blir viktigare, men inte hälften så viktigt som möjligheten att dela dokument med andra eller att hålla "Nät-möten". - Gränserna mellan dator, nätverksdator och TV kommer blir suddigare. - Bärbara datorer, men särskilt handhållna datorer, ökar drastiskt i försäljning. (Saxat från: Torgets IT-nyheter 970102 - http://www.torget.se/ ) [14]: Personifierad URL =============================== Vill du ha en personlig och lite proffsigare URL? Gå till http://www.ml.org och få en URL i stil med http://någonting.home.ml.org och http://home.ml.org/någonting - gratis! (Bidragsgivare: Nevyn) [15]: Ny svensk TV-kanal på Internet =============================== Den svenska TV-kanalen ONTV startar i veckan tablålagda sändningar på Internet. Bakom kanalen står produktionsbolaget Wigelius TV, Bonnier Online och Medieskolan. Från och med 7 januari kommer fyra program i veckan att finnas på nätet och enbart där. De heter "Måndag igen", "Bly", "Polare" och "Fredag hela veckan". Programmen kommer att visas klockan 12 varje dag, och därfter lagras i ONTV:s arkiv för den som vill ha en repris. Enligt ONTV ska det räcka med ett 28.8-modem för att se sändningarna. - Vi har packat sändningarna så hårt det går, men självklart har vi fått kompromissa. Bildkvalitén är långt ifrån så bra som den vi är vana vid. Bildrutan är liten och det blir inga häftiga MTV-effekter. Dessutom har färgskalan fått anpassas efter webläsarnas möjlighter, säger August Taube på Bonnier Online. ONTV:s verksamhet kommer att finansieras med reklam som stoppas in i programmen. URL: http://www.ontv-sverige.com/ (Bidragsgivare: Nevyn / Källa: TT 960104) D R O G E R & D R O G K U L T U R : d r o g e r & d r o g k u l t u r : [16]: Fritt fram att köpa haschfrön på Internet - och polisen står maktlös =============================== - Kanske måste vi ändra lagen, säger Per-Uno Hågestam, chef för span och narkotikaroteln i Stockholms city. Förr sålde den 36-årige före detta psykologen haschpipor i en butik på Södermalm i Stockholm. 14 dagar efter att polisen beslagtagit dem stängde han butiken. Nu bedriver han sin verksamhet på Internet i stället. På sin hemsida säljer han pipor, haschfrön och litteratur om cannabis på postorder. För 750 kronor kan du till exempel köpa frön. Effekten av att röka växten beskrivs: "Får dig snart ner på knäna och tigga efter mer. Den har haft en förödande effekt på människor och lämnat dem uppeggade med ett märkligt flin i ansiktet." - Detta är mycket allvarligt. Han är klart drogliberal och man kan betrakta det han gör som nyrekrytering av narkomaner, säger Per Uno Hågestam. Problemet för polisen är att det inte är olagligt att sälja haschfrön - det är först när plantan kommer ovan jord som innehav blir olagligt. En lag som kan tyckas märklig. - Ja, det håller jag med om. Juridiken och verkligheten går inte alltid hand i hand. Efter nyår ska jag och statsåklagaren Nils-Erik Schultz sätta oss ner och se vad vi kan göra åt saken. Om vi inte kan stoppa verksamheten med de lagar som gäller nu, måste vi lägga ett förslag om en lagändring. Tyvärr tar en sådan så lång tid, förklarar Per Uno Hågestam. Mannen bakom butiken och hemsidan är utbildad psykolog och har i många år arbetat inom vården innan han fick idén att starta butik. I februari i år gick Per Uno Hågestam in i hans butik och beslagtog piporna, 74 stycken. Butiksägaren kallade dem för vattenpipor, Hågestam för haschpipor. Detta ledde till en rad skriverier i pressen. Hovrätten specialgranskade piporna och kom fram till att 59 av dem kunde räknas som haschpipor. - Förmodligen kommer domen att överklagas från båda håll. Jag anser att alla 74 borde kategoriseras som brottsverktyg, säger Hågestam. Och nu figurerar "varorna" på Internet i stället. - Mina kolleger ute i landet ringer till mig när de hittat haschplantor hemma hos ungdomar. I stor omfattning har ungdomarna köpt fröna på hemsidan, säger Hågestam som är klart orolig över spridningen. - Det jäkliga är att det är ungdomar som kommer att råka illa ut och speciellt de i landsorten. I Stockholm får man tag i hasch ändå. Och det är de oskyldiga nyfikna som råkar illa ut, missbrukarna får tag i det på andra ställen, säger han. För ytterligare information om Happy headshop: URL: http://www.sativa.se Email: happy@sativa.se (Bidragsgivare: Zorro / Saxat från Expressen - http://www.expressen.se / Text: Tina Frennstedt) [16]: synpunkter på ecstasyreceptet i FNA #68 =============================== I rubriken sägs att MDA är amfetamin, vilket inte är fallet, skillnaden är metylendioxygruppen på bensenringen som vanligt amfetamin saknar. Effekterna hos MDA sägs ligga ungefär mittemellan dem hos amfetamin och dem hos ecstasy (MDMA). I den beskrivna omvandlingen av safrol till isosafrol går det lika bra att använda NaOH som KOH. Man bör tillsätta samma mängd finsprit (vattenfri) och återloppskoka blandningen ca ett dygn i stället för att använda ångbadet. Safrol kan utvinnas genom destillation av sassafrasolja som utvinns ur sassafrasträdets ved. Safrol finns även i muskot i små mängder, alltför små för att utvinnas dock. Till beskrivningen av konverteringen av isosafrol till MDP-2-P (formic acid = myrsyra) bör tillfogas att reaktionsblandningen bör hållas under 30 grader, då produkten är värmekänslig. För att bli av med vätskekomponenterna i detta steg krävs förmodligen starkare vakuum än en vattensug kan åstadkomma. Räkna med en tidskrävande indunstning. Man kan inte extrahera med 3*75 ml etanol som anges, då etanol och metanol och svavelsyrelösningen är fullständigt blandbara med varandra. Använd eter istället. Metoden att göra MDMA av safrol med HBr är prövad. Den är enklare än ovanstående men farligare, då reaktionen delvis sker i en igensvetsad metallbomb under högt övertryck. Utbytet blir också sämre. Observera att ovanstående synteser är olagliga och riskfyllda, de bör inte utföras av personer som inte har erfarenhet av organiskt syntesarbete. källor: Chemical Abstracts 52, 11965c (1958) Shulgin, Alexander and Ann. PIHKAL - A Chemical Love Story. 1991 Transform Press, Box 13675, Berkerley. CA 94701, USA Focus uppslagsverk. 1958 Almqvist&Wiksell / Gebers (Bidragsgivare: Doktor Drog) P O L I T I K & R E L I G I O N : p o l i t i k & r e l i g i o n : [18]: Djurens Befrielsefront i Finland ansvariga för nya attentat =============================== Den finska "versionen" av Djurens befrielsefront, Eläinten vapautusrintama(EVR), slog till mot det finska bolaget Kymppi-Liha några timmar efter midnatt den 24 december i Åbo. Tre av bolagets långtradare tändes på och totalförstördes. Skadorna uppgår till närmare två miljoner kronor. Bolagets lagerlokal däremot lämnades ifred sånär som på några sprayade slagord, bl.a. "Lämna djuren ifred". Den 30.12. hade ingen ännu blivit gripen. EVR har tidigare bl.a. slagit sönder fönster på pälsaffärer. En affär i Helsingfors fick bl.a. sina fönsterrutor krossade 4 gånger innan de skaffade pansarglas, (med ända resultatet att EVR inte längre lyckas göra lika stora hål i rutorna). Tyvärr har vi ingen aktuell kontaktadress till EVR. (Bidragsgivare: Ennui / Källa: Hufvudstadsbladet 961221) [19]: No Remorse splittras =============================== Den nynazistiska gruppen No Remorse har beslutat sig för att splittras. Läs gruppens ledare, Paul Burnleys, förklaring nedan. Statement on No Remorse 1986 - 1996 By Paul Burnley 1st November 1996 marked the ten year anniversary of the group No Remorse. It was on that date a decade ago that myself, Mark, Archie and Stew got together in Woolwich, South East London for our very first practice. No Remorse has come a long way since then. Their have been many highs and lows along the way, but all through the years the band has remained steadfast and true to its name and its ideals. For a long time now I have seen this ten year milestone as a date upon which the future of No Remorse would be decided. I have thought long and hard about whether the time and commitment would be there to serve the band the way it should be served, or whether it would be best to end it with the dignity and respect it so rightly receives. It is for this reason that I have chosen the latter. No Remorse has fulfilled all that it had first intended, and more. If 'Under The Gods' is the very last No Remorse recording, then I can rest easy in the knowledge that it is one of the bands' greatest musical achievements. After eight LPs and various singles, compilations and spin-offs, I have decided to concentrate my efforts on several other projects, including the 'Kindred Spirit' recordings of which I am very proud to play a part in. If any of my enemies feel that their actions have had any bearing on my decision they are badly mistaken. This is not a retreat, but a dignified end to something that has given me, and my fellow musicians, enormous pride. I would like to end this statement by sincerely thanking everyone who played a part in the story of No Remorse (bar the few that couldn't quite grasp what it was all about), all my friends in Britain, Europe and the Greater World and especially Ian Stuart (for eternal inspiration), Nordland and Resistance for showing faith in No Remorse when all around were blinded by lies and their own mis-judgement. YOU ARE THE MUSIC ! - WE'RE JUST THE BAND ! For Blood, Honour and the Glory of Skrewdriver Paul Burnley. NO REMORSE. N O T I S E R : n o t i s e r : [20]: Tjuvar bröt sig in på fängelse =============================== Tjuvar kom över datorer för 400 000 kr vid ett inbrott i helgen - på ett fängelse. Polisen tror att det är ett s.k. insiderjobb. Datorerna försvann från Brinkebergsanstalten i Vänersborg. - Ja, man tror inte att det är sant, suckar Åke Bjärkemyr, spaningschef vid polisen i Vänersborg. Någon gång från lördag natt till måndag morgon har två eller kanske fler personer tagit sig in i fängelset. Först klippte de upp staketet runt fängelset - exakt vid den döda vinkel dit övervakningskamerorna inte når. Därefter bröt de upp några olarmade dörrar in till tryckeriet där fångarna arbetar. Där fanns också de nio hårddiskar och fyra bildskärmar som tjuvarna tog med sig. Stöldgodset bar man ut samma väg som man kom, genom ett litet skogsområde och så lastades allt sannolikt över i en väntande bil. Där slutar alla spår. - Helt klart ett insiderjobb. Antingen är det några som suttit på anstalten tidigare eller också har de fått informationen inifrån, säger Åke Bjärkemyr till TT. - Att de rymmer är väl en sak. Men ett inbrott på en sluten anstalt. Vad som helst hade kunnat hända. Vakterna gör stickprov varje natt, tänk om en ensam vakt hade blivit övermannad. Det hade kunnat slutat med att man tagit gisslan och släppt ut alla. Bjärkemyr har gott hopp om att gripa tjuvarna. - I de här kretsarna är det status att bryta sig in på ett fängelse. Det kommer fram vem som gjort det. Men att leta fingeravtryck tror han inte mycket på. - De fingeravtryck som finns där inne de går ju till tjuvar allihop. (Bidragsgivare: Zorro / Saxat från: Aftonbladet - http://www.aftonbladet.se / Text: Annika Hansson/TT) [21]: Operation Sankt-Bernard bistår berusade bilister =============================== Franska nyårsfirare som firade alltför energiskt kunde få hjälp att ta sig hem med bilen under nyårsnatten. Gratis. Den så kallade Operation Sankt-Bernard omfattar numera cirka 2 000 frivilliga chaufförer. Tillsammans ska de se till att överförfriskade fransmän kommer hem oskadda under de timmar som brukar vara de farligaste under hela året på de franska vägarna: mellan midnatt och klockan åtta på nyårsdagens morgon. Projektet drogs i gång - efter kanadensisk förebild - i Strasbourg 1990. 1994 fanns det 200 Sankt-Bernardschaufförer och förra året hade 1 500 frivilliga anmält sig. När någon begär assistans kommer tre hjälpare: en kör festprissens bil, en sitter i baksätet med prissen själv och den tredje kör en eskortbil, så att trion sedan kan bege sig till nästa nyårsfirare med körproblem. Röda korset och biltidningen Autoplus står bakom projektet. (Bidragsgivare: Zorro / Saxat från: Aftonbladet - http://www.aftonbladet.se ) [22]: Irriterad pappa lade spädbarn i frysen =============================== En man i 30-årsåldern, hemmahörande i Ljungby polisdistrikt, har häktats, misstänkt bland annat för att ha lagt sitt tre månader gamla barn i 18-gradig kyla i frysen. Brottet ska ha skett i somras, men mamman har inte vågat anmäla det förrän nu. Kvinnan fann sitt barn gnyende inne i frysen, uppger Göteborgs-Tidningen. Kvinnan har berättat att pappan blev irriterad på sitt barn och därför lade in det i frysen. Hur länge barnet låg i frysen är oklart. Enligt mamman var delar av barnets hud fastfruset när hon fann det. Men barnet tycks inte ha fått några kroppsliga bestående men av det inträffade. Kvinnan var rädd för mannen men har nu för polisen berättat om åratal av misshandel och psykiskt tortyr. Hennes berättelse om barnet i frysen styrks av uppgifter från andra personer, enligt polisen. Pappan häktades före julhelgen. Mannen ska också, enligt mamman, vid ett annat tillfälle ha stoppat en hoprullad strumpa i barnets mun när barnet skrek. Ljungbypolisen uppgav för TT på tisdagsmorgonen att mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel, grovt olaga hot, grovt olaga tvång och grovt narkotikabrott. (TT) (Bidragsgivare: Zorro / Saxat från: Aftonbladet - http://www.aftonbladet.se/ ) [23]: Glöm årsskiftet - det är sekelskiftet som gäller =============================== Proffsfirarna blickar redan framåt. Tre år, närmare bestämt. Mot år 2000. Det är då globen ska slå klackarna i taket på allvar. Räcker champagnen? Sorry, men nyårsafton 1996 är mest ett avstamp. En av alla d e s s a nyårsaftnar. Eller som TV-underhållaren Dean Martin, mannen som alltid hade en draja i handen i rutan, brukade säga: - Amatörernas afton. Fast även Dean Martin hade kanske gjort avsteg från sin princip att aldrig dricka på en nyårsafton om han bara fått uppleva år 2000. Det tycks ju som om världen fått fnatt i förtid. Globen runt pågår en gigantisk kapplöpning om att hinna först till fönsterbord i 24 olika tidszoner. Johannes Bergh i Stockholm är minsann inte ensam. Han bokade Kaknästornet för sig och sina polare sommaren 1995. Bergh har en "syster" i Portland på den amerikanska nordvästkusten. Wendy Warren reserverade Seattles berömda Space Needle redan 1991. Kostnaden delar hon med de 15 andra familjer som är specialinbjudna. Engelsmannen David Banford garderade sig redan 1982. Han har ett sällskap för 100 personer. 1982 plöjde han och hans gamla vänner ner 70 000 kronor i grundavgift. 18 år senare kan de räkna med dubbelhytter ombord på lyxkryssningsfartyget Queen Elizabeth II. Utgångshamn: Barbados i Västindien. Advokaten Melvin Belli i New Orleans hade inte lika stor lycka. I New York Times berättas hur han 1985 bokade det japanska rummet på stans innekrog Antoine's. Men Belli avled hastigt i somras. - Fast hans vänner kommer och en stol ska stå tom till hans ära, säger Kermit Cosse, en av restaurangens chefer. Andra gör anspråk på de första solstrålarna år 2000. Som Pitts Island utanför Nya Zeeland. I det området, där den internationella datumgränsen löper genom Stilla havet, kommer segelbåtar, kryssningsfartyg och Concordes att tävla om havs- och luftutrymme. Skickliga navigatörer kommer att guppa på farvatten där det går att promenera från fören till aktern på en båt samtidigt som man går från 1999 till 2000. Och sen, håll i hatten nu, tillbaka till det gamla årtusendet igen för några korta ögonblick. Konserter och partyn planeras från Mount Fuji i Japan till Taj Mahal i Indien, från kinesiska muren till en grotta vid Nordkap, från djungelläger i Afrika till jetsetstranden Copacabana i Rio de Janeiro. De nyårssugna här i New York kommer att fira globalt på Times Square och i massor av timmar. På gigantiska TV-skärmar ska det gå att se hur folk i världens samtliga 24 olika tidszoner firar in år 2000. Beslutsångest redan? Tja, då kan ni alltid skjuta upp firarbeslutet ett år till. De riktigt petnoga vet ju att nästa årtusende officiellt sett börjar vid årsskiftet 2001. Så dags bör globen ha hämtat sig från baksmällan. (Bidragsgivare: Zorro / Källa saknas) [24]: Fred på jorden med McDonalds =============================== Big Mac kan ge fred och stabilitet, allt enligt en artikel i New York Times. Tidningens reporter Thomas Friedman har undersökt i vilka länder McDonald's etablerat sig och om någon av dessa länder därefter varit inblandade i internationella konflikter. Uppenbarligen ger snabbmaten ro i kropp och själ. Friedman hittade inte en enda krigisk McDonald's-nation. Hans förklaring är följande: "När ett land når en viss nivå av välstånd och får en medelklass stor nog för att man ska starta en McDonald's blir landet ett McDonald's-land. Och människor i McDonald's-länder vill inte kriga - dom vill köa för att få sin hamburgare..." I dag består McDonald's förenta nationer av 101 länder. Bland snabbmatsunionens medlemmar finns gamla fiender som Frankrike och Tyskland, Kina och Japan, Grekland och Turkiet, Ryssland och stora delar av före detta östblocket. I Mellan Östern har McDonald's expanderat försiktigt, i takt med att stabiliteten ökat i området. Å andra sidan är det typiskt att hamburgerkedjan hållit sig borta från större delen av det forna Jugoslavien och Afrika. Man kan naturligtvis le en smula överseende åt Thomas Friedmans teori (och den har sina brister, bland annat att den inte inbegriper inbördeskrig), men förutom att den betonar värdet av ekonomisk stabilitet tycker jag att den innehåller ytterligare en poäng: Hamburger- och kulturimperalism, spridd genom en global masskultur, behöver inte enbart och alltid vara av ondo. (Bifragsgivare: Zorro / Källa saknas) Ö V R I G T : ö v r i g t : [25]: veckans civila polisbil =============================== PKE 781, Volvo 850 GL, Vit, Uppsala [26]: Hans Scheike - nu även på Internet =============================== Hans Scheike - som i media är mer känd under namnet "sektledaren" - finns nu även på Internet. Förrutom möjligheten att kunna kommunicera, så har Scheike även gjort en egen hemsida där han säljer videofilmer m.m. Ang. Internet, så skriver Scheike följande till Flashback: "Det mänskliga samhället behöver en skara drömmare, profeter, tjänare och gycklare i sin mitt, men varifrån ska denna skara komma?", så skrev för en hel del år sedan teologen Harvey Cox. Och nog kan man undra det. Det som är annorlunda, nytt, unikt, stoppas så gott som överallt. Av moralister, av normer, av dumhet, av ängsliga chefredaktörer, av beskäftiga myndighetspersoner, av det invandas beskyddare. Kanske är vissa vägar inom Internet en möjlighet? Förutom den skara som Harvey Cox talar om, behövs rebellen. "Vad rebellen framför allt söker är en inre förändring av attityder, känslor och synsätt hos de människor han vigt sig åt. Rebellen revolterar för en vision av livet och samhället som han är övertygad om har avgörande betydelse för honom själv och hans medmänniskor. Rebellen gör nämligen vad andra skulle vilja göra. Men inte vågar." Så presenteras rebellen av psykologen Rollo May. En skön och fin inriktning, där Internet kan skapa möjligheter för rebellen att komma till tals. Och skapa ett förverkligande. Jag tror det. Det är därför jag och mina kvinnor nu finns tillgängliga på Internet. Tillsammans med andra rebeller, drömmare, profeter, tjänare och gycklare. Varma hälsningar Hans Scheike Ytterligare information: Adress: Hans Scheike, Box 7, 714 21 Kopparberg Email: scheike@algonet.se URL: http://www.algonet.se/~scheike/ [27]: Vinnarna i FNA's free sppech tävling IV: =============================== Att utse de 7 personer som tillfört Flashback & FNA mest under oktober t.o.m. december har givetvis inte varit någon lätt uppgift. Men här är de sju som jag kommit fram till: o2o: Höll oss under hösten informerade om Telias interna nyhetsbrev "Telia Nära Nyhetsbrev", vilket resulterade i ett flertal rubriker, (i såväl FNA som i landets kvälls- och IT-tidningar). Angel of Death: Informerade oss bl.a. om att "Lokets mobilsvar blivit hackad" (som sedan även uppmärksammades av en av kvällstidningarna) samt "Hur man får 2 liter starkt vin på 1 vecka". mArXx: Skickade in ett flertal bidrag, men det var "seriemördarlistan" som var den avgörande orsaken. En översättning så lång, att FNA blev tvungna att dela upp den i två nummer. Åke B Ekroth: Skickade in bidraget "Myten om Absint och malörtens mystik" som han själv hade skrivit. Mattias: Översatte "Cyber Patrols censurlista" som därmed gav en mer förstålig överblick i hur censurverktygen "tänker". DrLudwig Shaddack: Förrutom att han har bidraget med ett flertal "passwords till kommersiella sexsidor" och div. "crackade serienummer" så har han skickat oss över 12 MB med program som inom kort kommer att läggas upp i Flashbacks FTP-arkiv. Observera dock att dessa skickades EFTER att han hade skickat oss en lista över samtliga program, och där vi sedan kryssade för vilka program vi ville ha. Dronken: Som skickat in ett hundratal tips på olika fungerande warez-siter. Dvs. platser på internet där det sprids kommersiella program ifrån. Övriga bidragsgivare som varit nära en vinst är bl.a. Ennui, tZ, Birdy och e.t. I en helt egen division spelar givetvis de som översätter FNA till tyska resp. engelska varje vecka. Förhoppningsvis får jag skapa något bonuspris eller dyl. till dessa bidragsgivare i framtiden. Till de som vunnit: Kontakta FNA (fna@flashback.se) under veckan med en topplista över de 3 priser du önskar att vinna helst. Priserna finns att läsa på: http://www.flashback.se/tavling/ [28]: PS. Kolla in =============================== Polisen: http://www.police.se/ (Är detta ett skämt eller? Sidorna är oläsliga!!!) Asta Kask: http://hem.passagen.se/gromit/index.htm (svensk version) http://www4.torget.se/users/g/gromit/index.html (engelsk version) (Två Astasidor, gjorda av gamla Asta Kask-basisten Ernie) (Bidragsgivare: Erik & Ernie) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vet du om någon intressant nyhet, eller känner till någon kul notis. Maila den då gärna till: fna@flashback.se. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K : email: fna@flashback.se / flashback@flashback.se www: http://www.flashback.se irc: #flashback (EFNet) ftp: ftp.flashback.se gopher: gopher.flashback.se + + + prenumeration på fna (flashback news agency): gratis (!!!) prenumeration på flashback - sverige (3 nummer): 150kr (självkostnadspris). stödprenumeration på flashback (3 nummer): 200kr. prenumeration på flashback - norden (3 nummer): 200kr. prenumeration på flashback - europa (3 nummer): 225kr. prenumeration på flashback - världen (3 nummer): 250kr. postgiro: 39 64 28-5. bankgiro: 5355-6866 postadress: flashback, box 676, 114 79 stockholm, sverige +++ Avsluta din prenumeration genom meddelandet: "unsubscribe FNA". Påbörja ny prenumeration genom meddelandet: "subscribe FNA". © no copyright / no rights reserved - flashback 1997 ==========E==N==D=====F==I==L==E=====================================