____________________________________________________________________________ FLASHBACK NEWS AGENCY v.1 #7 -951001 - Email: empire@oden.se Redaktör: Jan Axelsson. Utgivare: Flashback Magazine, Box 676, 114 79 Stockholm Avslutande din prenumeration genom meddelandet: "unsubscribe FNA". Påbörja din prenumeration genom meddelandet: "subscribe FNA". ____________________________________________________________________________ * SIEWERT ÖHOLM UTTALAR SIG OM FLASHBACK I TV!!! Torsdagen den 5:e Oktober klockan 20.30 är Siewert Öholm inbjuden till TV2´s Månsson och Media för att diskutera tidningen Flashback, (som i sitt senaste nummer bl.a. publicerar en rättegångsdom där Siewert är åtalad för otukt med barn, försök till våldtäkt m.m.). Förrutom detta kommer ett nästan fem minuters långt inslag om tidningen att visas. Repris 9:e och 11:e Oktober. * TRE "ÖVERDOSER" PÅ MAGIC MUSHROOMS I VECKAN!!! Tre killar från Kramfors förgiftades i veckan när de försökte droga sig med Magic Mushrooms. Experimentet slutade med att de tre, i 20-årsålderns, hamnade på Sollefteå sjukhus. De tre hade dock tur, och kommer att klara sig utan framtida men. * FLASHBACK ANMÄLD TILL P.O. - PART 2!!! För några veckor sedan berättade vi att en av de utpekade våldtäktsmännen i Flashback #3 hade anmält tidningen Flashback till P.O. (Pressombudsmannen). Flashback har eftåt bl.a. skickat en förklaring till utpekandet, vilket bl.a. ledde till följande brev från den upprörde (f.d. ?) våldtäktsmannen: Dnr 280/95 Angående yttrande från tidningen Flashback. Tidningen påstår att dess målsättning är att sprida och offentliggöra information som tidningen anser har ett allmänvärde. Tvärtom jag anser att det är tydligt att tidningen har inte velat diskutera själva ämnet som i sig kan ha ett allmänvärde. Men det som jag vänder mig starkt emot är att tidningen valde istället att exponera hela min identitet och därmed utsatte mig för onödig risk med fara för liv och hälsa. Redaktörens yttrande är i stort sätt att försök att lasta över tidningens ansvar på dess läsare: "Att läsare av Flashback sedan tar lagen i egna händer och mordhotar offer i tidningen är givetvis beklagligt, och absolut inte tidningens baktanke". Jag finner ingen förmildrande omständighet i redaktörens yttrande, tvärtom han insinuerar att Flashback skulle vara ett bättre forum på att avgöra i brottsmål än landets domstolar: "Flashback vill istället visa det absurda i rättsväsendet där exempelvis grova våldtäktsmän klarar sig med skyddstillsyn". Jag har inget emot att tidningen vill visa "det absurda i rättsväsendet" eller visa det som är rätt alt. absurd i min dom. Men så har inte skett. Tidningen har istället valt att publicera allt data rörande min person enbart för att hänga ut mig på ett förlegat sätt som hör inte hemma i dagens rättssamhälle. Om nu detta inte var tidningens baktanke, varför i Herrens namn anstränga sig för att komma åt mitt foto genom att köpa en kopia av mitt senaste passansökan från rikspolisstyrelsen!!! Ytterligare bevis på tidningens baktanke är att deras artikel saknar foto på dem som blev utvisade och på dem som avled. Redaktören förtydligar sin makt arrogans när han gör gällande att det är inte hans sak om tidningens läsare mordhotar mig. Och med facit i hand jag kan erkänna att Flashback artikel visserligen hade stor makt för att förstöra mitt liv. Allt jag vet med säkerhet är att jag levde ett tryggt liv ända tills Flashback nr 3 kom ut för att snabbt se hur min tillvarå slogs i spillo. Därför det är utom allt tvivel att tidningen ensam bär ansvaret för att ha utsatt mig för stor risk förenad med fara för mitt liv och säkerhet. Slutligen jag önskar att ingen ska behöva uppleva det som tidningen utsatte mig för. Därför jag anser att lämpliga åtgärder bör tas mot Flashback så att liknande får aldrig hända igen. Dessutom jag finner det skälig att yrka på ersättning för dem kostnader som tidningen indirekt har tillfogat mig, i form av spårning av hoten hos Telia, byte av telefonnummer mm. plus eventuell kostnad för byte av identitet och byte av bostad. Med vänlig hälsning Mohamed Bennaceur Tisslingeplan 48 (2tr) 163 61 Spånga Om du vill läsa Mohameds första brev, Flashbacks försvar och kommande utlåtanden m.m. så kolla under "arkiv" på Flashbacks hemsida. * PASSIV RÖKNING GER INTE CANCER!!! I torsdags (den 28:e September) kritiserade Ingemar Nordin på DN Debatt larmrapporterna om passiv rökning. Rubriken är "Passiv rökning ger inte cancer". Expressen lyckades sammanfatta Nordins artikel på ett ganska bra sätt. Där kunde man under rubriken "Ett rasande angrepp på alla rökmotståndare" läsa: Passiv rökning ger inte cancer. Och det är näst intill barbariskt att inte tolerera rökares beteende. Det skriver docent Ingemar Nordin på DN Debatt i dag. Artikeln är ett rasande angrepp på antirökanhängare. Nordin anser att rökare är direkt förföljda, inte minst sedan universiteten förbjudit rökning inte bara i undervisningslokaler och korridorer utan också i lärarnas egna tjänsterum. I sin artikeln skriver han: "Visst finns det undersökningar som pekar på en viss, mycket liten, korrelation (samband, Expressens anmärkning) mellan passiv rökning och lungcancer. Men det finns också undersökningar som visar att det inte föreligger något sådant samband alls." Ingemar Nordin är filosofie doktor och docent, Tema hälsa och Samhälle vid Linköpings Universitet. Han tror att drivkraften bakom antirökkampanjerna är av moralisk karaktär. "Rökning är något fult, onaturligt, illaluktande, smutsigt. Ja det är något ont. Därför måste samhället renas från smutsen. Det handlar om en etnisk rensning av rökarna som kulturgrupp". Expressen har sökt Ingemar Nordin men inte lyckats nå honom. Vi vet således inte om han är rökare eller inte. Nå, hur är det nu. Någon som tror att Ingemar röker? * GATEAVISA FINNS NU ÄVEN PÅ INTERNET!!! Den ypperligt bra och mycket läsvärda norska undergroundtidningen Gateavisa finns numera även på internet. Flashback har aldrig haft några förebilder, men skulle vi ha någon så är det garanterat Gateavisa. Tidningen har funnits i över 25 år och totalt givit ut över 150 nummer. Alltid drogliberal, alltid underground och alltid läsvärd. Kolla in deras hemsida: http://www.wit.no/wit/GA/ * MEDIA FORTSÄTTER ATT UPPMÄRKSAMMA FLASHBACK!!! I senaste numret av "Sveriges största studenttidning" IQ Vägvisaren ägnar man ett heluppslag åt tidningen, med rubriken "FLASHBACK ...ger tryckfriheten vad den tål!". IQ Vägvisaren finns att hämta gratis på landets alla högskolor. Vet du om någon intressant nyhet, eller känner till någon kul notis. Förmedla den då gärna till FNA: empire@oden.se ____________________________________________________________________________ Homepage: http://www.oden.se/~empire/nyheter.html Adress: Flashback News Agency, Box 676, 114 79 Stockholm