************************************************************************** FNA - Flashback News Agency #83 | vol.3 no.15 | 12 Maj 1997 | Gratis Antal Prenumeranter: 33.377 (+1001) | Redaktör: Jan Axelsson ************************************************************************** i n n e h å l l : 1 ledare [redaktörens förord] 2 feedback [läsarbrev & reaktioner] 3 fna debatt | zagato: polisens arbetsmetoder h a c k i n g / c o m p u t e r u n d e r g r o u n d / i t : 4 internetfusk bekymrar inte skolverket 5 eu vill censurera internet 6 hack: smygtitta på cnn´s svenska arkiv 7 veckans warez siter 8 veckans hackade hemsidor: gjallarhornet & scan 9 panik återupplivad i veckan 10 algonet spred 400 (!) känsliga e-mail till fel personer 11 #telia020 - ny kanal där gratiskonton från Telia sprids 12 piratversioner av windows 97 13 passwords till kommersiella sexsidor [280 stycken] 14 backdoor till amateur and teen kingdoom 15 tele2 vs. polisen 16 link exchange förbjuder länkar till flashback d r o g e r & d r o g k u l t u r : 17 popbandet wild child hade med sig 45 kilo hasch 18 poppers - förbjuds i sverige om två veckor 19 sex partiledare tar strid för systembolagets monopol 20 påtända polismän greps av kolleger p o l i t i k & t e r r o r i s m : 21 white pride defence fund 22 gränslösa ´97 23 rfsl uppmanar till bojkott av always resor 24 burn, police, burn! (pressmeddelande) 25 riksfronten läggs ned 26 sjöbopartiet - nu även på internet u n d e r g r o u n d : 27 torskar som köper prostituerade visas upp på norsk hemsida m u s i k / f i l m / k o n s t / l i t t e r a t u r : 28 eddie murphy i sexskandal 29 andres serrano skildrar amsterdams undergroundvärld 30 0-budget filmfestival 31 skottskadad dörr för inte säljas ö v r i g t : 32 reglering av säpos registrering föreslås 33 falskt pass per postorder 34 berusad sköt med pilbåge från balkong 35 hells angels får skydd av lagen 36 16-åring terroriserade hel stadsdel 37 amsterdam köper gamla bordeller 38 heta linjen är tillbaka 39 radannonser 40 ps. kolla in | veckans länkar ************************************************************************** MEDARBETARE | FNA #83: Anders, Bleeze, Bo, dreeze, drunken, Emil, Figge, Fleinur, fredrik, Gunnar, HanZi, James, Johan, Jonas D, JOBE, Mattias, Micke, mightymuz, NWO, Ola, Panik, PepZi/F0Xx/Wiggly/cTT, Peter, Prophet of ´99, Rat, Rob, Robert.P., root xs, skankenstein, Stefan, Stonefree, Thallion, t0mp@, WHiZKaZ/fR0LiC! & Zagato,m.fl. ************************************************************************** [1]: Ledare =============================== Ett upprepande av tidigare saker som jag tidigare tagit upp... Det är helt OK att sprida FNA. Att lägga upp den på sin hemsida, ge ut den i pappersformat eller på CD-Rom. Det är givetvis också helt OK att sprida FNA till vänner och till olika nyhetsgrupper m.m. Att stjäla artiklar - urdrag eller i sin helhet - är också helt OK. Copyright är för fegisar. Men ange ALLTID källa! Denna vecka har jag även gett alla porrtörstande människor som tjatar om passwords lite extra godis. Men jubla inte i onödan. Jag har inga planer på att skicka ut närmare 300 passwords varje vecka. Men eftersom förra veckans FNA var så tunn, och eftersom vissa porrföretag hotot om att de skall kontakta FBI (oj, vad rädda vi blir), så kunde jag inte hålla mig. Nästa FNA kommer om två veckor, och Flashback #4 kommer i juni. Passwords kommer att skickas ut till samtliga prenumeranter om två veckor. Ny rutiner har gjorts, vilket resulterat i vissa dröjsmål. I övrigt är snart Flashback #4 helt slutsåld. Ha det bra... Jan Axelsson jan.axelsson@flashback.se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2]: Feedback =============================== # Drog information [Stonefree] Ang. Morning Glories, Blomman för Dagen, Heavenly Blue, Pearly Gates, Wedding Bells, Summer Skies, Blue Star, Scarlet O´Hara...... lat. Ipomoea Violacea, Ipomoea Purpurea, Ipomoea Tricolor etc. I uppslagsboken DROGER A-Ö, Tunving/Nordegren, Natur och Kultur 1993, kan man läsa följande: "Blomman för dagen, ipomoea purpurea. Fröna innehåller hallucinogena alkaloider. Missbruksvågor främst bland tonåringar uppstår ibland, och fröhandlare uppmanas då att vara försiktiga vid försäljning. Berusningseffekten är dock relativt måttlig jämfört med andra hallucinogena växter. Ruset karaktäriseras främst av synhallucinationer. Symtom vid överdos kan vara smärtor i magen, oro, synstörningar och vidgade pupiller (pupilldilatation). Åtgärder vid överdos är att framkalla kräkning, ge kol och uppsöka sjukhus." citat ur Flashback: >Vad som är värt att poängteras när det gäller Blomman för dagen, eller >Morning Glory, är att fröna som säljs i handeln ofta kan vara besprutade >med lite konstiga kemikalier, så att den person som stoppar i sig fröna mår >illa och har svårt att sova. "ofta kan vara besprutade med lite konstiga kemikalier" Enligt min absoluta övertygelse bör man fundera ordentligt på vad det kan innebära. Fröna är ju producerade för att man ska få vackra blommor, som inte ska vara mottagliga för sjukdomar, insekter, parasiter... Man har ju inte haft en tanke på att det handlar om livsmedel, att folk faktiskt tänker äta dem. Följaktligen kan de ju vara, och är det sannolikt, besprutade med allsköns skumma, läskiga, växtgifter och gödningsmedel. Olika prylar beroende på var de kommer ifrån. Det finns ju fortfarande länder som använder DDT och andra skitläskiga gifter. När det gäller t ex DDT är "lite konstiga kemikalier" ett jävligt kraftigt understatement. På aztekernas tid fanns inte detta problem... En annan bok som heter Psychedelics Encyclopedia skriver så här: citat: "The First Book of Sacraments" of the Church of the Tree of life: Some people experience nausea during the first hour. Large doses are not recommended. It is not advisable for people with a history of hepatitis, jaundice, or other serious liver disease to take [these] lysergic acid amides. slut citat När en bok som Psychedelics Encyclopedia varnar för något bör det tas på stort allvar. P.E. utfärdar ju inte varningar i första taget... Och en "history of hepatitis" kan folk ha utan att ha haft några tydligasymtom, alltså utan att veta om det - även om det inte är sååå vanligt. Hey, hey, hey - be careful out there... -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # Re: Re: Stink Bomb [Thallion] >>Vätesuperoxid finns knappast att köpa i ren form > >Gå bara in på ett apotek!!! Där finns Vätesuperoxidkoncentrat, men det >krävs att man är myndig för att inhandla denna tandhälso-artikel, som >jag tror är 93%-ig.... Haha! Det finns ingen kraftigare väteperoxid i salu till privatpersoner än den 35% som finns i färghandeln. Apoteket säljer bl.a 30% väteperoxid bakom disk, och eventuellt också den vanliga 3% som alla dagligvarubutiker säljer. RENHETEN är väl nära 100% för alla sorterna, men alla fabrikaten är UTSPÄDDA med vatten till respektive halt av säkerhetsskäl. 99% H2O2 är explosivt och synnerligen hälsoskadlig. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [3]: FNA Debatt | Zagato: Polisens arbetsmetoder =============================== Vanligt folk åker fast för olika förseelser från bagatellbrott till mycket grova brott och grunden i allt väsentligt inför kommande åtal och rättegång är densamma, dvs polisen producerar en förundersökning och de uppgifter som lämnas där ligger till grund för åtalet. Därvid förväntar sig den misstänkte att polisen gör en opartisk utredning. Så långt är det mesta frid och fröjd frånsett att redan i samband med rapporteringen av brottet kan polisen ha begått något fel eller vara opartisk eftersom en av polisens främsta uppgifter är att rapportera brott. Exempel på fel kan vara förväxling av misstänkta, att polisen begår egna brott som man försöker dölja samt att polisen från början bestämt sig att någon är skyldig och talet om att den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta ter sig en smula tveksamt. Men vad händer om polisen inte har rent mjöl i påsen? Ibland kan ju polisen själva begå brott i sin iver och rättfärdighet att sätta fast folk genom brottsprovokation eller genom "okonventionella arbetsmetoder" som det så fint kallas när polisen begår brott enligt tesen "ändamålet helgar medlen" och då blir polisens brott grövre än den misstänktes. Redan här kan systemet producera en rättshaverist genom att polisen både har "rätt" och möjlighet att lägga tillrätta bevisning och ta bort bevisning som är till nackdel för dem. Åklagare och Tingsrätt godtar sedan dessa uppgifter som sanna eftersom man utgår från att polisen aldrig lämnar oriktiga uppgifter och åtalet bygger på förundersökningsmaterialet. Felaktiga och osanna uppgifter kan ju ruinera den bästa polismans karriär och här börjar det verkligt besvärliga för den misstänkte eftersom polismannens trovärdighet ytterst sällan ifrågasätts av skälet varför skulle en enskild polisman riskera så mycket för något där han inte ens känner den misstänkte. Det är även i det här skedet den berömda kårandan kommer in och polisen håller ihop och skyddar varandra för att felaktiga och för polisen besvärande uppgifter ej ska komma fram genom deras märkliga förmåga att inget ha sett, hört eller minnas. Det får väl tydas som ett exempel på den allmänna moral- och etikupplösningen att ingen av de högre polischeferna på de senaste tio åren avgått av naturliga orsaker utan flera har tvingats lämna sina befattningar efter misstankar om brott, någon är ju också dömd för urkundsförfalskning och osant intygande, så varför skulle den enskilde polismannen vara bättre än sina chefer? Anmälan och misstankar om brott begångna av poliser ökar i en oroväckande takt. Den senaste tiden har vi sett flera exempel på misstanke om skattebrott, stöld från intagna, misshandel, rattfylleri, narkotikabrott, sexövergrepp för att nämna något. Talet om att gå till botten med brottsliga poliser klingar falskt eftersom ett fåtal utreds, ett färre antal åtalas och ytterst få leder till fällande dom och enligt polisens eget förmenande för att man är oskyldig men enligt utredarna (oftast polisen själva) och anmälarna för att "brott kan ej styrkas". Med detta avses i detta sammanhang att det ej går att bevisa polismannens brott. När så möjligheterna att överklaga tingsrättsdomar till högre instans ,(redan tidigare krävs prövningstillstånd för bötesföreträdelser,) tas bort förväntas en kraftig ökning av antalet som inte känner sig ha fått en rättvis prövning av sitt fall och som samhällets rättsföreträdare därmed tvingar in i skaran av "rättshaverister" för att de inte kan bevisa sin oskuld på samma sätt som misstänkta poliser. Zagato Ingenjör och dömd på felaktiga och osanna uppgifter. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Vill du skriva en debattartikel? FNA publ. varje vecka en ny debattartikel. Skicka debattartikelarna till: fna@flashback.se --------------------------------------------------------------------------- H A C K I N G / C O M P U T E R U N D E R G R O U N D / I T : h a c k i n g / c o m p u t e r u n d e r g r o u n d / i t : --------------------------------------------------------------------------- [4]: Internetfusk bekymrar inte Skolverket =============================== Det förekommer ett omfattande fusk vid de nationella proven i gymnasieskolan. Eftersom proven ges vid olika tillfällen hinner de elever som vill förbereda sig genom att läsa frågor och svar på Internet, hävdar några lärare i Linköping. - När flera elever, vars svagheter man känner sedan ett par år, plötsligt får alla rätt på ett svårt prov, då är det något som inte stämmer, säger Catarina Bennedich, lärare vid Berzeliusskolan i Linköping, till Östgöta-Correspondenten. - Att inte ge proven på samma dag är att inbjuda till fusk. Eleverna ringer till varandra och enligt ett envist rykte finns det mycket att hämta på Internet, fortsätter hon. Forna tiders centralprov, som gavs på samma dag vid alla skolor i landet, har ersatts av de nationella proven som utarbetas av skolverket. Skolverket tänker inte kartlägga fusket vid de nationella proven i gymnasieskolan och planerar inte heller att göra om pro ven. - Det är bra att fusket uppmärksammas. Men de nationella proven är ett diagnostiskt material som ska ge läraren en vink om hur långt eleverna har kommit i olika ämnen. De ska inte ligga till grund för betygen och har inte samma betydelse som de gamla centralproven, säger till TT Birgitta Fredander, ansvarig för de nationella proven på skolverket. Enligt verkets direktiv får skolorna ge årets nationella prov i svenska under perioden 7 april till 16 maj. Proven i engelska hölls under två veckor i april. (Källa: TT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5]: EU vill censurera Internet =============================== Europaparlamentet diskuterade nyligen åtgärder mot porr, pedofili och rasistiskt material på Internet och uppmanade till en samlad europeisk och internationell aktion. Väl medvetna om svårigheterna att bevaka nätet, föreslog man en flora av olika ageranden; dels uppmanade man marknaden till att bli mera medveten och själv ta ansvar för det innehåll som förmedlas över nätet, vidare föreslogs särskilda team av "cybersnokar" som rotar upp misshälligheter - en teknik som till viss del redan används i Storbritannien och Nederländerna. Dessutom efterlystes internationella avtal med vilka man skulle kunna åtala kriminellt utnyttjande av Internet. Vissa parlamentsledamöter föreslog att Internetleverantörer skulle kunna hållas ansvariga om olagligt material förmedlades via deras servrar och om de avhållit sig från att avlägsna materialet. Detta återspeglar den i Tyskland pågående processen mot CompuServes förre tysklandschef. Denna utveckling oroar en del Internetleverantörer som anser att de borde ges samma behandling som telekommunikationsföretag - som knappast åtalas om brottslingar kontaktar varandra på telefon. EU-parlamentets ledamöter uttryckte sin erkänsla för det känsliga avvägandet mellan beskydd och censur och betonade att "yttrandefrihet är en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle". (Källa: Uppsnappat) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [6]: Hack: smygtitta på CNN´s svenska arkiv =============================== Här kommer ett trevligt litet tips för den som är sugen på framtiden - adressen till Svenska CNN´s "försöksarkiv". I indexet ligger lite sidor och jox som de nyanställda har lagt upp, som ett exempel på hur det kommer att se ut när Svenska CNN (som för övrigt kommer att ligga under Passagen) kommer att dra igång. URL: http://www.cnn.com/development/svenska (Bidragsgivare: Prophet of ´99) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [7]: Veckans warez siter =============================== 129.206.100.129/incoming/xwvtf.zip XWing Vs Tie Fighter (i en Zip) 129.186.76.115 L: leech P: warez ARJ2.8 ReG, Front Page 97 Final , ProcommPlus95, hot metal3, omni page pro7, VirtualCD, FirstAID 97, Liquid Motion Pro 0114. Win Arj v2.2 Regged, SoftRAM95, webcompass, Death Rally, Might&magic2, NBA Live 97, destruction derby 2, ms flightsim97, Hi Res Patch for Destruction Derby 2, MS Soccer, MDK, Monster Truck Madness, Need for Speed 2, NFS2 Fix, Raystudio, Kai´s PowerGoo, DirectX Final 3.0, eyecandy, Series 1 Filters for Photoshop 3.X, 217 photoshop plugins, 3D Animation, Corel Dream 3D 130.127.51.16 l:warez p:warez KPT 3.02, Nt Tools 2, Real Audio Player Plus 3.0, 3ds Max, Web Compass, Super Voice, DragonDictate, Beavis & Butthead Desktop Toys, FXP 7.01 Pro, IBM voice type, Bryce2, World Craft Quake Editor, KPGoo4, norton utils20, MAILBOMB, WinRAR 2.01 released 4-10, MS Proxy Server 1.1, Mephis 1423, winsock fix, MS VB 5 Enterprise Ed FINAL, Mcafee Qbakup W Seagate Direct Tape Access, Borland C++ 5.0, Samplitude Master 24 bit version, Real Video 4.0, memphis 1423, MS Component Mgr VB, CpuDoubler, Memphis Beta expiry cracks for 1415, Chromatica Plugin for Photoshop, MS Office 97 Clipart, Agletes Workbench 4c, Procomm Plus 4.0 - Win95, Partition Magic 3, Fractal Design AddDepth, Diablo, Comanche 3, MDK, Outlaws, Krush Kill n Destroy, PoD_MMX_Version, VirtualValerie 2, Comanche 3 Video Add-ons, Gooch Gundy X, NHL97, Duke It Out In DC, Quake Alien, RedNeck Rampage, Drilling Billy + trainer, Comanche 3 Dox, NeedForSpeed2, Theme Hospital 134.48.139.153 l:warez p:warez Redneck Rampage, Cakewalk 5.0, Simfarm, CleanSweep97, Master Of The Orion 2, Heroes 2, Virtual Valerie 2, Anon E-mail, Partition Magic 3, Magic the Gathering, Sim City 2000 95, Drinking Billy, xwing vs. TieFighter, 3dSMax, Alien Skin 3.0, Cubase 3.05, Cubase Audio 3.0, D&D, EyeCandy 3, LogicAudio 95, Master of Magic, MorphMan 2012, PC Anywhere 7.5, Real Audio + 4.0b, Sound Studio 2.0 146.7.2.13 /incoming Sound Forge, System commander3, Doom SE 160.45.10.6 /misc/hardware/miro/tricks/xwvtf/ XWing vs Tie Fighter 168.101.133.28/Software/uploadz/ Fifa 97, Virtua Squad, Fxp7pro, 3D Studio Max Final Release, ConferenceRoom & Crack, eudora 3.0.1 upgradeable KiT , eyecandy, fontografer35, UsRobotics X2, Windows Commander, winzip 6.2 193.45.137.26 /incoming/b00ty-LuVa/CiA Egor2.0, Lotus Smartsuite 97, MagnaRam 97, Pam Anderson ScreenSaver, Print Screen 95, Secure FTP, Theme Hospital Cheater, Commanche3, Daytona, Hexen, KKND, NBAHangTime, Privateer 2, Redneck Rampage 194.83.198.6 XWing vs Tie Fighter 195.178.73.33 /incoming Kai´s Power tools, Lightwave, Netscape, Lisak (Z-Mail Pro 61), Kadavy, Giany, Screemers2, Sam 199.3.81.163 /incoming/warez/ F-Prot, Font FX, Game Wiz, Helix Hurricane, MagnaRam 97, Pagis Pro 97, 3M PostIt Notes, Caligari Pioneer Pro, CD Grab Pro, EZCD Pro 2.1, PhotoShop 4, Duke in DC, Redneck Rampage, XWing vs Tie Fighter 205.138.192.231 /pub/miro/driver/sound/tools/...../Nemz/Memp1435-Nemisiz/ Memphis 1434 205.177.231.73 /incoming/.fx/who/else/UPC/ Memphis 1423, Visual C++, NHL 97, Need for Speed, Need for Speed 2 206.146.61.251 /Theresa/Graphics/text/GPF PhotoShop, First Aid 1997, Fp97, Fractal Poser 2, KPT Action 4.0, Adobe PhotoShop Plugins, Adobe Megafont Pack, CDR Disc Jockey 95, Clean Sweep 97, DirectorX 5 Beta, DrSolomon´s AV 7.70, Eye Candy for Ring, Sax Setup Wizard, MDK Razor, POD, XWing vs Tie Fighter, Delphi 3 Final, Cyber Strike, Crush! Deluxe, MS VC++ 4.2 Online Docs, Office 97 Pro, Visual J++ 207.113.108.20 /incoming/home/iNCDoA/work/ After Dark 4, ReachOUT 7 Suite, Adobe After Effects, Adobe PageMill 2, Adobe Premier 207.183.249.4 /oss/Memphis1434 Memphis 1434 IP: 194.213.193.107 (194.213.193.107) PORT: 21 DIR: / LOGIN: download PASS: warez ..Warez: Adobe Photoshop 4.0, Blood and Magic, Fractal Design Painter 4.0, Partition Magic 3.0, Screamer 2, Terminator, Skynet, Tomb Raider, X-Wing vs Tiefighter (Bidragsgivare: Drunken) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [8]: Veckans hackade hemsidor: Gjallarhornet & Scan =============================== Gjallarhornet 970506/07: Tisdagen den 6 maj hackades den nazistiska hemsidan "Gjallarhornet". Den hackade hemsidan låg uppe i ca. 2 timmar, innan den plockades bort. Onsdagen den 7 maj hackades Gjallarhornet en andra gång. Denna gång låg den hackade hemsidan kvar i sex timmar, till närmare bestämt kl. 17:30. Originalsidan: URL: http://www.ariskkamp.com/gjallarhornet/ Kopia av den hackade sidan - version 1: URL: http://www.flashback.se/hack/gjallarhornet/ Kopia av den hackade sidan - version 2: URL: http://www.flashback.se/hack/gjallarhornet2/ +++ Scan 970511: Vid 14-tiden på söndagen, hackades köttkooperativet Scans hemsida av fR0LiC!´s hacking-sektion, som en uppföljning på Kvällsposten hacket. Svenska Dagbladet skriver idag: "Slakteriföretaget Scans hemsida på Internet utsattes på söndagen för ett dataintrång. Hackers hade lyckats byta ut Scans startsida (www.scan.se) till en med snarlikt utseende vad gäller bilder och design men med nytt innehåll. Bl a kan man läsa följande deklaration: "Nu krymper vi burarna ÄNNU mera, för att DU som konsument ska kunna köpa vårat kött till ännu lägre priser. Bojkotta äckliga grönsaker. Ät mera kött, le och var glad. Och du, du vill väl inte göra din mage till en kompost?". (...)" Originalsidan: URL: http://www.scan.se/ Kopia av den hackade sidan: URL: http://www.flashback.se/hack/scan/ (Bidragsgivare: Bo, Bleeze, dreeze, Emil, Figge, fredrik, Gunnar, James, Johan, Micke, Ola, Peter, Rob & WHiZKaZ/fR0LiC! m.fl.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [9]: Panik återupplivad i veckan =============================== I veckan var Computer Sweden´s favoritsida #1 tillbaka i allmänhetens tjänst igen.. URL: http://www.gates.co.uk/panik/index.htm Pawlos prudentliga (PP) intervjuar Panik i sitt senaste nummer: --> Kommer du ihåg signaturen Paniks stoppade hemsida? På sidan fanns nedladdningsbara program och länkar till information som är relaterade till datorsäkerhet på olika sätt. Sidan huserades tidigare hos Internetoperatören Kuai, men stoppades efter uppmärksammande i tidningen Computer Sweden. Nu är sidan tillbaka på Internet. För att slippa svenska moralister har Panik valt att placera sidan på en brittisk server med motiveringen att information inte går att stoppa. #Varför sätter du upp sidan igen, vad är syftet med den? Jag anser att det krävs någon som ger ut denna kanske kontroversiella information eftersom det finns en sådan stor efterfrågan på den. Den feedback jag har fått är att de som vill ha bort min sida och inte tycker den borde finnas är blott en droppe i det hav av de som skrivit till mig även efter avstängningen. #Är du bitter mot Kuai som tog ner din sida? Jag är inte bitter mot Kuai då jag förstår att det är viktigt för en mindre provider, som de är, att undvika dålig publicitet. Computer Sweden är ju trots allt en tämligen stor publikation. Jag tycker i och för sig att det är hemskt när man varje dag får stora mängder med brev som lovprisar sidan att den kan bli avstängd på grund av vissa enskilda personers okunnighet. Den mesta informationen, såsom den om säkerhetsprogram, kan användas för att "säkra" en server det vill säga täppa till eventuella säkerhetshål. Det dröjde dock inte länge innan den plockades bort. Den här gången var det bandbreddsproblem. Sidan tvingades av nätet p.g.a. alla besökare. (Bidragsgivare: Panik m.fl.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [10]: Algonet spred 400 (!) känsliga Email till fel personer =============================== Internetföretaget Algonet spred förra måndagen känslig e-post som skulle till företagets supportavdelning till elva privatpersoner runt om i Sverige. En privatpersonen i Motala fick under måndagen ta emot över 400 brev, flera med känslig information, adresserade till Internetleverantören Algonet. De elektroniska breven innehöll bland annat uppgifter om lösenord, fakturanummer, adresser och telefonnummer. - Breven började strömma in till mig strax före 18, berättar Motalabon. Det var brev om uppsägningar, kundnummer och andra känsliga uppgifter. I ett av breven klagar avsändaren på Telias, som han ansåg, dåliga säkerhet och ville nu abonnera på Algonet istället... Motalabon var en av elva privatpersoner som fick ta emot e-posten. Anders Jansson, säkerhetschef på Algonet, informerades inte om misstaget förrän Dagens Nyheter kontaktade honom vid 23.30-tiden på måndagskvällen. Detta trots att företaget känt till misstaget under flera timmar. Senare förklarade han att e-posten spridits sedan Algonets supportavdelning i Haparanda av misstag använt sig av en felaktig mejlinglista: - Några hundra brev skulle skickas vidare till supportansvariga inom Algonet och det var då det gick fel, berättar han. Det är mycket beklagligt men vi har kontatat alla avsändare där känslig information har förekommit samt ändrat deras konton så att de inte ska drabbas. Supportavdelningen i Haparanda har som rutin att ta hem inkomna brev för vidare sortering och utskick till lämplig supportperson. Men på måndagen skedde ett misstag och på den utgående mejlinglistan stod inte bara tio av företagets supportansvariga utan också elva privatpersoner som tidigare skrivit brev till Algonet i olika ärenden. Minst 400 brev spreds alltså på det sättet. (Källa: Dagens Nyheter) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [11]: #Telia020 - ny kanal där gratiskonton från Telia sprids =============================== På den nya kanalen #Telia020 på IRCnet "tradas" Telia-konton varje sekund på dygnet (nja.. nästan iallafall). Kanalen finns numera även på WWW. Nedan följer några exempel på konton som spridits från deras hemsida. - Login - - Pass - u15500444 -- 3YRqQ479 u51000190 -- Tycx4b3B u45400113 -- QGDCBBBd u40400199 -- DeNp479c u51500148 -- qRHEfPGD u84602101 -- xXr5aKEC u52101553 -- NFf26bMF u22102137 -- 3YrRq47b u35300062 -- Bdy6bMFD u46100005 -- RHECeNp4 u87600756 -- MFDCeNpQ IRC: #Telia020 (irc.net) WWW: http://pobox.com/~telia020 eller http://pobox.com/~felia (Bidragsgivare: PepZi/F0Xx/Wiggly/cTT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [12]: Piratversioner av Windows 97 =============================== Piratversioner av Microsofts kommande operativsystem Windows 97 finns att köpa i Hong Kong månader innan systemet officiellt släpps till försäljning. Microsoft förmodar att det är betaversioner av operativsystemet som har förpackats och nu säljs. Den amerikanska organisationen som bland annat övervakar brott mot copyrightlagarna, United States Trade Representative´s Office, har sedan tidigare Hong Kong på listan över länder som man håller ett extra öga på. Det är inte första gången Microsofts produkter finns att köpa i Hong Kong före produkten är officiellt släppt, samma sak hände med Windows 95. (Källa: Uppsnappat) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [13]: Passwords till kommersiella sexsidor [280 stycken] =============================== http://xxx.sex.se LogIn: 70211 Pw: ekvfzj http://www.upskirts.com/members/docs/newmcont.htm LogIn: einstein Pw: einstein http://www.GenitalHospital.com LogIn: 3594695 Pw: 3594695 http://www.upskirts.com LogIn: swingl Pw: upskirts http://www.vegaslive.com/members/members.html LogIn: vegas Pw: vegas http://pixcomm.com/b/pages/becroom.html LogIn: brahjs Pw: hjs http://www.daidai.com LogIn: jwsp4san Pw: japgal http://silwa.imco.nl LogIn: wanted Pw: dreadlive http://www.farmsex.com LogIn: 1234 Pw: 1234 http://www.nicisterling.com LogIn: wwwsite Pw: forops http://www.naughtyneighbor.com LogIn: turca Pw: turca http://www.peepshow.com LogIn: PeDrO Pw: NaCo http://www.spotlight.net LogIn: mountme Pw: suckme http://www.eyebait.com LogIn: scott2 Pw: inkman http://www.ziots.com/snail LogIn: y0410 Pw: turn http://www.lesbos.com/member LogIn: slaytanic Pw: gwar http://www.cinemaxxx.com/members LogIn: moremailz@aol.com Pw: haha http://www.eroticadventures.com/members/ LogIn: test Pw: test http://newbourbon.com/heather/private/ LogIn: love Pw: love http://www2.ultimatehardcore.com/ LogIn: telephone Pw: 77430 http://www.dailysex.com LogIn: 123456 Pw: 123456 http://sx.absnet.no/members/main.htm LogIn: fuck Pw: you http://www.secondbell.com/781/index.html LogIn: 743481 Pw: 743481 http://www.bizarre-x.com LogIn: peter Pw: peter http://fun.fun.nl/inside/index.html LogIn: viper2 Pw: pissflap http://www.qstart.com/bailey LogIn: baileyLogIn: bailey http://www.chinadoll.com LogIn: air Pw: jordan http://vegaslive.com/members/members.html LogIn: vegas Pw: vegas http://www.pornpics.com/WebGirls/ LogIn: angeldust Pw: sniffer http://www.space-amazones.com/welcome.html LogIn: jeff Pw: 1234 http://www.sexfinder.com/members/finder.html LogIn: find345 Pw: sex496 http://www.pandobox.com LogIn: letmein Pw: letmein http://www.crotchshots.com LogIn: crotch Pw: shots http://www.nicki.com LogIn: Qixous Pw: JTTXdmsM http://www.ultrax.com LogIn: fred Pw: fred http://www.fever.com LogIn: lancelot Pw: lancelot http://www.tickled-pink.com/member/member.htm LogIn: spin Pw: cycle http://xxx.sex.se LogIn: 74955 Pw: buenxq http://members.4wyw.com/ LogIn: vesa27 Pw: nu947 http://www.redlight.com/members/ LogIn: dany21 Pw: dany http://members.blowjobcity.com/home.html LogIn: bjc Pw: q1w2e3 http://cyberpimps.com LogIn: 468268 Pw: 468268 http://www.mpegcity.com/members/members.html LogIn: mongo Pw: lucifer http://rocco.lapis.net/ LogIn: danilouy Pw: x3xyuox http://porn.glamornet.com/glam/ LogIn: May-24-97 Pw: system http://www.houseofsin.com/ LogIn: mooser Pw: mooser http://www.pbits.com LogIn: britti Pw: pesoomal http://www.xtv.com/pass/cmember.html LogIn: hot Pw: sex http://www.free-thought.com/~wireless/eroticart/ LogIn: smarter Pw: sm2094 http://www.nicki.com/members/_issue2/index.html LogIn: Qixous Pw: JTTXdmsM http://picperf.hotpornstars.com LogIn: jobz Pw: k3vpm4wu http://www.sexfilms.com LogIn: blahg Pw: sexxy http://members.hotteens.com/ L:4nissan P:josh12 http://www.1wish.com/members/ L:cyberter@hotmail.com P: cybert http://vegaslive.com/members/members.html L:vegas P:vegas http://www.cafeflesh.com/members-only/ L:lolopc P:justdoit http://www.vividvideo.com L:Advanced P:toa2460 http://www.sexfilms.com/members/ L:jocamero P:mark http://www.greatxxx.com/sites/beast/members L:greatxxx.beast P:anicock62 http://www.pinups.com/pics/show.cgi?gender=1 L:random P:cb http://www.cybervixens.com L:annecart P:jbdfyswe http://www.nudeweb.com/7835127/ L:key2950 P:253748 http://www.novia.net/~furplay/gallery L:free P:speech http://www.erosisland.com L:laymah@hotmail.com P:w00tme http://www.ultimatexxx.com L:train P:robbery http://www.cyberpimps.com L:blahg@ix.netcom.com P:PzxJqBed http://www.sexmuseum.com P:halftrue2 http://qstart.com/hunter L:123456 P:123456 http://cockhound.com L:birthday P:suit http://www.sexact.com L:frank P:9360665 http://www.lesbos.com/member L:slaytanic P:gwar http://www.thaihome.com/aaaa/!xxx L:patpong P:gogo http://www.vantia.com/kr L:bvdjber P:bvdjber http://www.missx.com L:21359 P:21359 http://207.126.104.33/member/newcybr.htm L:418068 P:418068 http://www.hotcat.com L:jjj P:jjj http://www.net-babes.com/vip/vip.htm L:red P:alert http://www.sm.rim.or.jp/~tadashi/private/index.html L:lecher P:welcome http://www.kikkou.com/jpg-g/kyushi.htm L:laputan1 P:asdfasdf http://www.amkingdom.com L:mlaugh P:654321 http://www.bonedog.com/member L:bigladies P:lottofun http://www.penthouse.com L:pnutt P:AUQpi7gt http://www.pixcomm.com/b/pages/becroom.html L:hjs P:brahjs http://www.livesexnow.com/lobby L:60776 P:81943 http://www.passionet.com/secure/homepage.html L:billabong P:noodles http://151.197.68.9/PBFMEMBER/index.htm L:ThisLittlePiggy P:feetsex http://bizarre.blgirls.com.au/members/ L:peter P:peter http://home.webmedia.nl/restricted/rndbabe.htm L:1240812 P:pussy http://www.ass.inter.net/sexroulette/srhc.html P:trim7gun http://204.181.154.146/members/entry.htm L:1888 P:2127 http://www.4wyw.com L:move65 P:cd954 http://www.playbabe.com/sindy L:1 P:2 http://www.allpussy.com L:*blank* P:*blank* http://www.xpornox.com/dbase/welc.htm L:credit P:card http://vegaslive.com/members/members.html L:pender P:pender http://www.ultimatexxx.com/members42488/ L:takka P:yvm28i http://www.spotlight.net/adult/appreciation/ L:wetworkz P:blue http://www.sexfilms.com/members/index.html L:blahg P:sexxy http://www.secondbell.com/781/index.html L:743481 P:743481 http://sx.absnet.no/members/main.htm L:cllin P:scsfsk http://www.newrave.com/paystuff/ravepay.html L:badgod P:emperor http://www.photoshoot.com/hicks/members/ L:dappy P:ajtkxwm5 http://www.girlsgirlsgirls.com/members/index.html L:mooser P:mooser http://www.genitalhospital.com/members/members.html L:mole1 P:molerock http://www.eroticd.com/girls/html/members.m.html L:allaim P:hacked http://www.vantia.com/diane/special/ L:loose P:goose http://dannis.ientertain.com/members/members.m.html L:pimp96 P:mj23sp33 http://www.snobclub.com/jap.html L:jwsp4san P:japgal http://www.crotchshots.com/htdocs1/pus.htm L:sexsites P:blows http://www.atworld.holowww.com/protect/pp/members.htm L:lustful P:twins http://www.clubx.com/clubx_str/menu.html L:cx61110 P:members http://members.blowjobcity.com/home.html L:bjc P:q1w2e3 http://www.alpha-web.com/inside/lounge.html L:sanoyoshimi P:1344 http://www.upskirts.com/members/docs/newmcont.htm L:einstein P:einstein http://www.supernudes.com/members/ L:erotic P:102131 http://www.clublove.com/cland/html/members.html L:unreal P:unreal http://www.lesbos.com l:slaytanic p:gwar http://www.dailysex.com l:123456 p:123456 http://www.farmsex.com l:1234 p:1234 http://www.vegaslive.com l:vegas p:vegas http://www.cinemaxxx.com l:moremailz@aol.com p:haha http://www.sx.absnet.no/members l:fuck p:you http://www.run-aways.com L:digicafe@pair.com P:071669 http://www.cindymargolis.com/membersjoin.html L:03-030397 P:wallis http://cyber.playboy.com L:test P:test http://members.mosterotic.com/ L:bl P:mech http://www.tattletails.com L:761203 P:761203 http://www.smutfiles.com L:toto P:toto http://www.bonedog.com/member/ L:bigladies P:lottofun http://www.teleport.com/~washu/archive/inside.html L:venus P:a101 http://www.hotladies.com/members-only/ L:john P:bob http://www.xxsex.com/members/ L:venom P:fttheama http://www.1wish.com L:cyberter@hotmail.com P:cybert http://www.freaknasty.com/imgs/str/banrs/htm/main.htm L:username P:password http://www.clubvivid.com L:Advanced P:toa2460 http://www.cyberswinger.com/chi-bin/MO/suite L:Trackwork P:Ashhouse http://www.blowjobcity.com L:blow P:job http://www.cybergirls.com L:nuz P:1234 http://www.nicki.com/members/_issue2/index.html L:Qixous P:JTTXdmsM http://www.adamxxx.com/adamxxx/members/members.htm L:704347 P:2287m http://www.wickedweb.com/WICKED/index/Now0.html L:machoman P:1234 http://www.space-amazones.com/subscribed/nav_frameset.html L:jeff P:1234 http://seventeen.fun.nl/inside L:greener P:shitters http://www.wetpussies.com/enter.htm L:4232726372 P:loaf http://members.4wyw.com/schoolgirls/show.html L:vesa27 P:nu947 http://www.spotlight.net/adult/appreciation/ L:wetworkz P:blue http://www.1wish.com/members L:cyberter@hotmail.com P:cybert http://www.allasians1.com/index.shtml L:Sean@ihug.co.nz P:wolf http://www.amateurs.com/members.htm L:clickcash P:j6mm42 http://www.cinemaxxx.com/members L:moremailz@aol.com P:haha http://www.cydult.com/member/member.html L:jerry P:jerry http://www.dailysex.com L:123456 P:123456 http://www.danni.hotbox.com L:2112 P:2112 http://www.erosisland.com/members L:laymah@hotmail.com P:w00tme http://www.jaboby.com/weekpix/index.html L:15276 P:15276 http://www.jax-cyberbia.com/off/protect1/index1.htm L:red P:bookend http://www.lovelust.com/secured/club1.html L:1234 P:1234 http://www.newsdex.com/abpe L:one P:two http://www.nicki.com/members/_issue2/index.html L:Qixous P:JTTXdmsM http://www.pictureview.com L:storm P:storm http://www.schoolgirls-r-us.com/members/memmenu.html L:duvet P:duvet http://www.sexfinder.com/swapmenu/members.html L:717 P:432252 http://www.snatchpatch.com/protect L:mangle P:jobi12 http://www.wickedweb.com/WICKED/index/Now0.html L:machoman P:1234 http://www.missx.com l:123456 p:123456 http://www.genitalhospital.com/members/members.html l:mole1 p:molerock http://www.lace.com/members/index.html l:#xxxpasses p:xxxpasses http://www.bonedog.com/member/ L: bigladies P: lottofun http://www.imag.com.au/sindy/protected/april97/contents.html l:fishman p:mother http://www.cafeflesh.com/members-only/index.html l:power45 p:powert http://www.sexact.com/secured/club1.html L:frank P:9360665 http://www.fl.shavedsluts.com/member L:bad500 P:mas29 http://www.club-voyeur.com/clubv/restricted/ L:613779 P:613779 http://www.graphicphotos.com l:haruka p:hentai http://www.pornpics.com l:radfaraf p:radfaraf http://www.hotlegs.com l:ProSon2 p:1234 http://vantia.com/news/index.html L:shawn P:cute http://www.pinups.com/pics l:jb p:respire http://www.peternorth.com l:user97 p:12536 http://www.passionet.com/secure/homepage.html L:billabong P:noodles http://foxfire.sakurakai.com/passion/nasty/ L:cricanty P:calent http://www.imag.com.au/sindy/protected/february97/contents.html l:1 p:2 http://www.sextownusa.com/members/ L:liveitup P:larkin http://www.amatsrus.com L:pigz P:pigz http://www.xtv.com l:bill p:bill http://www.xtreme-perversion.com/ l:cuvette p:cuvette http://heat.hypermall.com/members l:heat l:heat http://www.livesextv.com l:1183609 p:saotome http://www.moontan.com/ l:feb3m p:book http://www.penthousemag.com l:pnutt p:AUQpi7gt http://www.ultimatexxx.com L:train P:robbery http://www.alpha-web.com/inside/lounge.html l:sanoyoshimi p:1344 http://www.alleykatz.com L:skyline P:miki http://www.passionet.com L:billabong P:noodles http://www.erarchive.com L:9606173 P:trcdi http://www.club-voyeur.com/clubv/restricted L:613779 P:613779 http://dannis.ientertain.com/members/members.m.html L:pimp96 P:mj23sp33 http://www.penthousemag.com L:pnutt P:AUQpi7g http://members.xxxporno.com L:xxxporno P:q1w2e3 http://www.bonedog.com/member L:bigladies P:lottofun http://www.eroticphotographers.com/entry/ login: gilmore pass: z3pxbckb http://www.ziots.com/snail L:y0410 P:turn http://www.lesbos.com/member L:slaytanic P:gwar http://www.cinemaxxx.com/members L:moremailz@aol.com P:haha http://www.eroticadventures.com/members/ L:test P:test http://newbourbon.com/heather/private/ L:love P:love http://www2.ultimatehardcore.com/ L:telephone P:77430 http://www.dailysex.com l:123456 p:123456 http://sx.absnet.no/members/main.htm l:fuck p:you http://www.secondbell.com/781/index.html l:743481 p:743481 http://www.bizarre-x.com l:peter p:peter http://fun.fun.nl/inside/index.html l:viper2 p:pissflap http://www.qstart.com/bailey l:bailey p:bailey http://www.chinadoll.com l:air p:jordan http://vegaslive.com/members/members.html L:vegas P:vegas http://www.pornpics.com/WebGirls/ L:angeldust P:sniffer http://www.space-amazones.com/welcome.html L:jeff P:1234 http://www.sexfinder.com/members/finder.html L:find345 P:sex496 http://www.pandobox.com L:letmein P:letmein http://www.crotchshots.com L: crotch P: shots http://www.nicki.com L:Qixous P:JTTXdmsM http://www.ultrax.com L:fred P:fred http://www.fever.com l:lancelot p:lancelot http://www.tickled-pink.com/member/member.htm L:spin P:cycle http://www.missx.com l:123456 p:123456 http://www.genitalhospital.com/members/members.html l:mole1 p:molerock http://www.lace.com/members/index.html l:#xxxpasses p:xxxpasses http://www.bonedog.com/member/ L: bigladies P: lottofun http://www.imag.com.au/sindy/protected/april97/contents.html l:fishman p:mother http://www.cafeflesh.com/members-only/index.html l:power45 p:powert http://www.sexact.com/secured/club1.html L:frank P:9360665 http://www.fl.shavedsluts.com/member L:bad500 P:mas29 http://www.club-voyeur.com/clubv/restricted/ L:613779 P:613779 http://www.graphicphotos.com l:haruka p:hentai http://www.pornpics.com l:radfaraf p:radfaraf http://www.hotlegs.com l:ProSon2 p:1234 http://vantia.com/news/index.html L:shawn P:cute http://www.pinups.com/pics l:jb p:respire http://www.peternorth.com l:user97 p:12536 http://www.passionet.com/secure/homepage.html L:billabong P:noodles http://foxfire.sakurakai.com/passion/nasty/ L:cricanty P:calent http://www.imag.com.au/sindy/protected/february97/contents.html l:1 p:2 http://www.sextownusa.com/members/ L:liveitup P:larkin http://www.amatsrus.com L:pigz P:pigz http://www.xtv.com l:bill p:bill http://www.xtreme-perversion.com/ l:cuvette p:cuvette http://heat.hypermall.com/members l:heat l:heat http://www.livesextv.com l:1183609 p:saotome http://www.moontan.com/ l:feb3m p:book http://www.penthousemag.com l:pnutt p:AUQpi7gt http://www.ultimatexxx.com L:train P:robbery http://www.alpha-web.com/inside/lounge.html l:sanoyoshimi p:1344 http://www.alleykatz.com L:skyline P:miki http://www.passionet.com L:billabong P:noodles http://www.erarchive.com L:9606173 P:trcdi http://www.club-voyeur.com/clubv/restricted L:613779 P:613779 http://dannis.ientertain.com/members/members.m.html L:pimp96 P:mj23sp33 http://www.penthousemag.com L:pnutt P:AUQpi7g http://members.xxxporno.com L:xxxporno P:q1w2e3 http://www.bonedog.com/member L:bigladies P:lottofun http://www.eroticphotographers.com/entry/ login: gilmore pass: z3pxbckb http://www.ziots.com/snail L:y0410 P:turn http://www.lesbos.com/member L:slaytanic P:gwar http://www.cinemaxxx.com/members L:moremailz@aol.com P:haha http://www.eroticadventures.com/members/ L:test P:test http://newbourbon.com/heather/private/ L:love P:love http://www2.ultimatehardcore.com/ L:telephone P:77430 http://www.dailysex.com l:123456 p:123456 http://sx.absnet.no/members/main.htm l:fuck p:you http://www.secondbell.com/781/index.html l:743481 p:743481 http://www.bizarre-x.com l:peter p:peter http://fun.fun.nl/inside/index.html l:viper2 p:pissflap http://www.qstart.com/bailey l:bailey p:bailey http://www.chinadoll.com l:air p:jordan http://vegaslive.com/members/members.html L:vegas P:vegas http://www.pornpics.com/WebGirls/ L:angeldust P:sniffer http://www.space-amazones.com/welcome.html L:jeff P:1234 http://www.sexfinder.com/members/finder.html L:find345 P:sex496 http://www.pandobox.com L:letmein P:letmein http://www.crotchshots.com L: crotch P: shots http://www.nicki.com L:Qixous P:JTTXdmsM http://www.ultrax.com L:fred P:fred http://www.fever.com l:lancelot p:lancelot http://www.tickled-pink.com/member/member.htm L:spin P:cycle (Bidragsgivare: Jonas D, JOBE, mightymuz, NWO, Robert.P. & t0mp@) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [14]: Backdoor till Amateur and Teen Kingdoom =============================== URL: http://www.amkingdom.com/members/ (Bidragsgivare: Fleinur) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [15]: Tele2 vs. polisen =============================== Pelle Hjortblad, marknadschef på Tele2, säger till Dagens IT (17/97) att företaget skulle lämna ut kundernas e-post på skriftlig begäran från polismyndigheten. Detta renderade kraftiga reaktioner på mailinglistan Media, där det starkt ifrågasattes huruvuda detta kunde ligga i linje med meddelarskyddet. Efter en kontakt med Tele2 svarade en bolagsjurist på företaget att Tele2 inte kommer att lämna ut någonting utan domstolsbeslut. (Källa: Pawlos prudentliga) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [16]: Link Exchange förbjuder länkar till Flashback =============================== Link Exchange är en service där medlemmarna får sin sida länkad på andras sidor genom ett automatiskt system som även ser till att man själv får andras sidor länkade på sin sida. Ett sorts banner-utbyte med andra ord. Men man får dock inte ha vad som helst på en sin sida. När en användare valde att inkludera en länk till Flashback blev han kontaktad av Link Exchange; "Unfortunately, we are not able to accept your site into our network..." -------------------------------------------------------------------------- D R O G E R & D R O G K U L T U R : d r o g e r & d r o g k u l t u r : --------------------------------------------------------------------------- [17]: Popbandet Wild Child hade med sig 45 kilo hasch =============================== Den amerikanska gruppen Wild Child hade vid ankomsten till Helsingfors med sig hela 45 kilo haschish i bagaget. Haschpartiet hade gömts i fordonet i ett specialgjort gömställe. Partiet hade varit värt cirka 2,5 miljoner mark i gatuhandeln. Polisen har anhållit åtta personer som misstänks vara delaktiga i smugglingen. Narkotikaroteln i Helsingfors hittade även narkotika i gruppens hotellrum samt en del pengar. (Källa: TT-FNB) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [18]: Poppers - förbjuds i Sverige om två veckor =============================== Om två veckor förbjuds även drogen Poppers i Sverige. Man har tagit ett beslut inom Läkemedelsverket, och nu skall beslutet bara tryckas. Poppers får bara säljas i två veckor till, sedan är det stopp. Vill du handla Poppers lagligt, så har du m.a.o. bråttom. "Stoppa det nya inneknarket". Detta skriver tidningarna, som påstår att flera har dött av denna drog. Men enligt Christer Backman på Läkemedelsverket så kan ingen påstå att dessa har dött av Poppers. De droger man vill stoppa är: GHB, GABA, Poppers och DHEA. Ett företag som fortfarande säljer Poppers - men bara i två veckor till - är Assistans Produkter. De har f.n. fyra sorter i lager; Rave, Kixx, Reds och Rush. Telefon: 040-300809 URL: http://www.assistansprodukter.se/ Email: sexy@assistansprodukter.se Ett annat företag som också säljer Poppers är Erotic Passion. De säljer Popers för 89kr/st. URL: http://www.eroticpassion.com (Bidragsgivare: Anders & Stefan) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [19]: Sex partiledare tar strid för Systembolagets monopol =============================== Med tanke på folkhälsan och svenskarnas inställning till EU är det mycket allvarligt om Systembolaget inte får fortsätta. Det är slutklämmen i ett uttalande om Systembolaget som har skrivits under av alla partiledare utom moderaternas Carl Bildt. Initiativet till uppropet har kommit från såväl IOGT-NTO som riksdagens nykterhetsgrupp med Göran Magnusson (s) som ordförande. Bakgrunden är Sveriges tvist med EG-domstolen om framtiden för Systembolaget. Under sensommaren väntas ett besked från domstolen. - Sverige har under 1900-talet fört en för folkhälsan framgångsrik alkoholpolitik. Den har bidragit till att medellivslängden i Sverige är en av de högsta i världen, börjar uttalandet. Den restriktiva alkoholpolitiken förklaras bli kombinerad med information, opinionsbildning och god service över hela landet. Systembolaget erbjuder kunderna ett brett sortiment "samtidigt som försäljningen bedrivs med socialt ansvar". Vidare påpekas att stor förståelse uttalades för den svenska alkoholpolitiken under förhandlingarna om medlemskap i EU. Fyra olika monopol som var kopplade till alkoholhanteringen slopades. - Inför folkomröstningen uppfattades det som en rätt för Sverige att behålla Systembolaget, framhålls det i uttalandet. Det har undertecknats av statsminister Göran Persson samt ytterligare fyra partiledare och miljöpartiets språkrör Marianne Samuelsson. Moderaterna ville inte vara med. - Vi tycker inte att politiska partier ska bedriva påtryckningar inför en domstolsprövning, säger moderaternas partisekreterare Gunnar Hökmark. (Källa: Metro/TT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [20]: Påtända polismän greps av kolleger =============================== Indonesisk polis gjorde en drograzzia på en nattklubb i staden Padang på Sumatra. Resultatet blev att 19 poliskolleger åkte fast. Alla de gripna polismännen var berusade av ecstasy. (Källa: TT-AFP) --------------------------------------------------------------------------- P O L I T I K & T E R R O R I S M : p o l i t i k & t e r r o r i s m : --------------------------------------------------------------------------- [21]: White Pride Defence Fund =============================== Den 9 april sparkades dörrarna in hos Resistance Records i Detroit, USA samt hemma hos George Eric Hawthornes bostad i Windsor, Kanada. Anklagelserna mot George Eric Hawthorne - som för närvarande befinner sig i fängelse för att ha deltagit i kravaller - lyder bl.a "hets mot folkgrupp" samt "konspiration till folkmord". Anklagelsepunkten mot själva Resistance lyder "skattebedrägeri", något som Resistance själva avfärdar som rent nonsens. - Vi har alltid varit noggranna med att sköta både vår räkenskap och momsinbetalningar, vi räknade med att något dylikt skulle hända redan från början, säger en representant för Resistance till tidningen Nordland. Resistance har konsulterat en advokat som anser att de med största sannolikhet kommer att vinna den eventuella väntande rättegången. Det är dock ett litet problem i vägen, advokaten räknar med att advokatkostnaden kommer att hamna på uppemot motsvarande 100.000 kr... Svenska tidningen Nordland har skickat omkring 10.000 kr i stöd, vilket täcker hälften av vad advokaten begärt i förskott. För att hjälpa Resistance ytterligare, och andra som kan hamna i samma situation, så har Nordland startat en försvarsfond - WHITE PRIDE DEFENCE FUND! Tills dess att de hunnit upprätta ett postgiro så kan bidrag sändas till Nordland, för vidare befordran, postgiro: 75 01 35 - 6. Märk ditt bidrag med WPDF. (Källa: Frihetsbrevet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [22]: Gränslösa ´97 =============================== Nu är det klart att den antirasistiska, ideella festivalen Gränslösa ´97 utökas till två dagar: 6 och 7 juni 1997. Platsen är Personnebadet, T-station Hägerstensåsen. Observera att dom (p g a publiktrycket) har flyttat från Svandammsparken i Midsommarkransen. Medverkar gör: Honeycave (CD-aktuell pop), Stiff Breeze (ska), The Rollercoaster (surfpop, nytt fynd av Jimmy Fun), Fivel (rock), Hada Raïna (Sveriges enda professionella raiband), Tomas Castro (latin/funk/pop), The Hellacopters (i år igen!), Blå Tåget (har valt Gränslösa för ett av sina ytterst få framträdanden), The Brax (artpunk), Juveniles (rap), The Pusjkins (rock), Golbang (persiskt), Jekyll & Hyde (hårdrock), Södra Bergens Balalajkor Konferencier är bl a Unni Brandeby. Ytterligare namn tillkommer inom kort! Gränslösa ´97 är en ideell manifestation mot rasism. Alla medverkande, såväl artister som funktionärer, ställer upp utan gage. Det är fri entré på hela området. Förutom musik innehåller festivalen försäljning av mat och dryck, barnaktiviteter, workshops, debatter på temat EU & rasism, bokbord, föreningsinformation m m. Omkring 20 000 människor besökte Gränslösa ´96, en fördubbling från året innan. Vilket i sin tur var en fördubbling från 1994. Arrangör av Gränslösa ´97 är föreningen Hasans Vänner mot våld och rasism. Tel 08/97 98 99, 070-511 62 19. Adress: Box 34, 129 21 Hägersten. Internet: http://hem1.passagen.se/festival/ eller http://hem1.passagen.se/hasans E-post: festival@hem1.passagen.se eller hasans@hem1.passagen.se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [23]: RFSL uppmanar till bojkott mot Always resor =============================== Always Resor diskriminerar homosexuella! RFSL skriver: Always resor säljer i sin vinterkatalog "kärleksresor" för förälskade par till Jamaica i samarbete med hotellkedjan Sandals Resorts. Men homosexuella par får inte köpa resorna! Bögar och lesbiska är inte välkomna på hotellen. Always menar att detta inte är diskriminering av homosexuella, de kan ju "välja andra resmål". Men skulle Always sälja resor i samarbete med hotellföretag som vägrade tillträde för färgade eller judar? Always har antytt att de kan upphöra att sälja dessa resor "om det blir stor uppståndelse"... så protestera, uppnarar RFSL. RFSL har skrivit ihop ett brev, som man uppmanar folk att skicka till Always AB (Box 70298, 107 22 Stockholm). UPPHÖR MED DISKRIMINERINGEN AV BÖGAR OCH LESBISKA! I er vinterkatalog ingår kärleksresor till Västindien som endast är öppna för heterosexuella par. Ni säljer resorna i samarbete med den internationella hotellkedjan Sandals Resorts, och resorna går till Jamaica. Priset är drygt 15.000 kr per person för en tio dagar lång resa där hotellrum, nygrillad hummer, rosa drinkar, golf och dykning ingår. Men par av samma kön får inte köpa resorna. Vilket slags samhälle vill vi leva i? Er diskriminerande policy innebär en kränkning av alla lesbiska och bögar. Hade företaget gått med på att sälja paketresor från ett företag som inte vill ha svarta, judar eller zigenare på sina hotell? Dessutom bryter ni med all sannolikhet mot lagen om olaga diskriminering (brottsbalken 16:9) när företaget vägrar att sälja dessa kärleksresor till två bögar eller två lesbiska. Jag kräver att ni slutar diskriminera homosexuella. Fram till dess kommer jag att bojkotta era resor! För dig som inte orkar att skriva, så går det att faxa - direkt via Internet - till Always. Ytterligare info. om detta finns på RFSL´s hemsida. URL: http://www.rfsl.se/ageranu/always.html - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [24]: Burn, police, burn! (pressmeddelande) =============================== På kvällen den 8 april kallade vi till oss en polisbil och eldade upp den, efter att poliserna klivit ur den. Det var på Södermalm i Stockholm. Samtidigt hängde några andra av oss upp plakat och sprejade "Järry Edin - polis och kvinnomisshandlare" vid hans bostad i Årsta. Han var ansvarigt polisbefäl då kvinnor som gick i en fredlig demonstration på den internationella kvinnodagen misshandlades brutalt. Han har givetvis ett personligt ansvar, men vi anser att en stor del av ansvaret faller på Stockholmspolisen i sin helhet. Aktionerna ska ses som ett inlägg i debatten om polisen ska få bete sig hur som helst. Vårt svar är nej. Det finns gränser. Och begränsningen är inte polisens eget reglemente, som lätt kringgås med hjälp av den beryktade karandan. Vi vill understryka att det finns en gräns för hur långt polisen kan gå när det gäller att utöva våld i politiskt syfte eller personligt intresse. Den gränsen handlar om just det här: motreaktionerna som deras övervåld framkallar. Nattens två aktioner genomförs exakt en månad efter polisens överfall på kvinnodemonstrationen 8 mars. Efteråt kunde polisen inte ens stå för vad de gjort utan spred sina lögner i pressen om att demonstranterna skulle ha varit beväpnade. Men de enda som bar vapen den dagen - och använde dem - var poliser. Dagen efter misshandlades frilansjournalisten Okoth Osewe på Södermalms polisstation och förolämpades grovt på grund av sin hudfärg. Överhuvudtaget har polisvåldet ökat den senaste tiden. Polisens förklaring är att det inte alls är så utan att det bara är den så kallade anmälningsbenägenheten som har ökat. Men med tanke på att bara 3 promille av alla anmälningar mot poliser leder till fällande domar är det svårt att förstå varför människor helt plötsligt skulle ha blivit mer pigga på att anmäla. Nästa gång polisen får för sig att klubba ner en fredlig demonstration, misshandla en invandrare inne på stationen eller ge sig på en uteliggare ska de ställa sig frågan om det verkligen är värt det. Detta är ett sätt att tala om för Järry Edin med anhang att de är långt ifrån osårbara. Björnligan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [25]: Riksfronten läggs ner =============================== Den svenska nazistorganisationen Riksfronten lägger ned sin verksamhet. Även deras nyhetsblad "Den Svenska Folksocialisten" läggs ned. De kommer dock att fortsätta saluföra sin litteratur samt lite annat material fram till februari 1998. Du som är intresserad av deras utförsäljning kan vända dig till: Folksocialistisk samling, Box 36, 810 65 Skärplinge. (Källa: Frihetsbrevet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [26]: Sjöbopartiet - nu även på Internet =============================== Sjöbopartiet finns numera även på Internet. Deras officiella hemsida ligger hos Geocities i USA. URL: http://www.geocities.com/CapitolHill/7396/index.html Email: sjoeboparty@geocities.com Ytterligare info: Sjöbopartiet, Box 111, 275 23 Sjöbo. Tel 0416- 18770 --------------------------------------------------------------------------- U N D E R G R O U N D : u n d e r g r o u n d : --------------------------------------------------------------------------- [27]: Torskar som köper prostituerade visas upp på norsk hemsida =============================== I Norge har man satt upp en bevakningskamera som avslöjar torskar som köper prostituerade. Bilderna från kameran sänds sedan ut på en websida. URL : http://sel.ikke.no/horer/ (Bidragsgivare: root xs) --------------------------------------------------------------------------- M U S I K / F I L M / K O N S T / L I T T E R A T U R : m u s i k / f i l m / k o n s t / l i t t e r a t u r : --------------------------------------------------------------------------- [28]: Eddie Murphy i sexskandal =============================== Filmstjärnan greps med prostituerad transsexuell man i bilen Tidigit på morgonen stoppades den kände skådespelaren av polisen i West Hollywood. Bredvid sig i bilen hade han en 21-årig prostituerad transsexuell. - Eddie ville bara vara den barmhärtige samariten. Han erbjöd sig att ge den hemlöse mannen lift, säger stjärnans talesman. Murphy är inte anklagad för något brott. Men hans 21-årige passagerare, Atisone Seiuli, var efterlyst för prostitution och greps på platsen. Enligt polisens talesman Mark Bailey observerades 36-årige Murphy - som är gift och har fyra barn - av civilklädda poliser när han plockade upp 21-åringen i ett område som är känt som "den prostituerade zonen där homosexuella köper sex". Klockan var kvart i två i morse svensk tid när Seiuli klev in i Murphys fordon på Santa Monica Boulevard. I en civilbil skuggade sedan polisen duon när den gav sig i väg i stjärnans Toyota landcruiser. Några kvarter senare stoppades Murphy och hans sällskap. Seiuli fördes polisstationen där han häktades. Borgen sattes till 114 000 kronor. Seiuli beskrevs av Bailey som "transsexuell". - Det är någon som har genomgått någon form av fysisk förändring - antingen genom ingrepp eller genom hormoner, säger Bailey. Händelsen fick snabbt flera TV-kanaler att dra paralleller till Hugh Grants pinsamma gripande i samma område den 27 juni för två år sedan. Den brittiske stjärnan från "Fyra bröllop och en begravning" greps i sin bil tillsammans med en prostituerad kvinna när hon gav honom oralsex. - Han sade att han alltid hade drömt om en svart kvinna, berättade prostituerade Divine Brown när hon senare släpptes. Eddie Murphy är en av Hollywoods genom tiderna mest populära skådespelare. Skådespelaren slog igenom i "Saturday night live" och blev världskändis genom huvudrollerna i filmserien "Snuten i Hollywood", "48 timmar" och "Ombytta roller". Han och hans fru, Nicole Mitchell, gifte sig i mars 1993. De har två döttrar och en son. Murphy har också en son från ett tidigare äktenskap. (Bidragsgivare: Rat / Källa: Aftonbladet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [29]: Andres Serrano skildrar Amsterdams undergroundvärld =============================== I veckan öppnade Andres Serranos utställning "A History of Sex" på galleri Charlotte Lund. Den här gången har den amerikanska fotokonstnären utforskat avarter och varianter av sex. - Serrano har undersökt undergroundvärlden i Amsterdam. Under flera månader bodde han i sexkvarteren och satte sig in i hur prostituerade och klubbmänniskor lever, berättar gallerist Charlotte Lund. "A History of Sex" har fått oerhört mycket uppmärksamhet i New York och Paris. Bildsviten består av 20 stora bilder med Andres Serranos kyliga, exakta bildspråk. Charlotte Lund ställer ut fem av dem, bland annat ett porträtt av en transsexuell man som till hälften är omopererad till kvinna samt en bild av en äldre kvinna och hennes unge älskare. - Andres Serrano har alltid arbetat i marginalerna. Han får det skumma att verka naturligt - de människor han porträtterar får en enorm värdighet, säger Charlotte Lund. Andres Serrano har tidigare fotograferat kroppsvätskor som blod, sperma och urin. Han har också tagit bilder på bårhus samt porträtterat Ku Klux Klan. Parallellt visas en utställning med hans tidigare bilder i lobbyn på Lydmar hotell. Galleri Charlotte Lund ligger på Riddargatan 17 i Stockholm, och har öppet tisdag till fredag klockan 12-18 samt lördagar klockan 12-16. Text: Christina Magnergård (Källa: Metro) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [30]: 0-budget filmfestival =============================== Tisdagen den 13/5 kl 23.00 blir det Mondo Gnarp visning på biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm. "Ulph Svensson" och "Grabben", ansvariga för rockorkestern The Kristet Utseende, är ökända för sina hembygdsskildringar av livet i Iggesundstrakten inspelade hemma i "Ulphs" lägenhet; Nightrider 0, I, II, III, Kebab House, Spark, Hake och Hallon är några av de 0-budgetklassiker man kan se under tisdagnatten. På festivalerna brukar det ofta dyka upp en trogen skara Ulph-fans som ihärdigt kräver en dos Mondo Gnarp filmer. Av dessa är onekligen "Ulph Svensson-Nightrider I" den mest kultstämplade, visad på 0-Budget och ILEX visningar runt om i landet. "Ulph" älskar, hatar, älskar "Grabben". "Grabben" blir aldrig, aldrig fri från "Ulph"... De flesta som sett dessa filmer håller nog med om att Ulph Svensson är den mest färgstarka figur som setts i svensk film de senaste åren. Kom och se filmer du inte trodde fanns! Glöm inte heller den stora 0-Budgetfestivalen den 2/7 på Biograf Sture (Stockholm) med årets nya filmer. Vill man ta del av 0-budgetfilmer i lugnare miljö kan man gå till Lavas videotek på Kulturhuset i Stockholm. Nya titlar är bla: Zigenarafton av Bröderna Hilding, In Evil We Trust av ILEX productions, Weird Strangers av S:t Mikael, Telge Vice av Sump-TV och Elaka Rune och Sune av Johannes Runeborg. Ytterligare info: Email: lotta.leijonhufvud@lpul.slu.se WWW: http://www.angelfire.com/ny/nobudget/index.html - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [31]: Skottskadad dörr för inte säljas =============================== Biluthyrningsfirman i Beverly Hills, som hyrde ut den GMC Suburban som rapstjärnan Notorius B.I.G. sedan sköts ihjäl i, har fått tänka om. Firman hade nämligen tänkt sälja den skottskadade dörren på auktion för att få en vacker slant att passa vidare till välgörande ändamål. Det tyckte inte Los Angeles-polisen var så lyckat, utan pekade på att dörren ingick i bevismaterialet och konfiskerade densamma. (Källa: Avisa) --------------------------------------------------------------------------- Ö V R I G T : ö v r i g t : --------------------------------------------------------------------------- [32]: Reglering av Säpos registrering föreslås =============================== Säkerhetspolisens registrering av enskilda personer ska regleras. Det förslaget kommer från registerutredningen, som i går lämnade över sitt slutbetänkande till justitieminister Laila Freivalds. Utredaren, förra Säpochefen Mats Börjesson, menar att lagstiftningen om kriminal- och polisregister är ålderdomlig och behöver moderniseras. Utredningen föreslår att kriminalregistret och person- och belastningsregistret försvinner och ersätts av ett nytt allmänt belastningsregister. Dessutom föreslås ett nytt misstankeregister. (Källa: TT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [33]: Falskt pass per postorder =============================== Sänd oss 1 400 D-mark och två nytagna fotografier, så får du ett falskt pass med valfritt namn. Det erbjudandet fick en äldre man i Göteborgstrakten i brevlådan. Mannen vände sig till polisen som nu utreder ärendet. Den äldre mannen är bosatt i en kommun nära Göteborg och är sedan 1959 svensk medborgare. Försändelsen, som kom i brevlådan till mannen häromdagen, skickades från International Document Service (IDS) i London. Firman har inget officiellt postnummer men har en postboxadress i London, enligt Göteborgs-Posten. I brevet erbjöd firman ett så kallat utbytespass. Priset, 1 400 tyska mark, motsvarar cirka 6 300 svenska kronor. Med passet skulle man bland annat kunna föra pengar i säkerhet utomlands och också bygga upp en helt ny identitet i ett annat land, menade säljaren. IDS påstår sig ha inhandlat alla dokument på laglig väg. Man skriver dock i brevet att alla underlag för affären automatiskt förintas när leveransen har skett. Mannen som erhöll brevet lämnade det omedelbart till polisen i Göteborg, som i sin tur överlämnade det till rikskriminalens underrättelsetjänst. (Bidragsgivare: Rat / Källa: TT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [34]: Berusad sköt med pilbåge från balkong =============================== En kraftigt berusad 29-åring i Katrineholm sköt vilt omkring sig med en tävlingspilbåge från en balkong. En av pilarna träffade bara några meter från tre barn på en lekplats. Susanne Rickardsson hade just satt sig med sina barn i en lekpark i centrala Katrineholm på förmiddagen då hon såg hur 29-åringen kom ut på en balkong, siktade mot dem och sköt. - Plötsligt hörde jag hur det small till alldeles ovanför mig. Det var en pil som träffade i väggen på en balkong strax ovanför lekplatsen, berättar Susanne Rickardsson för Folket. Hon fick snabbt in barnen i huset medan hennes sambo larmade polisen. Under tiden sköt 29-åringen ytterligare två pilar. Polisen grep 29-åringen i hans lägenhet. Pilarna och pilbågen togs i beslag. - Brottsrubriceringen är försökt till mord, säger kommissarie Björn Persson till Katrineholms-Kuriren. (Bidragsgivare: Rat / Källa: TT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [35]: Hells Angels får skydd av lagen =============================== "Jag förstår om allmänheten tycker att det här är stötande" Nio medlemmar i Hells angels har fått skyddad identitet av myndigheterna. Orsaken är att de känner sig mordhotade av den rivaliserande mc-klubben Bandidos. - Jag förstår om allmänheten tycker att det är stötande, säger Gunnar Wald på Skattemyndigheten i Malmö. Det regionala nyhetsprogrammet Sydnytt avslöjade att nio kriminellt belastade medlemmar i Hells Angels fått skyddad identitet av skattemyndigheten. Skyddad identitet får normalt den som lever under ständigt hot från brottslingar, till exempel kvinnor som förföljs av sina ex-makar. Nu utnyttjar alltså Hells Angels i Skåne möjligheterna att få skyddad identitet i folkbokföringen. Det innebär att allmänheten inte kan få ut normalt offentliga uppgifter om dem från olika myndigheter. - Vi har gjort bedömningen att de ska få skyddade identiteter på grund av den hotbild som finns mot dem, säger Gunnar Wald på skattemyndigheten. De flesta av de nio Hells Angels-medlemmarna ansökte hos skattemyndigheten om sekretessbelagda personuppgifter efter sprängningen av deras högkvarter i Malmö i oktober förra året. Följande har fått skyddad identitet: presidenten Thomas Möller, 32, Per Jensen, 31, Conny Wickman, 33, Magnus Lindahl, 34, Ulf Cronsell, 35, Torbjörn Vettainen, 35, Mats Henry Andersson, 31, Stefan Jakobsson, 34, och Kent-Inge Sjöblom, 32. Flera av dem tillhör den ursprungliga hårda kärnan i Hells Angels och flera är tidigare straffade för olika brott. Presidenten Thomas Möller är dömd till tio månaders fängelse för övergrepp i rättssak, Conny "Mummel" Wickman är dömd för övergrepp i rättssak, Magnus "Tanglan" Lindahl står sedan flera år under åtal för misshandel, men rättegången har inte kunnat genomföras eftersom hans offer gått under jorden. De är dessutom väl bekanta med folkbokföringsregistret och vet vilka fördelar det är att ha personuppgifter sekretessbelagda. Per Jensen har ägnat sig åt inkassoverksamhet och sökt uppgifter om sina målpersoner via folkbokföringsregistret. För polisen ska det inte innebära några problem - de har ändå tillgång till uppgifterna. Men polisledningen ser ändå med ogillande på att skattemyndigheten godkände HA-medlemmarnas ansökningar. - Som polis vill man ju naturligtvis göra allt för att försvåra för de här gängen. Men lagstiftningen har generella regler som därmed även gäller för de här personerna, säger biträdande länspolismästare Kjell-Arne Eliasson. Bidragsgivare: Rat / (Källa: Aftonbladet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [36]: 16-åring terroriserade hel stadsdel =============================== Pojken är bara 16 år men lyckades sätta skräck i ett helt samhälle. Utklädd i peruk och kvinnokläder och med en sax i handen följde han efter unga flickor och klippte dem i håret. I förra helgen häktades pojken i Göteborg misstänkt för grov misshandel. I flera månaders tid har 16-åringen nattetid vandrat runt i Partille utanför Göteborg sminkad, iförd kvinnokläder och peruk och utrustad med sax. Polisen har fått in ett flertal anmälningar från framför allt unga flickor som blivit överfallna. Hur många av dem som råkat ut för 16-åringen utreder nu polis och åklagare. Men när han i helgen häktades var det för tre fall av grov misshandel som han är påsannolika skäl misstänkt för. - Han klippte hårtussar av dem och har också förorsakat blodvite med saxen. Han har följt efter dem och överfallit dem, säger kammaråklagare James von Reis till TT. Vad pojken lämnat för förklaring till sitt beteende vill åklagaren inte kommentera. - Men han erkänner att han brukar gå omkring så här med en sax, säger åklagaren. Att en så ung människa häktas är ovanligt och kräver synnerliga skäl. I det här fallet har man ansett att det finns risk att pojken fortsätter sin brottsliga verksamhet om han inte tas om hand. - Det är allvarliga misstankar som riktas mot honom. Hans beteende har skrämt upp en hel stadsdel. Vi måste ju få stopp på detta, säger James von Reis. Att pojken kunde gripas var en ren slump. Det var natten till fredagen som en polispatrull upptäckte honom i Partille, utklädd i kvinnokläder. När han skulle gripas slängde han saxen ifrån sig. Vid husrannsakan hemma hos 16-åringen hittade man sex olika peruker och kvinnokläder. En del av de anmälningar polisen fått har handlat om ofredanden där någon sax inte finns med i bilden. Om det är 16-åringen som ligger bakom dem ska nu utredas. Enligt åklagare försöker nu socialtjänsten hitta en möjlighet att omhänderta pojken. När det blir klart kommer åklagaren att häva häktningen. (Bidragsgivare: Alex / Källa: TT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [37]: Amsterdam köper gamla bordeller =============================== Amsterdams kommun köper nu upp bordeller i de omskrivna glädjekvarteren för att skydda de gamla 1600-talsbyggnaderna längs kanalerna. Man har dock inga planer på att driva bordellerna i egen regi. - Kommunen är ingen hallick, säger kommunens talesman. Kommunen införde nyligen hårdare bestämmelser för bordellverksamheten. Det har lett till att många bordeller tvingats upphöra med verksamheten och det är dessa byggnader som kommunen nu köper in. Man vill bland annat uppmuntra fler "vanliga" människor att flytta till kvarteren. (Källa: AP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [38]: Heta Linjen är tillbaka =============================== Nu har gamla Heta Linjen öppnats igen, och man betalar bara normal samtalstaxa. Tel: 08-50 30 20 00 Linjen har bara varit öppen under fyra dagar, men det är redan fullt hus. Nästa vecka öppnas även lokalnummer i bl.a. Västerås, Eskilstuna och Uppsala m.m. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [39]: Radannonser =============================== # SÄLJES Bästa tipsen för att bli ekonomiskt oberoende. Det fungerar!! 750:-+frakt Email: gsxr1100race@hotmail.com Telefonkort för 600:-/st + post avg. 3st Email: camel@beer.com Marijuana frön. Super skunk & northern light-påsar med 10 st frön för 150:- Email: alcapone@usa.net Hackade GSM-kort med eget telefonnummer. NMT telefoner med gratis obegränsad telefonsamtal. Kreditkort. Email: victorjara@hotmail.com Pepparspray. Högstbjudande Email: psx_rush@hotmail.com Hackade GSM-Guldkort med eget mobilnummer. För mer info & priser, skicka ett mail. Email: gsmkort@rocketmail.com Kniv-pennor, Ser ut som vanlig penna men är en rakbladsvass dolk Email: da1anonli@hotmail.com Glömt nycklarna till bilen??? Denna dyrk öppnar 95% av alla bilar Lev. med bruksanvisning. 250:-/st+frakt Email: gsxr1100race@hotmail.com Skräck, cult och obskyr film! Det mesta av det värsta, givetvis oklippt. Email: xcult@bigfoot.com Laserförstörare som fungerar. Garanti. Email: EuroShop@hotmail.com H.R.Giger dokumentärer Från 1967-1990 (ca 200 min). 500 kr. Email: Juhlin@bigfoot.com Ritningar m.m BRA ritningar på FM-sändare "mobilstörare", *.txt-filer om phreaking i Sverige + ritningar & böcker om allt inom elteknik. Email: pr0m0@hehe.com Marijuanafrön Email: cd4ya@hotmail.com Amunition. Email: da1anonli@hotmail.com Försvarets M90 kängor med stålhätta. Storlek 43 Email: halabalua@hotmail.com Fingers Fanzinet Consume (utnämt till månadens fanzine i FNA #82) har bytt namn till Fingers, men kommer fortfarande att innehålla undergroundartiklar, adresser, fakta och dylikt. Nästa nummer kommer någongång runt slutet av maj och kommer bl.a. att innehålla: nations of islams tio punkter, artikel om varför man ska slå sönder konsten, låt texter (cop killer och taste the icepick, radikala internet adresser (nazism, anarkism osv), bok tips mm. 20 kronor inkl. porto. Fingers, c/o Thomas Sjögren, Skogalundsklippan 15, 131 39 Nacka Email: urbangrave@hotmail.com Marijuanafrön. Email: lmajjal@hotmail.com Elefantbete. Cirka 75 cm, 3 kg. Snidad längs ena sidan. Säljes till högstbjudande. Email: envoys@localbar.com X-Files kalender för 1997. Email: am@wineasy.se Ultimate Fighting 1-8 The ultimate ultimate-95, Extreme Fighting 1-2. Massor av nya filmer: Maximum risk, Long kiss goodnight, nutty professor och mycket annat. 130:- film Email: henrik.soldan@osteraker.mail.telia.com Ett par tusen skivor. LP, CD, 7" och 12". Pop, rock, punk, reggae, 60-tal, techno... Email: stefan.wesley@fk.gotland.se Mariujanafrön. Bra kvalitet. Email: gsxr1100race@hotmail.com # KÖPES Neil Young: "Lost Tapes" Påstods vara Neil Young när dem kom men drogs in då han stämde utgivaren och fick rätt. Email: alenca@oden.se Riktig slangbella i bra skick. Email: erik_and@hotmail.com Lustgas. Email: olsvex@hotmail.com Dyrkpistol Email: w4sted@hotmail.com En fungerande enarmadbandit som tar svenska penga. Helst av lite äldre modell med dragarm Email: incendo@hotmail.com Pistol (betalning ev. ammunition+kr) Email: da1anonli@hotmail.com Mörkerkikare. Email: jorma.lampinen@swipnet.se Kopior eller orginal av RT-teknik tidningar (Rolig Teknik) Email: Ormtail@hotmail.com Sprit (ej HB). Email: spritidunken@hotmail.com Cannabis-frön. Email: psykossmurfen@hotmail.com Bantningspiller ....eller te som Tsou Tsian eller liknande. Betalar bra. Email: laserper@hotmail.com Böcker om magi. Dock inte bara svart magi. Gärna på svenska. Email: spiritual4@hotmail Cigaretter, helst Prince. Billigt! Email: black_heaven@hotmail.com Information om roliga saker ....som knark, vapen med mera för att ha på en hemsida. Email: BMUC@hotmail.com Pistoler/Revolvrar med ammunition. Email: Noprobs@hotmail.com ALLT med U2. Vinyl, CD, Singlar, Maxi. Helst Vinylbootlegs och rariteter. Email: tu0046@bf.orebro.se Steroider. Email: natural_born@hotmail.com Marijuanafrön. Pris och mängd diskuteras oss emellan. Folk från småland har förtur. Email: megajoint_no1@hotmail.com Ultimate Fighting filmer på VHS. Email: jonas.lindlof@swipnet.se CD-skivan defenitivt 50 spänn 1 Email: mr_smileface@hotmail.com Guld & silver Email: da1anonli@hotmail.com Värktabletter. Email: trashman@poboxes.com Pistol med tilbehör. Email: anonym@beavisandbutthead.com Roliga frön. Email: nybo_night@hotmail.com Instruktioner om hur man hackar en hemsida med pass skydd. Email: Perkett@hotmail.com Låsdyrkar med instruktioner, FM-sändare samt avlyssningsgrejor. Email: pajas_@hotmail.com # ÖVRIGT Postboxar i Eskilstuna-området uthyres. Du kan ha en som permanent adress, eftersändning finns också. Email: postbox@poboxes.com CD-bränning utföres. Email: ah18@hotmail.com Videofilmer bytes! Allt av intresse. Email: pontan@algonet.se OBS: Endast annonser som har någon form av underground-anknytning publiceras.. Att annonsera i FNA är gratis. Skriv *alltid* kortfattat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [40]: PS. Kolla in | veckans länkar =============================== Experiment with dream: http://www.oval.se/fire/experim.html (Läs Leif Elggrens brev till olika makthavare m.m.) Kitty Porn: http://www.thecorporation.com/oneoffs/96/kittyporn/index.html (Nakna katter) Gay Skinheads: http://www.geocities.com/WestHollywood/2678 (Homosexuella skinheads. Många nakenbilder!) (Bidragsgivare: HanZi, Mattias & skankenstein m.fl.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vet du om någon intressant nyhet, eller känner till någon kul notis. Maila den då gärna till: fna@flashback.se. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K : email: fna@flashback.se / flashback@flashback.se www: http://www.flashback.se irc: #flashback (EFNet) ftp: ftp.flashback.se gopher: gopher.flashback.se + + + prenumeration på fna (flashback news agency): gratis (!!!) prenumeration på flashback - sverige (3 nummer): 150kr (självkostnadspris). stödprenumeration på flashback (3 nummer): 200kr. prenumeration på flashback - norden (3 nummer): 200kr. prenumeration på flashback - europa (3 nummer): 225kr. prenumeration på flashback - världen (3 nummer): 250kr. postgiro: 39 64 28-5. bankgiro: 5355-6866 postadress: flashback, box 676, 114 79 stockholm, sverige +++ Starta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "subscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se Avsluta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "unsubscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se © no copyright / no rights reserved - flashback 1997 ==========E==N==D=====F==I==L==E=====================================