************************************************************************** FNA - Flashback News Agency #90 | vol.3 no.22 | 29 september 1997 | Gratis Antal Prenumeranter: 39.299 (+583) | Redaktör: Jan Axelsson ************************************************************************** i n n e h å l l 1 ledare [redaktörens förord] 2 feedback [läsarbrev & reaktioner] 3 frågor & svar [läsarfrågor] 4 fna debatt | kenny stolpe : nakensekt vill inte klona människor 5 tävling [vinn priser] h a c k i n g / c o m p u t e r u n d e r g r o u n d / i t 6 månadens www hack: alta vista | netch | nk | peak performance 7 inget åtal mot radio islam 8 flashback erbjuder ocensurerad usenet 9 förundersökningen mot karolinska om piratkopiering läggs ner 10 larry flynts dotter attackerar porren på internet 11 lagra e-postadresser i armbandsklockan 12 backdoors till greatxxx.com m.fl. 13 censur på idg online 14 aol raderar seriemördares hemsida 15 hemliga papper lades ut på nätet 16 fick teleräkning på 243.000 kronor 17 passwords till kommersiella sexsidor [39 stycken] 18 secret service hackade: clintons privata email spreds över nätet 19 os till stockholm 2004 - fast bara på internet 20 spray-hack leder till åtal 21 svensk webbtidning får presstöd 22 falska bilder på död diana sprids via internet d r o g e r & d r o g k u l t u r : 23 hemp house - ny svensk headshop 24 drogliberalerna i england inleder kampanj 25 hovrätten friade narkotikaåtalade 26 mccartney visade jagger cannabis 27 schweizarna röstar för liberalt drogprogram p o l i t i k & t e r r o r i s m : 28 lagen om barnpornografi innehav 29 utpressning mot spansk affärsman 30 bokrecension av os-bomb mannen 31 tröjor med flaggor stoppades av rektor 32 frånta svenska kyrkan rätten att viga! 33 unik intervju med os-bomb mannen 34 alexandra pascalidou hotas på svensk nazist sida u n d e r g r o u n d : 35 gay skins 36 bankomatskojare åtalad 37 göteborgare kartlägger poliser 38 bonedriller production collective (B.P.C) 39 bovens tidning - ny laglös tidning m u s i k / f i l m / k o n s t / l i t t e r a t u r : 40 lydia lunch kommer till stockholm i november 41 bibelkoden ö v r i g t : 42 butiker bevakas med basebollträn 43 lasermannen vann mot aftonbladet 44 i love you 45 radannonser [135 stycken] 46 veckans länkar ************************************************************************** MEDARBETARE | FNA #90: [...], A_Mike, Alexander, Be Saved, Besk, BiNh£4d, Bjorn, Bork the Great, Boromir, cs!, Firestorm, fLa, Frederik, Fredrik, Gustaf L, Hans, Hasse, hejhopp, Henrik, hoa_hoa, iso-8859, Jan, jonas, KEN8, kenny stolpe, Krille, Kristoffer, LKing, MAD, Magnus, Marcus, mart, Mattias, Michael, mika, mR_bEEr, Mr. F, MT, Nalle Puh!, PHIBER LORD OF GATEKEEPERS, Pssst, R Michael, Richard, Robert, Sec0nd, Silverfisken, sir_A, Suck, Tentacle, ThEzOdIaC, VMM members & Zodin m.fl. ************************************************************************** L E D A R E Ibland tar det längre tid än väntat, och att det skulle ta närmare en månad innan detta nummer blev klart var absolut inte enligt mina planer. Många verkade t.o.m. tro att FNA hade lagts ned helt, men så var givetvis inte fallet. Tvärtom. Ett flertal förrändringar pågår f.n. på Flashbacks hemsida, och en av dem är att stora delar av "members area" nu läggs upp helt fritt. Den som letar på sidorna kommer att hitta både det ena och andra. Artiklar från tidigare nummer av Flashback finns på startsidan, och tidigare nummer av FNA läggs under den kommande veckan också upp fritt. Ett helt nytt och mer genomtänkt "underground arkiv" är också under uppbyggnad och väntas vara klart under den kommande veckan. Samtidigt kommer en ny "members area" att bli tillgänglig under hösten/vintern. Men detta återkommer jag om senare. Jan Axelsson jan.axelsson@flashback.se ************************************************************************** F E E D B A C K # re: blackebergs gymnasium inför censur [Mr. F] Blackebergs gymnasiums regler är väl inget jämfört med vårat gymnasiums (Västerhöjdsgymnasiet i Skövde) dataregler. Vi måste t.ex också skriva på ett papper för att bekräfta att vi vet reglerna. Vi får endast hålla på med skolarbete på datorerna. Inget användande av internet får förekomma om man ej håller på med nåt som rör skolarbete. t.ex sökning av info till nåt projekt. Det enda privata man får göra är att e-maila. Men om man inte får chatta hur ska man då få några att maila till??? Skolan har också rätt att ta bort otillåtna saker på ens enhet och får kolla ens mail när dom vill. Bryter man mot någon av reglerna blir man avstängd från sitt login i två veckor första gången. Har man brutit mot reglerna fler gånger kan man bli avstängd i upp till två månader! Hur låter detta då? -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: blackebergs gymnasium inför censur [Hans] >Blackebergs gymnasium har infört regler för hur skolans datorer >får användas. För att få tillgång till datorsalen måste eleverna >skriva på ett avtal där de medger rätt för skolans personal att >kontrollera (och vid missbruk radera) vad eleven har på sitt konto >och på de lagringsmedier eleven har med sig till skolan. Vidare >får eleverna inte arbeta med krypterad information eller chatta >på Internet. Det som har skett ovan är inte censur. Det är helt enkelt någonting som alla arbetsplatser är tvungna att göra om kommunen i fråga inte vill bryta mot nuvarande svea rikes lag. Detta berör datorlagen, offentlighetsprincipen, sekretesslagen samt en del allmänna frågor som rör bland annat personalens yrkesetik. Om vi börjar med datorlagen så är det enligt datorinspektionen ett nät med förteckning av användare och deras kataloger att jämföra med ett dataregister. Detta medför en del rent praktiska krav. Alla nät måste t.ex. ha en registeransvarig. I det här fallet bör det vara den nämnd i kommunen som förvaltar skolan. Nämnden skall upprätta ett register över vilka dataregister den är ansvarig för med en del uppgifter om registret. Den som är registeransvarig har bl.a. att tillse att alla uppgifter som finns i registret är i överensstämmelse med lagen. Av detta följer givetvis att den registeransvarige, eller av denne utsedd person, måste kunna ta del av allt som finns i registret. Tillgången till registret har också alla de som förutsätts arbeta med registret. Om katalogerna upprättats för skolarbete förutsätts att de lärare och annan personal som arbetar med och handleder eleverna i detta arbette också skall ha tillgång till de uppgifter eleverna lägger in i sina kataloger. Sina betyder alltså i det här sammanhanget inte elevernas, utan skolans. Det finns dock ett viktigt undantag. Om den registeransvarige medger att det upprättas privata kataloger i registret har man inte utan vidare tillgång till dessa. Principen finns prövad i Norge som har en datalag som endast marginellt skiljer sig från Sveriges. I en dom jämställs en privat katalog med andra privata saker, som t.ex. låsta elevskåp som man inte utan vidare får tillgång till. Hur är det då med offentlighetsprincipen ? Vad händer om en utomstående kommer och kräver att få se vad en elev förvarar i sin katalog? En svårighet här är naturligtvis om man betraktar elevens arbete som anteckningar och arbetsmaterial, eller som en upprättad handling. Det rimliga är nog att man anser att det första gäller. Enbart inlämnade elevarbeten kan betraktas som en offentlig handling. Frågan har emellertid inte prövats. Oavsett hur man ser på detta träder nästa princip in. John Doe kan inte komma in från gatan och kräva tillgång till elevernas kataloginnehåll utan vidare. Materialet kan inte lämnas ut utan sekretessprövning. Detta följer av sekretesslagen. Detta kort sagt om läget på lagstiftningssidan. Vid sidan av lagar finns alltid något som kan kallas för praxis. Däri finns sådant som yrkesetik, förhållningssätt till andra människor, i det här fallet elever. Förutom detta så finns det även tekniska skäl till varför man vill begränsa användandet av Internet från skolor och andra instutitioner. Bandbredden är ofta ett problem, och att utnyttja bandbredd som är införskaffad för utbildningssyfte, för att roa sig med chat och annat på Internet, är inget annat den största anledningen till varför detta blir förbjudet på de flesta instutitioner. Följande är dock någonting som jag anser bör krävas av en skola: 1) Eleverna ska vara informerade om vad datalagen säger. De får inte förledas till att tro att skolans datorer kan användas till vad som helst och att en vanlig nätverkskatalog i deras namn är privat i ordets strikta mening. 2) Eleverna måste vara informerade om vad skolan uppfattar som behörigt material på sina datorer. 3) Av respekt för elevernas integritet BÖR inte lärare utnyttja sin rätt att se elevernas material för att göra smyginspektioner. Rör det enstaka arbeten kan man lämpliga titta på det tillsammans med eleven, och ska man granska en mängd elevers arbeten kan man lämpligen tala om för eleverna att man tänker göra det. Detta inte för att eleverna ska kunna undanröja bevis på brott mot regler eller lagar, utan för att elever trots att de vet att katalogen inte är privat mycket väl kan ha dagböcker eller privata brev som de inte vill att läraren ska se. 4) Vid misstanke om brott bör inte skolan leka polis. Brottet bör >utredas i vanlig ordning och skolan ska hjälpa polismyndigheten att säkra bevis. Tack för ordet. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: cannabislegalisering [jonas] Det är ingen som har dött av att köra bil heller. Trots det dör cirkus flera hundra personer om året på våra vägar när bilen helt plötsligt dundrar ner i diket... -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: jan myrdal [MT] Att försvara Jan Myrdals uttalande om massakern på Himmelska Fridens Torg ter sig som något komiskt, och att PEN-klubben reagerar som den gör >likaså. Jan Myrdal har stått för värre saker - han har personligen hälsat på Pol Pot och försvarat massmördaren i böcker och artiklar. Varför har >PEN-klubben inte reagerat på detta? Jo, därför att Himmelska Fridens Torg figurerade stort i TV-nyheterna och i andra media, medan massakrerna på miljoner i Kambodja inte gjorde det. Även "intellektuella" PEN-medlemmar reagerar på det som är poppis i massmedia, och glömmer lika viktiga saker som det inte är lika poppis att bli upprörd över. Jan Myrdal och en grupp vänstermänniskor gav ut en rad av vad som enbart kan kallas propagandaskrifter för khmer rouges terrorregim, men stannade inte vid det. Oktoberförlaget, som publicerade flera skrifter av Vänskapsföreningen Sverige-Kampucheas Vänner, i vilken Myrdal var inblandad, gav i november 1979 ut "Svartbok - Fakta och Information om Vietnams Aggressiva och Expansiva Handlingar mot Kampuchea". Den är författad av ingen mindre än Press- och informationsdepartementet i Kampucheas utrikesministerium (!), och man kan väl förmoda att Pol Pot står bakom om inte hela, så åtminstone en del av texten. 20 000 människor dödades i röda khmerernas tortyrcenter Tuol Sleng. Varje offer fotograferades framifrån och i profil av torterarna. På en skylt stod några av reglerna: OM DU SÄGER EMOT FÅR DU MER STRÖM. PARTIET HAR ALLTID RÄTT. Och vad säger då Jan Myrdal, jo följande: "Det är blod på John-Sune Carlsons händer." - Jan Myrdal om mannen som _radionämndsanmälde_ en intervju Myrdal gjorde med Pol Pot - diktatorn som mördade 2 miljoner av sitt eget lands befolkning. Lite intressant läsning för den hågade: Axelsson, Per; Bergström, Gunnar; Myrdal, Jan m fl: Kampuchea - Krigen, politiken, diplomatin (1983) Bergström, Gunnar; Ekerwald, Hedda; Myrdal, Jan; Wikander, Marita: Kampuchea Mellan Två Krig (1979) Myrdal, Jan: Kampuchea och Kriget (1978) Press- och informationsdepartementet i Kampucheas utrikesministerium: Svartbok (1979) [Utgiven på svenska.] -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: lustgas [Marcus] >När jag läser FNA#88 finner jag att många människor annonserar efter >lustgas. Lustgas NO2 (Natriumdixod) är en helt ofarligt bedövningsmedel. Här blev det lite fel. Lustgas är detsamma som N20 (dikväveoxid). Tvåan hamnade alltså på fel plats och N:et står för kväve och inte natrium. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: lustgas [...] >När jag läser FNA#88 finner jag att många människor annonserar efter >lustgas. Lustgas NO2 (Natriumdixod) är en helt ofarligt bedövningsmedel. Tja... Till att börja med är lustgas N2O och inte heter det Natriumdixod heller. Dikväveoxid torde vara ett bättre namn på molekylen... Helt ofarlig är kan aldrig en substans vara, särskilt inte om den är kapabel att söva oss... -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: spindizy [Bork the Great] SpinDizy, Verkar ha sniffat för mycket koldioxid vilket bara orsakar syrebrist i hjärnan (va skoj då). För övrigt så är lustgas dikväveoxid N2O och inte Natriumdioxid (va´ fan detta är för en kemikalie vet jag inte men jag tror inte den existerar). NO2 är kvävedioxid vilket tillhör nitrösa gaser som är giftiga, mycket giftiga. För övrigt betvivlar jag att det finns något kvar av hans plast påse efter öppningen av gaspatronen. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: OOB bug och microsoft RIB [Mattias] Min Käre Rib. Du skriver följande: >Nej... >Men jag brukar crasha Windows maskiner för att en som kör Windows är >microslave och en som dessutom inte fixat buggen är dessutom dum. Microsoft >är ett hot mot datavärlden och bör bekämpas. -Varför är Microsoft ett hot mot datavärlden? -Varför bör Microsoft bekämpas? -Bekämpas inte Microsoft lämpligtvis med konkurrens? -Hade vi inte haft Microsoft hade vi alla suttit med nåt gammalt UNIX shell och försökt göra saker, endast 5% av befolkningen hade förstått hur datorer fungerar och färre hade kunnat använda dem. -Hade vi inte haft Microsoft hade vi haft IBM eller SUN i motsvarande roll som Microsoft nu har. -Med NT server och diverse Microsoft produkter kan många datautbildade idag på ett fåtal timmar snickra ihop program, websidor etc etc. Hade vi suttit med ex. UNIX maskiner hade det tagit längre tid. bla bla bla -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # appropå hackers och NT-servrar [LKing] Till dig som stod upp till försvar för skojiga killar som inte har nått bättre att göra än att krascha NT-servrar, Windowsmaskiner och allt man kan komma över... -Jag har lite svårt att förstå när killar kommer med argument som:"en som kör Windows är microslave och en som dessutom inte fixat buggen är dessutom dum" till försvar för hacking. Först av allt tycker jag inte mer om Microsoft än någon annan, men jag har också så mycket vett så att jag inser att jag behöver en del av de program som de har. Men vad som är viktigare än min åsikt om Microsoft och Bill Gates, jag går inte fram till någon som valt microsofts program och slår honom sönder och samman bara för att jag inte håller med honom..., det är ju ungefär som: Om du inte tycker som jag är du dum - alltså får jag slå ner dig... Sådana argument är det väl närmast under allas värdighet att ens besvara... Argument nummer två... "och en som dessutom inte fixat buggen är dessutom dum" - hör du hur korkat det låter? För att göra som du - ta ett exempel: ´Hörni killar - om han där borta är så korkad att han inte har skyddsväst på sig när vi skjuter så han får ju skylla sig själv om han går och dör pang-----> ´ ....Jag tror det exemplet talar för sig självt.. Sen kan jag inte riktigt förstå vad som var poängen med den fina lilla liknelsen: "Men jag antar att du anser att Sverige borde skita i försvaret låta oss vara ifred, bara för att vi vore försvarslösa. (En liten liknelse.)" Jag har inte svårt att inse att det finns en tjusning med att kunna hacka andras datorer, självklart ger det en känsla av MAKT, men kom då inte med några undanflykter som i stil med ´de är så dumma så de får skylla sig själva´ eller ´vi vill ju bara sprida infromation´ (sedan när har alla de som kallar sig hackers börjat att gratis sprida all den information de kommit åt? -Tvärtom, den information de funnit ges endast i utbyte mot annan, informationen säljs med andra ord). Så kort och gott, om ni inte har något bättre för er i verkliga livet och känner att det är det enda sättet ni kan få lite självförtroende samt att ni inte ställer er bakom principen ´mitt är mitt och inte ditt = låt mina prylar vara ifred´ - så kila ut och hacka - men kom sen inte med några så pass låga försvarsargument som dessa. Man brukar ju snarare säga att ´Kunskap är makt´ än "Kunskap är ett vapen".. Ja, kunskap är makt - så frågan är : ska vi bara skydda de som enligt några få "förtjänar att få skydd" eller ska det fortfarande vara så att det finns vissa rättigheter som man har helt enkelt därför att man är människa? *Ser fram mot en intressant debatt* -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # web hack [Tentacle] Nu tröttnade jag helt på ´web-hackande´. När ni skickar in ´hack-info´ till fna, kan ni inte förklara *varför* ni/de hackade sidan? Inget "#%@£@£ "öööhhh... de va´ ju kuul". Ska man hacka något, så ska man fanimej ha en bra anledning. CIA var ett bra hack!, Det var lite kräm i det. Där ville man ha något sagt. Är man osams med en sysadmin på en skola eller liknande, och därför hackar deras web, så slipper iaf jag gärna betala de extra små-ören det kostar att hämta hem texterna om det. Jag är *totalt* oimponerad av små-fjunen som hackar ´bergkullas bingo-halls-information-sida´, eller liknande. FY FAN för omoraliska fjun-hack! -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: droger... suck [Krille] När man läser Flashback så verkar det inte som om folk inte har annat för sig än att testa droger och förstöra hjärnan. Dessutom tycks dom tycka att det är väldigt roligt att dela med sig av sina puff-erfarenheter i Flashback. Jag menar, seriöst - hur många av Flashbacks läsare håller egentligen på med sån där *skit* - 10%? .....och tidningen är fylld upp till bredden av nya ´spännande´ preparat och användningsområden. Blir så jävla trött på fjanterierna; *småbarn*! Ta tag i era sketna liv och gör nåt istället; and please: jag skiter i vilka effekter man får av det-å-det, eller vad det stod där-och-där om det-å-det, stuff it! Nä, Flashback var bättre innan *knarkarna* tog över insändarna... Instämmer till 100%, droger suger...... -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: droger... suck [hoa_hoa] Jag håller helt och hållet med "droger...suck". FNA ska vara frispråkigt men får inte heller bli en skrytanslagstavla för knarkare och drogliberaler. FNA ska ju vara ett medium för all slags underground och jag tror att få människor som är allmänt intresserade av den "rörelsen" (t ex jag) bryr sig om droger så till den grad FNA och Flashback uppmärksammar detta ämne. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # re: cannabis legalisering [Gustaf L] Svar till Mikael Forsberg i föregående FNA: >Att bedöma vad som är övergrepp eller inte har olika människor skilda >uppfattningar om, men väldigt många tycker att det är övergrepp >ravekommissionen gör sig skyldiga till när dom på måfå plockar ut folk från >fester och avtvingar dom blod och urinprov. Det är ett beteende som inte >accepteras i andra Europeiska länder eftersom dom där har en respekt för >individens rättigheter, vilket verkar vara utraderat i dagens Sverige. Det är inte "accepterat" i Sverige heller. Felet du gör är att du påstår att ravekommissionen "på måfå" plockar ut folk för tester. Människorna som tas ut är de som sannolikt har tagit droger och då är det lika tillåtet som det är att haffa andra misstänkta brottslingar. De människor som arbetar med droger dagligen har inga som helst problem att se vilka som drogat och inte, och det är bara i undantagsfall man tagit fel. Polisen måste få fram bevis för att kunna säkra brottet, för om inga bevis finns kan ingen anmälan göras. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # torget [Suck] Torget har som bekant (?) nyligen gjort en ansiktslyftning, då deras servrar varit avstängda för medlemmar och besökare. Vad som inte framgått är att Torget samtidigt passade på att ställa till världens oreda för, förmodligen, samtliga medlemmar då backupen som rullades tillbaka fredag/lördag innehöll både det ena och det andra och kanske inte rikigt vad medlemmarna hade önskat sig. Personligen har jag ett finger med i fyra medlemskap där jag hjälper till att styra upp hemsidor och samtliga dessa var mer eller mindre felaktiga. Två var lindrigt defekta och innehöll de utseendet som gällde ett par veckor innan Torget stängde för ansiktslyftningen, d.v.s. alla ändringar som gjort de senaste två veckorna var _borta_ En var totalhavererad och innehöll knapp 25% av dess ursprungliga innehåll. Även här var det mycket gamla filer, d.v.s. ändringar var inte med. Den fjärde och sista var ett enda stort frågetecken. Detta konto mer eller mindre rensades för 1,5 månad sedan till ett minimum av filer (c:a 100 kb). I lördags innehöll kontot över 4 MB (max tillåtet är 3 MB så det stod minus på tillgängligt utrymme). Filerna som var återrullade var en salig blandning av nya, gamla och raderade filer. Dock hade alla en gång i tiden tillhört kontot. Kontaktar Torget på måndagen som säger att de är medvetna om problemet och kommer att återställa en _ny_ backup. Men ingen förklaring till varför det kunde bli som det blev. Till saken hör också att den backup Torget återställer med nu (läs: måndagen den 1:e september) skriver över _alla_ eventuella ändringar flitiga medlemmar gjort sedan de upptäckt de ödesdigra felen >i lördags. Heja Torget! -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ # malatonin - undermedel? [MAD] Melatonin är ett naturligt hormon som vi redan har i kroppen. Det finns en massa böcker, artiklar och information/debatter om detta "mirakelmedel" som sägs hindra åldrandet, bästa antioxidant medlet, förbättra immunförsvaret, öka sexlusten och främst ge en god sömn, perfekt vid jetlag eller vid sömnproblem. I Sverige och i nästan hela världen är detta receptbelagt, undantaget är USA där det säljs över disk. Det är billigt och enkelt att beställa detta från USA via Internet, det finns gott om leverantörer. Kolla t.ex. http://www.melatonin.com ************************************************************************** F R Å G O R & S V A R - N Y A V D E L N I N G Denna spalt har efterfrågats en längre tid. Publicerar ett av mailen nedan: "Varför inte starta en "fråga" avdelning i flashback som tar upp underground frågor och om någon kan så får de svara på de!.. tror att detta vore en bra ide´ dels för att du ska slippa få så många frågor och dels för att de som undrar över något kan få reda på det snabbt och lätt... ok!.. tack å hej!.." Sagt och gjort. I denna spalt kommer vi att publicera olika frågeställningar som förekommer, och låta läsarna svara och kommentera frågorna. Har du frågor så kan du maila dem till: fna@flashback.se ************************************************************************** T Ä V L I N G Förra hösten & vintern hade FNA ett flertal av media uppmärksammade tävlingar där vi bl.a lottade ut marijuanafrön, spel, böcker CD-Rom skivor m.m. Nu är det dags igen. Principen är att den som skickar det bästa bidraget till FNA under de närmaste veckorna har chansen ett vinna priser. Vi kommer att ha flera tävlingar under hösten & vintern, men till skillnad mot förr så kommer vi bara att ha en vinnare per tävling. Den första tävlingen gäller bidrag till FNA #91 och FNA #92. Den som tillfört FNA mest och bäst matrial vinner: CD-Romsamlingen BLACK PHILES 3 Black Philes 3 är den tredje skivan i en serie av underground CD-ROM skivor producerade av Synchron Data. Skivan är fylld med över 15.000 nya filer med inriktning på bl.a. Anarchy, Hacking (Internet, Java, UNIX/Linux...), Cracking, Phreaking, Tidningar, Blue Boxing, Konspirationer, UFO´s, Droger, Ockult, Sub Kulturer, Skämt & Roliga historier, Överlevnad, Säkerhet, Hårdvara/elektronik, datorer, Internet, Spelfiler(Fusk, lösningar, Red Alert, C&C, Doom, Duke-3D, descent...), Militärt med mera... Ytterligare information fås från: Email: synchron@algonet.se URL: http://www.algonet.se/~synchron/ ************************************************************************** FNA DEBATT | KENNY STOLPE : NAKENSEKT VILL INTE KLONA MÄNNISKOR Felaktig artikel i Aftonbladet! I FNA#86, artikel 37 citerades en artikel av Joachim Kerpner, Journalist på Aftonbladet. Denna artikel innehöll ett antal fel, vilka jag här tänker rätta till: Ordet "Nakensekt" är oerhört missvisande. Den Raeliska rörelsen, för vilken jag är nationellt ansvarig och också präst inom, är en religös minoritet med full öppenhet. Vem som helst får när som helst lämna eller gå med i rörelsen. Det förekommer ingen form av hjärntvätt. Rörelsen uppmanar tvärtom till kritiskt och självständigt tänkande. "Sekter" är ett ord som kommit att förknippas med slutna sällskap. Enligt FN och "the International Assosiation for the Defence of the religious freedom" ska media numera undvika ord som sekt och istället använda "ny religös minoritet". Att ordet "Nakensekt" används har att göra med den öppna syn som Raeliska rörelsen har på sexualitet. Vi respekterar bl.a. homosexualitet. Många tidigare religioner har fått människor att känna skam över sin sexualitet och sin kropp. Raeliska rörelsen tror inte på varken själ eller Gud. Medvetandet och vårt känsloliv hör ihop med vår kropp och om någon skäms över sin kropp och sin sexualitet kan detta också påverka psyket negativt. Av denna orsak så gick många nakna under det tvåveckors läger/seminarie, som det skrivs om i artikeln. Men att gå naken var absolut inget tvång. Den fria viljan är viktigast. Att det skulle legat "använda kondomer", som Kerpner skrev, är fel > enligt flera som jag talar med som var med på det omtalade seminariet. Sex ses inte som något negativt i Raeliska rörelsen och att folk har sex har jag svårt att se som något fel. I artikeln ges intrycket att folk låg över allt och hade orgier. Detta stämmer inte. Folk låg i sina tält eller avskilda. (som på vilken rockfestival som helst, med skillnad att folk i Raeliska rörelsen aldrig använder droger eller berusar sig med alkohol och därför alltid är medvetna om och tar ansvar för sina handlingar.) Det är inte den Raeliska rörelsen som vill klona människor. Utan ett helt fristående företag (www.clonaid.com) som dock grundats av samme person som grundat Raeliska rörelsen: Rael. Raeliska rörelsen är en helt ideell förening där ingen får ersättning för sitt arbete i den. Ordet "ledare" som används om mig är fel att använda, då man uppmanas följa sin egen vilja i Raeliska rörelsen. Mer info: http://www.rael.org Text: Kenny Stolpe (tidigare Lindquist), journalist och också ansvarig för Svenska Raeliska rörelsen -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Vill du skriva en debattartikel? Skicka då debattartikeln till: fna@flashback.se --------------------------------------------------------------------------- H A C K I N G / C O M P U T E R U N D E R G R O U N D / I T : h a c k i n g / c o m p u t e r u n d e r g r o u n d / i t : --------------------------------------------------------------------------- MÅNADENS WWW HACK: ALTA VISTA | NETCH | NK | PEAK PERFORMANCE =============================== Alta Vista 970901: Sidan hackades på eftermiddagen av Intruder, och låg kvar hela dagen. Det var dock inte sökverktyget Alta Vista (som finns på http://altavista.digital.com/) utan företaget Alta Vista. Altavistas originalsida: http://www.altavista.com/ Kopia av hacket: http://www.flashback.se/hack/altavista/ Netch, NK & Peak Performance 970927: Klockan 04:00 fick Netch sin hemsida hackad av VMM som tidigare bl.a. har hackat Aftonbladet. Förrutom att hacka Netch index-sida så lade man även in meddelanden på NK och Peak Performance index-sidor som ligger hos Netch. Netch originalsida: http://www.netch.se/ Kopia av Netch-hacket: http://www.flashback.se/hack/netch2/ NK´s originalsida: http://www.nk.se/ Kopia av NK-hacket: http://www.flashback.se/hack/nk/ Peak Performance originalsida: http://www.nk.se/ Kopia av Peak Performance-hacket: http://www.flashback.se/hack/peak/ [Bidragsgivare: A_Mike, Alexander, Besk, Bjorn, cs!, Firestorm, fLa, Frederik, Fredrik, Hasse, hejhopp, Henrik, Jan, Kristoffer, Magnus, mart, mika, Nalle Puh!, PHIBER LORD OF GATEKEEPERS, Pssst, R Michael, Richard, Sec0nd, ThEzOdIaC, VMM members & Zodin] ************************************************************************** INGET ÅTAL MOT RADIO ISLAM =============================== Justitiekanslern (JK) har beslutat att lägga ned förundersökningen mot Radio Islams hemsida på internet. Hemsidan misstänktes sprida budskap om hets mot folkgrupp som stred mot yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Enligt JK är det tveksamt om hemsidan har något omedelbart samband med radiostationen Radio Islam. En förutsättning för att kunna tillämpa YGL är just att ett sådant samband finns. JK finner att vem som helst med ett kodord kunde göra ändringar på hemsidan. Den som varit ansvarig för hemsidan Radio Islam har alltså inte haft kontroll över innehållet vilket gör att inte heller i det fallet kan YGL tillämpas. URL: http://www.flashback.net/~rislam/ ************************************************************************** FLASHBACK ERBJUDER OCENSURERAD USENET =============================== Usenet har länge haft rykte om sig att vara den ocensurerade delen av Internet, delen där man kan hitta de saker som aldrig når WWW. Därför nekar många Internetuppkopplare och skolor användaren att få tillgång till många av de "kontroversiellaste" grupperna. Att erbjuda Flashbacks användare en helt ocensurerad newsfeed har absolut inte varit lätt då news dels är väldigt kostsamt, samtidigt som de flesta newsfeeds vägrat oss de grupper vi har begärt. Men efter flera månaders hårt arbete så verkar nu Flashbacks ocensurerade newsfeed se sitt ljus. Under oktober öppner vi förhoppningsvis dörrarna till en newsfeed med närmare 40.000 grupper. Förrutom detta (som om nu inte detta vore nog) har vi under veckan startat ett drygt 70-tal lokala grupper (som du endast kan få tillgång till som Flashback Community användare). Eftersom våran *riktiga* newsfeed öppnar först om några veckor, så ligger dessa grupper tills vidare på en temporär server. Local newsserver: zoeside.flashback.net Nedan finns en lista över samtliga lokala nyhetsgrupper hos Flashback + beskrivning om vilken inriktning de har. flashback.art (konst) flashback.books (böcker & litteratur) flashback.cardz (kreditkort) flashback.cartoon (cartoon serier) flashback.codez (serie nummer) flashback.community (flashback community) flashback.config (förslag på nya diskussionsgrupper) flashback.conspiracy (konspirationer) flashback.crackz (cracks) flashback.cult-movies (kult filmer) flashback.dead.porn.stars (döda porrstjärnor) flashback.destroy.microsoft (anti microsoft) flashback.drugs (droger) flashback.ezines (e-zines / elektroniska tidningar) flashback.feminism (feminism) flashback.fonts (typsnitt / fonter) flashback.fuck.racists (anti rasism) flashback.gamez (spel) flashback.hackerz (hackers & hacking) flashback.homosexual (homosexualitet) flashback.homosexual.lesbian (lesbisk homosexualitet) flashback.horror (skräck) flashback.journalism (journalistik) flashback.magick (magi) flashback.magick.sex (sex magi) flashback.make.money (tjäna pengar) flashback.make.money.fast (tjäna pengar snabbt) flashback.manga (manga serier) flashback.martial-arts (martial arts) flashback.media (media) flashback.misc (diverse) flashback.movies (filmer) flashback.music (musik) flashback.occult (ockultism) flashback.out-of-body (ut-ur-kroppen upplevelser) flashback.outlawbikers (outlaw bikers) flashback.phreakz (phreaking / ringa gratis) flashback.piercing (bodypiercing) flashback.politics (politik) flashback.politics.radical-left (anarkism, kommunism & syndikalism m.m.) flashback.politics.white-power (nazism & rastänkande) flashback.programz (program) flashback.punk (punk) flashback.pyrotechnics (pyroteknik) flashback.radio (radio) flashback.radio.amateur (amatör radio) flashback.radio.pirate (pirat radio) flashback.rave (rave) flashback.religion (religion) flashback.religion.asatru (asatro) flashback.religion.satanism (satanism) flashback.revisionism (revisionism) flashback.revolution (revolution) flashback.riot-grrrls (riot grrrls) flashback.security (säkerhet & sekretess) flashback.sex (sex) flashback.sex.bondage (bondage) flashback.sex.fetish (fetishism) flashback.sex.gay (gayrelaterad sex) flashback.sex.necrophilia (nekrofili) flashback.sex.pedophilia (pedofili) flashback.skinhead (skinheads & skinhead kultur) flashback.straight-edge (straight edge) flashback.subculture (subkultur) flashback.suicide (självmord) flashback.survival (survival / överlevnad) flashback.telia-suger (anti telia) flashback.terrorism (terrorism) flashback.test (skräpinlägg / testgrupp) flashback.travel (resor) flashback.tv (tv) flashback.video (video) flashback.warez (warez / spridande av kommersiell mjukvara) flashback.zines (fanzines) flashback.zippies (zippies) ************************************************************************** FÖRUNDERSÖKNINGEN MOT KAROLINSKA OM PIRATKOPIERING LÄGGS NER =============================== Det beslutade chefsåklagare Gunnar Stetler på fredagen. Anledningen är att det inte går att bevisa att något brott begåtts. KI polisanmäldes av mjukvaruföretaget Eurodex 1994 för att ha piratkopierat ett dataprogram som institutets forskare använde. Vid en husrannsakan ett drygt halvår senare fann polisen det aktuella programmet i flera datorer. Fram till i maj i år hände inget i brottsutredningen och utredningsledaren, polisinspektör Nils-Göran Sundvall, hoppade av uppdraget i brist på direktiv från dåvarande åklagaren Kent Madstedt. Den senare skildes från utredningen en vecka senare sedan han JO-anmälts av Eurodex för eventuellt tjänstefel. Förundersökningen lades därefter på chefsåklagare Gunnar Stetler som nu beslutat lägga ner utredningen. Det finns, enligt Stetler, en rad skäl till varför brott inte kunnat styrkas. Det går inte att bevisa att kopieringsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Dessutom har det varit svårt att utreda vilken av de 30 institutionscheferna på KI som bär ansvaret. Den husrannsakan som gjordes på KI 1995 av Nils-Göran Sundvall genomfördes på ett oprofessionellt sätt. Den har dokumenterats ofullständigt och vid husrannsakan medverkade företrädare för anmälaren Eurodex som med särskilda sökprogram undersökte KI:s datorer i jakt på piratkopiorna. Därför ifrågasätter åklagaren den inhämtade information. En bristande vilja från KI:s sida att medverka i förundersökningen när det gäller hur många licensierade program institutet verkligen köpt och att vissa brott redan kan vara preskriberade, är ytterligare skäl till att förundersökningen läggs ner. För Deniz Özen, VD för Eurodex, kommer beskedet om att fallet ska läggas ned inte som en överraskning. - Åklagarna har ju förhalat utredningen i tre år så nedläggningen är inte oväntad. Men vi driver ett tvistemål mot KI som inte påverkas av det som nu hänt, säger Özen till TT. [Källa: Tomas Skoglund/TT] ************************************************************************** LARRY FLYNTS DOTTER ATTACKERAR PORREN PÅ INTERNET =============================== Stoppa porren på Internet! Det krävde antiporr-kämpen Tonya Flynt-Vega, 32, när hon talade på ett universitet i Conneticut i fredags. Tonya är dotter till Hustlers grundare Larry Flynt, han som nyligen porträtterades i filmen "The people vs Larry Flynt". Men hon går definitivt inte i pappas fotspår. Porren har förstört hennes liv, säger hon. Porr leder till våldtäkter och andra brott mot kvinnor. - Jag är verkligen besviken på den högsta domstolen, säger hon som kommentar till att amerikanska HD underkände den så kallade "Decensy act", den lag som skulle förbjuda porren på Internet. - Jag vet inte hur problemet borde lösas, men jag vill att det ska finnas lagar som reglerar sånt där. Jag vill inte att mina barn ska få det kastat i ansiktet, säger Tonya som har en 9-årig dotter. [Källa: Expressen] ************************************************************************** LAGRA E-POSTADRESSER I ARMBANDSKLOCKAN =============================== Från Japanska Casio kommer Hotbiz, ett armbandsur som är en uppföljare till företagets tidigare modeller med databank. Nyheten med Hotbiz är dels den tryckkänsliga skärmen som gör att fysiska knappar blir överflödiga, dels det kategoriindelade minnesutrymmet som är anpassat för traditionella adressuppgifter, men alltså även e-post och webadresser. Klockan kostar beroende på modell mellan 1.700 och 2.300 kronor. En Shockwavedemo av klockan finns på: http://www.casio.co.jp/ww-e/HOTBIZ/index.html [Bidragsgivare: Michael / Källa: Sveriges Tekniska Attachéer, Nikkei Weekly] ************************************************************************** BACKDOORS TILL GREATXXX.COM M.FL. =============================== Verkar som "Greatxxx.com" får kolla över sin säkerhet. :-) http://www.greatxxx.com/sites/crotch/members/ http://www.greatxxx.com/sites/ir/members http://www.greatxxx.com/sites/dildo/members http://www.greatxxx.com/sites/fist/members http://www.greatxxx.com/sites/women/members http://www.greatxxx.com/sites/lez/members ....och här är några andra backdoors: http://www.nudesite.com/~nudesite/teennude/thpic/ http://members.sexzilla.com/hollywood/sex_archives/ [Bidragsgivare: Boromir & mR_bEEr] ************************************************************************** CENSUR PÅ IDG ONLINE =============================== Datortidningsförlaget IDG driver sedan några år en onlinetjänst (läs: BBS) med titeln IDG Online. Efter en text i Politik-forumet som kritiserade Israels agerande i palestinafrågan ändrades abonnemangsvillkoren och den aktuella texten raderades från tjänsten. Texten ifråga stred inte mot några svenska lagar eller förordningar. I IDG Onlines Dagbok, som är det forum där personalen meddelar nyheter, skrivs följande: (---)"I huvudsak kan sägas att vi eftersträvar ett trevligt klimat här på IDGOnline, utan inslag av vare sig direkta olagligheter eller av tvivelaktigt etiskt eller moraliskt innehåll. Jag vill här poängtera att ett inlägg kan raderas även om det inte bryter mot svensk lag, om vi enligt ovantående finner det direkt olämpligt på IDGOnline."(---) PP har kontaktat Yvonne Nyman, projektledare, för en kommentar. #Är ni inte rädda för att IDG skall uppfattas som censurivrare med denna ändring, som trots allt är mer långtgående än lagstiftningen? > Nej, det är vi inte. #Hur ser användarna på ändringen? Vi har fått blandade reaktioner och självfallet är det användare vi stoppat som haft mest att säga. Men när vi förklarar hur vi hur vi tänkt inser de flesta att det är för allas bästa som vi har dessa regler. #Blir det inte märkligt att ett tidningsförlag begränsar yttrandefriheten? IDGOnline drivs trots allt av ett tidningsförlag. Vi begränsar inte yttrandefriheten, vi vidmakthåller den! Det hela är mycket enkelt. Vill du uttrycka en åsikt står det dig fritt att göra det på IDGOnline, förutsatt att du håller dig inom våra ramar. Vi vill ha ett tryggt system där var och en ska känna att man får säga vad man tycker, utan att bli trakasserad. Vad gäller yttrandefrihet så har förmedling av stöldgods, tips om olagliga metoder och piratkopiering inget med det att göra. [Saxat ur: Pawlos prudentliga #9737] ************************************************************************** AOL RADERAR SERIEMÖRDARES HEMSIDA =============================== America Online tänker rensa ut webbsidor med alster av två seriemördare, varav en talar om sina offer som «skräp». AOL, som är störst på Internet i USA, uppgav att de två dömda seriemördarnas webbsidor skulle vara borta på lördagen. Sidorna innehåller essäer och konstverk av de båda männen, som sitter i fängelse i Wyoming och Florida. - Vi tror på personens rätt att uttrycka sig, men vi vi anser inte att individerna kan tvinga oss att ha med de uttrycken att göra, kommenterade Tricia Primrose vid AOL. Den ene av mördarna är dömd för tre mord och ska åtalas för ett fjärde. Den andre sitter i dödscell i Florida efter att ha mördat fem >högskolestudenter. AOL har av guvernören i Wyoming uppmanats att ta bort webbsidorna som anses anstötliga. Fadern till en tolvårig flicka som mördades 1993 hotade också i veckan med att inleda en bojkott om materialet inte togs bort. De båda internernas sidor har förts in i systemet av en författarinna i Florida som tidigare varit förlovad med en av dem. [Källa: Dagens Nyheter] ************************************************************************** HEMLIGA PAPPER LADES UT PÅ NÄTET =============================== Ericsson Mobile Communications har polisanmält en anställd 24-åring i Kumla för att ha lämnat ut hemliga program till GSM-telefoner på Internet. Han har nu fått lämna företaget. Åtal mot mannen är ännu inte väckt. Det kommer troligen att dröja några veckor, säger biträdande chefsåklagare Ola Laurell till Nerikes Allehanda. Det var Ericsson själv som upptäckte de hemliga handlingarna på Internet. Om man har tillgång till programmen kan man uppgradera programvaran i äldre mobiltelefoner. 24-åringen är också misstänkt för att ha kopierat kort till betal-TV-kanaler, vilket inte har med Ericssons verksamhet att göra. [Källa: Dagens Nyheter] ************************************************************************** FICK TELERÄKNING PÅ 243.000 KRONOR =============================== Ett ungt par i Kronobergs län fick en räkning från Telia på den svindlande summan 243 000 kronor. Telia har dock valt att dra tillbaka räkningen, eftersom Växjöpolisen nu utreder misstänkta Internetbedrägerier. Parets kontouppgift, nummer och lösenord har troligen lagts ut på Internet och missbrukats av obehöriga, skriver småländska tidningar. [Källa: Expressen] ************************************************************************** PASSWORDS TILL KOMMERSIELLA SEXSIDOR [39 STYCKEN] =============================== Last Updated/checked 22/9 http://www2.heatxxx.com/members/entry.htm L:1888 P:2127 http://www.worldclass.inter.net/secure/celebs.html L:12307 P:97160 http://www.worldclass.inter.net/secure/celebs.html L:celebs P:5000 http://www.worldsbestcelebs.com/members/ L:rbo P:rbo1 http://www.celeb-net.com/member/ L:laser P:lite http://www.nudecelebrity.com/celebnet/member/ L:lunar P:sexshow http://www.nudecelebrity.com/member/ L:wave P:crest http://www.heatxxx.com L:scab P:xoxoxo http://www2.heatxxx.com/members/entry.htm L:heat P:heat http://www.passionet.com L:billabong P:noodles http://jlindgren.xxxunlimited.com/Baywatch/member L:hot P:beachbabe http://www.atworld.holowww.com/protect/pp/members.htm L:letmein P:letmein http://www.hotjuice.com/itty/members/index.html L:FreePass P:WilDroid http://www.nudevideo.com L:white P:snow http://www.jaboby.com/weekpix/index.html L:15276 P:15276 http://members.sexmags.com L:xforce P:satan http://www.asianbeaver.com/security L:6728 P:4887 http://pornreview.com/members/index.html L:porn P:reviewh> http://www.eroticadventures.com/members L:qwerty P:qwerty http://www.showcase.holowww.com/protect/pp/members.htm L:hunkydory P:hardnlon http://www.adultlink.com/members-only/members.html L:trevs P:daking http://xxxzone.net/archive/ L:xxxzone P:archive http://www.greatxxx.com/sites/crotch/members L:greatxxx.crotch2 P:showit http://www.swelinda.com L:ezdqiusk P:xoqvfpyn http://www.atworld.holowww.com/protect/pp/members.htm L:horny P:goat http://archives.sexzilla.com/archives/ L:3245 P:8529 http://www.bondage.com/login.asp L:strapon P:inmyass http://www.greatxxx.com/sites/ir/members L:greatxxx.ir2 P:openmind http://www.greatxxx.com/sites/dildo/members L:greatxxx.dildo2 P:battery http://www.greatxxx.com/sites/fist/members L:greatxxx.fist2 P:bighand http://www.pics-xxx.com/perversum/inside/sickpics L:anus p:fucker http://members.cyberfold.com L:beavis P:butthead http://www.sixchicks.com/members/channel1.htm L:bill p:bill http://www.greatxxx.com/sites/women/members L:greatxxx.women2 P:greatpics http://www.greatxxx.com/sites/lez/members L:greatxxx.lez2 P:ladylover http://www.cyberfold.com/members/ L:john P:john http://www.boogiedown.com/celebs/ L:gary P:cherone http://www.pornreview.com/members/index.html L:billy1 P:bob2bob http://www.innocent18.com/members/index1.htm L:porn P:porn [Bidragsgivare: boromir] ************************************************************************** SECRET SERVICE HACKADE: BILL CLINTONS PRIVATA EMAIL SPRIDS ÖVER NÄTET =============================== Hemliga postmeddelanden till den amerikanske presidenten Bill Clintons säkerhetstjänst, Secret Service, är inte längre så hemliga. En hacker snappade 27 april upp alla elektroniska meddelanden och körde därefter ut dem på Internet. Förvånade nätsurfare kunde läsa minutanvisningar om var presidenten befann sig, meddelanden till agenter om att ringa växeln i Vita huset, kärleksmeddelanden och basketreslutat samt att presidentens dottern Chelsea ville prata med sin pappa på telefon. [Källa: TT] ************************************************************************** OS TILL STOCKHOLM 2004 - FAST BARA PÅ INTERNET =============================== Stockholm fick inte OS 2004, men man hade ändå ett färdigt pressmeddelande upplagt (hemligt) på WWW ifall man skulle fått det. Under de minuter de fortfarande låg uppe så hann iallafall några att hämta hem det. Där kunde man bla. läsa: Stockholm 970905 OS TILL STOCKHOLM 2004 Stockholm kommer att få arrangera sommar-OS 2004. Det meddelade IOK:s ordförande Juan Antonio Sammaranch på fredags kvällen från Lausanne. "Vi är mycket glada, och känner oss hedrade och tacksamma", meddelar Stockholms finansborgarråd Mats Hulth från Lausanne. "Det är ett erkännande för Sverige och för oss svenskar. Ett erkännande från IOK, att de verkligen tror på vår förmåga att arrangera stora sportevenemang." "I detta lyckliga ögonblick vill jag passa på att tacka alla de som stött oss i vårt arbete, utan detta stöd hade aldrig gått att genomföra. Det kommer att bli en fantastisk idrottsfest i Sverige och vi kommer att väl förvalta det ansvar som vi fått, avslutar Olof Stenhammar, VD för > OS-kansliet". Komplett kopia av OS-sidan finns på URL: http://www.scrittipolitti.com/ [Bidragsgivare: sir_A m.fl.] ************************************************************************** SPRAY-HACK LEDER TILL ÅTAL =============================== 17-åringen som hackade Sprays datasystem kommer att åtalas för >utpressning och dataintrång. Det var i december förra året som en 17-årig man tog sig in i internetbyrån Sprays interna datasystem och försökte pressa företaget på pengar. Statsåklagare Yngve Rydberg räknar med att väcka åtal om en dryg månad. - Sannolikt kommer vi att åtala honom för utpressning och dataintrång. Fälls han, kommer straffet troligtvis att bli villkorlig dom och böter, med tanke på hans ringa ålder. Att som i USA stänga ute databrottslingar från Internet ser Yngve Rydberg inte som något alternativ. - Det vore kanske bra, men vi har inte möjlighet till det i Sverige. Det skulle vara ifall Telia och Tele2 bestämde sig för att inte ge honom något abbonemang - men då lånar han väl bara sin mammas konto istälet. 17-åringens advokat Göran Lundvik vill inte ge någon kommentar. [Bidragsgivare: BiNh£4d & KEN8 | Källa: Dagens IT m.fl.] ************************************************************************** SVENSK WEBBTIDNING FÅR PRESSTÖD =============================== Tidningen ETC har, efter ett halvt års arbete, lyckats få presstöd till att starta en dagstidning på Internet. För att få presstöd måste en tidning ha minst 2000 betalande prenumeranter, och nu har alltså ETC lyckats spräcka den gränsen. Den 2:e oktober är det premiär för Dagens ETC. Prenumeranter kommer få tillgång till särskilda sidor, och även de med slö modemuppkoppling ska kunna få ut det mesta av ETC - som idag använder sig av rätt tungladdad teknik. De som inte är prenumeranter ska dock kunna få läsa vissa artiklar. ************************************************************************** FALSKA BILDER PÅ DÖD DIANA SPRIDS VIA INTERNET =============================== Sedan några veckor tillbaka så sprids falska bilder på Diana via Internet. Bilderna ser väldigt äkta ut, men är faktiskt falska. URL: http://www.fulldisclosure.org/crash.html --------------------------------------------------------------------------- D R O G E R & D R O G K U L T U R : d r o g e r & d r o g k u l t u r : --------------------------------------------------------------------------- HEMP HOUSE - NY SVENSK HEADSHOP =============================== Butikschefen: Hampa kan man använda till mycket Polisen: Inte olagligt, men omoraliskt Narkotikapropaganda eller klädbutik? På Funckens gränd 4 i Gamla Stan i Stockholm har nyligen affären Hemp House öppnat, en butik som har cannabisplantan som symbol och där man säljer hampafrön och tidningar som vill liberalisera marijuana. - Olagligt, nej men omoraliskt, tycker polisen Hemp House betyder hamphuset, och det är om man ska tro butikschefen Max Ohvanainen hampan som företeelse man vill sälja, att det går att använda hampa till så mycket, till kläder, att äta som müsli, som godis och så vidare. I butiken finns det också många varor av hampa Men hampa är som bekant också cannabis och butikens symbol med ett cannabis- blad för associationerna mer till narkotika än godis. Bilden förstärks förstås av att en drogliberal holländsk tidning som förespråkar frisläppandet av marijuana säljs i butiken Hemp House säljer även hampfrön, som enligt texten på påsen är bra till matlagning och som snacks. men när vi frågade om det gick att odla till marijuana sade Max Ohvanainen "att det skulle gå bra". I de tidningar som säljs finns nogranna och minutiösa odlingsråd för cannabisplantan och adresser där man kan köpa högkvalitativa frön. Videofilmer som visar hampan alla fördelar står på hyllorna i den lilla trånga affären där cannabissymbolerna duggar tätt - Marijuana kan brukas och missbrukas, menar Max Ohvanainen. I Holland, där man har släppt marijuana fri, har man mycket mindre problem än i USA, där man har förklarat krig mot drogerna. Hampan har så många positiva sidor. Det är vetenskapligt bevisat att marijuana kan bota många sjukdomar Max Ohvanainen driver affären, men han är inte ägare. Butiken ingår i ett danskt företag som har sitt säte i Köpenhamn. - Det är inte olagligt att sälja hampfrön, det är först när plantan sticker upp som vi kan agera, säger Nils Ivar Jönsson, som är chef för narkotikaroteln i Stockholm. Men det är klart att om någon saluför frön där innebörden är tydlig att det är till för narkotika så kan man rent moraliskt ifrågasätta det. Framför allt om försäljaren säger att det blir prima cannabis och så vidare - Det är rätt vanligt att folk odlar egen cannabis, fortsätter Nils Ivar Jönsson. De flesta för eget bruk. Det var en stor odlare på Östermalm för en tid sedan som påstod sig syssla med akvariefiskar, men där hittade vi en nästan fabriksmässig odling av cannabis - Ja, polisen har varit här och snokat flera gånger, säger Max Ohvanainen De kan inte göra någonting, jag gör ingenting olagligt då jag propagerar för hampans alla fördelar, jag säljer inga pipor, fortsätter Max För ungefär ett och ett halvt år sedan blev en affärsinnehavare på Götgatan vräkt av Familjebostäder sedan man hittat ett större parti haschpipor Fastigheten på Funckens gränd hyrs ut och förvaltas av HSB. Anders Pettersson är ansvarig lokaluthyrare för HSB i Gamla Stan; - När de började sin verksamhet sa de att de skulle sälja kläder. Jag har själv varit där och tittat och då fanns det inga suspekta tidningar där. Nu får jag nog göra ett återbesök, avslutar Anders Pettersson som verkar ta det hela med ro och säger att hampa brukar växa på trädgårdstippar Text: Mattias Nyberg [Källa: Tidningen Södermalm 970922] ************************************************************************** DROGLIBERALERNA I ENGLAND INLEDER KAMPANJ =============================== Hundra kända personer, bland dem ex-beatlen Paul McCartney och affärsmannen Richard Branson, stöder en kampanj för att legalisera cannabis i Storbritannien. Det är den brittiska tidningen The Independent som dragit igång kampanjen på söndagen. De hundra kändisarna har undertecknat ett upprop till stöd för tidningens åsikt. "Det är dags att avkriminalisera cannabis", skriver tidningen i rubriken. Den fortsätter med att skriva att kampanjen pågår "tills lagen är ändrad och innehav av marijuana för personligt bruk inte längre är ett brott". Tidningens kampanj inleddes inför av regerande Labourpartiets kongress. The Independent begär regeringens stöd för "lagligt bruk av cannabis" för både medicinska och avkopplande syften. Tidningens utgivare Rosie Boycott, nykter alkoholist som erkänt att hon prövat på en pipa cannabis 1968, går till angrepp mot "hyckleriet" att förbjuda cannabis medan alkohol är lagligt. ************************************************************************** HOVRÄTTEN FRIADE NARKOTIKA ÅTALDE =============================== Svea hovrätt friade i veckan tre personer från fleråriga fängelsestraff för att ha hanterat drygt två kilo kokain. Visserligen har polisen hittat kokain i de båda lägenheter i Skärholmen, som beboddes av de tre personerna. Men flera andra personer har haft tillgång till lägenheterna. De åtalade är därför inte med säkerhet bundna till kokainpartierna. [Källa: TT] ************************************************************************** McCARTNEY VISADE JAGGER CANNABIS =============================== Den förra Beatlesmedlemmen Paul McCartney medger i en biografi att det var han som visade Rolling Stones-sångaren Mick Jagger vad cannabis var. Det skedde i London 1966. "Lustigt, för alla trodde nog att det var tvärtom", säger McCartney i boken "Many Years from Now", som kommer ut i Storbritannien i oktober. [Källa: TT] ************************************************************************** SCHWEIZARNA RÖSTAR FÖR LIBERALT DROGPROGRAM =============================== De schweiziska väljarna röstade i går för att regeringen ska fortsätta sitt kontroversiella knarkbekämpningsprogram. Där ingår kontrollerad förskrivning av heroin till missbrukare. I folkomröstningen röstade enligt preliminära prognoser 70 procent nej till ett initiativ som bland annat skulle innebära en skärpning av narkotikapolitiken och att förskrivningen av heroin till 800 missbrukare avbryts. I en annan folkomröstning sa schweizarna ja till att behålla en treprocentig nedskärning av arbetslöshetsunderstödet. [Källa: TT] --------------------------------------------------------------------------- P O L I T I K & T E R R O R I S M : p o l i t i k & t e r r o r i s m : --------------------------------------------------------------------------- LAGEN OM BARNPORNOGRAFI INNEHAV =============================== Ett av skälen till att det finns barnporr är att myndigheterna inte klarar av att upprätthålla de lagar som förbjuder sexuellt utnyttjande av minderåriga. Vad gör då Justitieministern? Jo, eftersom man inte klarar att upprätthålla de lagar som finns - så föreslår hon ännu fler lagar, nu mot innehav av barnporr. Detta förbud torde bli ännu svårare, ja rent utav omöjligt, att upprätthålla. Härmed minskar förutsättningarna ytterligare för att de egentliga brotten, övergreppen, skall klaras upp. Istället förväntas polisen rota igenom bokhyllorna hemma hos en massa runkpellar. Detta är inget annat än en skamlig och upprörande kapitulation! Vårt lands Justitieminister medger på detta sätt att man inte klarar att hantera de svåra, egentliga och grundläggande brotten - utan att man väljer att göra något annat istället. Hut! Ett förbud mot innehav kommer bara att resultera i att barnporr blir dyrare och att de som handlar med den blir mer välorganiserade. Detta kan, till slut, komma att medföra att det blir ännu SVÅRARE att komma åt dylik verksamhet. Således har justitieministern nog lyckats skjuta sig själv i foten - samtidigt som hon offrar en del av vår yttrandefrihet på populismens altare. [Saxat ur: Allvarligt Talat #8-97] ************************************************************************** UTPRESSNING MOT SPANSK AFFÄRSMAN =============================== Den baskiska separatiströrelsen ETA har skickat brev till hundratals affärsmän i norra Spanien med krav på att de ska skicka pengar för att slippa bli angripna. Affärsmän i Navarra fick brev i augusti, bara några veckor efter det att ETA hade dödat den unga baskiska politikern Miguel Angel Blanco, vilket väckte starka känslor i landet. Den så kallade revolutionsskatten är ett sätt för ETA att finansiera sin kamp för en oberoende baskisk stat i norra Spanien och södra Frankrike. [Källa: TT] ************************************************************************** BOKRECENSION AV OS-BOMB MANNEN =============================== Följande recension är skriven av Mats Hinze som av media och polis har blivit utpekad som den s.k. OS-bomb mannen. Den Goda Fienden "Trots" statens omfattning finns det stora sociala problem. För politikerna kan detta göras till något positivt om de lyckas utmåla en syndabock som orsak till dessa, en syndabock man ständigt kan kräva mer makt och resurser för att bekämpa. Narkotikan har blivit en sådan. "En av de farligaste användningarna av narkotika är den politiska." Så börjar Den Goda Fienden av Nils Christie och Kettil Bruun. Vid tidpunkten för bokens publicering 1984 var Christie professor i kriminologi vid universitetet i Oslo och Bruun forskare vid Alkoholpolitiska forskningsinstitutionen i Helsingfors. Den Goda Fienden är en unik bok, den är förmodligen den enda boken översatt till svenska som tar tag i narkotikaproblematiken i Norden utan skygglappar. Trots att den skrevs för tio år sedan är den fortfarande aktuell. Även för liberaler är mycket som sägs i den här boken kontroversiellt. Många argument vi använder ifrågasätts indirekt, t.ex. menar författarna att narkomaner inte stjäl för de summor som görs gällande; "...narkomanerna stjäl inte för miljarder, av den enkla anledningen att det inte stjäls för så mycket." Detta leder till att en legalisering kanske inte skulle ha så välgörande effekter på brottslighete som många tror. Att brottsligheten skulle minska är väl bortom allt rimligt tvivel men efter att ha läst den här boken får man nog fundera på hur mycket, ytterligare en gång. Den Goda Fienden tar upp många aspekter och synvinklar på narkotikaproblemet, i den här artikeln tänkte jag ta upp några av dem men främst koncentrera mig på huvudtanken som också har givit boken dess namn. Innan dess vill jag dock nämna att boken är fylld av intressanta analyser, från hur kultur- och attitydförändringar ökar drogbruket bland barn till jämförelser mellan olika straffsatser i Norden. Denna artikel vill på intet sätt göra anspråk på att vara heltäckande, alltså rekommenderar jag alla att läsa boken. Staten behöver en ursäkt för alla social problem, den behöver något eller någon som trots statens alla välvilliga insatser saboterar lyckan i samhället. Fenomenet exemplifierades nyligen i och med regeringens försök att försvara den svenska kronan med räntor på 500 procent. Allt skylldes på den skrupelösa kapitalisten George Soros som satt i New York och kraschade medelsvenskens dröm om villa och båt. Trots att det var regeringen och riksdagen som i grunden var orsaken. När medelsvenskens barn hamnar snett kan man ju inte skylla på de statliga skolorna, och framför allt inte på föräldrarna, det vore valtaktiskt fel. Samtidigt konstaterar Christie och Bruun: "Förloraren har inte mindre behov av generella förklaringar än vinnaren. Drogernas lockande och nedbrytande makt är bra förklaringar i den meningen att de inte kräver något större mått av smärtsam självrannsakan - eller av samhällskritik." En annan förklaring behövs, en annan fiende. Denna fiende bör uppfylla vissa villkor, nämligen följande: 1. Korrekt definition "Fienden bör inte definieras så att en mäktig grupp i samhället ställer sig bakom den här fienden och protesterar mot en sådan definition..." De flesta drogbrukare (av de som hamnar i statistiken, och de andra är skrämda till tystnad) är utslagna och svaga människor. De klarar inte av att göra något nämnvärt motstånd, sannolikt går de inte ens till vallokalen. Många är unga, de kan inte göra sin röst hörd och är därför lämpliga offer att köra över. 2. Fiendens farlighet "Krig kan inte utkämpas på en kylig, analytisk nivå. Överdrifter och skräckbilder används i de flesta förstadierna till krig, och användningen av dem ökar ju mer kriget måste utvecklas. Det ideala är om man kan lokalisera en grupp individer som i sig bär allt det hemska hos fienden..." Narkotikaprofitörerna läser man ofta om i tidningarna. Cyniker i kritstrecksrandiga kostymer med feta bankkonton i Schweiz. Att de allra flesta som straffas för narkotikabrott är narkomaner själva glöms allt som oftast bort. Utslagna och fattiga narkomaner som inte kan föra sin egen talan. Visst finns det sådana som tjänar stora pengar på illegal handel med narkotika men de hör till undantagen. 3. Krigförarnas trygghet "Fienden måste framstå som så stark, att extraordinära fullmakter är befogade." Återigen ställer man upp bilden av smarta affärsmän som utnyttjar ungdomars svaghet och bjuder dem på narkotika så att de fastnar i träsket. Denna bilden är som sagt enligt författarna alltigenom falsk. 4. Odödlig fiende "Bra fiender är sådana som aldrig dör. /.../ Den framgångsrika kampen kan bli än mer framgångsrik om generalerna får ännu större resurser i form av material och extraordinära fullmakter." Trots enorma insatser ökar problemen eller finns kvar med oförminskad styrka. Men vad hade hänt utan dessa krafttag? Att starta ett krig är ett smidigt sätt för >makthavarna att få ett kritiskt folk på andra tankar. Det var precis vad Argentinas diktatorer gjorde när de lät armén anfalla >Falklandsöarna. Frid och fröjd härskade inom landet, de flesta ställde upp på kriget, och de som inte gjorde det kunde man alltid beskylla för att vara landsförrädare. Därigenom blev man av med en drös oliktänkande, om man inte fängslade dem var de i alla fall misskrediterade på grund av sin inställning till kriget. Snett gick det först när kriget förlorades, då slog krigshysterien tillbaka mot ledarna. England, å andra sidan, vann kriget. Margaret Thatchers lyckades då kamma in dubbla vinster, dels mobilisering så länge striderna varade och när väl ordningen var återställd kunde hon frottera sig i segeryran. Men den bästa fienden är den som aldrig dör. I jämförelse med de pengar och befogenheter som ges polisen i nästan alla världens länder mot narkotikan ter sig Falklandkriget som en droppe i havet. 5. Vag definition "För att hindra att folket blandar sig i krigföringen kan det vara lämpligt att fienden definieras så vagt, att det inte blir lätt att kontrollera om den blir starkare eller svagare. /.../ Den perfekta fienden kan man både övervinna och behålla." Definitionerna av narkotika, beroende och missbruk är alla väldigt vaga och ofta >missvisande. Varför definieras t.ex. inte alkohol som narkotika? Svaret på den frågan är naturligtvis att det inte passar maktens intressen, det finns många väljare som tycker om alkohol. 6. Gränser för oklarheten "Fienden måste ha ett symbolvärde som motstycke till det goda och riktiga." Det måste finnas en konkret fiende att rikta sin ilska och uppmärksamhet mot, som t.ex. narkotikahajen. 7. Korn av sanning "Fienden får inte reduceras till det absurda. Fienden finns och kan dagligen erfaras, om än inte i den omfattning och styrka och med de mål och syften som generalerna proklamerar." Narkotika är farligt, man kan dö av det. Om det inte vore på det sättet skulle lögnerna bli alldeles för lätta att genomskåda. Ingen fiende passar perfekt in i bilden och valet av fiende bestäms genom mängder av större och mindre beslut under en längre process. En valtaktiker här och ett mediareportage där. Genom att skylla allt eller mycket av problemen på narkotikan slipper staten ta i itu med de verkliga problemen, orsakerna som ligger till grund för att människor blir utslagna. Varför bekymra sig om Sveriges höga självmordstatistik och den ökande brottsligheten när en enkel patentlösning står serverad. De som hamnar i social misär utnyttjar även de denna flyktväg från ansvar för sina egna handlingar. Detta tar sig uttryck i allt från ungdomar som skyller misshandeln på att de var så berusade att de inte visste vad de gjorde till föräldrar som slipper erkänna att de begått misstag, knarket var enda boven i dramat. Idag kan man se flera exempel på detta fenomen. Föräldraföreningen Mot Narkotika består i viss utsträckning av misslyckade föräldrar som inte klarat av att rannsaka sig själva utan valt den smala vägen. Narconon är en organisation som har en stor förkärlek att skicka ut f.d. narkomaner som med gälla röster skriker: "Kom igen när du själv suttit i skiten, du vet inte vad du snackar om!" Om nu narkotika vore så farligt som de påstår, vet de naturligtvis inte heller vad de snackar om, alla vet ju att man blir dum i huvudet av att ta droger. Hur som helst, dessa f.d. narkomaner är ännu ett exempel på människor som inte vill inse att de själva är ansvariga för sina liv, de söker någon att skylla sitt helvete och alla bortkastade år på. Båda dessa grupperingar borde, istället för att vända sig till politikerna och lagstiftarna, skaffa sig en välputsad spegel. Många är de myter som spritts om narkotikan och dess effekter, Christie och Bruun tar upp några av dem och avrättar dem effektivt. De börjar med påståendet att man blir slav under en drog. Redan uttrycket säger mycket om hur förbudsivrarna vill framställa narkotikan, nämligen som något som man inte kan kontrollera och därför kan ingen, bortsett från narkotikahajarna, hållas ansvariga för misären. Vissa droger är naturligtvis beroendeframkallande men det finns många olika anledningar till att det är svårt att sluta. För det första kan det vara svårt att sluta även om abstinensen uteblir, t.ex. om man kört sönder kroppen och på grund av narkotikan inte känt av kroppens varningssignaler. Detsamma gäller sociala band som slits och bryts, man märker inte att det händer. Det är hela situationen som gör det jobbigt att sluta, men det är enklare att bara peka på narkotikan, det blir mindre komplicerat då. För det andra är abstinensbesvären väldigt varierande från person till person. Vissa klarar utan några större >besvär av dem medan andra har det svårare. Samtidigt bör man hålla i minnet att en stor del av drogbrukarna har en från början lägre smärtgräns eftersom de i många fall hade dåliga relationer och problem innan de började använda narkotika. Vidare påstår en del forskare att abstinensbesvären är psykiskt betingade, besvären blir svårare därför att man lärt sig att det skall vara jobbigt att sluta. En annan vanligt förekommande myt är att svagare droger leder till starkare, det har väl alla som gått i den kommunala skolan fått höra till förbannelse. Om man vänder på resonemanget kan man se att de flesta tunga narkomaner har använt t.ex. cannabis. Men det ger inte att de flesta cannabisrökare går över t.ex. heroin. De flesta cannabisrökare har rökt tobak, men det ger inte att alla tobaksrökare går över till cannabis. Mera korrekt är att se drogbrukarna som en del av en stor självdestruktiv grupp, där även alkoholbrukare och rökare ingår. Det är frågan om en livsstil. Ofta hör man även att alla kan drabbas av det hemska ödet att bli narkoman. Det är en sanning med modifikation. För det första: de flesta som prövar slutar, av ett otal anledningar. Det kan vara så att de inte tyckte om det, att de får nya intressen etc. För det andra: de flesta som trillar dit har allvarliga sociala problem från början. Undersökningar visar att väldigt få tunga narkomaner har någon utbildning att tala om, har haft problem under uppväxte o.s.v. Man bör alltså läsa Den Goda Fienden, men när man gör det bör man ha en viss distans. Författarnas slutsats är nämligen att narkotikaregleringarna bör minska men kontrollen av alkohol och psykofarmaka borde öka, för att kontrollen skall stå i relation till drogens farlighet. Det mest intressanta med den slutsatsen är att den känns så motsägelsefull ställd i relation till vad som sägs tidigare. Först konstaterar Christie och Bruun att staten använder narkotikan för att förklara bort alla sina misstag (staten har ju tagit på sig ett stort mått av ansvar för männsikornas väl och ve), därav epitetet den goda fienden. Att efter denna insiktsfullhet tillskriva staten kompetens nog att sköta en legal förskrivning av droger samt öka kontrollen av bl.a. alkohol verkar mer än lovligt naivt. Hela teorin om den goda fienden är ju ett bevis för >att staten inte har något intresse av att göra det bästa för människor utan att agera politiskt, d.v.s. populistiskt. Politikerna behöver en syndabock och när de har den lär de inte i första taget släppa den ifrån sig och om de nu skulle göra det är det inte tack vare att de blivit övertygade av rationella argument. Endast trycket från opinionen skulle få dem att ändra sig. I och för sig kan den här boken ses som ett försök att påverka opinionen och då indirekt politikerna. Men faktum kvarstår, politikernas mål är sant egoistiska och därför har en legal förskrivning i statlig regi, även om en sådan förändring i och för sig skulle vara av godo, alla förutsättningar att bli misslyckad (för ett exempel från verkligheten om hur politik kan rasera bra initiativ, se intervjun med Sven-Erik Åhström). Mats Hinze [Artikeln ursprungligen publicerad i tidningen Nyliberalen nr 3-1994] ************************************************************************** TRÖJOR MED FLAGGOR STOPPADES AV REKTOR =============================== Två pojkar fick inte vara med när eleverna på Snyggatorpsskolan i Klippan skulle fotograferas för skolkatalogen. Skolledningen gillade inte deras tröjor med svenska flaggor. - Flaggan i sig är förstås ingen rasistisk symbol. Men i kombination med texten på tröjorna är jag säker på att ungdomar uppfattar budskapet som främlingsfientligt, säger Snyggatorpsskolans rektor Christer Pettersson. På den ena tröjan stod det "Made of Swedish steel" och på den andra "Absolut svensk". [Källa: TT] ************************************************************************** FRÅNTA SVENSKA KYRKAN RÄTTEN ATT VIGA! =============================== Pressmeddelande från RFSL 970828 - Riksdagen måste allvarligt fråga sig om Svenska kyrkan bör få behålla vigselrätten. Juridiskt giltiga vigslar bör bara få utföras av samfund som viger både homo- och heterosexuella par. Så kommenterar RFSLs förbundsordförande Håkan Andersson kyrkomötets beslut att inte tillåta välsignelseakter för homosexuella par. Svenska kyrkans årliga kyrkomöte i Sigtuna har beslutat att inte ge präster möjlighet att förrätta välsignelseakter för homosexuella. I stället ska bearbetning göras av de pastorala råden angående själavård för personer som ingått partnerskap. Beslutet fattades i samband med behandlingen av en motion av ombudet Paul Trossö från Stockholm, som hade föreslagit att en välsignelseakt skulle kunna hållas för homosexuella par. Motionären föreslår inte att alla präster skulle tvingas hålla sådana välsignelseakter, utan bara att de som så vill ska kunna göra det. Inte ens detta kunde kyrkomötet gå med på. - Kyrkomötets beslut visar att homofobin fortfarande är utbredd inom Svenska kyrkan, säger Håkan Andersson. På årets kongress slog RFSL fast att rätten att förrätta juridiskt bindande vigslar bör förbehållas de samfund som bejakar både den homo- och heterosexuella kärleken. - Kyrkomötet tog inte ett enda steg för att erkänna homosexuella relationer. Därför bör staten allvarligt fråga sig om Svenska kyrkan bör behålla sin vigselrätt, säger Håkan Andersson. I väntan på att homofobin minskar inom de religiösa samfunden bör vi kanske införa civiläktenskap i Sverige. Staten har gett vissa samfund rätt att förrätta juridiskt giltiga vigslar. En kyrklig vigsel innebär både en religiös välsignelseakt och ett juridiskt bindande avtal. Riksdagen beslutar om vilka samfund som skall få viga, och vilka rättigheter och skyldigheter detta innebär. Den religiösa delen av vigseln beslutar samfunden helt själva över. RFSL är religiöst obundet och går alltså inte in i teologiska diskussioner. Däremot arbetar RFSL utifrån icke-religiösa utgångspunkter mot fördomar och okunskap om homosexualitet inom religiösa samfund. - Fördomar förtjänar inte att respekteras bara för att de är religiöst grundade. En religiös trosuppfattning får aldrig göras till en ursäkt för att nedvärdera homosexualitet eller förtrycka homosexuella, varken som samhällsgrupp eller som enskilda församlingsmedlemmar, avslutar Håkan Andersson. ************************************************************************** UNIK INTERVJU MED OS-BOMB MANNEN =============================== Följande intervju har tidigare varit publ. i FNA #80 och Flashback #4/5. Det är den senaste som blivit gjord med Mats Hinze, som av media har blivit utpekad som den s.k. OS-bombmannen. Intervjun blev även återgiven i Expressen för några veckor sedan, men här är den i sin helhet. -Jag ska anmäla lapplisorna för tjänstefel! Redan som elva åring kom Mats Hinze i kontakt med rättsstaten, då blev han stoppad för att inte ha händerna på styret. Nu är Mats 26 år och kan snart titulera sig som ´svensk mästare i parkeringsbots kollektion´. Han har numera samlat på sig parkeringsböter till ett totalt värde av 825 000 kronor, och summan växer ständigt dag för dag. Att det hela handlar om hat mot det nuvarande rättsystemet och de svenska poliserna är det inget Mats tiger om. Mats har kört bil i åtta år och har aldrig i hela sitt liv haft ett körkort. -Nä, det verkar vara onödigt att ta körkort, det verkar snarare som om det är en fördel att inte ha något. Polisen har aldrig tagit bilen, eller tagit Hinze in i förhör. En gång, behövde han inte ens stiga ur bilen, de sa att han skulle ringa en kompis att hämta bilen, sen åkte de iväg. -I min senaste dom blev jag dömd fem gånger för olovlig körning, tre gånger för rattfylleri, hot mot tjänsteman och skadegörelse. Jag var tvungen att hålla mig för skratt inne i rättssalen när domen föll. 150 dagsböter a´ 30 kronor är ju rena skämtet, det visar ju hur fel hela rättsystemet är. Mats har aldrig suttit i fängelse, och tänker aldrig göra det heller. -Åker jag in på mer än 2-3 månader sticker jag utomlands, tillägger Mats allvarligt. Vid frågan om hur många bilar som är registrerade på honom blir han fundersam och kan inte avgöra om det är sex eller sju stycken. Han räknar upp fyra Volvo Amazon, en Mazda pickup och en SAAB, sen är det en till som han tyvärr inte kommer ihåg vad det är för sort på. -Det fina med gamla bilar är att de inte behöver skattas för, skrattar Mats. Bilar som är äldre än 30 år behöver inte ha skattemärke. Att betala skatt är nämligen något som han inte tänker göra. Moms slipper svensken tyvärr inte undan, men så länge jag kan jobba svart, och t.ex. gå till tandläkaren svart, tänker jag fortsätta med det, säger Hinze. -Jag är nolltaxerad, deklarerar inte, tar inga bidrag och försöker så gott det går se till att staten vet så lite om mig som möjligt. De vet inte mitt telefonnummer, min bostadsadress eller något annat otrevligt. Han påpekar samtidigt att det är rätt jobbigt att leva det liv han valt, men poängterar samtidigt att fördelarna överväger nackdelarna. Mats uppmanar den som läser det här och själv är intresserad av att kunna parkera gratis, försöka kontakta honom, så att han kan hjälpa er med att skaffa en bil som ni kan registrera på honom. Bilen bör kosta under 10 000 kronor. Samtliga bilar som är registrerade på Mats kostar mellan 5-6000 kronor på papperet, fast tillägger han, vi kan alltid göra en deal så att vi fixar till bilen så att det inte är någon skrothög som rullar omkring. Värdebeviset på bilen, behöver ju inte stämma överens med det egentliga värdet, säger Mats småleende. Kronofogden tar nämligen inte en bil, om det kostar mer att frakta iväg bilen och sälja den på auktion, än vad den är värd. Det är där Mats styrka ligger i, han har nämligen ingenting Kronofogden kan mäta ut. Därför kan böterna växa till praktiskt taget hur mycket som helst utan att Kronofogden har rätt att vidta några åtgärder. Mats kan heller inte peka ut var hans bilar står för tillfället eftersom det är kompisar och bekanta som far runt i hans bilar. Syftet med alla p-böter är rätt enkelt. -För det första, DET ÄR KUL! För det andra, det är praktiskt! Om folk som bor i stan lägger ner, typ, 20 minuter om dagen på att hitta en parkeringsplats, så spar jag 100 timmar om året på att ställa mig vafan jag vill, dessutom spar jag jäkligt mycket pengar. För det tredje är det JÄVLIGT KUL! Hinze är noga med att inte försöka ställa sig på handikapprutor, eller på ställen där bilen riskeras att fraktas iväg, men om han kan välja på att ställa bilen 20 meter från ett övergångställe eller fem meter, så ställer han sig mer än gärna fem meter ifrån. -Lapplisor ska jag nog anmäla för tjänstefel, hojtar Mats upprört. Ibland när jag ställer bilen där det är parkeringsförbud, tar det inte lång tid innan en lapplisa dyker upp, eller som han kallar dem, hora! Parkerar jag på Hamngatan eller liknande så dyker det upp en lapplisa fem gånger av tio, innan jag ens hunnit parkera klart. -Kommer de fram och säger att de ska lappa bilen, skriker jag till dem att de kan skriva deras jävla lapp. Helst använder jag så många svordomar jag kan, tillägger Mats. Det är vid dessa tillfällen jag blir riktigt upprörd, och han skakar på huvudet. När jag kommer tillbaka och ska åka igen har dom jävlarna skitit i att bötfälla min bil i ren protest. Det är ju helt klart tjänstefel! Hinze siktar på att komma upp i en miljon kronor före årsskiftet i böter, och antar att han snart är uppe i 1,2 miljoner så att han kan titulera sig som svensk mästare i p-bot. -Om alla skulle göra som jag kommer rättsystemet att falla på en vecka, menar Mats. Han ser helst att folk går ut och skjuter alla poliser, och bränner ner alla polishus. -För mig har de ställt till med 100 000 gånger mer problem, än hjälp. Framför sig väntas några åtal om olovlig körning, men det är bagateller tycker han. För ytterligare information: Mats Hinze, Box 191, 114 79 Stockholm. [Omredigerad av: Silverfisken] ************************************************************************** ALEXANDRA PASCALIDOU HOTAS PÅ SVENSK NAZIST SIDA =============================== Trots att programledaren Alexandra Pascalidou i åratal förföljts av rasister blev hon upprörd över att hängas ut på rasisternas hemsida. - Ibland känns vårt hem som ett mål för illvilliga, säger hon. Alexandra Pascalidou lever under ständiga hot. Rasistiska brev och telefonsamtal tillhör vardagen. Nu har hon också hängts ut som måltavla på internet. - Det känns väldigt obehagligt säger Alexandra. "Kulturkrocken personifierad" står det på den rasistiska organisationens hemsida.Under rubriken finns en bild på TV-programmet "Mosaiks" programledare Alexandra Pascalidou, 26. En så kallat hårkors från ett kikarsikte är infällt i bilden. Siktet är inställt mot Alexandra Pascalidous huvud. Dessutom finns det en lång, hotfull text med hot om repressalier om hon inte åker tillbaka till hemlandet, Grekland. - Det är inte klokt. Jag blev helt chockad när jag fick reda på det, berättar hon för Aftonbladet. Det var två anti-rasistiska organisationer som ringde och berättade om bilden och hon har nu anmält hotet till SVT:s säkerhetsavdelning. Hot har blivit en del av vardagen. - Jag hotas ständigt av folk med rasistiska åsikter och det är något jag får leva med. Och de allra allvarligaste lämnar hon vidare till polisen. Hoten strömmar in Resten sparar hon - för att kunna peka på att det verkligen finns ett problem med rasism i Sverige. Hoten har strömmat in ända sedan hon blev en offentlig person för fyra år sedan. Alexandra Pascalidou uppskattar att det rör sig om fyra, fem hotbrev, samtal och fax i veckan. Året om. Med undantag för sommaren. - Då syns jag inte i rutan. Men nu när det är dags för en ny omgång av "Mosaik" stegras också antalet personer som skriver otrevliga brev. Alexandra Pascalidou anser att förklaringen till att just hon är så utsatt är uppenbar. - Jag gör ett program som handlar om alla människors lika värde och orättvisor. Dessutom är jag invandrare och kvinna. Orkar inte bry sig Hon är dessutom sambo med den aktive antirasisten Micke Alonso som också har invandrarbakgrund. - Ibland känns vårt hem som ett mål för illvilliga. Fast den direkta rädslan för hoten har gått över för länge sedan. - Jag orkar inte bry mig längre. Men det är värst för min familj och mina vänner. De är rädda. Och jag får ägna mycket tid åt att lugna dem. Men trots att hon säger att hon lärt sig att leva med de ständiga hoten, tar hon aldrig några onödiga risker. Hon går inte ut ensam, hon lämnar aldrig ut sin adress eller sitt telefonnummer. Och hon berättar alltid för sina närmaste var hon håller hus. - Men jag tänker inte på det längre. Det har blivit ett sätt att leva. (Källa: Aftonbladet) URL: http://www.ns88.bayside.net/ --------------------------------------------------------------------------- U N D E R G R O U N D : u n d e r g r o u n d : --------------------------------------------------------------------------- GAY SKINS =============================== På kontinenten, och i begränsad omfattning i Stockholm, har det länge funnits synnerligen alternativa skinheads. De slår inte folk på käften; de är inte rasister; de är inte nazister. Men, de är entusiastiskt homosexuella! Nu tycks denna, gay-skins-trend, tagit ordentlig fart i många europeiska storstäder, bl a London, Berlin och Stockholm. Kul. Nu vet de korkade brutala skinheadsen som "knackar bögar" i parkerna varken ut eller in. Kanske måste de börja puckla på varandra, för säkerhets skull. Och nazistiska skinheads kan inte visa sig på stan utan att möta intresserade och menande blickar. Fniss! Frågan är om inte detta fullständigt kommer att ta udden av brutal-skin-vågen. If you cant´t beat them - confuse them! [Saxat ur: Allvarligt Talat #8-97] ************************************************************************** BANKOMATSKOJARE ÅTALAD =============================== När bankomaten svalde uttagskvittot registrerades inte uttaget. På det sättet kunde han lura banken. Men den 26-årige manen avslöjades och polisanmäldes av banken. Nu är han åtalad, misstänkt för bedrägeri. Banken erkänner att det går att lura gamla bankomater där kvitto och pengar kommer ut samtidigt - om bara kvittot går tillbaka in i apparaten. [Bidragsgivare: iso-8859 | Källa: GP] ************************************************************************** GÖTEBORGARE KARTLÄGGER POLISER =============================== En 44-årig man i Göteborg kartlägger sedan flera år tillbaka polisens anställda. Han samlar information om bilar, personnummer, adresser mm. Polisen misstänker att han lämnar uppgifterna till den undre världen. Handingar som mannen fått ut har hittats hemma hos kriminella. Göteborgaren är själv skriven på en postbox. Han är tidigare straffad för bl.a. grov stöld, skriver Expressen. När polisen nekat mannen uppgifter har han överklagat till kammarrätten. Kammarrätten har gett polisen rätt. [Bidragsgivare: iso-8859 | Källa: SVT-text] ************************************************************************** BONETRILLER PRODUCTION COLLECTIVE =============================== B.P.C. är ett nystartat "kollektiv" vars grundtanke är att vara ett arkiv för de artiklar och intervjuer som finns nedskrivna i svenska fanzines, och att alla som vill ska kunna ta del av dessa. Det är absolut gratis och inga skyldigheter tillkommer. Om du vill ha ditt fanzine på B.P.C.s hemsida som kommer läggas upp så snart som möjligt vänligen fyll i nedanstående lilla formulär. Ingeting är dock obligatoriskt. Om du vill bidra med artiklar så uppskattas det oerhört mycket. Om du vill så kan du skicka artiklarna till urbangrave@hotmail.com eller till (ICQ)UIN:2348586. Om du inte har lust att skriva ner artiklarna så går det också bra att skicka fanzinet med vanlig post till B.P.C. Thomas Sjögren c/o Linhammar Rävsnäsv.62 125 42 Älvsjö Vänligen markera/skriv vilka artiklar du vill ha på hemsidan. --> fanzine frågor den underground intresserade. Email: Synchron@algonet.se Laserpekare Ny i förp. liten modell 5cm tunn som en penna, räckvidd c:a 500m. Perfekt till föredrag eller en kul leksak! Endast 700:- + frakt , pf. Email: belsy@hotmail.com Cigg billigt i Göteborg. Email: alta_est_hiera@hotmail.com Bultsax Klipper upp dom flesta lås och cyklar. Klipper ca 1 cm omkr. Bra att ha om man tappat nyckeln till ett hänglås eller cykelnyckel. Ej Granit- och blocklås. Nypris ca 500 mitt. 250kr (knappt använd) Email: viking1340@hotmail.com Slangbella Bra tryck (black widow) stödarm för handleden. 280kr + postens avgifter (skickar mot postförskott) Email: s_bellan@hotmail.com # KÖPES Sovjetunionens nationalsång på vinyl/band/cd. Även flaggor Leninstaty mm. Email: TheMan@swipnet.se CDn med Shotgun Messiah: "I want more" &" Violent new breed" Email: alenca@oden.se Ciggaretter!!! Email: dclxvii@hotmail.com All typ av Black metal & Fantasy art typ som dödskallar, smycken (ringar, halsband, piercing smycken), nitar osv Email: esk96med@hbo.utb.falun.se Misfits, Danzig, Samhain-vinyler. Email: Matti@bigfoot.com Cigaretter, kända märken. Email: nicotinell@usa.net Programvara till telefonkort för omprogramering. Email: nybo_night@hotmail.com Cheech and Chong filmer Helst original om du inte skall ha för mycket annars går det lika bra med kopierade. Skicka lista och prisförsla. Email: peter.toth@optilink.se Dyrk set eller en dyrkpistol! Betalar bra! Email: cdlista@hotmail.com Nya filmer, typ Men in black, Lost world m.fl. med bra kvalite. Email: ghint@hotmail.com Ciggaretter i smålands området. Email: kurso@hotmail.com Gettagrip kängor Tio-håls svarta storlek 5. De måste vara i gott skick. Max 700:- Email: russel1@algonet.se Nina Letar UFO - "Baba twist" och Gina Jacobi - "Går som på nålar". Helst CD, även vinyl intressant. Email: aime@arosnet.se Kommunikations utrustning Kortdistans ingen nackdel Email: neutralef@hotmail.com Armborst & sprit Email: ingo@hotmail.com CD skivor med metallica Ej vanliga Email: ingo@hotmail.com Magnetkortsläsare med programvara Email: nybo_night@hotmail.com En sparkcyckel med bensinmotor Minst 30-40 km/h. Sådan man har i båten. Email: tobbera@hotmail.com Filmen "The Fifth Element" på S/VHS med bra bild/ljud. Betalar bra för rätt erbjudande. Email: Ratatosk@hotmail.com Magic mushrooms Email: Losaktig@hotmail.com Definitivt 50 Spänn 1. Högst 200 kr. Email: nils.ohlsson@osby.mail.telia.com Rave skivor, sprit (i orginal flaskor oöppnade) och ciggaretter i Göteborg. Email :happy2bhardcore@hotmail.com Cigg-limpor Max 100:- st Email: xlntalkoholikk@hotmail.com Info om minuten, bankomat och hur "hemmagjorda" bankomatkort skulle fungera med dessa. Email: throxic@royal.net Sprit i 08-området, ej HB Email: es81@hotmail.com Cigg Max 150kr/limpa. Fort!!! Email: myccroft@hotmail.com Dyrkar Email: hp95sanj@hotmail.com Cheech & Chong filmer ´Up in smoke´, ´Things are tough all over´ och ´Cheech & Chong: Corsican brothers´. Email: steff@wwdg.com Videofilm Canada Cup´87-finalen match 3. 300:- Email: hoa_hoa@hotmail.com Marijuana frön. 5st frön från Nothern light, 5st frön från Haze x skunk. Eller 10st California Orange Bud Email: Ganjaland@hotmail.com Primal Scream bootlegs 0-300:-/st. Email: michael.martensson@falun.mail.telia.com Sprit i Göteborgs området. 50-100 Liter. Email: pir69@hotmail.com Nya filmer som inte kommit ut på video. Email: n_anders@hotmail.com Ritnig/ritningar över olika Strobes eller Stroboskop, eller ritning över ett billigt hemma bygge. Email: markus.noren@swipnet.se Större parti _mycket_starka_ sömntabletter, eller annat preparat (t.ex. cyanid) som utan problem garanterat kan ta död på en vuxen människa med självmordstankar. Brådskande! Email: snabbt@usa.net Billiga cigaretter Röd marlboro. Max 160:- limpan. 08-området. Email: coca_cola@hotmail.com Oklippta filmer. Endast original. Skicka gärna lista med titlar samt priser. Email: stefan.tingstrom@kristianstad.mail.telia.com Ultimate Fighting 1-8 och liknande Bra kvalite!!! max 100 kr/st Email: nv95joni@klippan.se Jamaicansk musik; ska, rocksteady och reggae. Det mesta av intresse. Även 2Tone och liknande engelsk musik! Email: rub.a.dub@huddinge.mail.telia.com Billiga replika vapen (helst Glock / UZI). Email: cyberbob@flashback.net Buggningsutrustning & s-vhs kamera Email: psychadelica@hotmail.com Magnetkortläsare + Magnetkorts läsare/skrivare (spår 2) Interface för inkoppling till PC. Email: ivan_hacker@hotmail.com Filmen Bloodlust Email: steff@wwdg.com Cigg och elpistol. Stora part cigg är inget problem. Email: rebelsleader@hotmail.com Rock 50-tal "Alla" 3 skivor med "Stickan Lundbeck", han spelade på Nalen på 50 talet och det trycktes 3 EP skivor. "Nalen Rock" (CEP 200 & CEP 200X) med 2 olika omslag, och "Nalen "STICKAN"" (CEP 217) Dom låg på Cupol Records och spelades in 1957. Hoppas på många fina svar... även förslag på var jag kan finna dessa. Email: bjorne@mailbox.swipnet.se Ciggareter Maila priser Email: video@softhome.net Billigt Snus Max 100:-/stocken. Helst i Boråsområdet. Email: santa.claus@rocketmail.com Bootlegs med Kiss, Black Sabbath, Helloween och Manowar. Email: linuspe@hotmail.com Cigg i små och stora kvantiteter. Alla märken intressanta. Email: redprince@hotmail.com Coil cd:s Email: Ch0r0nz0n@geocities.com Hacking! Böcker och information om hacking! Email: andreas_nord@hotmail.com Bootlegs U2, ullevi 97. Även billiga nine inch nails och depeche mode bootlegs samt prodigy "what evil lurks" singel. Email: teddie@algonet.se Sprit Email: tinner@rocketmail.com Faith No More eller Mr. Bungle bootlegs. Email: mrbungle@surfnet.fi Descendents singlarna "Ride The Wild" och "Fat" Betalar Bra! Email: milo@flashback.net Cigg i 013-området. Max 180:- limpan. Marlboro eller Prince. Snarast!!!! Email: evil_ogion@hotmail.com Nätverksprogram Novell 3.12 för 25 användare (har redan för 10 användare men behöver uppgradera). Email: skreva@hotmail.com Ritning på en fm-bug sändare i litet format. Email: pudas@dataphone.se Info hur man "skapar" en FUNGERANDE virtuell person... med person-nummer, adress, postgiro mm. Typ om man tex vill hyra en lokal anonymt eller ha ett anonymn postgirokonto. Email: dynga@rocketmail.com Hyreskontrakt i Stockholms innerstad. Helst 1:a eller 2:a, gärna Helst 1:a eller 2:a, gärna Söder. Email: annadaniella@hotmail.com Marijuana frön Email: golfking1@hotmail.com Definitivt 50 spänn 1. Betalar max 100 kr inkl frakt Email: emmet@hehe.com Rockin Christmas (EP) (Star-Club JUL EP 1986-2, 1986) Little Star. Sweden Rocks vol 5 (LP) (Star-Club JAN 33-1025, 1987) Medley: Shake Rattle And Roll; Tutti Frutti; Giddy Up A Ding Dong. Alla svar beaktas. Email: bjorne@mailbox.swipnet.se Klocka och kläder Gärna kopior Email: video@softhome.net Cigaretter Max 10 limpor. Max 200SEK/limpa. (Gul/Vit Blend, Prince Hård/Mjuk) Endast Falun/Borlänge/Svärdsjö-området intressant! Email: st0nkorv@hotmail.com # BYTES Kissvideos eller annan hårdrock. Email: pontan@algonet.se Punk & hardcore. Har en del att byta bort, och önskar annat, mest Europeiskt omkring 82-88. Email: rakitis.@hotmail.com Skräckfilmer. Email: Holly3vil@hotmail.com # ÖVRIGT Festlokal i sthlm området sökes. Email: skankenstein@geocities.com Jag söker om uppgifter, böcker etc om "REICHBANNER-SCHWARTZ-ROT-GOLD",1922-1933. Behöver informationen snarast. Email: Comsec@swipnet.se Absurd Entertainment & Casablanca Crew presents: "OD" - Världens enda seriefanzine om droger? Förbeställ nu och var säker på att få ett ex. Priset kommer att ligga på 15 SEK inklusive porto, eller US $5/resten av världen. Engelsk text. Mer info och förbeställning kan fås per email. Email: cassandra_od@hotmail.com Vill ha info om var man kan få nybörjar info om hur man blir hacker Email: beehacker@hotmail.com "Kedjebrevet" Golden cirkle. Tjäna 218 700 kr utan insats Email: sir_a@hotmail.com Jag har just börjat göra en sida om våldtäkter (dvs MOT våldtäker) som ligger i sin linda just nu. Om någon har något lämpligt material att rekommendera så maila gärna. Jag är bl a på jakt efter de sidor jag i alla fall har för mig som låg på Flashbacks medlemssidor tidigare, om de som beställde videor från barnporrrättegången i Norrköping för något år sen, och artiklen om de som blivit dömda i Stockholm 1990-1991 för våldtäkt. Om du har dom eller vet vart jag kan plocka ner dom, maila mig. Men skicka inga txt filer eller bilder genast. Risken finns bara att jag får mängder av mail med samma... Sidan startar på: http://home1.swipnet.se/~w-19749/rape1.html Email: iggystooge.livevid@mailbox.swipnet.se Jag skulle vilja ha information om CashCards. Email: Thrud@earthling.net Är du intresserad av underground? Skriv i så fall ett mail till nedastående adress. Vi söker även personer som kan skriva Underground-artiklar. Email: ieg@rocketmail.com OBS: Endast annonser som har någon form av underground-anknytning publiceras.. Att annonsera i FNA är gratis. Skriv *alltid* kortfattat. ************************************************************************** MÅNADENS LÄNKAR =============================== Do you understand no... http://home1.swipnet.se/~w-19749/rape1.html (Svensk anti-våldtäkts sida) House of the Rising Punk: http://www.punkrock.org/ (Punks not dead) Widar Andersson: http://ourworld.compuserve.com/homepages/widar_andersson/ (Jodå, han har faktiskt en helt egen hemsida) Top 67 Warez Sitez: http://www.anarchyrules.com/TOP-69/xxx/index.html (Länkar till warez siter) Vägra värnplikt: http://www.geocities.com/NapaValley/2830 (Tips m.m.) Adresser till kändisar http://www.angelfire.com/ny/adresser (Dock fortfarande under kraftfull uppbyggnad) MÅNADENS FLASHBACK COMMUNITY SITE: =============================== Reveals Serial Numbers: http://www.flashback.net/~serial/ (Mängder av serienummer m.m.) (Bidragsgivare: Robert m.fl.) ************************************************************************** Vet du om någon intressant nyhet, eller känner till någon kul notis. Maila den då gärna till: fna@flashback.se. ************************************************************************** F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K : email: fna@flashback.se / flashback@flashback.se snail: flashback, box 676, 114 79 stockholm, sverige www: www.flashback.se | www.flashback.org | www.flashback.net irc: #flashback (irc.net) usenet: alt.flashback ftp: ftp.flashback.se gopher: gopher.flashback.se fax: 08-503 111 03 postgiro: 39 64 28-5 bankgiro: 5355-6866 + + + prenumeration på flashback news agency (fna): gratis prenumeration på flashback magazine (3 nummer): Sverige: 150kr (stödprenumeration: 200kr) Norden: 200kr Europa: 250kr Världen: 275kr + + + Starta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "subscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se Avsluta prenumeration på FNA: Skicka meddelandet "unsubscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se © no copyright / no rights reserved - flashback 1997 ==========E==N==D=====F==I==L==E=====================================