------------------------------------------------------------ FNA NEWSFLASH #10 5 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ FLASHBACK FÖRBJUDS I SVERIGE "Jag håller inte med dig om det du säger, men skulle med mitt liv försvara din rätt att säga det." - Voltaire MCI WorldCom har tillsammans KPNQwest beslutat att försöka stoppa Flashback på Internet. Man nekar inte bara Flashback som kund, utan också att leverera Internettrafik till åter- försäljare, ifall de säljer den vidare till Flashback. I ett brev till Flashback skriver Håkan Redtzer (Business Development Director, UNNET/MCI WorldCom) följande: "Som du vet så är innehållet på Flashbacks servrar på gränsen eller i vissa fall över gränsen för vad som kan anses lagligt. Vi har en användarpolicy där vi definerar upp vad man inte får använda våra tjänster till och vad vi anser vara olaglig användning. Vår bedömmning är att innehållet på Flashback riskera att klassifiseras som olaglig användning och därmed inte tillåtet." Flashback har för närvarande ett avtal med en av KPNQwests återförsäljare angående köp av internettrafik som gäller till och med oktober 2003. Genom sin leveransvägran överger KPNQwest sin återförsäljare och tvingar denne till allvarligt kontraktsbrott vilket sannolikt blir kostsamt för återförsäljaren. Att sedan påstå att Flashback bedriver olaglig verksamhet är i sig en grov lögn, då varken Flashback eller någon av dess kunder dömts för någon olaglig verksamhet på Internet. Tvärtom, all verksamhet följer svensk lag. Att de företag som levererar i stort sätt all internationell Internettrafik går samman för att på så sätt försöka stoppa Flashback kan även utvecklas i fler juridiska tvister. Konkurrensverket förbjuder exempelvis enligt konkurrenslagen missbruk av dominerande ställning. "Om vissa kunder diskrimineras i förhållande till andra kunder, är detta konkurrensbegränsande och därmed förbjudet." "Ett annat exempel är leveransvägran." MCI WorldCom/UUNET och KPNQwest vill bland annat stoppa följande verksamheter: - Flashback News Agency (FNA) Sveriges största nyhetsbrev (100 000 prenumeranter) - Flashback Community Svensk Internetleverantör - www.flashback.se Är enligt SIFO en av landets 30 mest besökta webbplatser. Yttrandefrihetsgrundlagen 3 kap. 10 paragrafen säger: "Varken postbefordringsföretag eller någon annan allmän trafikinrättning får vägra att befordra tekniska upptagningar på grund av deras innehåll i annat fall än då befordran skulle innebära överträdelse som avses i 13 paragrafen tredje eller fjärde stycket. En allmän trafikinrättning som tar emot en teknisk upptagning för befordran skall inte anses som spridare av upptagningen enligt 6 kap Lag (1998:1439)." Våra jurister konstaterar att MCI WorldCom/UUNET och KPNQwest sannolikt bryter mot såväl gällande konkurrens- lag som svensk grundlag. I en demokrati som Sverige är det upp till riksdagen att stifta lagar samt upp till rättsväsendet att tillämpa dem. Genom sitt agerande påtar sig dessa marknadsdominanter egen domsrätt. Genom att MCI WorldCom och KPNQwest sätter sig över gällande lagstiftning påtar man sig ansvaret att framgent vara censurorgan. Detta innebär en öppning för alla opinions- bildare att genom påtryckning mot MCI WorldCom och KPNQwest förmå dessa att stoppa allt som av tillfälliga opinioner kan anses "opassande". Det slutliga beskedet om att stänga leveransen av Flashbacks internettrafik fick jag för bara några timmar sedan. För varje minut som Flashback är avstängd från nätet pågår ett avtalsbrott. Vem som betalar slutnotan och hur länge Flashback nekas access på Internet återstår att se ... Tills vidare kan jag bli kontaktad på adressen: flashbacksweden@hotmail.com. "Demokratin bör försvaras med demokratiska medel, inte genom att inskränka den." - Bertholof Brännström To be continued ... Mvh. Jan Axelsson Stockholm, 5 oktober 2000 -:- För ytterligare information: MCI WorldCom AB/UUNET Sweden AB, Tel: 08-566 170 00 KPNQwest Sweden AB, Tel: 08-31 76 40 ------------------------------------------------------------ FLASHBACK : OVER 17 YEARS OF UNDERGROUND CULTURE : 1983-2000 ------------------------------------------------------------ FREEDOM OF SPEECH - USE IT OR LOSE IT INFORMATION WANT TO BE FREE