------------------------------------------------------------ FNA NEWSFLASH #11 11 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ FLASHBACK ÄR TILLBAKA PÅ NÄTET - OCH BESVARAR ALLA LÖGNER! Under veckan då Flashback varit avstängt från nätet har lögnerna haglat i medierna. Likt en dåres envishet har man från såväl KPNQwest som Air2Net hävdat att något avtal mellan Air2Net och Flashback aldrig har existerat. Vi har erbjudit samtliga journalister att granska kontraktet, och även lagt upp underskriften från avtalet på adressen: http://www.flashback.se/signatur.jpg. Denna underskrift publicerar vi i skenet av de något patetiska lögner som man från både KPNQwest och Air2Net presterat under veckan. Citat från KPNQwest och Air2Net i urval: >> "Det är tråkigt att Flashback tror att de har ett kontrakt. Det finns inget. Vi har fått en förfrågan från dem, som vi sagt nej till, säger Anders Oscarsson, vice vd på Air2Net. Varför? Vi fick inte sälja vidare bandbredd till Flashback från vår leverantör." - Aftonbladet >> "Jag har talat med vår partner och det finns inget bekräftat avtal, säger Anders Öhnfeldt, vd för KPN Qwest i Sverige." - Computer Sweden >> "Enligt KPNQwest vd Anders Öhnfeldt, har man ingen skyldighet att koppla upp Flashback bara för att de skrivit kontrakt med en av deras återförsäljare." - FLT >> "Man menar att bara för att det finns ett kontrakt mellan Flashback och Air2.net har inte KPNQwest någon skyldighet att koppla upp sajten." - Dagens Nyheter FAKTA: DET FINNS ETT KONTRAKT!!! I medierna har VD:n för KPNQwest, Anders Öhnfeldt, förnekat att det finns något kontrakt. Sedan kontraktet visats upp för SVT:s Rapport har företaget dock valt en annan strategi. Nu säger man att det finns ett kontrakt, "men att det inte är juridiskt bindande" (sic). Fakta är att Flashback har ett treårsavtal avseende bandbredd som löper till oktober 2003. Avtalet är tecknat mellan Flashback och Air2Net. Kontraktet är deponerat hos advokat Nils Hillert. Journalister som vill studera kontraktet kan göra det genom att kontakta Flashback. Vi måste fråga oss vad som händer ifall vi tillåter att företag som KPNQwest och MCI WorldCom/UUNET tillåts censurera informationen och lönsamhetsvärdera yttrandefriheten. Yttrandefrihetens gränser skall inte sättas av företagen, de sätts av medborgarna själva genom sina valda företrädare. Det är det som är demokrati. Om feminister, antinazister, rasister eller fascister vill ta politiska genvägar så sällar de sig till demokratins motståndare. Då vill de egentligen upphöja sina åsikter till norm utan medborgarnas gillande, det vill säga: de ansluter sig till diktaturen. MCI WorldCom/UUNET definierar exempelvis i sin policy (http://www.uunet.se/acceptable.html) "material som är oanständigt" som uppenbart olagligt. Internetleverantörer skall lika lite som Posten (se YGL 3 kap. 10 paragrafen) vara part i frågan om huruvida budskapet är lagligt eller ej. Det skall en domstol avgöra. När det gäller tryckta medier är all form av förhandscensur förbjuden, vidare är det förbjudet att stoppa distribution av tryckta skrifter annat än efter domstolsutslag. Posten är skyldig att distribuera tryckta skrifter som lämnas in för distribution (man är till och med i princip - med vissa obetydliga undantag - förbjuden att kontrollera vad som finns i postförsändelserna), liksom Telia inte får stoppa vissa telefonsamtal eller vissa telefonabonnenter från att använda det allmänna telenätet. Ett kommunalråd i Karlskrona har nyligen begärt att Posten skulle stoppa postdistribution och postgiroinbetalningar till vissa organisationer som kommunalrådet misstycker till. Postens VD Lennart Grabe har förnuftigt nog tagit kommunalrådet i örat och läst lagen för honom. Naturligtvis ska polisen stoppa brott, men brott är vad lagen säger är brott, och inte vad MCI WorldCom eller KPNQwest ogillar. Domstolar skall döma efter lagen, inte efter de opinioner som trummas fram. Därför måste marknaden reagera med kraft. Och marknaden - det är du! Därför bör du skriva en rad eller ringa och tala om vad du tycker. Bums! Var seriös och tydlig. Var inte barnslig - mailbomba inte! Men se till att göra din röst hörd! >> KPNQwest har telefonnummer 08-31 76 40. E-post: info@kpnqwest.se >> MCI Worldcom har telefon 08-566 170 00. E-post: kundkontakt@worldcom.se hakan.redtzer@uunet.se Fakta är även att Flashback aldrig har dömts för någon olaglig verksamhet på Internet. Därmed kan innehållet knappast rubriceras som "olagligt", vilket MCI WorldCom velat göra gällande. Flashback vill och skall verka med Sverige som bas oavsett vad proppmätta marknadsdominanter har för åsikter. Yttrandefriheten dikteras inte av MCI WorldCom eller KPNQwest. Vi nöjer oss dock inte bara med att vara tillbaka. Den juridiska processen har startat. Efter ytterligare konsultationer med jurister återkommer vi med mer information. Tre vägar skall utvärderas: 1. Brott mot grundlagen (YGL) 2. Avtalsbrott 3. Brott mot konkurrenslagen Flashback är och kommer alltid tillbaka !!! URL: http://flashback.se E-post: jan.axelsson@flashback.se ------------------------------------------------------------ FLASHBACK : OVER 17 YEARS OF UNDERGROUND CULTURE : 1983-2000 ------------------------------------------------------------