Antipiratbyrån har drabbats av ett allvarligt bakslag. I mitten av mars kapades dess Internetadress av en organisation som kallar sig AUH, Arga Unga Hackare.

På webbplatsen publicerar AUH bland annat flera e-mailkorrespondenser mellan medlemmar på Antipiratbyrån och företrädare för de branschorganisationer vars intressen de bevakar. Även en kontakt mellan dem och en infiltratör på bredbandsleverantören Bahnhof, där en razzia gjordes nyligen, finns utlagd. Dessutom riktas ett hot mot byråns jurist Henrik Pontén.

Enligt AUH så kommer namn att publiceras på alla som framöver har kontakt med Antipiratbyrån för att informera om misstänkta brott mot upphovsrätten.