Internettjänsten Napster, som var det första program för filbyte som slog igenom stort, har nu hämtat sig från de stämningar som det ådrog sig under slutet av 90-talet. Dessa ledde slutligen till att bolaget försattes i konkurs år 2001.

Nu får användarna ladda ner musik mot betalning, och antalet abonnenter blir allt fler. I slutet av 2004 hade Napster 270 000 användare, efter att ha existerat i sin nya form i ett år. Det fjärde kvartalet ökade antalet abonnenter med hela 50 procent, jämfört med det tredje kvartalet, vilket, enligt VD:n Chris Gorog, gör dem till "den snabbast växande musiktjänsten i hela industrin". Det innebar en omsättning på elva miljoner dollar för den perioden.

Numera ägs Napster av mjukvaruföretaget Roxio, och håller sig till de regler för upphovsrätt som musikindustrin har bestämt.