Den spanska regeringen har bestämt att invandrare "utan papper" som är bosatta i landet ska kunna ansöka om uppehållstillstånd. Beslutet kommer dock bara att påverka de som varit bosatta i Spanien en längre tid och kan bevisa att de har ett jobb.

Oppositionspartiet Partido Popular gick till snabb attack. Partiledaren Rajoy ansåg att regeringen vill legalisera alla invandrares vistelse, något som går i motsatt riktning mot resten av Europas invandringspolitik och kan skapa en uppslutningseffekt när människor inblandade i "kriminella aktiviteter" (såsom migration) får klartecken av regeringen.

Uppenbart är att initiativet är unikt i sitt slag i Europa. EU:s nye justitiekommissionär Rocco Buttiglione förklarade nyligen att ekonomisk invandring är en "tidsinställd bomb". Den italienska regeringen, där Buttiglione har suttit under senare år, har kritiserats hårt för dess hårda kustbevakning som gjort farvattnen oerhört farliga att ta sig över för migranter från Nordafrika. I ett uppmärksammat fall dog 65 människor när deras båt förliste år 2002 under kustbevakningens eskort.

Av de två och en halv miljon invandrare som är skrivna i Spanien så saknar över en miljon tillgång till socialförsäkring, påpekade Spaniens invandringsminister Consuelo Rumí.

Regeringens förslag ska framförallt se till att de som redan varit bosatta i landet under längre tid ska registreras och komma in i det spanska systemet.