Efter sju år har reklammakarna French Connection bestämt sig för att plocka bort förkortningen FCUK från reklamen. Nu är det logtyplös antireklam som är modellen.

FCUK var länge en förkortning som anställda på French Connection själva använde. Men det var inte förrän 1997 som Trevor Beattie, kreativ ledare på TBWA/London, lät förkortningen - med sina möjliga felläsningar - utgöra kreativt huvudspår i modeföretagets marknadskommunikation.

Men nu är det slut, rapporterar Brand Republic. Istället kommer nya reklamkampanjer från French Connection att sakna entydig avsändare. Istället kommer de att innehålla självrefererande fraser som "Something beginning with F" eller "Don´t make us say it".