Kvinnor är bättre bilförare än män är slutsatsen av Expressens artikel som grundar sig på statistik från Storbritanniens inrikesdepartement. Enligt denna är män inblandade i trafikolyckor i betydligt större utsträckning än kvinnor.

Obestridliga fakta visserligen, men vad man (avsiktligt?) bortser från är det eventuella faktum att män också i betydligt större utsträckning kör bil jämfört med kvinnor. Om majoriteten av alla bilförare totalt sett är män, så är det inte så konstigt att det också får genomslag i statistiken.

Jag vet inte om engelska bilförare i allmänhet är män eller kvinnor, men utan den vetskapen kan man inte dra några slutsatser från den statistik som Expressen hänvisar till.

http://www.expressen.se/index.jsp?a=133935