TT Nyhetsbyrån stoppade textleveransen till den SD-anknutna tidningen Samtiden efter bara två timmar. Orsaken är att det på sidan fanns material som var markerat TT, men som inte kom från dem. Något senare på förmiddagen släcktes hela sidan ner. Jan Sjunnesson, chefredaktör för Samtiden, säger till DN att det var en betaversion som publicerats, och att olika tekniska system inte kommunicerat med varandra som de skulle. TT:s redaktionschef Mats Johansson säger till Medievärlden att leveransen är stoppad tills vidare, men att kontraktet med Samtiden inte har sagts upp. http://www.dn.se/ekonomi/tt-stoppar-avtal-med-sd-tidning-efter-bara-tva-timmar/ http://www.medievarlden.se/nyheter/2014/05/tt-stoppar-leveransen-till-sd-tidning http://www.samtiden.nu