Nu sätter även Vänsterpartiet ned foten, och säger nej till EU-förslaget som kallas "chat control". Sedan tidigare har också SD och C sagt nej till förslaget, medan regeringen och S tycker att förslaget, som nu förhandlas, är nödvändigt. Miljöpartiet tvekar fortfarande. Förslaget som kommit att kallas "chat control" innebär att all elektronisk kommunikation inom EU ska avkrypteras, övervakas och granskas i realtid. Det gäller e-post, chattar, sociala medier, videosamtal, molnlagring – rubbet. – Det är alldeles för långtgående. Det är ett enormt intrång i rätten till privatliv och innebär massövervakning, säger Jessica Wetterling, Vänsterpartiets ledamot i konstitutionsutskottet, till Dagens ETC. https://www.vansterpartiet.se/nyheter/vansterpartiet-sager-nej-till-chat-control/ https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0155(OLP) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN https://mullvad.net/sv/chatcontrol/stop-chatcontrol https://femtejuli.se/2023/04/02/darfor-ar-det-klokt-av-sd-att-saga-nej-till-chat-control/