centerpartiet

V, C och SD säger nej till chat control

Nu sätter även Vänsterpartiet ned foten, och säger nej till EU-förslaget som kallas "chat control". Sedan tidigare har också SD och C sagt nej till förslaget, medan regeringen och S tycker att förslaget, som nu förhandlas, är nödvändigt. Miljöpartiet tvekar fortfarande.

Centerpartiet vill legalisera cannabis i Malmö

Centerpartiet i Malmö vill att ett pilotprojekt ska sättas igång i staden, där cannabis legaliseras - bland annat för att strypa en viktig inkomstkälla för de kriminella gängen.

Centerpartiets ungdomsförbund vill legalisera cannabis

Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) vill legalisera cannabis. Röstningen avgjordes under förmiddagen på Förbundsstämman i Helsingborg. Röstsiffrorna blev 62 mot 49. CUF skriver bl.a. följande i sin motion:

"Skogsturken" blir inte kulturminnesmärke

Centerpartiet i Västerås vill kulturminnesmärka platsen på Djäkneberget där en arg person utbrast "vem vare som kasta". Två killars frisbeekastande resulterade i att en person fick en frisbee på sig som blötte ner hans skjorta. Han blev jättearg, och grälet kom att bli ett av Sveriges mest kända Youtubeklipp.

C bojkottar Demokrativeckan för att SD inte får vara med

Den 15-21 oktober arrangeras Demokrativeckan i Sundbyberg. Syftet med veckan är att den lokala befolkningen ska komma i kontakt med sina folkvalda politiker. Trots detta kommer Sundbyberg att stänga ute ett av de åtta folkvalda partierna i Sundbybergs kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna, från två paneldebatter under veckan.

Moment 22

Enligt personuppgiftslagen (PuL) 7-8 §§ gäller inte lagen om den skulle stå i strid med utlämnande av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip. Samtidigt står det i sekretesslagens, som är den enda lag som får inskränka offentlighetsprincipen, 7 kap. 16 § att uppgifter omfattas av sekretess om det står i strid med PuL:s bestämmelser om personuppgifter.

Folkpartiet och centern vill avskaffa sekretesslagen

När riksdagen skulle fatta beslut om PuL:s överföringsregler hade centerpartiet motionerat om att 7 kap. 16 § sekretesslagen skall upphöra att gälla. Endast folkpartiet stödde förslaget.