Centerpartiet i Malmö vill att ett pilotprojekt ska sättas igång i staden, där cannabis legaliseras – bland annat för att strypa en viktig inkomstkälla för de kriminella gängen. Den 11 februari hade Centerpartiet i Malmö årsmöte, och motionen om att partiet ska arbeta för att "Malmö kommun ska bli försöksregion för legalisering av cannabis" röstades igenom. Drivande bakom förslaget har varit Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot från Malmö, och Anton Sauer (C), gruppledare och kommunstyrelseledamot för Centerpartiet i Malmö. Genom att legalisera försäljning och bruk av drogen hoppas partiet att lokalt kunna stoppa kriminella gäng. Motionen fick stöd på stämman av såväl CUF:are och äldre företrädare för partiet i staden. "Vår förhoppning är att man får till en förändrad narkotikapolitik, som faktiskt ser till att man hjälper de som är missbrukare och att man tar ifrån inkomsten från gängen i Malmö", säger Anton Sauer till SVT Skåne. Förslaget har även lyfts på Centerpartiets stämmor på riksnivå, där det ännu inte gått igenom. Anton Sauer menar att han kommer att fortsätta driva frågan, och arbeta för att projektet ska bli verklighet. I en tråd på Twitter skriver Niels Paarup-Petersen: "Jag har drivit på länge för en kunskapsbaserad narkotikapolitik i Sverige. Många segrar har vunnits (inte minst sprutbyte och Naloxon) men fortfarande vägrar regering efter regering att ens undersöka vad som är bra och dåligt. ... Tyskland och andra länder håller nu på att legalisera. Malmö som har tåg, färja och flyg till Tyskland kommer påverkas. Sverige kommer påverkas. Det går inte att bara stänga ögonen ... Är det enkelt? Nej. Är det självklart vad som blir bra? Nej. Är det nödvändigt att börja ställa de svåra frågorna? Ja!" Narkotikapolitiken i Sverige bestäms av riksdag och regering. Kommuner har inte makt och befogenhet att sätta sig över den nationella narkotikapolitiken. Inget riksdagsparti vill idag legalisera cannabis, men frågan drivs av flertalet ungdomsförbund och enskilda riksdagsledamöter. Centerpartiet på riksplanet stöder en fortsatt restriktiv narkotikapolitik, men understryker att den måste kombineras med bra beroendevård. Ungdomsförbundet CUF vill avkriminalisera bruk av samtliga droger och legalisera cannabis. https://twitter.com/nielspaarup/status/1625606821158309889 https://www.centerpartiet.se/lokal/skane/malmo/startsida https://www.centerpartiet.se/vart-parti/vara-politiker/riksdagsledamoter/niels-paarup-petersen https://www.centerpartiet.se/lokal/skane/malmo/startsida/personer/anton-sauer https://twitter.com/cuf/status/1516716307084980230 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/centerpartiet-vill-legalisera-cannabis-i-malmo