Den tyska regeringen har lagt fram ett förslag om att legalisera cannabis, vilket gör det möjligt för medborgarna att odla, äga och konsumera drogen för rekreationsändamål, i en reform som kan få långtgående återverkningar på europeisk narkotikapolitik. Om lagen går igenom skulle Tyskland bli det befolkningsmässigt största landet i världen att legalisera cannabis. Hittills har bara Kanada och Uruguay, tillsammans med en handfull amerikanska stater, tillåtit kommersiell försäljning av drogen - även om Tyskland till en början inte kommer att gå så långt som att tillåta cannabis att säljas i kommersiella lokaler. EU-länderna har på senare år blivit mer och mer toleranta till cannabis, i ett försök att minska de kriminella gängens intäkter. Malta blev det första EU-landet som legaliserade ägande och odling av cannabis 2021. Personer som är 18 år eller äldre kan idag inneha upp till sju gram cannabis, och odla som mest fyra växter för personligt bruk. Nederländerna har tolererat personligt bruk av cannabis i decennier, och utfärdar tillstånd för specialiserade kaféer som kan sälja cannabis för konsumtion i de egna lokalerna. I Luxemburg är det numera tillåtet att köpa cannabisfrön och att odla som mest fyra cannabisplantor. I länder som Italien, Spanien och Tjeckien har cannabis avkriminaliserats, vilket innebär att personligt innehav av små mängder tolereras. Det tyska lagförslaget är mindre ambitiöst än regeringens ursprungliga plan, som förutsåg fri försäljning av cannabis på kaféer i holländsk stil. Dessa förslag måste minskas efter att ha stött på motstånd från Bryssel. Istället kommer lagen tillåta skapandet av ideella "cannabisklubbar" som får odla cannabis för rekreationsändamål, och sälja cannabis till sina medlemmar för egen konsumtion. Cannabisklubbarna, som var och en få ha högst 500 medlemmar, med 18 år som åldersgräns, kommer att få sälja upp till 25 gram cannabis om dagen till sina medlemmar, och upp till 50 gram i månaden. De får även tillåtelse att sälja upp till sju cannabisfrön eller fem sticklingar i månaden. Ett undantag kommer att göras för medlemmar som är yngre än 21 år. Dessa kommer endast att få köpa 30 gram cannabis i månaden. Spanien har redan ett nätverk av flera hundra cannabisklubbar, som säljer hemodlad cannabis till sina medlemmar, som med stöd av lagstiftningen tillåter personlig konsumtion av cannabis i privata lokaler. Offentlig konsumtion av cannabis nära skolor eller dagis kommer att vara förbjudet, liksom konsumtion av cannabis på städernas gågator fram klockan 20 på kvällen. Samtidigt ska innehav av upp till 25 gram cannabis bli tillåtet. Privatpersoner ska få ha tre cannabisplantor för egen odling. Man kommer till en början att tillåta fri försäljning enbart i vissa modellregioner för att på det här sättet samla erfarenheter för hur en landsomfattande försäljning i framtiden kunde gå till. - Det är klart att förhandlingarna i Bryssel var en besvikelse, men genom modellprojekten hoppas vi samtidigt kunna sätta upp en grund för en europeisk cannabispolitik, konstaterade hälsominister Karl Lauterbach då han under onsdagen presenterade de nya legaliseringsplanerna. Meningen är att modellprojekten ska genomföras under fem år. Var fri försäljning kommer att bli tillåten och hur försäljningen konkret kommer att gå till blir klart efter sommaren. Även om den tyska regeringens ursprungliga planer nu inte kommer att genomföras håller man fast vid de mål man tidigare har ställt upp. Hit hör bland annat att avlasta polis och rättsväsende, samt att begränsa den svarta marknaden. Ett lagförslag kommer att läggas fram i april och legaliseringen enligt de nuvarande planerna kommer att genomföras före årsskiftet. https://www.dw.com/en/germanys-two-step-plan-to-legalize-cannabis/a-65301438 https://www.forbes.com/sites/dariosabaghi/2023/04/13/what-to-know-about-germanys-revised-plan-to-legalize-cannabis/?sh=303db30c25e0 https://cannabisifokus.se/tyskland-ett-steg-narmare-legalisering-av-cannabis/ https://cannabishealthnews.co.uk/2023/04/12/germany-unveils-revised-proposals-for-cannabis-legalisation/