Trots att försäljningen av marijuana är laglig i både Colorado och Washington, så är marijuanareklam fortfarande förbjudet hos både Google, Twitter och Facebook. Facebook hänvisar till sina riktlinjer gällande reklam: "Ads may not promote or facilitate the sale or consumption of illegal or recreational drugs, tobacco products, or drug or tobacco paraphernalia." Twitter skriver i sina riktlinjer att de förbjuder "drugs and drug paraphernalia globally." De syftar specifikt på illegala droger, vilka de beskriver som "substance sold to induce unnatural euphoria, unnatural highs or lows, psychoactive effects, or altered reality." Google skriver i sina riktlinjer att de förbjuder "promotion of illegal drugs, legal or synthetic highs, herbal drugs, chemicals and compounds with psychoactive effects, drug paraphernalia, or aids to pass drug tests." Google nämner specifikt marijuana som en av flera läkemedel för vilka de inte tillåter annonser. De har även bekräftat för Huffington Post att de inte har några planer på att ändra sin policy kring detta. Både Google och Facebook tillåter reklam för alkohol. http://gigaom.com/2014/01/21/facebook-and-google-refuse-pot-ads-even-where-marijuana-is-legal/ http://www.adweek.com/news/technology/marijuana-legal-colorado-not-google-and-twitter-154916 http://www.huffingtonpost.com/2014/01/22/google-facebook-ban-marijuana_n_4646916.html?ncid=edlinkusaolp00000003